Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening"

Transkript

1 Front Cover

2 Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde. Benyt venligst dette produkt korrekt læs brugsanvisningen. Børn bør kun anvende dette produkt under opsyn af voksne. Undgå følgende: høje temperaturer (lad ikke Trio Zap en ligge i direkte sollys) TV VCR/DVD SAT CBL høj luftfugtighed (ta ikke Trio Zap en med i bad) CHAPTER/CH+ OK VOL+ Respekter venligst de yderligere råd, der gives i de øvrige kapitler. Vedr. spørgsmål der ikke besvares af brugsanvisningen, kontakt da venligst vor tekniske hotlinie. MENU CHAPTER/CH EXIT For at sikre en korrekt opsætning af Trio Zap en bedes brugsanvisningen og rådene læses igennem og følges. SHIFT AV 0 REW PLAY FF REC STOP PAUSE POWER Isætning af batterier (brug altid NYE AAA alkaline batterier) Der må kun bruges 2 AAA alkaline batterier i fjernbetjeningen ingen genopladelige batterier. Trio Zap fjernbetjeningen må ikke tilsluttes andre strømkilder. Når batterierne isættes, sørg da for, at polerne angivet på batterierne og markeringen af polerne i batterirummet er sat rigtig sammen (+ sammen med +). Sørg for at batterierne altid er nye, når de sættes i. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis denne ikke bruges i en længere periode. Sørg for, at batterierne ikke er kortsluttede og ikke bliver brændt (eksplosionsfare), men afleveres på behørig vis til renovations- eller genbrugspladsen. Vær venlig at afskaffe brugte batterier på behørig lovlig vis. Batterier hører ikke til i børnehænder! Lad ikke batterier ligge og flyde børn eller dyr kan sluge disse. Sker dette bør der omgående søges læge eller dyrlæge. Ødelagte eller utætte batterier kan ved kontakt med huden resultere i forbrændinger eller ætse huden brug handsker ved kontakt med sådanne batterier

3 Trio Zap Universal Fjernbetjening Quick start guide Trio Zap 3 i 1 Universal Fjernbetjening Indhold 1. Isætning af batterier (brug altid NYE AAA alkaline batterier) 1. Åben batteri rummet, der sidder på bagsiden af Trio Zap fjernbetjeningen. 2. Isæt 2 batterier (AAA alkaline). Sørg for at polerne angivet på batterierne og markeringen af polerne i batterirummet er sat rigtig sammen (+ sammen med +). Søg for at batterierne altid er nye, når de sættes i. 2. Opsætning af din Trio Zap fjernbetjening 1. Tænd for apparatet, som du ønsker Trio Zap en skal betjene (TV, VCR, DVD eller SAT). 2. Via SAT(CBL) tasten kan du betjene ethvert apparat så som TV, VCR, DVD eller SAT. 3. Find mærket på dit apparat i kodelisten, der fulgte med Trio Zap en. Har du f.eks. et Philips TV så slå op under Philips i TV sektionen af kodelisten. 4. Tryk og hold tasten SETUP (8) nede indtil den røde diode 5. Tryk og slip nu enten TV, VCR/DVD eller SAT(CBL) 6. Indtast nu den første 3-cifrede kode, ved at bruge tasterne 0-9 (9), som du har fundet ud for dit apparats mærke i den medfølgende kodeliste. Hver gang du trykker et tal blinker dioden (2). 7. Hvis Trio Zap en kan genkende den kode du har indtastet, så vil den røde diode gå ud. Hvis Trio Zap en ikke kan genkende koden, så vil den røde diode blinke kort. Hvis dette er tilfældet, så skal du starte ved punkt 4 igen. Når den røde diode går ud, så prøv at trykke på Power tasten (13). Dit apparat burde nu slukke. Er dette tilfældet, så tænd igen for apparatet (enten via Power eller 1), og afprøv andre funktioner. Hvis der er funktioner, der ikke fungerer, så har du ikke fundet den rigtige kode. Du skal starte ved punkt 4 igen, og indtaste den næste 3-cifrede kode. Hvis dit apparat ikke slukker, så skal du også starte ved punkt 4 igen, og indtaste den næste 3-cifrede kode. Det kan hænde, at mere end én kode virker på et og samme apparat. Det vil oftest kunne ses således, at en eller flere koder ikke vil kunne betjene alle de basale funktioner. Er dette tilfældet prøv da de øvrige koder der står ud for mærket på dit apparat, indtil du finder en kode der kan betjene alle funktioner. 1. Introduktion 2. Isætning af batterier 3. Tasternes funktioner 4. Indtastning af kode på TV, VCR/DVD og SAT(CBL) tasterne 5. Manual søgefunktion 6. Automatisk søgefunktion 7. Mærke søgefunktion 8. Aflæsning af koden fundet via søge funktionen 9. Manglende Volume funktion når der er indtastet en SAT kode på VCR eller SAT(CBL) tasterne 10. Problem og løsning 1. Introduktion Denne Trio Zap 3 i 1 universal fjernbetjening er designet til at betjene op til 3 appa-rater (et TV, en DVD eller VCR afspiller og/ eller en SAT modtager eller endnu et TV, en VCR eller DVD på SAT(CBL) tasten). Trio Zap en indeholder et bibliotek af koder, der er forprogrammeret i den chip, der er i fjernbetjeningen. Dette kodebibliotek indeholder koder til næsten alle TV, VCR, DVD eller SAT apparater, der findes på markedet i dag. 2. Isætning af batterier (brug altid NYE AAA alkaline batterier) Åben batteri rummet, der sidder på bagsiden af Trio Zap fjernbetjeningen. 2. Isæt 2 batterier (AAA alkaline). Sørg for at polerne angivet på batterierne og markeringen af polerne i batterirummet er sat rigtig sammen (+ sammen med +). Søg for at batterierne altid er nye. 3. Tasternes funktioner 1. TV, VCR eller DVD og SAT(CBL) : Tasterne giver dig mulighed for at vælge imellem det apparat du ønsker at betjene. Med SAT(CBL) tasten kan du betjene ethvert apparat så som: TV, DVD, video afspiller eller en satellit modtager. 2. Den røde LED diode : Denne blinker hver gang du trykker på én af tasterne eller lyser konstant, når du er i gang med at indtaste en kode. 3. Kanal +/ : Ved TV, VCR eller SAT vil disse taster give dig den forrige eller næste kanal. Ved DVD vil disse taster give dig det forrige eller næste kapitel.

4 Ved Shift + Kanal+/ : Vær opmærksom på, at Shift tasten kun skal trykkes og slippes - Kombinationen af disse to taster giver dig mulighed for at gå op og ned i DVD menuen. Husk for at få funktionen frem, skal du trykke på DVD apparat tasten. 4. Volume +/ : Disse taster giver dig mulighed for at betjene lydstyrken. Du kan betjene lyd-styrken på dit TV selvom du betjener din VCR eller DVD afspiller eller SAT modtager. Ved Shift + Volume +/ : Vær opmærksom på, at Shift tasten kun skal trykkes og slippes - Kombinationen af disse to taster giver dig mulighed for at gå til højre og venstre i DVD menuen. Husk for at få funktionen frem, skal du trykke på DVD apparat tasten. 5. Mute : Tasten giver dig mulighed for at slukke for lyden på dit TV. Du kan slukke for lyden på dit TV selvom du betjener din VCR eller DVD afspiller eller SAT mod-tager. Shift + Mute: Vær opmærksom på, at Shift tasten kun skal trykkes og slippes Kombinationen af disse to taster giver dig OK funktionen i DVD menuen. Husk for at få funktionen frem, skal du trykke på DVD apparat tasten. 6. Text TV : Når du betjener dit TV, giver denne taste dig Text TV på skærmen. På visse TV apparater kommer du både ind og ud af Text TV via denne taste. Når du betjener din DVD afspiller, giver denne taste dig DVD menuen. 7. Text TV Off : Når du betjener dit TV, fjerner denne taste Text TV. Når du betjener din DVD afspiller, forlader du via denne taste DVD menuen. 8. SETUP (Shift) : Tasten skal du bruge til indtastning af en kode. Den giver dig også mulighed for at nå det sekundære betjeningsniveau, der er på en del apparater. For at nå dette sekundære betjeningsniveau, skal du først trykke (kun tryk og slip ikke holde tasten nede) på Shift tasten og derefter Mute, Volume osv : Nummer tasterne 0-9 virker på samme måde som på din originale fjernbetjening. 10. A/V: Denne taste benyttes til AV kanalen (scart stik) / -: På nogle TV apparater skal du bruge denne taste for at komme direkte til et to cifret kanalnr. Hvis du bruger én af søgefunktionerne til at finde koden, skal du bekræfte koden ved at trykke på denne taste. 12. Play, FF, Stop, Rew og Pause: Ved VCR og DVD fungerer disse taster nøjagtig som tasterne på dine original VCR og DVD fjernbetjeninger. Ved TV fungerer disse taster som fast text taster (de farvede taster) REC: Denne taste fungerer nøjagtig som tasten på din originale VCR fjernbetjening. For at undgå fejl, skal du på Trio Zap en trykke to gange på record tasten, før videoen starter med at optage. 13. Power: Ved hjælp af denne taste slukker du for dine apparater. Enkelte apparater tændes også via Power tasten. 4. Indtastning af kode på TV, VCR (DVD) og SAT(CBL) tasterne. Bemærk: Du kan betjene ethvert apparat (TV, DVD, VCR eller SAT) med VCR og SAT(CBL) tasterne. Har du f.eks. to TV og én DVD afspiller, så kan du betjene det ene TV via TV tasten, det andet via VCR tasten og DVD afspilleren via SAT(CBL) tasten. 1. Tænd for apparatet, som du ønsker Trio Zap en skal betjene (TV, VCR, DVD eller SAT). 2. Find mærket på dit apparat i kodelisten, der fulgte med Trio Zap en. Har du f.eks. et Philips TV så slå op under Philips i TV sektionen af kodelisten. 3. Tryk og hold tasten SETUP (8) nede indtil den røde diode 4. Tryk og slip nu enten TV, VCR/DVD eller SAT(CBL) 5. Indtast nu den første 3-cifrede kode, ved at bruge tasterne 0-9 (9), som du har fundet ud for dit apparats mærke i den medfølgende kodeliste. Hver gang du trykker et tal blinker dioden (2). 6. Hvis Trio Zap en kan genkende den kode du har indtastet, så vil den røde diode gå ud. Hvis Trio Zap en ikke kan genkende koden, så vil den røde diode blinke kort. Hvis dette er tilfældet, så skal du starte ved punkt 3 igen. Når den røde diode går ud, så prøv at trykke på Power tasten (13). Dit apparat burde nu slukke. Er dette tilfældet, så tænd igen for apparatet (enten via Power eller 1), og afprøv andre funktioner. Hvis der er funktioner, der ikke fungerer, så har du ikke fundet den rigtige kode. Du skal igen starte ved punkt 3, og indtaste den næste 3-cifrede kode. Hvis dit apparat ikke slukker, så skal du også starte ved punkt 3 igen, og indtaste den næste 3-cifrede kode. Det kan hænde, at mere end én kode virker på et og samme apparat. Det vil oftest kunne ses således, at en eller flere koder ikke vil kunne betjene alle de basale funktioner. Er dette tilfældet prøv da de øvrige koder der står ud for mærket på dit apparat, indtil du finder en kode der kan betjene alle funktioner.

5 5. Manuel søgefunktion Har du prøvet alle koderne ud for mærket på dit apparat (TV, VCR osv.), og apparatet stadig ikke reagerer, så prøv søgefunktionen. Bemærk: Da du kan betjene ethvert apparat (TV, DVD, VCR eller SAT) med VCR og SAT(CBL) tasterne, er det nødvendig først at indtaste en 3 cifret kode til den form for apparat, som du ønsker at betjene på disse to taster. Denne kode skal du finde i kodelisten f.eks. hvis du ønsker at betjene en DVD afspiller via SAT(CBL) tasten, skal du først indtaste en hvilken som helst DVD kode. Denne finder du i kodelisten under DVD. Herefter skal du gøre følgende: 1. Sørg for at apparatet er tændt. Hvis ikke så tænd apparatet manuelt. 2. Tryk og hold tasten SETUP (8) nede indtil den røde di ode 3. Tryk og slip nu enten TV, VCR/DVD eller SAT(CBL) 4. Tryk på Channel+ (3) tasten gentagne gange indtil der skiftes kanal. Når der skiftes kanal, så har du fundet den rigtig kode. Hvis du efter kanal skiftet igen kommer til at trykke på Channel+ (3) tasten, så tryk på Channel (3) for at gå tilbage til den rigtige kode. 5. Når apparatet reagerer ved at skifte kanal, så tryk på -- /- tasten (11) for at gemme koden. Bemærk: Hvis dit apparat ikke har en kanal + og funktion, så kan du i stedet bruge PLAY (VCR eller DVD) (12) eller POWER (13) tasterne. Søgefunktionen starter efter den kode du startede med at indtaste. Hvis du indtastede kode 030, så starter søgefunktionen ved 031 og fortsætter indtil den højeste kode, for så at starte fra 000 til 029. Bemærk: Hvis enkelte funktioner ikke kan betjenes via den kode du har fundet v.h.a. søgefunktionen, så skal du køre søgefunktionen igennem igen for at finde en kode der kan betjene alle apparatets basale funktioner. 6. Automatisk søgefunktion Når du søger efter en kode kan du gå igennem hele kode biblioteket automatisk (AutoSearch). Når dit apparat reagerer kan du stoppe søgningen og gemme koden du har fundet. Bemærk: Da du kan betjene ethvert apparat (TV, DVD, VCR eller SAT) med VCR og SAT(CBL) tasterne, er det nødvendig først at indtaste en 3 cifret kode til den form for apparat, som du ønsker at betjene på disse to taster. Denne kode skal du finde i. kodelisten f.eks. hvis du ønsker at betjene en parabol (SAT) via VCR tasten, skal du først indtaste en hvilken som helst SAT kode. Denne finder du i kodelisten under SAT. Herefter skal du gøre følgende: 1. Sørg for at apparatet er tændt. Hvis ikke så tænd apparatet manuelt Tryk og hold tasten SETUP (8) nede indtil den røde diode 3. Tryk og slip nu enten TV, VCR/DVD eller SAT(CBL) 4. Tryk på Channel+ (3) én gang. Efter et par sekunder starter Trio Zap en med at gennemgå hele kode biblioteket (hurtig søgning 1 kode pr. sek.). Fortsæt med at rette Trio Zap en mod apparatet indtil apparatet skifter kanal. Trio Zap en sender hvert sekund et infrarødt signal til apparatet. I det øjeblik hvor apparatet skifter kanal skal du trykke på --/- tasten (11) for at gemme koden. Hvis du uheldigvis ikke får gemt koden, forsætter Trio Zap en søg-ningen. Du kan trykke på Channel+ (3) for at gå til langsom søgning (1 kode pr. 3. sekund). Du kan gå tilbage ved at trykke på Channnel (3) (du kan gå frem ved at trykke på Channel+ (3) i tilfælde af, at du er gået for langt tilbage). 7. Mærke søgefunktion Hvis mærket på dit apparat står nævnt i nedenstående oversigt, har du muligheden for at bruge mærke søgefunktionen. Denne søgefunktion er hurtigere end både den manuelle og automatiske søgefunktion: Mærke Kode Mærke Kode Philips/Radiola 1 Telefunken/Saba/Nordmende 4 Sony/Panasonic/JVC/Sharp 2 Grundig/Blaupunkt 5 Akai/Toshiba/Daewoo/Thomson/ Brandt 3 Nokia/ITT 6 1. Sørg for at apparatet er tændt. Hvis ikke så tænd apparatet manuelt. 2. Tryk og hold tasten SETUP (8) nede indtil den røde diode 3. Tryk og slip nu enten TV, VCR/DVD eller SAT(CBL) 4. Indtast nummeret fra den ovenstående oversigt, der svarer til mærket på dit apparat. Tryk på Channel+ (3) én gang. Efter et par sekunder starter Trio Zap en med at gennemgå koderne for dit mærke. Fortsæt med at rette Trio Zap en mod apparatet indtil apparatet skifter kanal. Trio Zap en sender hvert sekund et infrarødt sig-

6 nal til apparatet. I det øjeblik hvor apparatet skifter kanal skal du trykke på --/- tasten (11) for at gemme koden. Hvis du uheldigvis ikke får gemt koden, kan du stoppe den automatiske søgefunktion ved at trykke på Channel (3) tasten og ved gentagne gange at trykke på denne taste gå tilbage til den rigtige kode. Tryk --/- (11) for at gemme den fundne kode. 8. Aflæsning af koden fundet via søge funktionen 1. Tryk og hold tasten SETUP (8) nede indtil den røde diode 2. Tryk og slip nu enten TV, VCR/DVD eller SAT(CBL) 3. Tryk igen på SETUP (8) tasten kun tryk og slip tasten, den skal 4. For at finde det første ciffer i den kode, du har fundet via én af søgefunk-tionerne, skal du trykke på nummer tasterne fra 0-9 (9) én efter én indtil den røde diode blinker (går ud et kort øjeblik). Det nummer du trykkede på, da den røde diode blinkede er det første ciffer i den fundne kode. 5. Tryk igen på nummer tasterne fra 0-9 (9) som ovenfor for at finde det andet ciffer i koden. Når den røde diode blinker, har du fundet det andet ciffer i den fundne kode. 6. Tryk igen på nummer tasterne fra 0-9 (9) som ovenfor for at finde det tredje ciffer i koden. Når den røde diode blinker, har du fundet det tredje og sidste ciffer i den fundne kode. Når det tredje ciffer er fundet går den røde diode ud. Husk at skrive koden på mærket i batterirummet. 9. Manglende Volume funktion når der er indtastet en SAT kode på VCR eller SAT(CBL) tasterne. Da nogle SAT modtagere ikke har en Volume kontrol kan Trio Zap en betjene volumen på TV et når du bruger SAT en, uden at det er nødvendig hver gang først at trykke på TV tasten. For at vælge det apparat, som Mute og Volume tasterne skal betjene når du bruger SAT en gør følgende: 1. Tryk og slip TV tasten (1) det er nødvendigt for nedenstående, at den sidste apparattaste der er trykket på er TV tasten! 2. Tryk og hold tasten SETUP (8) nede indtil den røde diode (2) lyser konstant. Dette tager ca. 3 sek. 3. Når den røde diode (2) lyser konstant slippes SETUP (8) tasten. 4. Tryk og hold MUTE (5) tasten nede i ca. 8 sek. Den røde diode blinker for derefter at forbliver slukket i de ca. 8 sek., derefter blinker dioden endnu engang for at godkende og forbliver nu slukket. 5. Nu kan TV ets volumen betjenes når du bruger SAT en. 6. Hvis du tidligere har tastet ovenstående på Trio Zap en, således at TV ets volumen blev betjent når du brugte Sat en så vil Trio Zap en nu betjene volumen på SAT modtageren efter du igen har tastet ovenstående. Er det første gang du taster ovenstående på Trio Zap en, så vil den nu betjene TV ets volumen når du bruger SAT en. 10. Problem og løsning Hvis Trio Zap en enten ikke virker eller glemmer koderne der er blevet indtastet: Hvis du stadig har den originale fjernbetjening og den virker, så afprøv om denne kan betjene apparatet korrekt. Hvis det er et TV du vil betjene, så vær sikker på, at den sidste apparat-taste du har trykket er TV tasten. Tryk evt. igen på TV tasten. Hvis den første kode ud for dit apparats mærke i kodelisten ikke virker, så prøv den næste kode. Er der ingen af koderne der virker, så prøv én af søgefunktionerne. Sørg for at polerne angivet på batterierne og markeringen af polerne i batterirummet er sat rigtig sammen (+ sammen med +). Sørg for at batterierne altid er nye, når de sættes i. Til Trio Zap fjernbetjeningen benyttes 2 nye AAA alkaline batterier. Hvis Trio Zap fjernbetjeningen glemmer koderne i løbet af et par dage kan problemet løses ved at isætte 2 nye AAA alkaline batterier af samme mærke. Hvis den røde diode lyser permanent, så prøv først at sætte nye batterier i. Hvis dette ikke hjælpe, så kan Trio Zap fjernbetjeningen være defekt. Du skal derfor medbringende Trio Zap fjernbetjeningen og bon en gå tilbage til den forretning, hvor du har købt Trio Zap fjernbetjeningen for at få en ny. VIGTIGT: Trio Zap fjernbetjeningen må kun bruges som beskrevet i denne brugsanvisning og må ikke anvendes til formål den ikke er beregnet til. adresse: info@poulinas.dk Poulin A/S Gl. Skartved Bjert Danmark

7 Back Cover

OVERSIGT OVER KNAPPERNE

OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 I 1 UNIVERSAL FJERNBETJENING MED INDLÆRINGSEVNE MD 41169 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 i 1 Universal fjernbetjening MD 41169 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt.......................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Programmering af apparatets koder... 8 Normal drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Programmering af apparatets koder... 8 Normal drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvisninger for batteriet...6 Rengøring...6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Inden ibrugtagningen...7 Udskiftning af batterier...7 Programmering af apparatets

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai : Oversigt over apparate

Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai : Oversigt over apparate Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai 2006 10:38 10 Oversigt over apparate 2 Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 3 Dienstag, 16. Mai 2006 10:38 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger...........................

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

OneRemote EXT controller Installationsvejledning

OneRemote EXT controller Installationsvejledning OneRemote EXT controller 34002995 Converter for B&O betjening af Cisco IPTV modtager TDC, Cisco, Scientific Atlanta, Tatung, Kreatel m.fl. Installationsvejledning 34002995s1dk Indhold EXT-9 EKSTERN KONVERTER

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Humax BXR-HD u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Humax BXR-HD u1 OneRemote INT Converter Type 30012697 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Humax BXR-HD2 30012697u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2 P+ R*1*2 P- o1 o2 o3 Media

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1 OneRemote INT Converter Type 30012668 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Maximum XO30 S 30012668u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK Q*1 EPG E*1 Recall W*1*2 CH+

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS. Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS.   Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED ComboGard Pro LG 39E kan konfigureres ved hjælp af ComboGard Pro Setup Software eller gennem en serie af tastaturkommandoer direkte på den elektroniske lås.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Lyn-vejledning. Medfølgende tilbehør. Diske til optagelse LX7500R. Dansk

Lyn-vejledning. Medfølgende tilbehør. Diske til optagelse LX7500R. Dansk LX7500R Medfølgende tilbehør 1 1 1 1 Lyn-vejledning Dansk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Dit DVD-optageranlæg leveres med 1 2 front-, 1 center- og 2 baghøjttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 højttalerledninger

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Dansk Skaksalg Vejledning til ur - DGT 2010

Dansk Skaksalg Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Oversigt over programmer... 3 Standard indstilling... 3 Korrigere tiden - give ekstra/mindre tid... 4 Manuel opsætning... 4 Generelt ved manuel opsætning:... 4 1: Armageddon

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

Din brugermanual ONEFORALL URC 8602

Din brugermanual ONEFORALL URC 8602 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP5016. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SRP5016. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP5016 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug.

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. BRUGERVEJLEDNING Magic Remote Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. AN-MR18BA Copyright 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO Så bestemmer du selv DINE TV-oplevelser! AIRTIES 7210 OG 7310 - FIBERBREDBÅND TV TELEFONI Waoo Bio din hjemmebiograf Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du altid

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Infrarød LED (940 nm, black IR) op til 20 meter er usynlig og lyser IKKE rød.

Infrarød LED (940 nm, black IR) op til 20 meter er usynlig og lyser IKKE rød. LTL ACORN VILDTKAMERA 5310MM 100 12MP GSM WIDE ANGEL Før kr. 3.379,00 Nu kr. 2.799,00 Varenummer: 364005 Se flere detaljer om produktet og bestil online. Brug QR koden, eller søg på varenummeret i søgefeltet

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Fingeraftryk læser 4821

Fingeraftryk læser 4821 Fingeraftryk læser 4821 Beskrivelse: Denne enhed monteres i 4000 serien og kan aflæse fingeraftryk. Den har 3 indbyggede døråbne-relæ, som kan kontrolleres af op til 1000 brugere. Med en tilknyttet strømforsyning

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Velkommen. Hurtigstartguide. Tilslut. Installér. God fornøjelse

Velkommen. Hurtigstartguide. Tilslut. Installér. God fornøjelse Velkommen DA Hurtigstartguide 1 2 3 Tilslut Installér God fornøjelse Hvad er der i kassen Håndsæt Basestation Strømforsyning til basestation Net-ledning 2x AAA genopladelige batterier Batterilåg Brugervejledning

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Betjening af JustSee inspektions-tv 1. Control Box

Betjening af JustSee inspektions-tv 1. Control Box 1. Control Box 1 Status LED 14 Power kontrol 2 Menu op 15 Hovedtelefon 3 Menu ned 16 Video output 4 Menu venstre 17 Opladerstik 5 Menu højre 18 Sikring 6 Stop 19 Video 1 Video 2 7 Retur 20 Flyt op, ned,

Læs mere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere Scene Quickstart guide En fantastisk nyudvikling inden for The Art of Window Styling. Denne guide vil hjælpe dig i gang med dit PowerView

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

OneRemote DVB-Combo I. Brugervejledning

OneRemote DVB-Combo I. Brugervejledning OneRemote DVB-Combo I Modtager med intern STB controller til B&O TV DVB-C DVB-T/T2 DVB-S/S2 WEB-TV IP-TV Brugervejledning 30012739u1dk BETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING Daglig betjening OO OK,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Kort betjeningsvejledning

Kort betjeningsvejledning Digital trådløs telefon Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE240 SE245 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE240/SE245 håndsæt SE240 eller SE245

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere