Boligadministratorerne informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligadministratorerne informerer"

Transkript

1 Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne. Nyhedsbrevets redaktion kan også kontaktes, for eksempel, hvis der ønskes medtaget særlige emner i fremtidige nyhedsbreve eller hvis nyhedsbrevet også ønskes modtaget på anden vis. Kontakt i givet fald Allan Rigelsø, via mail til Indhold Svindel med køb og udlejning af andelsboliger... 2 Tilskud til energirenovering... 3 Afdrag frem for indeståender... 4 Foreningshjemmesider... 5 Foreningshjemmesider - afstemninger... 6 Skattepligt ved bolig i udlandet... 8 Skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer... 9 Kursværdi kontra andelsværdi Regulering af honorarer ved andelsoverdragelse Side nr. 1 af 11.

2 Svindel med køb og udlejning af andelsboliger Fire andelsboligforeninger i henholdsvis Aarhus, Kastrup og på Frederiksberg har haft nogle meget ubehagelige oplevelser med en svindler. Ejendomsforeningen Danmark har på vegne af foreningernes administratorer, politianmeldt svindleren, så bedrageriet kan stoppes. Ejendomsforeningen vurderer, at det er vigtigt at advare både lejere, foreningsbestyrelser og ejendomsadministratorer. Svindleren har benyttet den samme fremgangsmåde i alle tilfældene. Han køber en andelsbolig i en økonomisk presset forening. Andelsboligen købes til en meget lav købspris. I et tilfælde har svindleren betalt kr. og i et andet tilfælde kun 1 kr. for en andel i foreningen. Efterfølgende har han lejet andelsboligerne ud og opkrævet depositum og forudbetalt leje for op imod kr. pr. lejlighed. Han har i alle tilfælde undladt at betale boligafgift til andelsboligforeningen og har beholdt lejeindtægten. Vedkommende har også forsøgt sig med køb af en andelsbolig, som er i vores administration, inden dennes svindel blev offentliggjort. Den pågældende handel gik i vasken, idet den svindlende køber ikke indbetalte købesummen. Andelsboligforeninger med lav andelsværdi kan værne sig delvist mod denne form for svindel ved at kræve depositum (eksempelvis svarende til 6 måneders boligafgift) ved overtagelse. Opkrævning af deposita skal i givet fald fastlægges gennem en vedtægtsændring. Side nr. 2 af 11.

3 Tilskud til energirenovering Det forlyder fra de igangværende finanslovsforhandlinger, at der ikke, som det ellers var ventet, afsættes midler til energirenovering fra og med energirenovering, vil det derfor være en god ide, inden projektets start, at tage kontakt til jeres energiselskab og søge om tilskud til renoveringen. Det skal naturligvis ikke afholde foreninger fra at energirenovere deres ejendomme, og det er rent faktisk stadig muligt, at få tilskud til renoveringen, hvis den foretages med det formål, at sænke el- og varmeregningen samt skabe en mere energibevidst forening. Flere energiselskaber yder nemlig tilskud til energirenovering. Hvis jeres forening påtænker at foretage en Tilskuddet gives typisk til opgaver som lavenergivinduer, isoleringsopgaver og solceller. Tilskuddet skal typisk søges, inden man indgår en aftale med håndværkere, og man må typisk ej heller indkøbe materialer, førend tilskuddet er søgt og godkendt. Det er ikke alle energiselskaber, der giver tilskud til boligforeninger, men de der gør, giver typisk mellem 25 og 35 øre i tilskud pr. besparet kilowatt-time. Side nr. 3 af 11.

4 Afdrag frem for indeståender Alle steder tales om historisk lave renter, selv bankerne, altså kun når de taler om indlånsrenter (den rente, der gives for de penge, man har stående på egne bankkonti). I flere af de store banker er indlånsrenten mellem 0 og 0,5 %. Det er i det hele taget svært at finde indlånsrenter på over 1 %, med mindre man binder pengene i en længere periode. Det vil derfor typisk ikke kunne svare sig at have større indeståender, og man bør i stedet vurdere om ikke man snarere skal anvende indeståender som ekstraordinære afdrag på lån. Ofte er argumentet for et større indestående, at man har et projekt indenfor eksempelvis 2-3 år, som man ønsker at bruge pengene på. Hvis man har et lån, som man kan afdrage ekstraordinært på, med en rente på eksempelvis 4 %, vil man over en 3 årig periode spare en renteudgift på mere end 12 % mens man alene skal betale 1,5 % i stempelafgift på oprettelsen af et nyt lån til den tid. Det er således ikke kun på grund af frygt for bankkrak, at man skal overveje større indeståender. Der er naturligvis mange forhold, der spiller ind i forhold til ekstraordinære afdrag, f.eks. friværdi i ejendommen og om der overhovedet kan afdrages ekstraordinært på foreningens prioritetslån. Jeres forenings administrator kan naturligvis kontaktes vedrørende ejendommens økonomiske forhold, såfremt lån og indeståender ønskes afklaret. Side nr. 4 af 11.

5 Foreningshjemmesider Foreningshjemmesiderne er blevet taget godt imod, flere foreninger er allerede langt med implementeringen og brugen, andre er blot så småt ved at komme i gang. De fleste foreninger i vores administration har valgt, at modtage hjemmesiderne, og vi vil derfor gøre vores for, at bistå ved udviklingen i et forsøg på, at lette det løbende samarbejde. Som led i ovennævnte vil vi lægge kvartalsregnskaber, restancelister og lignende direkte ud på bestyrelsesforummet, så de altid kan findes der, og vi er i dialog med vores edb-leverandører om at give webadgang i vores administrationssystem for visning af bogføring, beboerlister mv. direkte fra hjemmesiden. Der sker i øvrigt også en løbende udvikling af selve set-uppet bag hjemmesiden - se eksempelvis den efterfølgende artikel vedrørende afstemninger. Det at de fleste af vores kunder har tilvalgt hjemmesiderne, samtidig med at vi i stigende grad vil servicere dem gør, at vi opretholder siderne for de kunder, der ellers ikke har ønsket dem. Der er da tale om sider i et reduceret set-up, og vi får derved siderne sat til rådighed til en meget lav pris, en pris som vi betaler. Det gør vi fordi vi i det daglige, ikke kan differentiere vores administration ud fra hvem, der har hjemmesiderne og hvem, der ikke har. De reducerede hjemmesider indeholder ikke oplysninger om ejendommen, der gives ikke redaktøradgang og man kan ikke anvende funktioner som Side nr. 5 af 11.

6 nyhedsbreve, afstemninger m.v. Den snarlige føromtalte webadgang direkte fra hjemmesiden vil heller ikke blive en del af de reducerede hjemmesider. De reducerede sider indeholder dokumentarkiv for foreningernes andelshavere, købere, ejendomsmæglere og bestyrelsesforummet indeholder kvartalsregnskaber og restancelister. Foreninger som har tilvalgt hjemmesiden, men som ikke ønsker den, kan når som helst få den reducerede side i stedet, ligesom foreninger kan tilvælge den fulde side nærmest fra dag til dag. Kontakt i givet fald blot jeres administrator. Endelig kan det oplyses, at vi påtænker at afholde et gå-hjemmøde vedrørende hjemmesiderne. På mødet vil vi vise, hvor let det er at etablere en velfungerende og levende hjemmeside. Mødet vil være for alle bestyrelsesmedlemmer uanset, om man har den fulde eller reducerede hjemmeside. Invitation følger snarest muligt. Foreningshjemmesider - afstemninger Vi oplever ofte, at en foreningsbestyrelse ønsker foretaget en vejledende afstemning, enten som forberedelse til en generalforsamling eller for at vejre stemningen om det ene eller andet. Det kan være fastlæggelse af en dato for en arbejdsdag, stemning for et Side nr. 6 af 11.

7 julearrangement, indkøb af havemøbler og så videre. Foreningshjemmesiderne indeholder nu et værktøj, der gør det muligt, at oprette en vejledende afstemning om alle tænkelige spørgsmål. Beboerne kan vælge en af de af bestyrelsen opstillede svarmuligheder og dermed give deres mening til kende - hurtigt og let. For at oprette en afstemning logger man på foreningshjemmesiden som redaktør, klikker på den grønne knap Afstemninger og udfylder feltet Spørgsmål. Afstemningens spørgsmål fungerer også som afstemningens overskrift. Man kan vælge, om der skal kunne stemmes anonymt eller om beboerne skal skrive navn, adresse eller lignende i forbindelse med deres stemmeafgivelse. Herefter oprettes de svarmuligheder, beboerne skal kunne vælge mellem ved afstemningen. Når svarmulighederne er oprettet, er afstemningen klar til at blive publiceret sammen med en beboernyhed, hvori der kan være forklarende tekst til afstemningen. Man kan finde en mere udførlig vejledning i at oprette afstemninger under support/vejledning, når man er logget på hjemmesiden som redaktør. Side nr. 7 af 11.

8 Skattepligt ved bolig i udlandet Selv om man skifter sin bolig i Danmark ud med en i udlandet, kan man stadig være helt eller delvist skattepligtig i Danmark. Hvis man for eksempel fortsætter med at eje en helårsbolig (herunder andelsbolig) i Danmark, vil man som hovedregel fortsat være fuldt skattepligtig herhjemme, også af indtægter fra job i udlandet. Man kan slippe for den høje danske skat, hvis man enten sælger sin bolig eller lejer den ud på en uopsigelig lejekontrakt i mindst tre år. indeholder vedtægterne en bestemmelse omkring fremleje, der henviser til lejeloven, efter hvilken man maksimalt kan foretage fremleje i op til 2 år og der er således ikke mulighed for at fremleje i 3 år. Hvis man ønsker, at foreningens andelshavere skal kunne tage et job i udlandet og opnå en skattemæssig fordel herved, skal foreningens vedtægter ændres således, at det bliver muligt at foretage fremleje i 3 år, enten helt generelt eller afgrænset alene til disse førnævnte tilfælde. I langt de fleste andelsboligforeninger Side nr. 8 af 11.

9 Skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer Ydelser og godtgørelser, der modtages for udført arbejde, er som hovedregel skattepligtige. Der er dog en særlig undtagelse for ulønnede medhjælpere, der udfører arbejde for skattefrie foreninger typisk andelsboligforeninger, idrætsforeninger, grundejerforeninger, kulturelle foreninger og lign. Foruden skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel for foreningen, kan der udbetales skattefri godtgørelse for afholdte udgifter til telefon- og kontorhold. Med virkning fra 1. oktober 2012 reguleres satserne. Telefongodtgørelsen stiger fra kr til kr årligt mens godtgørelse af administrative omkostninger stiger fra kr til kr Den samlede maksimale godtgørelse stiger således fra kr til kr pr. bestyrelsesmedlem pr. år.. Da godtgørelserne er skattefrie, skal der hverken indeholdes A-skat eller AM-bidrag, ligesom godtgørelserne ikke skal lønoplyses, bortset fra skattefri kørselsgodtgørelse. Beløbet kan udbetales uden krav om dokumentation i form af udgiftsbilag eller lignende. Hvis der udbetales godtgørelser med højere satser end ovennævnte, er alle godtgørelserne skattepligtige, og der kan i visse tilfælde være pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag, ligesom der er oplysningspligt. Hvad der kan og skal udbetales kan en forening naturligvis selv bestemme, under hensyntagen til foreningskutyme, eventuelle generalforsamlingsbeslutninger samt naturligvis budgetter. Side nr. 9 af 11.

10 Kursværdi kontra andelsværdi De historisk lave renter presser kurserne opad på alle lån. Det gælder i særdeleshed de såkaldte flexlån/rentetilpasningslån, hvor renten tilpasses på aftalte tidspunkter. Hvis der er aftalt rentetilpasning ude i fremtiden ved f.eks. F3, F5 eller F10 (3, 5 eller 10 år) er kursen steget meget siden sidste år. Kursen har betydning for det, man skal betale, hvis man ønsker at indfri et lån. Hvis kursen er steget, skal man indbetale et forholdsmæssigt større beløb. Kursværdierne betyder ikke noget for andelsboligforeningernes løbende drift, idet kurserne kun får indflydelse i den situation, hvor man indfrier et lån før udløb. Men kursudviklingen får desværre betydning for andelsværdien for de foreninger, som bruger en valuar- eller offentlig vurdering, som grundlag for beregning af foreningens andelsværdi. Dette skyldes, at man ifølge lov om andelsboliger, skal opgøre prioritetsgælden til kursværdi, hvis man bruger netop en af de to vurderinger ved opgørelse af andelenes værdi. Da rentefaldene har påvirket kurserne i opadgående retning, kan andelsboligforeninger netop nu desværre opleve fald i andelsværdien, selvom de har haft overskud i driften og selvom vurderingen af ejendommens værdi ikke har ændret sig siden sidste år. I nogle tilfælde vil en ændring i kursværdien på ejendommens lån betyde, at der, i perioden mellem to ordinære generalforsamlinger, skal ske regulering af den senest vedtagne andelskrone. Side nr. 10 af 11.

11 Regulering af honorarer ved andelsoverdragelse Det trængte boligmarked, bankernes større forsigtighed omkring belåning, det stigende ønske om supplerende oplysninger ved andelsoverdragelser, forgæves udarbejdelse af aftaledokumenter i handler, der ikke bliver gennemført m.v. gør, at der anvendes mere tid end tidligere på andelsoverdragelser. I den forbindelse ser vi os nødsaget til at lade det honorar, der opkræves af køber/sælger i forbindelse med andelenes overdragelse, stige med kr. 200,00 (eksklusiv moms). Dette honorar er ikke reguleret siden 1. januar 2009, så stigningen er mindre end den tilsvarende prisindeksregulering for perioden. Stigningen træder i kraft i takt med, at der opstartes nye overdragelser, gennem bekræftede opsigelser, udsendelse af salgsopstillinger, besvarelse af mæglerforespørgsler etc. Boligadministratorerne a/s, Den 11. oktober 2012 Side nr. 11 af 11.

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere