Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke"

Transkript

1 Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

2 Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er mange frivillige ved kirken. Med denne informationsmappe vil vi gerne gøre opmærksom på alle de områder, der i dag tilbyder frivillige at hjælpe med. Men vi ønsker også at give dig en mulighed for at blive én del af frivilligheden i sogn og kirke. Som frivillig har du mulighed for at engagere sig i netop det område, du har særlig interesse for. Men vi hører også meget gerne fra dig hvis du gerne vil bidrage med en indsats på et nyt område. Man får i sagens natur ikke nogen løn som frivillig, men nedenfor er nogle udsagn fra vore frivillige, hvori de beskriver hvad de får ud af arbejdet: Bonus ved at være frivillig! 1. Glæde ved at gøre en forskel 2. Man får indflydelse på noget/ nogen 3. Jeg får lov til at lave noget, som jeg kan lide. 4. Man bliver høj af det. 5. Man kan være en støtte/hjælper til andre. 6. Man oplever at have indflydelse i samfundet/kirken 7. Jeg er ikke alene i en proces, vi er flere som står sammen. Der er bonusgaver ved at være frivillig: snak, hygge, god arbejdsoplevelse, får hjælp til at blive brugt på en hensigtsmæssig måde. 2

3 Gudstjenestehjælpere Forskelligt i forbindelse med afvikling af højmesserne ved kirken Ansvarlige: Sognepræst Johannes Sloth Christensen Sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed Oplæsning af tekster, hjælp ved nadver, styring af storskærm. Søndage under højmesserne 3

4 Minikonfirmander Kristendomsundervisning for børn i klasse fra Danmarksgades Skole og Esbjerg Realskole. Gennem leg, bibelfortælling, sang og musik får børnene mulighed for at lære Zions Kirke og den kristne børnelærdom at kende. Realskolen: Sognepræst Johannes Sloth Christensen. Danmarksgades Skole: Sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed. Hvilke Praktisk hjælp i forbindelse med undervisningen og gennemførelsen af arrangementerne. Det kunne være forberedelse af forfriskninger, bagning hjælp i forbindelse med småture i byen, kreative aktiviteter mv.. Forår: Fra januar til april Efterår: Fra september til december 1 gang om ugen i ca. 2½-3 timer 4

5 Torsdagscafé Tilbud til alle om et par hyggelige timer, med andagt, sang, kaffe, historier, film mv. Ansvarlig: Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed Praktisk hjælp i forbindelse med arrangementet. Derudover er alle velkomne til at bidrage med indslag af forskellig art. Det kunne eventuelt være en sang, en lille historie eller noget fra dit liv eller din hverdag, en rejsebeskrivelse, et oplæg eller et foredrag. Gode ideer modtages gerne og alle kan være med til at bidrage til vor café Torsdage fra

6 Ungdomsgudstjeneste Gudstjeneste specielt for unge som afholdes ca. fem gange årligt. Ansvarlig: Sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed Planlægning og gennemførelse af gudstjenesten. Det er helt op til de unge, hvilket indhold der skal være i gudstjenesten. Både i forhold til sange, gæsteprædikanter, drama og andre aktiviteter. Der kan også bruges frivillige til af forberede kaffe eller anden forplejning mv. efter gudstjenesten. En hjemmebagt kage ville helt sikkert blive hilst velkommen. Tirsdage fra ca eller efter aftale 6

7 Legestuen Legestuen er et tilbud til alle forældre og børn i førskolealderen om at mødes i sognehuset til samvær, leg, sang bibelhistorie mv. Ansvarlig: Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed Fredage: Praktisk hjælp i køkkenet til at forberede forfriskninger. Hjælp til aktivering af børn og forældre: sang musik og leg bibelhistorie og andre kreative aktiviteter. Onsdage: en omsorgsperson til at byde velkommen og eventuelt inddrage nye familier i samværet. Fredage fra kl Onsdage:

8 Børnekirke/Børnearrangement ved højmessen Bibelhistorie, sang mv. under prædiken for mindre børn i sognehuset. Ansvarlig: Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed Styre og lede arrangementet, fortælle bibelhistorie, og synge sange og salme og hygge om børnene i forbindelse med kirkekaffe/ frokost. Søndage og andre helligdage fra

9 Natkirke Natkirken har åbent den første fredag i hver måned. Her er der mulighed for ro og efter tanke. Der er i løbet af aftenen forskellige programpunkter som musikindslag, bøn og andagt og kaffe. Der er også mulighed for en samtale. Ansvarlig: Formand for natkirken Jytte Hebsgaard. Praktiske opgaver i forbindelse med afholdelse af natkirken. Tænde lys, opstille forskellig i kirken, lave kaffe. Være til rådighed for en samtale med kirkens gæster. Oprydning efter arrangementet. 1. fredag i måneden fra kl fordelt på flere vagter. Man er ikke forpligtet til at være med hver gang. Der laves en vagtplan for ca. ½ år ad gangen. 9

10 Mandeaften Samvær for mænd med fællesspisning og oplæg om forskellige spændende emner. Ansvarlig: Sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed Planlægning og gennemførelse af aftnerne. Borddækning, madservering og oprydning. Oplæg eller ideer til oplæg modtages gerne. ca. fem gange årligt. Fredage fra

11 Onsdagsklub Månedligt eftermiddagsarrangement med foredrag og kaffebord for hele sognet. Ansvarlige: Hele personalet ved kirken. Bagning, køkkenhjælp, kaffe servering mv. Den første onsdag i hver måned fra kl Der laves en vagplan for ca. ½ år ad gangen. 11

12 Kirkens Besøgstjeneste Tilbud til mennesker som har behov for et besøg eller samvær. Samværet kan foregår både ude og hjemme. Dette aftales nærmere. Ansvarlig: Aflastningstjenestens leder Ingrid Bang, tlf.: Kontaktperson ved Zions kirke: Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed, Tlf.: Se eventuelt mere om at være frivillig på : At besøge de som har behov, og være sammen med dem. Eventuelt gå ture med dem eller tage med til forskellige arrangementer. Dette aftales individuelt. : Tid: efter aftale. 12

13 Sorggruppe Tilbud til voksne der har mistet en elsket person. I gruppen mødes man med andre i sorg, som man kan dele sine mange følelser og tanker med. Kontaktperson: Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed, tlf.: : Efter aftale 13

14 pt. er der ikke behov for yderligere frivillige til sorggruppen. Gi en hånd Mange forskelligartede ad hoc opgaver efter de behov der er eller opstår i vort sogn og Kirke. Det kan være af såvel praktisk som personlig karakter. Ansvarlig: Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed Opgaverne er selvsagt meget forskellige. Det kunne eventuelt være: Hjælp til handicappede i forbindelse med forskellige opgaver. Omsorgsopgaver i forhold til nye i menigheden og andre der har behov for en ekstra hjælpende hånd. Hjælp ved forskelige arrangementer i kirken og sognehuset. Frivillige der har meldt sig vil blive kontaktet efter behov. 14

15 15 Frivillig ved Zions Kirke

16 Spaghettigudstjeneste Gudstjeneste for hele familien i børnehøjde med efterfølgende spisning i sognehuset. Ansvarlig: Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed Praktisk hjælp i køkkenet forberedelse af aftensmad, bordækning, samt hjælp under spisningen og oprydning. Hjælp i forbindelse med mindre indslag i gudstjenesten. Ca. fem gange årligt fra kl

17 Pilgrimsvandring Vandreture med åndelige temaer. (Ca. 8km.) Der afholdes pt. to vandringer årligt. Ansvarlig: Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed Al planlægning og gennemførelse af turene. 2 møder af ca. tre timer varighed i forbindelse med hver vandring. 17

18 Læsekreds En gruppe af fem til ti personer, der læser den samme bog og efterfølgende mødes til meningsudveksling og fælles fortolkning heraf. Ansvarlig: Nønne Lønne Votborg og Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed Praktisk hjælp eksempelvis til afhentning og aflevering af bogkasser på biblioteket, kaffeservering, bagning og oprydning. Eventuelt hjælp til opstart og gennemførelse af nye læsegrupper. En gang månedligt i ca. 2 timer. 18

19 Babysalmesang Ugentlig arrangement for nybagte forældre med salmesang i kirken samt efterfølgende samvær i sognehuset. Ansvarlig: Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed Opstilling og oprydning i forbindelse med gennemførelse af arrangementet. Køkkenhjælp i sognehuset. Onsdage fra ca

20 Kirkeblad Der udkommer et kirkeblad for Zions Sogn fire gange om året. Dette indeholder mange spændende artikler og små indlæg om livet i kirke og sogn. Derudover er der oplysninger om kommende aktiviteter mv. Ansvarlig: Redaktør Inge Marie Jensen tlf.: , Gode ideer, korrekturlæsning og evt. små indlæg/interview Et par timer i hvert kvartal 20

21 Menighedsråd Menighedsrådet er den parlamentariske forsamling, som har ansvaret for mange forskellige tiltag ved en kirke. Menighedsrådet består af ansatte præster, en medarbejderrepræsentant og et antal valgte medlemmer - afhængig af sognets størrelse. Vi har 10 valgte medlemmer. Disse vælges for fire år ad gangen. Der er et væld af opgaver, som et menighedsråd skal tage sig af. Mange af disse opgaver er af økonomisk og praktisk karakter. Et menighedsråd er arbejdsgiver for samtlige ansatte ved kirken, bortset fra præsterne. Et menighedsråd skal styre de mange forskellige praktiske ting, som er i og omkring en kirke. Det er så de ansatte og de mange frivillige ved kirken, som i mange tilfælde sørger for det praktiske, men ansvaret for hvad der foregår, påhviler menighedsrådet. Formand Inger Marie Jensen Den første tirsdag i måneden fra kl (Ca. 10 møder om året) Møderne er offentlige og der er opslag om dagsorden og referater på vore hjemmesider og i sognehuset. 21

22 Forslag og ønsker til nye frivilligområder Såfremt du ikke fandt noget interessant i forhold til det du kan tilbyde eller ønsker at hjælpe til med, hører vi meget gerne fra dig. Du kan enten sende en mail på: eller ringe til Sognemedhjælper Dorthe Kobbersmed på tlf.:

23 23 Frivillig ved Zions Kirke

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Hvilke spor ønsker vi at sætte?

Hvilke spor ønsker vi at sætte? j u l i a u g u s t2 0 1 1 Hvilke spor ønsker vi at sætte? Alle mennesker sætter spor i deres tilværelse af forskellig art og med meget forskellig virkning, ja, men spor sætter vi alle. Spørgsmålet er,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere