Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion"

Transkript

1 Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK) ske fra den tidligste fase. Ved kontrollabel blødning anbefales behandling med plasma og TK vejledt af TEG analyse. Ved anæmi og mangeltilstande er der sjældent indikation for behandling med plasma og TK. I disse tilfælde anbefales det at lade sig vejlede af TEG samt anbefalinger fra de videnskabelige selskaber. Behandling med SAGM Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: Hb < 4,3 mmol/l Hb < 5,0 mmol/l og samtidig - Kronisk hjertesygdom. Hb < 5,6 mmol/l og samtidig: - Livstruende blødning (præget af kredsløbssvigt) - Akut Koronar Syndrom (AKS) i iskæmi fase Før transfusion med SAGM bør der foreligge en hæmoglobinmåling, der er < 8 timer gammel. Anvend som dosis SAGM. Og/eller kliniske symptomer på anæmi, dvs. brystsmerter, ortostaisk hypotension eller takykardi, der ikke responderer på væske behandling. Region H s Blødningsvagt kan kontaktes hele døgnet Ved livstruende blødning, kontakt lokal blodbank

2 2 Behandling ved kontrollabel blødning Behandling med plasma og TK ved kontrollabel blødning anbefales vejledt af TEG analyse TEG måler koageldannelse i fuldblod, og identificerer herved kliniske blødningstilstande mere korrekt end almindelige koagulationsanalyser. TEG måler koagulationsfaktorernes, fibrinogens samt trombocytternes funktionsevne ved koageldannelse samt koagelnedbrydning (fibrinolyse). Resultatet vises både grafisk og numerisk (Fig /Tabel ). TEG FF TEG Funktionel fibrinogen analysen (FF) måler bidraget af fibrinogen til koagelstyrken som FF MA, og anvendes til at skelne mellem fibrinogen og trombocytmangel/ dysfunktion hos patienter med lav MA i den almindelige TEG. FF MA bør overvejes som supplement til TEG ved nedsat MA f.eks post partum blødning og traume m.v. Abnorm TEG og blødning Ved primær hyperfibrinolyse (Ly30>4%) skal denne behandles med TXA (Tranexamsyre), før korrektion af de øvrige variable. Såfremt både R og MA indikerer koagulopati skal R korrigeres først, dvs. plasma skal altid gives før TK. TEG gentages og revurderes såfremt klinisk blødningskontrol ikke opnås. Ved klinisk blødningskontrol er der ikke længere behov for TEG. Behandlingsforslag ved blødning Tabel TEG parameter Koagulopati Behandling R 0-4 min R > 4 min Koagulationsfaktorer Koagulationsfaktorer Plasma 0-20 ml/kg Plasma ml/kg FF MA < 4 mm Fibrinogen Plasma ml/kg eller cryopræcipitatpool eller fibrinogen koncentrat MA mm Trombocytter TK eller TK 5 ml/kg MA < 45 mm Trombocytter 2 TK eller TK 0 ml/kg Ly30 > 4% Ly30 > 4% og angle og/ell. MA TEG R og hep-teg R diff. > 3 min Primær hyperfibrinolyse Reaktiv hyperfibrinolyse Heparinisering TXA (Tranexamsyre) -2 g (børn 0-20 mg/kg) TXA kontraindiceret Kontakt blødningsvagt Protamin sulfat mg ell. plasma 0-20 ml/kg TEG: R: reaktionstid: α: angle; MA: maksimum amplitude, Ly30: fibrinolyse. hep TEG: heparinase TEG, FF MA: Funktionel Fibrinogen Maksimum Amplitude Region Region H s H s Blødningsvagt kan kan kontaktes hele hele døgnet døgnet for rådgivning for rådgivning på tlf.: 3545 på tlf.: (5-4200) (5-4200) Figur 3

3 Normal TEG og blødning Ved normal TEG og fortsat blødning bør kirurgisk årsag til blødning overvejes, men: Analysesvar kan ses på TEG Analytical programmet, som kan installeres på alle PC-er, og kan også ses i OPUS under blodbank/teg 4 Udeluk hypotermi (temperatur < 35 grader C); Udeluk hypocalcæmi (Ca++ < 0,9 mol/l). Udeluk brug af trombocythæmmende lægemidler, mistænkt von Willebrand-faktor mangel (f.eks uræmi) eller mistænkt trombocytdefekt, eller bestil en Multiplate analyse. Det anbefales, at TEG udføres løbende: På patienter med blodtab >30% af blodvolumen (ca.,5 liter ved 70 kg). Hvis administration af plasma og/eller TK overvejes. Ved sive-blødning. Postoperativt hos patienter med fortsat transfusionsbehov. Komplekse blødningstilstande (DIC, sepsis, ECMO mm.). Dosering med plasma og TK er angivet i tabel. Målet med plasma og TK behandlingen er at opretholde en normal hæmostaseevne evalueret ved TEG, indtil klinisk blødningskontrol. Ved klinisk blødningskontrol stoppes transfusioner og den kliniske tilstand revurderes. Praktisk information Blodprøve til TEG tages i citratglas (blå prop), alle typer er godkendt. Analysen udføres døgnet rundt i Blodbanken. TEG bestilles i Labka II. (Søg i det fulde analyseregister, skriv "TEG" i kodefelt. Vælg: TEG eller/og TEGFF. Behandling ved livstruende blødning LIVSTRUENDE blødning kendetegnet ved hæmodynamisk instabilitet (præges af kredsløbssvigt) Voksne: AKUT TRANSFUSIONSPAKKE (5 SAGM, 5 plasma, 2 TK). 2 På hospitaler uden lager af akutpakker, startes behandlingen med indgift af 0 RhD neg SAGM fra lokal hospitalets blodudlevering. Bestil straks akut transfusionspakke fra lokal blodbank. Børn < 5 år: SAGM 20 ml/kg, plasma 20 ml/kg, TK 0 ml/kg. Indgift af de 3 blodkomponenter skal foregå PARALLELT og med højere hastighed end blødningsraten. Indgift under TRYK, også på TK, kan være nødvendigt. Løbende monitorering hver ½ time med TEG, trombocyttal og hæmatokrit. 2 I særlige tilfælde udleveres kryopræcipitatpool, i stedet for plasma, som en del af akut transfusionspakke og i så fald gives volumen op til L krystalloid (børn 0-20 ml/kg krystaloid) i ventetiden på plasma. Ved FORTSAT LIVSTRUENDE blødning Skal Blødningsvagten kontaktes Region H s Blødningsvagt kan kontaktes hele døgnet 5

4 Koagulationshæmmere Trombocythæmmere Lægemiddel Marevan Waran (Warfarin) Pradaxa (Dabigatran) Xarelto (Rivaroxaban) Eliquis (Apixaban) Hjertemagnyl, Magnyl, (Acetylsalicylsyre) Clopidogrel, Plavix & Efient (Prasugrel ) Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling - fokus og forenkling En kort vejledning udfærdiget jf. PRAB-rapporten, Dansk Cardiologisk Selskabs vejledninger om antikoagulation 2 og trombokardiologi 3. Region Hovedstadens Blødningsvagt kan kontaktes for rådgivning eller visitation til rådgivning hele døgnet via Pauseringsvarighed (i dage) opdelt efter kirurgisk blødningsrisiko a Høj Intermediær Lav 5 (INR <,5 præ-op) 3 (INR <,5-2,5 præ-op) 0- Pause før neuroaksial blokade (dage) 4 e (INR <,5 præ-op) 3 f,5 f 3 f 2 f f 2 f 3 0 Ingen 7 b 5 b 0 b 7 Brilique (Ticagrelor) 3b 5 Præ-OP heparin bridging Ja c, ved høj trombose risiko, søg råd eller se link for hjælp til plan: prab/index.html Nej Post-OP opstart (Når blødning ikke er et problem ellers søg råd) I OP-døgnet, samtidigt med LMWH trombose profylakse eller bridging d Ved høj blødningsrisiko startes 6-2 timer post-op med 75 mg, herefter 75 mg x 2 dgl., og evt. øgning efter 4-5 dage. Ved lav blødningsrisiko startes -4 timer post-op med 0 mg herefter 0 mg x og evt. øgning efter 2-3 dage. Justeres yderligere ved nedsat nyrefunktion (søg råd) Ved høj blødningsrisiko startes 8-2 timer post-op (6-0 timer ved lav) med 0 mg, herefter 0 mg x dgl., og evt. øgning efter 4-5 dage (2-3 dage ved lav blødningsrisiko). Justeres yderligere ved nyre-/lever påvirkning (søg råd) Ved høj blødningsrisiko startes 8-2 timer post-op (6-0 timer ved lav) med 2,5 mg, herefter 2,5 mg x 2 dgl., og evt. øgning efter 4-5 dage (2-3 dage ved lav blødningsrisiko). Justeres yderligere ved nyre-/lever påvirkning (søg råd) Næste dag Monitorering (hvis pause ikke holdes eller særlig blødningsrisiko - søg råd) INR TEG APTT TEG R-tid P-heparin, lav molmasse TEG R-tid Multiplate STD Trombocyttal LMWH: Lavmolekylært vægt heparin; Neuroaksial blok: Spinal eller epidural blok; Præ-OP: Præ-operativ; Post-OP: Post-operativ a Blødningsrisiko: Høj: CNS kirurgi, dyb biopsi etc. Intermediær: Skopi i thorax/abdomen, kirurgi hvor der ofte er behov for transfusion etc. Lav: Overfladiske indgreb, hvor der sjældent er transfusionsbehov etc. b Pause bør undgås ved nylig Akut Koronart Syndrom/TCI/Apopleksi indenfor 6 mdr eller kardiel stent (bare metal stent indenfor 6 uger, drug eluting stent < 6 mdr.) eller CNS stent. Søg råd! c Heparin bridging fx 3 dage før innohep 00 IE/kg x 2 subcutant (S.C.) med sidste dosis 24 timer før indgreb d Post-OP opstart: Til patienter med lav/intermediær trombose risiko gives fx innohep 4500 IE S.C. 6-2 timer efter OP og denne dosis fortsættes dgl. indtil INR i niveau. Til patienter med høj trombose risiko gives fx innohep 4500 IE S.C. 6-2 timer efter OP, næste dag gives fx innohep 00 IE/kg x S.C. og dagen efter fortsættes med fx innohep 00 IE/kg x 2 S.C. indtil INR i niveau. e Hvis PRÆ-OP heparin bridging opstartet da husk pause LMWH i 24 timer før indgreb. f Ved nyre/lever-påvirkning monitores med blodprøver (se kolonne til højre), forlæng pause -2 dage eller søg råd! Tabel 2 Ovenstående principper er også gældende for børn og unge. Vedr. dosering søges råd via Blødningsvagt 6,7

5 8 Perioperativ blodmanagement ved elektiv kirurgi Formål: At optimere patientens transfusionsmedicinske behandling før, under og efter operation med tiltag, som minimerer blødning og risiko for transfusion. Præ-OP Blødningsanamnese Hvis patienten har: Tendens til hudblødning, blødningstendens i familien eller blødningsproblemer ved tidligere kirurgi, anbefales supplerende blodprøver (TEG, Multiplate standard 2, APTT, INR, Fibrinogen og Trombocyttal) samt at søge råd! Pause af Antitrombotika (koagulations- og/eller trombocyt-hæmmere) se tabel side 6-7 Hvis den angivne pause ikke holdes eller i tilfælde 2 med særlig blødningsrisiko/kompleks kirurgi, anbefales supplerende blodprøver (se tabel side 6-7) samt at søge råd! Intra-OP Anæstesi & kirurgi Tranexamsyre -2 g IV, anbefales til alle voksne patienter med forventet kirurgisk blødning over 500 ml. Undtaget herfra er patienter med tromboser indenfor 6 mdr. (apopleksi, hjerteinfakt, DVT, lungeemboli). Kan gentages ved fortsat blødning. Restriktiv transfusionspraksis (se denne folder) Monitorer hæmostasen med TEG ved blødning og: - blodtab > 30% af blodvol. (ca.,5 L ved 70 kg) - hvis administration af plasma og/eller TK overvejes - sive-blødning suppler Region med H s Multiplate Blødningsvagt ved behandling kan kontaktes med tromhele døgnet bocythæmmere. Ved livstruende blødning, kontakt lokal blodbank Post-OP Iværksæt tromboseprofylakse/genoptag eventuelle antitrombotika i henhold til tabel side 6-7. Region H s Blødningsvagt kan kontaktes hele døgnet på tlf.: (5-4200) 2 Høj kirurgisk blødningsrisiko, trombocytopeni, flerstof antitrombotika, ældre > 80 år eller kropsvægt < 50 kg ved behandling med koagulationshæmmere. Multiplate (trombocytfunktionsanalyse) Måler trombocytaggregation i blod Anbefales til blødende patienter/patienter der skal gennemgå invasive procedurer/kirurgi ved: Kendt/mistænkt trombocythæmmende behandling. Mistænkt trombocytdefekt/von Willebrand-faktor mangel Multiplate tests Der kan køres følgende tests: Standard Standard 2 Navn Aktivator (agonist) Effekt TRAPtest ADPtest Trombinreceptor aktiverende peptid ADP ASPItest Arachidonsyre Thromboxan A 2 induceret trombocytaggregation RISTOtest RISTOcetin Tabel 3 Maksimal trombocytaggregation ADP induceret trombocytaggregation Ristocetin og vwf induceret trombocytaggregation 9

6 Praktisk information Blodprøven tages i et heparinglas (grøn prop), alle typer er godkendt. Analysen udføres døgnet rundt i Blodbanken. Multiplate bestilles i Labka II (søg i det fulde analyseregister, skriv multi i kodefelt) Vælg: TRCS(B)-Multiplate Standard hvis TRAPtest, ADP test og ASPItest ønskes. TRCS(B)-Multiplate Standard 2 hvis TRAPtest, ADP test, ASPItest og RISTOtest ønskes. Analyseresultat kan ses i OPUS under Blodbank/ multiplate Test Betydelig øget blødningsrisiko TRAPtest Normalværdier raske (CI 5-95%) 92-5 U < 92 U ADPtest 55-7 U < 50 U ASPItest 79-4 U RISTOtest Low: 3-69 U High: 65-6 U < 40 U < 5 U < 35 U Påvirkes af Tabel 4 GPIIb/IIIa hæmmere (ReoPro, Integrillin) ADP rec. hæmmere (Prasugrel, Ticagrelor) eller GPIIb/IIIa hæmmere ASA, NSAID (f.eks. Ipren) eller GPIIb/IIIa hæmmere vwd, Magnyl/Aspirin, ASA, NSAID Ved trombocyttal < 00mia/L kan der ikke skelnes mellem nedsat respons pga lavt trombocyttal eller behandling med trombocythæmmere Patienter, med Multiplate resultat indenfor normalområdet for de forskellige tests, har IKKE øget blødningsrisiko ved invasive indgreb og kirurgi, såfremt TEG også er normal. I de tilfælde er plasma/tk eller prohæmostatisk lægemiddel intervention sjældent indiceret. Patienter med Multiplate resultat under den nedre normalgrænse for de forskellige tests, se tabel 3, har øget blødningsrisiko ved invasive procedurer og kirurgi, især hvis den samtidige TEG også er hypokoagulabel (R>0 min, Angle<52º eller MA<49 mm). Generelle behandlingsanbefalinger ved blødning: Ved nedsat ADP og/eller ASPI respons skal TXA indgives efter vægt. ASPItest < 40 U: giv tranexamsyre (TXA) -2 g IV, evt. TK ved fortsat blødning. ADPtest < 50 U: giv TXA -2 g IV og TK 5 ml/kg Hvis TRAP < 92 U anbefales det at kontakte blødningsvagten. Ved fortsatte blødningsproblemer kontaktes Region H s Blødningsvagt. Der SKAL suppleres med TEG ved vurdering af blødningsrisiko da Multiplate kun afspejler trombocytaggregation og ikke den samlede koageldannelse. 0 Region H s Blødningsvagt kan kontaktes hele døgnet

7 Antitrombotisk medicin, TEG og Multiplate Påvirkning af TEG og Multiplate hos patienter i antitrombotisk behandling. Medicin TEG Multiplate Supplér med Koagulationshæmmere Vit. K antagonister (Marevan, Marcoumar ) Heparin (UFH), LMWH (Fragmin, Innohep, Klexane, Waran ) R, α, MA ) INR R, α, MA ),2) Indirekte FXa hæmmer (Arixtra ) (Fondaparinux) R, α, MA Tabel 5 Ved LMWH supplér med P-heparin, lav molmasse P-heparin, lav molmasse Direkte FXa hæmmer (Xarelto, Eliquis ) R 3) P-heparin, lav molmasse 2 Direkte thrombin hæmmer (Pradaxa, Angiox, Novastan ) Trombocythæmmere GPIIb/IIIa hæmmer (ReoPro, Integrilin, Aggrastat ) ASA, NSAID (Hjertemagnyl, Kodimagnyl ) Dipyridamol (Persantin ) ADP receptor hæmmer (Plavix, Efient, Brilique ) Epoprostenol/Iloprost (Flolan, Ilomedin ) Fibrinolysemidler Actilyse, Metalyse Rapilysin, Streptase R TRAPtest APPT Kun ReoPro MA TRAPtest ADPtest ASPItest ASPItest Trombocyttal ADPtest Trombocyttal Trombocyttal Ly30 TEG : R, reaktionstid; α, angle; MA, maksimum amplitude. ) Ved stigende grad af koagulationshæmning vil TEG ændres progressivt: Først R, herefter α og endelig MA påvirkes da den nedsatte trombin generering påvirker både klot opbygnings hastighed (α) samt styrke (MA). 2) Neutraliseres i HeparinaseTEG. 3) R kun ved høje koncentrationer. R upåvirket ved terapeutiske koncentrationer. Vejledning i transfusionsmedicinsk behandling findes som regionale vejledninger på hospitalernes lokale intranet. Denne folder kan ses på: Version 3 Nov. 204.

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning præget af kredsløbssvigt, skal balanceret

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 17. juni 2013 1 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle

Læs mere

INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN

INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN November 2014 Information om antikoagulansbehandling ved atrieflimren Udgivet af: Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Hoved søgeord: Hud og slimhinder Andre

Læs mere

Spinalstenose operation i lænderyggen

Spinalstenose operation i lænderyggen Spinalstenose operation i lænderyggen Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit Indholdsfortegnelse Spinalstenose i lænderyggen... 3 Før indlæggelsen...

Læs mere

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Lia E. Bang (formand), Niels Eske Bruun, Kent Lodberg Christensen, Hans Ibsen, Tage Lysbo Svendsen Dansk Hypertensionsselskab 2009 Indledning I 1999 udgav

Læs mere

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis 1. Introduktion 2. Materialeoversigt: 2.1. Læsevejledning 2.2. Dokumentoversigt 2.3. Grafisk oversigt hvem gør hvad 3. Mistanke om KOL: 3.1. Vejledning

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN Nogle rekommendationer for intensiv behandling af børn i Danmark Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT. Godkendt af DASAIM/DSIT på Intensiv

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere