Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår de økonomiske begivenheder, men der var dog et par enkelte interessante nøgletal på programmet. Overordnet må man sige at disse faldt ud til den svagt positive side. Godt nok viste euroområdet som ventet en negativ kvartalsvækst i BNP på -0,2%, men der var dog en vis optimisme i kølvandet på tallene, da Tyskland og til dels Frankrig kunne vise højere vækst end frygtet. At det formentlig ikke varer ved blev dog indikeret af et nyt og uventet stort dyk i det tyske ZEW-indeks for august. Fra USA blev 3. kvartal tilsyneladende skudt pænt i gang, da både detailsalget og industriproduktionen steg mere end ventet i juli og antyder, at væksten er gået et gear op i forhold til kvartalet før. Derudover faldt forbrugerprisinflationen overraskende til 1,4% i juli - det laveste niveau i 20 måneder. Positivt nyt var der også fra boligsektoren, da både NAHB-indekset og antallet af nye byggetilladelser steg til det højeste i fire år. Modsat er der dog også stadig et par mørke skyer iblandet nøgletallene, hvor især de første regionale barometre for aktiviteten i industrien viste sig fra en lidt mere negativ side i august. Dermed er de ikke noget der peger på, at ISM-indekset vil vende tilbage over boom/bust-niveauet på 50 i denne måned. Heller ikke forbrugertilliden ser ud til at være trukket i vejret trods den pæne udvikling på aktiemarkederne. Således forstærkede Bloombergs ugentlige stemningsopgørelse vores vurdering af, at fredagens tal (efter Ugefokus-deadline) for forbrugertilliden i august fra University of Michigan vil vise endnu et fald. Markedernes fokus så dog primært ud til at være rettet mod de positive signaler fra især det amerikanske boligmarked, og det var blandt andet med til at dæmpe forventningerne til, at USA s centralbank vil levere ny stimulans i nær fremtid. Endvidere ser bekymringerne med hensyn til gældskrisen i euroområdet også ud til at aftage yderligere. Det blev understreget af faldende renter i Italien og Spanien over ugen, i takt med stigende forventninger til, at Spanien snarligt vil modtage hjælp fra EFSF og ECB med hensyn til at aftage landets statsobligationer. Det blev blandt andet understøttet af en udmelding fra tyske kansler Merkel om, at hun bakker op om ECB-chef Mario Draghis bemærkning om at gøre hvad der skal til for at redde euroområdet. Derudover lykkedes det først på ugen Grækenland at sælge flere korte statspapirer end tilsigtet, hvormed næste uges refinansiering af udløbne lån er sikret. Fra Kina modtog vi svage tal i form af endnu en stigning i dårlige lån i 2. kvartal samtidigt med at udlandets investeringer faldt til det laveste niveau i to år i juli. Dog blev tallene flankeret af en udmelding fra Wen Jibao om, at den lavere inflation øger råderummet for nye stimulanstiltag. Ugens begivenheder gav et nyt løft til aktiemarkederne og betød samtidigt, at de sikre obligationsrenter steg. Den øgede risikoappetit medførte derudover en styrket EUR samt en svagere JPY. Tysk vækst modstandsdygtig - men udfordres % k/k Tysk BNP-vækst ZEW's forventningsindeks (lagget 3 mdr) USA: Positive juli-tal for IP og detailhandel Indeks 102,5 100,0 97,5 95,0 92,5 90,0 87,5 85,0 82,5 80,0 77, Industriproduktion, realt Detailsalg, realt (CPI deflateret) ,0 177,5 175,0 172,5 170,0 167,5 165,0 162,5 160,0 157,5 155,0 Nettotal Mia. USD For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA - Boligomsætning og ordretal for juli: Der bliver tale om en lidt mere stille uge i USA. I først omgang vil vi vende os mod tal for omsætning og prisudvikling på boligmarkedet. Vi får således salget af eksisterende boliger onsdag og salget af nye boliger torsdag. Salget dykkede i juni til 4,4 mio. boliger annualiseret, hvilket var det laveste i år. Opgørelsen over verserende bolighandler er imidlertid steget siden da og peger på en stigning til omkring 4,55 mio. i juli, hvilket vil fastholde det nogenlunde stabile indtryk af omsætningsudviklingen for i år. Derimod har det været mere inspirerende at se, at efterhånden som udbuddet af eksisterende boliger til salg er aftaget, så er priserne begyndt at kravle i vejret igen. Medianprisen ramte således i juni det højeste niveau siden finanskriseudbruddet i september Liggetiderne har dog peget på, at prisudviklingen vil stabilisere sig i de kommende måneder. På lige fod med de eksisterende boliger forventes salget af nye boliger også at komme sig oven på faldet juni. Salget er dog fortsat ikke kommet sig i samme grad som for de eksisterende boliger, hvilket skyldes, at der fortsat er mange tvangsauktioner i gang som generelt holder snor i priserne på eksisterende boliger. Den seneste måneds udvikling i antallet af realkreditansøgninger i forbindelse med huskøb peger da også på risikoen for, at tendensen igen peger lidt nedad for nye boliger. Ellers ser vi frem til juli-tal for ordreindgangen på varige goder på fredag. Ordretallene viste sig overordnet ganske pæne i juni med en lille stigning for anden måned i træk, hvilket ikke er set siden december sidste år. Stigningen skyldtes dog et enormt løft i forsvarsordrerne samt i flyordrerne. Ser man bort fra disse volatile størrelser skrumpede ordreindgangen med 1,7% m/m, og understøttede dermed de svagere investeringstendenser vi også så i nationalregnskabet for 2. kvartal. Det ser ud til at flyordrerne igen bidrager til et pænt løft i de samlede ordrer i juli, men også uden disse bør vi se en lille stigning. Ikke desto mindre er der ikke tale om prangende vækst, og ISM s ordreindeks har peget på svagere udvikling fremadrettet. Endelig skal man blandt tallene holde øje med Markit s foreløbige opgørelse af indkøbschefernes aktivitetsindeks for fremstillingsindustrien (PMI) for august. Vi er dog fortsat ikke helt komfortable med at benytte dette nye indeks som rettesnor for ISM-indekset eller endnu vigtigere industriproduktionen. I juli-målingerne faldt Markits indeks, mens ISM s steg (lige som produktionen gjorde det). På den anden side befinder Markit-indekset sig stadig over boom/bust-niveauet på 50, mens ISM-indekset jo gik under i juni (og juli). Endelig offentliggør Federal Reserve sit referat af det seneste rentemøde. Som udgangspunkt kan det da være interessant, om der var medlemmer af rentekomitéen (FOMC) som gav udtryk for stigende tilbøjelighed til eventuelt at iværksætte nye stimulanstiltag. Vi tror dog ikke på de helt store nyheder fra referatet, om end vi dog siden mødet har modtaget en mere duagtig udmelding fra den ellers normalt neutrale John C. Williams. USA: Boligprisstigninger modereres Måneder (omvendt akse) USA: ISM peger på aftagende ordreaktivitet % m/m, 3M gennemsnit Liggetid på eksisterende boliger [lag 6] Medianpris, eksisterende boliger USD Indeks EMU - PMI-indeks indtager fokus: I den kommende uge vil det primære fokus være på de foreløbige PMI-barometre for august i euroområdet som kommer torsdag. Det sammenfattende composite-indeks er steget svagt de seneste to måneder, men befinder sig stadig på et temmelig kontraktivt niveau 17. august

3 på 46,5 i juli. Det har især været servicebarometeret, der har trukket op på det seneste, mens industrien har vist yderligere svagheder. Derudover har det været interessant, at det især har været i de store kernelande Tyskland og Frankrig, man har kunnet konstatere øget tilbagegang i industriaktiviteten. Overordnet forventer vi, at det totale PMI-indeks vil stige en smule i august. Industriindekset ventes således denne gang at trækker en smule i vejret, blandt andet stimuleret af den svækkede EUR, som så småt kan være begyndt at skinne igennem på afsætningen til udlandet. Derudover har euroområdets industriindeks haft pilen nedad, i modsætning til de tilsvarende indeks fra USA og Kina, der har udviklet sig mere fladt de seneste måneder. Til gengæld forventer vi ikke, at service PMI-indekset vil fortsætte de forrige to måneders stigninger. Det tilskrives blandt andet, at de forrige måneder har overrasket en smule i forhold til den fortsat svage udvikling i økonomien og på arbejdsmarkedet. Derudover ser prisudviklingen igen ud til at kunne virke bremsende på optimismen, trukket af den seneste tids stigninger på olie og fødevarer. Ud over de økonomiske nøgletal kan der komme en smule fokus på fredagens møde mellem den tyske kansler Merkel og Grækenlands premiereminister Samaras i Berlin. Der har senest verseret rygter om, at Grækenland påtænker at presse på for en 2-årig udskydelse af den planlagte implementering af de lovede budgetmæssige opstramninger. Umiddelbart meldte en tysk talsmand for Merkel dog hurtigt ud, at planerne ligger fast. Dog har der også været lidt formildende toner, hvor forsinkelserne i forbindelse med landets dobbeltvalg i første halvår tages i betragtning. Under alle omstændigheder forventes Tyskland at afvente resultatet af Trojkaens (EU, ECB & IMF) inspektion i midt-september. Tirsdag sælger Spanien korte 12- og 18-måneders statspapirer. Norsk vækst uændret robust i 2. kvartal: I den kommende uge forventes vores naboland Norge torsdag at byde ind med en ny ganske robust BNP-opgørelse for 2. kvartal, som vi venter uændret kvartalsvækst på 1,1% opgjort på fastlandet (eksklusiv olieaktiviteter). Godt nok har fremstillingsindustrien lige som i udlandet - peget på aktivitetsnedgang i 2. kvartal, men der er tegn på at væksten i privatforbruget vil tage til og sammen med en markant stigning i elproduktionen opveje de svagere tendenser her. Derudover har stigende byggeaktivitet peget på, at boligrelaterede investeringer vil trække op i væksten, men det imødegås sandsynligvis af mere nedtonede erhvervsinvesteringer. Vores forventning baseres desuden på, at strejken i foråret blandt de offentligt ansatte har haft en negligerbar vækst-effekt. En vækst på 1,1% vil overstige Norges Banks forventning på 0,9% i den seneste pengepolitiske rapport, men givet at elproduktionen trækker en del af dette, vil banken kunne konkluderer at den underliggende vækst er på linje med dens estimat. Svag EUR kan så småt støtte industrien Indeks (omvendt akse) 92.5 Nominel effektiv EUR (6M lag) PMI, fremstillingsindustri Stabil norsk vækst trods barometerfald Netttal Stærkere EUR PMI-fremstilling BNP(fastland), faste priser 70 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Indeks % k/k Danmark med fokus på privatforbruget: Et fællestræk for ugens nøgletal er at de fleste har fokus på privatforbruget. I den forbindelse bliver ugens højdepunkt offentliggørelsen af forbrugertilliden for august (torsdag), som kan give et indtryk af om der er tegn på større forbrugslyst i husholdningerne fremadrettet. Indtil videre har signalerne for privatforbruget været yderst afdæmpede, og så længe der ikke er større tiltro 17. august

4 til fremtiden, er det svært at få øje på et privatforbrug der er på vej i vejret. Ganske vist steg forbrugertilliden en smule i juli, fra -3,0 til 0,0 i sæsonkorrigerede termer, men der er fortsat tale om et svagt niveau som i bedste fald indikerer nulvækst i privatforbruget på årlig basis, jf. figur. Med den fortsat store usikkerhed der hersker omkring de økonomiske fremtidsudsigter i relation til gældskrisen i euroområdet, er det da også svært at se et skifte væk fra den tilbageholdenhed der præger forbrugerne. Det har bl.a. også betydet, at vi indtil videre ikke har set tegn på, at frigivelsen af efterlønspengene har haft nogen mærkbar effekt - til trods for meldinger om, at flere end ventet har valgt at hæve efterlønsbidragene. En af de bekymringer som stadig præger husholdningerne er formentlig også den skrøbelige udvikling på arbejdsmarkedet, hvor de seneste signaler har peget i retning af, at ledigheden kan være på vej i vejret igen. Jobsikkerhed er en vigtig parameter for forbrugstilbøjeligheden, og dermed vil frygt for arbejdsløshed formentlig medvirke til en høj grad af forsigtighed blandt forbrugerne. Vi får da også nyt fra arbejdsmarkedet i form af arbejdskraftundersøgelsen for 2. kvartal (tirsdag), som vil give et fingerpeg om hvorvidt der er noget at have frygten for stigende ledighed i. Efter vores vurdering giver netop arbejdskraftundersøgelsen det mest retvisende billede af ledighedsudviklingen i modsætning til den registerbaserede ledighedsstatistik, og det er også denne statistik man skal bruge hvis man vil lave internationale sammenligninger. Umiddelbart venter vi, at arbejdskraftundersøgelsen vil bekræfte vores bange anelser om, at arbejdsmarkedet er begyndt at vise større svaghedstegn i kølvandet på de afmatningstendenser, der har præget dansk økonomi igennem noget tid. Kombineret med den fortsat store usikkerhed om boligmarkedet samt den fortsatte udhulning af reallønningerne, som den nævnte lønstatistik fra DA bekræftede, har vi således svært ved at se, at forbrugertilliden skulle udvikle sig mere positivt. Som en modvægt har vi naturligvis stadig de fortsat lave renter, om end den effekt begrænses en smule som følge af vanskeligere kreditbetingelser, samt de stigninger vi har set på aktiemarkederne gennem den seneste tid. Til gengæld er benzinprisen begyndt at kravle i vejret igen, og har bevæget sig op på det højeste niveau siden midten af april. Alt i alt venter vi således et fald i forbrugertilliden i august fra 0,1 til -1,5. Tilliden vil trods det ventede fald dog fortsat ligge et godt stykke over den meget negative stemning vi så i efteråret sidste år, men vil ikke desto mindre fortsat understrege, at der ikke er udsigt til nogen acceleration i forbruget. Det venter vi også at få bekræftet i udviklingen i detailsalget for juli (onsdag), som baseret på dankortomsætningen bestemt ikke var nogen god måned for butikkerne, jf. figur. I 2. kvartal faldt detailsalget med 0,7% i forhold til kvartalet før, og vi venter at den negative udvikling er fortsat ind i 3. kvartal med et fald på 1,3% m/m. Emerging Markets De kinesiske myndigheder har hårdt brug for bedringstegn. Efter de overraskende svage tal for kinesisk økonomi i juli, er fokus i næste uge rettet intenst mod et tidligt kig på økonomiens udvikling i august i form af HSBC s Flash-estimat for PMI-opgørelsen for fremstillingssektoren torsdag. Selvom det tager tid før allerede implementeret stimulans har effekt på økonomien, så bør der snart vise sig spirende tegn på et løft i økonomien og herunder på 17. august

5 stemningen i HSBC s PMI-opgørelse. De kinesiske ledere har udtrykt modstand mod at implementere yderligere stimulanstiltag af bekymring for, at inflationen blusser op igen og/eller det giver nyt liv til en potentiel boligboble. I stedet vil de vente og se effekten af allerede implementerede tiltag. Hvis ikke der snart begynder at vise sig et løft i økonomien står myndighederne overfor en langt sværere situation end ventet og vejen frem er sandsynligvis endnu mere investeringsdrevet stimulans. Særligt hvis inflationen og boligpriserne begynder at stige før realøkonomien oplever en meningsfuld bedring. 17. august

6 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige :01 UK Rightmove House Prices (M om /YoY) Aug %/2.3% :30 USA Chicago Fed Nat Activity Index Jul :30 UK PSNB ex Interventions Jul -1.0B B :45 USA Fed's Lockhart Speaks in Atlanta :00 Danmark Retail Sales (M om /YoY) Jul % -0.3%/-1.2% :00 Norge Unemployment rate(aku) Jun % 3.0% :00 USA M BA M ortgage Applications 17. aug % :00 USA Existing Home Sales Jul 4.50M 4.37M :00 USA M inutes of FOM C M eeting :00 Kina Conference Board China July Leading Economic Index :30 Kina HSBC Flash M anufacturing PM I Aug :00 Tyskland GDP (QOQ/YoY) 2Q F 0.3%/1.0% 0.3%/1.0% :00 Danmark Consumer Confidence Indicator Aug -- -1, :30 Sverige Unemployment Rate Jul 7.3% 7.3% 8.8% :00 EM U PM I Composite Aug A :00 Norge GDP M ainland Norway s.a (QoQ) 2Q 1.0% 1.1% 1.1% :00 EM U PM I M anufacturing Aug A :00 EM U PM I Services Aug A :00 UK CBI Reported Sales Aug ,0% :30 USA Initial Jobless Claims 18. aug 365K 366K :58 USA M arkit US PM I Preliminary Aug :00 EM U Euro-Zone Consumer Confidence Aug A :00 USA New Home Sales Jul 362K 350K :00 USA House Price Index M om Jun 0.5% 0.8% :45 Japan BOJ Governor Shirakawa speaks :30 UK GDP (QOQ/YoY) 2Q P -5%/-6% -0.7%/-0.8% :45 Tyskland Greek PM Samaras meets M erkel in Berlin :30 USA Durable Goods Orders (M om ) Jul 2.0% % :30 USA Cap Goods Orders Nondef Ex Air (M om ) Jul % :00 Belgien Business Confidence Level. sa Aug Tyskland Import Price Index (M om /YoY) Jul 1.0%/1.3% %/1.3% Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA 0,125 0,125 0,125 1,83 2,00 2,25 EUR/USD 1,236 1,18 1,20 Euroland 0,75 0,50 0,50 1,53 1,70 1,85 Japan 0,10 0,10 0,10 0,84 1,10 1,15 USD/JPY 79,4 78,0 80,0 Storbritannien 0,50 0,50 0,50 1,70 1,80 1,95 EUR/GB P 0,787 0,790 0,780 Schweiz 0,00 0,00 0,00 EUR/CHF 1,201 1,21 1,22 Danmark 0,20 0,10 0,10 1,27 1,55 1,75 EUR/DKK 7,446 7,44 7,45 Sverige 1,50 1,25 1,25 1,53 1,70 1,75 EUR/SEK 8,301 8,20 8,50 Norge 1,50 1,50 1,50 1,96 2,20 2,35 EUR/NOK 7,342 7,25 7,20 Analytikere: Jes Roerholt Asmussen, , Rasmus Gudum-Sessingø, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt usikker stemning på aktiemarkederne trækker dem i rødt de fleste steder. Især bekymringer om gældssituationen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen 17. april 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Det bobler i Kina Ugen der gik: Grækenland smed malurt i bægeret Ugen der kommer: Fokus på Grækenland Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen der gik: Fortsat

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere