Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår de økonomiske begivenheder, men der var dog et par enkelte interessante nøgletal på programmet. Overordnet må man sige at disse faldt ud til den svagt positive side. Godt nok viste euroområdet som ventet en negativ kvartalsvækst i BNP på -0,2%, men der var dog en vis optimisme i kølvandet på tallene, da Tyskland og til dels Frankrig kunne vise højere vækst end frygtet. At det formentlig ikke varer ved blev dog indikeret af et nyt og uventet stort dyk i det tyske ZEW-indeks for august. Fra USA blev 3. kvartal tilsyneladende skudt pænt i gang, da både detailsalget og industriproduktionen steg mere end ventet i juli og antyder, at væksten er gået et gear op i forhold til kvartalet før. Derudover faldt forbrugerprisinflationen overraskende til 1,4% i juli - det laveste niveau i 20 måneder. Positivt nyt var der også fra boligsektoren, da både NAHB-indekset og antallet af nye byggetilladelser steg til det højeste i fire år. Modsat er der dog også stadig et par mørke skyer iblandet nøgletallene, hvor især de første regionale barometre for aktiviteten i industrien viste sig fra en lidt mere negativ side i august. Dermed er de ikke noget der peger på, at ISM-indekset vil vende tilbage over boom/bust-niveauet på 50 i denne måned. Heller ikke forbrugertilliden ser ud til at være trukket i vejret trods den pæne udvikling på aktiemarkederne. Således forstærkede Bloombergs ugentlige stemningsopgørelse vores vurdering af, at fredagens tal (efter Ugefokus-deadline) for forbrugertilliden i august fra University of Michigan vil vise endnu et fald. Markedernes fokus så dog primært ud til at være rettet mod de positive signaler fra især det amerikanske boligmarked, og det var blandt andet med til at dæmpe forventningerne til, at USA s centralbank vil levere ny stimulans i nær fremtid. Endvidere ser bekymringerne med hensyn til gældskrisen i euroområdet også ud til at aftage yderligere. Det blev understreget af faldende renter i Italien og Spanien over ugen, i takt med stigende forventninger til, at Spanien snarligt vil modtage hjælp fra EFSF og ECB med hensyn til at aftage landets statsobligationer. Det blev blandt andet understøttet af en udmelding fra tyske kansler Merkel om, at hun bakker op om ECB-chef Mario Draghis bemærkning om at gøre hvad der skal til for at redde euroområdet. Derudover lykkedes det først på ugen Grækenland at sælge flere korte statspapirer end tilsigtet, hvormed næste uges refinansiering af udløbne lån er sikret. Fra Kina modtog vi svage tal i form af endnu en stigning i dårlige lån i 2. kvartal samtidigt med at udlandets investeringer faldt til det laveste niveau i to år i juli. Dog blev tallene flankeret af en udmelding fra Wen Jibao om, at den lavere inflation øger råderummet for nye stimulanstiltag. Ugens begivenheder gav et nyt løft til aktiemarkederne og betød samtidigt, at de sikre obligationsrenter steg. Den øgede risikoappetit medførte derudover en styrket EUR samt en svagere JPY. Tysk vækst modstandsdygtig - men udfordres % k/k Tysk BNP-vækst ZEW's forventningsindeks (lagget 3 mdr) USA: Positive juli-tal for IP og detailhandel Indeks 102,5 100,0 97,5 95,0 92,5 90,0 87,5 85,0 82,5 80,0 77, Industriproduktion, realt Detailsalg, realt (CPI deflateret) ,0 177,5 175,0 172,5 170,0 167,5 165,0 162,5 160,0 157,5 155,0 Nettotal Mia. USD For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA - Boligomsætning og ordretal for juli: Der bliver tale om en lidt mere stille uge i USA. I først omgang vil vi vende os mod tal for omsætning og prisudvikling på boligmarkedet. Vi får således salget af eksisterende boliger onsdag og salget af nye boliger torsdag. Salget dykkede i juni til 4,4 mio. boliger annualiseret, hvilket var det laveste i år. Opgørelsen over verserende bolighandler er imidlertid steget siden da og peger på en stigning til omkring 4,55 mio. i juli, hvilket vil fastholde det nogenlunde stabile indtryk af omsætningsudviklingen for i år. Derimod har det været mere inspirerende at se, at efterhånden som udbuddet af eksisterende boliger til salg er aftaget, så er priserne begyndt at kravle i vejret igen. Medianprisen ramte således i juni det højeste niveau siden finanskriseudbruddet i september Liggetiderne har dog peget på, at prisudviklingen vil stabilisere sig i de kommende måneder. På lige fod med de eksisterende boliger forventes salget af nye boliger også at komme sig oven på faldet juni. Salget er dog fortsat ikke kommet sig i samme grad som for de eksisterende boliger, hvilket skyldes, at der fortsat er mange tvangsauktioner i gang som generelt holder snor i priserne på eksisterende boliger. Den seneste måneds udvikling i antallet af realkreditansøgninger i forbindelse med huskøb peger da også på risikoen for, at tendensen igen peger lidt nedad for nye boliger. Ellers ser vi frem til juli-tal for ordreindgangen på varige goder på fredag. Ordretallene viste sig overordnet ganske pæne i juni med en lille stigning for anden måned i træk, hvilket ikke er set siden december sidste år. Stigningen skyldtes dog et enormt løft i forsvarsordrerne samt i flyordrerne. Ser man bort fra disse volatile størrelser skrumpede ordreindgangen med 1,7% m/m, og understøttede dermed de svagere investeringstendenser vi også så i nationalregnskabet for 2. kvartal. Det ser ud til at flyordrerne igen bidrager til et pænt løft i de samlede ordrer i juli, men også uden disse bør vi se en lille stigning. Ikke desto mindre er der ikke tale om prangende vækst, og ISM s ordreindeks har peget på svagere udvikling fremadrettet. Endelig skal man blandt tallene holde øje med Markit s foreløbige opgørelse af indkøbschefernes aktivitetsindeks for fremstillingsindustrien (PMI) for august. Vi er dog fortsat ikke helt komfortable med at benytte dette nye indeks som rettesnor for ISM-indekset eller endnu vigtigere industriproduktionen. I juli-målingerne faldt Markits indeks, mens ISM s steg (lige som produktionen gjorde det). På den anden side befinder Markit-indekset sig stadig over boom/bust-niveauet på 50, mens ISM-indekset jo gik under i juni (og juli). Endelig offentliggør Federal Reserve sit referat af det seneste rentemøde. Som udgangspunkt kan det da være interessant, om der var medlemmer af rentekomitéen (FOMC) som gav udtryk for stigende tilbøjelighed til eventuelt at iværksætte nye stimulanstiltag. Vi tror dog ikke på de helt store nyheder fra referatet, om end vi dog siden mødet har modtaget en mere duagtig udmelding fra den ellers normalt neutrale John C. Williams. USA: Boligprisstigninger modereres Måneder (omvendt akse) USA: ISM peger på aftagende ordreaktivitet % m/m, 3M gennemsnit Liggetid på eksisterende boliger [lag 6] Medianpris, eksisterende boliger USD Indeks EMU - PMI-indeks indtager fokus: I den kommende uge vil det primære fokus være på de foreløbige PMI-barometre for august i euroområdet som kommer torsdag. Det sammenfattende composite-indeks er steget svagt de seneste to måneder, men befinder sig stadig på et temmelig kontraktivt niveau 17. august

3 på 46,5 i juli. Det har især været servicebarometeret, der har trukket op på det seneste, mens industrien har vist yderligere svagheder. Derudover har det været interessant, at det især har været i de store kernelande Tyskland og Frankrig, man har kunnet konstatere øget tilbagegang i industriaktiviteten. Overordnet forventer vi, at det totale PMI-indeks vil stige en smule i august. Industriindekset ventes således denne gang at trækker en smule i vejret, blandt andet stimuleret af den svækkede EUR, som så småt kan være begyndt at skinne igennem på afsætningen til udlandet. Derudover har euroområdets industriindeks haft pilen nedad, i modsætning til de tilsvarende indeks fra USA og Kina, der har udviklet sig mere fladt de seneste måneder. Til gengæld forventer vi ikke, at service PMI-indekset vil fortsætte de forrige to måneders stigninger. Det tilskrives blandt andet, at de forrige måneder har overrasket en smule i forhold til den fortsat svage udvikling i økonomien og på arbejdsmarkedet. Derudover ser prisudviklingen igen ud til at kunne virke bremsende på optimismen, trukket af den seneste tids stigninger på olie og fødevarer. Ud over de økonomiske nøgletal kan der komme en smule fokus på fredagens møde mellem den tyske kansler Merkel og Grækenlands premiereminister Samaras i Berlin. Der har senest verseret rygter om, at Grækenland påtænker at presse på for en 2-årig udskydelse af den planlagte implementering af de lovede budgetmæssige opstramninger. Umiddelbart meldte en tysk talsmand for Merkel dog hurtigt ud, at planerne ligger fast. Dog har der også været lidt formildende toner, hvor forsinkelserne i forbindelse med landets dobbeltvalg i første halvår tages i betragtning. Under alle omstændigheder forventes Tyskland at afvente resultatet af Trojkaens (EU, ECB & IMF) inspektion i midt-september. Tirsdag sælger Spanien korte 12- og 18-måneders statspapirer. Norsk vækst uændret robust i 2. kvartal: I den kommende uge forventes vores naboland Norge torsdag at byde ind med en ny ganske robust BNP-opgørelse for 2. kvartal, som vi venter uændret kvartalsvækst på 1,1% opgjort på fastlandet (eksklusiv olieaktiviteter). Godt nok har fremstillingsindustrien lige som i udlandet - peget på aktivitetsnedgang i 2. kvartal, men der er tegn på at væksten i privatforbruget vil tage til og sammen med en markant stigning i elproduktionen opveje de svagere tendenser her. Derudover har stigende byggeaktivitet peget på, at boligrelaterede investeringer vil trække op i væksten, men det imødegås sandsynligvis af mere nedtonede erhvervsinvesteringer. Vores forventning baseres desuden på, at strejken i foråret blandt de offentligt ansatte har haft en negligerbar vækst-effekt. En vækst på 1,1% vil overstige Norges Banks forventning på 0,9% i den seneste pengepolitiske rapport, men givet at elproduktionen trækker en del af dette, vil banken kunne konkluderer at den underliggende vækst er på linje med dens estimat. Svag EUR kan så småt støtte industrien Indeks (omvendt akse) 92.5 Nominel effektiv EUR (6M lag) PMI, fremstillingsindustri Stabil norsk vækst trods barometerfald Netttal Stærkere EUR PMI-fremstilling BNP(fastland), faste priser 70 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Indeks % k/k Danmark med fokus på privatforbruget: Et fællestræk for ugens nøgletal er at de fleste har fokus på privatforbruget. I den forbindelse bliver ugens højdepunkt offentliggørelsen af forbrugertilliden for august (torsdag), som kan give et indtryk af om der er tegn på større forbrugslyst i husholdningerne fremadrettet. Indtil videre har signalerne for privatforbruget været yderst afdæmpede, og så længe der ikke er større tiltro 17. august

4 til fremtiden, er det svært at få øje på et privatforbrug der er på vej i vejret. Ganske vist steg forbrugertilliden en smule i juli, fra -3,0 til 0,0 i sæsonkorrigerede termer, men der er fortsat tale om et svagt niveau som i bedste fald indikerer nulvækst i privatforbruget på årlig basis, jf. figur. Med den fortsat store usikkerhed der hersker omkring de økonomiske fremtidsudsigter i relation til gældskrisen i euroområdet, er det da også svært at se et skifte væk fra den tilbageholdenhed der præger forbrugerne. Det har bl.a. også betydet, at vi indtil videre ikke har set tegn på, at frigivelsen af efterlønspengene har haft nogen mærkbar effekt - til trods for meldinger om, at flere end ventet har valgt at hæve efterlønsbidragene. En af de bekymringer som stadig præger husholdningerne er formentlig også den skrøbelige udvikling på arbejdsmarkedet, hvor de seneste signaler har peget i retning af, at ledigheden kan være på vej i vejret igen. Jobsikkerhed er en vigtig parameter for forbrugstilbøjeligheden, og dermed vil frygt for arbejdsløshed formentlig medvirke til en høj grad af forsigtighed blandt forbrugerne. Vi får da også nyt fra arbejdsmarkedet i form af arbejdskraftundersøgelsen for 2. kvartal (tirsdag), som vil give et fingerpeg om hvorvidt der er noget at have frygten for stigende ledighed i. Efter vores vurdering giver netop arbejdskraftundersøgelsen det mest retvisende billede af ledighedsudviklingen i modsætning til den registerbaserede ledighedsstatistik, og det er også denne statistik man skal bruge hvis man vil lave internationale sammenligninger. Umiddelbart venter vi, at arbejdskraftundersøgelsen vil bekræfte vores bange anelser om, at arbejdsmarkedet er begyndt at vise større svaghedstegn i kølvandet på de afmatningstendenser, der har præget dansk økonomi igennem noget tid. Kombineret med den fortsat store usikkerhed om boligmarkedet samt den fortsatte udhulning af reallønningerne, som den nævnte lønstatistik fra DA bekræftede, har vi således svært ved at se, at forbrugertilliden skulle udvikle sig mere positivt. Som en modvægt har vi naturligvis stadig de fortsat lave renter, om end den effekt begrænses en smule som følge af vanskeligere kreditbetingelser, samt de stigninger vi har set på aktiemarkederne gennem den seneste tid. Til gengæld er benzinprisen begyndt at kravle i vejret igen, og har bevæget sig op på det højeste niveau siden midten af april. Alt i alt venter vi således et fald i forbrugertilliden i august fra 0,1 til -1,5. Tilliden vil trods det ventede fald dog fortsat ligge et godt stykke over den meget negative stemning vi så i efteråret sidste år, men vil ikke desto mindre fortsat understrege, at der ikke er udsigt til nogen acceleration i forbruget. Det venter vi også at få bekræftet i udviklingen i detailsalget for juli (onsdag), som baseret på dankortomsætningen bestemt ikke var nogen god måned for butikkerne, jf. figur. I 2. kvartal faldt detailsalget med 0,7% i forhold til kvartalet før, og vi venter at den negative udvikling er fortsat ind i 3. kvartal med et fald på 1,3% m/m. Emerging Markets De kinesiske myndigheder har hårdt brug for bedringstegn. Efter de overraskende svage tal for kinesisk økonomi i juli, er fokus i næste uge rettet intenst mod et tidligt kig på økonomiens udvikling i august i form af HSBC s Flash-estimat for PMI-opgørelsen for fremstillingssektoren torsdag. Selvom det tager tid før allerede implementeret stimulans har effekt på økonomien, så bør der snart vise sig spirende tegn på et løft i økonomien og herunder på 17. august

5 stemningen i HSBC s PMI-opgørelse. De kinesiske ledere har udtrykt modstand mod at implementere yderligere stimulanstiltag af bekymring for, at inflationen blusser op igen og/eller det giver nyt liv til en potentiel boligboble. I stedet vil de vente og se effekten af allerede implementerede tiltag. Hvis ikke der snart begynder at vise sig et løft i økonomien står myndighederne overfor en langt sværere situation end ventet og vejen frem er sandsynligvis endnu mere investeringsdrevet stimulans. Særligt hvis inflationen og boligpriserne begynder at stige før realøkonomien oplever en meningsfuld bedring. 17. august

6 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige :01 UK Rightmove House Prices (M om /YoY) Aug %/2.3% :30 USA Chicago Fed Nat Activity Index Jul :30 UK PSNB ex Interventions Jul -1.0B B :45 USA Fed's Lockhart Speaks in Atlanta :00 Danmark Retail Sales (M om /YoY) Jul % -0.3%/-1.2% :00 Norge Unemployment rate(aku) Jun % 3.0% :00 USA M BA M ortgage Applications 17. aug % :00 USA Existing Home Sales Jul 4.50M 4.37M :00 USA M inutes of FOM C M eeting :00 Kina Conference Board China July Leading Economic Index :30 Kina HSBC Flash M anufacturing PM I Aug :00 Tyskland GDP (QOQ/YoY) 2Q F 0.3%/1.0% 0.3%/1.0% :00 Danmark Consumer Confidence Indicator Aug -- -1, :30 Sverige Unemployment Rate Jul 7.3% 7.3% 8.8% :00 EM U PM I Composite Aug A :00 Norge GDP M ainland Norway s.a (QoQ) 2Q 1.0% 1.1% 1.1% :00 EM U PM I M anufacturing Aug A :00 EM U PM I Services Aug A :00 UK CBI Reported Sales Aug ,0% :30 USA Initial Jobless Claims 18. aug 365K 366K :58 USA M arkit US PM I Preliminary Aug :00 EM U Euro-Zone Consumer Confidence Aug A :00 USA New Home Sales Jul 362K 350K :00 USA House Price Index M om Jun 0.5% 0.8% :45 Japan BOJ Governor Shirakawa speaks :30 UK GDP (QOQ/YoY) 2Q P -5%/-6% -0.7%/-0.8% :45 Tyskland Greek PM Samaras meets M erkel in Berlin :30 USA Durable Goods Orders (M om ) Jul 2.0% % :30 USA Cap Goods Orders Nondef Ex Air (M om ) Jul % :00 Belgien Business Confidence Level. sa Aug Tyskland Import Price Index (M om /YoY) Jul 1.0%/1.3% %/1.3% Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA 0,125 0,125 0,125 1,83 2,00 2,25 EUR/USD 1,236 1,18 1,20 Euroland 0,75 0,50 0,50 1,53 1,70 1,85 Japan 0,10 0,10 0,10 0,84 1,10 1,15 USD/JPY 79,4 78,0 80,0 Storbritannien 0,50 0,50 0,50 1,70 1,80 1,95 EUR/GB P 0,787 0,790 0,780 Schweiz 0,00 0,00 0,00 EUR/CHF 1,201 1,21 1,22 Danmark 0,20 0,10 0,10 1,27 1,55 1,75 EUR/DKK 7,446 7,44 7,45 Sverige 1,50 1,25 1,25 1,53 1,70 1,75 EUR/SEK 8,301 8,20 8,50 Norge 1,50 1,50 1,50 1,96 2,20 2,35 EUR/NOK 7,342 7,25 7,20 Analytikere: Jes Roerholt Asmussen, , Rasmus Gudum-Sessingø, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende,

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 5 Møder i EU og ECB samt jobrapport fra USA Ugen der gik Lidt uro om Japan og Storbritannien: Ugen var generelt præget af pæne nøgletal fra både USA og euroområdet, samtidigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 19.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 19. 19. juni 2015, uge 25 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 26. september 2014, uge 39 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,3%

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4 24. januar 2014, uge 4 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% 1.828

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere