Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar Kl. Kl Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar Kl. Kl Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag: 5% Midler, ansøgninger (122) Ansøgning 5% midler Hoptrup Hoptrup Mr. ansøger om 5% midler til reparation af digerne syd for kirken. 3 Betaling af præst fra udlandet til prøveprædiken Sag: Prøveprædiken præst fra udland (495) - Jegerup Sogn Det godkendes, at digereparationen finansieres med 5% midler. Sagen sendes til stiftet med henblik på forespørgsel om stiftet har indvendinger mod reparationen. Provstiudvalget godkendte bevillingen. Betaling af præst fra udlandet til prøveprædiken Biskoppen vedr. praksis for betaling af transportudgifter vedr. prøveprædiken af præst bosat i udlandet. 5% midler vedr. prøveprædiken Ifølge biskoppen er der fast praksis i Haderslev Stift, at provsiet afholder transportudgifter, når en præst kaldes hjem fra udlandet til prøveprædiken godtgør provstiudvalget menighedsrådets udgifter af 5% midler ialt kr ,66. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Jørgen Meinhardt matr. 247/247 Halk Sag: Forpagtningskontrakt Halk/Grarup (493) - Halk Sogn Beslutning Forpagtningskontrakterne godkendtes. Jørgen Meinhardt matr. 247/247 Halk I/S Gøgholm matr. 81 m.fl Halk Hans Jacob Petersen matr. 109 m.fl. forpagtningskontrakt til godkendelse. I/S Kjærgård del af matr. 81 Halk I/S Gøgholm matr. 303/304 Halk I/S Gøgholm matr. 81 m.fl Halk Helga Kock matr. 109,326 Halk Bem. til kontrakter Stiftet sender bemærkninger til de indsendte forpagtningskontrakter. 5 Bemærkninger fra mr. til vedtægt Sag: Kirkegårdsvedtægt (473) - Bevtoft Sogn Tak for skrivelsen, det vil indgå i det kommende udvalgs arbejde. Bemærkninger fra mr. til vedtægt Mr. sender bemærkninger til kirkegårdsvedtægt. 6 SV: Opfølgningsmøde OK 08 i alle provstier! Sag: Nye overenskomster (454) Mødet finder sted mandag d. 8. marts 2010 i Latinskolen. Indbydelse sendes ud til menighedsrådene. SV: Opfølgningsmøde OK 08 i alle provstier! Stiftet efterlyser datoer for et møde. Opfølgningsmøde Det er aftalt et opfølgningsmøde med stiftet mandag d. 8. marts 2010 kl i Latinskolen. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 7 ansøgninger Sag: Organist og 2. kirketjener (497) - Gammel Haderslev Sogn ansøgninger Mr. søger om tilladelse til at oprette en stilling som 2. organist kvote 100% ved Gl. Haderslev kirke. Ligeledes søges om tilladelse til at opnormere stillingen som 2. kirketjener ved Gl. Haderslev kirke. Beslutning Oprettelse 2. organist stilling: Provstiudvalget inviterer til møde med repræsentanter for menighedsrådene i Gl. Haderslev og Domsognet til at drøfte og afklare organistsituationen i den gamle Haderslev Købstad. Opnormering 2. kirketjenerstilling: Provstiudvalget godkendte opnormeringen. Beskæftigelsesgrad organist bilag Bilag 8 Sommersted/Oksenvad præstegård - fremtidsplaner Sag: Præstegård - fremtidsplaner (498) - Sommersted Sogn Principielt er provstiudvalget positiv til forslaget, men anmoder om at forslaget behandles i menighedsrådet. Sommersted/Oksenvad præstegård - fremtidsplaner Fremtidsplaner for Sommersted præstegård. 9 VS: Sommersted Kirkehus, kirkegårdsdige Sag: Sommersted - ombygning graverhus (309) - Sommersted Sogn VS: Sommersted Kirkehus, kirkegårdsdige Mr. forslag til finansiering. 10 Stiftets bem,. til rågivningsaftale Sag: Ny præstegård. (57) - Vedsted Sogn Stiftets bem,. til rågivningsaftale tet sender bemærkninger til rådgivningsaftalen. Tegninger m.v. Mr. fremsender til stift og provsti tegninger m.v. til ny præstegård. Vil efterfølgende blive tilsendt på papir. Rådgivningsaftale: Stiftets bemærkninger sendes til menighedsrådet til drøftelse/rettelse med arkitekt. Stiftet har sendt sagen til bygningskonsulenten. Provstiudvalget afventer denne. Præstens udtalelse følger sagen. Provstiudvalget anmoder om at præst og menighedsråd drøfter præstens udtalelse. Vedsted præstegård Tegninger m.m. Præstens bemærkninger Udtalelse vedr. præstegårdsbyggeri fra sognepræsten. Følgeskrivelse til projektmateriale Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 11 Overslag renovering graverhus Sag: Ombygning graverhus (66) - Fjelstrup Sogn Beslutning Provstiudvalget har modtaget overslaget og menighedsrådet kan gå videre med sagen. Der skal indhentes mindst 2 tilbud. Overslag renovering graverhus Mr. sender overslag vedr. renovering af graverhus til godkendelse. 12 Km. godkender salg Sag: Salg af præstegårdsjord. (433) - Vilstrup Sogn Km. godkender salg Kirkeministeriet godkende salg uden offentligt udbud. 13 Frigivelse afventer nyt cirkulære Sag: Tilbygning præstegård (422) - Gram Sogn Menighedsrådet kan forvente at låne beløbet indtil de henlagte midler kan frigives. Provstiudvalget afventer i øvrigt bygningskonsulentens udtalelse. Frigivelse afventer nyt cirkulære Stiftet meddeler, at en del af de henlagte midler hidrører fra andet end salgssummer samt erstatning for afgivelse af rettigheder. Disse midler kan i henhold til nugældende bekendtgørelse ikke frigives. Stiftet foreslår, at spørgsmålet om frigivelse af kapitalen afventer det nye cirkulære. 14 FW: Hjerndrup kirke Sag: Hjerndrup kirke (501) - Hjerndrup Sogn Stiftet anmoder om en udtalelse Stiftet anmoder om provstiudvalgets udtalelse. Det er provstiudvalgets synspunkt at Hjerndrups gamle klokke ikke bør udstyres med automatisk ringefunktion, hvis menighedsrådet ønsker automatisk ringning, er provstiudvalget indstillet på at få indarbejdet et projekt med ny klokke på prioriteringnsplan. FW: Hjerndrup kirke Henvendelse fra mr. om provstiet har modtaget henvendelse vedr. mail til stiftet om automatisk ringning i Hjerndrup kirke. Materiale fra arkiv Materiale fra arkiv Vojens-Christiansfeld provsti. Stiftet sender mødereferat For at provstiudvalget kan afgive en udtalelse i sagen er der anmodet om at Stiftet fremsender mødereferat fra Dette findes ikke i arkiv fra Vojens-Christiansfeld provsti. Referat, Side: 4

5 Mødepunkt Beslutning 15 Evt. Møde med Bevtoft på Lokal Historisk Arkiv d kl Der deltager 5 fra provstiudvalget. Provstiudvalgsmøde d. 24. marts 2010 kl Budgetsamrådsmøde d. 24. marts 2010 kl Der var takkeskrivelse fra Ingelise Vilsen, Vojens. Der var ligeledes Nytårskort fra Haderslev Kommune. Referat, Side: 5

6 Orientering 16 Haderslev Domkirke Sag: Haderslev Domkirke - nyt blytag (335) - Haderslev Vor Frue Domsogn Haderslev Domkirke Referat arkitekt. Haderslev Domkirke Referat arkitekt. Haderslev Domkirke Referat arkitekt. Referat Referat fra arkitekt. Entrepriseregnskab. Regnskab fra arkitekt. Haderslev Domkirke Referat arkitekt. Haderslev Domkirke Referat arkitekt. Stiftets skr. til KM Stiftet sender kopi af skrivelse sendt til Kirkeministeriet vedr. statstilskud. Referat Referat fra arkitekt. 17 Opslag af ny juriststilling ved stiftet Sag: Personalerådgivning (203) - Haderslev Stift Opslag af ny juriststilling ved stiftet Stiftet sender kopi af stillingsopslag vedr. jurist til personalerådgivning. 18 Stift godk. Puk regnskab 2008 Sag: PUK- kassen (48) Stift godk. Puk regnskab 2008 Stiftet godkender årsregnskabet 2008 for PUKkassen. Referat, Side: 6

7 Orientering 19 Orientering om næste møde i Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst Sag: Akademirådets Udvalg for Kirkekunst (46) - Haderslev Stift Orientering om næste møde i Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst Stiftet orienterer om næste møde i Akademirådet. 20 Lokalplan 10-1 kolonihaveområde ved Knavvej i Haderslev - ingen bem. Sag: Kommune- og lokalplaner (8) - Haderslev Stift Lokalplan 10-1 kolonihaveområde ved Knavvej i Haderslev - ingen bem. Stiftet vurderer at lokalplanforslaget ikke berører Haderslev Domkirkes landskabelige eller kirkelige interesser. 21 Besigtigelsesrapport samt overslag fra Natmus besøg til orientering Sag: Fleksibel plads i kirkerum (385) - Hammelev Sogn Besigtigelsesrapport samt overslag fra Natmus besøg til orientering Rapport fra Nationalmuseet til orientering. 22 Ophævelse af "Hans Chr. Hansens Legat" Sag: "Hans Chr. Hansens Legat" (494) - Jegerup Sogn Ophævelse af "Hans Chr. Hansens Legat" Kopi af stiftets skrivelse til Jegerup menighedsråd. 23 Lånedokument Sag: Nyt orgel (489) - Jegerup Sogn Lånedokument Stiftet sender lånedokument til mr. til underskrift. Vedr. nyt orgel. Referat, Side: 7

8 Orientering 24 godkendelse og bevilling af lån Sag: Vedrørende finansiering af stråtag på sognehus og bullade (361) - Vilstrup Sogn godkendelse og bevilling af lån Stiftet godkender omlægning af stråtag og bevilger lån af stiftsmidlerne. 25 Mødeindkaldelse Starup Sag: Kirkegårdsudvidelse/mandskabsbygning (47) - Sønder Starup Sogn Mødeindkaldelse Starup Fredningsnævnet indkalder til møde. 26 Referat Sag: Nyt orgel (229) - Skrydstrup Sogn Referat Referat fra arkitekt Hans Lund Godkendelse Stiftet godkender nyt orgel i Skrydstrup kirke. Udtalelser fra konsulenter vedlagt. 27 mødenotat Sag: Istandsættelse klokkestabel (448) - Fole Sogn mødenotat tiftet sender mødereferat. Klokkestabel Fole kirke Mr. skrivelse vedr. klokkestabel 28 Gram kirkegård - adgangsforhold til kirkegården - mødenotat Sag: Adgangsforhold til kirkegård (455) - Gram Sogn Gram kirkegård - adgangsforhold til kirkegården - mødenotat Stiftet sender mødereferat. Referat, Side: 8

9 Orientering 29 Vedr. vedtægt for kirkegårdssamarbejde samt nedlæggelse af kirkegårdslederstilling i Gl. Haderslev sogn. Sag: Kirkegårdssamarbejde (467) - Gammel Haderslev Sogn Vedr. vedtægt for kirkegårdssamarbejde samt nedlæggelse af kirkegårdslederstilling i Gl. Haderslev sogn. Kirkeministeriet sender kvittering for modtagelse af samarbejdsvedtægt. Vedtægten vil blive offentligjort på ministeriets hjemmeside snarest muligt. 30 Ansøgning om tilladelse til opstart af indtægtsdækket virksomhed som en forsøgsordning Sag: fælles stiftsligt regnskabskontor for kirkekasser (478) - Haderslev Stift Ansøgning om tilladelse til opstart af indtægtsdækket virksomhed som en forsøgsordning Stiftet oplyser, at der er indsendt ansøgning til Kirkeministeriet. 31 Betaling for brug af kirken jvf. brugslovens 19 Sag: Betaling for brug af kirken jvf. brugslovens 19 (505) - Haderslev Stift Betaling for brug af kirken jvf. brugslovens 19 Stiftet sender Kirkeministeriets svar vedr. betaling for brug af kirken jvf. brugslovens Projekt renovering af præstegård Sag: Præstegård evt. istandsættelse (430) - Jegerup Sogn Projekt renovering af præstegård Mr. fremsender projekt for istandsættelse af præstegården. Mr. anmoder om provstiudvalgets godkendelse og tilladelse til at igangsætte arbejdet. godkendelse jegerup præstegård Bevilling af lån Stiftet bevilger lån af stiftsmidlerne til istandsættelse af præstegården. Referat, Side: 9

10 Orientering 33 Vedtægt tresognspastorat Sag: Fælles pastorat (218) - Vojens Sogn Vedtægt tresognspastorat Mr. fremsender vedtægt for tresognspastorat Vojens-Jegerup-Maugstrup. 34 Kursustilbud: Provstiudvalget som katalysator for samarbejde over sognegrænser Sag: Landsforening af menighedsråd (491) Kursustilbud: Provstiudvalget som katalysator for samarbejde over sognegrænser Landsforeningen af Menighedsråd fremsender kursustilbud til provstiudvalg. Referat, Side: 10

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning Ergonomisk tjek af præstens arbejdsplads kr. 5.366,25 Sag: 5% ansøgning Ergonomisk

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere