KORT 1. SHARE Baseline Study Showcards Denmark Us. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT 1. SHARE Baseline Study Showcards Denmark Us. nr. 5619-3"

Transkript

1 KORT 1 1. Ægtefælle 2. Partner/samboende 3. Barn 4. Svigerbarn 5. Forælder 6. Svigerforælder 7. Bror/søster 8. Barnebarn 9. Anden slægtning: Hvilken 10. Anden ikke-slægtning: Hvilken

2 KORT klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen 5. Studentereksamen eller HF 6. Højere Handelseksamen (HH, HG; HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) 95. Går stadig i skole 96. Ingen 97. Anden skole (også skole i udlandet)

3 KORT 3 1. Specialarbejderuddannelse 2. Lærlinge-, elev- eller EFG-uddannelse 3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed 4. Kort videregående uddannelse (under 3 år) 5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 6. Lang videregående uddannelse (over 4 år) 95. Er stadig under videregående uddannelse eller erhvervs-uddannelse 96. Ingen 97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/uddannelse i udlandet)

4 KORT 4 1. Gift og bor sammen med ægtefælle 2. Registreret partnerskab 3. Gift, men bor ikke sammen med ægtefælle 4. Har aldrig været gift 5. Fraskilt 6. Enke/-mand

5 KORT 5 1. I samme husstand 2. I samme bygning 3. Mindre end 1 km. væk 4. Mellem 1 og 5 km. væk 5. Mellem 5 og 25 km. væk 6. Mellem 25 og 100 km. væk 7. Mellem 100 og 500 km. væk 8. Mere end 500 km. væk 9. Mere end 500 km. væk i et andet land

6 KORT 6 1. Hjerteanfald inkl. blodprop i hjertet eller blodprop i kranspulsåre eller andet hjerteproblem inkl. hjertesvigt eller vand i lungerne 2. For højt blodtryk 3. Højt kolesteroltal 4. Slagtilfælde, blodprop i hjernen eller hjerneblødning 5. Sukkersyge/diabetes eller højt blodsukker 6. Kronisk lungesygdom som fx kronisk bronkitis eller emfysem (for store lunger) 7. Astma 8. Gigt inkl. slidgigt og leddegigt 9. Osteoporose eller knogleskørhed 10. Kræft eller ondartet knude, inkl. leukæmi eller lymfesygdom, men ekskl. godartet hudkræft 11. Mavesår eller sår på tolvfingertarmen 12. Parkinsons syge eller rystelammelse 13. Grå stær 14. Hoftebrud eller lårbensbrud 96. Ingen 97. Andre endnu ikke nævnte tilstande

7 KORT 7 1. Rygsmerter, knæsmerter, hoftesmerter eller andre ledsmerter 2. Hjerteproblemer eller angina pectoris, brystsmerter ved anstrengelse 3. Forpustethed eller svært ved at få vejret 4. Vedvarende hoste 5. Hævede ben 6. Søvnproblemer 7. Episoder med fald 8. Frygt for at falde 9. Svimmelhed, besvimelse eller kortvarig bevidstløshed 10. Mave- eller fordøjelsesproblemer, inkl. forstoppelse, luft, diarré 11. Incontinens eller ufrivillig vandladning 96. Ingen 97. Andre endnu ikke nævnte symptomer

8 KORT 8 1. Medicin mod højt kolesterol 2. Medicin mod højt blodtryk 3. Medicin mod hjertesygdom eller sygdom i hjernen 4. Medicin mod andre hjertesygdomme 5. Medicin mod astma 6. Medicin mod diabetes/sukkersyge 7. Medicin mod ledsmerter eller ledbetændelse 8. Medicin mod anden smerte (fx hovedpine, rygsmerter osv.) 9. Medicin mod søvnproblemer 10. Medicin mod angst eller depression 11. Medicin mod knogleskørhed, hormonalt betinget 12. Medicin mod knogleskørhed, ikke hormonalt betinget 13. Medicin mod for meget mavesyre 14. Medicin mod kronisk bronkitis 96. Ingen 97. Anden endnu ikke nævnt medicin

9 KORT 9 1. At gå 100 m. 2. At sidde ned i ca. to timer 3. At rejse sig fra en stol efter at have siddet i lang tid 4. At gå ad trapper flere etager uden at holde hvil 5. At gå ad trapper én etage (et trappeløb) uden at holde hvil 6. At bøje forover, at knæle eller at sidde på hug 7. At række eller strække Deres arme over skulderniveau 8. At trække eller skubbe store ting som fx en dagligstuestol 9. At løfte eller bære noget, der vejer mere end 5 kg., som fx en tung pose købmandsvarer 10. At samle en lille mønt op fra bordet 96. Ingen af delene

10 KORT At tage tøj på, inkl. tage sko og sokker på 2. At gå igennem et værelse 3. At tage bad eller brusebad 4. At spise, fx selv at skære maden over 5. At komme i og ud af sengen 6. At gå på toilettet, inkl. at rejse sig eller sætte sig ned 7. At bruge et kort for at finde ud af, hvordan man skal komme rundt et sted, man ikke kender 8. At tilberede et varmt måltid mad 9. At gå på indkøb efter dagligvarer eller købmandsvarer 10. At foretage telefonopkald 11. At tage medicin 12. At arbejde i huset eller haven 13. At tage sig af pengesager som fx at betale regninger og holde øje med udgifterne 96. Ingen af delene

11 KORT Næsten hver dag 2. Fem eller seks dage om ugen 3. Tre eller fire dage om ugen 4. En eller to gange om ugen 5. En eller to gange om måneden 6. Mindre end én gang om måneden 7. Ikke inden for de sidste 6 måneder

12 KORT Specialist i hjertesygdomme, lungesygdomme, mavesygdomme, diabetes eller kirtelsygdomme 2. Hudlæge 3. Neurolog 4. Øjenlæge 5. Øre-, næse- og halslæge 6. Gigtlæge 7. Ortopæd 8. Kirurg 9. Psykiater 10. Gynækolog 11. Specialist i urinvejssygdomme (urolog) 12. Specialist i kræftsygdomme (onkolog) 13. Specialist i alderdommens sygdomme (geriatriker)

13 KORT Hospitalsindlagt på grund af operation 2. Medicinske prøver eller ikke-kirurgisk behandling ( undtagen psykiske helbredsproblemer) 3. Psykiske helbredsproblemer

14 KORT Indsætning af kateter i hjertet, inkl. ballonudvidelse af kranspulsårerne og/eller indsættelse af stent 2. Kranspulsåreoperation, by-pass-transplantation 3. Indsættelse, udskiftning eller fjernelse af pacemaker 4. Øre-, næse- eller halsoperation 5. Biopsi (vævsprøvetagning) 6. Indsættelse af kunstig hofte 7. Indsættelse af kunstigt knæ 8. Operativt indgreb på grund af brud eller anden skade på bevægeapparatet 9. Brokoperation 10. Fjernelse af galdeblære 11. Prostataoperation 12. Fjernelse af livmoderen 13. Grå stær operation 97. En hvilken som helst anden operation, som kræver hospitalsindlæggelse

15 KORT Kikkertundersøgelse/operation af knæ 2. Grå stær operation 3. Brokoperation 4. Biopsi eller fjernelse af cyste 5. Håndoperation 6. Fjernelse af åreknuder 7. Operation af endetarm 8. Røntgenundersøgelse af blodårer ved hjælp af kontrastindsprøjtning 97. Enhver anden ambulant operation foretaget på en operationsstue

16 KORT Professionel eller betalt sygepleje eller personlig pleje 2. Professionel eller betalt hjemmehjælp til gøremål i hjemmet, som De ikke selv kunne udføre på grund af helbredsproblemer 3. Madudbringning 96. Ingen af delene

17 KORT Operation 2. Konsultation eller behandling hos almindelig praktiserende læge 3. Konsultation eller behandling hos speciallæge 4. Piller eller anden medicin 5. Tandpleje 6. Hospitals-revalidering (hospitalsindlagt) 7. Ambulant revalidering (ambulant patient) 8. Hjælpemidler og redskaber 9. Pleje på et plejehjem 10. Hjemmepleje 11. Betalt hjemmehjælp 97. Enhver anden sundhedspleje- eller behandling, som ikke er nævnt på denne liste

18 KORT Gruppe 1, hvor De, hvis det overhovedet er muligt, skal benytte den praktiserende læge, som De én gang for alle har valgt at få tildelt. Henvisning til de fleste speciallæger skal også ske fra denne praktiserende læge 2. Gruppe 2, hvor De frit kan vælge de praktiserende læger fra gang til gang, og hvor De også frit kan gå til speciallæger. Til gengæld er der en vis mindre egenbetaling til praktiserende læger og speciallæger

19 KORT Sygeforsikring med direkte adgang til speciallæger 2. Sygeforsikring med adgang til speciallæger gennem en almindelig praktiserende læge 3. Sygeforsikring med uindskrænket valg af læger 4. Sygeforsikring med et begrænset valg af læger 5. Tandpleje 6. Fuld dækning af medicinudgifter 7. Delvis dækning af medicinudgifter 8. Hospitalspleje med uindskrænket valg af hospital og klinik 9. Hospitalspleje med et begrænset valg af hospital og klinik 10. Langvarig pleje på plejehjem 11. Sygepleje i hjemmet i tilfælde af kronisk sygdom eller handicap 12. Hjemmehjælp 96. Ingen frivillig sygeforsikring overhovedet 97. En hvilken som helst anden type frivillig sygeforsikring

20 KORT Sygeforsikring med direkte adgang til speciallæger 2. Sygeforsikring med et udvidet valg af læger 3. Tandpleje 4. Et større valg af medicin og/eller alle medicinudgifter (ingen tilslutning) 5. Et udvidet valg af hospitaler og klinikker til hospitalspleje 6. (Udvidet) Langvarig pleje på plejehjem 7. (Udvidet) Sygepleje i hjemmet i tilfælde af kronisk sygdom eller handicap 8. (Udvidet) Hjemmehjælp til daglige gøremål (husholdning osv.) 9. Fuld dækning af udgifter til lægebesøg (ingen tilslutning) 10. Fuld dækning af udgifter til hospitalspleje (ingen tilslutning) 96. Ingen frivillig sygeforsikring overhovedet 97. En hvilken som helst anden type frivillig sygeforsikring

21 KORT Har forladt arbejdsmarkedet (er gået på pension, efterløn eller overgangsydelse) 2. Ansat eller selvstændig (inkl. familieforetagende) 3. Arbejdsløs fx på dagpenge eller kontanthjælp 4. Kronisk syg eller handicappet 5. Hjemmegående 97. Andet: Hvilket?

22 KORT Helt enig 2. Enig 3. Uenig 4. Helt uenig

23 KORT Blev berettiget til folkepension 2. Blev berettiget til arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension eller ønskede selv at gå på efterløn/overgangsydelse. 3. Blev berettiget til privat pension 4. Blev tilbudt en mulighed for tidlig pensionering (med særlig bonus eller belønning) 5. Blev ledig (fx også ved tidlig pensionering eller efterløn/overgangsydelse under pres fra arbejdsgiver) 6. Eget dårlige helbred 7. Slægtning eller vens dårlige helbred 8. At kunne gå på pension samtidig med ægtefælle eller partner 9. At kunne tilbringe mere tid med familien 10. At nyde livet

24 KORT Folkepension (offentlig) 2. Efterløn eller overgangsydelse 3. Offentlige sygedagpenge 4. Arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp 5. Offentlig pension fra Deres ægtefælle eller samlever til den længstlevende 6. Offentlig førtidspension 7. Krigspension 8. Privat arbejdsmarkedspension eller offentlig tjenestemandspension udbetalt samtidig med folkepensionen (dvs. pension indtjent ved erhvervsarbejde med pensionsordning) 9. Privat arbejdsmarkedspension eller offentlig tjenestemandspension udbetalt før folkepensions-alderen (dvs. pension indtjent ved erhvervsarbejde med pensionsordning) 10. Privat førtids- eller invalidepension (pension indtjent ved erhvervsarbejde med pensionsordning) 11. Privat arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension fra Deres ægtefælles eller samlevers job til den længstlevende (pension indtjent ved erhvervsarbejde med pensionsordning) 96. Ingen af delene

25 KORT Livsforsikringsudbetaling 2. Privat tegnet livrente 3. Privat sygeforsikrings-udbetaling 4. Underholdsbidrag 5. Regelmæssige udbetalinger fra velgørende organisationer 96. Ingen af delene

26 KORT Folkepension (offentlig) 2. Efterløn eller overgangsydelse 3. Offentlig førtidspension 4. Privat alderspension dvs. arbejdsmarkeds- eller offentlig tjenestemandspension (pension indtjent ved erhvervsarbejde med pensionsordning) 5. En særlig tidlig arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension normalt begyndende før 60-års alderen 96. Ingen af delene

27 KORT Fuldtidsansat 2. Deltidsansat 3. Selvstændig eller arbejder i eget familiefirma 4. Arbejdsløs 5. I lære/under omskoling/under uddannelse 6. På barsels- eller forældreorlov 7. På pension, efterløn, overgangsydelse eller førtidspension 8. Er kronisk syg eller handicappet 9. Passer hjem eller familie 96. Andet

28 KORT Personlig pleje, dvs. a) at tage tøj på, inkl. at tage sko og sokker på b) at tage bad eller brusebad c) at spise, dvs. at skære maden over d) at komme i eller ud af sengen e) toiletbesøg, inkl. at rejse sig eller sætte sig ned 2. Praktisk hjælp i husholdningen, dvs. hjælp til reparationer i hjemmet, havearbejde, transport, indkøb, rutineopgaver i husstanden 3. Hjælp med papirarbejde som fx at udfylde formularer, ordne økonomiske eller juridiske sager

29 KORT For at imødekomme basale behov 2. For at købe eller indrette et hus eller en lejlighed 3. Som hjælp til en stor udgiftskrævende ting (andet end at købe et hus eller en lejlighed) 4. Til en større familiebegivenhed (fødselsdag, bryllup, anden festligholdelse) 5. Til hjælp ved en skilsmisse 6. Til hjælp ved følgerne af dødsfald eller sygdom 7. Til hjælp ved arbejdsløshed 8. Til videre uddannelse 9. Til hjælp til at imødekomme en lovmæssig retslig over for ægtefælle, børn eller forældre som fx hustrubidrag eller børnebidrag 96. Ingen speciel grund 97. Anden grund

30 KORT Storby 2. Forstæder til storby eller udkant af storby 3. Større by 4. Mindre by 5. På landet eller landsby

31 KORT 31 Udgifter 1. Mad spist i hjemmet Medregn: Al mad og ikke-alkoholiske drikkevarer købt i supermarkeder, købmandsforretninger, markeder og andre udsalgssteder Medregn ikke: Udgifter til alkoholiske drikkevarer som fx øl, vin eller spiritus 2. Mad spist uden for hjemmet Medregn: Alle måltider på restauranter eller andre steder som fx barer, caféer, pubber og kantiner Medregn ikke: Udgifter på alkoholiske drikkevarer eller udgifter på store højtidsfester som fx bryllupsdage 3. Telefonudgifter Medregn: Udgift til telefonopkald, internet-brug og telefonabonnement. Medregn også alle udgifter til mobilsamtaler på en måned Medregn ikke: Indkøb af telefonudstyr som fx telefon eller mobiltelefon 4. Alle varer og serviceydelser Medregn: Udgifter til dagligvarer, forbrugsafgifter (el, vand, fjernvarme, gas og lign.), transportudgifter, udgifter til tøj, fornøjelser, kontante udgifter til medicin og andre udgifter De og Deres husstand må have Medregn ikke: Boligydelser (leje eller prioritetsydelser), boligvedligeholdelse eller køb af store ting som fx en bil, eller afbetaling på bil, fjernsyn, smykker eller møbler

32 KORT Bankkonti som fx opsparings-, løn- og budgetkonti samt kassekredit 2. Obligationer som fx stats-eller realkreditobligationer 3. Aktier (børsnoteret eller ikke-børsnoteret på aktiemarkedet) 4. Investeringsforeninger og lign., men ikke faglige pensionskasser 5. Individuelle pensionskonti herunder Lønmodtagernes Dyrtidsfond 6. Bunden boligopsparingskonto (medregn ikke friværdi i fast ejendom) 7. Livsforsikring 96. Ingen af delene

33 KORT Aldrig 2. Omtrent 1 gang om året 3. Nogle få gange om året 4. Omtrent hver måned 5. Omtrent hver uge 6. Omtrent hver dag

34 Kort Gæld på biler eller andre transportmidler (varevogne, motorcykler, både osv.) 2. Ikke rettidigt betalte regninger (telefon, elektricitet, varme) 3. Ikke rettidigt betalte regninger fra kreditkort/kontokort 4. Lån (fra bank, finansieringsinstitut, kreditforening eller anden finansiel institution 5. Gæld til slægtninge eller venner 6. Studielån 96. Ingen af delene 97. Andet

35 KORT Lavet frivilligt arbejde eller velgørenhedsarbejde 2. Passet en syg eller handicappet voksen 3. Ydet hjælp til familie, venner eller naboer 4. Deltaget i et uddannelses- eller kursusforløb 5. Gået til sport, gået i en social klub eller anden slags klub 6. Deltaget i en religiøs organisation (kirke, synagoge, moské osv.) 7. Deltaget i noget i en politisk eller samfundsrelateret organisation 96. Ingen af delene

36 KORT For at møde folk 2. For at yde noget nyttigt 3. For at opnå noget personligt 4. Fordi der er brug for mig 5. For at tjene penge 6. Fordi jeg nyder det 7. For at bruge mine evner eller holde mig i form 8. Fordi jeg føler, jeg er tvunget til at gøre det 96. Ingen af delene

37 KORT Opsparing eller investering 2. Afdrage gæld 3. Give til slægtninge eller som donationer 4. Købe varige goder (hus/lejlighed, bil, møbler, store elektriske apparater/maskiner, ) 5. Tage på en ferietur eller rejse

38 KORT absolut ingen chance absolut sikker

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Studenterøkonomi 2010

Studenterøkonomi 2010 Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse om studerendes økonomiske forhold og deres holdninger til Statens Uddannelsesstøtte 26. maj 2010 UngdommensAnalyseEnhed Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig Dine rettigheder til social sikring i Østrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Råd til Livet. Rådgivning giver:

Råd til Livet. Rådgivning giver: Bl.a. i dette nummer: Tør du åbne rudekuverterne? Her er der Råd til Livet Der blev løftet en kæmpe byrde væk fra mine skuldre Jeg føler, jeg gør en forskel Kan man måle socialt arbejde? Støt Mødrehjælpen

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere