Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni Design: Jean Marc Wolf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf"

Transkript

1 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf

2 Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling ikke kunder Selvbetjening Kort Hæve- og betalingsgrænser på betalingskort Kort Kreditkort Mastercard Kreditkort i danske automater Debetkort Check & check udland Check Udenlandske checks Valuta & udland Valuta og udland Øvrige gebyrer Overførsel fra udlandet Valuta info Depot & værdipapirer Depot Værdipapirshandel via sparekassen Værdipapirshandel via portalbank Kundebokse & diverse Kundebokse Diverse Døgnboks Ordbog ÅOP Debitorrente Realkredit til private - lånegrænser Indskydergarantifonden side 1 side 1 side 1 side 2 side 2 side 2 side 3 side 3 side 3 side 3 side 3 side 4 side 4 side 5 side 5 side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 9 side 9

3 Konto- & boliggebyr Side 1/9 Indlån Lønkonto Budgetkonto Budget - Udfærdigelse (1. gennemgang er gratis) Årsgebyr 400 kr. 18+ budget Overførsel af engagement til andet pengeinstitut (over 18 år) 500 kr. - Derudover pr. kapitalpension/ratepension/index/aldersopsparing 500 kr. Deludbetaling på pensionsordning 600 kr. Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing 600 kr. Udbetaling af pensionsordning i utide 600 kr. Udlån og kredit Bevilliget overtræk (max. 90 dage) kr kr kr. Ekspeditionsgebyr (Gælder ikke 18+ kassekredit og 18+ lån ved førstegangsoprettelse) Stiftelsesprovision - Privat 2% min / max kr. Stiftelsesprovision - Erhverv 2% min / max kr. Ændring af lån Ydelsesfritagelse (1-3 måneder) 400 kr. Garanti - Etablering/ændring kr. Bolig / Bil Ekspeditionsgebyr ved salg Ekspeditionsgebyr ved formidling realkreditlån Ekstraordinært afdrag på realkreditlån Udstedelse af pantebrev Refinansiering af realkreditlån Notering af påtegning Fastkursaftale Indfrielsesopgørelse realkreditlån Boligprioritet - ekspeditionsgebyr Panthaverdeklaration (gebyrmærke) Panthaverdeklaration - oprettelse Deponeringskonto Oprettelse af udlægskonto - ekspeditionsgebyr - modregnes i gebyret ved efterfinansiering Restkøbesumsgaranti Skødegaranti kr kr kr kr kr kr kr. Garantiprovision 2% af beløbet min. 500 kr. Kvartårlig forud / / / Tingbogsoplysning 275 kr. Boligkøberbevis som ikke udnyttes i sparekassen kr. Notering af udlæg / Notering af håndpantsætning 500 kr.

4 Betalingsformidling Betalingsformidling - Ikke kunder Udbetaling på fremmede kort (op til 00 kr.) Udbetaling på fremmede kort (over 00 kr.) Giro/Fi-kort samt kontantbetaling af regninger Overførsel til andet pengeinstitut Veksling af småpenge / optælling af mønter Udlevering af vekselpenge (pr. pose) min. 5 kr. Side 2/9 Betalingsformidling Udbetaling ved kassen Giro/Fi-kort samt kontantbetaling af regninger Overførsel til andet pengeinstitut Fast overførsel (Også til andet pengeinstitut) Udbetaling fra andet pengeinstitut Afvisning af PBS pga. manglende dækning Bankbog ved skift kr. Registrering af bortkommen bog - Opkræves ikke ved samtidig ophævelse af bog på samtlige konti - Returnering af dankort Spærring ved misbrug og overtræk af Visa/Dankort Genbestilling af pinkode ved glemt kode - Visa/Dankort Genbestilling af pinkode ved glemt kode - Mastercard Debit Genbestilling af pinkode ved glemt kode - hævekort Nulstilling af forbrugsmaks - Visa/Dankort Returnering af leverandørservice Returnering af løn Selvbetjening Portalbank Overførsel til egen konto Overførsel til andres konto i Fanø Sparekasse Overførsel til andet pengeinstitut - Lang advisering (nota) kr. Betaling af Giro/Fi-kort Tilmelding til Betalingsservice Oprettelse af fast overførsel NemID Oprettelse i forbindelse med etablering af Portalbank Genbestilling af adgangskode / nyt nøglekort Smartphone app Til Android og Iphone Telefonservice

5 Kort Hæve- og betalingsgrænser på betalingskort Se grænserne på vores hjemmeside under det enkelte kort Kort Oprettelse Årligt gebyr Genbestilling før udløb Moneymaker (Hævekort til unge mellem år) Brug i udenlansk automat 0 kr. 0 kr. 75 kr. Ikke muligt Side 3/9 Dankort 0 kr. 0 kr. Ikke muligt Eget design 75 kr. 0 kr. Ikke muligt Hastebestilling 0 kr. Ikke muligt Visa/Dankort 0 kr. Eget design 75 kr. Hastebestilling Spærring af kort pga. kundens misbrug: for brug af kort i udlandet på Visa/Dankort og Visa Electron: Ved udbetaling af kontanter i udenlandsk valuta, beregnes et gebyr på 1% af beløbet omregnet* i danske kroner. Minimumsgebyr udgør kr. *) Se omregning nedenfor Omregningskurs ved brug af Visakort i udlandet: Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Danmarks Nationalbanks middelkurs på ekspeditionsdagen i Fanø Sparekasse tillagt 1% Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Danmarks Nationalbanks middelkurs på ekspeditionsdagen i Fanø Sparekasse tillagt 1,5% Ikke dagligt noterede valutaer: Omregning til en dagligt offentliggjort valuta Valutaer er offentliggjort på Kreditkort Oprettelse Årligt gebyr Genbestilling før udløb Brug i udenlansk automat MasterCard u/forsikring 0 kr. 0 kr. 75 kr. 2% min MasterCard Standard 0 kr kr. 2% min MasterCard Guld 0 kr kr. 2% min MasterCard Platin 0 kr kr. 75 kr. 2% min - Familiekort standard 0 kr. 75 kr. 2% min - Familiekort Guld 0 kr. 75 kr. 2% min - Familiekort Platin 0 kr. 75 kr. 2% min Mastercard Kreditkort i danske automater I egen automat 1 % min. I fremmed automat 2 % min. Debetkort Oprettelse Årligt gebyr Genbestilling før udløb Brug i udenlansk automat MasterCard Young 0 kr. 0 kr. MasterCard Debet 18+ kunder 0 kr. 0 kr. MasterCard Debet 0 kr. MasterCard Debet Business 0 kr. Om regningskurs ved brug af Mastercard i udlandet: Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Danmarks Nationalbanks middelkurs på ekspeditionsdagen i Fanø Sparekasse tillagt 1,5% Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Danmarks Nationalbanks middelkurs på ekspeditionsdagen i Fanø Sparekasse tillagt 2% Ikke dagligt noterede valutaer: Omregnes til USD, der igen omregnes til danske kr. jf. ovenfor. Undtagelser kan forekomme

6 Check & Check udland Side 4/9 Check Check (ikke kunder + kr.) Check incl. telegram (ikke kunder + kr.) Checkhæfte Brevchecks - min. 100 stk. Dækningskontrol af check fra fremmed pengeinstitut Returnering af check 40 kr. 8 kr. pr. stk. Udenlandske checks Salg Check - udstedelse - Fremsendt til beløbsmodtager eller til ordregiver Tilbagekøb af egne checks - pr. stk. Spærring af check + udenlandske omkostninger Kopi af check 3 + udenlandske omkostninger Køb Check i valuta Check i DKK trukket på et udenlandsk pengeinstitut 3 + 2,5 + evt. udenlandske omkostninger 3 + 2,5 pr. check + udenlandske omkostninger pr. check Rejsechecks i USD og GBP - gebyr pr. check + 2,5 + udenlandske omkostninger 100 kr. pr. check Returcheck - pr. check 3 + udl. omkostninger Check til inkasso 2,5 minimum 4 + evt. udenlandske omkostninger

7 Valuta & udland Valuta og udland Køb/salg af kontantvaluta Køb/salg af kontantvaluta for ikke kunder Hastebestilling af valuta Almindelig - EU-overførsel (SEPA i Eur.) Almindelig overførsel - øvrige overførsler Portalbank - EU-overførsel (SEPA i Eur.) Portalbank overførsel - øvrige overførsler Ekspres overførsel - Portalbank Ekspres overførsel - filial Side 5/9 35 kr. kr. 290 kr. (+ 1 hvis med omveksling) 4 (+ 1 hvis med omveksling) SEPA overførsel er inden for Europas grænser. Der ingen beløbsgrænser og prisen for forsendelsen via Portalbank er på kr og i Fanø Sparekasse - modtager betaler de udenlandske omkostninger. For at kunne gennemføre transaktionen skal validt IBAN nummer samt BIC/SWIFT kode indtastes. Ved tvivl omkring numrene - kontakt modtager, og denne kan få dem oplyst via sit pengeinstitut. Beløbet angives i Euro. For overførsel der ønskes gebyrfri for modtager (OUR) tillægges følgende gebyr normalprisen Beløb med modværdi < kr. Beløb med modværdi > kr. Beløb med modværdi > kr. (ca EUR) * EØS-lande: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. * Udenlandske omkostninger over vil blive opkrævet efterfølgende. Øvrige gebyrer Returnering af overførsel pga. fejl eller manglende oplysninger 3 + udl. omkostninger Sager der kræver særbehandling (min. 400 kr.) Timebetaling Rykning på opfordring af afsender Forespørgsel, forsøg på ændring eller tilbagekaldelse af overførsel /telefaxadvisering Manuel ekspedition som følge af manglende oplysninger Overførsel fra udlandet Overførsel modtaget med korrekt angivet IBAN kontonummer - EU/EØS* Overførsel fra andre lande end EU/EØS lande i øvrige valutaer 3 + udl. omkostninger 75 kr. pr. fejl kr. 35 kr. *EØS-lande: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og i følgende valutaer: EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, LTL, LVL, NOK, PLN, RON og SEK. EU overførsel: Overførselsbeløbet stilles til rådighed for EBA 1 bankdag efter debiteringsdagen. Almindelig overførsel: Overførsel i EUR til EU/EØS lande, som ikke opfylder EU betalings kravene stilles til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter debiteringsdagen. Anden valuta end EUR stilles til rådighed for korrespondentbanken 2 bankdage efter debiteringsdagen. Ekspresoverførsel: Overførselsbeløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken på debiteringsdagen, når overførslen er bestilt i EUR, USD, DKK, NOK, GBP og CAD. Øvrige valutaer stilles til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter debiteringsdagen. Valuta - info Vi fører normalvis ikke eksotisk valuta. Dog kan det hænde, at vi ligger inde med noget. Bestil din valuta i god tid - min. 14 dage før, da der specielt i forbindelse med ferieperioder kan være stor efterspørgsel på bestemte valutatyper. Og ved at være i god tid, kan vi garantere at vi kan nå at få valutaen hjem til du skal rejse, og vi kan undgå at pålægge et ekstra gebyr, da vi kan undgå at skulle bestille ekstraordinært hjem.

8 Depot & værdipapirer Depot Kontogebyr pr. år (VP) Fondskodegebyrer pr. år pr. obligationsfondskode (VP) Meddelelse om rente, udtræk og udbytte (VP) Ændringsmeddelelse (VP) Beholdningsændringer (VP) Meddelelse om udbytte for udenlandske værdipapirer Påkrav pantebrev Indfrielse af pantebrev Opkrævning af pantebrevsydelse Depotgebyr pr. år for fysiske værdipapirer (herunder pantebreve) beregnet af høj. nom. værdi Depotgebyr pr. halve år for udenlandske værdipapirer beregnet af høj. kursværdi (min. 187,) Side 6/9 56,25 kr. 25,00 kr. 15,00 kr. 15,00 kr. 12, 50,00 kr. 150,00 kr. 100,00 kr. 56,25 kr. 0,3125% 0,1875% Værdipapirshandel Udenlandske omkostninger Beløb Kurtage Håndtering Køb og salg af aktier % Min kr. kr. % Min kr. Max kr. Danmark - (inkl. aktiebaserede investeringsbeviser) u kr. o kr. Sverige, Norge og Finland 0,08% u kr. o kr. Belgien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland, USA, Østrig 0,125% u kr. o kr. Japan + Canada 0,125% 400 kr. u kr. o kr. Øvrige lande 0,125% kr. u kr. o kr. Unoterede danske aktier + aktier noteret på GXG Markets og Dansk OTC 0,75 0,50 0,75 0,50 0,75 0,50 0,75 0,50 0,75 0, , Køb/salg af tegningsretter % Min kr. kr. % Min kr. Max kr. Køb/salg af tegningsretter 1,00 80 Køb/salg af obligationer % Min kr. Kr. Kurspoint Min kr. Max kr. Danmark (inkl. obligationsbaserede investeringsbeviser) Øvrige lande (evt. udl. omk. tillægges) u kr. o kr. u kr. o kr. 0,15 0,10 0,25 0, Limiteringsgebyr 100 Ved strakshandel sker afregning til bud/udbudskurs på NASDAQ OMX KBH med et fradrag/tillæg på maksimalt 0,15 kurspoint. Ved strakshandel efter NASDAQ OMX KBHs lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene. Ved afregning som gennemsnitskurshandel sker afregningen til NASDAQ OMX København til 15:30 Gennemsnit - Alle handler med et fradrag/tillæg på 0,25%. Ved strakshandel efter NASDAQ OMX KBHs lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene. Kurtagen er %-beløbet af kursværdien

9 Depot & værdipapirer Værdipapirshandel via Portalbank Udenlandske omkostninger Kurtage Køb og salg af aktier % Min kr. % Min kr. Danmark - (inkl. aktiebaserede investeringsbeviser) 0,15 29 Sverige, Norge og Finland 0,08% 0,15 75 Belgien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland, USA, Østrig 0,125% 0,35 50 Japan + Canada 0,125% 400 kr. 0, Øvrige lande 0,125% kr. 0, Køb/salg af obligationer % Min kr. Kurspoint Min kr. Danmark (inkl. obligationsbaserede investeringsbeviser) 0,10 29 Limiteringsgebyr 100 Ved strakshandel sker afregning til bud/udbudskurs på NASDAQ OMX KBH med et fradrag/tillæg på maksimalt 0,15 kurspoint. Ved strakshandel efter NASDAQ OMX KBHs lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene. Ved afregning som gennemsnitskurshandel sker afregningen til NASDAQ OMX København til 15:30 Gennemsnit - Alle handler med et fradrag/tillæg på 0,25%. Ved strakshandel efter NASDAQ OMX KBHs lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene. Kurtagen er %-beløbet af kursværdien Side 7/9

10 Kundebokse & diverse Side 8/9 Kundebokse - Incl. moms. Oprettelse inkl. kontrakt Boksstørrelse Lille Mellem Stor X-stor Opboring af boks Nøglesmeds regning kr. Diverse Ordinære udskrifter - undtaget betalingskonti Kontoudskrift ved færre bevægelser end 60 Posteringsudskrift Engagementsoversigt Posteringsudskrift/engagementsoversigt med posten 40 kr. Kopi af kontoudtog, årsopgørelse, check, Visa/DK nota, PBS Fremfinding af bilag Se timebetaling Timebetaling anden servicering m.v. (min. ½ time) Overtrækspåmindelse/rykker BudgetService (1. Udfærdigelse af budget gratis) 400 kr. Foreningskonto - Ændring af fuldmagt Modtagelse af underskrift for andet pengeinstitut Fremsendelse af dokumenter til underskrift i andet pengeinstitut - hertil kommer gebyr til andet pengeinstitut Tinglysning af skifteretsattest kr. Engagementsforespørgsler i.f.m. årsregnskaber 400 kr. Sparebøsser Fotokopier pr. stk 5 kr. Afsendelse af fax Oprettelse af Fi-kreditor/ændringer - Udskrivning af FI-kort max ved forsendelse + porto (pr. stk.) 2 kr. - Over 250 stk. bestilles på - Bestiller Fanø Sparekasse ovenstående over 250 stk. Vurdering for andet pengeinstitut ex. moms kr. Opgørelse af dødsbokonti efter tidsforbrug - (betales når konti flyttes fra sparekassen) Op til 7 Døgnboks Kontanthåndtering erhvervskunder pr. kvartal Delkunder herudover pr. døgnboksdeponering Erhvervskunde 1 veksling pr. uge / herefter pr. veksling / 35 kr.

11 Ordbog Side 9/9 ÅOP ÅOP er et rentebegreb, som i ét tal gør lån/kreditter sammenlignelige. Alle omkostninger ved oprettelsen og i lånets/kredittens løbetid indregnes, og der tages hensyn til, hvornår renter, afdrag mm. skal betales. ÅOP er således den samlede pris for lånet/kreditten udtrykt i procent pr. år af lånebeløbet. Debitorrente Den effektive rentesats er den årlige rentesats inkl. rentes rente. På lån og kreditter foretages løbende rentetilskrivning, hvilket indebærer, at den effektive rente, der skal betales er noget lavere end den nominelle rente. Debitorrenten indgår i beregningen ÅOP. Realkredit til private Maksimal lånegrænse Ejerbolig til helårsbrug 80 % Fritidshus 60 % Beløbet ud over lånegrænsen finansieres enten ved egen udbetaling eller efterfinansiering i Fanø Sparekasse. Udlæg til kommune, som ved fastfrosne ejendomsskatter fratrækkes den maksimale lånegrænse. Indskydergaranti - dækningsregler Garantiformuen dækker alle indskud fra private- og erhvervskunder op til euro (ca kr.) Bemærk - firma i personligt regi tæller med under privat og IKKE som en selvstændig enhed. Ud over denne grænse dækkes pensionskonti ubegrænset. Har du som kunde lån, kan disse modregnes i det dækkede beløb Ved lån på kr. --> Så vil et indlån på op til kr. være dækket ( = kr.) Et ægtepar med fælleskonti Dækning på samlet kr. (2 x kr.) Har du som et ægtepar kr. i fælles gæld & kr. på fælles konti Ved lån på kr. -->Så vil alm. indlån på op til kr. være dækket ( = = 2 x kr.) De fleste private kunders indlån vil således være dækket fuldstændigt. Garantkapital er ansvarlig risikokapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Yderligere information om dækningsomfang findes på

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere