LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET"

Transkript

1 LANDSBYINTRUKTØR Ca. halvdelen af alle spillere i TougRoad er bønder og bønderne producerer den kaffe, som de andre handler med. Derfor er det vigtigt, at de elever, der spiller bønder kommer godt fra start og forstår deres opgaver og muligheder. Det er instruktørens (svære) opgave. Bønderne bliver som alle spillere udvalgt ved lodtrækning ved fællesintroduktionen først på spildagen. Hver spiller trækker et såkaldt lodkort med personlige oplysninger og et individuelt spillernummer, som eleven bruger for at komme ind på arbejdsstation og få adgang til de marker mm., der er nævnt på lodkortet. Bag på lodkortet er en Q & A, der fortæller mere om, hvordan man klarer sig som bonde. Når eleverne kommer fra fællesintroduktionen skal de se den PowerPoint, der følger med denne vejledning (der er tekster til billederne, man kan tage udgangspunkt i). Desuden får eleverne brug for instruktørens støtte, når de stilles over for opgaver, som de ikke er forberedt på. Ca. i runde tre kommer der en NGO forbi, der fortæller om hvordan man laver et kooperativ, men hvis nogen af bønderne spørger tidligere, skal de have det ark, der hedder Kort om kooperativer, som fås hos spilvejlederen. Instruktøren skal også sørge for at landsbyen er velforsynet med de kort, der kaldes Coffeebagser, fra det land, som landsbyen ligger i. Introduktion til ToughRoad du har fået tidligere, denne tekst plus PowerPointen giver instruktøren et overblik. Bilaget indeholder regler for kooperativer alt sammen godt at have ved hånden under spillet. Det er også en god ide at gå ind på én af bøndernes arbejdsstation på forhånd, så du ved hvordan de fungerer. OM TOUGHROAD ToughRoad spillet er en miniudgave af den globale råvarehandel, hvor forbrugere i vores verden hægtes sammen med producenter i udviklingslande. Det sker i gennem en række subsystemer, der hver har sin logik samtidig med, at de indgår i den store helhed. Det sker navnlig via handelsrelationer. Bønderne sælger kaffe til handelsfolk. Handelsmanden sælger kaffe til Eksportøren, men også en række kort, der symboliserer indtægtsmuligheder mm. til bønder. Eksportøren sælger kaffen til mærkevarefirmaer og caféer, der sælger friskbrygget kaffe til deltagerne og evt. andre på skolen. ToughRoad er bygget kronologisk op i 10 runder af 30 min, - dog varer første runde 45 min - der svarer til et år i den virkelige verden og altså ca. 10 år i alt. I midten af dagen er der en halvtimes frokostpause i skolens normale tidsrum. Det er vigtigt at få eleverne tilbage til spillets univers efter pausen. Når spillet kører efter frokost, er der ikke det samme behov for landsbyinstruktøren. BØNDERNE I SPILLET Der er tre landsbyer fra forskellige dele af verden, Nicaragua, Etiopien og Java. Deres hverdag, ligner dog hinanden da de møder de samme udfordringer på det globale kaffemarkedet.

2 Bondens opgave er at først og fremmest overleve og dernæst sikre fremtiden for sig og sin familie. Dernæst skal han/hun øge sine indkomster mere i procent end de andre bønder. Det gøres ved at sælge sin høst på rette tid og vilkår, investere i sin familie og/eller produktion, og/eller samarbejde med andre bønder. Desuden skal bonden forsørge sin husstand, afdrage evt. gæld, og reagere på ydre hændelser. Der vil være forskellige strategier til rådighed, der afhænger af hvad bonden vælger, men også af kollektive ressourcer og samarbejde i landsbyen. At arbejde som bonde i ToughRoad indebærer at man dyrker og høster sine marker på en computer, mens selve kaffe handelen foregår ude i klasseværelserne. Der kommer handelsfolk forbi, der køber kaffe og sælger forskellige symbolkort kondomkort, kyllinger, skolekort. Bønderne kan KUN sælge sin kaffe til handelsmanden. FAMILIEN Familien er i spillet lig med arbejdskraft og en mulig indkomstkilde. Det er billigere at lade familiemedlemmerne arbejde i markene, end at betale for arbejdskraft. Nogle bønder får en ægtefælle og børn med fra start, andre ikke. Er man single kan man købe en ægtefælle i banken for TRKR. Leveomkostningerne er 700 TRKR pr. runde for en voksen, og det halve for et barn. Bonden har også andre udgifter i forbindelse med familien. Ønsker man ikke flere børn skal man købe kondomkort for 365 TRKR pr. runde, ellers kommer de automatisk ved hvert rundeskift. Man kan også sende sine børn i skole. Skolegang til børnene koster 200 TRKR pr. barn pr. runde. Når et barn er gået 7 år i skole kan de arbejde som en voksen, samt blive sendt af sted til udlandet. Når børnene er 18 år, spiser de som voksne, og koster altså 700 TRKR pr. runde. Ægtefælle og voksne børn kan blive sendt af sted til udlandet for at arbejde og sende penge hjem, så kaldte remitter. Størrelsen af disse følger den globale vækst, men ligger på omkring TRKR pr. runde. Klarer man ikke dække leveomkostningerne dør familien med det yngste barnet først, til det at man kan klare at betale for mad for familie. Banken holder øje med dette, og når man kommer til det kritiske niveau at bondens ejet liv er i fare, sender banken en SMS besked og indkalder til møde. PRODUKTIONEN Bonden kan dyrke mad og kaffe. For at dyrke en mark mad kræves et barn, eller en halv voksen. Når man høster overføres automatisk 750 TRKR pr. mark til ens konto. Kaffeproduktionen er mere krævende, men der er chance for større gevinster. En mark kræver en voksen eller to børn og giver 500 kg kaffe som kan sælges i CoffeeBags på markedet. En CoffeeBags svarer til 500 kg, og de er fysiske papirlapper, som findes i landsbyerne. For at gøre den klar til salg skal bonden aktivere den i gennem at indtaste en fortrykt kode på sin arbejdsstation. Det er vigtigt at CoffeeBagskortet har den rigtige flag på, dvs. fra det land kaffen kommer fra. For at booste sin produktion yderligere kan man købe pesticider. Så får man en pesticidbonus ved hvert rundeskift, baseret på hvor mange marker man har valgt at sprøjte. Størrelsen skifter afhængigt af hvor stor skadedyrsangrebet har været det år, og hvordan markedet ser på sprøjtet kaffe. 2

3 Det er muligt at købe mere jord. Det gør man i banken. Jordkøb giver mulighed for at tjene flere penge og man kan bruge jord som sikkerhed ved lån. Den sidste ting som er del i bondens produktion er kyllinger. Når de er nyudklækkede koster de 15 TRKR for 10 stk. Runden efter kan de sælges tilbage for 20 TRKR, og når de er to runder gamle er salgsprisen 25 TRKR. Efter det er de værdiløse. Banken og handelsfolket køber og sælger kyllinger. De findes som småkort. SAMARBEJDET Bønderne har mulighed at danne kooperativer. Det kræves minimum 8 bønder fra samme landsby, og de skal betale sammenlagt TRKR til dannelsen. At være del i et kooperativ er lidt besværligt, men man kan tjene flere penge på det end hvis man stod alene. Det er også muligt at få en Fairtrade certificering, som gør at man tjener endnu flere penge! I runde tre kommer en NGO fra workshoppen til landsbyen for at fortælle om mulighederne i at danne et kooperativ. Men det er også en god idé at læse om reglerne i Kort om Kooperativer. BANK Hvert tredje år, minimum, skal bonden tage i banken for at gøre status over sin økonomi. Det kan dog godt være nødvendigt at gå derhen lidt tidligere leveomkostninger, og andre omkostninger i forbindelse med produktionen (arbejdskraft og pesticider), bliver trukket automatisk, så der skal være penge på kontoen. I banken går man også hvis man ønsker at købe/sælge jord, købe/sælge kyllinger, købe ægtefælle samt at sende voksne familiemedlemmer til udlandet. QUIZ Når bonden har høstet sine marker, taget stilling til andre indkomstmuligheder, er der også et sidste alternativ. På arbejdsstationen findes en fane som hedder Quiz. Ved at svare rigtigt på spørgsmål kan bonden tjene ekstra penge. Det er en pulje penge til hver landsby, som alle bønder med et rigtigt svar får delt lige mellem sig ved rundeskift. Jo flere som giver det rigtige svar, jo færre penge til individen. IT BONDENS ARBEJDSSTATION TRIN FOR TRIN De fleste transaktioner sker via bondens arbejdsstation. Man dyrker og høster via sin PC, ligesom man kan holde øje med sin konto og sine familiemedlemmer herfra. Log ind på arbejdsstationen med LA54DO. (www.toughroad.dk, Spil ToughRoad, Bonde ) 1 Første side på terminalen er bondens marker. Man kan vælge hvad man ønsker dyrke, mad eller kaffe, ja/ nej til pesticider, og hvor meget arbejdskraft man ønsker købe. Ved hvert valg ændres udgifterne i tabellen til højre. Når bonden er færdig med at vælge, høster han/hun. Pengene fra maden går med det samme ind på bondens konto. Kaffen derimod skal sælges på markedet i CoffeeBags. Derfor tager man en CoffeeBags per høstet kaffemark og taster koden på kortet ind i systemet. Ved at gør det aktiverer 1 Når eleven logger ind for første gang skal han/hun udfylde sit navn og telefonnummer. Hver runde sker det noget for bonden og dette får eleven besked om via sin telefon. For eksempel, Du har vundet 200 TRKR på gårdagens hanekamp. eller Du er blevet syg i lungebetændelse. Et besøg til lægen kostede 300 TRKR. 3

4 man CoffeeBagskortet som nu kan sælges til handelsmanden. Videre er kaffen knyttet til præcis den bondes mark, kaffen er sporbar. Feltet oppe til venstre er en sammenfatning af bondens spilsituation. Her ser man Bondens navn Det aktuelle runde tal Tid tilbage Hvor meget markerne er værd. Ved at klikke på det kan man se udviklingen i jordværdien. Saldo på kontoen Familie status. Ved at klikke ser man familiemedlemmerne, deres alder, børnenes skolegang og hvis de er emigrerede. Nederst på siden ser du tre ikoner, Nyheder, Hjælp og Ordbog og Log ud. Når eleverne logger ind for første gang får de en kort introduktion som afslutter med en ordbog. Klik på Hjælp og Ordbog for at se introduktionen. Nyheder popper op en gang i mellem og kan hjælpe bonden forudse forandringer i kaffeprisen og på så vis give bonden en mulighed at agere efter det. Ofte kommer nyhederne for sent og ændringen er allerede et faktum. Oppe til højre står Quiz, og her går du ind for at se eksempler på nogle af de spørgsmål de kan få i spillet. SLUTOPGØRELSE Slutopgørelsen kårer spillets vinder. Vinderen er den spiller, der har forøget sin egenkapital mest i procent. Vinderen kåres efter runde 10 af spillederen, der selv kan aflæse spillernes resultat Opgørelsen indbefatter de danske kroner, der er omsat i spillet, beregnet med hhv. handelsbonus for Handelsfolk og Årsfaktor for caféerne. Opgørelsen sker med alle decimaler. Hvis flere står lige kåres flere vindere. OPGØRELSEN AF AKTIVER Værdien af jord = Jordprisen er altid 5 x det aktuelle kaffeprisindeks pr. m2 (ved kaffeindeks 125 koster en kaffemark altså TRKR). Værdien af biler: En ny bil koster og afskrives med 1/10 pr. runde og er dermed værdiløs 11 runder efter, at den er købt. Værdien af skole, andel af tørmølle og kontorfaciliteter er 75 pct. af anskaffelsesprisen. Værdien af solgte kioskvarer = salgsindtægter i DKKR x 1000 (handelsbonus). Værdien af kaffelager (eksportør) = Den pris, eksportøren har købt oplagret kaffe til x Værdien af kaffelager (Mærkevarefirma) = Oplagret kaffe i kilo x aktuelt kaffeindeks. Værdien af depotbeholdning = Aktuel værdi af egne terminskontrakter i depot (som vist på børsterminal). Værdien af inventar = 1 mio. TRKR pr. café. 4

5 AT VINDE OG AT DØ ToughRoad handler om at vinde. Undervejs i spillet bliver udfordringerne hårdere og det bliver sværere at overleve. De bønder som ikke tjener nok penge for at dække leveomkostningerne dør og går videre til workshoppen. Selve spilforløbet er uforudsigeligt og uoverskueligt mens det står på, men det dokumenteres undervejs, bl.a. i bankens registreringer, så der kan arbejdes videre med stoffet bagefter. Bilag 1: Tekst til Powerpoint Bilag 2: Fuldstændige regler for kooperativer Bilag 3: Definitioner og nøgletal 5

6 BILAG 1 POWERPOINT PRÆSENTATION SLIDE 1: Bønder Tekst: Velkomne til en ualmindeligt almindelig landsby i [land]! I har fået et lodkort, og det må I gerne læse nu, - både for og bagside. SLIDE 2: Kaffekæden [Billede] Tekst: ToughRoad er et spil om den globale værdikæde for kaffe. [Starter øverst venstre] 1. Bonden dyrker kaffen som 2. Handelsmanden køber og sælger videre til 3. Eksportøren som går i 4. Banken og opretter terminskontrakter. 5. Disse sælges videre på børsen, og købes af 6. Mærkevarefirmaerne, som sælger det til 7. Caféerne. SLIDE 3: Det gælder om at overleve En voksen skal bruge 700 TRKR pr. runde for at overleve. Et barn det halve. Tekst: I dag er I bønder og nogle af jer har en familie allerede. For at I og jeres familie skal overleve skal i tjene 700 TRKR per voksen og 350 per barn, hver runde. 6

7 SLIDE 4: Og om at vinde Den spiller, som tjener mest, vinder spillet Som bonde skal man bruge hovedet. Og sit held. Læs dine SMS er.. (så husk at tænde mobilen!) Tekst: Det er også en konkurrence mellem spillerne. Den som tjener mest penge i forhold til hvad man startede med vinder spillet. Der er mange måder at spille ToughRoad på, så for at vinde bliver I nød til at tænke over de valg I træffer. Under spillet vil I modtage SMS er med forskellige begivenheder som påvirker jeres økonomiske situation. Beløbet bliver trukket alternativt overført til jeres konto automatisk. Altså, I behøver selve ikke gøre noget med det. SLIDE 5: Man kan dyrke Familien Samarbejdet Jorden (måske en blanding) Tekst: En bonde kan dyrke familien, samarbejdet med de andre i byen og så kan de selvfølgelig også dyrke jorden. For at være så succesfuld som muligt er det bedst at finde en god kombination af disse tre. SLIDE 6: Dyrk familien Få familien til at vokse: Ægtefælle fås i banken for TRKR Køb IKKE kondomkort (så kommer børnene automatisk) Tekst: Nogle af jer har allerede en ægtefælle og et par børn, mens nogle af jer er singler. I kan skaffe jer en kone eller mand ved at gå i banken og købe en for TRKR. Hvis I ønsker børn så lader I være med at købe kondomkort af handelsfolkene. 7

8 SLIDE 7 Familien gør nytte Det er billigst, hvis familien selv dyrker markerne. Voksne kan dyrke to madmarker eller én kaffemark pr. år Børn arbejder det halve og spiser det halve til de er 18. Efter syv år i skole arbejder børn som voksne. En voksen kan sendes til udlandet og sende penge hjem. Tekst: Grunden til at en familie er god at have er for at de kan arbejde i markerne, til billigere pris end den arbejdskraft du køber. For både familie og for landarbejdere, dvs. købt arbejdskraft, gælder det at voksne kan dyrke to madmarker eller en kaffemark på et år, mens børn arbejder det halve. Voksne (inkl. Dig selv) spiser for 700 TRKR per år, mens barnet spiser for 350 TRKR til det at de er 18 år. Når barnet har gået 7 år i skole kan de arbejde lige så meget som en voksen, men ikke før! Derfor kan du komme i en situation hvor du har et barn som arbejder fuldt men spiser halvt, eller modsat. En voksen, ægtefælle eller barn med 7 års skolegang, kan sendes til udlandet, emigrere, og sende penge hjem. Det koster TRKR, og de sender ca TRKR hjem hvert år. SLIDE 8 Dyrk samarbejdet Det er muligt at slutte sig sammen i et kooperativ og sælge kaffen i fællesskab. Det er besværligt, men giver bedre kaffepriser. Man kan også få Fairtrade stempel. Tekst: Den måde man kan samarbejde på her i ToughRoad er at som bonde tilslutte sig et kooperativ. Der går man sammen og presser handelsmanden på hans priser. Det kan være svært at samarbejde, men det giver bedre priser og større mulighed for jer at tjene flere penge og dermed vinde. Får man godt gang i processen kan man blive Fairtrade certificeret. Jeg har yderligere information her. (Dokument: Kort om kooperativer) SLIDE 9 Dyrk jorden Man kan producere: 8

9 Madafgrøder let og sikkert, men giver ikke så godt Kaffe giver bedst, men er mere usikkert og krævende Man kan købe mere jord i banken. Med jorden som sikkerhed, kan man låne i banken. Tekst: Bonden kan vælge mellem at dyrke mad og kaffe. Mad kræver ikke så meget arbejde, ét barn pr. mark, og man får 750 TRKR pr. mark indsat på kontoen. En kaffemark kræver arbejde af én voksen eller to børn og du kan høste 500 kg kaffe pr. mark. Mad mindsker dine udgifter med 750 TRKR pr. mark. Kaffe derimod skal du ud og sælge. Når du høstet dine afgrøder skal du taste den kode ind som står på CoffeeBagsen. Så bliver den registreret og kan sælges videre til handelsfolket. Det er meget vigtigt at du bruger CoffeeBags fra det land du bor i. Det er muligt at gå i banken for at investere i jord. Du kan så dyrke mere og på så vis tjene flere penge. SLIDE 10 Kyllinger er ikke pip Køb kyllinger i banken for 15 TRKR for 10 styk. Sælg dem tilbage i næste runde for 20 eller i runden efter for 25. Tekst: En anden måde at tjene penge på er at købe og sælge kyllinger. Når de er nyudklækkede koster de 15 TRKR for 10 stk. Runden efter kan de sælges tilbage for 20 TRKR, og når de er to runder gamle er salgsprisen 25 TRKR. Efter det er de værdiløse. Banken og handelsfolket køber og sælger kyllinger. SLIDE 11 Gå i banken hver 2. eller 3. runde for at: Få tjek på økonomien Opdatere din familie Købe kyllinger Låne penge og betale tilbage (måske skal du gå lidt oftere for at sætte penge ind) Tekst: For at sikre at dig og din familie overlever skal du regelmæssigt sætte penge ind på din konto. Du skal have nok til at dække leveomkostningerne for familien. Når du ikke i banken med pengene, dør familiemedlemmerne med den yngste først. 9

10 Hvis du ikke har en kone kan du købe en i banken. Du kan også sende den du har til udlandet for at tjene penge. Men banken hjælper dig også med at holde styr på skolegang og antal børn. For dine møder i banken skal du tage kondomkort og skolekort med. Kondomkort og skolekort får du registreret i banken. I husker at efter 7 års skolegang kan barnet arbejde som voksen, uanset alder. Banken køber og sælger kyllinger. Hvis det kniber på kontoen kan du låne penge af banken. Lånet skal også betales tilbage. Hvor meget og hvor længe du kan tage et lån forhandles mellem dig og bankrådgiveren. Det er for øvrigt i banken du bliver krydset af, så det er vigtigt du kommer forbi minimum hver tredje runde. SLIDE 12 Jeres arbejdsstation [Billede: Første side arbejdsstation] Tekst: Du dyrker afgrøderne på din arbejdsstation, og sådan her ser den ud. I logger ind med jeres spillernummer som I finder på jeres lodkort. Her ser vi Don Pepes første side. Øverst til venstre kan I se hvilken spillerunde vi er i, og hvor lang tid der er tilbage. Der står også hvor meget jorden er værd, det er godt at have husket på når man går i banken og forhandler om lån. Lige nu har Don Pepe 2760 TRKR på kontoen, hvilket betyder at han kan betale sine leveomkostninger for næste runde. Derfor står det OK efter. Det sidste punkt er Familie. Vi kan se at han har en kone. For at vide mere om familiestatus, er det bare at klikke på ikonerne. De gule felter er hans marker og her kan han vælge om han ønsker dyrke kaffe eller afgrøder, og hvis han ønsker bruge pesticider eller ej. Det sorte felt til højre viser en sammenfatning af de beslut han har taget. Ser det tilfredsstillende ud, klikker han på Høst. SLIDE 13 Jeres arbejdsstation Tekst: Så kommer denne side op. Her skal I registrere CoffeeBags, som er små kort med denne landsbys flag på, og en kode. Denne kode taster I ind her så aktiverer I kortet, og det kan sælges videre til Handelsmanden. SLIDE 14 Sælg din kaffe 10

11 Du skal: Registrere koder på CoffeeBags o Følg vejledningen på skærmen Så er bagserne penge værd! Find en handelsmand og sælg dem. Tekst: Her til højre kan I se CoffeeBagskortet. Forstørrelsesglasset står over koden som I skal taste ind for at aktivere kortet. Husk at kikke så det er det rigtige flag på! Når de er registrerede kan du sælge dem til handelsmanden. Husk! Du kan KUN sælge kaffe til handelsmanden. Handelen foregår kontant, med ToughRoad-kroner. SLIDE 15 Hvad er kaffen værd? Se dét er det store spørgsmål! Normalt ca. 2 kr. pr. kg. Men det svinger. Som alt her i livet. Tekst: [Læs teksten højt. Spørgsmål? 11

12 BILAG 2 FULDSTÆNDIGE REGLER FOR KOOPERATIVER OPRETTELSE For at danne et kooperativ skal mindst 8 af bønderne i en landsby gå sammen og træffe de nødvendige beslutninger om ledelse, kapitalgrundlag mm jf. nedenfor. Herefter sender de en repræsentant til deres bank for at tale med bankchefen, der tager sig af henvendelsen. Repræsentanten medbringer et oprettelsesdokument, som er underskrevet af alle medlemmer. Den oplyser kooperativets navn og navnene på formand og bestyrelse. Samtidig bekræfter de bønder, der underskriver, at de ønsker at være med i kooperativet, at de vil overholde reglerne for et kooperativ, og at de vil dække kooperativets udgifter ligeligt i fællesskab. Det koster TRKR at oprette et kooperativ. Dette beløb hæves med et lige stort beløb på samtlige medlemmers konti. De bønder, der ikke har penge nok på kontoen, skal oplyse til banken om pengene skal fremskaffes ved at belåne eller sælge deres jord. Når banken har godkendt, at betingelserne er opfyldt oprettes en bankkonto i kooperativets navn. Formanden er ansvarlig for kontoen. Der fratrækkes TRKR til at bygge et kontor med lagerfacilitet, der er sikret imod tyveri. Resten indsættes på kontoen og kan dække udgifter til drift og investeringer. ÅRSMØDET Medlemmerne mødes til årsmøde i hver runde for at drøfte fælles emner og tage beslutninger i fællesskab. Hvert medlem har én stemme uanset kaffeproduktionens størrelse. Beslutninger træffes med flertalsafstemning. På årsmødet vælges bestyrelse, besluttes afregningspriser fra kooperativet til medlemmerne for solgt kaffe, og der tages stilling til, hvordan kooperativets indtægter bruges herunder udbytte til medlemmerne, opsparing, sociale formål og investeringer for kommende år. Ved hvert årsmøde skal der udfyldes en protokol og alle punkter på dagsorden skal gennemgås og noteres. DAGLIG LEDELSE OG DRIFT Kooperativets bestyrelse står for daglig drift og kan genvælges på årsmødet. Medlemmerne har pligt til at aflevere samtlige indregistrerede CoffeeBagser til kooperativets formand, der så har ansvaret for det videre salg. Kassereren udbetaler forudbetalingen til bonden. I følgende runde får bonden det resterende beløb, hvor størrelsen afhænger af, hvor mange TRKR kooperativet har tjent på salget af kaffe. Formanden står for forhandlinger om pris med købere. Hvis køberen er en eksportør, skal formanden også huske på at kooperativet også skal betale for at bagserne bliver transporteret, og kaffen forarbejdet i en tørmølle. 12

13 Kooperativet kan overtage distribution af skole- og kondomkort m.m. fra banken, Formanden modtager honorar på TRKR for sit arbejde pr runde. Sekretæren og kasserer modtager honorar på hver TRKR pr runde. BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDER: 1. Formanden indkalder til og afholder møder, og er overordnet ansvarligt for kaffesalget. 2. Sekretæren sørger får, at protokollen bliver skrevet og beholder den som dokumentation, hvis kooperativet beslutter sig for at blive Fairtradecertificeret. Sekretæren hjælper desuden formanden med at passe hans bedrift efter behov. 3. Kassereren passer på og har overblik over kooperativets kontanter og bankkonto. Hver runde skal økonomien gennemgås før årsmødet, og bønder kan få udbetalt udbytte m.m. Alt noteres i Kassererens notesbog for kaffesalg og sociale udgifter. INVESTERINGER Kooperativet kan enten købe transport og forarbejdning, eller det kan anskaffe en bil og en andel i en tørmølle. En bil købes 5 år gammel for og værdien nedsættes med TRKR pr runde, så den er værdiløs 6 runder efter købet. Købes en bil, bortfalder transportudgiften på 1 TRKR. frem til eksportøren. Andel i tørmølle koster og giver rabat på øvrige forarbejdningsudgifter på 0,25 TRKR pr. kg., så udgiften ikke er 2 TRKR, men kun 1,75 TRKR. Bilen og tørmølleandel købes i banken og findes kun virtuelt (som posteringer). Hvis kooperativet beslutter at investere i bil eller skole skal det fremgå af årsmødets mødeprotokol, der vises i banken. CERTIFICERING Kooperativet kan søge om at blive Fairtrade certificeret (FT certificeret). Det koster TRKR en gang for alle og derefter pr. år. Man søger mundtligt i banken. Betingelsen for certificering er, at kooperativet opfylder de demokratiske, sociale og miljømæssige krav, som en certificering kræver. For at opnå certificeringen skal det fremgå af protokollen fra deres årsmøde, at det lever op til disse krav. Bl.a. skal det i sidste runde have afsat (men ikke nødvendigvis brugt) det krævede beløb til sociale formål. Det er bankchefen, der i første omgang kontrollerer, at protokollen opfylder kravene for certificering. 1. Gennemskuelighed/Demokrati: at protokollen skal give klar besked om, hvad der er besluttet på de punkter, der kræves. Dvs. valg af bestyrelse, afregningspriser til medlemmerne, brug af overskuddet herunder udbytte til medlemmerne, opsparing, sociale formål og investeringer for kommende år. Desuden skal den være underskrevet af mindst ½ af medlemmerne. 13

14 2. At der kun bruges pesticider på ½ af markerne. Denne oplysning findes i banken. I praksis reguleres det ved, at der fremover kun udbetales bonus for max ½ af kaffemarkederne. 3. At 5 % af indtægterne fra kaffesalget hensættes til sociale formål. Beløbet trækkes fra kooperativets konto og forvaltes af banken. Det kan bruges efter de retningslinier, der er beskrevet. Bliver kooperativet certificeret, får de udleveret FT klistermærker baseret på den seneste rundes høst og to runder frem, som skal sættes på deres bagser. De modtager også en forklaring på, hvad spotmarked egentlig er, og hvordan de kan handle der. KONTROLBESØG Kooperativerne modtager uanmeldte kontrolbesøg fra FLO. De læser protokollen fra sidste årsmøde for at se tegn på problemer og spørger menige medlemmer, om de er tilfredse med bestyrelsen og oplever, at der bliver lyttet til dem. De kontrollerer i protokollen og kassererens notesbog, at de 5 % af indtægterne fra kaffesalg er hensat eller brugt til sociale formål. De går i banken for at kontrollere om de pågældende bruger pesticider på mere end halvdelen af markederne. Dette gøres ved at checke kontoen og hvis der er blevet indsat pesticidbonus de seneste runder. Hvis det er tilfældet, fortsætter de med at checke, indtil der er sikkerhed for, at kooperativet som helhed opfylder kravet. Hvis kravene ikke opfyldes, inddrages klistermærker og banken får besked. Herefter kan kooperativet søge på ny. FLO svarer også på spørgsmål og giver idéer om, hvordan de kan uddybe samarbejdet. HANDEL MED KAFFE Kooperativer som ikke er FT- certificerede kan sælge kaffe til handelsfolk og eksportører på samme måde som altid. Når de sælger til eksportører laver de en aftale og begge parter underskriver en købskvittering. Denne går kooperativet i banken med og indløser, samtidigt med at banken trækker udgifter for forarbejdning og transport. At blive FT certificeret betyder, at kaffen sælges til en mindstepris på 17,5 TRKR pr kg. uanset udviklingen i kaffeindekset. Banken sørger for, at bønderne får klistermærker, som de kan putte på deres Bagser, og som indikerer, at kaffen er Fairtrade. Når kooperativet er Fairtrade certificeret kan de sælge også til caféer og mærkevarefirmaer. Igen sker handelen sådan, at de underskriver en købskvittering, som kooperativet så tager i banken og får indløst. Prisen for Fairtrademærket kaffe er mindst 17,5 TRKR minus transport og forarbejdning, når kaffen sælges til en handelsmand dvs. 14,5 TRKR. Når kaffen sælges til eksportør er prisen mindst 17,5 TRKR. Ved salg til mærkevarefirmaer SKAL der lægges MINDST 1,2 TRKR pr. kg for eksport og oplagring. Sælges direkte til cafeen er prisen yderligere MINDST 0,8 TRKR/kg. SOCIALE FORMÅL Kooperativet er forpligtet til at bruge eller opspare 5 % af indtægterne fra kaffesalg (brutto) til sociale formål. Kooperativet kan bruge penge på følgende sociale formål: 14

15 1. Oprette en skole hvor dets børn kan gå gratis i skole. Det koster TRKR til banken én gang for alle, hvorefter kooperativets medlemmer ikke længere skal købe skolekort til deres børn. 2. Kooperativet kan fungere som en forsikring, der dækker udgifter, når medlemmerne kommer ud for negative sociale begivenheder, som de får meddelelse om pr. SMS. Hvis kooperativet beslutter sig for at dække sådanne udgifter helt eller delvist, skal berørte medlemmer vise SMSen til bestyrelsen, der så udbetaler det, der er besluttet. SMS en slettes og bonden signerer i kassererens notesbog at han/hun har modtaget kontanter. Denne notesbog skal tages med i banken for at opvise at kooperativet bruger pengene på bønderne. OPTAGELSE, UDTRÆDEN M.M. Det er muligt for alle bønder at søge optagelse i det lokale kooperativ på ethvert tidspunkt. Vilkårene for optagelse, herunder prisen, aftales med bestyrelsen og godkendes på et efterfølgende årsmøde. Det er altid muligt at forlade kooperativet. Det er også muligt at blive smidt ud, hvis man ikke lever op til fælles beslutninger eller på anden måde undergraver kooperativet. Beslutning om eksklusion kræver at ¾ stemmer er for på et årsmøde. Hvis et medlem forlader kooperativet mister vedkommende alle indskud. Et flertal på årsmødet kan beslutte at opløse kooperativet, hvis mindretallet er på færre end 8. SLUTOPGØRELSE Ved spillets afslutning ellers hvis medlemmerne beslutter sig for at opløse kooperativet opgøres dets egenkapital og fordeles ligeligt på medlemmerne. Egenkapitalen kan være negativ. Der indgår følgende aktiver i opgørelsen af kooperativets egenkapital: Værdi af evt. bil er værdien i opgørelsesrunden, dvs minus pr. runde siden anskaffelsesrunden. Værdien af skole, andel i tørmølle og kontorfaciliteter er 75 pct. af anskaffelsesprisen 15

16 BILAG 3: DEFINITIONER OG NØGLETAL Aktiver er lig med penge i kontanter/på bankkontoen plus værdien af noget, som banken vil acceptere som sikkerhed for et lån. Banken accepterer følgende former for sikkerhed for de respektive spillerkategorier, nemlig jord (bønder), biler (handelsfolk, kooperativer), solgte kioskvarer (handelsfolk), kaffelagre (eksportør, mærkevarefirma), inventar (caféer) samt depotbeholdning af terminskontrakter (mærkevarefirmaer). Aktivernes størrelse opgøres altid så præcist som muligt ved slutningen af den igangværende runde, hvor der så vidt muligt tages højde for indtrufne begivenheder i runden, og rundens indkomster og udgifter. Værdien af aktiver er altid lig med det beløb, som man kan låne på dem (og som banken i givet fald er forpligtet til at overtage aktiverne til). Passiver er lig med det, som en spiller skylder væk. Foruden bankgæld er det uindfriede terminskontrakter. Passivernes størrelse opgøres med størst mulig præcision ved afslutningen af den igangværende runde. Egenkapital er aktiver minus passiver. Vækstprocent: Den globale økonomiske vækst er kodet ind spillet på forhånd (og relateret til en række globale begivenheder, der ligeledes er lagt ind i spillet på forhånd). Markedssrente er kodet ind i spillet på forhånd. Den aktuelle rente ses på bank- eksportør- og børsterminalerne under spillet. Indlånsrente = Markedsrenten Udlånsrente = Markedsrente + den rentemarginal, som banken selv fastsætter. Ved spillets start er rentemarginalen 5 procentpoint. Renten beregnes for hele lånets løbetid i forbindelse med lånets udstedelse og lægges oven i gælden. Gælden afdrages ikke, men betales på én gang i en fastsat runde. Renters rente: Der regnes ikke med renters rente i TR. Inflation: Forringelse af pengenes værdi. Begrebet indgår ikke i TR Råvareindeks: Den gennemsnitlige markedspris på en råvare, f.eks. kaffe, der er solgt via terminskontrakt på Børsen i denne runde, sammenlignet med gennemsnitsprisen på samme vare i Runde 1 (Runde 1 = indeks 100) Jordindekset viser udviklingen i jordværdierne sammenlignet med runde 1. Jordprisen er altid 5 x = det aktuelle kaffeprisindeks pr. m2.. En mark er altid m2. (ved kaffeindeks 125 koster en kaffemark altså 1000 x 5 x 125 pct. = TRKR.) 16

17 Lønindekset viser, hvad arbejdslønnen er for landarbejdere/ansatte i indeværende runde, sammenlignet med runde 1 (= 100). Når vækstprocenten er 0 koster et arbejdsår for en landarbejder f.eks. 700 TRKR og halvdelen for et barn. For hvert point væksten stiger/falder øges/mindskes lønindekset med 10 pct. Minimumsindkomst er det beløb, som hver spiller skal skaffe sig for at holde sig selv og familien i live. Begrebet anvendes kun for bønder og handelsfolk. Beløbet trækkes automatisk i banken efter hver runde. Minimumsindkomsten er 350 TRKR pr runde for børn og 700 TRKR for voksne. Remittersats: Remitter er penge som et familiemedlem i udlandet sender hjem til deres familie i et fattigt land. I TR beregnes det med en særlig sats på TRKR pr. runde, men beløbet følger den globale vækstprocent. Den aktuelle sats i en given runde fremgår af bankarbejdsstationen. Terminskontrakter bruges når en økonomisk aktør gerne vil af med en risiko for fremtidigt prisfald eller stigning og derfor sælger risikoen til nogen, der er mere risikovillige end de selv er. Det er uhyre udbredt i den finansielle sektor. Terminskontrakterne i ToughRoads er udstedt af en bank på vegne af en eksportør. Eksportøren får så sin betaling for råvaren på forhånd, og skal bare levere til tiden og ikke bekymre sig, hvis prisen pludselig styrtdykker. Den risiko har banken taget mod betaling og solgt videre på børsen. OMREGNINGSFAKTORER: Handelsbonus: Indtægt ved salg af kioskvarer i DKKR ganges med TRKR. Landsbyfaktoren: Da der er langt flere landsbyer i virkeligheden end i spillet ganges eksportfirmaets kaffekøb med Årsfaktoren: Da cafeens åbningstid i en runde er ca. en del af en rigtig cafes åbningstid over et år ganges cafeens indtægter med Detailfaktoren: Da mærkevarefirmaets salg til spillets cafeer kun udgør en mikroskopisk andel af deres salg til detailledet ganges indtægten fra dette salg med pr. solgt bags. PRISER Ægtefælle: TRKR Kondomkort: 365 TRKR pr. runde Skolekort: 200 TRKR pr. runde Kyllinger 10 styk: 15 TRKR. Følgende runde: 20 TRKR, næstfølgende runde: 25 TRKR. Derefter: 0 Emigration: TRKR 17

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

Tjekliste til spillederen

Tjekliste til spillederen Tjekliste til spillederen Denne liste er en tjekliste til spillederen til at sikre at intet bliver glemt. Listen er lavet i den rækkefølge som tingene bør udføres. Efter selve tjeklisten følger en guide

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

INTRODUKTION TOUGHROAD FORBEMÆRKNING

INTRODUKTION TOUGHROAD FORBEMÆRKNING INTRODUKTION TIL TOUGHROAD FORBEMÆRKNING De følgende sider præsenterer læringsspillet ToughRoad, hvor ca. 100 unge eller voksne over mindst 7 timer spiller de forskellige aktører i den handelskæde, der

Læs mere

Toughroad: Manual for spillederen

Toughroad: Manual for spillederen (Sidst revideret 20.05.2014) Toughroad: Manual for spillederen Indholdsfortegnelse Du er er i centrum...2 Fase 1 Du får opgaven overdraget...2 Sæt dit team...3 Kontakten til spilstedet...4 Mail 1 og materialekasse...4

Læs mere

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN 1 TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN Du er i centrum... 4 Fase 1 Du får opgaven overdraget... 5 Sæt dit team... 5 Afsende en materialekasse... 6 Kontakt lokale instruktører... 7 Planlæg dit arbejde... 7

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer,

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, Glance - Del din skærm med op 1 til 200 deltagere. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Fordelene ved at benytte

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 En trin-for-trin guide til SKATs TastSelv Side 1/20 Indhold Trin 1-3: Log på SKATs hjemmeside Trin 4-7: Registrering af anskaffelsessummen

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Tænd mobiltelefonen. Lebara Mobile Web: www.lebara.dk Kundeservice: 50 10 10 10. Lebara MOBILE

Tænd mobiltelefonen. Lebara Mobile Web: www.lebara.dk Kundeservice: 50 10 10 10. Lebara MOBILE Startpakke Håndbog Velkommen til Lebara Mobile Du har valgt Lebara Mobile, og det er et godt valg, fordi vi er bedst på det vi tror er vigtigst for dig: 1. Høj kvalitet til Danmark og til udlandet 2. Den

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent F+E+D ISBN: 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere