LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET"

Transkript

1 LANDSBYINTRUKTØR Ca. halvdelen af alle spillere i TougRoad er bønder og bønderne producerer den kaffe, som de andre handler med. Derfor er det vigtigt, at de elever, der spiller bønder kommer godt fra start og forstår deres opgaver og muligheder. Det er instruktørens (svære) opgave. Bønderne bliver som alle spillere udvalgt ved lodtrækning ved fællesintroduktionen først på spildagen. Hver spiller trækker et såkaldt lodkort med personlige oplysninger og et individuelt spillernummer, som eleven bruger for at komme ind på arbejdsstation og få adgang til de marker mm., der er nævnt på lodkortet. Bag på lodkortet er en Q & A, der fortæller mere om, hvordan man klarer sig som bonde. Når eleverne kommer fra fællesintroduktionen skal de se den PowerPoint, der følger med denne vejledning (der er tekster til billederne, man kan tage udgangspunkt i). Desuden får eleverne brug for instruktørens støtte, når de stilles over for opgaver, som de ikke er forberedt på. Ca. i runde tre kommer der en NGO forbi, der fortæller om hvordan man laver et kooperativ, men hvis nogen af bønderne spørger tidligere, skal de have det ark, der hedder Kort om kooperativer, som fås hos spilvejlederen. Instruktøren skal også sørge for at landsbyen er velforsynet med de kort, der kaldes Coffeebagser, fra det land, som landsbyen ligger i. Introduktion til ToughRoad du har fået tidligere, denne tekst plus PowerPointen giver instruktøren et overblik. Bilaget indeholder regler for kooperativer alt sammen godt at have ved hånden under spillet. Det er også en god ide at gå ind på én af bøndernes arbejdsstation på forhånd, så du ved hvordan de fungerer. OM TOUGHROAD ToughRoad spillet er en miniudgave af den globale råvarehandel, hvor forbrugere i vores verden hægtes sammen med producenter i udviklingslande. Det sker i gennem en række subsystemer, der hver har sin logik samtidig med, at de indgår i den store helhed. Det sker navnlig via handelsrelationer. Bønderne sælger kaffe til handelsfolk. Handelsmanden sælger kaffe til Eksportøren, men også en række kort, der symboliserer indtægtsmuligheder mm. til bønder. Eksportøren sælger kaffen til mærkevarefirmaer og caféer, der sælger friskbrygget kaffe til deltagerne og evt. andre på skolen. ToughRoad er bygget kronologisk op i 10 runder af 30 min, - dog varer første runde 45 min - der svarer til et år i den virkelige verden og altså ca. 10 år i alt. I midten af dagen er der en halvtimes frokostpause i skolens normale tidsrum. Det er vigtigt at få eleverne tilbage til spillets univers efter pausen. Når spillet kører efter frokost, er der ikke det samme behov for landsbyinstruktøren. BØNDERNE I SPILLET Der er tre landsbyer fra forskellige dele af verden, Nicaragua, Etiopien og Java. Deres hverdag, ligner dog hinanden da de møder de samme udfordringer på det globale kaffemarkedet.

2 Bondens opgave er at først og fremmest overleve og dernæst sikre fremtiden for sig og sin familie. Dernæst skal han/hun øge sine indkomster mere i procent end de andre bønder. Det gøres ved at sælge sin høst på rette tid og vilkår, investere i sin familie og/eller produktion, og/eller samarbejde med andre bønder. Desuden skal bonden forsørge sin husstand, afdrage evt. gæld, og reagere på ydre hændelser. Der vil være forskellige strategier til rådighed, der afhænger af hvad bonden vælger, men også af kollektive ressourcer og samarbejde i landsbyen. At arbejde som bonde i ToughRoad indebærer at man dyrker og høster sine marker på en computer, mens selve kaffe handelen foregår ude i klasseværelserne. Der kommer handelsfolk forbi, der køber kaffe og sælger forskellige symbolkort kondomkort, kyllinger, skolekort. Bønderne kan KUN sælge sin kaffe til handelsmanden. FAMILIEN Familien er i spillet lig med arbejdskraft og en mulig indkomstkilde. Det er billigere at lade familiemedlemmerne arbejde i markene, end at betale for arbejdskraft. Nogle bønder får en ægtefælle og børn med fra start, andre ikke. Er man single kan man købe en ægtefælle i banken for TRKR. Leveomkostningerne er 700 TRKR pr. runde for en voksen, og det halve for et barn. Bonden har også andre udgifter i forbindelse med familien. Ønsker man ikke flere børn skal man købe kondomkort for 365 TRKR pr. runde, ellers kommer de automatisk ved hvert rundeskift. Man kan også sende sine børn i skole. Skolegang til børnene koster 200 TRKR pr. barn pr. runde. Når et barn er gået 7 år i skole kan de arbejde som en voksen, samt blive sendt af sted til udlandet. Når børnene er 18 år, spiser de som voksne, og koster altså 700 TRKR pr. runde. Ægtefælle og voksne børn kan blive sendt af sted til udlandet for at arbejde og sende penge hjem, så kaldte remitter. Størrelsen af disse følger den globale vækst, men ligger på omkring TRKR pr. runde. Klarer man ikke dække leveomkostningerne dør familien med det yngste barnet først, til det at man kan klare at betale for mad for familie. Banken holder øje med dette, og når man kommer til det kritiske niveau at bondens ejet liv er i fare, sender banken en SMS besked og indkalder til møde. PRODUKTIONEN Bonden kan dyrke mad og kaffe. For at dyrke en mark mad kræves et barn, eller en halv voksen. Når man høster overføres automatisk 750 TRKR pr. mark til ens konto. Kaffeproduktionen er mere krævende, men der er chance for større gevinster. En mark kræver en voksen eller to børn og giver 500 kg kaffe som kan sælges i CoffeeBags på markedet. En CoffeeBags svarer til 500 kg, og de er fysiske papirlapper, som findes i landsbyerne. For at gøre den klar til salg skal bonden aktivere den i gennem at indtaste en fortrykt kode på sin arbejdsstation. Det er vigtigt at CoffeeBagskortet har den rigtige flag på, dvs. fra det land kaffen kommer fra. For at booste sin produktion yderligere kan man købe pesticider. Så får man en pesticidbonus ved hvert rundeskift, baseret på hvor mange marker man har valgt at sprøjte. Størrelsen skifter afhængigt af hvor stor skadedyrsangrebet har været det år, og hvordan markedet ser på sprøjtet kaffe. 2

3 Det er muligt at købe mere jord. Det gør man i banken. Jordkøb giver mulighed for at tjene flere penge og man kan bruge jord som sikkerhed ved lån. Den sidste ting som er del i bondens produktion er kyllinger. Når de er nyudklækkede koster de 15 TRKR for 10 stk. Runden efter kan de sælges tilbage for 20 TRKR, og når de er to runder gamle er salgsprisen 25 TRKR. Efter det er de værdiløse. Banken og handelsfolket køber og sælger kyllinger. De findes som småkort. SAMARBEJDET Bønderne har mulighed at danne kooperativer. Det kræves minimum 8 bønder fra samme landsby, og de skal betale sammenlagt TRKR til dannelsen. At være del i et kooperativ er lidt besværligt, men man kan tjene flere penge på det end hvis man stod alene. Det er også muligt at få en Fairtrade certificering, som gør at man tjener endnu flere penge! I runde tre kommer en NGO fra workshoppen til landsbyen for at fortælle om mulighederne i at danne et kooperativ. Men det er også en god idé at læse om reglerne i Kort om Kooperativer. BANK Hvert tredje år, minimum, skal bonden tage i banken for at gøre status over sin økonomi. Det kan dog godt være nødvendigt at gå derhen lidt tidligere leveomkostninger, og andre omkostninger i forbindelse med produktionen (arbejdskraft og pesticider), bliver trukket automatisk, så der skal være penge på kontoen. I banken går man også hvis man ønsker at købe/sælge jord, købe/sælge kyllinger, købe ægtefælle samt at sende voksne familiemedlemmer til udlandet. QUIZ Når bonden har høstet sine marker, taget stilling til andre indkomstmuligheder, er der også et sidste alternativ. På arbejdsstationen findes en fane som hedder Quiz. Ved at svare rigtigt på spørgsmål kan bonden tjene ekstra penge. Det er en pulje penge til hver landsby, som alle bønder med et rigtigt svar får delt lige mellem sig ved rundeskift. Jo flere som giver det rigtige svar, jo færre penge til individen. IT BONDENS ARBEJDSSTATION TRIN FOR TRIN De fleste transaktioner sker via bondens arbejdsstation. Man dyrker og høster via sin PC, ligesom man kan holde øje med sin konto og sine familiemedlemmer herfra. Log ind på arbejdsstationen med LA54DO. (www.toughroad.dk, Spil ToughRoad, Bonde ) 1 Første side på terminalen er bondens marker. Man kan vælge hvad man ønsker dyrke, mad eller kaffe, ja/ nej til pesticider, og hvor meget arbejdskraft man ønsker købe. Ved hvert valg ændres udgifterne i tabellen til højre. Når bonden er færdig med at vælge, høster han/hun. Pengene fra maden går med det samme ind på bondens konto. Kaffen derimod skal sælges på markedet i CoffeeBags. Derfor tager man en CoffeeBags per høstet kaffemark og taster koden på kortet ind i systemet. Ved at gør det aktiverer 1 Når eleven logger ind for første gang skal han/hun udfylde sit navn og telefonnummer. Hver runde sker det noget for bonden og dette får eleven besked om via sin telefon. For eksempel, Du har vundet 200 TRKR på gårdagens hanekamp. eller Du er blevet syg i lungebetændelse. Et besøg til lægen kostede 300 TRKR. 3

4 man CoffeeBagskortet som nu kan sælges til handelsmanden. Videre er kaffen knyttet til præcis den bondes mark, kaffen er sporbar. Feltet oppe til venstre er en sammenfatning af bondens spilsituation. Her ser man Bondens navn Det aktuelle runde tal Tid tilbage Hvor meget markerne er værd. Ved at klikke på det kan man se udviklingen i jordværdien. Saldo på kontoen Familie status. Ved at klikke ser man familiemedlemmerne, deres alder, børnenes skolegang og hvis de er emigrerede. Nederst på siden ser du tre ikoner, Nyheder, Hjælp og Ordbog og Log ud. Når eleverne logger ind for første gang får de en kort introduktion som afslutter med en ordbog. Klik på Hjælp og Ordbog for at se introduktionen. Nyheder popper op en gang i mellem og kan hjælpe bonden forudse forandringer i kaffeprisen og på så vis give bonden en mulighed at agere efter det. Ofte kommer nyhederne for sent og ændringen er allerede et faktum. Oppe til højre står Quiz, og her går du ind for at se eksempler på nogle af de spørgsmål de kan få i spillet. SLUTOPGØRELSE Slutopgørelsen kårer spillets vinder. Vinderen er den spiller, der har forøget sin egenkapital mest i procent. Vinderen kåres efter runde 10 af spillederen, der selv kan aflæse spillernes resultat Opgørelsen indbefatter de danske kroner, der er omsat i spillet, beregnet med hhv. handelsbonus for Handelsfolk og Årsfaktor for caféerne. Opgørelsen sker med alle decimaler. Hvis flere står lige kåres flere vindere. OPGØRELSEN AF AKTIVER Værdien af jord = Jordprisen er altid 5 x det aktuelle kaffeprisindeks pr. m2 (ved kaffeindeks 125 koster en kaffemark altså TRKR). Værdien af biler: En ny bil koster og afskrives med 1/10 pr. runde og er dermed værdiløs 11 runder efter, at den er købt. Værdien af skole, andel af tørmølle og kontorfaciliteter er 75 pct. af anskaffelsesprisen. Værdien af solgte kioskvarer = salgsindtægter i DKKR x 1000 (handelsbonus). Værdien af kaffelager (eksportør) = Den pris, eksportøren har købt oplagret kaffe til x Værdien af kaffelager (Mærkevarefirma) = Oplagret kaffe i kilo x aktuelt kaffeindeks. Værdien af depotbeholdning = Aktuel værdi af egne terminskontrakter i depot (som vist på børsterminal). Værdien af inventar = 1 mio. TRKR pr. café. 4

5 AT VINDE OG AT DØ ToughRoad handler om at vinde. Undervejs i spillet bliver udfordringerne hårdere og det bliver sværere at overleve. De bønder som ikke tjener nok penge for at dække leveomkostningerne dør og går videre til workshoppen. Selve spilforløbet er uforudsigeligt og uoverskueligt mens det står på, men det dokumenteres undervejs, bl.a. i bankens registreringer, så der kan arbejdes videre med stoffet bagefter. Bilag 1: Tekst til Powerpoint Bilag 2: Fuldstændige regler for kooperativer Bilag 3: Definitioner og nøgletal 5

6 BILAG 1 POWERPOINT PRÆSENTATION SLIDE 1: Bønder Tekst: Velkomne til en ualmindeligt almindelig landsby i [land]! I har fået et lodkort, og det må I gerne læse nu, - både for og bagside. SLIDE 2: Kaffekæden [Billede] Tekst: ToughRoad er et spil om den globale værdikæde for kaffe. [Starter øverst venstre] 1. Bonden dyrker kaffen som 2. Handelsmanden køber og sælger videre til 3. Eksportøren som går i 4. Banken og opretter terminskontrakter. 5. Disse sælges videre på børsen, og købes af 6. Mærkevarefirmaerne, som sælger det til 7. Caféerne. SLIDE 3: Det gælder om at overleve En voksen skal bruge 700 TRKR pr. runde for at overleve. Et barn det halve. Tekst: I dag er I bønder og nogle af jer har en familie allerede. For at I og jeres familie skal overleve skal i tjene 700 TRKR per voksen og 350 per barn, hver runde. 6

7 SLIDE 4: Og om at vinde Den spiller, som tjener mest, vinder spillet Som bonde skal man bruge hovedet. Og sit held. Læs dine SMS er.. (så husk at tænde mobilen!) Tekst: Det er også en konkurrence mellem spillerne. Den som tjener mest penge i forhold til hvad man startede med vinder spillet. Der er mange måder at spille ToughRoad på, så for at vinde bliver I nød til at tænke over de valg I træffer. Under spillet vil I modtage SMS er med forskellige begivenheder som påvirker jeres økonomiske situation. Beløbet bliver trukket alternativt overført til jeres konto automatisk. Altså, I behøver selve ikke gøre noget med det. SLIDE 5: Man kan dyrke Familien Samarbejdet Jorden (måske en blanding) Tekst: En bonde kan dyrke familien, samarbejdet med de andre i byen og så kan de selvfølgelig også dyrke jorden. For at være så succesfuld som muligt er det bedst at finde en god kombination af disse tre. SLIDE 6: Dyrk familien Få familien til at vokse: Ægtefælle fås i banken for TRKR Køb IKKE kondomkort (så kommer børnene automatisk) Tekst: Nogle af jer har allerede en ægtefælle og et par børn, mens nogle af jer er singler. I kan skaffe jer en kone eller mand ved at gå i banken og købe en for TRKR. Hvis I ønsker børn så lader I være med at købe kondomkort af handelsfolkene. 7

8 SLIDE 7 Familien gør nytte Det er billigst, hvis familien selv dyrker markerne. Voksne kan dyrke to madmarker eller én kaffemark pr. år Børn arbejder det halve og spiser det halve til de er 18. Efter syv år i skole arbejder børn som voksne. En voksen kan sendes til udlandet og sende penge hjem. Tekst: Grunden til at en familie er god at have er for at de kan arbejde i markerne, til billigere pris end den arbejdskraft du køber. For både familie og for landarbejdere, dvs. købt arbejdskraft, gælder det at voksne kan dyrke to madmarker eller en kaffemark på et år, mens børn arbejder det halve. Voksne (inkl. Dig selv) spiser for 700 TRKR per år, mens barnet spiser for 350 TRKR til det at de er 18 år. Når barnet har gået 7 år i skole kan de arbejde lige så meget som en voksen, men ikke før! Derfor kan du komme i en situation hvor du har et barn som arbejder fuldt men spiser halvt, eller modsat. En voksen, ægtefælle eller barn med 7 års skolegang, kan sendes til udlandet, emigrere, og sende penge hjem. Det koster TRKR, og de sender ca TRKR hjem hvert år. SLIDE 8 Dyrk samarbejdet Det er muligt at slutte sig sammen i et kooperativ og sælge kaffen i fællesskab. Det er besværligt, men giver bedre kaffepriser. Man kan også få Fairtrade stempel. Tekst: Den måde man kan samarbejde på her i ToughRoad er at som bonde tilslutte sig et kooperativ. Der går man sammen og presser handelsmanden på hans priser. Det kan være svært at samarbejde, men det giver bedre priser og større mulighed for jer at tjene flere penge og dermed vinde. Får man godt gang i processen kan man blive Fairtrade certificeret. Jeg har yderligere information her. (Dokument: Kort om kooperativer) SLIDE 9 Dyrk jorden Man kan producere: 8

9 Madafgrøder let og sikkert, men giver ikke så godt Kaffe giver bedst, men er mere usikkert og krævende Man kan købe mere jord i banken. Med jorden som sikkerhed, kan man låne i banken. Tekst: Bonden kan vælge mellem at dyrke mad og kaffe. Mad kræver ikke så meget arbejde, ét barn pr. mark, og man får 750 TRKR pr. mark indsat på kontoen. En kaffemark kræver arbejde af én voksen eller to børn og du kan høste 500 kg kaffe pr. mark. Mad mindsker dine udgifter med 750 TRKR pr. mark. Kaffe derimod skal du ud og sælge. Når du høstet dine afgrøder skal du taste den kode ind som står på CoffeeBagsen. Så bliver den registreret og kan sælges videre til handelsfolket. Det er meget vigtigt at du bruger CoffeeBags fra det land du bor i. Det er muligt at gå i banken for at investere i jord. Du kan så dyrke mere og på så vis tjene flere penge. SLIDE 10 Kyllinger er ikke pip Køb kyllinger i banken for 15 TRKR for 10 styk. Sælg dem tilbage i næste runde for 20 eller i runden efter for 25. Tekst: En anden måde at tjene penge på er at købe og sælge kyllinger. Når de er nyudklækkede koster de 15 TRKR for 10 stk. Runden efter kan de sælges tilbage for 20 TRKR, og når de er to runder gamle er salgsprisen 25 TRKR. Efter det er de værdiløse. Banken og handelsfolket køber og sælger kyllinger. SLIDE 11 Gå i banken hver 2. eller 3. runde for at: Få tjek på økonomien Opdatere din familie Købe kyllinger Låne penge og betale tilbage (måske skal du gå lidt oftere for at sætte penge ind) Tekst: For at sikre at dig og din familie overlever skal du regelmæssigt sætte penge ind på din konto. Du skal have nok til at dække leveomkostningerne for familien. Når du ikke i banken med pengene, dør familiemedlemmerne med den yngste først. 9

10 Hvis du ikke har en kone kan du købe en i banken. Du kan også sende den du har til udlandet for at tjene penge. Men banken hjælper dig også med at holde styr på skolegang og antal børn. For dine møder i banken skal du tage kondomkort og skolekort med. Kondomkort og skolekort får du registreret i banken. I husker at efter 7 års skolegang kan barnet arbejde som voksen, uanset alder. Banken køber og sælger kyllinger. Hvis det kniber på kontoen kan du låne penge af banken. Lånet skal også betales tilbage. Hvor meget og hvor længe du kan tage et lån forhandles mellem dig og bankrådgiveren. Det er for øvrigt i banken du bliver krydset af, så det er vigtigt du kommer forbi minimum hver tredje runde. SLIDE 12 Jeres arbejdsstation [Billede: Første side arbejdsstation] Tekst: Du dyrker afgrøderne på din arbejdsstation, og sådan her ser den ud. I logger ind med jeres spillernummer som I finder på jeres lodkort. Her ser vi Don Pepes første side. Øverst til venstre kan I se hvilken spillerunde vi er i, og hvor lang tid der er tilbage. Der står også hvor meget jorden er værd, det er godt at have husket på når man går i banken og forhandler om lån. Lige nu har Don Pepe 2760 TRKR på kontoen, hvilket betyder at han kan betale sine leveomkostninger for næste runde. Derfor står det OK efter. Det sidste punkt er Familie. Vi kan se at han har en kone. For at vide mere om familiestatus, er det bare at klikke på ikonerne. De gule felter er hans marker og her kan han vælge om han ønsker dyrke kaffe eller afgrøder, og hvis han ønsker bruge pesticider eller ej. Det sorte felt til højre viser en sammenfatning af de beslut han har taget. Ser det tilfredsstillende ud, klikker han på Høst. SLIDE 13 Jeres arbejdsstation Tekst: Så kommer denne side op. Her skal I registrere CoffeeBags, som er små kort med denne landsbys flag på, og en kode. Denne kode taster I ind her så aktiverer I kortet, og det kan sælges videre til Handelsmanden. SLIDE 14 Sælg din kaffe 10

11 Du skal: Registrere koder på CoffeeBags o Følg vejledningen på skærmen Så er bagserne penge værd! Find en handelsmand og sælg dem. Tekst: Her til højre kan I se CoffeeBagskortet. Forstørrelsesglasset står over koden som I skal taste ind for at aktivere kortet. Husk at kikke så det er det rigtige flag på! Når de er registrerede kan du sælge dem til handelsmanden. Husk! Du kan KUN sælge kaffe til handelsmanden. Handelen foregår kontant, med ToughRoad-kroner. SLIDE 15 Hvad er kaffen værd? Se dét er det store spørgsmål! Normalt ca. 2 kr. pr. kg. Men det svinger. Som alt her i livet. Tekst: [Læs teksten højt. Spørgsmål? 11

12 BILAG 2 FULDSTÆNDIGE REGLER FOR KOOPERATIVER OPRETTELSE For at danne et kooperativ skal mindst 8 af bønderne i en landsby gå sammen og træffe de nødvendige beslutninger om ledelse, kapitalgrundlag mm jf. nedenfor. Herefter sender de en repræsentant til deres bank for at tale med bankchefen, der tager sig af henvendelsen. Repræsentanten medbringer et oprettelsesdokument, som er underskrevet af alle medlemmer. Den oplyser kooperativets navn og navnene på formand og bestyrelse. Samtidig bekræfter de bønder, der underskriver, at de ønsker at være med i kooperativet, at de vil overholde reglerne for et kooperativ, og at de vil dække kooperativets udgifter ligeligt i fællesskab. Det koster TRKR at oprette et kooperativ. Dette beløb hæves med et lige stort beløb på samtlige medlemmers konti. De bønder, der ikke har penge nok på kontoen, skal oplyse til banken om pengene skal fremskaffes ved at belåne eller sælge deres jord. Når banken har godkendt, at betingelserne er opfyldt oprettes en bankkonto i kooperativets navn. Formanden er ansvarlig for kontoen. Der fratrækkes TRKR til at bygge et kontor med lagerfacilitet, der er sikret imod tyveri. Resten indsættes på kontoen og kan dække udgifter til drift og investeringer. ÅRSMØDET Medlemmerne mødes til årsmøde i hver runde for at drøfte fælles emner og tage beslutninger i fællesskab. Hvert medlem har én stemme uanset kaffeproduktionens størrelse. Beslutninger træffes med flertalsafstemning. På årsmødet vælges bestyrelse, besluttes afregningspriser fra kooperativet til medlemmerne for solgt kaffe, og der tages stilling til, hvordan kooperativets indtægter bruges herunder udbytte til medlemmerne, opsparing, sociale formål og investeringer for kommende år. Ved hvert årsmøde skal der udfyldes en protokol og alle punkter på dagsorden skal gennemgås og noteres. DAGLIG LEDELSE OG DRIFT Kooperativets bestyrelse står for daglig drift og kan genvælges på årsmødet. Medlemmerne har pligt til at aflevere samtlige indregistrerede CoffeeBagser til kooperativets formand, der så har ansvaret for det videre salg. Kassereren udbetaler forudbetalingen til bonden. I følgende runde får bonden det resterende beløb, hvor størrelsen afhænger af, hvor mange TRKR kooperativet har tjent på salget af kaffe. Formanden står for forhandlinger om pris med købere. Hvis køberen er en eksportør, skal formanden også huske på at kooperativet også skal betale for at bagserne bliver transporteret, og kaffen forarbejdet i en tørmølle. 12

13 Kooperativet kan overtage distribution af skole- og kondomkort m.m. fra banken, Formanden modtager honorar på TRKR for sit arbejde pr runde. Sekretæren og kasserer modtager honorar på hver TRKR pr runde. BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDER: 1. Formanden indkalder til og afholder møder, og er overordnet ansvarligt for kaffesalget. 2. Sekretæren sørger får, at protokollen bliver skrevet og beholder den som dokumentation, hvis kooperativet beslutter sig for at blive Fairtradecertificeret. Sekretæren hjælper desuden formanden med at passe hans bedrift efter behov. 3. Kassereren passer på og har overblik over kooperativets kontanter og bankkonto. Hver runde skal økonomien gennemgås før årsmødet, og bønder kan få udbetalt udbytte m.m. Alt noteres i Kassererens notesbog for kaffesalg og sociale udgifter. INVESTERINGER Kooperativet kan enten købe transport og forarbejdning, eller det kan anskaffe en bil og en andel i en tørmølle. En bil købes 5 år gammel for og værdien nedsættes med TRKR pr runde, så den er værdiløs 6 runder efter købet. Købes en bil, bortfalder transportudgiften på 1 TRKR. frem til eksportøren. Andel i tørmølle koster og giver rabat på øvrige forarbejdningsudgifter på 0,25 TRKR pr. kg., så udgiften ikke er 2 TRKR, men kun 1,75 TRKR. Bilen og tørmølleandel købes i banken og findes kun virtuelt (som posteringer). Hvis kooperativet beslutter at investere i bil eller skole skal det fremgå af årsmødets mødeprotokol, der vises i banken. CERTIFICERING Kooperativet kan søge om at blive Fairtrade certificeret (FT certificeret). Det koster TRKR en gang for alle og derefter pr. år. Man søger mundtligt i banken. Betingelsen for certificering er, at kooperativet opfylder de demokratiske, sociale og miljømæssige krav, som en certificering kræver. For at opnå certificeringen skal det fremgå af protokollen fra deres årsmøde, at det lever op til disse krav. Bl.a. skal det i sidste runde have afsat (men ikke nødvendigvis brugt) det krævede beløb til sociale formål. Det er bankchefen, der i første omgang kontrollerer, at protokollen opfylder kravene for certificering. 1. Gennemskuelighed/Demokrati: at protokollen skal give klar besked om, hvad der er besluttet på de punkter, der kræves. Dvs. valg af bestyrelse, afregningspriser til medlemmerne, brug af overskuddet herunder udbytte til medlemmerne, opsparing, sociale formål og investeringer for kommende år. Desuden skal den være underskrevet af mindst ½ af medlemmerne. 13

14 2. At der kun bruges pesticider på ½ af markerne. Denne oplysning findes i banken. I praksis reguleres det ved, at der fremover kun udbetales bonus for max ½ af kaffemarkederne. 3. At 5 % af indtægterne fra kaffesalget hensættes til sociale formål. Beløbet trækkes fra kooperativets konto og forvaltes af banken. Det kan bruges efter de retningslinier, der er beskrevet. Bliver kooperativet certificeret, får de udleveret FT klistermærker baseret på den seneste rundes høst og to runder frem, som skal sættes på deres bagser. De modtager også en forklaring på, hvad spotmarked egentlig er, og hvordan de kan handle der. KONTROLBESØG Kooperativerne modtager uanmeldte kontrolbesøg fra FLO. De læser protokollen fra sidste årsmøde for at se tegn på problemer og spørger menige medlemmer, om de er tilfredse med bestyrelsen og oplever, at der bliver lyttet til dem. De kontrollerer i protokollen og kassererens notesbog, at de 5 % af indtægterne fra kaffesalg er hensat eller brugt til sociale formål. De går i banken for at kontrollere om de pågældende bruger pesticider på mere end halvdelen af markederne. Dette gøres ved at checke kontoen og hvis der er blevet indsat pesticidbonus de seneste runder. Hvis det er tilfældet, fortsætter de med at checke, indtil der er sikkerhed for, at kooperativet som helhed opfylder kravet. Hvis kravene ikke opfyldes, inddrages klistermærker og banken får besked. Herefter kan kooperativet søge på ny. FLO svarer også på spørgsmål og giver idéer om, hvordan de kan uddybe samarbejdet. HANDEL MED KAFFE Kooperativer som ikke er FT- certificerede kan sælge kaffe til handelsfolk og eksportører på samme måde som altid. Når de sælger til eksportører laver de en aftale og begge parter underskriver en købskvittering. Denne går kooperativet i banken med og indløser, samtidigt med at banken trækker udgifter for forarbejdning og transport. At blive FT certificeret betyder, at kaffen sælges til en mindstepris på 17,5 TRKR pr kg. uanset udviklingen i kaffeindekset. Banken sørger for, at bønderne får klistermærker, som de kan putte på deres Bagser, og som indikerer, at kaffen er Fairtrade. Når kooperativet er Fairtrade certificeret kan de sælge også til caféer og mærkevarefirmaer. Igen sker handelen sådan, at de underskriver en købskvittering, som kooperativet så tager i banken og får indløst. Prisen for Fairtrademærket kaffe er mindst 17,5 TRKR minus transport og forarbejdning, når kaffen sælges til en handelsmand dvs. 14,5 TRKR. Når kaffen sælges til eksportør er prisen mindst 17,5 TRKR. Ved salg til mærkevarefirmaer SKAL der lægges MINDST 1,2 TRKR pr. kg for eksport og oplagring. Sælges direkte til cafeen er prisen yderligere MINDST 0,8 TRKR/kg. SOCIALE FORMÅL Kooperativet er forpligtet til at bruge eller opspare 5 % af indtægterne fra kaffesalg (brutto) til sociale formål. Kooperativet kan bruge penge på følgende sociale formål: 14

15 1. Oprette en skole hvor dets børn kan gå gratis i skole. Det koster TRKR til banken én gang for alle, hvorefter kooperativets medlemmer ikke længere skal købe skolekort til deres børn. 2. Kooperativet kan fungere som en forsikring, der dækker udgifter, når medlemmerne kommer ud for negative sociale begivenheder, som de får meddelelse om pr. SMS. Hvis kooperativet beslutter sig for at dække sådanne udgifter helt eller delvist, skal berørte medlemmer vise SMSen til bestyrelsen, der så udbetaler det, der er besluttet. SMS en slettes og bonden signerer i kassererens notesbog at han/hun har modtaget kontanter. Denne notesbog skal tages med i banken for at opvise at kooperativet bruger pengene på bønderne. OPTAGELSE, UDTRÆDEN M.M. Det er muligt for alle bønder at søge optagelse i det lokale kooperativ på ethvert tidspunkt. Vilkårene for optagelse, herunder prisen, aftales med bestyrelsen og godkendes på et efterfølgende årsmøde. Det er altid muligt at forlade kooperativet. Det er også muligt at blive smidt ud, hvis man ikke lever op til fælles beslutninger eller på anden måde undergraver kooperativet. Beslutning om eksklusion kræver at ¾ stemmer er for på et årsmøde. Hvis et medlem forlader kooperativet mister vedkommende alle indskud. Et flertal på årsmødet kan beslutte at opløse kooperativet, hvis mindretallet er på færre end 8. SLUTOPGØRELSE Ved spillets afslutning ellers hvis medlemmerne beslutter sig for at opløse kooperativet opgøres dets egenkapital og fordeles ligeligt på medlemmerne. Egenkapitalen kan være negativ. Der indgår følgende aktiver i opgørelsen af kooperativets egenkapital: Værdi af evt. bil er værdien i opgørelsesrunden, dvs minus pr. runde siden anskaffelsesrunden. Værdien af skole, andel i tørmølle og kontorfaciliteter er 75 pct. af anskaffelsesprisen 15

16 BILAG 3: DEFINITIONER OG NØGLETAL Aktiver er lig med penge i kontanter/på bankkontoen plus værdien af noget, som banken vil acceptere som sikkerhed for et lån. Banken accepterer følgende former for sikkerhed for de respektive spillerkategorier, nemlig jord (bønder), biler (handelsfolk, kooperativer), solgte kioskvarer (handelsfolk), kaffelagre (eksportør, mærkevarefirma), inventar (caféer) samt depotbeholdning af terminskontrakter (mærkevarefirmaer). Aktivernes størrelse opgøres altid så præcist som muligt ved slutningen af den igangværende runde, hvor der så vidt muligt tages højde for indtrufne begivenheder i runden, og rundens indkomster og udgifter. Værdien af aktiver er altid lig med det beløb, som man kan låne på dem (og som banken i givet fald er forpligtet til at overtage aktiverne til). Passiver er lig med det, som en spiller skylder væk. Foruden bankgæld er det uindfriede terminskontrakter. Passivernes størrelse opgøres med størst mulig præcision ved afslutningen af den igangværende runde. Egenkapital er aktiver minus passiver. Vækstprocent: Den globale økonomiske vækst er kodet ind spillet på forhånd (og relateret til en række globale begivenheder, der ligeledes er lagt ind i spillet på forhånd). Markedssrente er kodet ind i spillet på forhånd. Den aktuelle rente ses på bank- eksportør- og børsterminalerne under spillet. Indlånsrente = Markedsrenten Udlånsrente = Markedsrente + den rentemarginal, som banken selv fastsætter. Ved spillets start er rentemarginalen 5 procentpoint. Renten beregnes for hele lånets løbetid i forbindelse med lånets udstedelse og lægges oven i gælden. Gælden afdrages ikke, men betales på én gang i en fastsat runde. Renters rente: Der regnes ikke med renters rente i TR. Inflation: Forringelse af pengenes værdi. Begrebet indgår ikke i TR Råvareindeks: Den gennemsnitlige markedspris på en råvare, f.eks. kaffe, der er solgt via terminskontrakt på Børsen i denne runde, sammenlignet med gennemsnitsprisen på samme vare i Runde 1 (Runde 1 = indeks 100) Jordindekset viser udviklingen i jordværdierne sammenlignet med runde 1. Jordprisen er altid 5 x = det aktuelle kaffeprisindeks pr. m2.. En mark er altid m2. (ved kaffeindeks 125 koster en kaffemark altså 1000 x 5 x 125 pct. = TRKR.) 16

17 Lønindekset viser, hvad arbejdslønnen er for landarbejdere/ansatte i indeværende runde, sammenlignet med runde 1 (= 100). Når vækstprocenten er 0 koster et arbejdsår for en landarbejder f.eks. 700 TRKR og halvdelen for et barn. For hvert point væksten stiger/falder øges/mindskes lønindekset med 10 pct. Minimumsindkomst er det beløb, som hver spiller skal skaffe sig for at holde sig selv og familien i live. Begrebet anvendes kun for bønder og handelsfolk. Beløbet trækkes automatisk i banken efter hver runde. Minimumsindkomsten er 350 TRKR pr runde for børn og 700 TRKR for voksne. Remittersats: Remitter er penge som et familiemedlem i udlandet sender hjem til deres familie i et fattigt land. I TR beregnes det med en særlig sats på TRKR pr. runde, men beløbet følger den globale vækstprocent. Den aktuelle sats i en given runde fremgår af bankarbejdsstationen. Terminskontrakter bruges når en økonomisk aktør gerne vil af med en risiko for fremtidigt prisfald eller stigning og derfor sælger risikoen til nogen, der er mere risikovillige end de selv er. Det er uhyre udbredt i den finansielle sektor. Terminskontrakterne i ToughRoads er udstedt af en bank på vegne af en eksportør. Eksportøren får så sin betaling for råvaren på forhånd, og skal bare levere til tiden og ikke bekymre sig, hvis prisen pludselig styrtdykker. Den risiko har banken taget mod betaling og solgt videre på børsen. OMREGNINGSFAKTORER: Handelsbonus: Indtægt ved salg af kioskvarer i DKKR ganges med TRKR. Landsbyfaktoren: Da der er langt flere landsbyer i virkeligheden end i spillet ganges eksportfirmaets kaffekøb med Årsfaktoren: Da cafeens åbningstid i en runde er ca. en del af en rigtig cafes åbningstid over et år ganges cafeens indtægter med Detailfaktoren: Da mærkevarefirmaets salg til spillets cafeer kun udgør en mikroskopisk andel af deres salg til detailledet ganges indtægten fra dette salg med pr. solgt bags. PRISER Ægtefælle: TRKR Kondomkort: 365 TRKR pr. runde Skolekort: 200 TRKR pr. runde Kyllinger 10 styk: 15 TRKR. Følgende runde: 20 TRKR, næstfølgende runde: 25 TRKR. Derefter: 0 Emigration: TRKR 17

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Control Your Money-universet

Control Your Money-universet 1 Control Your Money-universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på 4.-10. klassetrin. 2 Indhold Indledning... 3 Oversigt...

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere