Grønt Dialogforum 2. oktober 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Dialogforum 2. oktober 2017"

Transkript

1 Grønt Dialogforum 2. oktober 2017

2 Dagsordenspunkt 3: Orientering og drøftelse af forslag til projekter under Grøn Ordning

3 Politik for grøn ordning Grøn ordning blev oprettet i 2009 med det formål at fremme lokal accept af opstilling af vindmøller på land Hver gang der opsættes en mølle på over 28 m udløser det kr. pr. MW kapacitet pr vindmølle til Energinet.dk BRK kan søge om disse midler Efter grøn ordning gives der tilskud til: Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.

4 Politisk vedtaget model for BRK (vedtaget december 2015) 50 % af midlerne i den grønne ordning skal anvendes af Center for Teknik og Miljø til naturgenopretning og forbedrede adgangsforhold til naturen samt til klimaog energiforbedringer. For at sikre formidling, ejerskab og kvalificering af projekterne vil forslag til projekter blive forelagt til drøftelse i Grønt Dialogforum. 50 % af midlerne allokeres til konkrete projekter i samarbejde EIB (Energy Innovation Bornholm) med reference til den grønne ordnings retningslinjer og med udgangspunkt i Strategisk Energiplan

5 Beløb og proces Der er kr. til rådighed for BRK Heraf skal 50 % anvendes af Center for Teknik og Miljø jf. BRKs politik - dvs. ca kr. Ansøgningsfrist er den 31. oktober 2017 (frist er fremrykket)

6 Center for Teknik og Miljøs forslag til projekter

7 Dagsordenspunkt 4: Kort orientering vedr. vandrådsarbejdet

8 Møder og tidsplan Vandråd nedsat april 2017 Møder afholdt 2. maj og 16. august Næste møde 4. oktober og om nødvendigt i november Vandrådets forslag til indberetning behandles på TMU 4. december Arbejdet skal være afsluttet og indberettet til Miljøstyrelsen senest 31. december.

9 Vandrådets sammensætning Danmarks Sportsfiskerforbund Danske Vandløb Landbrug og Fødevarer Friluftsrådet Vandpleje Bornholm Bæredygtigt Landbrug Danmarks Naturfredningsforening Dansk Ornitologisk Forening Danske Vandværker Danmarks Jægerforbund (Danske kloakmestre har meldt sig ud) (Dansk Skovforening har meldt sig ud)

10 Status på opgaver Opgave 1: er afrundet med enighed i vandrådet. Vandrådet argumenterer for at beholde alle 7 vandløbsstrækninger, som pga. faglige kriterier står til at blive udtaget, i vandplanerne. Opgave 2: er påbegyndt. Vandrådet og kommunen kan foreslå vandløbsstrækninger, der skal kategoriseres som stærkt modificerede eller kunstige. Disse analyseres nærmere af MST. Opgave 3: er ikke relevant for Bornholm

11 Kritik af opgave og materiale Gennemgående kritik både på landsplan og i vores vandråd af Miljøstyrelsens baggrundsmateriale og udformning af opgaver, manglende data og generel uigennemsigtighed

12 Dagsordenspunkt 5: Orientering om kommende naturråd ifm. udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort

13 Lokale naturråd - opgave Kommunen skal oprette lokalt naturråd, som skal bistå med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort Skal være oprettet senest 15. januar 2018 Skal have afsluttet arbejdet senest 15. juli 2018

14 Hvem kan deltage Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur. Kan indstilles et medlem og en suppleant pr. forening

15 Sammensætning af rådet Der må højest være 20 medlemmer i det lokale naturråd. Der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side. I henhold til ligestillingsloven skal der så vidt muligt indstilles både en kvinde og en mand fra hver forening

16 Proces for oprettelse Annoncering på brk.dk 18. september 2017 Frist til 16. oktober til at indstille Rådets sammensætning vedtages på TMU 6. november Første møde formodentlig medio november Arbejdet med grønt danmarkskort tilstræbes afsluttet 1. februar 2018 pga. kommuneplanen

17 Dagsordenspunkt 6: Drøftelse som forberedelse til tema om mountainbike

18 Forberedelse af tema om mountainbike Ifm. tidligere drøftelser om friluftslivsstrategi, blev det besluttet at have friluftsliv på dagsordenen mindst en gang om året På mødet 24. april blev det foreslået, at mountainbike kan være temaet, næste gang der er tema om friluftsliv

19 Forberedelse af tema om mountainbike Forslag om at have temaet på næste møde den 11. december. Ideer og forslag til, hvad der skal drøftes? Nedsættelse af arbejdsgruppe? Indkommet oplæg fra Finn Hansen

19. december 2017 J. nr A Referat fra møde i Grønt Dialogforum den 11. december kl i mødelokale A på Ullasvej 23.

19. december 2017 J. nr A Referat fra møde i Grønt Dialogforum den 11. december kl i mødelokale A på Ullasvej 23. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge CVR: 26 69 63 48 19. december 2017 J. nr. 00.17.00A30-0002 Referat fra møde i Grønt Dialogforum den 11. december kl. 16-18 i mødelokale

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning

Konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning Konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning Vingsted Centret den 30. oktober 2014 Erfaringer fra vandrådsarbejde: Danmarks Naturfredningsforening v/søren Eller, formand for DN s Tønder afdeling

Læs mere

2. Vandrådsmøde. 16. august 2017

2. Vandrådsmøde. 16. august 2017 2. Vandrådsmøde 16. august 2017 Dagsorden 17. august 2017 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2. maj 2017. 3. Opfølgning på Vandrådet 2014 4. Vandrådet diskuterer vandløbsforekomster,

Læs mere

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011 Landvind - planlægning, tilskud Energistrategi 2050 11. maj 2011 Landvind tilvækst på land Landmøller er billigere end havvindmøller, hvorfor der er fordele ved en fortsat udbygning på land. Der er behov

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde den 24. august 2015 (B). Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde den 24. august 2015 (B). Referat blev godkendt uden bemærkninger. «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» Referat Referat af møde i Grønt Dialogforum den 11. januar 2016 kl. 16-18, på Ullasvej 23, mødelokale A. Deltagere:

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer

Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Nyborg 26. April 2017 Kontorchef Peter Kaarup Nedsættelse af vandråd: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Der kan oprettes lokale vandråd til at rådgive

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej 10

Læs mere

Vejledning om etablering af lokale naturråd

Vejledning om etablering af lokale naturråd VEJ nr 9737 af 10/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

Det lokale naturråd for Gribskov, Helsingør, Hillerød, Fredensborg, Frederikssund og Halsnæs Kommuner. Naturrådsmøde 1.

Det lokale naturråd for Gribskov, Helsingør, Hillerød, Fredensborg, Frederikssund og Halsnæs Kommuner. Naturrådsmøde 1. Det lokale naturråd for Gribskov, Helsingør, Hillerød, Fredensborg, Frederikssund og Halsnæs Kommuner Naturrådsmøde 1. februar 2018 Dagsorden 17.00 Velkomst v. Lis Vedel 17.05 Kort præsentation af alle

Læs mere

I statens vandområdeplaner er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Der er oprettet vandråd i alle 23 hovedvandoplande.

I statens vandområdeplaner er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Der er oprettet vandråd i alle 23 hovedvandoplande. NOTAT Orientering om arbejdet i vandrådet for hovedvandopland Djursland 2017 Baggrund Med aftalen om fødevare- og landbrugspakken i december 2015 blev regeringen og aftaleparterne enige om, at det, ud

Læs mere

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 16. januar 2019 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt

Læs mere

Fynsk Naturråds anbefalinger til Grønt Danmarkskort. Møde i Det Grønne Råd, Ærø den 25. september 2018 v/ Dorit Fruergaard

Fynsk Naturråds anbefalinger til Grønt Danmarkskort. Møde i Det Grønne Råd, Ærø den 25. september 2018 v/ Dorit Fruergaard Fynsk Naturråds anbefalinger til Grønt Danmarkskort Møde i Det Grønne Råd, Ærø den 25. september 2018 v/ Dorit Fruergaard Grønt Danmarkskort Opgaven 1. Kommunalbestyrelserne skal oprette lokale naturråd,

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

7. februar 2018 Referat af 1. møde i naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern

7. februar 2018 Referat af 1. møde i naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern 7. februar 2018 Referat af 1. møde i naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner Sted: Harrild Hede Naturcenter Dato: 30. januar 2018 Varighed: 18:30 20.30 Referent: Ikast-Brande

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL

REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL. 17-19 Tilstede: Anders Ploug, Dansk Landbrug Sydhavsøerne; Anita Halbye, Danske Vandløb; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet; Fl. Duus

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

Nyt Naturråd skal udpege Grønt Danmarkskort Se de nuværende udpegninger og hvordan de skal administreres

Nyt Naturråd skal udpege Grønt Danmarkskort Se de nuværende udpegninger og hvordan de skal administreres Nyt Naturråd skal udpege Grønt Danmarkskort Se de nuværende udpegninger og hvordan de skal administreres - Hvor skal landbruget være i fremtiden? Hvad laver Naturrådet? Naturrådet skal komme med anbefalinger

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Nørrekær Enge II Vesthimmerland og Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Nørrekær Enge II Vesthimmerland og Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Nørrekær Enge II Vesthimmerland og Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved energi-, forsynings- og

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 17. maj 2017 Introduktion til it-værktøj 17.00 18.00 Ordinært møde 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST TEKNIK OG MILJØ Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen Referent: Daniel Lindvig Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om vindmøller

Velkommen til informationsmøde om vindmøller Velkommen til informationsmøde om vindmøller Informationsmøde - Ingen debat - Spørgsmål besvares gerne - Spørgsmål fremsendes skriftligt til: jens@vesterbaek.com Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive

Læs mere

Grøn ordning. - hvad er det? - hvor mange penge er der i det? - hvad kan man få penge til? - hvordan er processen?

Grøn ordning. - hvad er det? - hvor mange penge er der i det? - hvad kan man få penge til? - hvordan er processen? Grøn ordning - hvad er det? - hvor mange penge er der i det? - hvad kan man få penge til? - hvordan er processen? Sådan beregnes rammen Energinet.dk administrerer ordningen og beregner for hver kommune

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd 10. august 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1224723213 Version 4 Mødetid/-sted:

Læs mere

Velkommen til 1. Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord

Velkommen til 1. Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Velkommen til 1. Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v. Ole Kamp 2. Introduktion til vandrådsarbejdet v. Lene Moth a. Vandrådets opgaver b. Baggrund og kriterier c. GIS

Læs mere

Kommuneplan Naturtema Grønt Danmarkskort. Møde i Det Grønne Råd den 27. februar 2017 v/ Dorit Fruergaard

Kommuneplan Naturtema Grønt Danmarkskort. Møde i Det Grønne Råd den 27. februar 2017 v/ Dorit Fruergaard Kommuneplan 2017-2029 Naturtema Grønt Danmarkskort Møde i Det Grønne Råd den 27. februar 2017 v/ Dorit Fruergaard Naturtema KP13 Retningslinjer og udpegninger: Beskyttede naturtyper og diger (og ammoniakfølsom

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017

Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Tirsdag den 22. august 2017 kl. 17:00 20:00 Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800, mødelokale M.5 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. Ansøger/Foreningens navn: Ansøger/Foreningens adresse: Navn på kontaktperson: E-mailadresse: 1. Ansøgers kontaktoplysninger Dato: Postnr.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017

Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Onsdag den 3. maj 2017 kl. 16:00 18:00. Søndermølle Kultur og Naturcenter, Vinkelvej 40, 8800 Deltagere: Organisation Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet.

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 13. november 2017 J.

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter - Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter - Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. Ansøger/foreningens navn: 1. Ansøgers kontaktoplysninger Dato: Ansøger/foreningens adresse: Navn på kontaktperson: E-mailadresse: Postnr.

Læs mere

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Blåt Fremdriftsforum 29. marts 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt i bl.a. aftalen om

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014 TEKNIK & MILJØ Natur & Park Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 13/49615 Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune Kontaktperson: Per Hasager Johansen Dir. Tlf.: 79 96 62 58 E-mail: pj@vejenkom.dk Referat fra 22.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 2. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord. Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig.

TEKNIK OG MILJØ. Referat 2. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord. Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. TEKNIK OG MILJØ Referat 2. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

Fynsk Naturråd. Grønt Danmarkskort - et nyt tema i kommuneplanlægningen - eller?

Fynsk Naturråd. Grønt Danmarkskort - et nyt tema i kommuneplanlægningen - eller? Fynsk Naturråd Grønt Danmarkskort - et nyt tema i kommuneplanlægningen - eller? Dagsorden Velkomst 9.30-9.35 Præsentation af medlemmerne 9.35 10.05 Præsentation af naturrådets opgave 10.05 11.40 Frisk

Læs mere

1. maj Referat af 3. møde i naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

1. maj Referat af 3. møde i naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner 1. maj 2018 Referat af 3. møde i naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner Sted: Herning Kommune Dato: 17. april 2018 Varighed: kl. 12.00-14.30 Referent: Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe Oplandskommunerne i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet REFERAT Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune Den grønne ordning Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune 05.09.2017 Vi er her Potentielt 12-14 mio. Hvis; byrådet vedtager forslag til lokalplan for 46 vindmøller ved Overgaard møllerne

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 10. august 2017, kl. 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 Vandråd Djursland 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 1 Dagsorden 1. Velkomst ved mødeleder og udvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Præsentationsrunde af medlemmer, sekretariat

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. Ansøger/Foreningens navn: Ansøger/Foreningens adresse: Navn på kontaktperson: E-mailadresse: 1. Ansøgers kontaktoplysninger Dato: Postnr.

Læs mere

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( )

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( ) Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner (2015-2021) Lov om Vandplanlægning Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor der skal

Læs mere

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode.

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode. Falster Statsskovdistrikt Landsdelscenter Storstrøm J.nr. Ref. Juni 2007 Nyt brugerråd efter kommunalreformen Brugerrådets sammensætning Efter kommunalreformen er det nødvendigt at ændre sammensætningen

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Michael Søndergaard Daugaard, Trafik og Ejendomme Asser Bærentzen, Plan og Miljø Janne Sommer Nielsen, Plan og Miljø.

Michael Søndergaard Daugaard, Trafik og Ejendomme Asser Bærentzen, Plan og Miljø Janne Sommer Nielsen, Plan og Miljø. Vedrørende: Referat af Grønne Råds Møde Dagsorden Dato: 23. november 2017 Sted: Deltagere: Afbud: Kopi til: Næste møde: Quark NaturCenter, Avedøre Tværvej 56, Hvidovre Jann Larsen, Vestvoldens Venner Birgit

Læs mere

Opgaven med etablering af vandråd er del af implementeringen af 2. generations vandplaner (vandområdeplan), der skal være gældende fra

Opgaven med etablering af vandråd er del af implementeringen af 2. generations vandplaner (vandområdeplan), der skal være gældende fra NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 11-02-2014 Notat om etablering af Vandråd Notatets indhold er aftalt af medlemmerne af de to hovedvandoplandes VandoplandsStyreGrupper (VOS er) og derfor et fælles

Læs mere

Til de politiske udvalg i kommunerne i oplandet for Køge Bugt. Sorø den 20. september 2017

Til de politiske udvalg i kommunerne i oplandet for Køge Bugt. Sorø den 20. september 2017 Til de politiske udvalg i kommunerne i oplandet for Køge Bugt Sorø den 20. september 2017 Evaluering og eftersendelsen af mindretalsudtalelser i forbindelse med arbejdet i Vandrådet for oplandet til Køge

Læs mere

1 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd

1 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd 5. oktober 2017 Notat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune Bilag 2 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225439018 Version 4 Revision

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-9-18 Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Referat fra møde i Grønt Dialogforum den 10. september 2018 kl i mødelokale A på Ullasvej 23

Referat fra møde i Grønt Dialogforum den 10. september 2018 kl i mødelokale A på Ullasvej 23 Bornholms Regionskommune Center for Natur, Miljø og Fritid Natur og miljø nm@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 12. oktober 2018 J. nr. 00.17.00A30-0002 Referat fra møde i Grønt Dialogforum den 10. september

Læs mere

Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb. 23. januar 2018

Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb. 23. januar 2018 Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb 23. januar 2018 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation (15 min.) 2. Om Sønderjyske Vandløb v/sønderjyske Vandløb (15 min.) 3. Vandløbsvedligeholdelsen

Læs mere

Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Fredag den 29. september 2017 kl. 13:00 17:15 Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800, mødelokale M5 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks

Læs mere

Naturråd 14. Anbefalinger & udpegninger til Grønt Danmarkskort. Tårnby Rådhus, den 13. juni 2018

Naturråd 14. Anbefalinger & udpegninger til Grønt Danmarkskort. Tårnby Rådhus, den 13. juni 2018 Naturråd 14 Anbefalinger & udpegninger til Grønt Danmarkskort Tårnby Rådhus, den 13. juni 2018 Naturråd 14 har nu afsluttet sit arbejde i henhold til kommissoriet for naturråd, jf. bekendtgørelse om etablering

Læs mere

Naturråd 14. Anbefalinger & udpegninger til Grønt Danmarkskort. Tårnby Rådhus, den 13. juni 2018

Naturråd 14. Anbefalinger & udpegninger til Grønt Danmarkskort. Tårnby Rådhus, den 13. juni 2018 Naturråd 14 Anbefalinger & udpegninger til Grønt Danmarkskort Tårnby Rådhus, den 13. juni 2018 Naturråd 14 har nu afsluttet sit arbejde i henhold til kommissoriet for naturråd, jf. bekendtgørelse om etablering

Læs mere

Informationsmøde den 22. august 2016 Nye vindmøller ved Thorup-Sletten

Informationsmøde den 22. august 2016 Nye vindmøller ved Thorup-Sletten Informationsmøde den 22. august 2016 Nye vindmøller ved Thorup-Sletten Målet med aftenen At informere om den proces der nu er sat i gang At orientere om det ansøgte projekt At få idéer og forslag til det

Læs mere

Landsbyernes fremtid. 25 april 2019

Landsbyernes fremtid. 25 april 2019 Landsbyernes fremtid. 25 april 2019 Landfornyelse Ny attraktivitet og vækst i landområder og landsbyer. Vi kan skabe vækst og udvikling i hele landet, men ikke i hver eneste landsby. Landsbyernes oprindelige

Læs mere

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2.

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt GreenLand Projekt grønt landdistrikt Version 1.6 2. marts 2008 Udarbejdet af sogne- og borgerforeningerne i: Lyne, Foersum, Sdr.

Læs mere

Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden

Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden Valg af repræsentanter til Vandråd Limfjorden På forespørgsel fra Sekretariatskommunen i Randers Fjord oplandet har Naturstyrelsen oplyst: Hver enkelt organisation kan kun være repræsenteret med ét medlem,

Læs mere

REFERAT VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN 13. JUNI KL

REFERAT VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN 13. JUNI KL REFERAT VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN 13. JUNI KL. 17-19 Tilstede: Jens Henrik Madsen, Landbrug & Fødevarer; Henrik Wolff-Scneedorff, Landøkonomisk Selskab; Jørgen Rye Rasmussen, Dansk Landbrug

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Dok. nr.: x Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune 1 Udvalgets navn Grønt Råd i Ballerup Kommune. I daglig tale Grønt Råd. 2 Formål Grønt

Læs mere

Referat Miljø- og Naturudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 2

Referat Miljø- og Naturudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 2 Referat Miljø- og Naturudvalget's møde Tirsdag den 16-01-2018 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Bruno Hansen, Henrik Nielsen, Søren Kongegaard, Pia Dam, Birger Jensen, Jens Munk, Stina Sølvberg Thomsen

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018 - og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder

Læs mere

GRØNT DANMARKSKORT ORIENTERING AF DET GRØNNE RÅD. Merete Hvid Dalnæs Odense Kommune

GRØNT DANMARKSKORT ORIENTERING AF DET GRØNNE RÅD. Merete Hvid Dalnæs Odense Kommune GRØNT DANMARKSKORT ORIENTERING AF DET GRØNNE RÅD Merete Hvid Dalnæs Odense Kommune INDHOLD Hvor i processen er vi nu? Kommuneplan 2020 (arbejdstitel) Hvad siger staten om Grønt Danmarkskort Odense Kommunes

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 24. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven IVERSEN BYGGERI OG RÅDGIVNING ApS Poppelvangen 20 6715 Esbjerg N (mail@iversenbyg.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Tidspunkt Trin Ansvarlig Januar 2014 Valg af formandskommuner for vandråd. Odense Kommune Primo 2014 Basisanalyse

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Referat fra det andet møde i Vandrådet for Østersøen d. 28. august 2017.

Referat fra det andet møde i Vandrådet for Østersøen d. 28. august 2017. Til medlemmer, suppleanter m.fl. af Vandrådet for Østersøen Sagsnr.: 16/23735 Dok.nr.: 123805/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Paul Debois 55 36 24 12 pde@vordingborg.dk 29-08-2017 Referat

Læs mere

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan;

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan; MØDEDATO 24. JUNI 2014 MØDEREFERAT TREDJE MØDE I VANDRÅDET DATO 25. juni 2014 SAGS NR. 326-2014-89438 KOPI TIL VANDRÅDETS MEDLEMMER, ODSHERRED, HOLBÆK, SORØ, RINGSTED OG SLAGELSE KOMMUNER, PH.D STUDERENDE

Læs mere

Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune

Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune Mødedato: Tirsdag den 25. september 2018 Mødetidspunkt: Kl. 10.30-12 Teknik & Miljø Natur og Vand Dato: 1. november 2018 Sagsnr.: 17/58832 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat Forum Tid Sted Deltagere Afbud Mødeleder Referent Udsendt Sagsnr./Dok. nr.

Referat Forum Tid Sted Deltagere Afbud Mødeleder Referent Udsendt Sagsnr./Dok. nr. Referat Forum Embedsmandsgruppen Tid 1. september 2017, 10.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Se udsendelsesliste nedenfor 22. december 2017

Se udsendelsesliste nedenfor 22. december 2017 Se udsendelsesliste nedenfor 22. december 2017 Afgørelse om oprettelse af et lokalt naturråd for Herning, Ikast- Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner Ikast-Brande Kommune har efter samråd med Herning,

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune

Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune Mødedato: Onsdag den 11. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15.00 Teknik & Miljø Natur og Vand Dato: 9. juni 2016 Sagsnr.: 16/5683 Sagsbehandler: jrs Mødested:

Læs mere

Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune

Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune Mødedato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 15.00 Teknik & Miljø Natur og Vand Dato: 21. december 2017 Sagsnr.: 16/65774 Sagsbehandler:

Læs mere

Fælles Forandring en bedre brug af det åbne land. Lodsejermøde 8. januar True Forsamlingshus

Fælles Forandring en bedre brug af det åbne land. Lodsejermøde 8. januar True Forsamlingshus Fælles Forandring en bedre brug af det åbne land Lodsejermøde 8. januar True Forsamlingshus Fælles Forandring en bedre brug af det åbne land Informationsaften om jordfordelingsprojekt Præsentation af projektet

Læs mere