Uddannelse & Job klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse & Job klasse"

Transkript

1 Uddannelse & Job klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen

2 Uddannelse og job i indskolingen På UU Bornholm anbefaler vi, at arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job opbygges på en måde, så eleverne gradvist får udvidet deres horisont i forhold til de mange muligheder og valg, der skal træffes. I vil i det følgende støde på en række formuleringer af spørgsmål, der sikrer, at eleverne får reflekteret over de oplevelser som de får, da det ved forskning er bevist, at det er ved refleksionen, at den enkelte elev bliver klogere på sig selv, og dermed de valg, der skal træffes. Kompetencemål Elever der deltager i efterstående forløb for klasse vil opnå følgende kompetence mål: Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer Links Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Uddannelse og job Bornholms UddannelsesMesse (BUM) og Uge 47

3 0. klasse - Forældrebank Der oprettes, i samarbejde med forældrene, en forældrebank. Læreren beder forældrene beskrive, hvad de har af erfaringer med uddannelse og job. Læreren kontakter efterfølgende forældrene og beder dem om at komme på besøg i klassen og fortælle om deres arbejde eller uddannelse. Man er som forælder også velkommen til at komme og fortælle om et arbejde man tidligere har haft, men ikke har længere. Der laves oplæg så eleverne hører om 3 forskellige job eller uddannelse på en dag. Eleverne skal høre om flest mulige forskellige job og uddannelser og gerne alle forældre. Efter dagens tre fortællinger, skal hver enkelt elev overveje, hvilket af de tre jobs, der lød mest interessant, hvorefter de hver især skal lave en tegning, der illustrerer det pågældende job. Eleverne fortæller hinanden i mindre gruppe eller i plenum, hvorfor det netop er det pågældende job, de har valgt at tegne.

4 1. klasse - Virksomhedsbesøg Der arbejdes videre med forældrebanken, der blev lavet i 0. klasse. Lærerne er i dialog med forældrene i forhold til at afdække, hvilke forældre der er på en arbejdsplads, der gerne modtager besøg af en 1. klasse. Når man som lærer har et overblik over de tilgængelige arbejdspladser går man i gang med at forberede besøgene. Der besøges flest mulige virksomheder og hvert virksomhedsbesøg forberedes. Forberedelse af virksomhedsbesøg med klassen I 1. klasse kan et virksomhedsbesøg fx forberedes ved, at man taler om, hvad eleverne tror, at man laver på den arbejdsplads, der skal besøges. Læreren fortæller det, som han/hun ved om arbejdspladsen og taler med eleverne om, hvad der kunne være spændende at få at vide om arbejdspladsen. Ved fælles hjælp formuleres der en række spørgsmål med udgangspunkt i elevernes nysgerrighed, hjulpet på vej af lærerens viden. Det er altid interessant at få viden om følgende forhold: Hvilke forskellige jobfunktioner findes på arbejdspladsen Hvad laver de forskellige ansatte? Hvordan er de blevet det, de er i dag? Hvilke fag skal man synes er sjovt for at blive det de hver især er? Hvad skal man kunne trives med for at varetage de forskellige jobfunktioner? Hvad kræver det at varetage de forskellige jobfunktioner? Læreren sikrer, at der bliver taget en række billeder på de forskellige virksomhedsbesøg. Efter besøg Billederne printes og læreren fordeler billederne, så hver elev får to billeder. Eleverne skal hver især fortælle om den episode, der er på billedet: De kan fortælle det, som de husker, når de ser billedet - det er lærerens opgave at spørge nærmere ind, hvis der er anledning til det. Det er vigtigt at man som lærer husker at få spurgt den enkelte ind til, hvad de synes om besøget og hvorfor. Det er tilsvarende vigtigt, at man som lærer får spurgt, hvad eleven var mest begejstret for og hvad eleven brød sig mindst om. Ovenstående spørgsmål skal meget gerne følges op med Hvordan kan det være, at du synes, at det var det mest interessante/sjoveste/bedste..? og Hvordan kan det være, at du synes, at det netop var det, der var det kedeligste/mindst sjove/mindst interessante?

5 2. klasse Skolen som arbejdsplads I anden klasse arbejdes der med skolen som arbejdsplads. Med læreren som tovholder laves der i plenum et overblik over, hvilke forskellige jobfunktioner, der er på en skole. I små grupper forbereder eleverne spørgsmål til forskellige interviews, som de skal rundt på skolen og lave. Når eleverne har været rundt og interviewe de ansatte på skolen, skal hver gruppe fortælle resten af klassen, om det de hver især har lært om de forskellige faggrupper. Det kan være en god idé, at eleverne har taget billeder af den de har interviewet og måske også af vedkommendes arbejdssituation. Billederne kan hjælpe eleven med at fortælle, hvad vedkommende laver, og samtidig vil eleverne i klassen bedre kunne forestille sig det pågældende job.

6 3. klasse - Café Det er nu elevernes sidste år i indskolingen og de skal lave deres egen café. Det enkelte lærerteam kan selv vurdere, hvor mange dage og timer de vil bruge på forløbet. Eleverne skal arbejde kreativt både i udformningen af café-konceptet, i arbejdet med udsmykningen af caféen, i arbejdet med invitationerne og ved fremstilling af det, der skal serveres i caféen. Besøg på café For at få inspiration og viden om at drive en café aftaler læreren et besøg på en café i nærområdet. Inden besøget skal eleverne have forberedt spørgsmål til caféens medarbejdere. De skal vide, hvilke jobtyper, der er i en café og hvad de hver især laver. De skal også gerne lære noget om drift og indretning. Det er en god idé at forberede caféen på, at det er med det formål, at eleverne kommer. Eksempler på spørgsmål eleverne kan stille ved virksomhedsbesøget: Hvad tid åbner/lukker caféen? Hvor mange mennesker kommer der om dagen? Hvilken slags mad, kager, drikkevarer serveres der? Hvor mange arbejder på caféen? Hvor mange forskellige jobfunktioner er der hvad arbejder man med? Hvad er sjovt/irriterende ved arbejdet? Indretningen hvordan ser der ud i caféen? Er alle velkomne, må man have sin hund med? Laves der underholdning - musik eller andet? Spørg endelig om I må tage billeder ved besøget. Efter besøg Når I er tilbage i klassen, er det vigtigt, at I i fællesskab taler om de svar I fik på jeres spørgsmål. Var der noget, der undrede nogen eller er der opstået nye spørgsmål efter besøget? Lad hver elev tegne en tegning af noget, der har med besøget at gøre. Gerne med udgangspunkt i et af emnerne: maden, drikkevarerne, indretningen/udsmykningen, medarbejderne/jobfunktionerne, gæsterne. Hæng tegningerne op i klassen ved siden af fotografierne fra café-besøget. Udvikling af koncept til café Start med kort at tale med eleverne om innovation og idéudvikling. Kom f.eks. ind på følgende: Hvad vil det sige at få en god idé? Har I prøvet at få en god idé til at gøre noget på en bedre måde? Ved I hvad en opfindelse er? Kender I nogle kendte opfindelser? Hvad gjorde vi, hvis der ikke var nogen, der fik nye idéer? Eleverne skal herefter påbegynde idéudvikling til at skabe deres eget café-koncept. Hvordan skal jeres café være? TIP Beslut eventuelt på forhånd i lærergruppen, hvad caféen skal servere, så dette ikke er noget eleverne skal tage stilling til og have indflydelse på. Jeres beslutning kan hænge sammen med lærerressourcerne, mulighed for brug

7 af hjemkundskabslokalet, eller hvad I mener at kunne overskue i forhold til netop jeres gruppe elever og den tid, der er til rådighed. Nedton ambitionerne mht. hvad I kan nå at lave af mad: måske giver det mening for jer blot at lave noget af maden selv og købe resten. Start med at fortælle eleverne, hvad I har besluttet i forhold til servering af mad og drikkevarer. Fortæl herefter, at det er op til eleverne at bestemme, hvordan indretningen og udsmykningen skal se ud, og tal derefter med dem om, hvem I skal invitere. Lav en fælles brainstorm i klassen. Fokus skal være på indretningen, udsmykningen og gæsterne, der skal inviteres. Alle idéer skrives op på tavlen. Gruppearbejde Del nu eleverne op i grupper á 4 eller 5, ud fra hvem, der arbejder godt sammen. Hver gruppe skal nu lave et moodboard (en planche), hvor de skal vise deres idéer til, hvordan caféen kunne se ud (brug A1 eller A2 papir). Til at starte med skal hver gruppe blive enige om, hvordan de synes hhv. indretningen og udsmykningen skal være, samt hvilke gæster, der skal inviteres hvis det stod til dem! Herefter skal de illustrere det på deres moodboard ved at tegne, skrive og klippe-klistre. Brug her evt. billedark (bilag) samt diverse ugeblade, aviser, kataloger fra BR, postkort osv. Tal med eleverne om, at der er frit spil i udformningen af moodboardet, blot skal de huske at have alle tre fokusområder med (indretningen, udsmykningen og gæsterne)! Giv eksempler på café-koncepter, f.eks.: Halloween-uhygge Tøset Hello Kitty Dyr Fede biler Strand/sommer Science fiction Jul Seje superhelte Cowboy miljø Romantisk te-café Fortæl også, at idéen med et koncept er, at det valgte tema / koncept skal gå igen i al den udsmykning, de laver. Hvis konceptet f.eks. er seje superhelte, så skal superhelte-temaet afspejle sig i kunsten på væggene, pynten på bordene, indretningen osv. Husk at gøre eleverne opmærksomme på, at hver gruppe skal lave et forslag til, hvordan caféen kunne se ud og at klassen i sidste ende skal stemme om, hvilket af forslagene, de Udvælgelse af café-koncept. Eleverne skal nu kort præsentere deres moodboards. Der afsættes ca. tre minutter til hver gruppe. Husk at komme omkring hver af de tre kategorier: indretningen, udsmykningen og gæsterne. Når alle har præsenteret deres idéer, skal der stemmes om, hvilket café-koncept, der arbejdes videre med resten af ugen. Hver elev har én stemme. Hvis I er bekymrede for, at eleverne kun stemmer på deres eget koncept, så giv eleverne to stemmer hver - de må her ikke stemme på det samme koncept to gange.

8 Notér evt. på et stort stykke papir (note-papir), hvad I er blevet enige om, hvis ikke det fremgår tydeligt af moodboardet, eller hvis I bliver enige om at lave kompromiser i forhold til det valgte café-koncept. Skriv også her, hvad slags mad og drikke, I skal servere, samt hvad tid fredag, caféen har åbnet, og hvem der skal komme som gæster. Når dagen er gået, skal I have fundet et overordnet koncept for jeres café, som I kan arbejde videre med. På et senere tidspunkt går I i detaljer omkring den helt konkrete indretning og udsmykning. Idéer til udsmykning: Billeder på væggen (tegninger, malerier) og andet vægpynt Skilt med caféens navn Perleplader til ophæng El-pærer i sjove farver Prisskilte i mange faconer Flotte menukort Dekorerede engangskopper/tallerkener Lysestager + andre småting til bordene Blomster af papir Balloner Dækkeservietter i A3 format Invitationer Forældre og evt. bedsteforældre skal have en invitation til at komme på besøg i caféen. Invitationen laves i samme koncept som selve caféen. Madlavning Tag klassen med i hjemkundskabslokalet. Start med at sikre, at alle er klar over, hvad I skal lave af mad. Del klassen op i mindre grupper eller par, så det giver mening i forhold til den mad, der skal laves. Tal med eleverne om hygiejne, inden madlavningen påbegyndes. Kom bl.a. ind på, at der er skrappe krav om hygiejne, når man arbejder i et køkken og at det derfor er vigtigt, at der er pænt og rent, at alle vasker hænder osv. Måske har I på forhånd besluttet jer for, at kun halvdelen af børnene går i hjemkundskabslokalet og laver mad, mens den anden halvdel afslutter arbejdet med udsmykningen eller påbegynder indretningen / udsmykningen af lokalet. Lad det være op til lærerressourcerne og børnegruppen. Husk at man sagtens bare kan lade aktiviteten i hjemkundskabslokalet være bagning af boller, og at man vælger at købe sig til resten (kage, suppe el andet). Afslutningsvis skal caféen slå dørene op, for dem som børnene har inviteret. Brug en lektion op til caféåbningen på at tale om penges værdi, mønttyper, byttepenge osv. så alle elever er forberedte på at kunne betjene kunder, tage i mod penge, give tilbage osv. Brug evt. hjemmesiden/spillet

Indledende information

Indledende information 2.-3. klasse Café Indledende information Vi anbefaler at læse forløbet godt igennem i god tid, inden det påbegyndes. I det følgende lidt informationer, som kan være relevante at tage højde for i god tid,

Læs mere

Indledende information

Indledende information Indskoling Café Indledende information Vi anbefaler at læse forløbet godt igennem i god tid, inden det påbegyndes. I det følgende er der lidt informationer, som kan være relevante at tage højde for i god

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 4. 6. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug på mellemtrinnet Uddannelse og job på mellemtrinnet

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 7. 9. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i udskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

3. klasse. Arbejdsmarkedet

3. klasse. Arbejdsmarkedet 3. klasse Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Start trinnet med at fortælle spirerne om finalen, så de ved, hvad målet er.

Start trinnet med at fortælle spirerne om finalen, så de ved, hvad målet er. 1 Fest Spirer Trin for trin Piger i spirealderen er ved at samle erfaring med at deltage i forskellige fester, fx i familien, i forbindelse med årets højtider og ikke mindst til fødselsdagsfester i klassen.

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne...

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... Opgaven løses i makkerpar. Aftal interviews med hinanden inden for de næste 2 dage. Sæt 30 min. af, så I også når reflektionsopgaven. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Erfaringer med multimodalitet i arbejdet med Studievalgsportfolio på 8.årg.

Erfaringer med multimodalitet i arbejdet med Studievalgsportfolio på 8.årg. Erfaringer med multimodalitet i arbejdet med Studievalgsportfolio på 8.årg. Studievalgsportfolio - skal hjælpe eleven med at opdage, ordne, forholde sig til muligheder for uddannelse og job, og reflektere

Læs mere

Det krystalklare spørgsmål? Hvordan får vi 50 % flere børn til at cykle til skole? Navn: Klasse: 1925-modellen uge årgang

Det krystalklare spørgsmål? Hvordan får vi 50 % flere børn til at cykle til skole? Navn: Klasse: 1925-modellen uge årgang Navn: Klasse: Før I starter skal I - Hænge jeres krystalklare spørgsmål op på væggen. - Lave jeres egen idéboks ud af en skotøjsæske. Her kan I gemme alle de idéer i får i løbet af ugen. - Tegne en hurtig

Læs mere

Rigtig god fornøjelse! Bedste hilsener Vejlederne ved UU Aalborg. spørgsmål til opgaverne: kontakt Anne Katrine på

Rigtig god fornøjelse! Bedste hilsener Vejlederne ved UU Aalborg. spørgsmål til opgaverne: kontakt Anne Katrine på Sommeren 2018 Kære lærer i 6. klasse Du og din 6. klasse deltager i Introduktion til erhvervsuddannelserne. I den forbindelse vil vi gerne klæde dig på til at efterbehandle forløbet, når I er tilbage på

Læs mere

Studievalgsportfolio. Udviklingsprojekt af lærere, ungdomsuddannelser og UU i Kolding Kommune

Studievalgsportfolio. Udviklingsprojekt af lærere, ungdomsuddannelser og UU i Kolding Kommune Studievalgsportfolio Udviklingsprojekt af lærere, ungdomsuddannelser og UU i Kolding Kommune Dagens program 8.15 8.45 9.15 10.40 11.00 11.10 11.45 12.30 14.00 14.20 15.00 15.15 Morgenmad og velkomst Oplæg

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Skab interesse, dialog og internalisering for. Ledelseskommissionens anbefalinger

Skab interesse, dialog og internalisering for. Ledelseskommissionens anbefalinger Skab interesse, dialog og internalisering for Ledelseskommissionens anbefalinger Skrevet af Mette Berner og Michael Meinhardt Skab interesse og internalisering for Ledelseskommissionens anbefalinger Tirsdag

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

UU længere forløb. Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b

UU længere forløb. Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b UU længere forløb Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b Mål: Eleverne skal opleve, mærke og indse, at de har medansvar for og medindflydelse på at udarbejde en værdifuld løsning til en problemstilling

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan Lang DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Arbejdskort 21 (side 1 af 2) Lokalt i Job-Land. HUSK: Blyant Papir Saks Karton Farveblyanter/maling

Arbejdskort 21 (side 1 af 2) Lokalt i Job-Land. HUSK: Blyant Papir Saks Karton Farveblyanter/maling Arbejdskort 21 (side 1 af 2) Lokalt i Job-Land skal løses i fællesskab Saks Farveblyanter/maling Klassens eget Job- Land - et spil om job Klassens elever tegner i fællesskab en stor spilleplade med gader

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

5. årgang Vamdrup skole - senest opdateret Videnindsamling Videnspejling Observation Idéskabelse

5. årgang Vamdrup skole - senest opdateret Videnindsamling Videnspejling Observation Idéskabelse Invitation Videnindsamling Videnspejling Observation Idéskabelse Relevans et krystalklare spørgsmål Løsning PLANLÆGNING HVOR SKAL ET FOREGÅ? HVA ER ET KRYSTALKLARE SPØRGSMÅL? HVEM SKAL ME? Hvordan gør

Læs mere

Hvem er du? Hvad synes du om snus/cigaretter/vandpibe/ecigaretter?

Hvem er du? Hvad synes du om snus/cigaretter/vandpibe/ecigaretter? Lærerark Erfaringer med tobak Læringsmål på forløbet Eleverne lærer at gennemføre et interview. Eleverne lærer derudover også vælge en metode til at præsentere deres interview fx en videooptagelse eller

Læs mere

4. årgang Vamdrup skole - senest opdateret Videnindsamling Videnspejling Observation Idéskabelse

4. årgang Vamdrup skole - senest opdateret Videnindsamling Videnspejling Observation Idéskabelse 4. årgang Vamdrup skole - senest opdateret 13.10.16 Invitation Videnindsamling Videnspejling Observation Idéskabelse Relevans et krystalklare spørgsmål Løsning PLANLÆGNING HVOR SKAL ET FOREGÅ? HVA ER ET

Læs mere

KERNEOPGAVEN I CENTRUM

KERNEOPGAVEN I CENTRUM SPILLEVEJLEDNING KERNEOPGAVEN I CENTRUM 11 opgaver til opbygning af fælles forståelse af arbejdspladsens kerneopgave og målsætninger Social Kapital på Spil OVERBLIK OVER SPILLET Varighed: 10-12 uger MISSION

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole!

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole! Forløbet om venner og fællesskaber er en del af Sundhedsmappen. Hvis du har downloadet forløbet fra vores hjemmeside, kan du printe det og selv sætte det i en mappe. Det er enkelt at gå til, og det stiller

Læs mere

Til middag hos... Aktivitets-overview

Til middag hos... Aktivitets-overview Aktivitet: Til middag hos... Fag: Madkundskab Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling Side: 1/14 Til middag hos... Forfattere: Martha Freja Andreassen, Rasmus Petersen Redaktør: Cathrine Terkelsen Faglige temaer:

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb 1 Denne håndbog er tænkt som et dynamisk værktøj med konkrete ideer til metoder og redskaber

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden på skift.

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

1. klasse. Vores klasse

1. klasse. Vores klasse 1. klasse Vores klasse Vores klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Psykisk arbejdsmiljø Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og læringsstile Besøg i klassen Opgaver i hjemmet og

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Psykiatrisk Center Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Maglevænget 2 2750 Ballerup Dato: 26.11.2013 Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Øvelsesvejledning november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Det didaktiske projekt BILLEDER SOM SALGSTEKNIK

Det didaktiske projekt BILLEDER SOM SALGSTEKNIK Det didaktiske projekt BILLEDER SOM SALGSTEKNIK Jeg har her udarbejdet et undervisningsforløb, der henvender sig til en 5. Klasse i Billedkunst. I dette forløb har 5. klasse to samlede lektioner om ugen.

Læs mere

Hvad er en flygtning?

Hvad er en flygtning? Opgaveark Hvad er en flygtning? Opgave til Dansk Flygtningehjælps mini-forløb: Se verden med en flygtnings øjne Som en introduktion til mini-forløbet med virtual reality skal eleverne stifte bekendtskab

Læs mere

Børnemiljørapport for Kridthuset Indledning. Børnemiljøvurdering

Børnemiljørapport for Kridthuset Indledning. Børnemiljøvurdering Børnemiljørapport for Kridthuset Indledning. Vores fokus i forbindelse med indretningen i børnehaven har været at forsøge at skabe muligheder og rammer for læring, ved at etablere forskellige læringsmiljøer.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5.

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. - lærer bedst 1 Legegrupper Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. Indskolingen (0-3 klasse). Forældremøde Idéer

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

1. Hvilke problemstilinger?

1. Hvilke problemstilinger? Elevmaterialer 1. Hvilke problemstilinger? Herunder skal du skrive så mange problemstillinger, du kan komme i tanker om. En problemstilling indeholder et problem, der er formuleret så konkret, at du har

Læs mere

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole!

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole! Forløbet om mad og måltider er en del af Sundhedsmappen. Hvis du har downloadet forløbet fra vores hjemmeside, kan du printe det og selv sætte det i en mappe. Det er enkelt at gå til, og det stiller ikke

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

Lav jeres egne samtalekort

Lav jeres egne samtalekort Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk og Natur/teknologi i 1.-4. klasse. 1.-2. klasse kan bruge samtalekortene sammen i klassen i stedet for at gennemføre cafémetoden, som eleverne skal være lidt ældre for at

Læs mere

Leg og bevægelse på Bistrupskolen, Birkerød skole, i Bistrup Hegn og i Rude skov. Herunder vil være aktiviteter som;

Leg og bevægelse på Bistrupskolen, Birkerød skole, i Bistrup Hegn og i Rude skov. Herunder vil være aktiviteter som; På dette valgfagshold får du mulighed for at få nogle oplevelser, som er ud over det sædvanlige. Vores undervisning har fokus på bevægelse, træning og sund kost - med udgangspunkt i naturen. Det vil sige,

Læs mere

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole!

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole! Forløbet om venner og fællesskaber er en del af Sundhedsmappen. Hvis du har downloadet forløbet fra vores hjemmeside, kan du printe det og selv sætte det i en mappe. Det er enkelt at gå til, og det stiller

Læs mere

Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år

Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år Dette dokument rummer en beskrivelse af lektioner og aktiviteter i forløbet. Lektion 4 og 5 er skrevet ud med stor detaljeringsgrad.

Læs mere

Læringsmål. Materialer

Læringsmål. Materialer I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

INTROFORLØB: HVAD ER SUNDHED?

INTROFORLØB: HVAD ER SUNDHED? INTROFORLØB: HVAD ER SUNDHED? Introforløbet er en del af Sundhedsmappen. Hvis du har downloadet forløbet fra vores hjemmeside, kan du printe det og selv sætte det i en mappe. Det er enkelt at gå til, og

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Idéer og inspiration til den økologiske fejringsdag

Idéer og inspiration til den økologiske fejringsdag Idéer og inspiration til den økologiske fejringsdag KÆRE KØKKENER OG KANTINER Vi er glade for, at I ønsker at fejre økologien i jeres køkken på den økologiske fejringsdag sammen med os. Vi har i dette

Læs mere

Velkomst af nye aktivitetsdeltagere

Velkomst af nye aktivitetsdeltagere Velkomst af nye aktivitetsdeltagere I kan byde børn og unge velkommen i Ungdommens Røde Kors fede fællesskab på mange forskellige måder. Der er ikke noget, der nødvendigvis er rigtigt eller forkert, så

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Læringsmål Materialer Forberedelse og organisering Fremgangsmåde

Læringsmål Materialer Forberedelse og organisering Fremgangsmåde I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed jf. Sundhedsstjernen. De ved også, at de selv kan

Læs mere

INTROFORLØB: HVAD ER SUNDHED?

INTROFORLØB: HVAD ER SUNDHED? INTROFORLØB: HVAD ER SUNDHED? Introforløbet er en del af Sundhedsmappen. Hvis du har downloadet forløbet fra vores hjemmeside, kan du printe det og selv sætte det i en mappe. Det er enkelt at gå til, og

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb. Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere

Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb. Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere Studieunit Maj 2019 Formål med praktik 3 opgave At eleven kan koordinere, formidle og

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Skriv til en målgruppe

Skriv til en målgruppe Opgaveark Dansk, 3.-5.- klasse Omfang: 1-2 lektioner Skriv til en målgruppe Målgruppeøvelserne handler om at finde ud af, hvad en målgruppe er og om at gøre eleverne dygtigere til at målrette deres emnevalg

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PROJEKTORIENTERET FORLØB AT ANVENDE SIN FAGLIGHED I PRAKSIS

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PROJEKTORIENTERET FORLØB AT ANVENDE SIN FAGLIGHED I PRAKSIS TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PROJEKTORIENTERET FORLØB AT ANVENDE SIN FAGLIGHED I PRAKSIS Udviklet af Ulla Hjorth Andersen (Arts Karriere), Susanne Kronborg

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING 8 MODUL 148 Modul 8 - AFSLUTNING Modul 8 - AFSLUTNING 149 AFSLUTNING MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Børn har ret til at gå i skole

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Vejledning til undervisere

Vejledning til undervisere Vejledning til undervisere Introduktion Formålet med BrickBacker er at tilbyde et digitalt undervisningsmateriale, der kan anvendes i faget Håndværk og Design. Ud fra en designbaseret læringstilgang definerer

Læs mere

Vejledning til brug af Vores literacymiljø et samtalebaseret redskab til teamsamtaler

Vejledning til brug af Vores literacymiljø et samtalebaseret redskab til teamsamtaler Vejledning til brug af Vores literacymiljø et samtalebaseret redskab til teamsamtaler Vores literacymiljø er et redskab, der inviterer jer i indskolingsteamet til at iagttage og samtale om det literacymiljø,

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

ENDNU ET MEEBOOK- FORLØB TIL OPGAVE 10.

ENDNU ET MEEBOOK- FORLØB TIL OPGAVE 10. ENDNU ET MEEBOOK- FORLØB TIL OPGAVE 10. Forfattere: Anders Peter Hansen, Nele Line Loftlund Lilholm, Nikolaj Rostrup, Ole Kjær Thomasen side 1 KAPITEL 1 LÆRERVEJLEDNING Til læreren Forløbet sammensætter

Læs mere

Feedback værktøjer. Skab arbejdsglæde. - en drejebog til mødelederen

Feedback værktøjer. Skab arbejdsglæde. - en drejebog til mødelederen Feedback værktøjer Skab arbejdsglæde - en drejebog til mødelederen Fakta om metoden Mål: Varighed: Deltagere: At fokusere på, hvad der skaber arbejdsglæde og finde frem til, hvordan I kan udvikle den sammen

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN - Informationsaften for kommende 0. klasser 21. november 2018

MAGLEGÅRDSSKOLEN - Informationsaften for kommende 0. klasser 21. november 2018 MAGLEGÅRDSSKOLEN - Informationsaften for kommende 0. klasser 21. november 2018 At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Kære gymnasielærere Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som lærerteam eller arbejdsgruppe kan I bruge redskabet til en systematisk

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

FORÆLDREOPGAVE i 0.x. Årets julestue er lørdag den kl

FORÆLDREOPGAVE i 0.x. Årets julestue er lørdag den kl FORÆLDREOPGAVE i 0.x Årets julestue er lørdag den 25.11.2006 kl. 11.00-14.30. Vi har igen i år valgt at invitere alle forældre og børn til en fælles forberedelsesaften torsdag den Efter julestuen skal

Læs mere

Guide til klasseobservationer

Guide til klasseobservationer Guide til klasseobservationer Indhold Guide til klasseobservationer... 1 Formål... 2 Indhold... 2 Etablering af aftale... 3 Indledende observation... 4 Elevinterview... 4 Læringssamtalen... 4 Spørgeguide

Læs mere