Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forkortelse Betydning Betalingsformidling"

Transkript

1 Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte ydelser. Prispolitik Hvidbjerg Bank går ind for åbenhed omkring priser og betingelser. Ved fastlæggelse af vore priser søger vi så vidt muligt at opnå dækning for det ressourcetræk, der er forbundet med den enkelte ydelse. Konkurrencesituationen spiller imidlertid også ind, idet vi ikke ønsker at ligge over markedets normalpris. Vi ønsker at prissætte separate ydelser særskilt, så det kun er de kunder, der rent faktisk efterspørger de pågældende ydelser, der betaler for dem. Forkortelser Følgende forkortelser anvendes generelt: Forkortelse PI VP Nom. Eksp. pris Betydning Pengeinstitut Værdipapircentralen Nominel Ekspeditionspris Betalingsformidling Dette kapitel beskriver Hvidbjerg Banks priser for betalingsformidling (betaling, overførsler m.v.). Eventuelle priser til andre pengeinstitutter er ikke omfattet. Check og overførsler Udstedelse af check Kr. 40,1 pr. check for aktionærer Udstedelse af check incl. Kr. 50,1 pr. check for aktionærer forsendelse Gavecheck incl. telegram Kr. 50,1 pr. stk. Kr. 20,1 pr.stk. For ikke aktionærer For aktionærer Ovf. mellem konti Kr. 40,1 pr. stk. Sammedagsoverførsler Kr. 45,1 pr. stk. Inden kl Straksoverførsler Kr. 50,1 pr. stk. Girokort og FI1kort Betaling af giro1 og FI1kort Kr. 40,1 pr. betaling Kr. 60,1 pr. betaling For kunder For ikke kunder Budgetservice Budgetopstilling/revision Kr. 850,1 Opkræves 31/12 Enkeltændringer i budgetperioden Side 1 af 15

2 PBS Betalingsservice / Leverandørservice Debitoraftale Returnering ved Kr. 200,1 manglende dækning Afvisning af overførsels1 Kr. 300,1 service (gode penge) Tastning af LS 11 blanket Kr. 80,1 Modtagelse/behandling af Kr. 200,1 fax/mail PFA opkrævning Pris pr. opkrævning Kr. 75,1 pr. stk. Opkræves 31/12 Netbank Privat Abonnementspris Betaling af giro1/fi1kort Betaling til 31mands konto Ovf. mellem egne konti Sammedagsoverførsel Kr. 1,1 Godkendes inden kl Straksoverførsler Kr. 2,1 24/7/365 Forespørgsel Kvittering Kr. 15,1 pr. kvittering Rekvisition af kontoudskrift til PC NemID ny PIN1kode Kr. 50,1 Internethandel forkert Kr. 80,1 udfyldt blanket vedr. indsigelse Internethandel Kr. 400,1 uberettiget indsigelse Infoservice: SMS besked Kr. 1,1 pr.stk. E1mail Kr. 1,1 pr.stk. Bankens Netbanksupport normalt kl Fredag/lørdag til kl Tlf.nr Netbank Erhverv Abonnementspris Kr. 800,1 årligt Kvartårlig opkrævning Betaling af giro1/fi1kort Kr. 1,1 pr.stk. Kvartårlig opkrævning Betaling til 31mands konti Kr. 1,1 pr.stk. Kvartårlig opkrævning Ovf. mellem egne konti Sammedagsoverførsel Kr. 5,1 Godkendes inden kl Straksoverførsel Kr. 10,1 24/7/365 Forespørgsel Kvittering Kr. 15,1 pr. kvittering Kvartårlig opkrævning Rekvisition af kontoudskrift til PC Bankens Netbanksupport Normalt kl og Tlf.nr fredag/lørdag til kl Side 2 af 15

3 SMS1service Forespørgselsadgang Betaling af girokort/fi1kort Ovf. mellem konti Fælles Indbetalingskort (FI1Kort) Oprettelse af kreditor Kr. 250,1 Trykning af FI1kort Kr. 1,00 pr.stk. Specialtekst på kvittering Logo/navn på kort Kr. 200,1 + pris for trykning af kort hos eksten leverandør Advis/meddelelse: 1 på papir 1 på diskette Kopi af betalt FI1kort på foranledning af kreditor Kr. 100,1 pr. kort Anden betalingsformidling Udbetaling fra andre PI Kr. 250,1 Overførsel af penge til konto i andet PI via Nationalbanken Kr. 150,1 pr. stk. Inden kl Formidling af realkreditlån Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for dokumentudfærdigelse og sagsbehandling med formidling af realkreditlån. Alle satser angives excl. stempel og afgifter til staten. Eventuelle omkostninger til realkreditinstituttet er ikke omfattet. Kurskontrakt Via kreditforening Pris til kreditforening Mix1lån betragtes som én kurskontrakt Formidling af Realkreditlån Lånesagspris. Nye lån, konvertering og tillægslån. Ved kompli1 cerede sager beregnes prisen ud fra forbrug samt timelønssats Kr ,1 Debiteres samtidig med at afregning fra Krf. indgår på lånesagskontoen. Incl. priser til: 1 hjemtagelse af lån 1 overflytning af obl. 1 indfrielse af lån 1 eksp. af pantebrev/ ejerbreve 1 pantebrevspåtegning Excl. tingbogsoplysninger Vurderingshonorar Kr ,1 Gældsovertagelse Kr ,1 BBR1attest Kr. 200,1 Tingbogsoplysning Kr. 400,1 Salg ejendomme Kr ,1 Incl. indfrielse af lån samt deponeringsgebyr. Formidling kurskontrakt Kr ,1 Indfrielse af Realkreditlån Kr. 500,1 pr. lån, max. Kr ,1 Side 3 af 15

4 Lånesagsgaranti, etablering Lånesagsgaranti, provision 2,5% af garantibeløb, min kr. 200,1 v/ køb og ombygning v/ nybyggeri v/ om1 og tilbygning v/ udstykning Lånesagsgaranti, gebyr 0,20 % min. Kr ,1 v/køb v/ konvertering v/ tillægslån Oprettelse og ændring af Kr ,1 ejerpantebrev, pantebrev og skadesløsbrev Digitalisering Kr ,1 ejerpantebrev Aflysning af ejerpantebrev/pantebrev Kr ,1 Garanti for restkøbssum (Finansgaranti) Rykningspåt. på ejerpb. for ekstern kreditgiver Ny låntype refinansiering Kr ,1 Omdannelse af pbr. Til Kr ,1 ejerpantebrev og omvendt Kr ,1 + 2,5% af garantibeløbet. Ved hjem1 tagelse af TK1lån eller anden samarbejdsaftale betales udelukkende kr ,1. Kr ,1 + kr. 400,1 til tingbogsoplysning Depot Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for opbevaring og administration af effekter i depot. Specielt vedr. aktier i VP I henhold til gældende lovgivning skal et aktieselskab betale for aktionærernes opbevaring af aktier i depot. Det betyder, at opbevaring af Hvidbjerg Bank aktier i depot er gratis for kunden og at selskabet betaler kontobetaling, fondskodebetaling, betaling for udbyttemeddelelse og kapitaludvidelsesmeddelelse til Hvidbjerg Bank. Betalinger i forbindelse med køb/salg og andre bevægelser er ikke omfattet af opbevaring og skal betales af depotejeren. Køb af Hvidbjerg Bank aktier er omkostningsfrit. Opkrævning Depotpris beregnes årligt bagud hver Aktier og investeringsbeviser registreret i VP Beholdningsændringer Kr. 20,1 pr. meddelelse (momsfri) Nominel ændring, pr. mio. Kr. 10,1 pr. udskrift (momsfri) Transaktionspris ved beholdningsændring Kr. 20,1 (momsfri) Side 4 af 15

5 Opbev. af danske aktier og investeringsbeviser Obligationer registreret i VP Kontopris Kr. 55,1 årligt incl. moms Fondskodepris Kr. 25,1 årligt incl. moms Nominel ændring, pr. mio. Kr. 10,1 (momsfri) Beholdningsændring Kr. 20,1 pr. meddelelse incl. moms Transaktionspris ved Kr. 20,1 (momsfri) beholdningsændring Udtrækningsmeddelelse Kr. 15,1 pr. meddelelse incl. moms Rentemeddelelse Kr. 15,1 pr. meddelelse incl. moms Pantebreve Beholdning 2,50 promille af højeste incl. moms restgæld, min. kr. 100,1 max. kr. 700,1. Opkrævning af ydelse på Kr. 75,1 pr. termin incl. moms pantebrev Ekstraordinært afdrag på Kr ,1 pr. dokument incl. moms. pantebrev Indfrielse Kr ,1 pr. dokument incl. moms Påtegninger på pantebrev Kr ,1 pr. dokument incl. moms Transportpåtegning Kr ,1 pr. dokument Notering af ejer/deb. skifte Kr ,1 pr. dokument Udenlandske aktier og obligationer Opbevaring pr. fondskode kr. 75,1 + pris til incl. moms. udenlandsk bank Beholdningsændring Kr. 25,1 (momsfri) Udbyttebrev Kr. 75,1 pr. stk. Øvrige danske værdipapirer Opbevaring pr. fondskode Kr. 25,1 incl. moms Øvrige depotpriser Øvr. effekter uden adm. Minimumspris for depoter uden VP1effekter Kr. 150,1 incl. moms Overførsel til andet pengeinstitut Indenlandske Udenlandske Kr. 300,1 pr. fondskode Kr. 850,1 pr. fondskode Midlertidig opbevaring/ lukket depot Kuverter/pakker Kr. 250,1 Maks. 1 mdr. opbevaring Side 5 af 15

6 Handel med værdipapirer Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for handel med værdipapirer. Kursfastsættelse Ud over eventuelle priser skal følgende oplyses for børsnoterede papirer jfr. lov om mærkning og skiltning med pris: Hvilken kurs, der danner grundlag for kursfastsættelse Tillæg/fradrag til ovennævnte kurs Oplysninger fremgår af bemærkningerne til de enkelte værdipapirtyper. Er der ikke fastsat en kurs på et papir, vil der blive fastsat en realistisk afregningskurs med udgangspunkt i markedsudvikling og rente på tilsvarende papirer. Der tages dog forbehold for, at det sædvanlige grundlag for kursfastsættelse kan fraviges under ekstraordinære omstændigheder. Kursskæring Ved handel med obligationer er der i Hvidbjerg Bank en kursskæring på +/1 0,10%. Strakshandel Hvidbjerg Bank kan tilbyde strakshandel i visse børsnoterede værdipapirer. Strakskurserne fastsættes løbende ud fra markedspriserne på de pågældende værdipapirer og under hensyntagen til Hvidbjerg Banks mulighed for at handle videre i markedet uden tab. Det tilstræbes således, at afregningsprisen bliver faktisk handlet pris +/1 sædvanlig kurtage og kursskæring. Da markedet ofte bevæger sig over dagen, må det påregnes, at afregningskursen kan afvige fra den handelskurs, Fondsbørsen offentliggør. Danske aktier Kurtage børsnot. Aktier, investeringsforeninger og Garanti Produkter (F.eks. Plus Invest/Garantiinvest) Kursværdi op til kr ,1. Kurtage kursværdi derudover Kurtage handel i Netbank Emissioner og tegningsretter 0,75% af kursværdi min. kr. 175,1 maks. kr. 500,1 0,5% af kursværdi 0,3% af kursværdi min. kr. 50,1 1% af kursværdi min. kr. 75,1 Limitering af fondsordre Kr. 100,1 Maks. 14 dage Limitering af fondsordre Kr. 50,1 Netbank Salg af aktiebeviser Kr. 500,1 Danske obligationer Kurtage kursværdi op til kr. 3 mio. Kurtage kursværdi derudover Kurtage handel i Netbank 0,15% af kursværdi min. kr. 175,1 0,1% af kursværdi 0,10% af kursværdi min. kr. 50,1 Side 6 af 15

7 Limitering af fondsordre Kr. 100,1 Maks. 14 dage Limitering af fondsordre Kr. 50,1 Netbank Udenlandske aktier Kurtage Kurtage, aktie1 og tegnins1 retter 1% af kursværdi min. kr. 700,1 1% af kursværdi min. kr. 700,1 Incl. udenlandske omkost1 ninger Incl. udenlandske omkost1 ninger. Er kursen under pari beregnes kurtagen af det pålydende beløb Udenlandske obligationer Kurtage Som indenlandske dog min. kr. 200,1 Incl. udenlandske omkost1 ninger Unoterede aktier Åbent depot Pensionsdepot 1% af kursværdi min. kr. 250,1 1% af kursværdi min. kr ,1 Øvrige gebyrer Fondsvurdering I nogle tilfælde betales dog efter medgået tid Privat handel (flytning mellem egne depoter) Kr. 250,1 pr. fondskode Konti, Kort, Checks Dette kapitel beskriver Hvidbjerg Banks priser for konti (fx kontoudskrifter), checks og Dankort. Opkrævning Betaling opkræves normalt i direkte forlængelse af ekspeditionen. Pris for kontoudskrifter, transaktionspris for checks og Dankort opkræves dog ultimo hvert kvartal. Kontoudskrifter Kontoudskrift ved fuld side og rentetilskrivning Kontoudskrift herudover Kr. 25,1 Fremsendt på kundens foranledning Kr. 25,1 Kontoudskrift med Kr. 100,1, dog er den overtræksmeddelelse første gratis. Kopi af kontoudskrift/1 kontooversigt, årsoversigt Kr. 100,1 pr. udskrift MasterCard Standard Kr. 175,1 Pr. år Side 7 af 15

8 Guld Kr. 675,1 Pr. år Platinum Kr ,1 Pr. år 1 Loungebesøg Priority Pass Kr. 150,1 Pr. besøg Familie pr. kort Kr. 175,1 Pr. år Hastebestilling Kr. 350,1 Pr. stk. Kurerforsendelse Kr. 225,1 Pr. stk. Erstatningskort samt gen1 Kr. 175,1 Pr. stk. bestilling af bortkommet og beskadiget kort Udbetaling i Hvidbjerg banks 2 %, min. kr. 50,1 Pr. hævning pengeautomater Udbetaling i andre pengeinsti1 2 %, min. kr. 50,1 Pr. hævning tutter og pengeautomater i danmark og udlandet Varekøb i butikker i Danmark og udlandet Forretningen kan opkræve et beløb Øvrige kontanthævninger 2 %, min. kr. 50,1 Pr. hævning Inkassomeddelelse Kr. 250,1 Pr. stk. Overdragelse til advokat Kr. 1000,1 Pr. stk. Indsigelse pr. transaktion 1 hvis medhold Kr. 500,1 Kr. 0,1 Spærring af kort Kr. 100,1 Ophævelse af spærring Kr. 100,1 Kortaktivering manuel Kr. 100,1 MasterCard Debit Standard Kr. 150,1 Pr. år Individuel (med billed) Kr. 150,1 Kr. 75,1 Pr. år Oprettelse Hastebestilling Kr. 350,1 Pr. stk. Kurerforsendelse Kr. 225,1 Pr. stk. Erstatningskort samt gen1 Kr. 175,1 Pr. stk. bestilling af bortkommet og beskadiget kort Udbetaling i Hvidbjerg Banks Pr. hævning pengeautomater Udbetaling i andre danske Kr. 6,1 Pr. hævning pengeinstitutter Udbetaling i pengeautomater i 1 %, min. kr. 30,1 Pr. hævning udlandet Varekøb i butikker i Danmark og i udlandet Forretningen kan opkræve et beløb Indsigelse pr. transaktion 1 hvis medhold Kr. 500,1 Kr. 0,1 Spærring af kort Kr. 100,1 Ophævelse af spærring Kr. 100,1 Kortaktivering manuel Kr. 100,1 Dankort og VisaDankort Dankort VisaDankort Kr. 150,1 Pr. år Individuel (med billed) Kr. 150,1 Kr. 75,1 Pr. år I oprettelse Hastebestilling Kr. 350,1 Pr. stk. Side 8 af 15

9 Erstatningskort samt gen1 Kr. 175,1 Pr. stk. bestilling af bortkommet og beskadiget kort Genbestilling af PIN1kode Kr. 50,1 Pr. stk. Udbetaling i Hvidbjerg Banks pengeautomater Udbetaling i andre pengeinstitutter Evt. opkræves gebyr af udbetalende PI Udbetaling i andre penge1 institutters automater Kr. 5,1 Kr. 5,1 Pr. stk. i åbningstid Pr. stk. udenfor åbningstid Udbetaling i penge1 1 %, min. kr. 30,1 Pr. stk. automater i udlandet Varekøb i butikker i Danmark og udlandet Returnering af Kr. 250,1 Pr. transaktion dankorttransaktioner ved manglende dækning Ændring af Kr. 200,1 forbrugsgrænse Telefonisk spærring Kr. 80,1 Kortaktivering manuel Kr. 100,1 Indsigelsesbehandling 1 hvis medhold Kr. 500,1 Kr. 0,1 Omregningskurser ved brug i udlandet Europæiske valutaer offentliggjort på Referencekurs på bankdagen før transak1 tionen cleares hos PBS tillagt 1,00% Andre valutaer offentliggjort på Referencekurs på bankdagen før transak1 tionen cleares hos PBS tillagt 1,50%. Undtagelser kan forekomme. Øvriga valutaer Omregnes til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme MasterCard beregner sig et tillæg på 0,17% på europæiske valutaer og 0,49% for øvrige. Check Kontramandering/tilbage1 kaldelse af check (spærring) Rekvisition af indløst check/dk1nota i andet PI Returnering af check (manglende dækning mv.) Kr. 250,1 pr. ekspedition Kr. 250,1 pr. ekspedition Kr. 250,1 pr. check Checkhæfter Checkhæfter Kr. 15,1 pr. indløst check Beregnes 31/12 Manuel fremsendelse Brevcheck Kr. 5,1 pr.stk. Konti Hvidbjergbank Konto (Basal indlånskonto) Valutakonto Kr. 300,1 pr. kvartal I særlige tilfælde opkræ1 ves kr. 150,1 pr. kvartal Side 9 af 15

10 Opgørelse Pensionskonti i Kr. 600,1 utide Del1udbetaling Kr. 600,1 Overførsel af konti til andre PI Pensionsopsparing Øvr. særlige indlån incl. millionærkonto og børne1 opsparing Udlån Digitalisering af ejerpantebreve og sletning af underpant Kr. 750 pr. stk. Kr. 500,1 pr. stk. Kr. 500 kr. pr. stk. Kr ,1 Rykkerbreve Rykkerbrev Første er gratis, derefter kr. 100,1 pr. stk. Øvrige priser Dekort v/ manglende ½ % af det hævede beløb opsigelse/udenfor udbetalingsperiode ½ % af det hævede beløb Mortifikation af bortkomne Kr. 300,1 pr. konto bøger Telefoniske forespørgsler Kr. 30,1 Superaktionærkonto/guld1 aktionærkonto. Millionærkonto Udlån og Kreditter Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for dokumentudfærdigelse og sagsbehandling i forbindelse med udlån og kreditter. Alle satser angives excl. afgifter til staten. Endvidere henvises til Hvidbjerg Banks rentesatser. Etablering/forhøjelse af lån/kredit Siftelsesprovision 2% af hovedstolen, min. kr ,1 Dokumenthåndtering Kr ,1 Bevilget overtræk 2%, min. kr. 300,1 Forlængelse af kassekredit Kr ,1 Ydelsesfrafald/henstand Kr ,1 Dokumentudfærdigelse/ sagsbehandling i øvrigt Tingbogsoplysning (ved etablering af pant) Udfærdigelse af løsøre1/ bil1/ejerpantebrev Kr. 400,1 pr. ekspedition Kr ,1 pr. dokument Side 10 af 15

11 Panthaverdeklaration ved udskiftning af pant 1 bil. 1 Løsøre/livsforsikringer Forsendelse af dokumenter til underskrift i andet PI Fakturabelåning Kr. 400,1 pr. deklaration Kr. 400,1 pr. deklaration ved debitor kr. 400,1 ved kautionist Kr. 250,1 pr. faktura Excl. gebyr til forsikringsselskab kr. 920,1 / kr. 330,1 Garantier Etablering 0,5% min. kr ,1 pr. stk. Alm. og arbejdsgarantier 2,5% p.a. kvartalsvis og betalingsgarantier min pr. halvår kr. 200,1 Notering af deponeret konto i stedet for garanti Kr. 375,1 Garanti for restkøbssum Kr ,1 + 2,5% af (Finansgaranti) garanti1beløbet. Ved hjemtagelse af TK1lån eller anden samarbejdsaftale betales udelukkende kr ,1. Garantiprovision 2,5% af garantibeløb forhåndslån ved ny1 og ombygning. I perioden fra lånets udbetaling og til arbejdet er færdigmeldt. Garantigebyr 0,2% min. Kr ,1 Beregnes kvartalsvis forud Anvendes ved beløb under kr ,1 Se formidling realkreditter Ændring af betingelser/ sikkerheder m.v. Ændring af Kr ,1 pr. dokument afdrag/sikkerhed Lysning af skifteretsattest incl. fuldmagter Kr ,1 pr. dokument Påtegning på private1/ ejer pantebreve Kr ,1 pr. dokument Notering af udlæg Kr ,1 Opgørelse til salgsopstilling vedr. Kr ,1 pr. stk. tvangsauktion Bodeling Kr ,1 pr. stk. Pr. person Fremsendelse af eng.1 opgørelse til revisor pr. cvr1nr. Kr. 750,1 Ved særlig belastede beregnes timeløn Valuta Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for valuta (kontant, checks m.v.), anvendelse af VISA1Dankort, betalinger til/fra udlandet m.v. Diverse købs1 og salgskurser samt Nationalbankens sidst noterede kurs fremgår af hjemmesiden. Side 11 af 15

12 Kontant rejsevaluta Pengeautomat 1 Euro Kr. 25,1 pr. ekspedition for Ung1konto kunder og aktionærer Pengeautomat 1 Euro Kr. 50,1 pr. ekspedition Ikke kunder Kasseekspedition Kr. 35,1 pr. ekspedition for Ung1konto kunder og aktionærer Kasseekspedition ikke kunder Kr. 75,1 pr. ekspedition VISA/Dankort, anvendelse i udlandet Som hævekort 1% af hævet beløb min. kr. 30,1 Som betalingskort Normal gratis Forretninger kan opkræve en pris når der skiltes Betalinger til og fra udlandet Checks Udstedelse af udl. check bestilt via Netbank Udstedelse af udl. check bestilt i banken Forsendelse til checkmodtager Spærring på kundens foranledning Køb af udenlandsk check i DKK Køb af udenlandsk check i DKK Køb af udenlandsk check i valuta Kr. 100,1 Kr. 200,1 Kr. 30,1 Kr. 300,1 Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk. + udenl. omk. Trukket på dansk bank Kr. 175,1 Trukket på udenl. bank + uforudsete udl. omk. som efter1debiteres Kr. 175,1 Trukket på udenl.bank + uforudsete udl.omk. som efter1debiteres Inkasso Kr. 300,1 + udenl. omk. Retur check Kr. 300,1 + udenl.omk + evt. rentetab som efterdebiteres Overførsler (afsendte) EU1betaling / SEPA1betaling 1 Banken (valør + 1 dag) Kr. 75,1 Pr. stk. 1 Netbank (valør + 1 dag) Kr. 50,1 Pr. stk. NB:EU/SEPA kun i EUR med omk.kode SHA Standard1betaling 1 Banken (valør + 2 dage) Kr. 150,1 Pr. stk. 1 Netbank (val. + 2 dage) Kr. 80,1 Pr. stk. Ekspres1betaling med omveksling 1 Banken Kr. 350, /00 Pr. stk. 1 Netbank Kr. 325, /00 Pr. stk. Eksbetaling uden omveksling 1 Banken Kr. 350,1 Pr. stk. Side 12 af 15

13 1 Netbank Kr. 325,1 Pr. stk. Øvrige priser Reparationsgebyr (IBAN Kr. 150,1 Pr. stk. og BIC mangler/forkert) Tilbagekaldese/ændring/ Kr. 375,1 Pr. stk. + udenl. omk. forespørgsel mv. af afsendte overførsler Faxadvisering til betalings1 afsender eller 1modtager Kr. 100,1 Pr. stk. Overførsler (modtaget) EU1betaling Kr. 40,1 Pr. stk. Standard betaling Kr. 50,1 Pr. stk. Videreformidling af beta1 linger via anden bank i DK Kr. 35,1 Pr. stk. + via banks omk. Overførsler (omveksling) Mellem valutakonti Kr. 50,1 Pr. stk. SEPA Direct Debit Træk Kr. 20,1 Pr. stk. Afvisning Kr. 200,1 Pr. stk. Der er 3 muligheder for fordeling af omkostninger mellem afsender og betalingsmodtager: Afsender betaler alle danske omkostninger jf. ovennævnte gebyrer (SHA). Afsender betaler alle danske omkostninger svarende til ovennævnte gebyrer, samt de gebyrer betalingsmodtager skal betale i udlandet (OUR). Den udenlandske banks gebyr vil samtidig med afsendelse af betalingen forud blive beregnet til 250 kr. Såfremt gebyret fra udlandet afviger væsentligt fra dette, vil det blive efterreguleret. Ordregiver betaler ingen gebyrer. Alle gebyrer betales af betalingsmodtager (BEN). Omkostninger som bliver pålagt af indenlandske/udenlandske banker på baggrund af overførsler fremsendt med ukorrekte oplysninger, som er indtastet/oplyst af ordregiveren, vil blive efterdebiteret. En EU1betaling omfattet af EU1forordning 2560/2001 i EUR på op til EUR til en bank i et andet EU1land. Bestillingen skal indeholde: Korrekt SWIFT/BIC (Bank identifier Code) Beløbsmodtagerens IBAN1nummer (International Bank Account Number) Modtagende kontohavers navn Gebyrkode SHA En SEPA Credit Transfer (Single Euro Payment Area) er en betaling i EUR til en bank i et andet EU1land. Bestillingen skal indeholde: Korrekt SWIFT/BIC (Bank identifier Code) Side 13 af 15

14 Beløbsmodtagerens IBAN1nummer (International Bank Account Number) Modtagende kontohavers navn Gebyrkode SHA Desuden skal afsenders og modtagers bankforbindelse begge være SEPA1 deltagere (Hvidbjerg Bank er SEPA1deltager). Hvidbjerg Banks betalingssystem validerer automatisk på, om betalingen kan afsendes som EU1betaling eller som SEPA Credit Transfer, alt efter om modtagerbanken er tilmeldt SEPA. Betalinger til udlandet skal være oprettet/godkendt i Hvidbjerg Banks Netbank senest kl på bankdage. Foretages bestillingen manuelt (i banken), skal bestillingen også være banken i hænde senest kl for at blive afsendt/behandlet samme dag. Øvrige priser Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for de områder, som ikke naturligt kan henføres til de øvrige afsnit. Bankboks (incl. moms) Oprettelse Kr. 300,1 Stor Kr. 750,1 Mellem Kr. 500,1 Lille Kr. 400,1 Incl. moms Opkræves automatisk på kontoen hvert år Fotokopiering Fotokopier, over 5 stk. Kr. 5,1 pr. stk. Kopi af original dokument Kr. 100,1 Post Anbefalet brev Kr. 250,1 Telefax Kr. 30,1 pr. side Opkræves, hvis kunden modtager telefax via Hvid1 bjerg Bank. Korrespondance mellem kunden og banken som led i normal kundeforhold faktureres ikke. Forespørgsel på bilbog Oplysning til kunder om gæld i bilbog Kr. 300,1 Side 14 af 15

15 Optælling af sedler/mønter Døgnboks Andre kontante indbetalinger for helkunder. Iindividuelle aftaler for øvrige kunder. 1% af det optalte beløb min. kr. 50,1 Sparebøsser kunder Sparebøsser ikke kunder Kr. 50,1 Bytning af løse mønter til Kr. 2,1 pr. tut tutter Anvendes ved omrejsende Tivoli, foreninger, efter byfester, kortklubber, forretningers byttepenge m.v. Overgivelse af sag til retslig inkasso Ekspedition Kr ,1 Udlodning gældssanering Kr. 75,1 pr. betaling Timelønssats Timelønssats ved tidskræ1 vende opgaver, som ikke er særskilt prisfastsat Kr. 900,1 Min. 1 time Periodiseringsmeddelelse Periodiseringsmeddelelse Kr. 200,1 pr. meddelelse Deponering i.h.t. lov Deponering i.h.t. lov 1 promille min. kr. 300,1 Pension Start udbetaling Kr. 600,1 ratepension og indexkonti Deludbetaling eller Kr. 600,1 ophævelse af pension Konvert. af kapitalpension Kr. 750,1 Fx konvert. til aldersop1 sparing eller ratepension. Sammellægning af pensionsordninger Kr. 500,1 41 overførsel Kr. 500,1 Fx fra kapital1 til ratepens. Hvidbjerg Bank, Hovedkontoret, Østergade 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 1 CVRnr Side 15 af 15

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13 Prisliste 1. maj 2016 Side 1 af 13 Service / ekspedition Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort Pr. sæt 3.000,00 * Boksleje, betales

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min.

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

Prisliste pr. 1. oktober 2017

Prisliste pr. 1. oktober 2017 Prisliste pr. 1. oktober 2017 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Prisliste pr. 1. januar 2017 Prispolitik Forkortelser Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Prisliste pr. 1. januar 2017 Prispolitik Forkortelser Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 1. januar 2017 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS via webbank og EU- betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000,

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2016

Nye Priser pr. 1. marts 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2016 Nye Priser pr. 1. marts 2016 Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk Kontogebyr Kontogebyr løbende pr. måned - Basis Betalingskonto NetBank tilknyttet Basis Betalingskonto koster 50 pr. md. Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto Gældende pr. 1. oktober 2016 for bestående

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018 Gebyrer Gældende fra 1. februar 2018 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Betalinger til udlandet Overførsler SWIFT økonomi (3 bankdage) via webbank DKK 30.00 * Ved manuel bestilling over skranken DKK 40.00 * EUR-betalinger indenfor

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Denne prisliste omfatter ikke eventuelle gebyrer opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager. Størrelsen

Denne prisliste omfatter ikke eventuelle gebyrer opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager. Størrelsen Gebyrer Gældende fra 13. marts 2017 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af konto/kort

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014 Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS: EU-betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000, ikke haste,

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Overførelser

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Gebyrer. Gældende fra 19. juni 2017

Gebyrer. Gældende fra 19. juni 2017 Gebyrer Gældende fra 19. juni 2017 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af konto/kort

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Emne Pris i % eller kr. Min/max Moms Bemærkninger 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførsler via medarbejderbetjening Overførsler via

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Check Konto

Læs mere

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016 PRISOVERSIGT - gældende fra. marts 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016 Prisoversigt - gældende fra. januar 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december.

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december. 2. juli 2010 Rentesatser INDLÅN Pålydende rente P.A. UDLÅN Pålydende rente P.A. Nominel rente P.A. Løbende prov. Etabl. prov. Årlige omk. ALMINDELIGE INDLÅN uden bankbog Lønkonto Privat Aktionær DiBa Plus

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20 1. Rentesatser indlån... 2 6 2. Rentesatser udlån... 7 12 2.1 Privatkunder... 7 11 3. Kort... 12 14 3.1 VISA / Dankort / Hævekort... 12 3.2 MasterCard Debit... 13 3.3 MasterCard Credit... 14 4. Konti og

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.05.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.07.2013 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf 28-01-2016 folder - er gældende pr. 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2014 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr

Udland Priser for udenlandske betalinger pr Priser for udenlandske betalinger pr. 29.06.2016 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS: EU-betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000, ikke haste,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort,

Læs mere

2. februar 2015 PRISINFORMATION

2. februar 2015 PRISINFORMATION 2. februar 2015 PRISINFORMATION Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Priser for SEB Wealth Management

Priser for SEB Wealth Management er for SEB Wealth Management 1. september 2013 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i

Læs mere

Serviceydelser

Serviceydelser Konti Serviceydelser 03.01.2018 Oprettelse af konto *2) *4) Kontogebyr Kontoudskrift i e-boks Kontoudskrift på papir, pr. stk. 40,00 kr. Årsoversigt, papir eller e-boks Ekstra kontoudskrift/årsoversigt

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere