Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låntyper og forretningsbetingelser Privat"

Transkript

1 Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 36

2 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere din ejendom. Derfor får du her Låntyper og forretningsbetingelser, der gælder for privatkunder, og som sammen med lånetilbuddet, pantebrevet og eventuelle supplerende aftaler udgør vilkårene for dit lån. På de første sider kan du læse om de forskellige låntyper, vi tilbyder i Realkredit Danmark, og bagefter følger vores forretningsbetingelser altså de grundlæggende regler og vilkår, der er, når du optager et lån hos os. Få et hurtigt overblik Her har vi fremhævet nogle af de vigtigste punkter i Låntyper og forretningsbetingelser, så du hurtigt kan få et overblik vi anbefaler naturligvis, at du læser det hele. Du kan blandt andet læse om hvilke låntyper vi tilbyder og deres egenskaber hvilke ting du skal overveje, inden du vælger låntype vilkårene for et lånetilbud hvor lang tid det gælder hvornår og hvordan du får lånet udbetalt herunder hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før vi udbetaler lånet hvordan du skal forholde dig, hvis du skal overtage et eksisterende lån refinansiering, rentefastsættelse og rentetilpasning hvordan du opsiger og indfrier et lån hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at betale ydelserne på lånet hvornår vi har ret til at opsige dit lån. Kontakt os Vi anbefaler altid, at du får personlig rådgivning hos din rådgiver, før du vælger, hvordan ejendommen skal finansieres. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål til Låntyper og forretningsbetingelser. Side 2 af 36

3 Indholdsfortegnelse A Låntyper Låntyper i Realkredit Danmark Fælles for alle låntyper Ydelse Kurstab Kursfradrag og tillæg De 5 låntyper Fastforrentede kontantlån Fastforrentede obligationslån FlexLån FlexLife FlexKort Afdragsfrihed FlexLån Fastforrentede obligationslån, FlexKort og visse ældre lån Lån i euro Fordele og ulemper ved lån i euro Valutasikringsaftale Fastsættelse af euro-kursen ved opkrævning af terminsydelse på dit lån i euro Hvad skal du overveje, når du vælger låntype? Risikomærkning Forskellene ved de forskellige låntyper Fastforrentede kontantlån og forsigtighedsstrategien Fastforrentede obligationslån og gældsplejestrategien FlexLån eller FlexKort og rentetilpasningsstrategien FlexLife og fleksibilitetsstrategien Kombinationsstrategien Søg rådgivning B Forretningsbetingelser Lånetilbud Så længe gælder lånetilbuddet Lånetilbuddet eller lånet kan bortfalde Ændring af lånetilbud Fastkursaftale Fastkursaftale på nye lån Fastkursaftale på eksisterende lån Ændring af fastkursaftale og misligholdelse Afregning af nyt lån uden fastkursaftale Tinglysning Billigere at betale hver måned Hvis du vil ændre antal betalingsterminer Sådan får du dit lån udbetalt Forudsætninger for at få lånet udbetalt Udbetaling mod garanti Fastsættelse af kursen ved udbetaling Hvornår modtager du pengene? Lån i euro Hvis dit lån skal refinansieres, eller renten skal fastsættes på ny Rentetilpasning af FlexLån og ændring af profil Side 3 af 36

4 15.2 Refinansiering af FlexLife og ændring af profil Refinansiering af FlexKort og FlexGaranti Hvis refinansiering ikke kan gennemføres på markedsvilkår/effektiv rente stiger meget Rentefastsættelse på FlexKort og FlexGaranti (uden samtidig refinansiering) Hvis du ønsker at ændre afdragsform FlexLån Fastforrentede obligationslån, FlexKort og FlexGaranti Hvis du skal overtage et lån Sådan gør du De første betalinger Indberetning af renteudgifter til SKAT Hvis du vil opsige dit lån Sådan indfrier du dit lån Indfrielsestilbud Indfrielsesmåder Indfrielse af FlexGaranti og RenteDyk Indfrielse af FlexLån og FlexLife Indfrielse af FlexKort Indfrielse af lån i euro Sidste terminsydelse Betalingsbetingelser Sådan hæfter du for lånet Hvis du betaler for sent Morarenter Vores ret til at opsige lånet Betaling af ydelser på lån i euro Hvis du skal have penge tilbage Hvis du har spørgsmål om dit lån Hvis en anden skal have fuldmagt Priser Meddelelse om prisændringer Provision Ordreudførselspolitik - sådan handler vi obligationer Sådan foregår en handel Sådan fastsættes kursen Fastkursaftale Realkredit Danmarks udbetalingskurs Realkredit Danmarks indfrielseskurs Ordinær refinansiering af FlexLån, FlexLife og rentetilpasningslån Refinansiering af FlexKort Børshandel Overvågning, evaluering og ændringer Kundekategori Interessekonflikter Dokumenter i e-boks Realkredit Danmarks behandling af kundeoplysninger Realkredit Danmarks erstatningsansvar Sådan kan du klage Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Oplysninger efter lov om forbrugeraftaler Bilag Bilag Side 4 af 36

5 A Låntyper 1. Låntyper i Realkredit Danmark Når du optager et lån i Realkredit Danmark, har du i første omgang 5 låntyper at vælge imellem: Fastforrentede kontantlån. Fastforrentede obligationslån. FlexLån, hvor renten bliver tilpasset periodevis. FlexLife, hvor lånet bliver refinansieret til markedsrenten periodevis. Du kan forme lånet som du vil inden for en aftalt ramme. FlexKort, hvor renten fastsættes halvårligt på baggrund af en pengemarkedsrente. Desuden refinansieres lånet periodevis. 2. Fælles for alle låntyper På alle vores lån kan vi tilbyde en løbetid på op til 30 år. 2.1 Ydelse En ydelse består af 3 dele: rente, afdrag og bidrag. Rente Rentebetalingen kan enten være bestemt af en fast eller variabel rente alt efter, hvilken låntype der er valgt. Hvor meget der skal betales i rente afhænger af rentesatsen og restgælden. Hvis rentesatsen og/eller restgælden ændrer sig, vil betalingen også ændre sig. Afdrag Størrelsen på afdraget afhænger af både afdragsform, størrelsen af rentesatsen, løbetiden på lånet og om der er aftalt restgæld ved udløb. Afdraget kan dermed ændre sig i lånets løbetid. Bidrag Bidraget beregnes som en procentsats af restgælden. Bidragsbetalingen er dermed afhængig af ændringen i restgælden. I særlige tilfælde bliver bidragsbetalingen beregnet af hovedstolen. Det fremgår af lånetilbuddet. Bidragets størrelse fastsættes, når lånet udbetales og efter de retningslinjer, der står beskrevet i vores prisblad. Bidragsbetaling vil altid ændre sig i lånets løbetid, når restgælden på lånet ændrer sig. Dvs. hvis der afdrages på lånet, vil bidragsbetalingen gradvist blive mindre. Og dermed vil den samlede ydelse bestående af en rentebetaling, et afdrag på lånet og en bidragsbetaling også blive mindre selv på fastforrentede lån. Derudover kan bidragssatsen ændre sig fx ved ændring af profil på FlexLån og FlexLife. Ved ændring af afdragsform, kan bidraget også ændre sig. Det gælder dog ikke FlexLife, hvor bidraget ikke afhænger af afdragsformen Realkredit Danmark vil løbende overvåge værdien af ejendommen. En ændring i værdien af ejendommen og dermed den aktuelle samlede belåningsgrad på ejendommen kan resultere i en ændring af bidragssatsen på afdragsfrie lån. Øget belåning vil også kunne medføre en ændring af bidragssatsen på bestående afdragsfrie lån, dog ikke på FlexLife. Hvis Realkredit Danmark vælger at ændre bidragssatsen på et lån, vil det også ændre den samlede ydelsesbetaling. Afdragsfrihed Har du lån med afdragsfrihed, betaler du i den afdragsfrie periode kun renter og bidrag. Det betyder, at du skal betale en højere ydelse, når den afdragsfrie periode slutter. Det skyldes, at du har kortere tid til at betale lånet tilbage. Du kan læse mere om afdragsfrihed under afsnit 4. Afdragsfrihed. Annuitet For lån som afdrages efter annuitetsprincippet, vil rente og afdrag tilsammen være et fast beløb (på nær i starten og slutningen af løbetiden, hvor ydelsesperioden ikke er en hel terminsperiode). Dvs., at det beløb, der skal betales i rente, og det beløb, der skal betales i afdrag indbyrdes, vil ændre sig, når der afdrages på lånet, men det samlede beløb, der skal betales til afdrag og rente, vil være ens. Hvis renten ændrer sig, vil det samlede beløb til betaling af rente og afdrag også ændre sig. Alle Realkredit Danmarks lån tilbagebetales som udgangspunkt efter annuitetsprincippet - medmindre lånet er afdragsfrit. Allerede udbetalte lån kan afvikles efter andre principper fx serieprincippet. Månedlige betalinger På de fleste af vores lån er det muligt at betale ydelsen hver måned. En terminsydelse består normalt af rente, afdrag og bidrag. I perioder, hvor der er valgt afdragsfrihed, består terminsydelsen af rente og bidrag. Rentebetalingen for den enkelte kreditortermin er fast, og hvis du afdrager på lånet, betyder det, at Realkredit Danmark rent teknisk forhøjer renteprocenten hen over kreditorterminen, så rentebetalingen i Side 5 af 36

6 kroner fastholdes hver måned. I terminsopkrævningen oplyser Realkredit Danmark den renteprocent, der gælder for den måned. Lån med ekstraordinære afdrag kan have særlige regler for terminsydelserne på grund af den kortere løbetid. Skatteforhold Rente og bidrag er fradragsberettigede og beregnes ud fra størrelsen af restgælden på lånet. 2.2 Kurstab Når du skal have et realkreditlån, skaffer vi lånebeløbet ved at sælge obligationer, som er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Den aktuelle kurs på obligationerne på salgstidspunktet afgør a) ved obligationslån størrelsen på dit provenu og b) ved kontantlån størrelsen af lånets rente og dermed den ydelse, du skal betale. Obligationslånets hovedstol bliver fastsat på tilbudstidspunktet. Skal du fx bruge kr. og kursen er 97 på tilbudstidspunktet, så udstedes et tilbud på kr. (ekskl. omkostninger), som er lånets hovedstol. Provenuet af lånet bliver fastlagt, når obligationerne sælges. Er kursen på salgstidspunktet fx 96, så bliver provenuet kr. Det reelle kurstab i forbindelse med låneudbetalingen, vil så være kr. ( ). Ved kontantlån er du sikret det lovede provenu og kurstab indregnet i renten. Ønsker du at indfri hele eller en del af lånet, er det altid lånets obligationsrestgæld, der skal indfries. Det gælder for alle låntyper. 2.3 Kursfradrag og tillæg Når vi sælger eller køber obligationer for at udbetale, refinansiere, rentetilpasse eller indfri et lån, betaler du et kursfradrag eller -tillæg. Hvis vi udbetaler eller refinansierer et lån, betaler du et fradrag i kurserne, som betyder, at den effektive rente på lånet bliver højere. Jo hyppigere du betaler kursfradraget, jo dyrere bliver lånet. Kursfradraget er ligesom bl.a. bidrag og kurtage indregnet i de årlige omkostninger i procent (ÅOP), som du kan bruge til at sammenligne forskellige lån og lånetilbud med. Handler vi obligationerne for at indfri et lån, betaler du et tillæg til kursen. Kurstillægget betyder, at indfrielseskursen bliver højere. 3. De 5 låntyper Nedenfor kan du læse om fordele og ulemper ved de forskellige låntyper. Gennemgangen tager udgangspunkt i lån i kroner. Vi tilbyder dog også FlexLån i euro. Flere forhold er ens for lån i kroner og euro. De væsentligste forskelle er beskrevet under afsnit 5.0 Lån i euro. I afsnit 6.1 Risikomærkning, kan du læse nærmere om risikomærkning af Realkredit Danmarks lån. 3.1 Fastforrentede kontantlån Fastforrentede kontantlån har fast rente i hele lånets løbetid. Det beløb, du ønsker at få udbetalt, udgør lånets hovedstol, og hovedstolen er lig kursværdien på de solgte obligationer. Ønsker du fx at låne kr., er hovedstolen på pantebrevet kr., og det er også det beløb, du får udbetalt uanset kursen på obligationerne. Kursen bestemmer derimod, hvor høj din ydelse bliver, da kursen afgør, hvor mange obligationer vi skal sælge, for at du kan få kr. udbetalt. Er obligationskursen 97, skal vi sælge obligationer for kr. De kr. er det beløb, du rent faktisk låner. Hvis du ønsker at indfri lånet, er det obligationsrestgælden, du skal indfri. Derfor siger man, at kontantlån har "særlige indfrielsesvilkår". Obligationskurserne ændrer sig fra dag til dag. Du ved derfor ikke, hvor mange obligationer der skal udstedes, og dermed hvor mange penge du skal låne, før lånet bliver udbetalt, eller du har låst kursen fast med en fastkursaftale. Du kender heller ikke ydelsen på lånet før dette tidspunkt. Lav ydelse Et fastforrentet kontantlån giver dig normalt en lavere ydelse efter skat sammenlignet med et fastforrentet obligationslån med tilsvarende pålydende rente. Det skyldes, at det kurstab, du får ved udbetalingen af kontantlånet, omdannes til en rente, du kan trække fra i skat. Skatteforhold Opnår du en kursgevinst i forbindelse med en ekstraordinær indfrielse af et kontantlån, fordi du opkøber de bagvedliggende obligationer til en lavere kurs end ved optagelse af lånet, bliver kursgevinsten beskattet. Du kan dog ikke trække et eventuelt kurstab fra i skat. Kontantlån kan derfor konverteres til en lavere obligationsrente, uden at det får skattemæssige konse- Side 6 af 36

7 kvenser, mens en konvertering til en højre obligationsrente som hovedregel vil betyde, at du beskattes af kursgevinsten. Skyldes den ekstraordinære indfrielse ejerskifte, skilsmisse eller dødsfald, beskattes en eventuel kursgevinst dog som hovedregel ikke. Låneomkostninger indgår ved opgørelse af en skattepligtig kursgevinst. Du skal selv skrive skattepligtige kursgevinster på selvangivelsen/oplysningskortet. Du får den laveste ydelse efter skat, hvis du vælger et kontantlån med en lav obligationsrente og dermed også en lav kurs. Til gengæld får du en større obligationsrestgæld, end hvis du vælger en højere obligationsrente. 3.2 Fastforrentede obligationslån Fastforrentede obligationslån har fast rente i hele lånets løbetid. Vælger du et fastforrentet obligationslån, får du lånet udbetalt i obligationer. Størrelsen af det beløb, du får udbetalt, afhænger derfor af den kurs, vi kan sælge obligationerne til. Hvis du ønsker et lån på kr., og kursen er 97 på tilbudstidspunktet, så udstedes et tilbud på kr. (ekskl. omkostninger). De kr. er det beløb, du låner - det vil sige lånets hovedstol, som også står på pantebrevet. Lånets hovedstol ligger fast, og du kender derfor ydelsen, allerede når du får lånetilbuddet. Derimod kan kurserne på obligationerne ændre sig fra dag til dag. Derfor ved du først, hvor mange penge du får udbetalt, når obligationerne er solgt, eller hvis du har låst kursen fast med en fastkursaftale. Skatteforhold Som regel bør du vælge et obligationslån med den højst mulige obligationsrente og dermed en kurs under 100, men så tæt på 100 som muligt. Det mindsker kurstabet, og du får den laveste obligationsrestgæld. Et obligationslån giver dig stor fleksibilitet, fordi du når som helst kan indfri lånet, uden at der er skattemæssige konsekvenser. Du kan fx omlægge lån med lav obligationsrente til lån med en højere rente uden at blive beskattet af en eventuel kursgevinst. Et eventuelt kurstab på det nye lån er ikke fradragsberettiget. Ved udbetaling af et obligationslån til en kurs over 100 vil du være skattepligtig af overkursen, medmindre lånet er tilbudt, da kursen var under 100, og udbetales inden for 6 måneder fra tilbudsdatoen. Hvis du indgår fastkursaftale beregnes kursgevinsten ud fra aftalekursen. 3.3 FlexLån FlexLån er et variabelt forrentet kontantlån, hvor renten tilpasses markedsrenten på bestemte tidspunkter - fx hvert år eller hvert 3. år - alt efter hvad du vælger. Som ved fastforrentede kontantlån omdannes kurstabet ved udbetaling til en fradragsberettiget rente. Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer, der typisk har en kortere løbetid end selve lånets løbetid. Når obligationerne bag FlexLån løbende fornys, ændres lånets rente. Med FlexLån udnytter du derfor, at den effektive rente på obligationer med kort løbetid som regel er lavere end på obligationer med lang løbetid. FlexLån kan kun indfries ved at købe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Det gælder også, selvom kursen er over 100. Forud for en rentetilpasning kan du dog opsige det beløb, der skal rentetilpasses, kontant eller til pari (kurs 100). Du kan se opsigelsesvarslerne i Bilag 1. Den lave rente på FlexLån betyder ofte, at lånet som annuitetslån afdrages hurtigere i begyndelsen af løbetiden end ved tilsvarende fastforrentede lån med samme løbetid. Bidraget på FlexLån og omkostningerne ved refinansiering afhænger af hvilken rentetilpasningsfrekvens, du vælger. Det betyder også, at ændringer i lånets profil kan medføre, at bidraget eller kursfradrag ved rentetilpasning ændrer sig. Du kan se nærmere i vores prisblad. Kontantrenten, ydelsen og obligationshovedstolen på lånet ændrer sig ved hver rentetilpasning. Frekvensvis rentetilpasning Restgælden på lånet bliver rentetilpasset med faste mellemrum fx hvert år eller hvert 10. år. Det kalder vi for frekvensvis tilpasning. Du vælger den frekvens, der passer dig, blandt de rentetilpasningsfrekvenser, Realkredit Danmark tilbyder, når du får tilbudt lånet. Derudover har du mulighed for at vælge en anden frekvens blandt de udbudte rentetilpasningsfrekvenser, når lånet skal rentetilpasses. Det kalder vi profilskifte. Et profilskifte kan ske uden tinglysning af et nyt pantebrev. Vælger du profilskifte, kan bidraget på dit lån Side 7 af 36

8 ændres fra det tidspunkt, hvor profilskiftet har virkning. Minimal rentetilpasning Hvis lånet er udbetalt eller rentetilpasset til over kurs 100 og det har været afdragsfrit det seneste år, kan der ske en minimal rentetilpasning. Det betyder, at renten på lånet kan ændre sig en smule i de år, hvor lånet ellers ikke skal rentetilpasses. Den minimale rentetilpasning sker for at skabe balance mellem de indbetalinger, du foretager, og den (større) betaling, som ejeren af obligationerne skal modtage. Forskellen finansieres ved at sælge ekstra obligationer. Efter en minimal rentetilpasning får du at vide, hvilke obligationer vi har solgt, og om der er ændringer i renten. FlexLån med fast løbetid (variant K) Vælger du FlexLån med fast løbetid, afhænger ydelsen på lånet dels af kursen på udbetalingstidspunktet, dels af markedsrentens udvikling. Er markedsrenten steget, når lånet skal rentetilpasses, stiger ydelserne på lånet. Tilsvarende falder ydelserne på lånet, hvis renten er faldet. Den endelige løbetid på et nyt FlexLån afhænger af, hvornår lånet bliver udbetalt. Hvis et lån tilbydes med fx 20 års løbetid, og udbetales i september måned, så udløber lånet altid ultimo rentetilpasningsperioden i det år, der er 19 år efter udbetalingsdagen. Dermed er løbetiden på lånet 19 år og 6 måneder. Det gælder dog ikke, hvis lånet udbetales mindre end en måned før rentetilpasningstidspunktet, da lånet så udløber efter lidt over 20 år. FlexLån med variabel løbetid (variant T) Du kan også vælge FlexLån, hvor den samlede betaling af rente og afdrag fastholdes (før skat), kaldet variant T. Her er det lånets løbetid, der tilpasses ved en rentetilpasning og størrelsen af samlede betaling af rente og afdrag, der fastholdes. Falder renten, reduceres løbetiden på lånet, og omvendt forlænges løbetiden, hvis renten stiger. Hvis ikke rentestigningen kan rummes inden for den aftalte maksimale løbetid, er det nødvendigt at ændre på den samlede betaling af rente og afdrag, også selvom det er en T-variant. Har du eksempelvis valgt en fast samlet betaling af rente og afdrag før skat, der med den nuværende rente resulterer i en løbetid på 20 år, kan lånets løbetid i forbindelse med en rentestigning forlænges op til den maksimale løbetid på 30 år, før den samlede betaling af rente og afdrag sættes op. Om det sker, afhænger af, hvor meget renten stiger ved rentetilpasningen. Da lånet er sammensat således, at den samlede betaling af renter og afdrag er fast, bør den ydelse, du vælger på tidspunktet, hvor du indgår aftalen om FlexLån variant T, kunne rumme en rentestigning. Når aftalen først er indgået, reguleres lånet som oplyst i afsnittene herover. Skatteforhold Skattemæssigt behandles FlexLån i danske kroner som fastforrentede kontantlån. Det betyder, at hvis du opnår en kursgevinst i forbindelse med en ekstraordinær indfrielse af et kontantlån, bliver kursgevinsten beskattet, mens du ikke kan trække et eventuelt kurstab fra i skat. Kontantlån kan derfor konverteres til en lavere obligationsrente, uden at det får skattemæssige konsekvenser, mens en konvertering til en højere obligationsrente som hovedregel vil betyde, at du beskattes af kursgevinsten. Skyldes den ekstraordinære indfrielse ejerskifte, skilsmisse eller dødsfald, beskattes en eventuel kursgevinst dog som hovedregel ikke. Låneomkostninger indgår ved opgørelsen af en skattepligtig kursgevinst. Du skal selv skrive skattepligtige kursgevinster på selvangivelsen/oplysningskortet. 3.4 FlexLife FlexLife er et kontantlån, hvor renten bliver fastsat periodevis - fx hvert år eller hvert 3. år - til den markedsrente, der er aktuel på det tidspunkt. Kurstab ved salg af obligationerne bliver til en fradragsberettiget rente, og det er obligationerne bag lånet, der er din reelle gæld. FlexLife kan du forme, som du vil. Inden for en ramme, som vi aftaler på forhånd, kan du skræddersy lånet til forskellige perioder i dit liv: Du bestemmer selv, hvor meget du vil afdrage på lånet. Du må nemlig gerne have en restgæld ved udløb af lånet. Det, du ikke har afdraget i lånets løbetid, betaler du i den sidste termin. Under de rette forudsætninger kan lånet være afdragsfrit i op til 30 år. Du bestemmer dermed selv din ydelse og hvor hurtigt lånet eventuelt skal være afdragsfrit. Side 8 af 36

9 Du afgør selv, hvordan renteændringer påvirker lånet fx kan du lade eventuelle rentestigninger påvirke restgælden i stedet for ydelsen. Inden for den aftalte ramme kan du justere lånet, hver gang det refinansieres. På den måde kan du skrue op og ned for, hvor meget din boligøkonomi skal fylde i dit liv, når du har behov for det. Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer, der typisk har en kortere løbetid end selve lånets løbetid. Når obligationerne bag FlexLife løbende fornyes, ændres lånets rente. Med FlexLife udnytter du derfor, at den effektive rente på obligationer med kort løbetid normalt er lavere end på obligationer med lang løbetid. FlexLife kan kun indfries ved at købe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Det gælder også, selvom kursen er over 100. Forud for en refinansiering kan du dog opsige det beløb, der skal refinansieres, kontant til pari (kurs 100). Du kan se opsigelsesvarslerne i Bilag 1. Da renten på FlexLife normalt er lavere end tilsvarende fastforrentede lån med samme løbetid, afdrages dette lån hurtigere i begyndelsen af løbetiden. Bidraget på FlexLife og omkostningerne ved refinansiering afhænger af, hvilken låneprofil du vælger. Til gengæld betyder det ikke noget for bidraget, om lånet er afdragsfrit eller ej. Du kan læse mere i vores prisblad. Når du har FlexLife, er der et loft for, hvor meget du fremover kan låne med pant i din ejendom i Realkredit Danmark og i Danske Bank. Pantebrevet, vi tinglyser i din ejendom, er et 70-årigt stående pantebrev. Lånet vil dog altid skulle overholde den aktuelle realkreditlovgivning. Restgæld ved udløb Vi fastlægger på forhånd, hvor stor en restgæld du må have, når lånet udløber (bevilget restgæld). Det afhænger blandt andet af din økonomi og vores vurdering af din ejendom. Beløbet fastlægger vi, når vi tilbyder lånet - og det ændrer sig ikke, fordi ejendomsvurderingen ændres eller fordi du afdrager på foranstående lån. Når du har afdraget så meget, at restgælden er indenfor den bevilgede restgæld, behøver du ikke afdrage mere. Du kan naturligvis vælge fortsat at afdrage på lånet eller holde afdragsfrie perioder efter eget valg. Det er helt op til dig, for du bestemmer, hvilken restgæld du vil afvikle ned til (aftalt restgæld) - blot den er inden for den aftalte ramme. Når du har afdraget ned til den aftalte restgæld eller lige derunder (efterfølgende kvartal), bliver lånet automatisk afdragsfrit. Hvis du afdrager lånet, så den aktuelle restgæld bliver mindre end den bevilgede restgæld, nedsættes den bevilgede restgæld tilsvarende. Du kan derfor ikke "hæve" lånets restgæld til den bevilgede restgæld, som man fx kan på en kassekredit. Når lånet udløber, skal den restgæld, du ikke har betalt i lånets løbetid, betales sammen med den sidste terminsydelse eksempelvis ved at du optager et nyt lån, bruger en opsparing/pension eller sælger ejendommen. Realkredit Danmark kan med 6 måneders varsel ændre din aftale om afvikling, så restgælden ved udløb reduceres, eller aftalen om restgæld helt bortfalder. Det betyder, at du skal afdrage på lånet, eller at allerede aftalte afdrag forhøjes. Vi kan varsle ændringer på følgende baggrund: Hvis du væsentligt misligholder ejendommen fx undlader at vedligeholde ejendommen, så ejendommens værdi forringes væsentligt (som alternativ til at kræve lånet fuldt indfriet). Hvis prisen på din ejendom falder, så kontantværdien af lån hos Realkredit Danmark inklusiv eventuelle foranstående lån - i mindst 2 på hinanden følgende år - udgør mere end 75 % af ejendommens aktuelle værdi fastsat af os. Hvis du misligholder dine øvrige forpligtelser over for Realkredit Danmark. Hvis du bliver registreret i RKI, får foretaget udlæg i ejendommen, hvis der berammes tvangsauktion over ejendommen, eller hvis du på anden vis misligholder dine økonomiske forpligtelser vedrørende ejendommen. Bestem selv ydelse, afdragsfrihed og løbetid Inden for den aftalte ramme kan du selv bestemme din ydelse, afdragsfrihed og lånets løbetid (låneprofilen). Og du kan ændre din låneprofil før en refinansiering. I afdragsfrie perioder betaler du dog altid rente og bidrag. I perioder, hvor du afdrager, falder lånets ydelse en smule over tid, da bidraget betales af restgælden. Ved næste refinansiering sættes ydelsen igen op til det aftalte beløb, hvis du har valgt at holde Side 9 af 36

10 fast i ydelsen, og lade evt. ændringer i renten slå igennem på restgælden ved udløb eller hvornår lånet bliver afdragsfrit. Du kan først stoppe med at afdrage på lånet og starte afdragsfrihed, når restgælden er nede på det niveau, vi har godkendt (bevilget restgæld). Til gengæld kan du afdrage langsommere end på et normalt lån, når du betaler afdrag, da du kan nøjes med at afdrage ned til den bevilgede restgæld i løbet af lånets løbetid. Afdragsfrihed kan starte ved lånets udbetaling eller ved et kvartals start. Du fastlægger den korteste og længste løbetid på lånet. Den korteste løbetid skal mindst være af samme længde som rentebindingsperioden, og den længste løbetid kan ikke overstige 30 år. Den endelige løbetid på FlexLife afhænger imidlertid af, hvornår lånet bliver udbetalt, hvordan renterne udvikler sig og hvordan du har valgt, at renteændringer skal påvirke lånet. FlexLife udløber altid ultimo refinansieringsperioden. Hvis et 20årigt lån udbetales i september, udløber det ved uændret rente og uændret låneprofil i det år, der er 19 år efter udbetalingsdagen. Dermed er løbetiden på lånet 19 år og 6 måneder. Det gælder dog ikke, hvis lånet udbetales mindre end en måned før refinansieringstidspunktet, da lånet så udløber efter lidt over 20 år. Hvis du har ønsket en fast ydelse, og lånet med den ydelse ikke udløber i marts måned, vil ydelsen det sidste år blive sat ned, så den passer med udløb den 31. marts. Det betyder, at kontantlånsrenten bliver justeret det sidste år. Hvis du tilbagebetaler lånet med månedlige betalinger, vil du i det kvartal, hvor lånet udløber, ikke betale afdrag i de to første måneder, hvis du har aftalt restgæld ved udløb. Hele restgælden afdrages derfor i den måned, lånet udløber. Bestem hvordan ændringer påvirker lånet Ved ændringer i fx renten, ved udbetaling af lånet eller senere refinansiering bliver lånet genberegnet. Det betyder, at fx kontantlånsrenten og obligationsrestgælden ændrer sig ved hver refinansiering. Inden for lånets rammer kan du selv afgøre, hvordan eventuelle ændringer i fx renten skal påvirke lånet. Er lånet afdragsfrit, betaler du dog altid et beløb, der svarer til lånets aktuelle rente og bidrag. I den situation vil renteændringer altid påvirke ydelsen. Effekten af renteændringer afhænger helt af, hvordan du har bestemt, at ændringen skal slå igennem på lånet og den afhænger af, hvor stor en restgæld, der er på refinansieringstidspunktet, hvor renten stiger. I dine lånedokumenter kan du se dine "Valg ved ændringer", og du har naturligvis mulighed for at ændre din prioritering i forbindelse med en refinansiering. Ordinær refinansiering Restgælden på lånet bliver refinansieret med faste intervaller fx hvert år eller hvert 10. år. Ved en ordinær refinansiering er det hele restgælden, der refinansieres. Du vælger den rentebindingsperiode, der passer dig, blandt de perioder, Realkredit Danmark tilbyder, når du får tilbudt lånet. Du kan vælge en anden rentebindingsperiode, når lånet skal refinansieres. Minimal refinansiering Hvis lånet er udbetalt eller refinansieret til over kurs 100, kan der ske en minimal refinansiering på lånet. Det betyder, at renten på lånet kan ændre sig marginalt i de år, hvor lånet ellers ikke skal refinansieres. Den minimale refinansiering sker for at skabe balance mellem de indbetalinger, du foretager, og den (større) betaling, som ejeren af obligationerne skal modtage. Forskellen finansieres ved at sælge ekstra obligationer. Efter en minimal refinansiering får du at vide, hvilke obligationer vi har solgt, og om der er en mindre ændring i renten. Du kan justere på lånet, når det refinansieres Op til en ordinær refinansiering får du et brev fra os. Her opridser vi de aftaler, der gælder for lånet, så du kan vurdere, om der skal ske ændringer. Det kan fx være aktuelt, hvis der er sket ændringer i din økonomi eller ønsker for fremtiden. Dermed kan du tilpasse lånet til din aktuelle økonomiske situation. Før en refinansiering kan du inden for de aftalte rammer for lånet fx ændre rentebindingsperioden og vælge blandt de rentevilkår, Realkredit Danmark tilbyder på det tidspunkt. låneprofilen fx lånets løbetid, din ønskede ydelse, din ønskede restgæld ved udløb eller hvornår lånet skal være afdragsfrit. hvordan ændringer i fx renten skal slå igennem på lånet. Side 10 af 36

11 Ændringer i lånets profil kan medføre, at bidraget eller kursfradrag ved refinansiering ændrer sig. Udstykning/relaksation og delvis indfrielse Da det kun er muligt at aftale en ændring i låneforløbet, og dermed afviklingen af lånet, i forbindelse med en refinansiering, vil det ikke i alle tilfælde være muligt at bevilge en relaksation (en del af ejendommen udgår af pantsætningen - fx ved udstykning), ligesom det ikke vil være muligt at indfri lånet delvist, uden det får betydning for lånets afvikling. Det kan betyde, at du bliver nødt til at omlægge lånet som et alternativ - eller at du kommer til at afdrage mere end den oprindeligt bevilgede og aftalte restgæld ved udløb. Skatteforhold Skattemæssigt behandles FlexLife som FlexLån. Læs mere under punkt FlexKort FlexKort er et variabelt forrentet obligationslån, hvor renten fastsættes 2 gange om året, den 1. januar og den 1. juli, på baggrund af den halvårlige pengemarkedsrente (6 måneders CITA-rentesatsen). Du kan læse mere om rentefastsættelsen på FlexKort under punkt Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer, der typisk har en kortere løbetid end selve lånets løbetid. Løbetiden på obligationerne bag FlexKort vil variere mellem 1 og 10 år. Ved udbetaling og refinansiering kan Realkredit Danmark vælge, om lånerenten i perioden til næste refinansiering kan blive negativ, eller om der skal være et rentegulv, som betyder, at renten ikke kan blive mindre end 0 %. Hvad der aktuelt gælder for dit lån, vil fremgå af låneafregningen eller det seneste brev om refinansiering af lånet. FlexKort kan kun indfries ved at købe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Det gælder også, selvom kursen er over 100. Lånet kan dog altid indfries kontant til pari (kurs 100) i forbindelse med refinansiering. Løbetid for obligationer og refinansiering Løbetiden på obligationen er mellem 1 og 10 år. Alle lån, der løber længere end obligationen, bliver refinansieret ved udstedelse af nye obligationer. Realkredit Danmark fastsætter, hvor lang løbetid der skal være på de nye obligationer, umiddelbart før de udstedes. Du kan læse, hvordan refinansiering af FlexKort foregår, under punkt Udbetales lånet efter udløbet af opsigelsesfristen, forud for et refinansieringstidspunkt, fastsættes den pålydende rente indtil refinansieringstidspunktet af Realkredit Danmark ud fra den aktuelle markedsrente. Ved førstkommende refinansieringstidspunkt sker der ikke en refinansiering, men udelukkende en rentefastsættelse, så lånet får samme vilkår og rentesats inkl. rentetillæg/-fradrag, som fastsat ved refinansieringen. Hvis der sker rentefastsættelse på lånet inden første ydelse forfalder, vil det første kvartals ydelse blive baseret på et vægtet gennemsnit af den nuværende rente og den rente, der vil gælde efter den første rentefastsættelse. Skatteforhold Skattemæssigt behandles FlexKort som udgangspunkt som et fastforrentet obligationslån. Læs afsnit 3.2 Fastforrentede obligationslån - Skatteforhold. Hvis dit FlexKort lån bliver udbetalt eller refinansieret til over kurs 100, og lånets rentegulv på 0,00 % samtidig er aktivt, opnår du en kursgevinst, som du skal betale skat af. Beskatningen sker ved, at vi omregner kursen over kurs 100 til en renteindtægt, som fordeles over løbetiden indtil næste refinansiering. Vi indberetter beløbet til SKAT. Hvis du indfrier lånet inden næste refinansiering, vil den resterende kursgevinst blive indberettet på én gang. 4. Afdragsfrihed På FlexLån, FlexKort, fastforrentede obligationslån og visse af Realkredit Danmarks ældre lån har du på visse betingelser mulighed for at aftale afdragsfrihed. Det er muligt at placere de afdragsfri perioder uafhængigt af hinanden, og de behøver ikke være i forlængelse af hinanden. Realkredit Danmark skal acceptere, hvis du vil forlænge en bestående afdragsfri periode eller aftale en ny - og der skal også indgås en særskilt aftale. Benytter du afdragsfrihed, er bidraget på dit lån højere i de perioder, hvor du ikke afdrager på dit lån. Desuden vil størrelsen af bidraget afhænge af ejendommens aktuelle samlede belåningsgrad, som løbende kan ændre sig. Øget belåning vil også kunne medføre en ændring af bidragssatsen på bestående afdragsfrie lån. Side 11 af 36

12 På FlexLife er afdragsfrihed en integreret del af produktet. Afsnit 4 gælder derfor ikke for FlexLife. 4.1 FlexLån Har du FlexLån, type F, med en fast løbetid (variant K) på mellem 15 og 30 år, kan du aftale op til 10 års afdragsfrihed. De afdragsfrie perioder kan træde i kraft, når du får lånet udbetalt, eller ved et kvartals start. Den afdragsfrie periode kan ikke starte og slutte i samme rentetilpasningsperiode, medmindre start- eller sluttidspunktet falder sammen med en ordinær rentetilpasning af lånet. Det betyder fx, at du på- FlexLån F5 ikke kan få afdragsfrihed fra det 2. til det 4. år, men fx skal lægge perioden fra lånets udbetaling til det 3. år. Ved FlexLån variant T er det ikke muligt at få afdragsfrihed. Du kan dog i forbindelse med en refinansiering skifte profil fra FlexLån variant T til variant K og få afdragsfrihed. 4.2 Fastforrentede obligationslån, FlexKort og visse ældre lån På fastforrentede obligationslån, FlexKort og visse ældre lån med en løbetid på mindst 15 år har du mulighed for at få en afdragsfri periode, når lånet udbetales eller i forbindelse med en ordinær obligationstermin. Den afdragsfri periode kan kun ophøre i forbindelse med en ordinær obligationstermin, når lånet indfries eller udløber. Efter den afdragsfri periode stiger ydelsen, fordi du skal afdrage lånet, så restgælden er nul, når lånet udløber. Hvis du vil have mulighed for afdragsfrie perioder på et fastforrentet obligationslån, kræver det, at lånet bliver udbetalt i en særlig obligationsserie. Denne serie har som regel en lavere kurs end den tilsvarende obligationsserie uden mulighed for afdragsfrie perioder. 5. Lån i euro Lån i euro tilbydes som FlexLån og FlexLife. Når du optager lån i euro, gælder som udgangspunkt de samme regler som for lån i danske kroner med hensyn til løbetider, lånegrænser, afdragsprofiler og øvrige karakteristika (dog kan der være begrænsninger på mulige rentetilpasningsfrekvenser/rentebindingsperioder). Det er derfor også de samme forhold, du bør overveje. Kun ved den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab gælder der andre regler. Skatteforhold Ved lån i euro kan kurstab nemlig trækkes fra i skat, mens kursgevinster bliver beskattet. Det gælder dog kun, hvis årets samlede nettokursgevinst eller -tab overstiger en bagatelgrænse på kr. Ved opgørelsen af bagatelgrænsen medregnes kursgevinster og -tab på alle obligationer, gevinster og tab på lån i fremmed valuta samt avancer og tab på beviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger. Kursgevinster og kurstab beskattes normalt, når du indfrier lånet, herunder når du betaler afdrag. Låneomkostninger indgår, når den skattepligtige kursgevinst eller det fradragsberettigede kurstab opgøres. Hvis vi ikke har indberettet de skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede kurstab til SKAT, skal du selv sørge for at skrive dem på selvangivelsen/oplysningskortet. 5.1 Fordele og ulemper ved lån i euro Den væsentligste fordel ved at optage lån i euro er, at du får mulighed for at udnytte renteforskellen mellem euro og kroner, da renten på euro som regel er lavere end renten på kroner. En anden fordel er, at et lån i euro kan være med til at udligne betydningen af udsving i valutakursen, hvis du har indtægter i euro. Ulempen er, at der er en generel valutakursrisiko ved lån i euro. Hvor meget valutakurserne kan ændre sig, før det ikke kan betale sig at optage lån i euro, afhænger af renteforskellen mellem euro og kroner. Generelt kan man dog sige, at jo større renteforskellen mellem lån i euro og lån i danske kroner er, jo mere sparer du. Og jo mere kan du tåle, at valutakursen ændrer sig. Ud- og indbetalinger på lån i euro opgøres altid i euro. Vi kan hjælpe med at veksle, hvis du ønsker, at betalingerne sker i kroner. 5.2 Valutasikringsaftale Du kan fastlåse valutakursen på udbetalingen af dit lån i euro. På den måde kan du sikre, at du får udbetalt det ønskede beløb, uden at skulle tænke på risikoen for udsving i valutakursen. Du kan kun indgå en valutasikringsaftale, hvis du også har indgået en fastkursaftale. Misligholdelse af valutasikringsaftale Side 12 af 36

13 Hvis du ønsker at slette eller ændre aftalen, efter den er indgået eller ikke opfylder betingelserne for udbetaling af lånet rettidigt skal du betale de omkostninger, Realkredit Danmark får som en konsekvens af din misligholdelse. 5.3 Fastsættelse af euro-kursen ved opkrævning af terminsydelse på dit lån i euro Alle betalinger på lånet, skal betales i euro. Du kan indgå en aftale med Realkredit Danmark om løbende veksling af dine terminsydelser på dit lån i euro. Valutakursen er Realkredit Danmarks indbetalingsvekselkurs, som fastsættes med udgangspunkt i WMR (Reuters) kurs kl. 14. WMR kursen er beregnet af World Markets Company PLC (WM Company), og du kan fx se den på Da din terminsydelse opkræves via Betalingsservice fastsætter Realkredit Danmark euro-kursen den 8. sidste bankdag i måneden før, terminsydelsen på lånet skal betales. Betalingsservice skal have oplyst den fastsatte euro-kurs senest denne dag for at kunne anvende den på din månedlige betalingsoversigt. I vores prisblad kan du se, hvordan Realkredit Danmarks indbetalingsvekselkurs beregnes. 6. Hvad skal du overveje, når du vælger låntype? Hvilket lån du bør vælge, afhænger af flere ting. Skal du låne 30, 50 eller op til 80 % af ejendommens kontantværdi i 10, 20 eller 30 år? Foretrækker du at betale lavere ydelser over en længere periode, eller vil du hellere betale højere ydelser i en kortere periode og på den måde afdrage restgælden hurtigere? Ønsker du at kunne stoppe med at afdrage, når du har afdraget lånet ned til en given restgæld? Ønsker du at kende din fremtidige rente med sikkerhed, eller kan din økonomi bære en variabel rentemed risiko for, at renten stiger? Og er afdragsfrihed interessant for dig? Du skal med andre ord overveje lånets størrelse og løbetid din økonomi nu og fremover din risikovillighed din tidshorisont i boligen ydelse kontra restgæld muligheden for afdragsfrihed konsekvenserne ved ekstraordinær indfrielse konsekvenserne af restgæld ved udløb. Sidst, men ikke mindst, skal du afveje forskellene ved de 5 låntyper. Dem beskriver vi i næste kapitel, hvor du også kan læse om forskellige lånestrategier, der kan inspirere dig i valget af låntype. Modtager du ydelser fra det offentlige, bør du kontakte din kommune for at få undersøgt, om lånet får betydning for disse ydelser. 6.1 Risikomærkning Alle lån med pant i fast ejendom til forbrugere og andelsboligforeninger skal risikomærkes på produktniveau. Du kan læse nærmere om mærkningen af Realkredit Danmarks lån på rd.dk/risikomaerkningaflaan. 7. Forskellene ved de forskellige låntyper Der findes ikke én låntype, som i alle situationer vil være det bedste valg for dig. Hver type lån har sine fordele og ulemper, og der er mulighed for tab eller gevinst ved alle låntyper. Her får du en kort beskrivelse af forskellene på låntyperne. 7.1 Fastforrentede kontantlån og forsigtighedsstrategien Hvis du vil have en fast rente i hele lånets løbetid, skal du vælge et fastforrentet kontantlån og forsigtighedsstrategien. Lånets egenskaber er blandt andet, at renten er kendt i hele løbetiden det har en lavere ydelse efter skat end et tilsvarende fastforrentet obligationslån det kan konverteres til en lavere obligationsrente du ikke har mulighed for at få afdragsfrihed kursgevinster ved konvertering til en højere obligationsrente beskattes. Indfrier du et kontantlån før tid, bliver du normalt beskattet af en eventuel kursgevinst. Det betyder, at du som hovedregel kun skal vælge kontantlån, hvis du skal låne et mindre beløb, hvis lånet skal have en kort løbetid, eller hvis du er sikker på, du vil beholde lånet i hele løbetiden. 7.2 Fastforrentede obligationslån og gældsplejestrategien Ønsker du løbende at udnytte ændringer i kurser og renter for at reducere restgælden på lånet, skal du vælge et fastforrentet obligationslån og gældsplejestrategien. Du kan nemlig med fordel bruge et obligationslån til aktiv gældspleje. Side 13 af 36

14 Et fastforrentet obligationslån har blandt andet følgende egenskaber: Renten er fast. Det kan op- og nedkonverteres uden skattemæssige konsekvenser. Obligationsrestgælden kan opsiges og indfries kontant til pari (kurs 100). Obligationsrestgælden kan indfries ved opkøb og indlevering af obligationerne. Ydelsen efter skat er højere end ved et tilsvarende kontantlån. Vær opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med aktiv gældspleje, og derfor kræver strategien lån af en vis størrelse og løbetid, før det kan betale sig. Din eventuelle gevinst afhænger desuden af den fremtidige renteudvikling. 7.3 FlexLån eller FlexKort og rentetilpasningsstrategien Vil du have en af de laveste renter på dit lån, skal du vælge FlexLån eller FlexKort og rentetilpasningsstrategien. FlexLån har blandt andet følgende egenskaber: Lånet udnytter, at den korte rente normalt er lavere end den lange rente. Renten på lånet tilpasses løbende markedsrenten. Renten tilpasses dog højst en gang om året. Ved rentetilpasningen kan du skifte mellem de forskellige typer FlexLån uden at skulle tinglyse et nyt pantebrev. Læs mere i afsnit 15.1 Rentetilpasning af FlexLån og ændring af profil. Du kan få lånet udbetalt i danske kroner eller euro. Hvis renten stiger, bliver ydelsen højere. Har du valgt FlexLån variant T, vil det oftest være løbetiden, der bliver længere ved rentestigninger. Kursgevinster ved omlægning er som regel relativt små og bliver som hovedregel beskattet. Det er kun muligt at opsige refinansieringsbeløbet kontant til pari (kurs 100) i forbindelse med rentetilpasningen. FlexKort har blandt andet følgende egenskaber: Lånet udnytter, at den korte rente normalt er lavere end den lange rente. Renten fastsættes halvårligt på baggrund af markedsrenten. Hvis renten stiger, bliver ydelsen højere. Kursgevinster ved omlægning er som regel relativt små og bliver som hovedregel ikke beskattet. Det er kun muligt at opsige refinansieringsbeløbet kontant til pari (kurs 100) i forbindelse med refinansieringen. Renten på FlexLån og FlexKort er som udgangspunkt lavere end renten på et fastforrentet kontantlån eller obligationslån. Du bør kun vælge et af disse lån, hvis du har luft i økonomien til, at renten - og dermed også ydelsen på lånet - kan stige i en kortere eller længere periode. 7.4 FlexLife og fleksibilitetsstrategien Vil du have en af de laveste renter på dit lån - og samtidig have et lån, hvor du kan tilpasse din boligøkonomi til dit liv og ikke omvendt, skal du vælge FlexLife og fleksibilitetsstrategien. FlexLife har blandt andet følgende egenskaber: Lånet udnytter, at den korte rente normalt er lavere end den lange rente. Renten på lånet tilpasses løbende markedsrenten. Inden for en aftalt ramme kan du justere lånets profil og fx ændre rentebindingsperiode, restgæld ved udløb eller hvornår lånet skal være afdragsfrit. Du kan få lånet i kroner eller euro. Du bestemmer selv inden for lånets ramme hvordan fx rentestigninger skal påvirke lånet. Vil du fx bevare ydelsen, men forhøje restgælden ved udløb eller vil du vente med at starte afdragsfrihed. Kursgevinster ved omlægning er normalt relativt små og bliver som hovedregel beskattet. Det er kun muligt at opsige refinansieringsbeløbet kontant til pari (kurs 100) i forbindelse med refinansieringen. Du bør kun vælge FlexLife, hvis du har luft i økonomien til, at renten kan stige i en kortere eller længere periode. Eller hvis du fx ved, at du vil sælge ejendommen, når du ikke længere har råd til at bo der. 7.5 Kombinationsstrategien Du kan også vælge at kombinere 2 eller flere låntyper. Fx kan halvdelen af lånet være et FlexLån og den anden halvdel et fastforrentet obligationslån. Du Side 14 af 36

15 kan også kombinere 2 typer FlexLån. Denne strategi kan være en fordel, hvis du skal låne et større beløb, eller hvis du tager et tillægslån som supplement til et eksisterende lån. 8. Søg rådgivning Ydelser på realkreditlån er normalt så store, at negative påvirkninger af din økonomi kan føre til, at du får svært ved at betale lånet og i værste fald at du må sælge din bolig. Desuden kan din økonomi blive påvirket negativt, hvis renten eller boligpriserne udvikler sig ugunstigt i forhold til det lån, du har valgt. Hvis du har lån med variabel rente og renten stiger, skal du betale en højere ydelse. Derudover kan bidragssatsen ændre sig fx ved ændring af antal betalingsterminer og ved ændring af afdragsform. I vores rådgivning tager vi udgangspunkt i din aktuelle situation på det tidspunkt, du optager lånet, og i dine tanker for fremtiden. Hvis din økonomi efterfølgende i afgørende grad påvirkes negativt, er det vigtigt, at du kontakter os med det samme, så vi får mulighed for at give dig råd og vejledning i den konkrete situation. B Forretningsbetingelser 9. Lånetilbud Når vi i fællesskab har drøftet dine lånemuligheder, og du har besluttet, hvilken låntype du ønsker, modtager du et lånetilbud hurtigst muligt. Er vores ekspeditionstid undtagelsesvis 14 dage eller mere, giver vi dig besked. 9.1 Så længe gælder lånetilbuddet Når du får et lånetilbud, gælder det i 6 måneder, medmindre der står andet i tilbuddet. Inden for 6 måneder fra tilbudsdatoen skal du bede os om at få lånet udbetalt. Ellers bortfalder tilbuddet uden varsel. Fristen kan eventuelt forlænges, hvis du søger om det, inden de 6 måneder er gået. Alle beregningerne i vores beregningsbreve og lånetilbud er foreløbige og baseret på den officielle Gns. kurs alle handler noteret på Nasdaq Copenhagen A/S dagen før, beregningen/tilbuddet er lavet, medmindre andet specifikt fremgår. Da markedskurserne ændrer sig løbende, bliver lånets vilkår først fastlagt, når du får lånet udbetalt, eller hvis du indgår en fastkursaftale. 9.2 Lånetilbuddet eller lånet kan bortfalde Opfylder du ikke forudsætningerne for lånetilbuddet, bortfalder det med det samme. Det kan være, hvis du har fortiet eller afgivet forkerte oplysninger, og det har haft indflydelse på værdiansættelsen eller udstedelsen af lånetilbuddet. Er lånet allerede blevet udbetalt, kan vi uden varsel kræve lånet indfriet helt eller delvist. 9.3 Ændring af lånetilbud Ved kontantlån har vi ret til at regulere hovedstolen, hvis kursen på obligationerne er faldet 7 kurspoint eller mere, fra den dag, du har fået lånetilbuddet, til den dag vi udbetaler lånet. En ændring i kursen på realkreditobligationer angives som regel i kurspoint (svarende til procentpoint). Forskellen mellem kurs 95,20 og 95,00 er derfor 0,20 kurspoint. Vi kan generelt udbetale lån i en anden ISIN-kode og serie end den, der fremgår af lånetilbuddet: Ved FlexLån og FlexLife gælder det for alle obligationerne, der skal finansiere lånet - ligesom vi kan ændre tidspunktet for refinansieringen og sammensætningen af obligationerne, hvis der indgår mere end en obligation i finansieringen. Sammensætningen af obligationerne afhænger blandt andet af udbetalingstidspunkt og kurser, og ændringer i forhold til lånetilbuddet kan betyde, at obligationsrestgælden, kontantlånsrenten og ydelserne forhøjes. Ved andre lån med variabel rente kan en ændring af ISIN-koden også betyde, at dit nye lån frem til næste refinansiering ændres fra at have et rentegulv (hvor lånerenten ikke kan blive mindre end 0 %) til at kunne få negativ lånerente eller omvendt. Er lånet tilbudt med en fast aftalt afdragsfri periode, kan den afdragsfrie periode blive skubbet i forbindelse med udbetalingen, hvis lånet bliver udbetalt på en anden dato end forudsat, da vi gav lånetilbuddet. Udbetales lånet i marts, juni, september eller december tæller den første måned ikke med i regnestykket, da første ydelse opkræves i det følgende kvartal. De endelige oplysninger om fx ISIN-koder, serier og rentetilpasnings- eller refinansieringstidspunkt vil fremgå af "Afregning af lån", som vi sender ved lånets udbetaling. Side 15 af 36

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 39 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Gælder fra den 13. december 2016 Side 1 af 42 Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Velkommen i Realkredit Danmark

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 24. maj 2016 Side 1 af 34 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Afdragsprofiler og realkreditlåntyper Årsberetning 2008 5.1. Indledning. Fra tid til anden opstår der tvister mellem kunderne og realkreditinstitutterne, som primært

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Valg af låntype og renteprocent Årsberetning 1997 Renteudviklingen i 1990'erne har ført til en række låneomlægninger. Da renten i 1993 faldt til et markant lavt niveau,

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... side 3 Hvad skal der ske?... side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken?... side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1. juli 2016

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1. juli 2016 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1 juli 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 3 Hvad skal der ske? side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen og

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

KØB AF BOLIG. Akademiuddannelsen

KØB AF BOLIG. Akademiuddannelsen KØB AF BOLIG Akademiuddannelsen Afgangsprojekt Forår 2014 Niels Vestergaard Nielsen Vejleder: Ejner Munk Svendsen Afleveringsdato 26.05.2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 7. oktober 2015 v/ Jørgen Thorø, KHL Kort og lang rente siden 1998 Råvareakties op- og nedtur Økonomisk udvikling i Danmark Den absolutte rentebund

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 3. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 3. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 3 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 4 Få overblik med Nykredit Långuide Nykredit på internettet... 6 Fakta om realkreditlån i

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT PR. 3. JANUAR 2018 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasningslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere