Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1"

Transkript

1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsvilkår: Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34, i. Hvornår kan du fortryde din forsikring? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem, om din forsikring træder i kraft med det samme, eller om den først træder i kraft senere. Hvis din forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en rejseforsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter du har modtaget policen. Hvis din forsikring først træder i kraft senere Hvis du køber en rejseforsikring, som eksempelvis først skal træde i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter forsikringen er trådt i kraft. Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via . Hvis du vælger at give os besked pr. brev og gerne vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen. Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. Generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Beskeden om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Nordjylland Forsikring Center Boulevard København Tlf.: Forsikringsvilkår 2

3 Indholdsfortegnelse Information 4 Dækningsoversigt 6 1. FÆLLESBETINGELSER 1.1. Hvem forsikringen? Hvor forsikringen? Hvilke rejser er dækket? Hvis der sker ændringer i risikoen Hvornår skal du kontakte os? Forsikring i andet selskab Medicinsk forhåndsvurdering Hvornår skal du søge om forhåndsgodkendelse? Hvad forsikringen ikke? Ved skader Dokumentation Dokumentation i forbindelse med rejseforsikring Dokumentation i forbindelse med afbestillingsdækning Selvrisiko Betaling for forsikringen Indeksregulering s varighed og opsigelse Ændring af forsikringsvilkår og pris UENIGHED OG KLAGE 2.1. Ankenævnet for Forsikring DÆKNINGSSKEMA A. Sygdom og tilskadekomst 12 B. Syge- og hjemtransport 13 C. Hjemkaldelse 14 D. Tilkaldelse 15 E. Sygeledsagelse 16 F. srejse 17 G. Ødelagte feriedøgn 18 H. Bagageforsinkelse 19 I. Transportforsinkelse 20 J. Forsinket fremmøde 21 K. Hjemtransport af bil 22 L. Ferieboligsikring 23 M. Ansvar for skade på lejet feriebolig 24 N. Overfald 25 O. Sikkerhedsstillelse og kaution 26 P. Evakuering 27 Q. Eftersøgning og redning 28 R. Krisehjælp 29 S. Skirejsedækning (tilvalgsdækning) 30 T. Afbestillingsdækning (tilvalgsdækning) 31 Ordliste 32 Forsikringsvilkår 3

4 Information Info om Nordjylland Forsikring Nordjylland Forsikring tilbyder forsikringer til dig, som sætter pris på nærhed, tryghed og værdi for pengene. Vi bestræber os på god service, fornuftige priser og forsikringer, som er skræddersyet til dig og dine behov. Vi tror på, at den enkle løsning ofte er den bedste, og vi ønsker at lave forsikringer, hvor du altid ved, hvad du får, og hvad du ikke får. Vi gør, hvad vi kan for at forklare vores produkter og servicerer i et sprog, der er til at forstå. Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, org.nr , Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsvilkårene. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Hvordan skal du læse vores forsikringsvilkår? Din rejseforsikring hjælper dig med mange forskellige skader, men den kan naturligvis ikke hjælpe dig med alle tænkelige skader eller tab. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor yderst vigtigt, at du ved, hvilke skader forsikringen, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad din rejseforsikring kan omfatte i dette vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt, at du har din forsikringspolice ved hånden, så du samtidig kan se præcis, hvilke dækninger du har købt. Hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide Hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1. side 7 Om der er selvrisiko* se din police Om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsoversigten side 6 A. Sygdom og tilskadekomst side 12 B. Syge- og hjemtransport side 13 C. Hjemkaldelse side 14 D. Tilkaldelse side 15 E. Sygeledsagelse side 16 F. srejse side 17 G. Ødelagte feriedøgn side 18 H. Bagageforsinkelse side 19 I. Transportforsinkelse side 20 J. Forsinket fremmøde side 21 K. Hjemtransport af bil side 22 L. Ferieboligsikring side 23 M. Ansvar for skade på lejet feriebolig* side 24 N. Overfald side 25 O. Sikkerhedsstillelse og kaution side 26 P. Evakuering side 27 Q. Eftersøgning og redning side 28 R. Krisehjælp side 29 S. Skirejsedækning (tilvalgsdækning) side 30 T. Afbestillingsdækning (tilvalgsdækning) side 31 Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. Forsikringsvilkår 4

5 Hvad gør du, hvis skaden sker? Du skal efter bedste evne begrænse skaden. Ring til os så hurtigt som muligt, og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. Smid ikke skadede genstande ud, og reparer dem heller ikke, før vi har sagt ok til det. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller reparatør. Hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os. Anmeldelsen skal ske, inden forandringen sker eksempelvis hvis I bliver flere i husstanden. EU Det blå sygesikringskort Det blå sygesikringskort (EU-sygesikringskortet) gælder inden for EU og EØS-landene, dvs. EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det blå sygesikringskort giver dig ret til samme behandling som borgerne i det land, du befinder dig i. Behandlingen gives af læger og klinikker, der er tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen. Du kan altså ikke forvente dækning via det blå sygesikringskort på private klinikker og hospitaler. Reglerne for offentlig behandling er ikke ens i alle lande. Nogle ydelser kan være dækket i ét land, mens de kan være helt undtaget i et andet. Herudover kan der være regler om egenbetaling for behandling. På patientombuddets hjemmeside ( kan du finde information om dækningen i de enkelte lande. Det blå kort er dit bevis for, at du er sikret under EU-sygesikringen. Sørg for at have det blå kort med, når du skal ud at rejse, og vis det, når du henvender dig for at modtage behandling eller medicin. Det blå kort kan bestilles på eller hos din kommune. I de tilfælde, hvor det blå sygesikringskort ikke udgifterne til behandling, er du dækket af din rejseforsikring. Ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten, som du finder på side 32. Hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt afsnit 2 på side 11 om uenigheder og klager. Forsikringsvilkår 5

6 Dækningsoversigt Du kan i disse forsikringsvilkår finde en nærmere beskrivelse af de enkelte dækninger. Dækningerne er udspecificeret i dækningsoversigten under punkt A-T nedenfor. Desuden vil det fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. Rejseforsikring A. Sygdom og tilskadekomst B. Syge- og hjemtransport C. Hjemkaldelse D. Tilkaldelse E. Sygeledsagelse F. srejse G. Ødelagte feriedøgn H. Bagageforsinkelse I. Transportforsinkelse J. Forsinket fremmøde K. Hjemtransport af bil L. Ferieboligsikring M. Ansvar for skade på feriebolig* N. Overfald O. Sikkerhedsstillelse og kaution P. Evakuering Q. Eftersøgning og redning R. Krisehjælp Tilvalgsdækninger S. Skirejsedækning T. Afbestillingsdækning (maks. dækning kr.) ( ) ( ) () Tilvalgsdækninger, som kan tilkøbes. Det vil fremgå af din police, om du har valgt dækningerne. Der findes på markedet dækninger, som vi har valgt ikke at tilbyde fx: Ulykkesdækning Lægelig fejlbehandling. Vi tilbyder ikke ovenstående dækninger, da vi ikke ønsker mange fordyrende og komplicerede ekstra-dækninger. Vi ønsker at lave enkle forsikringer til konkurrencedygtige priser, hvor du som kunde ikke betaler ekstra for andres risiko men udelukkende for den risiko, som du selv udgør. Forsikringsvilkår 6

7 1. Fællesbetingelser 1.1. Hvem forsikringen? dig og din husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos dig, samt personer, der under ægteskabslignende forhold lever sammen med dig eller dine hjemmeboende børn. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på din helårsadresse. desuden: Dele- og aflastningsbørn, når de bor hos dig/jer. Børn under 18 år, der er flyttet hjemmefra. Fastboende medhjælp i husholdningen. Børnebørn og papbørnebørn*, som du/i har med på rejsen sammen med dig/jer. Medrejsende under 18 år, som du/i har med på rejsen sammen med dig/jer Hvor forsikringen? Rejseforsikringen enten i Europa* inklusive Tyrkiet eller i hele verden. Det fremgår af din police, hvor du er dækket. Derudover forsikringen ferierejser i Danmark, dog ikke ved sygdom og tilskadekomst jf. pkt. A side 12 og syge- og hjemtransport jf. pkt. B side Hvilke rejser er dækket? Ved følgende rejser gælder rejseforsikringen fra det tidspunkt, hvor du forlader din bopæl eller dit opholdssted* i Danmark for at påbegynde rejsen, og ophører, når du kommer tilbage til din bopæl eller dit opholdssted* i Danmark: Private ferierejser Kombineret privat/erhvervsrejse* Studierejser Studieophold i udlandet, når du er tilmeldt en uddannelsesinstitution Hvis der sker ændringer i risikoen s pris beregnes på baggrund af de oplysninger, der fremgår af policen. Hvis der sker ændringer, så policens oplysninger ikke længere er rigtige, og du ikke giver os besked, kan det medføre, at din ret til erstatning efter en skade bliver nedsat eller helt bortfalder Hvornår skal du kontakte os? Du skal straks give os besked, hvis: der bliver enten flere eller færre i husstanden. Vi afgør herefter, om forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked. Desuden er det en god ide at kontakte os, hvis en i husstanden får konstateret en kronisk sygdom* eller kommer alvorligt til skade, da det kan få indflydelse på, hvordan du er dækket under en rejse Forsikring i andet selskab Har du købt en forsikring med samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring er købt, gælder samme forbehold din rejseforsikring, sådan at erstatningen betales af selskaberne i fællesskab Medicinsk forhåndsvurdering Da forsikringen tager forbehold for kroniske eller eksisterende sygdomme/lidelser, som ikke er stabile, eller hvis du har været syg eller er kommet til skade for nylig, er du som udgangspunkt ikke dækket herfor. Hvis du søger om forhåndsgodkendelse, kan du på forhånd få at vide, om eller hvordan forsikringen på din rejse. Vurderingen Forsikringsvilkår 7

8 bliver foretaget af medicinsk uddannet personale på baggrund af lægelige oplysninger, som du selv skal rekvirere fra din læge eller hospitalet Hvornår skal du søge om forhåndsgodkendelse? Du skal søge om forhåndsgodkendelse, hvis du har en kronisk sygdom eller eksisterende sygdomme/lidelser, der har medført en eller flere af nedenstående situationer: at du er blevet indlagt på et hospital at du har fået ændret din medicinering at du har været hos lægen ud over almindelig kontrol at du er blevet henvist fra lægen til yderligere vurdering eller behandling at du er blevet dårligere, uden at du har søgt læge, selv om det reelt var nødvendigt at du er udeblevet fra et aftalt kontrolbesøg at du har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling at du kendte til behandlingsbehovet, inden du bestilte forsikringen eller rejsen. Rejseforsikring Du skal søge om forhåndsgodkendelse af selve rejseforsikringen, hvis du har en kronisk sygdom eller eksisterende sygdom/lidelse, som har medført mindst et af ovenstående forhold i op til 2 måneder før afrejsen. Afbestillingsdækning (tilvalgsdækning) Du skal søge om forhåndsgodkendelse af afbestillingsdækningen, hvis du har en kronisk sygdom eller eksisterende sygdom/lidelse, som har medført mindst et af ovenstående forhold i op til 2 måneder, før du bestiller rejsen. Hvis du bliver syg eller kommer til skade, efter at du har bestilt din rejse, men endnu ikke har betalt hele rejsen, skal du kontakte os, inden du betaler restbeløbet. Kan du forvente fuld dækning, hvis du søger forhåndsgodkendelse? At søge om forhåndsgodkendelse betyder ikke, at du automatisk bliver fuldt dækket for din eksisterende lidelse på hverken rejseforsikringen eller afbestillingsdækningen. Forhåndsgodkendelsen gælder pr. rejse En forhåndsgodkendelse gælder kun for den aktuelle rejse. Derfor skal du søge om en ny forhåndsgodkendelse næste gang du skal ud at rejse, hvis det skulle være aktuelt her. Hvordan søger du om en forhåndsgodkendelse? Du kan søge om en forhåndsgodkendelse ved enten at kontakte os på telefon eller ved at sende en til Du kan forvente at få et af disse svar pr. En ubetinget forhåndsgodkendelse, som betyder, at du er fuldt dækket for din lidelse og eventuelle følger heraf. En forhåndsgodkendelse med klausul, hvilket betyder, at der vil være undtagelser i dækningen ved visse lidelser, men at du vil være dækket for al anden akut sygdom* og tilskadekomst. Et afslag, som betyder, at du ikke kan benytte din forsikring Hvad forsikringen ikke? skade/krav, som direkte eller indirekte skyldes: rejser til et område, som privatpersoner frarådes at tage til af Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed skade som følge af forsæt*, selvforskyldt beruselse, eller hvis der er udvist grov uagtsomhed skade som følge af deltagelse i strejke eller lockout arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af offentlig myndighed skade som følge af deltagelse i slagsmål selvmordsforsøg skade som følge af overtrædelse af straffeloven Forsikringsvilkår 8

9 skade som følge af deltagelse eller træning i professionel sport*, bjergbestigning, ekspeditioner* og faldskærmsudspring, træning eller deltagelse i enhver form for motorløb eller hestevæddeløb. dog skader, som skyldes eller sker i forbindelse med atomkernereaktioner, der opstår ved sædvanlig industriel, medicinsk eller videnskabelig brug. Anvendelsen heraf skal opfylde de forskrifter, som gælder, og ikke stå i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Ved skader Skader, der er omfattet af forsikringen, skal anmeldes hurtigst muligt til os med så mange oplysninger som muligt. Alle skader kan anmeldes til vores skadeafdeling på telefon eller via Alle kriminelle handlinger skal meldes til det lokale politi Dokumentation I forbindelse med en skade skal vi bruge en eller flere former for dokumentation. Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for at indhente den dokumentation, vi beder dig om i den konkrete sag Dokumentation i forbindelse med rejseforsikring Vi skal altid bruge: Dokumentation for rejsens pris og varighed, fx flybillet, bekræftelse eller lignende. Alt efter årsagen til den anmeldte skade skal vi også bruge en eller flere af følgende former for dokumentation: Kopi af journal fra lokal læge, lokalt hospital, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge eller lignende, hvoraf diagnosen og varigheden af behandlingen fremgår Original dokumentation for eventuelle dækkede ekstraudgifter*, lejeudgifter eller turistmæssige udgifter* Kopi af dødsattest ved dødsfald Kopi af politianmeldelse eller politirapport ved brand, tyveri, bedrageri eller overfald Original dokumentation fra transportselskabet ved bagageforsinkelse (PIR-rapport Property Irregularity Report) Dokumentation for egen forsinkelse Dokumentation fra transportselskab med årsag til transportmidlets forsinkelse Dokumentation for krav om evakuering eller hjemrejse Dokumentation for leje af en bestilt feriebolig* samt eventuel årsag til, at du ikke kunne benytte den Dokumentation for erstatningskrav samt navn og adresse på alle implicerede personer ved skade på lejet feriebolig* Dokumentation for fordelingen mellem privat ferierejse, erhvervsrejse og erhvervsaktiviteter* samt dokumentation for egenbetaling for rejsen Dokumentation for din rejseledsagers* ødelagte feriedøgn eller hjemkaldelse til Danmark Dokumentation i forbindelse med afbestillingsdækning Vi skal altid bruge: Dokumentation for rejsens pris og varighed, fx flybillet, bekræftelse, lejeaftale eller lignende Bekræftelse på afbestilling med oplysning om det beløb, som evt. er refunderet af rejseudbyderen, transportselskabet eller lignende. Alt efter årsagen til afbestillingen skal vi også bruge en eller flere af følgende former for dokumentation: Rejseforsikringsattest, som lægen har udfyldt ved afbestilling pga. sygdom eller tilskadekomst Kopi af dødsattest ved afbestilling pga. dødsfald Kopi af politianmeldelsen ved afbestilling pga. brand, tyveri eller bedrageri Dokumentation for formålet med rejsen Skilsmisseattest eller dokumentation for skift af folkeregisteradresse ved afbestilling pga. skilsmisse eller samlivsophør Dokumentation for afskedigelse, evt. dokumentation for krav fra a-kasse eller lignende ved afbestilling Forsikringsvilkår 9

10 pga. ufrivillig afskedigelse Dokumentation for ikke-bestået eksamen og dato for reeksamen ved afbestilling pga. ikke-bestået eksamen Dokumentation for din rejseledsagers* afbestilling Selvrisiko Er forsikringen købt med selvrisiko*, betaler du selv fra 0 kr. og op til den gældende selvrisiko* af enhver skade. Der opkræves en selvrisiko* pr. skadebegivenhed*. Selvrisikoen* er fastsat i 2017 og indeksreguleres hvert år den 1. januar. Du har krav på erstatning for det selvrisikobeløb*, du har lagt ud, i det omfang skadevolder kan stilles til ansvar for skaden. Betales selvrisikobeløbet* ikke senest 14 dage efter, det er blevet krævet, forbeholder vi os ret til at slette alle dine dækninger med 14 dages varsel Betaling for forsikringen Betalingen opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via Betalingsservice eller gironummer. Sammen med betalingen opkræves skadesforsikringsafgift, bevisafgift, miljøafgift og evt. andre offentligt fastsatte afgifter. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, vi har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal vi straks have besked. Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis du ikke betaler senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget, og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil det skyldige beløb blive sendt til retlig inkasso. Sker betalingen efter forsikringens ophør, kan genoptagelse af forsikringen kun ske på skærpede vilkår, uanset hvilket forsikringsselskab der rettes henvendelse til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at restancen er betalt Indeksregulering Prisen indeksreguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag, som fremgår af din police. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i Lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er vi berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik s varighed og opsigelse gælder i ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstager* eller os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald, som fremgår af din police. Mod et gebyr på 64 kr. (2017 indeks) kan forsikringstager* vælge at opsige sin forsikring med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 100 kr. (2017 indeks). Herudover kan både du og vi opsige forsikringen eller dele af den med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter skadens afslutning. Forsikringsvilkår 10

11 1.14. Ændring af forsikringsvilkår og pris Vi kan indtil en måned før hovedforfaldsdato skriftligt via varsle ændringer af forsikringsdækning og/eller pris. fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når du betaler for en ny forsikringsperiode. Hvis du ikke betaler, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring i forsikringen. 2. Uenighed og klage 2.1. Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uenighed mellem os om forsikringsforholdet, og har en skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos os eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Forsikringsvilkår 11

12 A. Sygdom og tilskadekomst Hvis du bliver akut syg* eller kommer til skade på ferierejsen, forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til: behandling hos en autoriseret læge lægeordineret medicin lægeordineret ophold og behandling på et hospital behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling akut tandbehandling* kost og logi* efter godkendelse fra os fra det tidspunkt, hvor du bliver udskrevet fra et hospital, og indtil du kan rejse hjem, blive transporteret hjem eller indhente din planlagte rejserute kost og logi* efter godkendelse fra os, hvis behandling, som ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, så kan foregå ambulant behandling i forbindelse med graviditet i indtil en måned før forventet termin behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end en måned før forventet termin indhentning af rejserute efter endt sygdom eller tilskadekomst til det sted, hvor du ifølge din rejseplan skulle befinde dig eventuel forlængelse af rejseforsikringen, hvis din hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse kan godkendes af en læge behandling af en akut forværring af en bestående sygdom, forudsat at sygdommen har været i stabil god fase* i 2 måneder inden afrejse. udgifter: ved sygdom/tilskadekomst, der har vist symptomer eller er diagnosticeret hos læge før afrejsen, medmindre du har fået en medicinsk forhåndsgodkendelse hvis der ved lægelig undersøgelse eller behandling umiddelbart før afrejsen kunne forventes forværring i sygdom/tilskadekomst under den påtænkte rejse og de dermed forbundne aktiviteter, og rejsen derfor blev frarådet af behandlende læge til fødsel eller følger af graviditet inden for en måned fra forventet termin i forbindelse med provokeret abort til udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater til rekreations- eller kurophold til behandling og ophold* i udlandet, hvis du nægter at rejse hjem, når vores læge og den behandlende læge har godkendt hjemtransporten til behandling og ophold* i udlandet, hvis vores læge og den behandlende læge har godkendt, at behandlingen kan vente, til du er tilbage i Danmark til behandling eller ophold*, efter du er tilbage i Danmark til plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet skyldes akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. rimelige og nødvendige udgifter ved sygdom og tilskadekomst samt dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. Ved visse former for behandling er der dog et maksimalt erstatningsbeløb: Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling dækkes med maks kr. (indeksreguleres ikke). Akut tandbehandling* dækkes med maks kr. (indeksreguleres ikke). Forsikringsvilkår 12

13 B. Syge- og hjemtransport syge- og hjemtransport, hvis du bliver akut syg* eller kommer til skade på ferien, jf. pkt. A s. 12. Det er en betingelse, at vi godkender transporten og sørger for en eventuel hjemtransport eller indhentning af rejserute. rimelige og nødvendige udgifter til: transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet transport til og fra det nærmeste egnede behandlingssted efter aftale med os transport til Danmark med almindeligt transportmiddel, ambulance eller ambulancefly hjemtransport af bagage, som du har måttet efterlade pga. hjemtransporten transport til Danmark ved død. udgifter til sygetransport: som skyldes, at du frygter smittefare som er dækket af nordisk konvention* med ambulancefly, hvis en læge har godkendt en anden forsvarlig transportform hvis du er gravid, og der er under en måned til termin. rimelige og nødvendige udgifter til syge- og hjemtransport samt dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. Forsikringsvilkår 13

14 C. Hjemkaldelse de ekstraudgifter*, du har til transport til Danmark, hvis du bliver kaldt hjem fordi: en person i din nærmeste familie*: er blevet indlagt på hospitalet pga. en alvorlig, uventet og akut sygdom er blevet indlagt på hospitalet efter at være kommet alvorligt til skade er død. du skal være til stede, da: der er sket en væsentlig skade i din private bolig eller din egen virksomhed pga. brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri* der er sket en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i din egen virksomhed en medarbejder har begået bedrageri i din egen virksomhed. også de ekstraudgifter*, du har til hjemtransport, hvis din rejseledsager* bliver kaldt hjem til Danmark af en af de årsager, der er nævnt ovenfor, og du ellers skulle have fortsat rejsen alene. Dette gælder også, selvom din rejseledsager* ikke har købt rejseforsikring hos os. Hvis du genoptager din rejse, forsikringen de ekstraudgifter*, du har til rejsen tilbage til feriestedet. Det er en betingelse, at der er min. 7 dage tilbage af din ferie. Returrejsen skal godkendes af os. Hvis du rejser tilbage, kan du ikke samtidig få erstatning for ødelagte feriedøgn, jf. pkt. G s. 18, men du kan få dækket de turistmæssige udgifter*, som du ikke har haft mulighed for at benytte., hvis du har kendskab til den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, før du/i har påbegyndt rejsen. dine dokumenterede ekstraudgifter* ved hjemkaldelse samt dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. Forsikringsvilkår 14

15 D. Tilkaldelse kost og logi* og lokaltransport* og selve rejsen for op til 3 personer, der bliver tilkaldt fra Danmark, fordi du: akut er blevet alvorligt syg er kommet alvorligt til skade er død. Det er en betingelse, at: tilkaldelsen er aftalt med os vi vurderer, at du skal opholde dig på hospitalet i mindst 3 døgn du ikke kan blive transporteret hjem inden for 3 døgn. Forsikring af de tilkaldte personer Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af denne forsikring. i det tilfælde, at du gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. pkt. E s. 16. rimelige og nødvendige udgifter ved tilkaldelse samt dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. Forsikringsvilkår 15

16 E. Sygeledsagelse de ekstraudgifter*, som op til 2 sygeledsagere (eller sikrede*, som er med på rejsen) har til kost og logi* og lokaltransport*, hvis en eller flere sygeledsagere bliver hos dig, fordi du: akut er blevet alvorligt syg er kommet alvorligt til skade er død. Du bestemmer selv, hvem der skal være dine sygeledsagere. også sygeledsagernes ekstraudgifter* til transport hjem til Danmark på samme klasse som den planlagte rejserute eller ekstraudgifter* til at indhente den planlagte rejserute, hvis dine sygeledsagere fortsætter rejsen efter sygeledsagelsen. Forsikring af dine sygeledsagere Hvis dine sygeledsagere ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af denne forsikring. Det er en betingelse, at sygeledsagelse er aftalt med os og sker ved første mulige afgang., hvis du gør brug af dækningen for tilkaldelse, jf. pkt. D s. 15. Ved sygeledsagelse forsikringen dog altid børn under 18 år, som du har med på rejsen. rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til sygeledsagelse samt dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. Forsikringsvilkår 16

17 F. srejse udgifter til en erstatningsrejse, hvis du: bliver akut syg* eller kommer til skade og bliver indlagt på hospitalet i mere end halvdelen af rejseperioden* bliver akut syg* eller kommer til skade og bliver transporteret hjem, jf. pkt. B s. 13, i første halvdel af rejseperioden* og ikke rejser retur til feriestedet rejser hjem i første halvdel af rejseperioden* på grund af hjemkaldelse, jf. pkt. C s. 14, og ikke rejser retur til feriestedet. Der ydes også erstatning til de øvrige sikrede*, hvis: de rejser hjem i første halvdel af rejseperioden* pga. sygeledsagelse, jf. pkt. E s. 16, og ikke rejser retur de bliver hos dig under indlæggelse på hospital i mere end halvdelen af rejseperioden*. For at kunne få erstatning under denne dækning er det en betingelse, at skadetilfældet er omfattet af pkt. A s. 12. Det er dog ikke et krav, at erstatningen benyttes til en erstatningsrejse., hvis rejsen varer mere end 60 dage. Dækningen bortfalder for hele rejseperioden*, hvis ovenstående ikke overholdes. en beregnes på grundlag af de dokumenterede udgifter til den oprindelige rejse, som ikke kan refunderes. udgifter til ophold* og transport. Kørsel i egen bil Der ydes en kilometergodtgørelse svarende til den, staten udbetaler ved tjenestekørsel over km pr. år. Antal kilometer opgøres som kørte kilometer ad korteste vej fra din bopæl til rejsemålet og retur. Forsikringsvilkår 17

18 G. Ødelagte feriedøgn betaler erstatning for ødelagte feriedøgn med rejsens pris pr. dag*, hvis du bliver: indlagt på hospitalet, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade transporteret hjem efter aftale med os kaldt hjem til Danmark som beskrevet under pkt. C s. 14. Derudover forsikringen, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade, men ikke bliver indlagt på hospitalet eller transporteret hjem. Det er en betingelse, at sygdommen eller skaden fører til så væsentlig begrænset bevægelsesfrihed*, at du er tvunget til at opholde dig indenfor, og at det understøttes af lægens diagnose. Der ydes ikke erstatning for ødelagte feriedøgn, hvis du er berettiget til erstatningsrejse, jf. pkt. F s. 17. Derudover forsikringen ikke, hvis rejsen varer mere end 60 dage. Dækningen bortfalder for hele rejseperioden*, hvis ovenstående ikke overholdes. en svarer til rejsens pris pr. dag*. en betales fra den dag, hvor du: første gang var hos lægen blev indlagt på hospitalet blev transporteret hjem rejste hjem, fordi du blev kaldt hjem. en betales for (iht. ovenstående eksempler): dig dig og de andre sikrede*, som er med på rejsen dig og en rejseledsager*. Forsikringsvilkår 18

19 H. Bagageforsinkelse de ekstraudgifter*, du har, hvis din indskrevne bagage er forsinket i mere end 4 timer i forhold til din ankomst til feriestedet uden for Danmark. Det er en betingelse, at: bagagen er indskrevet til samme transportmiddel som dig selv købet af de nødvendige ting, fx tøj og personlig pleje, sker på feriestedet, og inden du modtager din bagage. for forsinket udstyr, fx klapvogn eller golfudstyr, er begrænset til udgiften til leje af tilsvarende udstyr i den periode, hvor dit eget udstyr er forsinket. : hvis bagagen ikke er indskrevet til samme transportmiddel som dig hvis du skal betale told eller overvægt som følge af det, du har købt de ekstraudgifter*, som du allerede har fået erstattet af rejseudbyderen, transportselskabet eller lignende. rimelige og nødvendige udgifter til påklædning og personlig pleje, dog maks kr. (2017) pr. påbegyndt døgn pr. forsikret person, hvis bagagen er forsinket samt dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. dog maks kr. (2017) i alt pr. skadebegivenhed* pr. person. Forsikringsvilkår 19

20 I. Transportforsinkelse de ekstraudgifter*, du har til transport, kost og logi*, hvis dit planlagte transportmiddel er forsinket mere end 5 timer i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt enten til feriestedet eller til Danmark pga. mekanisk svigt i transportmidlet eller klimatiske forhold., hvis forsinkelsen er på 5 timer eller mindre i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt enten til feriestedet eller til Danmark., hvis du er berettiget til erstatning fra fx transportselskabet. en kan højst udgøre kr. (2017) pr. døgn for hver enkelt person og maks kr. (2017) i alt pr. skadebegivenhed* pr. person. Forsikringsvilkår 20

21 J. Forsinket fremmøde de ekstraudgifter*, du har til transport, kost og logi*, hvis du kommer for sent til dit planlagte transportmiddel eller transportmiddel arrangeret af en rejsearrangør* og derfor må benytte en senere afgang til at indhente din rejserute. Det er en betingelse, at: du er blevet forsinket, efter at du har forladt din bopæl eller dit opholdssted*. Forsinkelsen skal være uforskyldt og uforudsigelig billetten eller ferierejsen er bestilt senest 24 timer før, du er rejst fra din bopæl i Danmark der er indlagt nødvendig tid til at skifte mellem to transportmidler. Ved flytransport er det luftfartsselskabernes officielle mindstekrav ved transfer, der betragtes som nødvendig tid transporten til at indhente din rejserute er på samme klasse som den oprindeligt planlagte., hvis der ikke er indlagt nødvendig tid til at skifte mellem to transportmidler. Nødvendig tid ved flytransport er luftfartsselskabernes officielle mindstekrav ved transfer. rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til transport. også rimelige og nødvendige udgifter til kost og logi*, dog maks kr. (2017) pr. døgn pr. sikret* person. Forsikringsvilkår 21

22 K. Hjemtransport af bil de ekstraudgifter*, du har til at få din bil transporteret hjem til Danmark eller til det sted, hvor du befinder dig efter endt hospitals-indlæggelse eller evakuering, hvis du har måttet efterlade din bil på et feriested i et land i Europa* inkl. Tyrkiet, fordi du er blevet: transporteret eller kaldt hjem som beskrevet under punkterne B s. 13, C s. 14 og E s. 16. evakueret som beskrevet under pkt. P s. 27. Det er en betingelse, at transporten af bilen er aftalt med os, inden transporten finder sted., hvis: der er andre med på rejsen, som kan køre bilen transport af bilen er dækket fra anden side. dine dokumenterede ekstraudgifter* ved hjemtransport af din bil samt dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. Forsikringsvilkår 22

23 L. Ferieboligsikring de ekstraudgifter*, du har til leje af en tilsvarende feriebolig*, hvis du ikke kan benytte den feriebolig*, du har bestilt og betalt. Det er en betingelse, at du ikke kan benytte den bestilte feriebolig* enten pga. brandskade, vandskade, tyveriskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofe. Hvis den bestilte feriebolig* er en autocamper, campingvogn eller båd, forsikringen også, hvis denne ikke kan benyttes som følge af kaskoskade opstået i rejseperioden*. : hvis ferieboligen* ikke er bestilt og betalt og der ikke foreligger en officiel lejekontrakt hvis ekstraudgifterne* bliver betalt af rejseudbyderen, transportselskabet eller andre. dine dokumenterede ekstraudgifter* ved leje af en tilsvarende bolig samt dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. en kan højst udgøre kr. (2017) for alle sikrede* til leje af lignende feriebolig*. Forsikringsvilkår 23

24 M. Ansvar for skade på lejet feriebolig, hvis du som privatperson pådrager dig et juridisk ansvar for skade på inventar og/eller bygningsdele i en lejet feriebolig*. Bliver du mødt med et krav om erstatning, bør du lade os afgøre, hvordan kravet skal behandles. Hvis du selv anerkender erstatningspligten eller kravet, er det ikke bindende for os. Du risikerer derved selv at måtte betale erstatning og eventuelle omkostninger. dit erstatningsansvar for skader, som er: sket, mens du er i et erhvervs- eller arbejdsforhold uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet sket, mens du er i et kontraktforhold bortset fra en lejeaftale på en feriebolig* forvoldt af dyr sket på eller under din brug af et motordrevet køretøj, uanset motorens størrelse sket på eller under din brug af legetøj, hobby- og sportsudstyr med en motorkraft over 5 hk nævnt under pkt s. 8. Derudover forsikringen ikke bøder eller lignende krav. Forsikringssummen kan højst udgøre 2 mio. kr. (indeksreguleres ikke) i alt pr. skadebegivenhed*, uanset om ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere policer hos Nordjylland Forsikring. Forsikringsvilkår 24

25 N. Overfald det beløb, som en overfaldsmand ville blive dømt til at betale efter lov om erstatningsansvar, hvis du bliver overfaldet på ferien og kommer til skade. Det er en betingelse, at du: melder overfaldet til det lokale politi umiddelbart efter overfaldet bliver undersøgt af læge, tandlæge eller hospital ikke er blevet overfaldet i forbindelse med en strafbar handling., hvis du er blevet overfaldet af en rejseledsager*, også selvom din rejseledsager* ikke har købt en rejseforsikring gennem os. en kan maks. udgøre kr. (2017) ved overfald. Forsikringsvilkår 25

26 O. Sikkerhedsstillelse og kaution stiller i forbindelse med en privat tvist* sikkerhed for: betaling af dine omkostninger til advokat krav fra lokale myndigheder til dækning af erstatningskrav, der er rejst mod dig betaling af frigivelse af dig og dine ejendele, hvor du eller dine ejendele tilbageholdes af lokale myndigheder. stiller ikke sikkerhed ved en tvist*, der vedrører: erhvervsmæssige forhold arbejdsmæssige forhold kontraktlige forhold straffesager med undtagelse af færdselssager. stiller med indtil kr. (indeksreguleres ikke) i sikkerhed pr. tvist*. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til os i det øjeblik, pengene bliver frigivet. Du skal også betale kautionen tilbage, hvis den ikke bliver frigivet, fordi du: ikke har betalt en bøde eller erstatning, du er dømt til at betale ikke møder op til et retsmøde eller lignende på anden måde er ansvarlig for, at sikkerhedsstillelsen ikke bliver frigivet. Forsikringsvilkår 26

27 P. Evakuering dine ekstraudgifter* til evakuering, hvis: Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller lignende dansk offentlig myndighed under din rejse opfordrer til evakuering de lokale myndigheder opfordrer til evakuering fra det sted, hvor du opholder dig, pga. naturkatastrofe, skovbrand, epidemi, terrorangreb eller lignende du ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder pga. naturkatastrofe, skovbrand, epidemi, terrorangreb eller lignende. Det er en betingelse, at behovet for evakuering er opstået akut på feriestedet og ikke skyldes forhold, som er almindeligt kendte på det tidspunkt, hvor du rejser til feriestedet., hvis du tidligere har undladt at følge en opfordring til evakuering fra Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut, en lignende dansk offentlig myndighed eller de lokale myndigheder. de ekstraudgifter*, du har til transport til Danmark, dog maks kr. (2017) for alle sikrede* samt dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. Hvis det ikke er muligt at komme ud af landet umiddelbart efter, at det er aftalt, at evakuering skal finde sted, fordi de lokale myndigheder har lukket for udrejse af landet, forsikringen transport til nærmeste destination, der af de lokale myndigheder og Udenrigsministeriet betragtes som et sikkert opholdssted. Transport til Danmark vil herefter ske ved først givne lejlighed, efter at det igen er muligt at rejse ud af landet. Under det ufrivillige ophold* forsikringen dokumenterede ekstraudgifter* i indtil 3 måneder til indenrigstransport, kost og logi* med maks kr. (2017) for alle sikrede*. Forsikringsvilkår 27

28 Q. Eftersøgning og redning udgifter til eftersøgning af dig inden for en radius af 50 km fra det sted, hvor du sidst er blevet set, samt redning, når du er blevet fundet. Det er en betingelse, at: du har været væk i mere end 24 timer begivenheden er anmeldt til det lokale politi og at eftersøgning og redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Udenrigsministeriet vi på forhånd godkender de parter, som skal stå for eftersøgning og redning samt omfanget af det. : betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/eller ulønnet med den slags opgaver eftersøgning og redning i forbindelse med kidnapning eller kapring eftersøgning og redning nord for polarcirklen eller på Sydpolen eftersøgning igangsat af pårørende, fordi du har undladt at fortælle dine pårørende, hvor du opholder dig, eller fordi dine pårørende eller andre ønsker kontakt med dig. eftersøgning og redning i indtil 14 dage med op til kr. (2017) for hver enkelt person, dog maks kr. (2017) pr. skadebegivenhed* for alle sikrede* tilsammen, samt dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. Selvrisiko Der er en selvrisiko på 10% af omkostningerne til eftersøgningen og redningen. Forsikringsvilkår 28

29 R. Krisehjælp, hvis du får brug for krisehjælp på feriestedet efter røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion, indbrud, naturkatastrofe, livstruende epidemi, krig, krigslignende tilstande eller terrorangreb. Det er en betingelse, at: begivenheden har medført akut psykisk krise vi vurderer, at det er nødvendigt med krisehjælp., hvis sikrede* rejser ind i områder, hvor Udenrigsministeriet har frarådet indrejse eller allerede har anbefalet evakuering. Vores kriseteam yder krisehjælpen. Hvis kriseteamet anbefaler det, forsikringen også udgifter til behandling hos psykolog, efter at du er kommet hjem til Danmark, dog med højst 5 behandlinger. desuden dokumenterede udgifter til telefonopkald til alarmcentral i Danmark. Forsikringsvilkår 29

30 S. Skirejsedækning (tilvalgsdækning) erstatningsrejse eller kompensation for ødelagte feriedøgn, hvis sikrede* kommer til skade på ski og efterfølgende ikke kan stå på ski i mindst halvdelen af den planlagte rejseperiode*. Det er en forudsætning for dækning, at sikrede* kan dokumentere, at det ikke var muligt at stå på ski, og at vi og vores læge ud fra denne dokumentation også vurderer, at sikrede* ikke var i stand til at stå på ski. Det er også et krav, at rejsens primære formål var at stå på ski. Rejseperiode* og erstatning opgøres efter de samme regler som under punkterne F s. 17 og G s. 18. Der ydes ikke erstatning for ødelagte feriedøgn, hvis du er berettiget til erstatningsrejse pga. skade, mens du stod på ski. Derudover forsikringen ikke, hvis rejsen varer mere end 60 dage. Dækningen bortfalder for hele rejseperioden*, hvis ovenstående ikke overholdes. en betales for: dig dig og alle sikrede*, som er med på rejsen dig og en rejseledsager*. srejse en beregnes på grundlag af de dokumenterede udgifter til den oprindelige rejse, hvis denne ikke kan refunderes udgifter til ophold* og transport. Ødelagte feriedøgn en svarer til rejsens pris pr. dag*. en betales fra den dag, hvor du: første gang var hos lægen blev indlagt på hospitalet blev transporteret hjem. Når sikrede* har krav på erstatningsrejse eller ødelagte feriedøgn pga. skade, mens sikrede* stod på ski, kan der også ydes erstatning for dokumenterede udgifter til ubenyttede, planlagte aktiviteter og lejede sportseffekter med op til kr. i alt til den syge/tilskadekomne, hvis udgifterne ikke kan tilbagebetales af arrangør/udlejer. Hvis den syge/tilskadekomne er under 16 år, ydes der erstatning både til den syge/tilskadekomne og til alle sikrede*, dog højst kr. i alt. Forsikringsvilkår 30

31 T. Afbestillingsdækning (tilvalgsdækning) udgifter svarende til rejsens pris pr. deltager* for alle omfattet af forsikringen, som må afbestille rejsen, fordi du eller en anden sikret*: bliver indlagt på hospitalet pga. akut sygdom*/tilskadekomst dør bliver akut syg* eller kommer til skade, og en læge vurderer, at rejsen vil forværre sygdommen eller skaden væsentligt eller i øvrigt skade helbredet bliver akut syg* eller kommer til skade, og en læge vurderer, at det ikke vil være muligt at deltage i rejsens planlagte aktiviteter, når det kan dokumenteres, at disse aktiviteter er det egentlige formål med rejsen af medicinske årsager ikke kan modtage en krævet vaccination, som pludseligt og uforudsigeligt bliver stillet som krav for at rejse til feriemålet ikke har bestået en eksamen ved en læreanstalt ud over folkeskoleniveau, og at du derfor skal til reeksamination. Det er en betingelse, at du er studieaktiv, har købt rejsen før tidspunktet for den ikke beståede eksamen, og at du skal til reeksamination i rejseperioden* eller inden for 2 uger efter den planlagte dato for hjemkomst skal skilles, separeres eller har ophør af samliv. Ved ophør af samliv er det en betingelse for dækning, at sikrede* og samlever har forskellige folkeregisteradresser, og at I har boet under samme tag (samme folkeregisteradresse) i min. 12 måneder inden samlivets ophør efter en læge har vurderet, det ikke må rejse pga. graviditet. Det er en betingelse, at graviditeten ikke var til stede, da rejsen blev bestilt. også, når du ikke kan rejse, fordi en i din nærmeste familie*: bliver indlagt på hospitalet pga. en akut sygdom*/tilskadekomst dør. Afbestilling pga. skade i din private bolig også, når du ikke kan rejse, fordi der er sket en væsentlig skade i din private bolig som følge af brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri*. Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at du er til stede. Afbestilling pga. skade i din egen virksomhed også, når du ikke kan rejse, fordi din egen virksomhed bliver udsat for en væsentlig skade pga.: brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri* en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse bedrageri begået af en medarbejder. Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at du er til stede. Afbestilling pga. ufrivillig opsigelse, hvis sikrede* ufrivilligt og uventet bliver opsagt fra sit arbejde under forudsætning af, at rejsen er bestilt, at depositum er betalt, og at: den planlagte rejse er inden for de første 3 måneder efter ansættelsen hos den nye arbejdsgiver, og sikrede* ikke kan få ferie sikrede* fastansættes og skal starte på nyt arbejde i den planlagte rejseperiode* opsigelse sker mens forsikringen er i kraft. Afbestilling pga. krig, terror, naturkatastrofe eller epidemi også, hvis Udenrigsministeriet fraråder indrejse i eller har anbefalet evakuering fra det land, du skal rejse til pga. krig eller krigslignende tilstande, terrorisme, naturkatastrofer eller epidemi. Det er en betingelse, at Udenrigsministeriet ikke frarådede indrejse i eller anbefalede evakuering fra det land, du skal rejse til, da du bestilte rejsen. Hvis din rejseledsager* må afbestille sin rejse også, hvis din rejseledsager* har ret til at afbestille sin rejse. Dette gælder selv om din rejseledsager* ikke har købt sin afbestillingsforsikring hos os. Det er en betingelse, at din rejseledsagers* afbestilling betyder, at du så må rejse alene, og at du selv skaffer den nødvendige dokumentation for din rejseledsagers* afbestilling. : hvis skadebegivenheden* er indtrådt, før rejsen er betalt hvis årsagen til afbestillingen er kendt, inden forsikringen er trådt i kraft hvis din kroniske eller eksisterende sygdom ikke var i en stabil god fase* i de sidste 2 måneder, før rejsen blev betalt hvis du har afslået lægelig behandling af sygdom/tilskadekomst, eller hvis lægelig behandling er opgivet pga. fødsel eller pga. følger af graviditet inden for en måned fra forventet termin udgifter, som du kan få refunderet af rejsearrangøren* udgifter, som er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder eller lignende beløb, som du har betalt for personer, som ikke er omfattet af denne forsikring. Det gælder også, selvom du har betalt deres del af rejsen. udgifter svarende til rejsens pris pr. deltager* for hver af de personer, som afbestiller rejsen, og som er dækket af denne for-sikring, jf. afsnit 1.1. s. 7. en kan maks. være kr. (2017) uanset antallet af dækkede personer. Forsikringsvilkår 31

32 Ordliste A Akut syg Akut sygdom er sygdom, der opstår pludseligt, og som ikke har vist symptomer før rejsen blev bestilt. Akut tandbehandling Akut tandbehandling skal forstås som en behandling, der er nødvendig at foretage med det samme for at minimere skadens omfang. Det kunne fx være smertelindring eller almindelig behandling. Rodbehandling, krone eller anden specialbehandling kan kun udføres efter aftale med os. B Begrænset bevægelsesfrihed Begrænset bevægelsesfrihed betyder, at du ud fra en lægelig diagnose er væsentligt begrænset i din bevægelsesfrihed. Medfører tilskadekomsten eller sygdommen kun en mindre indskrænkning i selve formålet med ferien, vil der ikke være tale om begrænset bevægelsesfrihed. Dette kunne fx være, hvis du vælger at blive inden døre på grund af ondt i halsen, forkølelse eller diarré; eller hvis du ikke kan bade på grund af en brækket hånd/arm, medmindre dette er direkte lægeordineret. Bjergbestigning Bjergbestigning, F.eks. klatring på klipper og is uanset højde samt aktiviteter, hvor der bliver brugt reb, crampons, steigeisen og andet specialudstyr. Aktiviteter på bjerge over meters højde betragtes som bjergbestigning uanset udstyr. E Ekspeditioner Herved forstås rejser til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver særskilt tilladelse til at opholde sig. Det kunne eksempelvis være rejser til uudforskede områder eller ture over indlandsisen. Ekstraudgifter Ekstraudgifter er rimelige udgifter, du har som følge af en dækningsberettiget forsikringsskade. Er der tale om udgif-ter, du ville have haft uanset skaden, er der ikke tale om en ekstraudgift. Erhvervsaktiviteter Hvis du rejser for din arbejdsgivers/egen virksomheds regning eller i dennes interesse, fx konferencer, møder, messebesøg, virksomhedsbesøg eller andre erhvervsrettede aktiviteter. Europa Det geografiske Europa: Albanien, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, De Kanariske Øer, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland/ Nederland, Hviderusland/Belarus, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Kasakhstan, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Madeira, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland indtil Ural, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Nordirland, Skotland, Wales), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. F Feriebolig Feriebolig skal forstås som et hotelværelse, en lejlighed, en villa, et fritidshus eller lignende. Feriebolig skal også forstås som lystfartøj, autocamper, telt og campingvogn. Forsikringstager Forsikringstager er den person, der har indgået aftale om forsikring med os. I Indbrudstyveri Ved indbrudstyveri skal forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. K Kombineret privat-/erhvervsrejse alene i den del af rejseperioden*, hvor der er tale om privat ferierejse. er dog udvidet til at omfatte deltagelse i erhvervsmæssige besøg, eksempelvis messer, møder med forretningspartnere eller deltagelse i konferencer i op til to dages varighed, når hovedformålet med rejsen udelukkende er ferie. Kost og logi Udgifter til kost og logi skal være rimelige, det vil sige til mellemklassehotel, -måltider og -drikkevarer. Kronisk sygdom Kronisk sygdom kan være karakteriseret ved enten, at: tilstanden er vedvarende sygdommen har blivende følger der er forandringer, som ikke kan bedres der er behov for rehabilitering der er behov for langvarig behandling eller pleje. L Lokaltransport Ved lokaltransport skal forstås transport med bus, metro og tog. Skal der benyttes andet transportmiddel, skal dette ske ifølge aftale med os. N Nordisk konvention Nordisk konvention giver personer med det gule sundhedskort ret til at modtage behandling i Finland, Island, Norge og Sverige på samme vilkår som borgerne i disse lande. Nor-disk konvention også merudgifter til hjemtransport. Herved forstås de udgifter, der følger af, at hjemrejsen på grund af din helbredstilstand må foretages på en anden og dyrere måde, end hvad der havde været tilfældet, hvis du ikke var blevet syg før hjemrejsen. Nærmeste familie Nærmeste familie er ægtefælle, samlever eller registreret partner, børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, søskende, svigerbørn, svigerinder og svogre. Forsikringsvilkår 32

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 Vilkår for Årsrejseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober 2014 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse 6604-4 September 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark DF20384-2 Oktober 2015 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler mv. Betingelsesnr. 7121.03.2017 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1.1 Hvilke dækninger indeholder

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring Vilkår for Studierejseforsikring DF20237-1 November 2015 VILKÅR DF20237-1 AUGUST 2016 STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring

Læs mere

Vilkår for Tophjælp motorcykel

Vilkår for Tophjælp motorcykel Vilkår for Tophjælp motorcykel 6464-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn 6467-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa Betingelser Nr. 4108 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Gyldig

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp amping- eller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere