Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS"

Transkript

1 Kom godt i gng med Insemineringsplner i DMS 1 OPRET NY INSEMINERINGSPLAN GRUNDINDSTILLINGER SÆDBEHOLDERKODE PRIORITEREDE EGENSKABER GÅRDINDEKS HUNDYRGRUPPER FILTRERING AF HUNDYR MULIGE VARIABLE I FILTERLØSNINGEN TYREVALG SÆDBEHOLDER HUNDYRLISTEN RAPPORTER Denne vejledning er en introduktion til modulet Insemineringsplner i DMS. Vejledningen er ygget op med skærmilleder med tilhørende korte trin-for-trin-tekstvejledninger til indtstninger og eskrivelse f funktionlitet. Udgivet Novemer 2015 Forfttere Kristin Søorg og Tine Hejgrd Sørensen SEGES P/S Thoms Lind og Pernille Hougrd Jensen VikingDnmrk Support Kundeenter eller eller din lokle Viking rådgiver

2 1 OPRET NY INSEMINERINGSPLAN Indgngsilledet er en oversigt over de insemineringsplner, der er oprettet for edriften. Bedriften kn hve flere driftsenheder tilknyttet og det er kun muligt t oprette og redigere insemineringsplner, hvis mn er legliseret til lle esætninger i driftsenheden. Ny: Opret en ny insemineringspln. Angiv et sigende nvn for insemineringsplnen og vælg hvilken driftsenhed plnen er gældende for. Rediger: Vælg insemineringspln og tryk rediger eller doeltklik på linjen for t redigere indstillinger. Kopier: Vælg insemineringspln og tryk kopier for t kopiere lle indstillinger for insemineringsplnen. Bemærk du kopierer den smme driftsenhed, men kn ngive et nyt nvn. Slet: Vælg insemineringspln og tryk slet. Bemærk det er kun muligt t slette ikke-ktive insemineringsplner. Aktiv mrkering: Inseminøren får KUN vist tyreforslg fr AKTIV insemineringspln. Hvis AKTIV mrkering fjernes, slettes tyreforslgene fr lle visninger og lister i DMS, Smrtko og Bovisoft. Bemærk esætningen kn kun indgå i én ktiv insemineringspln d gngen. Beregn: Tryk for t sætte eregningen i gng. Ins.pln: PDF rpport med tyreforslg. Anlyse: PDF rpport med Udvikling i NTM, Anlyse f tyreforslg og dokumenttion f forudsætninger. Smlet: PDF rpport med åde tyreforslg og nlyse. Sidst kørt og Sttus: Viser dt for den sidst kørte insemineringspln eller sttus for den igngværende eregning. 2 / 17

3 2 GRUNDINDSTILLINGER Insemineringsplnen er opdelt i to fnelde (Grundindstillinger og Gruppering f hundyr). Når mn opretter en ny insemineringspln, kommer mn med det smme til grundindstillinger. Hvis mn redigerer en eksisterende, kommer mn med det smme til Gruppering f hundyr. Grundindstillinger, der er gældende for hele insemineringsplnen. Sædeholderkoder er gennemgået detljeret i næste fsnit. Driftsenhedens nøgletl for seneste 12 måneder og for dgs dto. For yderligere nøgletl og enhmrknlyser henvises til Nøgletlstjek, der ligger under Anlyse og Lister i venstre menu (kræver DMS Plus pkken). Det er muligt t lve en ændring til primærgruppens indstillinger og lde den slå igennem for lle de oprettede hundyrgrupper. Tryk Udfyld for den indstilling, der skl udfyldes og herefter Gem i øverste venstre hjørne. 3 / 17

4 2.1 Sædeholderkode Sædeholderkode Anvendelse Prioriteret rækkefølge f tyre * Kvf tyre (1) Der vælges lndt de tyre, som VikingDnmrk hr på rugsplnen, smt egne importtyre, reserveret hos inseminøren. 1. Tyrefr doser 2. Importtyr doser 3. Brugstyr doser 4. Tyrefr % 5. Importtyr % 6. Brugstyr % Ejerspnd suppl. med kvf (2) Hvis der er sæddoser nok i egen eholder nvendes disse, ellers suppleres med tyre Vikings rugspln. Bemærk: D en driftsenhed kn hve flere spnde, tges der kun sæddoser i de spnde, der er mrkeret for hundyrgruppen. Ejerspnd og kvf (3) Tyre fr egen eholder og fr 1. Tyrefr Vikings rugspln nvendes på 2. Importtyr lige fod. 3. Brugstyr Bemærk: D en driftsenhed kn hve flere spnde, tges der kun sæddoser i de spnde, der er mrkeret for hundyrgruppen. Tyre der må nvendes (4) Der nvendes kun tyre, som er indtstet eller overført til Tyre, der må nvendes. Herefter indgår tyrene på lige fod. Er der tstet tyre der må nvendes for en hundyrgruppe er det udelukkende disse tyre, der nvendes og der suppleres ikke op med tyre tstet for hele driftsenheden. *Bemærk t tyre med kønssorteret sæd håndteres som importtyre i prioriteringen. 1. Tyrefr doser 2. Importtyr doser 3. Brugstyr doser 4. Tyrefr % 5. Importtyr % 6. Brugstyr % 1. Tyrefr doser 2. Importtyr doser 3. Brugstyr doser 4. Tyrefr % 5. Importtyr % 6. Brugstyr % 4 / 17

5 2.2 Prioriterede egensker Der skl sættes flueen under Grundindstillinger, før der tges hensyn til prioriterede egensker i tildelingen f tyreforslg. Det er muligt t redigere de prioriterede egensker, så der kn lægges vægt på ndre ønskede egensker. Det er nok t ngive en enkelt ny prioritet, så justerer insemineringsplnen selv, så det kommer i den rigtige rækkefølge. Beregningen vil prioritere tyre der kompenserer for de prioriterede egensker hos den enkelte ko. Bemærk: prioriterede egensker dnnes nu ud fr vlsværditl, dvs. dyr uden kåring og KVI- ER kn få prioriterede egensker på ggrund f deres vlsværditl for enkeltegenskerne. Vægtningen f de prioriterede egenskers indflydelse på tyrevlget kontr NTM på tyren reguleres ved vægtning f NTM under grundindstillinger. 2.3 Gårdindeks Der skl sættes flueen under Grundindstillinger, før der tges hensyn til gårdindekset i tildelingen f tyreforslg. Som kvægruger følger mn vlsmålet for den re, som ens dyr tilhører. Mn kn dog vælge t lægge mere vægt på ndre egensker - f.eks. velfærdsegensker - i udvælgelsen f de tyre der insemineres med. Det kn gøres ved t udrejde et gårdindeks. NTM ligger ltid på 1, men de ndre indekser kn ntge en værdi mellem 0 og 1. 5 / 17

6 3 HUNDYRGRUPPER På fnen hundyrgrupper er lle indstillinger lukket til t strte med, men det er muligt t åne lle eller enkelte indstillinger ved t trykke på. d e f d Ny hundyrgruppe: Opret en ny hundyrgruppe, hvorefter, der kn lves særlige indstillinger for den og tildeles et filter. Rediger: Rediger hundyrgruppens nvn og ændr. rækkefølgen på grupperne. Sædeholder: Rediger lle sædeholdere på driftsenheden og se desuden, hvd der er reservereret hos inseminøren (mrkeret med ). Se fsnit 6 for sædeholder. Tyrevlg: Vælg tyre, der må nvendes og ikke nvendes for driftsenheden. Se fsnit 5 for tyrevlg. Hundyrliste: Angiv mnuelle tyreforslg, lås til filter og prioriterede egensker for lle hundyr i driftsenheden. Grundoplysninger for insemineringsplnen er hele tiden synlige, så mn ikke skl skifte til det ndet fneld. Primærgruppen er ltid øverst og lle indstillinger for lle hundyrgrupper, kn ses på en gng ved t åne på. Bemærk øverste åner/lukker ALLE. Viser ntl insemineringsprte hundyr fordelt på de forskellige hundyrgrupper. % eregnes som ndelen f lle henholdsvis Dyr, Køer og Kvier. Bemærk: Afrundinger kn forhindre t summen ltid giver 100%. Dyr i lt: - Alle kvier over 8/9 mdr. (JER/øvrige rer) uden forv. kælvedto - Påegyndte dyr mere end 3 mdr. fr sidste inseminering, der ikke er konstteret positiv drægtige efter insemineringen, dvs. uden forv. kælvedto 6 / 17

7 e f - Køer der ikke er påegyndt efter kælvning - Dyr med forventet kælvning indenfor 3 mdr. - Dyr der ønskes udst indgår ikke - Tyrkvier/Slgtekvier indgår som insemineringsprte med mindre de hr udsætter mrkering Køer: Køer, smt kvier der hr 92 dge eller mindre til kælvning Kvier: Kvier indtil 92 dge eller mindre til kælvning Primærgruppen hr ldrig et filter. Øvrige hundyrgruppers filternvn vises og filteret kn redigeres ved tryk på. Tyrevlg: Her kn mn komme direkte til tyre der må nvendes for denne hundyrgruppe. Bemærk: Kun muligt for sædeholderkode 4 (se yderligere informtion under fsnit Tyrevlg ). Kopier: Mrker hundyrgruppen og tryk kopier. Herved kopieres lle indstillinger inkl. filteret og fordelingen f ntl dyr i hundyrgrupperne generegnes. Slet: Mrker hundyrgruppen og tryk slet. Hundyrgruppen slettes og fordelingen f ntl dyr i hundyrgrupperne generegnes. Forudsætninger for hver enkelt hundyrgruppe indstilles ved t åne. 7 / 17

8 Avlsmetode og re: - Renvl metode 1: Den vlgte re (re dropdown) ruges til lle hundyr. - Renvl metode 2: Koen/kvien insemineres med en tyr f sin egen re, undtgen krydsninger, der insemineres med den vlgte re (re dropdown). - Renvl metode 3: Koen/kvien insemineres med en tyr f sin egen re, undtgen krydsninger, der insemineres med dyrets frs re, er denne ukendt, ruges den vlgte re (re dropdown). - Renvl metode 4: Rekomintionerne ngives i felterne morfrs re, frs re og insemineringstyrens re. Findes hundyrets rekomintion ikke her ruges en tyr f den vlgte re (re dropdown). - Krydsning: Rekomintionerne ngives i felterne morfrs re, frs re og insemineringstyrens re. Hvis hundyret er en krydsning tges der hensyn til interne rendele hos fr og morfr hvis disse også er krydsninger. Findes hundyrets rekomintion ikke, ruges en tyr f den vlgte re (re dropdown). Budgettyre: Mulighed for t nvende mellem 0 og 100 proent udgettyre til køer og kvier. Kønssorteret sæd: Angiv hvor mnge % f køer/kvier, der skl hve kønssorteret sæd. I eksemplet skl 40% f de kvier, hvor NTM er over 5, hve kønssorteret sæd. Speiltyre: Angiv om der må nvendes importtyre/tyrefædre og hvilke NTM-værdi køer/kvier skl opfylde. Spnd: Driftsenheden kn hve flere spnde tilgængelige på forskellige esætninger. Derfor skl det ngives for hundyrgruppen, hvilke(n) spnd(e), tyrene må komme fr (ikke relevnt for sædeholderkode 1). Bemærk: Når der skl overføres tyre fr sædeholdning til tyre der må nvendes pr. gruppe skl der være st kryds i spnden(e), ellers overføres tyrene ikke. Filter: Der kn enten vælges et f de 10 stndrdfiltre i dropdown-listen, eller der kn oprettes et helt nyt eller mn kn vælge t kopiere et stndrdfilter. - Brug stndrdfilter: Vælg stndrdfilteret fr dropdownoksen. Se opsætningen ved t trykke på men det kn ikke redigeres. - Opret nyt: Vælg og ngiv et nvn og eventuelt en eskrivelse. - Kopier: Der er 2 muligheder: 1. Vælg stndrdfilter fr dropdownoks, tryk og vælg i menuen 2. Vælg og sér på et filter Der kn ngives krv til vlsværditl for henholdsvis tyre, fkom og fkommets eksteriør. Bemærk: Tyre kn komme som *ekstr forslg selv om de ikke opfylder krv til fkom og fkom eksteriør (se fsnit 8 Rpporter) Rekomintioner er kun tilgængelige for Renvl metode 4 og Krydsning. Insemineringstyrens re SKAL ngives, men morfr og fr re er vlgfri. Hvis morfr eller fr re ikke er ngivet kn ren være lle værdier. Rækkefølgen er: - Rækker, hvor åde morfr re og fr re psser - Rækker, hvor kun fr re er ngivet - Rækker, hvor kun morfr re er ngivet - Rækker, hvor kun insemineringstyren re er udfyldt Hvis ingen rækker er opfyldt ruges den re, der er vlgt oppe under vlsmetoden. 8 / 17

9 4 FILTRERING AF HUNDYR d e f Se hvilke dyr der flder i filteret og hvorfor. Der er nogle kolonner der ltid vises og derudover en kolonne for hver vriel, der er rugt i hundyrgruppernes filtre, så mn kn se årsgen til filtreringen. Det er muligt t se lle driftsenhedens insemineringsprte hundyr på en gng ved t åne på. d Ny: Opret et nyt filter Kopier: Kopier det nuværende filter Vælg gruppe: Se/Rediger filteropsætning for ndre hundyrgrupper Angiv nvn og eskrivelse på filteret. Brug et f de 10 stndrdfiltre som skelon ved t vælge sér på filter. Udvælg lle hundyr hvor: Her kn kun ngives kriterier med OG imellem dvs. lle dyr i gruppen skl opfylde lle krvene. F.eks. NTM > 9 OG Sttus (ins.) = ko. Hvis der er ngivet et eller flere kriterier i denne sektion er dette ltid gældende også hvis fyld op funktionen nvendes. 9 / 17

10 e f OG desuden opfylder: Her kn sættes diverse OG/ELLER sætninger op. F.eks. Y-ind. < 100 ELLER Y-ind. Uden. Fyld hundyrgruppe op med: Kn ruges til t få hundyrgruppen fyldt op til en vis ndel f de insemineringsprte dyr. F.eks. fyld op med de dårligste dyr til mn rmmer 25% f dyrene. I stedet for lle dyr er det også muligt t fylde op til en fst proentdel f henholdsvis køer eller kvier. Kvier der hr 92 dge eller mindre til kælvning regnes med som køer. 4.1 Mulige vrile i filterløsningen Vriel Alder mdr. Antl ins. Besnr. CHRnr. Dg. e. ins. Dg. e. kælv. Dg. t. forv. kælv. Fr re Eksempel på nvendelse Alder mdr. Over 17: Finder dyr der er ældre end 17 mdr. Antl ins. Over 1: Finder dyr, der llerede er insemineret en gng Antl ins. Under 2: Finder dyr, der er insemineret én gng smt dyr der endnu ikke er insemineret Bemærk: Antl ins. nulstilles ved kælvning Besnr. Lig med xxxxx: Finder dyr, der står i esætning xxxxx i dg CHRnr Lig med xxxxx: Finder dyr, hvor dyrnr. strter med xxxxx Dg. e. ins. Under 140: Finder dyr der er insemineret for mindre end 140 dge siden Dg. e. kælv. Under 92: Finder dyr, der hr kælvet for mindre end 92 dge siden. Dg. t. forv. kælv. Under 92: Finder højdrægtige dyr, hvor der er mindre end 92 dge til forventet kælvning Frs re Lig med RDM: Finder dyr, hvor frs re er RDM Frs re Uden: Finder dyr, hvor frs re ikke er ngivet Fr stmogsnr Frs stmogsnr. Lig med xxxxxx: Finder dyr, hvor frs stmogsnr. = xxxxxx HI Uden: Finder dyr, der ikke hr en HI mrkering HI HI Med: Finder dyr der hr en HI mrkering Krop Avlsv. Krop Avlsv. Under 100: Finder dyr, hvor vlsværditl for krop er mindre end 100 Krop Ekst. Krop Ekst. Over 80: Finder dyr med eksteriørtl krop over 80 Lkt. nr (ins): Finder dyr der på insemineringstidspunktet hr dette lkttionsnummer. Højdrægtige kvier (mindre end 92 dg fr kælvning) kommer med som 1. lkt, højdrægtige 2. klvs køer kommer med som 3. lkt osv. Lkt. nr. Lig med 1: Finder dyr, der er i deres 1. lkttion smt højdrægtige kvier Lkt. nr. (ins) Lkt. nr. Under 2: Finder dyr, der er i deres 1. lkttion og ikke er højdrægtige, smt kvierne Lkt. værdi Under 100: Finder dyr, der hr lkttionsværdi under 100 Lkt. værdi Lkt. værdi Uden: Finder dyr, der ikke hr en eregnet lkttionsværdi Lemmer Avlsv. Lemmer Avls. Under 99: Finder dyr, der hr vlsværditl for lemmer under 99 Lemmer Ekst. Lemmer Ekst Over 80: Finder dyr med eksteriørtl lemmer over 80 Mlkeorg. Avlsv Mlkeorg. Avlsv. Under 88: Finder dyr, der hr vlsværditl for mlkeorgner under 88 Mlkeorg. Ekst. Mlkeorg. Ekst. Under 75: Finder dyr med eksteriørtl mlkeorgner under 75 Mor re Morfr re NTM PrTB sttus Re Sttus (ins.) U.forv. klv.dto Y-ind. Mor re Forskellig fr HOL: Finder dyr, hvor mors re er forskelig fr HOL Morfr re Lig med JER: Finder dyr, hvor morfrs re er JER NTM Under 0: Finder dyr hvor NTM er mindre end 0 NTM Uden: Finder dyr, der ikke hr en NTM værdi PrTB sttus Over 2: Finder dyr med PrTB sttus over 2 PrTB sttus Forskellig fr 9: Finder dyr der ikke hr PrTB sttus = 9 PrTB sttus Uden: Finder dyr, der ikke hr nogen PrTB sttus Tip: PrTB Lig med 2 ELLER PrTB lig med 9: Finder dyr hvor PrTB sttus er 2 eller 9 Re Forskellig fr JER: Finder dyr, der ikke er JER Sttus Lig med ko: Finder dyr med nuværende sttus = ko smt højdrægtige kvier (<= 92 dg til kælv.) Sttus Forskellig fr ko: Finder dyr med nuværende sttus = kvie (der ikke hr <=92 dg til kælv.) U.forv. klv.dto J: Finder dyr, der ikke hr en forventet kælvningsdto Y-ind. Over 110: Finder dyr, der hr et Y-indeks over 110 Tip: Y-ind. Under 110 ELLER Y-ind. Uden: Finder dyr med Y indeks under 110 smt dyr uden en værdi. 10 / 17

11 5 TYREVALG Mn kn komme til tyre, der må nvendes på to forskellige måder. Til fnen Tyre der må nvendes for hele insemineringsplnen med mulighed for t gå til Tyre der ikke må nvendes. Til fnen Tyre der må nvendes pr. gruppe. Kun ktiv for sædeholderkode 4. Er der tstet tyre der må nvendes for en hundyrgruppe er det udelukkende disse tyre, der nvendes og der suppleres ikke op med tyre tstet for hele driftsenheden. Bemærk * mrkering hvis der er tyre på listen. Mulighed for t rejde med lle hundyrgruppers tyrevlg på smme tid ved t trykke på. 11 / 17

12 Hundyrliste: Hop til listen over lle hundyr, hvor der l.. kn sættes mnuelt tyreforslg. Overfør fr: Overfør fr sædeholdning eller rugspln. Bemærk: på tyre der må nvendes pr. gruppe sidder overfør nede på linjen. Fjern: Fjerner lle tyre fr tyre der må nvendes. Bemærk: på tyre der må nvendes pr. gruppe sidder fjern nede på linjen. Sædeholder: Hop direkte til driftsenhedens sædeholder(e). Anvendes til t ruge tyrene i eholdningen op. Hvis flget er st, så kigger eregningen i sædeholdning og hvis eholdning er mindre end 1 sæddose, så nvendes tyren ikke. Hvis der er eholdning, så ruges tyren ud fr de % er der er ngivet for køer/kvier. Tip: Kn nvendes til tyre, der ønskes nvendt hurtigt, men hvor genestilling ikke er ktuelt/muligt 12 / 17

13 6 SÆDBEHOLDER Alle driftsenhedens sædspnde kn redigeres på en gng. Vælg modulet Insemineringspln i venstre menu. Vælg den insemineringspln der indeholder de sædeholdere, der ønskes redigeret ved t doeltklikke eller redigere. Doeltklik På oversigtsilledet for insemineringsplnen ligger sædeholderen i øverste menu. 13 / 17

14 Sædeholderen viser lle driftsenhedens spnde og det sæd, der er reserveret hos inseminøren. d Alle driftsenhedens spnde vises. Derudover vises også inseminørens spnd, hvis der er reserveret noget til en f esætningerne i driftsenheden. Dette er mrkeret med et og eholdningen kn ikke redigeres. På flere f kolonnerne kn der filtreres. Når mn går ind på sædeholderen er der filtreret, så kun positive eholdninger vises. Dette kn ændres ved tryk på trgten. Bemærk: Der kn sorteres på lle kolonner ved t trykke på overskriften. d Skriv sædspndens ktuelle optlte eholdning. Ved Gem opdteres den registrerede eholdning (Reg. Behold) og Rettelse i lt. Det er ikke muligt t redigere reservtionen i inseminørens eholdning. Nye tyre kn tilføjes sædeholdningen ved t vælge Tilføj tyr i øverste menu. Angiv spnd, st.nr, sædtype og mængde og gem. Hermed opdteres sædeholdningen. 14 / 17

15 7 HUNDYRLISTEN d d Tyrevlg: Hop direkte til tyre der må nvendes. Fjern lle: Fjern lle mnuelle tyreforslg. Prio egensker: Beregn prio. egensker, eller fjern lle mnuelt tstede egensker. Mnuelle tyreforslg, enten med speifikt stmnr. eller re eller tyrtype. Bemærk: Der kommer fejl, hvis indvlsgrden overstiges. Lås et dyr til en f hundyrgrupperne. Angiv en prioriteret egensk for et hundyr, som skl foredres hos fkommet. 15 / 17

16 8 RAPPORTER Rpporten ånes direkte i PDF formt Hvis der er tyre nok til rådighed kommer der ltid 3 forslg. Der kommer en *mrkering på de tyre, der ikke overholder lle minimumskrv. Dog skl følgende ltid være overholdt: - Indvlsproent - De må ikke stå under tyre, der ikke må nvendes - Der skl være doser nok til rådighed - Der må ikke nvendes tyre med kss doser i stedet for - Min. krv til vlsværdi tyre Hundyr med HI mrkering står med fed og kursiv og fremgår også i inseminørens håndterminl. 16 / 17

17 Anlyserpporten indeholder følgende informtioner: 17 / 17

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 1. INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 2. Version

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres Svrene Herned vises svrene på de forskellige spørgsmål. Svrene kn godt fvige fr jeres egne resultter som I hr fået ud f modellen. Afvigelserne skyldes vrition i modellen (stokstisk model!) og ændringer

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97 Brug f regnerk til eregninger, sttistik og grfisk filning Exel 97 pril 2003 * St Om vurering f tlmterile sie 1 I Definitioner BLOK En eller flere eller eller rækker eller kolonner MARKER BLOK Peg på øverste

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

DMS Dyreregistrering. Vejledning i brug af Dagligt overblik

DMS Dyreregistrering. Vejledning i brug af Dagligt overblik DMS Dyreregistrering Vejledning i brug af Dagligt overblik Vejledning i brug af Dagligt overblik Dette hæfte er en vejledning i brug af Dagligt overblik i DMS Dyreregistrering. Med Dagligt overblik kan

Læs mere

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Læs Produktsikkerhedsguide først, læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for den korrekte opsætningsog instlltionsproedure. For t

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Fanen Dyre og Grundoplysninger...

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0 INTEGRALREGNING Version: 5.0 Noterne gennemgår egreerne: integrl og stmfunktion, og nskuer dette som et redsk til estemmelse f l.. reler under funktioner. Opgver til noterne kn findes her. PDF Fcit til

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Rediger foderplan...

Læs mere

Kønssorteret sæd giver mange muligheder!

Kønssorteret sæd giver mange muligheder! Ny Kvægforskning KvægInfo nr.: 1785 Af Anders Fogh 1, Morten Kargo Sørensen 1 og Jehan Ettema 2 1: Dansk Kvæg 2: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet Dato: 10-10-2007 Forfatter: Anders

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Repro-fokus kvier, brugervejledning

Repro-fokus kvier, brugervejledning Repro-fokus kvier, brugervejledning Arbejdslist Repro-fokus kvier finder du i DMS under Daglig styring > Dagligt overblik > Fokusdyr > REPRO-FOKUS KVIER Mål med arbejdslist Repro-fokus kvier Målet med

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel. side Institut for Mtemtik, DTU: Gymnsieopgve Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel Littertur: H. Elrønd Jensen, Mtemtisk nlyse, Institut for Mtemtik,

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J132W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Esy Interctive Tools Oversigt 3 Funktioner Tegnefunktion Du kn bruge Esy Interctive Tools til t tegne

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau Nye muligheder i insemineringsplan Anders Glasius, Dansk Kvæg Sumberegning på avlsstrateginiveau Ideen til ændring af sumberegningen i insemineringsplanprogrammet kom af de begrænsninger der er i den nuværende

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner)

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8085DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

15 Købekraftpariteter

15 Købekraftpariteter 39 5 Køekrftpriteter 5. Grundlæggende informtion om indekset 5.. Nvn Køekrftpriteter. 5..2 Formål Køekrftpriteter (Purchsing Power Prities - PPP) nvendes til interntionle smmenligninger f fx BNP (ruttontionlproduktet)

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Medlemsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til alle VikingDanmarks medlemmer med 30 første insemineringer med malkekvæg samt alle ejerinseminører Dette

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret Brugsnvisning 00 Velkommen Tk, fordi du hr nskffet dig denne Mio. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du begynder t bruge Mio. Opbevr vejledningen på et sikkert sted og brug den som første reference.

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6)

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6) Pkt Bestyrelsesmøde lørdg d. 10. pril 2010 på Hotel Hedegrden i Vejle Kl. 09:30 16:30 Deltgere med stemmeret: (6) Afud: (1) Heinz Dhl (FU), Alln Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Jens Andresen (region

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

Antal 1. insemineringer

Antal 1. insemineringer Områdemøder 2013 Program 10.00 11.00 Besætningsbesøg 11.15 Fællesmøde Vikings aktiviteter - på vej mod nye mål vær med til at løfte overliggeren Udpegning af områdets Repromester 12.15 Viking er vært ved

Læs mere

Repro-fokus køer, brugervejledning

Repro-fokus køer, brugervejledning Repro-fokus køer, brugervejledning Arbejdslisten Repro-fokus køer finder du i DMS under Daglig styring > Dagligt overblik > Fokusdyr > REPRO-FOKUS KØER Mål med arbejdslisten Repro-fokus køer Målet med

Læs mere

Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer

Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer Indhold Udlevering af Agri Business Id... 2 Dataudveksling kort og godt... 2 Opstart af Foderplan... 3 Opret en Foderplan...

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger 3 1.1 Om dokumenttionen...

Læs mere

GOD LEDELSE OG GODE PRODUKTIONSRESULTATER BRUG AF DMS VÆRKTØJER PÅ TAVLEMØDER

GOD LEDELSE OG GODE PRODUKTIONSRESULTATER BRUG AF DMS VÆRKTØJER PÅ TAVLEMØDER GOD LEDELSE OG GODE PRODUKTIONSRESULTATER BRUG AF DMS VÆRKTØJER PÅ TAVLEMØDER TAVLEMØDE Tavlemøder kan bestå af enten weekplanner og/eller forbedringstavle. WEEKPLANNER FORBEDRINGSTAVLE Struktur ved det

Læs mere

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII. CIRKELVÆRKTØJ Brugsanvisning

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII. CIRKELVÆRKTØJ Brugsanvisning IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII CIRKELVÆRKTØJ Brugsnvisning INDHOLD Om cirkelværktøjet... 2 Medfølgende tilehør... 2 Montering f cirkelværktøjet... 3

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek

Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek DLBR KvægIT - DMS Kort beskrivelse Udgivet Februar 2014 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT,

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg ltid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende rug f mskinen, herunder følgende: Læs smtlige instruktioner, inden mskinen tges i rug. FARLIGT - Sådn undgår du t få stød:.

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Line Hjortø Jehan Ettema Morten Kargo Christian Sørensen Torben Nørremark Anders Fogh Baggrund Brugen af KSS er nu en integreret del af dansk

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 2. Trigonometri

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 2. Trigonometri Mtemtikkens mysterier - på et oligtorisk niveu f Kenneth Hnsen 2. Trigonometri T D Hvd er fstnden fr flodred til flodred? 2. Trigonometri og geometri Indhold.0 Indledning 2. Vinkler 3.2 Treknter og irkler

Læs mere

Opstart af Grundoplysninger og Mål

Opstart af Grundoplysninger og Mål Opstart af Grundoplysninger og Mål Grundoplysninger og mål findes under menupunktet Bedrift i menuen i venstre skærmbillede. Under menupunktet Grundopl. Og mål findes to faneblade hhv. Grundoplysninger

Læs mere

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f - 77 - Appendi : Den delt fledede f en funktin. Sm eken gælder der, t funktinen f() 3 er differentiel fr lle R, g t f () 3. Vi kn derfr til et vilkårligt punkt tilrdne differentilkvtienten f f i, hvrved

Læs mere

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose Puttetæppelokke 1998-2007 10 års juilæum fter ønske udgives de lokke, som er rugt i projektet. lokkene er lle trditionelle lokke, som kn ruges til personligt

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere