Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere."

Transkript

1 1 Funktioner i Aula I 2019 udrulles Aula til alle landets kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger og andre kommunale institutioner under Folkeskoleloven. Aula erstatter som udgangspunkt skolernes brug af SkoleIntra, ForældreIntra og ElevIntra, men vil herudover fra 2020 også blive brugt i de kommunale dagtilbud i langt de fleste kommuner. Det er KOMBIT, der på kommunernes vegne har indkøbt Aula, mens Netcompany står for at udvikle løsningen i samarbejde med firmaerne Frog, Advice og EduLab. Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere. 1.1 Brugeroplevelsen i Aula Aula handler om at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel med god kommunikation mellem fagprofessionelle, børn og deres forældre. Aula skal dermed give overblik, være let tilgængelig og genkendelig, relevant, sikker og helt igennem nem at bruge, uanset hvilken brugertype du er, og uanset hvordan du tilgår Aula. Indholdet i Aula gøres så simpelt som muligt, tilpasses den enkelte brugertype og Aula kommer både i en web-udgave og som apps med fuld funktionalitet til ios og Android. 1.2 Udvikling med brugerne i centrum For at sikre den rette brugeroplevelse, udvikler Netcompany brugergrænsefladerne gennem workshops og test med personer fra alle brugergrupper. Udviklingen foregår modulvis i løbende delleverancer. Du kan altid se den senest opdaterede tidsplan på Aula.dk. I takt med at modulerne som kort er beskrevet nedenfor bliver udviklet, vil de blive præsenteret med yderligere detaljer. 1.3 Samlet overblik og én indgang Udover Aulas egne funktioner bliver Aula vært for Widgets, som er en lille applikation, der tilføjes i brugergrænsefladen og fungerer som en genvej til andre it-løsninger. Dermed hjælper Aula med at skabe overblik, sammenhæng med og adgang til andre it-løsninger med relevans for børnenes læring og trivsel i dagtilbud og skoler, herunder læringsplatforme, bibliotekssystemer, fildelingssystemer og andre relevante løsninger, som kommunen, skolen eller dagtilbuddet vælger at bruge i deres arbejde med børnene. 1.4 En enklere løsning i en større sammenhæng Aula skal fungere sammen med en lang række andre systemer, fx elevadministration, skemaplanlægning, fildeling, login, læringsplatforme og andre pædagogiske værktøjer. Et væsentligt kriterie for funktioner i selve Aula er derfor, at de begrænser sig til det, der handler om kommunikation og samarbejde, og gennem integrationer understøtter, at andre administrative, pædagogiske og didaktiske opgaver løses i de omkringliggende systemer, hvor de hører mest hensigtsmæssigt hjemme. Princippet om at undgå overlappende funktioner og mange forskellige indgange gælder både i sammenhæng med andre systemer og i de enkelte funktioner i Aula. Målet er, at brugeren oplever Aula som overskuelig og let at kommunikere igennem og få relevant kommunikation fra. 1

2 1.5 Første version og videreudvikling Første version af Aula går i pilotdrift på udvalgte skoler i efteråret 2018, og fra januar 2019 rulles Aula ud til personalet på alle landets folkeskoler, så løsningen er klar til brug efter sommerferien Udrulningen i dagtilbud går i gang i begyndelsen af 2020, og når udrulningen er slut i de enkelte kommuner, kan de tage løsningen i brug også i dagtilbud. Aula går i drift i en første version, der vil indeholde de grundlæggende funktioner, som er beskrevet nedenfor. Derudover er der identificeret en række potentielle udvidelser, som efter prioritering og vurdering af fortsat relevans, vil blive udviklet i umiddelbar forlængelse af første versions udrulning. Eftersom Aula skal eksistere i mange år, er videreudvikling af løsningen indregnet i kommunernes pris for Aula, og optræder som en omfattende post i økonomien bag Aula. 1.6 Driften af Aula En væsentlig del af en god brugeroplevelse er nem adgang til Aula 24/7/365 samt hurtige svartider, flydende afvikling af selv tunge videoer og sikker opbevaring af data. Driftsmodellen under Aula er derfor fra starten gearet til at møde de højeste krav til sikkerhed, performance og kapacitet, og til løbende at kunne være på forkant med den teknologiske udvikling og forandringer i anvendelsen af Aula med fuld skalerbarhed. 1.7 Adgang til Aula Aula kan tilgås på flere måder, afhængig af, om du er forældre, elev eller medarbejder. Forældre kan bruge UNI-Login eller NemID til både den browserbaserede løsning og appen. På mobiltelefon kan der benyttes en selvvalgt pinkode eller fingeraftryk, som det blandt andet er kendt fra e- boks, MobilePay og forskellige apps til banker. Elever kan benytte UNI-Login til både browserløsningen og appen (til både Android og ios). Medarbejdere kan benytte UNI-Login, NemID Erhverv eller den loginløsning, som kommunen benytter. Det er op til den enkelte kommune at vælge om medarbejdere skal benytte NemID Erhverv eller en anden loginløsning anskaffet af kommunen. I Aula indstilles hvilken loginløsning medarbejderen skal mødes af når de åbner Aula. Alle løsninger kan benyttes i både browserløsningen og i appen for medarbejdere. Da Aula forventes at indeholde følsomme personoplysninger, vil der være visse dele af Aula, der ikke kan tilgås kun med UNI-Login. Det vil for forældre betyde, at de i stedet skal logge ind med NemID eller igennem en app og en pinkode eller fingeraftryk og for medarbejdere, at de skal bruge en to-faktorautentificering. 2

3 2 Moduler i Aula Aula vil bestå af en række funktioner, eller moduler, hvoraf de primære er beskrevet nedenfor: 2.1 Profil Aula trækker oplysninger om brugerne fra UNI-Login, herunder navn, relationer (mor og far etc.), klasse, kontaktoplysninger mm. Udover de oplysninger, der kommer herfra, har Aula imidlertid også brug for en række andre oplysninger, som lagres og kan redigeres i profilmodulet. Den enkelte kommune eller institution kan som udgangspunkt selv beslutte, hvilke yderligere informationer, de har brug for om barnet. Dette bliver til felter, der kan udfyldes af brugeren i profilmodulet. Det er altså her, at brugeren kan se og redigere kontaktoplysninger, og forældrene fx kan angive, hvis barnet lider af allergier eller har særlige krav til kost. Det er også her, at man ser og ændrer i samtykker og tilladelser. Det drejer sig fx om, hvorvidt man må dele billeder, video, lyd og kontaktoplysninger vedrørende barnet, eller om barnet fx må deltage i svømning, kørsel i bus mv. Under profilen kan brugeren desuden angive, hvilke notifikationer man ønsker at modtage, om det skal være via mail, og hvor tit man ønsker at modtage dem i appen og på telefonen. 2.2 Kalender I Aulas kalendermodul vil brugerne have mulighed for at se skema og begivenheder som fx sommerfest, ferier, fødselsdage og møder. Kalenderen vil give brugerne mulighed for at booke hinanden til fx mus-samtaler, skole-hjem-samtaler eller forældremøder, og der kan sendes invitationer ud, hvori der er tilmeldingsmulighed. Forældrene vil i kalenderen kunne vælge mellem udbudte tider til fx en skole-hjemsamtale, så de kan finde den, der passer dem bedst, og medarbejdere vil kunne bruge kalenderen til at booke møder med hinanden. I kalenderen vil man også kunne booke fx læringsmaterialer, lokaler og tekniske ressourcer. Det er den enkelte skole eller dagtilbud, der selv beslutter, hvilke ressourcer der skal kunne bookes igennem Aulas kalender. Hvis en bruger ønsker at få vist begivenheder fra sin Aula-kalender i sin private kalender, vil dette også være muligt. 3

4 2.3 Beskeder Via Aulas beskedmodul kan brugerne kommunikere med hinanden både én til én og én til mange, og brugerne kan som i Messenger og WhatsApp se kommunikation i en tråd. Det bliver muligt at forlade en tråd eller mute den, så man ikke modtager notifikation hver gang, der kommer en ny besked i tråden. Medarbejdere kan også skrive til og modtage beskeder fra personer udenfor Aula. Det sker via den Aula-mailadresse, som alle brugere får. Beskeder vil som udgangspunkt blive opbevaret så lang tid, der er lovhjemmel til det, eller indtil modtageren selv vælger at slette dem. Der kan oprettes fællespostkasser, som flere brugere kan få adgang til. 2.4 SMS Via Aulas integrerede sms-funktion kan man sende sms er til forældre, hvis de har givet samtykke til det. Aula benytter sig af sms-løsningen NemSMS, som drives af e- boks. Brugeren skal derfor være tilmeldt NemSMS. Det primære formål med smsfunktionen er, at pædagogisk personale kan sende påmindelser på baggrund af ulæste beskeder i Aula eller omkring forestående kalenderaftaler. 2.5 Kontakter I Aula vil der være adgang til kontaktoplysninger på forældre og medarbejdere samt udvidet søgning og filtrering. Adgangen til oplysninger om andre brugere vil naturligvis være begrænset af de rettigheder og relationer, den enkelte bruger har. Brugere vil også selv kunne oprette personer udenfor Aula som kontakter med kontaktoplysninger fx navn, telefonnummer og Grupper I Aula vil det være muligt at opdele alle brugere i grupper, som herefter kan benyttes i forbindelse med kommunikation, fx ved at skrive opslag til en gruppe eller indkalde en gruppe til en begivenhed i kalenderen. En gruppe vil også kunne benyttes som distributionsliste og til brug for et dashboard, hvor fx en klasse eller stue har deres egen side med indhold kun for dem. Det kan fx være billeder, opslag og deres egen kalender. Grupperne opsættes af institutionens eller kommunens administrator. Grupper kan være åbne det vil sige, at alle kan komme ind i dem evt. efter godkendelse, eller de kan være lukkede fx på klasseniveau. På samme vis vil der være grupper man selv kan melde sig ud af, og grupper som man er tvunget til at være med i igen fx klasser. 4

5 2.7 Opslag Opslag i Aula fungerer som en digital opslagstavle, hvor brugerne kan oprette opslag rettet mod ønskede grupper af brugere fx en gruppe af forældre eller elever. Det bliver muligt at filtrere og sortere opslag og kommentere på et opslag, men kommentarfunktionen kan vælges fra, hvis afsenderen ønsker det. 2.8 Galleri I galleriet i Aula vil brugerne kunne se og dele billeder og videoer. Dette vil naturligvis skulle ske under hensyntagen til krav om samtykke og rettigheder. Galleri vil fungere på alle mobilenheder, og der vil kunne produceres indhold direkte fra et mobilkamera til galleri. I galleriet kan mediefilerne opmærkes med påkrævede data og ved hjælp af opmærkning vil det også være muligt at vælge, hvem der fx skal kunne se et billede. 2.9 Sikker fildeling/aula drev: Aula understøtter, at medarbejdere kan oprette og dele dokumenter, også dokumenter, som indeholder følsomme personoplysninger. Det kan fx være referater fra teammøder, pædagogiske noter eller observationer om et barn. Herudover er det muligt at uploade dokumenter, hvis de er oprettet lokalt på en pc eller i en anden itløsning men bør knyttes til en klasse eller et barn i Aula Komme/gå: Komme-/gå-modulet i Aula giver medarbejdere mulighed for at se, hvilke børn i SFO og dagtilbud, der er kommet, og om de har forladt institutionen igen. Ligeledes kan forældre til børn i dagtilbud og SFO ved hjælp af Komme/gå modulet indberette ferie og sygdom for deres barn eller meddele, hvem der henter barnet. Aula vil desuden understøtte, at man via en trykfølsom skærm fx en ipad - kan angive at børn er kommet eller gået eller at barnet deltager i en aktivitet Søgning: Det bliver i Aula muligt at søge på alle væsentlige elementer ud fra brugerens rettigheder, fx beskeder, billeder og begivenheder i kalenderen eller en specifik bruger. Gennem intelligent søgning vil Aula understøtte, at hvis der søges på fx en bruger, vil det være de mest relevante brugere, der ligger øverst i søgningen f.eks. grupperes forældre til et barn så det er nemt at sende til både begge forældre. 5

6 2.12 Administration: Det er i administrationsmodulet i Aula, at man kan håndtere rettigheder, widgets og redaktionel styring af indhold. Her kan administrator også opdele børn og medarbejdere i grupper, som derefter kan benyttes som distributionslister. Der kommer forskellige brugerroller for administratorer, og administratorrettigheder vil også kunne uddelegeres, så en bruger fx kan administrere en gruppe. Det er også i administrationsmodulet, at man kan opsætte hjemmesider og infotavler. 2.1 Hjemmeside og infotavler Via Aula vil skoler og institutioner kunne tilpasse og løbende redigere en hjemmeside med både lovpligtige og mere generelle informationer. Desuden kan skoler og institutioner oprette og redigere indhold, der kan publiceres på en skærm (institutionens egen). Det kan fx være kalenderbegivenheder, opslag og billeder fra galleriet, på skærme placeret i de enkelte institutioner. Både ved hjemmesider og infotavler vil man kunne gøre brug af foruddefinerede skabeloner, som dog i vid udstrækning kan tilpasses skolen og kommunens behov. 2.2 Widgets & integrationer: Brugergrænseflader widgets - fra andre it-løsninger kan indlejres i Aula, så brugerne får en samlet indgang og et samlet overblik. Mulighederne for, hvilke widgets der kan komme ind i Aula, er nærmest ubegrænsede og besluttes for det meste af den enkelte kommune eller institutionen selv. Det er kommunen eller institutionen, der betaler for widget en og selv aftaler priser og vilkår for brugen. Aula vil dog indgå aftaler med de administrative systemer, så brugere (børn, forældre og medarbejdere) og skemaet indlemmes i Aula samt Google Drev og MS OneDrive, som gør det muligt at se filer fra disse systemer direkte i Aula. Både de administrative samt Drev og OneDrive vil være tilgængelige, når Aula udrulles. Hvad angår læringsplatformene er det i princippet den enkelte kommune, der skal indgå aftale om widgets til Aula, men Aula er i dialog med leverandørerne, og driver det så langt det er muligt på alles vegne. For at komme ind i Aula skal en widget leve op til specifikke krav om design og sikkerhed, og dette vil blive testet, inden der åbnes for adgang. 6

7 3 Funktioner, der ligger uden for Aulas scope Analyserne forud for indkøbet af Aula viste, at nogle af de funktioner, der i dag er i SkoleIntra, fremadrettet bør håndteres af andre af kommunernes løsninger. Det kan fx skyldes, at kommunerne allerede betaler for løsninger, der kan håndtere opgaverne. Der er også områder, hvor kommunernes normale arbejdsgange gør det mest hensigtsmæssigt, at opgaverne løses af andre systemer. Andre af funktionerne i SkoleIntra bruges i dag af så få kommuner, at det ikke vil give mening, at alle kommuner skal betale for at indkøbe en fælles løsning. 3.1 Skemaer og vikardækning Skemaer og vikardækning skal fremover hentes fra kommunens skemalægningssystemer og vises i Aula. Det skyldes, at stort set alle kommuner allerede i dag betaler for et skemalægningssystem via deres administrative løsninger, og at det it-arkitekturmæssigt giver mest mening at håndtere det her. Dette gør sig også gældende for vikardækning og gårdvagtskemaer. Vikarinstrukser kan dog sendes til en vikar gennem Aula, og vikaren kan respondere ved at forfatte en vikarnote begge dele knytter sig til en bestemt lektion i skemaet. 3.2 Ugeplaner KOMBIT forventer, at ugeplaner vil blive oprettet i kommunens læringsplatform og herfra blive udstillet i Aulas kalender via en widget. KOMBIT og Netcompany er i løbende dialog med leverandørerne af læringsplatformene for at finde den bedst mulige løsning. 3.3 Blogfunktionalitet Blogfunktionalitet bliver ikke en del af Aula-kernen, da forundersøgelserne til Aula viste, at det kun bliver brugt af få kommuner, og der findes gode alternative løsninger på markedet. Hvis kommunerne ønsker det kan det derfor lægges ind i Aula gennem en widget. 3.4 Undervisningsmaterialer Undervisningsmaterialer ligger uden for Aulas scope, men kan naturligvis udstilles i Aula via en widget, hvis kommunerne ønsker det. 4 Mulige videreudviklingstiltag i Aula Der er i forbindelse med Aula afsat en del penge til videreudvikling efter, at løsningen går i drift i 2019 & Blandt de mulige videreudviklingstiltag er en række funktioner, som var med som optioner i den kontrakt KOMBIT på kommunernes vegne har indgået med Netcompany. Den endelige struktur for beslutning af videreudvikling i Aula ligger endnu ikke fast, men det er Aulas styregruppe med repræsentation fra pt. seks kommuner - der er den øverste myndighed for Aula. Det sker dog naturligvis indenfor de overordnede rammer for projektet. Det vil sige fælleskommunale beslutninger og strategier for projektets område, KOMBITs gældende praksis for it-projekter, og at projektet skal være økonomisk selvbærende. 7

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler.

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler. Funktionalitet i Aula Aula bliver fra 2019 den platform, som elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets folkeskoler kan bruge til at kommunikere og dele informationer. Og fra 2020 vil pædagoger

Læs mere

Præsentation af Aula. Juni 2018

Præsentation af Aula. Juni 2018 Præsentation af Aula Juni 2018 Indhold af præsentation Hvorfor Aula? Alle kan bruge Aula Den lokale skole Teknologi og tilgængelighed Datasikkerhed Tidsplan for Aula Hvorfor Aula? Fra sommeren 2019 bliver

Læs mere

I Aula applikationen vil alle brugere have mulighed for at tilgå Aula via deres mobil eller tablet.

I Aula applikationen vil alle brugere have mulighed for at tilgå Aula via deres mobil eller tablet. 1 Aula Applikation Indhold 1. Sådan kommer du i gang... 3 1.1 Download... 3 1.2 Login... 3 2. Udvalgt Aula funktionalitet... 4 2.1 Aula Overblik... 4 2.2. Aula Beskeder... 4 2.3. Aula Kalender... 5 2.4.

Læs mere

Funktionalitet Delleverance 1 og 2

Funktionalitet Delleverance 1 og 2 Funktionalitet Delleverance 1 og 2 Version 2.1 August 2018 Indholdsfortegnelse 1 AULA...3 2 INTRODUKTION TIL UDVIKLINGEN AF AULA...4 3 GENEREL NAVIGATION I AULA...5 3.1 Topbar...6 3.2 Menu og moduler...7

Læs mere

Indhold Login Beskeder Grupper Kalender Notifikationer Sikre filer Diverse

Indhold Login Beskeder Grupper Kalender Notifikationer Sikre filer Diverse Medarbejder FAQ Indhold Login... 3 + Hvor logger jeg ind på Aula?... 3 + Hvad, hvis jeg både er lærer og forælder til et barn?... 3 Beskeder... 3 + Hvor ser jeg sendte beskeder?... 3 + Hvordan tilføjer

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3

Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3 Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3 Version 3.0 December 2018 Indholdsfortegnelse 1 Aula... 3 2 Introduktion til udviklingen af Aula... 4 3 Generel navigation i Aula... 5 3.1 Topbar... 6 3.2 Menu og

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for det kommende lærerteam og forældre til 0. klasse. Klik

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Hvem må hvad i grupper?

Hvem må hvad i grupper? Hvem må hvad i grupper? Aula er grupper Gruppe som distributionsliste og rettighedsgruppe En gruppe, der kun benyttes som distributionsliste, gør det nemt og enkelt for medlemmer at sende fx beskeder eller

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (Aula)

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (Aula) Målrettet kommunikation Opret opslag For at gennemføre denne opgaveseddel skal din skoles institutionsadministrator på forhånd have oprettet en Aula-gruppe*, som I kan øve jer på. Hvis ikke, anbefales

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

September Aula anvendelse. Version. 1.0

September Aula anvendelse. Version. 1.0 September 2018 Aula anvendelse Version. 1.0 Indhold Formål... 3 Hvordan vil vi anvende Aula... 4 Hvilke grupper vil vi have i Aula?... 4 Opslag og beskeder giver mulighed for målrettet kommunikation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Version 1.0 Forud for piloten

BRUGERVEJLEDNING. Version 1.0 Forud for piloten BRUGERVEJLEDNING Version 1.0 Forud for piloten Indhold 1 HVAD ER AULA?... 4 2 INTRODUKTION TIL BRUGERVEJLEDNINGEN... 5 Brugervejledningens opbygning... 5 3 GENEREL NAVIGATION I AULA... 6 Menu og moduler...

Læs mere

november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0

november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0 november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0 Indhold Omfang... 3 Begreber... 3 Administratorrettighed... 3 Administratorrolle... 3 Kommunal administrator... 4 Institutionel administrator...

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 SAMARBEJDSPLATFORMEN Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 Dagsorden 1. Velkommen 2. Kort om KOMBIT 3. Status på projektet 4. Markedet for løsninger på dagtilbudsområdet 5. Kravspecifikationen

Læs mere

Kontakt din læringskonsulent. Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point.

Kontakt din læringskonsulent. Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point. Kontakt din læringskonsulent Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point. Pædagogisk personale Formål At du kan anvende og forstå Aula At du får en god forståelse

Læs mere

Integrér widgets fra SkoleIntra til Aula

Integrér widgets fra SkoleIntra til Aula Integrér widgets fra SkoleIntra til Aula Widgets fra SkoleIntra Fra august 2019 har alle folkeskoler i Danmark Aula som kommunikationsplatform og overtager dermed den del, vi i SkoleIntra altid har stået

Læs mere

FAQ Login og step-up. Version 1.0, December Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved

FAQ Login og step-up. Version 1.0, December Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved FAQ Login og step-up Version 1.0, December 2018 Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved FAQ Denne FAQ imødekommer de oftest stillet spørgsmål vedrørende login. Det er spørgsmål, som er kommet til

Læs mere

Aula FAQ Version 28. januar 2019

Aula FAQ Version 28. januar 2019 Aula FAQ Version 28. januar 2019 Denne FAQ er lavet på baggrund af de spørgsmål, der er stillet af ledere fra skoler, KKFO og fritidsinstitutioner på Aula workshops i områderne i januar 2019. Man kan finde

Læs mere

Sikker fildeling. Opret sikker fil. Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling.

Sikker fildeling. Opret sikker fil. Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling. Sikker fildeling Opret sikker fil Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling. Gå til Dokumenter og vælg Sikker fildeling Vælg Opret dokument

Læs mere

Lokal datamigreringsstrategi for Jammerbugt Kommune I forbindelse med implementeringen af Aula

Lokal datamigreringsstrategi for Jammerbugt Kommune I forbindelse med implementeringen af Aula 1 Lokal datamigreringsstrategi for Jammerbugt Kommune I forbindelse med implementeringen af Aula 1. Baggrund Der lukkes for SkoleIntra til august 2019, hvorfor alle vigtige og nødvendige data skal flyttes

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

Integrér widgets fra SkoleIntra til Aula

Integrér widgets fra SkoleIntra til Aula Integrér widgets fra SkoleIntra til Aula Widgets fra SkoleIntra Fra august 2019 har alle folkeskoler i Danmark Aula som kommunikationsplatform og overtager dermed den del, vi i SkoleIntra altid har stået

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer. Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4.

Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer. Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4. Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4. januar 2019 F Ø R S T E I N F O R M A T I O N S M Ø D E F O R L O K A L E A

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen

KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen PowerPoint Plenum KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen De to højest prioriterede temaer er Målstyret undervisning Ledelsen tættere på den faglige praksis Kommunerne fastholder høj grad af fokus

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus Velkommen til Mit Børnehus Mit Børnehus Center for Skoler og Dagtilbud 2012 En dag i daginstitutionen byder på mange sjove og spændende oplevelser - I Mit Børnehus kan I nu sammen tage et kig i dagbogen,

Læs mere

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. menuen. - Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i Tabulex SFO. Har du ikke forældremyndighed,

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO

INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO 9. juli 2018 9. juli 2018 INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO Vi har valgt, at børn, forældre og personale skal bruge Tabulex - et elektronisk komme/gå- og stamkortssystem til

Læs mere

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Ole Windeløv Oversigt Et par gode råd UNI-Login for forældre Integration til bookingsystemer Besked systemet eksterne beskeder SMS fra andre systemer

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Kom godt fra start. Din guide til. ForældreIntra

Kom godt fra start. Din guide til. ForældreIntra Kom godt fra start Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra skolens samarbejdsplatform Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind direkte på internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login Log

Læs mere

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA BØRNEHUSET PÅ TOPPEN KOM GODT I GANG MED FAMILIEINTRA Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. D.I.I. Børnehuset på Toppen,

Læs mere

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA VUGGESTUEN LÆRKEBO KOM GODT I GANG MED FAMILIEINTRA Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vuggestuen Lærkebo, Næringen

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus Velkommen til Mit Børnehus Mit Børnehus Center for Skoler og Dagtilbud 2012 En dag i fritidshjemmet byder på mange sjove og spændende oplevelser - I Mit Børnehus kan I nu sammen, se billeder fra dagligdagen

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre - Vejledning i Tabulex på Grønnemose SFO - Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Du finder Tabulex SFO under menupunktet SFO i venstremenuen. Klik

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital læringsplatform og samarbejdsplatform d. 23. april 2015 Afdelingschef Ralf Klitgaard og projektchef Kit Roesen Agenda 1. Brugerportalinitiativet den politiske

Læs mere

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.13

Nyt i SkoleIntra 5.13 Nyt i SkoleIntra 5.13 Sidst ændret den 15 04 2016 Oplysninger om abonnement på itslearnings SMS tjeneste Itslearning tilbyder en SMS tjeneste, der giver mulighed for at sende sms er fra SkoleIntra. Under

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA BØRNEHUSET NORDLYS KOM GODT I GANG MED FAMILIEINTRA Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Børnehuset Nordlys, Grydhøjvej

Læs mere

Bilag 2.1.A Begrebs- og Informationsmodel. Samarbejdsplatformen. Side 1 af 15

Bilag 2.1.A Begrebs- og Informationsmodel. Samarbejdsplatformen. Side 1 af 15 Bilag 2.1.A Begrebs- og Informationsmodel Samarbejdsplatformen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Læsevejledning... 3 2 Informationsmodellens begreber, der skal realiseres i Systemet... 4 2.1 Informationer

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Tryk på Tabulex SFO i menupunktet SFO i venstremenuen. Tryk Klik her for at åbne Forældre med forældremyndighed

Læs mere

Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien

Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien Forsiden Dette er forsiden af PersonaleIntra. Menupunkterne er nu at finde foroven, og din egen profil finder du yderst oppe i højre hjørne. Forsiden minder

Læs mere

Kort vejledning til Lyngbjerggårdskolens ForældreIntra

Kort vejledning til Lyngbjerggårdskolens ForældreIntra Kort vejledning til Lyngbjerggårdskolens ForældreIntra Kære forældre Det er med stor glæde, at vi her kan præsentere jer for skolens ForældreIntra. ForældreIntra er et internet-baseret kommunikationssystem,

Læs mere

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA HUSET PÅ BAKKEN KOM GODT I GANG MED FAMILIEINTRA Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. D.I.I. Huset på Bakken, Lindholmvej

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login på fanen

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Hvem kan komme ind i Tabulex Børn? Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Anvendeslses- og kanalstrategi. Aula i København. Anvendelsesstrategi

Børne- og Ungdomsforvaltningen Anvendeslses- og kanalstrategi. Aula i København. Anvendelsesstrategi kk.dk/buf Børne- og Ungdomsforvaltningen Anvendeslses- og kanalstrategi Aula i København Anvendelsesstrategi 2 Indhold Indhold Indledning 5 Mål 6 Kanalstrategi 17 1 Aula skal være en platform, som alle

Læs mere

Figur 1 Tidsramme for udrulningen

Figur 1 Tidsramme for udrulningen Artikel 9 Aula Udrulningstrin 1 Indledning til udrulningen Udrulningen i Aula er planlagt til at vare 8 uger. Herudover er der afsat 2 uger som buffer. Nogle kommuner kan hurtigt gennemføre udrulningen,

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution give dig adgang. Log ind

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer. Fokus på anvendelse

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer. Fokus på anvendelse Drejebog Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer Drejebog for uddannelsesforløb for kommunale administratorer giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets lektioner og indhold, som har

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

SkoleInfo. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: :::

SkoleInfo. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: ::: SkoleInfo - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet SkoleInfo. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. SkoleInfo

Læs mere

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA D.I.I. SKIBET KOM GODT I GANG MED FAMILIEINTRA Sådan kommer du godt i gang med FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. D.I.I. Skibet, Skejbytoften

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Nyt i SkoleIntra 5.8 Sidst ændret den 26-01-2015 Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Administrator har mulighed for at oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning

Læs mere

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA VUGGESTUEN FIRKLØVEREN KOM GODT I GANG MED FAMILIEINTRA Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vuggestuen Firkløveren,

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

KbhForældre KbhForældre.dk

KbhForældre KbhForældre.dk KbhForældre KbhForældre.dk KbhForældre - din indgang til dit barns institution I Børne og Ungdomsforvaltningen har vi fokus på forældresamarbejdet og kommunikationen med forældrene. Derfor har vi anskaffet

Læs mere

NemBørn. Kære Forældre

NemBørn. Kære Forældre Kære Forældre NemBørn Vi overgår til digital kommunikation Fra d. 4.6.12 får du information om dit barn direkte i vores nye kommunikationskanal NemBørn. Nembørn er daginstitutionernes pendent til Skoleintra,

Læs mere

April Hjemmesider overblik over funktionalitet

April Hjemmesider overblik over funktionalitet April 2019 Hjemmesider overblik over funktionalitet Indhold Institutionernes nye hjemmesider... 3 Indledning... 3 Elementer på hjemmesiden... 3 Farvetemaer... 3 Forside... 5 Menu... 6 Indholdssider...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Projektgruppen Varde Kommune AULA marts/april Klik på en overskrift i Indholdsfortegnelsen - du sendes til valgte område

Projektgruppen Varde Kommune AULA marts/april Klik på en overskrift i Indholdsfortegnelsen - du sendes til valgte område Klik på en overskrift i Indholdsfortegnelsen - du sendes til valgte område -- Klik på - du sendes til Indholdsfortegnelsen -- Der findes andre links i klikguiden for AULA -- Med venlig hilsen Projektgruppen

Læs mere

Udvikling af prototype: Ønsker og krav til digital portfolio

Udvikling af prototype: Ønsker og krav til digital portfolio Udvikling af prototype: Ønsker og krav til digital portfolio Indhold Barnets Digitale Portfolio... 1 Samarbejde om udvikling af en prototype... 1 Mulighed for efterfølgende abonnementsordning af prototypen...

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. Opret Tabulex Login under dit barns stamkort. Du kan efterfølgende

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.borneweb.dk Log på med NemID - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login på fanen stamkort.

Læs mere

NemBørn. Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Kære Forældre

NemBørn. Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Kære Forældre Kære Forældre NemBørn Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Det du som udgangspunkt skal gøre i NemBørn er: Vi overgår til digital kommunikation Fra

Læs mere

Aula. Chefkonsulent Dorthe Andersen. Kommunedage november 2016

Aula. Chefkonsulent Dorthe Andersen. Kommunedage november 2016 Aula Chefkonsulent Dorthe Andersen Kommunedage november 2016 Aula Grobund i Brugerportalsinitiativet (BPI) baseret på aftale mellem KL og regeringen Skoledel og dagtilbudsdel Alle kommuner tilsluttet skoledelen

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende. Benytter du en

Læs mere

Anvendelsesstrategi for Aula i Gladsaxe Kommune. Version 1.0,

Anvendelsesstrategi for Aula i Gladsaxe Kommune. Version 1.0, Anvendelsesstrategi for Aula i Gladsaxe Kommune Version 1.0, 18.09.2018 1 Indledning og formål Aula er den nye, fælles kommunikationsplatform for skole og dagtilbud og erstatter dermed SkoleIntra og kommunikationsdelen

Læs mere

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag.

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. - Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vejen til FamilieIntra går gennem vores hjemmeside: www.firkloeveren.dagtilbudaarhus.dk

Læs mere

Samarbejde og kommunikation med forældre

Samarbejde og kommunikation med forældre Samarbejde og kommunikation med forældre Skolens teoretiske grundlag På Munkebo Skole arbejder vi med afsæt i systemisk tænkning. Det betyder, at vi ser alle sociale relationer som systemer. Familien,

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen mere digital indgik regeringen og KL i 2014 en aftale

Læs mere

I løbet af november får vi opsat skærme/tablets i alle garderober. Disse tablets skal benyttes til den daglige ind-og ud-krydsning.

I løbet af november får vi opsat skærme/tablets i alle garderober. Disse tablets skal benyttes til den daglige ind-og ud-krydsning. Børnehuset Troldehøj den 6. november 2017 Kære forældre i Troldehøj Fremover skal både forældre og personale i Troldehøj bruge Tabulex Børn - et elektronisk komme/gå-program til daginstitutioner. Det er

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 21-10-2015 Indhold Ny loginside... 1 Ny version af editor... 3 Oprettelse af hold... 3 Kopier dokumenter til SkolePorten... 3 Fra medarbejder til ekstern bruger...

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere