Kåringsvejledning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kåringsvejledning 2013"

Transkript

1 Kåringsvejledning 2013 Vejledningen bedes grundigt gennemlæst, da der er ændringer i forhold til tidligere. Det drejer sig primært om, at hesten skal have opdateret hestepas, at der i år ikke er et kåringspas og fremviser derfor har mindre papirer at holde styr på, at der nu er mulighed for at reservere pladser til to unavngivne heste, at der nu udføres sundhedstjek inden fremvisningen og, at der gælder nye vaccinationsregler. (Se endvidere Generelle Hesteejerbrev). Reglerne for kåring og avlsgodkendelse fremgår af FIZO og af DI s Stambogsreglement. Heri findes de generelle forudsætninger for fremstilling af heste til bedømmelse ved en international FEIF kåring. FIZOen kan hentes på feif.org Alle heste, der stiller til bedømmelse, skal være registreret i en af FEIF godkendt stambog. Det Generelle hesteejerbrev, regler for den nye sundhedskontrol og for de nye vaccinationsregler kan ses via følgende link Tilmelding til kåring - For tilmelding henvises til DI s hjemmeside. Ved framelding tilbagebetales kåringsgebyret minus ekspeditionsgebyr kun mod forevisning af dyrlægeerklæring. Kåring - Heste, der er 4 år og ældre kan stille til fuldbedømmelse. Hingste og hopper, der er 3 og 4 år kan stille til bygningsbedømmelse. Hingste, der skal virke i avlen i Danmark skal have en DNA afstamningskontrol uden anmærkninger. DNA tages via blodprøve eller evt. en hårprøve. Beviset skal udfærdiges af Blodtypelaboratoriet for Heste, Rødebæksvej 2, Rodelund, 8653 Them, tlf , fax eller af et andet godkendt laboratorium. Alle hingste skal, første gang de fremstilles til fuldkåring fra det 5. leveår, fremvise resultater fra en godkendt spatrøntgenundersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen skal foreligge før hingsten kan stille til kåring. For detaljer vedr. regler om spatrøntgenundersøgelsen henvises til DI s hjemmeside under fanen Avl. Vælg Kåringer 2013 Under Dokumenter findes følgende link: Røntgenundersøgelse af hingste for spat (PDF). Hingste skal fremstilles første gang og have opnået minimum 7.75 for at opnå bedækningstilladelse senest det år, de fylder 7. Hingste, som har været fremstillet tidligere, kan genfremstilles ved enhver DI kåring. Se i øvrigt DI's stambogsreglement for regler for opnåelse af bedækningstilladelse. Afkomskåring af hingste - Levende hingste kan afkomskåres, når der kan fremstilles mindst seks afkom til kåring hingsten skal være til stede. Afdøde hingstes afkom kan præsenteres som samlinger, men samlingen kan ikke præmieres. Afkomskåring af hopper - Levende hopper kan afkomskåres, når der kan fremstilles mindst tre afkom til kåring hoppen skal være til stede. Afdøde hoppers afkom kan præsenteres som samlinger, men samlingen kan ikke præmieres. Generel vejledning Mærkning og Hestepas. Heste, der ikke er chipmærket ved ankomst til kåringspladsen skal mærkes inden afrejse fra kåringspladsen. Frysemærkning accepteres ikke som identifikation på kåringspladsen. Alle heste skal have et (opdateret) Hestepas. Kan microchip ikke findes, skal hesten chipmærkes og der skal efterfølgende foretages DNAAfstamningskontrol.

2 Etiske regler - Deltagelse i kåringer under avlskomiteen fordrer, at man efterlever et etisk kodeks i omgangen med heste og i sin adfærd i øvrigt under kåringen og regelsættet er gældende for alle forhold under kåringen. FEIF har formuleret et sæt etiske regler; disse kan læses i FIZOen s første afsnit Etiske regler ( Code of Conduct i den engelske version) Det er et krav til fremviser/ejer, at han/hun i enhver henseende sørger for at være et godt eksempel for andre ved at være hensynsfuld overfor hesten og korrekt i sin ridning og ved i øvrigt at udvise fair og anstændig adfærd over for andre deltagere og officials. Mulige konsekvenser af brud på de etiske regler fremgår også af FIZO pp Alkohol - Indtagelse af alkohol og (forbudte) euforiserende stoffer hører naturligvis ikke sammen med fremvisning af heste og betragtes som brud de etiske regler. Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet Doping - Anvendelse af et hvert stof, der ikke er et normalt næringsmiddel for heste og som kan påvirke hestens ydeevne, er forbudt. Heste til dopingtest udtages af dommerne og/eller kåringsledelse, som til enhver tid kan beslutte, at en given hest, eller gruppe af heste, skal dopingkontrolleres. Heste, der forlader kårings-pladsen inden 2. gennemridning skal aflevere blodprøve med henblik på en dopingtest. I øvrigt henvises til gældende FIPO vedr. doping. Afvisninger - Heste hvis adfærd er af en karakter, så de vurderes at være til fare for sig selv og/eller deres omgivelser kan afvises. Det samme gør sig gældende for heste hvis adfærd, foderstand eller tilstand i øvrigt hindrer, at et forsvarligt bedømmelsesforløb kan gennemføres. Heste, der viser halthed afvises. I tvivlstilfælde er det den officielle kåringsdyrlæges vurdering, der er afgørende. Voldgiftskomité - I forbindelse med internationale kåringer skal der jvf. FIZO nedsættes en voldgiftskomité. Komitéens opgave er at behandle eventuelle skriftlige klager over forhold, som måtte opstå under afviklingen af kåringen. Hvem kan klage og hvad kan der klages over? - Enhver, som stilles dårligt på grund af overtrædelse af forhold omkring planlægningen eller af FIZO har ret til at klage; det samme gælder desuden for alle officials. Klager over dommernes bedømmelse/karaktergivning kan kun begrundes i overtrædelse af regler eller i magtmisbrug. Klager kan varsles mundtligt hurtigst muligt og senest en halv time efter begivenheden har fundet sted og skal herefter umiddelbart følges op af en skriftlig klage til kåringsledelsen. Klagen skal være ledsaget af indbetaling af et depositum (50 Euro eller tilsvarende i danske kroner). Depositum refunderes, hvis klageren får helt eller delvis medhold. Klager over tider og planlægningen i øvrigt skal indgives før begivenheden eller før den pågældende klasse begynder. Voldgiftskomitéens medlemmer. Komitéen består af: Kåringslederen eller en substitut for ham/hende, som er udpeget på forhånd. Et medlem af den organiserende komité (avlskomiteen), samt en substitut, som er udpeget på forhånd Overdommeren eller et medlem af dommerpanelet, som er udpeget på forhånd FEIF s avlsleder, eller en substitut for denne, som er udpeget på forhånd (I praksis formanden for avlskomiteen) En repræsentant for avlerne, der fremviser heste ved kåringen samt en suppleant (kan komme i anvendelse ved evt. inhabilitet). Avlerrepræsentanten (og suppleanten) vælges af ejere/ fremvisere under ejer/fremvisermødet, som afholdes under enhver kåring. For grundigere indsigt i regler vedr. klager og voldgiftskomite henvises til FIZO en. Klager i øvrigt - Indvendinger mod banen eller andre forhold på kåringspladsen rettes direkte til kåringslederen. Om selve kåringen Når din hest er tilmeldt til fuldkåring består kåringen af seks dele, som forløber i nedenfor nævnte rækkefølge: Ankomst til kåringspladsen og indsyning Dyrlægeundersøgelse (Kun hingste) Måling og sundhedtjek Bygningsbedømmelse Første ridebedømmelse (individuel) Anden ridebedømmelse (grupperidning)

3 Giv din hest de bedste betingelser hjemmefra: Mød med en velsoigneret hest. Mød med en hest i korrekt foderstand. Mød med en hest der er trænet i mønstring, og også i berøring med noget der ligner en målepind. Det forventes også, at din hest kan få løftet ben og at hovene er rengjorte og fri for fedt, olie, tjære eller lignende. Mød med en hest, der er trænet i en sådan grad, at det er muligt at vise gangartsanlæg og øvrige rideegenskaber bedst muligt. HUSK at en hest der ikke kan berøres, få løftet ben eller måles heller ikke kan bedømmes. Ankomst til kåringspladsen: Indsyning og dyrlægekontrol - Ejeren/fremviser kontakter kåringslederen eller dennes repræsentant i indsyningen, inden hesten tages ud af traileren. Ejeren/fremviser afleverer hestens; original (opdateret)hestepas vaccinationsbevis samt en underskreven tro - og loveerklæring,hvorefter hesten anvises opstaldning. Af tro - og loveerklæringen fremgår kravene til gyldig vaccination, samt sygdoms- og smittefrihed. Heste, for hvilke der ikke ved ankomsten kan fremvises et eller flere af de krævede dokumenter i gyldig stand, accepteres ikke på kåringspladsen. Ej heller accepteres heste, der på trods af tro- og loveerklæring og vaccinationsattest, alligevel må formodes at kunne være smittebærende. Program og tidsplaner - I staldene opsættes der tidsplaner med omtrentlige tidspunkter for måling, dyrlægekontrol, bygnings/ridebedømmelse og shows. Tilladt udstyr til kåringer - Alle sportssadler, ridepuder, gjorde og haleremme er tilladt, forudsat hesten ikke generes heraf. Bid skal passe til hesten og ikke skade hestens mund. Hovedtøj og næserem skal passe til hesten, være korrekt justeret og ikke skade hesten. Beskyttelsesudstyr er kun tilladt under ridefremstillingen, hvor der på forbenene må anvendes sort eller (mørke-) brunt beskyttelsesudstyr, der vejer max 120 g/ ben. Maksimale tilladte længde for pisk inkl. snert er 120 cm. Brug af sporer er forbudt. Sko og hove - Beskæring af hoven skal altid være udført således, at hoven fremtræder naturligt og hoven skal være på linje med koden. Hovlængden, målt fortil fra kronrand til sål, må max. være 9 cm. For heste der er 137 cm eller mere i stangmål tillades op til 9.5 cm og for heste, der er 145 cm eller mere i stangmål er den tilladte hovlænge op til 10 cm stadig forudsat, at længden er naturlig for hesten. Det vil sige, at vurderingen af hovens naturlige længde kommer i første række og de tilladte centimetermål kommer i anden række. Maximale tilladte forskel i længden på forhove og baghove er 2 cm. Vejledende skal hovvinklerne normalt være på 45 grader for og 50 grader bag, ellers en lige linje. Ved fremad - eller bagud brudte tåakser bliver fremviseren bedt om at sko om. Ved tvivl er det en dyrlægevurdering, der afgør om hovvinklerne er normale for hesten. Der må ikke benyttes nogen form for såler eller kunstigt materiale til beskyttelse eller reparation af hoven. Alle heste, der stiller til fuldbedømmelse skal være skoet på alle fire ben. Alle fire sko skal være ens med hensyn til materiale og bredde. Der accepteres en afvigelse i tykkelsen mellem for- og bagsko på op til 2 mm; ingen yderligere tolerancer er tilladt. Skoene må have en max. tykkelse på 8 mm og en max bredde på 23 mm. Materialet, der bruges til skoning, må ikke overstige jerns vægtfylde. Skoens form og størrelse skal passe til hoven. Skoen må ikke gå ud over den naturlige forlængelse af tåranden og ikke gå længere bagud end til en linie fra ballen og lodret ned. Max. 2 mordax pr. sko; max. størrelse (længde x bredde x højde): 15x15x12mm. Sygebeslag er ikke tilladt. Svejsninger på skoene er ikke tilladt. Hingste, der kun stiller til eksteriørbedømmelse eller hingste, der stiller til kåringsbekræftelse, men kun vises ved hånd, kan enten være uskoede eller skal være skoet med godkendt kåringsbeslag på alle fire ben. Kunstigt hovmateriale - Enhver form for brug af kunstigt hovmateriale er forbudt. Heste, der fremstilles med kunstigt hovmateriale vil udløse en formel advarsel til fremstilleren og, alt efter omstændighederne, også til ejeren. For heste, for hvilke der under eller efter kåringen konstateres, at der er brugt kunstigt hovmateriale under kåringen, bortfalder bedømmelserne uden kompensation. Kontrol af sko og hjælpemidler - I forbindelse med målingen vil en official kontrollere, at hestens beskæring og skoning er korrekt. Det er ikke tilladt at ændre på eller omlægge beslaget

4 efter hesten har forladt målingen. Er du i tvivl om din hest er reglementeret skoet inden målingen, så få den skoet om eller bedst af alt: Sørg for at din hest er skoet rigtigt hjemmefra og husk, at beslaget skal kunne holdes inden for det reglementerede under hele kåringen. Omlægning af sko under kåringen er ikke tilladt. Omlægninger uden tilladelse udløser en formel advarsel. Dyrlæge Dyrlægen skal undersøge hingstenes almene sundhedstilstand og for eventuelle arvelige fejl, samt kønsorganernes beskaffenhed. Dyrlægen kan ud fra en veterinær vurdering vælge at afvise en hest. Sundhedskontrol - Som en naturlig del af stadig større fokus på hestevelfærd og godt horsemanship er der indført et generelt sundhedstjek af heste, der fremstilles til bedømmelse. Som noget nyt undersøges hestenes almene sundhedstilstand INDEN bedømmelserne og der screenes for skader, især i mund og på ben, både inden og efter ridefremvisningerne. Screening inden bedømmelserne foretages som udgangspunkt i forbindelse med måling. Med henblik på dokumentation og skadesvurderinger tages der under særlige omstændigheder billeder. Se bilag for yderligere detaljer. Måling - Inden bygnings- og ridebedømmelserne skal hesten fremstilles til måling. Der tages ikke buemål og saddellejemål på hopperne. Bygnings - og ridebedømmelsen - Hestene vil normalt være opdelt i aldersgrupper og herunder i bedømmelsesgrupper, som dømmes færdig hver for sig. Kåringsledelsen og/eller avlskomiteen kan dog beslutte at fravige opdelingen efter alder og køn. (Se også Generelle Hesteejerbrev). Bygningsbedømmelsen - Af hensyn til bedømmelsen af hovedet skal hesten fremstilles med diskret hovedtøj uden næsebånd. På mønstringsbanen stilles hesten med siden med mindst man vendende imod dommerne. Fremviseren har lov til at have en hjælper med. En evt. hjælper har alene til opgave at assistere med opstilling og mønstring af hesten og skal til en hver tid holde en passende afstand til kåringskommissionen. I øvrigt skal henstillinger fra dommerne følges. Bedømmelse af hove: Af hensyn til bedømmelsen af hovene skal disse ved bygningsbedømmelsen være rengjorte og helt fri for farve, fedt, tjære, olie eller lignende. På anmodning fra dommerne mønstres hesten på lige bane. Hesten bør kunne mønstres i skridt og trav på ét spor, så dommerne har den bedste mulighed for at bedømme hestens bevægelser. Heste, der ikke mønstres korrekt og/eller ikke mønstres i trav, kan normalt ikke opnå højere karakter end 7.5 for benbevægelser. Delkarakterer for bygning offentliggøres umiddelbart efter bedømmelsen. Genbrug af bygningsbedømmelsen - En bygningsbedømmelse i forbindelse med en fuldbedømmelse gælder hele det pågældende kalenderår dog således, at for heste, der er bedømt flere gange vil det altid være den seneste bygningsbedømmelse og måling, der er den gældende, hvis hesten stiller til ny kåring. For heste, der genfremstiller med en tidligere gældende bygningsbedømmelse gælder, at de er underlagt de almindelige regler for identifikation, beslagkontrol, måling af hovlængder etc. Ridebedømmelsen - Hesten vises under rytter på en lige bane, der har en længde på min. 250m. For fremvisere med flere heste til kåring i samme klasse gælder at kåringsledelsen naturligvis vil forsøge at planlægge så der undgås flaskehalse, men at det er fremviserens eget ansvar at medbringe tilstrækkelig med hjælp til at kunne møde op rettidigt til ridebedømmelserne med opvarmede heste; både ved de individuelle bedømmelser og ved gruppefremvisningerne. I forbindelse med indridningen til ridebedømmelsen etableres der skoog udstyrskontrol. Kontrollen finder normalt sted inden ridefremvisningen, men kontrol kan også finde sted efter ridebedømmelsen. Efter ridebedømmelsen kontrolleres der for skader. Hesten må, af hensyn til ridebedømmelsen og bedømmelse for vilje og sind, ikke rides uden for dommernes synsvidde. Det bør tilstræbes, at hesten vendes senest ved sidste markering, rød markering. Det er dit eget ansvar at møde til kontrol i passende tid inden du skal på banen og efter kontrol og godkendelse skal du holde dig inden for synsvidde af sko- og udstyrskontrollen. I det omfang det er praktisk muligt for dommerne, offentliggøres delkaraktererne under selve ridebedømmelsen. Først vises hesten alene på banen. Rytteren skal altid følge speakerens anvisninger og på dennes anmodning begynde fremvisningen. Rytteren bestemmer selv rækkefølge af gangartsvisningen. Trav vises i middel/hurtigt (frit) tempo. Galop vises både i langsomt og i hurtigst mulige tempo. Tölt vises i langsomt tempo og så hurtigt som muligt. Pas vises i størst mulig fart. Skridt vises i middeltempo.

5 Vedr. bedømmelse af tölt, vær opmærksom på, at Hvis der kun vises langsom tölt, er maksimumkarakteren for tölt 8,0 Hvis der ikke vises langsom tölt er maksimumkarakteren for tölt 8,0 For at opnå 8 i tölt skal man opnå min. 7,0 for den langsomme tölt For at opnå 8,5, for tölt skal man opnå min. 7,5 for den langsomme tölt For at opnå 9,0 for tölt skal man opnå mindst 8,0 for den langsomme tölt For at opnå 9,5 for tölt skal man opnå mindst 8,5 for den langsomme tölt For at opnå 10 for tölt skal man opnå mindst 9,0 for den langsomme tölt. Vedr. bedømmelse af galop, vær opmærksom på, at Hvis der kun vises langsom galop er maksimumkarakteren 8,0 Hvis der ikke rides langsom galop, er maksimumkarakteren 8,0 For at opnå 8,5 for galop skal der opnås minimum 7,5 for langsom galop. For at opnå 9,0 for galop, skal der opnås minimum 8,0 for langsom galop. For at opnå 9,5 for galop, skal der opnås minimum 8,5 for langsom galop. For at opnå 10 for galop, skal der opnås minimum 9,0 for langsom galop. Regler omkring visning af langsomme tempi i tölt og galop gælder for både den individuelle fremvisning og for gruppefremvisningen. De langsomme tempi i tölt og galop samt skridt skal vises umiddelbart ud for dommervognen og min. 50 meter. Rytteren bør tilstræbe, at visningen af hver gangart begrænses til to gennemløb, dog for skridt til ét gennemløb. Et gennemløb betyder fra den ene til den anden ende af den afmærkede bane. Der tillades maksimalt 10 gennemløb ved den individuelle ridebedømmelse. Tab af sko eller udstyr - Hvis en del af udstyret tabes eller går i stykker under selve ridefremvisningen, må det kun erstattes med helt tilsvarende udstyr og kun efter aftale med dommerformanden (i kåringskommissionen). Tabes en sko under den individuelle ridebedømmelsen må der skos om, hvis der er redet 8 langsider eller mindre. Tabes der en sko under gruppefremvisningen, må der skos om og hesten kan deltage i en senere gruppe, dog højest 6 langsider i alt. Grupperidning/gruppebedømmelse - Ved gruppebedømmelserne arrangeres heste i grupper a 2 4 heste og så vidt muligt efter køn og alder og med de lavest bedømte heste først. Rytteren har 6 gennemløb til sin rådighed i grupperidningen. Ved grupperidningen kan hesten forbedre sine delkarakterer i rideegenskaber. Karaktererne kan ikke sænkes. Eventuelle forbedringer i delkaraktererne annonceres, umiddelbart efter hestens sidste gennemløb. En ridebedømmelse gælder for den individuelle bedømmelse, når der er redet 6 langsider eller mere. En langside tæller, når den er 50 % fuldført. Ridebedømmelsen tæller ikke, hvis der vises mindre end 6 langsider. I gruppefremvisningen tæller bedømmelsen så snart hesten er på banen. Avlsshow - Ved kåringen er der mulighed for opvisninger med deltagelse af avlsgodkendte hingste, afkomsvisninger og stutterivisninger. Alle heste, som deltager i avlsshows, er underkastet de samme regler for sko og udstyr, som er gældende for kåringshestene. Ønsker om deltagelse i avlsshow skal meddeles kåringslederen. Se program for tidspunkter. Andet - Elastikker, fletninger eller lign. hjælpemidler i man og hale er ikke tilladt. Avlskomiteen henstiller, at de fremstillede heste ikke er klippet og klipning er kun tilladt af helbredsmæssige årsager. Barbering af hestene er forbudt. Husk ingen ridning på pladsen uden godkendt hjelm. Husk at de oplistede regler mht. sko, udstyr, brug af hjelm, etisk adfærd etc. gælder for HELE kåringen og på HELE pladsen. Avlskomiteen & kåringsledelsen ønsker alle en god kåring!

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

7. Gæðingakeppni-regler

7. Gæðingakeppni-regler 7. Gæðingakeppni-regler 7.3 Om konkurrenceheste, ryttere og udstyr 7.3.0 Betegnelse for de forskellige klasser A-flok (femgængere) = GDA B-flok (firgængere) = GDB 7.3.1 Retten til deltagelse og tilmelding:

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Stambogsreglement 2012

Stambogsreglement 2012 Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Avlsberettigede

Læs mere

stambogsreglement Dette stambogsreglement er gældende for

stambogsreglement Dette stambogsreglement er gældende for Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

Forslag til revision af stambogsreglement

Forslag til revision af stambogsreglement Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Det Sjællandske Bededagsstævne

Det Sjællandske Bededagsstævne Det Sjællandske Bededagsstævne Program 2014 2 Det Sjællandske Bededagsstævne 2014 Program: (Ret til ændringer i programmet forbeholdes) Fredag: Kl. 07.30-9.30 Kl. 08.30 Kl. 08.45 Kl. 09.00 Kl. 09.50 Kl.

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes)

Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes) Det Sjællandske Bededagsstævne Program 2017 2 Det Sjællandske Bededagsstævne 2017 Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes) Fredag: Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 09.50 Kl. 10.40 Kl. 11.00

Læs mere

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat for P.R.E. heste DAMOCHA 2015 22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Sted: Aalestrup Rideklub Borgergade 59 9620 Aalestrup Danmark Dommer eksteriør: Dommer

Læs mere

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013)

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013) Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

Special Olympics - Ridning

Special Olympics - Ridning Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

Dommer Juan Manuel Carnero

Dommer Juan Manuel Carnero Dommer Juan Manuel Carnero Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening har hermed fornøjelsen af endnu engang at invitere til Dansk P.R.E. Avlsforenings største arrangement i 2017. Vi håber, at mange P.R.E. ejere

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, og 6-års dressurheste Vinderen

Læs mere

Nökkvi klubstævneregler

Nökkvi klubstævneregler Nökkvi klubstævneregler Følgende regler er gældende til alle Nökkvi klubstævner: udgivet 23. marts 2013 / senest opdateret 11. august 2015 Generelle betingelser: Du behøver ikke stamtavle på din hest,

Læs mere

Avlsmål og kåringsregler 2016

Avlsmål og kåringsregler 2016 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Program (Ret til ændringer forbeholdes)

Program (Ret til ændringer forbeholdes) Ishesteligafinalen 2015 Program 2 Program (Ret til ændringer forbeholdes) Lørdag: Kl. 08.30 Ryttermøde Kl. 08.45 Dommermøde Kl. 09.00 4.2 Alle udtagelse Kl. 09.45 4.1 Åben udtagelse Banepleje Kl. 11.00

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

JUNI 2019 KONKURRENCER VED DET FYNSKE BØRNEDYRSKUE

JUNI 2019 KONKURRENCER VED DET FYNSKE BØRNEDYRSKUE 14.-16. JUNI 2019 KONKURRENCER VED DET FYNSKE BØRNEDYRSKUE HVEM KAN DELTAGE? Kun den der er udstiller kan deltage i konkurrencerne med sit dyr. Beskrivelserne herunder er vejledende. Vi vil tilpasse konkurrencerne

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Værd at vide om Hingstekåring

Værd at vide om Hingstekåring Værd at vide om Hingstekåring Fjordhesten Danmark har i mange år haft hingstekåring i august-september. For år tilbage var det i september, i de senere år har det været i august. 2018-kåringen finder sted

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER Alrid er... Alrid - Indhold Alrid er... Indhold Alrid er De fem decipliner Alrid er Det absolut mest specielle ved den islandske hest, er de 5 gangarter. Den alsidige islænder skal derfor vise, at den

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

Hingstekåringsregler

Hingstekåringsregler Hingstekåringsregler 19.03.2017 1 Selektion Selektionen af hingste består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering. 2 Afstamningskrav m.m. Stk. 1 Hingsten skal opfylde

Læs mere

Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot

Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot Den Schweiziske hovstøvle er meget slidstærk og giver god støddæmpning. Den holder i gennemsnit 4 6 gange længere end jernsko, i nogle tilfælde mere end et år.

Læs mere

Vinterduel & Firmakeppni

Vinterduel & Firmakeppni Vinterduel & Firmakeppni Helsinge Rideklub, Husebyvej 13, 3200 Helsinge Søndag d.3. februar 2018 Velkommen Vi er glade for at kunne byde velkommen til Vinterduel d. 3. februar 2018 Stævnet rides efter

Læs mere

9.-13. marts 2011 ...

9.-13. marts 2011 ... MANUAL TIL HINGSTEKÅRING 9.-13. marts 2011................ Hvad skal hingstene igennem? (se også minutplan for hingstekåringen) Hold 1 springbetonede: Onsdag: Træning i løsspringning i hal M Hold 1A: kat.

Læs mere

Værd at vide om Hingstekåringen 2019

Værd at vide om Hingstekåringen 2019 Værd at vide om Hingstekåringen 2019 Fjordhesten Danmark har i mange år haft hingstekåring i august-september. For år tilbage var det i september, i de senere år har det været i august. 2019-kåringen finder

Læs mere

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017 P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET GENERELT Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 17 1. Hesten kan kun deltage i den disciplin (springning eller dressur),

Læs mere

Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer.

Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer. Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer. For at opnå en ensartet fremvisning og dermed vurdering fra plads til plads og fra år til år er efterfølgende

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indhold AVLSMÅL...2 REGLER FOR REGISTRERING OG KÅRING...2 1. Generelle kåringsregler...2 2. Farveselektion...2

Læs mere

Thors jubilæumsstævne

Thors jubilæumsstævne 2016 Thors jubilæumsstævne Program - tider er vejledende Lørdag: Kl. 8.30 Kl. 8.45 Kl. 9.00 Kl. 9.50 Kl. 10.10 Kl. 10.45 Kl. 10.55 Kl. 11.35 Kl. 11.55 Kl. 12.15 Kl. 13.00 Kl. 14.00 Kl. 14.45 Kl. 15.25

Læs mere

Stambogs & Kårings Reglement for DFF

Stambogs & Kårings Reglement for DFF Stambogs & Kårings Reglement for DFF 1. Avlsmål 2 2. Registre / Stamtavle registrering 2 2.1 Hovedstambog 2 Register a; Stambog for hingste 3 Register b; Stambog for hopper 3 Register c; Følbog 3 Register

Læs mere

Høststævnet. 1. september Fogedgaarden Vejbyvej Tisvildeleje

Høststævnet. 1. september Fogedgaarden Vejbyvej Tisvildeleje Høststævnet 1. september 2018 Fogedgaarden Vejbyvej 4 3220 Tisvildeleje Velkommen Vi er glade for endnu engang at kunne byde velkommen til Høststævnet. Igen i år har vi været heldige med vores sponsorer,

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB

DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB Stambogsregler for DCPS 1. Målsætning: DCPS formål er at fremme avlen samt forbedre konkurrenceegenskaberne og kvaliteten af racen ved at: Føre en stambog med oplysninger om afstamning, status og resultater

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde september

DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde september Almindelige bestemmelser Sted Kontaktperson/(er) DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde 28.-30. september Voltigeklubben Thommysminde (VKT) C/O ThommysmindeHesteCenter Hvejselvej

Læs mere

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Generelt 1. Formål: Formålet med kåringsregler er, at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Tinker Forening, så selektionen resulterer i avlsfremgang.

Læs mere

JUBILÆUMS KÅRING & SHOW

JUBILÆUMS KÅRING & SHOW JUBILÆUMS KÅRING & SHOW 1964-2014 FYN D. 2. og 3. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Maj 2014 Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark inviterer hermed til JUBILÆUMS KÅRING & SHOW

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg

Læs mere

Side 1 af 6. THORs forårsstævne 2015

Side 1 af 6. THORs forårsstævne 2015 Side 1 af 6 THORs forårsstævne 2015 VELKOMMEN TIL THORs forårsstævne 2015 Hedeland, Stærkendevej 226a, 2640 Hedehusene lørdag den 11. april. Kære ryttere, dommere, sponsorer, hjælpere og tilskuere. Så

Læs mere

Vårstævnet. 13. april Fogedgaarden Vejbyvej Tisvildeleje

Vårstævnet. 13. april Fogedgaarden Vejbyvej Tisvildeleje Vårstævnet 13. april 2019 Fogedgaarden Vejbyvej 4 3220 Tisvildeleje Velkommen Vi er glade for at kunne byde velkommen til vores første Vårstævne. Til dette stævne har vi været meget heldige med vores sponsorer,

Læs mere

Parkour fejl som kan forekomme

Parkour fejl som kan forekomme Parkour fejl som kan forekomme Navn G S Udførelse Formål Fejl, som tæller P 1.A+B+C Smal passage x Rid igennem passagen i den valgte gangart Afbalanceret tempo i forhold til opgavens krav. Den oprindelige

Læs mere

DM Alrid september 2017, Vilhelmsborg

DM Alrid september 2017, Vilhelmsborg DM Alrid 9.+10. september 2017, Vilhelmsborg Vigtige informationer til alle ryttere Adresse Bedervej 101, 8320 Mårslet OBS: Al kørsel til Vilhelmsborg foregår fra Oddervej / Beder-siden. Vejen fra Mårslet

Læs mere

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 UDHOLDENHED Der rides på stier i Dyrehaven, disse må ikke forlades. Rider man ud i terrænet bliver man diskvalificeret. Der rides på idealtid med indlagte obligatoriske

Læs mere

Endagsstævne d. 20. maj 2013

Endagsstævne d. 20. maj 2013 Almindelige bestemmelser Sted Stenlille Sportsrideklub, Ostrupvej 18, 4295 Stenlille Pris i kr. Kontaktperson/(er) Læge/ dyrlæge/ smed Dommere: Teknisk Delegeret: Opstaldning Forplejning Trine Johansson

Læs mere

GODE RÅD og VEJLEDENDE MØNSTRINGSREGLER

GODE RÅD og VEJLEDENDE MØNSTRINGSREGLER TRÆNING: GODE RÅD og VEJLEDENDE MØNSTRINGSREGLER 1. Træningen tilrettelægges i god tid. Kun herved får hesten den fair chance, som den fortjener. Find en arbejdsrytme, der passer både hest og mønstrer,

Læs mere

Invitation til Welsh kåring den 5-6. august 2017

Invitation til Welsh kåring den 5-6. august 2017 Invitation til Welsh kåring den 5-6. august 2017 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 5-6. august 2017. Ved arrangementet vil der være mulighed for

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indholdsfortegnelse AVLSMÅL...2 Avlsplan PSA 2013-2017...2 Fokus i avlsplanen 2013-2017...2 REGLER

Læs mere

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm.

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm. Bestyrelsesmøde Dansk PRE Avlsforening Dato: 11. oktober 2015 Tid: Kl. 12.00 Sted: Anette Thestrup Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype: Bestyrelsesmøde Ansvarlig for udstyr: Ordstyrer: Referent: Nanna

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Vi glæder os til at se jer

Vi glæder os til at se jer Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Sponsoreret af Box4rent og Linqvist voltige. Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Der måles i centimeter og nedrundes til nærmeste hele centimeter.

Der måles i centimeter og nedrundes til nærmeste hele centimeter. REGLEMENT FÆLLESBESTEMMELSER 2013 16. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden

Læs mere

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK. Inviterer ALLE medlemmer og deres ponyer til årets J U L E S H O W. Lørdag den 2.

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK. Inviterer ALLE medlemmer og deres ponyer til årets J U L E S H O W. Lørdag den 2. Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK Inviterer ALLE medlemmer og deres ponyer til årets J U L E S H O W Lørdag den 2. December 2017 Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, og find juletøjet frem.

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT OPSTALDNINGSKONTRAKT Opstaldningskontrakten er indgået mellem Mosegården og den i kontrakten nævnte hest og hesteejer. Opstaldningskontrakten kan ikke overdrages til anden hesteejer eller anden hest, med

Læs mere

Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016

Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016 Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 6-7. august 2016. Ved arrangementet vil der være mulighed for

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1-

PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1- PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1- DAGSAFPRØVNING AF HOPPER Formål ' 1 DANSK VARMBLODS formål med sadelkåringen er at samle en eksteriørvurdering og en ridemæssig afprøvning i én bedømmelse for at få

Læs mere

Lille hest. Navn: Adresse: Klub/forening:

Lille hest. Navn: Adresse: Klub/forening: Lille hest Navn: Adresse: Årstal: Klub/forening: Alder: INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...2 Hvor stor skal din hest være...2 Hestens mål...4 Min pony...4 Betegnelser på hestens ydre...5 Ponyens farve og aftegn...6

Læs mere

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK. Inviterer til årets J U L E S H O W. Lørdag den 24. november 2018

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK. Inviterer til årets J U L E S H O W. Lørdag den 24. november 2018 Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK Inviterer til årets J U L E S H O W Lørdag den 24. november 2018 Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, og find juletøjet frem. Så vi sammen med vores ponyer

Læs mere

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012 Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave gældende fra den 4. februar 2012 6. udgave 4. februar 2012 1 Indledning Nærværende reglement erstatter alle tidligere udgivne regler og reglementer. Ændringer

Læs mere

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race.

Læs mere

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Welsh hingste, som skal anvendes i avlen, skal være godkendt hertil. Der er forskellige måder at opnå en avlsgodkendelse på. Den ene er kåring (eller etårig avlsgodkendelse

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Stor tak til alle vore sponsorer:

Stor tak til alle vore sponsorer: Kære ryttere, dommere og hjælpere Så skal vi mødes på Geysirsletten hvor vi afvikler Geysir Masters 2012 på 200 m bane. Vi er 68 ekvipager. Stævnet tæller til Ishesteligaen og DRL. Rytterne bedes holde

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

RYTTERINFO. DM Alrid september på Birkegården

RYTTERINFO. DM Alrid september på Birkegården RYTTERINFO DM Alrid 2019 7.+8. september på Birkegården Generelle regler Det medfører diskvalifikation at opholde sig til hest på terrænlydigheds- og udholdenhedsruten udenfor egen ridetid Hunde skal altid

Læs mere

Hingstekåringsregler 2019

Hingstekåringsregler 2019 10.01.2019 Hingstekåringsregler 2019 Tekst markeret med rød skrift udgår. Tekst markeret med grøn skrift er ny. Tekst markeret med lilla skrift er forklaringer til medlemmerne om de opdateringer, som AU

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement BLÅ skrift = om formulering, ingen ændringer. RØD skrift = ændring/ tilføjelse. Tekst med streg over slettes. Gældende fra 01.01.2019 1. Formål Formålet med at afvikle

Læs mere

Showregler - Råd og Vejledning

Showregler - Råd og Vejledning Showregler - Råd og Vejledning Denne pjece indeholder en oversættelse af den Europæiske Show Kommissions (EAHSC) Show Regler, som er gældende ved DSAH s udstillinger/shows. (s. 5-9). Indledningsvis gives

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Program HJORs TREC stævne 20. maj 2018

Program HJORs TREC stævne 20. maj 2018 Program HJORs TREC stævne 20. maj 2018 Kære Alle, Så er det sidste ved at være på plads vedrørende vores TREC Stævne. Det er super dejligt med så mange tilmeldte både nye TREC ryttere og mere erfarne.

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Tekst og foto: Lisbeth Pedersen

Tekst og foto: Lisbeth Pedersen Når hesten skal gøres klar til kåring Det er et spændende arbejde at klargøre hesten, dvs. fodre og træne den og at få den soigneret, så den viser sig fra sin allerbedste side, når den præsenteres for

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER AFHOLDELSE Dato: 30/9-2/10 2016 PROPOSITIONER Sted: Møllebakkens Rideklub Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev ORGANISATOR Møllebakkens Rideklub. Navn: Heidi Jørgensen Telefon: +45 29 80 41 13 Email: DMNM2016@gmail.com

Læs mere

Dommer guidelines. Februari 2019 Romi Royé Gimli Islandsheste - Equinics

Dommer guidelines. Februari 2019 Romi Royé Gimli Islandsheste - Equinics Dommer guidelines Februari 2019 Romi Royé Gimli Islandsheste - Equinics Hvornår må du tage din hest med 5 år: 2 start om dagen 6 år: 3 start om dagen 7 år: 4 start om dagen Bid og sko Kun bid egnet +l

Læs mere

Det Sjællandske Bededagsstævne Progam 2012

Det Sjællandske Bededagsstævne Progam 2012 Det Sjællandske Bededagsstævne Progam 2012 Program: (Ret til ændringer i programmet forbeholdes) Fredag: Kl. 07.30-10.00 Kl. 08.30 Kl. 08.45 Kl. 09.00 Kl. 09.35 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Kl. 12.15 Kl. 13.00

Læs mere

EOR voltigestævne d juni 2013

EOR voltigestævne d juni 2013 Almindelige bestemmelser Esbjerg og Omegns rideklub Sjelborgkirkevej 30 Sted 6710 Esbjerg V Pris i kr. Kontaktperson/(er) Læge/ dyrlæge/ smed Dommere: Teknisk Delegeret: Opstaldning Forplejning Overnatning

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s hjemmeside Copyright GymDanmark,

Læs mere

Ordet ALRID er en kombination af de to ord alsidighed og ridelighed, forkortet til ALRID.

Ordet ALRID er en kombination af de to ord alsidighed og ridelighed, forkortet til ALRID. ALRID 6.1 GENERELT Regler for stævneridning i Danmark er gældende for stævner afholdt efter dette reglement. Hvor FIPO og ALRID regler adskiller sig gælder ALRID reglerne. DEFINITION Ordet ALRID er en

Læs mere