NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet. Kendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet. Kendelse"

Transkript

1 -- -- = --- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse Afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. maj 2017 i sag A ved HK Privat ved advokat Klara Hoffritz mod B ved advokat Rolf Ledertoug I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Berit Lassen (LO) Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Steffen Kjøller Jensen, udpeget af Dansk Erhverv, og faglig sekretær Claus Olsen, udpeget af HK. Den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service 2014/2017 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK Handel. Overenskomsten er ikke tiltrådt af B, der er medlem af Dansk Byggeri. Denne sag drejer sig navnlig om godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen, erstatning efter funktionærlovens 3 og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. A har ved sin faglige organisation, HK Privat, ved klageskrift modtaget den 1. februar 2017, indbragt sagen fortvistighedsnævnet med påstand om, at B til hende skal betale ,45 kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente af ,57 kr. fra den 17.juni 2016, at ,73 kr. fra den 7. august 2016, af ,14 kr. fra den 12. oktober 2016 samt af kr. fra indgivelse af nærværende klageskrift. Påstanden er opgjort således: løn i opsigelses perioden juni 2016 (løbende måned) løn i opsigelsesperioden juli-september 2016 (3 måneder) ,52 kr ,77 kr.

2 godtgørelse for tab af uddannelsesgode ,00 kr. pension af fritvalgskonto 278,28 kr. feriefridage 5.033, 14 kr. feriegodtgørelse optjent i ,74 kr. pension (8% af feriegodtgørelse for 2015 og 2016) 1.913,00 kr. godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis ,00 kr. I alt ,45 kr. B har efter sin endelig påstand påstået frifindelse mod betaling af ,74 kr., subsidiært frifindelse mod betaling af et beløb større end ,74 kr. men mindre end ,45 kr. Sagen har været behandlet mundtligt på et møde i Tvistighedsnævnet den 21. april Sagsfremstilling Mellem klageren, A, født den 11. januar 1975, og indklagede, B, blev der den 18. august 2015 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kontorassistent med speciale i administration i en uddannelsesperiode fra den I. juli 2015 til den 31. august I uddannelsesaftalens punkt 8 er anført, at den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er "Dansk Erhverv og HK". Der er endvidere sat kryds i rubrikken "Lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet." Med håndskrift er foran "elever" anført "voksen". Af en medarbejderhåndbog for virksomheden fremgår bl.a. følgende om anmeldelse af sygdom i afsnit 3.1: "Du skal sygemelde dig til virksomheden på tlf.: senest ved normal mødetid. SMS accepteres ikke.... " Ved mail af 25. april 2016 indkaldte B A til samtale og udfyldelse af en mulighedserklæring den følgende dag. I mailen gjorde virksomheden opmærksom på, at A ville få en skriftlig advarsel, fordi firmaets sygemeldingsprocedure ikke var overholdt. Samme dag udfyldte og underskrev virksomheden blanketten "Meddelelse til erhvervsskolen om ophævelse af uddannelsesaftalen". I blanketten var anført, at uddannelsesaftalen var ophævet med virk- 2

3 ning fra den 1. maj 2016, og der var sat kryds i rubrikken, hvorefter ophævelsen skete efter gensidig aftale. Om begrundelsen for ophævelsen var anført, at A som følge af psykiske problemer ikke for nærværende var i stand til at tage uddannelsen. A underskrev ikke blanketten, og elevaftalen blev således ikke ophævet. Ved brev af 29. april 2016 meddelte virksomheden A en advarsel. Af advarslen fremgik følgende: "Anmeldelse af sygdom Du har ikke overholdt firmaets procedure mht. anmeldelse af sygdom iht. Medarbejderhåndbogens afsnit 3.1, da du ringede til N1 privat torsdag 21. april, og igen mandag 25. april via SMS til firmaets mobiltelefon, hvilket ikke accepteres. Begrundelsen for sygemeldingen var, at du ikke turde komme på arbejde, pga. N2 din samlever havde truet med at slå dig/slå dig ihjel. Du blev indkaldt til møde i virksomheden tirsdag den 26. april kl 9.00 til udfyldelse a en mulighedserklæring via mail og SMS. Dette meldte du afbud til kl samme dag pga. sygdom. Konsekvensen vil være, at firmaet vil tage dit videre uddannelsesforløb op til overvejelse, og samtidig indkalde skole og fagligt udvalg til et møde herom. Du bedes møde i firmaet onsdag d. 4. maj kl 9.00 til en samtale, og udfylde en mulighedserklæring." Brevet var underskrevet af virksomhedens direktør, N3. Af brev af 3. juni 2016 fra N3 til A fremgik følgende: "Overtrædelse af advarsel Eftersom du sygemelder dig kl. 9.14, og iflg. Medarbejderhåndbogens sygemeldingsprocedure skal ske ved arbejdstids start, har du overtrådt den skriftlige advarsel af Virksomheden forbeholder sig retten til at ophæve uddannelsesaftalen, og vil indkalde til forligsmøde med det faglige udvalg." A kvitterede for modtagelsen ved sin underskrift på brevet. Den 17. juni 2016 ophævede virksomheden uddannelsesaftalen. Af ophævelsen, der er udfærdiget ved brug af blanketten om meddelelse til erhvervsskolen om ophævelse af uddannelsesaftalen og underskrevet af N3, fremgik følgende om begrundelsen for ophævelsen: "Begrundelse for ensidig ophævelse 3

4 Efter at vores elev A har overtrådt virksomhedens sygemeldingsprocedure iht. medarbejder håndbogen, modtager hun en skriftlig advarsel pr overtræder A igen virksomhedens sygemeldingsprocedure, samtidig bliver hun indkaldt til en sygesamtale modtager A brev om overtrædelse af skriftlig advarsel, hvor virksomheden forbeholder sig retten til ophævelse af uddannelsesaftalen." Der blev den 5. december 2016 afholdt forligsmøde i Det faglige udvalg for Kontoruddannelser. Da der ikke kunne opnås forlig, blev sagen indbragt for Tvistighedsnævnet. Der er fremlagt lønsedler for ansættelsesperioden, dog ikke for juni Der er endvidere fremlagt oplysninger om opkald fra A's telefon til B's telefon i perioden fra den 25. april til den 3.juni Forklaringer A har bl.a. forklaret, at aftalen om, at hun skulle starte som elev i virksomheden, kom i stand i forbindelse med, at hun og hendes daværende samlever, N2, var til konfirmation hos N3's datter. N2 havde gennem mange år været ansat i virksomheden. Hun startede som elev den I. september 2015, og hun var i begyndelsen glad for at være i virksomheden. Hun fik ikke medarbejderhåndbogen udleveret ved ansættelsen, men hun var med til at opdatere medarbejderhåndbogen med nye tal fra overenskomsten, og gennem dette arbejde var hun bekendt med afsnittet om sygemelding. Hun og N2 havde gennem længere tid haft et meget problematisk forhold, og de havde skændtes meget, også når de begge var på arbejde i virksomheden. I april 2015 var konfliktniveauet mellem dem meget højt, også når de var på arbejde, og der var blevet talt om, at de ikke begge kunne blive i virksomheden på grund af konfliktniveauet. Det var på virksomhedens initiativ, at blanketten om gensidig ophævelse af uddannelsesforhold blev udfyldt, og det er ikke rigtigt, at hun forinden havde kontaktet skolen for at høre, hvordan hun kom ud af uddannelsesaftalen. Hun modtog blanketten samme dag, som den var dateret. N2 havde den med hjem fra arbejde den pågældende dag, hvor hun var sygemeldt. Hun drøftede sagen med HK, der anbefalede, at hun ikke skrev under på blanketten. Den følgende dag afleverede N2 derfor blanketten uden hendes underskrift hos virksomheden.n2 blev samme dag bortvist af virksomheden, idet det var nemmere at fyre ham, end det var at fyre hende. N2 havde derefter ikke længere sin gang i virksomheden. 4

5 Ved en lejlighed truede N2 med at slå hende ihjel, og natten derefter sov hun slet ikke. Hun var derfor ikke i stand til at møde på arbejde den følgende morgen, og det ringede hun tidligt om morgenen den 21. april 2015 og fortalte til N1, der var bogholder i virksomheden. N1 plejede at stå tidligt op, og derfor ringede hun til hende. Normalt modtages sygemeldinger af hende selv eller af konduktøren N4, som er N3s højre hånd. Hun har modtaget advarslen af 29. april Det er korrekt som anført i advarslen, at hun sygemeldte sig pr. SMS den 25. april Hun har ikke protesteret mod advarslen. Den 31. maj 2015 mødte hun på arbejde til sædvanlig tid kl N3 sagde til hende, at hun ikke måtte sidde på sin sædvanlige plads på kontoret, men bad hende om at sætte sig ind i frokoststuen for at arbejde. Hun blev svinet til af N3 over for både kunder og ansatte. Hun fik ondt i maven af den behandling, hun var udsat for, og derfor meldte hun sig syg til N1 og gik hjem omkring kl. 11. Hun sagde ikke, at hun ville komme dagen efter, men hun har nok sagt, at hun ville ringe for at sige, om hun havde det dårligt. N3 var gået på det tidspunkt. N3 var ikke i virksomheden, da hun mødte om morgenen, men han havde allerede dagen før sagt, at hun ikke skulle sidde på kontoret, men i frokoststuen. Han havde sagt til hende, at det skyldtes, at hun lige havde været sygemeldt, og at hun ikke var i stand til at snakke med kunderne. Den 1. juni 2016 var hun stadig syg, og det ringede hun for at orientere virksomheden om. Hun ringede til virksomheden kl. 9.14, men da blev telefonen ikke taget. Umiddelbart derefter blev hun ringet op af N1, som hun orienterede om, at hun fortsat var sygemeldt. N1 sagde i den forbindelse, at hun skulle til en sygefraværs samtale, og den blev afholdt den 3.juni Hun deltog i samtalen sammen med sin far. Det var ikke nogen venlig samtale. Hun skrev på mødet under på brevet af 3.juni 2015, og hun kom ikke i den forbindelse med bemærkninger til indholdet af brevet. Derefter forlod hun mødet, idet N3 skabte sig. Hendes far blev tilbage. Hun har været til 2 samtaler om sit sygefravær, men der har ikke været tale om, at hun skulle have sin læge til at udfylde papirer. Hun kan ikke huske, at hun har modtaget lønsedlen for juli Hun har ikke afholdt feriefridage og hun har ikke holdt ferie, mens hun har været i virksomheden. Hun har dog vistnok afholdt en enkelt fridag. Hun har ikke modtaget noget feriekort for Hendes liv var noget rod under ansættelsen. Hun havde en depression og var selvmordstruet, og hun var i hele forløbet medicineret. Derfor har hun svært ved nu at huske detaljerne i forløbet. N3 har bl.a. forklaret, at han er direktør og eneejer af virksomheden, der har lidt over 20 ansatte. Han føler stor social ansvarlighed, og derfor har han via kommunen ansat unge med vanskelighe- 5

6 der, ligesom han har medarbejdere i flexjob. Han var derfor også positivt indstillet over for at finde en plads til A, da N2, som han havde kendt gennem lang tid, bad om det. Den gang var N1 den eneste medarbejder på kontoret ud over de to konduktører. Han måtte derfor oprette en uddannelsesstilling til A. I første omgang var A i praktik i en kortere periode, og da det gik godt, blev hun ansat som elev. Ved ansættelsen skrev hun som alle andre medarbejdere -under på, at hun havde modtaget personalehåndbogen. De først 3-4 måneder gik det godt. A arbejdede bl.a. med at revidere personalehåndbogen. På et tidspunkt begyndte det imidlertid at køre skævt mellem N2 og A, og hele virksomheden blev nærmest taget som gidsler, da konflikten mellem dem eskalerede. Blandt andet opfordrede A på et tidspunkt nogle af de andre ansatte til at banke N2, ligesom hun fortalte til virksomhedens kunder, at N2 havde banket hende. Han prøvede på forskellige måder at hjælpe A, bl.a. hjalp han hende med at henvende sig på kommunen, ligesom han forhøjede hendes løn, så hun kunne få råd til en lejlighed. Efter forslag fra A, der havde talt med skolen og HK, udfyldte han desuden blanketten om gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen. Da A, da det kom til stykket, ikke vil skrive under på ophævelsen, aftalte han med N2, at denne skulle stoppe i virksomheden, fordi situationen var uholdbar. Det foregik i fuld fordragelighed. Den 31. maj 2016, da han mødte på arbejde, aftalte han med A, at hun skulle sidde i mødelokalet i stedet for på kontoret. Det gjorde han for at skåne hende, idet det var hans opfattelse, at hun var psykisk sårbar, og fordi det ikke var hensigtsmæssigt, at hun tog telefonen, når kunderne ringede. Han havde fået henvendelser fra kunder, som A dagen før havde fortalt om, at hun fik bank. Hun fik til opgave at revidere lagerlister. A's forklaring for nævnet om, at hun følte sig svinet til, er helt ny for ham. Da han kom tilbage fra et kundebesøg omkring kl 9.45, fik han af N1 at vide, at A var gået hjem, fordi hun ikke gad revidere lagerlisterne, og at hun ville komme næste dag. Der blev ikke sagt noget om, at hun var syg. Næste dag sygemeldte A sig for sent, og brevet af 3. juni 2016 blev derefter udarbejdet. Han drøftede efterfølgende med Dansk Byggeri, hvordan virksomheden skulle forholde sig, og derefter blev uddannelsesaftalen hævet. N1 har bl.a. forklaret, at hun siden 1. februar 2012 har været ansat i et flexjob i B. Hun arbejder 3 timer om dagen og varetager administrative funktioner, bl.a. bogholderiet. Hun var uddannelsesansvarlig for A. De arbejdede sammen på kontoret, bl.a. stod A for opdateringen af personalehåndbogen. I begyndelsengik det rigtig godt, men da 6

7 der opstod en konflikt mellem A og hendes samlever, der også arbejdede i virksomheden, meldte A sig syg, idet hun oplyste, at hun ikke turde komme på arbejde. Ved en sygemelding skulle der ringes til det telefonnummer, der stod i personalehåndbogen, og det var N3 eller konduktøren N4, der tog sig af disse samtaler. Advarslen af 29. april 2015 blev skrevet af vidnet i samarbejde med Dansk Byggeri. Hun var blevet ringet op af A på sit private telefonnummer kl Den 31. maj 2016 mødte vidnet på sædvanligvis kl. 9. På det tidspunkt var A og N3 mødt. A sad da i mødelokalet, og hun havde fået til opgave at opgøre varelageret. Da N3 senere forlod kontoret, henvendte A sig til hende og spurgte: "Hvad har jeg gjort N3?" Derefter gik hun hjem, idet hun sagde, at hun ikke gad finde sig i N3s opførsel. Hun sagde ikke noget om, at hun var syg, da hun gik. Da N3 senere kom tilbage, fortalte vidnet ham om, hvad der var sket. Da vidnet mødte på arbejde den følgende dag kl. 9, var A ikke mødt. A kontaktede virksomheden kl og meldte sig syg. Derefter blev A indkaldt til samtale den 3.juni Hun er enig i, at A mangler at få betalt et beløb i pension, og hun er også enig i, at feriegodtgørelsen på ,74 kr. ikke er betalt. Procedure A har til støtte for sine påstande anført, at virksomheden var uberettiget til at hæve uddannelsesaftalen, og at klager derfor har krav på erstatning for løn efter funktionærlovens 3 og godtgørelse for tab af uddannelsesgode. Advarslen af 29. april 2015 er ikke så klar og tydelig, at det stod klart for klager, at hun risikerede en ophævelse af uddannelsesaftalen, hvis hun på ny sygemeldte sig til sin uddannelsesansvarlige, og advarslen kan derfor ikke danne grundlag for en ophævelse. Klager har desuden ikke gentaget det forhold, som advarslen vedrørte, idet hun sygemeldte sig, da hun forlod arbejdspladsen den 31. maj 2016, og hun var således fortsat sygemeldt den 1. juni Henvendelsen den 1. juni 2016 var derfor ikke udtryk for en sygemelding, og sygemeldingsproceduren i personalehåndbogen skulle således ikke overholdes. Virksomheden har desuden ved passivitet fortabt en eventuel ret til at hæve uddannelsesaftalen, idet ophævelsen først fandt sted 17 dage senere. Vedrørende efterbetalingskravet er særligt anført, at klager har krav på de løndele, der er medtaget i kravet, og at virksomheden ikke har løftet bevisbyrden for, at disse løndele er betalt. 7

8 Til støtte for kravet om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis er navnlig anført, at angivelsen af, hvilken overenskomst der finder anvendelse, er mangelfuld, idet der er mange overenskomster mellem de to parter, og det fremgår ikke af overenskomsten, hvad den aftalte løn var. Manglerne har ført til en konk.ret tvist mellem parterne om betaling af feriefridage og fritvalg. Godtgørelsen bør derfor fastsættes til kr. B har til støtte for sine påstande navnlig anført, at det var berettiget at ophæve uddannelsesaftalen, idet klager, der med rette var blevet tildelt en advarsel for ikke at have sygemeldt sig i overensstemmelse med fremgangsmåden i medarbejderhåndbogen, på baggrund af advarslen måtte være klar over, at en gentagelse kunne medføre ophævelse af uddannelsesaftalen. Det er ikke bevist, at klager sygemeldte sig den 31. maj På trods af advarslen undlod hun den I.juni 2016 at sygemelde sig i overensstemmelse med reglerne i håndbogen, og dette indebar en væsentlig misligholdelse, der berettigede virksomheden til at ophæve uddannelsesaftalen. Vedrørende efterbetalingskravet er anført, at det anerkendes, at der ikke er betalt feriegodtgørelse på ,74 kr. Det bestrides, at de øvrige krav ikke er afregnet. Det bestrides, at der er mangler ved ansættelsesbeviset, idet der ikke er tvivl om, hvilken overenskomst der var gældende for uddannelsen, ligesom angivelsen af overenskomsten ikke har givet anledning til tvist. En eventuel godtgørelse bør udmåles til et beløb under kr. Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat Ophævelse 3 voterede udtaler: Vi finder, at det på baggrund af advarslen af 29. april 2016 i fornødent omfang har stået A klart, at en fornyet overtrædelse af reglerne i medarbejderhåndbogen om sygemelding kunne have den konsekvens, at uddannelsesaftalen blev ophævet. Efter bevisførelsen, herunder navnlig forklaringen fra N1, lægger vi til grund, at A ikke sygemeldte sig, da hun forlod arbejdspladsen den 31. maj 2016, men at hun forlod arbejdspladsen på grund af en uenighed med direktør N3. Hun havde derfor pligt til at underrette virksomheden, da hun den I. juni 2016 ikke kunne møde på grund af sygdom. 8

9 A plejede at møde kl. 7.30, og hun skulle derfor den I.juni 2016 have sygemeldt sig senest på dette tidspunkt for at opfylde bestemmelserne i medarbejderhåndbogen. Sygemeldingen fandt først sted kl og skete således ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i medarbejderhåndbo gen. Under hensyn til, at A kort forinden var meddelt en advarsel for samme forhold sammenholdt med, at hun dagen før havde forladt sin arbejdsplads på grund af en uenighed med direktøren, således at der var en særlig anledning for hende til at gøre virksomheden bekendt med, at hendes manglende fremmøde den I.juni 2016 skyldtes sygdom, finder vi, at overtrædelsen den I.juni 2016 af medarbejderhåndbogens regler om sygemelding indebar, at der forelå en så væsentlig misligholdelse af elevens pligter, at virksomheden var berettiget til at hæve uddannelsesaftalen, jf. erhvervsuddannelseslovens 60, stk. J. Virksomheden orienterede den 3. juni 2016 i forbindelse med en samtale i anledning af sygemeldingen A om, at man forbeholdt sig ret til at ophæve uddannelsesaftalen, og aftalen blev derefter ophævet den 17. juni Efter erhvervsuddannelseslovens 60, stk. 3, skal en ophævelse finde sted inden for] måned efter, at den hævende part har fået kendskab til den omstændighed, som begrunder ophævelsen. Under disse omstændigheder finder vi ikke, at virksomheden har fortabt retten til at hæve uddannelsesaftalen ved passivitet. Vi stemmer derfor for at frifinde B for kravet på ,29 kr. vedrørende erstatning efter funktionærlovens 3 og for kravet på kr. vedrørende godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven for mistet uddannelsesgode. 2 voterende udtaler: Vi finder, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var uberettiget. Vi har herved lagt vægt på, at det ikke fremgår tilstrækkeligt klart af advarslen, at konsekvensen af en fornyet overtrædelse af reglerne om sygemelding var, at uddannelsesaftalen kunne ophæves. Vi lægger endvidere efter bevisførelsen til grund, at A sygemeldte sig, da hun forlod arbejdspladsen den 31. maj 2016, og at hun derfor ikke var forpligtet til at sygemelde sig over for virksomheden den følgende dag. A har således ikke misligholdt uddannelsesaftalen. Under alle omstændigheder finder vi, at retten til at påberåbe sig en misligholdelse var bortfaldet ved passivitet, da ophævelsen fandt sted. Vi stemmer derfor for at tage A's påstand om betaling af kravene på ,29 kr. og kr. til følge. 9

10 Efter stemmeafgivningen frifindes B for kravene på ,29 kr. og kr. Efterbetaling Alle voterende udtaler: B har anerkendt kravet på ,74 kr. vedrørende feriegodtgørelse optjent i året B har ikke efter bevisførelsen godtgjort, at der er sket betaling af kravet på 278,28 kr. vedrørende pension af fritvalgskontoen, af 5.033, 14 kr. vedrørende feriefridage for 2015 og af kr. vedrørende pension af feriegodtgørelsen. Efterbetalingskravet tages derfor til følge med et beløb på i alt I, I 6 kr., der forrentes som nedenfor bestemt. Ansættelsesbevis 1 voterende (formanden) udtaler: Jeg finder, at den kollektive overenskomst, der er gældende for uddannelsesområdet, er tilstrækkeligt klart angivet i uddannelsesaftalen, men at angivelsen af lønnens størrelse er mangelfuld, idet overenskomsten ikke indeholder en mindstebetaling for voksenelever. Denne mangel har imidlertid ikke givet anledning til tvisten, og jeg stemmer derfor for at fastsætte en godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven til kr. 2 voterende udtaler: Manglerne i uddannelsesaftalen må anses for værende omfattet af bagatelgrænsen, hvorfor en godtgørelse passende kan fastsættes til O kr. og i hvert fald ikke bør overstige kr. 2 voterende udtaler: Vi er enige med formanden i, at lønnens størrelse er mangelfuldt angivet. Vi finder endvidere ikke, at den kollektive overenskomst, der er gældende for uddannelsesaftalen er tilstrækkeligt klart angivet. Ansættelsesbeviset er dermed behæftet med en meget alvorlig mangel, og der har været tvist om løn vilkårene. Vi stemmer derfor for at fastsætte en godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven til kr. Efter stemmeafgivningen, jf. herved bekendtgørelsen om Tvistighedsnævnet 24, stk. 3, fastsættes godtgørelsen i overensstemmelse med formandens stemme til kr., der forrentes som neden for bestemt. B skal herefter betale ,16 kr. 10

11 Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part. T h i b e s t e m m e s: B skal inden 14 dage betale ,16 kr. med procesrente af 278,28 kr. fra den 17. juni 2016, af , 73 kr. fra den 7. august 2016, af 5.033, 14 kr. fra den 12. oktober 2016 og af kr. fra den I. februar Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part. Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive orienteret. 11

------=--- NÆVNENES Hus

------=--- NÆVNENES Hus ,.. -. ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. april 2017 i sag 51.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved (B) I sagens behandling har

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse

NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse ---- = --- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt aftvistighedsnævnet den 27. marts 2017 i sag 53.2016 A ved advokat Asbjørn Jacobsen mod B ved direktør C I sagens behandling har som faste medlemmer

Læs mere

----=--- Tvistighedsnævnet KENDELSE. Afsagt aftvistighedsnævnet den 4. september 2017 i sag mod

----=--- Tvistighedsnævnet KENDELSE. Afsagt aftvistighedsnævnet den 4. september 2017 i sag mod ----=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE Afsagt aftvistighedsnævnet den 4. september 2017 i sag 14.2017 A mod B ved Flemming Grønsund, 3F, Den Grønne Gruppe I sagens behandling har som faste medlemmer

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE Afsagt aftvistighedsnævnet den 8. august 2017 i sag 02.2017 A ved advokat Klara E. Hoffritz, HK mod B ved advokat Erik Johannsen I sagens behandling har

Læs mere

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 25. april 2013 F-8-11 Advokatfirmaet A A/S (Advokat Svend Jacob Harbo) mod HK Privat som mandatar for B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

--- = ---- Tvistighedsnævnet. Kendelse. afsagt af Tvistighedsnævnet den 2. februar 2017 i sag A ved advokat Klara Hoffritz, HK/ Privat.

--- = ---- Tvistighedsnævnet. Kendelse. afsagt af Tvistighedsnævnet den 2. februar 2017 i sag A ved advokat Klara Hoffritz, HK/ Privat. --- = ---- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 2. februar 2017 i sag 38.2016 A ved advokat Klara Hoffritz, HK/ Privat mod B ved advokat Daniel Markussen, Dansk Erhverv

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Årsberetning Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Årsberetning Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Årsberetning Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Formandens beretning Tvistighedsnævnet har på sine møder i 2016 behandlet i alt 39 sager, mens 2 sager har været behandlet på

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 26. november 2015 i faglig voldgiftssag FV2015.0108 Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Hovedspørgsmålet

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod. 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod. 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-884/LIH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn], og [indklagede]

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere