RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering"

Transkript

1 S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering Side 3 Skat for sportsudøvere mv. med karriere i udlandet Side 4 ny selskabslov Side 5 retssikkerheden er på spil Side 6 Hovedregler ved opsigelse af medarbejdere Side 7 vi noterer at StatSautoriSeret revisionsaktieselskab karlslunde Metalgangen 9-11 a 2690 karlslunde tlf Fax Sorø Storgade Sorø tlf Fax

2 2 God forberedelse Giver Bedre finansiering Af Susanne Lindø, direktør, Grønbech Business Communication A/S Hvad gør du, hvis virksomheden har brug for en større kassekredit eller et nyt lån? Kan det lade sig gøre at opnå finansiering i disse tider, hvor mange banker skal nedbringe den store forskel mellem udlån og indlån? Svaret er, at det sagtens kan lade sig gøre at opnå finansiering til sunde virksomheder. Jo bedre du forbereder dig inden mødet med banken, jo bedre bliver mulighederne for at opnå gode finansieringsløsninger. Banken er en forretning, som lever af at låne penge ud til private kunder og virksomheder. Som kunde i banken bliver du vurderet på din evne til at betale pengene tilbage, når banken skal afgøre, om den vil yde lån til virksomheden, og når den sætter en pris på lånet i form af rente og gebyrer. Desuden findes der forskellige banker, som vurderer mulige kunders betalingsevne forskelligt, og som har forskellig risikovilje og prispolitik. Hjælp banken med vurderingen Som kunde kan du hjælpe dig selv ved at tilbyde informationer og dokumentation, som sætter banken i stand til at vurdere din virksomheds betalingsevne. Jo bedre du er i stand til at påvise et sundt forretningsgrundlag og gode fremtidsudsigter, jo nemmere får virksomheden ny eller bedre finansiering. Derfor er det en rigtig god idé at forberede sig grundigt inden mødet med banken og lave en præsentation, som besvarer de spørgsmål, bankmanden typisk vil stille: Hvad er det for en forretning, med hvilken forretningsidé og de ansattes forudsætninger? Hvordan er virksomhedens marked og markedsposition? Hvordan laver virksomheden markedsføring og salg? Hvilke kunder har virksomheden også i fremtiden? Hvilke resultater har virksomheden opnået? Hvilke forventninger og budgetter har virksomheden? Hvad er finansieringsbehovet? Hvad er risikoen og virksomhedens plan B, hvis forventningerne ikke holder stik? Spørg mere end en bank Det kan også være en rigtig god idé at spørge i mere end én bank, hvis du er i færd med at etablere en ny virksomhed, eller virksomheden er i en ny situation, hvor betydelig finansiering er påkrævet. Hvis du f.eks. beder tre forskellige banker om et tilbud på finansiering, er du i en noget bedre situation, hvis en af bankerne siger nej end hvis du kun havde spurgt det ene sted, hvor du fik nej. Du har jo stadig to forskellige tilbud at sammenligne og vælge imellem. Vær åben og fortæl bankerne, at virksomheden spørger mere end et sted for at få den bedste løsning for fremtiden. Det viser, at du er seriøs. Vær ven med din bank Selvom der ikke er det store akutte behov for finansiering, kan du med fordel bruge lidt tid og kræfter på at være ven med din bank. Det stiller virksomheden bedre den dag, hvor det er afgørende, at banken stiller ny finansiering til rådighed. De gyldne regler for en god kontakt med banken kunne lyde sådan: Hav løbende dialog med banken, så den kender dig og din virksomhed. Tag selv kontakt i god tid, hvis der opstår problemer, så banken ser, du har overblik. Forbered dig inden møder med banken. Vær realistisk omkring din virksomheds økonomi og udfordringer. Vær ærlig. Brug rådgivere Det er en god idé at kende sine egne begrænsninger og søge hjælp hos rådgivere, som kan hjælpe med de dele af virksomhedens præsentation, du ikke selv er så skrap til. For vækst- og iværksættervirksomheder er der gratis vejledning at hente i de regionale væksthuse. Alternativer til lån i banken Endelig kan det være på sin plads at spørge, om du overhovedet skal i banken for at løse virksomhedens finansieringsbehov. Måske kan I forbedre likviditeten ved at opnå længere kredit hos leverandørerne og indføre kortere betalingsfrist for kunderne. Måske kan I have glæde af at indgå i handelsfællesskaber som f.eks. Absi, hvor virksomheder handler indbyrdes. Måske er der muligheder for eksportkredit, offentlige projektmidler eller indskud fra en ny partner.

3 3 SkAt for SportSudøvere mv. med karriere i udlandet Af Lars Bennedsgaard Andersen, senior tax manager Igennem længere tid har SKATs kontrolaktion mod skattesnyd hos danskere med bopæl i udlandet været i mediernes søgelys. Umiddelbart lyder det som en rigtig succesfuld aktion. Dog har mediernes dækning umiddelbart givet en noget ensidig udlægning af de skattetekniske forhold, der ofte er meget komplicerede i situationer, hvor personer flytter fra eller til Danmark. Muligheder for at undgå dansk skat Medierne har primært haft fokus på sportsudøvere, men de nedenfor beskrevne skatteregler og muligheder gælder også for andre personer. En person er typisk fuldt skattepligtig til Danmark, hvis personen har helårsbolig til rådighed i Danmark, eller hvis personen opholder sig i Danmark i mindst 6 måneder. I følgende gennemgang af mulighederne for at undgå dansk skat fremgår, at det med den rette planlægning af en flytning til udlandet ofte er muligt at tilrettelægge sine bopæls- og arbejdsforhold således, at der ikke skal betales dansk skat. Mulighed 1 Er den fulde skattepligt til Danmark ophørt? Det første centrale spørgsmål er, om sportsudøverens fulde skattepligt til Danmark ophørte, da han/hun flyttede fra Danmark. Hvis den fulde skattepligt er ophørt, er sportsudøveren slet ikke skattepligtig til Danmark. At ægtefælle/samlever/børn efter nogle år flytter tilbage til Danmark, medfører ikke i sig selv, at sportsudøveren bliver fuldt skattepligtig til Danmark igen. Hvis den fulde skattepligt til Danmark er ophørt, kan sportsudøveren typisk opholde sig i Danmark på ferieophold eller lignende: uafbrudt i op til 3 måneder eller i 180 dage inden for 12 måneder, uden at den fulde skattepligt til Danmark genindtræder. Dette gælder, uanset at sportsudøveren har bolig til rådighed i Danmark. Udførelse af arbejde i Danmark vil ofte medføre, at den fulde skattepligt til Danmark genindtræder. Begrænser sportsudøveren sine ophold i Danmark, således at disse grænser ikke overskrides, skal han/hun ikke betale skat i Danmark af indkomst optjent i udlandet. Dette kan være en god skattemæssig løsning f.eks. for en ung sportsudøver med ingen eller små børn, som flytter til udlandet uden at have bolig til rådighed i Danmark. Efter en årrække, f.eks. når børnene skal starte i skole, flytter ægtefællen til Danmark med børnene, mens sportsudøveren fortsætter sin karriere i udlandet. Denne skatteregel giver sportsudøveren mulighed for at tilbringe en forholdsvis stor del af sin fritid sammen med familien i Danmark, uden at han skal betale dansk skat af sin udenlandske indkomst. Mulighed 2 Kan dansk skat undgås efter en dobbeltbeskatningsaftale? Hvis den fulde skattepligt til Danmark aldrig er ophørt, f.eks. fordi sportsudøveren altid har haft en bolig til rådighed i Danmark, jf. ovenfor, er sportsudøveren som udgangspunkt omfattet af det danske globalindkomstprincip, der medfører, at en person, som er fuldt skattepligtig til Danmark, skal betale skat til Danmark, uanset hvor indkomsten er optjent. I denne situation kan der være en mulighed for, at sportsudøveren kan undgå dansk skat af sin udenlandske indkomst, hvis han bor i et land, hvormed Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale. Fritagelsen for dansk skat kan som udgangspunkt ske efter reglerne for, hvor personen har midtpunktet for sine livsinteresser (personlige og økonomiske interesser), eller efter særlige regler om skattefritagelse efter den såkaldte exemptionsmetode, som fortsat findes i enkelte af Danmarks dobbeltbeskatningsaftaler. Mulighed 3 Kan dansk skat undgås efter ligningslovens 33 A? Hvis sportsudøveren er lønmodtager og ikke kan undgå dansk skat efter mulighed 1 og 2, kan ligningslovens 33 A evt. være en mulighed, men kun for så vidt angår lønindkomst. Dansk skat af lønindkomsten kan undgås, hvis sportsudøveren kan opfylde alle betingelserne i ligningslovens 33 A, herunder at opholdet i udlandet har en varighed på mindst 6 måneder, og at han/hun i enhver 6 måneders periode begrænser sine ophold i Danmark til ferieophold eller lignende til højst 42 dage. Afslutning Hvis en dansk sportsudøver bosat i udlandet har foretaget mange hævninger i Danmark på sit udenlandske kreditkort, er det ikke nødvendigvis udtryk for, at sportsudøveren snyder i skat. Som det fremgår ovenfor, kan der være flere helt legitime forhold, der medfører, at sportsudøveren ikke skal betale dansk skat.

4 4 ny SeLSkABSLov Af finn elkjær, statsautoriseret revisor Efter et omfattende udvalgsarbejde og en betænkning på i alt sider blev en ny selskabslov vedtaget i sommeren Nedenfor redegøres for en række ændringer, men pladsen tillader naturligvis kun en overordnet gennemgang af den nye selskabslov, der erstatter de hidtidige 2 love om henholdsvis anpartsselskaber og aktieselskaber. 2 love samles i 1 Den nye lov indeholder 375 paragraffer, men tilsigter at give en bedre systematik og sammenhæng i reglerne end de hidtidige 2 love. Stiftelse af selskaber Reglerne for stiftelse af aktieselskaber forenkles, således at såvel anpartsselskaber som aktieselskaber kan stiftes på en enkel måde og i én arbejdsgang. Det tidligere krav i an partsselskaber om, at anparter skulle tegnes af stifteren, ophæves. Ligeledes bortfalder det tidligere krav om, at vedtægterne skulle angive hjemsted, og om, at der skal vælges en revisor. Fristen for registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system er for begge selskabsformer reduceret til blot 2 uger, hvor det hidtil har været 6 måneder for aktiesel skaber og 8 uger for anpartsselskaber. af andre værdier end kontanter, skal hele selskabskapitalen indbetales. Tegnet men ikke indbetalt kapital kan af selskabets centrale ledelsesorgan kræves indbetalt på an fordring, dog med mindst 2 ugers og højst 4 ugers frist. Hidtil har det ikke været muligt at udstede aktier uden stemmeret. Forbuddet mod stemmeløse aktier ophæves nu, og reglen om, hvor stor forskel i stemmevægt der var lov ligt, ophæves ligeledes. Kapitalkrav For aktieselskaber fastholdes kravet om en aktiekapital på DKK , mens kapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes fra DKK til DKK Forudsat kontant indbetaling af kapitalen skal denne ikke nødvendigvis betales straks. Man kan nøjes med at indbetale 25 % af kapitalen, dog altid mindst DKK Hvis den nominelle ka pital tegnes til en kurs, der er over 100, skal denne overkurs altid indbetales. Hvis hele eller dele af selskabskapitalen indbetales ved indskud Kapitalandel og ejerbog Som noget nyt kan danske selskaber vælge at udstede aktier/anparter, der i stedet for beløb angiver, hvor stor en andel af den samlede kapital en aktionær/anpartshaver ejer af selskabets samlede kapital. Hidtil har aktien/ anparten skulle indeholde et nominelt be løb, men fremover kan der altså vælges mellem nominel- eller stykkapitalandele. Begre berne aktiebog og anpartshaverfortegnelse erstattes af begrebet ejerbog, der kan føres ved, at selskabet indberetter direkte til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ejerregister Med henblik på større gennemskuelighed skal der oprettes et offentligt ejerregister, hvortil ejere af kapitalen skal meddele, når deres ejerskab passerer en række snævre grænser. Tvangsindløsning De i aktieselskabsloven indeholdte regler om tvangsindløsning ved mere end 90 % ejer skab eller stemmevægt vil også fremover gælde for anpartsselskaber.

5 5 Generalforsamling og ledelse Der indføres enklere regler for beslutninger, der normalt træffes på en generalforsamling. Ved enighed mellem kapitalejerne kan lovens regler om form og frister således afviges. Der indføres udvidede muligheder for sammensætning af selskabets ledelse, herunder indføres der et nyt begreb, nemlig tilsynsråd, der i visse tilfælde kan træde i stedet for en bestyrelse. Kapitaltilførsel Formalia i forbindelse med kapitaltilførsel lempes, således at kapitalejerne ved enighed kan undlade den redegørelse og revisorerklæring, der hidtil har været lovpligtig ved kapi taludvidelser uden for en ordinær generalforsamling. Acontoudbytte (ekstraordinært udbytte) Dette begreb blev i Danmark indført for nogle år siden, men blandt andet på grund af en række omkostningskrævende formelle krav er ordningen næppe blev anvendt i det tilsigtede og forventede omfang. Nu lempes kravet om, at der skal udarbejdes en såkaldt mellembalance, forudsat acontoudbyttet besluttes inden 6 måneder efter balancedagen for selskabets seneste årsrapport. For anpartsselskaber kan mellembalancen helt fravælges. Selvfinansiering/egne kapitalandele Det tidligere absolutte forbud mod, at selskabets kapital blev stillet til rådighed for er hvervelse af selskabets aktier/anparter, lempes, således at en selvfinansiering under visse former er tilladt. Dette sker med henblik på en nemmere finansiering af generati ons skifte/ ejerskifte i selskabet. Med samme formål har man fremover tilladt også an partssel skaber at erhverve egne anparter, og det tidligere loft for besiddelse på 10 % er ophævet. Ikrafttræden Der lægges op til, at ikrafttræden af den nye lov sker i forskellige tempi. Tidspunktet af hænger blandt andet af færdiggørelsen af nye eller ændrede it-systemer. En stor del af loven forventes i kraft omkring nytårsskiftet 2009/2010. Afslutning Som nævnt i indledningen er foranstående gennemgang overordnet og meget summarisk. Man bør derfor søge rådgivning hos revisor og advokat om mere konkrete og detal jerede forhold. retssikkerheden er på SpiL Af ole Bjørn, professor Når en borger eller virksomhed får medhold i en sag ved Landsskatteretten, og Skatteministeriet er utilfreds med sagens udfald, kan ministeren indbringe sagen for domstolene eller søge retstilstanden ændret i Folketinget, hvis han beslutter sig for ikke at affinde sig med retstilstanden. For nylig blev det afsløret, at SKAT og Skatteministeriet har den opfattelse, at man også kan meddele offentligheden, at man anser afgørelsen for at være forkert og derfor ikke vil respektere denne. Fremgangsmåden vil dog kun blive brugt, når hensynet til skatteyderen, der har vundet sagen, taler for at undlade at gå til domstolene. Argumentet lyder sympatisk, men er det ikke, fordi det bringer retssikkerheden i fare? Hvis ministeriet ud over de ovennævnte beføjelser blot kan undlade at respektere den afgørelse, som er truffet af det øverste klageorgan inden for skatteretten, fordi man anser afgørelsen for at være forkert, tiltager man sig den magt, som loven udtrykkeligt har tillagt domstolene og Folketinget. At det er hensynet til skatteyderen, der skal være afgørende, kan ikke begrunde krænkelsen af lovens kompetencedeling, fordi det indebærer en krænkelse af et fundamentalt retsprincip, nemlig lighedsprincippet. Andre borgere bliver unddraget den gunstige retsstilling, som afgørelsen er udtryk for, når den ikke skal gælde i fremtiden, selv om hverken domstolene eller Folketinget har truffet beslutning herom. Får skattemyndighederne held til at fastholde den tidligere retsstilling, har den, der vandt sagen, fået en bedre retsstilling end andre, hvilket også er i strid med lighedsprincippet. Skatteministeren har på forespørgsel i Folketinget som venteligt forsvaret sine embedsmænd. Det er aldrig morsomt at iagttage magtbrynde og slet ikke, når den udfoldes af skattedirektøren, Skatteministeriets lovdirektør og departementschef og skatteministeren selv.

6 6 HovedreGLer ved opsigelse Af medarbejdere Af Steen mørup, seniorskattekonsulent Denne artikel redegør for de overordnede regler vedrørende opsigelse af medarbejdere og de grundlæggende regler omkring opsigelsens saglighed. Ansættelseskontrakten Efter ansættelsesbevisloven skal arbejdsgiveren udstede et ansættelsesbevis, der bl.a. skal indeholde oplysninger om, hvilke opsigelsesregler der gælder for ansættelsesforholdet. Udgangspunktet er derfor, at medarbejderen skal opsiges med det varsel, der følger af ansættelseskontrakten. Dog har medarbejdere, der er omfattet af funktionærloven og/ eller en kollektiv overenskomst, altid mindst krav på et varsel svarende til, hvad der følger heraf. Funktionærer ifølge loven Medarbejdere, som er direkte omfattet af funktionærloven, kaldes funktionærer. Funktionærer er beskyttet af de i funktionærloven fastsatte regler, som ikke kan fraviges til skade for funktionæren. Længden af opsigelsesvarslet afhænger af funktionærens anciennitet på tidspunktet for opsigelsen. Længden af opsigelsesvarslet varierer mellem 1-6 måneder. Opsigelsen skal altid varsles til udgangen af en måned, med mindre opsigelsen sker i en aftalt prøvetid. Funktionærer ifølge aftale Medarbejdere, som ikke er direkte omfattet af funktionærloven, eksempelvis hvis der er tale om en type arbejde, som falder uden for lovens anvendelsesområde, kan være tillagt funktionærstatus ifølge aftale. I sådant et tilfælde er funktionærloven ikke ufravigelig, og det er således muligt at aftale et andet opsigelsesvarsel. Medarbejdere omfattet af kollektiv overenskomst Store dele af det danske arbejdsmarked er dækket af en kollektiv overenskomst. Overenskomsterne indeholder varierende regler om opsigelsesvarsler. Opsigelsesvarslerne er typisk kortere end de, der følger af funktionærloven, men længden af opsigelsesvarslet vil typisk stige i takt med ancienniteten. Medarbejdere, der hverken er omfattet af funktionærloven eller kollektiv overenskomst Er der tale om en medarbejder, som ikke er funktionær ifølge loven, og som arbejder på en ikke-overenskomstdækket virksomhed, må opsigelsesvarslet fastsættes ved individuel aftale. Er der ikke indgået en aftale herom, er medarbejderen dog berettiget til et rimeligt varsel. Længden af dette varsel vil afhænge af anciennitet, branche m.m.

7 7 Direktører Administrerende direktører (og de fleste af andre anmeldte direktører) er ikke omfattet af funktionærloven eller anden lovgivning, og opsigelsesvarslet aftales derfor særskilt i kontrakten. Opsigelsesgrunde Udgangspunktet ved afskedigelse af medarbejdere er, at arbejdsgiveren i kraft af ledelsesretten frit kan bestemme, hvem der skal afskediges. Hvis medarbejderen er omfattet af funktionærloven og/eller en kollektiv overenskomst, skal opsigelsen dog efter henholdsvis 9 og 12 måneders ansættelse være sagligt begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold. Derudover indeholder lovgivningen særregler, der beskytter alle medarbejdere uanset anciennitet mod opsigelse pga. køn, graviditet, politisk overbevisning mv. Medarbejderens eller virksomhedens forhold Hvis der er tale om en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold, eksempelvis samarbejdsproblemer, vil en saglig opsigelse som udgangspunkt forudsætte en forudgående advarsel. Er denne advarsel givet, og forbliver forholdene uændrede, eller er der tale om særlige forhold, som i sig selv kan begrunde en opsigelse, er kravet om rimelig begrundelse som udgangspunkt opfyldt, og medarbejderen kan herefter opsiges. Virksomhedens forhold kan eksempelvis være rationalisering eller omstrukturering. Virksomheden er ved sådanne opsigelser tillagt et forholdsvis frit skøn over, hvilke medarbejdere der bedst kan undværes. Godtgørelse Er opsigelsen ikke sagligt begrundet, kan medarbejderen i henhold til enten funktionærloven eller overenskomst ofte kræve en godtgørelse herfor. Godtgørelsesniveauet afhænger særligt af længden af ansættelsesperioden. Øvrige individuelle omstændigheder vil ofte spille en betydende rolle. VI NOTERER AT... Af jytte Hjorth, skattekonsulent Julegaver Arbejdsgivere kan give medarbejderne julegaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår til en værdi på op til 700 kr. Gaver, der udbetales kontant eller i form af gavekort, er skattepligtige uanset beløbets størrelse. Skatterådet har godkendt en model, der går ud på, at medarbejderne kan vælge mellem forskellige muligheder hos en udbyder på nettet. Derimod har Skatterådet sagt nej til en ordning, hvor medarbejderne fik et gavekort, der kun kunne bruges i arbejdsgiverens egne butikker og restauranter. Afskrivningsloven Straksfradrag for småaktiver kildeskatteloven Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle Maksimal indregning af restskat Ligningsloven Bagatelgrænse for frynsegoder Maks. fradrag for gaver Maks. beskæftigelsesfradrag pensionsbeskatningsloven Højeste indbetaling på ratepension, kapitalpension og pensionsordninger med løbende udbetalinger Selvstændigt erhvervsdrivende kan indbetale op til 30 % af årets overskud. Højeste indbetaling på en ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger af fortjeneste ved salg af en virksomhed personskatteloven/skatteberegning Beløbsgrænse, topskat Aktieindkomst til 28 % Aktieindkomst herover beskattes med 42 % Personfradrag til personer over 18 år Personfradrag til børn/unge under 18 år Seniornedslagsloven nedslag til 64-årige Indkomstgrænse Indkomstmaksimum, gennemsnit af de seneste tre års indkomst Maksimalt nedslag, der kan opspares virksomhedsskatteloven Mindste beløb for køb af aktier

8 8 vi noterer At... Af jytte Hjorth, skattekonsulent Skattesalg af aktier Der har været talt og skrevet meget om, hvorvidt selskaber med fordel kan foretage salg af aktier før indgangen til indkomståret Det er meget afhængigt af den enkelte investors porteføljesammensætning og forventningerne til udviklingen i aktiekurserne på de konkrete aktier, om der kan ligge en fordel i at realisere et tab før opgørelsen af indgangsværdierne til lagerbeskatning. Der skal endvidere tages højde for transaktionsomkostninger i forbindelse med realisationen. Vi kan kun anbefale, at man rådfører sig med revisor, inden der tages endelig stilling. Mindsterenten 1/1-30/ ,00 % 1/7-31/ ,00 % Kapitalafkastsatsen for 2009 er fastsat til 4% Satsen anvendes ved beregning af kapitalafkast i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen samt ved f.eks. beregning af kapitalafkast ved aktiekøb og den skematiske beregning af goodwill. Restskatter Reglerne for betaling af restskatter er ændret radikalt. Al skat for 2009, der ikke er betalt senest den 31. december 2009, pålægges en rente eller et tillæg. For frivillige indbetalinger i perioden 1. januar-30. juni 2010 beregnes en dag-til-dag-rente, der beregnes fra 1. januar og indtil betalingen. Renten fastsættes på grundlag af en markedsrente, der opgøres som et gennemsnit af den effektive obligationsrente for de sidste 20 børsdage forud for 15. december 2009, og denne tillægges 2 %. Renten offentliggøres ultimo Restskat, der ikke er indbetalt den 30. juni 2010, opkræves med et tillæg på den gennemsnitlige rente, som nævnt ovenfor, men med et tillæg på 4 %. Dette tillæg er et fast tillæg og beregnes ikke på grundlag af antal dage. Det vil derfor blive væsentligt højere. Pal-renten 7-måneders-renten for indkomståret 2010 er fastsat til 4,96 %. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. september ,00 % 1,25 % Aktuelle datoer 7. december 2009 Sidste frist for betaling af A-skat og AMbidrag for november måned for store virksomheder. 16. december 2009 Sidste frist for betaling af A-skat og AMbidrag for november måned for små og mellemstore virksomheder. 28. december 2009 Sidste frist for betaling af moms for november måned for store virksomheder. 30. december 2009 Sidste frist for betaling af A-skat og AMbidrag for december måned for store virksomheder. Sidste frist for anmodning om fremrykket tilbagebetaling af for meget betalt skat i 2009 forud for årsopgørelsen. Der beregnes ikke renter ved tilbagebetalingen. Sidste frist for indbetaling af forventet restskat for 2009, hvis man vil undgå tillæg af nogen art. Se nedenfor. Sidste frist for indbetaling til pensionsordninger i pengeinstitutter. Bemærk, at 2009 er det sidste år, hvor man kan indbetale over kr. til pensionsordninger, der ikke er udelukkende livsbetingede (typisk ratepensioner). 18. januar 2010 Sidste frist for betaling af A-skat og AMbidrag for december måned for små og mellemstore virksomheder. Beløbsgrænser Som en del af skattereformen ændres beløbsgrænserne ikke i De grænser, der blev fastsat for 2009, gælder derfor også for Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Thomson Reuters A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Thomson Reuters A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 23. oktober 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013 Side 1 af 6 13012011 Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013

Læs mere