RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering"

Transkript

1 S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering Side 3 Skat for sportsudøvere mv. med karriere i udlandet Side 4 ny selskabslov Side 5 retssikkerheden er på spil Side 6 Hovedregler ved opsigelse af medarbejdere Side 7 vi noterer at StatSautoriSeret revisionsaktieselskab karlslunde Metalgangen 9-11 a 2690 karlslunde tlf Fax Sorø Storgade Sorø tlf Fax

2 2 God forberedelse Giver Bedre finansiering Af Susanne Lindø, direktør, Grønbech Business Communication A/S Hvad gør du, hvis virksomheden har brug for en større kassekredit eller et nyt lån? Kan det lade sig gøre at opnå finansiering i disse tider, hvor mange banker skal nedbringe den store forskel mellem udlån og indlån? Svaret er, at det sagtens kan lade sig gøre at opnå finansiering til sunde virksomheder. Jo bedre du forbereder dig inden mødet med banken, jo bedre bliver mulighederne for at opnå gode finansieringsløsninger. Banken er en forretning, som lever af at låne penge ud til private kunder og virksomheder. Som kunde i banken bliver du vurderet på din evne til at betale pengene tilbage, når banken skal afgøre, om den vil yde lån til virksomheden, og når den sætter en pris på lånet i form af rente og gebyrer. Desuden findes der forskellige banker, som vurderer mulige kunders betalingsevne forskelligt, og som har forskellig risikovilje og prispolitik. Hjælp banken med vurderingen Som kunde kan du hjælpe dig selv ved at tilbyde informationer og dokumentation, som sætter banken i stand til at vurdere din virksomheds betalingsevne. Jo bedre du er i stand til at påvise et sundt forretningsgrundlag og gode fremtidsudsigter, jo nemmere får virksomheden ny eller bedre finansiering. Derfor er det en rigtig god idé at forberede sig grundigt inden mødet med banken og lave en præsentation, som besvarer de spørgsmål, bankmanden typisk vil stille: Hvad er det for en forretning, med hvilken forretningsidé og de ansattes forudsætninger? Hvordan er virksomhedens marked og markedsposition? Hvordan laver virksomheden markedsføring og salg? Hvilke kunder har virksomheden også i fremtiden? Hvilke resultater har virksomheden opnået? Hvilke forventninger og budgetter har virksomheden? Hvad er finansieringsbehovet? Hvad er risikoen og virksomhedens plan B, hvis forventningerne ikke holder stik? Spørg mere end en bank Det kan også være en rigtig god idé at spørge i mere end én bank, hvis du er i færd med at etablere en ny virksomhed, eller virksomheden er i en ny situation, hvor betydelig finansiering er påkrævet. Hvis du f.eks. beder tre forskellige banker om et tilbud på finansiering, er du i en noget bedre situation, hvis en af bankerne siger nej end hvis du kun havde spurgt det ene sted, hvor du fik nej. Du har jo stadig to forskellige tilbud at sammenligne og vælge imellem. Vær åben og fortæl bankerne, at virksomheden spørger mere end et sted for at få den bedste løsning for fremtiden. Det viser, at du er seriøs. Vær ven med din bank Selvom der ikke er det store akutte behov for finansiering, kan du med fordel bruge lidt tid og kræfter på at være ven med din bank. Det stiller virksomheden bedre den dag, hvor det er afgørende, at banken stiller ny finansiering til rådighed. De gyldne regler for en god kontakt med banken kunne lyde sådan: Hav løbende dialog med banken, så den kender dig og din virksomhed. Tag selv kontakt i god tid, hvis der opstår problemer, så banken ser, du har overblik. Forbered dig inden møder med banken. Vær realistisk omkring din virksomheds økonomi og udfordringer. Vær ærlig. Brug rådgivere Det er en god idé at kende sine egne begrænsninger og søge hjælp hos rådgivere, som kan hjælpe med de dele af virksomhedens præsentation, du ikke selv er så skrap til. For vækst- og iværksættervirksomheder er der gratis vejledning at hente i de regionale væksthuse. Alternativer til lån i banken Endelig kan det være på sin plads at spørge, om du overhovedet skal i banken for at løse virksomhedens finansieringsbehov. Måske kan I forbedre likviditeten ved at opnå længere kredit hos leverandørerne og indføre kortere betalingsfrist for kunderne. Måske kan I have glæde af at indgå i handelsfællesskaber som f.eks. Absi, hvor virksomheder handler indbyrdes. Måske er der muligheder for eksportkredit, offentlige projektmidler eller indskud fra en ny partner.

3 3 SkAt for SportSudøvere mv. med karriere i udlandet Af Lars Bennedsgaard Andersen, senior tax manager Igennem længere tid har SKATs kontrolaktion mod skattesnyd hos danskere med bopæl i udlandet været i mediernes søgelys. Umiddelbart lyder det som en rigtig succesfuld aktion. Dog har mediernes dækning umiddelbart givet en noget ensidig udlægning af de skattetekniske forhold, der ofte er meget komplicerede i situationer, hvor personer flytter fra eller til Danmark. Muligheder for at undgå dansk skat Medierne har primært haft fokus på sportsudøvere, men de nedenfor beskrevne skatteregler og muligheder gælder også for andre personer. En person er typisk fuldt skattepligtig til Danmark, hvis personen har helårsbolig til rådighed i Danmark, eller hvis personen opholder sig i Danmark i mindst 6 måneder. I følgende gennemgang af mulighederne for at undgå dansk skat fremgår, at det med den rette planlægning af en flytning til udlandet ofte er muligt at tilrettelægge sine bopæls- og arbejdsforhold således, at der ikke skal betales dansk skat. Mulighed 1 Er den fulde skattepligt til Danmark ophørt? Det første centrale spørgsmål er, om sportsudøverens fulde skattepligt til Danmark ophørte, da han/hun flyttede fra Danmark. Hvis den fulde skattepligt er ophørt, er sportsudøveren slet ikke skattepligtig til Danmark. At ægtefælle/samlever/børn efter nogle år flytter tilbage til Danmark, medfører ikke i sig selv, at sportsudøveren bliver fuldt skattepligtig til Danmark igen. Hvis den fulde skattepligt til Danmark er ophørt, kan sportsudøveren typisk opholde sig i Danmark på ferieophold eller lignende: uafbrudt i op til 3 måneder eller i 180 dage inden for 12 måneder, uden at den fulde skattepligt til Danmark genindtræder. Dette gælder, uanset at sportsudøveren har bolig til rådighed i Danmark. Udførelse af arbejde i Danmark vil ofte medføre, at den fulde skattepligt til Danmark genindtræder. Begrænser sportsudøveren sine ophold i Danmark, således at disse grænser ikke overskrides, skal han/hun ikke betale skat i Danmark af indkomst optjent i udlandet. Dette kan være en god skattemæssig løsning f.eks. for en ung sportsudøver med ingen eller små børn, som flytter til udlandet uden at have bolig til rådighed i Danmark. Efter en årrække, f.eks. når børnene skal starte i skole, flytter ægtefællen til Danmark med børnene, mens sportsudøveren fortsætter sin karriere i udlandet. Denne skatteregel giver sportsudøveren mulighed for at tilbringe en forholdsvis stor del af sin fritid sammen med familien i Danmark, uden at han skal betale dansk skat af sin udenlandske indkomst. Mulighed 2 Kan dansk skat undgås efter en dobbeltbeskatningsaftale? Hvis den fulde skattepligt til Danmark aldrig er ophørt, f.eks. fordi sportsudøveren altid har haft en bolig til rådighed i Danmark, jf. ovenfor, er sportsudøveren som udgangspunkt omfattet af det danske globalindkomstprincip, der medfører, at en person, som er fuldt skattepligtig til Danmark, skal betale skat til Danmark, uanset hvor indkomsten er optjent. I denne situation kan der være en mulighed for, at sportsudøveren kan undgå dansk skat af sin udenlandske indkomst, hvis han bor i et land, hvormed Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale. Fritagelsen for dansk skat kan som udgangspunkt ske efter reglerne for, hvor personen har midtpunktet for sine livsinteresser (personlige og økonomiske interesser), eller efter særlige regler om skattefritagelse efter den såkaldte exemptionsmetode, som fortsat findes i enkelte af Danmarks dobbeltbeskatningsaftaler. Mulighed 3 Kan dansk skat undgås efter ligningslovens 33 A? Hvis sportsudøveren er lønmodtager og ikke kan undgå dansk skat efter mulighed 1 og 2, kan ligningslovens 33 A evt. være en mulighed, men kun for så vidt angår lønindkomst. Dansk skat af lønindkomsten kan undgås, hvis sportsudøveren kan opfylde alle betingelserne i ligningslovens 33 A, herunder at opholdet i udlandet har en varighed på mindst 6 måneder, og at han/hun i enhver 6 måneders periode begrænser sine ophold i Danmark til ferieophold eller lignende til højst 42 dage. Afslutning Hvis en dansk sportsudøver bosat i udlandet har foretaget mange hævninger i Danmark på sit udenlandske kreditkort, er det ikke nødvendigvis udtryk for, at sportsudøveren snyder i skat. Som det fremgår ovenfor, kan der være flere helt legitime forhold, der medfører, at sportsudøveren ikke skal betale dansk skat.

4 4 ny SeLSkABSLov Af finn elkjær, statsautoriseret revisor Efter et omfattende udvalgsarbejde og en betænkning på i alt sider blev en ny selskabslov vedtaget i sommeren Nedenfor redegøres for en række ændringer, men pladsen tillader naturligvis kun en overordnet gennemgang af den nye selskabslov, der erstatter de hidtidige 2 love om henholdsvis anpartsselskaber og aktieselskaber. 2 love samles i 1 Den nye lov indeholder 375 paragraffer, men tilsigter at give en bedre systematik og sammenhæng i reglerne end de hidtidige 2 love. Stiftelse af selskaber Reglerne for stiftelse af aktieselskaber forenkles, således at såvel anpartsselskaber som aktieselskaber kan stiftes på en enkel måde og i én arbejdsgang. Det tidligere krav i an partsselskaber om, at anparter skulle tegnes af stifteren, ophæves. Ligeledes bortfalder det tidligere krav om, at vedtægterne skulle angive hjemsted, og om, at der skal vælges en revisor. Fristen for registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system er for begge selskabsformer reduceret til blot 2 uger, hvor det hidtil har været 6 måneder for aktiesel skaber og 8 uger for anpartsselskaber. af andre værdier end kontanter, skal hele selskabskapitalen indbetales. Tegnet men ikke indbetalt kapital kan af selskabets centrale ledelsesorgan kræves indbetalt på an fordring, dog med mindst 2 ugers og højst 4 ugers frist. Hidtil har det ikke været muligt at udstede aktier uden stemmeret. Forbuddet mod stemmeløse aktier ophæves nu, og reglen om, hvor stor forskel i stemmevægt der var lov ligt, ophæves ligeledes. Kapitalkrav For aktieselskaber fastholdes kravet om en aktiekapital på DKK , mens kapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes fra DKK til DKK Forudsat kontant indbetaling af kapitalen skal denne ikke nødvendigvis betales straks. Man kan nøjes med at indbetale 25 % af kapitalen, dog altid mindst DKK Hvis den nominelle ka pital tegnes til en kurs, der er over 100, skal denne overkurs altid indbetales. Hvis hele eller dele af selskabskapitalen indbetales ved indskud Kapitalandel og ejerbog Som noget nyt kan danske selskaber vælge at udstede aktier/anparter, der i stedet for beløb angiver, hvor stor en andel af den samlede kapital en aktionær/anpartshaver ejer af selskabets samlede kapital. Hidtil har aktien/ anparten skulle indeholde et nominelt be løb, men fremover kan der altså vælges mellem nominel- eller stykkapitalandele. Begre berne aktiebog og anpartshaverfortegnelse erstattes af begrebet ejerbog, der kan føres ved, at selskabet indberetter direkte til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ejerregister Med henblik på større gennemskuelighed skal der oprettes et offentligt ejerregister, hvortil ejere af kapitalen skal meddele, når deres ejerskab passerer en række snævre grænser. Tvangsindløsning De i aktieselskabsloven indeholdte regler om tvangsindløsning ved mere end 90 % ejer skab eller stemmevægt vil også fremover gælde for anpartsselskaber.

5 5 Generalforsamling og ledelse Der indføres enklere regler for beslutninger, der normalt træffes på en generalforsamling. Ved enighed mellem kapitalejerne kan lovens regler om form og frister således afviges. Der indføres udvidede muligheder for sammensætning af selskabets ledelse, herunder indføres der et nyt begreb, nemlig tilsynsråd, der i visse tilfælde kan træde i stedet for en bestyrelse. Kapitaltilførsel Formalia i forbindelse med kapitaltilførsel lempes, således at kapitalejerne ved enighed kan undlade den redegørelse og revisorerklæring, der hidtil har været lovpligtig ved kapi taludvidelser uden for en ordinær generalforsamling. Acontoudbytte (ekstraordinært udbytte) Dette begreb blev i Danmark indført for nogle år siden, men blandt andet på grund af en række omkostningskrævende formelle krav er ordningen næppe blev anvendt i det tilsigtede og forventede omfang. Nu lempes kravet om, at der skal udarbejdes en såkaldt mellembalance, forudsat acontoudbyttet besluttes inden 6 måneder efter balancedagen for selskabets seneste årsrapport. For anpartsselskaber kan mellembalancen helt fravælges. Selvfinansiering/egne kapitalandele Det tidligere absolutte forbud mod, at selskabets kapital blev stillet til rådighed for er hvervelse af selskabets aktier/anparter, lempes, således at en selvfinansiering under visse former er tilladt. Dette sker med henblik på en nemmere finansiering af generati ons skifte/ ejerskifte i selskabet. Med samme formål har man fremover tilladt også an partssel skaber at erhverve egne anparter, og det tidligere loft for besiddelse på 10 % er ophævet. Ikrafttræden Der lægges op til, at ikrafttræden af den nye lov sker i forskellige tempi. Tidspunktet af hænger blandt andet af færdiggørelsen af nye eller ændrede it-systemer. En stor del af loven forventes i kraft omkring nytårsskiftet 2009/2010. Afslutning Som nævnt i indledningen er foranstående gennemgang overordnet og meget summarisk. Man bør derfor søge rådgivning hos revisor og advokat om mere konkrete og detal jerede forhold. retssikkerheden er på SpiL Af ole Bjørn, professor Når en borger eller virksomhed får medhold i en sag ved Landsskatteretten, og Skatteministeriet er utilfreds med sagens udfald, kan ministeren indbringe sagen for domstolene eller søge retstilstanden ændret i Folketinget, hvis han beslutter sig for ikke at affinde sig med retstilstanden. For nylig blev det afsløret, at SKAT og Skatteministeriet har den opfattelse, at man også kan meddele offentligheden, at man anser afgørelsen for at være forkert og derfor ikke vil respektere denne. Fremgangsmåden vil dog kun blive brugt, når hensynet til skatteyderen, der har vundet sagen, taler for at undlade at gå til domstolene. Argumentet lyder sympatisk, men er det ikke, fordi det bringer retssikkerheden i fare? Hvis ministeriet ud over de ovennævnte beføjelser blot kan undlade at respektere den afgørelse, som er truffet af det øverste klageorgan inden for skatteretten, fordi man anser afgørelsen for at være forkert, tiltager man sig den magt, som loven udtrykkeligt har tillagt domstolene og Folketinget. At det er hensynet til skatteyderen, der skal være afgørende, kan ikke begrunde krænkelsen af lovens kompetencedeling, fordi det indebærer en krænkelse af et fundamentalt retsprincip, nemlig lighedsprincippet. Andre borgere bliver unddraget den gunstige retsstilling, som afgørelsen er udtryk for, når den ikke skal gælde i fremtiden, selv om hverken domstolene eller Folketinget har truffet beslutning herom. Får skattemyndighederne held til at fastholde den tidligere retsstilling, har den, der vandt sagen, fået en bedre retsstilling end andre, hvilket også er i strid med lighedsprincippet. Skatteministeren har på forespørgsel i Folketinget som venteligt forsvaret sine embedsmænd. Det er aldrig morsomt at iagttage magtbrynde og slet ikke, når den udfoldes af skattedirektøren, Skatteministeriets lovdirektør og departementschef og skatteministeren selv.

6 6 HovedreGLer ved opsigelse Af medarbejdere Af Steen mørup, seniorskattekonsulent Denne artikel redegør for de overordnede regler vedrørende opsigelse af medarbejdere og de grundlæggende regler omkring opsigelsens saglighed. Ansættelseskontrakten Efter ansættelsesbevisloven skal arbejdsgiveren udstede et ansættelsesbevis, der bl.a. skal indeholde oplysninger om, hvilke opsigelsesregler der gælder for ansættelsesforholdet. Udgangspunktet er derfor, at medarbejderen skal opsiges med det varsel, der følger af ansættelseskontrakten. Dog har medarbejdere, der er omfattet af funktionærloven og/ eller en kollektiv overenskomst, altid mindst krav på et varsel svarende til, hvad der følger heraf. Funktionærer ifølge loven Medarbejdere, som er direkte omfattet af funktionærloven, kaldes funktionærer. Funktionærer er beskyttet af de i funktionærloven fastsatte regler, som ikke kan fraviges til skade for funktionæren. Længden af opsigelsesvarslet afhænger af funktionærens anciennitet på tidspunktet for opsigelsen. Længden af opsigelsesvarslet varierer mellem 1-6 måneder. Opsigelsen skal altid varsles til udgangen af en måned, med mindre opsigelsen sker i en aftalt prøvetid. Funktionærer ifølge aftale Medarbejdere, som ikke er direkte omfattet af funktionærloven, eksempelvis hvis der er tale om en type arbejde, som falder uden for lovens anvendelsesområde, kan være tillagt funktionærstatus ifølge aftale. I sådant et tilfælde er funktionærloven ikke ufravigelig, og det er således muligt at aftale et andet opsigelsesvarsel. Medarbejdere omfattet af kollektiv overenskomst Store dele af det danske arbejdsmarked er dækket af en kollektiv overenskomst. Overenskomsterne indeholder varierende regler om opsigelsesvarsler. Opsigelsesvarslerne er typisk kortere end de, der følger af funktionærloven, men længden af opsigelsesvarslet vil typisk stige i takt med ancienniteten. Medarbejdere, der hverken er omfattet af funktionærloven eller kollektiv overenskomst Er der tale om en medarbejder, som ikke er funktionær ifølge loven, og som arbejder på en ikke-overenskomstdækket virksomhed, må opsigelsesvarslet fastsættes ved individuel aftale. Er der ikke indgået en aftale herom, er medarbejderen dog berettiget til et rimeligt varsel. Længden af dette varsel vil afhænge af anciennitet, branche m.m.

7 7 Direktører Administrerende direktører (og de fleste af andre anmeldte direktører) er ikke omfattet af funktionærloven eller anden lovgivning, og opsigelsesvarslet aftales derfor særskilt i kontrakten. Opsigelsesgrunde Udgangspunktet ved afskedigelse af medarbejdere er, at arbejdsgiveren i kraft af ledelsesretten frit kan bestemme, hvem der skal afskediges. Hvis medarbejderen er omfattet af funktionærloven og/eller en kollektiv overenskomst, skal opsigelsen dog efter henholdsvis 9 og 12 måneders ansættelse være sagligt begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold. Derudover indeholder lovgivningen særregler, der beskytter alle medarbejdere uanset anciennitet mod opsigelse pga. køn, graviditet, politisk overbevisning mv. Medarbejderens eller virksomhedens forhold Hvis der er tale om en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold, eksempelvis samarbejdsproblemer, vil en saglig opsigelse som udgangspunkt forudsætte en forudgående advarsel. Er denne advarsel givet, og forbliver forholdene uændrede, eller er der tale om særlige forhold, som i sig selv kan begrunde en opsigelse, er kravet om rimelig begrundelse som udgangspunkt opfyldt, og medarbejderen kan herefter opsiges. Virksomhedens forhold kan eksempelvis være rationalisering eller omstrukturering. Virksomheden er ved sådanne opsigelser tillagt et forholdsvis frit skøn over, hvilke medarbejdere der bedst kan undværes. Godtgørelse Er opsigelsen ikke sagligt begrundet, kan medarbejderen i henhold til enten funktionærloven eller overenskomst ofte kræve en godtgørelse herfor. Godtgørelsesniveauet afhænger særligt af længden af ansættelsesperioden. Øvrige individuelle omstændigheder vil ofte spille en betydende rolle. VI NOTERER AT... Af jytte Hjorth, skattekonsulent Julegaver Arbejdsgivere kan give medarbejderne julegaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår til en værdi på op til 700 kr. Gaver, der udbetales kontant eller i form af gavekort, er skattepligtige uanset beløbets størrelse. Skatterådet har godkendt en model, der går ud på, at medarbejderne kan vælge mellem forskellige muligheder hos en udbyder på nettet. Derimod har Skatterådet sagt nej til en ordning, hvor medarbejderne fik et gavekort, der kun kunne bruges i arbejdsgiverens egne butikker og restauranter. Afskrivningsloven Straksfradrag for småaktiver kildeskatteloven Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle Maksimal indregning af restskat Ligningsloven Bagatelgrænse for frynsegoder Maks. fradrag for gaver Maks. beskæftigelsesfradrag pensionsbeskatningsloven Højeste indbetaling på ratepension, kapitalpension og pensionsordninger med løbende udbetalinger Selvstændigt erhvervsdrivende kan indbetale op til 30 % af årets overskud. Højeste indbetaling på en ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger af fortjeneste ved salg af en virksomhed personskatteloven/skatteberegning Beløbsgrænse, topskat Aktieindkomst til 28 % Aktieindkomst herover beskattes med 42 % Personfradrag til personer over 18 år Personfradrag til børn/unge under 18 år Seniornedslagsloven nedslag til 64-årige Indkomstgrænse Indkomstmaksimum, gennemsnit af de seneste tre års indkomst Maksimalt nedslag, der kan opspares virksomhedsskatteloven Mindste beløb for køb af aktier

8 8 vi noterer At... Af jytte Hjorth, skattekonsulent Skattesalg af aktier Der har været talt og skrevet meget om, hvorvidt selskaber med fordel kan foretage salg af aktier før indgangen til indkomståret Det er meget afhængigt af den enkelte investors porteføljesammensætning og forventningerne til udviklingen i aktiekurserne på de konkrete aktier, om der kan ligge en fordel i at realisere et tab før opgørelsen af indgangsværdierne til lagerbeskatning. Der skal endvidere tages højde for transaktionsomkostninger i forbindelse med realisationen. Vi kan kun anbefale, at man rådfører sig med revisor, inden der tages endelig stilling. Mindsterenten 1/1-30/ ,00 % 1/7-31/ ,00 % Kapitalafkastsatsen for 2009 er fastsat til 4% Satsen anvendes ved beregning af kapitalafkast i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen samt ved f.eks. beregning af kapitalafkast ved aktiekøb og den skematiske beregning af goodwill. Restskatter Reglerne for betaling af restskatter er ændret radikalt. Al skat for 2009, der ikke er betalt senest den 31. december 2009, pålægges en rente eller et tillæg. For frivillige indbetalinger i perioden 1. januar-30. juni 2010 beregnes en dag-til-dag-rente, der beregnes fra 1. januar og indtil betalingen. Renten fastsættes på grundlag af en markedsrente, der opgøres som et gennemsnit af den effektive obligationsrente for de sidste 20 børsdage forud for 15. december 2009, og denne tillægges 2 %. Renten offentliggøres ultimo Restskat, der ikke er indbetalt den 30. juni 2010, opkræves med et tillæg på den gennemsnitlige rente, som nævnt ovenfor, men med et tillæg på 4 %. Dette tillæg er et fast tillæg og beregnes ikke på grundlag af antal dage. Det vil derfor blive væsentligt højere. Pal-renten 7-måneders-renten for indkomståret 2010 er fastsat til 4,96 %. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. september ,00 % 1,25 % Aktuelle datoer 7. december 2009 Sidste frist for betaling af A-skat og AMbidrag for november måned for store virksomheder. 16. december 2009 Sidste frist for betaling af A-skat og AMbidrag for november måned for små og mellemstore virksomheder. 28. december 2009 Sidste frist for betaling af moms for november måned for store virksomheder. 30. december 2009 Sidste frist for betaling af A-skat og AMbidrag for december måned for store virksomheder. Sidste frist for anmodning om fremrykket tilbagebetaling af for meget betalt skat i 2009 forud for årsopgørelsen. Der beregnes ikke renter ved tilbagebetalingen. Sidste frist for indbetaling af forventet restskat for 2009, hvis man vil undgå tillæg af nogen art. Se nedenfor. Sidste frist for indbetaling til pensionsordninger i pengeinstitutter. Bemærk, at 2009 er det sidste år, hvor man kan indbetale over kr. til pensionsordninger, der ikke er udelukkende livsbetingede (typisk ratepensioner). 18. januar 2010 Sidste frist for betaling af A-skat og AMbidrag for december måned for små og mellemstore virksomheder. Beløbsgrænser Som en del af skattereformen ændres beløbsgrænserne ikke i De grænser, der blev fastsat for 2009, gælder derfor også for Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Thomson Reuters A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Thomson Reuters A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 23. oktober 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere