Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 8% opgjort i kroner. o Salget af moderne insuliner steg med 11% (7% i kroner). o Salget af Victoza beløb sig til mio. kr. (185% vækst i kroner). o Salget af NovoSeven steg med 7% (3% i kroner). o Salget i Nordamerika steg med 17% (10% i kroner). o Salget i International Operations steg med 16% (12% i kroner). Bruttomarginen steg med 0,2 procentpoint opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler en gunstig udvikling i produktsammensætningen som følge af et øget salg af moderne insuliner og et lavere salg af humane insuliner. Opgjort i kroner faldt bruttomarginen med 0,4 procentpoint til 80,4%. Det rapporterede resultat af primær drift steg med 12% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 18%. Nettoresultatet steg med 19% til mio. kr. Resultat pr. aktie (udvandet) steg med 22% til 21,66 kr. Novo Nordisk indsendte i september 2011 registreringsansøgninger for den nye generation af insuliner, Degludec og DegludecPlus, til de europæiske og amerikanske registreringsmyndigheder. Opdatering af forventningerne til 2011: der forventes nu en salgsvækst opgjort i lokale valutaer på 10 11% (mod tidligere 9 11%) og en vækst i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer på 17 19% (mod tidligere 15 19%). Den foreløbige prognose for 2012 indikerer høj encifret salgsvækst og vækst i resultat af primær drift på tæt ved 10%, begge dele opgjort i lokale valutaer. Prognosen er forbundet med usædvanlig usikkerhed på grund af den udfordrende økonomiske situation i mange af verdens største lande. Prognosen for resultat af primær drift afspejler endvidere omkostninger i relation til den forventede lancering af Degludec. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen: Vi er meget tilfredse med, at vores nøgleprodukter, NovoRapid, Levemir og Victoza, fortsat driver en stærk underliggende salgsvækst. Samtidig er indsendelsen af registreringsansøgningerne for vores nye generation af insuliner, ultralangtidsvirkende Degludec og DegludecPlus, i USA og Europa en vigtig milepæl i udbygningen af vores førerposition inden for diabetesbehandling. Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 1 af 21

2 Koncernregnskab for de første ni måneder af 2011 Denne ureviderede delårsrapport er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber og med den anvendte regnskabspraksis som beskrevet i Novo Nordisks Årsrapport Delårsrapporten og ledelsesberetningen er endvidere aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Novo Nordisk har implementeret alle nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag ( IFRS er ), der er godkendt af EU, og som har virkning for regnskabsperioden, der begyndte den 1. januar Disse IFRS er har ingen væsentlig indvirkning på koncernens delårsrapport. Beløb i mio. kr., undtagen gennemsnitligt antal udestående aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte. Resultatopgørelse 9 mdr mdr Udvikling i % 9 mdr til 9 mdr Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 80,4% 80,8% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 28,2% 28,9% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 14,3% 15,4% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 4,8% 5,0% Licensindtægter og andre driftsindtægter (29%) Resultat af primær drift % Overskudsgrad (primær drift) 33,8% 32,6% Nettofinans (179) (966) (81%) Resultat før skat % Nettoresultat % Overskudsgrad (nettoresultat) 25,7% 23,4% Andre nøgletal Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (16%) Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 57,1% 59,9% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) udvandet 572,9 588,1 (3%) Udvandet resultat pr. aktie / ADR (i kr.) 21,66 17,78 22% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang % Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 2 af 21

3 Salgsudvikling Omsætningen steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 8% opgjort i kroner i de første ni måneder af 2011 i forhold til samme periode sidste år. Alle regioner bidrog til væksten; Nordamerika var den største bidragyder og tegnede sig for 59% af væksten opgjort i lokale valutaer, fulgt af International Operations og Region Kina, som bidrog med henholdsvis 21% og 9%. Salgsvæksten blev realiseret i begge segmenter, diabetesbehandling og biopharmaceuticals, og hovedparten af væksten kom fra Victoza og de moderne insuliner. Salgsvæksten i de første ni måneder af 2011 blev reduceret med ca. 2,5 procentpoint som følge af sundhedsreformer i USA, en række europæiske markeder, Kina og Tyrkiet. Omsætning Vækst Vækst Andel af 9 mdr som i lokale mio. kr. rapporteret valutaer væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling Moderne insuliner % 11% 42% NovoRapid % 10% 18% NovoMix % 9% 10% Levemir % 14% 14% Humane insuliner (10%) (8%) (14%) Proteinrelaterede produkter % 7% 2% Victoza % 196% 54% Antidiabetika i tabletform (8%) (3%) (1%) Diabetesbehandling i alt % 12% 83% Biopharmaceuticals NovoSeven % 7% 8% Norditropin % 5% 4% Øvrige produkter % 14% 5% Biopharmaceuticals i alt % 7% 17% Samlet omsætning % 11% 100% I de følgende afsnit er markedsdata (medmindre andet er anført) baseret på volumendata fra august 2011 opgjort som løbende årstotal leveret af den uafhængige dataleverandør IMS Health. Salgsudviklingen inden for diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 9% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til de første ni måneder af Novo Nordisk er verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling og har nu en global værdimarkedsandel på 24% mod 23% på samme tidspunkt sidste år. Moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter I de første ni måneder af 2011 steg salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter med 5% opgjort i lokale valutaer og med 2% i kroner til mio. kr. i forhold til de første ni måneder af 2010, drevet af Nordamerika, International Operations og Region Kina. Væksten i det globale insulinsalg var negativt påvirket af sundhedsreformer og en nedgang i salget af humane insuliner især i Europa og Nordamerika. Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 3 af 21

4 Salget af moderne insuliner steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til mio. kr. i forhold til de første ni måneder af 2010 som afspejling af fortsat organisk salgsvækst. Nordamerika, International Operations og Region Kina var de primære bidragydere til væksten. Salget af moderne insuliner udgør mere end 72% af Novo Nordisks insulinsalg. Insulinmarkedsandele (volumen, løbende årstotal) Novo Nordisks andel af det samlede insulinmarked Novo Nordisks andel af markedet for moderne insuliner Aug Aug Aug Aug Globalt 50% 51% 46% 46% USA 41% 42% 37% 36% Europa 52% 53% 50% 51% International Operations* 59% 59% 56% 56% Japan 60% 64% 54% 57% Kina** 63% 63% 68% 70% Kilde: IMS, august *: Data for de 11 største lande i IO; **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan. Nordamerika Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter i Nordamerika steg med 8% opgjort i lokale valutaer og med 2% opgjort i kroner i de første ni måneder af Dette afspejler et fortsat solidt salg af navnlig NovoRapid og Levemir, modsvaret af en nedgang i salget af humane insuliner og en negativ påvirkning på mere end 4 procentpoint fra den amerikanske sundhedsreform, der blev vedtaget i marts I USA sælges omkring 45% af Novo Nordisks moderne insuliner målt i volumen i engangspensystemet FlexPen mod omkring 42% i samme periode sidste år. Europa Salget i Europa faldt med 2% opgjort i lokale valutaer og med 1% opgjort i kroner i de første ni måneder af Det europæiske insulinmarked er præget af lav volumenvækst, p.t. under 3%, og Novo Nordisks insulinsalg er negativt påvirket af tab af markedsandele, navnlig i Storbritannien, samt af sundhedsreformer, der blev indført i 2010 og Markedsudbredelsen af de moderne insuliner fortsætter, med faldende salg af humane insuliner til følge. I Europa sælges omkring 96% af Novo Nordisks insulinvolumen i pensystemer. I oktober 2011 blev en ny engangsinjektionspen, FlexTouch, lanceret i Storbritannien med Novo Nordisks hurtigtvirkende insulinanalog, NovoRapid. International Operations Salget i International Operations steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 7% opgjort i kroner i de første ni måneder af Væksten er primært drevet af de moderne insuliner, med solid vækst for alle tre insulinanaloger. I International Operations ikke-tenderbaserede markeder sælges omkring 57% af Novo Nordisks insulinvolumen i pensystemer. Region Kina Salget i Region Kina steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 11% opgjort i kroner i de første ni måneder af Den primære bidragyder til væksten var salget af moderne insuliner med stærk vækst for hele porteføljen, mens salget af humane insuliner fortsat bidrager til den samlede vækst i regionen. Salgsvæksten i tredje kvartal af 2011 var negativt påvirket af kinesiske sundhedsreformer. I Kina sælges omkring 96% af Novo Nordisks insulinvolumen i pensystemer. Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 4 af 21

5 Japan & Korea Salget i Japan & Korea faldt med 3% opgjort i lokale valutaer og var uændret opgjort i kroner i de første ni måneder af Denne udvikling afspejler vækst i salget af moderne insuliner, modsvaret af et fald i salget af humane insuliner. Endvidere er den samlede vækst påvirket af en fortsat lav markedsvækst. Markedsudbredelsen af pensystemer i Japan er fortsat høj, og ca. 98% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer, primært FlexPen. Victoza (GLP-1 til behandling af type 2-diabetes) Salget af Victoza blev mio. kr. i de første ni måneder af 2011 på baggrund af solide markedsresultater i såvel USA som Europa. Victoza har nu opnået en global værdimarkedsandel på 54% i GLP-1-segmentet, primært drevet af en værdimarkedsandel på 47% i USA og 64% i Europa. Lanceringen af Victoza har accelereret værditilvæksten i det samlede GLP-1-marked: Værdien af det globale GLP-1-marked opgjort som løbende årstotal er steget med 59% i de seneste 12 måneder mod en stigning på 22% i de foregående 12 måneder. Den globale lancering af Victoza fortsætter, og Victoza er nu lanceret i 40 lande, nu også i Kina. NovoNorm /Prandin /PrandiMet (antidiabetika i tabletform) I de første ni måneder af 2011 faldt salget af antidiabetika i tabletform med 3% opgjort i lokale valutaer og med 8% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til de første ni måneder af Salgsudviklingen afspejler et lavere salg i Europa som følge af generisk konkurrence i flere europæiske markeder, delvis modsvaret af fortsat vækst i salget i Kina. Salgsudviklingen inden for biopharmaceuticals I de første ni måneder af 2011 steg salget af biopharmaceuticals med 7% opgjort i lokale valutaer og med 5% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til de første ni måneder af Alle regioner bidrog til væksten. NovoSeven (blødningsbehandling) Salget af NovoSeven steg med 7% opgjort i lokale valutaer og med 3% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til de første ni måneder af Alle regioner bidrog til væksten i salget af NovoSeven med International Operations som den primære bidragyder, fulgt af Europa og Nordamerika. Norditropin (væksthormonbehandling) Salget af Norditropin steg med 5% opgjort i lokale valutaer og med 4% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til de første ni måneder af Salgsvæksten blev drevet af International Operations, Japan & Korea og Nordamerika, delvis modsvaret af en tilbagegang i Europa. Novo Nordisk er den næststørste udbyder på det globale væksthormonmarked med en volumenmarkedsandel på 23%. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 14% opgjort i lokale valutaer og med 12% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til de første ni måneder af Denne udvikling afspejler primært fortsat salgsfremgang for Vagifem 10 mikrogram, understøttet af salget af GlucaGen i USA og Japan. Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 5 af 21

6 Udvikling i omkostninger Produktionsomkostningerne steg med 10% til mio. kr. i de første ni måneder af Bruttomarginen opgjort i lokale valutaer steg med 0,2 procentpoint i de første ni måneder af Dette afspejler primært en påvirkning fra produktsammensætningen som følge af opgraderingen fra humane insuliner til moderne insuliner. Den rapporterede bruttomargin var 80,4% mod 80,8% for den samme periode sidste år som følge af en negativ valutapåvirkning på 0,6 procentpoint. I de første ni måneder af 2011 steg de samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger med 6% opgjort i lokale valutaer og med 4% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til de første ni måneder af Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 5% til mio. kr., primært som følge af øgede markedsføringsaktiviteter i USA og Kina samt udvidelser i salgsstyrken i USA i fjerde kvartal af 2010 og omkostninger til Manufacturer s fee i relation til den amerikanske sundhedsreform. Forsknings- og udviklingsomkostningerne beløb sig til mio. kr. og var dermed på niveau med samme periode sidste år. Dette afspejler primært en udvidelse af forskningsaktiviteterne samt påbegyndelse af pivotalstudier (afgørende forsøg), modsvaret af det afsluttede fase 3aprogram for insulin degludec og kombinationen af insulin degludec og insulin aspart. Licensindtægter og andre driftsindtægter udgjorde 349 mio. kr. i de første ni måneder af 2011 mod 493 mio. kr. i de første ni måneder af Denne udvikling skyldes primært en indtægt af engangskarakter i relation til et patentforlig indgået i første kvartal af Nettofinans De finansielle poster udviste en nettoudgift på 179 mio. kr. i de første ni måneder af 2011 mod en nettoudgift på 966 mio. kr. i de første ni måneder af For de første ni måneder af 2011 udviste valutaresultatet en udgift på 109 mio. kr. mod en udgift på 805 mio. kr. i de første ni måneder af Valutaresultatet for de første ni måneder af 2011 afspejler tab på kommercielle tilgodehavender i ikke-afdækkede valutaer, delvis modsvaret af nettoindtægter på valutaafdækningskontrakter primært i relation til amerikanske dollars. Pr. 30. september 2011 er tab på valutaafdækningskontrakter på omkring 550 mio. kr. udskudt til fremtidig udgiftsførsel i 2011 og I de første ni måneder af 2010 indgik resultatet fra associerede virksomheder i de finansielle poster med en indtægt på 39 mio. kr. Efter salget af aktier i ZymoGenetics, Inc. og omklassificeringen af Innate Pharma S.A. til Øvrige langfristede finansielle aktiver i fjerde kvartal af 2010 er resultatet fra kapitalandele i associerede virksomheder faldet til 0 kr. Specifikt om tredje kvartal af 2011 En oversigt over kvartalstallene i kroner fremgår af bilag 1. Salget i tredje kvartal af 2011 steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 6% opgjort i kroner til mio. kr. i forhold til samme periode i Væksten var primært drevet af Victoza og de moderne insuliner, delvis modsvaret af en nedgang i salget af humane Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 6 af 21

7 insuliner. Salgsvæksten i tredje kvartal af 2011 var primært drevet af Nordamerika og International Operations. Salgsvæksten i Kina var lav som følge af indførelse af sundhedsreformer, inklusive udbudsrunder i forbindelse med Essential Drug List i nogle provinser samt prisreduktioner på human insulin og NovoNorm. Prisreduktionerne blev indført pr. 1. september 2011 efter en revision af de nationale listepriser for medicin og har ført til lagerreduktioner i distributionsleddet. Den rapporterede bruttomargin var negativt påvirket af valutaudviklingen, mens bruttomarginen opgjort i lokale valutaer blev realiseret på samme niveau i tredje kvartal af 2011 som i samme periode sidste år. Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 3% i tredje kvartal af 2011 i forhold til samme periode sidste år, primært drevet af en udvidelse af salgsstyrken på diabetesområdet i USA. Forsknings- og udviklingsomkostningerne faldt med 2% i tredje kvartal af 2011 i forhold til samme periode sidste år som følge af afslutningen af fase 3a-studierne for Degludec og DegludecPlus. Rapporteret resultat af primær drift steg med 9% i tredje kvartal af 2011 i forhold til samme periode sidste år og med 20% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler primært det stabile driftsresultat, modsvaret af en negativ valutapåvirkning. Forventninger Nedenstående skema opsummerer de nuværende forventninger til 2011: Forventningerne er som rapporteret, medmindre andet fremgår Salgsvækst - i lokale valutaer - som rapporteret Vækst i resultat af primær drift - i lokale valutaer - som rapporteret Nettofinans Nuværende forventninger 27. oktober % Omkring 2,5 procentpoint lavere 17 19% Omkring 5 procentpoint lavere Udgift på omkring 250 mio. kr. Tidligere forventninger 4. august % Omkring 3 procentpoint lavere 15 19% Omkring 5,5 procentpoint lavere Indtægt på omkring 150 mio. kr. Effektiv skattesats Omkring 23% Omkring 23% Investeringer i faste anlægsaktiver Omkring 3 mia. kr. Omkring 3,5 mia. kr. Af- og nedskrivninger Omkring 2,7 mia. kr. Omkring 2,7 mia. kr. Frie pengestrømme Omkring 17,5 mia. kr. Mere end 16 mia. kr. Novo Nordisk forventer nu en salgsvækst for 2011 på 10 11% opgjort i lokale valutaer. Dette er baseret på forventninger om fortsat markedsindtrængning for Novo Nordisks nøgleprodukter samt forventninger om fortsat intens konkurrence, generisk konkurrence til antidiabetika i tabletform og en negativ påvirkning fra implementering af sundhedsreformer primært i USA og Europa. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes den rapporterede salgsvækst nu at blive omkring 2,5 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 7 af 21

8 Væksten i resultat af primær drift for 2011 ventes nu at blive 17 19% opgjort i lokale valutaer. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes væksten i det rapporterede resultat af primær drift nu at blive omkring 5 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Novo Nordisk forventer nu finansielle nettoudgifter for 2011 på omkring 250 mio. kr. Den nuværende forventning afspejler tab på kommercielle tilgodehavender i ikke-afdækkede valutaer samt tab på valutaafdækningskontrakter som følge af de lavere gennemsnitskurser, der gjorde sig gældende i andet halvår af 2009 og i 2010, dvs. det tidspunkt, hvor de afdækningskontrakter, der forfalder i 2011, blev etableret. Den effektive skattesats for 2011 forventes fortsat at blive på omkring 23%. Investeringer i faste anlægsaktiver ventes nu at blive på omkring 3 mia. kr. i 2011 og er primært relateret til investeringer i den nye insulinformulerings- og påfyldningsfabrik i Kina og et nyt produktionsanlæg i til fremstilling af engangspensystemer. Af- og nedskrivninger ventes fortsat at blive på omkring 2,7 mia. kr., og frie pengestrømme forventes nu at blive på omkring 17,5 mia. kr. Novo Nordisk vil redegøre detaljeret for forventningerne til 2012 i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen for 2011, som offentliggøres den 2. februar I lyset af den nuværende udfordrende økonomiske situation i mange af verdens største lande er det dog forbundet med en usædvanlig høj grad af usikkerhed at opstille økonomiske prognoser for Som det ser ud nu, indikerer de foreløbige planer for 2012 en høj encifret salgsvækst målt i procent og en vækst i resultat af primær drift på tæt ved 10%, begge dele opgjort i lokale valutaer. Forventningerne afspejler en forventet fortsat solid markedsudbredelse af de moderne insuliner, fortsat global lancering af Victoza og fremgang for nøgleprodukter inden for biopharmaceuticals. Forventningerne afspejler endvidere betydelige omkostninger i relation til den forventede lancering af den ultralangtidsvirkende insulinanalog, Degludec, en påvirkning fra sundhedsreformer, generisk konkurrence inden for antidiabetika i tabletform samt stadig skarpere konkurrence inden for såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals. På grund af en forventet positiv valutapåvirkning som følge af stigningen i kurserne på Novo Nordisks vigtigste faktureringsvalutaer i 2011 ventes væksten i rapporteret salg for 2012 at blive omkring 0,5 procentpoint højere end væksten opgjort i lokale valutaer, og væksten i rapporteret resultat af primær drift ventes at blive omkring 1,5 procentpoint højere end væksten opgjort i lokale valutaer. Den regnskabsmæssige effekt af nettotab på valutaafdækningskontrakter udskudt til udgiftsførsel i 2012, når de afdækkede pengestrømme realiseres, forventes for nærværende at blive 200 mio. kr. Alle ovenstående forventninger er baseret på en forudsætning om, at den globale økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i den resterende del af 2011 og i 2012, og at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar, forbliver på det nuværende niveau over for kronen i den resterende del af 2011 og i Forudsætningerne for koncernens nøglevalutaer fremgår af bilag 7. Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige pengestrøm i en række af koncernens faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for de vigtigste faktureringsvalutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder: Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 8 af 21

9 Vigtigste faktureringsvalutaer Et 5% udsving i kursen påvirker på årsbasis Novo Nordisks resultat af primær drift med Afdækningsperiode (måneder) USD 700 mio. kr. 12 JPY 155 mio. kr. 13 CNY 120 mio. kr. 12* GBP 85 mio. kr. 11 * USD anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks valutarisiko i CNY Den finansielle effekt af valutaafdækningskontrakter er indeholdt i Nettofinans. Forskning og udvikling Diabetesbehandling: insulin og GLP-1 EASD-kongressen september 2011 i Lissabon, Portugal På det årlige møde i EASD (European Association for the Study of Diabetes) præsenterede Novo Nordisk resultaterne fra koncernens portefølje af forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for diabetes, herunder 55 posters og fem mundtlige præsentationer. De vigtigste præsentationer omfattede bl.a. detaljerede resultater fra to 52-ugers basal/bolus-studier, der sammenlignede den ultralangtidsvirkende basale insulin degludec med insulin glargin ved behandling af type 1- og type 2-diabetes. Studiet viste, at Degludec sænker blodsukkerniveauet og medfører en markant reduktion i forekomsten af generel hypoglykæmi hos type 2-patienter og natlig hypoglykæmi hos patienter med type 1- eller type 2-diabetes. Der blev desuden fremlagt resultater fra et studie inden for type 2-diabetes, der viste, at ultralangtidsvirkende Degludec kan administreres fleksibelt med hensyn til doseringstidspunkter og med doseringsintervaller på 8, 24 eller 40 timer uden at gå på kompromis med sikkerheds- og virkningsprofil i forhold til insulin glargin doseret med 24 timers interval. Degludec og DegludecPlus: registreringsansøgning indsendt i Europa og USA Som tidligere meddelt indsendte Novo Nordisk registreringsansøgninger for Degludec og DegludecPlus til registreringsmyndighederne i EU og USA hhv. den 26. og 29. september. Ansøgningerne er baseret på resultater fra de kliniske forsøgsprogrammer BEGIN og BOOST, som tilsammen har omfattet op mod type 1- og type 2-diabetikere. Siden da har Novo Nordisk desuden indsendt registreringsansøgninger for Degludec i Canada og Schweiz. Levemir : godkendt som supplement til Victoza i Europa Den 24. oktober 2011 godkendte Europa-Kommissionen anvendelse af Novo Nordisks basale insulinanalog, Levemir, som supplerende behandling i forbindelse med GLP-1-analogen Victoza til dosering én gang dagligt hos patienter med type 2-diabetes. Godkendelsen er baseret på data fra et randomiseret, åbent, 52-ugers klinisk studie, der er gennemført blandt 988 patienter for at evaluere sikkerhed og effekt ved tilføjelse af Levemir én gang dagligt som supplement til behandling med Victoza 1,8 mg plus metformin. Levemir : godkendt som basal insulin til børn i alderen to til fem år i Europa Den 24. oktober 2011 godkendte Europa-Kommissionen anvendelse af Novo Nordisks basale insulinanalog, Levemir, til børn i alderen to til fem år. Ingen andre basale insuliner er på nuværende tidspunkt godkendt til denne patientgruppe. Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 9 af 21

10 Biopharmaceuticals: hæmostase Længerevirkende rekombinant faktor VIIa-derivat, NN7128/NN7129, indstillet Efter yderligere analyse af fase 2-resultaterne for det længerevirkende rekombinante faktor VIIa-derivat, N7-GP, har Novo Nordisk besluttet at indstille udviklingen af dette præparat til forebyggende behandling af hæmofilipatienter med inhibitorer. Selv om studiet viste, at præparatet medførte en signifikant reduktion i den generelle forekomst af blødninger med en solid sikkerhedsprofil, kunne der ikke fastslås et klart dosis-responsforhold. N8-GP, NN7088, skal undersøges i et globalt fase 3-program Efter de positive fase 1-resultater og dialog med registreringsmyndighederne vedrørende det længerevarende rekombinante faktor VIII-molekyle, N8-GP, har Novo Nordisk besluttet at fortsætte udviklingen hen imod fase 3, som ventes påbegyndt i første halvår af Bæredygtig udvikling Pr. 30. september 2011 havde Novo Nordisk fuldtidsansatte mod på samme tidspunkt sidste år. Medarbejdertilvæksten knytter sig primært til udvidelser i Kina, USA og lande i International Operations. Den september afholdt FN et topmøde om forebyggelse og bekæmpelse af ikkesmitsomme sygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft. I en erklæring fra mødet anerkender FN s generalforsamling, at den globale byrde og trussel fra ikke-smitsomme sygdomme udgør en af det 21. århundredes største udfordringer for social og økonomisk udvikling. Generalforsamlingen opfordrer samtidig regeringer, industri og civilsamfund til at arbejde sammen om at levere bæredygtige, effektive løsninger. Novo Nordisk hilser denne erklæring velkommen, idet den understreger vigtigheden af virksomhedens fortsatte indsats for at forbedre diabetesbehandling overalt i verden. I forbindelse med FN-topmødet opfordrede verdenssundhedsorganisationen WHO den farmaceutiske industri til at gøre insulin tilgængeligt til overkommelige priser i fattige og lavindkomstlande. Novo Nordisk bekræftede, at human insulin til overkommelige priser fortsat vil være en del af virksomhedens sortiment i disse lande. Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af de første ni måneder af 2011, svarende til 57,1% af de samlede aktiver, mod 59,9% ved udgangen af de første ni måneder af For en detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen i de første ni måneder af 2011 henvises til bilag 5. Egne aktier og aktietilbagekøbsprogram for 2011 Den 11. august 2011 meddelte Novo Nordisk, at selskabet havde købt stk. B-aktier for et beløb af 2,9 mia. kr. fra Novo A/S. Ligeledes den 11. august 2011 annoncerede Novo Nordisk et aktietilbagekøbsprogram på 2,1 mia. kr. som led i det samlede aktietilbagekøbsprogram med en beløbsramme på 10 mia. kr. for Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital. I henhold til programmet, der blev annonceret den 11. august 2011, har Novo Nordisk tilbagekøbt B-aktier for et beløb af 2,1 mia. kr. i perioden fra 11. august 2011 frem til 25. oktober Novo Nordisk har nu tilbagekøbt aktier svarende til en samlet værdi af 9,0 mia. kr. i Pr. 25. oktober 2011 ejede Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 3,7% af den samlede aktiekapital. Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 10 af 21

11 Aktietilbagekøbsprogrammet for 2011 på 10 mia. kr. er nu forhøjet med 2 mia. kr. til i alt 12 mia. kr. på baggrund af de øgede forventninger til likviditetsskabelsen i 2011, primært i relation til lavere investeringer i materielle aktiver. Den resterende del (3 mia. kr.) af det forhøjede aktietilbagekøbsprogram på 12 mia. kr. vil blive gennemført i perioden fra november 2011 til januar 2012 og vil blive iværksat i nær fremtid. Juridiske forhold Novo Nordisk Inc. er pr. 24. oktober 2011 i lighed med de fleste andre producenter af hormonpræparater (HRT) i USA sagsøgt i en række retssager vedrørende produktansvar i relation til hormonpræparater. Disse sager involverer p.t. i alt 50 personer, som hævder at have anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. De pågældende produkter (Activella og Vagifem ) er blevet solgt og markedsført i USA siden Indtil juli 2003 blev produkterne på det amerikanske marked udelukkende solgt og markedsført af Pharmacia & Upjohn Company (nu Pfizer Inc.). Yderligere 72 personer har i forbindelse med tilsvarende søgsmål mod Pfizer Inc. oplyst, at de også har anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. Der er ikke på nuværende tidspunkt berammet nogen retssager for Novo Nordisk i Novo Nordisk forventer ikke, at de verserende sager får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle situation. Finansiel kalender 14. november års jubilæum som børsnoteret selskab på New York Stock Exchange 2. februar 2012 Koncernregnskab for året februar 2012 Årsrapport 2011 tilgængelig i pdf-udgave 7. februar 2012 Sidste frist for modtagelse af aktionærforslag til selskabets ordinære generalforsamling februar 2012 Årsrapport 2011 foreligger i trykt udgave 21. marts 2012 Ordinær generalforsamling april 2012 Koncernregnskab for første kvartal af august 2012 Koncernregnskab for første halvår af oktober 2012 Koncernregnskab for de første ni måneder af 2012 Telekonference Der vil den 27. oktober 2011 kl CEST blive afholdt en telekonference. Investorer kan lytte med via et link på novonordisk.com under menupunktet Investors Download centre, hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før selve konferencen. Udsagn om fremtiden Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder dette dokument samt selskabets Årsrapport 2010 og Form 20-F, der begge blev indsendt til SEC i februar 2011, samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som mener, forventer, eventuelt, vil, planlægger, strategi, udsigt, forudser, skønner, fremskriver, regner med, kan, påtænker, mål og andre ord og udtryk med tilsvarende betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle resultater. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 11 af 21

12 - udsagn om planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder dem, der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling, produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom - udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle nøgletal - udsagn vedrørende fremtidige økonomiske resultater, fremtidige handlinger og udfaldet af eventualposter såsom retssager, samt - udsagn vedrørende de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden under overskrifterne Forventninger, Forskning og udvikling, Egenkapital og Juridiske forhold. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige forhold, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter inden for forskning og/eller udvikling, ikkeplanlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsføringsprincipper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer i afsnittet Risikostyring på s i Årsrapport 2010, som kan ses på Novo Nordisks hjemmeside (novonordisk.com). Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 12 af 21

13 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten for Novo Nordisk A/S for de første ni måneder af Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets uafhængige revisor. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber og med den anvendte regnskabspraksis som beskrevet i Novo Nordisks Årsrapport Delårsrapporten og ledelsesberetningen er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af denne delårsrapport for dækkende. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for forretningens udvikling og finansielle vilkår, for periodens resultater og for koncernens finansielle stilling, tillige med en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for, i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Bagsværd, den 27. oktober 2011 Direktion: Lars Rebien Sørensen Adm. direktør Jesper Brandgaard Koncerndirektør, økonomi Lise Kingo Kåre Schultz Mads Krogsgaard Thomsen Koncerndirektør, Koncerndirektør, Koncerndirektør, Corporate Relations produktion, salg og marketing forskning og udvikling Bestyrelse: Sten Scheibye Göran A. Ando Bruno Angelici Formand Næstformand Henrik Gürtler Ulrik Hjulmand-Lassen Thomas Paul Koestler Anne Marie Kverneland Kurt Anker Nielsen Søren Thuesen Pedersen Hannu Ryöppönen Stig Strøbæk Jørgen Wedel Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 13 af 21

14 Kontaktoplysninger Medier: Investorer: Mike Rulis Klaus Bülow Davidsen Tlf Tlf Frank Daniel Mersebach Tlf Lars Borup Jacobsen Tlf I Nordamerika: Ken Inchausti Jannick Lindegaard Tlf. (+1) Tlf. (+1) Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com. Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 14 af 21

15 Bilag 1: Kvartalstal i kroner (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % 3. kvt vs 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 3. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 80,3% 80,6% 80,1% 80,9% 81,2% 80,7% 80,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 28,6% 29,0% 27,1% 32,7% 29,3% 28,3% 29,1% Forsknings- og udviklingsomkostninger (2%) I procent af omsætning 13,7% 14,5% 14,6% 17,0% 14,8% 15,8% 15,6% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 4,8% 4,9% 4,8% 5,3% 4,9% 4,8% 5,2% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) (5%) Resultat af primær drift % Overskudsgrad 33,9% 32,9% 34,5% 26,9% 32,9% 32,7% 32,0% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (22) (4) 65 (100%) Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger (35%) Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) (15%) Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 57,1% 60,1% 58,9% 60,2% 59,9% 59,0% 60,8% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Nettoresultat pr. aktie (kr.) 7,45 7,26 7,13 6,87 6,21 6,07 5,66 20% Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.) 7,39 7,21 7,06 6,82 6,15 6,02 5,61 20% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) 563,5 569,1 571,6 572,7 577,6 584,0 587,6 (2%) Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money' (mio. stk.) 568,1 573,8 576,7 577,5 582,3 588,9 593,0 (2%) Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Moderne insuliner (Insulinanaloger) % Humane insuliner (9%) Victoza % Proteinrelaterede produkter % Antidiabetika i tabletform (OAD) (24%) Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Norditropin % Hormonpræparater (3%) Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Nordamerika % Europa % International Operations % Kina (3%) Japan & Korea % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 15 af 21

16 Bilag 2: Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 9M 9M Q3 Q3 Mio. kr Resultatopgørelse Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) Resultat af primær drift Kapitalandele efter skat i associerede virksomheder (22) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Periodens resultat Resultat pr. aktie (kr.) 21,84 17,94 7,45 6,21 Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) 21,66 17,78 7,39 6,15 Segmentinformation Omsætning fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Biopharmaceuticals Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Overskudsgrad 27,9% 27,0% 28,8% 29,0% Biopharmaceuticals Overskudsgrad 52,1% 49,3% 50,4% 44,9% Resultat af primær drift fordelt på segmenter Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens gevinst/(tab) på instrumenter anvendt til sikring af pengestrømme (483) (370) (1.379) Omklassifikation af gevinst/tab på instrumenter anvendt til sikring af pengestrømme indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster 599 (503) 103 (8) Valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske virksomheder (343) 172 (131) (241) Andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder Gevinst/(tab) på finansielle aktiver der er disponible for salg (egenkapitalinvesteringer), efter skat Øvrige reguleringer (8) Skat af Anden totalindkomst (58) (614) Periodens anden totalindkomst efter skat (282) (406) (944) PERIODENS TOTALINDKOMST I ALT Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 16 af 21

17 Bilag 3: Balance Mio. kr. 30. sep dec Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Øvrige langfristede finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Varedebitorer Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Værdipapirer og finansielle instrumenter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Egne aktier (21) (28) Overført resultat Andre reserver EGENKAPITAL I ALT Langfristede forpligtelser Udskudt skat Pensionsforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser og finansielle instrumenter Leverandørgæld Selskabsskat Andre kortfristede forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt FORPLIGTELSER I ALT EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 17 af 21

18 Bilag 4: Pengestrømsopgørelse Mio. kr. 9M M 2010 Periodens resultat Regulering for ikke-likvide driftsposter: Selskabsskat Af- og nedskrivninger Renteindtægter og renteomkostninger (56) 159 Andre reguleringer Betalt selskabsskat (2.021) (2.021) Renteindbetalinger Renteudbetalinger (31) (197) Pengestrømme før ændring i driftskapital (Stigning)/fald i varedebitorer og andre tilgodehavender (465) (1.654) (Stigning)/fald i varebeholdninger Stigning/(fald) i leverandørgæld og andre kortfristede forpligtelser (357) 917 Valutakursregulering (7) 227 Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle og finansielle aktiver (211) (301) Salg af materielle aktiver 8 37 Køb af materielle aktiver (1.829) (2.204) Nettoændring i obligationsbeholdning (løbetid over tre måneder) Modtaget udbytte - - Pengestrømme fra investeringsaktivitet (927) (1.968) Afdrag på langfristede forpligtelser - - Køb af egne aktier (8.207) (7.656) Salg af egne aktier Betalt udbytte til ejere i moderselskabet (5.700) (4.400) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (13.843) (11.721) NETTOPENGESTRØMME Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (27) 36 Likviditetsforskydning, netto Likvide reserver ved periodens begyndelse Likvide reserver ved periodens slutning Supplerende information: Likvide reserver ved periodens slutning Obligationer med oprindelig løbetid over tre måneder Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter FINANSIELLE RESERVER VED PERIODENS SLUTNING Pengestrømme fra driftsaktivitet pengestrømme fra investeringsaktivitet (927) (1.968) - Nettoændring i obligationsbeholdning (løbetid over tre måneder) (1.105) (500) FRIE PENGESTRØMME Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 18 af 21

19 Bilag 5: Egenkapitalopgørelse Andre reserver Mio. kr. Egne aktier Overført resultat Aktiekapital Valutakursregulering Udskudt gevinst/ tab vedr. sikring af pengestrømme Skat og øvrige reguleringer Andre reserver i alt I alt 9M 2011 Ved periodens begyndelse 600 (28) (672) Periodens resultat Periodens anden totalindkomst efter skat (343) 116 (55) (282) (282) Periodens totalindkomst i alt 600 (28) (556) Transaktioner med ejerne, indregnet direkte i egenkapitalen Udloddet udbytte (5.700) (5.700) Aktiebaseret aflønning Nedsættelse af B-aktiekapital (20) 20 - Køb af egne aktier (14) (8.193) (8.207) Salg af egne aktier Ved periodens slutning 580 (21) (556) Andre reserver Mio. kr. Egne aktier Overført resultat Aktiekapital Valutakursregulering Udskudt gevinst/ tab vedr. sikring af pengestrømme Skat og øvrige reguleringer Andre reserver i alt I alt 9M 2010 Ved periodens begyndelse 620 (32) Periodens resultat Periodens anden totalindkomst efter skat 172 (873) 295 (406) (406) Periodens totalindkomst i alt 620 (32) (480) Transaktioner med ejerne, indregnet direkte i egenkapitalen Udloddet udbytte (4.400) (4.400) Aktiebaseret aflønning Nedsættelse af B-aktiekapital (20) 20 - Køb af egne aktier (16) (7.640) (7.656) Salg af egne aktier Ved periodens slutning 600 (26) (480) Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 19 af 21

20 Bilag 6: Kvartalstal i euro / supplerende information (Beløb i mio. euro, undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Nøgletal er omregnet til euro som supplerende information. Ved omregning til euro er anvendt gennemsnitlig valutakurs for resultatopgørelsen og balancedagens kurs for balanceposter. De angivne procentvise ændringer er baseret på ændringerne i de kvartalsvise tal i DKK, jf. bilag Udvikl. i % 3. kvt vs 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 3. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 80,3% 80,6% 80,1% 80,9% 81,2% 80,7% 80,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 28,6% 29,0% 27,1% 32,7% 29,3% 28,3% 29,1% Forsknings- og udviklingsomkostninger (2%) I procent af omsætning 13,7% 14,5% 14,6% 17,0% 14,8% 15,8% 15,6% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 4,8% 4,9% 4,8% 5,3% 4,9% 4,8% 5,2% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) (5%) Resultat af primær drift % Overskudsgrad 33,9% 32,9% 34,5% 26,9% 32,9% 32,7% 32,0% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (3) (1) 9 (100%) Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger (35%) Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) (15%) Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 57,1% 60,1% 58,9% 60,2% 59,9% 59,0% 60,8% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Nettoresultat pr. aktie (EUR.) 1,00 0,97 0,96 0,92 0,83 0,82 0,76 20% Udvandet nettoresultat pr. aktie (EUR.) 1,00 0,96 0,95 0,91 0,83 0,81 0,75 20% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) 563,5 569,1 571,6 572,7 577,6 584,0 587,6 (2%) Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money' (mio. stk.) 568,1 573,8 576,7 577,5 582,3 588,9 593,0 (2%) Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Moderne insuliner (Insulinanaloger) % Humane insuliner (9%) Victoza % Proteinrelaterede produkter % Antidiabetika i tabletform (OAD) (24%) Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Norditropin % Hormonpræparater (3%) Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Nordamerika % Europa % International Operations % Kina (3%) Japan & Korea % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % Selskabsmeddelelse nr. 67 / 2011 Side 20 af 21

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%. Selskabsmeddelelse 2011-04-28 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 24% i første kvartal af 2011 Organisk salgsvækst på 15% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 2005-04-28 Novo Nordisks salg steg med 11% i første kvartal af 2005 Opgjort i lokale valutaer steg salget i første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 2013-01-05 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli.

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli. Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 2015-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i kroner steg med 57% i første halvår af 2015 til 26,3 mia. kr. Resultat af primær

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 2009-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 39% i første halvår af 2009 Opjusterer forventningerne til væksten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport per 30. juni Dansk Skovselskab A/S Tlf: Fax:

Halvårsrapport per 30. juni Dansk Skovselskab A/S Tlf: Fax: Halvårsrapport per 30. juni 2009 Dansk Skovselskab A/S Tlf: 4399 9802 Fax: 4399 9702 sekr@danskskovselskab.dk www.danskskovselskab.dk Kære aktionær Hermed fremsendes halvårsrapport for første halvår 2009

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-08-09 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 17% til 37,2 mia. kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere