Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune"

Transkript

1 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2,

2 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, Udført: ASE Kontrolleret: KMU

3 Side 1 Indhold 1. Indledning Anlægsanalyse Dæmpning og natslukning Energiforbrug Aldersfordeling Energirenovering Styring Besparelsespotentiale Yderligere besparelsespotentiale ved energirenovering Anbefalinger vedr. udskiftning af armaturer Anbefalinger vedr. udskiftning af master Handlingsplan Sammenfatning... 15

4 Side 2 1. Indledning Dette notat indeholder en analyse af vejbelysningen i Næstved Kommune. Belysningsanlægget ejes af Næstved Kommune, mens kommunens forsyningsselskab NK Vejlys varetager drift og vedligehold af anlægget. Analysen omfatter alene belysningsarmaturer. Master, kabler, vejbelysningsskabe mv. er således ikke omfattet, da disse ikke vurderes at skulle skiftes. Anlæggene kortlægges med hensyn til lyskildetyper, armaturtyper, mastetyper og alder, ligesom besparelsespotentialet ved renovering af belysningsanlægget estimeres. Notatet beskriver besparelsespotentialet ved energirenovering vurderet på baggrund af de tilgængelige anlægsoplysninger. Endelig indeholder notatet en prioriteret handlingsplan for renovering af vejbelysningen i Næstved Kommune.

5 Side 3 2. Anlægsanalyse Anlægsanalysen er baseret på seneste anlægsdata leveret af NK Vejlys og dateret Ifølge anlægsdata omfatter belysningsanlægget i Næstved Kommune i alt armaturer og lyskilder, idet nogle armaturer er bestykket med mere end én lyskilde. Det er ikke efterkontrolleret, om anlægsdata er fejlbehæftet. NK Vejlys er i gang med at udskifte alle armaturer med kviksølvlyskilder samt udvalgte natriumlyskilder i høje wattager (150W/250W). Udskiftningen færdiggøres inden udgangen af Den følgende analyse tager højde for denne udskiftning. Alle figurer i dette afsnit afspejler således det samlede belysningsanlæg i Næstved Kommune, som det vil se ud ultimo Figur 1 viser fordelingen af armaturtyper i Næstved Kommune Nye LED-armatur (opsat i 2017) KBH Iridium Milewide Pivot Kuffert Icon Nyx Øvrige vejarmaturer GrandeVille Albertslund Øvrige parklygter Væg- og tunnelarmaturer Pullerter Uplights / Floodlights ol. Ukendt Gå-mand og P-sklite Figur 1. Fordeling af armaturtyper i Næstved Kommunes samlede belysningsanlæg. Fordelingen er baseret på anlægsdata fra NK Vejlys. Nye LED-armaturer er armaturer, som forventes udskiftet fra kviksølv i Ca. 25 % er ukendte armaturer uden typeangivelse. Navngivne vejarmaturer udgør ca. 54 %. De mest anvendte er København, Iridium, Icon, Nyx og såkaldte kuffertarmaturer. Parklygter udgør ca. 15 %. Størstedelen af disse er GrandeVille og Albertslund. Pullerter samt væg- og tunnelarmaturer udgør tilsammen ca. 1,5 %.

6 Side 4 Figur 2 og 3 viser fordelingen af hhv. mastetyper og -højder for belysningen i Næstved Kommune Bertlet rørmast Konisk rørmast Cylindrisk rørmast Gittermast Træmast Armaturspecifikke master Universal mast Uspec. Mast Wire Toronto, skiltemaster ol. Figur 2. Fordeling af mastetyper i Næstved Kommunes samlede belysningsanlæg. Fordelingen er baseret på anlægsdata fra NK Vejlys M 2,5M 3M 3,5M 4M 4,5M 5M 5,3M 5,8M 6M 7M 8M 8,5M 9M 10M 11,8M Figur 3. Fordeling af mastehøjder i Næstved Kommunes samlede belysningsanlæg. Fordelingen er baseret på anlægsdata fra NK Vejlys.

7 Side 5 Som det fremgår af figur 2, omfatter belysningsanlægget kun et lille antal træmaster (27 stk.). Træmasternes alder og tilstand fremgår ikke af anlægsdata. Det anbefales at træmasternes tilstand og alder undersøges med henblik på at vurdere, om masterne skal udskiftes i forbindelse med renovering af belysningen. Figur 4 viser fordelingen af lyskildetyper for belysningen i Næstved Kommune LED Lysstofrør Natrium White SON Metalhalogen Kompaktlysstofrør Sparepærer Ukendt 91 Figur 4. Fordeling af lyskildetyper i Næstved Kommunes samlede belysningsanlæg. Fordelingen er baseret på anlægsdata fra NK Vejlys. Lysstofrør (Cirkulære, U-formede og aflange) udgør ca. 19 % af de anvendte lyskilder. I EU er 1-pulver-rør udfaset fra 2010 og kviksølv udfaset fra Disse lyskilder er udgået og forhandles ikke længere. Langt de fleste armaturer med lysstofrør er ineffektive og af ældre dato. Armaturer med kviksølvlyskilder udskiftes i 2017, mens alle armaturer med lysstofrør bør udskiftes snarest. Ca. 35 % af lyskilderne er kompaktlysstofrør, heraf er langt de fleste 42 W (87 %). Natrium- og metalhalogenlyskilder udgør henholdsvis 19 og 8 %. Andelen af sparepærer er 4 %, mens enkelte lyskilder (16 stk.) er ukendte. Når udskiftningen af armaturer med kviksølv er gennemført, vil andelen af LED være ca. 14 %. Figur 5 viser fordelingen af wattager for konventionelle lyskilder i Næstved Kommune.

8 Side Figur 5. Fordeling af wattager for konventionelle lyskilder i Næstved Kommune. Fordelingen er baseret på anlægsdata fra NK Vejlys Dæmpning og natslukning Af anlægsdata fremgår det, at kun enkelte armaturer (12 armaturer i Herlufmagle) er omfattet af natslukning. Ifølge Tændplan for vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune fra 2014, som er tilgængelig på NK Vejlys hjemmeside, fremgår det imidlertid, at en stor del af armaturerne i Næstved Kommune er omfattet af enten delslukning eller natsænkning. Ifølge uddybende oplysninger fra NK Vejlys kan anlægget opdeles i følgende dele: - Natlamper Disse armaturer udgør 66 % af det samlede anlæg. Den årlige driftstid er timer. I perioden 2. maj til 15. august er natlamperne kun tændt på natsænkningsniveau. - Aftenlamper Disse armaturer udgør 22 % af det samlede anlæg. Den årlige driftstid er timer. I perioden 2. maj til 15. august er aftenlamperne slukket. - LED m/fasedæmp Disse armaturer udgør 12 % af det samlede anlæg og dæmpes til 50 %, når aftenlamperne er slukket Energiforbrug Det samlede energiforbrug er i 2016 opgjort til kwh. Hvis energiforbruget beregnes for et tilsvarende belysningsanlæg uden dæmpning eller natslukning, ville det være ca kwh/år. Den eksisterende dæmpning og natslukning giver således anledning til en besparelse på ca. 22,5 %. Det anbefales, at alle fremtidige armaturer etableres med stand alone. Dette vil give en yderligere besparelse på ca. 7,5 %, dvs. samlet besparelse på ca. 30 %.

9 Side Aldersfordeling For armaturer indeholder anlægsdata information om armaturernes alder. For de resterende armaturer er etableringsåret ikke oplyst i anlægsdata. Aldersfordelingen for de armaturer, for hvilke etableringsåret er oplyst, er vist i figur Figur 6. Aldersfordeling for de armaturer i Næstved Kommune, for hvilke etableringsåret er oplyst. Fordelingen er baseret på anlægsdata fra NK Vejlys. Som det fremgår af figur 6, har alle armaturer, svarende til 57 % af det samlede antal armaturer, en alder under 20 år. På bagrund af oplysninger i anlægsdata vurderes størstedelen af de armaturer, for hvilke etableringsåret ikke fremgår af anlægsdata, at have en alder på 30 år eller mere.

10 Side 8 3. Energirenovering EU-kommissionen har udfaset kviksølvlyskilder og nogle typer lysstofrør i hele EU. Årsagen er, at både kvaliteten og energieffektiviteten af disse lyskilder er ringe. Da vejarmaturer med lysstofrør (U-formede, cirkulære og aflange) generelt er ineffektive, eksisterer der et betydeligt energibesparelsespotentiale ved at skifte til moderne LED-armaturer og tilhørende styring. Energirenovering af armaturer bestykket med kviksølv er allerede godt i gang i Næstved Kommune og afsluttes inden udgangen af Den resterende energirenovering af belysningsanlægget i Næstved Kommune bør som minimum omfatte alle armaturer, der i dag er bestykket med lysstofrør samt de armaturer, der er bestykket med ukendte lyskilder. I forhold til dagens effektive armaturer, LED lyskilder og moderne behovsstyring af vejbelysning, rummer både kviksølvlyskilder og lysstofrør typisk et besparelsespotentiale for armaturer, der ikke dæmpes eller natslukkes, på %. Udskiftning af armaturer med en alder på 30 år eller mere vil være forbundet med en væsentlig besparelse, dels fordi de anvendte lyskilder ikke er så effektive som LED, dels fordi de gamle armaturer ikke lever op til de effektivitetskrav, der stilles til armaturer i dag. Det vil derfor give god mening at udskifte de armaturer, som har ukendt alder og derfor antages at være min. 30 år gamle. Blandt armaturerne med ukendt alder findes dog enkelte, som ikke skal udskiftes, herunder 60 nyere LED-armaturer. Selvom de resterende armaturer vurderes at have en alder på 30 år eller mere, anbefales det at undersøge armaturernes tilstand, inden de udskiftes. Dette vil give mulighed for at strække renoveringsopgaven over en lidt længere periode. 3.1 Styring Dæmpning af belysningen i trafiksvage perioder kan reducere elforbruget med ca. 30 %. Ved dæmpning af belysningsniveauet i de sene nattetimer reduceres belysningsstyrken i trin ned til 50 % i de sene nattetimer, når trafikintensiteten er lavest. Herved kan der på årsplan opnås energibesparelser på ca. 30 % sammenlignet med anlæg uden natdæmpning. Dog må belysningen i signalregulerede kryds, rundkørsler og fodgængerfelter ikke dæmpes. Dæmpning forudsætter, at lyskildetypen er dæmpbar, og at den tilhørende forkobling er forberedt til dæmpning. Hertil kommer, at den tilhørende styring også skal kunne dæmpe belysningen, eller være af typen stand alone, som automatisk dæmper armaturet til 50 %. Ved skift til LED er det væsentligt enklere og billigere at opnå energibesparelser med dæmpning end ved eksisterende løsninger og samtidig opretholde en ensartet belysning uden mørke huller.

11 Side Besparelsespotentiale På baggrund af anlægsdata fra NK Vejlys er den samlede energibesparelse ved udskiftning af belysning i Næstved Kommune beregnet. Beregninger af det samlede energibesparelsespotentiale er udført ud fra en 1:1 betragtning og tager alene højde for de eksisterende lyskilders effektivitet. Beregningerne tager således ikke højde for, at nogle armaturer er meget ineffektive, ligesom dele af belysningsanlægget måske ikke lever op til vejreglerne. Dette kan for eksempel gælde for strækninger med lysstofrør. Hvis dele af belysningsanlægget ikke lever op til vejreglerne, anbefales det, at der rettes op på dette. Dette kan medføre, at energibesparelsen ved en renovering ikke er helt så stor. Til gengæld opnås et belysningsanlæg med højere kvalitet, bedre trafiksikkerhed og større tryghed. Beregningerne tager heller ikke højde for, at effektiviteten for LED forventes at stige yderligere i løbet af de kommende år. Det betyder, at man i fremtiden kan forvente stigende besparelser ved udskiftning til LED. Dertil kommer at priserne for LED forventes at falde. I forhold til den eksisterende natsænkning og delslukning af armaturer, er beregninger af besparelsespotentialet foretaget ud fra en gennemsnitsbetragtning. Ud fra ovenstående betragtninger, er et samlet besparelsespotentiale for udskiftning af al eksisterende belysning i Næstved Kommune, bortset fra LED, estimeret til ca kwh/år, svarende til ca. 21 % af det samlede elforbrug til belysning i dag. Besparelsen forudsætter anvendelse af moderne styring på alle nye belysningsløsninger. Det kan dog ikke betale sig at udskifte samtlige armaturer her og nu. Dette skyldes dels, at tilbagebetalingstiden i nogle tilfælde vil blive lang, dels den gunstige markedsudvikling for LED med lave priser for mere energieffektive armaturer. Det kan generelt være fornuftigt at sprede investeringen over en årrække. På den måde sikrer man, at det hele ikke skal renoveres på samme tid, når levetiden af LED-armaturerne løber ud og at kommunen får glæde af det fremtidige prisfald og den øgede effektivitet af LED-armaturer. I første omgang anbefales det at udskifte den del af belysningen, der anvender lysstofrør eller ukendte lyskilder samt armaturer med ukendt alder. Det samlede besparelsespotentiale ved udskiftning af i alt armaturer med lysstofrør eller ukendte lyskilder er estimeret til ca kwh/år, svarende til ca. 65 % af de udskiftede armaturers elforbrug. Tilsvarende er det samlede besparelsespotentiale ved udskiftning af i alt armaturer med ukendt alder estimeret til ca kwh/år, svarende til ca. 31 % af de udskiftede armaturers elforbrug.

12 Side Yderligere besparelsespotentiale ved energirenovering I dag er LED den eneste relevante lyskildetype ved udskiftning af armaturer. LEDarmaturer er energieffektive og erfaringerne med de nyeste LED-armaturer er gode. En af fordelene ved LED er, at levetiden er markant længere og energiforbruget væsentlig lavere end for de lyskilder, de erstatter. Levetiden for de LED-enheder, der anvendes i vejbelysningsarmaturer, er typisk timer, hvilket er en stor fordel i relation til drift og vedligehold. Levetiden svarer til ca års drift. 3.4 Anbefalinger vedr. udskiftning af armaturer I første omgang bør de armaturer udskiftes, hvor der opnås kortest mulig tilbagebetalingstid og hvor udfasede lyskilder indgår. I Tabel 1 er angivet en prioriteret rækkefølge for udskiftning af armaturer med hhv. lysstofrør, ukendte lyskilder samt armaturer med ukendt alder. En samlet handlingsplan findes i afsnit 4. Lyskildetype W Antal armaturer Prioritering Lysstofrør Ukendte lyskilder? 16 1 Natrium Metalhalogen Kompaktlysstofrør Sparepærer Tabel 1. Prioritering af, hvilke armaturer med forskellige typer lyskilder, der bør udskiftes i Næstved Kommune. Tallet i højre kolonne viser udskiftningens prioritering.

13 Side Anbefalinger vedr. udskiftning af master Som det fremgår af figur 2 omfatter belysningsanlægget i Næstved Kommune 27 træmaster, hvis alder og tilstand er ukendt. Det anbefales, at de 27 træmasters tilstand undersøges med henblik på eventuel udskiftning. Hvis en del af træmasterne skal udskiftes, bør det ske samtidig med udskiftning af armaturer. Udskiftning af samtlige 27 træmaster vil kræve en investering på ca kr. 3.6 Udskiftning af 50 vejbelysningsskabe Renoveringen af belysningsanlægget bør, ifølge NK Vejlys, desuden omfatte ca. 50 vejbelysningsskabe, som trænger til udskiftning. Det anbefales at udskiftning af skabe sker samtidig med den øvrige renovering af armaturer. Udskiftning af 50 vejbelysningsskabe vil kræve en investering på ca. 1,1 mio. kr.

14 Side Handlingsplan Udskiftningen af armaturer anbefales gennemført i prioriterede faser som angivet i tabel 2. Tabellen viser desuden, hvor mange armaturer der skal udskiftes i de enkelte faser og hvor stor en el-besparelse udskiftningen er estimeret til at give. FASE Lyskilder Antal armaturer Estimeret årlig besparelse inkl. styring (kwh) 1 Armaturer med lysstofrør eller ukendt lyskilde Armaturer med natrium og ukendt alder Armaturer med metalhalogen og ukendt alder Armaturer med kompaktrør eller sparpære og ukendt alder TOTAL Tabel 2. Faseplan for udskiftning af armaturer i Næstved Kommunes belysningsanlæg. Tabel 3 indeholder overslag over den krævede investering til udskiftning af armaturer i de fire faser.

15 Side 13 FASE Antal Pris pr. armatur (kr.) 1) Samlet pris (kr.) Samlet investering (kr.) FASE 1: Armaturer med lysstofrør og ukendte lyskilder Vejarmaturer Ukendte armaturer Væg- og tunnelarmaturer Gå-mand og skilte Samlet investering (Fase 1) FASE 2: Armaturer med natrium og ukendt alder Trafikvejsarmaturer Vejarmaturer Parklygter Ukendte armaturer Væg- og tunnelarmaturer Samlet investering (FASE 2) FASE 3: Armaturer med metalhalogen og ukendt alder Trafikvejsarmaturer Vejarmaturer Parklygter Ukendte armaturer Samlet investering (FASE 3) FASE 4: Armaturer med kompaktlysstofrør eller sparepære og ukendt alder Trafikvejsarmaturer Vejarmaturer Parklygter Ukendte armaturer Væg- og tunnelarmaturer Pullerter Samlet investering (FASE 4) TOTAL Tabel 3. Faseplan for Næstved Kommune inkl. økonomi. 1) Armaturpriserne er overslagspriser ekskl. moms baseret på udbudspriser for tilsvarende typer inkl. masteindsats og installation på eksisterende master. Forholdet mellem besparelse og krævet investering til udskiftning af armaturer fremgår direkte af de simple tilbagebetalingstider, som er indeholdt i tabel 4. De estimerede tilbagebetalingstider tager ikke højde for udgifter i forbindelse med en senere udskiftning af LED-enheder eller armaturer.

16 Side 14 FASE Krævet investering til udskiftning af armaturer (kr.) Estimeret besparelse pr. år (kr.) 1) Simpel tilbagebetalingstid (år) , , , ,3 TOTAL ,5 Tabel 4. Oversigt over krævet investering, besparelse og simpel tilbagebetalingstid for udskiftning af armaturer i hver af de 4 faser. 1) Årlig besparelse er beregnet ud fra en el-pris på kr. 1,75 pr. kwh. Som det fremgår af tabel 3 og 4 er den krævede samlede investering for gennemførelse af fase 1-4 estimeret til kr Den skitserede faseplan kræver således en betydelig investering og en udskydelse af den påkrævede renovering i en begrænset periode kan derfor være nødvendig. Det anbefales, at Næstved Kommune gennemfører den skitserede udskiftningsfase 1 inden for de kommende 2 år. Selvom armaturerne i fase 2-4 vurderes at være 30 år gamle eller mere, anbefales det, som tidligere nævnt, at armaturernes tilstand undersøges, inden de udskiftes. Resultatet af denne undersøgelse kan give mulighed for at strække renoveringsopgaven over en lidt længere periode. Under forudsætning af at der anvendes optimal styring på al ny belysning, vil den samlede besparelse ved udskiftning af samtlige armaturer i fase 1-4 være kwh/år, hvilket svarer til kr. 1,22 mio. pr. år. Hvis der på en del af armaturerne i dag anvendes natslukning, hvilket som tidligere nævnt ikke fremgår af anlægsdata, vil besparelsen være lavere end det beregnede, ligesom de beregnede tilbagebetalingstider i tabel 4 vil stige. Som nævnt i indledningen, omfatter analysen af belysningsanlægget i Næstved Kommune alene belysningsarmaturer. Ovenstående priser er estimeret på dette grundlag. Tilstanden af master, kabler, vejbelysningsskabe mv. kan have indflydelse på både renovering og mulig besparelse.

17 Side Sammenfatning Som det fremgår af dette notat, er alder og type af armaturer ikke tidssvarende. Samtidig kan der opnås betydelige energibesparelser ved at renovere vejbelysningen i Næstved Kommune. Udskiftning og modernisering af armaturer til nye LED-armaturer og optimeret lysstyring indeholder et betydeligt besparelsespotentiale, både med hensyn til årlige eludgifter og drift og vedligehold. Hvis alle armaturer udskiftes til LED-armaturer med optimeret lysstyring, er besparelsen på elforbruget estimeret til kwh/år, svarende til ca. 21 % af elforbruget i dag. Det giver dog ikke mening, at udskifte alle kommunens armaturer her og nu. Grundet EU s udfasning af kviksølvlyskilder og lysstofrør er Næstved Kommune pt. i gang med at udskifte samtlige armaturer med kviksølvlyskilder, hvilket forventes færdiggjort inden udgangen af Af samme grund anbefales det, at Næstved Kommune gennemfører den skitserede udskiftningsfase 1 inden for de kommende 2 år. Den krævede investering for gennemførelse af fase 1 er estimeret til kr Dernæst anbefales det, at Næstved Kommune undersøger tilstanden af de armaturer som er bestykket med natrium, metalhalogen, kompaktlysstofrør eller sparepærer, og hvis alder er ukendt. På bagrund af oplysninger i anlægsdata vurderes størstedelen af disse armaturer at være 30 år gamle eller mere, men der kan være armaturer, som ikke er så gamle. Resultatet af denne undersøgelse kan give mulighed for at strække renoveringsopgaven over en lidt længere periode. Hvis det viser sig, at samtlige armaturer i fase 2-4 skal udskiftes, vil dette kræve en investering på kr Den krævede investering til gennemførelse af alle fire udskiftningsfaser er estimeret til kr Det anbefales at renoveringen desuden omfatter træmaster og vejbelysningsskabe. Denne renovering kræver en investering på yderligere ca. 1,34 mio. kr. Den krævede investering til gennemførelse af både udskiftningsfaser og udskiftning af master og skabe er estimeret til kr. 32,4 mio. Under forudsætning af at der anvendes optimal styring af al ny belysning, er den samlede økonomiske besparelse ved udskiftning af alle armaturer i fase 1-4 estimeret til kr. 1,22 mio. pr. år.

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

Dragør Kommune Plan og Teknik

Dragør Kommune Plan og Teknik Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen i Dragør Kommune Bilag E - Design og styring 5180rap001, Rev. 1, 23.01.2015 Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen

Læs mere

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE Forord: Denne belysningsplan er udarbejdet for RANDERS kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i kommunen. Randers kommune har

Læs mere

Albertslund Kommune. Handlingsplan 2013-2017. Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning

Albertslund Kommune. Handlingsplan 2013-2017. Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning Albertslund Kommune Trafik og Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen Handlingsplan 2013-2017 Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning Albertslund Kommune Trafik og Natur, Miljø-

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Dragør Kommune Teknik og Miljø. Vejbelysningen i Dragør Kommune

Dragør Kommune Teknik og Miljø. Vejbelysningen i Dragør Kommune Dragør Kommune Teknik og Miljø Vejbelysningen i Dragør Kommune 5180rap001, Rev. 1, 10.07.2014 Dragør Kommune Teknik og Miljø Vejbelysningen i Dragør Kommune 5180rap001, Rev. 1, 10.07.2014 Udført: ASE/UBH

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper

Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper Peder Øbro Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Problemets omfang: 300.000 til 400.000 armaturudskiftninger

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Indstilling. Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 12. august 2013 Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling 1. Resume I 2008 vedtog EU et effektivitetskrav til lyskilder, hvilket blandt

Læs mere

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A008655 DOKUMENTNR.

Læs mere

Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune

Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune Miljø og Teknik i samarbejde med belysningsrådgiver Fredsted Consulting. April 2013 Forord I marts 2013 vedtog

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

BELYSNINGSPLAN DEL 1. Overordnede målsætninger Kommunens politik

BELYSNINGSPLAN DEL 1. Overordnede målsætninger Kommunens politik BELYSNINGSPLAN DEL 1 Overordnede målsætninger Kommunens politik 2013 FORORD BELYSNINGSPLANEN Denne belysningsplan er udarbejdet for Aalborg kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan

Læs mere

Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris

Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris Belysningsarmaturer til veje og stier udvalgt blandt de bedste og mest anvendte typer

Læs mere

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2015 Energirenovering af vejbelysning Anlægsbevilling til udskiftning af cirka 29.000 gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Læs mere

Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde. Notat vedr. udbud af vejbelysning Modernisering og Smart City løsninger

Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde. Notat vedr. udbud af vejbelysning Modernisering og Smart City løsninger Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde Notat vedr. udbud af vejbelysning Modernisering og Smart City løsninger 5383not004Modernisering og Smart City, 26.08.2015 Brøndby kommune Hovedstadens

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Belysning indhold Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Formål l med belysning Dagslys er den bedste form for belysning

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015 BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A050402 DOKUMENTNR. A050402-101

Læs mere

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Belysningsplan for Aabenraa Kommune Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø 4758rap005, Rev. 2, 26.10.15 REV kkm 20151012 Udført: CAT Kontrolleret:

Læs mere

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring!

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Simpel lysstyring Intelligent lysstyring ! " # $ %&& ' Regler er til for at bliver overholdt, men private virksomheder kan vælge at bestemme selv. Men er

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Indstilling. Udfasning af lyskilder samt konsekvens af manglende kompensation for bortfald af afgiftslettelser. 1. Resume

Indstilling. Udfasning af lyskilder samt konsekvens af manglende kompensation for bortfald af afgiftslettelser. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udfasning af lyskilder samt konsekvens af manglende kompensation for bortfald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Belysning Elforbrug til belysning omfatter: Forbrug i benyttelsestiden Forbrug uden for benyttelsestiden Standby forbrug Der skelnes mellem to former

Læs mere

Energigennemgang af Onur Frugt

Energigennemgang af Onur Frugt Energigennemgang af Onur Frugt Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Center for Miljø Københavns miljønetværk Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 1502 København K, 3366 5800

Læs mere

Aabenraa Kommune Trafik og vej

Aabenraa Kommune Trafik og vej Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002, Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Kommunens navn Afdeling hos Kommunen

Kommunens navn Afdeling hos Kommunen Kommunens navn Afdeling hos Kommunen Udbud af drift og vedligeholdelse, modernisering og separation af vejbelysningsanlæg Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5383udb005, Rev. 3, 30.06.2015 Kommunens navn

Læs mere

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune Teknik og Miljø Herning Kommune Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune 5079rap001, Rev. 1, 25.6.2014 Udført: ASE/KMU Kontrolleret:

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Kontorer Lejlighedsarbejde Vedvarende arbejde Gange og trappe 200 lux 500 lux 50 lux Rengøring af

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Belysningssystemer GUIDE

Belysningssystemer GUIDE GUIDE Belysningssystemer Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i AppStore eller Androide Market 1 INDHOLD BELYSNINGSSYSTEMER... 3 Symptomer på energi-ineffektive

Læs mere

Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde

Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde Paradigme - Udbudsstrategi Rammebetingelser for udbud af drift og vedligeholdelse samt energirenovering og separation 5383rap001,udbudsstrategi_HB Rev.

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

INDENDØRS OG UDENDØRS BE- LYSNING

INDENDØRS OG UDENDØRS BE- LYSNING INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: 16. juni 2015 At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om vejbelysning i Allerød Kommune Dette notat beskriver i afsnit

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten

Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten EU Eco-design krav til belysnings produkter lyskilder / LYS 02-2009 / 23 Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten Af Peder

Læs mere

Energigennemgang af Den Glade Gris

Energigennemgang af Den Glade Gris 0 Energigennemgang af Den Glade Gris Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og

Læs mere

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. STREET / URBAN MADE IN DENMARK Enkelhed Vi udvikler egne brands i samarbejde med danske arkitekter og sikrer et enkelt, skandinavisk design og bæredygtige produkter med lang levetid. Fleksibilitet Lamperne

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

NYX 330 VÆGLAMPE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

NYX 330 VÆGLAMPE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter NYX 330 VÆGLAMPE NYX armaturerne bestykkes med LED, kompaktlysrør eller metalhalogen. Armaturerne er enkle og vandalsikre, udført i støbt aluminium med afskærmning i klar eller opaliseret polycarbonat.

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 0 og Nyx 190 focus-lighting www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 2 Forord Grundlæggende forudsætninger

Læs mere

YIT Energitjek. Bøgeskovhallen Bøgeskovvej 37 C 7000 Fredericia

YIT Energitjek. Bøgeskovhallen Bøgeskovvej 37 C 7000 Fredericia Nye radiator termostatventiler Udskiftning af cirkulationspumper Efterisolering af varmecentral Solcelleanlæg Solvarmeanlæg 0 YIT Energitjek Firma: Bøgeskovhallen Bøgeskovvej 37 C 7000 Fredericia Dato:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Renovering af kl. I-II belysningsanlæg Som følge af Sikkerhedsstyrelsens indskærpelse af reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, vil lamper opsat før ca. 1995 inden for kort

Læs mere

Klasselokale dage á 10 timer. Input data Drifttid / timer Pris / Kr./kWh Drifttid / timer Pris / Kr./kWh

Klasselokale dage á 10 timer. Input data Drifttid / timer Pris / Kr./kWh Drifttid / timer Pris / Kr./kWh Vrøndingvej 7-8700 Horsens - Tlf.: 76 26 67 00 - Fax.: 76 26 67 01 www.luminex.dk - e-mail.: info@luminex.dk lokale 42-43 - 44-141 - 142-143 Projektbeskrivelse: Klasselokale - 200 dage á 10 timer Økonomisk

Læs mere

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer LED-belysning Indendørs belysning Fleggaard Saniståls Centrallager Case Study Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer Philips' rådgivere agerede utroligt professionelt,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 76 BMS BMS v/bent Ole Jonsen Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 77 Kontorhus som energiklasse 1 Hvordan har vi gjort det 78 Eksempel på

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14)

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune Maj 2016 Rev 3 5304rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Recipient Herlev Kommune Center for Trafik og Miljø Herlev Bygade

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

Belysningssystemer GUIDE NYHEDSBREV

Belysningssystemer GUIDE NYHEDSBREV GUIDE Belysningssystemer Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV 1 INDHOLD BELYSNINGSSYSTEMER... 3 Symptomer på energi-ineffektive belysningssystemer... 3 Energioptimale belysningssystemer... 3 GRUNDLAG

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Skovsgaard Multihus. Energirenovering

Jammerbugt Kommune. Skovsgaard Multihus. Energirenovering Jammerbugt Kommune Skovsgaard Multihus Energirenovering Kommunale Ejendomme Jammerbugt Kommune 01-04-2015 Generelt Der ønskes en energirenovering af Skovsgaard Hallen samt Multihus. Nærværende gennemgår

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Den originale! MASTER PL-S 4P. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder

Den originale! MASTER PL-S 4P. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder Lighting Den originale! MASTER 4P MASTER er et effektivt, kompakt lysstofrør med lavt wattforbrug, der som regel bruges i dekorative og retningsbestemte armaturer. Den originale Philips-broteknologi garanterer

Læs mere

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Glødepærens udfasning Lys Kvalitet Energi Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Hvad er lys? Lyskildetyper Hvad skal man vælge? Lovstof og energibestemmelser Udskiftningsmuligheder i d Spektralfordeling

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Energigennemgang af Souranatural

Energigennemgang af Souranatural 0 Energigennemgang af Souranatural Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at

Læs mere

Green Outdoor. Opgrader din gadebelysning nu!

Green Outdoor. Opgrader din gadebelysning nu! Green Outdoor Opgrader din gadebelysning nu! CitySpirit Cone LED Toldbodgade, København Opgrader din gadebelysning før 2015 Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Led belysning Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Produktet Led belysning Eks. på en LED-lyskilde der er faglig.

Læs mere

Innovativ LED Industribelysning

Innovativ LED Industribelysning Innovativ LED Industribelysning Lineær LED High Bay Armaturer Typisk 50-85% Driftbesparelse Energieffektiv, Innovative Løsninger www.tricklestar.eu Lineær LED High Bay Armatur Innovativ LED Belysning der

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG Et belysningsanlæg skal vælges ud fra såvel funktionelle som æstetiske hensyn, og det skal være afpasset til den belysningsopgave, som skal løses. Belysningsanlægget

Læs mere

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring BL01 BELYSNINGSARMATUR inkl. ophæng forhold/ Armatur for udsendelse af lys incl. lyskilde. Eksempelvis: vejbelysningsarmatur, parklamper, projektører til belysning af tavler og fiberlys. Incl. Ophæng fx

Læs mere

ALLONGE TIL Juni 2016

ALLONGE TIL Juni 2016 ALLONGE TIL Juni 2016 HOVEDAFTALE OG AFTALE OM LEVERING AF GADELYS I HOLSTEBRO KOMMUNE Mellem undertegnede Holstebro Kommune Rådhuset 7500 Holstebro og Vestforsyning Belysning A/S Nupark 51 7500 Holstebro

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune

Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune Indholdsfortegnelse BESKRIVELSE... 3 KLIMASKÆRM... 3 VARMEINSTALLATIONER... 4 VENTILATION...4 BELYSNING... 5 ANDET... 5 BESPARELSESPOTENTIALE... 6

Læs mere

Energigennemgang af Matas, Amagercentret

Energigennemgang af Matas, Amagercentret 0 Energigennemgang af Matas, Amagercentret Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere