Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen"

Transkript

1 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

2 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER... 4 UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 LOKALAFDELINGER MED IT-AKTIVITETER... 6 ÅRSAGER TIL INGEN IT-AKTIVITETER... 6 IT-FRIVILLIGE I LOKALAFDELINGERNE... 6 IT-FRIVILLIGE KASKETTER OG FUNKTIONER... 6 IT-KURSER... 7 ANTAL LOKALAFDELINGER MED IT-KURSER... 7 UDBUDDET AF KURSER... 7 KURSERNES VARIGHED... 8 TIDSRUM FOR AFHOLDELSE AF KURSERNE... 9 ANTAL KURSISTER... 9 IT-CAFEER ANTAL LOKALAFDELINGER MED IT-CAFEER ANTAL BESØG I IT-CAFEERNE IT-HJÆLP I HJEMMET ANTAL LOKALAFDELINGER MED IT-HJÆLP I HJEMMET ANTAL BESØG I PRIVATE HJEM IT-TELEFONSUPPORT ANTAL LOKALAFDELINGER MED TELEFONSUPPORT ANTAL OPRINGNINGER IT-FOREDRAG ANTAL LOKALAFDELINGER MED IT-FOREDRAG BRUG AF EKSTERNE OPLÆGSHOLDERE VENTELISTER TIL IT-TILBUD IT-AKTIVITETER PÅ PLEJEHJEM BRUG AF BLIV DUS MED DIN COMPUTER BRUG AF BLIV DUS MED DIN TABLET BRUG AF VIDEOERNE FRA OFFICE TIL ALLE REKRUTTERING AF IT-FRIVILLIGE

3 INDLEDNING Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september Spørgeskemaet indeholdt 40 spørgsmål omkring it-aktiviteter og it-frivillige. Spørgeskemaet blev sendt ud til lokalafdelingernes it-kontaktpersoner og formænd. Ud af de 215 lokalafdelinger i Ældre Sagen har 175 (81 %) svaret og bidraget til undersøgelsens resultat. I tilsvarende undersøgelse i 2016 deltog 181 lokalafdelinger (84 %). I 2015 deltog 178 lokalafdelinger (82 %) Kortlægningen indeholder sammenligninger med tidligere år. Sammenligningerne skal dog ses med det forbehold, at antallet af deltagende lokalafdelinger ikke er det samme i 2015, 2016 og Derudover er det heller ikke alle lokalafdelinger, som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, hvilket betyder at tallene i undersøgelsen ikke kan anvendes som en præcis opgørelse inden for de enkelte aktivitetsområder, men snarere ses som et udtryk for en tendens ved sammenligningen med tallene fra tidligere år. Kortlægningen kan derfor ses som en pejling for tendenserne på it-området i Ældre Sagen grundet ovenstående faktorer. Undersøgelsen afdækker aktivitetsniveauet i foråret For at komme frem til en afdækning af aktivitetsniveauet for hele 2017 er tallene i undersøgelsen blevet ganget med to. UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER Nedgang i det samlede antal it-frivillige, særligt nedgang i antal frivillige itundervisere Fra 2016 til 2017 er der sket en nedgang i det samlede antal it-frivillige i Ældre Sagens lokalafdelinger. Nedgangen er på 19 % i forhold til året før. Fra 1672 i 2016 til 1360 i Vækst i antal frivillige som udfører telefonsupport og hjælper med it-problemer i private hjem Selvom det samlede antal it-frivillige er faldet, er der sket en vækst i antallet af frivillige, som udfører telefonsupport og hjælper med it-problemer i private hjem. Fra 2016 til 2017 er antallet af frivillige i telefonsupport vokset med 17 %, fra 172 til 202. Antallet af frivillige i it-cafeerne er steget fra 322 til 353. En stigning på 10 %. DELTAGERE I IT-AKTIVITETER Nedgang i antal brugere af lokale it-tilbud Det samlede antal brugere, som Ældre Sagens it-aktiviteter har været i kontakt med i 2017 er I 2016 var det samlede antal Der er dermed sket et fald på 10 % fra 2016 til Der er ikke tale om unikke brugere, og der kan være gengangere i de forskellige lokale tilbud. 3

4 Nedgang i deltagerantallet på it-kurserne Særligt er der sket et fald i antallet af deltagere på it-kurserne fra 2016 til Deltagerantallet er faldet med 33 % i forhold til Fra til Mindre nedgang i antal besøgende i it-cafeerne Der er samtidig sket et fald i antallet af besøgende i lokalafdelingernes it-cafeer fra 2016 til Her er antallet gået fra til , hvilket svarer til et fald på 6 %. Mindre fald i antal besøg i private hjem (IT-hjælp) Der er i 2017 sket et fald i antallet af besøg i private hjem af lokalafdelingernes IT-hjælpere. Fra i 2016 til Et mindre fald på 2 % Antal opringninger til lokalafdelingernes telefonsupport er på samme niveau som året før Antallet af opringninger til lokalafdelingernes telefonsupport ligger på stort set samme niveau som året før. Antallet er gået fra i 2016 til 3522 i UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER Fald i antallet af lokalafdelinger med it-kurser Færre lokalafdelinger tilbyder it-kurser end tidligere. Fra 2016 til 2017 er der sket et fald fra 101 til 83 (18 %). Kursusudbuddet er blevet mere varieret Kursusudbuddet er blevet mere varieret i forhold til tidligere år. Der er særligt sket en udvikling indenfor kursusudbuddet i grundlæggende PC-færdigheder og offentlige selvbetjeningsløsninger (Digital Post og NEMID). Her er andelen af kurser faldet til fordel for en positiv udvikling i kursusudbuddet indenfor emner som mobile enheder og sociale medier. Men også emner som sikker adfærd på nettet, deling og lagring af data og handel på nettet vinder frem. Mindre fald i antallet af it-cafeer I 2017 er der færre lokalafdelinger som tilbyder it-cafeer end året før. I 2017 har 114 (72 %) af lokalafdelingerne med it-tilbud en it-cafe. I 2016 var antallet af lokalafdelinger med it-cafeer 121. Der er dermed været et mindre fald i antallet af lokalafdelinger med it-cafeer på 6 %. Mindre vækst i antallet af lokalafdelinger med it-hjælp i hjemmet I 2017 tilbød 125 af lokalafdelingerne med it-aktiviteter at tage på besøg i private hjem. I 2016 var antallet 122. Der er hermed sket en mindre vækst på 2 % fra 2016 til Vækst i antallet af it-aktiviteter på plejehjem Flere lokalafdelinger tilbyder it-aktiviteter på plejehjem end året før. I 2017 havde 25 (16 %) af lokalafdelingerne med it-tilbud en it-aktivitet på et eller flere plejehjem rettet mod beboerne. I 2016 var tallet 14 (8 %). Der har dermed sket en stigning på 78 %. 4

5 UNDERSØGELSENS RESULTATER I forbindelse med kortlægningen af lokale it-aktiviteter i 2017 er der 175 lokalafdelinger, der har deltaget. Dette svarer til 81 % af Ældre Sagens i alt 215 lokalafdelinger. Nedenfor ses et Danmarkskort, hvor de 175 lokalafdelinger, der har deltaget i kortlægningen, er tegnet ind dette for at anskue den geografiske spredning hos de lokalafdelinger, der har svaret. 5

6 LOKALAFDELINGER MED IT-AKTIVITETER Ud af de 175 lokalafdelinger, som har besvaret spørgeskemaet, har de 158 svaret, at de har itaktiviteter målrettet ældre i lokalområdet. Det svarer til 90%. I 2017 har 158 af de 175 lokalafdelinger, der besvarede undersøgelsen, et it-tilbud. Det svarer til 90 %. I 2016 var antallet 164. Der er derfor tale om et mindre fald på 7 % fra 2016 til ÅRSAGER TIL INGEN IT-AKTIVITETER Der er 13 lokalafdelinger i undersøgelsen, som ingen it-aktiviteter har. De er blevet spurgt om årsagen til, at de ikke har it-aktiviteter. Den primære årsag er, at der i deres lokalområde findes veletablerede og dækkende tilbud, som lokalafdelingerne enten samarbejder med eller ikke vil konkurrere med. IT-FRIVILLIGE I LOKALAFDELINGERNE IT-FRIVILLIGE KASKETTER OG FUNKTIONER Lokalafdelingerne er blevet bedt om at angive, hvor mange frivillige (kasketter), som har været involveret i forskellige it-aktiviteter i første halvår Antal kasketter 2017 Antal kasketter 2016 It-undervisere It-cafe-frivillige IT-hjælpere Telefonsupportere I alt Samlet antal frivillige 2017 Samlet antal frivillige Bemærk, at tallene ovenfor ikke viser det præcise samlede antal frivillige eller kasketter i lokalafdelingerne, da der både er en høj grad af usikkerhed forbundet med besvarelserne, og da ikke alle lokalafdelinger har bidraget med svar til undersøgelsen. Når tallet trækkes fra Navision dags dat er tallet

7 Ifølge besvarelserne er det samlede antal frivillige, som har været involveret i lokale it-aktiviteter i foråret 2017, Der skal tages højde for, at antallet af frivillige kan variere fra foråret 2017 til udgangen af året. I 2017 er tilbagemeldingen fra lokalafdelingerne, der besvarede undersøgelsen, at frivillige havde været involveret i it-aktiviteter i foråret. I 2016 var tallet Der har dermed været et fald i antallet af frivillige på 19 % fra 2016 til IT-KURSER ANTAL LOKALAFDELINGER MED IT-KURSER Ud af de 158 lokalafdelinger, der har tilkendegivet, at de har it-aktiviteter rettet mod ældre i Lokalområdet, har 83 lokalafdelinger svaret, at de har et kursustilbud med formel Undervisning. Det svarer til 53 % af lokalafdelingerne med it-aktiviteter. I 2017 havde 83 af de lokalafdelinger, der besvarede undersøgelsen, et kursustilbud. Det svarer til 53 %. I 2016 havde 101 af de lokalafdelinger, der besvarede undersøgelsen, et tilbud om undervisning, hvilket svarer til 62 %. Der er dermed sket et fald på ca. 18 % fra 2016 til UDBUDDET AF KURSER Lokalafdelingerne er blevet spurgt om, hvilke kurser de har haft på programmet første halvdel af Besvarelserne viser, at kursusudbuddet i Ældre Sagen er varieret og emnerne spænder bredt. I forhold til tidligere år, er der særligt sket en udvikling indenfor kursusudbuddet i grundlæggende PC-færdigheder og offentlige selvbetjeningsløsninger (Digital POST og NEMID). Her er andelen af kurser faldet til fordel for en positiv udvikling i kursusudbuddet indenfor emner som mobile enheder og sociale medier. Men også emner som sikker adfærd på nettet, deling og lagring af data og handel på nettet vinder frem. Nedenfor ses fordelingen af de afholde kurser i Ældre Sagens lokalafdelinger sammenlignet med tidligere år. 7

8 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KURSERNES VARIGHED Et nyt spørgsmål i 2017 drejer sig om kursernes varighed. Lokalafdelingerne, som har it-kurser er blevet spurgt om, over hvor mange gange kurset varer. Nedenfor vises fordelingen af kursernes varighed. Besvarelserne viser, at størstedelen af de lokale it-kurser har en varighed på mere end 5 gange. KURSERNES VARIGHED 1-2 gange 3-5 gange Mere end 5 gange Andet 8

9 TIDSRUM FOR AFHOLDELSE AF KURSERNE Derudover er lokalafdelingerne blevet spurgt om, hvornår på dagen kurserne afholdes. Nedenfor vises fordelingen af kursernes varighed blandt de adspurgte lokalafdelinger. Besvarelserne viser her, at størstedelen af kurserne ligger mellem kl TIDSRUM FOR AFHOLDELSE AF KURSERNE Mellem kl. 8 og 12 Mellem kl. 12 og 16 Mellem kl. 16 og 20 Andet ANTAL KURSISTER Lokalafdelingerne er blevet bedt om at angive, hvor mange kursister, som har deltaget i kurserne i løbet af første halvdel af Det samlede antal er kursister. For at kunne give et bud på antallet af kursister i hele 2017, er dette tal blevet ganget med to. Det totale antal kursister i 2017 baseret på aktivitetsniveauet for foråret 2017 er Personer. I 2017 er det samlede antal kursister opgjort til I 2016 blev tallet opgjort til personer. Dermed er der sket et fald på 33 % fra 2016 til Nedenfor ses udviklingen i antallet af kursister fra 2015 til ANTAL KURSISTER

10 IT-CAFEER ANTAL LOKALAFDELINGER MED IT-CAFEER Ud af de 158 lokalafdelinger med it-aktiviteter, har 114 lokalafdelinger svaret, at de har en it-cafe, hvor ældre kan komme inden for et fast tidsrum og få hjælp til forskellige computerproblemer. 44 lokalafdelinger har svaret, at de ikke tilbyder denne form for hjælp. Det er dermed 72 % af alle lokalafdelinger med it-aktiviteter, som har en it-cafe. I 2017 har 114 (72 %) af lokalafdelingerne med it-tilbud en it-cafe. I 2016 var antallet af lokalafdelinger med it-cafeer 121. Der er dermed været et mindre fald i antallet af lokalafdelinger med it-cafeer på 6 %. ANTAL BESØG I IT-CAFEERNE Lokalafdelingerne er i undersøgelsen blevet spurgt om hvor mange, der har benyttet it-cafeerne i første halvdel af Det samlede antal besøg i Ældre Sagens it-cafeer i foråret 2017 er For at kunne et give et billede på hvor mange, der har fået hjælp i en af Ældre Sagens it-cafeer i løbet af hele 2017, er tallet ganget med to. Det samlede antal brugere af it-cafeerne i hele 2017 baseret på aktivitetsniveauet for foråret 2017 er I 2017 var det samlede antal besøg i Ældre Sagens it-cafeer I 2016 blev antallet opgjort til Nedenfor ses udviklingen i antallet af besøgende i it-cafeerne i lokalafdelingerne fra 2015 til Der er dermed sket et mindre fald på ca. 6 % fra 2016 til Nedenfor ses udviklingen i antallet af besøg i it-cafeerne fra 2015 til ANTAL BESØGENDE I IT-CAFEERNE

11 IT-HJÆLP I HJEMMET ANTAL LOKALAFDELINGER MED IT-HJÆLP I HJEMMET It-hjælpere er betegnelsen for de it-frivillige, der tager på besøg i private hjem og hjælper med forskellige it-problemer. Ud af de 158 lokalafdelinger med it-aktiviteter, tilbyder 125 (79 %) lokalafdelinger it-hjælp i hjemmet. 33 lokalafdelinger har svaret, at de ikke har tilbuddet. Det er med andre ord mere end to tredjedele af lokalafdelingerne med it-aktiviteter, som tilbyder hjælp i hjemmet. I 2017 tilbød 125 (79 %) af lokalafdelingerne med it-aktiviteter at tage på besøg i private hjem. I 2016 var antallet 122 (74 %) af lokalafdelingerne med it-aktiviteter. Der er hermed sket en mindre vækst på 2 % fra 2016 til ANTAL BESØG I PRIVATE HJEM Lokalafdelingerne er blevet bedt om at angive, hvor mange besøg it-hjælperne har været på i første halvdel af Det samlede antal for første halvdel af 2017 er For at give et billede på antallet af besøg i hjemmene for hele 2017, er dette tal ganget med to. Det samlede antal besøg i private hjem for hele 2017 baseret på forårets aktivitetsniveau er I 2017 var antallet af besøg i private hjem I 2016 var antallet Der har dermed været et lille fald i antallet af besøg på 7 % fra 2016 til Nedenfor ses udviklingen i antallet af besøg i private hjem fra 2015 til ANTALLET AF BESØG I PRIVATE HJEM

12 IT-TELEFONSUPPORT ANTAL LOKALAFDELINGER MED TELEFONSUPPORT Lokalafdelingerne er blevet spurgt, om de tilbyder telefon-support (brugerne kan ringe og få hjælp med forefaldende problemer over telefonen). Ud af de 158 lokalafdelinger med itaktiviteter har 86 lokalafdelinger svaret ja, og 72 har svaret nej. I 2017 var antallet af lokalafdelinger med it-aktiviteter, som tilbyder telefonsupport 86 (54 %) I 2016 var antallet 79 lokalafdelinger (48 %). Der er dermed tale om et mindre fald på 9 % fra 2016 til ANTAL OPRINGNINGER Lokalafdelingerne er blevet spurgt om, hvor mange opringninger de har modtaget til deres telefonsupport i første halvdel af Det samlede antal opringninger i foråret 2017 er For at kunne give et billede på hvor mange opringninger, der har været i løbet af hele 2017, er tallet ganget med to. Det samlede antal opringninger til telefonsupport i lokalafdelingerne i hele 2017 baseret på aktivitetsniveauet for foråret 2017 er I 2017 lå antallet af opringninger til telefonsupport i lokalafdelingerne på I 2016 var antallet Antallet af opringninger i 2016 og 2017 er på samme niveau. Nedenfor ses udviklingen i antallet af opringninger til lokalafdelingerne fra 2015 til ANTAL OPRINGNINGER TIL LOKALAFDELINGERNES TELEFONSUPPORT

13 IT-FOREDRAG ANTAL LOKALAFDELINGER MED IT-FOREDRAG Et nyt spørgsmål i 2017 omhandler tilbud i form af it-foredrag. De lokalafdelinger, som har itaktiviteter, er blevet spurgt, om de tilbyder foredrag om forskellige it-emner. Her har 17 ud af 158 svaret ja. Det svarer til 11 %. Det er første gang spørgsmålet figurerer i kortlægningen, derfor er det ikke muligt at sammenligne med tidligere år. BRUG AF EKSTERNE OPLÆGSHOLDERE Ud af de 17 lokalafdelinger som tilbyder foredrag om it, benytter 7 lokalafdelinger sig af eksterne oplægsholdere. Det svarer til 41%. VENTELISTER TIL IT-TILBUD De lokalafdelinger, som har it-aktiviteter, er blevet spurgt, om de har ventelister til deres it-tilbud. Her har 35 ud af de 158 lokalafdelinger svaret enten ja, de har ventelister til alle it-tilbud eller ja, til nogle it-tilbud. Dvs., i følge undersøgelsen oplever 28 % af Ældre Sagens lokalafdelinger med ittilbud et større behov for it-hjælp, end de kan imødekomme. I 2017 havde 35 (22 %) af lokalafdelingerne med it-tilbud oprettet ventelister til nogle eller alle ittilbud. I 2016 var tallet 46 (28 %) IT-AKTIVITETER PÅ PLEJEHJEM It-aktiviteter rettet mod beboerne på plejehjem er en forholdsvis ny type it-aktivitet. I løbet af 2016 og 2017 er antallet af lokalafdelinger, som har startet it-aktiviteter på plejehjem vokset. De lokalafdelinger, som har it-aktiviteter, er blevet spurgt, om de har IT-aktiviteter på et eller flere plejehjem rettet mod beboerne. Her har 25 ud af 158 svaret ja. Det svarer til 16 %. I 2017 havde 25 (16 %) af lokalafdelingerne med it-tilbud en it-aktivitet på et eller flere plejehjem rettet mod beboerne. I 2016 var tallet 14 (8 %). Der har dermed sket en stigning på 78 % fra 2016 til

14 BRUG AF BLIV DUS MED DIN COMPUTER Programmet Bliv dus med din computer er udviklet i et samarbejde med KMD, og programmet er tænkt som et tilbud til alle ældre, som har et ønske om at blive fortrolige med PC og internet. Lokalafdelingerne er blevet spurgt, om de anvender programmet Bliv dus med din computer i deres it-tilbud. Ud af de 158 lokalafdelinger med it-aktiviteter har lokalafdelinger svaret ja. I 2016 var antallet 78. Der er 11 lokalafdelinger som meddeler, at de ikke kender programmet. Antallet lå her på 14 lokalafdelinger året før. Antal 2015 Procent 2015 Antal 2016 Procent 2016 Antal 2017 Procent 2017 Ja 78 48% 73 44% 57 36% Nej 71 44% 80 49% 93 59% Kender ikke programmet 14 9% 11 7% 8 5% I alt % % % BRUG AF BLIV DUS MED DIN TABLET Et nyt spørgsmål i 2017 drejer sig om lokalafdelingernes brug af Bliv dus med din tablet. Bliv dus med din tablet er ligeledes udviklet i et samarbejde med KMD og blev lanceret i efteråret Lokalafdelingerne er blevet spurgt, om de anvender programmet i deres it-tilbud. Ud af de 158 lokalafdelinger med it-aktiviteter har 51 lokalafdelinger svaret ja, hvilket svarer til 32%. Der er 12 lokalafdelinger som meddeler, at de ikke kender programmet. Antal Procent Ja % Nej % Kender ikke programmet 12 8 % I alt % BRUG AF VIDEOERNE FRA OFFICE TIL ALLE I 2016 blev videoportalen Officetilalle lanceret. Portalen indeholder videoer om forskellige emner og henvender sig til alle frivillige i Ældre Sagen, som gerne vil lære mere om it. Lokalafdelinger er i undersøgelsen blevet spurgt, om de anvender videoerne, og her har 46 lokalafdelinger svaret ja og 98 svaret nej. I 2016 var besvarelserne stort set enslydende bortset fra andelen af lokalafdelinger, som svarede at de ikke kendte portalen. I 2017 er andelen af lokalafdelinger, som ikke kender portalen mindre end i

15 Antal 2016 Procent 2016 Antal 2017 Procent 2017 Ja % % Nej % % Kender ikke videoerne % 14 9 % I alt % % REKRUTTERING AF IT-FRIVILLIGE Lokalafdelingerne er blevet spurgt om, hvordan de oplever rekrutteringen af nye it-frivillige. Ud af de 158 lokalafdelinger med it-aktiviteter, har 31 lokalafdelinger svaret, at de ingen problemer har. 73 lokalafdelinger har svaret, at det går ok. Derimod har 41 svaret, at det er hårdt arbejde at finde nye it-frivillige. Nedenfor ses udviklingen ift. besvarelsen af spørgsmålet fra 2015 til Grafen viser at der særligt har været en stigning i hvor mange lokalafdelinger, som svarer at der skal arbejdes hårdt for at rekruttere nye it-frivillige. HVORDAN OPLEVER I DET AT REKRUTTERE NYE IT-FRIVILLIGE? % 40% 30% 20% 10% 0% Der er nok frivillige. Det er ikke nødvendigt at rekruttere flere Ikke noget problem de kommer af sig selv Det er OK Der skal arbejdes hårdt for at skaffe nye it-frivillige 15

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september. Spørgeskemaet indeholdt 32 spørgsmål

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS Et øjebliksbillede af hvordan Lean anvendes i danske virksomheder 2016 Introduktion Igennem snart 3 årtier har Lean været anvendt som optimeringsværktøj i danske virksomheder

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

De vigtigste indsatsområder for IT-området i de kommende år. Distrikt 4 9. november 2017

De vigtigste indsatsområder for IT-området i de kommende år. Distrikt 4 9. november 2017 De vigtigste indsatsområder for IT-området i de kommende år Distrikt 4 9. november 2017 Planen er: Den digitale udvikling Eksempler på korte kurser og målrettede opslag Tendenser på itområdet Drøftepapir

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER Frivilligrådet Juni 2010 Copyright Frivilligrådet 2010 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse For at undersøge om undervisningsforløbet havde effekt på elevernes holdninger til det lokale demokrati og digital dannelse, blev der lavet en effektmåling.

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

BIT-evaluering efteråret 2013

BIT-evaluering efteråret 2013 BIT-evaluering efteråret 13 Spørgeskemaundersøgelsen Som en del af BIT-projektet på Randers HF & VUC har vi bedt de deltagende kursister om at besvare et spørgeskema, der blandt andet afdækker kursisternes:

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for it-koordinatorer juni 2015

Opsamling på fællesmødet for it-koordinatorer juni 2015 Opsamling på fællesmødet for it-koordinatorer juni 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 10-11. juni 2015 Velkomst og præsentation af dagenes program Tina og Kristian bød velkommen og

Læs mere

Generelle kommentarer Dette afsnit indeholder ikke kvantitative data, da data alene er baseret på vejledernes kvalitative besvarelser.

Generelle kommentarer Dette afsnit indeholder ikke kvantitative data, da data alene er baseret på vejledernes kvalitative besvarelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 Evaluering af Sommeruniversitet 2012 (vejledergruppen) Det følgende er en sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Belægning, økonomi og hjemtagelser januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey,

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2015 Resume Positiv udvikling i (side 2) Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2016 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på følgende emner: Grundlæggende IT Begynder-internet

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere