REG INA - en storbiograf gennem tiderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REG INA - en storbiograf gennem tiderne"

Transkript

1 REG INA - en storbiograf gennem tiderne Så faldt et af folkekulturens templer. Den 5. maj 1983 besluttede byrådet at lukke Regina-teatret, og i slutningen af juni drejede direktør Feldballe Petersen nøglen om efter sidste forestilling»døden i grotterne«. At lederen af Malling Bio, Per Hauberg, senere fik et midlertidigt lejemål, var ikke af blivende betydning. Det var byens fornemste og største biograf, der døde, og med den forsvandt nogle af de sidste spor af filmens store fortid i Århus. Regina var nemlig et produkt af den tid,»da Århus var Hollywood«, som afdøde borgmester Bernhardt jensen har skildret så levende. Regina-biografen havde offentlig premiere den 1. januar 1921, indrettet i det store kompleks, Regina-bygningen, der, finansieret af filmpenge, blev opført på den gamle Frich'sgrund i Søndergade. Filmproduktion og filmudlejning kastede gode penge af sig i århundredets begyndelse, og ud af pioneren, fotograf Thomas S. Hermansens foretagsomhed dannedes i 1908 selskabet A/S Fotorama, som opnåede en enestående monopolstilling i byens filmliv i alle årene under stumfilmen. Allerede i 1917sad Fotorama reelt på alle biografbevillingerne, selv om selskabet i realiteten ingen havde selv. Århus Teater havde bevillingen til Fotorama i teaterbygningen ; højremanden i byrådet, købmand, vicekonsul og grundejerformand Mikael j ohansen havde bevillingen til Kosmorama; filmpioneren, postmester j ohs. Hansen i Skanderborg havde - delvis sammen med Arbejdernes Fællesorganisation - bevillingen til det senere Folketeater, fra 1910 beliggende på Hotel Kronprinsens grund, før den blev flyttet på grund af gennemførelsen af Park Alle. Fælles for dem alle var, at de udlejede bevillingen til A/S Fotorama. Da Biografen i Nørregade kom til, sad Fotorama også på den. Det gaven solid indtjening. Direktører i Fotorama var den legendariske Frede Skaarup, tidligere købmand i Ringkøbing og lejer af film hos Fotorama, samt E. Schnedler-Sørensen ; de slog sig efterhånden begge ned i København. Bestyrelsen bestod af omtalte Mikael johansen, konsul, speditør E. Bergmann samt konsul M. P. Drescher, der sammen med sin svoger, A. W Mammen, havde etableret pakhusog stevedoreforretningen Mammen & Drescher. Aktiekapitalen var kr. i årene under verdenskrigen, og det årlige udbytte som regel 50%. I 1919 udvidedes aktiekapitalen til 2 millioner. Det skyldtes, at Fotorama købe Frich'sgrunden i Søndergade, der havde ligget tom siden 1912, da Frich's fabrikker flyttede til Åbyhøj. Denne centralt beliggende grund ejedes af»a/s matr. Nr. 319a«, hvis aktionærer var Mammen, Drescher, Skaarup, Bergmann, Mikaeljohansen og Fotorama. Med overførslen til Fotorama forblev grunden altså så at sige i familien. 133

2 På dette postkort af fotograf Monsrud ses hjørnet af Søndergade og Sønder Alle Til højre, hvor Regina-bygningen blev opført en halv snes år senere, ses endnu Frichs fabriksanlæg. (Foto: Lokalhistorisk Samling) Hensigten med købet var at opføre en større forretningsejendom med biografteater, og man regnede med, da byggeriet blev påbegyndt i sommeren 1919, at det ville komme til at koste 2Yz million kr. Det kom til at gå noget anderledes på grund af tidernes ugunst. 5 millioner kom byggeriet op i med kurstab, inventar og det hele, og vurderingen blev 312 million. Det betød, at der efter prioriteringen blev en betydelig bankgæld tilbage, som bestyrelse og direktion måtte kautionere for. Men huset var bygget og indeholdt i al sin herlighed foruden Regina- teatret butikker i stueetagen mod Søndergade, restaurant og hotel Regina med indgang fra Sønder Alle. På første sal var der cafe samt selskabslokaler og kontorer for hotellet. Anden og tredje sal var indrettet med hotelværelser, og i tagetagen holdt Fotorama kontorer, prøveværelser m.m., ligesom hotelpersonalet havde værelser her. I kælderen var der køkken, lagerrum, vaskeri m.m. Al udvendigt træværk i stueetagen var udført i teaktræ, facaderne pudset med porfvrit, og sokkel, gesims og vaser udført i granit. Byggeriet var opført under ledelse af arkitekt A. Høeg Hansen, som stod bag meget af tidens smukkeste byggeri i Århus. Selve biografsalen fremtrådte i tiden som et modstykke til det pyntede rum i Århus Teater; ideen var: bort fra det maleriske, over til det monumentale. Derfor blev indgangen også meget diskret. Rotunden \/ efter billetsalgsgangen fremtrådte meget ;\ smukt i grønt og lilla med billedhuggeren Svend Rathsacks forgyldte Harlekin i midten under den stjernebesåede himmel i grågrønt. Salen var holdt i en varm, rødlig farve med velourtæpper og polstrede stole. Bagest var der loger, og på balkonen sågar en kavalerloge til f. eks. kongeligt besøg. Fortæppet var grønt og skjulte et lærred, der var fire gange større end hidtil set i Århus. Personalet var, som det hørte sig til i tiden, ret omfattende. Der var annonceret efter ikke mindre end 16 kontrollører, hvoraf de 8 skulle være kvinder; hertil kom 8 garderobedamer og 3 billetkasserersker til at betjene publikum, der kunne løbe op i højst 939 ad gangen. 134

3 En bevilling måtte der til, og man brugte føromtalte j ohs. Hansens, indtil den året efter blev overført til A/S Fotorama, formentlig som følge af den nye biograflov, der strammede bevillingssystemet en anelse op. Den store biograf åbner Regina-teatret var provinsens største, og alle sejl blev sat til ved indvielsen, der fandt sted ved årsskiftet 1920/21. Den 30. december overværede dronning Alexandrine med prinser og følge Her er Regina-bygningen under opførelse Hen over retunderis kuppel ser man mod hjørnet Søndergade/Sønder Alle, hvor også dengang Alfred Buus' Eftf. havde forretning i glas, porcellæn og køkkenudstyr. (Foto: Lokalhistorisk Samling) en særlig arrangeret eftermiddagsforestilling, den 31. blev teatret præsenteret for et fuldtalligt, indbudt publikum, og endelig nytårsdag 1921 blev det åbnet for offentligheden. Først blev Johan Svendsens»Fest Polonaise«spillet af orkestret under ledelse af kapelmester Harald Andersen, så var der dokumentarfilm fra kongens og dronningens seneste udenlandsrejse, og så kom hovednummeret:»jomfruen fra Stambul«med skuespillerinden Priscilla Dean i hovedrollen. Den havde været opført»i samtlige verdensdeles hovedstæder under uhyre tilstrømning«, og den havde alt, hvad publikum kunne begære: storslåede naturbilleder og mægtige optog gennem ørkenen, som gang på gang kaldte bifaldet frem. Harald Andersen fulgte godt med orkestret; det var langt mere fornemt end det sædvanlige klaverbokseri. Under hele stumfilmsperioden i 1920'erne passede Harald Andersen musikken i teatret; når der ikke var forestilling, spillede han oppe på første sal i Regina Cafeen. Folk gik tilfredse hjem fra premiereforestillingen. Også børnene var der tænkt på; om eftermiddagen bleveventyrfilmen»hans og Grethe«spillet. Der var dog nogen bekymring om, hvorvidt det århusianske publikum var stort nok til aften efter aften at fylde det store teater,»det bedste og skønneste i Danmark«, men i de første år gik det nogenlunde. Som direktør for Fotoramas jysk-fynske afdeling og leder af de århusianske biografer fandt Frede Skaarup i 1921 frem til Oluf Jensen, 53 år, dervarredaktørved»helsin- 135

4 Reginas åbningsannonce fra slutningen af december Da man jo rådede over et rigtigt orkester, kunne man lægge pompøst ud med Johan Svendsens Fest Polonaise. Den værste konkurrent i nytårsdagene var Fotorama, der ved ikke mindre end 5 daglige forestillinger viste»madame Bunerflv«,»fra de blomstrende ferskentræers eventyrskønne land«. gør Avis«, ligesom han drev den lille biograf i Helsingør. Oluf jensen var uddannet som bogtrykker og journalist (hans første journalistiske bedrift var såmænd, at han sammen med skovfogden fandt de afsjælede legemer af grev Sixten Sparre og Elvira Madigan i Nørreskoven på Tåsinge). Det blev således Oluf jensen, der kom til at stå bag repertoirevalget til alle de århusianske biografer. Det er ugørligt inden for disse rammer at give et repræsentativt indtryk af Reginas repertoire. Spredte pluk må gøre det. Blandt danske filmproducenter var det kun Palladium og Nordisk Film, der producerede kontinuerligt i 1920'erne. Nordisk lavede nogle Dickens-filmatiseringer, der blev vist i Regina. Frederik jensen spillede således Mr. Micawber i»david Copperfield«, der blev en stor succes. Ligeledes havde han hovedrollen i en anden af Dickens-filmene»Lille Dorrit«, hvor han var Mr. Dorrit, mens Karina Bell spillede rollen som lille Dorrit.»Publikums stemning skiftede fra rørelse til munterhed og glæde«, skrev avisen. Palladium producerede f. eks. de populære film med Fyrtårnet og Bivognen. De store kunstværker var de vel ikke, men de havde et stort og trofast publikum. I 1927 kom et mere prætentiøst Aabningsforestillinger l. og 2. Nytaarsdag Kl.. 6 og 8 _ samt Mandag og ~ølgende Dage Kl. S: P R O G R A ~I: Joh. Seendsen Fest Polormise. Deres Maj. Kongens og Dronningen. sidste Udenlandsrejse. Jomfruen fra Stambul Skuespil i 7 Akter øf H. H. "BD Loan. I Hovedrollen: Prl.cllla Dean. Børne-Eftermiddagsforestilling Mandag og følgende Dage Kl. 4'/.: den prag~ulde Eventyr-F1lm: AI!e Børn vil juble over denne levende Billedbog, op; Forældrene vil glæde sig med de Smaal Orkestret under Ledelse a~ Kapelmester Harald Anderøen. Forudbestilling at BIllette. til 8-ForeatUllDgen tll forb.jet Prl. og 4_ og 8_Foreatllllugerne t11 ordloep Prl. modtage. 1R aglna- Teatreta Billetkontor (Tlf Kl aaldll Klo.kerne. Billetter til. a-for88tllllllgen ortun. P : Foreettlllogedagen tra Xl. 41/1. 136

5 forsøg med de to komiske figurer op i Regina, nemlig Lau Lauritzens»Don Quixote«. Den var optaget i Spanien og blev lanceret som»en storfilm af amerikanske dimensioner og en ære for dansk filmskunst«. Ære eller ikke; forsøget faldt i hvert fald ikke i århusianernes smag. Folk kedede sig bravt. Ellers var der naturligvis RudolfValentino, f. eks. som Armand i Kameliadamen, men man kan ikke sige, at Regina havde succes hele vejen igennem i 1920'erne. Der var nogle tynde amerikanske farcer og lystspil ind imellem, og en gang imellem var filmene lovlig korte. Så kunne man supplere med nogle naturskildringer aff. eks. amerikanske sneformationer eller - til publikums utilfredshed - give plads til en demonstration af sundhedsapostlen I. P. Mullers system, en gymnastikform, der delvis blev taget op i radioen af den legendariske kaptajn Jespersen. Det kan være svært at forestille sig, men også i stumfilmens tid var der plads tiloperettefilm.»den glade enke«med Mae Murray ogjohn Gilbert kom op i Regina i 1927; man havde jo Harald Andersen, der i flere af afdelingerne kunne ledsage efter Lehars originale partitur. Mærkeligt nok var filmen forbudt for børn, der således var afskåret fra at opleve prins Danilos møde med danserinden Sally o'hara i bjerglandsbyen og ligeledes gik glip af de mange militæroptrin, flot iscenesat af Erich von Stroheim. Vel modtaget blev også»den store parade«, en vældig amerikansk krigsfilm af instruktøren King Vidor; men det skyldtes ikke mindst, at en af de større roller blev udført af Karl Gotlieb. Han Dette fotografi er muligvis det ældste eksisterende af Regina i funktion. Det fremgår, at»pesten i Florenz«er på plakaten, så det kan fastslås, at billedet er taget mellem 24. og 27. januar Vinduet til højre for indgangen tilhører Cafeen, og til venstre ses det tydeligt, at Axel Kaufmann endnu ikke har faet sig etableret: der er spærret af med brædder. (Foto: Lokalhistorisk Samling) 137

6 førte sig frem under navnet Karl Dane med frodig komik, men enhver vidste, at han var bror til den tidligere indehaver af»autohjælpen«i Århus. Denne film kom i øvrigt på listen over forbudte film under besættelsen. Variete ogfilm Det blev ikke ved med at gå godt økonomisk. publikum viste en vis træthed efterhånden, og omsætningen dalede, hvilket man i Fotoramas bestyrelse delvis tilskrev radioens indtrængen i hjemmene! Det blev stadig dårligere, og i sæsonen 1928/29 kunne biografen ikke tjene til huslejen. Der måtte findes på noget nyt; tonefilmen var på vej, men i ventetiden arrangerede man kombinerede kabaret- og filmforestillinger. Artisterne optrådte alligevel i Regina Cafeen på første sal, og så kunne man lige så godt indlægge dem i filmprogrammet nedenunder. Der blev lagt ud med en trup landflygtige russere: oberstløjtnant Nogaetz' sangtrio, løjtnant Pilevins balalejka-orkester med to danserinder samt koncertsangerinde frøken Etlja Olefska. Harald Andersen var dog ikke helt arbejdsløs: han hilste truppen velkommen med»marche russe«af Louis Ganne. Efter forevisning af en dokumentarfilm om de sjællandske efterårsmanøvrer (frisk og fornøjelig, skrev Stiftstidende, der kun kunne finde den kritik at fremføre, at hærens tekniske udrustning var fremstillet langt mere moderne, end den i virkeligheden var. Demokraten derimod, repræsentant for den tids fredsbevægelse så at sige, mente derimod, at filmen fuldkommen afslørede vor lilleputhærs latterligheder) kom russerne, de landflygtige,»den russiske tragedies levende vidnesbyrd«. De fik succes, disse steppesønner, og bifaldet bragede, men der var visse vanskeligheder med teknikken. Hver gang russerne skulle til at give et ekstranummer, blev tæppet trukket for, kulminerende med - da det endelig blev trukket til side igen - en maskinmands strakte galop over de skrå brædder. Heller ikke Reginas nye»lvsdekorationer«blev nogen ubetinget succes. Under de russiske scener slog irgrønne bølger mod en brunviolet klippekyst. mens skyerne jog over en roterende himmel med»aeroplanfart«. Som sidste programpunkt fulgte den engelske film»song«, der udspillede sig i Konstantinopels havnekvarter. Nogle dage senere kunne man meget passende kombinere det russiske artistprogram med storfilmen >M'olga-Wolga«om kosakhøvdingen Stenka Rasins romantiske kærlighed og eventyrlige bedrifter. Til denne film sang et kor under førnævnte oberstløjtnant Nogaetz gamle russiske folkeviser om Stenka Rasin. Russerne måtte videre og blev på scenen afløst af bl. a. operasanger Otto Hanschell, der fremførte sangen om»ramona«, mens filmen af samme navn med Dolores del Rio kørte over lærredet - akkompagneret af Harald Andersen. Tonefilmen kommer Regina-biografens blandede film- og artistprogram var en midlertidig foreteelse: tonefilmen 138

7 Variete og Film paa "Regina"s Scene. Fuldt Hus ~g kraftigt Bifald til Premieren i Alles. Her har Srifisudendes tegner fastholdt indtrykket af den russiske trup, som kom til at indlede Reginas variete-epoke. Det fremgår, at der også blev budt på kosakdans ved arrangementet. Stående i midten truppens leder, oberstløjtnant Nogaetz. (Tegning: Aarhuus Stiftstidende 2. januar 1929) var på vej. Den første præsentation i Danmark havde allerede fundet sted 1923 i København, men der var mange tekniske problemer at overvinde. De første tonefilm, Alj olson filmene»the jazz Singer«og })fhe Singing Fool«var»part talkies«, dvs. stumfilm, akkompagneret af musik på plade og enkelte lydeffekter. Det gav mange problemer; hvis en film knækkede, måtte man indsætte blankfilm for at få strimlen til fortsat at passe med lyden f. eks. Under tryk af et lokalt pressekrav gik Olufjensen med, før han egentlig ville. Han kontraherede med selskabet }M'estern Electric«, der stod bag installeringen af flere tusinde anlæg jorden rundt. Ud over det tekniske udstyr fordrede tonefilmen også et nyt billedtæppe, der var porøst, så det tillod lyden at gå igennem uden for megen reduktion. Højttaleren producerede musikken før filmen og i pausen, dirigeret af en»sindrig mekanisme«nede fra salen. Musikmester blev Robert jørgensen, og Harald Andersen kunne så småt berede sig på at takke af efter næsten 10 års virke. Regina var ret hurtig i vendingen. I midten af september 1929 var man klar til premiere på»the Singing Fool«, der havde haft premiere i København i august samme år. Selvfølgelig var salen fyldt. Borgmester jakob jensen var mødt i spidsen for et antal byrådsmedlemmer, og mange filminteresserede ønskede at stifte bekendtskab med den nye teknik. Musikken var det svageste punkt, stod der i en anmeldelse. Den savnede friskhed og havde metal klang, men til gengæld passede den bedre i rytme og motiv, end et ledsagende orkester kunne præstere. Sange og ord gik bedre igennem. Det var virkelig, som om billederne på lærredet sang og talte, selvom man godt kunne fornemme, at lyden kom fra en maskine. Hvad der betog publikum mest, var dog filmens lydoptagelser af restaurationsstøj og telefonkimen. Selve filmen var, som det er mange bekendt, en rigtig tåreperser, der nåede sit sentimentale højdepunkt, da Al j olson sang»sonnv Boy«ved sønnens dødsleje. Der blev grædt meget i Regina den aften. Den stumme film levede ind i 1930'erne sideløbende med hele eller delvis tonefilm. Greta 139

8 Garbofilmen»Eros i lænker«f. eks., der kom op i 1931,var en stumfilm, dog med egen musik. Den havde også andet at byde på. Af programmet fremgik det, at man her for første gang kunne beundre divaen i badedragt, så det var ikke så sært, der var godt besøg. Udsolgt var der også til dyrefilmen»ternbi«med ledsagende foredrag af Ingvald Lieberkind. Ham kendte man jo fra radioen. Men ellers slog tonefilmen for alvor igennem på Reginas repertoire. De danske lystspil var selvskrevne til det store teater, f. eks. film som»odds 777«, hvor Liva Weel sang de uforglemmelige melodier»cå med i lunden«og»glemmer du«. Også i samtiden kunne man sagtens se, at filmen var yderst banal, men en kassesucces blev den ligefuldt. Palladium-filmen»Kidnapped«kom også op med lanceringen af Ib Schonberg og Arthur jensen som filmkemikere. Her konstaterede en anmelder dog, at de var efter Fyrtårnet og Bivognen i originalitet og oprindelig komik. Men ellers var det tiden for amerikanske storfilm.»crand Hotel«med bl. a. Greta Garbo og joan Crawford blev set af mange århusianere i Regina. Også katastrofefilmene havde et stort publikum allerede i 1930'erne.»Pornpejis sidste dage«havde den ildsprudende Vesuvs ødelæggelser som klimaks, og i»san Francisco«føres Clark Gable og jeanette MacDonald sammen under det frygtelige jordskælv. Oluf jensen havde indbudt et par århusianere, der havde oplevet jordskælvet på stedet i 1906, til premieren. En af dem, en Købmand fra Fredensvang, var godt tilfreds med optagelserne, der»ikke var overdrevne« kom så verdens længste film,»revykongen Ziegfeld«, der bød på tre timers pragt og masseoptrin. Under besættelsen blev en del film forbudt af tyskerne, men den nationale bølge kunne man holde sig til, f. eks. i form af Weyse-filmen med sang af Aksel Schiøtz og Edith Oldrup og»når bønder elsker«efter j eppe Aakjær. Regina efter krigen Oluf jensen døde Han havde da ledet biografen i over 25 år, siden 1935 som personlig indehaver af bevillingen. Der skete nemlig det, at den nye biograflov 1933 forhindrede selskaber i at sidde med bevilling. Fotorama kæmpede for at beholde den, men Oluf jensen søgte og fik den privat, da han samtidig fratrådte sin stilling hos Fotorama og solgte sine aktier i dette foretagende. Det vakte nogen misstemning i selskabet. En biografbevilling blev betragtet som en påskønnelse af en god indsats i kulturlivet, og blandt ansøgerne til Regina-bevillingen ved Oluf jensens død var både teaterdirektør Arne Weel og»bivognen«, Harald Madsen; men justitsministeren gav den til teatermaler og instruktør Svend Gade fra Det kongelige Teater, som havde nået pensionsalderen. Gade tog i høj grad udfordringen alvorlig og flyttede til byen, hvor han som en af de første biografdirektører med succes tog kampen op mod udlejerne, der altid søgte at afsætte 2-3 dårlige film sammen med en god. 140

9 I Gades tid fik man bl. a.»ditte Menneskebarn«at se - og Mai Zetterling i»driver dug - falder regn«, ligesom Walt Disney-filmene, som har glædet tusinder af børn her som andre steder, begyndte at komme frem, f. eks.»askepot«og»alice i eventyrland«. Da Svend Gade døde 1952, kom der en pinlig periode for Regina. Forholdet var det, at kom- På dette billede fra efteråret 1966 ses den gamle smukke biografsal med dekoration af Svend Rathsack. I baggrunden ses balkonen, der ved ombygning i 1970'erne blev ornskabt til Regina II. Også den store sal blev fikset op ved den lejlighed, og der kom nye stole. (Foto: Lokalhistorisk Samling) 141

10 munen, der havde en bevilling til en aldrig bygget biograf på Langenæs, selv søgte bevillingen til Regina i stedet og dermed undlod at indstille andre end sig selv. Justitsminister Helga Pedersen gav imidlertid bevillingen til skuespiller ved Det kongelige Teater, Johannes Meyer, i foråret Fra den blomstersmykkede scene hyldede han byen, men i praksis forblev han københavner, selvom han lejede et par værelser i Park Alle. Da bevillingen udløb i 1958, ønskede byrådet den ikke fornyet, idet man henviste til biograflovens krav om, at bevillingshaveren skulle have bopæl nær sin biograf. Justitsminister Hans Hækkerup forlængede alligevel bevillingen, men krigen ophørte 1960, da Meyer fik overflyttet sin bevilling til Metropol i København. Ved ordningen 1960 overtog kommunen da selv Regina, der siden 1968 har været drevet af direktør Feldballe Petersen. Omkring midten af 1970'erne blev der foretaget en ombygning, der skabte plads til den supplerende lille biograf, Regina 2, der siden viste en lang række film afhøj kunstnerisk standard for et mindre publikum, mens de store film fortsat blev sat på i den store sal, f. eks. Olsen-bande-filmene. Da denne serie hørte op, var Regina i realiteten dødsdømt, da biografen blandt de store udlejningsselskaber kun havde Nordisk Film som fast leverandør, og det var ikke nok til det store teater. år om føje tid århusianerne går i butiksgade i to etager i den gamle biografsal, vil mange tænke tilbage på biografens gode mørke, hvor man lo, græd og hentede ting ind i sindet. l.g Således vil Regina-Teatret blive husket af århusianerne: som den store biograf med et festligt og folkeligt repertoire. Billedet her er fra efteråret Som det fremgår ved en sammenligning med billedet s. 137, er der her, 40 år efter, kommet mere liv over indgangspartiet. (Foto: Lokalhistorisk Samling) 142

Velegnet til musik, teater, restaurant etc.

Velegnet til musik, teater, restaurant etc. - til leje... Spillested 468 m² Ny V58 Vestergade 58 P 8000 Aarhus C Velegnet til musik, teater, restaurant etc. Central og attraktiv beliggenhed i Aarhus absolutte midtby Kan omdannes til nye formål som

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018.

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Hjørring den 30. oktober 2017 Til Hjørring Kommune, Fritid og kultur. Att.: Leif Lund Jakobsen Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Lønstrup Café Bio (LCB) er inde i en gunstig udvikling.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Andet kapitel Efterår 1830

Andet kapitel Efterår 1830 Andet kapitel Efterår 1830 Det første slag varede i ni dage. Ni aftener vendte Hugo tilbage til første geled i Salle le Peletier, ni aftener, hvor den unge Sambre hver gang genoplevede Fenellas entre på

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 Torvet Postkort med forkert tekst forekommer også. Her er Grenaa kirke blevet til Gammel Købmandsgaard i Grenaa. Tryk: Maskinfremstillet fotokort. Udgiver: Vilhelm Hansens Bog & papirhandel. Grenaa. Eneret

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Billedmateriale Det nære og det fjerne. Martinus Rørbye under nordlige og sydlige himmelstrøg DANSK 7. 9. klasse

Billedmateriale Det nære og det fjerne. Martinus Rørbye under nordlige og sydlige himmelstrøg DANSK 7. 9. klasse Billedmateriale Det nære og det fjerne. Martinus Rørbye under nordlige og sydlige himmelstrøg DANSK 7. 9. klasse 1 Hansen, Constantin - Maleren Martinus Rørbye. Studie til Et selskab af danske kunstnere

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 - Vi rækker vore hænder frem 728 Du gav mig O Herre 321 - O kristelighed, v 6 O kærlighed

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen BANGSBO-LOGO PANTONE 187

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen BANGSBO-LOGO PANTONE 187 Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen butik har dybe rødder tilbage til dengang, frederikshavnerne begyndte at køre på cykel i begyndelsen af sidste århundrede. Herluf Pedersens

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk

Tilbage til www.sdrfelding.dk 1 Tilbage til www.sdrfelding.dk Borgmester Lars Krarups tale ved uddelingen af Herning Kommunes Kulturpris 2013 Onsdag 30. april 2014 klokken 14.30 i Byrådssalen Velkommen her i Byrådssalen. Og velkommen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

PANTOMIMETEATRET. Udarbejdet af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen.

PANTOMIMETEATRET. Udarbejdet af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen. PANTOMIMETEATRET Pantomimeteatret er noget helt for sig. Der findes ikke magen til i hele verden. Bygningen er da også fredet, så den må ikke rives ned eller forandres; den skal forblive, som den er. Bygningen

Læs mere

Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum

Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum Den 12. september i år var det 25 år siden, at Fredensborg Golf Center blev åbnet. Fredensborg Golf Center bestod i realiteten af Fredensborg Golf A/S og Fredensborg

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER OMBYGGET 2006 VEJRUP SOGNEARKIV PRÆSENTERER Lidt om æ`døgner i Vejrup - - som her i 2006 har gennemgået en omfattende restaurering af butikken. Der blev for trangt og besværligt

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Historien om. Okapien, der tog på eventyr til Tietgenkollegiet

Historien om. Okapien, der tog på eventyr til Tietgenkollegiet Historien om Okapien, der tog på eventyr til Tietgenkollegiet 1 Det var i det tidligere forår. Knopperene på grenene var så småt ved at springe ud, og byen København begyndte igen at vågne fra den lange

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

NYBORG VOLDSPILS HISTORIE ÅR FOR ÅR Redaktion: Kaj og Tove Bonde (Eventuelle tilføjelser eller ændringer kan sendes til:

NYBORG VOLDSPILS HISTORIE ÅR FOR ÅR Redaktion: Kaj og Tove Bonde (Eventuelle tilføjelser eller ændringer kan sendes til: 1943 NYBORG VOLDSPILS HISTORIE ÅR FOR ÅR Redaktion: Kaj og Tove Bonde (Eventuelle tilføjelser eller ændringer kan sendes til: bonde.kato@mail.dk) 1943 SOMMER I TYROL LYSTSPIL AF OSKAR BLUMENTHAL OG GUSTAV

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren.

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Tilstede: Carl Christian Madsen, Anders Rosentoft, Peter Klitgaard, Sven Wichmann, Henning

Læs mere

Knuds KINO. Café & Scenekant. Kino Strandvejen 87 3390 Hundested

Knuds KINO. Café & Scenekant. Kino Strandvejen 87 3390 Hundested Knuds KINO Café & Scenekant Knuds KINO set fra toppen af skaterrampen på Mellemrummet. Strandvejen grænser op til det nye indgangsparti. Illustreret af J. Forsmann Kino Strandvejen 87 3390 Hundested Indledning

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Roms fontæner og pinjer

Roms fontæner og pinjer Roms fontæner og pinjer På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille to forskellige musikværker.

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 Redaktion: Hans Cornelius og Martin Tanggaard Layout og produktion: Schwander Kommunikation Foto: Christian Mikkelsen

Læs mere

almindelige... får-ord. Er dette nu særligt morsomt? Nej - men vi følte, at læseren lige så godt først som sidst kunne blive gjort bekendt med det

almindelige... får-ord. Er dette nu særligt morsomt? Nej - men vi følte, at læseren lige så godt først som sidst kunne blive gjort bekendt med det ! GJØNGEHØVDINGEN - en musical i tidens tand - meget frit længe efter Carit Etlar Forestillingen er skrevet af Jesper Klein & Flemming Jensen Destruktion af forestillingen: De samme to. Rollerne indehaves

Læs mere

På forscenen står en stor, gammel lænestol. En vinklet trappe, der kan bestiges, skærer igennem - eller går rundt og bag om bobinetterne.

På forscenen står en stor, gammel lænestol. En vinklet trappe, der kan bestiges, skærer igennem - eller går rundt og bag om bobinetterne. 7 Scenografien består af bobinetter til projektion af lysbilleder og filmklip. Lysbillederne er dokumentar- scenografier, hvorimod filmklippene primært er redigerede scener fra Astas film. På forscenen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

200 skuespillere og statister genopfører

200 skuespillere og statister genopfører Sønderborg Centrum Kl. 14.00-18.00 Optakt til 1864 Markedsdage De 20 markedstelte opstilles og åbner på Rådhustorvet, Rønhaveplads og Apotekerhaven. Skuespillere og statister deltager først fra lørdag.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Hvad er opera kort fortalt?

Hvad er opera kort fortalt? Opera Hvad er opera kort fortalt? En opera er et teaterstykke med musik. I stedet for at sige ordene, synger man dem. Det er altså ikke skuespillere, men sangere, der optræder på scenen. De første operaer

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Gudhjem. Gudhjem. han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han

Gudhjem. Gudhjem. han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han Gudhjem Gudhjem Gudhjem Gudhjem Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin far, der var malermester, lærte han malerhåndværket og nedsatte sig som maler i sin fødeby; men snart

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Et 9-årigt barns drømmehus

Et 9-årigt barns drømmehus 18 Et 9-årigt barns drømmehus Tema I I Børnekulturhuset Nicolai for børn i Kolding vokser birketræerne ind i skyerne på anden sal, mens der nedenunder både kan saves, males og spilles improviseret teater.

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Sæson 2015-2016 Tirsdag den 15. september kl. 14.30 Sæsonens første arrangement er med den nyudnævnte Kultur- og Kirkeminister Bertel

Læs mere

En for Alle Og alle for en

En for Alle Og alle for en Vellykket Aros Forsikring - dag hos Hobro Golfklub Der var plads til både konkurrence og afslappet fornøjelse, da forsikringsselskabet Aros den forgangne fredag benyttede lejligheden til at indtage Hobro

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

Komponisten Gustav Mahler

Komponisten Gustav Mahler Mahlers 8. symfoni På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Gustav Mahler Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev M A J 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Fjerde projektmøde. Referat fra mødet i København Resultater og produkter Traditionelle sange og danse København

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd Forening for Boghaandværks domicil [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd 1965 89 J ^ 1 n På side 133 i dette hæfte er gengivet et billede af et kik ned gennem gaden Klareboderne, og der er i billedteksten gjort opmærksom

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere