REG INA - en storbiograf gennem tiderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REG INA - en storbiograf gennem tiderne"

Transkript

1 REG INA - en storbiograf gennem tiderne Så faldt et af folkekulturens templer. Den 5. maj 1983 besluttede byrådet at lukke Regina-teatret, og i slutningen af juni drejede direktør Feldballe Petersen nøglen om efter sidste forestilling»døden i grotterne«. At lederen af Malling Bio, Per Hauberg, senere fik et midlertidigt lejemål, var ikke af blivende betydning. Det var byens fornemste og største biograf, der døde, og med den forsvandt nogle af de sidste spor af filmens store fortid i Århus. Regina var nemlig et produkt af den tid,»da Århus var Hollywood«, som afdøde borgmester Bernhardt jensen har skildret så levende. Regina-biografen havde offentlig premiere den 1. januar 1921, indrettet i det store kompleks, Regina-bygningen, der, finansieret af filmpenge, blev opført på den gamle Frich'sgrund i Søndergade. Filmproduktion og filmudlejning kastede gode penge af sig i århundredets begyndelse, og ud af pioneren, fotograf Thomas S. Hermansens foretagsomhed dannedes i 1908 selskabet A/S Fotorama, som opnåede en enestående monopolstilling i byens filmliv i alle årene under stumfilmen. Allerede i 1917sad Fotorama reelt på alle biografbevillingerne, selv om selskabet i realiteten ingen havde selv. Århus Teater havde bevillingen til Fotorama i teaterbygningen ; højremanden i byrådet, købmand, vicekonsul og grundejerformand Mikael j ohansen havde bevillingen til Kosmorama; filmpioneren, postmester j ohs. Hansen i Skanderborg havde - delvis sammen med Arbejdernes Fællesorganisation - bevillingen til det senere Folketeater, fra 1910 beliggende på Hotel Kronprinsens grund, før den blev flyttet på grund af gennemførelsen af Park Alle. Fælles for dem alle var, at de udlejede bevillingen til A/S Fotorama. Da Biografen i Nørregade kom til, sad Fotorama også på den. Det gaven solid indtjening. Direktører i Fotorama var den legendariske Frede Skaarup, tidligere købmand i Ringkøbing og lejer af film hos Fotorama, samt E. Schnedler-Sørensen ; de slog sig efterhånden begge ned i København. Bestyrelsen bestod af omtalte Mikael johansen, konsul, speditør E. Bergmann samt konsul M. P. Drescher, der sammen med sin svoger, A. W Mammen, havde etableret pakhusog stevedoreforretningen Mammen & Drescher. Aktiekapitalen var kr. i årene under verdenskrigen, og det årlige udbytte som regel 50%. I 1919 udvidedes aktiekapitalen til 2 millioner. Det skyldtes, at Fotorama købe Frich'sgrunden i Søndergade, der havde ligget tom siden 1912, da Frich's fabrikker flyttede til Åbyhøj. Denne centralt beliggende grund ejedes af»a/s matr. Nr. 319a«, hvis aktionærer var Mammen, Drescher, Skaarup, Bergmann, Mikaeljohansen og Fotorama. Med overførslen til Fotorama forblev grunden altså så at sige i familien. 133

2 På dette postkort af fotograf Monsrud ses hjørnet af Søndergade og Sønder Alle Til højre, hvor Regina-bygningen blev opført en halv snes år senere, ses endnu Frichs fabriksanlæg. (Foto: Lokalhistorisk Samling) Hensigten med købet var at opføre en større forretningsejendom med biografteater, og man regnede med, da byggeriet blev påbegyndt i sommeren 1919, at det ville komme til at koste 2Yz million kr. Det kom til at gå noget anderledes på grund af tidernes ugunst. 5 millioner kom byggeriet op i med kurstab, inventar og det hele, og vurderingen blev 312 million. Det betød, at der efter prioriteringen blev en betydelig bankgæld tilbage, som bestyrelse og direktion måtte kautionere for. Men huset var bygget og indeholdt i al sin herlighed foruden Regina- teatret butikker i stueetagen mod Søndergade, restaurant og hotel Regina med indgang fra Sønder Alle. På første sal var der cafe samt selskabslokaler og kontorer for hotellet. Anden og tredje sal var indrettet med hotelværelser, og i tagetagen holdt Fotorama kontorer, prøveværelser m.m., ligesom hotelpersonalet havde værelser her. I kælderen var der køkken, lagerrum, vaskeri m.m. Al udvendigt træværk i stueetagen var udført i teaktræ, facaderne pudset med porfvrit, og sokkel, gesims og vaser udført i granit. Byggeriet var opført under ledelse af arkitekt A. Høeg Hansen, som stod bag meget af tidens smukkeste byggeri i Århus. Selve biografsalen fremtrådte i tiden som et modstykke til det pyntede rum i Århus Teater; ideen var: bort fra det maleriske, over til det monumentale. Derfor blev indgangen også meget diskret. Rotunden \/ efter billetsalgsgangen fremtrådte meget ;\ smukt i grønt og lilla med billedhuggeren Svend Rathsacks forgyldte Harlekin i midten under den stjernebesåede himmel i grågrønt. Salen var holdt i en varm, rødlig farve med velourtæpper og polstrede stole. Bagest var der loger, og på balkonen sågar en kavalerloge til f. eks. kongeligt besøg. Fortæppet var grønt og skjulte et lærred, der var fire gange større end hidtil set i Århus. Personalet var, som det hørte sig til i tiden, ret omfattende. Der var annonceret efter ikke mindre end 16 kontrollører, hvoraf de 8 skulle være kvinder; hertil kom 8 garderobedamer og 3 billetkasserersker til at betjene publikum, der kunne løbe op i højst 939 ad gangen. 134

3 En bevilling måtte der til, og man brugte føromtalte j ohs. Hansens, indtil den året efter blev overført til A/S Fotorama, formentlig som følge af den nye biograflov, der strammede bevillingssystemet en anelse op. Den store biograf åbner Regina-teatret var provinsens største, og alle sejl blev sat til ved indvielsen, der fandt sted ved årsskiftet 1920/21. Den 30. december overværede dronning Alexandrine med prinser og følge Her er Regina-bygningen under opførelse Hen over retunderis kuppel ser man mod hjørnet Søndergade/Sønder Alle, hvor også dengang Alfred Buus' Eftf. havde forretning i glas, porcellæn og køkkenudstyr. (Foto: Lokalhistorisk Samling) en særlig arrangeret eftermiddagsforestilling, den 31. blev teatret præsenteret for et fuldtalligt, indbudt publikum, og endelig nytårsdag 1921 blev det åbnet for offentligheden. Først blev Johan Svendsens»Fest Polonaise«spillet af orkestret under ledelse af kapelmester Harald Andersen, så var der dokumentarfilm fra kongens og dronningens seneste udenlandsrejse, og så kom hovednummeret:»jomfruen fra Stambul«med skuespillerinden Priscilla Dean i hovedrollen. Den havde været opført»i samtlige verdensdeles hovedstæder under uhyre tilstrømning«, og den havde alt, hvad publikum kunne begære: storslåede naturbilleder og mægtige optog gennem ørkenen, som gang på gang kaldte bifaldet frem. Harald Andersen fulgte godt med orkestret; det var langt mere fornemt end det sædvanlige klaverbokseri. Under hele stumfilmsperioden i 1920'erne passede Harald Andersen musikken i teatret; når der ikke var forestilling, spillede han oppe på første sal i Regina Cafeen. Folk gik tilfredse hjem fra premiereforestillingen. Også børnene var der tænkt på; om eftermiddagen bleveventyrfilmen»hans og Grethe«spillet. Der var dog nogen bekymring om, hvorvidt det århusianske publikum var stort nok til aften efter aften at fylde det store teater,»det bedste og skønneste i Danmark«, men i de første år gik det nogenlunde. Som direktør for Fotoramas jysk-fynske afdeling og leder af de århusianske biografer fandt Frede Skaarup i 1921 frem til Oluf Jensen, 53 år, dervarredaktørved»helsin- 135

4 Reginas åbningsannonce fra slutningen af december Da man jo rådede over et rigtigt orkester, kunne man lægge pompøst ud med Johan Svendsens Fest Polonaise. Den værste konkurrent i nytårsdagene var Fotorama, der ved ikke mindre end 5 daglige forestillinger viste»madame Bunerflv«,»fra de blomstrende ferskentræers eventyrskønne land«. gør Avis«, ligesom han drev den lille biograf i Helsingør. Oluf jensen var uddannet som bogtrykker og journalist (hans første journalistiske bedrift var såmænd, at han sammen med skovfogden fandt de afsjælede legemer af grev Sixten Sparre og Elvira Madigan i Nørreskoven på Tåsinge). Det blev således Oluf jensen, der kom til at stå bag repertoirevalget til alle de århusianske biografer. Det er ugørligt inden for disse rammer at give et repræsentativt indtryk af Reginas repertoire. Spredte pluk må gøre det. Blandt danske filmproducenter var det kun Palladium og Nordisk Film, der producerede kontinuerligt i 1920'erne. Nordisk lavede nogle Dickens-filmatiseringer, der blev vist i Regina. Frederik jensen spillede således Mr. Micawber i»david Copperfield«, der blev en stor succes. Ligeledes havde han hovedrollen i en anden af Dickens-filmene»Lille Dorrit«, hvor han var Mr. Dorrit, mens Karina Bell spillede rollen som lille Dorrit.»Publikums stemning skiftede fra rørelse til munterhed og glæde«, skrev avisen. Palladium producerede f. eks. de populære film med Fyrtårnet og Bivognen. De store kunstværker var de vel ikke, men de havde et stort og trofast publikum. I 1927 kom et mere prætentiøst Aabningsforestillinger l. og 2. Nytaarsdag Kl.. 6 og 8 _ samt Mandag og ~ølgende Dage Kl. S: P R O G R A ~I: Joh. Seendsen Fest Polormise. Deres Maj. Kongens og Dronningen. sidste Udenlandsrejse. Jomfruen fra Stambul Skuespil i 7 Akter øf H. H. "BD Loan. I Hovedrollen: Prl.cllla Dean. Børne-Eftermiddagsforestilling Mandag og følgende Dage Kl. 4'/.: den prag~ulde Eventyr-F1lm: AI!e Børn vil juble over denne levende Billedbog, op; Forældrene vil glæde sig med de Smaal Orkestret under Ledelse a~ Kapelmester Harald Anderøen. Forudbestilling at BIllette. til 8-ForeatUllDgen tll forb.jet Prl. og 4_ og 8_Foreatllllugerne t11 ordloep Prl. modtage. 1R aglna- Teatreta Billetkontor (Tlf Kl aaldll Klo.kerne. Billetter til. a-for88tllllllgen ortun. P : Foreettlllogedagen tra Xl. 41/1. 136

5 forsøg med de to komiske figurer op i Regina, nemlig Lau Lauritzens»Don Quixote«. Den var optaget i Spanien og blev lanceret som»en storfilm af amerikanske dimensioner og en ære for dansk filmskunst«. Ære eller ikke; forsøget faldt i hvert fald ikke i århusianernes smag. Folk kedede sig bravt. Ellers var der naturligvis RudolfValentino, f. eks. som Armand i Kameliadamen, men man kan ikke sige, at Regina havde succes hele vejen igennem i 1920'erne. Der var nogle tynde amerikanske farcer og lystspil ind imellem, og en gang imellem var filmene lovlig korte. Så kunne man supplere med nogle naturskildringer aff. eks. amerikanske sneformationer eller - til publikums utilfredshed - give plads til en demonstration af sundhedsapostlen I. P. Mullers system, en gymnastikform, der delvis blev taget op i radioen af den legendariske kaptajn Jespersen. Det kan være svært at forestille sig, men også i stumfilmens tid var der plads tiloperettefilm.»den glade enke«med Mae Murray ogjohn Gilbert kom op i Regina i 1927; man havde jo Harald Andersen, der i flere af afdelingerne kunne ledsage efter Lehars originale partitur. Mærkeligt nok var filmen forbudt for børn, der således var afskåret fra at opleve prins Danilos møde med danserinden Sally o'hara i bjerglandsbyen og ligeledes gik glip af de mange militæroptrin, flot iscenesat af Erich von Stroheim. Vel modtaget blev også»den store parade«, en vældig amerikansk krigsfilm af instruktøren King Vidor; men det skyldtes ikke mindst, at en af de større roller blev udført af Karl Gotlieb. Han Dette fotografi er muligvis det ældste eksisterende af Regina i funktion. Det fremgår, at»pesten i Florenz«er på plakaten, så det kan fastslås, at billedet er taget mellem 24. og 27. januar Vinduet til højre for indgangen tilhører Cafeen, og til venstre ses det tydeligt, at Axel Kaufmann endnu ikke har faet sig etableret: der er spærret af med brædder. (Foto: Lokalhistorisk Samling) 137

6 førte sig frem under navnet Karl Dane med frodig komik, men enhver vidste, at han var bror til den tidligere indehaver af»autohjælpen«i Århus. Denne film kom i øvrigt på listen over forbudte film under besættelsen. Variete ogfilm Det blev ikke ved med at gå godt økonomisk. publikum viste en vis træthed efterhånden, og omsætningen dalede, hvilket man i Fotoramas bestyrelse delvis tilskrev radioens indtrængen i hjemmene! Det blev stadig dårligere, og i sæsonen 1928/29 kunne biografen ikke tjene til huslejen. Der måtte findes på noget nyt; tonefilmen var på vej, men i ventetiden arrangerede man kombinerede kabaret- og filmforestillinger. Artisterne optrådte alligevel i Regina Cafeen på første sal, og så kunne man lige så godt indlægge dem i filmprogrammet nedenunder. Der blev lagt ud med en trup landflygtige russere: oberstløjtnant Nogaetz' sangtrio, løjtnant Pilevins balalejka-orkester med to danserinder samt koncertsangerinde frøken Etlja Olefska. Harald Andersen var dog ikke helt arbejdsløs: han hilste truppen velkommen med»marche russe«af Louis Ganne. Efter forevisning af en dokumentarfilm om de sjællandske efterårsmanøvrer (frisk og fornøjelig, skrev Stiftstidende, der kun kunne finde den kritik at fremføre, at hærens tekniske udrustning var fremstillet langt mere moderne, end den i virkeligheden var. Demokraten derimod, repræsentant for den tids fredsbevægelse så at sige, mente derimod, at filmen fuldkommen afslørede vor lilleputhærs latterligheder) kom russerne, de landflygtige,»den russiske tragedies levende vidnesbyrd«. De fik succes, disse steppesønner, og bifaldet bragede, men der var visse vanskeligheder med teknikken. Hver gang russerne skulle til at give et ekstranummer, blev tæppet trukket for, kulminerende med - da det endelig blev trukket til side igen - en maskinmands strakte galop over de skrå brædder. Heller ikke Reginas nye»lvsdekorationer«blev nogen ubetinget succes. Under de russiske scener slog irgrønne bølger mod en brunviolet klippekyst. mens skyerne jog over en roterende himmel med»aeroplanfart«. Som sidste programpunkt fulgte den engelske film»song«, der udspillede sig i Konstantinopels havnekvarter. Nogle dage senere kunne man meget passende kombinere det russiske artistprogram med storfilmen >M'olga-Wolga«om kosakhøvdingen Stenka Rasins romantiske kærlighed og eventyrlige bedrifter. Til denne film sang et kor under førnævnte oberstløjtnant Nogaetz gamle russiske folkeviser om Stenka Rasin. Russerne måtte videre og blev på scenen afløst af bl. a. operasanger Otto Hanschell, der fremførte sangen om»ramona«, mens filmen af samme navn med Dolores del Rio kørte over lærredet - akkompagneret af Harald Andersen. Tonefilmen kommer Regina-biografens blandede film- og artistprogram var en midlertidig foreteelse: tonefilmen 138

7 Variete og Film paa "Regina"s Scene. Fuldt Hus ~g kraftigt Bifald til Premieren i Alles. Her har Srifisudendes tegner fastholdt indtrykket af den russiske trup, som kom til at indlede Reginas variete-epoke. Det fremgår, at der også blev budt på kosakdans ved arrangementet. Stående i midten truppens leder, oberstløjtnant Nogaetz. (Tegning: Aarhuus Stiftstidende 2. januar 1929) var på vej. Den første præsentation i Danmark havde allerede fundet sted 1923 i København, men der var mange tekniske problemer at overvinde. De første tonefilm, Alj olson filmene»the jazz Singer«og })fhe Singing Fool«var»part talkies«, dvs. stumfilm, akkompagneret af musik på plade og enkelte lydeffekter. Det gav mange problemer; hvis en film knækkede, måtte man indsætte blankfilm for at få strimlen til fortsat at passe med lyden f. eks. Under tryk af et lokalt pressekrav gik Olufjensen med, før han egentlig ville. Han kontraherede med selskabet }M'estern Electric«, der stod bag installeringen af flere tusinde anlæg jorden rundt. Ud over det tekniske udstyr fordrede tonefilmen også et nyt billedtæppe, der var porøst, så det tillod lyden at gå igennem uden for megen reduktion. Højttaleren producerede musikken før filmen og i pausen, dirigeret af en»sindrig mekanisme«nede fra salen. Musikmester blev Robert jørgensen, og Harald Andersen kunne så småt berede sig på at takke af efter næsten 10 års virke. Regina var ret hurtig i vendingen. I midten af september 1929 var man klar til premiere på»the Singing Fool«, der havde haft premiere i København i august samme år. Selvfølgelig var salen fyldt. Borgmester jakob jensen var mødt i spidsen for et antal byrådsmedlemmer, og mange filminteresserede ønskede at stifte bekendtskab med den nye teknik. Musikken var det svageste punkt, stod der i en anmeldelse. Den savnede friskhed og havde metal klang, men til gengæld passede den bedre i rytme og motiv, end et ledsagende orkester kunne præstere. Sange og ord gik bedre igennem. Det var virkelig, som om billederne på lærredet sang og talte, selvom man godt kunne fornemme, at lyden kom fra en maskine. Hvad der betog publikum mest, var dog filmens lydoptagelser af restaurationsstøj og telefonkimen. Selve filmen var, som det er mange bekendt, en rigtig tåreperser, der nåede sit sentimentale højdepunkt, da Al j olson sang»sonnv Boy«ved sønnens dødsleje. Der blev grædt meget i Regina den aften. Den stumme film levede ind i 1930'erne sideløbende med hele eller delvis tonefilm. Greta 139

8 Garbofilmen»Eros i lænker«f. eks., der kom op i 1931,var en stumfilm, dog med egen musik. Den havde også andet at byde på. Af programmet fremgik det, at man her for første gang kunne beundre divaen i badedragt, så det var ikke så sært, der var godt besøg. Udsolgt var der også til dyrefilmen»ternbi«med ledsagende foredrag af Ingvald Lieberkind. Ham kendte man jo fra radioen. Men ellers slog tonefilmen for alvor igennem på Reginas repertoire. De danske lystspil var selvskrevne til det store teater, f. eks. film som»odds 777«, hvor Liva Weel sang de uforglemmelige melodier»cå med i lunden«og»glemmer du«. Også i samtiden kunne man sagtens se, at filmen var yderst banal, men en kassesucces blev den ligefuldt. Palladium-filmen»Kidnapped«kom også op med lanceringen af Ib Schonberg og Arthur jensen som filmkemikere. Her konstaterede en anmelder dog, at de var efter Fyrtårnet og Bivognen i originalitet og oprindelig komik. Men ellers var det tiden for amerikanske storfilm.»crand Hotel«med bl. a. Greta Garbo og joan Crawford blev set af mange århusianere i Regina. Også katastrofefilmene havde et stort publikum allerede i 1930'erne.»Pornpejis sidste dage«havde den ildsprudende Vesuvs ødelæggelser som klimaks, og i»san Francisco«føres Clark Gable og jeanette MacDonald sammen under det frygtelige jordskælv. Oluf jensen havde indbudt et par århusianere, der havde oplevet jordskælvet på stedet i 1906, til premieren. En af dem, en Købmand fra Fredensvang, var godt tilfreds med optagelserne, der»ikke var overdrevne« kom så verdens længste film,»revykongen Ziegfeld«, der bød på tre timers pragt og masseoptrin. Under besættelsen blev en del film forbudt af tyskerne, men den nationale bølge kunne man holde sig til, f. eks. i form af Weyse-filmen med sang af Aksel Schiøtz og Edith Oldrup og»når bønder elsker«efter j eppe Aakjær. Regina efter krigen Oluf jensen døde Han havde da ledet biografen i over 25 år, siden 1935 som personlig indehaver af bevillingen. Der skete nemlig det, at den nye biograflov 1933 forhindrede selskaber i at sidde med bevilling. Fotorama kæmpede for at beholde den, men Oluf jensen søgte og fik den privat, da han samtidig fratrådte sin stilling hos Fotorama og solgte sine aktier i dette foretagende. Det vakte nogen misstemning i selskabet. En biografbevilling blev betragtet som en påskønnelse af en god indsats i kulturlivet, og blandt ansøgerne til Regina-bevillingen ved Oluf jensens død var både teaterdirektør Arne Weel og»bivognen«, Harald Madsen; men justitsministeren gav den til teatermaler og instruktør Svend Gade fra Det kongelige Teater, som havde nået pensionsalderen. Gade tog i høj grad udfordringen alvorlig og flyttede til byen, hvor han som en af de første biografdirektører med succes tog kampen op mod udlejerne, der altid søgte at afsætte 2-3 dårlige film sammen med en god. 140

9 I Gades tid fik man bl. a.»ditte Menneskebarn«at se - og Mai Zetterling i»driver dug - falder regn«, ligesom Walt Disney-filmene, som har glædet tusinder af børn her som andre steder, begyndte at komme frem, f. eks.»askepot«og»alice i eventyrland«. Da Svend Gade døde 1952, kom der en pinlig periode for Regina. Forholdet var det, at kom- På dette billede fra efteråret 1966 ses den gamle smukke biografsal med dekoration af Svend Rathsack. I baggrunden ses balkonen, der ved ombygning i 1970'erne blev ornskabt til Regina II. Også den store sal blev fikset op ved den lejlighed, og der kom nye stole. (Foto: Lokalhistorisk Samling) 141

10 munen, der havde en bevilling til en aldrig bygget biograf på Langenæs, selv søgte bevillingen til Regina i stedet og dermed undlod at indstille andre end sig selv. Justitsminister Helga Pedersen gav imidlertid bevillingen til skuespiller ved Det kongelige Teater, Johannes Meyer, i foråret Fra den blomstersmykkede scene hyldede han byen, men i praksis forblev han københavner, selvom han lejede et par værelser i Park Alle. Da bevillingen udløb i 1958, ønskede byrådet den ikke fornyet, idet man henviste til biograflovens krav om, at bevillingshaveren skulle have bopæl nær sin biograf. Justitsminister Hans Hækkerup forlængede alligevel bevillingen, men krigen ophørte 1960, da Meyer fik overflyttet sin bevilling til Metropol i København. Ved ordningen 1960 overtog kommunen da selv Regina, der siden 1968 har været drevet af direktør Feldballe Petersen. Omkring midten af 1970'erne blev der foretaget en ombygning, der skabte plads til den supplerende lille biograf, Regina 2, der siden viste en lang række film afhøj kunstnerisk standard for et mindre publikum, mens de store film fortsat blev sat på i den store sal, f. eks. Olsen-bande-filmene. Da denne serie hørte op, var Regina i realiteten dødsdømt, da biografen blandt de store udlejningsselskaber kun havde Nordisk Film som fast leverandør, og det var ikke nok til det store teater. år om føje tid århusianerne går i butiksgade i to etager i den gamle biografsal, vil mange tænke tilbage på biografens gode mørke, hvor man lo, græd og hentede ting ind i sindet. l.g Således vil Regina-Teatret blive husket af århusianerne: som den store biograf med et festligt og folkeligt repertoire. Billedet her er fra efteråret Som det fremgår ved en sammenligning med billedet s. 137, er der her, 40 år efter, kommet mere liv over indgangspartiet. (Foto: Lokalhistorisk Samling) 142

I pausen spillede The Amateur Dances Jazz-Band dirigeret af Hr. Børge Rosenwald.

I pausen spillede The Amateur Dances Jazz-Band dirigeret af Hr. Børge Rosenwald. Efter sit udenlandsophold siden Danmarks Tournéens afslutning - begynder Otto Lington den 1. september 1931 at spille hos Pagh i Frederiksbergsgade. Derefter fra november hos Ritz. Den 20. december 1931

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus"

Palle P. DR-TV Århus - Den første tid i Århus Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus" Først lidt om hvordan jeg selv blev scenograf her i DR i 1963. Jeg havde som udgangspunkt beskæftiget mig som arkitekt med mange grene af faget fra sygehuse

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Medlemsblad for Sofarækken

Medlemsblad for Sofarækken Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Nr. 58 - juni 2012 Jens Jørn Spottag Jens Jørn Spottag Et mandfolk i dansk teater og film Se de sidste års blade i farver på www.glostrupbio.dk Film i Glostrup

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond Gudhjem Sparekasse Rønne Sparekasse Nexø Sparekasse Jubilæumsavis i 25 år Svaneke Sparekasse Redaktion: Peter Tiemroth Ansvarshavende: Peter Tiemroth Produduktion: Bornholms Tidende Udgiver: Bornholms

Læs mere

KROMANN REUMERT SAMMEN SÆTTER VI STANDARDEN JUBILÆUMSSKRIFT 1889-2014

KROMANN REUMERT SAMMEN SÆTTER VI STANDARDEN JUBILÆUMSSKRIFT 1889-2014 KROMANN REUMERT SAMMEN SÆTTER VI STANDARDEN JUBILÆUMSSKRIFT 1889-2014 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Indledning om advokaten historisk set... 7 Først var der mange fundamentet støbes... 8 1989 + 1992 +

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Grundtvigs Hus i 100 år

Grundtvigs Hus i 100 år Grundtvigs Hus i 100 år Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune

Læs mere

Idealisten der udfordrede

Idealisten der udfordrede Hjælp til lønforhandlingen Nu kan du også få hjælp til at forhandle individuel løn. Skuespillerforbundet samarbejder med en ekstern forhandler, som for 750 kroner i timen sikrer dig den bedst mulige aftale.

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Landbrugskrise og arbejdsløshed

Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 2 6 Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 3 5 Salling Banks personale i slutningen af 1920 erne. Omkring pulten står fra venstre kasserer P.H. Schou, Bernhard Holst, Henry Jensen, Søren Nielsen, Carl

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere