REG INA - en storbiograf gennem tiderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REG INA - en storbiograf gennem tiderne"

Transkript

1 REG INA - en storbiograf gennem tiderne Så faldt et af folkekulturens templer. Den 5. maj 1983 besluttede byrådet at lukke Regina-teatret, og i slutningen af juni drejede direktør Feldballe Petersen nøglen om efter sidste forestilling»døden i grotterne«. At lederen af Malling Bio, Per Hauberg, senere fik et midlertidigt lejemål, var ikke af blivende betydning. Det var byens fornemste og største biograf, der døde, og med den forsvandt nogle af de sidste spor af filmens store fortid i Århus. Regina var nemlig et produkt af den tid,»da Århus var Hollywood«, som afdøde borgmester Bernhardt jensen har skildret så levende. Regina-biografen havde offentlig premiere den 1. januar 1921, indrettet i det store kompleks, Regina-bygningen, der, finansieret af filmpenge, blev opført på den gamle Frich'sgrund i Søndergade. Filmproduktion og filmudlejning kastede gode penge af sig i århundredets begyndelse, og ud af pioneren, fotograf Thomas S. Hermansens foretagsomhed dannedes i 1908 selskabet A/S Fotorama, som opnåede en enestående monopolstilling i byens filmliv i alle årene under stumfilmen. Allerede i 1917sad Fotorama reelt på alle biografbevillingerne, selv om selskabet i realiteten ingen havde selv. Århus Teater havde bevillingen til Fotorama i teaterbygningen ; højremanden i byrådet, købmand, vicekonsul og grundejerformand Mikael j ohansen havde bevillingen til Kosmorama; filmpioneren, postmester j ohs. Hansen i Skanderborg havde - delvis sammen med Arbejdernes Fællesorganisation - bevillingen til det senere Folketeater, fra 1910 beliggende på Hotel Kronprinsens grund, før den blev flyttet på grund af gennemførelsen af Park Alle. Fælles for dem alle var, at de udlejede bevillingen til A/S Fotorama. Da Biografen i Nørregade kom til, sad Fotorama også på den. Det gaven solid indtjening. Direktører i Fotorama var den legendariske Frede Skaarup, tidligere købmand i Ringkøbing og lejer af film hos Fotorama, samt E. Schnedler-Sørensen ; de slog sig efterhånden begge ned i København. Bestyrelsen bestod af omtalte Mikael johansen, konsul, speditør E. Bergmann samt konsul M. P. Drescher, der sammen med sin svoger, A. W Mammen, havde etableret pakhusog stevedoreforretningen Mammen & Drescher. Aktiekapitalen var kr. i årene under verdenskrigen, og det årlige udbytte som regel 50%. I 1919 udvidedes aktiekapitalen til 2 millioner. Det skyldtes, at Fotorama købe Frich'sgrunden i Søndergade, der havde ligget tom siden 1912, da Frich's fabrikker flyttede til Åbyhøj. Denne centralt beliggende grund ejedes af»a/s matr. Nr. 319a«, hvis aktionærer var Mammen, Drescher, Skaarup, Bergmann, Mikaeljohansen og Fotorama. Med overførslen til Fotorama forblev grunden altså så at sige i familien. 133

2 På dette postkort af fotograf Monsrud ses hjørnet af Søndergade og Sønder Alle Til højre, hvor Regina-bygningen blev opført en halv snes år senere, ses endnu Frichs fabriksanlæg. (Foto: Lokalhistorisk Samling) Hensigten med købet var at opføre en større forretningsejendom med biografteater, og man regnede med, da byggeriet blev påbegyndt i sommeren 1919, at det ville komme til at koste 2Yz million kr. Det kom til at gå noget anderledes på grund af tidernes ugunst. 5 millioner kom byggeriet op i med kurstab, inventar og det hele, og vurderingen blev 312 million. Det betød, at der efter prioriteringen blev en betydelig bankgæld tilbage, som bestyrelse og direktion måtte kautionere for. Men huset var bygget og indeholdt i al sin herlighed foruden Regina- teatret butikker i stueetagen mod Søndergade, restaurant og hotel Regina med indgang fra Sønder Alle. På første sal var der cafe samt selskabslokaler og kontorer for hotellet. Anden og tredje sal var indrettet med hotelværelser, og i tagetagen holdt Fotorama kontorer, prøveværelser m.m., ligesom hotelpersonalet havde værelser her. I kælderen var der køkken, lagerrum, vaskeri m.m. Al udvendigt træværk i stueetagen var udført i teaktræ, facaderne pudset med porfvrit, og sokkel, gesims og vaser udført i granit. Byggeriet var opført under ledelse af arkitekt A. Høeg Hansen, som stod bag meget af tidens smukkeste byggeri i Århus. Selve biografsalen fremtrådte i tiden som et modstykke til det pyntede rum i Århus Teater; ideen var: bort fra det maleriske, over til det monumentale. Derfor blev indgangen også meget diskret. Rotunden \/ efter billetsalgsgangen fremtrådte meget ;\ smukt i grønt og lilla med billedhuggeren Svend Rathsacks forgyldte Harlekin i midten under den stjernebesåede himmel i grågrønt. Salen var holdt i en varm, rødlig farve med velourtæpper og polstrede stole. Bagest var der loger, og på balkonen sågar en kavalerloge til f. eks. kongeligt besøg. Fortæppet var grønt og skjulte et lærred, der var fire gange større end hidtil set i Århus. Personalet var, som det hørte sig til i tiden, ret omfattende. Der var annonceret efter ikke mindre end 16 kontrollører, hvoraf de 8 skulle være kvinder; hertil kom 8 garderobedamer og 3 billetkasserersker til at betjene publikum, der kunne løbe op i højst 939 ad gangen. 134

3 En bevilling måtte der til, og man brugte føromtalte j ohs. Hansens, indtil den året efter blev overført til A/S Fotorama, formentlig som følge af den nye biograflov, der strammede bevillingssystemet en anelse op. Den store biograf åbner Regina-teatret var provinsens største, og alle sejl blev sat til ved indvielsen, der fandt sted ved årsskiftet 1920/21. Den 30. december overværede dronning Alexandrine med prinser og følge Her er Regina-bygningen under opførelse Hen over retunderis kuppel ser man mod hjørnet Søndergade/Sønder Alle, hvor også dengang Alfred Buus' Eftf. havde forretning i glas, porcellæn og køkkenudstyr. (Foto: Lokalhistorisk Samling) en særlig arrangeret eftermiddagsforestilling, den 31. blev teatret præsenteret for et fuldtalligt, indbudt publikum, og endelig nytårsdag 1921 blev det åbnet for offentligheden. Først blev Johan Svendsens»Fest Polonaise«spillet af orkestret under ledelse af kapelmester Harald Andersen, så var der dokumentarfilm fra kongens og dronningens seneste udenlandsrejse, og så kom hovednummeret:»jomfruen fra Stambul«med skuespillerinden Priscilla Dean i hovedrollen. Den havde været opført»i samtlige verdensdeles hovedstæder under uhyre tilstrømning«, og den havde alt, hvad publikum kunne begære: storslåede naturbilleder og mægtige optog gennem ørkenen, som gang på gang kaldte bifaldet frem. Harald Andersen fulgte godt med orkestret; det var langt mere fornemt end det sædvanlige klaverbokseri. Under hele stumfilmsperioden i 1920'erne passede Harald Andersen musikken i teatret; når der ikke var forestilling, spillede han oppe på første sal i Regina Cafeen. Folk gik tilfredse hjem fra premiereforestillingen. Også børnene var der tænkt på; om eftermiddagen bleveventyrfilmen»hans og Grethe«spillet. Der var dog nogen bekymring om, hvorvidt det århusianske publikum var stort nok til aften efter aften at fylde det store teater,»det bedste og skønneste i Danmark«, men i de første år gik det nogenlunde. Som direktør for Fotoramas jysk-fynske afdeling og leder af de århusianske biografer fandt Frede Skaarup i 1921 frem til Oluf Jensen, 53 år, dervarredaktørved»helsin- 135

4 Reginas åbningsannonce fra slutningen af december Da man jo rådede over et rigtigt orkester, kunne man lægge pompøst ud med Johan Svendsens Fest Polonaise. Den værste konkurrent i nytårsdagene var Fotorama, der ved ikke mindre end 5 daglige forestillinger viste»madame Bunerflv«,»fra de blomstrende ferskentræers eventyrskønne land«. gør Avis«, ligesom han drev den lille biograf i Helsingør. Oluf jensen var uddannet som bogtrykker og journalist (hans første journalistiske bedrift var såmænd, at han sammen med skovfogden fandt de afsjælede legemer af grev Sixten Sparre og Elvira Madigan i Nørreskoven på Tåsinge). Det blev således Oluf jensen, der kom til at stå bag repertoirevalget til alle de århusianske biografer. Det er ugørligt inden for disse rammer at give et repræsentativt indtryk af Reginas repertoire. Spredte pluk må gøre det. Blandt danske filmproducenter var det kun Palladium og Nordisk Film, der producerede kontinuerligt i 1920'erne. Nordisk lavede nogle Dickens-filmatiseringer, der blev vist i Regina. Frederik jensen spillede således Mr. Micawber i»david Copperfield«, der blev en stor succes. Ligeledes havde han hovedrollen i en anden af Dickens-filmene»Lille Dorrit«, hvor han var Mr. Dorrit, mens Karina Bell spillede rollen som lille Dorrit.»Publikums stemning skiftede fra rørelse til munterhed og glæde«, skrev avisen. Palladium producerede f. eks. de populære film med Fyrtårnet og Bivognen. De store kunstværker var de vel ikke, men de havde et stort og trofast publikum. I 1927 kom et mere prætentiøst Aabningsforestillinger l. og 2. Nytaarsdag Kl.. 6 og 8 _ samt Mandag og ~ølgende Dage Kl. S: P R O G R A ~I: Joh. Seendsen Fest Polormise. Deres Maj. Kongens og Dronningen. sidste Udenlandsrejse. Jomfruen fra Stambul Skuespil i 7 Akter øf H. H. "BD Loan. I Hovedrollen: Prl.cllla Dean. Børne-Eftermiddagsforestilling Mandag og følgende Dage Kl. 4'/.: den prag~ulde Eventyr-F1lm: AI!e Børn vil juble over denne levende Billedbog, op; Forældrene vil glæde sig med de Smaal Orkestret under Ledelse a~ Kapelmester Harald Anderøen. Forudbestilling at BIllette. til 8-ForeatUllDgen tll forb.jet Prl. og 4_ og 8_Foreatllllugerne t11 ordloep Prl. modtage. 1R aglna- Teatreta Billetkontor (Tlf Kl aaldll Klo.kerne. Billetter til. a-for88tllllllgen ortun. P : Foreettlllogedagen tra Xl. 41/1. 136

5 forsøg med de to komiske figurer op i Regina, nemlig Lau Lauritzens»Don Quixote«. Den var optaget i Spanien og blev lanceret som»en storfilm af amerikanske dimensioner og en ære for dansk filmskunst«. Ære eller ikke; forsøget faldt i hvert fald ikke i århusianernes smag. Folk kedede sig bravt. Ellers var der naturligvis RudolfValentino, f. eks. som Armand i Kameliadamen, men man kan ikke sige, at Regina havde succes hele vejen igennem i 1920'erne. Der var nogle tynde amerikanske farcer og lystspil ind imellem, og en gang imellem var filmene lovlig korte. Så kunne man supplere med nogle naturskildringer aff. eks. amerikanske sneformationer eller - til publikums utilfredshed - give plads til en demonstration af sundhedsapostlen I. P. Mullers system, en gymnastikform, der delvis blev taget op i radioen af den legendariske kaptajn Jespersen. Det kan være svært at forestille sig, men også i stumfilmens tid var der plads tiloperettefilm.»den glade enke«med Mae Murray ogjohn Gilbert kom op i Regina i 1927; man havde jo Harald Andersen, der i flere af afdelingerne kunne ledsage efter Lehars originale partitur. Mærkeligt nok var filmen forbudt for børn, der således var afskåret fra at opleve prins Danilos møde med danserinden Sally o'hara i bjerglandsbyen og ligeledes gik glip af de mange militæroptrin, flot iscenesat af Erich von Stroheim. Vel modtaget blev også»den store parade«, en vældig amerikansk krigsfilm af instruktøren King Vidor; men det skyldtes ikke mindst, at en af de større roller blev udført af Karl Gotlieb. Han Dette fotografi er muligvis det ældste eksisterende af Regina i funktion. Det fremgår, at»pesten i Florenz«er på plakaten, så det kan fastslås, at billedet er taget mellem 24. og 27. januar Vinduet til højre for indgangen tilhører Cafeen, og til venstre ses det tydeligt, at Axel Kaufmann endnu ikke har faet sig etableret: der er spærret af med brædder. (Foto: Lokalhistorisk Samling) 137

6 førte sig frem under navnet Karl Dane med frodig komik, men enhver vidste, at han var bror til den tidligere indehaver af»autohjælpen«i Århus. Denne film kom i øvrigt på listen over forbudte film under besættelsen. Variete ogfilm Det blev ikke ved med at gå godt økonomisk. publikum viste en vis træthed efterhånden, og omsætningen dalede, hvilket man i Fotoramas bestyrelse delvis tilskrev radioens indtrængen i hjemmene! Det blev stadig dårligere, og i sæsonen 1928/29 kunne biografen ikke tjene til huslejen. Der måtte findes på noget nyt; tonefilmen var på vej, men i ventetiden arrangerede man kombinerede kabaret- og filmforestillinger. Artisterne optrådte alligevel i Regina Cafeen på første sal, og så kunne man lige så godt indlægge dem i filmprogrammet nedenunder. Der blev lagt ud med en trup landflygtige russere: oberstløjtnant Nogaetz' sangtrio, løjtnant Pilevins balalejka-orkester med to danserinder samt koncertsangerinde frøken Etlja Olefska. Harald Andersen var dog ikke helt arbejdsløs: han hilste truppen velkommen med»marche russe«af Louis Ganne. Efter forevisning af en dokumentarfilm om de sjællandske efterårsmanøvrer (frisk og fornøjelig, skrev Stiftstidende, der kun kunne finde den kritik at fremføre, at hærens tekniske udrustning var fremstillet langt mere moderne, end den i virkeligheden var. Demokraten derimod, repræsentant for den tids fredsbevægelse så at sige, mente derimod, at filmen fuldkommen afslørede vor lilleputhærs latterligheder) kom russerne, de landflygtige,»den russiske tragedies levende vidnesbyrd«. De fik succes, disse steppesønner, og bifaldet bragede, men der var visse vanskeligheder med teknikken. Hver gang russerne skulle til at give et ekstranummer, blev tæppet trukket for, kulminerende med - da det endelig blev trukket til side igen - en maskinmands strakte galop over de skrå brædder. Heller ikke Reginas nye»lvsdekorationer«blev nogen ubetinget succes. Under de russiske scener slog irgrønne bølger mod en brunviolet klippekyst. mens skyerne jog over en roterende himmel med»aeroplanfart«. Som sidste programpunkt fulgte den engelske film»song«, der udspillede sig i Konstantinopels havnekvarter. Nogle dage senere kunne man meget passende kombinere det russiske artistprogram med storfilmen >M'olga-Wolga«om kosakhøvdingen Stenka Rasins romantiske kærlighed og eventyrlige bedrifter. Til denne film sang et kor under førnævnte oberstløjtnant Nogaetz gamle russiske folkeviser om Stenka Rasin. Russerne måtte videre og blev på scenen afløst af bl. a. operasanger Otto Hanschell, der fremførte sangen om»ramona«, mens filmen af samme navn med Dolores del Rio kørte over lærredet - akkompagneret af Harald Andersen. Tonefilmen kommer Regina-biografens blandede film- og artistprogram var en midlertidig foreteelse: tonefilmen 138

7 Variete og Film paa "Regina"s Scene. Fuldt Hus ~g kraftigt Bifald til Premieren i Alles. Her har Srifisudendes tegner fastholdt indtrykket af den russiske trup, som kom til at indlede Reginas variete-epoke. Det fremgår, at der også blev budt på kosakdans ved arrangementet. Stående i midten truppens leder, oberstløjtnant Nogaetz. (Tegning: Aarhuus Stiftstidende 2. januar 1929) var på vej. Den første præsentation i Danmark havde allerede fundet sted 1923 i København, men der var mange tekniske problemer at overvinde. De første tonefilm, Alj olson filmene»the jazz Singer«og })fhe Singing Fool«var»part talkies«, dvs. stumfilm, akkompagneret af musik på plade og enkelte lydeffekter. Det gav mange problemer; hvis en film knækkede, måtte man indsætte blankfilm for at få strimlen til fortsat at passe med lyden f. eks. Under tryk af et lokalt pressekrav gik Olufjensen med, før han egentlig ville. Han kontraherede med selskabet }M'estern Electric«, der stod bag installeringen af flere tusinde anlæg jorden rundt. Ud over det tekniske udstyr fordrede tonefilmen også et nyt billedtæppe, der var porøst, så det tillod lyden at gå igennem uden for megen reduktion. Højttaleren producerede musikken før filmen og i pausen, dirigeret af en»sindrig mekanisme«nede fra salen. Musikmester blev Robert jørgensen, og Harald Andersen kunne så småt berede sig på at takke af efter næsten 10 års virke. Regina var ret hurtig i vendingen. I midten af september 1929 var man klar til premiere på»the Singing Fool«, der havde haft premiere i København i august samme år. Selvfølgelig var salen fyldt. Borgmester jakob jensen var mødt i spidsen for et antal byrådsmedlemmer, og mange filminteresserede ønskede at stifte bekendtskab med den nye teknik. Musikken var det svageste punkt, stod der i en anmeldelse. Den savnede friskhed og havde metal klang, men til gengæld passede den bedre i rytme og motiv, end et ledsagende orkester kunne præstere. Sange og ord gik bedre igennem. Det var virkelig, som om billederne på lærredet sang og talte, selvom man godt kunne fornemme, at lyden kom fra en maskine. Hvad der betog publikum mest, var dog filmens lydoptagelser af restaurationsstøj og telefonkimen. Selve filmen var, som det er mange bekendt, en rigtig tåreperser, der nåede sit sentimentale højdepunkt, da Al j olson sang»sonnv Boy«ved sønnens dødsleje. Der blev grædt meget i Regina den aften. Den stumme film levede ind i 1930'erne sideløbende med hele eller delvis tonefilm. Greta 139

8 Garbofilmen»Eros i lænker«f. eks., der kom op i 1931,var en stumfilm, dog med egen musik. Den havde også andet at byde på. Af programmet fremgik det, at man her for første gang kunne beundre divaen i badedragt, så det var ikke så sært, der var godt besøg. Udsolgt var der også til dyrefilmen»ternbi«med ledsagende foredrag af Ingvald Lieberkind. Ham kendte man jo fra radioen. Men ellers slog tonefilmen for alvor igennem på Reginas repertoire. De danske lystspil var selvskrevne til det store teater, f. eks. film som»odds 777«, hvor Liva Weel sang de uforglemmelige melodier»cå med i lunden«og»glemmer du«. Også i samtiden kunne man sagtens se, at filmen var yderst banal, men en kassesucces blev den ligefuldt. Palladium-filmen»Kidnapped«kom også op med lanceringen af Ib Schonberg og Arthur jensen som filmkemikere. Her konstaterede en anmelder dog, at de var efter Fyrtårnet og Bivognen i originalitet og oprindelig komik. Men ellers var det tiden for amerikanske storfilm.»crand Hotel«med bl. a. Greta Garbo og joan Crawford blev set af mange århusianere i Regina. Også katastrofefilmene havde et stort publikum allerede i 1930'erne.»Pornpejis sidste dage«havde den ildsprudende Vesuvs ødelæggelser som klimaks, og i»san Francisco«føres Clark Gable og jeanette MacDonald sammen under det frygtelige jordskælv. Oluf jensen havde indbudt et par århusianere, der havde oplevet jordskælvet på stedet i 1906, til premieren. En af dem, en Købmand fra Fredensvang, var godt tilfreds med optagelserne, der»ikke var overdrevne« kom så verdens længste film,»revykongen Ziegfeld«, der bød på tre timers pragt og masseoptrin. Under besættelsen blev en del film forbudt af tyskerne, men den nationale bølge kunne man holde sig til, f. eks. i form af Weyse-filmen med sang af Aksel Schiøtz og Edith Oldrup og»når bønder elsker«efter j eppe Aakjær. Regina efter krigen Oluf jensen døde Han havde da ledet biografen i over 25 år, siden 1935 som personlig indehaver af bevillingen. Der skete nemlig det, at den nye biograflov 1933 forhindrede selskaber i at sidde med bevilling. Fotorama kæmpede for at beholde den, men Oluf jensen søgte og fik den privat, da han samtidig fratrådte sin stilling hos Fotorama og solgte sine aktier i dette foretagende. Det vakte nogen misstemning i selskabet. En biografbevilling blev betragtet som en påskønnelse af en god indsats i kulturlivet, og blandt ansøgerne til Regina-bevillingen ved Oluf jensens død var både teaterdirektør Arne Weel og»bivognen«, Harald Madsen; men justitsministeren gav den til teatermaler og instruktør Svend Gade fra Det kongelige Teater, som havde nået pensionsalderen. Gade tog i høj grad udfordringen alvorlig og flyttede til byen, hvor han som en af de første biografdirektører med succes tog kampen op mod udlejerne, der altid søgte at afsætte 2-3 dårlige film sammen med en god. 140

9 I Gades tid fik man bl. a.»ditte Menneskebarn«at se - og Mai Zetterling i»driver dug - falder regn«, ligesom Walt Disney-filmene, som har glædet tusinder af børn her som andre steder, begyndte at komme frem, f. eks.»askepot«og»alice i eventyrland«. Da Svend Gade døde 1952, kom der en pinlig periode for Regina. Forholdet var det, at kom- På dette billede fra efteråret 1966 ses den gamle smukke biografsal med dekoration af Svend Rathsack. I baggrunden ses balkonen, der ved ombygning i 1970'erne blev ornskabt til Regina II. Også den store sal blev fikset op ved den lejlighed, og der kom nye stole. (Foto: Lokalhistorisk Samling) 141

10 munen, der havde en bevilling til en aldrig bygget biograf på Langenæs, selv søgte bevillingen til Regina i stedet og dermed undlod at indstille andre end sig selv. Justitsminister Helga Pedersen gav imidlertid bevillingen til skuespiller ved Det kongelige Teater, Johannes Meyer, i foråret Fra den blomstersmykkede scene hyldede han byen, men i praksis forblev han københavner, selvom han lejede et par værelser i Park Alle. Da bevillingen udløb i 1958, ønskede byrådet den ikke fornyet, idet man henviste til biograflovens krav om, at bevillingshaveren skulle have bopæl nær sin biograf. Justitsminister Hans Hækkerup forlængede alligevel bevillingen, men krigen ophørte 1960, da Meyer fik overflyttet sin bevilling til Metropol i København. Ved ordningen 1960 overtog kommunen da selv Regina, der siden 1968 har været drevet af direktør Feldballe Petersen. Omkring midten af 1970'erne blev der foretaget en ombygning, der skabte plads til den supplerende lille biograf, Regina 2, der siden viste en lang række film afhøj kunstnerisk standard for et mindre publikum, mens de store film fortsat blev sat på i den store sal, f. eks. Olsen-bande-filmene. Da denne serie hørte op, var Regina i realiteten dødsdømt, da biografen blandt de store udlejningsselskaber kun havde Nordisk Film som fast leverandør, og det var ikke nok til det store teater. år om føje tid århusianerne går i butiksgade i to etager i den gamle biografsal, vil mange tænke tilbage på biografens gode mørke, hvor man lo, græd og hentede ting ind i sindet. l.g Således vil Regina-Teatret blive husket af århusianerne: som den store biograf med et festligt og folkeligt repertoire. Billedet her er fra efteråret Som det fremgår ved en sammenligning med billedet s. 137, er der her, 40 år efter, kommet mere liv over indgangspartiet. (Foto: Lokalhistorisk Samling) 142

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Beliggende i den gamle bydel mellem kanalen og voldene - og tæt på Holmen og Operaen. Se film fra ejendommen Prinsessegade 77, 1422

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

En for Alle Og alle for en

En for Alle Og alle for en Vellykket Aros Forsikring - dag hos Hobro Golfklub Der var plads til både konkurrence og afslappet fornøjelse, da forsikringsselskabet Aros den forgangne fredag benyttede lejligheden til at indtage Hobro

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere