Motorstyring. Benzinanlæg med karburator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorstyring. Benzinanlæg med karburator"

Transkript

1 Motorstyring Benzinanlæg med karburator Det er karburatorens formål at forstøve benzinen og blande den med den indsugede luftmængde til det korrekte blandingsforhold, der gælder for følgende kørselsområder: Koldstart Tomgangshastighed Dellast Fuldlast Acceleration Luft/benzin-blandingen skal være antændelig i samtlige cy - lindre ved alle fyldningsgrader, således at følgende opfyldes: Trækkraft Økonomi Forureningskrav Motorens levetid Robert Bosch Benzinforbrug Indsprøjtning Karburator De to figurer her til højre viser sammenhængen mellem skadelige stoffer i udstødningsgassen, benzinforbruget og luftforholdet. I området λ = 1 ses de gunstigste værdier for CO og CH samt benzinforbruget. 'Fed' 'Mager' Robert Bosch Motoreffekt og drejningsmoment Indsprøjtning Karburator Benzinforbrug, b e e Motoreffekt, N e Fed Mager N e max 0,7 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 Lufttal λ λ-regulering Tændvillighedsgrænse, benzin Blandingsforhold, ældre motortyper Blandingsforhold, nyere motortyper Det støkiometriske forhold Robert Bosch 0,90 1,0 1,05 b e min Luftforhold [ λ] Indvirkning af luftforholdet λ på motoreffekt og benzinforbrug 129

2 Benzinanlæg med karburator Luft/benzin-blandingen Til at karakterisere luft/benzin-blandingen har man valgt luftforholdet lambda (λ): tilførte luftmængde λ = støkiometrisk nødvendige luftmængde λ = 1: Den tilførte luftmængde svarer til den nødvendige luftmængde, den støkiometriske. Der er her en fuldstændig forbrænding. λ < 1: Luftmangel eller fed blanding. λ > 1: Luftoverskud eller mager blanding. Motoreffekt, forbrug og sammensætningen af udstødningsgassen hæn ger væsentlig sammen med luft/benzin-blandingen. En fuldstæn dig forbrænding af benzin finder sted ved blandingsforholdet ca. 14,7:1 (14,7 kg luft: 1 kg benzin) og λ = 1,0. e 1 Vakuumkammer 2 Vakuumkanal 3 Blandingskammer Karburatorfunktioner Variabel venturi Karburatoren er forsynet med en variabel venturi, en konisk brændstofnål og et strålerør, der leverer benzinen ved alle hastigheder. Venturiens gennemstrømningsareal ændres i takt med gas spjældets stilling. Ved gasgivning øges gennemstrømnings arealet, og ved lukning af gasspjældet formindskes arealet. Lufthastigheden gennem venturien holdes herved konstant. Den konstante lufthastighed og vakuum i venturien medfører, at karburatoren kan virke tilfredsstillende med kun ét strålerør. Den tilførte luftmængde ændres i takt med gasspjældets åb ning. Benzinmængden æn dres tilsvarende ved at ændre gennemstrømningsarealet i strålerøret med en konisk nål. Robert Bosch Variabel venturisystem 130

3 Motorstyring Fast venturi Lufthastigheden i den faste venturi varierer i for hold til motorens om drejningstal og styres af gasspjæl det. Sugningen på hovedstrålerøret sti ger og falder kvadratisk med luft hastigheden. Dette kræver derfor flere benzinleve rings syste mer, såsom: 1 Balance-fjeder 2 Vakuum-stempel Tomgangssystem Hovedsystem Tilskudssystem Accelerationssystem Robert Bosch I blandingskammeret er der monteret en forsnævring kal - det venturi. Denne for øger lufthastigheden om kring hovedstrålerøret. Dette medfører et trykfald i forhold til svømmerkammeret. Trykforskellen presser benzinen ud af hovedstrålerøret. Variabel venturisystem Venturiens gennemstrømningsareal bestemmer luft mængden pr. tidsenhed og skal derfor tilpasses moto rens slagvolumen. 1 Brændstof 2 Luftfiltertilslutning 3 Luft 4 Venturi 5 Strålerør 6 Hoveddyse 7 Gasspjæld Robert Bosch Fast venturisystem 131

4 Benzinanlæg med karburator A Cylinder B Cylinder C Cylinder Robert Bosch Karburatorer konstrueres som enkelt- eller register-typer A Enkelt B Register (mekanisk aktiveret) C Register (vakuum-aktiveret) 132

5 Motorstyring Karburatorens opbygning 1 Tomgangsstrålerør 2 Luftkorrektionsdyse 3 Tilskudsbenzindyse 4 Injekterrør 6 Hjælpeventuri, trin 1 7 Chokerspjæld 8 Hjælpeventuri, trin 2 9 Afrivningsrør, højfart 10 Luftdyse, overgang, trin 2 11 Stigrør 12 Luftdyse 14 Luftkorrektionsdyse, trin 2 15 Tomgangsdyse, trin 2 16 Topdæksel 17 Topdæksel-pakning 18 Varmeisoleringsflange 19 Hoveddyse, trin 2 20 Benzindyse, overgang, trin 2 21 Gasspjældshus 22 Tomgangsboring 23 Overgangsboring 24 Gasspjæld, trin 2 25 Gasspjæld, trin 1 26 Overgangsboring 27 Tomgangsboring 28 El-spærre-ventil 29 Mængdeskrue 30 Luftskrue 31 Hoveddyse, trin 1 32 Svømmerhus 46 Luftboring 77 Kølevandsdæksel 78 Chokerhus 79 Monteringsskive 81 El-tilslutning 83 Vakuumstuds 85 Medbringer 86 Chokerarm 87 Fjeder 88 Forbindelsesstang 91 Pull-down-ventil 98 Vakuumstuds 99 Vakuumstuds til manifold 102 Vakuumslange 106 Vakuumslange 133

6 Benzinanlæg med karburator 2 Luftkorrektionsdyse 5 Afrivningsrør 6 Hjælpeventuri, trin 1 8 Hjælpeventuri, trin 2 9 Afrivningsrør, højfart 14 Luftkorrektionsdyse, trin 2 19 Hoveddyse, trin 2 31 Hoveddyse, trin 1 33 Tilskudsventil 34 Tilskudsfjeder 35 Stempel 36 Benzintilgang 37 Venturi, trin 2 38 Venturi, trin 1 40 Fjeder 41 Fjeder 46 Luftboring 47 Nåleventilhus 48 Nåleventil 49 Aksel 50 Svømmer 51 Dyse, højfartssystem 60 Gasspjældstopskrue 61 Gasspjældsarm 62 Pumpearm 63 Pumpefjeder 65 Gasspjældstræk 66 Gasspjældsarm, trin 2 69 Vakuumdåse, trin 2 70 Vakuumstuds 84 Luftboring 104 Kabelholder, gasspjældstræk 105 Luftfilter-bespænding 106 Vakuumslange 134

7 Motorstyring Svømmersystem Det er svømmersystemets opgave at holde benzinstanden konstant i svømmerhus og strålerør. Dette opnås ved en svømmer, der styrer en nåleventil. Nåle ventilen åbner, når benzinstanden falder i svømmerhuset. Benzinpumpen presser benzin ind i svømmerhuset. Nåleventilen lukker igen, når den rigtige benzinstand er nået. Nåleventil lukket og åben Da det er trykforskellen mellem venturi og svømmer kammeret, der bestemmer mængden af benzin gennem dyser og kanaler, skal svømmerhusudluftningen styres. Ved direkte udluftning kan et delvist stoppet luftfilter bevirke, at trykforskellen bliver for stor og dermed, at blandingen bliver for fed. Ved indirekte udluftning gennem en kanal til luftfilteret reguleres trykket over benzinstanden i svømmerhuset. Fejl fra luftfilteret får nu ikke indflydelse på luft/ benzin-blandingen, men kan give startvanskelighe der ved varm motor, idet benzindampe kan trænge gennem ud luftningskanalen til motoren og drukne denne. Der an vendes derfor en kombineret udluftningsventil, som ved tomgang og stilstand udlufter direkte og ved kørsel indirekte. En elektrisk udluftningsventil er tilsluttet tændings kontakten. Er tændingen afbrudt, stiller ventilen sig til direkte udluftning, og når vognen kører, står ventilen til indirekte udluftning. 135

8 Benzinanlæg med karburator 6 Hjælpeventuri, trin 1 7 Chokerspjæld 25 Gasspjæld, trin 1 26 Overgangsboring 27 Tomgangsboring 28 El-spærre-ventil 33 Tilskudsventil 34 Tilskudsfjeder 35 Stempel 72 Trappeskive 73 Hurtig-tomgangsarm 74 Justérskrue 76 Excentrik-arm 85 Medbringer 86 Chokerarm 87 Fjeder 88 Forbindelsesstang 89 Medbringerarm 90 Choker-aksel 92 Trækstang 93 Membran 94 Fjeder Koldstartsystem Når motorens dele er kolde, kondenserer en stor del af den indsugede benzin og bliver flydende i indsug ningsrøret og på cylindervæggene. Af den grund er den mængde, der er disponibel for forbrændingen, så lille, at motoren ikke kan starte. Karburatoren må levere en ekstra mængde benzin, indtil driftstemperaturen er nået. Chokerspjældet lukkes samtidig med, at gasspjældet åbnes lidt. Når startmotoren drejer rundt, dannes en kraftig sugning på alle karburatorens systemer. Så snart motoren er startet, skal der tilføres luft til den store mængde benzin. Denne luftmængde skal være nøje tilpasset og styres af en ventil. Efterhånden som motortemperaturen stiger, skal blandingen magres ud. Derfor åbnes chokerspjældet gradvist. Skal motoren arbejde kraf tigt i opvarmningsperioden, er der behov for til førsel af store luftmængder. Chokerspjældet skal derfor kunne tvangsåbnes ved gasgivning. Ved manuel choker lukkes spjældet via et kabel fra instrumentpanelet. Samtidig sørger en stangforbindelse for at åbne lidt for gasspjældet. Chokerspjældet står ikke i fast forbindelse med aktiveringsarmen, men påvirkes over en fjeder. Ved start af motoren vil chokerspjældet, der er ensidigt an bragt, åbnes af den indsugede luftstrøm, imod fje derens kraft. Chokerspjældet kan også åbnes af en ventil. Koldstartssystemet 136

9 Motorstyring Automatisk koldstartsystem Systemet består af et chokerspjæld, der aktiveres af en bimetalfjeder og en pull-down-ventil. 6 Hjælpeventuri, trin 1 7 Chokerspjæld 25 Gasspjæld, trin1 26 Overgangsboring 27 Tomgangsboring 33 Tilskudsventil 35 Stempel 72 Trappeskive 74 Justérskrue 77 Kølevandsdæksel 78 Chokerhus 80 Varmetråd 81 El-tilslutning 82 Bimetalfjeder 85 Medbringer 88 Forbindelsesstang 90 Chokeraksel 91 Pull-down-ventil 92 Trækstang 93 Membran 94 Fjeder 95 Ventil 96 Ventilfjeder 97 Justérdæksel for lille spalte 98 Vakuumstuds 99 Vakuumstuds til manifold 100 Justérskrue for stor spalte Pull-down-ventil i stilling a og a 1 137

10 Benzinanlæg med karburator Bimetalfjederen er temperaturafhængig og kan være sty ret af kølevand eller elektriske varmeelementer. Funktionen af den automatiske choker kan opdeles i fire afsnit: 1 Tomgangsstrålerør 3 Tilskudsbenzindyse 4 Injekterrør 14 Luftkorrektionsdyse, trin 2 15 Tomgangsdyse, trin 2 19 Hoveddyse, trin 2 22 Tomgangsboring 24 Gasspjæld, trin 2 25 Gasspjæld, trin 1 26 Overgangsboring 27 Tomgangsboring 28 El-spærre-ventil 29 Mængdeskrue 30 Luftskrue 31 Hoveddyse, trin 1 Chokerspjældet skal lukke helt i startøjeblikket. Denne funktion udføres af bimetalfjederen. Så snart motoren starter, skal spjældet åbnes en lille smule. Denne funktion udføres af pull-down-ventilen. Ved kørsel i opvarmningsperioden skal spjældet åbnes for at sikre den korrekte fyldning. Dette foregår som en balance mellem lufthastigheden og bimetalfjederens stramhed. Funktionen kaldes wide-open-kick. Den styres mekanisk eller af en ventil. Når motoren er driftsvarm, skal chokerspjældet være fuldt åbent. Denne funktion udføres af bimetalfjederen. Tomgangssystem Det er tomgangssystemets opgave at levere luft/benzinblandingen ved tomgangshastighed og i det nederste dellastområde. Tomgangsbenzindysernes størrelse er tilpasset det nederste dellastområde og sikrer dermed motorgang og økonomi. Når motoren er startet, opstår der et trykfald ved tomgangsboringen, der sætter en benzinstrøm i gang. Tomgangssystemet 138

11 Motorstyring Benzinen kommer fra svømmerhuset gennem hoved dysen til tomgangsstigrøret. Her udmåler tomgangs benzindysen mængden, tilsætter forstøverluft ved luft dysen, og blandingen føres gennem tomgangskanalen ned forbi mængdeskruen. Når gasspjældet åbnes, vil overgangshullerne levere ben zin. Jo mere gasspjældet åbnes, des flere huller frigives, og leveringsmængden stiger. Da gasspjældet er lukket ved tomgangshastighed, må den nødvendige luft til motoren leveres gennem et luftomløb. Dette luftomløb tilføres også benzin fra til skudsbenzindysen. Den elektromagnetiske spærreventil åbner for tomgangs systemet, når tændingskontakten drejes, og lukker, når motoren stoppes. Dette sikrer, at eftertænding undgås. En del karburatorer er forsynet med en tom gangsluftventil. Ventilen åbnes af en bimetalfjeder ved varm motor og sikrer gennem et ekstra lufttilskud korrekt blandingsforhold. Hovedsystem Hovedsystemets formål er at levere størstedelen af luft/ benzin-blandingen ved motorens normale kørsels område, dvs. fra ca. 50 km/h og opefter. Dette område betegnes som det midterste dellastområde., 2 Luftkorrektionsdyse 6 Hjælpeventuri, trin 1 10 Luftdyse, overgang trin 2 11 Stigrør 12 Luftdyse 14 Luftkorrektionsdyse, trin 2 15 Tomgangsdyse, trin 2 19 Hoveddyse, trin 2 20 Benzindyse, overgang trin 2 22 Tomgangsboring 23 Overgangsboring 24 Gasspjæld, trin 2 25 Gasspjæld, trin 1 31 Hoveddyse, trin 1 33 Tilskudsventil 35 Stempel 52 Indsprøjtningsrør for accelerationspumpe Hovedsystem i trin 1 samt overgangssystem til trin 2 139

12 Benzinanlæg med karburator 2 Luftkorrektionsdyse 6 Hjælpeventuri, trin 1 25 Gasspjæld, trin 1 31 Hoveddyse, trin 1 33 Tilskudsventil 34 Tilskudsfjeder 35 Stempel Forholdet mellem lufthastigheden gennem venturien og det trykfald, der derved skabes ved afrivningsrøret, er ikke line ært. Trykfaldet stiger med kvadratet på lufthastigheden Derfor er hovedsystemet forsynet med et kompenseringssystem, som holder blandingsforholdet konstant under skiftende hastigheder. Lufttilskuddet til hoveddysens benzinmængde tilføres gennem luftdysen og blandingsrøret. Ved lav hastighed står benzinstanden højt i blandingsrøret. Sugningen har let ved at påvirke benzinoverfladen. Ved stigende lufthastighed falder benzinstanden i blandingsrøret. De øverste huller i blandingsrøret fri gøres, således at en passende mængde luft fra luftdysen kan blan de sig med benzinen. I registerkarburatoren leverer trin I blandingen op til et bestemt omdrejningstal, hvorefter trin II gradvis træder i funktion, så motoren herefter får benzin/luftblanding fra begge trin. Trin II er forsynet med et overgangssystem, der sikrer en jævn overgang fra trin I til trin II. Trin II s gasspjæld aktiveres ved hjælp af en mekanisk forbindelse eller en vakuumstyret membran. Hoveddysens størrelse har stor indflydelse på motorens gang samt økonomi. Tilskudssystem Karburatoren er forsynet med et eller flere tilskudssystemer for at få det rigtige blandingsforhold under alle kørselsforhold. Tilskudssystemerne aktiveres i: Nederste dellastområde Midterste dellastområde Øverste dellastområde Vakuumstyret tilskudssystem Ved kørsel i det midterste dellastområde er det hoveddysen, som bestemmer blandingsforholdet og dermed økonomien. Ønskes der nu en øjeblikkelig træk - kraft fra motoren, kan hoved systemet ikke klare den nødvendige ek stra benzinlevering. Derfor akti veres tilskudssystemet. 140

13 Motorstyring Tilskudsventilen er styret af et manifoldvakuum. En fjederbelastet membran eller et stempel åbner og lukker for benzintilførslen gennem en ventil. Derved kan hoved systemet tilføres mere benzin. Tilskudsventilen er lukket ved almindelig dellast, dvs. ved alle områder over en vis vakuumstørrelse. Åbnes der for gasspjældet, falder manifoldvakuummet og ventilen åbner. Stemplets fjederspænding er bestemmende for, ved hvilken belastning ventilen åbner. Fuldlastsystemet, der ofte benævnes højfartsystemet, har til formål at tilføre ekstra benzin ved høje omdrejningstal for at opnå størst mulig motorydelse. Det mest benyttede system er med stigerør. Ved stor åb ning af gasspjældet vokser lufthastigheden omkring afrivningsrøret, hvorved der suges benzin fra svømmerhuset gennem stigerøret og ud af højfartsystemets afrivningsrør. Fuldlast I denne fase er begge hovedsystemerne i funktion. Der tilføres også benzin fra alle tilskudssystemer. 2 Luftkorrektionsdyse 6 Hjælpeventuri, trin 1 8 Hjælpeventuri, trin 2 9 Afrivningsrør, højfart 14 Luftkorrektionsdyse, trin 2 16 Topdæksel 19 Hoveddyse, trin 2 24 Gasspjæld, trin 2 25 Gasspjæld, trin 1 31 Hoveddyse, trin 1 33 Tilskudsventil 35 Stempel 51 Dyse, højfartssystem 52 Indsprøjtningsrør for accelerationspumpe Fuldlast-funktion 141

14 Benzinanlæg med karburator 25 Gasspjæld, trin 1 52 Indsprøjtningsrør for accelerationspumpe 53 Pumpearm 54 Stempel 56 Indløbsventil 57 Returfjeder 58 Afgangsventil 59 Ventillås 61 Gasspjældsarm 62 Pumpearm 63 Pumpefjeder 64 Justérskrue 65 Gasspjældstræk Accelerationssystem Accelerationssystem Det er nødvendigt at tilføre ekstra benzin under acceleration på grund af følgende problem: Ved hurtig åbning af gasspjældet tilføres motoren øjeblikkeligt meget luft. På grund af benzinens vægtfylde kan den ikke følge med i samme forhold. Samtidig er undertrykket i manifolden lille, hvilket betyder, at ben zinen fordamper dårligere. Hver gang speederen slippes, fyldes pumpen med benzin gennem indløbsventilen. Ved gasgivning presses stemplet ned af trykstangens fjeder. Indløbsventilen lukker, og afgangsventilen åbner, og der indsprøjtes benzin i blandingskammeret. Accelerationspumpens slaglængde kan på nogle karburatorer varieres, og dermed den brændstofmængde, der ydes pr. pumpeslag. 142

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk CV karburatoren Sheng Wey type VE 26mm Af forskellige fabrikater kan nævnes : Mikuni Keihin epoulsen@youseepost.dk Sheng Wey PD Side 2 Snittegning over CV karburatoren 1 Luftblandeskrue 5 Luftdyse 9 Gasspjæld

Læs mere

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010 Justering af tænding og karburatorer på Mk 2 Thomas Olsgaard 27/10 2010 Tændingssystem på MK2 Når strømmen afbrydes af platinerne, stiger spændingen i tændspolen og giver gnisten, der fordeles via strømfordeleren.

Læs mere

Yamaha FS1 karburator

Yamaha FS1 karburator Yamaha FS1 karburator Vejledning i renovering og justering af karburator til Yamaha FS1. Mikuni Karburator data: Standard 10mm karburator (ny model med træk choker): Type: VM10SC Hoved dyse: #110 Pilot

Læs mere

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe Rækkeindsprøjtningspumpe Indsprøjtningsteknik og brændstoftilpasning For at sikre en god blanding af brændstof og luft til dieselmotorens forbrændingsproces skal indsprøjtningspumpen kunne præstere et

Læs mere

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer 35 til motorer kan være meget kompliceret. I dette afsnit bliver du ført igennem systemer til servicering af dieselmotorer såvel som benzinmotorer (Otto motorer). Endvidere ses der på, hvordan en motors

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Weber DCOE og Triumph TR2 til TR4A motorer.

Weber DCOE og Triumph TR2 til TR4A motorer. Weber DCOE og Triumph TR2 til TR4A motorer. Lad mig straks understrege at jeg ikke er Weber ekspert, og at jeg ikke selv har Weber monteret i min TR3A. Men der kunne jo være interesse for emnet, ja kan

Læs mere

Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder. 1 2 Tænding

Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder. 1 2 Tænding 10. Flymotorer generelt W Aeroplanlære 2 Sådan ser en typisk flymotor (boxermotor) ud. Boxermotoren er en luftkølet 4-takts stempelmotor med 4, 6 eller 8 vandret-liggende cylindre med henholdsvis 2, 3

Læs mere

Tændingssystem Ford DIS

Tændingssystem Ford DIS DIS Tændingssystem Tændingssystem Ford DIS Generelt DIS Distributorless Ignition System Ford Fiesta, Escort og Orion med Valencia HCSmotor er forsynet med DIS-tændingsanlæg. Anlægget er konstrueret til

Læs mere

Beskrivelse. A World of Transport. Gældende fra Februar 2008. Side DK-3

Beskrivelse. A World of Transport. Gældende fra Februar 2008. Side DK-3 140 HK - 300 HK Stærk og alsidig motor Iveco er en af verdens førende producenter af dieselmotorer over 75 hk med en årlig produktion på over 300.000 stk. tector motorernes konstruktionsfilosofi giver

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Firkantet Bing karburator meget bedre end sit rygte.

Firkantet Bing karburator meget bedre end sit rygte. Firkantet Bing karburator meget bedre end sit rygte. Teknisk artikel, Niels Vangsøe 09.2015 for Puchklub.dk Copyright Igennem de senere år, har jeg været rimelig aktiv på bla. Puchklub.dk og renoveret,

Læs mere

Hækkeklippere 2015. Importør: Elano Holkebjergvej 67 5250 Odense SV Tlf.. 66 17 52 53 Fax. 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk

Hækkeklippere 2015. Importør: Elano Holkebjergvej 67 5250 Odense SV Tlf.. 66 17 52 53 Fax. 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk Hækkeklippere 2015 Importør: Elano Holkebjergvej 67 5250 Odense SV Tlf.. 66 17 52 53 Fax. 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk Katalog nr. Hækk300115-0120 Hækkeklippere m. benzinmotor Præcise og velafbalancerede

Læs mere

Hydrostatiske transmissioner

Hydrostatiske transmissioner Hydrostatiske transmissioner Erhvervsskolerne Aars Hydrostatisk transmissioner HYDROSTATISKE TRANSMISSIONER...1 EGENSKABER...1 HYDROSTATISK TRANSMISSION...3 EFTERFYLDE...4 HOVEDSYSTEM...5 REGULERINGSSYSTEM...6

Læs mere

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer)

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) PROFFESSIONEL RENS BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) BARDAHL PROF CLEANER er designet til effektivt at rense indsprøjtningssystemet i motorer på benzinog dieselbiler, samt

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

fakta TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BUKH-MOTOR

fakta TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BUKH-MOTOR 73 Motortyper er et meget stort emne. Der findes et utal af både særprægede og sindrigt konstruerede modeller. Afsnittet her indeholder beskrivelser af mindre motorer, både indenbords samt udenbords. Endvidere

Læs mere

Måleværdiblokke, indikationsgrupper fra 030 til 126

Måleværdiblokke, indikationsgrupper fra 030 til 126 Page 1 of 13 Måleblokke, indikationsgrupper fra 030 til 126 Indikationsgruppe 030 ved tomgang Aflæsning måleblok 30 < På displayet vises xxx xxx 1 2 3 4 < Indikationsfelt Nominel ingen angivelse ingen

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

SKÆREMASKINER 2015. Vendbar arm. Importør: Elano - Holkebjergvej 67-66 17 52 53 - mail@elano.dk - www.elano.dk. Katalog nr.

SKÆREMASKINER 2015. Vendbar arm. Importør: Elano - Holkebjergvej 67-66 17 52 53 - mail@elano.dk - www.elano.dk. Katalog nr. SKÆREMASKINER 2015 Vendbar arm. Importør: Elano - Holkebjergvej 67-66 17 52 53 - mail@elano.dk - www.elano.dk Katalog nr. 020215-0114 Specialkonstruerede skæremaskiner til den professionelle bruger indenfor

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

fakta Forbrændingsmotor

fakta Forbrændingsmotor 2 Enhver, der beskæftiger sig med dieselmotorer, bør kende opfinderen af denne maskine. Nedenfor er et kort resume af, hvem han var. Rudolf Diesel blev født i Paris i 1858 af tyske forældre. Under den

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Overskrift Topsav, TS425 Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 28 424 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: , , &

Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: , , & Brugsanvisning Overskrift Jordbor, benzindrevet Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:90 28 403, 90 28 779, 90 28 780 & 90 28 781 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk

Læs mere

Brug af FSA tester. Version 5

Brug af FSA tester. Version 5 Brug af FSA tester Version 5 Autocollege 09-01-2017 Indholdsfortegnelse: Opstart af FSA tester:...2 Udmåling af primær kreds med FSA tester:...3 Primær billede...4 Udmåling af sekundær kreds med FSA tester:...5

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

vw-wi://rl/n.da-dk.k00528943.wi::33678641.xml?xsl=3

vw-wi://rl/n.da-dk.k00528943.wi::33678641.xml?xsl=3 Side 1 af 8 Fejltabel Anvisning Fejltabellen er ordnet efter de 5-cifrede fejlkoder i venstre side. Kommentarer til fejltyperne (fx afbrydelse/ ): Betjeningsvejledning til fejllæser. Hvis der registreres

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

Jordbor Benzindrevet

Jordbor Benzindrevet Brugsanvisning Varenr.: 9053180, 9028779,780,781,782 Jordbor Benzindrevet Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk JORDBOR Model: GD490 Varenummer: 9053180, 9028779,780,781,782

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide KørGrønt Alt andet er helt sort Optimer din elbils rækkevide Ny teknologi nye udfordringer Elbilen er ny i den danske bilpark. Det er en anden teknologi, end vi er vant til, og udfordringen består i at

Læs mere

PPL(A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: 6042 Masterset: 7161

PPL(A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: 6042 Masterset: 7161 32 spørgsmål, 60 minutter Elevsæt: 6042 Masterset: 7161 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 29 Højderoret anvendes til at bevæge flyvemaskinen omkring: a) tværaksen. b) højaksen. c) propelaksen. d) længdeaksen.

Læs mere

YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2

YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2 YAMAHA XS 750/850 rustfrit udstødningssystem, 3-i-2 Det følgende er en beskrivelse samt tegninger af det 3-i-2 system, jeg fremstillede i 1982. Brug evt zoom-funktionen i denne PDF-fil for at se de enkelte

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

'"1* 1= iii i ij; Redaktion: Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK

'1* 1= iii i ij; Redaktion: Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK Juli '98 iii i ij; '"1* 1= Redaktion: Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 2~. e-mail: pjj@traction.dk Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger.

Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR JORDBOR VIGTIGT!! Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger. INDHOLD 1) Sikkerhedsforanstaltninger 2) Tekniske

Læs mere

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor :

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor : Ventiljustering på den nemme måde. Principper i en 4T motor : 1 : Indsugning, stempel undervejs nedad og der suges benzin/luft blanding ind i cylinderen. 2 : Kompression, stempel undervejs opad og det

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter. Elektriske komponenter. Teknisk service. Fra idé til succes. Termokontrol.

Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter. Elektriske komponenter. Teknisk service. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter Ideer til biler Indledning I moderne biler

Læs mere

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Af Peter Windfeld Rasmussen Bremseventiler anvendes i hydrauliske systemer -som navnet siger- til at bremse og fastholde byrder. Desuden er det med bremseventilen

Læs mere

Varenummer Beskrivelse Lagerstatus Salgspris Realisationspct.

Varenummer Beskrivelse Lagerstatus Salgspris Realisationspct. Vibromax reservedele Varenummer Beskrivelse Lagerstatus Salgspris Realisationspct. 1971/37005 Gummiliste A`3m. 4 412,00 75 1973/00500 Pakning ( Pr. Mtr. ) 1 35,00 75 1973/00800 Tætningssnor Pr. M. 8 51,00

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Hurtig og sikker tømning af siloer og procesanlæg Lavt energiforbrug Lydsvag Høj sikkerhed Effektiv tømning og rensning

Hurtig og sikker tømning af siloer og procesanlæg Lavt energiforbrug Lydsvag Høj sikkerhed Effektiv tømning og rensning Hurtig og sikker tømning af siloer og procesanlæg Lavt energiforbrug Lydsvag Høj sikkerhed Effektiv tømning og rensning 1 Anvendelse VSR BLASTER en er effektiv til opbrydning af materialer ved opbygning

Læs mere

Fjernvarmesystemer. Ejendomsservice

Fjernvarmesystemer. Ejendomsservice Ejendomsservice Fjernvarmesystemer Forbrugeranlæg Direkte fjernvarme anlæg med returtermostatventiler anlæg med trykdifferens-regulator Styring af direkte fjernvarme Anlæg med blandepotte og vejrkompenseret

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE VIGTIG INFORMATION! DIESEL PARTIKEL FILTRE - HVAD DU UBETINGET SKAL CHECKE VED UDSKIFTNING! ENGINEERED IN GERMANY W200_A5_Walker_DPF_Check_List_Cover_Color_DK_02.indd 1

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Dansk manual til HV-500 HomeVac

Dansk manual til HV-500 HomeVac Dansk manual til HV-500 HomeVac 1 Funktionsoversigt På billedet nedenfor, henviser de forskellige numre til funktionsbeskrivelsen på side 5.. Figur 1: HV500 HomeVac 2 1. Manuel svejsning - Bruges til manuel

Læs mere

Ved effektforøgelser er der tre ting, som man skal være opmærksom på: Teknisk forsvarlighed, luftforurening og støj.

Ved effektforøgelser er der tre ting, som man skal være opmærksom på: Teknisk forsvarlighed, luftforurening og støj. Ændringer på biler For en del personer er det af stor interesse at ændre på bilen - "tune" på den. I den følgende artikel, som er lånt fra Alfa Romeo-klubbens klubblad, er der foretaget en opsummering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Motorsaven KOMPENDIUM 36 / 2010. Af Ulf Jessen og Bo Brockmann, Skov & Landskab, Skovskolen

Motorsaven KOMPENDIUM 36 / 2010. Af Ulf Jessen og Bo Brockmann, Skov & Landskab, Skovskolen Motorsaven KOMPENDIUM 36 / 2010 Af Ulf Jessen og Bo Brockmann, Skov & Landskab, Skovskolen 1. Registreringsblad 1. Registreringsblad Titel Motorsaven Redaktion Ulf Jessen Bo Brockmann Skov & Landskab,

Læs mere

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien Kompaktraktorer Yanmar EF 200 serien Den grønne linje Yanmar TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning Den nye TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning har både større effekt og en særdeles effektiv forbrænding.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Yamaha XV 750 Model 5G5 Type nr. XV 750 Årgang

Yamaha XV 750 Model 5G5 Type nr. XV 750 Årgang SERVICE - DATA. Mærke Yamaha XV 750 Model 5G5 Type nr. XV 750 Årgang 1981 1984 MOTOR Antal cl. 4 takt cyl. Luftkølet Boring x slaglængde, volume 83.0mm 69.2 mm 749 cm³ Cylinder kompressionsforhold 8.7:

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Parsun Kampagne Prisliste 2010 DK

Parsun Kampagne Prisliste 2010 DK F2.6BMS F2.6BML F5BMS 3.995,00 4.495,00 5.995,00 Fuld gas 5250-5750 omdr. / min. 5250-5750 omdr. / min. 4000-5000 omdr. / min. Ydelse 2.6 HK 2,6 HK 5 HK Motortype 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV Ydelse

Læs mere

P0001 Brændstofmængderegulator - åben kredsløb P0002 Brændstofmængderegulator - for ringe ydelse i området P0003 Brændstofmængderegulator - indgang

P0001 Brændstofmængderegulator - åben kredsløb P0002 Brændstofmængderegulator - for ringe ydelse i området P0003 Brændstofmængderegulator - indgang P0001 Brændstofmængderegulator - åben kredsløb P0002 Brændstofmængderegulator - for ringe ydelse i området P0003 Brændstofmængderegulator - indgang for lav P0004 Brændstofmængderegulator - indgang for

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor

ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor 01/2011 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) 1 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) Dette tillæg supplerer instruktionsbogen

Læs mere

Ledow Borelli Milano

Ledow Borelli Milano Ledow Borelli Milano V-0cc 00 Reservedele Materiale venligst udlånt af Bike Danmark Index for Motor (Engine) Stel (Frame) E - - Topstykker E - - Cylinder E - - Krumtap med stempler E - - Ventiler og vippearme

Læs mere

Trykluftinstallationen

Trykluftinstallationen Trykluftinstallationen En trykluftinstallation består af en luftkompressor, der drevet af motor (elmotor eller undertiden en forbrændingsmotor) frembringer trykluft, som eventuelt gennem en efterkøler

Læs mere