This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver, Memory Stick Duo, filhåndtering, hurtigtaster. Opkald Taleopkald, videoopkald, telefonbog, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser Tekstmeddelelser, billedmeddelelser, , Mine venner, ordliste til meddelelser. Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder, pauseskærm. Underholdning Medieafspiller, lyde, temaer, spil. Sony Ericsson Z1010 Tilslutningsmuligheder Indstillingerne for Internet og , synkronisering, Bluetooth trådløs teknologi, infrarød. Flere funktioner Dato og tid, vækkeur, kalender, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Yderligere oplysninger Webstedet Sony Ericsson, sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity. Ikoner Beskrivelser af ikoner. Indeks This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

2 Sony Ericsson UMTS-GSM 900/1800 Anden udgave (marts 2004) Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004 Publikationsnummer: DA/LZT R2A Bemærk! Visse af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Bluetooth betegnelsen og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. Memory Stick og Memory Stick Duo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 2 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

3 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USAs finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USAs regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 3

4 Introduktion Introduktion Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Du finder yderligere oplysninger og downloads på Vejledende ikoner Følgende vejledende ikoner vises i denne brugervejledning: } Brug valg- eller navigeringstasten til at bladre og vælge med. % 10 Navigering i menuerne. % Se også side... Vigtigt. Bemærk. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % 6 Tilgængelige tjenester. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement, din telefonbog o.a. Hvis du har benyttet et SIM-kort i en anden telefon, skal du sørge for, at dine oplysninger er gemt på SIM-kortet, før du tager det ud af den anden telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse % 22 Telefonbog. Oplysninger om SIM-kort og batteri Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du isætter eller fjerner et SIM-kort. Når du oplader batteriet, kan det tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på displayet. Samling Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isæt SIM-kortet. Tilslut og oplad batteriet. 4 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

5 Introduktion Sådan isættes SIM-kortet, og sådan oplades batteriet 30 min. 4 t. 1 Isæt SIM-kortet. Sørg for, at SIM-kortet er placeret under de sølvfarvede holdere. 2 Placer batteriet bag på telefonen, så mærkaten vender opad, og stikkene vender imod hinanden. 3 Placer bagdækslet som vist på billedet, og skub det på plads. 4 Slut opladeren til telefonen, når du ser lynsymbolet. Lynsymbolet på stikket skal vende opad. 5 Det kan tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på skærmen. 6 Vent i ca. 4 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du efter dette tidspunkt ikke kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast eller for at aktivere skærmen. 7 Vip stikket opad, når du fjerner opladeren. PIN-kode (Personal Identity Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) for at aktivere telefonens tjenester. Du får PIN-koden hos din netoperatør. Når du indtaster PIN-koden, skjules cifrene med en *, medmindre PIN-koden starter med de samme cifre som et nødopkaldsnummer, f.eks Du kan nemlig se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste PIN-koden % 21 Nødopkald. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 5

6 Introduktion Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 78 SIM-kortlås. Tilgængelige tjenester Nogle af de tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, er net- eller abonnementsafhængige. Derfor er måske ikke alle menuer tilgængelige på din telefon. Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Din netoperatør kan give dig yderligere oplysninger om dit abonnement. Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald Sørg for, at telefonen er opladet, inden du tænder den. Sådan tændes telefonen 1 Åbn telefonen, tryk på og hold nede. 2 Indtast din PIN-kode til SIM-kortet, hvis du har en. Sådan foretages og modtages opkald Indtast områdenummer og telefonnummer, og tryk på Kald op for at foretage opkaldet. Tryk på for at foretage et videoopkald. Yderligere oplysninger om videoopkald % 21 Videoopkald. Tryk på Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Åbn telefonen, når den ringer, og tryk på Ja, eller åbn blot telefonen, hvis Aktiv klap er aktiveret % 19 Sådan besvares et opkald. 6 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

7 Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver, Memory Stick Duo, filhåndtering, hurtigtaster. Oversigt, telefon lukket Eksternt display. Når telefonen er lukket vises f.eks. dato og tid, batteristatus, netoperatør, hvem der ringer op og titler på melodier, når der afspilles musik. Displayet lyser ved indgående opkald og beskeder. 2 Volumenknapper. 3 Rille til Memory Stick Duo. 4 Stik til hovedtelefoner. 5 Tryk på og hold den nede for at aktivere kameraet. 6 USB-port. 7 Infrarød port. 8 Stik til håndfri This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 7

8 Lær din telefon at kende Oversigt, telefon åben Højtaler. 2 Skærm. 3 Videokamera. 5 Navigeringstast. Tryk her for at få adgang til menuen på skrivebordet. Flyt gennem menuer, lister og tekster. 6 Tryk én gang for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. 7 Videoopkald. 8 Tryk på og hold nede for at tænde og slukke telefonen. 4, 9 Valgtaster. 10 Slet tal, bogstaver eller et objekt fra en liste. 11 Sony Ericsson/tast, som operatøren definerer. 12 Mikrofon. 8 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

9 Lær din telefon at kende Oversigt, menu 1. Sony Ericsson* 2. Internettjenester 3. Underholdning Spil & andet MusicDJ Optag lyd 4. Kamera 5. Meddelelser Skriv ny Indbakke Mine venner Ring til talemeddel. 6. Medieafspiller 7. Filhåndtering 8. Telefonbog** 8. Telefonbog** 9. Videoopkald Billeder Kontakter SIM-numre Kladder Lyde Indstillinger: Indstillinger: Skabeloner Videoer Hurtigkald Hurtigkald Udbakke Temaer Mine kort Mine kort Sendte objekter Spil & andet Grupper Kontakter Gemte poster Anden type SIM-numre Specielle numre Indstillinger Specielle numre Avanceret Avanceret 10. Forbindelser 11. Organizer 12. Opsætning Bluetooth Infrarød port Synkronisering Net Datakommunikation Internetindstillinger Streaming-indstilling. Indstill. for Java Tilbehør Kalender Opgaver Noter Alarmer Timer Stopur Regnemaskine Husk koder Generelt Profiler Klokkeslæt & dato Sprog Talekontrol Telefonens status Genveje Låse Nulstil alt Lyde og alarmer Volumen Ringetone Slå lydløs til Stigende ringetone Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Display Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lys Opkald Viderestil opk. Håndter opkald Tid og omkostning Opkald-ID Aktiv klap Håndfri *Bemærk, at nogle menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. **Menuen afhænger af, hvilken telefonbog der er valgt som standard. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 9

10 Lær din telefon at kende Navigering i menuerne Hovedmenuerne vises som ikoner på skrivebordet Tryk på for at gå til skrivebordet. Tryk på for at vælge fremhævede punkter. Flyt,,, gennem menuerne. 2 Tryk for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. 3 Tryk for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen oven over disse taster. 3 Menusprog De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til det land, hvor SIM-kortet er købt. Hvis det ikke er tilfældet, er standardsproget engelsk. Du kan altid vælge Automatisk ved at trykke på 8888 i standby. Du kan altid vælge engelsk ved at trykke på 0000 i standby. Sådan ændres menusproget 1 } Opsætning } fanen Generelt } Sprog } Telefonsprog. 2 Vælg et sprog. Hjælpetekster Du finder yderligere oplysninger, forklaringer og tip om telefonens tilbehør, menuer og funktioner. Sådan får du hjælp Gå til menupunktet, og tryk på Info. Genveje Genvejene er en hurtigere måde at gå gennem menuerne på. Du kan bruge tastaturets genveje, eller du kan oprette dine egne genveje fra standby. 10 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

11 Lær din telefon at kende Brug af tastaturets genveje Du kan få adgang til menuerne ved at trykke på og derefter angive nummeret på den menu, du ønsker at gå til. Tryk f.eks. på, hvis du ønsker at gå til femte menupunkt. Tryk på, og for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. Oprettelse af standbygenveje Du kan oprette dine egne genveje og gå direkte til en bestemt funktion vha. navigeringstasten. Sådan oprettes en standbygenvej 1 Tryk navigeringstasten i en retning, hvor der ikke findes en foruddefineret genvej. Tryk på Ja, når du bliver spurgt, om du vil oprette en genvej. 2 Gå til en funktion, du ønsker at oprette en genvej til, Genvej. Sådan redigeres en standbygenvej 1 } Opsætning } fanen Generelt } Genveje, og vælg den genvej, du vil redigere, Rediger. 2 Gå til en funktion, du ønsker at oprette en ny genvej til, Genvej. Flere indstillinger Du får en oversigt over indstillinger, hvis du trykker på Mere. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige, afhængigt af hvor i menuen du befinder dig. Indtastning af bogstaver Der er to måder at indtaste bogstaver på, f.eks. i forbindelse med skrivning af meddelelser eller af et navn i telefonbogen: Indtastning af tekst vha. flere tryk Tryk på den enkelte tast, indtil du ser det ønskede bogstav. T9 Text Input. T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Indtastningssprog Du skal vælge de indtastningssprog, du vil bruge, når du skriver, før du begynder at indtaste bogstaver. Du kan skifte til et af dine valgte indtastningssprog, mens du skriver, ved at trykke på og holde den nede. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 11

12 Lær din telefon at kende Sådan vælges indtastningssprog 1 } Opsætning } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Find det sprog, du vil bruge til indtastning af bogstaver, og marker hvert af de ønskede sprog. 3 } OK for at forlade menuen. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk 1 Hvis du vil indtaste tekst, skal du arbejde med en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Tryk flere gange på den relevante tast,, eller flere gange, indtil du ser det ønskede tegn på skærmen. Tryk på Hvis du vil skrive...., : ; / ( )1 A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ D E F è É 3 Φ G H I ì 4 J K L 5 Λ M N O Ñ Ö Ø ò 6 Tryk på Hvis du vil skrive... P Q R S ß 7 Π Σ T U V Ü ù 8 W X Y Z Θ Ξ Ψ Ω Mellemrum slette bogstaver eller tal skifte mellem store og små bogstaver - tryk på og hold nede for at indtaste tal Eksempel: Hvis du vil indtaste et A, skal du trykke én gang på. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke to gange på hurtigt efter hinanden. Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på og derefter indtaste bogstavet. Du kan også bruge volumenknapperne som genvej til visse bogstaver. 12 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

13 Lær din telefon at kende Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke på, holde den nede og trykke på. Hvis du vil indtaste et C, skal du trykke på, holde den nede og trykke på. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det ord, du vil skrive: Tryk på eller flere gange for at få vist alternative ord. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Tryk på for at indtaste et punktum. Hvis du vil indtaste andre tegnsætningstegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere. Sådan føjes der ord til T9-ordbogen 1 Tryk på Mere, og vælg Stav ord, mens du indtaster bogstaver. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på, og hold den nede for at slette hele ordet. 3 Tryk på Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9-ordbogen. Næste gang du indtaster dette ord vha. T9, vises det som et af forslagene. Sådan vælges en anden indtastningsmetode Tryk på og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Indstillinger ved indtastning af bogstaver Tryk på Mere for at få vist en liste med indstillinger. Listen kan indeholde nogle af eller alle de følgende: Tilføj symbol symboler og tegnsætningstegn såsom? og, vises. Du kan flytte mellem symbolerne vha.,, og. Tilføj objekt billeder, melodier og lyde. Stav ord kun T9 Text Input Rediger det ord, der foreslås, vha. flere tastetryk. Tekstformat rediger typografi, størrelse og justering. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 13

14 Lær din telefon at kende Skrivesprog der vises en oversigt over indtastningssprog. Skrivemetode der vises en liste med indtastningsmetoder for det aktuelle indtastningssprog. Ordbog (T9) slå T9 til eller fra. Ordforslag vælg at få vist eller ikke få vist forslag, mens der skrives et ord. Mine ord håndter ord, du har føjet til ordbogen. Nationale karakt. slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse indtastningssprog. Memory Stick Duo Sony Memory Stick Duo giver ekstra lagerkapacitet til f.eks. billeder, musik og videoklip. Med Memory Stick Duo kan du dele oplysninger, du har gemt, ved at kopiere dem til en anden Memory Stick Duo-kompatibel enhed. Sådan isættes og fjernes Memory Stick Duo 1 Sæt Memory Stick Duo i rillen. 2 Tryk på kanten af Memory Stick Duo for at frigøre det. Der høres et klik, når det skubbes ud af rillen. Memory Stick Duo-adapter Telefonen leveres med en kort udgave af Memory Stick, Memory Stick Duo. Brug Memory Stick Duo-adapteren, når du bruger Memory Stick Duo i en enhed, der er udstyret med en Memory Stick i normal størrelse. Isæt Memory Stick Duo som vist på billedet på adapteren. Der er flere oplysninger om Sony Memory Stick på 14 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

15 Lær din telefon at kende Filhåndtering Elementer som f.eks. billeder, videoer, lyd, temaer og spil gemmes som filer i mapper. Der er på forhånd oprettet flere mapper i telefonen. Du kan oprette dine egne undermapper i disse mapper, hvor du kan lagre de filer, du gemmer. Ved håndteringen af filer, kan du samtidigt vælge flere filer, der skal slettes, sendes eller flyttes til en mappe. Du kan flytte og kopiere filer mellem Memory Stick Duo og telefonen. Ikoner viser, hvor filerne gemmes. Alle filer, undtagen visse filer, der er beskyttet af copyright, gemmes automatisk på Memory Stick Duo. Hvis meddelelsen Memory Stick er fuld vises, kan der ikke gemmes på Memory Stick Duo, før der er slettet indhold fra Memory Stick Duo. Hvis Memory Stick Duo ikke sidder i telefonen, gemmes filerne i telefonen, hvis der er plads. Sådan flyttes en fil til en mappe 1 } Filhåndtering,og vælg en mappe. 2 Gå til en fil, f.eks. et billede, du vil flytte, Mere } Filstyring } Flyt til mappe. 3 Gå til en eksisterende mappe, Vælg eller vælg Ny mappe } Tilføj, og giv mappen et navn, OK. Sådan vælges flere filer 1 Vælg en fil, Mere } Marker flere. 2 Du kan vælge flere filer ved at trykke på Marker eller Fjern mark. Sådan kopieres en fil til telefonen 1 Gå til filen, f.eks. en lyd, du vil kopiere, Mere } Filstyring. 2 Vælg Kopier til telefon. Nu har du to filer med det samme navn, men ikonerne foran dem er forskellige og fortæller, hvor de gemmes. Sådan kopieres en fil til Memory Stick Duo Følg samme fremgangsmåde som ved kopiering af en fil til telefonen, men vælg Kopi til ekst. huk. i stedet for Kopier til telefon. Sådan slettes en fil fra Memory Stick Duo Gå til den fil, du vil slette fra Memory Stick Duo, Mere } Slet. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 15

16 Lær din telefon at kende Filoplysninger Objekter, der downloades eller modtages vha. Bluetooth trådløs teknologi, den infrarøde port samt tekst- eller billedmeddelelser kan være beskyttet af copyright. Hvis en fil er beskyttet, kan du muligvis ikke kopiere eller sende den. Der vises en meddelelse, som informerer dig herom. Du kan også vælge at få vist oplysninger om filen. Hurtigtaster Nyttige tastkombinationer beskrives nedenfor. Navigering gennem menuer Åbn hovedmenuen tryk på og vælg menupunkter Naviger i menuen og på lister Slet et objekt tryk på på lister Åbn en liste med indstillinger tryk på Mere Åbn statusmenuen, der viser dato, profil og modelnavn Skift sproget til Automatisk tryk én gang på volumenknappen tryk på 8888 Skift sproget til engelsk tryk på 0000 Gå tilbage til standby tryk på og hold nede 16 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

17 Lær din telefon at kende Foretage og modtage opkald Foretag et nødopkald indtast det internationale nødopkaldsnummer, og tryk på Kald op Indstil telefonen til lydløs tryk på og hold nede Ring til din tryk på og hold nede talemeddelelsestjeneste Åbn en opkaldsliste tryk på Opkald Taleopkald tryk på og hold en volumenknap nede, eller sig det magiske ord Find en kontakt, hvis navn begynder med et bestemt bogstav. Hurtigopkald Afvis et opkald tryk på hold en af følgende taster nede - tryk på en af taltasterne - og på Kald op tryk to gange hurtigt på en volumenknap, når du modtager et opkald, eller tryk på Nej Slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald Parker et opkald Hent et opkald tryk én gang på en volumenknap eller på tryk på Parker tryk på Hent Slå mikrofonen fra tryk på og hold nede Åbn en liste med tryk på Mere indstillinger Indtastning af bogstaver Skift mellem store og tryk på og derefter små bogstaver på bogstavet Slet bogstaver og tal tryk på Skift mellem indtastning tryk på og hold nede vha. flere tryk og T9 Text Input Skift mellem skrivesprog tryk på og hold nede Indtast tal tryk på og hold en af de numeriske taster nede Indtast tegnet + tryk på og hold nede This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 17

18 Opkald Indtast et p (pause) tryk på og hold nede, når du indtaster tal eller gemmer koder Indtastning af tekst vha. flere tryk Brug det andet bogstav eller tegn på en tast Brug det tredje bogstav eller tegn på en tast Indtast et mellemrum tryk på og hold nede, og tryk på en af de numeriske taster tryk på og hold nede, og tryk på en af de numeriske taster tryk på Brug af T9 Text Input Se alternative ord tryk på eller Accepter et ord, og tilføj tryk på et mellemrum Indtast et punktum tryk på Se alternative skilletegn tryk på og derefter flere gange på eller Opkald Taleopkald, videoopkald, telefonbog, talekontrol, opkaldsindstillinger. Foretage opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 6 Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald. Net Når du tænder telefonen, søger den automatisk efter dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet net, hvis dit net har en aftale, der gør det muligt for dig. Dette kaldes roaming. Du kan selv vælge, hvilket net, du vil bruge, eller du kan føje et net til din liste med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. Gå til Forbindelser } Net for alle indstillinger. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og i Telefonbog. % 26 Opkaldsliste og % 22 Telefonbog. Du kan også foretage opkald vha. din stemme. % 28 Talekontrol. 18 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

19 Opkald Sådan foretages et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 Tryk på Kald op for at foretage opkaldet. 3 Tryk på Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Sådan ændres højtalerens lydstyrke under et opkald Brug volumenknapperne på siden af telefonen til at skrue op eller ned for højtalerens lydstyrke under et opkald. Sådan bruges højtaleren under et opkald 1 Tryk på, og vælg Slå højttaler til for at slå højtaleren til. 2 Tryk på, og vælg Slå højttaler fra for at slå højtaleren fra. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du bruger højtaleren. Du kan beskadige hørelsen. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på og vælg Slå mikrofon fra, eller tryk på og hold den nede, indtil ikonet for slukket mikrofon vises. 2 Tryk på Mikrof. til, eller tryk på igen og hold den nede for at genoptage samtalen. Modtagelse af taleopkald Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og der står Svare? på displayet. Du kan besvare et opkald ved at åbne telefonen eller vha. tasterne. Denne mulighed kan deaktiveres, hvis du ikke ønsker at besvare opkald ved at åbne telefonen. Telefonnummeret vises, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der foretager opkaldet, identificeres. Hvis du har gemt nummeret i telefonbogen, vises navnet og nummeret. Hvis du har tildelt et billede til en kontakt, vises det også. Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Du kan foretage eller afvise opkald vha. din stemme % 28 Talekontrol. Sådan aktiveres eller deaktiveres svar ved at åbne } Opsætning } fanen Opkald } Aktiv klap, og vælg Til eller Fra. Sådan besvares et opkald Åbn telefonen, og tryk på Ja, eller åbn telefonen, hvis Aktiv klap er aktiveret. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 19

20 Opkald Sådan afvises et opkald Hvis telefonen er åben, kan du trykke på Nej, eller lukke den. Hvis telefonen er lukket, skal du trykket hurtigt to gange på volumenknappen. Mistede opkald Hvis du har mistet et opkald, står der Mistede opkald: i standby og på det eksterne display, hvis telefonen er lukket, for at vise, hvor mange opkald, du har mistet. Tryk på Ja for at se de mistede opkald på opkaldslisten. Tryk på Nej, hvis du vil se de mistede opkald senere. Sådan kontrollerer du mistede opkald 1 } Opkald, og rul til for at få adgang til opkaldslisten med mistede opkald. 2 Hvis du vil ringe til et nummer på listen, skal du gå til det pågældende nummer, } Kald op. Automatisk genopkald Automatisk genopkald er kun tilgængelig i forbindelse med tale- og videoopkald, ikke til dataopkald. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Telefonen ringer automatisk op igen optiltigange,indtil: Opkaldet tilsluttes. Du trykker på Annuller. Du modtager et opkald. Sådan kalder du et nummer op igen Tryk på Ja, hvis du ikke får forbindelse, og der står Prøv igen? på displayet. Brug af skrivebordet under et opkald Du kan vende tilbage til skrivebordet under et opkald, og bruge andre funktioner. Hvis dit abonnement understøtter det, kan du få forbindelse til Internettet under et opkald. Sådan aktiveres skrivebordet under et opkald 1 Tryk på } Hovedmenu. 2 Vælg en menu på skrivebordet, hvis du vil bruge en funktion. 3 Tryk på en eller flere gange for at vende tilbage til skrivebordet eller visningen af igangværende opkald. 20 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

21 Opkald Opkald til udlandet Når du ringer til udlandet erstatter tegnet + det internationale præfiks for det land, du ringer fra. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil du ser et tegnet + på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, Kald op. Nødopkald Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at den normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er indsat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. På 3G-net kan der være ekstra nødopkaldsnumre. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast f.eks. 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og tryk på Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Nødopk.numre. Videoopkald Ved videoopkald vises den person, du taler med, på skærmen. Du kan vælge, at du kun vil se en lille udgave af den ind- eller udgående video under et videoopkald. Ved at trykke på Kamera kan du skifte mellem front- og bagkameraet, afhængigt af hvad du ønsker den du taler med skal se. Videoopkald i demotilstand Du kan bruge videoopkaldsfunktionerne uden at foretage et opkald, f.eks. hvis du ønsker at forberede en visning og kontrollere, hvordan den ser ud, inden du kalder op. Gå til Videoopkald, eller tryk på. I demotilstand er alle videoopkaldsfunktioner tilgængelige. Hvis du vil deaktivere demotilstanden, skal du trykke på } } Demoklip } Fra. Du kan også foretage videoopkald fra andre programmer, f.eks. telefonbogen eller meddelelsesprogrammet. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 21

22 Opkald Sådan foretages et videoopkald 1 Tryk på. 2 Indtast telefonnummeret, og tryk på Kald op. Hvis du vil hente et telefonnummer i telefonbogen, skal du trykke på Slå op, og gå til det telefonnummer, du vil ringe til. % 24 Sådan kaldes der op til en kontakt. Sådan accepteres et indgående videoopkald Tryk på Ja, eller åbn telefonen for at acceptere videoopkaldet. Sådan afsluttes et videoopkald Tryk på Afb. opk. under et udgående videoopkald. Indstillinger for videoopkald Tryk på for at se og vælge følgende indstillinger: Stop kamera/skift kamera slukker og tænder kameraet under et videoopkald. Stop højttaler/start højttaler slår indkommende lyd til og fra under et videoopkald. Stop mikrofon/start mikrofon slukker og tænder mikrofonen under et videoopkald. Skift billede skifter mellem ind- og udgående video i fuld størrelse. Skjul lille billede/vis lille billede vælg, om du vil se en lille udgave at ind- og udgående video. Nat-tilstand vælg denne, når lysforholdene er dårlige. Afspejl billede der vises et spejlbillede af det udgående opkald. Slå den fra, f.eks. hvis du vise en tekst til den, du taler med, under et videoopkald. Demoklip aktiverer eller deaktiverer demotilstand. Telefonbog Du kan gemme telefonbogens oplysninger som kontakter i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet som navne og numre. Du kan vælge, hvilken telefonbog (kontakter eller SIM-numre) der som standard skal vises. I begge disse telefonbøger kan du vælge Indstillinger, hvor du finder nyttige funktioner og indstillinger vedrørende telefonbogen. Kontakter Du kan gemme op til 510 numre som kontakter. Du kan også føje billeder, ringesignaler og personlige oplysninger, f.eks. -, web- og postadresser, til kontakterne. 22 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

23 Opkald Oplysninger, som du føjer til en kontakt, organiseres under fem faner. Brug navigeringstasten til at bladre gennem fanerne og deres informationsfelter. SIM-numre Du kan gemme poster som et navn med ét nummer på dit SIM-kort. Antallet af poster, du kan gemme afhænger af, hvor meget hukommelse der er på SIM-kortet. Se Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Hukommelsesstatus. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Kontakter eller SIM-numre som standardtelefonbog Hvis du vælger at bruge kontakter som standard, viser telefonbogen alle oplysninger, der er gemt under kontakter. Hvis du vælger SIM-numre som standard, viser telefonbogen kun navne og numre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges kontakter eller SIMnumre som telefonbog 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Min telefonbog. 2 Vælg Kontakter eller SIM-numre. Sådan tilføjes en kontakt 1 } Telefonbog } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast navnet, OK. 3 Indtast nummeret direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast nummeret, OK. 4 Vælg en nummertype. 5 Skift mellem fanerne med eller, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. Tryk på Symboler for at indtaste symboler, i en -adresse. I nogle felter skal du trykke på Mere } Tilføj symbol og vælge et symbol. 6 Tryk på Gem, når du har indtastet de ønskede oplysninger om kontakten. Sådan tilføjes et SIM-nummer Følg samme fremgangsmåde som for tilføjelse af en kontakt, hvis SIM-numre er din standardtelefonbog. Du kan kun tilføje navn og nummer i telefonbogen på SIM-kortet. Billeder og personlige ringesignaler Du kan føje et billede og et personligt ringesignal til en kontakt i telefonbogen. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 23

24 Opkald Sådan føjes et billede eller et personligt ringesignal til en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg den kontakt, du vil føje et billede eller et ringesignal til, tryk på Mere. 2 Vælg Vis og rediger på listen. 3 Gå til, og vælg Billede: eller Ringetone: } Rediger. Derved kommer du til Billeder eller Lyde i Filhåndtering. 4 Vælg et billede eller en lyd. 5 Tryk på Gem, når du er færdig med at indtaste oplysninger. Opkald fra telefonbogen Du kan kalde op til et af de numre, du har gemt for dine kontakter, eller et nummer på SIM-kortet. Hvis Kontakter er standardtelefonbogen, kan du kalde op fra både kontakter og SIM-kortet. Du kan kun kalde op til numre på SIM-kortet, hvis SIM-numre er standardtelefonbogen. Sådan kaldes der op til en kontakt 1 } Telefonbog. Rul ned til, eller skriv de første bogstaver i navnet på, den kontakt, du vil ringe til. 2 Tryk på eller for at vælge et nummer, når kontakten er fremhævet, Kald op. Tryk på for at foretage et videoopkald, når kontakten er fremhævet. Sådan kaldes der op til et SIM-nummer 1 } Telefonbog. Hvis SIM-numre er standardtelefonbogen, skal du vælge det navn og nummer, du vil kalde op til, på listen, Kald op. 2 Hvis Kontakter er standardtelefonbogen, } Telefonbog } Indstillinger } SIM-numre, og vælg det navn og nummer, du vil kalde op til, på listen, Kald op. Spørg før gem Når du afslutter et opkald, kan telefonen spørge dig, om du vil føje et telefonnummer eller en -adresse til dine kontakter. Sådan aktiveres Spørg før gem i kontakter } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Spørg før gem } Til. Opdatering af telefonbogen Det er nemt at opdatere og redigere oplysningerne i telefonbogen, når der er brug for det. 24 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

25 Opkald Sådan redigeres en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg den kontakt, du vil redigere, tryk på Mere. 2 Vælg Vis og rediger, find den fane og det informationsfelt, du vil udfylde. 3 Tryk på Tilføj/Rediger, og indtast nye oplysninger. 4 Tryk på Gem, når du er færdig med at indtaste oplysninger. Sådan redigeres SIM-numre 1 Gå til Telefonbog og det nummer, du vil redigere, og tryk på Mere, hvis SIM-numre er din standardtelefonbog. Gå til Telefonbog } Indstillinger } SIM-numre, hvis Kontakter er din standardtelefonbog. Vælg det navn, du vil redigere. 2 Vælg Mere } Rediger, og rediger navnet og nummeret. Sådan slettes en kontakt } Telefonbog Gå til den opgave, du vil slette, og tryk på. Sådan slettes et SIM-nummer Følg samme fremgangsmåde som ved sletning af en kontakt. Sådan slettes alle kontakter 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter. 2 Tryk på Ja, og indtast telefonens låsekode, OK. Telefonens standardlåsekode er Navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, slettes ikke. Standardobjekter for kontakter Du kan vælge, hvilket objekt (telefonnummer, -adresse eller webadresse) der skal vises først for hver kontakt. Sådan angives standardobjektet for en kontakt 1 } Telefonbog. 2 Gå til en kontakt, tryk på Mere } Standard, og vælg telefonnummeret, -adressen eller webadressen, der skal være standardobjekt. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 25

26 Opkald Kopiering af kontakter Du kan kopiere SIM-numre til og fra kontakter og SIM-kortet. Vælg, om du vil kopiere alle SIM-numre eller et SIM-nummer. Når du kopierer fra telefonen, erstattes alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer Sådan kopieres SIM-numre til kontakter 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer Afsendelse af kontakter Du kan sende kontakter vha. Bluetooth trådløs teknologi, den infrarøde port eller en tekst- eller billedmeddelelse. Sådan sendes en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt. 2 Vælg en overførselsmetode. Sådan sendes alle kontakter } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakter, og vælg en overførselsmetode. Kontrol af hukommelsen Med telefonens funktion til kontrol af status kan du kontrollere, hvor mange positioner der er tilbage i telefonens hukommelse og i SIM-hukommelsen. Sådan kontrolleres hukommelsen } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Hukommelsesstatus. Opkaldsliste Numrene på de sidste 30 opkald, du har foretaget, gemmes i opkaldslisten. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der ringer, identificeres, vil du også kunne finde numrene på besvarede og mistede opkald. 26 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

27 Opkald Ud over opkaldslisten med alle numre, er der også særskilte lister for opkald, du har foretaget, samt besvarede og mistede opkald organiseret under faner. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det navn eller nummer, du vil ringe til, } Kald op. Sådan foretager du et videoopkald fra opkaldslisten 1 Tryk på Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil ringe til, tryk på } Mere } Foretag videoopk., eller tryk på, når nummeret er fremhævet. Sådan slettes opkaldslisten Tryk på Opkald } } Mere } Slet alle. Hurtigopkald Du kan gemme de telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1-9 i telefonen eller på SIM-kortet. Hvis der skal kunne foretages hurtigopkald med kontakter som standardtelefonbog, skal numrene gemmes som kontakter, og hvis der skal foretages hurtigopkald med SIM-numre som standardtelefonbog, skal numrene være gemt på SIM-kortet. Sådan foretages hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og tryk på, } Kald op. Sådan angives positionsnummeret til hurtigopkald 1 } Telefonbog } Indstillinger } Hurtigkald. 2 Gå til den position, hvor du vil tilføje et telefonnummer, Tilføj. 3 Vælg et nummer. Sådan udskiftes et nummer på hurtigopkaldslisten 1 } Telefonbog } Indstillinger } Hurtigkald. 2 Gå til nummeret, og tryk på Udskift. Vælg et nyt nummer til positionen. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 27

28 Opkald Modtagelse af en talemeddelelse Afhængigt af netoperatøren informeres du om en meddelelse vha. en tekstmeddelelse eller et talemeddelelsesikon. Tryk på Ja for at aflytte meddelelsen. Opkald til talemeddelelsestjenesten Du kan nemt kalde op til din talemeddelelsestjeneste ved at trykke på og holde nede. Hvis du ikke har angivet nummeret til talemeddelelsestjenesten, bliver du spurgt, om du vil indtaste det. Tryk påja for at indtaste nummeret. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder. Hvis du vil indtaste nummeret i menusystemet, } Meddelelser } Indstillinger } Talemeddelelsesnr. Talekontrol I forbindelse med telefonen kan du bruge din stemme til følgende: Taleopkald kalde op til nogen ved at sige navnet. Aktivere talekontrol ved at sige et magisk ord. Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Du kan gemme ca. 30 ord, du optager som talekommandoer, i telefonen. Talekommandoer kan ikke gemmes på SIM-kortet. Der er 25 sekunder til talekommandoer. Når du optager, skal du befinde dig et roligt sted og forsøge at bruge navne, der kan skelnes fra hinanden % 31 Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer. Inden et taleopkald Du skal først aktivere taleopkaldsfunktionen og optage dine talekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en talekommando. Sådan aktiveres taleopkald og indtales navne 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ny talekommando } Tilføj, og vælg en kontakt. 2 Hvis kontakten har flere numre, skal du bruge og for at se numrene. Vælg det telefonnummer, du vil føje til talekommandoen. Optag en talekommando, f.eks. Johns mobil for det telefonnummer, du har valgt. 3 Du ser en vejledning. Løft telefonen til øret, vent på tonen, og indtal den kommando, du vil optage. Talekommandoen afspilles. 4 Hvis optagelsen er i orden, skal du trykke på Ja. Tryk på Nej, og gentag trin 3, hvis optagelsen ikke er i orden. 28 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

29 Opkald 5 Vælg Ny talekommando igen, og gentag trin 2-5 ovenfor for at optage yderligere en talekommando for en kontakt. Navn på person, der ringer op Du kan vælge, om du vil høre et indtalt kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slås opkalderens navn Til eller Fra } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Afsp. opkalders navn. Taleopkald Du kan foretage taleopkald ved at sige en talekommando, du på forhånd har optaget. Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, håndfrit udstyr, Bluetooth hovedtelefoner eller ved at sige dit magiske ord. Sådan ringer du op fra telefonen 1 Tryk på og hold en af volumenknapperne nede fra standby. 2 Løft telefonen til øret, vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretages et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed eller knappen på Bluetooth hovedtelefonerne. Det magiske ord Du kan optage et magisk ord og bruge det som en talekommando og derved opnå helt håndfri adgang til taleopkald. I stedet for at trykke på og holde en volumenknap nede for at foretage et taleopkald, kan du sige det magiske ord og derefter en af dine indtalte talekommandoer. Det magiske ord er især praktisk, når du kører bil med håndfrit udstyr. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 29

30 Opkald Sådan aktiveres og optages det magiske ord 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. Tryk på Fortsæt, og løft telefonen til øret. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 Du ser en vejledning. Tryk på Fortsæt, og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Der er flere alternativer at vælge imellem. Talesvar Du kan besvare eller afvise indgående opkald og videoopkald vha. din stemme, når du bruger en bærbar håndfri eller håndfrit udstyr i bilen. Du kan ikke bruge talesvar, hvis du har valgt en MP3-fil som ringesignal. Sådan aktiveres talesvar og optages talesvarkommandoer 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. Tryk på Fortsæt, og løft telefonen til øret. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. Hvis optagelsen er i orden, skal du trykke på Ja. Tryk på Nej, og gentag trin 2, hvis det ikke er tilfældet. 3 Sig Optaget eller et andet ord. Tryk på Ja. 4 Du ser en vejledning. Tryk på Fortsæt, og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Der er flere alternativer at vælge imellem. Sådan besvares et opkald vha. talekommandoer Sig Svar, når telefonen ringer, så går forbindelsen igennem. Sådan afvises et opkald vha. talekommandoer Sig Optaget, når telefonen ringer. Opkaldet afvises. Den person, der ringer op, viderestilles til talemeddelelsestjenesten, hvis den er aktiveret, eller hører en optagettone. Redigering af talekommandoer Du kan opdatere dine talekommandoer ved at optage dem igen eller slette dem, du ikke bruger. Du kan også redigere en talekommando til et telefonnummer i telefonbogen. Vælg den kontakt, for hvilken du vil redigere en talekommando, tryk på Mere } Vis og rediger, og vælg. 30 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

31 Opkald Sådan optages en talekommando igen 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Rediger navne. 2 Vælg en talekommando, tryk på Mere } Erstat tale. 3 Løft telefonen til øret, vent på tonen, og sig kommandoen. Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer Hvis telefonen ikke kan finde din optagelse, kan det skyldes følgende: Du talte for lavt prøv at tale højere. Du holdt telefonen for langt væk hold telefonen som ved en samtale. Den indtalte kommando var for kort den skal vare ca. et sekund og bestå af flere stavelser. Du talte for sent eller for tidligt tal straks efter tonen. Du optog ikke talekommandoen med håndfrit udstyr tilsluttet talekontrol med håndfrit udstyr skal optages med udstyret tilsluttet. Du brugte en anden intonation brug den samme intonation, som da du optog talekommandoen. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående opkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Du kan vælge mellem følgende indstillinger for viderestilling: Viderestil altid viderestil alle opkald. Hvis optaget viderestil opkald, hvis du allerede taler i telefonen. Ikke kontakt viderestil opkald, hvis telefonen er slukket, eller hvis der ikke kan opnås kontakt. Intet svar viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist (operatørafhængigt). Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Opsætning } fanen Opkald } Viderestil opk. 2 Vælg en opkaldstype, en af indstillingerne for viderestilling, og vælg Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, og tryk på Slå op for at finde kontakten i telefonbogen, OK. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 31

32 Opkald Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling, og tryk på Deaktiver. Sådan kontrolleres alle indstillinger for viderestilling } Opsætning } fanen Opkald } Viderestil opk. } Kontroller alt. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere mere end et taleopkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende taleopkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald og derefter skifte mellem de to opkald. Tjenesten Opkald venter Hvis tjenesten Opkald venter er aktiveret, hører du et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres eller deaktiveres tjenesten Opkald venter } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Opkald venter. Sådan foretages et nyt opkald 1 Tryk på Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil ringe til, Kald op. Modtagelse af opkald nr. 2 Når du modtager opkald nr. 2, kan du gøre følgende: Vælg Svare for at besvare opkald nr. 2 og parkere det igangværende opkald. Tryk på Optaget, hvis du vil afvise opkald nr. 2 og fortsætte det igangværende opkald. Vælg Udskift aktive opk. for at besvare opkald nr. 2 og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to opkald Når du har et igangværende taleopkald og et parkeret taleopkald, kan du gøre følgende: Tryk på Skift for at skifte mellem de to opkald. Tryk på, og vælg Tilslut opkald for at forbinde de to samtaler til en konference. Tryk på, og vælg Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. 32 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

33 Opkald Tryk på Afb. opk. for at afslutte det igangværende opkald, og tryk derefter på Ja for at hente det parkerede opkald. Tryk to gange på Afb. opk. for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer I en konference kan du føre samtale med op til fem andre personer. Du kan også parkere en konference, mens du foretager et andet opkald. Der opkræves muligvis yderligere for opkald med flere deltagere. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Oprettelse af en konference Du skal have ét igangværende opkald og ét parkeret opkald for at oprette en konference. Sådan forbindes de to samtaler til en konference Tryk på, og vælg Tilslut opkald. Sådan tilføjes en ny deltager 1 Tryk på Parker for at parkere forbundne opkald. 2 Tryk på, og vælg Tilf. opkald. 3 Ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencen. 4 Tryk på, og vælg Tilslut opkald. 5 Gentag trin 1-4 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan kobles en deltager ud 1 Tryk på, og vælg Slut. 2 Gå til deltageren, og tryk på Vælg. Sådan afsluttes konferencen Tryk på Afb. opk. Sådan taler du privat Du kan føre en privat samtale med en af deltagerne og parkere de øvrige deltagere. Sådan startes en privat samtale 1 Tryk på, og vælg Tal med for at vælge den deltager, som du vil tale med. 2 Tryk på, og vælg Tilslut opkald for at genoptage konferencen. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 33

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere