Ansøgninger. På vegne af Johnna Thygesen & Jesper Strøhøj-Andersen. på vegne af BV-Ejendomme Aps BILAG 5 / KOMMUNEPLAN 2013 NOTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger. På vegne af Johnna Thygesen & Jesper Strøhøj-Andersen. på vegne af BV-Ejendomme Aps BILAG 5 / KOMMUNEPLAN 2013 NOTAT"

Transkript

1 BILAG 5 / KOMMUNEPLAN 2013 Ansøgninger Nr. Projekt Ansøger 01 Sommerhusudstykning Strandvejen 79, Skibby Matr. nr. 77hd mm, Skuldelev by, Skuldelev Leo Christiansen Strandvejen Skibby NOTAT slckn/10. december Enfamiliehus Skuldelevvej 25A, Skibby Advokat Jesper Bang Agnetevej Holte På vegne af Johnna Thygesen & Jesper Strøhøj-Andersen 03 Overførsel af sommerhusområde til byzone Borgmarken, Slangerup 04 Seniorlandsby Møllevej 91, Jægerspris Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lystofte v/ Henning Jørgensen Borgmarken Slangerup Arkitekt Bent Rohde Orebjergvej Jægerspris på vegne af BV-Ejendomme Aps 05 Overførsel til byzone med henblik på udvikling Marbækvej 6, Skibby Matr. nr. 14 m.fl nye boligparceller Mejerigårdsvej 26, Lyngerup Matr. nr. 6a, Lyngerup by, Gerlev 07 Fremrykning af frigivelse i rækkefølgeplan Lystrupvej B Etablering af boligområde Skuldelevvej 25A, Skibby 09 Opstilling af vindmølle på 45 meter Østergaardsvej 35, Dalby A/S Rich. Frederiksen & Co. v/ Hans Frederiksen Landinspektørgruppen på vegne af Carsten Nielsen AFP Rådgivning Aps v/ Henrik Svanholm Johnna Thygesen & Jesper Strøhøj-Andersen Østergaard Mosteri & Frugtplantage 1 Opstilling af vindmøller på 125 meter Matr. nr. 2d og 15, Kyndby by, Kyndby LE34 på vegne af: Københavns Energi Karsten Falkentoft Pia Hess Jørgensen

2 Ansøgning nr. 1 Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund Att.: Karen B. Rasmussen LE34 Frederikssund Lundevej Frederikssund Tlf : Web: Kasper Svendsen LE34 Direkte: Mobil: Dato: Initialer: kas / kas Projekt: Dokument: D Matr.nr. 77fy, 77hd m.fl. Skuldelev By, Skuldelev Ansøgning om udstykning - Strandvejen 79 Leo Christiansen, der ejer landbrugsejendommen matr.nr. 77fy, 77hd m.fl. Skuldelev By, Skuldelev beliggende Strandvejen 79, 4050 Skibby har siden 2002 flere gange ansøgt om udstykning af sommerhusparceller i Skibby Kommune og efter kommunesammenlægningen også Frederikssund Kommune. Ansøgning om udstykning af 6 sommerhusparceller i 2002 I sommeren 2002 søger Leo Christiansen om principiel tilladelse til udstykning af 6 sommerhusparceller på en del af matr.nr. 77fy (i dag betegnet 77hd). Kopi af kortbilag (bilag 1a) fra ansøgningen vedlægges. I brev af d. 27. september 2002 (bilag 1b) meddelte Skibby Kommune at Teknisk Udvalg ville se positivt på en ansøgning medio 2004 om, at udstykningen medtages i kommunens ønsker til revision af regionplan Ansøgning om udstykning af yderligere 6 sommerhusparceller i 2003 I marts 2003 (bilag 2a) fremsender Leo Christiansen et tillæg til ansøgningen fra 2002 vedrørende yderligere 6 sommerhusparceller fra 77fy (også i dag betegnet 77fy). I brev af 11. marts 2003 (bilag 2b) meddelte Skibby Kommune at de to ansøgninger ville blive medtaget i kommunens ønsker til revision af regionplan Genansøgning om udstykning af 12 sommerhusparceller i 2005 Efter et møde på Skibby Kommune i sommeren 2005 gør Leo Christiansen i vedlagte brev af d (bilag 3a), under henvisning til de to tidligere ansøgninger, kommunen opmærksom på, at han fortsat ønsker at komme i betragtning, når revisionen af regionplan 2005 finder sted. Skibby Kommune meddeler i vedlagt brev af d (bilag 3b), at de ikke vil få del i de sommerhusudstykninger, som regeringen vil tillade. Ansøgning om udstykning af 15 sommerhusparceller i 2007 På vegne af Leo Christiansen søger landinspektør Erik Jensen fra LE34 om tilladelse til udstykning af 15 sommerhusparceller 6 fra 77hd og 9 fra 77fy (bilag 4a og 4b). Frederikssund Kommune beder i vedlagt brev af d (bilag 4c) om angivelse af særlige omstændigheder for udstykningen, hvilket fremsendes d (bilag 4d). D modtages afslag fra Frederikssund Kommune (bilag 4e), der nu kortfattet henviser til kommuneplanlægningen, hvor nye arealer til sommerhuse udlægges jf. rammerne i Fingerplan 2007 og at denne i øvrigt ikke giver mulighed for at udlægge nye arealer til sommerhuse ved den forestående kommuneplanrevision. LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S Søren Boysen Lars Vognsen Christensen Dorte Ellegaard Jørgen Bang Jakobsen Henrik Weiersøe Jensen Henrik Lennartz-Johansen Steen Lund Jens T. B. Madsen Anders Nygaard Møller Gunnar Aage Medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening

3 Nye sommerhusområder i Frederikssund Kommune Gennem en artikel bragt i Frederiksborg Amtsavis tirsdag d blev Leo Christiansen bekendt med at Frederikssund Kommune har søgt Miljøministeriet om tilladelse til at udlægge en granplantage i Over Dråby Strand som sommerhusområde. Leo Christiansen føler sig i den forbindelse overset, da han gentagne gange har gjort kommunen opmærksom på sit ønske om udstykning. Frederikssund Kommune bedes derfor gøre en indsats for at få Miljøministeriet til at behandle ønsket om udstykning af 6 sommerhusparceller fra matr.nr. 77hd og 9 sommerhusparceller fra matr.nr. 77fy jf. kortbilaget fra ansøgningen fra Subsidiært ser Leo Christiansen gerne sit ønske om udstykning medtaget ved den førstkommende kommuneplanrevision. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående eller vedlagte dokumenter kan jeg kontaktes på tlf.: Med venlig hilsen LE34 Kasper Svendsen LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S Søren Boysen Lars Vognsen Christensen Dorte Ellegaard Jørgen Bang Jakobsen Henrik Weiersøe Jensen Henrik Lennartz-Johansen Steen Lund Jens T. B. Madsen Anders Nygaard Møller Gunnar Aage Medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Ansøgning nr. 2

18

19

20

21 Ansøgning nr. 3

22 Ansøgning nr. 4

23 [nedskaleret]

24

25

26

27

28

29

30

31 Ansøgning nr. 5

32 Ansøgning nr. 6

33

34

35

36 Ansøgning nr. 7 Frederikssund Kommune. Att. Planafdelingen, Slangerup. Sue Ling Choong Knudsen Lejre, den 26. juli 2012 Ang. Kommuneplan 2013 Boligområde B 3.28 ved Lystrupvej. I forlængelse af telefonsamtale d. 24. juli d.å., skal undertegnede herved som rettighedshaver til det ovenstående boligområde, matr. nr. 4 am og 4 bb Slangerup by, Slangerup beliggende Lystrupvej 6, 3550 Slangerup bekræfte en væsentlig interesse i, at det i Kommuneplan nævnte område B3.28 kan frigives til opførelse af boligbyggeri i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013 og som åben-lavt eller tæt-lavt boligbyggeri med maksimalt 1½ etage og med maks.højde på 8,5 m beregnet fra højeste sokkelpunkt. Arealet er til dels stærkt skrånende, hvorfor dette taler for et byggeri, hvor der tillige sker en udnyttelse af arealet med mulighed for en ekstra kælderetage. Boligområde B 3.28 ønskes frigivet i 2015 da der i lokalområdet er en stor og konkret interesse i at bebygge området med attraktive boliger, der kan medvirke til at fastholde Slangerup som attraktivt bosætningsområde. I årene vil der i Frederikssund Kommune ifølge kommunens befolkningsprognose være en nettotilflytning på personer. Da der samtidigt er et faldende antal skolesøgende børn på 261 børn i alderen fra 6 16 år fra , vil en frigivelse af areal B 3.28 derfor kunne modvirke, at skolesøgende børn i Slangerup evt. skal flyttes til andre skoler i kommunen eller hindre, at skoleklasser sammenlægges med et højt antal børn i hver klasse. Der er konkrete planer om at opføre attraktive boliger på området med en sammenligning med de kendte Fredensborg-boliger, som er opført i høj kvalitet og med en stor arkitektonisk værdi. En bebyggelsespct. for området kunne svare til den, der gælder for Boligområde B 3.27, nemlig 30 for åben-lav og 40 for tæt-lavt boligbyggeri. Matr. 4 bb ønskes dog udlagt som grønt fællesareal. I forbindelse med nyopførelse af det nye hospital i Hillerød er der knyttet kontakter m.h.p. at de kommende boliger kan tænkes anvendt til læger og sundhedspersonale, hvilken befolkningsgruppe kan tilføre Frederikssund Kommune et forbedret skattegrundlag. Hvis kommunen ønsker at få et bedre skattegrundlag på denne baggrund, vil en frigivelse af arealet i 2015 kunne medføre dette.

37 Side 2 Da det af kommunens egen befolkningsprognose også ses anført, at der i perioden fra 2012 til 2016 er en kraftig forøgelse af antal ældre borgere over 65 år med personer, har undertegnede også fået etableret en kontakt til en større kapitalfond, der er interesseret i at medvirke til opførelse af boliger til ældre personer, hvorfor fonden har udvist en særlig interesse for område B Jeg skal afslutningsvist henvise til de mange konstruktive drøftelser med Frederikssund Kommune siden 2004, herunder med tidligere borgmester Bent Lund og nuværende borgmester Ole Find Jensen foruden drøftelser med Anker Riis og Peter Ryborg. Sidstnævnte har senest d. 21. oktober 2011 ved telefonsamtale overfor mig tilkendegivet, at alt kører planmæssigt m.h.p. at Område B 3.28 senere kan frigives til beboelsesområde. Ved nærværende henvendelse skal jeg derfor blot bekræfte, at der fremdeles er en meget seriøs og forøget interesse i at Område B 3.28 udvikles i en konstruktiv dialog med Frederikssund Kommune. Interessen er ikke blevet mindre af, at der i Hillerød er helt konkrete planer om opførelse af et helt nyt sygehus, hvilket kan begrunde, at Frederikssund Kommune ved en frigivelse af Område B 3.28 i 2015 kan profitere af de aktuelle kontakter, som jeg har for knyttet i den forbindelse. Der ønskes derfor en politisk accept af, at området kan frigives i En senere frigivelse vil ikke kunne tiltrække sundhedspersonalet fra det nye Hillerød Hospital i samme omfang, da der i så fald vil være tale om en individuel bosætning for dette personale. Jeg ser frem til at blive holdt løbende orienteret om kommunens fortsatte planlægningsarbejde for arealet i relation til Kommuneplan 2013 og deltager gerne i et møde med kommunen herom. Måtte kommunen have behov for supplerende informationer til brug for sagens behandling, står jeg tillige gerne til rådighed herfor. Med venlig hilsen f. AFP Rådgivning Aps Henrik Svanholm, direktør Bygaden 29, 4320 Lejre St. Tlf

38 Ansøgning nr. 8 Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund Plan- og udviklingschef Anker Riis Formand for planudvalget John Schmidt Andersen Skibby, den 11. november 2012 Ansøgning om inddragelse af matr. nr. 11 h Skibby by, Skibby, beliggende Skuldelevvej 25, 4050 Skibby i kommuneplan 2012/2013 med efterfølgende udarbejdelse af lokalplan for etablering af boligområde med bebyggelse af nye helårsboliger. Vi skal hermed ansøge om inddragelse af del 1 af matr. nr. 11h Skibby by, Skibby, på m2 i kommuneplan 2012/2013 med efterfølgende udarbejdelse af lokalplan for etablering af boligområde med bebyggelse af nye helårsboliger i stil med Jernhøjvænge, Skibby. Vi har tidligere ansøgt om inddragelse af del 2 af matr.nr. 11h Skibby by, Skibby på m2,heraf vej 129 m2, til brug for ny helårsbeboelse. De 2 ansøgte inddragelser er vist henholdsvis på vedlagte udstykningsplan dateret og det fulde matr. kort af Matr.nr. 11 h Skibby by, Skibby er beliggende direkte til Skibby by og byzone og som naturlig udbygning af Skibby i samme stil som Jernhøjvænge, med tilsvarende adgang til friarealerne i Nordmandsmosen, tæt på Skibby bymidte og fra området er der udbygget cykelsti og stisystem det meste af vejen til Marbækskolen. I den nuværende kommuneplan er der udlagt boligområder i Skibby, hvor det kan konstateres, at der på disse udlagte boligområder ikke er sket udvikling af Skibby med etablering af boliger. Ansøgningen sker bl.a. med henvisning Bjarne HC Nielsen positive oplysning, i Frederiksborg Amts Avis, om Frederikssund Kommunes velvillighed for initiativ fra kommunens borger i forbindelse med, at skabe udvikling. Vi vil gerne som Bjarne HC Nielsen være med til at skabe udvikling ved udbygning af boligområde i Skibby. Vi ansøger således om ovennævnte til medtagelse i kommuneplan 2012/2013. Hvis der i øvrigt er spørgsmål og/eller kommentarer til nærværende står vi naturligvis til rådighed på og vi deltager også gerne i et uddybningsmøde. Med venlig hilsen Johnna Thygesen Jesper Strøhøj-Andersen JOHNNA THYGESEN OG JESPER STRØHØJ-ANDERSEN Skuldelevvej Skibby tlf , fax

39 h De/nr.! af /I m 2 I I I " / De/nr.2 af /I h. I /397 m 2 heraf ve} : /29 m2 I \ ~ ~I ~I " ~I gx Gi'1 ~I 3 5 ~ I - I II ~ 1 I 1 I I II I \ udstykning SlwldøltJwøj, Skibby af mstr. nr. 11h Skibby By, Skibby Jr.nr.: 2O()8.,(J194 MåIfoIhold 1:800 DeJfD:28. jan \. Lsndlntlpflfct.""". CS,.tenB." &I /Qn.ttvp Tøftøbllkkøn 17, BØJ( 11, 34BO BlrlcM6d TIf 4IJBf 0736 FIIX 46 B2 0736

40 Udskrevet: :18:17 Papir: A4-PORTRAIT Målestok: 1:2506 Frederikssund Kommune

41 Ansøgning nr. 9

42 Beskrivelse af Vindmøllen: Den nye Nordtank vindmølle har en totalhøjde til vingespids på 45 meter. Den fremstår med et 32 meter lukket rørtårn i en ikke-reflekterende hvid farve. Vindmøllen vil med den planlagte placering (det eksisterende fundament) ligge 25 meter fra eksisterende bygninger på matriklen. Vindmøllen vil have følgende afstande. I henhold til lovgivning: CIR1H nr 9295 af 22/05/2009 Nærmeste nabo meter til evt. vestlig nyudstykning (4x Mølle højde) Nærmeste eksisterende nabo i landsbyzone er 235 meter (4x Mølle højde) Nærmeste kyst er 3260 meter (3000 Meter) Nærmeste eksisterende vindmølle 1470 meter. DONG Møller. (28x Mølle højde) Næst nærmeste eksisterende vindmølle 2510 meter. Svanholm Møller (28x Mølle højde) Vindmøllen overholder alle støjkrav ud fra gældende støjkrav. Dette er påvist i rapport fra EMD Aalborg. Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" Grundlag for den opgradering af Vindmøllen: I virksomheden har vi valgt en mere CO2-venlig produktion samt drift. Dette er noget, vi lægger vægt på i sammenhæng med markedsføring af vores produkter, og vi har mærket en fremgang i forhold til at vinde ind på et mere grønt marked. Med vindmøllen har vi har allerede set forbedring med vores forbrug af el, deraf har vi konstateret, hvor der kan forbedres endnu mere i forhold til vores lokalitet. Dette er med henblik på de vejrforhold vi har i vores lokalområde, og deres virkemåde på vindmøllen. Energibehovet på ejendommen, såfremt vi ikke havde en vindmølle, ligger på omkring KW. Vores eksisterende vindmølle producerer ca kw, hvoraf vi leverer kw tilbage til nettet, og vi forbruger KW selv i vores egen installation. Det vil sige, at den nuværende løsning reducerer vores energibehov fra KW til KW.

43 Vindmøllens virkemåde er, at den skal være hvor det blæser, det vil sige, vi har brug for at få møllens Nacelle / narv højere op (ca. 32 meter), da dette vil give en mere konstant produktion. Det vindmønster, der er normen for vores område, ligger med en syd vestlig middel vind, på 5m/s og stød, som rammer 8-10m/s. Dette er normalt kategoriseret som lav vind, og med vores nuværende vindmølle vil vindproduktionen blive ca. 2-7KW, hvor imod den ansøgte vindmølle vil afgive 15-25kw ved samme vindmønster ( lav vind ), og derved give os en langt bedre virkningsgrad. Vindmøllen og lokalsamfundet kan også forenes, da der ved opsætningen af den ansøgte vindmølle vil blive afgivet mere strøm tilbage på nettet ved kraftigere vind, og derved sørge for at et ca. antal på husstande får dækket deres elforbrug af CO2-neutral elproduktion fra den lokale mølle. Antallet af husstande afhænger selvfølgelig af hvor kraftig vinden er. Dette kan nemt påvises, da vi ligger sidst på linjen, og den producerede strøm vil blive afgivet til de husstande der ligger før os på linjen, inden de modtager deres el, som er produceret af kulkraft. Vedlagt: Opstalt af Nordtank NTK-150 XLR Placeringskort af Nordtank NTK150 XLR i forhold til naboer Støjmåling for Nordtank NTK150 XLR på matrikel 6a Dalby by krogstrup Statisk beregning for fundament for Nordtank NTK-150 XLR Grafiskoversigt over nuværende og fremtidig el-produktion samt forbrug Datablad for Nordtank NTK-150 XLR Betaling af byggesagsgebyr sker af byggeherre. Spørgsmål eller kommentarer for yderlig belysning af sagen er altid velkomne og bedes rettet til undertegnede på telefon Ønsker i uddybelse af fremsendte eller andet i sagen er i naturligvis meget velkomne til at kontakte mig. Med venlig hilsen Østergaard Mosteri & Frugtplantage Ulrik Hemming Hansen Projektleder

44

45 Oversigtskort Rev.1.1 Placering af Nordtank NTK 150 XLR Placering til nærmeste nabo skel (min. 200m / 4x møllens totalhøjde) Placering til nærmeste eksisterende vindmølle (min. 28x møllehøjde) Placering til nærmeste kyst (min. 3km) Vindmøllens total højde er 45meter

46 Nærmeste Nabo, skel 235meter

47 Nærmeste Kystlinje 3260meter

48 Nærmeste eksisterende vindmølle meter

49 Næst nærmeste eksisterende vindmølle meter

50 Projekt: Husstandsmølle DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 150kW Nordtank mølle DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Generisk oktavbåndsfordeling samt 6 m/s støjtal baseret på 8 m/s støjtal anvendt. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. WindPRO version Mar 2011 Udskrevet/Side :43 / 1 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :42/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner Oktavdata nominel af vindhastighed vindhastighed UTM WGS84 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 NORDTANK !O! nav: 32,5 m (2) Nej NORDTANK ,6 32,5 USER Level 0 - official /1989 6,0 95,2 8,0 97,2 Nej Generisk *) *)Bemærk: Een eller flere støjdata for denne vindmølle er generisk eller indtastet af bruger Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Nabo 1 (ejer) ,0 1,5 6,0 42,0 47,7 Nej A 8,0 44,0 49,7 Nej B Nabo 2 (Dalby) ,8 1,5 6,0 42,0 37,0 Ja B 8,0 44,0 39,0 Ja C Nabo ,0 1,5 6,0 42,0 29,8 Ja C 8,0 44,0 31,8 Ja D Birkeskovskant ,0 1,5 6,0 42,0 38,4 Ja D 8,0 44,0 40,4 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO 1 A 70 B 244 C 516 D 210 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

51 Projekt: Husstandsmølle Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Generisk oktavbåndsfordeling samt 6 m/s støjtal baseret på 8 m/s støjtal anvendt. DECIBEL - Detaljerede resultater Beregning: 150kW Nordtank mølle Støjberegningsmetode: Dansk 2007 Støj [db(a)] Vindhastighed [m/s] 8 Nabo 1 (ejer) (A) 9 WindPRO version Mar 2011 Udskrevet/Side :43 / 2 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :42/ Lydniveau Vindhastighed Krav Vindmøllestøj Krav overholdt? [m/s] [db(a)] [db(a)] 6,0 42,0 47,7 Nej 8,0 44,0 49,7 Nej Krav Vindmøllestøj Nabo 2 (Dalby) (B) Lydniveau Vindhastighed Krav Vindmøllestøj Krav overholdt? [m/s] [db(a)] [db(a)] 6,0 42,0 37,0 Ja 8,0 44,0 39,0 Ja Støj [db(a)] Vindhastighed [m/s] 8 9 Krav Vindmøllestøj Nabo 3 (C) Lydniveau Vindhastighed Krav Vindmøllestøj Krav overholdt? [m/s] [db(a)] [db(a)] 6,0 42,0 29,8 Ja 8,0 44,0 31,8 Ja Støj [db(a)] Vindhastighed [m/s] 8 9 Krav Vindmøllestøj WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

52 Projekt: Husstandsmølle Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Generisk oktavbåndsfordeling samt 6 m/s støjtal baseret på 8 m/s støjtal anvendt. DECIBEL - Detaljerede resultater Beregning: 150kW Nordtank mølle Støjberegningsmetode: Dansk 2007 Støj [db(a)] Vindhastighed [m/s] 8 Birkeskovskant (D) 9 WindPRO version Mar 2011 Udskrevet/Side :43 / 3 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :42/ Lydniveau Vindhastighed Krav Vindmøllestøj Krav overholdt? [m/s] [db(a)] [db(a)] 6,0 42,0 38,4 Ja 8,0 44,0 40,4 Ja Krav Vindmøllestøj WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

53 Projekt: Husstandsmølle Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Generisk oktavbåndsfordeling samt 6 m/s støjtal baseret på 8 m/s støjtal anvendt. DECIBEL - Forudsætninger for støjberegning Beregning: 150kW Nordtank mølle Støjberegningsmetode: Dansk 2007 Støjberegningsmetode: Dansk 2007 Vindhastighed: 6,0 m/s - 8,0 m/s, Skridt 2,0 m/s Terrænkorrektion: -1.5 db(a) Landplacering Meteorologisk koefficient, C0: 0,0 db Kravtype i beregning: 1: Møllestøj i forhold til fast krav (DK, DE, SE, NL etc.) Støjdata i beregningen: Alle støjværdier er middelværdier (Lwa) (Normal) Rentoner: Rentonestraf adderes til krav: 5,0 db(a) Beregningshøjde når der mangler værdi fra Støjdataobjekt: 1,5 m Tillad ikke at modellens beregningshøjde overskrives med højde fra Støjdataobjekt Afvigelse fra "officielle" støjkrav. Negativ betyder mere restriktiv, positiv mindre restriktiv.: 0,0 db(a) Oktavdata kræves Luftdæmpning [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,0 2,0 3,6 8,8 29,0 104,5 WindPRO version Mar 2011 Udskrevet/Side :43 / 4 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :42/ Vindmølle: NORDTANK !O! Støj: Level 0 - official /1989 Kilde Kilde/dato Oprettet af Ændret Nordtank USER :26 Oktavdata Status Navhøjde Vindhastighed LwA,ref Rentoner [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] Fra hældning 32,5 6,0 95,2 Nej Generisk data 76,8 83,8 87,2 89,8 89,6 86,7 81,9 72,4 Fra windcat 8,0 97,2 Nej Generisk data 78,8 85,8 89,2 91,8 91,6 88,7 83,9 74,4 SFO: Nabo 1 (ejer)-a Foruddefineret beregning: Dansk 2007, åbent land Imissionshøjde: Anvend standardværdi for beregningsmodellen Støjkrav: 6,0 [m/s] 8,0 [m/s] 42,0 db(a) 44,0 db(a) Afstandskrav: 0,0 m SFO: Nabo 2 (Dalby)-B Foruddefineret beregning: Dansk 2007, åbent land Imissionshøjde: Anvend standardværdi for beregningsmodellen Støjkrav: 6,0 [m/s] 8,0 [m/s] 42,0 db(a) 44,0 db(a) Afstandskrav: 0,0 m SFO: Nabo 3-C Foruddefineret beregning: Dansk 2007, åbent land Imissionshøjde: Anvend standardværdi for beregningsmodellen Støjkrav: Afstandskrav: 0,0 m WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

54 Projekt: Husstandsmølle Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Generisk oktavbåndsfordeling samt 6 m/s støjtal baseret på 8 m/s støjtal anvendt. DECIBEL - Forudsætninger for støjberegning Beregning: 150kW Nordtank mølle Støjberegningsmetode: Dansk 2007 SFO: Birkeskovskant-D Foruddefineret beregning: Dansk 2007, åbent land Imissionshøjde: Anvend standardværdi for beregningsmodellen Støjkrav: 6,0 [m/s] 8,0 [m/s] 42,0 db(a) 44,0 db(a) Afstandskrav: 0,0 m WindPRO version Mar 2011 Udskrevet/Side :43 / 5 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :42/ WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

55 Projekt: Husstandsmølle Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Generisk oktavbåndsfordeling samt 6 m/s støjtal baseret på 8 m/s støjtal anvendt. DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: 150kW Nordtank mølle Støjberegningsmetode: Dansk 2007 WindPRO version Mar 2011 Udskrevet/Side :43 / 6 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :42/ m Kort: Jyllinge 1513 IV NØ, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM WGS 84 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 32,0 db(a) 37,0 db(a) 42,0 db(a) 47,0 db(a) 52,0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

56 Projekt: Husstandsmølle Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Generisk oktavbåndsfordeling samt 6 m/s støjtal baseret på 8 m/s støjtal anvendt. DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: 150kW Nordtank mølle Støjberegningsmetode: Dansk 2007 WindPRO version Mar 2011 Udskrevet/Side :43 / 7 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :42/ m Kort: Jyllinge 1513 IV NØ, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM WGS 84 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 34,0 db(a) 39,0 db(a) 44,0 db(a) 49,0 db(a) 54,0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

57 Produktions og forbrugs oversigt Østergaard Mosteri & Frugtplantage Rev Der er fortaget rettelser i formler, til udregning af average Gennemsnits hustand forbrug pr. år Gennemsnits hustand forbrug pr. md. (KW) 4500 (KW) 375 Total Produktion - NTK22-55 Eksisterende Situation - NORDTANK-NTK Forbrug af Vindmølle produktion til Virksomhed Vindmølle "NTK" til net Antal Husstande der som er dækket med strøm "average" Forbrug i Virksomhed Køb fra DONG- Energy Total forbrug på Privat installationen forbrug Ny Situation - NORDTANK-XLR 150 Nordtank 150XLR - Produktion. Vindmølle "XLR" ca. til net Antal Husstande der som er dækket med strøm "average" 150KW (KW) (KW) (KW) (Stk.) (KW) (KW) (KW) (KW) (Gens. KW alle møller i DK) (KW) (Stk.) Jan feb mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total KW PRODUKTION & FORBRUG Total Produktion - NTK22-55 Vindmølle "NTK" til net Køb fra DONG-Energy Nordtank 150XLR - Produktion. Vindmølle "XLR" ca. til net Jan. feb. mar. Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Md.

58 Husstande Antal Husstande med NTK22-55 / NTK150XLR Antal Husstande der som er dækket med strøm "average" NTK22-55 Antal Husstande der som er dækket med strøm "average" 150KW Jan. feb. mar. Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Md.

59

60

61

62

63

64

65

66 Frederikssund Kommune Plan & Udvikling Torvet Frederikssund ATT: Sue Dato: Init: UHH Tlf: Mob Mail Ændring til byggeansøgning Ny vindmølle skal opsættes på nyt anvist areal i henhold til nedenstående ændringer. Der er stadig tale om nedtagning af eksisterende NTK husstandsmølle, men dette er qua godkendt tilladelse til opsætning af ny vindmølle, fra både Frederikssund kommunen samt Dong & Energinet.dk. Placering: Matrikel: Bygherre: Ansøger: Rådgivende Ing.: Østergaardsvej 35, Dalby 3630 Jægerspris 6a Dalby By, Krogstrup Poul Hemming Hansen Ulrik Hemming Hansen Østergaardsvej 35, Dalby 3630 Jægerspris KPR Consult A/S Henrik Hagemann Kamstrup Lyngsø allé 3a 2970 Hørsholm På vegne af bygherre ansøges der hermed om at opsætte ny Nordtank NTK- 150 XLR på nyt angivet areal. (Der foreligger 2 forslag til vindmøllens placering i denne ansøgning) Ændringer omfatter: Udgravning og etablering af nyt fundament i henhold til tegningsmateriale, på nyt areal. Opsætning af ny vindmølle. (Nordtank NTK-150 XLR) Omlægning af el-installation til ny mølle (fortsat tilsluttet egen installation) Nedtagning af eksisterende husstandsmølle Registering samt tinglysning af GPS koordinater på gammelt fundament derefter tildækkes det i henhold til BR10 reglement omkring fjernelse af fundamenter.

67 Beskrivelse af vindmøllen samt forslag til placering: Den nye Nordtank vindmølle har en totalhøjde til vingespids på 45 meter. Den fremstår med et 32 meter lukket rørtårn i en ikke-reflekterende hvid farve. Vindmøllen vil med den nye placering ligge umiddelbart nordøst eller øst for bebygget areal på matrikel 6A afhængig af forslag. Forslag 1. (Prioritet 2) Ca. 213 meter fra eksisterende bygninger på matriklen (østlig længe). Området ligger umiddelbart på en lidt højere kote i forhold til den eksisterende vindmølleposition. Den har en bedre afstand til Svanholm skoven, som skaber en del turbulens og sænker el produktionen. Dette er konstateret med vores eksisterende vindmølle under blæst fra sydvestlig retning. Forslag 2. (Prioritet 1 Højere el produktion) Ca. 322 meter fra eksisterende bygninger på matriklen (nordlig hal). Området ligger et godt stykke fra Svanholmen skoven, som skaber en del turbulens og sænker el produktionen. Dette er konstateret med vores eksisterende vindmølle under blæst fra sydvestlig retning. Ydermere er området beliggende på en bakketop, hvor vindmøllen vil få en øget produktion grundet en højere kote. Gennem de sidste 40 år har Ejer Poul H. Hansen, opbygget en indgående viden omkring dette område, og har konstateret følgende: Vinden er meget konstant på denne top når det blæser, er uden for mange afbrydelser i flowet. Den beplantning, der har været på dette område, er det område på hele matriklen, hvor der er blevet konstateret flest vindfælder efter forekomst af kraftig blæst. Vindmøllen vil have følgende afstande med de nye placeringsforslag I henhold til lovgivning: CIR1H nr af 22/05/2009 (* Krav i parentes) Forslag 1. Matrikel6A (Prioritet 2) Nærmeste nabo meter til den vestlige ny-udstykning (6x Mølle højde 270 meter) Nærmeste eksisterende nabo i landsbyzone er 440 meter (6x Mølle højde meter) Nærmeste kyst er 3390 meter (3000 Meter) Nærmeste eksisterende vindmølle 1300 meter. (28x Mølle højde) Forslag 2 Matrikel 5D (Prioritet 1) Nærmeste nabo meter til den vestlige ny-udstykning (6x Mølle højde 270 meter) Nærmeste eksisterende nabo i landsbyzone er 468 meter (6x Mølle højde meter) Nærmeste kyst er 3150 meter (3000 Meter) Nærmeste eksisterende vindmølle 1260 meter. (28x Mølle højde)

68 Vindmøllen overholder alle støjkrav ud fra gældende regler. Dette er påvist i rapport fra EMD Aalborg. Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" Vedlagt dokumenter: Placeringskort af Nordtank NTK150 XLR i forhold til naboer o Forslag 1 Matrikel 6A o Forslag 2 Matrikel 5D Fotoillustration af begge forslag Spørgsmål eller kommentarer for yderlig belysning af sagen er altid velkomne og bedes rettet til undertegnede på telefon Med venlig hilsen Østergaard Mosteri & Frugtplantage Ulrik Hemming Hansen Projektleder

69 Oversigtskort Placering af Nordtank NTK 150 XLR på areal (matr. 6A) Placering til nærmeste nabo skel (min. 200m / 6x møllens totalhøjde) Placering til nærmeste eksisterende vindmølle (min. 28x møllehøjde) Placering til nærmeste kyst (min. 3km) Vindmøllens total højde er 45meter

70 Nærmeste Nabo, skel 429meter

71 Nærmeste Nabo, skel 411meter (Ny-udstykning)

72 Nærmeste eksisterende vindmølle meter

73 Nærmeste Kystlinje 3390meter

74 Oversigtskort Placering af Nordtank NTK 150 XLR Areal på bakketop (Matr. 5D) Placering til nærmeste nabo skel (min. 200m / 6x møllens totalhøjde) Placering til nærmeste eksisterende vindmølle (min. 28x møllehøjde) Placering til nærmeste kyst (min. 3km) Vindmøllens total højde er 45meter

75 Nærmeste Nabo, skel 468meter

76 Nærmeste Nabo, skel 415meter (Ny-udstykning)

77 Nærmeste eksisterende vindmølle meter

78 Nærmeste Kystlinje 3150meter

79 Fotoillustration af NTK150XLR Denne position tager udgangspunkt i at møllen skal flyttes i henhold til kommunens regler omkring 6x møllens højde

80 Retning Sydvest mod Svanholm-skoven

81 Placering af NTK150XLR på Matr. 5D ud fra optimal produktion Denne position tager udgangspunkt i den optimale produktion. På denne bakketop blæser det altid!

82 Retning Nordvest mod Dalbyhuse

83 Retning Nord mod Jægerspris

84 Retning Øst mod hovedvej-53

85 Ansøgning nr. 10 Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet Frederikssund LE34 TEL E A/S Energivej Ballerup Tlf: Web: Opstilling af vindmøller ved Kyndby - Interessetilkendegivelse Vindkraft bliver en helt central energikilde i fremtidens danske energisystem. Det har både regeringen og Klimakommissionen understreget, og opgaven i de kommende år er at finde egnede lokaliteter til udbygningen, hvilket som bekendt er en opgave I arbejder med i Frederikssund kommune. Bo Nielsson Direkte: Dato: Projekt: T11513 Dokument: D Side 1 af 1 Københavns Energi ønsker også at være med til at sikre Danmark en energiforsyning fri for fossile brændsler. Københavns Energi er derfor i dialog med lodsejere i flere steder i landet for at finde egnede lokaliteter til opstilling af effektive vindmøller på op til 150 m og en effekt på 2 3 MW. I Frederikssund kommune er vi i dialog med Karsten Falkentoft matr. Nr. 2 d Kyndby, og Pia Hess Jørgensen 15, Kyndby, hvis jord vi har vurderet som egnet til opstilling af vindmøller. Området er angivet som område 5 i kommunens oplæg til vindmølleplan. I kan se vores foreslåede placeringer af vindmøller på den vedlagte plan. Planen forudsætter at beboelsen på matr nr. 15 Kyndby, nedlægges. Pia Hess Jørgensen oplyser at der er indsendt ansøgning om dette til Jordbrugskommissionen. Vi har været i kontakt med Region Hovedstaden vedrørende afklaring af eventuelle problemer i forhold til den del af arealet der er udlagt til råstofindvinding. Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden oplyser pr. telefon at dette ikke umiddelbart vil være til hinder for etablering af vindmøller og tilhørende adgangsveje. Han vil sende en skriftlig udtalelse vedrørende ovennævnte i løbet af uge 48. Vi ønsker at Frederikssund kommune indarbejder dette område i kommunens vindmølleplan, så der kan igangsættes en egentlig vindmølleplanlægning. Københavns Energi er indstillet på at bidrage med tilvejebringelsen af VVM redegørelsen og dermed sikre at der bliver taget de nødvendige hensyn i forhold til natur - og miljøpåvirkninger. Vi ønsker en så åben og gennemskuelig proces som muligt og vil tilstræbe at være i løbende dialog med både borgere, lodsejere og kommune. I er meget velkommende til at ringe til undertegnede med spørgsmål. For pressekontakt kan Astrid Skotte Københavns Energi kontaktes på tlf.: På kan I læse mere om Københavns Energis arbejde med vedvarende energi. Med venlig hilsen LE34 Bo Nielsson Pva Københavns Energi, Karsten Falkentoft og Pia Hess Jørgensen Bilag: Projektskitse LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S Søren Boysen Lars Vognsen Christensen Dorte Ellegaard Jørgen Bang Jakobsen Steen Nielsen Henrik Lennartz-Johansen Steen Lund Jens T. B. Madsen Anders Nygaard Møller Henrik Weiersøe Jensen Medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening

86 Projekt: Kyndby Beskrivelse: Forundersøgelse - opstilling af store møller DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 3xV90 - Jungedalsvej WindPRO version Jul 2012 Udskrevet/Side :33 / 1 Brugerlicens: Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København Annette Kjeldsen / Beregnet: :44/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,5 147,4, 290,4 m Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level 0 - calculated - Mode ,0 102,5 h 8,0 104,0 h Nej ,9 Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level 0 - calculated - Mode ,0 102,5 h 8,0 104,0 h Nej ,0 Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level 0 - calculated - Mode ,0 102,5 h 8,0 104,0 h Nej h) Beregnede oktav data anvendt Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (21) ,1 1,5 6,0 42, ,4 Ja Ja Ja A 8,0 44,0 39,9 Ja Ja B Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,3 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja B 8,0 44,0 37,8 Ja Ja C Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (23) ,2 1,5 6,0 37, ,6 Ja Ja Ja C 8,0 39,0 36,1 Ja Ja D Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (24) ,9 1,5 6,0 37, ,4 Ja Ja Ja D 8,0 39,0 34,9 Ja Ja E Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (25) ,4 1,5 6,0 42, ,5 Ja Ja Ja E 8,0 44,0 35,0 Ja Ja F Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (26) ,0 1,5 6,0 42, ,9 Ja Ja Ja F 8,0 44,0 35,4 Ja Ja G Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (27) ,4 1,5 6,0 42, ,7 Ja Ja Ja G 8,0 44,0 34,2 Ja Ja H Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (28) ,1 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja H 8,0 44,0 39,7 Ja Ja I Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (29) ,0 1,5 6,0 42, ,6 Ja Ja Ja I 8,0 44,0 32,1 Ja Ja J Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (30) ,1 1,5 6,0 42, ,9 Ja Ja Ja J 8,0 44,0 33,4 Ja Ja K Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (31) ,3 1,5 6,0 42, ,7 Ja Ja Ja K 8,0 44,0 32,2 Ja Ja L Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (32) ,0 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja L 8,0 44,0 40,8 Ja Ja M Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (33) ,3 1,5 6,0 37, ,5 Ja Ja Ja M 8,0 39,0 36,0 Ja Ja N Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (36) ,0 1,5 6,0 37, ,6 Ja Ja Ja N 8,0 39,0 36,1 Ja Ja O Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (37) ,6 1,5 6,0 42, ,6 Ja Ja Ja O 8,0 44,0 27,1 Ja Ja P Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (38) ,0 1,5 6,0 42, ,4 Ja Ja Ja P 8,0 44,0 25,9 Ja Ja Q Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (39) ,5 1,5 6,0 42, ,6 Ja Ja Ja Q 8,0 44,0 28,1 Ja Ja R Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (40) ,0 1,5 6,0 42, ,0 Ja Ja Ja R 8,0 44,0 29,5 Ja Ja S Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (41) ,0 1,5 6,0 42, ,7 Ja Ja Ja S 8,0 44,0 29,2 Ja Ja T Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (42) ,0 1,5 6,0 42, ,4 Ja Ja Ja T 8,0 44,0 36,9 Ja Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

87 Projekt: Kyndby Beskrivelse: Forundersøgelse - opstilling af store møller DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 3xV90 - Jungedalsvej WindPRO version Jul 2012 Udskrevet/Side :33 / 2 Brugerlicens: Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København Annette Kjeldsen / Beregnet: :44/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] U Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (43) ,0 1,5 6,0 42, ,7 Ja Ja Ja U 8,0 44,0 30,2 Ja Ja V Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (44) ,4 1,5 6,0 42, ,0 Ja Ja Ja V 8,0 44,0 37,5 Ja Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

88 Projekt: Kyndby Beskrivelse: Forundersøgelse - opstilling af store møller DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: 3xV90 - Jungedalsvej WindPRO version Jul 2012 Udskrevet/Side :33 / 3 Brugerlicens: Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København Annette Kjeldsen / Beregnet: :44/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6200_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

89 Projekt: Kyndby Beskrivelse: Forundersøgelse - opstilling af store møller DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: 3xV90 - Jungedalsvej WindPRO version Jul 2012 Udskrevet/Side :33 / 4 Brugerlicens: Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København Annette Kjeldsen / Beregnet: :44/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6200_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Arne Peter Nørrevang Lundegården Lejlighedsvej 2 4592 Sejerø DATO 23. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-48388 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

VISUAL - Hovedresultat

VISUAL - Hovedresultat Staby (150) Beskrivelse: Ansvarsbegrænsning (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

01 Sommerhusudstykning

01 Sommerhusudstykning BILAG 6 / KOMMUNEPLAN 2013 Vurdering af ansøgninger 01 Sommerhusudstykning Strandvejen 79, Skibby Matr. nr. 77hd mm, Skuldelev by, Skuldelev Sommerhusudstykning ved sommerhusområdet Skuldelev Strand. Kræver

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2)

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) 06-06-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere