Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde"

Transkript

1 Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde

2 Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at blive endnu bedre til at skabe motiverende, mangfoldige og udviklende frivilligfællesskaber. I kan bruge det som opslagsværk, når I har et bestemt tema på dagsordenen, fx på et bestyrelsesmøde. I materialet finder I forslag til, hvordan I kan komme i gang, og der er angivet et vejledende tidsforbrug ved dialog-øvelserne. Gennem fælles drøftelser kan I blive et stærkere hold i forhold til samarbejde, kommunikation og jeres fælles opgaveløsning. God arbejdslyst. Med hjertelige hilsner Hjerteforeningen/Frivilligafdelingen Stil skarpt på: Samtalens betydning for frivilliggruppens trivsel og sammenhold Møder, der udvikler og motiverer Motivation At se og forstå forskelligheder Åben samarbejdskultur hvordan vi takler uenigheder

3 Anerkendende kommunikation styrker samarbejdskulturen Anerkendende kommunikation er et vigtigt redskab for at skabe en god samarbejdskultur. Det handler om, at vi oplever, at vi bliver set og hørt. Derfor er her til inspiration de vigtigste principper og antagelser i den anerkendende tilgang: Fokus på løsninger Fokus på det, der virker Fokus på at stille anerkendende spørgsmål Vi bliver mest inspireret til at tænke og handle anderledes, når vi har fokus på det, vi kunne tænke os. Vi lærer af vores succeser. Vi finder ikke løsninger, når vi leder efter fejl. Konstruktiv opmærksomhed styrker troen på os selv og skaber motivation til nye udfordringer. Overvej fx: Hvad er en god aktivitet? Hvad har virket bedst? Og hvorfor? Hvad kendetegner gode aktiviteter/projekter, vi har haft? Hvad skal der til, for at vi får flere gode forløb med aktiviteter/projekter? Hvad skal jeg og andre gøre mere eller mindre af? Ressourcesprog er en måde at beskrive anerkendende kommunikation på. Og det i modsætning til mangelsprog. Se eksempler nedenfor: Ressourcesprog Taler om det, vi gerne vil have. Taler om det, der virker godt. Taler om den fremtid, vi ønsker os. Taler i et ressourcesprog: Vi kan. Lærer af vores ressourcer. Anerkender forskelle i holdninger og synspunkter. Ser forandringer som noget, der sker i selve samtalen. Mangelsprog Fokus på spørgsmål, der åbner dialogen. Overvej fx: Hvordan får jeg den anden til at uddybe? Hvordan anerkender jeg den anden, selvom jeg er uenig? Hvordan stiller jeg spørgsmål, som får den anden til at se sagen fra flere sider? Taler om det, vi ikke vil have. Taler om det, der ikke virker. Taler om det, vi vil undgå. Taler i et mangelsprog: Vi kan ikke. Lærer alene af vores fejl. Ser uenigheder som en konflikt. Ser forandringer som noget, der kommer senere. Hvordan taler vi sammen? Tidsforbrug: ca. 50 min. 1. Personlige tanker 5 min.: Oplever jeg, at jeg bliver hørt og værdsat i frivilliggruppen? Hvad skal der til, for at jeg føler det? Hvad gør jeg for, at andre føler sig hørt og værdsat? 2. Gruppedrøftelse, 3-4 personer 20 min.: Anvender vi mangelsprog eller ressourcesprog i vores samarbejde? Hvordan kan vi styrke opmærksomheden på det, der virker godt? Hvad mener vi, er de tre vigtigste punkter for anerkendende kommunikation, som kan styrke vores samarbejdskultur? 3. Fælles drøftelse 25 min.: Hver gruppe fortæller, hvordan I mener, I kan styrke samarbejdskulturen gennem anerkendende kommunikation. Bliv enige om 3-5 fokusområder, I er fælles om at følge op på. 1

4 Møder, der udvikler og motiverer Vi bruger meget af vores tid i den frivillige verden på at holde møder. For at få gode møder, kan følgende opmærksomhedspunkter være en hjælp: Lav en klar dagsorden, som udsendes i god tid. Hvis der er forslag til handlinger på dagsordenen, er det en god ide at sende bilag, der beskriver forslaget, ud sammen med dagsordenen. Så er alle klar over, hvad der skal ske og kan forberede sig på det. Giv alle mulighed for at komme til orde og få fortalt deres holdning til det aktuelle emne. Det kan fx gøres med en runde rundt om bordet. Hav altid en mødeleder, der har overblikket. Mødelederen styrer jer igennem dagsordenen og styrer tiden. Sørg for, at der er en hyggelig og afslappet stemning. Det kan fx være, at der er kaffe eller en anden forfriskning, blomster eller stearinlys på bordet. Eller måske aftaler I, at I altid bruger 10 minutter i starten af et møde til at høre om hinandens arbejdsliv eller familieliv noget der ikke nødvendigvis er på dagsordenen. Start mødet med at lave en klar rollefordeling. Hvem er fx mødeleder og referent? Opsummer og konkluder aftaler løbende. Også til sidst på mødet for at få sikkerhed for, at alle ved, hvad der skal ske. Herunder, hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver. Lav et sæt spilleregler for jeres møder. Det er en god ide, at blive enige om spillereglerne i fællesskab. Eksempel på spilleregler Vi må gerne grine og have det sjovt. Vi er til stede og fokuserede. Vi lytter til hinanden og stiller spørgsmål for at forstå. Vi taler respektfuldt til hinanden også når vi er uenige. Vi hjælpes ad med at holde os til dagsordenen. Vi starter og slutter til tiden. Inspiration fra Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard 2012: Ledelse af frivillige en håndbog. Er vores møder udviklende og motiverende? Tidsforbrug: ca. 30 min. 1. Personlige tanker 2 min.: Hvad synes jeg er vigtigt for, at et møde fungerer godt? 2. To og to 10 min.: På baggrund af de personlige tanker, drøft følgende: Hvad fungerer godt på vores møder nu? 3. Fælles drøftelse 15 min.: Hvad skal vi gøre mere af eller mindre af, for at vores møder bliver endnu bedre? Inspiration Benyt evt. spørgsmålene nedenfor som udgangspunkt for en snak om, hvordan jeres møder fungerer nu, og hvordan I måske kan forbedre jeres møder og udbyttet af dem fremover. Hvordan sikrer vi, at alle kommer til orde? Hvordan skaber vi en passende tidsramme, hvor dagsordenen nås? Hvordan praktiserer vi god mødeledelse? Hvad gør vi for at skabe en hyggelig stemning? Hvordan sikrer vi, at der bliver fulgt op på opgaver fra mødet? Bruger vi mødelokaler, som er med til at give energi og god stemning? 2

5 Motivation i fokus Vi er alle drevet af forskellige former for motivation også i vores frivillige engagement. Men hvordan sikrer vi løbende motivationen hos den enkelte og i gruppen? Modellen nedenfor viser fem gode fokusområder i forhold til at fremme motivation. 5. Anerkendelse Hvor ofte anerkender vi hinanden? Hvor gode er vi til at fortælle hinanden, at vi gør en forskel? Hvad betyder det for den enkelte? 4. Social integration Hvordan gør vi, så alle føler sig som en del af gruppen? Hvad betyder det for den enkelte? Hvad gør vi for, at vi føler os som en samlet frivillig-gruppe? 1. Tillid og Ansvar Hvor gode er vi til at vise, at vi regner med hinanden? Hvor meget bliver der uddelegeret, og er der plads til selvbestemmelse i løsning af opgaver hos os? Hvad betyder det for den enkelte? 2. Ejerskab Hvor meget medinddragelse i beslutninger og planlægning er der hos os? Er der rum for at komme med nye ideer? Hvad betyder det for den enkelte? 3. Resultatorientering Hvor gode er vi til at fejre succeser? Hvor gode er vi til at lave klare aftaler og følge op? Hvad betyder det for den enkelte? Hvordan skaber vi en motiverende samarbejdskultur? Tidsforbrug: min. 1. Personlige tanker 7 min.: Hvad motiverer mig? Hvad giver mig gejsten til at være frivillig? 2. Fælles drøftelse 40 min.: Gennemgå modellens spørgsmål under hvert enkelt fokusområde. 3. Fælles drøftelse 20 min.: Hvordan støtter vi hinanden i fortsat at blive og være motiveret? Hvordan tager vi højde for vores forskelligheder i den forbindelse? Opmærksomhedspunkt: Motivation ændrer sig over tid. Derfor er det en god ide med løbende forventningsafstemning i forhold til opgaver og ansvar, fx i forbindelse med en årlig aktivitetsplanlægning. 3 Frederik C. Boll et al. 2012: Frivillig koordinering Hvorfor og Hvordan? Modellen er videreudviklet og tilpasset dette materiale.

6 Få det bedste ud af vores forskelligheder Vi hylder ofte mangfoldigheden, og samtidig opleves forskelligheder til tider som en udfordring for samarbejdet. Spørgsmålet er, hvordan vi får det bedste ud af forskellighederne og udnytter de mange ressourcer, kvalifikationer og perspektiver til at blive et stærkere hold. Her kan det være en god ide at kaste lys over jeres forskelligheder. Det vil sige blive bevidste om, hvad I selv (og hinanden) har med jer i forhold til samarbejde, opgaveløsning og forventninger til andre. På den måde kan I bedre kommunikere med hinanden og motivere og drage nytte af hinandens styrker. Det kan også hjælpe med til at matche opgaver med de rette personer. Tænkestil modellen I modellen på næste side er der fokus på tænke-stile, dvs. måder at gå til opgaveløsningen på, gå ind i samarbejder på med videre. De forskellige tænkemåder er defineret ud fra deres positive egenskaber og foretrukne måder at blive kommunikeret til. Vi har også sat et par ord på ift. motivation. Hver tænkestil har fået en farvekode. Vi er ikke kun den ene eller den anden farve, men ofte en blanding. Og det kan være forskelligt, hvilken tænkestil vi anvender mest, afhængig af hvor vi er henne. Men vi vil som oftest have én tænkestil, som er mest dominerende. Bliv skarpere på forskelligheder som en styrke Tidsforbrug: ca. en time. Bed evt. jeres frivilligkonsulent om at facilitere denne øvelse. 1. Personlige tanker 5 min.: Overvej, hvilken tænkestil du mest anvender i frivillig sammenhæng. 2. To og to 15 min.: Find sammen to og to i samme farve om muligt. Tal om hvilke kvaliteter, I synes bedst om i en anden farves tilgang til den frivillige indsats. Gule taler om grønne og omvendt. Blå om røde og omvendt. Forbered jer på at fortælle kvaliteterne ud fra den kommunikationsmåde, som den pågældende farve foretrækker. 3. Feedback. Alle lytter 20 min.: Fortæl hinanden om de kvaliteter, I lige har fundet frem til. Hvert hold har 5 min. Alle gule taler til alle grønne, mens røde og blå lytter. Herefter taler alle grønne til gule. Så taler de røde til blå og omvendt, mens alle lytter. 4. Fælles drøftelse 30 min.: Hvordan føltes det at blive anerkendt for vores kvaliteter? Hvordan supplerer vores forskelligheder hinanden? Hvordan udnytter vi vores forskelligheder og ressourcer bedst? 4

7 Tænkestil-modellen Blå Producenten. Har fokus på resultater og personlig succes Rationel og fornuftsbetonet Kan li at tage teten Hurtig til at handle (frem for at snakke) Får tingene gjort Viljestærk og beslutsom Ekstrovert, tænkende Sådan kommunikerer du bedst med blå + Gå lige til sagen + Vær objektiv + Fokuser på resultater + Husk at tid er penge Det skal du ikke gøre Tøve eller være vag Være følelsesstyret Prøve at tage kontrollen Motivation Resultatorientering (fejre succeser, klare aftaler og opfølgning) Ejerskab (medinddragelse og uddelegering) Grøn Administratoren. Ønsker klare rammer og ansvarsfordeling Håndhæver regler og aftaler Kan li traditioner Planlægger Rolig under pres Introvert, tænkende Sådan kommunikerer du bedst med grøn + Vær forberedt og grundig + Giv skriftlig underbygget dokumentation + Giv plads til vurdering af detaljer Det skal du ikke gøre Komme for tæt på fysisk Behandle vigtige spørgsmål overfladisk Ændre arbejdsopgaver uden varsel Motivation Anerkendelse for planlægger-gen Overholdelse af aftaler Resultatorientering (milepæle, veldefinerede opgaver) Rød Integratoren. Tænker på fællesskab og Rød på, at alle bliver hørt God til at lytte Integratoren. God til støtte Tænker God til på at fællesskab skabe relationer og Introvert, på, at alle følende bliver hørt Sådan God kommunikerer til at lytte du God bedst til at med støtte rød + Vær God tolerant til at skabe og forstående relationer + Nedton Introvert, dit følende tempo efter personens tempo + Sådan Bed om kommunikerer personens mening du og bedst vent på med svaret rød + Vær tolerant og forstående Det + Nedton skal du dit ikke tempo gøre efter Udnytte personens personens tempo + hjælpsomhed Bed personens mening Tvinge og vent hurtige på svaret beslutninger igennem Det Komme skal du med ikke overraskelser gøre i Udnytte sidste minut personens hjælpsomhed Motivation Tvinge hurtige beslutninger igennem Anerkendelse for sociale Komme kompetencer med overraskelser i Social sidste integration minut (fokus på fællesskab og samhørighed) Gul Iværksætter. Har fokus på selvstændighed og plads til ideer Genererer ideer Ser tingene i et større perspektiv Fokuserer på fremtiden Ekstrovert, følende Sådan kommunikerer du bedst med gul + Vær venlig og interesseret + Vær underholdende og stimulerende + Vær åben Det skal du ikke gøre Stække personens vinger Fokusere på kedelige detaljer Foreslå at opgaver løses i enrum Motivation Ejerskab Tillid og ansvar (plads til selvbestemmelse) Social integration (fællesskab om opgaven og tid til leg) 4 Skab resultater og gør en forskel Her er opgaven, rammen og vores forventninger til dig Kom og vær med i fællesskabet og hjælp andre med at få det bedre Kom og bidrag til en vision for en bedre fremtid Modellen er et sammenkog af flere forskellige tilgange og modeller: Ichak Adizes lederrolle-model og Ned Herrmanns whole brain model og almen motivationsteori.

8 Åben samarbejdskultur hvordan vi takler uenigheder Hvor der er engagement, vil der uundgåeligt være forskellige opfattelser. Vi er forskellige af natur, og har forskellige måder at forholde os til bl.a. opgaveløsning og samarbejde på. Derfor er det en god ide at have en åben samarbejdskultur, hvor uenighederne håndteres, inden de bliver til reelle konflikter. Uenigheder i frivilliggruppen handler ofte om: Personlige forhold Kemi mellem to eller flere personer Metoder og prioriteringer Valg relateret til opgaveløsningen Sagen Hvad arbejder vi for og hvorfor? Den klassiske konflikttrappe Illustrationen nedenfor viser den klassiske konflikttrappe. Med fokus på en åben samarbejdskultur, ønsker vi at undgå denne udvikling ved at løse uenigheden på første trappetrin. Uenighed Personificering Ikke fokus på problemet (sagen), men personen. Problem vokser Negative følelser forstærkes. Ser flere fejl ved den anden. Samtalen opgives Undgår dialog. Kommunikerer ved manglende handling (fx ved ikke at hilse). Fjendebilleder Har glemt den oprindelige uenighed. Det handler nu om at vinde. Åben fjendtlighed Fjendtlige handlinger, psykisk eller fysisk. Polarisering Konflikten kan ikke løses, og man går hver til sit. 5 Julia Bjerre Hunt 2015: Nu og her konflikthåndtering i arbejdet med frivillige: Om at træde i karakter, sætte grænser og komme videre!

9 Skab kontakt og trap ned Det har betydning, hvad vi siger til hinanden, og hvilken måde vi siger det på. Sproget kan både være med til at optrappe konflikter og nedtrappe dem. Det gælder også vores kropssprog. Derfor kan vi skabe en bedre samarbejdskultur, når vi aktivt arbejder med vores måder at kommunikere. I skemaet nedenfor er nogle opmærksomhedspunkter i forhold til, hvordan vi kan være med til at nedtrappe eller helt undgå konflikter ved at åbne for kontakten til en frivilligkollega. I skemaet er også eksempler på, hvordan vi blokerer for kontakten til et andet menneske, og derved kan være med til at optrappe en konflikt. Vi skaber kontakt og nedtrapper ved At undersøge, at tjekke At vise ægte interesse At udtrykke vores egne bekymringer og behov At holde os til kendsgerninger At fokusere på problemet: Hvad skal der gøres? At udtrykke os selv og lytte til den anden At give små udtryk for at vi lytter At være oprigtig At berolige i forhold til den fremtidige situation At give en ærligt ment undskyldning Vi blokerer for kontakt og optrapper ved At reagere automatisk på vores følelser At negligere den anden At afbryde den andens fortælling At bebrejde den anden At overdrive og generalisere At ignorere eller afvise den andens kendsgerninger At angribe den anden: Hvem har skylden? At forsvare os selv og angribe den anden At være tavs og lukket i mimik og kropssprog At anvende sarkasme At true At fremsætte overfladiske undskyldninger 5 Else Hammerich og Kirsten Frydensberg 2016: Konflikt og kontakt. Om at forstå og håndtere konflikter.

10 Her er nogle konkrete råd til at takle uenigheder løbende: Meld ud, hvad du selv mener på en konstruktiv måde. Hvis andre ikke kender dit standpunkt, kan det være svært at finde en løsning. Bliv på egen banehalvdel. Fx Når du kommer for sent, bliver jeg forstyrret, og jeg har svært ved at planlægge tiden. I stedet for: Det er irriterende, at du altid kommer for sent. Spørg ind til, hvorfor en sag eller et princip er vigtig for den anden. Forsøg at forstå den andens perspektiv. Se forskelligheden som en styrke. At I har forskellige meninger og syn på samme ting, giver mulighed for sammen at se flere nuancer i forhold til aktiviteten eller opgaven. Find et kompromis, hvis I ikke er enige. Arbejd hen imod en vind-vind-situation. Se uenighederne som en fælles udfordring, som I skal være fælles om at løse. Det er ikke kun én persons problem. Opmærksomhedspunkt: Vi opfatter ting forskelligt. Derfor er det vigtigt, at sige hvad vi tænker og at spørge ind til, hvad andre tænker, med det de siger og gør. Sådan løser vi uenigheder løbende Tidsforbrug: 40 min. 1. To og to 15 min.: Hvordan oplever vi, at uenigheder håndteres i frivilliggruppen på nuværende tidspunkt? Bliv enige om de tre vigtigste ting i forhold til at takle uenigheder. Tag evt. udgangspunkt i spørgsmålene nedenfor: Spørger vi ind til hinanden, om hvorfor noget er vigtigt? Hvor gode er vi til at forventningsafstemme og tale åbent om forskellige synspunkter? Hvis der opstår uenigheder, hvor gode er vi til at finde ud af, hvori disse består? (Er det personlige forhold, sagen eller metoder/prioriteringer). Bruger vi konfliktoptrappendeeller nedtrappende sprog? 2. Fælles drøftelse 15 min.: Hver gruppe fortæller de tre vigtigste ting i forhold til løbende at takle uenigheder. 3. Fælles drøftelse 15 min.: Hvad kan vi gøre mere af for at takle uenighederne? 5 Kilde: Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard 2012: Ledelse af frivillige en håndbog.

Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde

Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at blive endnu bedre til at skabe motiverende, mangfoldige

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere

Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere EnviNa 29. November 2016 v/ Julia Bjerre Hunt, Ingerfair ? Konfliktens anatomi: Hvad er en konflikt, hvorfor opstår de og hvilke

Læs mere

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2 Dato Navn DAGENS PROGRAM Hjemmeopgave fra dag 1 Arbejdsulykker Hjertestarter Planlægning - de 7 strømme Toolbox 10 er (tipskupon) Mobiltelefoner Rygning Toiletter God tone

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at skabe endnu bedre rammer for det lokale frivillige engagement.

Læs mere

TRÆNINGSDAG 1 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 1. Dato. Navn

TRÆNINGSDAG 1 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 1. Dato. Navn TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 1 Dato Navn BAGGRUND APV og opstartsmøder Styrket integration af arbejdsmiljø i den daglige planlægning Koncept Toolbox-møder tilpasset danske forhold og dansk kultur Perspektiver:

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Konflikthåndtering. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende.

Konflikthåndtering. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende. Konflikthåndtering 1 2 Konflikthåndtering Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende Jer selv Jeres kolleger Jeres elever 3 Et kig

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at skabe endnu bedre rammer for det lokale frivillige engagement.

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 3 Bliv klar til dialog Dias 1/10 Bliv klar til dialog Formålet med denne lektion er at forstå at al konflikthåndtering handler om at gå i dialog at få indsigt i hvad der sker med os, når vi er

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015.

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. for at styrke mennesker i svære livssituationer for at tage ansvar for egen værdi og ressoucer for at udtrykke

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Evidens for at tillidsbaseret og effektiv konflikthåndterende ledelse på arbejdspladsen forebygger mobning!

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Workshop Hvordan kommunikeres med den vanskelige kunde?

Workshop Hvordan kommunikeres med den vanskelige kunde? Workshop Hvordan kommunikeres med den vanskelige kunde? Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og seniorkonsulent Mail: Riho@alectia.com Telefon: 30 10 96 79 Min baggrund? Organisationspsykolog,

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor DAG 5 Konflikter Formålet med dagen At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor og peer At gøre dig i stand til at nedtrappe konflikter Dagens

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Vision-Zero for Arbejdsmiljøet

Vision-Zero for Arbejdsmiljøet Vision-Zero for Arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøeksperten, Hobro 22-08-2016 Pete Kines, Seniorforsker Psykolog og civilingeniør Emner Vision-Zero for Arbejdsmiljø - God praksis Toolbox-træning Nærvedulykker

Læs mere

Den gode arbejdsplads

Den gode arbejdsplads Den gode arbejdsplads Danske Havne onsdag d. 16. januar 2013 Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d. Resten af dagen Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det relevant? Fokus på sundhed Begreber til

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Hvad er anerkendelse?

Hvad er anerkendelse? Hvad er anerkendelse? Anerkendende Eksperimenterende -SE -Prøv de snoede stier -HØRE -FORSTÅ ANE Nysgerrig -Spørg -Og spørg igen 1 Heliotropi Heliotropi: Vi strækker os som blomster mod solen 2 Psykologen

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 2 Konflikttrappen Dias 1/19? Hør om der er spørgsmål eller kommentarer. Konflikttrappen Formålet med denne lektion er at lære konflikttrappen at kende trin for trin at give indsigt i hvordan konflikter

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj Frivillige - hvorfor og hvordan Rie Frilund Skårhøj ? Særlige udfordringer, tanker eller forventninger til emnet? Frivillighed - definition Frivilligt arbejde er ulønnet udføres ikke overfor nærmeste familie

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14 konflikthåndtering Velkommen! _1_Dias side 1/14 Formålet med mødet At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Specialpædagogisk Landskonference

Specialpædagogisk Landskonference Specialpædagogisk Landskonference Hjerne og Hjerte De fire temperamenter 3. oktober 2014 Uddannelse: Cand.Negot., bestyrelsesuddannet og Business Coach Forfatter: Den afgørende faktor Giv agt! Dialog i

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Noter om konflikttyper og konflikttrappen

Noter om konflikttyper og konflikttrappen Noter om konflikttyper og konflikttrappen Formål: Skabe et fundament for at arbejde med temaet ved at: Blive opmærksom på hvad en konflikt overhovedet er. Drøfte fordele ved konflikter Tale om konflikttyper

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Klasseledelse og releationskompetence

Klasseledelse og releationskompetence Klasseledelse og releationskompetence [Lær at se på egen praksis] 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Frafaldsårsager...3 Hvad er klasseledelse? Et entydigt begreb?...4 God klasseledelse...4 Lederskabets

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj D 26. april. Udfordringer Uklare forventninger til frivillige Lederes travlhed - administrative opgaver tager tiden (manager kontra leder) For få ressourcer

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse

Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse Årsmøde 15.3.2016 - Dansk Svømmeteknisk Forbund Oplæg ved Erhvervspsykolog Anja Dahl Pedersen Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Forhold på arbejdspladsen: Som påvirker

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige - Friluftsrådet 19. april Rie Skårhøj Foredragsholder og konsulent i I dag: 239 kr. (normalt 279 kr.) Emner: Fx. Mødeledelse, motivation, visionsudvikling, konflikthåndtering, kreativ

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Aspergers, ADHD & Pubertet - en sprængfyldt cocktail

Aspergers, ADHD & Pubertet - en sprængfyldt cocktail Aspergers, ADHD & Pubertet - en sprængfyldt cocktail Workshop v/ Resilience Annette Dam & Randi Lütkendahl SIKON 2010 Aspergers, ADHD & pubertet - en sprængfyldt cocktail Mange forældre oplever generelt,

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere