Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder"

Transkript

1 Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder

2 Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler 9 Markedsføring med Byg Garanti 10 Politisk indflydelse Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Redaktion: Dansk Byggeri, Mette Skovgaard Petersen Design: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum Forsidefoto: Anders Bach Foto: Anders Bach, Anders Fuglsang, Jens Hemmel, Martin Riget Nielsen, Ricky John Molloy, Simon Ladefoged, Ulrik Samsøe Figen, Thomas Tolstrup Dato: 1. oplag: november Opdateret juli 2012, april, september 2013 og maj 2015.

3 Fordele ved medlemskab 2 side 3 Forord Der er mange fordele ved at være medlem af Dansk Byggeri. I denne folder kan du læse om, hvilke services vi kan tilbyde dig og din virksomhed. En service med kontante fordele. Som medlem er din virksomhed dækket af overenskomst og omfattet af Byg Garantiordningen. Du kan få gratis råd og vejledning inden for fx erhvervsjura, byggeteknik og personaleforhold. Via Dansk Byggeri har du politisk indflydelse på væsentlige rammebetingelser for din virksomhed, ligesom du har adgang til en række faglige netværk. Dansk Byggeri stiller værktøjer til rådighed, som du kan anvende til udvikling af din virksomhed, og vi holder dig opdateret med ny viden om dit erhverv. Du får aktuel information, medlemsrabatter og gode markedsføringsmuligheder, ligesom du får mulighed for at uddanne dig gennem Dansk Byggeris mange kurser. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for at høre mere. Vi laver også gerne en beregning, som viser den kontante fordel, der er ved medlemskab af Dansk Byggeri for netop din virksomhed. Lars Storr-Hansen Adm. direktør

4 Overenskomstdækning Fordele ved medlemskab 2 side 4 I får: Overenskomster Rådgivning ved alle overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål Standardblanketter til ansættelse og afskedigelse Bistand ved fagretlige tvister Undervisning i ansættelsesret Konfliktunderstøttelse Medarbejderhåndbog Som medlem undgår din virksomhed tiltrædelsesoverenskomster med fagforbundene. Fx skal I ikke betale det særlige bidrag til Uddannelsesfonden på op til 50 øre pr. time pr. medarbejder. Virksomheden får desuden likviditetsmæssige fordele, idet du ikke skal betale feriepenge på forskud hver måned. Gennemsnitligt sparer din virksomhed kr. pr. år pr. ansat (murer, tømrer, snedker eller maler) med Dansk Byggeris feriekortordning. Et eksempel Hos Dansk Byggeri bliver din virksomhed overenskomstdækket og får indgående rådgivning om ansættelsesret. Vores konsulenter er eksperter i overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål og rådgiver både telefonisk og ved personlige møder. Dansk Byggeri løser fagretlige tvister med de ansatte. Det omfatter, at vi deltager i mægling og fører sager ved arbejdsretten m.m. En tømrervirksomhed modtog ved en fejl krav om indbetaling af feriepenge til TIB for 1. kvartal, selvom beløbet allerede var indbetalt. Uheldigvis indbetalte virksomheden beløbet igen, og kæmpede herefter forgæves for at få pengene retur. Virksomheden henvendte sig til Dansk Byggeri for at få bistand i sagen. Ved den efterfølgende fagretlige behandling lykkedes det parterne at opnå enighed om, at feriepengene skulle betales tilbage til virksomheden.

5 Rådgivning Fordele ved medlemskab 2 side 5 I får rådgivning om: Entrepriseret, AB 92 og AB-Forbruger Udbudsbetingelser Standardkontrakter Tvist med kunde Manglende betaling Forbrugerforhold Bygningsreglement Energiløsninger Kvalitetssikring og -styring Normer og standarder Tolerancer og måleregler Lærlingeforhold Efter- og videreuddannelse fx i AMU Arbejdsmiljøregler og APV Implementering af nye tekniske hjælpemidler Udvikling af samarbejdsformer og ledelsesformer HR og ledelse Konflikthåndtering Organisationsudvikling Strategi Social ansvarlighed, CSR Internationale forhold Dansk Byggeri yder den nødvendige rådgivning og bistand gratis, når medlemmer skal have behandlet eventuelle tvister og konflikter om erhvervsjuridiske og arbejdsretlige emner. Derved sparer din virksomhed advokatsalær, hvilket for en typisk sag koster op til kr. To eksempler For at kunne byde på kommunale opgaver kræver en kommune, at ansøgerne oplyser om antallet af voldgiftssager, som virksomheden har været involveret i de seneste tre år. Dansk Byggeri kontakter kommunen og forklarer, at kravet er i strid med udbudsreglerne, hvorefter kommunen opgiver kravet. Et gulvfirma får et påbud fra Arbejdstilsynet om, at de ikke må støvsuge uden afkast til det fri. De henvender sig til Dansk Byggeri for at få vejledning. Den nyeste teknologi på området er en forudskiller. Dansk Byggeri skabte kontakt mellem virksomheden og Byggeriets Arbejdsmiljøbus, som Dansk Byggeri er en del af. Arbejdsmiljøbussen besøgte firmaet og viste de forskellige Forudskillere frem, så virksomheden kunne finde den bedste løsning. Vores medarbejdere tæller en bred vifte af jurister, advokater, økonomer og byggeteknikere, som har indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen og kan yde din virksomhed gratis, personlig rådgivning og sagsbehandling. Vi arbejder for at påvirke den byggetekniske regulering i form af normer og standarder. Gennem medlemsblade, i nyhedsbreve, publikationer, faglige netværk, hjemmeside og kurser holder vi jer opdateret om alle tiltag og tendenser inden for branchen. I samarbejde med myndigheder, videninstitutioner og virksomheder arbejder Dansk Byggeri med udvikling og nytænkning af branchen. Målsætningen er, at rammevilkårerne for bygge- og anlægsbranchen skal være de bedst mulige.

6 Uddannelse Fordele ved medlemskab 2 side 6 I får rådgivning om: Lærlingeforhold Efter- og videreuddannelse for indehaver og ledende medarbejdere AMU HR og ledelse Organisationsudvikling Strategi Konflikthåndtering I får skræddersyede kurser inden for: Ledelse Jura Overenskomster Miljø Arbejdsmiljø Bygningsreglementet Kvalitetssikring Energi CE-mærkning Uddannelsesfonden giver Dansk Byggeris medlemmer et tilskud på 65 kr. pr. medarbejder pr. time til AMU-kurser. Medlemmer betaler desuden mindre svendeprøvegebyr end uorganiserede virksomheder og får kurser til medlemspris. Et eksempel En mellemstor tømrervirksomhed henvender sig, fordi de ønsker at overtage en lærling fra en anden virksomhed. Dansk Byggeri vejleder virksomheden om, at lærlingen skal have det værktøj med, som han har fået i den tidligere virksomhed. Ellers skal virksomheden lave en aftale med lærlingen om betaling over lønnen, hvis der skal købes nyt værktøj. Virksomheden skal desuden se lærlingens karakterer fra skoleophold, så de kan vurdere, om lærlingen kan bestå den kommende svendeprøve. Ellers kan virksomheden komme til at betale erstatning for manglende oplæring. Det er vigtigt at se lærlingens logbog for at tjekke, hvilke opgaver lærlingen har arbejdet med. Dansk Byggeri arbejder for at sikre, at byggeerhvervets vigtigste resurse - arbejdskraften - rekrutteres, udvikles og fastholdes i branchen. Arbejdet sker gennem påvirkning af lovgivningen og ved at koordinere aktiviteter inden for erhvervsuddannelsesområdet og de videregående uddannelser. Dansk Byggeri er repræsenteret i de udvalg, der medvirker ved udfyldningen af lovgivningen fx faglige udvalg og udvalg i relation til de videregående uddannelser. Herudover arbejdes der med analyser, statistisk overvågning, rådgivning og kampagner for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til byggeerhvervet. Vi rådgiver om alle forhold vedrørende lærlinge, ingeniør- og konstruktørpraktik samt udvikling og HR i virksomhederne og tilbyder virksomhedstilpassede kurser.

7 Netværk Fordele ved medlemskab 2 side 7 I får adgang til netværk gennem: Områder (regionale) Sektioner (faglige) Lokalforeninger Branchefællesskaber Interessegrupper Virksomhedsnetværk Byggeriets internationale organisationer De mange muligheder for faglige fællesskaber i Dansk Byggeri er en del af medlemskabet. Til sammenligning koster det op til kr. pr. år at deltage i en netværksgruppe hos private udbydere. Et eksempel Overenskomsten på visse fagområder giver mulighed for midlertidig hjemsendelse som følge af vejret. Ved hjemsendelser får medarbejderne supplerende dagpenge. Alle Dansk Byggeris medlemmer er tilknyttet et område og en sektion, som danner rammen om kollegiale netværk og videnformidling. Områderne varetager de regionale interesser blandt andet ved kontakt til det politiske system i kommuner og regioner. Folketinget vedtog på et tidspunkt nye regler, der begrænsede den periode, hvor medarbejdere har mulighed for at få supplerende dagpenge. Det skabte en del uro blandt en tagdækningsvirksomhed med 25 svende. Medarbejderne ønskede hjemsendelsesmuligheden afskaffet for ikke at miste retten til supplerende dagpenge. Det ville have betydelige konsekvenser for virksomhedens lønomkostninger. Sektionerne varetager de faglige interesser og fungerer som medlemmernes faglige fællesskab. Dansk Byggeri har desuden tilknyttet knap 100 lokalforeninger, som varetager lokale faglige og sociale interesser, og 12 interessegrupper, som varetager en række fagområders specialinteresser. Dansk Byggeri hjælper medlemmerne med at finde eller etablere netværk med andre virksomheder. Virksomheden tog kontakt til sin sektions bestyrelse, der oplyste, at flere af medlemmerne havde mødt samme reaktion hos medarbejderne. Dansk Byggeri holdt derfor et orienteringsmøde, hvor de nye regler blev gennemgået. Efter mødet stod det klart, at de nye regler kun i yderst sjældne tilfælde kan få konsekvenser for en medarbejder, og hvordan konsekvenserne helt kan undgås.

8 Rabataftaler* Fordele ved medlemskab 2 side 8 I kan få rabat* på: Telefoni og internet Biler og tilbehør Brændstof Forsikring It Inkasso-service Kontorforsyning Kreditvurdering Parkering Værktøj og arbejdstøj Reklameskilte Færgeoverfart Beregning Kvalitetskontrol Arbejdsmiljørådgivning Byggetekniske publikationer Din virksomhed sparer op til 128 øre pr. liter diesel og får en rabat* på 840 kr. ekskl. moms pr liter fyringsolie. Der er et årligt besparelsespotentiale pr. medarbejder på kr. for telefoni, kr. for markedsføring på krak.dk og kr. for kontorartikler. Et eksempel Knud Kyndesen er ejer og direktør i Ødsted Tømrer- og Snedkerfirma A/S, en virksomhed med omkring 27 ansatte. Ødsted Tømrer- og Snedkerfirma A/S benytter sig både af rabatter på telefoni og brændstof. De er godt tilfredse med disse aftaler. Formålet med Dansk Byggeris kommercielle tilbud er at skaffe medlemmerne bedre og billigere leverancer på en række områder. Det sker gennem rabataftaler*, Dansk Byggeris datterselskab og via danskbyggeri.dk/servicebutikken.dk "Det er en fordel at kunne bruge de færdige aftaler, som Dansk Byggeri tilbyder. Så slipper vi for telefonjagten på de gode tilbud". - Knud Kyndesen, ejer og direktør i Ødsted Tømrer- og Snedkerfirma A/S * Dansk Byggeris indkøbsaftaler giver dels kontante rabatter til det enkelte medlem, dels et markedsføringsbidrag til Dansk Byggeri, som er formidlere af ordningen.

9 Markedsføring med Byg Garanti Fordele ved medlemskab 2 side 9 I får: Landsdækkende kampagner for Byg Garanti Ret til at benytte Byg Garanti logo En lang række hjælpeværktøjer som I kan anvende i markedsføringen af din virksomhed Annoncering på krak.dk De fleste private forbrugere ønsker at bruge en byggevirksomhed med garanti. Det betyder nemlig, at de kan få dækket eventuelle fejl og mangler i forbindelse med byggeriet. Derfor er Byg Garanti et meget stærkt markedsførings- og salgsargument. Byg Garanti omfatter kun medlemmer af Dansk Byggeri, og virksomheden bliver automatisk markedsført på hjemmesiderne byggaranti.dk og krak.dk samt gennem Dansk Byggeris landsdækkende kampagner for Byg Garanti. Som medlem har I adgang til en række hjælpeværktøjer, som gør det let og billigt at markedsføre virksomheden. Alene annoncering på krak.dk udgør en værdi af mere end kr. årligt. Et eksempel En håndværker konstaterer, at en konkurrent, som ikke er medlem af Dansk Byggeri, reklamerer med, at hans arbejde er omfattet af Byg Garanti. Dansk Byggeri anmelder virksomheden til politiet. Efterfølgende idømmes vedkommende en bøde på kr. for ulovlig markedsføring. Medlemskab af Dansk Byggeri er branchens blåstempling af virksomheden. Det betyder, at virksomheden lever op til krav om god kundeservice, tager et socialt ansvar og overholder overenskomster, hvilket er væsentligt i markedsføringen over for offentlige bygherrer og større privatkunder.

10 Politisk indflydelse Fordele ved medlemskab 2 side 10 I får: Erhvervspolitisk indflydelse Uddannelsespolitisk indflydelse Indflydelse på det erhvervstekniske område Markedsovervågning Markedspåvirkning Profilering af branchen Påvirkning af meningsdannere Synlighed i medierne Dansk Byggeri arbejder for at sikre gode rammevilkår for branchens virksomheder ved at overvåge og påvirke nye love og bestemmelser inden for områder som fx arbejdsmiljø, byggelovgivning, udbud, miljø og uddannelse. Vi analyserer det politiske landskab og laver lobbyarbejde, mødes med politikere, de politiske rådgivere og embedsmænd, samt deltager i centrale råd og udvalg. Analyse- og kommunikationsindsatsen skal sikre positiv synlighed og gennemslagskraft om byggeriets vilkår og udvikling samt profilere branchen bedst muligt. Det sker gennem et medlemsblad, et erhvervsblad, vores hjemmeside, gennem en række services og nyhedsbreve samt gennem et aktivt pressearbejde, hvor vi har tæt kontakt til centrale medier og meningsdannere med henblik på at påvirke den offentlige mening. Politisk indflydelse kan ikke gøres op i kroner og øre. Men det har store omkostninger for branchen, hvis Dansk Byggeri ikke er til stede på den politiske scene for at tale byggeriets sag. Eksempler Kommunal erhvervsvenlighed Mange kommuner har på grund af Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed sænket dækningsafgiften, regeringen har lovet bedre og billigere byggesagsbehandling, flere kommuner har udvidet åbningstiderne på affaldspladserne, flere kommuner har hævet grænsen for, hvornår der stilles krav om arbejdsgarantier, og flere steder arbejdes der med at skabe én samlet indgang for erhvervslivet. Partnerskabsaftaler Med partnerskabsaftaler arbejder vi aktivt for, at der bliver skabt flere praktikpladser. Vi har nu partnerskabsaftaler med 33 kommuner, og flere er på vej. Flere og flere kommuner indser, at samarbejde skaber bedre resultater end tvungne sociale klausuler. Vi arbejder også politisk for, at det gøres attraktivt for virksomheder at tage lærlinge. Grøn energi Dansk Byggeris årlige energianalyse viser de store potentialer, der er for energirenovering i eksisterende bygninger og ikke mindst hvordan, vi kan høste potentialerne. Analysen er et vigtigt bidrag til debatten om, hvordan omstillingen til et samfund uafhængigt af fossile brændsler sker bedst. Adgangskrav til erhvervsuddannelserne Gennem dialog med politikere og embedsmænd og aktiv deltagelse i processen med reformen af erhvervsuddannelserne har Dansk Byggeri været med til at sikre, at man skal have bestået dansk og matematik på folkeskolens 9. klassesniveau for at komme ind på en erhvervsuddannelse, hvilket sikrer et højere kompetenceniveau blandt fremtidens lærlinge. Boligaftale på plads Dansk Byggeri har gjort sit for at overbevise politikerne om, at det er fornuftigt at sætte gang i renovering af utidssvarende almene boliger. Regeringen har nu indgået en aftale om flere penge til renovering på området. Aftalen skaber arbejdspladser fordelt over årene Arbejdsudleje Efter en ihærdig indsats fra blandt andre Dansk Byggeri har SKAT erkendt, at reglerne om skat på arbejdsudleje blev administreret for stramt, og at de nu i store træk er gået tilbage til de gamle regler.

11 Fordele ved medlemskab 2 side 11 Dansk Byggeri har fx gjort en forskel her: Vi har haft fagretslige møder fordelt på ca fagretslige sager Vi har arbejdet og arbejder stadig hårdt for at sikre større erhvervsvenlighed i kommunerne Vi har nøje fulgt arbejdet med det nye bygningsreglement og sikret, at de krav, som stilles, også fungerer i praksis Vi har udgivet en lang række tolerancebøger, som dagligt anvendes af både rådgivere og entreprenører Vi har opbygget gode kontakter til politikere og embedsmænd også lokalt i kommunerne Hvert år forbedrer godt byggefolk deres viden og kompetencer gennem vores kurser Vi har ført mere end 550 personer gennem Byggeriets Lederuddannelse Vi har fået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse ind i hovedparten af vores erhvervsuddannelser Vi har fået Arbejdstilsynet til at føre tilsyn med, om bygherre og projekterende efterlever deres arbejds- miljøforpligtelser

12 Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Dansk Byggeri 2 Nørre Voldgade København K 2 telefon Maj 2015

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere