Snart stiller han op i Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet i Ram løse. 2. sektion side 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snart stiller han op i Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet i Ram løse. 2. sektion side 19"

Transkript

1 den frygtede sygdom. Snart stiller han op i Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet i Ram løse. under EM næste lørdag så trækker han i rødt og hvidt og går med på banen i Ukraine som landsholdets maskot. Grihskov 2. sektion side 23 Hørsholm 2. sektion side 13 Nej til at lippe ældres t Hjemmehjælpere i Frede rikssund Kommune må ikke klippe ældres tånegle, og det påfører de gamle urime lige udgifter fodterapeut, mener DansktilFolkeparti. GulogGratjj. I DENNE UGE i Plejekrævende ældre i Frederiks sund Kommune må gå til fodtera a ~3.se ti i ruiio stkt~øn på tronen E~ = ==. = =. 4. sektion Bar fratages bevilling Baren IstanBar i Fre derikssund har nu ikke længere bevilling til at holde åbent til klokken fem om natten. Blandt andet frataget på grund al en række politisager. I. I Jeg er meget glad. Det er et fascinerende billede med så mange lag, og der er også mange farver idet, konstaterede kronprin sesse Mary, da hun i går eftermiddag hav de afsløret et nyt portræt al sig selv på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiks borg Slot i Hillerød. Portrættet er lavet alaviser, også austral ske, og efter afsløringen studerede kron prinsessen det nye portræt meget nøje både på afstand og helt tæt på. Hun havde også en længere snak, som pressen ikke kunne følge med i, med kunstneren bag, Gugger Petter, der stammer fra Danmark men bor i Californien. Kronprinsessens nye portræt kommer nu ikke til at stå udstillet mutters alene pa museet i Hillerød, for til lejligheden havde Det Nationalhistoriske Museum lant end nu et portræt al Gugger Petter, nemlig hen des portræt af præsident Barack Obama. Begge portrætter kan ses til den 31. august, hvorefter kronprinsessens skal indgå i mu seets faste samlinget 5.;r~ ~t~ :;~;~, ~. Unge under 18 pånat diskotek Med et flertal på 12 stem mer imod otte har Egedal Kommunalbestyrelsebe sluttet, at unge under 18 ikke skal forlade etdisko tek til midnat, bare fordi diskoteket har natbevil llng til klokken fem. Egedal 2. sektion side 17 cialist. Formand for Lan al Statsautoriserede ter, Tina Christensen gangspunkt ingen pn at hjemmehjælpere kl på ældre, så længe de dårligt kredsløb, fori nedgroede negle eller~ Men det der kan i kymring er, om hjem er fagligt uddannet ti om der sker forandrii tages højde for. For mi Foto: Det NatlonalhlstoriskeMuseum Frederikssund 2. sektion side 19 \I Hillerød 2. sektion side 23 Familier skal teste elbiler Testenelbil projekt tæt på aftale med Region Hovedstaden, AfJesper Sabroe Familier VW personer med sukkersyge, forhor nede negle eller trykgener efter en vurdering. Det tænder mig totalt af, at man ikke vil have tånegle med, for jeg anser det for at være en del af den personlige hygiejne. Det er ikke raketvidenskab at klippe negle, og der er jo mange ældre med normale negle, siger Pia Adelsteen, der også er folketingsmedlem for Dansk Fol keparti, og som peger på, at ældre med sygdomme eller nedgroede negle selvfølgelig bør gå til en spe Kronprinsessen er meget glad for nyt portræt 60 år ~, At MajBritt Holm 0 peut, når de skal have klippet tånegle. For bjemmehjælperen må ikke tage sig af tånegle, som de må for eksempel i nabokommunerne Egedal, Halsnæs og Hifierød samt København. To byrådsmedlemmer i Frede rikssund, Pia Adelsteen og Kasper Andersen fra Dansk Folke har forsøgt at få byrådet ifi at ændre holdning ifi klipning al tånegle. De mener, at gamle påføres urimelige udgifter til en fodterapeut, fordi det offentlige kun kan give tilskud til i Hillerød, Fre densborg, Gribskov og Høje Taastrup kan se frem til at kunne låne en elbil i tre måneder til at klare deres daglige transport. Miljø og Grøn Vækst Udvalget i Region Hovedstaden anbefaler, at regionen skyder 3,2 millioner kroner i projektet»testenelbil. dk«, så det kan rulles ud i fire ne. De skal have at vide, hvor kommuner og på tre hospitaler teknikken halter og hvor der i hovedstaden i halvandet år. er svage punkter, så det er et Region Hovedstaden har en skridt på vejen til at få flere elklimastrategi, der gerne vil biler på vejene, siger udvalgsfremme elbiler. Derfor er det formand Lars Gaardhøj (S). naturligt, at vi bidrager til et projekt, som kan skaffe data Nordsjælland og viden til elbilproducenteri. sektion side 2 V SØJNDAGS SHOPPING Husk at du kan SHOPPE i vores butikker 1 i fl~ :i~ Ctfli KTflAfl

2 2 HILLERØD s SEKTION 2 HILLERØDREDAKTIONEN Slotsgade 1~ 3400 Hillerød Tlf Redaktør Tore Gudnæs Clausager Rich (rich) Journalister Maja Vindelev (mavi) Janne Mulvad (mulvad) AnneMette Frøsig Rasmus sen (mette) Anders Bang (bang) Mikkel Prytz (prytz~ TID OG STED FREDAG : Slotssøen: Den lille færge sejler : Livgardens Tam burkorps går fra Slottet til Torvet i anledningen af Hjerteforeningens 50an jubilæum : Torvet, Hifierød: kaffeog kagebord. Arr: Hjerte foreningen : Torvet, Hillerød: Lucas Forchhammer mi derholder. Arr.: Hjertefor eningen : Torvet, Hifierød: Om livreddende førstehjælp. Arr.: Hjerteforeningen : Torvet, Hillerød: Mastodonterne underhol der. Arr.: Hjerteforeningen : Bogog Idé, Slots gade: Elisabeth Lyneborg signerer sin nye krimi : Kunsthuset, Slan gerupgade: Åbent i anled ning af Summer Night : Summer Night : Denlille færge sejler fra Torvet hver halve time : Frederiksborg Centret: Show med Bossle Hell Diivers. FrdeiiksboigAiaAvis i FREDAG 1. JUNI 2012 Mary side om side med Obama Kronprinsesse Mary afslørede torsdag eftermiddag et nyt portræt af sig selv på Det Nationalhi storiske Museum på Frederiksborg Slot, Det nye portræt udstilles sammen med et portræt af den amerikanske præsident. Samme kunstner står bag de to portrætter. HILLERØD: Rosen på Det Na tionalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot lagde torsd eftermiddag lokale til enportrætafslering, som blev foretaget af kronprin sesse Mary. Hendes portræt er nu udstillet side om side med et portræt af den ame rikanske sident Barack Obania. Begge portrætter af udført af stneren Gug ger Petter, der er af dansk oprindelse, men bor i Cali fornien, USA. Gugger Petters portræt af kronprinsesse Mary skal indgå i museets faste samlinger. Foto: Det Nationalhistoriske Museum Gugger Petters portræt af Barack Obama, som Det Nationalhistori ske Portrætpå Frederiksborg Slot harlånttil den 31. august Foto:DetNationalhistoriskeMuseum Måske havde en anden amerikaner, nemlig Oba mas udenrigsminister Bil lary Clinton, en finger med i spifiet, for kronprinsessen ankom lettere forsinket, og der forlød fra de forsamlede pressefolk, at der var dems trafikalt kaos i København på grund af besøget af den amerikanske udenrigsmi nister. Museumsdirekter Mette Skougaard bød veflçonunen og talte pa engelsk om 500 ars portrætter pa museet og om, at de mange portræt ter sætter ansigter pa vores historie og gør den nærvæ rende på museet. Bruger aviser Detoportrætter,vipræsen tereri dag. er ekstraordinæ re på forskellige vis. De er ekstraordinære på gnmd af de to personer, der portræt 4 BIOGRAFER SLOTSBIO 19.30: Jeniladyen BIOCITY 13.30,16.10,18.50,21.10: Pro metheus , 16.00,18.45,21.30: Pro metheus 3D 13.45,16.00: GummiT ,21.20: Men in Black Ill : Gummi T 3D 14.00,16,30,18,45,21.00:01ktatoren 16.15,18.30: Laksefiskeri i Yemen 16.20,19.00: Men iii Black III : Elskmig igen 20.45: The Avengers : Dark Shadows 0% Firedrige Esther Jørgensen, der bor på Frederiksborg Slot var da gens blomsterpigeismukt prinsessepåklædning. Foto:Allan Nørregaard Kronprinsessen ankom lettere forsinket til Frederiksborg Slot torsdag eftermiddag. Måske var det kaos i den københavnske trafik, der var ârsagen. Foto:Allan Nørregaard LØRDAG : StrødamLabora toriet, Gadevangsvej 1093: Morgen turi Strødam Re servatet : Frederiksborg Vin, Harløsevej: Hoveridag : Slotsseen: Den lille færge sejler : Æbelholt Kloster: Klostermarked : Torvet: Indvielse af»find vej i Præstevangc : Torvet: Torvekoncert : Spejdercentretpå Fry denborgvej: Rederimøde i Partrederiet Slotssøen og PavillonForeningen : FrederiksborgCentret: Middag og efterfølgende koncert med Kandis. efter aftale på telefon 4828 UDSTILLINGER Galleri Malling Beck, Ham mersholtbyvej 21B: Åben lersøn kl eller efter aftalepå tlf Galleri Trampedach, Slots gade loe, Hillerød: Kurt Trampedach udstifier. Åbent tors fre. kl. 1417, ler kl Art&, Slotsgade 10, Baghu set: Billedkunstner Lene Sandvang. Åbentlørkl og når skiltet er ude. Pottemagerstuen, Hovedga den 50, Skævinge: Åben Galleri Kunstlers, Hovedga den rib, Skævinge: Åben hverdage kl Invita, Industrivænget 19: Christina Christiansen udstiller malerier. Åbent manfrekl , ler kl Galleri Per Møller, Selskov vejs: Åbent dagligt kl. 1217, lørsønkl. 13l6ogefter aftale. Art Danmark, Gallerierne: Forskellige udsifiler bille der, skulptur og glas Åbent tirfrekl. 1418, lørkl. 1115, lsøndag imånedenkl Hotel Hillerød: Udstilling med Annelise Bentsen og Lene Hallinfrem til 16. juni. Nødebo Kro: Billeder afchar lotte Thymark, indtil 30. juni. SINDhuset, Milnersvej 133: Tegninger af Michael Schiøler Tingsgård. Kræftrådgivningen, Møl lestræde 6 (baghuset): Malerier afmargitbrevald NebleogkeramikafLisa Andersson, indtil 22. juni. Café Paradiso, Slotsgade 29: Flemming Petersen udsifi ler malerier. Åbent manfre 1118, ler HifierødAlkoholbehandling, Torvet 7: Anitta Jonas ud stiller malerier. Sparekassen Sjælland, Fre deriksgade: Billeder af Christine Foss Henriksen, indifi 31. august. Hillerød Biblioteks vandrehal:»strik, tyggegummi og sten med sytråds udstilling afsisselioffniann og Nina Leth, indtil 16. juli. Det Nationalhistoriske Muse umpå Frederiksborg Slot: Særudstilhingen»Krig i kunsten4<, indtil3l. august. Det Nationalhistoriske Mu seumpå Frederiksborg Slot: Særudstillingen med Gugger Petters portrætter afobama og kronprin sesssen, indtil 31. august. ÅBNINGSTIDER Frederiksborg Slot, Det Na tionalhistoriske Museum: 1.april31. okt.: kl nov.31. marts: kl ÆbelholtKlostermuseum, Æbelholt 4: Åben 1. maj til efterårsferien, tirssøn kl Bymuseetog GrafiskMu seum, Helsingørsgade 65: Åben 1. maj fflefterå.rsfe rien samt ved særudstillin ger, tirssønkl

3 HILLERØD FiiddboigAm~Avis FREDAG 1. JUNI 2012 SEKTION 2 3 Golfproffler slår til i Hifierod HILLERØD: Hvis man virke lig vil se, hvordan man slår Såvidt avisen udsendte kunne høre, var det første gang, kronprinsesse Mary sd det færdige portræt. Hun var glad for detog fandt det fascinerende med de mange lag avispapir og mange forskellige farver. Her ses kranprinsessen sammen med kunstner Gugger Petter. Foto: TorkilAdsersen/Scanpix en golfbold ud over stepper ne, har man chancen her i weekenden. På golfbanen i Hillerød løber 2. Divisionsweekend af stablen lørdag og søndag med besøg af mange danske golfprofiler, så alle interes serede bydes til at komme ned og bakke Hillerød Golf Klubs allerbedste spillere op. I Damernes Elitedivision spiller Hillerød mod hen holdsvis Kokkedal og As serbo bade fredag og lørdag fra klokken Dermed kan man se Iben Tinning spille Danmarks bedste kvindelige golfspil ler gennem tiderne. Tidli gere danmarksmester Anne Larsson spifier også med for HGK, men HGKs stjer neskud af egen avl, Nicole Broch Larsen, er desværre i Tyrkiet og spille Tyrkish Ladies Amateur Open. Tur neringen er et titelforsvar for hendes sejr sidste ar, men det er også VMopvarm ning. Hos herrerne spiller HGK mod København og Asserbo henholdsvis lørdag og søn dag. Begge kampe starter klokken For HGK er profilerne Morten Gram tidligere danmarksmester og det unge stortalent Oli ver Nyholm på banen. Der er også interessante spillere på de fire modstanderhold. Blandt dem findes Morten Findsen Schou og Nils Rør bækpetersen, der spiller for København, og begge er tid ligere Danmarksmestre og Challenge Tourspillere. bang Når man lever længe i udlandet, oplever man, at politikere og andre i ens land skifter, men den kongelige familie er den samme, og det er meget rart. GuggerPetter, kunstner bede. Straks Gugger Peder havde færdiggjort værket i August 2007 blev det sendt til Obamas kampagneho vedkvarter i Chicago. Her hang det fra begyndelsen af hans kampagne til han blev valgt til præsident den 4. no vember Gugger Peders portræt af Barack Obama har en stor symbolskbetydningforalle, der arbejdede i Barack Oba mas kampagnehovedkvar ter. Værket er blevet foto graferet vidt og bredt afver denspressen, det er meget stort og er lavet af aviser fra The Chicago Tribune. Det er karakteristisk for Guggers portrætter, at de ikke skal lige fotografisk, men der er en vis lighed, hvor en følelse af nærhed er vigtig. Vær kerne har en stæk lighed med mosaikker, hvor dele bygges op af mindre dele og på afstand skaber det store billede Mette Skougaard takkede ejeren af portrættet af Oba ma, amerikanske James Torry, der også var til stede, teres, og på grund af en sær lig kunstner, der bruger en speciel teknik. Gugger Pet ter er dansk født kunstner, der bor i Californien. Hun er uddannet fra Akademiet for fri og Merkantil Kunst i København og fra The Aca demy of Fine Arts i Rom. Derfra drog hun til Mexico og Belgien, før hun slog sig ned i Californien i 1986, sag de Mette Skougaard. Gugger Petters værker har været udstillet i en lang række gallerier og på man ge museer i både Europa og i USA. Listen over værker i privateje, i permanente samlinger og i kommission er ganske betydelig. I de seneste 21 år har hun arbejdet med avispapir som sit hovedznateriale og har skabt bade to og tredimen sionelle værker af aviser. Avispapiret bliver behand let, så det ender med at blive et meget stærkt og solidtma teriale,forsatte museumsdi rektøren. Symbolsk portræt Gugger Petter fik bestillin gen på portrættet afbarack Obama tilbage i 2007 inden han overhovedet var nomi neret som kandidat til det amerikanske præsidentem for at må.tte låne billedet. Men~ dag præsenterer vi ogsk et andet portræt, der takket være kunstneren bliver en permanent del af samlingerne her på Frede riksborg. Portrættet er la vet på samme må som Oba mas. Det består af utallige aviser fra Australien, hvor.kronprinsessen blev født. Tæt på kan man læse avisoverskrifter, og på afstand smelter farverne sammen til prinsessens ansigt. Et portræt af en kron prinsesse er naturligvis vig tig for et nationalhistorisk museum. Gugger Peder er en betydelig kunstner, og hende nye portræt vil tilføre vores samlinger en vigtig udvidelse af teknikker, sag de Mette Skougaaard. Stolt kunstner Efter afsløringen af det nye portræt talte Gugger Pet ter, og hun understregede, at hun var stolt af at have to af sine avisbiu~der udstillet i Danmark. Det har været et pri vilegium at arbejde på et portræt af en så smuk og inspirerende person, sagde Gugger Petter, der første gang mødte Kronprinsesse Mary til en mindre frokost pa den danske ambassade i Washington. Når man lever længe i ud landet, oplever man, at po litikere og andre i ens land skifter, men den kongelige familie er den samme, og det er meget rart, sagde Gug ger Petter, der også fortalte, at portrættet af præsident Barack Obama kommer direkte fra en udstilling pa den danskeambassade iwa shington. De to portrætter afgugger Petter udstilles på Det Na tionalhistoriske Museum indtil den 31. august. Her efter returneres portrættet af Obama til USA, mens det nye portræt afkronprinses sen indgår i museets sam linger. mavt Aktivitetsdag med dukketeater HILLERØD: Alle børn, som går i børnehave, børneha veklasse eller på SF0, bydes velkommen på Klaverfa brikken torsdag den 7. juni og fredag den 8. juni mellem kl og Allesejlersatforatskabe nogle sjove dage for bør nene med teater, dukketeater, sanse og oplevelsesrum samt andre aktiviteter Her er alle sejl er sat for at skabe nogle sjove dage for børnene med teater, duk keteater, sanse og oplevel sesrum samt andre aktivi teter. Alle får mulighed for at prøve to af aktiviteterne, som hver varer cirka 30 mi nutter. Der er også mulig hed for at spise madpakker og slappe af i børneparken»andehuflet«. Igen i år er det Klaverfa brikken og elever fra den pædagogiske assistentud dannelse (PAU) på SOPU uddannelser indenfor sundhed, omsorg og pæda gogik der står bag arrange mentet for børn mellem tre og syv ar. Tilmelding er nødvendig, og kan ske ved at møde per sonligt op inden den 7. juni på Klaverfabrikken fra tirs dag til fredag ml. kl eller ringe på telefon Lopper på gårdspladsen SKÆVINGE: Pa søndag den 3. juni er der loppemarked på Føllegård klokken 1014, og der er stadig ledige plad ser. Loppemarkedet holdes udendørs på gardspladsen i tilfælde af regn rykkes ind i staldbygningen. Bestilling af stadeplads sker på mail til gitteask hotmail.com. Prisen for en stadeplads på tre gange tre meter er 100 kroner, og prisen betia ved indgangen. Pladsen åb ner klokken 9, og egne borde skal medbringes. Adressen er Kulturhus Follegård, Føl legårdsvej 4 i Skævinge, og adgang for loppegæster er gratis. Der er loppemarked igen den 1. juli, 5. august og 2. september. Færgen sejlertil Summer Night HILLERØD:»Den lille Færge< sejler rundture på søen med afgang fra Torvet hver hal ve time fra til til Summer Night fredag aften. Det er normale priser på 30 kroner for voksne og 10 kro ner for børn for en sejltur.

4 Ansvarhavende chefredaktør Lisbeth Knudsen //likn~lberlingske.dk Llvsstllsredaktor Nina Rolle //nin berlingske.dk Redaktør Tonie Yde Layout Nathalie Nystad Udgiver Berlingske Media Pilestræde 34,1147 København K, tlf , ms berlingske.dk Annoncer Andreas B. Larsen/Iandk~berlingske.dk. tlf Tine Bertramsen/Ital berlingske.dk. tlf Tryk: Trykkompagniet AIS Oplag II Forsldefoto: Søren Bidstrup MS I KORT Svovlfri vin og brillebabes TENDENS Hvorfor bliver vi ved med at elske en bøf? KUNST Gugger Petter»væver Mary i avispapir SHOPPING Kølig på kontoret INTERVIEW Anders Lindegaard GOURMET Somrnerbuk med ramsløg og svampe VIN Barolodel2 SPOT PA Monita Raipur MS / BERLINGSKE? 4. SEKTION / SØNDAG 03, JUNI 2012 Bøf med bold En bøf, en fodboldspiller, en CNNvært, ramsiøg og fannerine ogsåetportrætafkronprinsessen. Så hurtigt trevlet igennem kunne MS godt se no get kedsommelig ud denne søndag Men heldigvis er intet eller ingen som det umiddelbart ser ud til. Tag nu fodboldspilleren Anders Lindegaard, der er nået til tops som målmand i Manchester United og på det danske landshold. Det er ikke den ked sommelige historie om vidunderbamet, der brugte timevis på boldbanen, fordi han elskede spillet. Næh, han har nået sine mål, ftwdi han har regnet ud, hvordan han kunne komme dertil. Historien om bøffen er heller ikke bare endnu en lovprisning af Oubæks beamaise på Retour, Pricer nes pommes frites eller Mashs kød. Næh, den for søger at forklare, hvorfor vi bliver ved med at elske at gå ud og spise bøf, mens resten af verden falder i svime over det nordiske køkken. Fordi, lyder det, vi netop har brug for en modvægt til ramsiøgene og det intellektuelle køkken. Måske giver Rasmus Gwnbechs sommerbuk nogle få sider længere henne i bladet så lyst til selv at lave mad med nordiske toner eller bare en vold somlysttilatgåudogspisebøf? Og så er aviser ikke kun til at pakke fisk ind i. Det vidner kunstneren Gugger Petters foretrukne mate riale til sine portrætter afobama og Mary om. Godsøndag Skarum JOURNALIST

5 Obama. D neren Gugger Petters liv. Der er hundredvis og kun ved at træde et skridt tilbage og betragte hende lidt på afstand, der minder om et over er er ikke enkan rødman trådfåi noget, fortællingen om billedkunst blik. Nøjagtig som de billeder, hun skaber ved at væve avispa pirsruller. Lige nu udstilles et helt nyt portræt af kronprinsesse Mary på Frederiksborg Slot sammen med et af Gugger Peters mest kendte værker, et billede af Barack Obama, som hun lavede, da han endnu ikke var valgt som præsidentkandidat i Det var bestilt af en af Obamas prominente støtter og fundraisere, James Torrey, og hang i præsidentkampagnens hovedkvarter i Chicago. Selv har Gugger Petter dog aldrig mødt Obama.»Men jeg føler, jeg kender ham!«siger hun, så udråbstegnet danser i luften omkring hendes lange hår, som hun med jævne mellemrum stryger hænderne nedover.»jegvarsåtætpåham. dajeglavede detbillede, som kunskul le opfylde få betingelser Det skulle ligne ham, det skulle være lavet af Chicago Tribunes avissider, og han skulle fremstå dyna misk. Jeg t~ndt alle de billeder afobama, jeg kunne, men intet var rigtigt godt Derfor satte jeg mit kamera féran mit ty, og når han var på, fotogralèrede jeg På den måde kunne jeg finde det, som var den rigtige Obama fér mig. Et ansigt, der smiler, er blot refleksionen afen følelse. Det kan man ikke bruge til et portræt Et ansigt, der ikke smilet reflekterer tanker. Det er det interes sante. Derfor gjorde jeg det samme, før portrættet afkronprin sessen. Jeg kunne ikke bruge de smilende ugebladsbilleder. Jeg måtte finde indtil hende.«den 60ÅRIGE GUGGER PET1ER er kommet til Danmark i an ledning afafsløringen afmaleriet afkronprinsessen. som hun i modsætning til Barack Obama har mødt til en frokost på den danske ambassade i USA,»hvor jeg sad skråt overfor hende og iagttoglinjerne ihendes ansigt Dervidste jeg, at jegmåttelave et portræt afhende før eller siden.~ 1O/MS/BERUNGSKE/ 4. SEKTION/SØNDAG 03. JUNI 2012 For Gugger Peter bor i USA og er kun i Danmark få dage, sa hun møder MS på sit hotel med»frygteligt jetlag. Jeg kan nær mest ikke tænke,«som hun siger, før hun fortæller om sit hyl lan ge fuldendte sætninger. Nogle på et dansk, der er tydeligt præget at at hun forlod landet for 40 år siden, hvor man sagde hitte på oghurlumhej. Andre på engelsk i udbrud som»i don t know, oh I don t know<. Hun siger ofte passion ogchallenge, for det er det, det hele handler om. At ville. Selvnårdetsvært ellermåske sna rere især, når det er svært Hun er ikke døbt Gugger. Men det hedder hun, fordi det var, hvad hendes halvandet år ældre bror kaldte hende første gang, han så hende på hospitalet Hun voksede op i et pænt borgerligt hjem på Østerbro med en far, der var bagermester og kongelig hofleverandør. Og med en mor, der ikke begrænsede sine børn. Som gav dem lov til det meste og havde troen på, at det kunne de. Det var også et hjem, hvor det var helt naturligt at have en nysgenig udlængsel som seksårig og drømme om at komme ud at rejse. Og ethjem, hvor der hang etbillede af en skov, malet med brede penselsstrøg På afstand var det et billede af en skov. Tætpå,kunfärver. Hun gik på museer med sine forældre. Husker besøg på Fre deriksborg Slot Særligt ét billede fascinerede hende. Det var et med et gulv med striber, der nærmest bevægede sig når besku eren flyttede sig. Senere opdagede hun, at det var Constantin Hansen, der havde malet det og hun kunne genkende linjer fra hans værk i sine egne. Ar senere fandt hun ud af, at hun havde boet i nøjagtig samme hus som Constantin Hansen i Rom, hvor de med mere end 100 års mellemrum havde uddannet og ud viklet sig som kunstnere. Han på den klassiske dannelsesrejse i Guldalderen. Hun som studerende på kunstakademiet i Rom, som hun flyttede til som meget ung ibegyndelsen afl970erne. Her boede hun i tre år, før hun opholdt sigi Mexico ill åt der efter kort i Belgien, før hun i 1986 flyttede til San Francisco. Ikke påvej vækfranoget, menfbr atvære tilstede konstant»h.c.andersen havde virkelig ret At rejse er at leve. Man bru

6 At Sarah Skarum II skr~ berllngs e. æs.. Foto: PR og Niels Ahlmann Olesen.. Kunst. Billedet afobama er vævet af sider fra Chicago Tribune, mens det af kronprinsesse Mary er formet af australske aviser Den danskfødte Gugger Petters materialevalg til sine portrætter, der lige nu udstilles, er langtfra tilfældigt ger alle sine sanser, når man rejser. Alt dufter og smager afmere, man observerer mere. Da jeg kom til Italien, var det som at træ de ind i et teaterstykke. Alle talte så meget, de gestikulerede, de råbte og larmede. Og det foregik i verdens smukkeste kulisser. Efter et stykke tid kunne jeg selv være med i teaterstykket, og sa oplever man igen nye ting. Jeg holder meget af at observere, jeg kan slet ikke lade være, og det bruger jeg også i min kunst Der er så lidt, man kan nå at gøre i et liv. Jeg vil gerne nå så meget som muligt, og det gør jeg bedst, nar jeg oplever nyts< Uanset hvor hun har været, har hun arbejdet med sin kunst I Mexico lærte hun atvæve ogbrugte teknikkerfravævningen, da hun lavede tekstilkunst.»men det var for nemt. Det interesserer mig ikke, når det bli ver for rigidt og enkelt Jeg har brug for at lave forhindringer for mig selv. Da jeg kom til USA, fandt jeg en stak gulnede aviser på en altan, som jeg tog med hjem. De var så smukke i det der egentlig var forfaldet. Det er jeg fascineret af, og samtidig er avl sernogetsærligt,fordi de ervores dagbog. Hvorfinderman ellers den tid, vi lever i,beskrevet så tydeligt?«hun RIVER SIDER UD af aviserne og laver små ruller af dem, som hun klistrer sammen. Lægger dem til tørring i solen, så de bliver gyldne. Derefter ferniserer hun dem, så de enkelte ruller bliver vandavisende og mere solide. Af de små ruller laver hun lange rør, som hun væver sammen. Defleste ruller er i klassiske avistoner, fra hvid til sort over grå, men hun laver også ruller af farvede sider. På den måde får hun en paletaffarver.»det er som en mosaik eller mine forældres billede. På af stand er det næsten som et oliemaleri, men er man tæt på, kan man ikke se motivet Til gengæld kan man se mange hundrede små detaljer. I billedet af Kronprinsessen er der for eksempel brugt australske aviser. Var jeg en renæssancekunstner, havde jeg malet et landskab fra Tasmanien i baggrunden. Nu lægger jeg den historie ind i ansigtet i stedet På billedet af Barack Obama står der»better Times Await«lige mellem hans øjenbryn. Mine billeder inddrager også beskueren, som selv skal tænke videre og udforske dem. Jeggiverbare ethint<~ Billedet af Obama blev lavet, mens han stadig kæm pede for at blive nomineret som kandidat og Hillary Clinton var favorit Det blev hængt op i hovedkvarteret for præsidentkampagnen i det rum, hvor de frivillige sad, og de fik, fortæller Gugger Petter, et tæt forhold til billedet Det var den Obama, hun havde fremstillet, de jublede at når ting gik godt Det var ham, de kiggede på for atfå energi. Og det var ham, alle besøgende blev foto graferet ved siden at når de besøgte hovedkvarteret. Og så var det Guggers Obama, der fik Michelle (Obama, red.) til atse på det store billede og sige til sin mand:»tro nu ikke, at du faktisk er så 4 Mary. 5t0t<»Da min artshipper, som sender værker for mig, sendte bille det fra mit studie i San Francisco til Chicago, var jeg meget ner vøs. Det er jeg altid, når jeg har værker på vej et sted hen, og han lovede at ringe, når det var godt fremme. Han rin gede også og sagde»gugger, der skete noget meget mær keligt Dajeg togbilledet op, begyndte de frivilligei salen at klappe og bevægede sig frem mod det i en halvcirkel, mens de stadig klappede.<~ Billedet blev efter det amerikanske valg i 2008 udlånt til den danske ambassade, hvilket har gjort Gugger Pet ter til et navn i sit fædreland, som hun kunstnerisk har haft ganske lidt kontakt med. Indtil nu. Siden i torsdags har det hængt sammen med hendes portræt af Kron prinsessen, der skal indgå i Frederiksborg Slots Muse umspermanenteindstilling.»jeg er så rørt over, at jeg kommer til at hænge der, Som alle børn, der besøger et slot, drømte jeg om selv at boder, da jeg besøgte Frederiksborg Slot. Nu er det, som om jegfaktiskgørdet Mine billedergørs Obamabilledet rejser dog tilbage til USA, når udstil lingen er slut 31. august. GI Gugger. BERLINGSKE! 4.SEKTION/SØNDAGO3.JUNI 2012/MS/ II

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Indhold Formand på toppen...4-5 Stjerne for et par måneder...6 Brian Machon klipper Manhattans damer...8-9 DM i Negle

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen Sære historier For ca. 400 år siden blev et nyfødt drengebarn efterladt udenfor porten til et munkekloster. Munkene fandt ham og tog ham ind i klostret. Her voksede han op og levede som en almindelig glad

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads En bog om TænkeTankprojektet i Ældreplejen i Slagelse Kommune

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 April 2004-16. årgang - nr. 54 Velkommen Generalforsamling Så er det blevet tid til årets afdelingsmøder. Stedet, hvor du kan komme til orde og påvirke

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

Forår 2012 Årgang 2. Skolelederen og. Brugsen i Sundhøj i. Kruseduller på den fede medvind siden 1982. menneskekenderen. måde Læs side 16-17

Forår 2012 Årgang 2. Skolelederen og. Brugsen i Sundhøj i. Kruseduller på den fede medvind siden 1982. menneskekenderen. måde Læs side 16-17 Forår 2012 Årgang 2 Brugsen i Sundhøj i Skolelederen og Kruseduller på den fede medvind siden 1982 menneskekenderen måde Tøsingen Februar 2012 Læs side Årgang 4 2 Læs side 12-13 Læs side 16-17 1 Udgivet

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Kobane - byen, der ikke må falde

Kobane - byen, der ikke må falde - Vi havde fanget ham på et eller andet tidspunkt alligevel, siger politichef Henrik Justesen om sexkrænkeren i den røde bil. Retssag begynder på tirsdag 1. sektion side 10-11 96 sider julestemning Jul

Læs mere

Kruseduller på den fede måde

Kruseduller på den fede måde P R O F I L MAGASIN Kultur- og byliv Erhverv Sport Profil Tema Gastronomi FEBRUAR 2012 Kruseduller på den fede måde En rynke kan have sin helt egen historie og det skal man ikke tage fra den gratis magasin

Læs mere

Ude godt hjemme bedst

Ude godt hjemme bedst Ude godt hjemme bedst fødse 7 helt unikke hjemmefødselshistorier 1 Denne lille bog er lavet som et dejligt minde. Vi har hver især skrevet vores hjemmefødselshistorie, som vi gerne vil dele med dig...

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere