Snart stiller han op i Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet i Ram løse. 2. sektion side 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snart stiller han op i Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet i Ram løse. 2. sektion side 19"

Transkript

1 den frygtede sygdom. Snart stiller han op i Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet i Ram løse. under EM næste lørdag så trækker han i rødt og hvidt og går med på banen i Ukraine som landsholdets maskot. Grihskov 2. sektion side 23 Hørsholm 2. sektion side 13 Nej til at lippe ældres t Hjemmehjælpere i Frede rikssund Kommune må ikke klippe ældres tånegle, og det påfører de gamle urime lige udgifter fodterapeut, mener DansktilFolkeparti. GulogGratjj. I DENNE UGE i Plejekrævende ældre i Frederiks sund Kommune må gå til fodtera a ~3.se ti i ruiio stkt~øn på tronen E~ = ==. = =. 4. sektion Bar fratages bevilling Baren IstanBar i Fre derikssund har nu ikke længere bevilling til at holde åbent til klokken fem om natten. Blandt andet frataget på grund al en række politisager. I. I Jeg er meget glad. Det er et fascinerende billede med så mange lag, og der er også mange farver idet, konstaterede kronprin sesse Mary, da hun i går eftermiddag hav de afsløret et nyt portræt al sig selv på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiks borg Slot i Hillerød. Portrættet er lavet alaviser, også austral ske, og efter afsløringen studerede kron prinsessen det nye portræt meget nøje både på afstand og helt tæt på. Hun havde også en længere snak, som pressen ikke kunne følge med i, med kunstneren bag, Gugger Petter, der stammer fra Danmark men bor i Californien. Kronprinsessens nye portræt kommer nu ikke til at stå udstillet mutters alene pa museet i Hillerød, for til lejligheden havde Det Nationalhistoriske Museum lant end nu et portræt al Gugger Petter, nemlig hen des portræt af præsident Barack Obama. Begge portrætter kan ses til den 31. august, hvorefter kronprinsessens skal indgå i mu seets faste samlinget 5.;r~ ~t~ :;~;~, ~. Unge under 18 pånat diskotek Med et flertal på 12 stem mer imod otte har Egedal Kommunalbestyrelsebe sluttet, at unge under 18 ikke skal forlade etdisko tek til midnat, bare fordi diskoteket har natbevil llng til klokken fem. Egedal 2. sektion side 17 cialist. Formand for Lan al Statsautoriserede ter, Tina Christensen gangspunkt ingen pn at hjemmehjælpere kl på ældre, så længe de dårligt kredsløb, fori nedgroede negle eller~ Men det der kan i kymring er, om hjem er fagligt uddannet ti om der sker forandrii tages højde for. For mi Foto: Det NatlonalhlstoriskeMuseum Frederikssund 2. sektion side 19 \I Hillerød 2. sektion side 23 Familier skal teste elbiler Testenelbil projekt tæt på aftale med Region Hovedstaden, AfJesper Sabroe Familier VW personer med sukkersyge, forhor nede negle eller trykgener efter en vurdering. Det tænder mig totalt af, at man ikke vil have tånegle med, for jeg anser det for at være en del af den personlige hygiejne. Det er ikke raketvidenskab at klippe negle, og der er jo mange ældre med normale negle, siger Pia Adelsteen, der også er folketingsmedlem for Dansk Fol keparti, og som peger på, at ældre med sygdomme eller nedgroede negle selvfølgelig bør gå til en spe Kronprinsessen er meget glad for nyt portræt 60 år ~, At MajBritt Holm 0 peut, når de skal have klippet tånegle. For bjemmehjælperen må ikke tage sig af tånegle, som de må for eksempel i nabokommunerne Egedal, Halsnæs og Hifierød samt København. To byrådsmedlemmer i Frede rikssund, Pia Adelsteen og Kasper Andersen fra Dansk Folke har forsøgt at få byrådet ifi at ændre holdning ifi klipning al tånegle. De mener, at gamle påføres urimelige udgifter til en fodterapeut, fordi det offentlige kun kan give tilskud til i Hillerød, Fre densborg, Gribskov og Høje Taastrup kan se frem til at kunne låne en elbil i tre måneder til at klare deres daglige transport. Miljø og Grøn Vækst Udvalget i Region Hovedstaden anbefaler, at regionen skyder 3,2 millioner kroner i projektet»testenelbil. dk«, så det kan rulles ud i fire ne. De skal have at vide, hvor kommuner og på tre hospitaler teknikken halter og hvor der i hovedstaden i halvandet år. er svage punkter, så det er et Region Hovedstaden har en skridt på vejen til at få flere elklimastrategi, der gerne vil biler på vejene, siger udvalgsfremme elbiler. Derfor er det formand Lars Gaardhøj (S). naturligt, at vi bidrager til et projekt, som kan skaffe data Nordsjælland og viden til elbilproducenteri. sektion side 2 V SØJNDAGS SHOPPING Husk at du kan SHOPPE i vores butikker 1 i fl~ :i~ Ctfli KTflAfl

2 2 HILLERØD s SEKTION 2 HILLERØDREDAKTIONEN Slotsgade 1~ 3400 Hillerød Tlf Redaktør Tore Gudnæs Clausager Rich (rich) Journalister Maja Vindelev (mavi) Janne Mulvad (mulvad) AnneMette Frøsig Rasmus sen (mette) Anders Bang (bang) Mikkel Prytz (prytz~ TID OG STED FREDAG : Slotssøen: Den lille færge sejler : Livgardens Tam burkorps går fra Slottet til Torvet i anledningen af Hjerteforeningens 50an jubilæum : Torvet, Hifierød: kaffeog kagebord. Arr: Hjerte foreningen : Torvet, Hillerød: Lucas Forchhammer mi derholder. Arr.: Hjertefor eningen : Torvet, Hifierød: Om livreddende førstehjælp. Arr.: Hjerteforeningen : Torvet, Hillerød: Mastodonterne underhol der. Arr.: Hjerteforeningen : Bogog Idé, Slots gade: Elisabeth Lyneborg signerer sin nye krimi : Kunsthuset, Slan gerupgade: Åbent i anled ning af Summer Night : Summer Night : Denlille færge sejler fra Torvet hver halve time : Frederiksborg Centret: Show med Bossle Hell Diivers. FrdeiiksboigAiaAvis i FREDAG 1. JUNI 2012 Mary side om side med Obama Kronprinsesse Mary afslørede torsdag eftermiddag et nyt portræt af sig selv på Det Nationalhi storiske Museum på Frederiksborg Slot, Det nye portræt udstilles sammen med et portræt af den amerikanske præsident. Samme kunstner står bag de to portrætter. HILLERØD: Rosen på Det Na tionalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot lagde torsd eftermiddag lokale til enportrætafslering, som blev foretaget af kronprin sesse Mary. Hendes portræt er nu udstillet side om side med et portræt af den ame rikanske sident Barack Obania. Begge portrætter af udført af stneren Gug ger Petter, der er af dansk oprindelse, men bor i Cali fornien, USA. Gugger Petters portræt af kronprinsesse Mary skal indgå i museets faste samlinger. Foto: Det Nationalhistoriske Museum Gugger Petters portræt af Barack Obama, som Det Nationalhistori ske Portrætpå Frederiksborg Slot harlånttil den 31. august Foto:DetNationalhistoriskeMuseum Måske havde en anden amerikaner, nemlig Oba mas udenrigsminister Bil lary Clinton, en finger med i spifiet, for kronprinsessen ankom lettere forsinket, og der forlød fra de forsamlede pressefolk, at der var dems trafikalt kaos i København på grund af besøget af den amerikanske udenrigsmi nister. Museumsdirekter Mette Skougaard bød veflçonunen og talte pa engelsk om 500 ars portrætter pa museet og om, at de mange portræt ter sætter ansigter pa vores historie og gør den nærvæ rende på museet. Bruger aviser Detoportrætter,vipræsen tereri dag. er ekstraordinæ re på forskellige vis. De er ekstraordinære på gnmd af de to personer, der portræt 4 BIOGRAFER SLOTSBIO 19.30: Jeniladyen BIOCITY 13.30,16.10,18.50,21.10: Pro metheus , 16.00,18.45,21.30: Pro metheus 3D 13.45,16.00: GummiT ,21.20: Men in Black Ill : Gummi T 3D 14.00,16,30,18,45,21.00:01ktatoren 16.15,18.30: Laksefiskeri i Yemen 16.20,19.00: Men iii Black III : Elskmig igen 20.45: The Avengers : Dark Shadows 0% Firedrige Esther Jørgensen, der bor på Frederiksborg Slot var da gens blomsterpigeismukt prinsessepåklædning. Foto:Allan Nørregaard Kronprinsessen ankom lettere forsinket til Frederiksborg Slot torsdag eftermiddag. Måske var det kaos i den københavnske trafik, der var ârsagen. Foto:Allan Nørregaard LØRDAG : StrødamLabora toriet, Gadevangsvej 1093: Morgen turi Strødam Re servatet : Frederiksborg Vin, Harløsevej: Hoveridag : Slotsseen: Den lille færge sejler : Æbelholt Kloster: Klostermarked : Torvet: Indvielse af»find vej i Præstevangc : Torvet: Torvekoncert : Spejdercentretpå Fry denborgvej: Rederimøde i Partrederiet Slotssøen og PavillonForeningen : FrederiksborgCentret: Middag og efterfølgende koncert med Kandis. efter aftale på telefon 4828 UDSTILLINGER Galleri Malling Beck, Ham mersholtbyvej 21B: Åben lersøn kl eller efter aftalepå tlf Galleri Trampedach, Slots gade loe, Hillerød: Kurt Trampedach udstifier. Åbent tors fre. kl. 1417, ler kl Art&, Slotsgade 10, Baghu set: Billedkunstner Lene Sandvang. Åbentlørkl og når skiltet er ude. Pottemagerstuen, Hovedga den 50, Skævinge: Åben Galleri Kunstlers, Hovedga den rib, Skævinge: Åben hverdage kl Invita, Industrivænget 19: Christina Christiansen udstiller malerier. Åbent manfrekl , ler kl Galleri Per Møller, Selskov vejs: Åbent dagligt kl. 1217, lørsønkl. 13l6ogefter aftale. Art Danmark, Gallerierne: Forskellige udsifiler bille der, skulptur og glas Åbent tirfrekl. 1418, lørkl. 1115, lsøndag imånedenkl Hotel Hillerød: Udstilling med Annelise Bentsen og Lene Hallinfrem til 16. juni. Nødebo Kro: Billeder afchar lotte Thymark, indtil 30. juni. SINDhuset, Milnersvej 133: Tegninger af Michael Schiøler Tingsgård. Kræftrådgivningen, Møl lestræde 6 (baghuset): Malerier afmargitbrevald NebleogkeramikafLisa Andersson, indtil 22. juni. Café Paradiso, Slotsgade 29: Flemming Petersen udsifi ler malerier. Åbent manfre 1118, ler HifierødAlkoholbehandling, Torvet 7: Anitta Jonas ud stiller malerier. Sparekassen Sjælland, Fre deriksgade: Billeder af Christine Foss Henriksen, indifi 31. august. Hillerød Biblioteks vandrehal:»strik, tyggegummi og sten med sytråds udstilling afsisselioffniann og Nina Leth, indtil 16. juli. Det Nationalhistoriske Muse umpå Frederiksborg Slot: Særudstilhingen»Krig i kunsten4<, indtil3l. august. Det Nationalhistoriske Mu seumpå Frederiksborg Slot: Særudstillingen med Gugger Petters portrætter afobama og kronprin sesssen, indtil 31. august. ÅBNINGSTIDER Frederiksborg Slot, Det Na tionalhistoriske Museum: 1.april31. okt.: kl nov.31. marts: kl ÆbelholtKlostermuseum, Æbelholt 4: Åben 1. maj til efterårsferien, tirssøn kl Bymuseetog GrafiskMu seum, Helsingørsgade 65: Åben 1. maj fflefterå.rsfe rien samt ved særudstillin ger, tirssønkl

3 HILLERØD FiiddboigAm~Avis FREDAG 1. JUNI 2012 SEKTION 2 3 Golfproffler slår til i Hifierod HILLERØD: Hvis man virke lig vil se, hvordan man slår Såvidt avisen udsendte kunne høre, var det første gang, kronprinsesse Mary sd det færdige portræt. Hun var glad for detog fandt det fascinerende med de mange lag avispapir og mange forskellige farver. Her ses kranprinsessen sammen med kunstner Gugger Petter. Foto: TorkilAdsersen/Scanpix en golfbold ud over stepper ne, har man chancen her i weekenden. På golfbanen i Hillerød løber 2. Divisionsweekend af stablen lørdag og søndag med besøg af mange danske golfprofiler, så alle interes serede bydes til at komme ned og bakke Hillerød Golf Klubs allerbedste spillere op. I Damernes Elitedivision spiller Hillerød mod hen holdsvis Kokkedal og As serbo bade fredag og lørdag fra klokken Dermed kan man se Iben Tinning spille Danmarks bedste kvindelige golfspil ler gennem tiderne. Tidli gere danmarksmester Anne Larsson spifier også med for HGK, men HGKs stjer neskud af egen avl, Nicole Broch Larsen, er desværre i Tyrkiet og spille Tyrkish Ladies Amateur Open. Tur neringen er et titelforsvar for hendes sejr sidste ar, men det er også VMopvarm ning. Hos herrerne spiller HGK mod København og Asserbo henholdsvis lørdag og søn dag. Begge kampe starter klokken For HGK er profilerne Morten Gram tidligere danmarksmester og det unge stortalent Oli ver Nyholm på banen. Der er også interessante spillere på de fire modstanderhold. Blandt dem findes Morten Findsen Schou og Nils Rør bækpetersen, der spiller for København, og begge er tid ligere Danmarksmestre og Challenge Tourspillere. bang Når man lever længe i udlandet, oplever man, at politikere og andre i ens land skifter, men den kongelige familie er den samme, og det er meget rart. GuggerPetter, kunstner bede. Straks Gugger Peder havde færdiggjort værket i August 2007 blev det sendt til Obamas kampagneho vedkvarter i Chicago. Her hang det fra begyndelsen af hans kampagne til han blev valgt til præsident den 4. no vember Gugger Peders portræt af Barack Obama har en stor symbolskbetydningforalle, der arbejdede i Barack Oba mas kampagnehovedkvar ter. Værket er blevet foto graferet vidt og bredt afver denspressen, det er meget stort og er lavet af aviser fra The Chicago Tribune. Det er karakteristisk for Guggers portrætter, at de ikke skal lige fotografisk, men der er en vis lighed, hvor en følelse af nærhed er vigtig. Vær kerne har en stæk lighed med mosaikker, hvor dele bygges op af mindre dele og på afstand skaber det store billede Mette Skougaard takkede ejeren af portrættet af Oba ma, amerikanske James Torry, der også var til stede, teres, og på grund af en sær lig kunstner, der bruger en speciel teknik. Gugger Pet ter er dansk født kunstner, der bor i Californien. Hun er uddannet fra Akademiet for fri og Merkantil Kunst i København og fra The Aca demy of Fine Arts i Rom. Derfra drog hun til Mexico og Belgien, før hun slog sig ned i Californien i 1986, sag de Mette Skougaard. Gugger Petters værker har været udstillet i en lang række gallerier og på man ge museer i både Europa og i USA. Listen over værker i privateje, i permanente samlinger og i kommission er ganske betydelig. I de seneste 21 år har hun arbejdet med avispapir som sit hovedznateriale og har skabt bade to og tredimen sionelle værker af aviser. Avispapiret bliver behand let, så det ender med at blive et meget stærkt og solidtma teriale,forsatte museumsdi rektøren. Symbolsk portræt Gugger Petter fik bestillin gen på portrættet afbarack Obama tilbage i 2007 inden han overhovedet var nomi neret som kandidat til det amerikanske præsidentem for at må.tte låne billedet. Men~ dag præsenterer vi ogsk et andet portræt, der takket være kunstneren bliver en permanent del af samlingerne her på Frede riksborg. Portrættet er la vet på samme må som Oba mas. Det består af utallige aviser fra Australien, hvor.kronprinsessen blev født. Tæt på kan man læse avisoverskrifter, og på afstand smelter farverne sammen til prinsessens ansigt. Et portræt af en kron prinsesse er naturligvis vig tig for et nationalhistorisk museum. Gugger Peder er en betydelig kunstner, og hende nye portræt vil tilføre vores samlinger en vigtig udvidelse af teknikker, sag de Mette Skougaaard. Stolt kunstner Efter afsløringen af det nye portræt talte Gugger Pet ter, og hun understregede, at hun var stolt af at have to af sine avisbiu~der udstillet i Danmark. Det har været et pri vilegium at arbejde på et portræt af en så smuk og inspirerende person, sagde Gugger Petter, der første gang mødte Kronprinsesse Mary til en mindre frokost pa den danske ambassade i Washington. Når man lever længe i ud landet, oplever man, at po litikere og andre i ens land skifter, men den kongelige familie er den samme, og det er meget rart, sagde Gug ger Petter, der også fortalte, at portrættet af præsident Barack Obama kommer direkte fra en udstilling pa den danskeambassade iwa shington. De to portrætter afgugger Petter udstilles på Det Na tionalhistoriske Museum indtil den 31. august. Her efter returneres portrættet af Obama til USA, mens det nye portræt afkronprinses sen indgår i museets sam linger. mavt Aktivitetsdag med dukketeater HILLERØD: Alle børn, som går i børnehave, børneha veklasse eller på SF0, bydes velkommen på Klaverfa brikken torsdag den 7. juni og fredag den 8. juni mellem kl og Allesejlersatforatskabe nogle sjove dage for bør nene med teater, dukketeater, sanse og oplevelsesrum samt andre aktiviteter Her er alle sejl er sat for at skabe nogle sjove dage for børnene med teater, duk keteater, sanse og oplevel sesrum samt andre aktivi teter. Alle får mulighed for at prøve to af aktiviteterne, som hver varer cirka 30 mi nutter. Der er også mulig hed for at spise madpakker og slappe af i børneparken»andehuflet«. Igen i år er det Klaverfa brikken og elever fra den pædagogiske assistentud dannelse (PAU) på SOPU uddannelser indenfor sundhed, omsorg og pæda gogik der står bag arrange mentet for børn mellem tre og syv ar. Tilmelding er nødvendig, og kan ske ved at møde per sonligt op inden den 7. juni på Klaverfabrikken fra tirs dag til fredag ml. kl eller ringe på telefon Lopper på gårdspladsen SKÆVINGE: Pa søndag den 3. juni er der loppemarked på Føllegård klokken 1014, og der er stadig ledige plad ser. Loppemarkedet holdes udendørs på gardspladsen i tilfælde af regn rykkes ind i staldbygningen. Bestilling af stadeplads sker på mail til gitteask hotmail.com. Prisen for en stadeplads på tre gange tre meter er 100 kroner, og prisen betia ved indgangen. Pladsen åb ner klokken 9, og egne borde skal medbringes. Adressen er Kulturhus Follegård, Føl legårdsvej 4 i Skævinge, og adgang for loppegæster er gratis. Der er loppemarked igen den 1. juli, 5. august og 2. september. Færgen sejlertil Summer Night HILLERØD:»Den lille Færge< sejler rundture på søen med afgang fra Torvet hver hal ve time fra til til Summer Night fredag aften. Det er normale priser på 30 kroner for voksne og 10 kro ner for børn for en sejltur.

4 Ansvarhavende chefredaktør Lisbeth Knudsen //likn~lberlingske.dk Llvsstllsredaktor Nina Rolle //nin berlingske.dk Redaktør Tonie Yde Layout Nathalie Nystad Udgiver Berlingske Media Pilestræde 34,1147 København K, tlf , ms berlingske.dk Annoncer Andreas B. Larsen/Iandk~berlingske.dk. tlf Tine Bertramsen/Ital berlingske.dk. tlf Tryk: Trykkompagniet AIS Oplag II Forsldefoto: Søren Bidstrup MS I KORT Svovlfri vin og brillebabes TENDENS Hvorfor bliver vi ved med at elske en bøf? KUNST Gugger Petter»væver Mary i avispapir SHOPPING Kølig på kontoret INTERVIEW Anders Lindegaard GOURMET Somrnerbuk med ramsløg og svampe VIN Barolodel2 SPOT PA Monita Raipur MS / BERLINGSKE? 4. SEKTION / SØNDAG 03, JUNI 2012 Bøf med bold En bøf, en fodboldspiller, en CNNvært, ramsiøg og fannerine ogsåetportrætafkronprinsessen. Så hurtigt trevlet igennem kunne MS godt se no get kedsommelig ud denne søndag Men heldigvis er intet eller ingen som det umiddelbart ser ud til. Tag nu fodboldspilleren Anders Lindegaard, der er nået til tops som målmand i Manchester United og på det danske landshold. Det er ikke den ked sommelige historie om vidunderbamet, der brugte timevis på boldbanen, fordi han elskede spillet. Næh, han har nået sine mål, ftwdi han har regnet ud, hvordan han kunne komme dertil. Historien om bøffen er heller ikke bare endnu en lovprisning af Oubæks beamaise på Retour, Pricer nes pommes frites eller Mashs kød. Næh, den for søger at forklare, hvorfor vi bliver ved med at elske at gå ud og spise bøf, mens resten af verden falder i svime over det nordiske køkken. Fordi, lyder det, vi netop har brug for en modvægt til ramsiøgene og det intellektuelle køkken. Måske giver Rasmus Gwnbechs sommerbuk nogle få sider længere henne i bladet så lyst til selv at lave mad med nordiske toner eller bare en vold somlysttilatgåudogspisebøf? Og så er aviser ikke kun til at pakke fisk ind i. Det vidner kunstneren Gugger Petters foretrukne mate riale til sine portrætter afobama og Mary om. Godsøndag Skarum JOURNALIST

5 Obama. D neren Gugger Petters liv. Der er hundredvis og kun ved at træde et skridt tilbage og betragte hende lidt på afstand, der minder om et over er er ikke enkan rødman trådfåi noget, fortællingen om billedkunst blik. Nøjagtig som de billeder, hun skaber ved at væve avispa pirsruller. Lige nu udstilles et helt nyt portræt af kronprinsesse Mary på Frederiksborg Slot sammen med et af Gugger Peters mest kendte værker, et billede af Barack Obama, som hun lavede, da han endnu ikke var valgt som præsidentkandidat i Det var bestilt af en af Obamas prominente støtter og fundraisere, James Torrey, og hang i præsidentkampagnens hovedkvarter i Chicago. Selv har Gugger Petter dog aldrig mødt Obama.»Men jeg føler, jeg kender ham!«siger hun, så udråbstegnet danser i luften omkring hendes lange hår, som hun med jævne mellemrum stryger hænderne nedover.»jegvarsåtætpåham. dajeglavede detbillede, som kunskul le opfylde få betingelser Det skulle ligne ham, det skulle være lavet af Chicago Tribunes avissider, og han skulle fremstå dyna misk. Jeg t~ndt alle de billeder afobama, jeg kunne, men intet var rigtigt godt Derfor satte jeg mit kamera féran mit ty, og når han var på, fotogralèrede jeg På den måde kunne jeg finde det, som var den rigtige Obama fér mig. Et ansigt, der smiler, er blot refleksionen afen følelse. Det kan man ikke bruge til et portræt Et ansigt, der ikke smilet reflekterer tanker. Det er det interes sante. Derfor gjorde jeg det samme, før portrættet afkronprin sessen. Jeg kunne ikke bruge de smilende ugebladsbilleder. Jeg måtte finde indtil hende.«den 60ÅRIGE GUGGER PET1ER er kommet til Danmark i an ledning afafsløringen afmaleriet afkronprinsessen. som hun i modsætning til Barack Obama har mødt til en frokost på den danske ambassade i USA,»hvor jeg sad skråt overfor hende og iagttoglinjerne ihendes ansigt Dervidste jeg, at jegmåttelave et portræt afhende før eller siden.~ 1O/MS/BERUNGSKE/ 4. SEKTION/SØNDAG 03. JUNI 2012 For Gugger Peter bor i USA og er kun i Danmark få dage, sa hun møder MS på sit hotel med»frygteligt jetlag. Jeg kan nær mest ikke tænke,«som hun siger, før hun fortæller om sit hyl lan ge fuldendte sætninger. Nogle på et dansk, der er tydeligt præget at at hun forlod landet for 40 år siden, hvor man sagde hitte på oghurlumhej. Andre på engelsk i udbrud som»i don t know, oh I don t know<. Hun siger ofte passion ogchallenge, for det er det, det hele handler om. At ville. Selvnårdetsvært ellermåske sna rere især, når det er svært Hun er ikke døbt Gugger. Men det hedder hun, fordi det var, hvad hendes halvandet år ældre bror kaldte hende første gang, han så hende på hospitalet Hun voksede op i et pænt borgerligt hjem på Østerbro med en far, der var bagermester og kongelig hofleverandør. Og med en mor, der ikke begrænsede sine børn. Som gav dem lov til det meste og havde troen på, at det kunne de. Det var også et hjem, hvor det var helt naturligt at have en nysgenig udlængsel som seksårig og drømme om at komme ud at rejse. Og ethjem, hvor der hang etbillede af en skov, malet med brede penselsstrøg På afstand var det et billede af en skov. Tætpå,kunfärver. Hun gik på museer med sine forældre. Husker besøg på Fre deriksborg Slot Særligt ét billede fascinerede hende. Det var et med et gulv med striber, der nærmest bevægede sig når besku eren flyttede sig. Senere opdagede hun, at det var Constantin Hansen, der havde malet det og hun kunne genkende linjer fra hans værk i sine egne. Ar senere fandt hun ud af, at hun havde boet i nøjagtig samme hus som Constantin Hansen i Rom, hvor de med mere end 100 års mellemrum havde uddannet og ud viklet sig som kunstnere. Han på den klassiske dannelsesrejse i Guldalderen. Hun som studerende på kunstakademiet i Rom, som hun flyttede til som meget ung ibegyndelsen afl970erne. Her boede hun i tre år, før hun opholdt sigi Mexico ill åt der efter kort i Belgien, før hun i 1986 flyttede til San Francisco. Ikke påvej vækfranoget, menfbr atvære tilstede konstant»h.c.andersen havde virkelig ret At rejse er at leve. Man bru

6 At Sarah Skarum II skr~ berllngs e. æs.. Foto: PR og Niels Ahlmann Olesen.. Kunst. Billedet afobama er vævet af sider fra Chicago Tribune, mens det af kronprinsesse Mary er formet af australske aviser Den danskfødte Gugger Petters materialevalg til sine portrætter, der lige nu udstilles, er langtfra tilfældigt ger alle sine sanser, når man rejser. Alt dufter og smager afmere, man observerer mere. Da jeg kom til Italien, var det som at træ de ind i et teaterstykke. Alle talte så meget, de gestikulerede, de råbte og larmede. Og det foregik i verdens smukkeste kulisser. Efter et stykke tid kunne jeg selv være med i teaterstykket, og sa oplever man igen nye ting. Jeg holder meget af at observere, jeg kan slet ikke lade være, og det bruger jeg også i min kunst Der er så lidt, man kan nå at gøre i et liv. Jeg vil gerne nå så meget som muligt, og det gør jeg bedst, nar jeg oplever nyts< Uanset hvor hun har været, har hun arbejdet med sin kunst I Mexico lærte hun atvæve ogbrugte teknikkerfravævningen, da hun lavede tekstilkunst.»men det var for nemt. Det interesserer mig ikke, når det bli ver for rigidt og enkelt Jeg har brug for at lave forhindringer for mig selv. Da jeg kom til USA, fandt jeg en stak gulnede aviser på en altan, som jeg tog med hjem. De var så smukke i det der egentlig var forfaldet. Det er jeg fascineret af, og samtidig er avl sernogetsærligt,fordi de ervores dagbog. Hvorfinderman ellers den tid, vi lever i,beskrevet så tydeligt?«hun RIVER SIDER UD af aviserne og laver små ruller af dem, som hun klistrer sammen. Lægger dem til tørring i solen, så de bliver gyldne. Derefter ferniserer hun dem, så de enkelte ruller bliver vandavisende og mere solide. Af de små ruller laver hun lange rør, som hun væver sammen. Defleste ruller er i klassiske avistoner, fra hvid til sort over grå, men hun laver også ruller af farvede sider. På den måde får hun en paletaffarver.»det er som en mosaik eller mine forældres billede. På af stand er det næsten som et oliemaleri, men er man tæt på, kan man ikke se motivet Til gengæld kan man se mange hundrede små detaljer. I billedet af Kronprinsessen er der for eksempel brugt australske aviser. Var jeg en renæssancekunstner, havde jeg malet et landskab fra Tasmanien i baggrunden. Nu lægger jeg den historie ind i ansigtet i stedet På billedet af Barack Obama står der»better Times Await«lige mellem hans øjenbryn. Mine billeder inddrager også beskueren, som selv skal tænke videre og udforske dem. Jeggiverbare ethint<~ Billedet af Obama blev lavet, mens han stadig kæm pede for at blive nomineret som kandidat og Hillary Clinton var favorit Det blev hængt op i hovedkvarteret for præsidentkampagnen i det rum, hvor de frivillige sad, og de fik, fortæller Gugger Petter, et tæt forhold til billedet Det var den Obama, hun havde fremstillet, de jublede at når ting gik godt Det var ham, de kiggede på for atfå energi. Og det var ham, alle besøgende blev foto graferet ved siden at når de besøgte hovedkvarteret. Og så var det Guggers Obama, der fik Michelle (Obama, red.) til atse på det store billede og sige til sin mand:»tro nu ikke, at du faktisk er så 4 Mary. 5t0t<»Da min artshipper, som sender værker for mig, sendte bille det fra mit studie i San Francisco til Chicago, var jeg meget ner vøs. Det er jeg altid, når jeg har værker på vej et sted hen, og han lovede at ringe, når det var godt fremme. Han rin gede også og sagde»gugger, der skete noget meget mær keligt Dajeg togbilledet op, begyndte de frivilligei salen at klappe og bevægede sig frem mod det i en halvcirkel, mens de stadig klappede.<~ Billedet blev efter det amerikanske valg i 2008 udlånt til den danske ambassade, hvilket har gjort Gugger Pet ter til et navn i sit fædreland, som hun kunstnerisk har haft ganske lidt kontakt med. Indtil nu. Siden i torsdags har det hængt sammen med hendes portræt af Kron prinsessen, der skal indgå i Frederiksborg Slots Muse umspermanenteindstilling.»jeg er så rørt over, at jeg kommer til at hænge der, Som alle børn, der besøger et slot, drømte jeg om selv at boder, da jeg besøgte Frederiksborg Slot. Nu er det, som om jegfaktiskgørdet Mine billedergørs Obamabilledet rejser dog tilbage til USA, når udstil lingen er slut 31. august. GI Gugger. BERLINGSKE! 4.SEKTION/SØNDAGO3.JUNI 2012/MS/ II

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge Historien om Den lille Færge Tøf - tøf, sagde færgen lystigt, da den lagde fra ved anløbsbroen ud for dens hvileplads på søen

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far Skrevet af: Nicole 31oktober 2005 Surfer med far Kan du huske, da du fortalte mig om din tur ved stranden? Jeg kunne godt lide at høre om din oplevelse og tænkte, at du måske gerne vil huske, hvad du fortalte

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april Bilag 3 Empiri Torsdag d. 9. april Torsdag den 9. april, var det åbningsdag for Rebel Food s Street food-marked. Markedet begyndte klokken 15.00 og varede til 20.30. Vejret bød på skiftevis sol og skyer.

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS. Nygade 24, 8600 Silkeborg

NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS. Nygade 24, 8600 Silkeborg NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS Nygade 24, 8600 Silkeborg naturligheder der er natur lighed ulig nat erna ertur erturnat der hed ertan turlihed

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015

Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015 Torsdag d. 1. januar Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015 kl. 13.00-16.30: Velkommen 2015 stor nytårsbrunch på Jakobs Café. Husk tilmelding på tlf. 98 44 16 90. kl. 13.30: Skagen OK og Motion arrangerer

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for september 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for september 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Sunday, September 11, 2011 3:53 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten september 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

LOUISIANA LEJRSKOLE

LOUISIANA LEJRSKOLE LOUISIANA LEJRSKOLE 28.8 1.9.2017 FIRE DAGE PÅ LOUISIANA OG I HELSINGØR MED FOKUS PÅ KUNST, ARKITEKTUR OG KREATIVITET VIND ET GRATIS LEJRSKOLEOPHOLD MED LOUISIANA LEARNING Louisiana Lejrskole er Tid til

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Kasper Rumraket Fantasistafetten september 2014

Kasper Rumraket Fantasistafetten september 2014 Kasper Rumraket Fantasistafetten september 2014 Boksenæse Dronning Ida MetalHammer Josephine Kong Rygskjold FutFut Caroline Kasper Rumraket Kokken Irum Marwa Prinsesse Mathilde Moren Storesøster Prins

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere