Snart stiller han op i Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet i Ram løse. 2. sektion side 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snart stiller han op i Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet i Ram løse. 2. sektion side 19"

Transkript

1 den frygtede sygdom. Snart stiller han op i Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet i Ram løse. under EM næste lørdag så trækker han i rødt og hvidt og går med på banen i Ukraine som landsholdets maskot. Grihskov 2. sektion side 23 Hørsholm 2. sektion side 13 Nej til at lippe ældres t Hjemmehjælpere i Frede rikssund Kommune må ikke klippe ældres tånegle, og det påfører de gamle urime lige udgifter fodterapeut, mener DansktilFolkeparti. GulogGratjj. I DENNE UGE i Plejekrævende ældre i Frederiks sund Kommune må gå til fodtera a ~3.se ti i ruiio stkt~øn på tronen E~ = ==. = =. 4. sektion Bar fratages bevilling Baren IstanBar i Fre derikssund har nu ikke længere bevilling til at holde åbent til klokken fem om natten. Blandt andet frataget på grund al en række politisager. I. I Jeg er meget glad. Det er et fascinerende billede med så mange lag, og der er også mange farver idet, konstaterede kronprin sesse Mary, da hun i går eftermiddag hav de afsløret et nyt portræt al sig selv på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiks borg Slot i Hillerød. Portrættet er lavet alaviser, også austral ske, og efter afsløringen studerede kron prinsessen det nye portræt meget nøje både på afstand og helt tæt på. Hun havde også en længere snak, som pressen ikke kunne følge med i, med kunstneren bag, Gugger Petter, der stammer fra Danmark men bor i Californien. Kronprinsessens nye portræt kommer nu ikke til at stå udstillet mutters alene pa museet i Hillerød, for til lejligheden havde Det Nationalhistoriske Museum lant end nu et portræt al Gugger Petter, nemlig hen des portræt af præsident Barack Obama. Begge portrætter kan ses til den 31. august, hvorefter kronprinsessens skal indgå i mu seets faste samlinget 5.;r~ ~t~ :;~;~, ~. Unge under 18 pånat diskotek Med et flertal på 12 stem mer imod otte har Egedal Kommunalbestyrelsebe sluttet, at unge under 18 ikke skal forlade etdisko tek til midnat, bare fordi diskoteket har natbevil llng til klokken fem. Egedal 2. sektion side 17 cialist. Formand for Lan al Statsautoriserede ter, Tina Christensen gangspunkt ingen pn at hjemmehjælpere kl på ældre, så længe de dårligt kredsløb, fori nedgroede negle eller~ Men det der kan i kymring er, om hjem er fagligt uddannet ti om der sker forandrii tages højde for. For mi Foto: Det NatlonalhlstoriskeMuseum Frederikssund 2. sektion side 19 \I Hillerød 2. sektion side 23 Familier skal teste elbiler Testenelbil projekt tæt på aftale med Region Hovedstaden, AfJesper Sabroe Familier VW personer med sukkersyge, forhor nede negle eller trykgener efter en vurdering. Det tænder mig totalt af, at man ikke vil have tånegle med, for jeg anser det for at være en del af den personlige hygiejne. Det er ikke raketvidenskab at klippe negle, og der er jo mange ældre med normale negle, siger Pia Adelsteen, der også er folketingsmedlem for Dansk Fol keparti, og som peger på, at ældre med sygdomme eller nedgroede negle selvfølgelig bør gå til en spe Kronprinsessen er meget glad for nyt portræt 60 år ~, At MajBritt Holm 0 peut, når de skal have klippet tånegle. For bjemmehjælperen må ikke tage sig af tånegle, som de må for eksempel i nabokommunerne Egedal, Halsnæs og Hifierød samt København. To byrådsmedlemmer i Frede rikssund, Pia Adelsteen og Kasper Andersen fra Dansk Folke har forsøgt at få byrådet ifi at ændre holdning ifi klipning al tånegle. De mener, at gamle påføres urimelige udgifter til en fodterapeut, fordi det offentlige kun kan give tilskud til i Hillerød, Fre densborg, Gribskov og Høje Taastrup kan se frem til at kunne låne en elbil i tre måneder til at klare deres daglige transport. Miljø og Grøn Vækst Udvalget i Region Hovedstaden anbefaler, at regionen skyder 3,2 millioner kroner i projektet»testenelbil. dk«, så det kan rulles ud i fire ne. De skal have at vide, hvor kommuner og på tre hospitaler teknikken halter og hvor der i hovedstaden i halvandet år. er svage punkter, så det er et Region Hovedstaden har en skridt på vejen til at få flere elklimastrategi, der gerne vil biler på vejene, siger udvalgsfremme elbiler. Derfor er det formand Lars Gaardhøj (S). naturligt, at vi bidrager til et projekt, som kan skaffe data Nordsjælland og viden til elbilproducenteri. sektion side 2 V SØJNDAGS SHOPPING Husk at du kan SHOPPE i vores butikker 1 i fl~ :i~ Ctfli KTflAfl

2 2 HILLERØD s SEKTION 2 HILLERØDREDAKTIONEN Slotsgade 1~ 3400 Hillerød Tlf Redaktør Tore Gudnæs Clausager Rich (rich) Journalister Maja Vindelev (mavi) Janne Mulvad (mulvad) AnneMette Frøsig Rasmus sen (mette) Anders Bang (bang) Mikkel Prytz (prytz~ TID OG STED FREDAG : Slotssøen: Den lille færge sejler : Livgardens Tam burkorps går fra Slottet til Torvet i anledningen af Hjerteforeningens 50an jubilæum : Torvet, Hifierød: kaffeog kagebord. Arr: Hjerte foreningen : Torvet, Hillerød: Lucas Forchhammer mi derholder. Arr.: Hjertefor eningen : Torvet, Hifierød: Om livreddende førstehjælp. Arr.: Hjerteforeningen : Torvet, Hillerød: Mastodonterne underhol der. Arr.: Hjerteforeningen : Bogog Idé, Slots gade: Elisabeth Lyneborg signerer sin nye krimi : Kunsthuset, Slan gerupgade: Åbent i anled ning af Summer Night : Summer Night : Denlille færge sejler fra Torvet hver halve time : Frederiksborg Centret: Show med Bossle Hell Diivers. FrdeiiksboigAiaAvis i FREDAG 1. JUNI 2012 Mary side om side med Obama Kronprinsesse Mary afslørede torsdag eftermiddag et nyt portræt af sig selv på Det Nationalhi storiske Museum på Frederiksborg Slot, Det nye portræt udstilles sammen med et portræt af den amerikanske præsident. Samme kunstner står bag de to portrætter. HILLERØD: Rosen på Det Na tionalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot lagde torsd eftermiddag lokale til enportrætafslering, som blev foretaget af kronprin sesse Mary. Hendes portræt er nu udstillet side om side med et portræt af den ame rikanske sident Barack Obania. Begge portrætter af udført af stneren Gug ger Petter, der er af dansk oprindelse, men bor i Cali fornien, USA. Gugger Petters portræt af kronprinsesse Mary skal indgå i museets faste samlinger. Foto: Det Nationalhistoriske Museum Gugger Petters portræt af Barack Obama, som Det Nationalhistori ske Portrætpå Frederiksborg Slot harlånttil den 31. august Foto:DetNationalhistoriskeMuseum Måske havde en anden amerikaner, nemlig Oba mas udenrigsminister Bil lary Clinton, en finger med i spifiet, for kronprinsessen ankom lettere forsinket, og der forlød fra de forsamlede pressefolk, at der var dems trafikalt kaos i København på grund af besøget af den amerikanske udenrigsmi nister. Museumsdirekter Mette Skougaard bød veflçonunen og talte pa engelsk om 500 ars portrætter pa museet og om, at de mange portræt ter sætter ansigter pa vores historie og gør den nærvæ rende på museet. Bruger aviser Detoportrætter,vipræsen tereri dag. er ekstraordinæ re på forskellige vis. De er ekstraordinære på gnmd af de to personer, der portræt 4 BIOGRAFER SLOTSBIO 19.30: Jeniladyen BIOCITY 13.30,16.10,18.50,21.10: Pro metheus , 16.00,18.45,21.30: Pro metheus 3D 13.45,16.00: GummiT ,21.20: Men in Black Ill : Gummi T 3D 14.00,16,30,18,45,21.00:01ktatoren 16.15,18.30: Laksefiskeri i Yemen 16.20,19.00: Men iii Black III : Elskmig igen 20.45: The Avengers : Dark Shadows 0% Firedrige Esther Jørgensen, der bor på Frederiksborg Slot var da gens blomsterpigeismukt prinsessepåklædning. Foto:Allan Nørregaard Kronprinsessen ankom lettere forsinket til Frederiksborg Slot torsdag eftermiddag. Måske var det kaos i den københavnske trafik, der var ârsagen. Foto:Allan Nørregaard LØRDAG : StrødamLabora toriet, Gadevangsvej 1093: Morgen turi Strødam Re servatet : Frederiksborg Vin, Harløsevej: Hoveridag : Slotsseen: Den lille færge sejler : Æbelholt Kloster: Klostermarked : Torvet: Indvielse af»find vej i Præstevangc : Torvet: Torvekoncert : Spejdercentretpå Fry denborgvej: Rederimøde i Partrederiet Slotssøen og PavillonForeningen : FrederiksborgCentret: Middag og efterfølgende koncert med Kandis. efter aftale på telefon 4828 UDSTILLINGER Galleri Malling Beck, Ham mersholtbyvej 21B: Åben lersøn kl eller efter aftalepå tlf Galleri Trampedach, Slots gade loe, Hillerød: Kurt Trampedach udstifier. Åbent tors fre. kl. 1417, ler kl Art&, Slotsgade 10, Baghu set: Billedkunstner Lene Sandvang. Åbentlørkl og når skiltet er ude. Pottemagerstuen, Hovedga den 50, Skævinge: Åben Galleri Kunstlers, Hovedga den rib, Skævinge: Åben hverdage kl Invita, Industrivænget 19: Christina Christiansen udstiller malerier. Åbent manfrekl , ler kl Galleri Per Møller, Selskov vejs: Åbent dagligt kl. 1217, lørsønkl. 13l6ogefter aftale. Art Danmark, Gallerierne: Forskellige udsifiler bille der, skulptur og glas Åbent tirfrekl. 1418, lørkl. 1115, lsøndag imånedenkl Hotel Hillerød: Udstilling med Annelise Bentsen og Lene Hallinfrem til 16. juni. Nødebo Kro: Billeder afchar lotte Thymark, indtil 30. juni. SINDhuset, Milnersvej 133: Tegninger af Michael Schiøler Tingsgård. Kræftrådgivningen, Møl lestræde 6 (baghuset): Malerier afmargitbrevald NebleogkeramikafLisa Andersson, indtil 22. juni. Café Paradiso, Slotsgade 29: Flemming Petersen udsifi ler malerier. Åbent manfre 1118, ler HifierødAlkoholbehandling, Torvet 7: Anitta Jonas ud stiller malerier. Sparekassen Sjælland, Fre deriksgade: Billeder af Christine Foss Henriksen, indifi 31. august. Hillerød Biblioteks vandrehal:»strik, tyggegummi og sten med sytråds udstilling afsisselioffniann og Nina Leth, indtil 16. juli. Det Nationalhistoriske Muse umpå Frederiksborg Slot: Særudstilhingen»Krig i kunsten4<, indtil3l. august. Det Nationalhistoriske Mu seumpå Frederiksborg Slot: Særudstillingen med Gugger Petters portrætter afobama og kronprin sesssen, indtil 31. august. ÅBNINGSTIDER Frederiksborg Slot, Det Na tionalhistoriske Museum: 1.april31. okt.: kl nov.31. marts: kl ÆbelholtKlostermuseum, Æbelholt 4: Åben 1. maj til efterårsferien, tirssøn kl Bymuseetog GrafiskMu seum, Helsingørsgade 65: Åben 1. maj fflefterå.rsfe rien samt ved særudstillin ger, tirssønkl

3 HILLERØD FiiddboigAm~Avis FREDAG 1. JUNI 2012 SEKTION 2 3 Golfproffler slår til i Hifierod HILLERØD: Hvis man virke lig vil se, hvordan man slår Såvidt avisen udsendte kunne høre, var det første gang, kronprinsesse Mary sd det færdige portræt. Hun var glad for detog fandt det fascinerende med de mange lag avispapir og mange forskellige farver. Her ses kranprinsessen sammen med kunstner Gugger Petter. Foto: TorkilAdsersen/Scanpix en golfbold ud over stepper ne, har man chancen her i weekenden. På golfbanen i Hillerød løber 2. Divisionsweekend af stablen lørdag og søndag med besøg af mange danske golfprofiler, så alle interes serede bydes til at komme ned og bakke Hillerød Golf Klubs allerbedste spillere op. I Damernes Elitedivision spiller Hillerød mod hen holdsvis Kokkedal og As serbo bade fredag og lørdag fra klokken Dermed kan man se Iben Tinning spille Danmarks bedste kvindelige golfspil ler gennem tiderne. Tidli gere danmarksmester Anne Larsson spifier også med for HGK, men HGKs stjer neskud af egen avl, Nicole Broch Larsen, er desværre i Tyrkiet og spille Tyrkish Ladies Amateur Open. Tur neringen er et titelforsvar for hendes sejr sidste ar, men det er også VMopvarm ning. Hos herrerne spiller HGK mod København og Asserbo henholdsvis lørdag og søn dag. Begge kampe starter klokken For HGK er profilerne Morten Gram tidligere danmarksmester og det unge stortalent Oli ver Nyholm på banen. Der er også interessante spillere på de fire modstanderhold. Blandt dem findes Morten Findsen Schou og Nils Rør bækpetersen, der spiller for København, og begge er tid ligere Danmarksmestre og Challenge Tourspillere. bang Når man lever længe i udlandet, oplever man, at politikere og andre i ens land skifter, men den kongelige familie er den samme, og det er meget rart. GuggerPetter, kunstner bede. Straks Gugger Peder havde færdiggjort værket i August 2007 blev det sendt til Obamas kampagneho vedkvarter i Chicago. Her hang det fra begyndelsen af hans kampagne til han blev valgt til præsident den 4. no vember Gugger Peders portræt af Barack Obama har en stor symbolskbetydningforalle, der arbejdede i Barack Oba mas kampagnehovedkvar ter. Værket er blevet foto graferet vidt og bredt afver denspressen, det er meget stort og er lavet af aviser fra The Chicago Tribune. Det er karakteristisk for Guggers portrætter, at de ikke skal lige fotografisk, men der er en vis lighed, hvor en følelse af nærhed er vigtig. Vær kerne har en stæk lighed med mosaikker, hvor dele bygges op af mindre dele og på afstand skaber det store billede Mette Skougaard takkede ejeren af portrættet af Oba ma, amerikanske James Torry, der også var til stede, teres, og på grund af en sær lig kunstner, der bruger en speciel teknik. Gugger Pet ter er dansk født kunstner, der bor i Californien. Hun er uddannet fra Akademiet for fri og Merkantil Kunst i København og fra The Aca demy of Fine Arts i Rom. Derfra drog hun til Mexico og Belgien, før hun slog sig ned i Californien i 1986, sag de Mette Skougaard. Gugger Petters værker har været udstillet i en lang række gallerier og på man ge museer i både Europa og i USA. Listen over værker i privateje, i permanente samlinger og i kommission er ganske betydelig. I de seneste 21 år har hun arbejdet med avispapir som sit hovedznateriale og har skabt bade to og tredimen sionelle værker af aviser. Avispapiret bliver behand let, så det ender med at blive et meget stærkt og solidtma teriale,forsatte museumsdi rektøren. Symbolsk portræt Gugger Petter fik bestillin gen på portrættet afbarack Obama tilbage i 2007 inden han overhovedet var nomi neret som kandidat til det amerikanske præsidentem for at må.tte låne billedet. Men~ dag præsenterer vi ogsk et andet portræt, der takket være kunstneren bliver en permanent del af samlingerne her på Frede riksborg. Portrættet er la vet på samme må som Oba mas. Det består af utallige aviser fra Australien, hvor.kronprinsessen blev født. Tæt på kan man læse avisoverskrifter, og på afstand smelter farverne sammen til prinsessens ansigt. Et portræt af en kron prinsesse er naturligvis vig tig for et nationalhistorisk museum. Gugger Peder er en betydelig kunstner, og hende nye portræt vil tilføre vores samlinger en vigtig udvidelse af teknikker, sag de Mette Skougaaard. Stolt kunstner Efter afsløringen af det nye portræt talte Gugger Pet ter, og hun understregede, at hun var stolt af at have to af sine avisbiu~der udstillet i Danmark. Det har været et pri vilegium at arbejde på et portræt af en så smuk og inspirerende person, sagde Gugger Petter, der første gang mødte Kronprinsesse Mary til en mindre frokost pa den danske ambassade i Washington. Når man lever længe i ud landet, oplever man, at po litikere og andre i ens land skifter, men den kongelige familie er den samme, og det er meget rart, sagde Gug ger Petter, der også fortalte, at portrættet af præsident Barack Obama kommer direkte fra en udstilling pa den danskeambassade iwa shington. De to portrætter afgugger Petter udstilles på Det Na tionalhistoriske Museum indtil den 31. august. Her efter returneres portrættet af Obama til USA, mens det nye portræt afkronprinses sen indgår i museets sam linger. mavt Aktivitetsdag med dukketeater HILLERØD: Alle børn, som går i børnehave, børneha veklasse eller på SF0, bydes velkommen på Klaverfa brikken torsdag den 7. juni og fredag den 8. juni mellem kl og Allesejlersatforatskabe nogle sjove dage for bør nene med teater, dukketeater, sanse og oplevelsesrum samt andre aktiviteter Her er alle sejl er sat for at skabe nogle sjove dage for børnene med teater, duk keteater, sanse og oplevel sesrum samt andre aktivi teter. Alle får mulighed for at prøve to af aktiviteterne, som hver varer cirka 30 mi nutter. Der er også mulig hed for at spise madpakker og slappe af i børneparken»andehuflet«. Igen i år er det Klaverfa brikken og elever fra den pædagogiske assistentud dannelse (PAU) på SOPU uddannelser indenfor sundhed, omsorg og pæda gogik der står bag arrange mentet for børn mellem tre og syv ar. Tilmelding er nødvendig, og kan ske ved at møde per sonligt op inden den 7. juni på Klaverfabrikken fra tirs dag til fredag ml. kl eller ringe på telefon Lopper på gårdspladsen SKÆVINGE: Pa søndag den 3. juni er der loppemarked på Føllegård klokken 1014, og der er stadig ledige plad ser. Loppemarkedet holdes udendørs på gardspladsen i tilfælde af regn rykkes ind i staldbygningen. Bestilling af stadeplads sker på mail til gitteask hotmail.com. Prisen for en stadeplads på tre gange tre meter er 100 kroner, og prisen betia ved indgangen. Pladsen åb ner klokken 9, og egne borde skal medbringes. Adressen er Kulturhus Follegård, Føl legårdsvej 4 i Skævinge, og adgang for loppegæster er gratis. Der er loppemarked igen den 1. juli, 5. august og 2. september. Færgen sejlertil Summer Night HILLERØD:»Den lille Færge< sejler rundture på søen med afgang fra Torvet hver hal ve time fra til til Summer Night fredag aften. Det er normale priser på 30 kroner for voksne og 10 kro ner for børn for en sejltur.

4 Ansvarhavende chefredaktør Lisbeth Knudsen //likn~lberlingske.dk Llvsstllsredaktor Nina Rolle //nin berlingske.dk Redaktør Tonie Yde Layout Nathalie Nystad Udgiver Berlingske Media Pilestræde 34,1147 København K, tlf , ms berlingske.dk Annoncer Andreas B. Larsen/Iandk~berlingske.dk. tlf Tine Bertramsen/Ital berlingske.dk. tlf Tryk: Trykkompagniet AIS Oplag II Forsldefoto: Søren Bidstrup MS I KORT Svovlfri vin og brillebabes TENDENS Hvorfor bliver vi ved med at elske en bøf? KUNST Gugger Petter»væver Mary i avispapir SHOPPING Kølig på kontoret INTERVIEW Anders Lindegaard GOURMET Somrnerbuk med ramsløg og svampe VIN Barolodel2 SPOT PA Monita Raipur MS / BERLINGSKE? 4. SEKTION / SØNDAG 03, JUNI 2012 Bøf med bold En bøf, en fodboldspiller, en CNNvært, ramsiøg og fannerine ogsåetportrætafkronprinsessen. Så hurtigt trevlet igennem kunne MS godt se no get kedsommelig ud denne søndag Men heldigvis er intet eller ingen som det umiddelbart ser ud til. Tag nu fodboldspilleren Anders Lindegaard, der er nået til tops som målmand i Manchester United og på det danske landshold. Det er ikke den ked sommelige historie om vidunderbamet, der brugte timevis på boldbanen, fordi han elskede spillet. Næh, han har nået sine mål, ftwdi han har regnet ud, hvordan han kunne komme dertil. Historien om bøffen er heller ikke bare endnu en lovprisning af Oubæks beamaise på Retour, Pricer nes pommes frites eller Mashs kød. Næh, den for søger at forklare, hvorfor vi bliver ved med at elske at gå ud og spise bøf, mens resten af verden falder i svime over det nordiske køkken. Fordi, lyder det, vi netop har brug for en modvægt til ramsiøgene og det intellektuelle køkken. Måske giver Rasmus Gwnbechs sommerbuk nogle få sider længere henne i bladet så lyst til selv at lave mad med nordiske toner eller bare en vold somlysttilatgåudogspisebøf? Og så er aviser ikke kun til at pakke fisk ind i. Det vidner kunstneren Gugger Petters foretrukne mate riale til sine portrætter afobama og Mary om. Godsøndag Skarum JOURNALIST

5 Obama. D neren Gugger Petters liv. Der er hundredvis og kun ved at træde et skridt tilbage og betragte hende lidt på afstand, der minder om et over er er ikke enkan rødman trådfåi noget, fortællingen om billedkunst blik. Nøjagtig som de billeder, hun skaber ved at væve avispa pirsruller. Lige nu udstilles et helt nyt portræt af kronprinsesse Mary på Frederiksborg Slot sammen med et af Gugger Peters mest kendte værker, et billede af Barack Obama, som hun lavede, da han endnu ikke var valgt som præsidentkandidat i Det var bestilt af en af Obamas prominente støtter og fundraisere, James Torrey, og hang i præsidentkampagnens hovedkvarter i Chicago. Selv har Gugger Petter dog aldrig mødt Obama.»Men jeg føler, jeg kender ham!«siger hun, så udråbstegnet danser i luften omkring hendes lange hår, som hun med jævne mellemrum stryger hænderne nedover.»jegvarsåtætpåham. dajeglavede detbillede, som kunskul le opfylde få betingelser Det skulle ligne ham, det skulle være lavet af Chicago Tribunes avissider, og han skulle fremstå dyna misk. Jeg t~ndt alle de billeder afobama, jeg kunne, men intet var rigtigt godt Derfor satte jeg mit kamera féran mit ty, og når han var på, fotogralèrede jeg På den måde kunne jeg finde det, som var den rigtige Obama fér mig. Et ansigt, der smiler, er blot refleksionen afen følelse. Det kan man ikke bruge til et portræt Et ansigt, der ikke smilet reflekterer tanker. Det er det interes sante. Derfor gjorde jeg det samme, før portrættet afkronprin sessen. Jeg kunne ikke bruge de smilende ugebladsbilleder. Jeg måtte finde indtil hende.«den 60ÅRIGE GUGGER PET1ER er kommet til Danmark i an ledning afafsløringen afmaleriet afkronprinsessen. som hun i modsætning til Barack Obama har mødt til en frokost på den danske ambassade i USA,»hvor jeg sad skråt overfor hende og iagttoglinjerne ihendes ansigt Dervidste jeg, at jegmåttelave et portræt afhende før eller siden.~ 1O/MS/BERUNGSKE/ 4. SEKTION/SØNDAG 03. JUNI 2012 For Gugger Peter bor i USA og er kun i Danmark få dage, sa hun møder MS på sit hotel med»frygteligt jetlag. Jeg kan nær mest ikke tænke,«som hun siger, før hun fortæller om sit hyl lan ge fuldendte sætninger. Nogle på et dansk, der er tydeligt præget at at hun forlod landet for 40 år siden, hvor man sagde hitte på oghurlumhej. Andre på engelsk i udbrud som»i don t know, oh I don t know<. Hun siger ofte passion ogchallenge, for det er det, det hele handler om. At ville. Selvnårdetsvært ellermåske sna rere især, når det er svært Hun er ikke døbt Gugger. Men det hedder hun, fordi det var, hvad hendes halvandet år ældre bror kaldte hende første gang, han så hende på hospitalet Hun voksede op i et pænt borgerligt hjem på Østerbro med en far, der var bagermester og kongelig hofleverandør. Og med en mor, der ikke begrænsede sine børn. Som gav dem lov til det meste og havde troen på, at det kunne de. Det var også et hjem, hvor det var helt naturligt at have en nysgenig udlængsel som seksårig og drømme om at komme ud at rejse. Og ethjem, hvor der hang etbillede af en skov, malet med brede penselsstrøg På afstand var det et billede af en skov. Tætpå,kunfärver. Hun gik på museer med sine forældre. Husker besøg på Fre deriksborg Slot Særligt ét billede fascinerede hende. Det var et med et gulv med striber, der nærmest bevægede sig når besku eren flyttede sig. Senere opdagede hun, at det var Constantin Hansen, der havde malet det og hun kunne genkende linjer fra hans værk i sine egne. Ar senere fandt hun ud af, at hun havde boet i nøjagtig samme hus som Constantin Hansen i Rom, hvor de med mere end 100 års mellemrum havde uddannet og ud viklet sig som kunstnere. Han på den klassiske dannelsesrejse i Guldalderen. Hun som studerende på kunstakademiet i Rom, som hun flyttede til som meget ung ibegyndelsen afl970erne. Her boede hun i tre år, før hun opholdt sigi Mexico ill åt der efter kort i Belgien, før hun i 1986 flyttede til San Francisco. Ikke påvej vækfranoget, menfbr atvære tilstede konstant»h.c.andersen havde virkelig ret At rejse er at leve. Man bru

6 At Sarah Skarum II skr~ berllngs e. æs.. Foto: PR og Niels Ahlmann Olesen.. Kunst. Billedet afobama er vævet af sider fra Chicago Tribune, mens det af kronprinsesse Mary er formet af australske aviser Den danskfødte Gugger Petters materialevalg til sine portrætter, der lige nu udstilles, er langtfra tilfældigt ger alle sine sanser, når man rejser. Alt dufter og smager afmere, man observerer mere. Da jeg kom til Italien, var det som at træ de ind i et teaterstykke. Alle talte så meget, de gestikulerede, de råbte og larmede. Og det foregik i verdens smukkeste kulisser. Efter et stykke tid kunne jeg selv være med i teaterstykket, og sa oplever man igen nye ting. Jeg holder meget af at observere, jeg kan slet ikke lade være, og det bruger jeg også i min kunst Der er så lidt, man kan nå at gøre i et liv. Jeg vil gerne nå så meget som muligt, og det gør jeg bedst, nar jeg oplever nyts< Uanset hvor hun har været, har hun arbejdet med sin kunst I Mexico lærte hun atvæve ogbrugte teknikkerfravævningen, da hun lavede tekstilkunst.»men det var for nemt. Det interesserer mig ikke, når det bli ver for rigidt og enkelt Jeg har brug for at lave forhindringer for mig selv. Da jeg kom til USA, fandt jeg en stak gulnede aviser på en altan, som jeg tog med hjem. De var så smukke i det der egentlig var forfaldet. Det er jeg fascineret af, og samtidig er avl sernogetsærligt,fordi de ervores dagbog. Hvorfinderman ellers den tid, vi lever i,beskrevet så tydeligt?«hun RIVER SIDER UD af aviserne og laver små ruller af dem, som hun klistrer sammen. Lægger dem til tørring i solen, så de bliver gyldne. Derefter ferniserer hun dem, så de enkelte ruller bliver vandavisende og mere solide. Af de små ruller laver hun lange rør, som hun væver sammen. Defleste ruller er i klassiske avistoner, fra hvid til sort over grå, men hun laver også ruller af farvede sider. På den måde får hun en paletaffarver.»det er som en mosaik eller mine forældres billede. På af stand er det næsten som et oliemaleri, men er man tæt på, kan man ikke se motivet Til gengæld kan man se mange hundrede små detaljer. I billedet af Kronprinsessen er der for eksempel brugt australske aviser. Var jeg en renæssancekunstner, havde jeg malet et landskab fra Tasmanien i baggrunden. Nu lægger jeg den historie ind i ansigtet i stedet På billedet af Barack Obama står der»better Times Await«lige mellem hans øjenbryn. Mine billeder inddrager også beskueren, som selv skal tænke videre og udforske dem. Jeggiverbare ethint<~ Billedet af Obama blev lavet, mens han stadig kæm pede for at blive nomineret som kandidat og Hillary Clinton var favorit Det blev hængt op i hovedkvarteret for præsidentkampagnen i det rum, hvor de frivillige sad, og de fik, fortæller Gugger Petter, et tæt forhold til billedet Det var den Obama, hun havde fremstillet, de jublede at når ting gik godt Det var ham, de kiggede på for atfå energi. Og det var ham, alle besøgende blev foto graferet ved siden at når de besøgte hovedkvarteret. Og så var det Guggers Obama, der fik Michelle (Obama, red.) til atse på det store billede og sige til sin mand:»tro nu ikke, at du faktisk er så 4 Mary. 5t0t<»Da min artshipper, som sender værker for mig, sendte bille det fra mit studie i San Francisco til Chicago, var jeg meget ner vøs. Det er jeg altid, når jeg har værker på vej et sted hen, og han lovede at ringe, når det var godt fremme. Han rin gede også og sagde»gugger, der skete noget meget mær keligt Dajeg togbilledet op, begyndte de frivilligei salen at klappe og bevægede sig frem mod det i en halvcirkel, mens de stadig klappede.<~ Billedet blev efter det amerikanske valg i 2008 udlånt til den danske ambassade, hvilket har gjort Gugger Pet ter til et navn i sit fædreland, som hun kunstnerisk har haft ganske lidt kontakt med. Indtil nu. Siden i torsdags har det hængt sammen med hendes portræt af Kron prinsessen, der skal indgå i Frederiksborg Slots Muse umspermanenteindstilling.»jeg er så rørt over, at jeg kommer til at hænge der, Som alle børn, der besøger et slot, drømte jeg om selv at boder, da jeg besøgte Frederiksborg Slot. Nu er det, som om jegfaktiskgørdet Mine billedergørs Obamabilledet rejser dog tilbage til USA, når udstil lingen er slut 31. august. GI Gugger. BERLINGSKE! 4.SEKTION/SØNDAGO3.JUNI 2012/MS/ II

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Bitstream Vera Sans (Oblique)

Bitstream Vera Sans (Oblique) Bodoni MT Tw Cen MT Bitstream Vera Sans (Oblique) Bradley Hand ITC Endnu en gang er en dansk ambassade i udlandet blevet mål for muslimers vrede over Muhammed-tegningerne. Omkring 200 demonstranter samlede

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Aktiviteter i Slagelse City 2013

Aktiviteter i Slagelse City 2013 Aktiviteter i Slagelse City 2013 11. februar Fastelavn i Galleriet 5. april Forår aftenåbent til kl. 21.00 27. april Goldwings 28. juni Erhvervsfrokost 23. 29. juni Slagelse Festuge 29. juni Ecco-Walkathon

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde Nyhedsbrev No. 9 Maj 2014 33. Årg Kom maj du søde milde I dette nummer af Nyhedsbrevet: Alt om linjerejserne: Film, animation & IT i Berlin Kunst i Berlin Teater i London Musik i Prag Planer for skr. prøver.

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk - handler om at få eller beholde den fulde appetit på livet. At udleve sit fulde potentiale. Her er værktøjer til at tage det første skridt

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show 2014 Alle som én deltog i konkurrencen. Tak for det. Dommerne havde 130 billeder at forholde sig til og gav dem point fra 1-5.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Jonas Schnack Krog. Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk

Jonas Schnack Krog. Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk CV Jonas Schnack Krog Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk 1 2014 VJ Nordisk Film, program til TV2. Tilrettelægger X Factor 2015. Posttilrettelægger Reality-pilot, Mastiff TV, Bikini Island. 8. semester på

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Gå foråret i møde med 4H NR. 1 MARTS 2008. Gør det selv. Smag på Verden. Yummi. En heldig kartofel. Sæbe til ekstra beskidte fingre

Gå foråret i møde med 4H NR. 1 MARTS 2008. Gør det selv. Smag på Verden. Yummi. En heldig kartofel. Sæbe til ekstra beskidte fingre NR. 1 MARTS 2008 Gør det selv Sæbe til ekstra beskidte fingre Smag på Verden Krydret med integration Yummi Suppe der smager Gå foråret i møde med 4H En heldig kartofel På landsdelskursus med 4H Har du

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk Firmaudstillinger - Kunst & Bolig Billedkunstner Mette Danielsen Billedkunst www.galleri-md.dk Specielarrangemnater for kunstforeninger Der arrangeres også private fremvisninger eller andre særlige arrangementer,

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere