Den oversøiske udvandring fra Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914"

Transkript

1 Den oversøiske udvandring fra Fredericia Indledning Mens Fredericia er kendt for sine mange indvandrere, spillede byens indbyggere en mere tilbagetrukken rolle under den oversøiske masseudvandring, der fandt sted fra midt i 1800-tallet og frem til udbruddet af første verdenskrig i Sammenlignet med østjyske nabobyer som Kolding, Vejle, Horsens, Skanderborg og Århus, der i årene havde en oversøisk udvandring på mellem 20 og 30 % af befolkningstallet i 1890, havde Fredericia efter samme beregning kun 8 %. Mere præcist var der registrerede oversøiske udvandrere fra den nuværende Fredericia kommune i årene ud af en befolkning på i Regner man med Fredericia købstad alene, var der tale om 948 udvandrere af indbyggere svarende til 9 %. Når udvandringen fra Fredericia var så relativt beskeden sammenlignet med naboområderne i Østjylland, skyldtes det muligvis at byen stod lidt uden for de almindelige vandringer fra land til by der ellers prægede tiden. For købstæderne i almindelighed var der et kraftigt gennemtræk af folk fra landet, der søgte arbejde i byerne under landbrugskrisen i 1870 erne og den efterfølgende rationalisering. Disse mennesker fortsatte hurtigt til de større byer eller rejste for manges vedkommende til Amerika hvor de i øvrigt ofte atter blev landbrugere. Disse vandringer passerede ikke Fredericia med samme voldsomhed. Dels havde byen et mere begrænset opland, dels en kraftigere industrialisering, der kunne opsuge nogle af indvandrerne. Man ser i hvert fald fra de stillingsbetegnelser som udvandrerne gav sig selv, når de tegnede en udvandrerkontrakt i Fredericia, at der var færre landbrugere end hvad tilfældet var for naboområderne. Udvandrerne fra Fredericia betegnede sig i højere grad som industriarbejdere og håndværkere og deres oversøiske billetter rettede sig mest mod de store byer i USA. Almindeligvis blev udvandringen fra Danmark i denne periode accelereret ved at de første udvandrere fra et bestemt område etablerede sig som gårdmænd på den amerikanske prærie og herefter trak landarbejdere til sig hjemmefra. For Fredericia derimod var der snarere tale om at industrielle foretagere eller håndværksmestre etablerede sig i de amerikanske byer og herefter trak faguddannede medarbejdere til sig hjemme fra Fredericia. Det gav begge parter fordele. Arbejdsgiveren ansatte medarbejdere med kendte kvalifikationer og deres loyalitet kunne sikres gennem at låne dem penge til rejsen. Arbejdstagerne fik til gengæld både rejse og sikkerhed. Det var nu engang langt lettere at søge lykken i det fremmede, når man på forhånd kendte løn- og ansættelsesvilkår, vidste hvilke bolig-, skole- og kirkeforhold der var på stedet og ganske særligt, sikrede sig at man kom til et sted hvor man kunne tale dansk den tid der gik inden man lærte sig engelsk. Et eksempel på hvordan systemet fungerede, var Fredericia-firmaet C.H. Hanson & Co. i Chicago, der blev etableret i 1866 og i øvrigt stadig eksisterer som et familiefirma. 1

2 C.H. Hanson & Company, Chicago (1866- ) C.H. Hanson, født i Fredericia 1. juli 1842, død i Chicago 15. maj Litografi fra P.S. Vig: Danske i Kamp (1917). Christian Herman Hansen ( ) voksede op i farveriet mellem Vendersgade og Kirkestræde i Fredericia som en blandt mange børn i farvermester Frederik Hansen og farverdatter Nikoline Maaløe s ægteskab. Christian kom i handelslære i Kolding men befandt sig den 16. marts 1861 i Hamborgs havn om bord på den tremastede bark Doctor Barth af Aabenraa. 15. april 1861 ankom han til New York, selv samme dag som nyheden om udbruddet af den amerikanske borgerkrig nåede byen. Krigen der varede frem til 1865 prægede jo alt og alle, også C.H. Hanson som han fra nu af kaldte sig, efter at have arbejdet og lært sig engelsk hos en gartner i New Jersey. Hanson meldte sig herefter som frivillig til det 76. infanteri-regiment af New York og blev efter få ugers træning kastet ind i forsvaret af Washington D.C. Han deltog derfor også med sit regiment i det krigsafgørende og blodige slag ved Gettysburg juli 1863 hvor omkring soldater blev dræbt eller såret. Selv blev C.H. Hanson kvæstet så meget at han ikke længere kunne være soldat. I stedet gik han i lære som gravør i New York og rejste i 1866 som færdiguddannet til Chicago. Her etablerede han C.H. Hanson og Co., et firma der den dag i dag er landskendt i USA for sin produktion af håndværktøj, stencils og badges! Firmaets logo er C.H. Hanson med skæg og C.H. Hanson & Co. Firmaets logo hornet vikingehjelm. Virksomheden brændte under den store brand der udslettede Chicago i oktober 1871, men genrejsningen af byen og den massive ekspansion der kendetegnede USA i årtierne efter borgerkrigen gav stadig øget efterspørgsel efter fabrikkens hovedprodukter: sherif-, politi- og brandmandsstjerner. Og øget produktion gav øget behov for at hente metalarbejdere hjemme fra Fredericia! En af disse var blikkenslager Antonius Holm (44) og hans kone Ane Margrethe Holm (37) der sammen med deres 8 yngste børn rejste den 5. maj 1870 fra Fredericia på billetter der var betalt i Chicago. Meldingerne fra familiens ældste søn, blikkenslager Andreas Nikolaj Holm (17), der var taget til Chicago 5 måneder tidligere, havde åbenbart været positive. Den 8. maj sejlede familien fra Hamburg og nåede den 28. maj 1870 New York om bord på dampskibet Bavaria. Turen fortsatte med toget til Chicago hvor der ikke alene var arbejde at få for familiens blikkenslagere på C.H. Hansons metalfabrik i Chicago, men hvor direktøren selv, den 27. juli 1872 giftede sig med blikkenslagerfamiliens ældste datter: Louise Dorthea Holm. (født Fredericia 1855, død i Chicago 1928). Hun blev i 1906 initiativtager til det stadigt eksisterende danske alderdomshjem i Chicago og om Hanson, der blev dansk vicekonsul i Chicago, skrev den dansk amerikanske historiker A.S. Vig i 1917: at han aldrig blev hverken for stor eller for rig til at hjælpe andre, og mange er de fattige Landsmænd, han enten selv gav arbejde eller skaffede arbejde. 2

3 Selvom Christian Hermann Hansens udvandring fra Fredericia i 1861 tydeligvis påvirkede familien Holms udvandring i 1870, er der kildemæssigt set en væsentlig forskel. Oplysningerne om familien Holms udvandring fremgår uden videre af databasen over alle danske udvandrere fra og med maj 1868, mens kendskabet til C.H. Hanson skyldes en tilfældighed. Han ville ikke være fundet frem og jeg ville ikke have vidst han var fra Fredericia hvis ikke han var blevet biograferet af Peder Sørensen Vig i bogen Danske i Kamp i og for Amerika (Omaha 1917), side og det blev han kun fordi han var krigshelt fra Gettysburg, ikke fordi han grundlagde en metalfabrik i Chicago. Det eneste man derfor i virkeligheden kan sige om udvandringen fra Fredericia før 1868 er egentlig, at der er færre der dukker tilfældigt op i kilderne for denne periode end hvad tilfældet eksempelvis er for Langeland, Lolland og Falster. Guld og Gud, De første udvandrere Der havde siden 1600-tallet været enkelte udvandrere fra Danmark til Amerika. USA s syvende folketælling, den der afholdtes i 1850 var den første der fortalte i hvilke lande folk var født og det blev for Danmarks vedkommende til personer. Californien, der havde sin egen folketælling i 1852 optaltes antallet af danskfødte til 301 hvoraf 300 var mænd. Rapporterne fra 1849 om de store guldfund ved Sacramento påvirkede også eventyrlystne danske mænd. For Fredericia er der dog kun fundet en enkelt der specifikt nævnes som guldgraver: Sømand Poul Sørensen, 27 år, om hvem folketællingen 1855 for Fredericia fortalte at han ikke var hjemme i Prinsessegade, men befandt sig i Californien i Guldminerne. Tællingen 1880 tyder dog på at han er vendt tilbage. I hvert fald nævntes nu en 52-årig familiefar: Skipper Poul Sørensen i Sundegade i Fredericia. Vi ved ikke hvilken vej han tog til og fra Californien. Nogle valgte skib syd om Cap Horn, det tog mellem 6 og 8 måneder, mens andre valgte den billigere, men lige så tidsrøvende tur til fods ad Oregon Trail tværs over Amerika for at nå frem til guldet i vest. Samme rute som få år senere blev fulgt af store danske mormongrupper, men nu med kurs mod Guds rige i vest. Mormonerne var i årene de udvandrere der dannede de største udvandrergrupper fra Danmark. Efter amerikanske oplysninger var der i danskfødte i USA hvoraf de var mormoner. I hvoraf var mormoner. Mormonkirken, der var stiftet i USA i 1830 under stort ståhej og forfølgelse, erklærede i 1847 territoriet Utah som det forjættede land Zion. Enkelte danske, særligt sømænd, var allerede blevet omvendt i USA i 1840 erne og vendte nu tilbage til Danmark som missionærer. I løbet af få måneder bredte bevægelsen sig over hele landet og den blev i efteråret 1851 organiseret i tre hovedområder der kaldtes konferencer København, Aalborg og Fredericia. Første blik ud over Salt Lake dalen når man kommer fra øst som indvandrerne i september Foto forfatteren1991. Men mens København og særligt Aalborg blev helt afgørende for missionen i Danmark, mistede Fredericia hurtig betydning og blev sidst i 1850 erne afløst af andre konferencer. 675 udvandrere der i 1850 erne noteredes med Fredericia kom næppe fra købstaden, men snarere fra hele Fredericia konference der omfattede Syd-, Sønder- og Midtjylland samt Fyn. Ganske vist var der en menighed ( gren ) i Fredericia by , men den kan med sikkerhed ikke have sendt så mange af sted. I 1851 var der 14 medlemmer og ved 3

4 folketællingerne 1855 og 1860 henholdsvis 18 og 8. Men om dette fortælles der meget mere i Georgia Nielsens bog - Historien om mormonerne i Fredericia og omegn der anslår en udvandring af mindst 135 mormoner fra Fredericia til Utah i årene Den første af disse mormonudvandrere og hermed den første registrerede udvandrer fra Fredericia var formentlig Karen Petersen, ( ), der var med på det første store mormonkompagni fra Danmark sammen med sin datter Johanne ( ) og sin svigersøn fra Balling, Frederik Jensen Holst ( ). De var den 20. december 1852 blandt de 294 hellige, der rejste fra København via Kiel, Hamburg og Hull til Liverpool og herfra med barkskibet Forest Monarch til New Orleans, hvor de ankom den 14. april Strabadserne på rejsen, en koleraepidemi i New Orleans, problemer på hjuldamperne på Mississippi og Missouri og ikke mindst de km. til fods fra Council Bluffs i Iowa til Utah krævede mange liv. Af de 294 der rejste i 1852, var der kun 202 tilbage da gruppen 10 måneder senere, den 30. september 1853 nåede Salt Lake City i Utah. Ephraim, Utah. Til venstre "brugsforeningen" - Ephraim Co-operative Mercantile Association; til højre tiendeladen hvortil kirkeskatter og rejseudgifter for rejsen fra Danmark betaltes. Foto forfatteren Profeten Brigham Young besluttede at danskerne skulle videre mod syd og sidst i oktober nåede man Ephraim i Sanpete County 300 km. syd for Salt Lake, der blev en af de vigtigste bosættelser for de danske mormoner. Her genfinder vi Karen Petersen, 80 år gammel, der bor hos datter og svigersøn. Herudover meddeler kirkebøgernes afgangslister i Fredericia kommune kun sparsomt om bortrejser, faktisk kun om mormonfamilien Øhlenschlæger fra Taulov (3 voksne og to børn) der udvandrede via Pjedsted til Amerika til Saltsøen. Også de slog sig ned i Sanpete county i nabobyen Mount Pleasant. En systematisk gennemgang af skibslisterne fra Hamburg der startede i 1850 vil muligvis give viden om flere udvandrere fra Fredericia, men kun muligvis, for angivelsen af stednavne er manglende eller meget usikre. De amerikanske ankomstlister giver meget ofte forkert nationalitet, danske registreres oftest som tyske, mens de amerikanske folketællinger angiver rigtig nationalitet, men ikke stednavn i Danmark. 4

5 Man er først på sikrere grund, da den danske rigsdag med gyldighed fra 1. maj 1868 vedtog at alle oversøiske billetter, der udstedtes i Danmark, skulle kopieres og registreres. Arbejdet blev koordineret af Københavns Politi og velbevarede protokoller herfra giver derfor mulighed for at følge det store flertal af danske udvandrere fra 1868 og frem til Det er disse oplysninger der er indkodet i den danske udvandrerdatabase på Udvandrerarkivet i Aalborg for årene med webadresse Transportrevolutionen Tidsmæssigt set passer registreringen af udvandrernes billetter godt sammen med starten på masseudvandringen. Mens det tidligere drejede sig om enkeltstående personer, eventyrere eller religiøse grupper, blev det fra omkring 1870 næsten dagligdags at ganske almindelige danskere tog af sted. Det skyldtes ikke mindst en væsentlig forøgelse af rejsesikkerheden og en radikal nedsættelse af rejsetid og billetpriser. Denne transportrevolution kan udlæses af den kraftige udvidelse af jernbanenettet både i Danmark og USA: Kilometer Jernbane Danmark USA Netop nu, i årene mellem 1866 og 1872, skete det hele på én gang. De danske stambaner blev bygget med Fredericia som landets jernbaneknudepunkt og dampskibsruter etableret mellem København og alle dele af Danmark startede regelmæssig og direkte dampskibsforbindelse mellem København og New York og samme år oversteg motorskibstonnagen på Atlanterhavet for al fremtid sejlskibstonnagen. Fra 1869 betød åbningen af den transkontinentale jernbane i USA at rejsetiden mellem New York og San Francisco blev reduceret fra 7 måneder til 7 dage. Samtidig betød den kraftige forøgelse at transportkapaciteten over vand og land at konkurrencen øgedes og priserne faldt. Man følte at man ikke længere var afhængig af vind og vejr og at man med betydelig sikkerhed kunne regne med, at startede man eksempelvis fra Fredericia på en bestemt dato og klokkeslæt ville man være fremme ved sit mål i en fremmed verdensdel på den dato og klokkeslæt man kunne læse sig til i en trykt rejseplan. Det var ikke urealistisk når Jules Verne i sin bog fra 1873 sendte Phileas Fogg og Passepartout Jorden rundt i 80 dage. Globaliseringen var for alvor startet. Rejsehastigheden og telegrafen betød at økonomiske kriser og lønforhold i USA straks kunne mærkes i Europa eller omvendt. Det var blevet de økonomiske konjunkturer der bestemte folkestrømmene over Atlanterhavet. 5

6 Udvandringen fra Danmark og fra Fredericia Konjunkturer og udvandring Med Fredericia skal i det følgende forstås den nuværende Fredericia kommune under ét. Det betyder at der for årene er registreret udvandrere der fordeler sig som følger: Fredericia Købstad 948; Bredstrup 55; Erritsø 48; Herslev 88; Pjedsted 28; Taulov 126; Vejlby 35. Det er med andre ord det antal udvandrere der oplyste Fredericia eller et af landsognene i Fredericia kommune som sidste varige opholdssted inden afrejse til en nærmere angivet oversøisk destination. Neden for er denne udvandring angivet pr. år og det skal naturligvis bemærkes at tallene til venstre for Fredericia er ganske små og derfor i langt højere grad kan være påvirkede af tilfældigheder end tallene til højre der angiver udvandringen pr. år fra hele Danmark. Eksempelvis udgjorde blikkenslagerfamilien Holm med sine 10 medlemmer over halvdelen af de i alt 18 der udvandrede fra Fredericia i året Ikke desto mindre er det påfaldende, hvor tæt grafen for Fredericia følger den almindelige graf over udvandringen fra Danmark og det skal straks nævnes at en sådan overensstemmelse finder man uanset hvilken landsdel, amt eller by der undersøges for Danmark eller for den sags skyld Nordeuropa. Det skyldes at udvandringen var dybt afhængig af de atlantiske konjunkturer. 100 FREDERICIA DANMARK B D A C C E A: Den voldsomme udvandring i de første år af 1870 erne skyldtes den globale fremgang som transportrevolutionen medførte. Det skabte ikke blot skabte vækst i Danmark men kraftig efterspørgsel på arbejdskraft i USA, Canada, Australien og New Zealand. (kraftig udvandring) B: Fra september 1873 udløste en række amerikanske bankkrak og tyske (og danske) aktieselskabssammenbrud en international krise der varede frem til omkring (lav udvandring) 6

7 C: havde USA en langvarig højkonjunktur kun afbrudt af en kortvarig men intens krise i For Danmark var perioden kendetegnet af krise og landbrugsomlægning. Fra midt i 1880 erne dog forbedring i de danske byerhverv. (kraftig udvandring, dog lavere fra Fredericia) D: krise og arbejdsløshed i USA men kraftig fremgang og vækst i såvel landbrug som industri i Danmark. (beskeden udvandring) E: kraftigere vækst i USA end i Europa (kraftig udvandring) Der var med andre ord en klar sammenhæng mellem de økonomiske konjunkturer på begge sider af Atlanterhavet og udvandringen. Overflytningen af Fredericias første egentlige metalfabrik til USA kan belyse lidt af dette. Winterlichs Jernstøberi flyttes fra Fredericia til Council Bluffs, Iowa. De første jernstøberier opstod i Danmark fra først i 1830 erne men vandt i de følgende år en sådan udbredelse som selve symbolerne på industriel aktivitet, at der omkring 1850 var flere end hundrede. Enhver købstad med respekt for sig selv havde et eller flere jernstøberier. Det gjaldt også Fredericia der fik sit jernstøberi i juli Det blev grundlagt af en murermester fra Odense: Thor Ludwig Winterlich ( ) og anlagt på østsiden af Prinsessegade, mellem Nr. Voldgade og Prinsensgade. Den nye jernstøber har sikkert haft hjælp fra sin storebror, Peter Christian Winterlich, der fra 1844 slog sig ned som klejnsmed i Købmagergade i Fredericia efter at have arbejdet på jernstøberiet i Frederiksværk der var landets ældste og største. Thor Ludwig Winterlichs to sønner: Hans Julius Winterlich ( ) og Valdemar Winterlich ( ) uddannede sig i første halvdel af 1860 erne til henholdsvis cand.polyt. og jernstøbemester. Formentlig for at kunne videreføre jernstøberiet i Fredericia, der både overlevede det østrigske bombardement af byen i marts 1864 og grundlæggeren Thor Ludwigs død efter en pludselig hjerneblødning i Tiderne var gode sidst i 1860 erne og brødrene havde sikkert håb om, at bygningen af jernbanerne omkring Fredericia ville betyde at støberiet kunne placere sig i rollen som maskinfabrik for statsbanerne. Desværre blev markedet imidlertid erobret af maskinfabrikken Frichs i Århus og her blev statsbanernes centralværksted også placeret. Hertil kom at den økonomiske krise der brød ud i 1873 blev hård for et flertal af de mange små jernstøberier i landet. Langt de fleste måtte lukke! Skulle man udvikle metalindustrien til andet og mere end at fabrikere støbegods, måtte man rejse til mulighedernes eget land - Amerika! I hvert fald udvandrede Hans Julius Winterlich med hele sin familie i 1873 og Valdemar, der var ugift, fulgte i I første omgang blev begge brødre ansat af C.H. Hanson i Chicago som henholdsvis bogholder og støbemester, men fra før 1885 fandtes de begge på plads ved jernbanebroen over Missouri-floden mellem Council Bluffs i Iowa og Omaha i Nebraska. Broen der var blevet indviet i 1873 var længe den eneste faste forbindelse mellem jernbanesystemer i den østlige og vestlige halvdel af USA samtidigt med at man her havde den nordlige endestation for flodtrafikken fra New Orleans. Lige her, midt på det vældige rangerbaneterræn øst for jernbanebroen placerede brødrene fra Fredericia The Winterlich Foundries and Machine Shops altså Winterlich støberier og maskinværksteder. Selv boede de i Omaha vest for broen, hvorfra fabrikken stadig lededes i 1910, men ikke i

8 Jernbanebroen over Missouri mellem Omaha og Council Bluffs. Her i udgaven fra 1888 på postkort fra ca Første bro på stedet fra 1873, næste 1888 og nuværende Der var nok at gøre for et jernstøberi som Winterlich's ved denne bro. De boede med andre ord netop på det sted hvor Poul Sørensen fra Fredericia senest i 1854 havde krydset Missouri på vej mod guldet i Californien og hvor tusinder af danske mormoner var kommet fra og med 1853 med hjuldamper eller senere med tog for at fortsætte til fods mod Utah. Fra og med 1869 (1873) passerede alle tog mellem Amerikas øst- og vestkyst denne bro og det var derfor ikke det dårligste sted for brødrene Winterlich at slå sig ned. Kunne man ikke få arbejderne på den jyske længdebane var det ikke et dårligt bytte at placere sig midt på den amerikanske kontinentalbane. Det var blevet lettere at rejse som udvandrer og chancerne for at det gik godt når man nåede frem blev kraftigt forbedrede om man havde en uddannelse at byde på. De der søgte eventyr, guld eller Gud blev færre. De nye kontinenter krævede en udvandrerprofil der blev tegnet af unge, uddannede mænd. Udvandrerprofilen Der var en kraftig overvægt af yngre mænd hvad enten vi ser på udvandringen i sin helhed eller Fredericia i særdeleshed. 2/3 af alle udvandrer var mellem 16 og 30 år gamle og 2/3 af disse var mænd mens der blandt de ældre og yngre var en ligelig kønsfordeling. Hvad stillingsbetegnelser angik, var fordelingen groft taget som følger: Byerhverv Landerhverv Uden erhverv Fredericia kommune 60 % 10 % 30 % Købstæder 50 % 20 % 30 % Landsogne 10 % 60 % 30 % De stillingsbetegnelser som udvandrerne fra Fredericia by opgav til rejseagenterne og hermed til Københavns Politis udvandrerprotokoller afspejlede på mange måder byens erhvervsstruktur under 8

9 den begyndende industrialisering. Ud over håndværksfagene, der prægede alle danske byer og således også Fredericia: 10 murere, 18 snedkere, 21 tømrere, 10 malere, 19 kontorister og 32 ekspedienter, bemærkes herudover fra Fredericia 171 industriarbejdere, 32 metalarbejdere, 18 cigarmagere, 7 ingeniører og 11 mejerister fra byens landområder. Langt de fleste af disse udvandrere kan detaljeret følges i det amerikanske folketællingsmateriale hvad deres videre skæbne angik, men her skal kun gives enkelte eksempler. Tre fotografer udvandrede omkring år 1900 fra Fredericia på et tidspunkt hvor det danske marked var blevet for overfyldt med fotografer. Situationen blev dog ikke forbedret i USA: Alfred Hoppe (1849- ) udvandrede i 1892 til Brooklyn, New York hvor han startede som fotograf, men fortsatte som maler og dekoratør og sidst omtales i 1910 og 1920 som dørvogter ved det lokale teater. Christian Gundesen. ( ), udvandrede i 1902 til Chicago, hvor han bliver portør på La Salle Street Hotel. Henry Anthon Nielsen ( ) udvandrede i 1909 fra Kongensgade 8 til Texas. Senere landmand ved Seattle, men døde i Los Angeles Også cigarmagerne var på tilbagetog i en verden hvor maskinfremstillede cigaretter og cerutter vandt frem: Cigarmagerne og brødrene Alfred Pultz ( ) og Carl Pultz ( ) udvandrede henholdsvis 1907 og 1909 til Stamford, Connecticut, hvor de blev almindelige tobaksarbejdere på den stedlige tobaksfabrik. Det har næppe passet fagligt stolte cigarmagere og de overgik allerede fra 1917 til i stedet at blive henholdsvis postmester og togfører. Senere blev de succesrige restauratører og endte begge efter 2. verdenskrig som velhavende pensionister i Florida. Cigarmager J.H. Lytgens, født1854 udvandrede i 1885 til San Francisco og startede her som tobakshandler, men blev i stedet sporvognsfører på de kendte kabelsporvogne, Også akademikere kunne bruges i Amerika om end vejen frem kunne være lidt kroget: Den mangeårige leder af læsesalen på New Yorks offentlige bibliotek Carl Henrik Andreas Bjerregaard ( ) var således født i Fredericia. Faderen, Janus Bjerregaard, var rektor for Fredericia Lærde Institut (gymnasiet), og sønnen startede i 1863 på Københavns Universitet. Krigen 1864 betød dog at han i stedet blev officer og tjente i hæren frem til Herefter blev han attacheret det danske gesandtskab i Sct. Petersborg, men flyttede i 1873 meget pludseligt til New York med kone og 2 børn som politisk flygtning! Sådan Public Library i New York, opført Carl Bjerregaard fra Fredericia var ledende bibliotekar indtil sin død i står det i hvert fald i nekrologen i New York Times den 28. januar 1922, der fortsætter, at han fra først af ernærede sig som sproglærer, men fra 1879 blev ansat i byens biblioteksvæsen og frem til sin død var direktør for læsesalen på New Yorks Public Library. Særligt omtales han dog som mystiker og betydningsfuld teosof med ansvar for at biblioteket i New York har verdens største samling af teosofisk litteratur! 9

10 Bestemmelsessteder på land og delstat Som det gjaldt resten af Danmark domineredes udvandringen fra Fredericia helt af USA som bestemmelsesland. 86 % af alle udvandrere fra Fredericia tog til USA i årene mens det for Danmark som helhed endda var 91 %. Med tallene for Danmark i parenteser neden for er udvandringen fra Fredericia (og Danmark) til de øvrige bestemmelsessteder; Australien 5 % (2 %); New Zealand 3 % (1 %); Brasilien 2 % (1 %); Argentina 2 % (2 %) og Canada 2 %. (3 %) Samtidigt rettede udvandringen fra Fredericia sig i langt højere grad mod byerne. Mens det for Danmark som helhed er landbrugsområderne i midtveststaterne Iowa, Wisconsin, Minnesota og Nebraska der dominerede som bestemmelsessteder, koncentrerede udvandringen fra Fredericia sig klart til de store byer i følgende rækkefølge: New York, Chicago, Omaha, Racine, Minneapolis og San Francisco. Kort over danske kirker i USA år 1900 der klart viser udbredelsen af danske bosættelser på landet. Udvandrerne fra Fredericia rettede sig dog særligt til de afmærkede byer. Fra venstre mod højre: San Francisco; Omaha; Chicago/Racine og New York. 10

11 Særlige bestemmelsessteder Ud over udvandringen til USA der dominerer hele perioden igennem er der navnlig under den første udvandringsbølge i årene også tale om udvandring til andre dele af verden. Fredericia og særligt landområderne i Fredericia kommune ligger her over det danske gennemsnit når det gælder udvandringen til Australien, New Zealand og Brasilien. Netop disse år lokkes fattige udvandrere med gratis enkeltbillet og billige jordlodder af det britiske imperium og Sydamerika, der ser med misundelse på tilstrømningen til USA. Forventningerne på disse rejsemål opfyldtes dog sjældent i samme grad som i Nordamerika og det betød at udvandringen til disse afvigende destinationer atter gik i stå. De første udvandrere sendte ikke bud efter flere hjemmefra, således som de gjorde fra USA. For Australiens vedkommende finder vi 66 udvandrere fra Fredericia. Først og fremmest fra kommunens landområder til landområderne i Queensland i det nordøstlige Australien og næsten udelukkende begrænset til årene Af de 33 der rejste til New Zealand hørte kun 8 til landbrugsudvandringen , resten var håndværkere der omkring år 1900 slog sig ned i Wellington. New Zealands hovedstad. Værst gik det for 23 udvandrere fra Fredericia til Brasilien, fordelt på 4 familier med mange mindreårige børn, der i sommeren 1872 blev narret til kolonien Dona Franciska i provinsen S. Catharina i det sydligste Brasilien. I alt var der tale om 124 danskere der ganske vist fik fri rejse fra Hamborg til Brasilien, men slet ikke de frugtbare marker og gode landbrug de var blevet lovet. I stedet blev de sat til at arbejde i kaffeplantagerne omkring Santos da der var opstået mangel på arbejdskraft da negerslaveriet gradvist stod under afvikling skrev den danske generalkonsul i Rio de Janeiro til København om meget store problemer og i 1876 kunne han fortælle at der ikke længere var nogen danskere på stedet. Nogle var døde, andre var søgt til Argentina mens nogle havde søgt arbejde i Rio. Det sidste vidste han fordi han måtte frikøbe en del af de meget unge danske piger fra byens bordeller! Bedre gik det med udvandringen fra Fredericia til Argentina, der først startede omkring år 1900 og derfor medførte at de 20 der tog af sted havde byerhverv og slog sig ned i Buenos Aires. Canada tiltrak kun få fra Fredericia. Langt de fleste af de 21 der findes registreredes med canadiske destinationer fra 1880 erne og fremefter fortsatte til USA. Stikprøver blandt metalarbejderne viser således at blikkenslager Didrik Lorentzen, der udvandrede til Halifax i 1881, fra 1890 genfindes som maskinarbejder i Council Bluffs. Søren Honoré, der udvandrede til Quebec i 1904, i 1910 genfindes som maskinist i San Francisco. Det var med andre ord fra og med 1870 erne blevet almindeligt at udvandre til alle de dele af verden hvor der viste sig muligheder. Hvordan det så kunne gå med at falde til i det fremmede og i hvor høj grad og hvor længe man opretholdt forbindelsen med dem derhjemme i Danmark, det kan en bevaret brevsamling fra familien Møhl i New York og Fredericia sluttelig fortælle om. 11

12 Tilbage til Fredericia efter 44 års forløb Under overskriften Tilbage til Fredericia efter 44 års forløb bragte Fredericia Dagblad den 11. juli 1922 en notits, der var hentet fra Nordlyset, den danske avis i New York: Hr. Niels Christian Møhl, som i 44 år har opholdt sig i Amerika, uden i den tid at have besøgt Danmark, afrejser den 29.juni (fra New York) ledsaget af sin søn hr. Adelius Wilhelm Møhl, med Oscar II til København. Hr. Møhl, der på grund af sit gode hjerte og sit venlige væsen, har samlet sig en stor venneskare herovre, er født i Fredericia. Han glæder sig som et barn til at se de kære steder, hvor han tilbragte sine første dage. Møhl bliver 66 den 6. August og vil drikke sin fødselsdagschokolade med små kringler til hos familien i Olaf Ryes by. Lykke på rejsen. Da oplysningen blev bragt i Fredericia, var de to herrer allerede kommet til København den 10. juli med Oscar II, en af DFDS s 4 store amerikabåde, der i 1920 erne sikrede ugentlige afgange fra såvel København som New York. Der var derfor intet opsigtsvækkende ved rejsen, den lokale nyhedsværdi lå snarere i at der var gået så lang tid siden Niels Christian Møhl sidst havde været hjemme siden han tog til Amerika i Han var født i Fredericia 1856 som søn af jernstøber Adelius Christian Møhl, fik i 1885 amerikansk statsborgerskab, giftede sig 1887 og ernærede sig i årene som bartender og værtshusholder på 10. Av. # 177 i New York. Ved afrejsen i 1922 kaldte både Niels Christian og sønnen Wilhelm Adelius sig dog for handelsmænd - muligvis fordi legal udskænkning af spiritus var blevet totalt forbudt i USA fra Kontakten med familien i Fredericia var blevet genoptaget 24. september 1903 hvor Niels Christian Møhl skrev hjem til Kære Broder og Svigerinde (storebroderen, arbejdsmand Hans Peter Møhl, født 1854 og hustru blomsterhandler Maren Møhl f. Nielsen 1855): Det er vel på tiden, at jeg lader høre fra mig Kære Broder, hvad livet angår her i Amerika så er det vel omtrent det samme som i Danmark, der er ikke andet end arbejde fra morgen til aften, og dersom man måske tjener lidt mere så er alting også meget dyrere. Men vi er nu her og vore to sønner er fødte her og er begge to ude af skolen og har begyndt at fortjene lidt (John Møhl, f og Wilhelm Møhl, f. 1889). Det er to drenge som vi kan være stolte af, de har fået god undervisning i borgerskolen, de kan begge to tale engelsk, tysk og dansk, for min hustru er dog tysk (Bertha Møhl f. Beckedorff 1872, fra Bremen 1880 og gift 1887), men det danske har jeg lært dem. Fra vor broder Andreas kan jeg hilse dig, han har det jo ved det gamle, han kommer for resten aldrig her. Han er et mærkeligt menneske! (Lillebror Andreas Møhl, født Fredericia 1857, var skibskok på de danske amerikabåde, men slog sig fra 1904 fast ned på Manhattan som kok på en restaurant.) Ud over almindelig snak og orientering om hvor stolt han var over sine sønner, var anledningen til brevet fra New York efter 25 års tavshed dog først og fremmest nevøen Christian Fredericiabroderens søn: Som du ved, var din søn Christian ved os. Men han gik bort fra os og vi har ikke hørt fra ham siden. I årene havde Christian Møhl ( ) været tre gange i Amerika, men havde hver gang ført et noget uregelmæssigt liv der betød, at hans farbrødre i New York sjældent rigtigt vidste hvor han var. Den 4. november 1904 kunne det sorte får Christian dog stolt skrive til sin mor i Fredericia at alt havde bedret sig: jeg er rask nu og har det godt nu, jeg er jo vognstyrer på de elektriske sporvogne her i New York. Jeg skal nok gå hen at blive fotograferet en dag, med min uniform på, at I kan se hvorledes jeg ser ud. Og jeg drikker heller ikke en dråbe mere, for det er en bestilling hvor man skal have et klart hoved, ellers skulle jeg snart lave en ulykke for her er tusinder af mennesker på Broadway, det er 12

13 New Yorks mest befærdede gade, og det er den jeg kører på. Han fortsatte dog med at drikke, blev fyret, tog til Danmark og hængte sig i Århus 1. august Herefter gik brevvekslingen mellem New York og Fredericia i stå og besøget i 1922, 15 år senere, skyldtes ikke kun hjemve efter Fredericia. Den yngre Møhl: - Wilhelm - var året inden blevet forelsket i Rigmor Jørgensen ( ) fra Odense, der dengang havde besøgt New York som barnepige for en dansk familie. Hun var taget af sted igen og det var hende far og søn tog til Danmark for at hente! Sammen sejlede alle tre med Oscar II fra København den 31. august 1922, Wilhelm og Rigmor blev gift i New York 3. december samme år og fik sønnen Wilhelm jr. i Det nærmeste Wilhelm senior siden nåede Danmark var, da han i sommeren 1941 deltog som dansk tolk i anlægget af den første amerikanske luftbase på Grønland: Bluie West One. Den nuværende lufthavn i Narsarsuaq. Det nærmeste tredje generation i USA, sønnesønnen Wilhelm junior ( ) kom Danmark, var som deltager i invasionen i Normandiet og efterfølgende tysk krigsfangenskab Første generation udvandrere fra Danmark glemte aldrig helt hjemlandet, i hvert fald ikke om man som Niels Christian Møhl blev mindet om det. Vigtigst var det naturligvis at falde til i det nye land. Det hjalp, at der var langt flere unge mænd end kvinder der udvandrede. Det tvang danskerne til at gifte sig med andre nationaliteter og herigennem assimilerede de hurtigere. Anden generation havde ikke mange kontakter til hjemlandet og det var derfor i virkeligheden en sjældenhed at Wilhelm Møhl den ældre talte dansk, besøgte Danmark og fandt sig en dansk kone. Det hjalp dog ikke, tredje generation: Wilhelm Møhl jr.. genså aldrig Danmark og var formentlig heller ikke interesseret. Henning Bender 13

14 Litteratur: Bender, Henning: Udvandring fra Nordslesvig, Sønderjysk Månedsskrift nr. 7/ Bender, Henning: Udvandringen fra Maribo Amt , Lolland-Falster Årbog 2009, s Bender, Henning: Udvandring fra Vejle Amt, Vejlebogen 2003, s Bender, Henning: Udvandring fra Randers Amt, Historisk Årbog Randers Amt 2005, s Bender, Henning: Udvandring fra Bornholm, Bornholmske Samlinger, 2000, s Bender, Henning: Udvandring fra Århus og Skanderborg amter, Hist. Årbog, Århus, 2007, s Bender, Henning: Udvandring fra Thisted amt, Hist. Årbog, Thy og V. Hanherred 2009, s Bender, Henning: Udvandring fra Maribo amt, Historisk Årbog Lolland-Falster 2009, s Bender, Henning: Udvandring fra Lolland til Wisconsin 1847, Lolland-Falster 2010, s Bender, Henning: Fra fødsel til global ekspansion. Desmi. Metalindustri i 175 år (Suzhou 2009) Clausager, Jørgen P.: Fredericias industri , Journalen, nr. 3, september Clausager, Jørgen P., m.fl.: Fredericia Drøm, dårskab og duelighed (Odense 2000). Kullmann og Ousager: Brasilianske forbindelser. Dansk virke i Brasilien gennem 400 år (Odense 1996) Mulder, William: Homeward to Zion. The Mormon Migration from Scandinavia (Minneapolis 1957) Nielsen, Georgia (red): Historien om mormonerne i Fredericia og omegn Roenfeldt, Ryan: The Council Bluffs Implement District. Schmidt, Jørgen W.: Oh, du Zion i Vest. Den danske Mormon-emigration (København 1965) Vig, P.Sørensen: Danske i Kamp i og for Amerika (Omaha 1917) Kilder: Danmark: Udvandrerarkivet, A 779, Møhl, Niels Christian. Korrespondance samt udateret. databasen omfatter indekserede oplysningerne fra Københavns Politis Udvandrerprotokoller og er den vigtigste kilde for oversigten over udvandringen fra Danmark, herunder Fredericia. giver adgang til alle folketællinger og kirkebøger fra Danmark op til 1925 (1930). Folketællingerne delvist indekserede på for Fredericia , fortæller indgående om mormonudvandringen, deltagere, grupper og rejsedagbøger og oplysninger om mormoner og andre udvandrere kan delvist findes i mormonernes slægtsforskningsressource på nettet. USA: Foruden kilderne til borgerkrigen om soldater, regimenter og militære slag og bevægelser er den vigtigste gratis adgang til ankomstlisterne og med ankomstlister til New York. Egentlig omfatter basen kun tyske indvandrere men da de danske oftest forveksles som værende tyskere er der mange med. Herudover er langt den mest omfattende samling af kilder på nettet at finde på betalingsdatabasen hele det enorme materiale der er samlet her er i princippet indekseret og det er ofte, med brug af lidt fantasi meget nyttigt, men må regne med at betydelige dele enten ikke indekseret endnu eller kan være fejllæst. Det giver imidlertid adgang til meget væsentligt materiale hvoraf kun nævnes hvad jeg har benyttet i denne artikel: USA s folketællinger samt en række lokale tællinger (f.eks. Nebraska 1885). Passagerlister New York ; Boston ; Baltimore ; New Orleans Passagerlister Hamburg Grænseovergængere Canada-USA US pasudstedelser US indfødsretsprotokoller Mandtal på amerikanske mænd og i anledning af første og anden verdenskrig. For nekrologer og andet i New York Times se 14

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark Af Henning Bender

Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark Af Henning Bender 1820-30 1831-40 1841-50 1851-60 1861-70 1871-80 1881-90 1891-00 1901-10 1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 1951-60 1961-70 1 Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark Af Henning Bender Fra midt i 1800-tallet

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Portræt af Jacob A. Riis, omkring 1890, Library of Congress, USA.

Portræt af Jacob A. Riis, omkring 1890, Library of Congress, USA. 2 Portræt af Jacob A. Riis, omkring 1890, Library of Congress, USA. Den oversøiske udvandring fra Bornholm og Danmark 1840-1940 Af Henning Bender»Amerikas nyttigste borger«en kold og regnfuld nat midt

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914

Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914 Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914 af Henning Bender Rejsen til landet længst væk Brødrene Hansen fra Vollerslev ved Køge. Lørdag formiddag den 20. september 1873 hørte brødrene Carl

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolemateriale Historien i udstillingen begynder blandt grundtvigsk sindede danske udvandrere i 1870erne og slutter blandt grundtvigsk sindede

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Artiklen indgår i en serie af amtslige beskrivelser af udvandringen fra Danmark, der alle bygger på udvandrerdatabasen 1868-1910. For Thisted amt

Læs mere

Udvandringen fra Maribo Amt 1850-1914. Af Henning Bender

Udvandringen fra Maribo Amt 1850-1914. Af Henning Bender Udvandringen fra Maribo Amt 850-94. Af Henning Bender Karavanen til Dannebrog I april 87 rullede en lille karavane på fire oksetrukne vogne langsomt af sted gennem ukendt land midt i Nebraska. De tungt

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Det danske Udvandrerarkiv

Det danske Udvandrerarkiv Da verden åbnede sig Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1838-1914 DM Seniorklub Øst, 14. april 2015, 14:30-16:30 Peter Bangsvej 30 Frederiksberg v. mag.art. Henning Bender Leder af Det danske

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Udvandringen fra Thisted amt 1868-1910

Udvandringen fra Thisted amt 1868-1910 Udvandringen fra Thisted amt 1868-1910 af Henning Bender Artiklen indgår i en serie af amtslige beskrivelser af udvandringen fra Danmark, der alle bygger på udvandrerdatabasen 1868-1910. For Thisted amt

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Fra Vangså til Amerika

Fra Vangså til Amerika Fra Vangså til Amerika af Tage Grønkjær fortalt til Flemming Skipper Fem piger ud af en søskendeflok på ti udvandrede. En af dem måtte angiveligt ikke få naboens»ajjes«. Men han fulgte senere efter, fandt

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Kjær herred 1850-1879. Til Guds eget land!

Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Kjær herred 1850-1879. Til Guds eget land! Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Kjær herred 1850-1879. Til Guds eget land! Af Henning Bender Indledning Lige fra starten midt i 1800-tallet var den oversøiske masseudvandring fra Nordjylland

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Den kreative klasse i Danmark og Norden

Den kreative klasse i Danmark og Norden Den kreative klasse i Danmark og Norden Kristina Vaarst Andersen & Mark Lorenzen Imagine.. Copenhagen Business School Projekt talent, teknologi og tolerance Europæisk/nordamerikansk projekt Komparativt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Udvandringen fra Randers Amt 1852-1914

Udvandringen fra Randers Amt 1852-1914 Udvandringen fra Randers Amt 1852-1914 Udvandringen fra Danmark startede meget pludseligt, da de første danske mormongrupper tog til Utah i 1852. De fulgtes af mere end 20.000 danske mormoner og deres

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

UDVANDRINGEN FRA ÅRHUS AMT 1868-1909

UDVANDRINGEN FRA ÅRHUS AMT 1868-1909 UDVANDRINGEN FRA ÅRHUS AMT 1868-1909 Fra midt i 1800-tallet og frem til 1930 erne var Danmark et af de mest fremtrædende udvandrerlande i Europa. Op i mod 400.000 danskere forlod landet for at slå sig

Læs mere

Evige øjeblikke. Danske fotografer i udlandet

Evige øjeblikke. Danske fotografer i udlandet Evige øjeblikke Danske fotografer i udlandet Danske fotografer i udlandet ca. 1839 1939 I mit arbejde med at undersøge og beskrive de billeder (som for 98% vedkommende er amerikanske) som danske udvandrere

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere