Den oversøiske udvandring fra Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914"

Transkript

1 Den oversøiske udvandring fra Fredericia Indledning Mens Fredericia er kendt for sine mange indvandrere, spillede byens indbyggere en mere tilbagetrukken rolle under den oversøiske masseudvandring, der fandt sted fra midt i 1800-tallet og frem til udbruddet af første verdenskrig i Sammenlignet med østjyske nabobyer som Kolding, Vejle, Horsens, Skanderborg og Århus, der i årene havde en oversøisk udvandring på mellem 20 og 30 % af befolkningstallet i 1890, havde Fredericia efter samme beregning kun 8 %. Mere præcist var der registrerede oversøiske udvandrere fra den nuværende Fredericia kommune i årene ud af en befolkning på i Regner man med Fredericia købstad alene, var der tale om 948 udvandrere af indbyggere svarende til 9 %. Når udvandringen fra Fredericia var så relativt beskeden sammenlignet med naboområderne i Østjylland, skyldtes det muligvis at byen stod lidt uden for de almindelige vandringer fra land til by der ellers prægede tiden. For købstæderne i almindelighed var der et kraftigt gennemtræk af folk fra landet, der søgte arbejde i byerne under landbrugskrisen i 1870 erne og den efterfølgende rationalisering. Disse mennesker fortsatte hurtigt til de større byer eller rejste for manges vedkommende til Amerika hvor de i øvrigt ofte atter blev landbrugere. Disse vandringer passerede ikke Fredericia med samme voldsomhed. Dels havde byen et mere begrænset opland, dels en kraftigere industrialisering, der kunne opsuge nogle af indvandrerne. Man ser i hvert fald fra de stillingsbetegnelser som udvandrerne gav sig selv, når de tegnede en udvandrerkontrakt i Fredericia, at der var færre landbrugere end hvad tilfældet var for naboområderne. Udvandrerne fra Fredericia betegnede sig i højere grad som industriarbejdere og håndværkere og deres oversøiske billetter rettede sig mest mod de store byer i USA. Almindeligvis blev udvandringen fra Danmark i denne periode accelereret ved at de første udvandrere fra et bestemt område etablerede sig som gårdmænd på den amerikanske prærie og herefter trak landarbejdere til sig hjemmefra. For Fredericia derimod var der snarere tale om at industrielle foretagere eller håndværksmestre etablerede sig i de amerikanske byer og herefter trak faguddannede medarbejdere til sig hjemme fra Fredericia. Det gav begge parter fordele. Arbejdsgiveren ansatte medarbejdere med kendte kvalifikationer og deres loyalitet kunne sikres gennem at låne dem penge til rejsen. Arbejdstagerne fik til gengæld både rejse og sikkerhed. Det var nu engang langt lettere at søge lykken i det fremmede, når man på forhånd kendte løn- og ansættelsesvilkår, vidste hvilke bolig-, skole- og kirkeforhold der var på stedet og ganske særligt, sikrede sig at man kom til et sted hvor man kunne tale dansk den tid der gik inden man lærte sig engelsk. Et eksempel på hvordan systemet fungerede, var Fredericia-firmaet C.H. Hanson & Co. i Chicago, der blev etableret i 1866 og i øvrigt stadig eksisterer som et familiefirma. 1

2 C.H. Hanson & Company, Chicago (1866- ) C.H. Hanson, født i Fredericia 1. juli 1842, død i Chicago 15. maj Litografi fra P.S. Vig: Danske i Kamp (1917). Christian Herman Hansen ( ) voksede op i farveriet mellem Vendersgade og Kirkestræde i Fredericia som en blandt mange børn i farvermester Frederik Hansen og farverdatter Nikoline Maaløe s ægteskab. Christian kom i handelslære i Kolding men befandt sig den 16. marts 1861 i Hamborgs havn om bord på den tremastede bark Doctor Barth af Aabenraa. 15. april 1861 ankom han til New York, selv samme dag som nyheden om udbruddet af den amerikanske borgerkrig nåede byen. Krigen der varede frem til 1865 prægede jo alt og alle, også C.H. Hanson som han fra nu af kaldte sig, efter at have arbejdet og lært sig engelsk hos en gartner i New Jersey. Hanson meldte sig herefter som frivillig til det 76. infanteri-regiment af New York og blev efter få ugers træning kastet ind i forsvaret af Washington D.C. Han deltog derfor også med sit regiment i det krigsafgørende og blodige slag ved Gettysburg juli 1863 hvor omkring soldater blev dræbt eller såret. Selv blev C.H. Hanson kvæstet så meget at han ikke længere kunne være soldat. I stedet gik han i lære som gravør i New York og rejste i 1866 som færdiguddannet til Chicago. Her etablerede han C.H. Hanson og Co., et firma der den dag i dag er landskendt i USA for sin produktion af håndværktøj, stencils og badges! Firmaets logo er C.H. Hanson med skæg og C.H. Hanson & Co. Firmaets logo hornet vikingehjelm. Virksomheden brændte under den store brand der udslettede Chicago i oktober 1871, men genrejsningen af byen og den massive ekspansion der kendetegnede USA i årtierne efter borgerkrigen gav stadig øget efterspørgsel efter fabrikkens hovedprodukter: sherif-, politi- og brandmandsstjerner. Og øget produktion gav øget behov for at hente metalarbejdere hjemme fra Fredericia! En af disse var blikkenslager Antonius Holm (44) og hans kone Ane Margrethe Holm (37) der sammen med deres 8 yngste børn rejste den 5. maj 1870 fra Fredericia på billetter der var betalt i Chicago. Meldingerne fra familiens ældste søn, blikkenslager Andreas Nikolaj Holm (17), der var taget til Chicago 5 måneder tidligere, havde åbenbart været positive. Den 8. maj sejlede familien fra Hamburg og nåede den 28. maj 1870 New York om bord på dampskibet Bavaria. Turen fortsatte med toget til Chicago hvor der ikke alene var arbejde at få for familiens blikkenslagere på C.H. Hansons metalfabrik i Chicago, men hvor direktøren selv, den 27. juli 1872 giftede sig med blikkenslagerfamiliens ældste datter: Louise Dorthea Holm. (født Fredericia 1855, død i Chicago 1928). Hun blev i 1906 initiativtager til det stadigt eksisterende danske alderdomshjem i Chicago og om Hanson, der blev dansk vicekonsul i Chicago, skrev den dansk amerikanske historiker A.S. Vig i 1917: at han aldrig blev hverken for stor eller for rig til at hjælpe andre, og mange er de fattige Landsmænd, han enten selv gav arbejde eller skaffede arbejde. 2

3 Selvom Christian Hermann Hansens udvandring fra Fredericia i 1861 tydeligvis påvirkede familien Holms udvandring i 1870, er der kildemæssigt set en væsentlig forskel. Oplysningerne om familien Holms udvandring fremgår uden videre af databasen over alle danske udvandrere fra og med maj 1868, mens kendskabet til C.H. Hanson skyldes en tilfældighed. Han ville ikke være fundet frem og jeg ville ikke have vidst han var fra Fredericia hvis ikke han var blevet biograferet af Peder Sørensen Vig i bogen Danske i Kamp i og for Amerika (Omaha 1917), side og det blev han kun fordi han var krigshelt fra Gettysburg, ikke fordi han grundlagde en metalfabrik i Chicago. Det eneste man derfor i virkeligheden kan sige om udvandringen fra Fredericia før 1868 er egentlig, at der er færre der dukker tilfældigt op i kilderne for denne periode end hvad tilfældet eksempelvis er for Langeland, Lolland og Falster. Guld og Gud, De første udvandrere Der havde siden 1600-tallet været enkelte udvandrere fra Danmark til Amerika. USA s syvende folketælling, den der afholdtes i 1850 var den første der fortalte i hvilke lande folk var født og det blev for Danmarks vedkommende til personer. Californien, der havde sin egen folketælling i 1852 optaltes antallet af danskfødte til 301 hvoraf 300 var mænd. Rapporterne fra 1849 om de store guldfund ved Sacramento påvirkede også eventyrlystne danske mænd. For Fredericia er der dog kun fundet en enkelt der specifikt nævnes som guldgraver: Sømand Poul Sørensen, 27 år, om hvem folketællingen 1855 for Fredericia fortalte at han ikke var hjemme i Prinsessegade, men befandt sig i Californien i Guldminerne. Tællingen 1880 tyder dog på at han er vendt tilbage. I hvert fald nævntes nu en 52-årig familiefar: Skipper Poul Sørensen i Sundegade i Fredericia. Vi ved ikke hvilken vej han tog til og fra Californien. Nogle valgte skib syd om Cap Horn, det tog mellem 6 og 8 måneder, mens andre valgte den billigere, men lige så tidsrøvende tur til fods ad Oregon Trail tværs over Amerika for at nå frem til guldet i vest. Samme rute som få år senere blev fulgt af store danske mormongrupper, men nu med kurs mod Guds rige i vest. Mormonerne var i årene de udvandrere der dannede de største udvandrergrupper fra Danmark. Efter amerikanske oplysninger var der i danskfødte i USA hvoraf de var mormoner. I hvoraf var mormoner. Mormonkirken, der var stiftet i USA i 1830 under stort ståhej og forfølgelse, erklærede i 1847 territoriet Utah som det forjættede land Zion. Enkelte danske, særligt sømænd, var allerede blevet omvendt i USA i 1840 erne og vendte nu tilbage til Danmark som missionærer. I løbet af få måneder bredte bevægelsen sig over hele landet og den blev i efteråret 1851 organiseret i tre hovedområder der kaldtes konferencer København, Aalborg og Fredericia. Første blik ud over Salt Lake dalen når man kommer fra øst som indvandrerne i september Foto forfatteren1991. Men mens København og særligt Aalborg blev helt afgørende for missionen i Danmark, mistede Fredericia hurtig betydning og blev sidst i 1850 erne afløst af andre konferencer. 675 udvandrere der i 1850 erne noteredes med Fredericia kom næppe fra købstaden, men snarere fra hele Fredericia konference der omfattede Syd-, Sønder- og Midtjylland samt Fyn. Ganske vist var der en menighed ( gren ) i Fredericia by , men den kan med sikkerhed ikke have sendt så mange af sted. I 1851 var der 14 medlemmer og ved 3

4 folketællingerne 1855 og 1860 henholdsvis 18 og 8. Men om dette fortælles der meget mere i Georgia Nielsens bog - Historien om mormonerne i Fredericia og omegn der anslår en udvandring af mindst 135 mormoner fra Fredericia til Utah i årene Den første af disse mormonudvandrere og hermed den første registrerede udvandrer fra Fredericia var formentlig Karen Petersen, ( ), der var med på det første store mormonkompagni fra Danmark sammen med sin datter Johanne ( ) og sin svigersøn fra Balling, Frederik Jensen Holst ( ). De var den 20. december 1852 blandt de 294 hellige, der rejste fra København via Kiel, Hamburg og Hull til Liverpool og herfra med barkskibet Forest Monarch til New Orleans, hvor de ankom den 14. april Strabadserne på rejsen, en koleraepidemi i New Orleans, problemer på hjuldamperne på Mississippi og Missouri og ikke mindst de km. til fods fra Council Bluffs i Iowa til Utah krævede mange liv. Af de 294 der rejste i 1852, var der kun 202 tilbage da gruppen 10 måneder senere, den 30. september 1853 nåede Salt Lake City i Utah. Ephraim, Utah. Til venstre "brugsforeningen" - Ephraim Co-operative Mercantile Association; til højre tiendeladen hvortil kirkeskatter og rejseudgifter for rejsen fra Danmark betaltes. Foto forfatteren Profeten Brigham Young besluttede at danskerne skulle videre mod syd og sidst i oktober nåede man Ephraim i Sanpete County 300 km. syd for Salt Lake, der blev en af de vigtigste bosættelser for de danske mormoner. Her genfinder vi Karen Petersen, 80 år gammel, der bor hos datter og svigersøn. Herudover meddeler kirkebøgernes afgangslister i Fredericia kommune kun sparsomt om bortrejser, faktisk kun om mormonfamilien Øhlenschlæger fra Taulov (3 voksne og to børn) der udvandrede via Pjedsted til Amerika til Saltsøen. Også de slog sig ned i Sanpete county i nabobyen Mount Pleasant. En systematisk gennemgang af skibslisterne fra Hamburg der startede i 1850 vil muligvis give viden om flere udvandrere fra Fredericia, men kun muligvis, for angivelsen af stednavne er manglende eller meget usikre. De amerikanske ankomstlister giver meget ofte forkert nationalitet, danske registreres oftest som tyske, mens de amerikanske folketællinger angiver rigtig nationalitet, men ikke stednavn i Danmark. 4

5 Man er først på sikrere grund, da den danske rigsdag med gyldighed fra 1. maj 1868 vedtog at alle oversøiske billetter, der udstedtes i Danmark, skulle kopieres og registreres. Arbejdet blev koordineret af Københavns Politi og velbevarede protokoller herfra giver derfor mulighed for at følge det store flertal af danske udvandrere fra 1868 og frem til Det er disse oplysninger der er indkodet i den danske udvandrerdatabase på Udvandrerarkivet i Aalborg for årene med webadresse Transportrevolutionen Tidsmæssigt set passer registreringen af udvandrernes billetter godt sammen med starten på masseudvandringen. Mens det tidligere drejede sig om enkeltstående personer, eventyrere eller religiøse grupper, blev det fra omkring 1870 næsten dagligdags at ganske almindelige danskere tog af sted. Det skyldtes ikke mindst en væsentlig forøgelse af rejsesikkerheden og en radikal nedsættelse af rejsetid og billetpriser. Denne transportrevolution kan udlæses af den kraftige udvidelse af jernbanenettet både i Danmark og USA: Kilometer Jernbane Danmark USA Netop nu, i årene mellem 1866 og 1872, skete det hele på én gang. De danske stambaner blev bygget med Fredericia som landets jernbaneknudepunkt og dampskibsruter etableret mellem København og alle dele af Danmark startede regelmæssig og direkte dampskibsforbindelse mellem København og New York og samme år oversteg motorskibstonnagen på Atlanterhavet for al fremtid sejlskibstonnagen. Fra 1869 betød åbningen af den transkontinentale jernbane i USA at rejsetiden mellem New York og San Francisco blev reduceret fra 7 måneder til 7 dage. Samtidig betød den kraftige forøgelse at transportkapaciteten over vand og land at konkurrencen øgedes og priserne faldt. Man følte at man ikke længere var afhængig af vind og vejr og at man med betydelig sikkerhed kunne regne med, at startede man eksempelvis fra Fredericia på en bestemt dato og klokkeslæt ville man være fremme ved sit mål i en fremmed verdensdel på den dato og klokkeslæt man kunne læse sig til i en trykt rejseplan. Det var ikke urealistisk når Jules Verne i sin bog fra 1873 sendte Phileas Fogg og Passepartout Jorden rundt i 80 dage. Globaliseringen var for alvor startet. Rejsehastigheden og telegrafen betød at økonomiske kriser og lønforhold i USA straks kunne mærkes i Europa eller omvendt. Det var blevet de økonomiske konjunkturer der bestemte folkestrømmene over Atlanterhavet. 5

6 Udvandringen fra Danmark og fra Fredericia Konjunkturer og udvandring Med Fredericia skal i det følgende forstås den nuværende Fredericia kommune under ét. Det betyder at der for årene er registreret udvandrere der fordeler sig som følger: Fredericia Købstad 948; Bredstrup 55; Erritsø 48; Herslev 88; Pjedsted 28; Taulov 126; Vejlby 35. Det er med andre ord det antal udvandrere der oplyste Fredericia eller et af landsognene i Fredericia kommune som sidste varige opholdssted inden afrejse til en nærmere angivet oversøisk destination. Neden for er denne udvandring angivet pr. år og det skal naturligvis bemærkes at tallene til venstre for Fredericia er ganske små og derfor i langt højere grad kan være påvirkede af tilfældigheder end tallene til højre der angiver udvandringen pr. år fra hele Danmark. Eksempelvis udgjorde blikkenslagerfamilien Holm med sine 10 medlemmer over halvdelen af de i alt 18 der udvandrede fra Fredericia i året Ikke desto mindre er det påfaldende, hvor tæt grafen for Fredericia følger den almindelige graf over udvandringen fra Danmark og det skal straks nævnes at en sådan overensstemmelse finder man uanset hvilken landsdel, amt eller by der undersøges for Danmark eller for den sags skyld Nordeuropa. Det skyldes at udvandringen var dybt afhængig af de atlantiske konjunkturer. 100 FREDERICIA DANMARK B D A C C E A: Den voldsomme udvandring i de første år af 1870 erne skyldtes den globale fremgang som transportrevolutionen medførte. Det skabte ikke blot skabte vækst i Danmark men kraftig efterspørgsel på arbejdskraft i USA, Canada, Australien og New Zealand. (kraftig udvandring) B: Fra september 1873 udløste en række amerikanske bankkrak og tyske (og danske) aktieselskabssammenbrud en international krise der varede frem til omkring (lav udvandring) 6

7 C: havde USA en langvarig højkonjunktur kun afbrudt af en kortvarig men intens krise i For Danmark var perioden kendetegnet af krise og landbrugsomlægning. Fra midt i 1880 erne dog forbedring i de danske byerhverv. (kraftig udvandring, dog lavere fra Fredericia) D: krise og arbejdsløshed i USA men kraftig fremgang og vækst i såvel landbrug som industri i Danmark. (beskeden udvandring) E: kraftigere vækst i USA end i Europa (kraftig udvandring) Der var med andre ord en klar sammenhæng mellem de økonomiske konjunkturer på begge sider af Atlanterhavet og udvandringen. Overflytningen af Fredericias første egentlige metalfabrik til USA kan belyse lidt af dette. Winterlichs Jernstøberi flyttes fra Fredericia til Council Bluffs, Iowa. De første jernstøberier opstod i Danmark fra først i 1830 erne men vandt i de følgende år en sådan udbredelse som selve symbolerne på industriel aktivitet, at der omkring 1850 var flere end hundrede. Enhver købstad med respekt for sig selv havde et eller flere jernstøberier. Det gjaldt også Fredericia der fik sit jernstøberi i juli Det blev grundlagt af en murermester fra Odense: Thor Ludwig Winterlich ( ) og anlagt på østsiden af Prinsessegade, mellem Nr. Voldgade og Prinsensgade. Den nye jernstøber har sikkert haft hjælp fra sin storebror, Peter Christian Winterlich, der fra 1844 slog sig ned som klejnsmed i Købmagergade i Fredericia efter at have arbejdet på jernstøberiet i Frederiksværk der var landets ældste og største. Thor Ludwig Winterlichs to sønner: Hans Julius Winterlich ( ) og Valdemar Winterlich ( ) uddannede sig i første halvdel af 1860 erne til henholdsvis cand.polyt. og jernstøbemester. Formentlig for at kunne videreføre jernstøberiet i Fredericia, der både overlevede det østrigske bombardement af byen i marts 1864 og grundlæggeren Thor Ludwigs død efter en pludselig hjerneblødning i Tiderne var gode sidst i 1860 erne og brødrene havde sikkert håb om, at bygningen af jernbanerne omkring Fredericia ville betyde at støberiet kunne placere sig i rollen som maskinfabrik for statsbanerne. Desværre blev markedet imidlertid erobret af maskinfabrikken Frichs i Århus og her blev statsbanernes centralværksted også placeret. Hertil kom at den økonomiske krise der brød ud i 1873 blev hård for et flertal af de mange små jernstøberier i landet. Langt de fleste måtte lukke! Skulle man udvikle metalindustrien til andet og mere end at fabrikere støbegods, måtte man rejse til mulighedernes eget land - Amerika! I hvert fald udvandrede Hans Julius Winterlich med hele sin familie i 1873 og Valdemar, der var ugift, fulgte i I første omgang blev begge brødre ansat af C.H. Hanson i Chicago som henholdsvis bogholder og støbemester, men fra før 1885 fandtes de begge på plads ved jernbanebroen over Missouri-floden mellem Council Bluffs i Iowa og Omaha i Nebraska. Broen der var blevet indviet i 1873 var længe den eneste faste forbindelse mellem jernbanesystemer i den østlige og vestlige halvdel af USA samtidigt med at man her havde den nordlige endestation for flodtrafikken fra New Orleans. Lige her, midt på det vældige rangerbaneterræn øst for jernbanebroen placerede brødrene fra Fredericia The Winterlich Foundries and Machine Shops altså Winterlich støberier og maskinværksteder. Selv boede de i Omaha vest for broen, hvorfra fabrikken stadig lededes i 1910, men ikke i

8 Jernbanebroen over Missouri mellem Omaha og Council Bluffs. Her i udgaven fra 1888 på postkort fra ca Første bro på stedet fra 1873, næste 1888 og nuværende Der var nok at gøre for et jernstøberi som Winterlich's ved denne bro. De boede med andre ord netop på det sted hvor Poul Sørensen fra Fredericia senest i 1854 havde krydset Missouri på vej mod guldet i Californien og hvor tusinder af danske mormoner var kommet fra og med 1853 med hjuldamper eller senere med tog for at fortsætte til fods mod Utah. Fra og med 1869 (1873) passerede alle tog mellem Amerikas øst- og vestkyst denne bro og det var derfor ikke det dårligste sted for brødrene Winterlich at slå sig ned. Kunne man ikke få arbejderne på den jyske længdebane var det ikke et dårligt bytte at placere sig midt på den amerikanske kontinentalbane. Det var blevet lettere at rejse som udvandrer og chancerne for at det gik godt når man nåede frem blev kraftigt forbedrede om man havde en uddannelse at byde på. De der søgte eventyr, guld eller Gud blev færre. De nye kontinenter krævede en udvandrerprofil der blev tegnet af unge, uddannede mænd. Udvandrerprofilen Der var en kraftig overvægt af yngre mænd hvad enten vi ser på udvandringen i sin helhed eller Fredericia i særdeleshed. 2/3 af alle udvandrer var mellem 16 og 30 år gamle og 2/3 af disse var mænd mens der blandt de ældre og yngre var en ligelig kønsfordeling. Hvad stillingsbetegnelser angik, var fordelingen groft taget som følger: Byerhverv Landerhverv Uden erhverv Fredericia kommune 60 % 10 % 30 % Købstæder 50 % 20 % 30 % Landsogne 10 % 60 % 30 % De stillingsbetegnelser som udvandrerne fra Fredericia by opgav til rejseagenterne og hermed til Københavns Politis udvandrerprotokoller afspejlede på mange måder byens erhvervsstruktur under 8

9 den begyndende industrialisering. Ud over håndværksfagene, der prægede alle danske byer og således også Fredericia: 10 murere, 18 snedkere, 21 tømrere, 10 malere, 19 kontorister og 32 ekspedienter, bemærkes herudover fra Fredericia 171 industriarbejdere, 32 metalarbejdere, 18 cigarmagere, 7 ingeniører og 11 mejerister fra byens landområder. Langt de fleste af disse udvandrere kan detaljeret følges i det amerikanske folketællingsmateriale hvad deres videre skæbne angik, men her skal kun gives enkelte eksempler. Tre fotografer udvandrede omkring år 1900 fra Fredericia på et tidspunkt hvor det danske marked var blevet for overfyldt med fotografer. Situationen blev dog ikke forbedret i USA: Alfred Hoppe (1849- ) udvandrede i 1892 til Brooklyn, New York hvor han startede som fotograf, men fortsatte som maler og dekoratør og sidst omtales i 1910 og 1920 som dørvogter ved det lokale teater. Christian Gundesen. ( ), udvandrede i 1902 til Chicago, hvor han bliver portør på La Salle Street Hotel. Henry Anthon Nielsen ( ) udvandrede i 1909 fra Kongensgade 8 til Texas. Senere landmand ved Seattle, men døde i Los Angeles Også cigarmagerne var på tilbagetog i en verden hvor maskinfremstillede cigaretter og cerutter vandt frem: Cigarmagerne og brødrene Alfred Pultz ( ) og Carl Pultz ( ) udvandrede henholdsvis 1907 og 1909 til Stamford, Connecticut, hvor de blev almindelige tobaksarbejdere på den stedlige tobaksfabrik. Det har næppe passet fagligt stolte cigarmagere og de overgik allerede fra 1917 til i stedet at blive henholdsvis postmester og togfører. Senere blev de succesrige restauratører og endte begge efter 2. verdenskrig som velhavende pensionister i Florida. Cigarmager J.H. Lytgens, født1854 udvandrede i 1885 til San Francisco og startede her som tobakshandler, men blev i stedet sporvognsfører på de kendte kabelsporvogne, Også akademikere kunne bruges i Amerika om end vejen frem kunne være lidt kroget: Den mangeårige leder af læsesalen på New Yorks offentlige bibliotek Carl Henrik Andreas Bjerregaard ( ) var således født i Fredericia. Faderen, Janus Bjerregaard, var rektor for Fredericia Lærde Institut (gymnasiet), og sønnen startede i 1863 på Københavns Universitet. Krigen 1864 betød dog at han i stedet blev officer og tjente i hæren frem til Herefter blev han attacheret det danske gesandtskab i Sct. Petersborg, men flyttede i 1873 meget pludseligt til New York med kone og 2 børn som politisk flygtning! Sådan Public Library i New York, opført Carl Bjerregaard fra Fredericia var ledende bibliotekar indtil sin død i står det i hvert fald i nekrologen i New York Times den 28. januar 1922, der fortsætter, at han fra først af ernærede sig som sproglærer, men fra 1879 blev ansat i byens biblioteksvæsen og frem til sin død var direktør for læsesalen på New Yorks Public Library. Særligt omtales han dog som mystiker og betydningsfuld teosof med ansvar for at biblioteket i New York har verdens største samling af teosofisk litteratur! 9

10 Bestemmelsessteder på land og delstat Som det gjaldt resten af Danmark domineredes udvandringen fra Fredericia helt af USA som bestemmelsesland. 86 % af alle udvandrere fra Fredericia tog til USA i årene mens det for Danmark som helhed endda var 91 %. Med tallene for Danmark i parenteser neden for er udvandringen fra Fredericia (og Danmark) til de øvrige bestemmelsessteder; Australien 5 % (2 %); New Zealand 3 % (1 %); Brasilien 2 % (1 %); Argentina 2 % (2 %) og Canada 2 %. (3 %) Samtidigt rettede udvandringen fra Fredericia sig i langt højere grad mod byerne. Mens det for Danmark som helhed er landbrugsområderne i midtveststaterne Iowa, Wisconsin, Minnesota og Nebraska der dominerede som bestemmelsessteder, koncentrerede udvandringen fra Fredericia sig klart til de store byer i følgende rækkefølge: New York, Chicago, Omaha, Racine, Minneapolis og San Francisco. Kort over danske kirker i USA år 1900 der klart viser udbredelsen af danske bosættelser på landet. Udvandrerne fra Fredericia rettede sig dog særligt til de afmærkede byer. Fra venstre mod højre: San Francisco; Omaha; Chicago/Racine og New York. 10

11 Særlige bestemmelsessteder Ud over udvandringen til USA der dominerer hele perioden igennem er der navnlig under den første udvandringsbølge i årene også tale om udvandring til andre dele af verden. Fredericia og særligt landområderne i Fredericia kommune ligger her over det danske gennemsnit når det gælder udvandringen til Australien, New Zealand og Brasilien. Netop disse år lokkes fattige udvandrere med gratis enkeltbillet og billige jordlodder af det britiske imperium og Sydamerika, der ser med misundelse på tilstrømningen til USA. Forventningerne på disse rejsemål opfyldtes dog sjældent i samme grad som i Nordamerika og det betød at udvandringen til disse afvigende destinationer atter gik i stå. De første udvandrere sendte ikke bud efter flere hjemmefra, således som de gjorde fra USA. For Australiens vedkommende finder vi 66 udvandrere fra Fredericia. Først og fremmest fra kommunens landområder til landområderne i Queensland i det nordøstlige Australien og næsten udelukkende begrænset til årene Af de 33 der rejste til New Zealand hørte kun 8 til landbrugsudvandringen , resten var håndværkere der omkring år 1900 slog sig ned i Wellington. New Zealands hovedstad. Værst gik det for 23 udvandrere fra Fredericia til Brasilien, fordelt på 4 familier med mange mindreårige børn, der i sommeren 1872 blev narret til kolonien Dona Franciska i provinsen S. Catharina i det sydligste Brasilien. I alt var der tale om 124 danskere der ganske vist fik fri rejse fra Hamborg til Brasilien, men slet ikke de frugtbare marker og gode landbrug de var blevet lovet. I stedet blev de sat til at arbejde i kaffeplantagerne omkring Santos da der var opstået mangel på arbejdskraft da negerslaveriet gradvist stod under afvikling skrev den danske generalkonsul i Rio de Janeiro til København om meget store problemer og i 1876 kunne han fortælle at der ikke længere var nogen danskere på stedet. Nogle var døde, andre var søgt til Argentina mens nogle havde søgt arbejde i Rio. Det sidste vidste han fordi han måtte frikøbe en del af de meget unge danske piger fra byens bordeller! Bedre gik det med udvandringen fra Fredericia til Argentina, der først startede omkring år 1900 og derfor medførte at de 20 der tog af sted havde byerhverv og slog sig ned i Buenos Aires. Canada tiltrak kun få fra Fredericia. Langt de fleste af de 21 der findes registreredes med canadiske destinationer fra 1880 erne og fremefter fortsatte til USA. Stikprøver blandt metalarbejderne viser således at blikkenslager Didrik Lorentzen, der udvandrede til Halifax i 1881, fra 1890 genfindes som maskinarbejder i Council Bluffs. Søren Honoré, der udvandrede til Quebec i 1904, i 1910 genfindes som maskinist i San Francisco. Det var med andre ord fra og med 1870 erne blevet almindeligt at udvandre til alle de dele af verden hvor der viste sig muligheder. Hvordan det så kunne gå med at falde til i det fremmede og i hvor høj grad og hvor længe man opretholdt forbindelsen med dem derhjemme i Danmark, det kan en bevaret brevsamling fra familien Møhl i New York og Fredericia sluttelig fortælle om. 11

12 Tilbage til Fredericia efter 44 års forløb Under overskriften Tilbage til Fredericia efter 44 års forløb bragte Fredericia Dagblad den 11. juli 1922 en notits, der var hentet fra Nordlyset, den danske avis i New York: Hr. Niels Christian Møhl, som i 44 år har opholdt sig i Amerika, uden i den tid at have besøgt Danmark, afrejser den 29.juni (fra New York) ledsaget af sin søn hr. Adelius Wilhelm Møhl, med Oscar II til København. Hr. Møhl, der på grund af sit gode hjerte og sit venlige væsen, har samlet sig en stor venneskare herovre, er født i Fredericia. Han glæder sig som et barn til at se de kære steder, hvor han tilbragte sine første dage. Møhl bliver 66 den 6. August og vil drikke sin fødselsdagschokolade med små kringler til hos familien i Olaf Ryes by. Lykke på rejsen. Da oplysningen blev bragt i Fredericia, var de to herrer allerede kommet til København den 10. juli med Oscar II, en af DFDS s 4 store amerikabåde, der i 1920 erne sikrede ugentlige afgange fra såvel København som New York. Der var derfor intet opsigtsvækkende ved rejsen, den lokale nyhedsværdi lå snarere i at der var gået så lang tid siden Niels Christian Møhl sidst havde været hjemme siden han tog til Amerika i Han var født i Fredericia 1856 som søn af jernstøber Adelius Christian Møhl, fik i 1885 amerikansk statsborgerskab, giftede sig 1887 og ernærede sig i årene som bartender og værtshusholder på 10. Av. # 177 i New York. Ved afrejsen i 1922 kaldte både Niels Christian og sønnen Wilhelm Adelius sig dog for handelsmænd - muligvis fordi legal udskænkning af spiritus var blevet totalt forbudt i USA fra Kontakten med familien i Fredericia var blevet genoptaget 24. september 1903 hvor Niels Christian Møhl skrev hjem til Kære Broder og Svigerinde (storebroderen, arbejdsmand Hans Peter Møhl, født 1854 og hustru blomsterhandler Maren Møhl f. Nielsen 1855): Det er vel på tiden, at jeg lader høre fra mig Kære Broder, hvad livet angår her i Amerika så er det vel omtrent det samme som i Danmark, der er ikke andet end arbejde fra morgen til aften, og dersom man måske tjener lidt mere så er alting også meget dyrere. Men vi er nu her og vore to sønner er fødte her og er begge to ude af skolen og har begyndt at fortjene lidt (John Møhl, f og Wilhelm Møhl, f. 1889). Det er to drenge som vi kan være stolte af, de har fået god undervisning i borgerskolen, de kan begge to tale engelsk, tysk og dansk, for min hustru er dog tysk (Bertha Møhl f. Beckedorff 1872, fra Bremen 1880 og gift 1887), men det danske har jeg lært dem. Fra vor broder Andreas kan jeg hilse dig, han har det jo ved det gamle, han kommer for resten aldrig her. Han er et mærkeligt menneske! (Lillebror Andreas Møhl, født Fredericia 1857, var skibskok på de danske amerikabåde, men slog sig fra 1904 fast ned på Manhattan som kok på en restaurant.) Ud over almindelig snak og orientering om hvor stolt han var over sine sønner, var anledningen til brevet fra New York efter 25 års tavshed dog først og fremmest nevøen Christian Fredericiabroderens søn: Som du ved, var din søn Christian ved os. Men han gik bort fra os og vi har ikke hørt fra ham siden. I årene havde Christian Møhl ( ) været tre gange i Amerika, men havde hver gang ført et noget uregelmæssigt liv der betød, at hans farbrødre i New York sjældent rigtigt vidste hvor han var. Den 4. november 1904 kunne det sorte får Christian dog stolt skrive til sin mor i Fredericia at alt havde bedret sig: jeg er rask nu og har det godt nu, jeg er jo vognstyrer på de elektriske sporvogne her i New York. Jeg skal nok gå hen at blive fotograferet en dag, med min uniform på, at I kan se hvorledes jeg ser ud. Og jeg drikker heller ikke en dråbe mere, for det er en bestilling hvor man skal have et klart hoved, ellers skulle jeg snart lave en ulykke for her er tusinder af mennesker på Broadway, det er 12

13 New Yorks mest befærdede gade, og det er den jeg kører på. Han fortsatte dog med at drikke, blev fyret, tog til Danmark og hængte sig i Århus 1. august Herefter gik brevvekslingen mellem New York og Fredericia i stå og besøget i 1922, 15 år senere, skyldtes ikke kun hjemve efter Fredericia. Den yngre Møhl: - Wilhelm - var året inden blevet forelsket i Rigmor Jørgensen ( ) fra Odense, der dengang havde besøgt New York som barnepige for en dansk familie. Hun var taget af sted igen og det var hende far og søn tog til Danmark for at hente! Sammen sejlede alle tre med Oscar II fra København den 31. august 1922, Wilhelm og Rigmor blev gift i New York 3. december samme år og fik sønnen Wilhelm jr. i Det nærmeste Wilhelm senior siden nåede Danmark var, da han i sommeren 1941 deltog som dansk tolk i anlægget af den første amerikanske luftbase på Grønland: Bluie West One. Den nuværende lufthavn i Narsarsuaq. Det nærmeste tredje generation i USA, sønnesønnen Wilhelm junior ( ) kom Danmark, var som deltager i invasionen i Normandiet og efterfølgende tysk krigsfangenskab Første generation udvandrere fra Danmark glemte aldrig helt hjemlandet, i hvert fald ikke om man som Niels Christian Møhl blev mindet om det. Vigtigst var det naturligvis at falde til i det nye land. Det hjalp, at der var langt flere unge mænd end kvinder der udvandrede. Det tvang danskerne til at gifte sig med andre nationaliteter og herigennem assimilerede de hurtigere. Anden generation havde ikke mange kontakter til hjemlandet og det var derfor i virkeligheden en sjældenhed at Wilhelm Møhl den ældre talte dansk, besøgte Danmark og fandt sig en dansk kone. Det hjalp dog ikke, tredje generation: Wilhelm Møhl jr.. genså aldrig Danmark og var formentlig heller ikke interesseret. Henning Bender 13

14 Litteratur: Bender, Henning: Udvandring fra Nordslesvig, Sønderjysk Månedsskrift nr. 7/ Bender, Henning: Udvandringen fra Maribo Amt , Lolland-Falster Årbog 2009, s Bender, Henning: Udvandring fra Vejle Amt, Vejlebogen 2003, s Bender, Henning: Udvandring fra Randers Amt, Historisk Årbog Randers Amt 2005, s Bender, Henning: Udvandring fra Bornholm, Bornholmske Samlinger, 2000, s Bender, Henning: Udvandring fra Århus og Skanderborg amter, Hist. Årbog, Århus, 2007, s Bender, Henning: Udvandring fra Thisted amt, Hist. Årbog, Thy og V. Hanherred 2009, s Bender, Henning: Udvandring fra Maribo amt, Historisk Årbog Lolland-Falster 2009, s Bender, Henning: Udvandring fra Lolland til Wisconsin 1847, Lolland-Falster 2010, s Bender, Henning: Fra fødsel til global ekspansion. Desmi. Metalindustri i 175 år (Suzhou 2009) Clausager, Jørgen P.: Fredericias industri , Journalen, nr. 3, september Clausager, Jørgen P., m.fl.: Fredericia Drøm, dårskab og duelighed (Odense 2000). Kullmann og Ousager: Brasilianske forbindelser. Dansk virke i Brasilien gennem 400 år (Odense 1996) Mulder, William: Homeward to Zion. The Mormon Migration from Scandinavia (Minneapolis 1957) Nielsen, Georgia (red): Historien om mormonerne i Fredericia og omegn Roenfeldt, Ryan: The Council Bluffs Implement District. Schmidt, Jørgen W.: Oh, du Zion i Vest. Den danske Mormon-emigration (København 1965) Vig, P.Sørensen: Danske i Kamp i og for Amerika (Omaha 1917) Kilder: Danmark: Udvandrerarkivet, A 779, Møhl, Niels Christian. Korrespondance samt udateret. databasen omfatter indekserede oplysningerne fra Københavns Politis Udvandrerprotokoller og er den vigtigste kilde for oversigten over udvandringen fra Danmark, herunder Fredericia. giver adgang til alle folketællinger og kirkebøger fra Danmark op til 1925 (1930). Folketællingerne delvist indekserede på for Fredericia , fortæller indgående om mormonudvandringen, deltagere, grupper og rejsedagbøger og oplysninger om mormoner og andre udvandrere kan delvist findes i mormonernes slægtsforskningsressource på nettet. USA: Foruden kilderne til borgerkrigen om soldater, regimenter og militære slag og bevægelser er den vigtigste gratis adgang til ankomstlisterne og med ankomstlister til New York. Egentlig omfatter basen kun tyske indvandrere men da de danske oftest forveksles som værende tyskere er der mange med. Herudover er langt den mest omfattende samling af kilder på nettet at finde på betalingsdatabasen hele det enorme materiale der er samlet her er i princippet indekseret og det er ofte, med brug af lidt fantasi meget nyttigt, men må regne med at betydelige dele enten ikke indekseret endnu eller kan være fejllæst. Det giver imidlertid adgang til meget væsentligt materiale hvoraf kun nævnes hvad jeg har benyttet i denne artikel: USA s folketællinger samt en række lokale tællinger (f.eks. Nebraska 1885). Passagerlister New York ; Boston ; Baltimore ; New Orleans Passagerlister Hamburg Grænseovergængere Canada-USA US pasudstedelser US indfødsretsprotokoller Mandtal på amerikanske mænd og i anledning af første og anden verdenskrig. For nekrologer og andet i New York Times se 14

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Foredrag d. 6.marts med Henning Bender. Har vi altid været danske?

Foredrag d. 6.marts med Henning Bender. Har vi altid været danske? Foredrag d. 6.marts med Henning Bender. Har vi altid været danske? En aften med en veltalende og veloplagt, Henning Bender, mag. art. En fortælling om den svenske indvandring til Danmark. HB. fortalte,

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Afrejsen fra Sverige LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen?

Afrejsen fra Sverige LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen? OPGAVER TIL Afrejsen fra Sverige NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen? 2. Hvad handler bogen om? 3. Hvad hedder hovedpersonerne? 4.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

I Siri s fodspor. Siri Tove Anthon, 24. dec jun Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight)

I Siri s fodspor. Siri Tove Anthon, 24. dec jun Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight) I Siri s fodspor Siri Tove Anthon, 24. dec. 1889-18. jun. 1890 Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight) Jesper Holm 2017, Vers 1. 13-08-2017 www.holm-slaegt.dk 1

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Danmark og Ringsted 1868-1914

Den oversøiske udvandring fra Danmark og Ringsted 1868-1914 Den oversøiske udvandring fra Danmark og Ringsted 1868-1914 Ringsted Museum og Arkiv i samarbejde med Ringsted Folkeuniversitet. Ringsted Gymnasium, Ahorn alle 1 B 8. april 2013 v. mag.art. Henning Bender

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Portræt af Jacob A. Riis, omkring 1890, Library of Congress, USA.

Portræt af Jacob A. Riis, omkring 1890, Library of Congress, USA. 2 Portræt af Jacob A. Riis, omkring 1890, Library of Congress, USA. Den oversøiske udvandring fra Bornholm og Danmark 1840-1940 Af Henning Bender»Amerikas nyttigste borger«en kold og regnfuld nat midt

Læs mere

D E N M I L D E K L A N G A F M O D E R S M Å L E T I U S A

D E N M I L D E K L A N G A F M O D E R S M Å L E T I U S A D E N M I L D E K L A N G A F M O D E R S M Å L E T I U S A S U S A N N E B E R N S T E I N I Søndermarken ved København står et temmelig ukendt mindesmærke, en Mindehøj, til ære for de danske udvandrere.

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Tue Tjur, april 2012. Personerne.

Tue Tjur, april 2012. Personerne. På billedet her ses de 8 ældste af de mange fotoalbums, som min mor Vibe efterlod sig da hun døde i 2007. Det øverste, som er det ældste, angives at være fra 1914-33. Det er billeder fra dette album, som

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

En hilsen fra Tyrkiet

En hilsen fra Tyrkiet 16. november 2015 En hilsen fra Tyrkiet Via min slægtsside på Internettet får jeg mange mails fra nære og fjerne slægtningen, men her forleden, så fik jeg en mail, der var ret udsædvanlig, for den kom

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark Af Henning Bender

Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark Af Henning Bender 1820-30 1831-40 1841-50 1851-60 1861-70 1871-80 1881-90 1891-00 1901-10 1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 1951-60 1961-70 1 Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark Af Henning Bender Fra midt i 1800-tallet

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Danmark 1850-1914

Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Danmark 1850-1914 Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Danmark 1850-1914 Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Gravlev Tirsdag den 8. september 2015 v. mag.art. Henning Bender 1989-2008 Leder af Det danske Udvandrerarkiv,

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914

Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914 Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914 af Henning Bender Rejsen til landet længst væk Brødrene Hansen fra Vollerslev ved Køge. Lørdag formiddag den 20. september 1873 hørte brødrene Carl

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Udvandringen fra Nordjylland og resten af Danmark 1850-1914

Udvandringen fra Nordjylland og resten af Danmark 1850-1914 Udvandringen fra Nordjylland og resten af Danmark 1850-1914 Saltlandet og Sæby Bibliotek, Rådhuspladsen 1, Sæby Mandag den 11. april 2016, klokken 19:00-21:00 v. mag.art. Henning Bender 1989-2008 Leder

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Den store oversøiske Udvandring fra Nordjylland og Danmark 1838-1914

Den store oversøiske Udvandring fra Nordjylland og Danmark 1838-1914 Den store oversøiske Udvandring fra Nordjylland og Danmark 1838-1914 Slægt-Aalborg, Folkeuniversitetet, Auditorium 6, Badehusvej 5, Aalborg Mandag den 2. november 2015. Klokken 19-21 v. mag.art. Henning

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Den store oversøiske udvandring fra Nordjylland og Danmark 1850-1914 Frederikshavn Handelsgymnasium Tirsdag den 3. november 2015, klokken 10:35-13:05

Den store oversøiske udvandring fra Nordjylland og Danmark 1850-1914 Frederikshavn Handelsgymnasium Tirsdag den 3. november 2015, klokken 10:35-13:05 Den store oversøiske udvandring fra Nordjylland og Danmark 1850-1914 Frederikshavn Handelsgymnasium Tirsdag den 3. november 2015, klokken 10:35-13:05 v. mag.art. Henning Bender 1989-2008 Leder af Det danske

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Udvandringen fra Maribo Amt 1850-1914. Af Henning Bender

Udvandringen fra Maribo Amt 1850-1914. Af Henning Bender Udvandringen fra Maribo Amt 850-94. Af Henning Bender Karavanen til Dannebrog I april 87 rullede en lille karavane på fire oksetrukne vogne langsomt af sted gennem ukendt land midt i Nebraska. De tungt

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Den store oversøiske udvandring fra Løkken, Nordjylland og Danmark 1850-1914

Den store oversøiske udvandring fra Løkken, Nordjylland og Danmark 1850-1914 Den store oversøiske udvandring fra Løkken, Nordjylland og Danmark 1850-1914 Løkken Museumsforening, Løkken bibliotek Lørdag den 31. januar 2015, klokken 10-12 v. mag.art. Henning Bender 1989-2008 Leder

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Artiklen indgår i en serie af amtslige beskrivelser af udvandringen fra Danmark, der alle bygger på udvandrerdatabasen 1868-1910. For Thisted amt

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

* Fra 1795-1918 var der ikke nogen polsk stat. Polen var delt mellem Tyskland, Rusland og Østrig- Ungarn. Kap 5 11.08.2014

* Fra 1795-1918 var der ikke nogen polsk stat. Polen var delt mellem Tyskland, Rusland og Østrig- Ungarn. Kap 5 11.08.2014 A Indvandrere fra Polen Fra omkring 1870 til begyndelsen af 1914, hvor Første Verdenskrig startede, udvandrede mere end tre millioner polakker til Amerika. De udvandrede på grund af fattigdom, og fattigdommen

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen

Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen Rejser 26.09.2014 kl. 17:16 Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen AF Oliver Batchelor Københavnerfamilie tog både skolebørnene og skolebøgerne med på jordomrejsen. Med tre sønner i skolealderen

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Program Efteråret 2015

Program Efteråret 2015 Program Efteråret 2015 Jeg kommer snart hjem ved politiker og forfatter Ole Sohn Mandag den 7. september kl. 14.00 En bondefamilie fra Nordjylland emigrerede i 1910 til Sibirien for at skabe sig et nyt

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere