Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017"

Transkript

1 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

2 Indhold 1. Indledning Generel beskrivelse Filnavne Filopbygning Formattype Numeriske og alfanumeriske felter Feltbeskrivelse Opbygning af betalinger Mapningsskema Indenlandske betalinger Udenlandske betalinger Særlige betalinger Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København 2

3 1. Indledning Denne tekniske vejledning beskriver Nordeas EDI/4-format for betalinger. EDI/4-formatet kan anvendes i EDI Sikkerheds- og transportmodul, vers. 2.0 eller nyere (ESTM) Du kan downloade de fleste formatbeskrivelser og vejledninger i Adobe Acrobat Reader PDFformat på Nordeas hjemmeside Har du spørgsmål til vejledningen eller ønsker rådgivning om andre forhold i relation til integreret betalingsformidling kan du kontakte: Cash Management Implementation & Customer Support Version November 2009 Juni 2011 November 2014 Juni 2017 Beskrivelse af ændringer Mulighed for at vælge omkostningskode M (afsender) udgår pr Tekstredigering. Ændring af feltet Kontoinformation, betalingsmodtager for indenlandske bankoverførsler, hvis aftale om Nemkonto betalinger haves. Straksadvisering af indenlandske bankoverførsler udgået Corporate Netbank er slettet da den har fået sin egen vejledning Betalingstyperne 47 (Check) og 54 (Udenlandsk check) er udfaset 3

4 2. Generel beskrivelse I dette afsnit findes en generel beskrivelse af EDI/4-formatet for både betalinger og betalingsadviseringer. Selve formatet for betalingsadviseringer i EDI/4-format findes i formatbeskrivelsen "Unitel - Betalingsadviseringer i EDI/4-format" Filnavne Der er intet krav til navnet på virksomhedens betalingsfiler Filopbygning Hver enkelt betaling skal optræde som én lang streng på én linie og hver betaling skal afsluttes med Carriage Return (ASCII (13)) + Linefeed (ASCII (10)). Af hensyn til overskueligheden er der dog i alle eksempler i denne vejledning lavet linieskift ved 80 karakterer. Inden betalingsfilen sendes til Unitel klargør ESTM filen ved at foretage kryptering og MAC-beregning samt tilføje styrerecords og linienummerering Formattype EDI/4-formatet er et "fastlængde format" opbygget af forskellige recordarter med felter placeret i faste positioner, hvorfor felterne ikke er adskilt af en feltseparator. På trods af betegnelsen "fastlængde format", er enkelte felter variable, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linier), der benyttes. For eksempel er felterne til meddelelse på indenlandske bankoverførsler variable, således at feltet umiddelbart før meddelelsesfelterne angiver, hvor mange meddelelsesfelter (linier), der benyttes. Hvis der ikke anføres nogen meddelelse, skal feltet udfyldes med 00, mens det skal udfyldes med 01, hvis der benyttes 1 meddelelseslinie, 02 hvis der benyttes 2 meddelelseslinier o.s.v. Hvis det maksimalt tilladte antal felter (linier) ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Dette er illustreret i eksemplerne nedenfor, hvor der på 2 indenlandske bankoverførsler er forskel på antallet af anvendte meddelelseslinier. I eksempel 1 er der anvendt 2 meddelelseslinier, hvorfor felt 20 "Modtager meddelelse antal" er udfyldt med "02" (position ). Umiddelbart herefter kommer felt 21 "Modtager meddelelse", der i dette tilfælde er på i alt 70 karakterer (position ), efterfulgt af felt 22 "Alternativ afsender, antal linier", der er ikke anvendes, og derfor er udfyldt med "00" (position ). I eksempel 2 er der anvendt 4 meddelelseslinier, hvorfor felt 20 "Modtager meddelelse antal" er udfyldt med "04" (position ). Umiddelbart herefter kommer felt 21 "Modtager meddelelse", der i dette tilfælde er på i alt 140 karakterer (position ), efterfulgt af felt 22 "Alternativ afsender antal linier", der er ikke anvendes, og derfor er udfyldt med "00" (position ). Eksempel 1 (indenlandsk bankoverførsel med 2 meddelelseslinier): 4

5 UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 00001Modtager, lini e 1 02Meddelelse, linie 1 Meddelelse, linie 2 00 Eksempel 2 (indenlandsk bankoverførsel med 4 meddelelseslinier): UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 00001Modtager, lini e 1 04Meddelelse, linie 1 Meddelelse, linie 2 Meddelelse, linie 3 Meddelelse, linie Numeriske og alfanumeriske felter Alle numeriske felter (n), der ikke eller kun delvis benyttes, skal være udfyldt med 0 (nul) i alle ubenyttede positioner (foranstillede nuller, hvis feltet kun er delvis benyttet). Alle alfanumeriske felter (an), der ikke eller kun delvis benyttes, skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner (bagved stillede blanke, hvis feltet kun er delvis benyttet). 5

6 3. Feltbeskrivelse EDI/4-formatet er opbygget af en række felter, hvoraf mange anvendes både i formatet for betalinger og formatet for betalingsadviseringer, mens andre udelukkende anvendes i det ene af formaterne. Følgende koder anvendes i beskrivelsen af de enkelte felter: B = anvendes for betalinger A = anvendes for betalingsadvisering via Unitel an = feltet er alfanumerisk n = feltet er numerisk Efterfølgende tal angiver feltlængden. Eksempel: (A n 2) betyder, at feltet anvendes ved advisering, er numerisk og 2 karakterer langt. Advis art: (A n 2) Feltet indeholder kode for hvilken art advis, der er modtaget. Der er følgende koder: 01 = Angiver at det er en betaling, der endnu ikke er udført. 02 = Angiver at betalingen er udført. 03 = Angiver at betalingen er tilbagekaldt. Advis type: (B n 2) Feltet indeholder kode for hvilken type advis, der ønskes retur (se bemærkning). Der er følgende koder: 00 = Ingen advisering 01 = Lang advisering 02 = Kort advisering Afregn-beløb: (A n 15) Afregningsbeløb er udfyldt, hvis feltet "Afregn-oplysninger" er udfyldt med 00. Angives med 2 decimaler, fx. angives 175,25 kr. som Afregn-kurs: (A n 12) Kursoplysninger er udfyldt, hvis feltet "Afregn-oplysninger" er udfyldt med 00. Angives med 6 decimaler, fx. angives 175,25 som Afregn-oplysninger: (A n 2) Feltet benyttes kun på advis for udenlandske betalinger. Der er følgende afregningsmåder: 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på separat papiradvis. (Afregning fremsendes separat). 02 = Betalingen endnu ikke afregnet. Alternativ afsender antal linier 0-3: (BA n 2) Antal linier til "Alternativ afsender". Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00. Alternativ afsender: (BA an 35) 6

7 Dette felt kan benyttes til angivelse af alternativ betalingsafsenders navn og adresse. Antallet af linier i feltet afhænger af feltet "Alternativ afsender antal". Hvis feltet ikke udfyldes tilføjes betalingen kontohavers navn og adresse, eller adressen fra virksomhedens Unitel-adgang, hvis der er indgået aftale herom med Nordea. Anmeldelse til Centralbank antal: (BA n 2) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Antal linier til "Anmeldelse til Centralbank". Anmeldelse til Centralbank: (BA an 35) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Antallet af linier i feltet "Anmeldelse til Centralbank" afhænger af "Anmeldelse til Centralbank antal". Feltet giver mulighed for at udfylde en elektronisk anmeldelse til Centralbanken i det land, betalingen skal udføres fra. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Art: (BA n 2) 00 = Betaling 01 = Lang advisering. Der eksisterer ikke langt advis for alle betalingstyper. 02 = Kort advis. Autorisation: (BA an 35) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Hvis du har aftalt en digital signatur med virksomhedens udenlandske bankforbindelse skal du skrive den her. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Bankkode: (BA an 17) Benyttes kun på udenlandske betalinger, men ikke på "Request for Transfer". Feltet indeholder registreringsnummeret på modtagerbanken, fx "BLZ nr." eller "Sort Code" - fx BL eller SC Se i øvrigt vejledningerne "Overførsel til udlandet via Unitel - Generel information" og "Overførsel til udlandet - Opbygning af kontonumre". Beløb: (BA n 15) Angives med 2 decimaler, fx. angives 175,25 som Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender: (BA an 35) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel". Kan anvendes ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere betalingsafsender (f.eks. et kundenummer). Betalingsreference: (BA n 19) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 46 "Indbetalingskort/Giro betaling". Format: 15 eller 16 cifre - modulus 10. Indeholder betalingsidentifikationen fra OCR-linien på det aktuelle indbetalings-/girokort. Se vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Betalings-ref-nr.: (A n 16) Er udfyldt med Nordeas interne betalingsreferencenummer (UBT-referencenr.), som også fremgår af kontoudskrifterne og af Posteringsdata. BIC-code (SWIFT-adresse): (BA an 11) 7

8 Benyttes kun på udenlandske betalinger og Request for Transfer (betalingstype 43). Feltet indeholder modtagerbankens BIC-code (SWIFT-adresse), og skal udfyldes med enten 8 eller 11 karakterer. Se i øvrigt vejledningen "Overførsel til udlandet via Unitel - Generel information". Check levering: (BA an 1) Feltet indeholder en angivelse af, om en bestilt check skal sendes direkte til betalingsmodtager eller til jer selv. C Afsender Check sendes til jer (sendes til afsenderkontoens adresse, eller til Unitel-adgangens, hvis dette er aftalt). D Modtager Check sendes til betalingsmodtager. Hvis feltet ikke er udfyldt ved betalingstype 47 "Check til Danmark" og betalingstype 54 "Check til udlandet" bliver checken sendt direkte til betalingsmodtager. Checknr.: (A n 10) Nordeas interne checknr. på den bestilte check. Debitors identifikation af betalingen: (B an 35) Såfremt beløbet ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut, fx fordi modtagerkontoen er ophævet, vil denne reference blive returneret sammen med beløbet i kreditadviseringen, som dannes i forbindelse med tilbageførslen til afsenders konto. EDI-reference: (A an 16) Er udfyldt med Unitel EDI-referencenummer. De første 10 karakterer indeholder forsendelsesreferencen, mens de sidste 6 karakterer indeholder løbenummeret for betalingen. Egenreference: (BA an 16) el. (BA an 20) Feltet indeholder en reference til eget brug - fx kreditornavn, faktura- eller kreditornummer. Egenreferencen fremgår af betalingsafsenders kontoudskrift, men ikke af meddelelsen til betalingsmodtager. Feltet kan eventuelt benyttes til elektronisk afstemning. Request for Transfer: (BA an 16) Øvrige betalingstyper: (BA an 20) Ejer af afsenderkonto, antal linier: (BA n 2) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Antal linier til feltet "Ejer af afsenderkonto". Ejer af afsenderkonto: (BA an 35) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Antallet af linier i feltet "Ejer af afsenderkonto" afhænger af "Ejer af afsenderkonto, antal". Her kan du taste navnet på den udenlandske kontohaver. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. NB: Hvis feltet ikke udfyldes, tilføjes betalingen navn og adresse fra virksomhedens Uniteladgang. Felt 25 til 31 er anvendt: (BA an 1) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". J Felterne i Request for Transfer er anvendt N Felterne i Request for Transfer er ikke anvendt 8

9 Gebyr-provision beløb: (A n 12) 1. Gebyr og provisionsbeløb er udfyldt, hvis feltet "Afregn-oplysninger" er udfyldt med 00. Angives med 2 decimaler. Konkurrenceneutral dispositionsdag: (B an 3) Hvis feltet benyttes vil beløbet blive stillet til disposition for beløbsmodtager på samme tidspunkt både i Nordea som i andre pengeinstitutter. Feltet kan kun benyttes ved betalingstype 45 "Indenlandsk Bankoverførsel" og kun i filer, der sendes via Unitel EDI. J Konkurrenceneutral dispositionsdag anvendes N (eller blank) anvendes ikke Kontoinformation, betalingsafsender: (BA an 14), (BA an 34) eller (BA an 35) Feltet indeholder information om betalingsafsenders konto. For betalinger trukket på en dansk konto gælder: (BA an 35) eller (BA an 14) Udfyldes med IBAN (eks. DK ) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (eks ). For Request for Transfer (betalingstype 43) gælder: (BA an 34) Udfyldes med IBAN eller kontonummer på den udenlandske konto. Kontoinformation, betalingsmodtager: (BA an 10), (BA an 14), (BA an 34) og (BA an 35) Feltet indeholder information om betalingsmodtagers konto. Der skal være IBAN/BIC på internationale betalinger til en række lande. Se venligst for specifikation. Betalinger uden IBAN/BIC kan afvises af modtagerbanken. For indenlandske bankoverførsler gælder: (BA an 35) eller (BA an 14) Udfyldes med IBAN (eks. DK ) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (eks ). Hvis kontonummeret er mindre end 10 cifre, skal der være foranstillede nuller. Er den indenlandske bankoverførsel en NemKonto betaling udfyldes med: Registreringsnummer 2323 efterfulgt af modtagers CPR nr. eller Registreringsnummer 2589 efterfulgt af modtagers CVR nummer med 2 foranstillede nuller (fx regnr 2589, CVR nr ). Bemærk: NemKonto betalinger kan kun sendes i filer, der sendes via Unitel EDI. Der kræves særskilt aftale med Nordea for at kunne udføre NemKonto betalinger. For indbetalingskort gælder: (BA an 10) Udfyldes med kreditornummer på 8 cifre (modulus 11 kontrol). For girobetalinger gælder: (BA an 10) Udfyldes med girokontonummer på 7 til 10 cifre (modulus 11 kontrol). For udenlandske betalinger gælder: (BA an 35) Udfyldes med IBAN eller kontonummer. 9

10 For Request for Transfer (betalingstype 43) gælder: (BA an 34) Udfyldes med IBAN eller kontonummer. Kortartkode: (BA n 2) Feltet indeholder kortartkoden på det aktuelle indbetalings-/girokort. Koden står i feltet "Til maskinel aflæsning", og er placeret umiddelbart før betalingsreferencen. Kortartkoden er afgørende for, hvad du kan/skal indtaste i felterne "Betalingsreference", Modtagermeddelelse" og "Alternativ afsender". Reglerne for udfyldelse af disse felter fremgår af vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Kurs: (BA n 12) Feltet indeholder den valutakurs (med 6 decimaler), som er aftalt i forbindelse med en kursaftale. Referencenummeret på kursaftalen skal angives i feltet "Kursreference". Både felterne "Kurs" og "Kursreference" skal udfyldes, hvis der er indgået kursaftale med Nordea Markets. Feltet skal være blankt, hvis der ikke er indgået en aftale med Nordea. Betalingstype 43 "Request for Transfer": Feltet indeholder den aftalte kurs, når der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank. Eller med den kurs, som det overførte beløb er omregnet efter. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Hvis feltet benyttes skal felterne "Oprindelig valutakode" og "Oprindeligt beløb" også udfyldes samt, "Kursreference", hvis der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank. Kursreference: (BA an 11) el. (BA an 16) Feltet indeholder et referencenummer for en evt. kursaftale. Kursen skal angives i feltet "Kurs". Både felterne "Kurs" og "Kursreference" skal udfyldes, hvis der er indgået kursaftale med Nordea Markets. Feltet skal være blankt, hvis der ikke er indgået en aftale med Nordea Feltet må ikke udfyldes ved betalingstype 51 "Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut". Betalingstype 43 "Request for Transfer": (BA an 16) Feltet udfyldes med referencenummeret på den kursaftale, der er indgået med den kontoførende bank. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Hvis feltet benyttes, skal felterne "Kurs", "Oprindelig valutakode" og "Oprindeligt beløb" også udfyldes. Kvit 1 init. (A an 3) Initialer på den første person, der har kvitteret betalingen. Kvit 2 init.: (A an 3) Initialer på den 2. person, der har kvitteret betalingen. Landekode: (BA an 2) Benyttes kun på udenlandske betalinger. Feltet indeholder en landekode (ISO) for modtagerbanken, jf. ISO Ved check til udlandet vælges landekoden for det land, hvor checken forventes indløst. 10

11 Meddelelse til Nordea: (B an 40) Feltet indeholder særlige meddelelser til Nordea. Kan kun bruges, hvis der er indgået særskilt aftale med Nordea herom, eller til Ordregivers reference på SEPA-betalinger (kun muligt på betalingstypen "Standardoverførsel" i EUR). Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner. Hvis virksomheden ønsker at medsende Ordregivers reference på SEPA-betalinger (kun muligt på betalingstypen "Standardoverførsel" i EUR), skal dette felt bruges. Referencen skal begynde med /ROC/efterfulgt af op til 35 karakterer (an) fx. /ROC/ AB. Referencen videregives til modtager, hvis den er angivet, og hvis modtagerbanken kan modtage den. Modtagerbank antal: (BA n 2) Antal benyttede linier i feltet "Modtagerbank". Modtagerbank: (BA an 4 x 35) Felterne indeholder navn og adresse på den udenlandske bank. Ved Request for Transfer (betalingstype 43) henvises til de landespecifikke indtastningsvejledninger, der findes på Modtagernavn antal: (BA n 2) Antal benyttede linier i feltet "Modtagernavn". Minimum og maksimum antal linier fremgår af formatet på de enkelte betalingstyper. Modtagernavn: (BA an 4 x 35) Feltet indeholder betalingsmodtagers navn og adresse. Antallet af linier afhænger af feltet "Modtagernavn antal". Modtagermeddelelse antal: (BA n 2) Antal benyttede linier i feltet "Meddelelse til modtager". Modtagermeddelelse: (BA an 4 x 35) eller (BA an 41 x 35) Antallet af linier skal stemme overens med det antal, der oplyses i feltet "Modtagermeddelelse antal". Minimum og maksimum antal linier fremgår af formatet på de enkelte betalingstyper. Modværdi: (BA an 1) Feltet benyttes til angivelse af sammenhængen mellem felterne "Beløb" og "Valutakode": N Ingen modværdi. Beløbet (felt "Beløb") betales i den valgte valuta (felt "Valutakode"). J Modværdi. Der betales et beløb i den fremmede valuta (felt "Valutakode"), som svarer til beløbet i danske kroner (felt "Beløb"). Eksempel: Valutakode = EUR, Beløb = ,00 Modværdi = N: Der betales EUR ,00 Modværdi = J: Der betales EUR 2.018,84 (EUR 2.018,84 = DKK til kurs 743,00) 11

12 Modværdi = J (Ja) kan p.t. ikke bruges på betalingstyperne 45 "Indenlandsk bankoverførsel", 46 "Indbetalingskort/Giro betaling" og 47 "Check til Danmark". Værdi skal sættes til N (Nej) på disse betalingstyper. Modværdi kan p.t. ikke bruges i CN. Omkostningskode: (BA an 1) Feltet indeholder en bogstavkode der angiver, hvem der skal afholde betalingens omkostninger. A Afsender Begge bankers omkostninger hæves på afsenderkontoen. M Modtager Begge bankers omkostninger betales af modtager (Nordeas omkostninger fratrækkes overførselsbeløbet). (Udgår ) N Begge Afsender og modtager betaler hver især egen banks omkostninger. NB: Koden "A" kan ikke anvendes på udenlandske checks. Når du bestiller indenlandske overførsler (i udlandet) via "Request for Transfer", skal du i de fleste tilfælde vælge "Begge", da den udenlandske bank ofte ikke kan håndtere andet. Har du ønske om, at du selv betale alle omkostninger, anbefaler vi, at du først undersøger, om det er muligt i den pågældende bank. Omkostningskontonummer: (BA an 34) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Ønsker du at omkostningerne ved overførslen skal trækkes fra en anden konto end afsenderkontoen, kan du angive kontoen her. Du kan kun benytte konti i afsenderbanken som omkostningskonti. Det er ikke alle banker, der kan modtage information fra dette felt. Opret af: (A an 25 ) EDI-Ident samt forsendelsesreference. Opret-dato: (A n 8) Dato for oprettelse af betalingen i Unitel. Oprindelig valutakode: (BA an 3) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager den oprindelige valutakode. Det er ikke alle banker, der kan modtage information fra dette felt. NB: Udfyldes feltet skal felterne "Oprindeligt beløb" og "Kurs" også udfyldes, samt evt. feltet "Kursreference" (se dette). Oprindeligt beløb: (BA n 15) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager det oprindelige beløb. Det er ikke alle banker, der kan modtage information fra dette felt. NB: Udfyldes feltet skal felterne "Oprindelig valutakode" og "Kurs" også udfyldes, samt evt. feltet "Kursreference" (se dette). Overførselsdato: (BA n 8) (ÅÅÅÅMMDD) Feltet indeholder den dato, på hvilken Nordea skal udføre betalingen. Du kan tidligst overføre betalinger til Unitel 12 måneder før overførselsdatoen. 12

13 Dispositionsdato for betalingsmodtager afhænger af betalingstypen (se evt. prisliste for betalinger). Ved betalingstype 43 "Request for Transfer" indeholder feltet den dato, hvor den udenlandske bank skal udføre betalingen. Overførselstype: (BA an 3) eller (BA an 1) Feltet må kun benyttes ved betalingstyperne 43 "Request for Transfer" og 54 "Check til udlandet" Betalingstype 43 "Request for Transfer": (BA an 3) Bestillingskode for betalingsmåden hos den udenlandske bank. Bestillingskoderne findes i de landespecifikke indtastningsvejledninger, der findes på Betalingstype 54 "Check til udlandet": (BA an 1) Effektueringsform i Nordea. Udfyldes med blank. Ref-primært dokument: (BA an 35) Må kun benyttes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel", og giver betalingsafsender mulighed for at referere til fx oprindeligt fakturanummer, ordrenummer m.m. Samlerpost: (BA n 3) Feltet indeholder identifikation af samledebitering på betalingsafsenders kontoudtog, og giver mulighed for at samle en række betalinger til én samlet debitering. Alle betalinger med samme overførselsdato og samlerpostnummer, bliver hævet på afsenderkontoen i ét samlet beløb. Feltet kan udfyldes, hvis betalingstypen er "Indenlandsk bankoverførsel" eller "Indbetalingkort/Giro betaling" og betalingen er i DKK. Samlerpostnummeret vil fremgå af afsenders kontoudtog. 000 angiver at samlerpost ikke ønskes anvendt. Sendes via: (BA an 4 x 35) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Her kan du skrive en bank, som du ønsker den udenlandske bankforbindelse skal bruge som korrespondent for at sende overførslen til modtageren. Det er ikke alle banker, der kan modtage disse oplysninger. NB: Du kan kun bruge feltet, hvis du har udfyldt "Modtagerbank" og/eller "BIC-code (SWIFTadresse)".. System: (BA an 3) Systemtype i Unitel er altid UBT. Tekstkode: (BA n 3) Feltet indeholder en talkode, der omformes til en tekst, der fremkommer på modtagers kontoudtog. Teksten fortæller modtager, hvad betalingen dækker. Feltet kan kun udfyldes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel". For at sikre, at betalingsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller andre pengeinstitutter) modtager overførslerne rettidigt og samtidigt, skal overførslerne indeholde en bestemt tekstkode. Tekstkoderne og deres anvendelse er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". 13

14 Unitel: Hvis tekstkode 100 anvendes, skal "Tekstkode-linie" også udfyldes. Tekstkode-linie: (BA an 20) Tekst til betalingsmodtagers kontoudtog. Unitel: Kan kun benyttes sammen med tekstkode 100 (se feltet "Tekstkode"). Tilbagekaldt af: (A an 25) Navn på den person, som har tilbagekaldt betalingen. Tilbagekaldt dato: (A n 8) Den dato hvor en betaling er tilbagekaldt. Type: (BA n 3) Angiver nr. for betalingstype fx.: 045 = Indenlandsk bankoverførsel (Rec id.: UBT04500). Valutakode, ISO-kode: (BA an 3) Feltet indeholder valutakoden for den valuta, som betalingen ønskes foretaget i, jf. ISO Som udgangspunkt kan indenlandske betalingstyper kun udføres i DKK. 14

15 4. Opbygning af betalinger I Unitel findes følgende betalingstyper (betalingstypens nummer er anført i parentes): Indenlandske betalinger Indenlandsk bankoverførsel (UBT04500) Indbetalingskort/Giro betaling (UBT04600) Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea (UBT05600) Udenlandske betalinger Standardoverførsel (UBT04900) Ekspresoverførsel (UBT05000) Koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut (UBT05100) Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske afdelinger (UBT05200) Særlige betalinger (kræver særligt aftalegrundlag) Koncernoverførsel (Indenlandsk) (UBT05500) Request for Transfer (UBT04300) De enkelte betalingstyper er nærmere beskrevet i afsnittene 4.1, 4.2 og 4.3. Under hver betalingstype vises et eller flere eksempler. 15

16 4.1. Mapningsskema For nedenstående mapningsskema gælder følgende tegnsætning: M = Mandatory D = Dependent O = Optional (skal dog indeholde blanke karakterer) - = Anvendes ikke. Felt Betalingstype System M M M M M M M M M Type M M M M M M M M M Art M M M M M M M M M Advis type M M M M M M M M M Kontoinformation, betalingsafsender M M M M M M M M M Beløb M M M M M M M M M Overførselsdato M M M M M M M M M Egenreference 16 el. 20 O O O O O O O O O Kontoinformation, betalingsmodtager 10, 34 el. 35 M M M M M M M M M Valutakode M M M M M M M M M Kursreference 11 el. 16 O - - O O O O - O Kurs D - - D D D D - D Modværdi - M M M M M M M M Omkostningskode M - - M M M M - - Checklevering afs./modt Overførselstype 1 el. 3 M Modtagerbank antal M Modtagerbank D - - D D D D - - Bankkode O O O O - - BIC-code (SWIFT-adresse) D - - O O O O - - Landekode M M M M - - Filler Tekstkode - D Tekstkode-linie - D Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender - O Ref. primært dokument - O Samlerpost - M M Kortartkode - - M Betalingsreference - - D Modtagernavn antal M M Modtagernavn antal M M M M - M Modtagernavn antal Modtagernavn antal 1-4 M M Modtagernavn M D D M M M M - M Modtagermeddelelse antal M M Modtagermeddelelse antal 0-4 M - - M M M M - M Modtagermeddelelse D D D D D D D - D 16

17 Felt Betalingstype Alternativ afsender antal - M M M M M M - M Alternativ afsender - D D D D D D - D Konkurrenceneutral dispositionsdag 1 - O Debitors identifikation af betalingen 1 - O Meddelelse til Nordea O O O O - O Ejer af afsenderkonto antal M Ejer af afsenderkonto D Anm. til Centralbank antal M Anmeldelse til Centralbank D Felt 25 til 31 er anvendt M Autorisation D Kursreference D Sendes via D Oprindelig valutakode D Oprindeligt beløb D Omkostningskontonummer D Betalingstyperne 47 (Check) og 54 (Udenlandsk check) er udfaset. 1 Må kun benyttes i filer, der sendes via Unitel EDI. 17

18 Indenlandske betalinger Indenlandsk bankoverførsel (UBT04500) Recordnavn: Indenlandsk bankoverførsel Rec id: UBT04500 Dato: Maj 2004 NB: Anvendelse af meddelelsesfelterne (12-16 og 21) er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis-type N 9 2 Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering 01 = Lang 02 = Kort 5 Kontoinformation, betalingsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) Default N 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, betalingsmodtager AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. Ved Nemkonto betalinger: Reg.nr efterfulgt af CPR nr. eller reg.nr efterfulgt af CVR nr. med 2 foranstillede nuller. 12 Filler AN Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke ( ) 13 Tekstkode N Tekstkode. Hvis tekstkode ikke benyttes, skal der angives Tekstkode-linie AN Fri tekstlinie 15 Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender AN Anvendes ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere betalingsafsender (f.eks. et kundenummer). 16 Ref-primært dokument AN Reference til primær dokument, fx oprindeligt fakturanummer. 17 Samlerpost N Samlerpostnummer. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives Modtagernavn antal N Antal modtagernavnelinier, maks. 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinier, skal der angives 00 18

19 Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 19 Modtagernavn AN Navn på modtager; maks karakterer 20 Modtager meddelelse antal N Antal meddelelseslinier til modtager, maks. 41. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; maks karakterer 22 Alternativ afsender antal linier N Antal alternativ afsenderlinier, maks. 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender, maks karakterer 24 Filler AN Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ") 25 Konkurrenceneutral dispositionsdag 1 AN Venstrestilles. N eller blank = Nej J = Ja 26 Debitors identifikation af betalingen 1 AN Debitors identifikation af betalingen. Returneres til beløbsafsender, hvis modtagerbank ikke kan placere beløbet Felterne 19, 21 og 23 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linier) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Eksempel 1(lønoverførsel med tekstkode 156): UBT DK DKKN Egenrefe Rence DK N Modtager, lini e 1 For at sikre, at betalingsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller andre pengeinstitutter) modtager overførslerne rettidigt og samtidigt, skal overførslerne indeholde en bestemt tekstkode i felt 13. Tekstkoderne er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Eksempel 2. Kort advis, 4 meddelelseslinier og 2 linier med alternativ afsender: UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 00001Modtager, lini e 1 04Meddelelse, linie 1 Meddelelse, linie 2 Meddelelse, linie 3 Meddelelse, linie 4 02Alternativ afsender, linie 1 Alternativ afsender, linie 2 19

20 Eksempel 3 (kort advis og 41 meddelelseslinier): UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 00004Modtager, lini e 1 Modtager, linie 2 Modtager, linie 3 Modtager, linie 4 41Meddelelse, linie 1 Meddelelse, linie 2 Meddelelse, linie 3 Meddele lse, linie 4 Meddelelse, linie 5 Meddelelse, linie 6 Meddelelse, linie 7 Meddelelse, linie 8 Meddelelse, linie 9 Meddelelse, linie 10 Me ddelelse, linie 11 Meddelelse, linie 12 Meddelelse, linie 13 Meddelelse, linie 14 Meddelelse, linie 15 Meddelelse, linie 16 Meddelelse, linie 17 Meddelelse, linie 18 Meddelelse, linie 19 Meddele lse, linie 20 Meddelelse, linie 21 Meddelelse, linie 22 Meddelelse, linie 23 Meddelelse, linie 24 Meddelelse, linie 25 Meddelelse, linie 26 Me ddelelse, linie 27 Meddelelse, linie 28 Meddelelse, linie 29 Meddelelse, linie 30 Meddelelse, linie 31 Meddelelse, linie 32 Meddelelse, linie 33 Meddelelse, linie 34 Meddelelse, linie 35 Meddele lse, linie 36 Meddelelse, linie 37 Meddelelse, linie 38 Meddelelse, linie 39 Meddelelse, linie 40 Meddelelse, linie

21 Indbetalingskort/Giro betaling (UBT04600) Recordnavn: Indbetalingskort Rec id: UBT04600 Dato: Maj 2004 NB: Sammenhængen mellem kortartkode og betalingsreference/meddelelse og anvendelsen af alternativ afsender er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis-type N 9 2 Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering 01 = Lang 02 = Kort 5 Kontoinformation, betalingsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO). Pt. DKK, på sigt EUR 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) Defaultværdi: "N" 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Sendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, betalingsmodtager N Betalingsmodtagers kreditor nr. eller girokonto nr. 12 Kortartkode N Kortartkode fra OCR-linie 13 Betalingsreference N Betalingsreference fra OCR-linie 14 Samlerpost N Samlerpostnummer. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives Modtagernavn antal N Antal modtagernavnelinier, maks. 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinier, skal der angives Modtagernavn AN Navn på modtager; maks karakterer 17 Medd. til modtager antal N Antal meddelelselinier til modtager, maks. 41. Hvis der ikke er meddelelser til modtager, skal der angives Medd. til modtager AN Medd. til modtager; maks karakterer 19 Alternativ afsender antal N Antal alternativ afsenderlinier, maks. 3 linier. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; maks karakterer. Kan kun anvendes ved kortkode

22 Felterne 16, 18 og 20 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linier) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Eksempel 1 (indbetalingskort kortart 71): UBT DK DKKN Egenrefe rence Modtager, linie Eksempel 2 (indbetalingskort kortart 73 med 3 meddelelseslinier): UBT DK DKKN Egenrefe rence Modtager, linie 1 03Meddelelse, linie 1 Meddelelse, linie 2 Medde lelse, linie 3 00 Eksempel 3 (indbetalingskort kortart 75) UBT DK DKKN Egenrefe rence Modtager linie 1 Modtager linie 2 Modtager linie 3 Modtage r linie 4 41Meddelelse til modtager linie 1 Meddelelse til modtager linie 2 Meddelelse til modtager linie 3 Meddelelse til modtager l inie 4 Meddelelse til modtager linie 5 Meddelelse til modtager linie 6 Meddelelse til modtager linie 7 Meddelelse til modtager linie 8 Meddelelse til modtager linie 9 Meddelelse til modtager linie 10 Meddelelse til modta ger linie 11 Meddelelse til modtager linie 12 Meddelelse til modtager linie 13 Meddelelse til modtager linie 14 Meddelelse til modtager linie 15 Medde lelse til modtager linie 16 Meddelelse til modtager linie 17 Meddelelse til modtager linie 18 Meddelelse til modtager linie 19 Meddelelse til modtager l inie 20 Meddelelse til modtager linie 21 Meddelelse til modtager linie 22 Meddelelse til modtager linie 23 Meddelelse til modtager linie 24 Meddelelse til modtager linie 25 Meddelelse til modtager linie 26 Meddelelse til modta ger linie 27 Meddelelse til modtager linie 28 Meddelelse til modtager linie 29 Meddelelse til modtager linie 30 Meddelelse til modtager linie 31 Medde lelse til modtager linie 32 Meddelelse til modtager linie 33 Meddelelse til modtager linie 34 Meddelelse til modtager linie 35 Meddelelse til modtager l inie 36 Meddelelse til modtager linie 37 Meddelelse til modtager linie 38 Meddelelse til modtager linie 39 Meddelelse til modtager linie 40 Meddelelse til modtager linie

23 Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea (UBT05600) Recordnavn: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Rec id: UBT05600 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis-type N 9 2 Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering 01 = Lang 02 = Kort 5 Kontoinformation, betalingsafsender N IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, betalingsmodtager N IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 12 Kursreference AN Kursreference hvis aftalekurs 13 Kurs N Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Hvis valutakurs ikke benyttes, skal der angives Filler AN Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" "). 15 Modtagernavn antal N Antal modtagernavnelinier; min. 1 og maks. 4 linier 16 Modtagernavn AN Navn på modtager; min og maks karakterer 17 Modtager meddelelse antal N Antal meddelelseslinier til modtager; maks. 4 linier. Hvis der ikke er meddelelse til modtager, skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; maks karakterer. 19 Alternativ afsender antal linier N Antal alternativ afsenderlinier; maks. 3 linier. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; maks karakterer 21 Meddelelse til Nordea AN Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner

24 Felterne 16, 18 og 20 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linier) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Eksempel: UBT DK EURN Egenrefe rence DK Modtager, linie 1 Modtager, linie 2 01Meddelelse, linie 1 00 Modtager, linie 3 24

25 4.2. Udenlandske betalinger Udenlandske overførsler Følgende udenlandske overførsler har samme format, - Standardoverførsel (UBT04900) - Ekspresoverførsel (UBT05000) - Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut (UBT05100) - Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske enheder (UBT05200) Recordnavn: Udenlandske overførsler Rec id: UBT04900, UBT05000, UBT05100, UBT05200 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N , 050, 051, Art N Advis-type N 9 2 Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering 01 = Lang 02 = Kort 5 Kontoinformation, betalingsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea. Format: ÅÅÅÅMMDD. 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kursreference AN Kursreference hvis aftalekurs 12 Kurs N Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Hvis valutakurs ikke benyttes, skal der angives Omkostningskode AN Omkostningskode: A / M / N 14 Bankkode AN Reg. Nr. på modtagende bank, fx BLZ, SC, FW mfl. 15 Kontoinformation, betalingsmodtager AN IBAN eller kontonummer 16 Modtagerbank AN Modtagerbanks navn og adresse. Se anvendelsen i feltbeskrivelsen 17 BIC-code (SWIFT-adresse) AN Modtagerbanks BIC-code (SWIFT-adresse) 18 Landekode AN Landekode (ISO) på modtagerbank 25

26 Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 19 Filler AN Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ") 20 Modtagernavn antal N Antal modtagernavnelinier; min. 3 og maks. 4 linier. 21 Modtagernavn AN Modtagers navn og adresse; min. 3 og maks karakterer. 22 Modtager meddelelse antal N Antal meddelelseslinier til modtager; maks. 4 linier. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; maks karakterer. 24 Alternativ afsender antal linier N Antal alternativ afsenderlinier; maks. 3 linier. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; maks karakterer 26 Meddelelse til Nordea AN Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner 906 Felterne 21, 23 og 25 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linier) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Eksempel 1 (Standardoverførsel): UBT DK GBPN Egenrefe rence NSC Modtagerbank, linie 1 Modtagerbank, linie 2 Mo dtagerbank, linie 3 Modtagerbank, linie 4 BARBGB2LXXXG B 04Modt ager, linie 1 Modtager, linie 2 Modtager, lini e 3 Modtager, linie 4 04Meddelelse, linie 1 Meddelelse, linie 2 Meddelelse, linie 3 Meddelelse, linie

27 Særlige betalinger Koncernoverførsel (Indenlandsk) (UBT05500) Recordnavn: Koncernoverførsel Rec id: UBT05500 Dato: Maj 2004 Overførsel til konto i et andet dansk pengeinstitut via Danmarks Nationalbank NB: Kræver specialaftale med Nordea Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis-type N 9 2 Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering, 02 = Kort 5 Kontoinformation, betalingsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ,- kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog. 11 Kontoinformation, betalingsmodtager AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 128 Eksempel: UBT DK DKKN Egenrefe rence

28 Request for Transfer (UBT04300) Recordnavn: Request for Transfer Rec id: UBT04300 Dato: Maj 2004 Betalingsanmodning til kontoførende bank i udlandet NB: Kræver specialaftale med Nordea Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis-type N 9 2 Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering, 01 = Lang, 02 = Kort 5 Kontoinformation, betalingsafsender AN IBAN eller kontonummer 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Overførselsdato N 60 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres af Nordeas udenlandske enhed: ÅÅÅÅMMDD 8 Egenreference AN Egenreference, der fremkommer på afsenderens kontoudtog. Den videresendes ikke til modtager 9 Kontoinformation, betalingsmodtager AN IBAN eller kontonummer. Hvis betalingstypen er check udfyldes feltet med nuller 10 Valutakode AN Valutakode (ISO). 11 Omkostningskode AN Omkostningskode: A / M / N 12 Overførselstype AN Kode for betalingsmåde hos kontoførende bank 13 Modtagerbank antal N Antal modtagerbank 14 Modtagerbank AN Modtagerbanks navn og adresse; min.3 og maks. 4 linier (min. 3 og maks karakterer), medmindre modtagerbanks BIC-code (SWIFT-adresse) er udfyldt. 15 BIC-code (SWIFT-adresse) AN Modtagerbanks BIC-code (SWIFT-adresse) 16 Modtagernavn antal N Antal modtagernavnelinier; maks. 4 linier 17 Modtagernavn AN Navn på modtager; min. 1 og maks karakterer. 18 Medd. modtager antal N Antal meddelelseslinier til modtager, maks. 4 linier. Hvis der ikke er meddelelse, skal der angives Medd. modtager AN Meddelelse til modtager; maks karakterer 20 Ejer af afsenderkonto antal N Antal linier, ejer af afsenderkonto, maks. 4 linier. Hvis der ikke er ejer af afsenderkonto, skal der angives Ejer af afsenderkonto AN Ejer af afsenderkonto; maks karakterer. 22 Anm. til Centralbank antal N Antal linier, Anm. til Centralbank; maks. 3 linier. Hvis der ikke er anmeldelse til Centralbank, skal der angives Anmeldelse til Centralbank AN Anmeldelse til Centralbank i afsenderland; maks karakterer. 28

29 Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 24 Felt 25 til 31 er anvendt AN (J/N) 25 Autorisation AN Autorisation hvis felt 24 = J 26 Kursreference AN Kursreference hvis felt 24 = J 27 Sendes via AN Sendes via (maks karakterer) hvis felt 24 = J 28 Oprindelig valutakode AN Oprindelig valutakode hvis felt 24 = J 29 Oprindeligt beløb N Oprindeligt beløb. Skal som minimum indeholde nuller, hvis felt 24 = "J" hvis felt 24 = J 30 Omkostningskontonummer AN Omkostningskontonummer hvis felt 24 = J 31 Kurs N Kurs. Skal som minimum indeholde nuller, hvis felt 24 = "J" hvis felt 24 = J 1067 Felterne 19, 21 og 23 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linier) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Overførselstypen kan findes i de landespecifikke indtastningsvejledninger, der findes på Benyttes "Bankoverførsel med reference" (overførselstype: 402) i Nordea, Finland eller "KIDbetaling" (overførselstype: 423) i Nordea, Norge skal betalingsreference/ocr-reference/kidreference placeres i første linie i felt 19 "Medd. modtager". Eksempel: UBT Egenreference EURN40104Nordea Bank Danmark A/S, Frankfurt Grueneburgweg Frankfurt am Main Germany NDEADEFFXXX04Modtager linie 1 Modtag er linie 2 Modtager linie 3 Modtager linie 4 04Modtager linie 1 Modtager linie 2 Modtager linie 3 Modtager linie 4 04Ejer af afsenderkonto 1 Ejer af afsenderkonto 2 Ejer af afsenderkonto 3 Ejer af afsenderkonto 4 03Anmeldelse Cent ralbank 1 Anmeldelse Centralbank 2 Anmeldelse Centralbank 3 Jsss1sss Sendes via, linie 1 Sendes via, linie 2 Sendes via, linie 3 Sendes via, linie 4 USD

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1B Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Juli 2017 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder c Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1A Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Betingelser for udenlandske betalinger pr Overførsler til udlandet

Betingelser for udenlandske betalinger pr Overførsler til udlandet Betingelser for udenlandske betalinger pr. 02.01.2017 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende,

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Integration med Unitel Generel vejledning Maj 2005

Integration med Unitel Generel vejledning Maj 2005 Integration med Unitel Generel vejledning Maj 2005 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger... 4 1.2 Integreret løsning til indbetalinger...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 9. maj 2016

Betalinger via Unitel. Priser pr. 9. maj 2016 Betalinger via Unitel Priser pr. 9. maj 16 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre valutaer,

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere