STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører"

Transkript

1 STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4 Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører 1

2 2

3 STRATEGISK BYLEDELSE Indhold STRATEGISK BYLEDELSE er et omfattende kompetence udviklingsprogram med fokus på byers strategiske udvikling og omstilling. Fokus er på i en tid præget af grøn omstilling, globalisering og velfærdsstatens udfordringer samt netværksopbygning såvel nationalt som internationalt. STRATEGISK BYLEDELSE programmet giver kommunale direktører med topledelseansvar for byudviklingen adgang til at foretage solide omverden analyser af de udfordringer og muligheder, som deres kommuner og byer står over for. Programmet styrker deltagernes forudsætninger for at kunne lægge de strategiske udviklingsspor, som skal følges over de kommende år i den enkelte by og kommune. Dette overblik er afgørende for at kunne geare og lede den kommunale organisation, indgå i netværksstyring og ikke mindst klæde politikerne bedst muligt på til at kunne træffe de afgørende beslutninger for deres kommuner og byer. Mål Hensigten er gennem viden og netværk at understøtte og styrke kommunale direktører med topledelseansvar for byudviklingen i strategisk og innovative byudviklingsprocesser. Udbytte Kompetenceudvikling inden for ledelsesdimensionen i arbejdet med byudvikling, hvor de procesmæssige udfordringer og muligheder er centrale emner. Indsigt i nogle af de nyeste redskaber til ledelse af strategiske byudviklingsprojekter. Inspiration fra førende nationale og internationale praktikere og eksperter. Netværk med direktører fra andre danske kommuner. Dialog og videndeling med udgangspunkt i casebaseret læring og sparring på egne udfordringer. Målgruppe STRATEGISK BYLEDELSE for direktører er målrettet kommunaldirektører, tekniske direktører, udviklingsdirektører og lignende. Det 3-årige forløb er en del af et langsigtet program, som også tæller kompetenceudviklingsforløb for fagchefer og politikere. De to sidstnævnte forløb starter ultimo 2015 og primo VI STÅR BAG STRATEGISK BYLEDELSE er et partnerskab mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR) og Realdania med Dansk Arkitektur Center (DAC) som operatør. Styregruppen og DAC er ansvarlig for indhold. DAC står for programlægning og facilitering. Styregruppen består af Torben Nøhr, direktør for teknikog miljøforvaltningen, Køge Kommune Per Ullerichs, kommunaldirektør, Rødovre Kommune Astrid Bruus Thomsen, programchef, Realdania Arrangører fra DAC Anna Esbjørn, byantropolog, netværkschef Ricky Raaholt, MCC (MBA) Corporate Communication, produktionsdirektør Søren Smidt-Jensen, økonomisk geograf, ph.d., programchef CITIES Maria Kanstrup-Clausen, økonomisk geograf, senior projektleder Eva Fabricius, architectural engineer og cand.soc., projektleder Lars Fjendbo, kulturgeograf, projektleder 3

4 DET FÅR DIREKTØRERNE MED HJEM Viden fra hele verden Over tre år vil kommunale direktører med topledelseansvar for byudviklingen på seminarer i Danmark og i udlandet få indsigt i, hvordan nogle af de mest innovative byer i hele verden håndterer udfordringer, som svarer til dem danske byer står overfor. På studieture i udvalgte mellemstore og større byer i Europa, Asien og Nordamerika møder deltagerne på STRATEGISK BYLEDELSE nytænkende og inspirerende kommunale ledere, politikere, rådgivere, developere, forskere m.fl., som giver deres bud på udfordringer og muligheder for byers udvikling - og helt konkret på, hvordan bæredygtige løsninger kan implementeres. STRATEGISK BYLEDELSE-programmet fokuserer også på mindre byer og byregioner samt disses udfordringer og potentialer, og er derfor relevant for alle kommunestørrelser og dermed både små, mellem og store byer. STRATEGISK BYLEDELSE er et meget interessant program, når man som i Køge Kyst søger nye veje for byudviklingen. Særligt udfordringerne med at få tænkt bæredygtighed, bykvalitet og vækst sammen på en innovativ måde er i fokus. Hertil kommer det enestående netværk på holdet, som kan give løbende inspiration og sparring til det daglige arbejde. Jes Møller, projektdirektør i Køge Kyst 4

5 STRATEGISK BYLEDELSE har givet mig et solidt netværk STRATEGISK BYLEDELSE giver et stærkt mix af viden om både nationale udfordringer og internationale udfordringer. Man får åbnet sine øjne for at Danmark ikke er det foregangsland inden for, som vi måske selv tror vi er. Mogens Pedersen, kommunaldirektør i Varde Kommune Globalt netværk Et af seminarerne afholdes i forbindelse med en event arrangeret af International Federation for Housing & Planning (IFHP), der i mere end 100 år har været en toneangivende international organisation inden for byudvikling og bosætning. Deltagerne på STRATE GISK BY LEDELSE vil herigennem få rig mulighed for at skabe nye netværk inden for IFHP s medlemsskare, der i dag tæller mere end 350 byer og byaktører i hele verden Ny faglig viden Deltagerne præsenteres for udvalgte turn-around cases med fokus på strategisk inden for en række konkrete byudviklingsemner som smart cities, bæredygtig byvækst, mobilitet, klimasikring, havneomdannelse, byliv, kultur- og bygningsarv, økonomi og finansiering, social sammenhængskraft og boligformer. Der vil være en udstrakt brug af udenlandske cases med vægt på relevans, realisme og overførbarhed til en dansk kontekst. HOLD 4 STARTER AUGUST 2015 Hold 4 starter i august 2015 og slutter i maj Der er kun plads til 25 deltagere på holdet, så hurtig tilmelding tilrådes. Erfaringsudveksling STRATEGISK BYLEDELSE skaber gode rammer for erfaringsudveksling og sparring på holdet om opgaver i hjemkommunerne. Det sker bl.a. ved oplæg og dialog i mindre grupper. 5

6 KURSUSFORMAT ET SEMINAR VIL TYPISK HAVE FØLGENDE INDHOLD Introduktion til de temaer og problemstillinger, som seminaret har fokus på. Oplæg leveret af eksterne oplægsholdere og/eller tidligere deltagere på Strategisk Byledelse med ekspertise inden for seminarets tema. DAC lægger stor vægt på at skabe de bedste rammer for, at der opstår et tillidsbaseret og fortroligt rum på seminarerne. DAC vil i sin facilitering sikre mulighed for at deltagerne kan afprøve egne overvejelser og udfordre deltagerne i forhold til nuværende praksis og vanetænkning. Debat med oplægsholdere med mulighed for at få sparring på håndtering af udfordringer i hjem kommune. Gruppediskussioner faciliteret af DAC. Besøg til relevante projekter i den by, hvor seminaret foregår. Skriftlig opsamling med læringspunkter fra seminarer og studieture. 6

7 STUDIETURE Hvert år er der en studietur til en udvalgt by. Første år er det en by i Europa, andet år en by i Asien og tredje år en Nordamerikansk by. Formålet er at studere strategisk i hhv. en bottom-up, top-down og markedsdrevet kontekst. Studieturene har fokus på at give deltagere en dybdegående indsigt i byens overordnede byudvikling og de strategiske beslutninger, som har skabt rammen for denne udvikling. Studie turene ser også nærmere på strategiske nøgleprojekter i byen. Studietursprogrammerne indeholder oplæg fra nøglepersoner (topembedsmænd, erhvervsrepræsentanter og eksperter), som har dybtgående kendskab til byens udvikling, planlægning og be slutningsprocesser. Programmerne omfatter faglige oplæg, muligheder for debat med oplægsholdere, gruppediskussioner mellem deltagere og guidede ture for at opleve konkrete projekter. Det regionale perspektiv vil også blive belyst. STRATEGISK BYLEDELSE har tidligere arrangeret studieture til Bilbao, Barcelona, Singapore og Chicago. Inspirationsmateriale I forbindelse med hver STRATEGISK BYLEDELSEaktivitet modtager deltagerne på forhånd relevant inspirationsmateriale. Materialet omfatter en oversigt over emner, der præsenteres ved det aktuelle seminar/studietur. Formålet er at give deltagerne svar på, hvad de skal høre/se og hvorfor. 7

8 År 1 SEMINAR 1 OPSTART Behovet for strategisk SEMINAR 2 Hvordan skabes det strategiske bylederskab STUDIETUR 1 BILBAO Når strategisk transformerer en by SEMINAR 3 Strategisk i krisetider År 2 SEMINAR 4 Grøn omstilling og strategisk SEMINAR 5 Strategisk i boom-tider STUDIETUR 2 SINGAPORE Boom og håndfast strategisk SEMINAR 6 Borgerne og den strategiske År 3 SEMINAR 7 Bykvalitet hvad er målene og hvordan realiseres de? SEMINAR 8 Nytænkende finansiering og organisering STUDIETUR 3 CHICAGO Strategisk i et markedsdomineret system SEMINAR 9 Opsamling på forløb og opstilling aflæringspunkter 3-ÅRIGT FORLØB 8

9 KURSUSÅR 1 SEMINAR 1 OPSTART Behovet for strategisk august 2015 Introduktionsseminaret indledes med et 360-graders overblik over de mest markante drivere og megatrends i Danmark og internationalt, som skaber udviklingsbetingelserne for danske byer, kommuner og regioner. Der sættes fokus på såvel økonomiske, sociale som miljømæssige udfordringer og muligheder, heriblandt presset på velfærdsstaten, storbyvækst vs. yderområdernes affolkning, grøn omstilling og den digitale revolution. Med denne indledende omverdenanalyse præsenteres behovet for strategisk og det diskuteres, hvilke krav der stilles til topcheferne i kommunerne, når opgaverne skal løses. På seminaret inddeles deltagerne i mindre sparringsgrupper ud fra deres fælles interesser. På de kommende aktiviteter i løbet af år 1 sparrer deltagerne med hinanden om projekter og udfordringer i deres hjemkommune. Der laves nye sparringsgrupper for år 2 og 3. Kursusforløbet indledes med en fælles middag tirsdag d. 25. august med efterfølgende overnatning. Selve seminaret afholdes onsdag d. 26. august. SEMINAR 2 Hvordan skabes det strategiske bylederskab? 25. november 2015 Seminaret sætter fokus på forudsætningerne for at skabe et vedholdende og langvarigt strategisk bylederskab på trods af udfordringer som eksempelvis skiftende politisk ledelse, ændrede økonomiske prioriteringer og modstand hos borgere. Med udgangspunkt i eksempler fra danske og udenlandske byer diskuteres muligheder og udfordringer ved en guld zone-model, hvor det er få personer i den administrative og politiske top, der sætter retning og har ejerskab til visionen vs. en netværksmodel, hvor det i højere grad er en bred koalition af aktører, som skaber vision og retning. I diskussionen vil der være særligt fokus på de krav, som de forskellige situationer stiller til den kommunale direktion. Blandt de spørgsmål som tages op er: Hvordan kan politikerne bedst muligt bringes i en situation, hvor de tænker langsigtet og strategisk? Hvordan og hvornår involveres borgere, virksom heder, foreninger, m.m. bedst muligt i skabelsen af byens vision og strategiske retning? Hvordan overlever en vision og en strategisk ret ning et skifte i den politiske eller administrative ledelse? Hvilket samspil er der mellem markante byudvik lingsprojekter og skabelsen af byens vision? Skabes visionen gennem byudviklingsprojekterne, eller er projekterne afledt af visionen? På seminaret er der endvidere en introduktion til studieturen til Bilbao, hvor fokus netop er på vellykket strategisk bylederskab, der over et par årtier har transformeret Bilbao fra industriby i krise til en moderne vækstmetropol, der bygger på videnerhverv, kultur og oplevelses økonomi. 9

10 STUDIETUR 1 BILBAO Når strategisk transformerer en by marts 2016 Bilbao er i dag et af verdens bedste eksempler på, hvordan en mellemstor by og region er blevet omdannet med afsæt i en langsigtet strategisk udviklingsproces. Fra at være i dyb krise i starten af 1990 erne er Bilbao i dag en af de rigeste byer i Spanien og en metropol med et stærkt fokus på viden, innovation, kreativitet og kultur. Studieturen vil fokusere på de offentlig-private platforme og netværk, der er blevet etableret for at skabe en langsigtet strategisk tænkning, ledelse og planlægning i Bilbao. Netop det langsigtede visionsarbejde og evnen til at implementere strategier på innovative måder, er noget af det, man mestrer i Bilbao. Vi skal tale med nogle af de helt centrale personer, som fra starten af 1990 erne fik den stra tegiske planlægning sat på skinner og møde aktører, som er involveret i strategiske projekter og er med til at skabe et nyt byudviklingsparadigme for Bilbao. Vi skal bl.a. opleve byudviklingsprojektet Zorrotzaurre, som er en hjørnesten i skabelsen af det nye paradigme. Studieturen skal give inspiration til, hvordan danske kommuner bedst muligt kan ruste sig til at håndtere både ventede og uventede kriser, hvad enten det er sociale, økonomiske eller miljømæssige kriser. SEMINAR 3 Strategisk i krisetider 25. maj 2016 Med afsæt i indtrykkene fra Bilbao sætter dette seminar fokus på, hvordan danske kommuner bedst muligt håndterer både ventede og uventede kriser og chok. Evnen og modet til at se en krise i øjnene, både hos politikere og den administrative top, og ikke mindst evnen til at reagere på situationen på en velovervejet måde, vil være et centralt tema på seminaret. På seminaret vil der være eksempler på nogle af de mest succesfulde måder, som byer og kommuner er kommet igennem kriser og ind på et nyt positivt udviklingsspor. Der vil være særligt fokus på, hvordan byer og kommuner præget af affolkning og tab af arbejdspladser kan genskabe sig selv, f.eks. ved at skabe nye bykvaliteter trods skrumpning samt hvordan borgere, foreninger, virksomheder m.m. kan involveres på innovative måder i leveringen af f.eks. velfærd og tryghed. Dermed sættes der også fokus på, hvordan kommunale direktører i højere grad skal lede udad og håndtere samspillet med borgere, organisationer og virksomheder for at skabe innovative løsninger. På seminaret inddeles deltagerne i nye sparringsgrupper ud fra deres fælles interesser. På de kommende aktiviteter i løbet af år 2 sparrer deltagerne med hinanden om projekter og udfordringer i deres hjemkommune. 10

11 11

12 KURSUSÅR 2 SEMINAR 4 Grøn omstilling og strategisk 24. august 2016 Seminaret sætter fokus på strategisk i forhold til regeringens vision om Danmarks grønne omstilling. Hvordan vil Danmarkskortet udvikle sig frem mod 2050, hvis de overordnede visioner skal gennemføres? Hvad er byernes og kommunernes rolle i den grønne omstilling? Er der behov for et nyt mindset i den kommunale ledelse og en ny måde at arbejde strategisk med den langsigtede planlægning i kommunerne? På seminaret sættes der fokus på en række af de megatrends, der forventes at præge samfundsudviklingen frem mod 2050 og som vil have særlig betydning for den måde, vores byer vil komme til at se ud på. Det er bl.a. skiftende bolig- og bosætningspræferencer, tendenser på arbejdsmarkedet og i virksomheders lokaliseringsmønstre. Der vil endvidere blive sat fokus på forskellige metoder til at arbejde strategisk med den meget langsigtede udvikling i kommunerne, herunder scenariemetoder. SEMINAR 5 Strategisk i boomtider 23. november 2016 Seminaret sætter fokus på strategisk i de byer og kommuner, hvor den kraftigste økonomiske vækst finder sted og hvor vækstambitionerne er højst. Samspillet og relationerne mellem kommunens politiske og administrative top og de vækstskabende aktører som f.eks. det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i byudvikling vil bl.a. være et tema. Hvordan flugter de forskellige aktørers interesser med hinanden? Hvordan skabes der innovative partnerskaber og finansieringsmodeller i relation til strategiske byudviklingsprojekter? Der vil være særligt fokus på, hvordan den kommunale direktion balancerer de mange inte resser i den lokale vækstkoalition og samtidig skaber en proces med stærk fremdrift. På seminaret introduceres der endvidere til studieturen til Singapore, som er karakteriseret ved en ekstremt stram form for strategisk bylederskab og høj eksekveringsevne. Resultatet er et af verdens mest velhavende samfund, der dog også har mange udfordringer, f.eks. en svag involvering af borgere i beslutningsprocesser. 12

13 STUDIETUR 2 SINGAPORE Boom og håndfast strategisk marts 2017 Vi tager til Singapore for at få indsigt i den ledelsesfilosofi, organisering og de finansieringsmodeller, der lægger bag de resultater, som er opnået de seneste årtier. Singapore er et af de rigeste lande i verden og et af de tættest befolkede steder på kloden. Singapore har en befolkning på 5 mio. på et areal, der svarer til Bornholm. Heraf er to millioner udlændinge primært fra de omkringliggende lande. Det er det femte rigeste land i verden målt i forhold til BNP pr. indbygger 40 procent mere end Danmark. Et sted, hvor alt skal importeres og hvor der tales fire officielle sprog. Det er også et land, der har været præget af en konservatisme hos politikerne og en striks social kontrol, som er langt fra det danske samfund. Kan Singapores aktuelle udfordringer gribes an på samme ekstremt strategiske, topstyrede og barske måde eller skal der noget helt nyt til? SEMINAR 6 Borgerne og den strategiske 31. maj 2017 Hovedtemaet for seminaret er innovative måder at involvere borgerne i de strategiske over vejelser om, hvor byen og kommunen skal bevæge sig hen. Hvordan og i hvilke situationer kan borgerne bedst være med til at nytænke og medskabe byens udvikling? Seminaret sætter også fokus på, hvordan nye former for sociale fællesskaber og digitale løsninger kan mobi lisere borgerne og aktører i civilsamfundet. Det kan skabe helt nye måder at debattere byens og kommunens udfordringer og muligheder på. Samtidig kan borgere og aktører i civilsamfundet også blive en vigtig partner for kommunerne i løsningen af de opgaver og udfordringer, som kommunen tidligere klarede selv. På seminaret vil der være eksempler på nogle af de mest innovative initiativer herhjemme og i udlandet på at borgerne og aktører i civilsamfundet bidrager til byudviklingen. 13

14 KURSUSÅR 3 SEMINAR 7 Bykvalitet hvad er målene og hvordan realiseres de? 23. august 2017 Mange nye byområder i Danmark og udlandet får hård kritik, når de står færdige og tages i brug af de første nye beboere og virksomheder. Skyldes kritikken at forventningerne ikke er ordentligt afstemt fra starten? Skrider kvaliteten undervejs i processen, når visioner skal omsættes til planer, der igen skal omsættes til bygninger, byrum og infrastruktur? Eller er problemet snarere at byernes sociale liv sjældent fungerer fra dag ét? Hvordan kan der arbejdes med disse problemstillinger i praksis? På seminaret vil forskellige praktikere give eksempler på nye byområder og lægge op til en drøftelse af styringsværktøjer i implementeringen af høj bykvalitet. Seminaret afholdes et sted, hvor der er mulighed for at se et konkret byudviklingsprojekt efter i sømmene. SEMINAR 8 Nytænkende finansiering og organisering 22. november 2017 Byudviklingsprojekter kan organiseres på mange måder, både internt i det kommunale system og i relationen til de eksterne parter - byens interessenter og investorer. Hvad er fordele og ulemper ved forskellige organisationsmodeller? Og hvordan kan organisering og finansiering spille sammen, når der skal gennemføres store investeringer? Skal og kan kommunen søge partnerskab med private investorer for at opnå større råderum? På seminaret gennemgås forskellige muligheder, heriblandt Business Improvement Districts modellen, som netop er blevet introduceret i Danmark. Der samles op på erfaringer fra de partnerskaber, som Realdania By gennem de sidste 7 år har skabt med en række kommuner landet over. En række konkrete cases vil blive fremlagt til drøftelse. På seminaret er der endvidere introduktion til studieturen til Chicago, hvor der i en amerikansk kontekst er tradition for stærk borgermobilisering og hvor aktører i civilsamfundet (fonde m.m.) spiller en væsentlig rolle i forhold til at løse bl.a. sociale problemer. 14

15 STUDIETUR 3 CHICAGO Strategisk i et markedsdomineret system marts 2018 Turen går til en by, der traditionelt har været et af USA s stærkeste vækstlokomotiver og som i dag stræber efter at blive centrum i en stærk megaregion, der kan konkurrere med både de øvrige stærke regioner i USA og de stærkeste byregioner i verden. Chicago har tidligere været en industriel gigant, bl.a. med styrker indenfor metal, handel, fødevareproduktion og finans. I dag er fokus på videnøkonomien og Chicago har en af de højeste koncentrationer af højtuddannet arbejdskraft i USA næst efter Boston, New York og San Francisco. Byen er infrastrukturelt fordelagtigt placeret og O Hare-lufthavnen er en af de mest trafikerede i verden. De seneste par år har Chicago konkurreret med Silicon Valley om at være USA s hotspot for IT-branchen og har satset meget på at gøre Open Data samt internet tilgængelige for alle. Der er gode forudsætninger for at Chicago i de kommende år vil udvikle sig til en global spiller, men der er også en række udfordringer, bl.a. en stor social ubalance mellem rig og fattig. Kritiske røster mener bl.a., at bystyrets fokus på vækst og prestigefyldte projekter som eksempelvis skattelettelser ved investering i særlige dele af byen har øget ubalancen i samfundet og nedprioriteret de svageste i byen. SEMINAR 9 Opsamling på forløb og opstilling af læringspunkter 30. maj 2018 På afslutningsseminaret sætter vi fokus på, hvordan deltagerne i hverdagen arbejder med strategisk. Med baggrund i de seneste tre års seminarer og studieture bruger vi tid på at stille skarpt på begrebet strategisk og hvordan I hver især arbejder med det i jeres kommune. Vi sætter fokus på fælles læring og forståelse af strategisk og præsenterer cases fra de andre SBL-hold, som arbejder målrettet med stra tegisk i forhold til kommunens udvikling og byudviklingsprojekter. Blandt de spørgsmål der rejses er: Hvor er min kommune i forhold til at praktisere strategisk? Hvilke udfordringer og muligheder møder jeg i forhold til implementering af strategisk? 15

16 16

17 PRAKTISK MERE INFORMATION OG TILMELDING Dansk Arkitektur Center Projektkoordinator Charlotte Buch Strandgade 27B 1401 København K M: Deltagere 1-2 direktionsmedlemmer pr. kommune. Pris Deltagergebyr kr. pr. deltager pr. år i tre år. Tilmelding Den kommune, som melder en medarbejder til forløbet, forpligter sig på alle tre år. Såfremt deltageren vælger at melde sig ud af forløbet, kan kommunen dog efter ansøgning til DAC få godtgjort ikke-afholdte og for DAC ikke-forpligtede rejse- og diætudgifter. Deltagergebyret på Strategisk Byledelse for direktører dækker følgende: Ni seminarer og tre studieture. Alle generelle udgifter til studieture på de fast satte dage, dvs. fly, hotel og forplejning i grupperegi. Forplejning, deltagergebyr og -materiale på seminarer og IFHP events. Deltagergebyret dækker ikke: Overnatning i forbindelse med opstartsseminar. Flyrejser og/eller anden transport i forbindelse med deltagelse i seminarer i Danmark (betales af deltagerne selv). Flyrejser og/eller anden transport i forbindelse med deltagelse i IFHP-kongresser i udlandet (betales af deltagerne selv). Tilslutningstransport til afgang fra lufthavn ved studieture. Hvis deltagere ønsker at overnatte flere dage på hotel end de fastsatte ved både studieture, seminarer og IFHP events. Deltagerne skal selv: Tegne IFHP medlemskab ved henvendelse til IFHP sekretariatet (www.ifhp.org). Tilmeldingsfrist 19. juni 2015 Medlemsskab af IFHP Kommunalt medlemskab af International Federation for Housing and Planning (IFHP) er en forudsætning for deltagelse i Strategisk Byledelse ét af forløbets tre år. IFHP medlemskab IFHP Corporate Membership: 1200 euro (ca kr.) pr. år pr. kommune. 17

18 BEST PRACTICE CASES FRA HELE VERDEN På STRATEGISK BYLEDELSE får du som deltager indsigt i, hvordan nogle af de mest innovative byledere i verden håndterer udfordringer, som svarer til dem danske byer står overfor. På studieture i Europa, Asien og Nordamerika vil du møde nogle af de mest nytænkende og inspirerende politikere, topembeds mænd, erhvervsrepræsentanter og eksperter, der vil give deres bud på udfor dringer for byers udvikling og helt konkret hvordan løsninger kan implemen teres. Herudover får du et netværk af direktører fra andre danske kommuner, som du kan bruge til videndeling og sparring. 18

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER

HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale fagchefer 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER Indhold STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er et kompetenceudviklingsforløb,

Læs mere

HOLD 2. STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer

HOLD 2. STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer HOLD 2 STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER strategisk byledelse for fagchefer er et tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på det strategiske bylederskab

Læs mere

HOLD 3 STRATEGISK BYLEDELSE

HOLD 3 STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 3 STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER strategisk byledelse for fagchefer er et tværfagligt inspirations- og kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på det strategiske

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE. Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører HOLD 5 OPSTART 30. NOVEMBER 2017

STRATEGISK BYLEDELSE. Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører HOLD 5 OPSTART 30. NOVEMBER 2017 STRATEGISK BYLEDELSE Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører OPSTART 30. NOVEMBER 2017 HOLD 5 VI STÅR BAG STRATEGISK BYLEDELSE er udviklet og drevet af Dansk Arkitektur Center

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale topchefer 1 STRATEGISK BYLEDELSE Strategisk byledelse sætter fokus på byledelse

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 5. Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 5. Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 5 Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører Forside: SkateCity ved Haderslev havn / Foto: Lene Esthave VI STÅR BAG STRATEGISK BYLEDELSE er udviklet og

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale topchefer 1 2 STRATEGISK BYLEDELSE Strategisk byledelse sætter fokus på byledelse

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City Nordic Urban Forum Sharing the Nordic City Fælles projektoplæg September 2013 1 Smallish countries are often in the vanguard when it comes to reforming government. In the 1980s Britain was out in the lead,

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

HVAD BETYDER POLITISK LEDERSKAB FOR BYUDVIKLINGSPROJEKTER?

HVAD BETYDER POLITISK LEDERSKAB FOR BYUDVIKLINGSPROJEKTER? HVAD BETYDER POLITISK LEDERSKAB FOR BYUDVIKLINGSPROJEKTER? BYPLANMØDET 2016 PETER ANDREAS NORN, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING Hvad er politisk lederskab? Det er noget, som vi skaber sammen HVORDAN MOBILISERER,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Nye løsninger for fremtidens byer

Nye løsninger for fremtidens byer Nye løsninger for fremtidens byer ved Kent Martinussen, adm. direktør i DAC Dansk Arkitektur Center ? Klimakomissionen anbefaler i 2010 hvordan Danmark kan: 1. Reducere udledninger af drivhusgasser 2.

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER

DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER FINDE DE FÆLLES UDFORDRINGER OG LANGSIGTEDE LØSNINGER Demensalliancen kæmper for et demensvenligt Danmark. Vi

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE

DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE Agenda Case 1: Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Case 2: Ringby-letbanesamarbejdet

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere