Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL"

Transkript

1 Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr Form No Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader. Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret. Beskrivelse Antal Anvendelse 1 Kræver ingen dele 2 3 Lysdiodelygte 2 Lygtemonteringsbeslag 2 Møtrik 2 Kontaktbeslag 1 Vippekontakt 2 Ledningsnet 1 4 Kræver ingen dele Gør klar til montering af sættet til de bagerste arbejdslygter. Monter lysdiodelygterne på beslagene. Monter kontakterne og ledningsnettet. Afmonter den venstre skærm (Multi Pro 1750). 6 Kabelbånd 6 Føring af ledningsnettet. Sikringsblok 1 7 Tilslut ledningsnettet til sikringsblokken. 10 A-sikring 1 8 Kræver ingen dele Monter venstre skærm (Multi Pro 1750). 9 Kræver ingen dele Færdiggør monteringen af det bagerste arbejdslygtesæt. 10 Kræver ingen dele Kontroller lysdiodelygterne The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Registrer dit produkt på Oversættelse af original (DA) Trykt i USA Alle rettigheder forbeholdes * * B

2 1 Klargøring til montering af sættet til de bagerste arbejdslygter Kræver ingen dele 1. Parker maskinen på en plan flade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud af tændingen. 2. Fjern batteridækslet som følger: ADVARSEL Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod traktorens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade. Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på traktoren. Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og traktorens metaldele. A. Multi Pro 5800: Fjern batteristroppen fra batteridækslet og batterikassen, og fjern dækslet. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro 5800-maskinen. B. Multi Pro WM: Klem på siderne af batteridækslet, og fjern dækslet fra batteribakken. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro WM-maskinen. 3. Multi Pro 1750: Lås førersædet op og vip sædet fremad. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro 1750-maskinen. 4. Kobl minuskablet (sort jord) fra batteripolen. Se betjeningsvejledningen til din maskine. ADVARSEL Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade. Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel. Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel. 5. Multi Pro 1750 eller Multi Pro WM: Skyd det isolerede dæksel over klemmen på batteriets pluskabel. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro eller Multi Pro WM-maskiner. 6. Kobl batteriets pluskabel fra batteriet. Se betjeningsvejledningen til din maskine. 2 Montering af lysdiodelygterne på beslagene Dele, der skal bruges til dette trin: 2 Lysdiodelygte 2 Lygtemonteringsbeslag 2 Møtrik Monter lysdiodelygten på lygtemonteringsbeslaget som vist i Figur 1. Figur 1 1. Lygtemonteringsskrue 4. Splitlåseskive 2. Lysdiodelygte 5. Lygtemonteringsbeslag 3. Møtrik 3 Montering af kontakterne og ledningsnettet Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Kontaktbeslag 2 Vippekontakt 1 Ledningsnet 1. Ret vippekontakten ind efter åbningen i kontaktbeslaget (Figur 2). Bemærk: Tilret vippekontaktens drejepunkt, så den flugter over midten af kontakten. 2

3 Figur 2 1. Vippekontakt 4. Henimod stikket med to sokler (to hver) til lysdiodelygterne 2. Kontaktbeslag 5. Henimod sokkelklemmen og ringklemmen til maskinens elektriske strøm 3. Stik med otte sokler (ledningsnet arbejdslygtesæt) 2. Sæt kontakten ind i åbningen, indtil låsen på kontakten klikker sikkert på plads (Figur 2). 3. Gentag trin 1 og 2 for den anden vippekontakt. 4. Tilslut stikkene med otte sokler på ledningsnettet til stikket med otte ben på vippekontakterne (Figur 2). 4 Afmontering af venstre sædesokkel og skærm (Multi Pro 1750) Kræver ingen dele 1. Fjern de tre bolte (5/16 x 1 tomme) og tre spændeskiver (5/16 tomme), der fastgør den venstre sædesokkel og skærmen til maskinens chassis (Figur 3). Figur 3 1. Bolt (5/16 x 1 tomme) 4. Styrtbøjlekanal (venstre side) 2. Spændeskive (5/16 tomme) 3. Venstre sædesokkel og skærm 5. Plastklemmeforankring 2. Flyt sædesoklen og skærmen fremad for at frigøre de to plastklemmeforankringer på sædesoklen fra de to huller 6,4 mm i kanalen til styrtbøjlen i maskinens venstre side (Figur 3). Bemærk: Gem plastklemmeforankringerne til montering i 8 Montering af venstre skærm (Multi Pro 1750) (side 10). 3. Løft sædesoklen og skærmen væk fra parkeringsbremsen og fra maskinen (Figur 4). Bemærk: Slip parkeringsbremsens håndtag om nødvendigt for at give plads til sædesoklen; aktiver parkeringsbremsen, når sædesoklen og skærmen er fjernet fra maskinen. 3

4 Figur 5 Figur 4 5 Montering af de bagerste arbejdslygter og lygtekontakterne på maskinen Dele, der skal bruges til dette trin: 2 Bøjleskrue (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) 4 Bøjleskrue (3/8 x 2-15/16 x 3-1/2 tomme) 8 Flangelåsemøtrik 2 Bøjleskrue (3/8 x 2-7/16 x 2-13/16 tomme) Montering af lygterne til styrtbøjlerøret (Multi Pro 1750) 1. På venstre side af styrtbøjlen skal bøjleskruen (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) og flangelåsemøtrikken fjernes, der fastgør vandtankens beslag på styrtbøjlerøret (Figur 5). 1. Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) 5. Bagsiden af maskinen 2. Lysdiodelygte og beslag 6. Beslag (vandtank) 3. Bøjleskrue (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) bagerste arbejdslygtesæt 4. Styrtbøjlerør 7. Bøjleskrue (3-1/2 tomme) vandtanksbeslag 2. Monter lysdiodelygten og beslaget på styrtbøjlerøret og vandtanksbeslaget som vist i Figur 5 med bøjleskruen (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) og flangelåsemøtrikken (3/8 tomme), du fjernede i trin 1. Bemærk: Brug de diagonale monteringshuller i lygtebeslaget. 3. På den anden side af styrtbøjlerøret skal du montere lysdiodelygten og beslaget til styrtbøjlerøret med en bøjleskrue (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) og en flangelåsemøtrik (3/8 tomme) fra det bagerste arbejdslygtesæt (Figur 5). 4. Tilspænd låsemøtrikkerne til et moment på 37 til 45 Nm. Montering af lygterne til styrtbøjlerøret (Multi Pro 5800) 1. Monter lysdiodelygten og beslaget på styrtbøjlerøret med bøjleskruen (3/8 x 2-7/16 x 2-13/16 tomme) og flangelåsemøtrikken som vist i Figur 6. Bemærk: Brug de vinkelrette monteringshuller i lygtebeslaget. 4

5 2. Gentag trin 1 for lysdiodelygten og beslaget på den anden side af styrtbøjlerøret. 3. Tilspænd låsemøtrikkerne til et moment på 37 til 45 Nm. Figur 6 1. Flangelåsemøtrik 3. Bøjleskrue (2-15/16 tomme) 2. Vinkelrette monteringshuller Montering af lygterne på styrtbøjlens stel med fire stivere (Multi Pro WM) 1. Monter lysdiodelygten og beslaget på det bagerste styrtbøjlerør med bøjleskruen (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) og flangemøtrikken (3/8 tomme) som vist i Figur 7. Bemærk: Brug de diagonale monteringshuller i lygtebeslaget. Figur 7 1. Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) 2. Bøjleskrue (3/8 x 2-15/16 x 3-1/2 tomme) 3. Lygtemonteringsbeslag 5. Bagsiden af maskinen 4. Styrtbøjleenhed 2. Gentag trin 1 for lysdiodelygten og beslaget på den anden side af styrtbøjlerøret. 3. Tilspænd låsemøtrikkerne til et moment på 37 til 45 Nm. Montering af lygtekontakterne på maskinen 1. På Multi Pro og Multi Pro WM-maskiner skal du montere kontaktbeslaget på den forreste side af styrtbøjleenheden med to bøjleskruer (3/8 x 2-7/16 x 2-13/16 tomme) og to flangelåsemøtrikker (3/8 tomme) som vist i Figur 8. Figur 8 1. Kontaktbeslag 3. Styrtbøjleenhed 2. Flangelåsemøtrikker (3/8 tomme) 4. Bøjleskrue (3/8 x 2-7/16 x 2-13/16 tomme) 2. På Multi Pro 5800-maskinen skal du montere kontaktbeslaget på bagsiden af styrtbøjleenheden med to bøjleskruer (3/8 x 2-15/16 x 3-1/2 tomme) og fire flangelåsemøtrikker (3/8 tomme) som vist i Figur 9. 5

6 Figur 9 1. Bøjleskrue (3/8 x 2-15/16 x 3-1/2 tomme) 2. Flangelåsemøtrikker (3/8 tomme) 3. Kontaktbeslag 4. Styrtbøjleenhed 6 Føring og tilslutning af ledningsnettet Dele, der skal bruges til dette trin: 6 Kabelbånd Multi Pro 1750-maskine 1. Ved kontakterne skal du føre ledningsnettets gren med stikket med to sokler op og tværs over bagsiden af det vandrette styrtbøjlerør som vist i Figur 10. Bemærk: Du vil have overskydende ledningsnetkabel, som skal bundtes midt på styrtbøjlen, og som skal fastgøres med et kabelbånd som vist i Figur 10. Figur Styrtbøjlerør 3. Ledningsnet (sæt til 2. Kabelbånd 4. Bagsiden af maskinen 2. Ved lygtekontakterne skal du føre ledningsnettets gren med sokkelklemmen og ringklemmen ned og fremad som vist i Figur 11 og Figur 12. Vigtigt: Gør plads mellem ledningsnettet og motorens kædehjul og rem. Bemærk: Før ledningsnettet til det bagerste arbejdslygtesæt langs ledningsnettet på maskinen. 6

7 Multi Pro 5800-maskine 1. Ved kontakterne skal du føre ledningsnettets gren med stikket med to sokler op og tværs over bagsiden af det vandrette styrtbøjlerør som vist i Figur 13. Figur Motorens kædehjul og rem 5. Kabelbånd 2. Maskinens forende 6. Øverste forreste stelrør (venstre side) 3. Afstand mellem ledningsnettet og motorens kædehjul og rem 4. Ledningsnet (sæt til 7. Maskinens top Figur Kabelbånd 3. Styrtbøjlerør 2. Ledningsnet (sæt til 4. Bagsiden af maskinen 2. Ved lygtekontakterne skal du føre ledningsnettets gren med sokkelklemmen og ringklemmen ned og fremad som vist i Figur 14 og Figur 15. Vigtigt: Gør plads mellem ledningsnettet og motorens udstødningsrør. Bemærk: Før ledningsnettet til det bagerste arbejdslygtesæt langs ledningsnettet på maskinen (Figur 15). Figur Maskinens forende 2. Kabelbånd 3. Fastgør ledningsnettet til det bagerste arbejdslygtesæt til styrtbøjlerøret, øverst, til maskinens forreste stelrør, og maskinens ledningsnet med kabelbånd som vist i Figur 10, Figur 11 og Figur 12. Bemærk: Du vil have overskydende ledningsnet, som skal bundtes ved det øvre forreste stelrør og fastgøres med et kabelbånd som vist i Figur 11. 7

8 Multi Pro WM-maskine 1. Ved kontakterne skal du føre ledningsnettets gren med stikket med to sokler op og tværs over bagsiden af det vandrette styrtbøjlerør som vist i Figur 16. Figur Ledningsnet (sæt til 3. Kabelbånd 2. Bagsiden af maskinen 4. Styrtbøjlerør og -plade 1. Ledningsnet (sæt til Figur Styrtbøjlerør 2. Kabelbånd 4. Bagsiden af maskinen 2. Ved lygtekontakterne skal du føre ledningsnettets gren med sokkelklemmen og ringklemmen ned og tværs over bagsiden af førersædet som vist i Figur 17. Figur Motorblok 4. Kabelbånd 2. Sikringsblok 5. Ledningsnet (sæt til 3. Støtte (venstre sædesokkel) 3. Fastgør ledningsnettet til styrtbøjlerøret og støtten til sædesoklen med kabelbånd som vist i Figur 13, Figur 14 og Figur 15. Bemærk: Du vil have overskydende ledningsnet, som skal bundtes ved støtten til sædesoklen og fastgøres med et kabelbånd som vist i Figur 15. Figur Ledningsnet (sprøjte) 3. Ledningsnet (sæt til 2. Kabelbånd 3. Ved centerkonsollen skal du føre ledningsnettet til det bagerste arbejdslygtesæt langs ledningsnettet til sprøjten og fremad mod sikringsblokken (Figur 17 og Figur 18). 8

9 7 Tilslutning af ledningsnettet til sikringsblokken Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Sikringsblok 1 10 A-sikring Figur Ledningsnet (sprøjte) 2. Ledningsnet (sæt til 4. Fastgør det bagerste arbejdslygtesæts ledningsnet til sprøjtens ledningsnet med to kabelbånd som vist i Figur 16 og Figur Tilslut ledningsnettet til sikringsblokken, og jordledningen til jordblokken (Figur 20). Bemærk: Multi Pro 1750 og Multi Pro 5800-maskiner: Sikringsblokken og jordblokken er placeret under maskinens sæde. Multi Pro WM-maskine: Sikringsblokken og jordblokken er placeret under instrumentbrættet på maskinen. 1 2 Tilslutning af ledningsnettet til lysdiodelygterne 1. Ved lysdiodelygten over lygtekontakten skal du tilslutte stikket med to sokler på ledningsnettet til stikket med to ben på lysdiodelygten (Figur 19). 3 4 Figur 20 g Ledningsnet 3. Jordledning 2. Sikringsblok 4. Jordblok 2. Hvis kredsløbet ikke er tilgængelig i maskinens sikringsblok, skal du montere den ekstra sikringsblok (Figur 21) på maskinens sikringsblok. Figur Stik med to sokler (ledningsnet) 2. Stik med to ben (lysdiodelygte) 2. På maskinens anden side skal du tilslutte stikket med to sokler på ledningsnettet til stikket med to ben på lysdiodelygten (Figur 19). 9

10 4. Monter sædesoklen på maskinens chassis med de tre bolte (5/16 x 1 tomme) og to spændeskiver (5/16 tomme), du fjernede i trin 1 i 4 Afmontering af venstre sædesokkel og skærm (Multi Pro 1750) (side 3) 5. Tilspænd boltene med et moment på 1017 til 1355 Nm. 6. Hvis du slap parkeringsbremsen, skal du aktivere parkeringsbremsen. Figur Monter sikringen (10 A) i sikringsblokkens stik til lysdiodelygterne (Figur 22). 9 Færdiggørelse af monteringen af det bagerste arbejdslygtesæt Kræver ingen dele Figur 22 8 Montering af venstre skærm (Multi Pro 1750) Kræver ingen dele 1. Ret åbningen øverst på sædesoklen ind med parkeringsbremsehåndtaget. Bemærk: Slip om nødvendigt parkeringsbremsen for at give plads til sædesoklen. 2. Tilret de to huller i sædesoklen, hvor du fjernede plastklemmeforankringerne i trin 2 i 4 Afmontering af venstre sædesokkel og skærm (Multi Pro 1750) (side 3), med de to huller 6,4 mm i kanalen til styrtbøjlen (Figur 3). 3. Monter de to plastklemmeforankringer gennem de to huller i sædesoklen og de to huller i kanalen til styrtbøjlen. Se Figur 3 i 4 Afmontering af venstre sædesokkel og skærm (Multi Pro 1750) (side 3). ADVARSEL Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade. Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel. Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel. 1. Tilslut batteriets pluskabel til batteriets pluspol. Se betjeningsvejledningen til din maskine. 2. Tilslut batteriets minuskabel til batteriets minuspol. Se betjeningsvejledningen til din maskine. 3. Multi Pro 1750 eller Multi Pro WM: Skyd det isolerede dæksel over klemmen på batteriets pluskabel. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro eller Multi Pro WM-maskiner. 4. Monter batteridækslet som følger: A. Multi Pro 5800: Tilret batteridækslet i forhold til batterikassen, og fastgør dækslet med batteristroppen. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro 5800-maskinen. B. Multi Pro WM: Klem på siderne af batteridækslet, tilret tapperne på batteridækslet i forhold til åbningerne i batteribakken, og slip dækslet. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro WM-maskinen. 5. Multi Pro 1750: Drej sædet tilbage og ned, indtil det låser sikkert på plads. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro 1750-maskinen. 10

11 Multi Pro 5800: Drej førersædet tilbage og ned, indtil det er tilrettet sædekassen på chassiset. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro 5800-maskinen. 10 Kontrol af lysdiodelygter Se Figur 2 i 2 Montering af lysdiodelygterne på beslagene (side 2). E. Tilslut batteriet. Se 9 Færdiggørelse af monteringen af det bagerste arbejdslygtesæt (side 10). 4. Tryk vippekontakterne op for at slå dem TIL og tænde lysdiodelygterne. 5. Tryk vippekontakterne ned for at slå dem FRA og slukke lysdiodelygterne. Kræver ingen dele 1. Tryk vippekontakterne op for at slå dem TIL. Bemærk: Lysdiodelygten lyser. 2. Hvis lygten/lygterne ikke tændes, når vippekontakterne er slået TIL, er kontakterne fejlagtigt placeret på hovedet i beslaget. Du skal gøre følgende: A. Bemærk hvilken kontakt, der er fejlagtigt placeret på hovedet. B. Frakobl batteriet. Se 1 Klargøring til montering af sættet til de bagerste arbejdslygter (side 2). C. Ved kontaktbeslaget skal du koble stikket med otte sokler på ledningsnettet fra den fejlagtigt placerede vippekontakt. Se Figur 2 i 3 Montering af kontakterne og ledningsnettet (side 2). D. Fjern vippekontakten fra kontaktbeslaget. Se Figur 2 i 2 Montering af lysdiodelygterne på beslagene (side 2). E. Drej vippekontakten 180 og sæt den i kontaktbeslaget, indtil låsen på kontakten klikker sikkert på plads. F. Tilslut stikket med otte sokler på ledningsnettet til stikket med otte ben på vippekontakten. Se Figur 2 i 2 Montering af lysdiodelygterne på beslagene (side 2). G. Tilslut batteriet. Se 9 Færdiggørelse af monteringen af det bagerste arbejdslygtesæt (side 10). 3. Hvis den venstre lyskontakt regulerer den forkerte lysdiodelygte, skal du gøre følgende: A. Frakobl batteriet. Se 1 Klargøring til montering af sættet til de bagerste arbejdslygter (side 2). B. Ved kontaktbeslaget skal du koble stikkene med otte sokler på ledningsnettet fra vippekontakterne. Se Figur 2 i 2 Montering af lysdiodelygterne på beslagene (side 2). C. Skift placeringerne for stikkene med otte sokler ved vippekontakterne. D. Tilslut stikkene med otte sokler på ledningsnettet til stikkene med otte ben på vippekontakterne. 11

12

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Form No. Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Modelnr. 133-2808 3404-504 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Modelnr. 131-3285 Form No. 3386-247 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 120-067 Form No. 69-41 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren

Læs mere

Montering. Elektrisk udstyrssæt Groundsmaster 360-universalmaskine. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr

Montering. Elektrisk udstyrssæt Groundsmaster 360-universalmaskine. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Elektrisk udstyrssæt Groundsmaster 360-universalmaskine Modelnr. 115-0019 Form No. 3408-190 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj Modelnr. 07356 Modelnr. 07393 Form No. 3385-462 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Lygtesæt Plæneklippere i Groundsmaster 7200-serien Modelnr Serienr og derover

Lygtesæt Plæneklippere i Groundsmaster 7200-serien Modelnr Serienr og derover Lygtesæt Plæneklippere i Groundsmaster 7200-serien Modelnr. 02841 Serienr. 311000001 og derover Form No. 3368-705 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele

Læs mere

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Form No. Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Modelnr. 04730 3373-332 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at

Læs mere

Sikkerhed. Montering. Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Montering. Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner Modelnr. 130-8716 Modelnr. 130-8717 Modelnr. 130-8718 Form No. 3386-932 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr. 120-6640 Form No. 3370-992 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning Form No. 3366-119 Rev B Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr. 115-7749 Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Læs mere

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08781 Serienr. 311000001 og derover 3369-228 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse.

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse. Bageste kraftudtagssæt Højtydende Workman -køretøjer Modelnr. 07419 Form No. 3393-115 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning Udskiftningssæt til styreenhed 2008-09 Pro Force-blæsemaskine Modelnr. 121-2813 Form No. 3373-364 Rev A Monteringsvejledning Montering 1. Frakobl det negative batterikabel først og frakobl derefter det

Læs mere

Montering. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr

Montering. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 07395 Form No. 3382-721 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring. Sonic-bomsæt til Multi-Pro-plænesprøjter Modelnr. 41217 Serienr. 310000001 og derover Form No. 3365-203 Rev A Monteringsvejledning Denne enhed opretholder ensartede afstande fra dysebommen til jorden,

Læs mere

Montering. Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer ADVARSEL.

Montering. Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer ADVARSEL. Form No. 3397-661 Rev A Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer Modelnr. 03657 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden Form No. Transportramme, skinnerampe og flad rampe Trukket Trans Pro 80-anhænger Modelnr. 04238 Serienr. 230000801 og derover Modelnr. 04244 Modelnr. 04245 Modelnr. 04247 3370-216 Rev B Monteringsvejledning

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 1200/1250-plænesprøjte fra 2005 og senere. Monteringsvejledning

Indledning. Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 1200/1250-plænesprøjte fra 2005 og senere. Monteringsvejledning Form No. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 1200/1250-plænesprøjte fra 2005 og senere Modelnr. 41135 Serienr. 312000001 og derover 3372-601 Rev A Monteringsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte. Monteringsvejledning Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41618 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-296 Rev A Monteringsvejledning Det elektriske slangetromlesæt er en særlig anordning til

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Slangetromlesæt til Multi-Pro 5600/5700 Græssprøjter. Installationsvejledning. Form No Modelnr Serienr og højere

Slangetromlesæt til Multi-Pro 5600/5700 Græssprøjter. Installationsvejledning. Form No Modelnr Serienr og højere Slangetromlesæt til Multi-Pro 5600/5700 Græssprøjter Modelnr. 569 Serienr. 0000 og højere Montering Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Bemærk: Se et

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Multi Pro WM-plænesprøjte

Multi Pro WM-plænesprøjte Form No. 3401-647 Rev A Multi Pro WM-plænesprøjte Modelnr. 41240 Serienr. 316000001 og derover Bemærk: Monteringen af Multi Pro WM kræver montering af en eller flere indbyrdes afhængige sæt. Kontakt en

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom

Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom Modelnr. 41602 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3406-566 Rev A Betjeningsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere,

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Figur 1. Figur 2 Skærm i nem-tilstand

Figur 1. Figur 2 Skærm i nem-tilstand GeoLink -præcisionssprøjtesystem Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41623 Form No. 3397-443 Rev A Quick Start Guide Bemærk: Første gang displayet tændes, er det i standardtilstand. Brug af touchskærmen

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Samling af ATV Wagon UT 1600 Trailer

Samling af ATV Wagon UT 1600 Trailer Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge www.atvsalg.com 1/8 Trin 1: Pak traileren ud og læg den forsigtigt på pap på hovedet på gulvet (Du skal være 2 mand til dette trin). Læg akslerne på bundrammen.

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Cylinderplæneklipper med 8 knive/11 knive og 4 bolte Greensmaster 3000 serien

Cylinderplæneklipper med 8 knive/11 knive og 4 bolte Greensmaster 3000 serien Form No. 6-65 Cylinderplæneklipper med 8 knive/ knive og bolte Greensmaster 000 serien Modelnr. 00 Serienr. 000000 og højere Modelnr. 006 Serienr. 000000 og højere Modelnr. 008 Serienr. 000000 og højere

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5 PCarrier1 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1 Motor 50275... 5 3.2

Læs mere

SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive Greensmaster 3250-D

SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive Greensmaster 3250-D Form No. 3326-892 SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og skæreknive Greensmaster 3250-D Modelnr. 04472 Serienr. 22000000 og højere Modelnr. 04473 Serienr. 22000000 og højere Betjeningsvejledning Dansk (DK)

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

MH-400SH2- og MH-400EH2- materialehåndteringsenhed

MH-400SH2- og MH-400EH2- materialehåndteringsenhed Form No. 3393-541 Rev A MH-400SH2- og MH-400EH2- materialehåndteringsenhed Modelnr. 44931 Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 44954 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com.

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Byg din egen PC. Starter edition

Byg din egen PC. Starter edition Komponent Processer Processer køler Bundkort RAM moduler Grafik/video kort Harddisk DVD-brænder eller optisk drev Kabinet Strømforsyning Tjekliste Byg din egen PC Starter edition Før du starter denne guide

Læs mere

Teknisk Reglement 2015 DRIFTING

Teknisk Reglement 2015 DRIFTING MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND Teknisk Reglement 2015 DRIFTING Indholdsfortegnelse: 1. Tilladte Biler 2. Karosseri/Chassis 3. Bur 4. Kabine 5. Elektrisk 6. Undervogn 7. Bremser 8. Motor 9. Drivlinje 1. Tilladte

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Thule liftmodul Instruktioner

Thule liftmodul Instruktioner B 51100997 Thule liftmodul Instruktioner B C A D ADVARSEL! ASTM F2050-16 Efterlad ALDRIG barnet uovervåget. Kvælningsfare: Liften kan rulle rundt på bløde overflader og kvæle barnet. Placer ALDRIG liften

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Sikkerhed. Bagrullebørstesæt Klippeenheder på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Sikkerhed. Bagrullebørstesæt Klippeenheder på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Bagrullebørstesæt Klippeenheder på 46 og 56 cm i Reelmaster 550-serien Modelnr. 098 75-89 Rev B Betjeningsvejledning Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2 REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8 5 LED System carrier 2 - 2 - version 2 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 4 2. Nødvendigt specialværktøj... 5 2.1 Specialværktøj... 5 3. Vedligeholdelse... 6 3.1

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Monteringsvejledning for AP800 til Suzuki SX med orginalt betjeningsmodul

Monteringsvejledning for AP800 til Suzuki SX med orginalt betjeningsmodul Monteringsvejledning for AP800 til med orginalt betjeningsmodul Side 1 Bremsekontakt: Lod den brune ledning fra AP800 til den grønne ledning på den originale bremsekontakt. Lod den brune ledning fra koblingskontakten

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Indledning. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning

Indledning. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning Form No. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08756 Serienr. 26000000 og derover 3406-766 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Monteringsvejledning af Carbon Fibre sædevarme

Monteringsvejledning af Carbon Fibre sædevarme Hassellunden 6 765 Smørum Danmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model UNIVERSAL SÆDEVARME Varenummer SH4-050 - Sædevarme sæde SH4-050 - Sædevarme sæder Monteringsvejledning af Carbon Fibre

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Monteringsvejledning for AP900 til Fuso Canter TF 2012 > med CM35 betjeningsmodul

Monteringsvejledning for AP900 til Fuso Canter TF 2012 > med CM35 betjeningsmodul Monteringsvejledning for AP900 til Fuso Canter TF 2012 > med CM35 betjeningsmodul www.asmarketing.dk Side 1 Tilslut de brune ledninger til stoplyskontakt. Brun lednings tilsluttes den mintgrønne ledning

Læs mere

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 Strømtester Når man forbinder Cargo strømtesteren med bilens batteri har man en mangfoldighed af kontrolinstrumenter til sin rådighed. Med et tryk på tænd/sluk-knappen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Teknisk Reglement 2016

Teknisk Reglement 2016 Teknisk Reglement 2016 DRIFTING Februar 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Tilladte Biler 2. Karosseri/Chassis 3. Bur 4. Kabine 5. Elektrisk 6. Undervogn 7. Bremser 8. Motor 9. Drivlinje Februar 2016

Læs mere

Dybdelufter ProCore 648 Modelnr. 09200 Serienr. 280000001 og derover

Dybdelufter ProCore 648 Modelnr. 09200 Serienr. 280000001 og derover Form No. 3359-52 Rev A Dybdelufter ProCore 648 Modelnr. 09200 Serienr. 28000000 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis på www.toro.com.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover

Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-184 Rev B Greensmaster 3250-Dtraktionsenhed med 2-hjulstræk Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3376-184* B

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere