Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL"

Transkript

1 Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr Form No Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader. Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret. Beskrivelse Antal Anvendelse 1 Kræver ingen dele 2 3 Lysdiodelygte 2 Lygtemonteringsbeslag 2 Møtrik 2 Kontaktbeslag 1 Vippekontakt 2 Ledningsnet 1 4 Kræver ingen dele Gør klar til montering af sættet til de bagerste arbejdslygter. Monter lysdiodelygterne på beslagene. Monter kontakterne og ledningsnettet. Afmonter den venstre skærm (Multi Pro 1750). 6 Kabelbånd 6 Føring af ledningsnettet. Sikringsblok 1 7 Tilslut ledningsnettet til sikringsblokken. 10 A-sikring 1 8 Kræver ingen dele Monter venstre skærm (Multi Pro 1750). 9 Kræver ingen dele Færdiggør monteringen af det bagerste arbejdslygtesæt. 10 Kræver ingen dele Kontroller lysdiodelygterne The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Registrer dit produkt på Oversættelse af original (DA) Trykt i USA Alle rettigheder forbeholdes * * B

2 1 Klargøring til montering af sættet til de bagerste arbejdslygter Kræver ingen dele 1. Parker maskinen på en plan flade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud af tændingen. 2. Fjern batteridækslet som følger: ADVARSEL Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod traktorens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade. Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på traktoren. Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og traktorens metaldele. A. Multi Pro 5800: Fjern batteristroppen fra batteridækslet og batterikassen, og fjern dækslet. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro 5800-maskinen. B. Multi Pro WM: Klem på siderne af batteridækslet, og fjern dækslet fra batteribakken. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro WM-maskinen. 3. Multi Pro 1750: Lås førersædet op og vip sædet fremad. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro 1750-maskinen. 4. Kobl minuskablet (sort jord) fra batteripolen. Se betjeningsvejledningen til din maskine. ADVARSEL Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade. Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel. Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel. 5. Multi Pro 1750 eller Multi Pro WM: Skyd det isolerede dæksel over klemmen på batteriets pluskabel. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro eller Multi Pro WM-maskiner. 6. Kobl batteriets pluskabel fra batteriet. Se betjeningsvejledningen til din maskine. 2 Montering af lysdiodelygterne på beslagene Dele, der skal bruges til dette trin: 2 Lysdiodelygte 2 Lygtemonteringsbeslag 2 Møtrik Monter lysdiodelygten på lygtemonteringsbeslaget som vist i Figur 1. Figur 1 1. Lygtemonteringsskrue 4. Splitlåseskive 2. Lysdiodelygte 5. Lygtemonteringsbeslag 3. Møtrik 3 Montering af kontakterne og ledningsnettet Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Kontaktbeslag 2 Vippekontakt 1 Ledningsnet 1. Ret vippekontakten ind efter åbningen i kontaktbeslaget (Figur 2). Bemærk: Tilret vippekontaktens drejepunkt, så den flugter over midten af kontakten. 2

3 Figur 2 1. Vippekontakt 4. Henimod stikket med to sokler (to hver) til lysdiodelygterne 2. Kontaktbeslag 5. Henimod sokkelklemmen og ringklemmen til maskinens elektriske strøm 3. Stik med otte sokler (ledningsnet arbejdslygtesæt) 2. Sæt kontakten ind i åbningen, indtil låsen på kontakten klikker sikkert på plads (Figur 2). 3. Gentag trin 1 og 2 for den anden vippekontakt. 4. Tilslut stikkene med otte sokler på ledningsnettet til stikket med otte ben på vippekontakterne (Figur 2). 4 Afmontering af venstre sædesokkel og skærm (Multi Pro 1750) Kræver ingen dele 1. Fjern de tre bolte (5/16 x 1 tomme) og tre spændeskiver (5/16 tomme), der fastgør den venstre sædesokkel og skærmen til maskinens chassis (Figur 3). Figur 3 1. Bolt (5/16 x 1 tomme) 4. Styrtbøjlekanal (venstre side) 2. Spændeskive (5/16 tomme) 3. Venstre sædesokkel og skærm 5. Plastklemmeforankring 2. Flyt sædesoklen og skærmen fremad for at frigøre de to plastklemmeforankringer på sædesoklen fra de to huller 6,4 mm i kanalen til styrtbøjlen i maskinens venstre side (Figur 3). Bemærk: Gem plastklemmeforankringerne til montering i 8 Montering af venstre skærm (Multi Pro 1750) (side 10). 3. Løft sædesoklen og skærmen væk fra parkeringsbremsen og fra maskinen (Figur 4). Bemærk: Slip parkeringsbremsens håndtag om nødvendigt for at give plads til sædesoklen; aktiver parkeringsbremsen, når sædesoklen og skærmen er fjernet fra maskinen. 3

4 Figur 5 Figur 4 5 Montering af de bagerste arbejdslygter og lygtekontakterne på maskinen Dele, der skal bruges til dette trin: 2 Bøjleskrue (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) 4 Bøjleskrue (3/8 x 2-15/16 x 3-1/2 tomme) 8 Flangelåsemøtrik 2 Bøjleskrue (3/8 x 2-7/16 x 2-13/16 tomme) Montering af lygterne til styrtbøjlerøret (Multi Pro 1750) 1. På venstre side af styrtbøjlen skal bøjleskruen (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) og flangelåsemøtrikken fjernes, der fastgør vandtankens beslag på styrtbøjlerøret (Figur 5). 1. Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) 5. Bagsiden af maskinen 2. Lysdiodelygte og beslag 6. Beslag (vandtank) 3. Bøjleskrue (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) bagerste arbejdslygtesæt 4. Styrtbøjlerør 7. Bøjleskrue (3-1/2 tomme) vandtanksbeslag 2. Monter lysdiodelygten og beslaget på styrtbøjlerøret og vandtanksbeslaget som vist i Figur 5 med bøjleskruen (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) og flangelåsemøtrikken (3/8 tomme), du fjernede i trin 1. Bemærk: Brug de diagonale monteringshuller i lygtebeslaget. 3. På den anden side af styrtbøjlerøret skal du montere lysdiodelygten og beslaget til styrtbøjlerøret med en bøjleskrue (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) og en flangelåsemøtrik (3/8 tomme) fra det bagerste arbejdslygtesæt (Figur 5). 4. Tilspænd låsemøtrikkerne til et moment på 37 til 45 Nm. Montering af lygterne til styrtbøjlerøret (Multi Pro 5800) 1. Monter lysdiodelygten og beslaget på styrtbøjlerøret med bøjleskruen (3/8 x 2-7/16 x 2-13/16 tomme) og flangelåsemøtrikken som vist i Figur 6. Bemærk: Brug de vinkelrette monteringshuller i lygtebeslaget. 4

5 2. Gentag trin 1 for lysdiodelygten og beslaget på den anden side af styrtbøjlerøret. 3. Tilspænd låsemøtrikkerne til et moment på 37 til 45 Nm. Figur 6 1. Flangelåsemøtrik 3. Bøjleskrue (2-15/16 tomme) 2. Vinkelrette monteringshuller Montering af lygterne på styrtbøjlens stel med fire stivere (Multi Pro WM) 1. Monter lysdiodelygten og beslaget på det bagerste styrtbøjlerør med bøjleskruen (3/8 x 3-1/2 x 2-13/16 tomme) og flangemøtrikken (3/8 tomme) som vist i Figur 7. Bemærk: Brug de diagonale monteringshuller i lygtebeslaget. Figur 7 1. Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) 2. Bøjleskrue (3/8 x 2-15/16 x 3-1/2 tomme) 3. Lygtemonteringsbeslag 5. Bagsiden af maskinen 4. Styrtbøjleenhed 2. Gentag trin 1 for lysdiodelygten og beslaget på den anden side af styrtbøjlerøret. 3. Tilspænd låsemøtrikkerne til et moment på 37 til 45 Nm. Montering af lygtekontakterne på maskinen 1. På Multi Pro og Multi Pro WM-maskiner skal du montere kontaktbeslaget på den forreste side af styrtbøjleenheden med to bøjleskruer (3/8 x 2-7/16 x 2-13/16 tomme) og to flangelåsemøtrikker (3/8 tomme) som vist i Figur 8. Figur 8 1. Kontaktbeslag 3. Styrtbøjleenhed 2. Flangelåsemøtrikker (3/8 tomme) 4. Bøjleskrue (3/8 x 2-7/16 x 2-13/16 tomme) 2. På Multi Pro 5800-maskinen skal du montere kontaktbeslaget på bagsiden af styrtbøjleenheden med to bøjleskruer (3/8 x 2-15/16 x 3-1/2 tomme) og fire flangelåsemøtrikker (3/8 tomme) som vist i Figur 9. 5

6 Figur 9 1. Bøjleskrue (3/8 x 2-15/16 x 3-1/2 tomme) 2. Flangelåsemøtrikker (3/8 tomme) 3. Kontaktbeslag 4. Styrtbøjleenhed 6 Føring og tilslutning af ledningsnettet Dele, der skal bruges til dette trin: 6 Kabelbånd Multi Pro 1750-maskine 1. Ved kontakterne skal du føre ledningsnettets gren med stikket med to sokler op og tværs over bagsiden af det vandrette styrtbøjlerør som vist i Figur 10. Bemærk: Du vil have overskydende ledningsnetkabel, som skal bundtes midt på styrtbøjlen, og som skal fastgøres med et kabelbånd som vist i Figur 10. Figur Styrtbøjlerør 3. Ledningsnet (sæt til 2. Kabelbånd 4. Bagsiden af maskinen 2. Ved lygtekontakterne skal du føre ledningsnettets gren med sokkelklemmen og ringklemmen ned og fremad som vist i Figur 11 og Figur 12. Vigtigt: Gør plads mellem ledningsnettet og motorens kædehjul og rem. Bemærk: Før ledningsnettet til det bagerste arbejdslygtesæt langs ledningsnettet på maskinen. 6

7 Multi Pro 5800-maskine 1. Ved kontakterne skal du føre ledningsnettets gren med stikket med to sokler op og tværs over bagsiden af det vandrette styrtbøjlerør som vist i Figur 13. Figur Motorens kædehjul og rem 5. Kabelbånd 2. Maskinens forende 6. Øverste forreste stelrør (venstre side) 3. Afstand mellem ledningsnettet og motorens kædehjul og rem 4. Ledningsnet (sæt til 7. Maskinens top Figur Kabelbånd 3. Styrtbøjlerør 2. Ledningsnet (sæt til 4. Bagsiden af maskinen 2. Ved lygtekontakterne skal du føre ledningsnettets gren med sokkelklemmen og ringklemmen ned og fremad som vist i Figur 14 og Figur 15. Vigtigt: Gør plads mellem ledningsnettet og motorens udstødningsrør. Bemærk: Før ledningsnettet til det bagerste arbejdslygtesæt langs ledningsnettet på maskinen (Figur 15). Figur Maskinens forende 2. Kabelbånd 3. Fastgør ledningsnettet til det bagerste arbejdslygtesæt til styrtbøjlerøret, øverst, til maskinens forreste stelrør, og maskinens ledningsnet med kabelbånd som vist i Figur 10, Figur 11 og Figur 12. Bemærk: Du vil have overskydende ledningsnet, som skal bundtes ved det øvre forreste stelrør og fastgøres med et kabelbånd som vist i Figur 11. 7

8 Multi Pro WM-maskine 1. Ved kontakterne skal du føre ledningsnettets gren med stikket med to sokler op og tværs over bagsiden af det vandrette styrtbøjlerør som vist i Figur 16. Figur Ledningsnet (sæt til 3. Kabelbånd 2. Bagsiden af maskinen 4. Styrtbøjlerør og -plade 1. Ledningsnet (sæt til Figur Styrtbøjlerør 2. Kabelbånd 4. Bagsiden af maskinen 2. Ved lygtekontakterne skal du føre ledningsnettets gren med sokkelklemmen og ringklemmen ned og tværs over bagsiden af førersædet som vist i Figur 17. Figur Motorblok 4. Kabelbånd 2. Sikringsblok 5. Ledningsnet (sæt til 3. Støtte (venstre sædesokkel) 3. Fastgør ledningsnettet til styrtbøjlerøret og støtten til sædesoklen med kabelbånd som vist i Figur 13, Figur 14 og Figur 15. Bemærk: Du vil have overskydende ledningsnet, som skal bundtes ved støtten til sædesoklen og fastgøres med et kabelbånd som vist i Figur 15. Figur Ledningsnet (sprøjte) 3. Ledningsnet (sæt til 2. Kabelbånd 3. Ved centerkonsollen skal du føre ledningsnettet til det bagerste arbejdslygtesæt langs ledningsnettet til sprøjten og fremad mod sikringsblokken (Figur 17 og Figur 18). 8

9 7 Tilslutning af ledningsnettet til sikringsblokken Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Sikringsblok 1 10 A-sikring Figur Ledningsnet (sprøjte) 2. Ledningsnet (sæt til 4. Fastgør det bagerste arbejdslygtesæts ledningsnet til sprøjtens ledningsnet med to kabelbånd som vist i Figur 16 og Figur Tilslut ledningsnettet til sikringsblokken, og jordledningen til jordblokken (Figur 20). Bemærk: Multi Pro 1750 og Multi Pro 5800-maskiner: Sikringsblokken og jordblokken er placeret under maskinens sæde. Multi Pro WM-maskine: Sikringsblokken og jordblokken er placeret under instrumentbrættet på maskinen. 1 2 Tilslutning af ledningsnettet til lysdiodelygterne 1. Ved lysdiodelygten over lygtekontakten skal du tilslutte stikket med to sokler på ledningsnettet til stikket med to ben på lysdiodelygten (Figur 19). 3 4 Figur 20 g Ledningsnet 3. Jordledning 2. Sikringsblok 4. Jordblok 2. Hvis kredsløbet ikke er tilgængelig i maskinens sikringsblok, skal du montere den ekstra sikringsblok (Figur 21) på maskinens sikringsblok. Figur Stik med to sokler (ledningsnet) 2. Stik med to ben (lysdiodelygte) 2. På maskinens anden side skal du tilslutte stikket med to sokler på ledningsnettet til stikket med to ben på lysdiodelygten (Figur 19). 9

10 4. Monter sædesoklen på maskinens chassis med de tre bolte (5/16 x 1 tomme) og to spændeskiver (5/16 tomme), du fjernede i trin 1 i 4 Afmontering af venstre sædesokkel og skærm (Multi Pro 1750) (side 3) 5. Tilspænd boltene med et moment på 1017 til 1355 Nm. 6. Hvis du slap parkeringsbremsen, skal du aktivere parkeringsbremsen. Figur Monter sikringen (10 A) i sikringsblokkens stik til lysdiodelygterne (Figur 22). 9 Færdiggørelse af monteringen af det bagerste arbejdslygtesæt Kræver ingen dele Figur 22 8 Montering af venstre skærm (Multi Pro 1750) Kræver ingen dele 1. Ret åbningen øverst på sædesoklen ind med parkeringsbremsehåndtaget. Bemærk: Slip om nødvendigt parkeringsbremsen for at give plads til sædesoklen. 2. Tilret de to huller i sædesoklen, hvor du fjernede plastklemmeforankringerne i trin 2 i 4 Afmontering af venstre sædesokkel og skærm (Multi Pro 1750) (side 3), med de to huller 6,4 mm i kanalen til styrtbøjlen (Figur 3). 3. Monter de to plastklemmeforankringer gennem de to huller i sædesoklen og de to huller i kanalen til styrtbøjlen. Se Figur 3 i 4 Afmontering af venstre sædesokkel og skærm (Multi Pro 1750) (side 3). ADVARSEL Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade. Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel. Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel. 1. Tilslut batteriets pluskabel til batteriets pluspol. Se betjeningsvejledningen til din maskine. 2. Tilslut batteriets minuskabel til batteriets minuspol. Se betjeningsvejledningen til din maskine. 3. Multi Pro 1750 eller Multi Pro WM: Skyd det isolerede dæksel over klemmen på batteriets pluskabel. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro eller Multi Pro WM-maskiner. 4. Monter batteridækslet som følger: A. Multi Pro 5800: Tilret batteridækslet i forhold til batterikassen, og fastgør dækslet med batteristroppen. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro 5800-maskinen. B. Multi Pro WM: Klem på siderne af batteridækslet, tilret tapperne på batteridækslet i forhold til åbningerne i batteribakken, og slip dækslet. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro WM-maskinen. 5. Multi Pro 1750: Drej sædet tilbage og ned, indtil det låser sikkert på plads. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro 1750-maskinen. 10

11 Multi Pro 5800: Drej førersædet tilbage og ned, indtil det er tilrettet sædekassen på chassiset. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro 5800-maskinen. 10 Kontrol af lysdiodelygter Se Figur 2 i 2 Montering af lysdiodelygterne på beslagene (side 2). E. Tilslut batteriet. Se 9 Færdiggørelse af monteringen af det bagerste arbejdslygtesæt (side 10). 4. Tryk vippekontakterne op for at slå dem TIL og tænde lysdiodelygterne. 5. Tryk vippekontakterne ned for at slå dem FRA og slukke lysdiodelygterne. Kræver ingen dele 1. Tryk vippekontakterne op for at slå dem TIL. Bemærk: Lysdiodelygten lyser. 2. Hvis lygten/lygterne ikke tændes, når vippekontakterne er slået TIL, er kontakterne fejlagtigt placeret på hovedet i beslaget. Du skal gøre følgende: A. Bemærk hvilken kontakt, der er fejlagtigt placeret på hovedet. B. Frakobl batteriet. Se 1 Klargøring til montering af sættet til de bagerste arbejdslygter (side 2). C. Ved kontaktbeslaget skal du koble stikket med otte sokler på ledningsnettet fra den fejlagtigt placerede vippekontakt. Se Figur 2 i 3 Montering af kontakterne og ledningsnettet (side 2). D. Fjern vippekontakten fra kontaktbeslaget. Se Figur 2 i 2 Montering af lysdiodelygterne på beslagene (side 2). E. Drej vippekontakten 180 og sæt den i kontaktbeslaget, indtil låsen på kontakten klikker sikkert på plads. F. Tilslut stikket med otte sokler på ledningsnettet til stikket med otte ben på vippekontakten. Se Figur 2 i 2 Montering af lysdiodelygterne på beslagene (side 2). G. Tilslut batteriet. Se 9 Færdiggørelse af monteringen af det bagerste arbejdslygtesæt (side 10). 3. Hvis den venstre lyskontakt regulerer den forkerte lysdiodelygte, skal du gøre følgende: A. Frakobl batteriet. Se 1 Klargøring til montering af sættet til de bagerste arbejdslygter (side 2). B. Ved kontaktbeslaget skal du koble stikkene med otte sokler på ledningsnettet fra vippekontakterne. Se Figur 2 i 2 Montering af lysdiodelygterne på beslagene (side 2). C. Skift placeringerne for stikkene med otte sokler ved vippekontakterne. D. Tilslut stikkene med otte sokler på ledningsnettet til stikkene med otte ben på vippekontakterne. 11

12

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Form No. Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Modelnr. 133-2808 3404-504 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Montering. Skummarkørfinishingsæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og derefter ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Skummarkørfinishingsæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og derefter ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Skummarkørfinishingsæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og derefter Modelnr. 130-8292 Form No. 3395-812 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette

Læs mere

ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er

ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er Form No. 3414-242 Rev A Finishingsæt Skummarkør til Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra serienummer 315000001 og senere Modelnr. 136-0458 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien Form No. 3399-949 Rev C Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien Modelnr. 04293 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer og senere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer og senere Form No. Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer 400000000 og senere Modelnr. 04063 Modelnr. 04064 3415-337 Rev A Monteringsvejledning

Læs mere

Kontaktpanel Traktionsenhed med universalsolskærm i Groundsmaster- og Reelmaster -serien

Kontaktpanel Traktionsenhed med universalsolskærm i Groundsmaster- og Reelmaster -serien Form No. 3422-936 Rev A Kontaktpanel Traktionsenhed med universalsolskærm i Groundsmaster- og Reelmaster -serien Modelnr. 03248 Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere,

Læs mere

Firehjulstræk Sæt til manuel omgåelse Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster eller 4010-serien

Firehjulstræk Sæt til manuel omgåelse Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster eller 4010-serien Form No. 3414-633 Rev B Firehjulstræk Sæt til manuel omgåelse Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster 4000- eller 4010-serien Modelnr. 31522 Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre

Læs mere

Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster eller 3420-TriFlex -traktionsenhed

Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster eller 3420-TriFlex -traktionsenhed Form No. 3396-467 Rev A Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster 3320- eller 3420-TriFlex -traktionsenhed Modelnr. 132-6967 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold

Læs mere

Montering. EU-lygtesæt Groundsmaster 4300-D- eller Reelmaster 5010-H-traktionsenhed. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr

Montering. EU-lygtesæt Groundsmaster 4300-D- eller Reelmaster 5010-H-traktionsenhed. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Form No. 3423-506 Rev B EU-lygtesæt Groundsmaster 4300-D- eller Reelmaster 5010-H-traktionsenhed Modelnr. 31579 Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, og 1600-serien fra 2012 og senere

Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, og 1600-serien fra 2012 og senere Form No. 3402-211 Rev A Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, 1000- og 1600-serien fra 2012 og senere Modelnr. 04294 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Modelnr. 131-3285 Form No. 3386-247 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman GTX-arbejdskøretøj

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman GTX-arbejdskøretøj Form No. Monteringssæt til bremse- og signallys Workman GTX-arbejdskøretøj Modelnr. 13-8579 3404-795 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt

Læs mere

Sikkerhed. CE-sæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte. Sikkerheds- og instruktionsmærkater ADVARSEL. Monteringsvejledning

Sikkerhed. CE-sæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte. Sikkerheds- og instruktionsmærkater ADVARSEL. Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 750-plænesprøjte Modelnr. 4202 Form No. 3383-693 Rev B Monteringsvejledning Sikkerhed ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere

Læs mere

Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før ADVARSEL

Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før ADVARSEL Form No. Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før Modelnr. 131-3457 3386-217 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, ADVARSEL

Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, ADVARSEL Form No. 3385-504 Rev A Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, 2011-2013 Modelnr. 127-7385 Modelnr. 127-7386 Monteringsvejledning Sikkerhed

Læs mere

Indledning. Vejlygte- og homologeringssæt Multi Pro 5800-plænesprøjte ADVARSEL. Betjeningsvejledning

Indledning. Vejlygte- og homologeringssæt Multi Pro 5800-plænesprøjte ADVARSEL. Betjeningsvejledning Vejlygte- og homologeringssæt Multi Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41628 Form No. 3406-965 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Dette sæt er designet til at tilføje de lygtekomponenter, der er påkrævet

Læs mere

Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj

Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6338 Form No. 3397-346 Rev A Monteringsvejledning Dette sæt er til en 2013 Workman MD med et serienummer på 313000401 og opefter. Dette sæt er til

Læs mere

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 120-067 Form No. 69-41 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Sikkerhed. CE-sæt til Multi-Pro 5700-D/5800-plænesprøjte Modelnr Sikkerheds- og instruktionsmærkater. Monteringsvejledning

Sikkerhed. CE-sæt til Multi-Pro 5700-D/5800-plænesprøjte Modelnr Sikkerheds- og instruktionsmærkater. Monteringsvejledning CE-sæt til Multi-Pro 5700-D/5800-plænesprøjte Modelnr. 06-484 Form No. 3366-3 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses

Læs mere

Hydraulisk og elektrisk monteringssæt til opsamling med højt løft Kubota-drevet Groundsmaster 360-universalmaskine med 4-hjulstræk ADVARSEL

Hydraulisk og elektrisk monteringssæt til opsamling med højt løft Kubota-drevet Groundsmaster 360-universalmaskine med 4-hjulstræk ADVARSEL Form No. Hydraulisk og elektrisk monteringssæt til opsamling med højt løft Kubota-drevet Groundsmaster 360-universalmaskine med 4-hjulstræk Modelnr. 30801 3402-278 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

5 Stor fjeder 1. Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj. Klargøring af maskinen. Løsdele. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde. Monteringsvejledning

5 Stor fjeder 1. Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj. Klargøring af maskinen. Løsdele. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde. Monteringsvejledning Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj Modelnr. 119-9534 Form No. 3366-101 Rev B Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Bemærk: Hvis

Læs mere

Montering. Sprinklervæskesæt Arbejdskøretøjer i Workman GTX/HDX/MD/HD-serien fra 2015 og senere ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Sprinklervæskesæt Arbejdskøretøjer i Workman GTX/HDX/MD/HD-serien fra 2015 og senere ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. 3405-295 Rev A Sprinklervæskesæt Arbejdskøretøjer i Workman GTX/HDX/MD/HD-serien fra 2015 og senere Modelnr. 130-5615 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Montering. Elektrisk udstyrssæt Groundsmaster 360-universalmaskine. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr

Montering. Elektrisk udstyrssæt Groundsmaster 360-universalmaskine. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Elektrisk udstyrssæt Groundsmaster 360-universalmaskine Modelnr. 115-0019 Form No. 3408-190 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Montering. CE-sæt 122 cm og 132 cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. CE-sæt 122 cm og 132 cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. -89 Rev A CE-sæt cm og cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper Modelnr. 6-960 Modelnr. 6-96 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 6 Dette produkt

Læs mere

Afmontering af det eksisterende hjul. Løsdele ADVARSEL. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde

Afmontering af det eksisterende hjul. Løsdele ADVARSEL. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde Form No. 67-90 Rev B Trehjulstrækssæt til Greensmaster 00 Triflex-, 00 Triflex-, 0 Triflex-, Triflex Hybrid- og 0 Triflex-traktionsenheder Modelnr. 07 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder

Læs mere

Bagrullebørste til Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex og 3400-serien af DPA-klippeenheder med universaltrimmer ADVARSEL

Bagrullebørste til Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex og 3400-serien af DPA-klippeenheder med universaltrimmer ADVARSEL Form No. Bagrullebørste til Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex 3300- og 3400-serien af DPA-klippeenheder med universaltrimmer Modelnr. 04650 3412-948 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper. Kontrol af brændstoftanken. Løsdele. Monteringsvejledning

Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper. Kontrol af brændstoftanken. Løsdele. Monteringsvejledning Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper Modelnr. 119-9925 Form No. 3375-941 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er

ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er Enkeltdysesæt Multi-Pro -plænesprøjte Modelnr. 41023 Form No. 3389-444 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier,

Læs mere

Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer til ADVARSEL

Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer til ADVARSEL Form No. Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer 315000001 til 316999999 Modelnr. 136-4450 3412-992 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt 2009 og derefter Groundsmaster 4500-D/4700-D og Reelmaster 7000-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning

Gennemstrømningsfordelersæt 2009 og derefter Groundsmaster 4500-D/4700-D og Reelmaster 7000-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning Form No. 3369-766 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt 2009 og derefter Groundsmaster 4500-D/4700-D og Reelmaster 7000-D traktionsenhed Modelnr. 30871 Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Læs mere

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr Form No. 66-8 Rev B Forbindelsessæt til hastighedsstyring 009 GrandStand -plæneklipper Modelnr. 9-8770 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

Sikkerhed. Førerhussæt Workman HDX- og HDX-Auto-arbejdskøretøj

Sikkerhed. Førerhussæt Workman HDX- og HDX-Auto-arbejdskøretøj Førerhussæt Workman HDX- og HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 07392 Serienr. 3500000 og derover Form No. 3392-32 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj Modelnr. 07356 Modelnr. 07393 Form No. 3385-462 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette

Læs mere

Bagrullebørste til DPA-klippeenheder i Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex og 3400-serien

Bagrullebørste til DPA-klippeenheder i Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex og 3400-serien Form No. 3412-948 Rev D Bagrullebørste til DPA-klippeenheder i Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex 3300- og 3400-serien Modelnr. 04650 Monteringsvejledning Dette produkt overholder alle relevante

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster 4500-D-, 4700-D- eller Reelmaster 7000-D-traktionsenhed

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster 4500-D-, 4700-D- eller Reelmaster 7000-D-traktionsenhed Form No. Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster 4500-D-, 4700-D- eller Reelmaster 7000-D-traktionsenhed Modelnr. 31527 3418-559 Rev B Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Læs mere

Lygtesæt Plæneklippere i Groundsmaster 7200-serien Modelnr Serienr og derover

Lygtesæt Plæneklippere i Groundsmaster 7200-serien Modelnr Serienr og derover Lygtesæt Plæneklippere i Groundsmaster 7200-serien Modelnr. 02841 Serienr. 311000001 og derover Form No. 3368-705 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele

Læs mere

Afmontering af trimmerdrevboksen. Afmontering af trimmerbørsten. Drivakseladaptersæt til universaltrimmer. Fremgangsmåde.

Afmontering af trimmerdrevboksen. Afmontering af trimmerbørsten. Drivakseladaptersæt til universaltrimmer. Fremgangsmåde. Drivakseladaptersæt til universaltrimmer Modelnr. 133-9230 Form No. 3412-238 Rev A Monteringsvejledning 1 Afmontering af trimmerbørsten 2 Afmontering af trimmerdrevboksen 1. Hvis knivcylinderen er monteret

Læs mere

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Form No. Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Modelnr. 04730 3373-332 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at

Læs mere

Montering. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 2000-serien af plæneklippere. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 2000-serien af plæneklippere. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 000-serien af plæneklippere Modelnr. 9-990 -9 Rev A Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Læs mere

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkater. Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkater. Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Form No. 3366-751 Rev C Skummarkørsæt til Multi-Pro 1200-, 1250- og 5000-plænesprøjter og Workman 200-sprøjtesystemer Modelnr. 41236 Serienr. 311000001 og derover Monteringsvejledning Sikkerhed Bemærk:

Læs mere

Sikkerhed. Montering. Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Montering. Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner Modelnr. 130-8716 Modelnr. 130-8717 Modelnr. 130-8718 Form No. 3386-932 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Sikkerhed. Opsætning. Skummarkørsæt Multi-Pro 5800-, og WM-plænesprøjte. Sikkerheds- og instruktionsmærkater ADVARSEL.

Sikkerhed. Opsætning. Skummarkørsæt Multi-Pro 5800-, og WM-plænesprøjte. Sikkerheds- og instruktionsmærkater ADVARSEL. Skummarkørsæt Multi-Pro 5800-, 1750- og WM-plænesprøjte Modelnr. 41232 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3378-332 Rev B Betjeningsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr. 120-6640 Form No. 3370-992 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning Form No. 3366-119 Rev B Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr. 115-7749 Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Læs mere

Løsdele. Monteringsvejledning. Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret. Fremgangsmåde Beskrivelse Antal Anvendelse

Løsdele. Monteringsvejledning. Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret. Fremgangsmåde Beskrivelse Antal Anvendelse Form No. Workman MD/MDX/MDE Ladmonteringssæt Pro Force Blæsemaskine Modelnr. 5 Serienr. 00000 og derover Modelnr. 5 Serienr. 00000 og derover Modelnr. 55 Serienr. 00000 og derover - Rev B Monteringsvejledning

Læs mere

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08781 Serienr. 311000001 og derover 3369-228 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre

Læs mere

Montering. Afmontering af kassen og montering af hjulenhederne. Finishingsæt Workman GTX-arbejdskøretøj. Fremgangsmåde ADVARSEL. Monteringsvejledning

Montering. Afmontering af kassen og montering af hjulenhederne. Finishingsæt Workman GTX-arbejdskøretøj. Fremgangsmåde ADVARSEL. Monteringsvejledning Finishingsæt Workman GTX-arbejdskøretøj Modelnr. 07045 Form No. 3413-136 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere

Læs mere

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Monteringsvejledning Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 07395 Form No. 3382-721 Rev B Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse.

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse. Bageste kraftudtagssæt Højtydende Workman -køretøjer Modelnr. 07419 Form No. 3393-115 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et

Læs mere

Montering. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr

Montering. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 07395 Form No. 3382-721 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning Udskiftningssæt til styreenhed 2008-09 Pro Force-blæsemaskine Modelnr. 121-2813 Form No. 3373-364 Rev A Monteringsvejledning Montering 1. Frakobl det negative batterikabel først og frakobl derefter det

Læs mere

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne. Førerhussæt Workman HDX- og HDX-Auto-arbejdskøretøj. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne. Førerhussæt Workman HDX- og HDX-Auto-arbejdskøretøj. Monteringsvejledning Førerhussæt Workman HDX- og HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 07392 Serienr. 401400001 og derover Form No. 3418-516 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og

Læs mere

Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm ADVARSEL

Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm ADVARSEL Form No. 3399-461 Rev B Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, 5010- og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm Modelnr. 133-0157 Modelnr. 133-0158 Monteringsvejledning

Læs mere

Montering. Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer ADVARSEL.

Montering. Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer ADVARSEL. Form No. 3397-661 Rev A Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer Modelnr. 03657 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i

Læs mere

E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere

E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere Form No. 3407-159 Rev B E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere Modelnr. 78574 Serienr. 400010798 og derover Modelnr. 78575 Serienr. 400010798

Læs mere

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring. Sonic-bomsæt til Multi-Pro-plænesprøjter Modelnr. 41217 Serienr. 310000001 og derover Form No. 3365-203 Rev A Monteringsvejledning Denne enhed opretholder ensartede afstande fra dysebommen til jorden,

Læs mere

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkater Form No. 3369-711 Rev B Sonic Boom -sæt Multi-Pro -plænesprøjter fra 2010 og senere og Workman 200-sprøjtesystem Modelnr. 41218 Serienr. 311000001 og derover Monteringsvejledning Denne enhed opretholder

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Sæt til myturf BaseStation-enheden Trådløst timetællersystem

Sæt til myturf BaseStation-enheden Trådløst timetællersystem Sæt til myturf BaseStation-enheden Trådløst timetællersystem Modelnr. 114-5144 Modelnr. 114-5145 Modelnr. 115-4754 Modelnr. 115-9524 Modelnr. 115-9542 Modelnr. 115-9543 Form No. 3415-168 Rev A Quick Start

Læs mere

Styreenhedssæt til Pro Sweep 5200-plænefejemaskinen

Styreenhedssæt til Pro Sweep 5200-plænefejemaskinen Styreenhedssæt til Pro Sweep 5200-plænefejemaskinen Modelnr. 131-4836 Form No. 3413-844 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte. Monteringsvejledning Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41618 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-296 Rev A Monteringsvejledning Det elektriske slangetromlesæt er en særlig anordning til

Læs mere

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden Form No. Transportramme, skinnerampe og flad rampe Trukket Trans Pro 80-anhænger Modelnr. 04238 Serienr. 230000801 og derover Modelnr. 04244 Modelnr. 04245 Modelnr. 04247 3370-216 Rev B Monteringsvejledning

Læs mere

LÆS HELE MONTERINGSVEJLEDNINGEN, FØR DU PÅBEGYNDER MONTERINGEN.

LÆS HELE MONTERINGSVEJLEDNINGEN, FØR DU PÅBEGYNDER MONTERINGEN. ASSEMBLY INSTRUCTIONS Kunz Engineering Inc. Mendota, IL Electric Lift Kit 003912 1/09 LÆS HELE MONTERINGSVEJLEDNINGEN, FØR DU PÅBEGYNDER MONTERINGEN. Tjek, at udstyret indeholder følgende dele: - 1 stk.

Læs mere

LÆS HELE MONTERINGSVEJLEDNINGEN, FØR DU PÅBEGYNDER MONTERINGEN.

LÆS HELE MONTERINGSVEJLEDNINGEN, FØR DU PÅBEGYNDER MONTERINGEN. MONTERINGSVEJLEDNING Kunz Engineering Inc. Mendota, IL Electric Lift Kit 003909 1/09 LÆS HELE MONTERINGSVEJLEDNINGEN, FØR DU PÅBEGYNDER MONTERINGEN. Det elektriske lift kit skal indeholde følgende dele:

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 1200/1250-plænesprøjte fra 2005 og senere. Monteringsvejledning

Indledning. Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 1200/1250-plænesprøjte fra 2005 og senere. Monteringsvejledning Form No. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 1200/1250-plænesprøjte fra 2005 og senere Modelnr. 41135 Serienr. 312000001 og derover 3372-601 Rev A Monteringsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Indledning. Tank Rinse Kit Multi Pro 5800-plænesprøjte ADVARSEL. Monteringsvejledning

Indledning. Tank Rinse Kit Multi Pro 5800-plænesprøjte ADVARSEL. Monteringsvejledning Tank Rinse Kit Multi Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41614 Serienr. 401100000 og derover Form No. 3416-569 Rev A Monteringsvejledning Indledning Dette sæt er beregnet til at fjerne kemikalierester fra en

Læs mere

Slangetromlesæt til Multi-Pro 5600/5700 Græssprøjter. Installationsvejledning. Form No Modelnr Serienr og højere

Slangetromlesæt til Multi-Pro 5600/5700 Græssprøjter. Installationsvejledning. Form No Modelnr Serienr og højere Slangetromlesæt til Multi-Pro 5600/5700 Græssprøjter Modelnr. 569 Serienr. 0000 og højere Montering Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Bemærk: Se et

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm

Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm Form No. 3399-461 Rev C Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, 5010- og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm Modelnr. 133-0157 Modelnr. 133-0158 Monteringsvejledning

Læs mere

Indledning. Sikkerhed

Indledning. Sikkerhed Form No. 3407-818 Rev B Bagrullebørstesæt (69 cm) Klippeenheder med universaltrimmer i Reelmaster 3100-D- eller 7000-D Edge-serien Modelnr. 03242 Monteringsvejledning Indledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel

Læs mere

Opgraderingssæt til ExcelaRate Multi-Pro 5800-plænesprøjte ADVARSEL

Opgraderingssæt til ExcelaRate Multi-Pro 5800-plænesprøjte ADVARSEL Opgraderingssæt til ExcelaRate Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41642 Form No. 3405-473 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Multi Pro WM-plænesprøjte

Multi Pro WM-plænesprøjte Form No. 3401-647 Rev A Multi Pro WM-plænesprøjte Modelnr. 41240 Serienr. 316000001 og derover Bemærk: Monteringen af Multi Pro WM kræver montering af en eller flere indbyrdes afhængige sæt. Kontakt en

Læs mere

Bagrullebørstesæt Reelmaster serie 3555, 5010 og 5010-H 56 cm klippeenhed med knivcylinder og universaltrimmer på 12,7 eller 17,8 cm

Bagrullebørstesæt Reelmaster serie 3555, 5010 og 5010-H 56 cm klippeenhed med knivcylinder og universaltrimmer på 12,7 eller 17,8 cm Form No. 3411-956 Rev C Bagrullebørstesæt Reelmaster serie 3555, 5010 og 5010-H 56 cm klippeenhed med knivcylinder og universaltrimmer på 12,7 eller 17,8 cm Modelnr. 03658 Modelnr. 03659 Monteringsvejledning

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Frontmonteret løfteramme Sand/Infield Pro 5040-traktionsenhed Modelnr Serienr og derover

Frontmonteret løfteramme Sand/Infield Pro 5040-traktionsenhed Modelnr Serienr og derover Frontmonteret løfteramme Sand/Infield Pro 5040-traktionsenhed Modelnr. 08712 Serienr. 260000001 og derover Form No. 3357-184 Rev B Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Vejlygte- og homologeringssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Vejlygte- og homologeringssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Vejlygte- og homologeringssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Modelnr. 41250 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3405-950 Rev A Monteringsvejledning Dette sæt er designet til at tilføje de lygtekomponenter,

Læs mere

Figur 1. Figur 2 Skærm i nem-tilstand

Figur 1. Figur 2 Skærm i nem-tilstand GeoLink -præcisionssprøjtesystem Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41623 Form No. 3397-443 Rev A Quick Start Guide Bemærk: Første gang displayet tændes, er det i standardtilstand. Brug af touchskærmen

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Sikkerhed. Opsætning. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Sikkerhed. Opsætning. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne Form No. 3414-229 Rev A Skummarkørsæt Multi Pro 1750-, 5800- og WM-plænesprøjte med serienummer 400000000 og derefter Modelnr. 41249 Serienr. 317000001 og derover Betjeningsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 903387 Anhænger med 4 hjul Sdr. Ringvej - 6600 Vejen - Tlf. 70 6 6 - Fax 70 6 30 www.p-lindberg.dk Anhænger med 4 hjul - Varenr. 903387 Beskrivelse: Anhænger med 4 hjul til efterspænding

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

Samling af ATV Wagon UT 1600 Trailer

Samling af ATV Wagon UT 1600 Trailer Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge www.atvsalg.com 1/8 Trin 1: Pak traileren ud og læg den forsigtigt på pap på hovedet på gulvet (Du skal være 2 mand til dette trin). Læg akslerne på bundrammen.

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere