Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus"

Transkript

1 om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet, hvilket denne vejledning handler om. Vejledning 30. september 2014

2 Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord Retningslinjer for markedsføring af bonustilbud Særligt om specifikke medietyper Eksempler på hvordan væsentlige vilkår kan fremhæves i et bonustilbud... 4

3 Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus 2 1 Forord Hvis en spiludbyder tilbyder forbrugere en bonus for at deltage i spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Reglerne om dette står i bekendtgørelse om onlinekasino 21, stk. 1, bekendtgørelse om landbaserede væddemål 6, stk. 1, og bekendtgørelse om online væddemål 19, stk. 1. Bestemmelserne er enslydende i alle tre bekendtgørelser. Vejledningen giver udtryk for, hvordan Spillemyndigheden fortolker bonusbestemmelserne, og hvilken praksis der efter Spillemyndighedens opfattelse vil være lovlig. Spillemyndigheden vil bruge vejledningen i forbindelse med tilsyn med, om spiludbyderne overholder reglerne i de nævnte bekendtgørelser. Bonusbestemmelserne har Spillemyndigheden valgt at fortolke i overensstemmelse med praksis efter markedsføringslovens 9 om salgsfremmende foranstaltninger, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Som supplement til vejledningen vil spiludbydere have mulighed for at anmode Forbrugerombudsmanden om en forhåndsbesked om lovligheden af konkrete, påtænkte markedsføringstiltag. Spiludbydere som ønsker at benytte sig af denne ordning, skal kontakte Forbrugerombudsmanden. Eksemplerne i afsnit 3 nedenfor fungerer som en praktisk vejledning. Eksemplerne er et tiltag med henblik på at konkretisere og illustrere, hvordan væsentlige vilkår kan beskrives i medier af forskellig karakter. Det skal understreges, at der alene er tale om eksempler på, hvordan markedsføring af bonus kan blive formuleret i forskellige medier. Vejledningen er udtryk for Spillemyndighedens generelle anbefalinger i relation til typisk forekommende markedsføringssituationer ved tilbud om bonus. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering, om et tilbud om bonus er i overensstemmelse med bonusbestemmelserne. Det er domstolene, der i sidste ende konkret afgør, om bestemmelserne er overtrådt. Vejledningen er ikke udtømmende, og vil løbende blive opdateret af Spillemyndigheden. Opdateringen vil hovedsageligt være baseret på udviklingen i regelsættet og i praksis. 2 Retningslinjer for markedsføring af bonustilbud Som udgangspunkt skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet om bonus. Dette betyder, at alle vilkår, herunder fordele eller begrænsninger, skal være gengivet i tilbuddet ved den første præsentation og i samme medie, som markedsføringen finder sted. Kravet om klarhed betyder, at bonusvilkår skal være korrekte, formuleret klart og være relevante. De enkelte vilkår må derfor ikke kunne give anledning til misforståelser, tvetydigheder eller fejlfortolkninger. Vilkår bør ikke indeholde unødig information. Eventuelle vilkår, herunder begrænsninger, i et tilbud skal være markedsført så disse fremgår lige så tydeligt som selve tilbuddet. I nogle situationer vil det på grund af mediets art ikke være muligt at gengive alle vilkår ved første præsentation af bonustilbuddet, og det vil derfor være nødvendigt at henvise til et andet medie for yderligere oplysninger. I sådanne situationer er det afgørende, at bonustilbuddet er beskrevet

4 Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus 3 klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til vilkår, herunder fordele eller begrænsninger. Hvis der er knyttet væsentlige begrænsninger til tilbuddet, vil det ikke være tilstrækkeligt at henvise til et andet medie, eftersom tilbuddet da ikke kan anses for at være beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele og begrænsninger. Følgende eksempler på vilkår må anses for væsentlige: At bonus alene gælder for en begrænset kreds, eksempelvis bonus, der kun gælder for nye kunder. At der gælder indbetalingskrav for at modtage bonus. At der gælder omsætningskrav for at modtage bonus, herunder også oplysninger om spil, som ikke måtte tælle med i omsætningsopgørelsen eller at der skal spilles på minimum odds, før det tæller med i omsætningen. Tidsmæssige begrænsninger for at modtage bonus, eksempelvis udløb af bonus eller krav om omsætning inden for nærmere angivet periode. Hvis én eller flere af de ovennævnte vilkår konkret bliver stillet i forbindelse med et tilbud om bonus, bør de pågældende vilkår fremgå af tilbuddet ved den første præsentation/omtale og i samme medie, som markedsføringen finder sted. Dette gælder også for øvrige vilkår end de ovenfor nævnte, der må anses for væsentlige. 3 Særligt om specifikke medietyper I dette afsnit bliver retningslinjerne for visse medietyper præciseret. Medier med begrænset plads For så vidt angår medietyperne (i) AddWords, (ii) bannerreklamer og (iii) radioreklamer, er der visse tekniske udfordringer, der gør, at det ikke er muligt at gengive alle væsentlige vilkår ved første præsentation af bonustilbuddet. For disse medier med begrænset plads, er der visse undtagelser fra ovennævnte udgangspunkt. I kan finde eksemplerne på formuleringer i afsnit 3 nedenfor. I relation til AddWords og bannerreklamer på internettet har Spillemyndigheden i samarbejde med Forbrugerombudsmanden anlagt følgende opfattelse/praksis: Det er tilstrækkeligt, at det i reklamen klart og tydeligt bliver nævnt, at der gælder vilkår for bonustilbuddet, og at der i reklamen linkes direkte til de relevante vilkår og bonustilbuddet i sin helhed. Det vil i denne forbindelse ikke være tilstrækkeligt, at der kun bliver linket til spiludbyderens generelle hjemmeside. I relation til radioreklamer har Spillemyndigheden i samarbejde med Forbrugerombudsmanden anlagt følgende opfattelse/praksis: Det er tilstrækkeligt, at det i reklamen bliver nævnt, at der gælder indbetalings- og omsætningskrav, hvis et af disse vilkår konkret bliver stillet. Herudover skal det være nævnt i reklamen, at der gælder andre vilkår for bonustilbuddet med henvisning til, hvor disse vilkår og tilbuddet i sin helhed kan læses.

5 Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus 4 Medier med ubegrænset plads Det er Spillemyndighedens opfattelse, at en spiludbyders bonustilbud på eget website skal følge reglerne for markedsføring af bonus på websites, jf. nedenfor. Årsagen hertil er, at der på en spiludbyders eget website ikke er tale om et medie med begrænset plads, som tilfældet er ved fx bannerreklamer, jf. ovennævnte afsnit om medier med begrænset plads. Det er derfor udgangspunktet, at alle vilkår skal fremgå i umiddelbar tilknytning til selve bonustilbuddet, når dette bliver præsenteret første gang på spiludbyderens hjemmeside. Det accepteres dog, at alene alle væsentlige vilkår fremgår af selve bonustilbuddet, hvis der bliver linket direkte, dvs. ved kun ét klik, til samtlige vilkår i sin helhed i samme medie, jf. ovenfor om eksempler på væsentlige vilkår. Det er ikke tilstrækkeligt kun at oplyse, hvilke væsentlige vilkår der gælder, idet det nærmere omfang af disse væsentlige vilkår skal være præciseret i selve bonustilbuddet. Det er fx ikke nok at nævne, at der gælder et omsætningskrav, idet det nærmere omfang heraf, dvs. antal gange m.v., også skal være nævnt. 4 Eksempler på hvordan væsentlige vilkår kan fremhæves i et bonustilbud Dette afsnit indeholder eksempler på, hvordan tekster kan være udformet mere eller mindre udførligt i udvalgte medier og i overensstemmelse med kravet om en klar, loyal og afbalanceret beskrivelse af tilbuddet. Eksemplerne tager udgangspunkt i bonustilbud ved spil, som indeholder de følgende væsentlige vilkår: Bonus gælder alene for en begrænset kundekreds. Der gælder indbetalingskrav for at modtage bonus. Der gælder omsætningskrav for at modtage bonus. Der gælder tidsmæssige begrænsninger for at modtage bonus. Det vil til enhver tid være op til den spiludbyder, som ønsker at markedsføre sit bonustilbud, at vurdere, om det konkrete bonustilbud indeholder væsentlige vilkår. Vejledningen tilsigter desuden ikke at udstikke rammer for ansvarsfordelingen mellem de personer, som tager del i markedsføringen, herunder eksempelvis den spiludbyder, som ønsker at markedsføre sit produkt, og det medie, hvori markedsføring finder sted. Det er også den pågældende spiludbyder, som skal vurdere, i hvilket omfang tilbuddet med begrænsninger kan beskrives i det medie, som er valgt til brug for markedsføringen. Der kan derfor være situationer, hvor det konkret ikke er muligt at gengive alle vilkår udførligt ved første præsentation, uanset at dette vurderet ud fra mediets karakter, som udgangspunkt er muligt. Som et eksempel på dette kan nævnes meget små reklamer i et trykt medie, som fx aviser. I sager som disse er den, der ønsker at markedsføre et tilbud, dog fortsat ansvarlig for at sikre, at fordele og begrænsninger ved bonustilbuddet bliver markedsført lige så tydeligt som selve tilbuddet i forhold

6 Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus 5 til forbrugeren. Det kan fx betyde at spiludbyderen, ved valg af medier med begrænset plads, tilsvarende er nødsaget til at indskrænke beskrivelsen af selve tilbuddet for at gøre plads til en beskrivelse af vilkårene. Denne vejledning tager ikke stilling til den generelle lovlighed ved konkret brug af SMS eller e- mail i markedsføring over for forbrugere, herunder i relation til forbuddet mod spam i markedsføringslovens 6 og e-handelslovens 9 om kommerciel kommunikation, som hører under Forbrugerombudsmandens tilsyn. Medie Bemærkninger Eksempel på formulering TV/ Biografreklamer Tekst skal være udformet, så forbrugeren reelt har mulighed for at læse denne, og fokus må ikke fjernes fra de væsentlige vilkår. I biografreklamer antages tekst at kunne fylde mere i kraft af biograflærredets størrelse. Det er op til den pågældende spiludbyder at vurdere, om tilbuddet skal formidles via speak og/eller tekst. Spiludbyderen skal dog altid sikre, at bonustilbud med vilkår bliver formuleret klart, loyalt og afbalanceret. SPEAKER og/eller ( )Tilbuddet er forbeholdt nye kunder. Indbetal 100 kr. eller mere og modtag 100 % bonus op til max kr. Gælder kun for visse spil. Der gælder omsætningskrav, tidsmæssige begrænsninger og andre betingelser. Læs mere på [www.]. Radio Spillemyndigheden har i samarbejde med Forbrugerombudsmanden anlagt følgende opfattelse/praksis: Det er tilstrækkeligt, at det i reklamen bliver nævnt, at der gælder indbetalings- og omsætningskrav, hvis et af disse vilkår konkret bliver stillet. Herudover skal det være nævnt i reklamen, at der gælder andre vilkår for bonustilbuddet med henvisning til, hvor disse vilkår og tilbuddet i sin helhed kan læses. SPEAKER: ( ) Få 200 kr. i velkomstbonus når du laver en indbetaling. Der gælder omsætningskrav og andre vilkår. Gå ind på [www.] i dag og læs mere om tilbuddet og vilkår. (Medie) (Bemærkninger) (Eksempel på formulering) SMS Hvis der bliver brugt aktive links i SMS beskeder, skal det fremgå af beskeden, at det pågældende link sker di- ( )Tilbuddet er forbeholdt nye kunder ved første indbetaling, og kun ved [pokerspil]. Der gæl-

7 Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus 6 rekte til vilkårene på vedkommende spiludbyders hjemmeside. Der skal være tale om frikald, eller at forbrugeren højst bliver påført almindelig sms takst. Forbrugeren må ikke blive udsat for urimelig ventetid. der omsætningskrav, tidsmæssige begrænsninger og andre vilkår. Send en SMS til xxxx og få alle regler og vilkårsendt. Det koster almindelig SMS takst. Alle vore regler og vilkår kan i øvrigt læses på [WWW.] Vilkårene skal ikke have et større omfang, end de kan blive opfattet af forbrugeren ved ét opkald, og de skal være gengivet klart og tydeligt. Forpligtelsen til at oplyse om vilkårene i deres helhed vil også kunne opfyldes ved, at forbrugeren i den første sms bliver tilbudt at kunne rekvirere disse pr. telefon, brev eller . Bannerreklamer I bannerreklamer vil der sjældent være plads til at beskrive alle regler og vilkår, der kan være knyttet til en bonus. Spillemyndigheden har i samarbejde med Forbrugerombudsmanden anlagt følgende opfattelse/praksis: NU: Velkomstbonus på 200 kr. Der gælder regler og vilkår. Se dem her [direkte link]. Det er tilstrækkeligt, at det i reklamen klart og tydeligt bliver nævnt, at der gælder vilkår for bonustilbuddet, og at der i reklamen linkes direkte, dvs. ét klik væk, til de relevante vilkår og bonustilbuddet i sin helhed. Det vil i denne forbindelse ikke være tilstrækkeligt, at der kun bliver linket til spiludbyderens generelle hjemmeside. (Medie) (Bemærkninger) (Eksempel på formulering) AddWord I AddWords vil der sjældent være plads til at beskrive alle

8 Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus 7 regler og vilkår, der kan være knyttet til en bonus. Spillemyndigheden har i samarbejde med Forbrugerombudsmanden anlagt følgende opfattelse/praksis: NU: Velkomstbonus på 1000 kr. Der gælder regler og vilkår. Se dem her [direkte link]. Det er tilstrækkeligt, at det i reklamen klart og tydeligt bliver nævnt, at der gælder vilkår for bonustilbuddet, og at der i reklamen linkes direkte, dvs. ét klik væk, til de relevante vilkår og bonustilbuddet i sin helhed. Det vil i denne forbindelse ikke være tilstrækkeligt, at der kun bliver linket til spiludbyderens generelle hjemmeside. (Medie) (Bemærkninger) (Eksempel på formulering) Tilbuddet med begrænsninger kan beskrives i sin helhed. Der er ikke tale om et medie med begrænset plads, og alle vilkår for tilbuddet skal fremgå af selve en. Det accepteres dog, hvis der bliver linket til vilkårene i deres helhed via samme medie. Uanset at der bliver linket til vilkårene via samme medie, er det dog en forudsætning, at tilbuddet ved den første præsentation (her ) er beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele og begrænsninger, herunder at alle væsentlige vilkår fremgår af en. Aktive links skal være direkte til bonusvilkårene og kun ét klik væk. Det vil derfor ikke være tilstrækkeligt at linke til den generelle hjemmeside eller at forbrugeren skal igennem flere skærmbilleder for at finde vilkårene. ( ) Som ny kunde kan du netop nu oprette en konto og indbetale 100 kr. eller mere og få 100 % bonus på din indbetaling op til max kr. For at kunne spille for din bonus, skal du gennemspille indbetalingsbeløbet [1] gang på kasinospil. Du skal gennemspille din bonus og indbetaling [3] gange, før du kan foretage en udbetaling. Dette skal ske inden 90 dage fra første indbetaling. Der gælder tillige andre vilkår, som kan læses her [direkte link].

9 Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus 8 Ved brug af aktive links skal det fremgå, at det pågældende link sker direkte til vilkårene i deres helhed på vedkommende virksomheds hjemmeside. (Medie) (Bemærkninger) (Eksempel på formulering) Websites Tilbuddet med begrænsninger kan beskrives i sin helhed. Der er ikke tale om et medie med begrænset plads og alle vilkår må fremgå af selve websitet. Som udgangspunkt skal alle vilkår derfor være oplyst sammen med selve bonustilbuddet. Det accepteres imidlertid, at der linkes til vilkårene i deres helhed i samme medie. Uanset, at der bliver linket til vilkårene i samme medie, er det dog en forudsætning, at tilbuddet ved den første præsentation (på spiludbyderens egen hjemmeside) er beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele og begrænsninger, herunder at alle væsentlige vilkår fremgår af den første præsentation af bonustilbuddet på websitet. Teksten skal være udformet, så forbrugeren reelt har mulighed for at læse denne, og fokus må ikke fjernes fra de væsentlige vilkår. Det aktive link skal være direkte til vilkårene, dvs. kun ét klik væk. Det vil derfor ikke være tilstrækkeligt at linke til den generelle hjemmeside eller at spilleren skal igennem flere skærmbilleder for at finde tilbuddets vilkår. Ved brug af aktive link skal det fremgå, at det pågældende link sker direkte til vilkårene på vedkommende virksomheds hjemmeside. Få 1000 kr. i velkomstbonus! Indbetal 100 kr. eller mere og modtag 100 % bonus op til max kr. Gælder kun for følgende spil: [ ]. Der gælder et omsætningskrav på [10] gange til minimum odds [1,7]. Tidsmæssig begrænsning på [60] dage fra bonussen modtages. Regler og øvrige vilkår gælder. Læs dem her [direkte link]. (Medie) (Bemærkninger) (Eksempel på formulering)

10 Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus 9 Trykte medier, f.eks. annoncer i aviser og blade Er der tale om annoncer m.v., herunder helsides annoncer, kan tilbuddet med vilkår beskrives i sin helhed. Der er ikke tale om et medie med begrænset plads og alle vilkår skal fremgå af selve annoncen. Hvis der er tale om mindre annoncer, accepteres en mindre detaljeringsgrad. Det er dog en forudsætning, at budskabet i bonustilbuddet stadig fremstår klart, loyalt og afbalanceret. 100 % indbetalingsbonus! Dette tilbud er gældende for nye spillere. Du skal være 18 år for at spille hos os. Bonuskampagnen løber i perioden [periodeangivelse]. Tilbuddet er gældende for den allerførste indbetaling, og vil blive matchet med 100 % bonus op til 2000 kr. Kreditering af bonus sker til din spilkonto indenfor 3 dage fra din første indbetaling. Al bonus skal omsættes mindst [3] gange til minimum odds [1,7] på sportsvæddemål, før udbetaling eller overførsel til andre produkter kan ske. Du har en frist på [60] dage, fra den dag du modtager bonus, til at opfylde de nødvendige omsætningskrav. Der kan læses mere om tilbuddet, regler og vilkår på vores hjemmeside, [www.].

11 Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus 10 Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et fair, velreguleret og gennemsigtigt spilmarked i Danmark. Danish Gambling Authority Havneholmen 25, 7.sal DK København V Tel Mail Web

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere