Klima. KørGrønt kurser. Seminar flom- og skredutsatte områder. Nyt mål for CO 2 -reduktion 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima. KørGrønt kurser. Seminar flom- og skredutsatte områder. Nyt mål for CO 2 -reduktion 2012"

Transkript

1 CSR-nyhedsbrev nr. 1 Juni 2012

2 Klima KørGrønt kurser Medarbejdere på Grundfos har som led i et pilotprojekt fået tilbudt køretekniske og KørGrønt kurser. Det er Pris & Produkt Erhverv der i samarbejde med FDM tilbyder kurset som et forsøg. Nyt mål for CO 2 -reduktion 2012 Med CO 2 kvoter på flyreiser og kvartalsvis rapportering til forretningsområdene oppnådde Tryg det ambisiøse reduksjonsmålet på 20% i Målet er en ytterligere 5% reduksjon i 2012 slik at vi samlet har redusert CO 2 utslipp pga. flyreiser med 25% sammenlignet med Seminar flom- og skredutsatte områder I samarbeid med Tromsø kommune, fylkesmannen i Troms og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter Tryg fokus på vær- og klimasårbarhet i regionen. Startskuddet var et NVE seminar om arealbruk i flom- og skredutsatte områder 19. og 20. mars. Videre planlegges workshop med kommunene for å styrke kunnskapsgrunnlaget og formidle konkrete planleggingsog kartverktøy for å redusere lokal sårbarhet. 2 CSR-nyhedsbrev nr. 1 juni 2012 Tryg A/S

3 Forebyggelse Større fokus på flersproglige Natteravne Etter en vinter med fokus på utrygghet i Oslo og med dertil stort fokus på viktigheten av Natteravnene arrangerer Tryg i april en lokal Natteravnsamling i Oslo. Fokus for samlingen er rekruttering av flerspråklige ravner og motivasjon til økt frivillighet. Politi, Røde Kors, lokale grupper og Natteravnrådet deltar med innlegg. I januar sendte Tryg ut elektronisk kundebrev til privatkunder hvor vi oppfordret de til å gå natteravn under slogan trygghet i det nye året. Tilbud om gratis termografering Tryg vil gøre en ekstra indsats for at mindske antallet af brande i landbruget. Kunderne tilbydes gratis termografering af el-tavler for at afsløre fejl, og som et andet initiativ tilbydes de brandsporing i fx motorer i mejetærskere. Et pilotforsøg har vist, at der er fejl i 10% af eltavlerne. Uddeling af tryghedspakker for hytte-folket For 4. året på rad gjennomførte Tryg påskekampanje med fokus på brannsikkerhet på hytten. I samarbeid med lokalt brannvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ble trygghetspakker utdelt til hyttefolket. I pakken var det informasjon om brannsikkerhet, batteri til røykvarsleren og yatzyblokk med terninger. Typiske hyttekommuner både på fjellet og ved sjøen var blinket ut for kampanjefremstøtet. 60 år med Trygs livbøjer I 2012 er det 60 år siden de første Vesta-bøyene, eller Tryg-bøyene som de heter nå, ble hengt opp på kaier og naust den gang på Vestlandet. Nå henger det livbøyer rundt omkring langs kysten, ved innsjøer, elver, vann og svømmehaller over hele landet. 60 året har blitt markert med vårturne med Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes. Nye bøyeoverrekkelser ble foretatt til både havnevesen og ordførere underveis og flere Tryg kontor og franchiser deltok i markeringen. I Trondheim inviterte Bedrift/Næringsliv med seg kunder på felles frokost når Hurigruten la til kai og deltok på bøyeoverrekkelsen med ordfører Rita Ottervik. Nyt samarbejde med PKF med fokus på barn og unge Sammen med vår største kunde Utdanningsforbundet har Tryg inngått et samarbeid med Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum. Samarbeidet har fokus på barn og unges oppvekstvilkår og tverretatlig forebygging både i skole og lokalsamfunnet. 13. og 14. mars arrangerte vi en nasjonal forebyggerkonferanse på Gardermoen for politifolk fra hele landet. Her var forebygging i lys av 22. juli et hovedtema med vekt på viktigheten av tidlig intervensjon. Ny håndbog om undgå skader Tryg har udgivet håndbogen Undgå skader som i en overskuelig form samler gode råd til at forebygge forskellige skadetyper. Håndbogen uddeles i første omgang til kunderne via taksatorer i Danmark. Donation af Trygvesta tøj og udstyr Vi har doneret det store lager af tøj, brandslukningsudstyr mv., med vores gamle Tryg-Vesta logo på, til Dansk Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, og Folkekirken Nødhjælp. På den måde kommer det forhåbentlig mange mennesker rundt om i verden til gavn, og vi er samtidig en udgift mindre. Tryg A/S CSR-nyhedsbrev nr. 1 juni

4 Inklusion Ny temapakke om inklusion Fra maj-måned introduceres en ny temapakke med fokus på Tryg en mangfoldig arbejdsplads. Tema pakken består af en række slides og en manual, der skal klæde Trygs ledere på til tænke og lede mere mangfoldigt og undgå diskrimination i forbindelse med ansættelse, forfremmelse og afskedigelse. Pakken suppleres med en film om samme titel, som kommer til at ligge på Tryg.com. Pakken blev præsenteret for divisionsrådgivere i Privat den 25. april, Business Partners den 30. april og en test blev gennemført i Privat/ outbound i Lyngby i maj. Workshop om Trygs produkter til nye målgrupper Som en del av prosjektet Mangfold i kundeopplevelsen arran gerte Tryg i februar i samarbeid med Arkitekturog design høyskolen i Oslo 3 workshops for å utforske kundebehov hos utvalgte minoritetsgrupper. Det ble gjennomført en workshop med målgruppen norsk-pakistanere og en workshop med polske arbeidsinnvandrere. Tredje workshop var intern i Tryg med fokus på egne tjenester og produkter i lys av målgruppenes ulike behov og preferanser. Prosjektet inngår som en del av Trygs samarbeid med Senter for tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole. Tryg bedst placerede virksomhed i den finansielle sektor Tryg er placeret som nr. 66 ud af 261 organisationer og arbejdspladser på ranglisten over virksomheder,som danskerne gerne vil arbejde i. Tryg er den bedst placerede virksomhed i den finansielle sektor. Det generelle billede er, at jo billigere og jo mere usunde produkter, virksomheden handler med, des mindre stolte vil danskerne være af at arbejde der. 4 CSR-nyhedsbrev nr. 1 juni 2012 Tryg A/S

5 I Tryg tager vi vores samfundsansvar alvorligt. Med fokus på klima, forebyggelse, inklusion og trivsel gør vi en aktiv indsats for at skabe et tryggere samfund i hele Norden. Både for vores kunder og samarbejdspartnere og for vores medarbejdere. Læs mere om Trygs CSR-aktiviteter på tryg.com I Tryg tager vi vores samfundsansvar alvorligt. Med fokus på klima, forebyggelse, inklusion og trivsel gør vi en aktiv indsats for at skabe et tryggere samfund i hele Norden. Både for vores kunder og samarbejdspartnere og vores medarbejdere. Læs mere om Trygs CSR-aktiviteter på tryg.dk Trygs Miljøforsikring sikrer virksomheden i tilfælde af miljøskader. Vi afklarer, om I er ansvarlige for skaden og i så fald, hvad den skal opgøres til. Vi træder til, hvis I får et uberettiget krav og/eller påbud. Trivsel Fat om finanserne I Ungdomsbyen har vi haft 46 klasser og deres lærere gennem kurset Fat om finanserne, hvor vi sammen med Nordea underviser eleverne i forsikring og privatøkonomi. Fra Tryg deltager i alt 35 instruktører, der kommer fra alle områder i organisationen. Minister for børn og undervisning Christine Antorini kom på besøg i marts og så en klasse i gang med spillet. Se artiklen på ASK Branding af produkter og CSR Vi kørte i slutningen af 2011 og 1. kvartal 2012 en række print annoncer, hvor vi koblede vores produkter sammen med CSR indsatsen: Skal vi sammen gøre en forskel? koblede vores indsats for CO 2 reduktion sammen med en 40 % billigere forsikring til elbiler, i Børsens tillæg om CSR oktober-december 2011, Mandag Morgen, sær udgave og Business Traveller, januar. Skal vi sammen gøre en forskel? Vi ved godt, at det er et stort ansvar. Samfundet. Og klimaet. Men vi tror på, at alle virksomheder kan gøre en forskel. I Tryg gør vi, hvad vi kan for at bidrage til mere tryghed og trivsel i samfundet. Og vi er overbeviste om, at forebyggelse er vejen frem. Også når det gælder klima-forandringer. Derfor bakker vi op om bæredygtig transport. For eksempel har vi gjort forsikring af elbiler 40% billigere. Med en forsikring hos Tryg er vi sammen om at gøre en forskel. Skal vi tage dit ansvar for miljøet? satte fokus på vores miljøforsikring til erhvervskunder, i Berlingske tillæg om risk management, 9. februar. Kan din virksomhed klare klimaet? promoverede vores Klimarapport, der bidrager til skadeforebyggelse hos vores industrikunder, i Børsens tillæg om CSR, 28. marts. Kan din virksomhed klare klimaet? De senere års storme og skybrud har ført til mange skader for danske virksomheder. De skader vil vi naturligvis gerne forsikre dig imod, men vi vil allerhelst hjælpe med at forebygge, at de overhovedet sker. Derfor tilbyder vi alle vores kunder rådgivning om håndtering af klimarisici. Vi kalder det en Tryg Klimarapport. Med den i hånden er du bedre rustet mod klimarelaterede skader. Skal vi tage dit ansvar for miljøet? Vi har alle et ansvar for miljøet. Men ved du, at miljøskadeloven har givet din virksomhed et udvidet ansvar? Ved en miljøskade på levesteder eller arter er det fx ikke længere nok at fjerne forureningen. Nu skal levestedet også retableres og/eller arten genudsættes. Tryg har udviklet en miljøforsikring, der sikrer hurtig, professionel hjælp og rådgivning til din virksomhed, hvis uheldet er ude. Ring til Thomas M. Poulsen på eller læs mere på tryg.dk/miljo Ring til Lars Aagaard på tlf og hør mere om Tryg Klimarapport Tryg A/S CSR-nyhedsbrev nr. 1 juni

6 Kommunikation af CSR Der har været stor opmærksomhed omkring Trygs fokus og arbejde med CSR. Det er blevet til 15 oplæg med samlet 708 deltagere i perioden 1. januar-1. juni Oplæg Dato Antal deltagere CSR i Tryg Deloitte 30. januar, 60 deltagere (BKO) Stress dig glad O.N.E. københavn og O.N.E. midtsjælland 3. februar 150 deltagere (BKO) Mobility Management Øresund, paneldebat 8. februar 40 deltagere (BKO) HM Skåne og Formel M Menneskerettigheder og virksomhedsansvar 17. februar, 25 deltagere (BKO) Copenhagen Business School Samfunnansvar og klima i bransjeregi 23. februar 25 deltakere (TAS) Bergen Finans- og Forsikringsforening Seminar om Arealbruk i flom Klimaendringer og økt 19. og 20. marts 105 deltakere ekstremvær forsikringsbar risiko og skredutsatte områder 23 kommuner (TAS) Tromsø Workshop om Arbejdsgivers perspektiv på ansættelse 27. marts 15 deltagere Institut for blinde og svagtseende (BKO og Lars Kjær Hansen/HR) Workshop om CV skrivning og jobinterview 30. marts 12 deltagere (Natashja Janiak O.N.E. Midtsjælland Laursen og Anders Endahl/Privat) CSR in Tryg 18. april 22 deltagere (BKO, Peter Belling emba Finland og Hamad Raza/Strategi) Praktikant i Tryg 20. april 30 deltagere (BKO, Morten Professionshøjskolen Metropol. Se artiklen på ASK Andersson og Daniel/skade) Seminar for Natteravnene Oslo 21. april 40 deltakere (TAS, CKS) Åbent hus: Karrieredag for jobsøgende med handicap 24. april 60 deltagere (BKO, Annette Se artiklen på ASK og i Ballerup Bladet, uge 18, 2012 Delpierre/Alarmen, Kim Styltsvig og May Al-Hawi/domicil) Mangfoldighed i Tryg om Rejsen Rotary Langlinie 24. april 25 deltagere (BKO) Mobility Management i Tryg Allerød Kommune 21. maj 12 deltagere (BKO) Kom frem smarte veje til mindre trængsel Dansk Erhverv, Formel M 23. maj 87 deltagere (BKO) Kontaktinformation Besøg også tryg.com/dk CSR chef Birgitte Kofod Olsen (BKO) CSR rådgiver Tom Anders Stenbro (TAS) CSR projektkoordinator på Natteravnene NO Cathrine Kaarbo Skogstrand (CKS) CSR student Sara Hertig (SH) CSR-nyhedsbrev nr. 1 juni 2012 Tryg A/S

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar betaler sig 3 Hent inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR Rådgiver for beskæftigelsesministeren VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed

Læs mere

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16, 12.09.2003 God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning Danskere, der søger råd om forsikring hos forsikringsselskaber eller via andre salgskanaler, har fået

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING

2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING 2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING September 2011 Kort beskrivelse af udvalgte resultater Umiddelbart var visionen ambitiøs, opgaven svær, men Østerbros borgere og erhvervsliv var parate. Hele Østerbro har

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere