nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd

2

3 INDHOLD 6 6 ÅRETS IEC MØDE i Rumænien 9 NY CHEF på IBZ Schloss Gimborn 11 KYRSUSGEBYR PÅ GIMBORN betales nu af IPA 12 GENERALFORSAMLINGER TURLEDERE 13 SIDNEY AUSTRALIA friendship week 15 FORELØBIG PROGRAM FOR IPA Sektion Danmarks 50 års jubilæum 16 1ST INTERNATIONAL YOUNG POLICE OFFICERS seminar in the Netherlands 21 KONSTRUKTIVT HB møde i Odense 22 PÅ PATRULJE i Phoenix 25 INTERNATIONAL Jule- og Nytårshilsen LEGEBØRN med IPA i Djurs Sommerland 29 FLOT GESTUS fra IPA i København 30 RØDE MØLLE lukker som IPA hus 33 ADRESSELISTE for IPA husene 34 BRÜGGE - et ukendt rejsemål for mange 38 ET SMUT til Broderlandet 39 STUDIER i malt, humle og gær! 40 DYPPET I TJÆRE og kroppen delt 42 IPA-VENNER fra Budapest 42 FLYTTEMEDDELELSE UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mobil REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 1/2012 skal indsendes til redaktionssekretæren inden d. 27. januar 2012 FORSIDEBILLEDET Patriotisk velkomst ved IPAs reception i Edinburgh. IPA-nyt nr

4 4 IPA-nyt nr

5 Sig nærmer tiden... L E D E R Ja, Blichers indledende ord til Trækfuglene passer på mange måder godt på både IPA s venner og situationen i den danske sektion. De kommende to år bliver i sandhed år med turbo på! Som du vil kunne læse i bladet er flittige og entusiastiske IPA-venner i det nordsjællandske i fuld gang med at line op til et storslået arrangement i forbindelse med vores halvtredsårsjubilæum i IPA er jo en organisation, som lever i og i pagt med politiet; derfor har vi været nødt til at udsætte jubilæet, som egentlig er den 19. februar 2012, til efteråret på grund af EU-formandskabet. Dette vil med garanti ikke gøre fornøjelsen mindre, og jeg håber, at så mange som muligt vil deltage i festlighederne. Samtidig begynder vi på næsten én og samme tid opløbet og slutspurten til IEC 2013, der skal holdes i København. Efter indledende forhandlinger med videre kan vi så småt begynde at danne en projektorganisation, og det vil være ganske sikkert, at der vil være brug for mange flittige IPA-hænder i denne forbindelse. I vil givet høre herom fra jeres lokale tillidsmænd i den kommende tid. Midt i al denne festivitas og praktik skal vi selvfølgelig ikke glemme at kigge videre fremad. Jeg er glad for at kunne sige, at vi på vores netop overståede hovedbestyrelsesmøde havde mange gode drøftelser om fremtiden for arbejdet i IPA både på nationalt og internationalt plan. Vores hovedmål er stadig at skabe en sund balance mellem det faglige og det sociale fællesskab i IPA, sådan at vi ikke alene fodrer vores sociale gen, men også har fokus på den faglighed, som i høj grad knytter os sammen. Du vil kunne læse om vores drøftelser på mødet i dette blad, og det er mit håb, at den debat, vi har haft, også vil kunne sprede sig ud lokalt. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle IPA-medlemmer og deres familie for et godt Vi har endnu en gang i 2011 bevist, at vi er en levedygtig organisation, der trods krise, et stadigt stigende antal tilbud til fritiden med videre, formår at øge vores medlemstal. SERVO PER AMIKECO Michael Boolsen Præsident IPA-nyt nr

6 Den danske delegation. Festligt, når de mange uniformer vises frem. 1. vicepræsident, Jan Richter Henriksen deltog for første gang som observatør i et IEC møde og skriver her om sine betragtninger. Jeg fik lidt uventet tilbudt at deltage i mødet, og var ikke sen til at sige ja tak, set i lyset af at Sektion Danmark i 2013 har ansvaret for det næste IEC møde. Det første som slog mig, var det enestående arbejde der sker op til et møde. Det er et kæmpe apparat, som skal fungere op til og under et møde. Der er en logistik med rigtig mange detaljer, og rigtig mange frivillige hænder skal der til, for at mødedeltagere og ledsagere skal føle at det klapper. En stor ros til de frivillige hjælpere. Jeg ser frem til, at vi også til vores møde i 2013 vil kunne trække på Jer. Det 37. IEC møde var henlagt til Bukarest, hvor vi alle skulle bo på RIN Grand Hotel. Hotellet har værelser, 5 restauranter og 45 konferencerum, hvilket gjorde, at vi også kunne benytte stedet til selve konferencen. Det var også muligt at benytte hotellets andre faciliteter. Skulle læseren have lyst til at kigge nærmere på hotellet kan det findes via hjemmesiden Inden mødestart var alle deltagere inviteret til den officielle åbning, som foregik i C A Rosetti Hall i Parliament House det blev bygget under Nicolae Ceausescu et kæmpe bygningsværk, som kun overgås af Pentagon. Efter åbningen blev der ved et monument for Den Ukendte Soldat nedlagt kranse, og her var der mulighed for gruppefoto. Selve mødet blev afviklet på hotellet. Den Internationale IPA præsident, Michael Odysseos ledte mødet på sin egen måde, og det er kun PEB og præsidenterne som har taleret, med mindre Michael Odysseos giver tilladelse hertil. Der var tolke, så det var muligt at følge med på engelsk, tysk, spansk, russisk og fransk. Så på med headsættet og indstil på den rigtige kanal. Der var deltagelse fra 57 medlemslande, og det var pudsigt at fornemme, at der i en venskabsorganisation er så meget politik. Dagsordenen var på 23 punkter, og diskussionslysten var svingende. Heldigvis var der indlagt et gruppemøde, hvor landene i mindre grupper redegjorde for de løsninger man benyttede som kommunikation til medlemmerne. Det var et godt afbræk. Der var præsentationer af de kommende arrangementer, hvilket blev gjort på forskellig vis, lige fra filmklip, powerpoint til tale. Der var brugt forskellige virkemidler for at sælge varen. Israel gennemgik, hvad de har planlagt til verdenskongressen næste år et møde, der indholdsmæssigt svarer til vores landsmøde. De havde stort set tænkt på alt, men vores præsident fik spurgt, om de også havde tænkt på et program for Young Police Officers. De havde svært ved at acceptere, at de tilsyneladende ikke havde tænkt på dette, så nu må vi se. Der er planlagt venskabsuge i forlængelse af kongressen. I 2014 skal IEC mødet foregå i Potsdam i Tyskland, og i 2015 skal verdenskongressen foregå på Cypern. Årets IEC møde 6 IPA-nyt nr

7 Den internationale præsident på podiet. Som nyt medlemsland blev Macao hyldet på bedste vis. Og flere lande arbejder på at blive optaget som medlemslande, blandt andet lande i Sydamerika og Afrika. Men mange har store politiske problemer, som ikke er forenelige med IPAs holdninger. Tyrkiet havde fremlagt et forslag om ændring af lovene vedrørende begrænsning af den periode den internationale bestyrelse kan bestride en post. Men det kunne ikke behandles på dette møde, da lovændringer kun kunne ske på verdenskongressen. Den internationale hjemmeside er under kraftig forandring, og den nye webmaster Andrea Quattrini præsenterede siden, som findes på Den er et besøg værd, og giver en vifte af muligheder, herunder hvad der sker af arrangementer rundt i hele verden samt f.eks. hvad der findes af IPA huse. Mødet var, som møder nu en gang er, og det er i den henseende ligegyldigt, hvor i verden det foregår. Det, som sker mellem og efter møderne, er også i dette forum en vigtig del. Der bliver kommunikeret på kryds og tværs af landegrænser, og jeg fik mange tilkendegivelser fra udenlandske IPA-venner som havde mødt danske IPA-venner. Der var mange, som med glæde erindrede vores tur Danmark Rundt, og mange så frem til at deltage i både jubilæet og i venskabsturen i forlængelse af IEC mødet i Der blev uddelt mange pins, visitkort osv. Ud over mødet var der fra arrangørernes side planlagt en guidet tur lørdag formiddag i Bukarest. Vi kørte først til Parlamentet, hvor vi modtog en rundvisning i en lille del af dette imponerende bygningsværk. 200 arkitekter og håndværkere har bygget dette monument. Vi kom dertil via en 4 km lang og 120 m bred boulevard med springvand og fontæner. Indvendigt var der marmor, krystal og træ. Det giver tanker om et undertrykt folk, men fornuftigt nok har de efter Ceausescu brugt dette bygningsværk, i stedet for at rive det ned. Efter rundvisningen gik turen rundt i byen, hvor vi fik set ambassader, museer og gjorde stop blandt andet ved triumfbuen. Vi standsede også på revolutionspladsen, hvor diktatoren Ceausescu den 22. december 1989 talte til befolkningen, men ikke kunne skabe ro. Han flygtede derefter i en helikopter, men blev fanget og henrettet den 25. december Turen rundt i byen henledte tankerne på det, som rumænerne har været igennem. De er i færd med at genopbygge landet. Rumænien blev optaget i IPA i 1996 efter de via den græske sektion siden 1992 var blevet guidet. I dag er der ca IPA medlemmer i Rumænien. Lørdag aften var en festaften, hvor de fine uniformer og gallakjolerne blev vist frem. Desværre for generalsekretæren kunne han ikke nå at deltage, da han skulle med et fly lørdag eftermiddag. Og præsident Michael Boolsen og jeg havde også en rolig og kort aften, fordi vi skulle forlade hoteller kl og med et tidligt fly. Men det må have været en god fest, for ikke alle havde fundet deres værelser, da vi forlod hotellet. Det fantastiske parlament. i Rumænien IPA-nyt nr

8 8 IPA-nyt nr

9 IBZ Schloss Gimborn. Ny chef på IBZ Schloss Gimborn De imponerende faner i slotsparken. AF Bent Frandsen, der repræsenterede IPA Sektion Danmark ved generalforsamlingen på Gimborn den 22. oktober. Generalforsamlingen i år var noget særligt, idet vi skulle tage afsked med Schloss Gimborn s direktør gennem 31 år, Klaus-Ulrich Nieder og samtidig tiltrådte den nye direktør, Gabriele Bischoff. Som det efterhånden er blevet en tradition afholdtes generalforsamlingen på det nærliggende Schlosshotel. Det var utroligt flot vejr med frost om morgenen og solskin op ad dagen, men koldt. Den første time gik med afsked og velkomst. Mange sektioner og medlemmer medbragte gaver, og det var en meget rørt Klaus- Ulrich Nieder, vi tog afsked med. Efterfølgende holdt han en meget fin takketale. Klaus-Ulrich skal tiltræde en stilling i Bonn som direktør for en landsdækkende institution indenfor europæisk borgerlig uddannelse. Den nye direktør præsenterede sig selv og kom med bud på, hvilke ønsker hun har for fremtiden. Gabriele Bischoff er 48 år og har en universitetseksamen i undervisning. Hun kan tilføre Gimborn en stor personlig og professionel erfaring bl.a. indenfor systemrådgivning, familie terapi, social ledelse og HR-udvikling. Selve generalforsamlingen forløb stille og roligt med 13 punkter på dagsordenen. IPA Danmark havde den 8. oktober 2011 afholdt HB II møde i Odense, og ved mødet blev det besluttet at 2. vicepræsident, Bjarne Davidsen overfor ledelsen af Schloss Gimborn skulle på- pege, at der var problemer med at sende deltagere til de enkelte seminarer, når udmelding af kursusindhold blev udsendt så sent ofte kun ca. 4 uger inden seminarets afholdelse. Overskriften på de udbudte seminarer er ganske kortfattet, og fortæller ikke, hvad de enkelte kurser omfatter. Når man modtager selve kursusindholdet og navnene på foredragsholderne, skal der være tid til at søge frihed o.s.v., ligesom det er væsentligt, at man kan præsentere kursusindholdet for sit tjenestested. Bjarne havde udfærdiget en skrivelse til Schloss Gimborn Vorstand omkring emnet. Allerede fredag aften mødte jeg formanden for Schloss Gimborn, Peter Nevels og forespurgte, om han havde set skrivelsen fra Bjarne Davidsen. Peter Nevels oplyste, at han havde fået skrivelsen, der allerede havde været med på Vorstandstreffen. Der var enighed om, at det var noget, som der skulle gøres noget ved, og de ville tage initiativ til, at det allerede sker næste år. Det var et gennemgående problem, som han udtrykte det, både for os i Danmark, men også for andre medlemslande. Kollegerne havde svært ved at få fri til seminarer, som man ikke reelt kendte indholdet af. Under generalforsamlingen gjorde Peter Nevels opmærksom på den fremsendte skrivelse fra Danmark og takkede for den. Han oplyste, at forslaget var blevet vel modtaget, og at man allerede i 2012 vil forsøge at udsende informationer om kursernes indhold langt tidligere end før. Fra Danmark deltog Walther Dam Larsen og Kirsten, Lone Preisler, Erik Nielsen og Annemette, samt min hustru Rita og jeg. IPA-nyt nr

10 10 IPA-nyt nr

11 kursusgebyr på Gimborn betales nu af IPa! AF 2. vicepræsident Bjarne Davidsen. På hovedbestyrelsens møde i oktober fremsatte jeg et forslag til beslutning om ændring af tilskudsreglerne for deltagelse i kurser og seminarer på IBZ Schloss Gimborn. De hidtidige tilskudsregler var et resultat af en beslutning taget på et HB møde før 1995 og det gav mulighed for refusion af 60 % af deltagergebyret for IPAs medlemmer. Efter vedtagelse af mit forslag på HB i 2011 refunderes der nu 100 % af kursusudgiften for de medlemmer, der deltager i sådanne kurser. Kursusudgiften dækker også opholdet. Eventuelle ledsagere skal fortsat selv betale for deres deltagelse. Disse nye tilskudsregler gælder dog kun for kursusafgiften for kurser til ordinær pris, dvs. for 2012 op til 260,- EUR pr. ugekursus. Denne ændring er naturligvis motiveret af et ønske om at endnu flere vil blive inspireret til at prøve eller genopleve et kursusophold på Gimborn i fremtiden. Desuden har jeg på vegne af den danske sektion fremsat en opfordring til Gimborns kursusadministration. Det gik ud på at Gimborn skal søge at publisere kursusbeskrivelse, indhold og lærerkræfter noget tidligere, end det hidtil har været tilfældet. Når materialet først er tilgængeligt ca. 1 mdr. før kursusstart, er det vanskeligt, nærmest umuligt for tjenestegørende medlemmer at gennemføre en ordentlig og reel forberedelse til evt. deltagelse. Herunder ikke mindst frihed, ansøgning om tjenestefrihed, tilskud fra kredse/ lokalforeninger osv.osv. Kursusadministrationen er imødekommende og vil i fremtiden forsøge at udsende oplysningerne om kursernes indhold tidligere. EN appetitvækker! Her et udpluk af kurser i 2012 alle på både tysk og Engelsk: IPA 09 Police Missions concepts, objectives and experiences preparation and evaluation an instrument of development policy? Kursusgebyr 220,- EUR (IPA): 295,- EUR (Non-IPA). IPA 22 Organized Crime a challenge for police and jurisdiction in the era of globalization/ Seminar for unge politifolk op til 35 år. Her betaler IPA alle udgifter - henvendelse til 2. vicepræsident Kursusgebyr 260,- EUR (IPA): 330,- EUR (Non-IPA). IPA 23 Productpiracy an increasing threat to our wealth and Security prevention and repression as a task for Customs and Police Kursusgebyr 260,- EUR (IPA): 330,- EUR (Non-IPA). IPA 26 Social unrest as a challenge for the Police in Europe Economic decline and imperfect multicultural integration Kursusgebyr 260,- EUR (IPA): 330,- EUR (Non-IPA). IPA 36 Police and Human Rights police acting in democratic and constitutional societies challenges, problems and concepts (EN) Kursusgebyr 220,- EUR (IPA): 295,- EUR (Non-IPA). Se tilmeldingsprocedure m.v. og tilmeld dig på =>Medlemsinfo=>kurser. IPA-nyt nr

12 Generalforsamlinger 2012 Generalforsamling i IPA Kreds 5, Syd- og Sønderjylland Afholdes torsdag den 23. februar 2012 kl i IPA Center Esbjerg, Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg. Alle medlemmer er velkomne. Dagsorden ifølge vedtægterne. På bestyrelsens vegne Bent Frandsen, kredsformand. Generalforsamling i lokalforeningen IPA København Afholdes torsdag den 26. januar 2012 kl i kantinen på Station City. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af fuldmagter. 3) Formandens beretning. 4) Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent. 5) Indkomne forslag. 6) Foreningens fremtidige virke. 7) Valg af formand, fire bestyrelsesmedlemmer, regnskabskontrollanter og suppleanter. 8) Eventuelt. Alle lokalforeningens medlemmer er velkomne. Bent B. Sørensen, formand. Generalforsamling i IPA Kreds 11, København Afholdes torsdag den 26. januar 2012 kl. ca. 17:00 i Kantinen på Station City - i forlængelse af Lokalforening Københavns generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af fuldmagter. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning. 5. IPA Arresøhus. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg jf Fastsættelse af tilskud til lokalforeningerne. 9. Eventuelt. Alle kredsforeningens medlemmer er velkomne. Ønsker du at deltage i den efterfølgende spisning skal tilmelding ske til IPA Lokalforening København eller eller tlf. på senest fredag den 20. januar Carsten Holk, formand. Turledere IPA har behov for flere nye voksne turledere ved afviklingen af de årlige ungdomsture. Turene i 2012 er som sidste år samt en Nordisk Camp: Sommerlejr i IPA Center Esbjerg fra 1. til 7. juli 2012 for de 9-12 årige. Sejltur rundt i det sydfynske øhav fra 22. til 28. juli 2012 for de årige. Aktivitetstur i Tjekkiet fra 1. til 7. juli 2012 for de årige. Nordisk Camp i Fredericia fra 5. til 11. august 2012 for årige. Fra turledernes side forventer IPA almindelig god ansvarlighed, sund fornuft, almindelig organisationstalent, lyst til at være sammen med de unge, og gode samarbejdsevner i relation til de andre turledere. IPA forsøger at sammensætte holdet således, at der altid er rutinerede kræfter med på turene, så din erfaring på området behø- ver ikke at være i top bare din motivation er det. På sejlturen er der to faste personaler, kendskab til sejlads betyder derfor ikke så meget. Den nordiske camp bliver afviklet med Fredericia som base og med fem unge og en leder fra hvert af de nordiske lande. Jobbet som turleder er ganske ulønnet, idet turen og oplevelserne med de unge, de andre turledere samt rejseselskaber m.v. beriger og giver inspiration i den travle hverdag. Som turleder betaler du naturligvis ikke for turen, og du har fortrinsret til i rimeligt omfang og mod betaling at lade egne børn, der opfylder betingelserne, deltage på den tur, hvor du er leder. Er du interesseret i at være turleder i 2012, så send snarest ansøgning til Søren Dam Mortensen, KTC-Syd via ipa-dk.dk. Du er også velkommen til at ringe på tlf for nærmere oplysninger. Inden udgangen af januar bliver det afgjort, hvem der skal med på turene som leder, og alle får svar. 12 IPA-nyt nr

13 GENERalfORSaMlING I IPa-kluB frederiksberg Afholdes fredag den 20. januar 2012 i IPa-lokalet på frederiksberg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle klubbens medlemmer er velkomne. Finn Jensen, formand. GENERalfORSaMlING I IPa arresøhus Afholdes mandag den 16. januar 2012 kl i IPA-huset, Arresødalsvej 101, 3300 frederiksværk. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Godkendelse af fuldmagter. 4. Formandens beretning. 5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af kasserer, to revisorer og en revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Et medlem kan kun medbringe en fuldmagt fra navngivet medlem. Den skal være dateret og højst 2 uger gammel. Alle er velkomne, men kun IPA-medlemmer i politikredsene København, Københavns Vestegn, Nordsjælland og Køge/Roskilde fra Midtog Vestsjælland kan stemme. Ønsker du at deltage i den efterfølgende spisning, skal tilmelding ske til Aage Poulsen, eller tlf Bent Sørensen, bestyrelsesformand. Sidney australia friendship Week fra den 7. til den 14. oktober 2012 Charles Buttrose fra Sidney, der tidligere har besøgt lokalforeningen i København, inviterer IPAs medlemmer til venskabsuge med et rigtigt spændende program med Cruise in the Famous Harbour, ture til en række udvalgte attraktioner i og omkring Sidney, besøg hos politiet med præsentation af udstyr og arbejdsvilkår, samt socialt samvær med IPA-vennerne down under. Du kan se mere om det udførlige program ved opslag på og følge linket til Sidney Friendship Week IPA-nyt nr

14 14 IPA-nyt nr

15 Foreløbig program for IPa Sektion 50 danmarks års jubilæum Foreningen blev stiftet den 19. februar 1962, men for at undgå sammenfald med EU s formandskab, har vi valgt at fejre jubilæet i dagene fra onsdag den 19. september til søndag den 23. september Basen for jubilæet er LO-skolen i Helsingør. Programmet lægges på IPAs hjemmeside, og vil løbende blive opdateret. Deltagerprisen forventes at fremgå af hjemmesiden før årsskiftet. Vi opfordre derfor medlemmerne til at holde sig ajourført på hjemmesiden. Programmet onsdag den 19. SEPtEmbEr Modtagelse og velkomst på LO-skolen i løbet af dagen. Aftenspisningen foregår i Helsingør eller omegn. torsdag den 20. SEPtEmbEr Københavnerdag med Havnerundfart, Tivolibesøg, spisning på Rio Bravo. fredag den 21. SEPtEmbEr Besøg på Vikingeskibsmuseet. Via Fredensborg til Kronborg slot, hvor der er reception. Festbuffet på LO-Skolen lørdag den 22. SEPtEmbEr UHB-mødet fra kl Ledsagerne på tur kl Der køres i 2 busser til København. Efter frokost: Havnerundfart efter ønske. En bus kører til Louisiana. Den anden bus kører til LO-skolen efter havnerundfarten. Ledsagerne er tilbage kl på LO-skolen, hvor der er kaffe. Festmiddag. SøNdAG den 23. SEPtEmbEr Hjemrejse. Vi håber rigtigt mange medlemmer vil være med til at fejre foreningens jubilæumsfest. Festudvalget. IPA-nyt nr

16 Henrik Vising, Kees Sal og Henrik Revsbech. Kees Sal, der er medlem af IPAs internationale professionelle commission, betegnede på IEC-mødet i Rumænien seminaret i Holland som en overvældende succes med et stort fagligt udbytte. Fra Danmark deltog pb.erne Henrik Vissing og Henrik Revsbech, som var udvalgt efter indstilling og lodtrækning. De danske deltagere fortæller her om deres oplevelser. Spændte stod vi søndag den 28. august i Billund Lufthavn og ventede på at stige ombord på flyveren til Amsterdam. Vi snakkede om alle de ting, vi havde glemt at pakke, men blev enige om at den næste uge nok skulle blive ganske god alligevel. Vi landede i Schiphol Lufthavn i Amsterdam først på aftenen efter en times flyvning, og her mødte vi Orlando fra lufthavnspolitiet. Han kørte os til Flådebasen midt i Amsterdam, hvor vi skulle overnatte den næste uges tid. Vi ankom som de sidste sammen med den norske og de maltesiske deltagere. Resten af selskabet sad på en flydende kinesisk restaurant og ventede på os. Vi fik udleveret et program for resten af ugen. De næste fire dage var der arrangeret foredrag og oplevelser fra kl om morgenen til 2200 om aftenen. Men vi skyndte os over til restauranten, hvor de andre var godt i gang med nudler og frølår. Der blev også tid til en øl på en af de lokale barer, inden vi hoppede i seng med det pakkede program i vente. Mandag regnede det, da vi kørte til den officielle åbning af seminaret på Politiskolen i Amsterdam. Der blev budt velkommen, og vi fik hilst på Kees Sal, præsidenten for IPA Holland, der gennem de sidste tre år havde arbejdet på at forberede netop dette seminar. Der blev snakket landene imellem og taget billeder de næste tre timer. Billeder til officielt brug og billeder til erindring om turen. Efter åbningsceremonien på Politiskolen, gik turen til Den Haag, hvor vi skulle besøge Den Internationale Domstol. Inden vi nåede domstolen svingede bussen ind forbi politiets vagtcentral i 16 IPA-nyt nr

17 1st International young Police Officers Seminar in the Netherlands Haag, så vi kunne se hvordan den så ud. Holland er opdelt i større politiregioner end Danmark, og vagtcentralen var som følge heraf også noget større. I Holland er brandvæsenet også en del af vagtcentralen, så alle enheder bliver styret fra samme sted. Domstolen nåede vi en times tid senere. Der blev vist rundt i det fantastiske Fredspalads og forklaret, hvordan de fleste lande havde haft indflydelse på udsmykningen af paladset, dels i form af sten- og træmaterialer, og dels den megen kunst der fandtes i bygningen. Guiden oplyste, at de 15 dommere, som Den Internationale Domstol består af, sidder en periode på 9 år ad gangen. De behandler både krigsforbrydelser og uenigheder imellem lande. Domstolens afgørelser bliver normalt respekteret af verdens- landene, men der var eksempler på lan- de, der ikke ville rette sig efter en afgø- relse. Efter besøget i Den In- ternationale Domstol blev der taget gruppebilleder foran fredspaladset. Efterfølgende kørte gruppen til strandpromenaden i Haag, hvor der var spisning og taler resten af aftenen. EtNICItEt OG SEkSualItEt Tirsdag formiddag var vi tilbage på Politiskolen, hvor der skulle holdes oplæg om diversitet i politiet. 47 politifolk fra hele verden sad i deres respektive uniformer, drak lidt morgenkaffe og diskuterede verdenssituationen. Der var trods alt politifolk hele vejen fra Japan, New Zealand, Australien, Sri Lanka og Hong Kong, så der var jetlag og politiarbejde nok at snakke om. Kort efter ankom oplægsholderne, to uniformerede hollandske kolleger. Den ene, Jacqueline Kroek tog ordet og begyndte på sit oplæg om det at være homoseksuel og ansat ved politiet. Meget åbent fortalte hun de næste 20 min. om, hvordan deres netværk Pink in Blue består af ca. 10 % af den hollandske >> IPA-nyt nr

18 18 IPA-nyt nr

19 Pink in Blue og kolleger fra Surinam. Exstacyblander, opstillet på brandstationen. Smuglerbukser. Gruppen foran domstolen i Den Haag. politistyrke, og hvilke udfordringer de møder arbejdsmæssigt. Pink in Blue bliver af den homoseksuelle befolkning i Holland brugt, når de er ofre for hatecrimes. Her kan man som offer bede om at indgive sin anmeldelse til en fra gruppen, hvilket har vist positive resultater i anmeldelsesstatistikkerne. Førhen var der et enormt mørketal vedr. anmeldelser inde for hatecrimes. Bagefter supplerede hendes mandlige kollega med hans oplevelse af at være politielev og homoseksuel. Der blev klappet, stillet spørgsmål og spist kage, inden næste taler var klar. Denne gang var det repræsentanter fra netværket Surinam og de Nederlandske Antiller. Det handlede om, hvordan det var at være født og opvokset i en hollandsk koloni i Sydamerika og efterfølgende rejse til Holland og blive betjent. Det sidste oplæg var fra en lokal ghanesisk præst, der manede til samarbejde og dialog i belastede områder mellem beboere og politi. Tirsdagens foredrag gav os et indblik i, hvordan politiet i Holland matcher sammensætningen i befolkningen, både hvad angår etnicitet og seksualitet. Alsidig brandstation Onsdag var der som de øvrige dage morgenmad kl på flådebasen. Dagens program bød indledningsvist på en bustur til Brandstationen i Zaanstadt, hvor resten af dagen skulle tilbringes. Brandstationen, der var nybygget, fungerede ligeledes som undervisningssted for dele af politiuddannelsen. Blandt andet havde de en masse beslaglagte maskiner til fremstilling af ecstasypiller, der var sat op som et laboratorium. Der var også et fuldt ud funktionsdygtigt væksthus til hampplanter, så politieleverne vidste hvordan sådan noget ser ud, og hvad der skal bruges for at bygge det. Lokalerne bliver ligeledes brugt af de ransagningshold, der beskæftigede sig med narko. Laboratorierne var sat op med fiktive fælder, der afspejlede de realiteter politiet møder, når de ransager narkolaboratorier. Brandvæsnet foreviste en overtænding af et rum, imens vi stod i det. Narkohundeafdelingen foreviste den nyeste mode indenfor smuglerbukser, ligesom de viste hvordan deres hunde kan finde narko på et gerningssted dog ikke særligt overbevisende set i forhold til danske narkohunde. Herefter var det tid til kage og et par timers foredrag omkring syntetiske rusmidler og bekæmpelse af dette. Om aftenen blev vi kørt til KLPD i Driegenberg (svarende til rigspolitiets ungdomsforening, hvis en sådan fandtes), hvor der blev grillet, spist og drukket øl. Torsdag blev vi kørt til Schiphol lufthavn, hvor lufthavnspolitiet, de Koninklijke Marechaussee stod klar med underholdningen resten af dagen. Alene i Schiphol er der en politistyrke på ca mand, såkaldte Marechaussee, som sammenlignet med danske forhold er militærpolitiet. Men de har bemyndigelse overfor civile, primært i lufthavne samt ved grænsen. Der blev holdt oplæg om dokumentfalsk, og bombehundeførerne fortalte om deres arbejde. Om aftenen var der overraskelsesmiddag på en kanalbåd, hvor vi blev sejlet rundt i Amsterdams kanaler. Der blev sagt tak for en god uge, og der blev udvekslet souvenirs med Kees Sal som tak for et godt seminar. Efter middagen på kanalbåden slap IPA-Holland os ud i Amsterdams kulturberigede natteliv, ligesom som de foregående aftener. Fredag aften var der spisning med flere højtstående IPA medlemmer fra Holland, og efterfølgende blev der uddelt beviser for et veloverstået seminar. Det var en rigtig spændende uge med gode oplevelser. Vi mødte en masse kollegaer fra hele verden. Det kan kun anbefales, at dem der har mulighed for det, søger næste seminar for unge politifolk, som finder sted i 2013 i Australien. Tak til IPA Holland for et godt og vel tilrettelagt seminar, og tak til IPA Danmark fordi vi fik muligheden for deltagelse. IPA-nyt nr

20 20 IPA-nyt nr

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere