nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd

2

3 INDHOLD 6 6 ÅRETS IEC MØDE i Rumænien 9 NY CHEF på IBZ Schloss Gimborn 11 KYRSUSGEBYR PÅ GIMBORN betales nu af IPA 12 GENERALFORSAMLINGER TURLEDERE 13 SIDNEY AUSTRALIA friendship week 15 FORELØBIG PROGRAM FOR IPA Sektion Danmarks 50 års jubilæum 16 1ST INTERNATIONAL YOUNG POLICE OFFICERS seminar in the Netherlands 21 KONSTRUKTIVT HB møde i Odense 22 PÅ PATRULJE i Phoenix 25 INTERNATIONAL Jule- og Nytårshilsen LEGEBØRN med IPA i Djurs Sommerland 29 FLOT GESTUS fra IPA i København 30 RØDE MØLLE lukker som IPA hus 33 ADRESSELISTE for IPA husene 34 BRÜGGE - et ukendt rejsemål for mange 38 ET SMUT til Broderlandet 39 STUDIER i malt, humle og gær! 40 DYPPET I TJÆRE og kroppen delt 42 IPA-VENNER fra Budapest 42 FLYTTEMEDDELELSE UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mobil REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 1/2012 skal indsendes til redaktionssekretæren inden d. 27. januar 2012 FORSIDEBILLEDET Patriotisk velkomst ved IPAs reception i Edinburgh. IPA-nyt nr

4 4 IPA-nyt nr

5 Sig nærmer tiden... L E D E R Ja, Blichers indledende ord til Trækfuglene passer på mange måder godt på både IPA s venner og situationen i den danske sektion. De kommende to år bliver i sandhed år med turbo på! Som du vil kunne læse i bladet er flittige og entusiastiske IPA-venner i det nordsjællandske i fuld gang med at line op til et storslået arrangement i forbindelse med vores halvtredsårsjubilæum i IPA er jo en organisation, som lever i og i pagt med politiet; derfor har vi været nødt til at udsætte jubilæet, som egentlig er den 19. februar 2012, til efteråret på grund af EU-formandskabet. Dette vil med garanti ikke gøre fornøjelsen mindre, og jeg håber, at så mange som muligt vil deltage i festlighederne. Samtidig begynder vi på næsten én og samme tid opløbet og slutspurten til IEC 2013, der skal holdes i København. Efter indledende forhandlinger med videre kan vi så småt begynde at danne en projektorganisation, og det vil være ganske sikkert, at der vil være brug for mange flittige IPA-hænder i denne forbindelse. I vil givet høre herom fra jeres lokale tillidsmænd i den kommende tid. Midt i al denne festivitas og praktik skal vi selvfølgelig ikke glemme at kigge videre fremad. Jeg er glad for at kunne sige, at vi på vores netop overståede hovedbestyrelsesmøde havde mange gode drøftelser om fremtiden for arbejdet i IPA både på nationalt og internationalt plan. Vores hovedmål er stadig at skabe en sund balance mellem det faglige og det sociale fællesskab i IPA, sådan at vi ikke alene fodrer vores sociale gen, men også har fokus på den faglighed, som i høj grad knytter os sammen. Du vil kunne læse om vores drøftelser på mødet i dette blad, og det er mit håb, at den debat, vi har haft, også vil kunne sprede sig ud lokalt. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle IPA-medlemmer og deres familie for et godt Vi har endnu en gang i 2011 bevist, at vi er en levedygtig organisation, der trods krise, et stadigt stigende antal tilbud til fritiden med videre, formår at øge vores medlemstal. SERVO PER AMIKECO Michael Boolsen Præsident IPA-nyt nr

6 Den danske delegation. Festligt, når de mange uniformer vises frem. 1. vicepræsident, Jan Richter Henriksen deltog for første gang som observatør i et IEC møde og skriver her om sine betragtninger. Jeg fik lidt uventet tilbudt at deltage i mødet, og var ikke sen til at sige ja tak, set i lyset af at Sektion Danmark i 2013 har ansvaret for det næste IEC møde. Det første som slog mig, var det enestående arbejde der sker op til et møde. Det er et kæmpe apparat, som skal fungere op til og under et møde. Der er en logistik med rigtig mange detaljer, og rigtig mange frivillige hænder skal der til, for at mødedeltagere og ledsagere skal føle at det klapper. En stor ros til de frivillige hjælpere. Jeg ser frem til, at vi også til vores møde i 2013 vil kunne trække på Jer. Det 37. IEC møde var henlagt til Bukarest, hvor vi alle skulle bo på RIN Grand Hotel. Hotellet har værelser, 5 restauranter og 45 konferencerum, hvilket gjorde, at vi også kunne benytte stedet til selve konferencen. Det var også muligt at benytte hotellets andre faciliteter. Skulle læseren have lyst til at kigge nærmere på hotellet kan det findes via hjemmesiden Inden mødestart var alle deltagere inviteret til den officielle åbning, som foregik i C A Rosetti Hall i Parliament House det blev bygget under Nicolae Ceausescu et kæmpe bygningsværk, som kun overgås af Pentagon. Efter åbningen blev der ved et monument for Den Ukendte Soldat nedlagt kranse, og her var der mulighed for gruppefoto. Selve mødet blev afviklet på hotellet. Den Internationale IPA præsident, Michael Odysseos ledte mødet på sin egen måde, og det er kun PEB og præsidenterne som har taleret, med mindre Michael Odysseos giver tilladelse hertil. Der var tolke, så det var muligt at følge med på engelsk, tysk, spansk, russisk og fransk. Så på med headsættet og indstil på den rigtige kanal. Der var deltagelse fra 57 medlemslande, og det var pudsigt at fornemme, at der i en venskabsorganisation er så meget politik. Dagsordenen var på 23 punkter, og diskussionslysten var svingende. Heldigvis var der indlagt et gruppemøde, hvor landene i mindre grupper redegjorde for de løsninger man benyttede som kommunikation til medlemmerne. Det var et godt afbræk. Der var præsentationer af de kommende arrangementer, hvilket blev gjort på forskellig vis, lige fra filmklip, powerpoint til tale. Der var brugt forskellige virkemidler for at sælge varen. Israel gennemgik, hvad de har planlagt til verdenskongressen næste år et møde, der indholdsmæssigt svarer til vores landsmøde. De havde stort set tænkt på alt, men vores præsident fik spurgt, om de også havde tænkt på et program for Young Police Officers. De havde svært ved at acceptere, at de tilsyneladende ikke havde tænkt på dette, så nu må vi se. Der er planlagt venskabsuge i forlængelse af kongressen. I 2014 skal IEC mødet foregå i Potsdam i Tyskland, og i 2015 skal verdenskongressen foregå på Cypern. Årets IEC møde 6 IPA-nyt nr

7 Den internationale præsident på podiet. Som nyt medlemsland blev Macao hyldet på bedste vis. Og flere lande arbejder på at blive optaget som medlemslande, blandt andet lande i Sydamerika og Afrika. Men mange har store politiske problemer, som ikke er forenelige med IPAs holdninger. Tyrkiet havde fremlagt et forslag om ændring af lovene vedrørende begrænsning af den periode den internationale bestyrelse kan bestride en post. Men det kunne ikke behandles på dette møde, da lovændringer kun kunne ske på verdenskongressen. Den internationale hjemmeside er under kraftig forandring, og den nye webmaster Andrea Quattrini præsenterede siden, som findes på Den er et besøg værd, og giver en vifte af muligheder, herunder hvad der sker af arrangementer rundt i hele verden samt f.eks. hvad der findes af IPA huse. Mødet var, som møder nu en gang er, og det er i den henseende ligegyldigt, hvor i verden det foregår. Det, som sker mellem og efter møderne, er også i dette forum en vigtig del. Der bliver kommunikeret på kryds og tværs af landegrænser, og jeg fik mange tilkendegivelser fra udenlandske IPA-venner som havde mødt danske IPA-venner. Der var mange, som med glæde erindrede vores tur Danmark Rundt, og mange så frem til at deltage i både jubilæet og i venskabsturen i forlængelse af IEC mødet i Der blev uddelt mange pins, visitkort osv. Ud over mødet var der fra arrangørernes side planlagt en guidet tur lørdag formiddag i Bukarest. Vi kørte først til Parlamentet, hvor vi modtog en rundvisning i en lille del af dette imponerende bygningsværk. 200 arkitekter og håndværkere har bygget dette monument. Vi kom dertil via en 4 km lang og 120 m bred boulevard med springvand og fontæner. Indvendigt var der marmor, krystal og træ. Det giver tanker om et undertrykt folk, men fornuftigt nok har de efter Ceausescu brugt dette bygningsværk, i stedet for at rive det ned. Efter rundvisningen gik turen rundt i byen, hvor vi fik set ambassader, museer og gjorde stop blandt andet ved triumfbuen. Vi standsede også på revolutionspladsen, hvor diktatoren Ceausescu den 22. december 1989 talte til befolkningen, men ikke kunne skabe ro. Han flygtede derefter i en helikopter, men blev fanget og henrettet den 25. december Turen rundt i byen henledte tankerne på det, som rumænerne har været igennem. De er i færd med at genopbygge landet. Rumænien blev optaget i IPA i 1996 efter de via den græske sektion siden 1992 var blevet guidet. I dag er der ca IPA medlemmer i Rumænien. Lørdag aften var en festaften, hvor de fine uniformer og gallakjolerne blev vist frem. Desværre for generalsekretæren kunne han ikke nå at deltage, da han skulle med et fly lørdag eftermiddag. Og præsident Michael Boolsen og jeg havde også en rolig og kort aften, fordi vi skulle forlade hoteller kl og med et tidligt fly. Men det må have været en god fest, for ikke alle havde fundet deres værelser, da vi forlod hotellet. Det fantastiske parlament. i Rumænien IPA-nyt nr

8 8 IPA-nyt nr

9 IBZ Schloss Gimborn. Ny chef på IBZ Schloss Gimborn De imponerende faner i slotsparken. AF Bent Frandsen, der repræsenterede IPA Sektion Danmark ved generalforsamlingen på Gimborn den 22. oktober. Generalforsamlingen i år var noget særligt, idet vi skulle tage afsked med Schloss Gimborn s direktør gennem 31 år, Klaus-Ulrich Nieder og samtidig tiltrådte den nye direktør, Gabriele Bischoff. Som det efterhånden er blevet en tradition afholdtes generalforsamlingen på det nærliggende Schlosshotel. Det var utroligt flot vejr med frost om morgenen og solskin op ad dagen, men koldt. Den første time gik med afsked og velkomst. Mange sektioner og medlemmer medbragte gaver, og det var en meget rørt Klaus- Ulrich Nieder, vi tog afsked med. Efterfølgende holdt han en meget fin takketale. Klaus-Ulrich skal tiltræde en stilling i Bonn som direktør for en landsdækkende institution indenfor europæisk borgerlig uddannelse. Den nye direktør præsenterede sig selv og kom med bud på, hvilke ønsker hun har for fremtiden. Gabriele Bischoff er 48 år og har en universitetseksamen i undervisning. Hun kan tilføre Gimborn en stor personlig og professionel erfaring bl.a. indenfor systemrådgivning, familie terapi, social ledelse og HR-udvikling. Selve generalforsamlingen forløb stille og roligt med 13 punkter på dagsordenen. IPA Danmark havde den 8. oktober 2011 afholdt HB II møde i Odense, og ved mødet blev det besluttet at 2. vicepræsident, Bjarne Davidsen overfor ledelsen af Schloss Gimborn skulle på- pege, at der var problemer med at sende deltagere til de enkelte seminarer, når udmelding af kursusindhold blev udsendt så sent ofte kun ca. 4 uger inden seminarets afholdelse. Overskriften på de udbudte seminarer er ganske kortfattet, og fortæller ikke, hvad de enkelte kurser omfatter. Når man modtager selve kursusindholdet og navnene på foredragsholderne, skal der være tid til at søge frihed o.s.v., ligesom det er væsentligt, at man kan præsentere kursusindholdet for sit tjenestested. Bjarne havde udfærdiget en skrivelse til Schloss Gimborn Vorstand omkring emnet. Allerede fredag aften mødte jeg formanden for Schloss Gimborn, Peter Nevels og forespurgte, om han havde set skrivelsen fra Bjarne Davidsen. Peter Nevels oplyste, at han havde fået skrivelsen, der allerede havde været med på Vorstandstreffen. Der var enighed om, at det var noget, som der skulle gøres noget ved, og de ville tage initiativ til, at det allerede sker næste år. Det var et gennemgående problem, som han udtrykte det, både for os i Danmark, men også for andre medlemslande. Kollegerne havde svært ved at få fri til seminarer, som man ikke reelt kendte indholdet af. Under generalforsamlingen gjorde Peter Nevels opmærksom på den fremsendte skrivelse fra Danmark og takkede for den. Han oplyste, at forslaget var blevet vel modtaget, og at man allerede i 2012 vil forsøge at udsende informationer om kursernes indhold langt tidligere end før. Fra Danmark deltog Walther Dam Larsen og Kirsten, Lone Preisler, Erik Nielsen og Annemette, samt min hustru Rita og jeg. IPA-nyt nr

10 10 IPA-nyt nr

11 kursusgebyr på Gimborn betales nu af IPa! AF 2. vicepræsident Bjarne Davidsen. På hovedbestyrelsens møde i oktober fremsatte jeg et forslag til beslutning om ændring af tilskudsreglerne for deltagelse i kurser og seminarer på IBZ Schloss Gimborn. De hidtidige tilskudsregler var et resultat af en beslutning taget på et HB møde før 1995 og det gav mulighed for refusion af 60 % af deltagergebyret for IPAs medlemmer. Efter vedtagelse af mit forslag på HB i 2011 refunderes der nu 100 % af kursusudgiften for de medlemmer, der deltager i sådanne kurser. Kursusudgiften dækker også opholdet. Eventuelle ledsagere skal fortsat selv betale for deres deltagelse. Disse nye tilskudsregler gælder dog kun for kursusafgiften for kurser til ordinær pris, dvs. for 2012 op til 260,- EUR pr. ugekursus. Denne ændring er naturligvis motiveret af et ønske om at endnu flere vil blive inspireret til at prøve eller genopleve et kursusophold på Gimborn i fremtiden. Desuden har jeg på vegne af den danske sektion fremsat en opfordring til Gimborns kursusadministration. Det gik ud på at Gimborn skal søge at publisere kursusbeskrivelse, indhold og lærerkræfter noget tidligere, end det hidtil har været tilfældet. Når materialet først er tilgængeligt ca. 1 mdr. før kursusstart, er det vanskeligt, nærmest umuligt for tjenestegørende medlemmer at gennemføre en ordentlig og reel forberedelse til evt. deltagelse. Herunder ikke mindst frihed, ansøgning om tjenestefrihed, tilskud fra kredse/ lokalforeninger osv.osv. Kursusadministrationen er imødekommende og vil i fremtiden forsøge at udsende oplysningerne om kursernes indhold tidligere. EN appetitvækker! Her et udpluk af kurser i 2012 alle på både tysk og Engelsk: IPA 09 Police Missions concepts, objectives and experiences preparation and evaluation an instrument of development policy? Kursusgebyr 220,- EUR (IPA): 295,- EUR (Non-IPA). IPA 22 Organized Crime a challenge for police and jurisdiction in the era of globalization/ Seminar for unge politifolk op til 35 år. Her betaler IPA alle udgifter - henvendelse til 2. vicepræsident Kursusgebyr 260,- EUR (IPA): 330,- EUR (Non-IPA). IPA 23 Productpiracy an increasing threat to our wealth and Security prevention and repression as a task for Customs and Police Kursusgebyr 260,- EUR (IPA): 330,- EUR (Non-IPA). IPA 26 Social unrest as a challenge for the Police in Europe Economic decline and imperfect multicultural integration Kursusgebyr 260,- EUR (IPA): 330,- EUR (Non-IPA). IPA 36 Police and Human Rights police acting in democratic and constitutional societies challenges, problems and concepts (EN) Kursusgebyr 220,- EUR (IPA): 295,- EUR (Non-IPA). Se tilmeldingsprocedure m.v. og tilmeld dig på =>Medlemsinfo=>kurser. IPA-nyt nr

12 Generalforsamlinger 2012 Generalforsamling i IPA Kreds 5, Syd- og Sønderjylland Afholdes torsdag den 23. februar 2012 kl i IPA Center Esbjerg, Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg. Alle medlemmer er velkomne. Dagsorden ifølge vedtægterne. På bestyrelsens vegne Bent Frandsen, kredsformand. Generalforsamling i lokalforeningen IPA København Afholdes torsdag den 26. januar 2012 kl i kantinen på Station City. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af fuldmagter. 3) Formandens beretning. 4) Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent. 5) Indkomne forslag. 6) Foreningens fremtidige virke. 7) Valg af formand, fire bestyrelsesmedlemmer, regnskabskontrollanter og suppleanter. 8) Eventuelt. Alle lokalforeningens medlemmer er velkomne. Bent B. Sørensen, formand. Generalforsamling i IPA Kreds 11, København Afholdes torsdag den 26. januar 2012 kl. ca. 17:00 i Kantinen på Station City - i forlængelse af Lokalforening Københavns generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af fuldmagter. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning. 5. IPA Arresøhus. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg jf Fastsættelse af tilskud til lokalforeningerne. 9. Eventuelt. Alle kredsforeningens medlemmer er velkomne. Ønsker du at deltage i den efterfølgende spisning skal tilmelding ske til IPA Lokalforening København eller eller tlf. på senest fredag den 20. januar Carsten Holk, formand. Turledere IPA har behov for flere nye voksne turledere ved afviklingen af de årlige ungdomsture. Turene i 2012 er som sidste år samt en Nordisk Camp: Sommerlejr i IPA Center Esbjerg fra 1. til 7. juli 2012 for de 9-12 årige. Sejltur rundt i det sydfynske øhav fra 22. til 28. juli 2012 for de årige. Aktivitetstur i Tjekkiet fra 1. til 7. juli 2012 for de årige. Nordisk Camp i Fredericia fra 5. til 11. august 2012 for årige. Fra turledernes side forventer IPA almindelig god ansvarlighed, sund fornuft, almindelig organisationstalent, lyst til at være sammen med de unge, og gode samarbejdsevner i relation til de andre turledere. IPA forsøger at sammensætte holdet således, at der altid er rutinerede kræfter med på turene, så din erfaring på området behø- ver ikke at være i top bare din motivation er det. På sejlturen er der to faste personaler, kendskab til sejlads betyder derfor ikke så meget. Den nordiske camp bliver afviklet med Fredericia som base og med fem unge og en leder fra hvert af de nordiske lande. Jobbet som turleder er ganske ulønnet, idet turen og oplevelserne med de unge, de andre turledere samt rejseselskaber m.v. beriger og giver inspiration i den travle hverdag. Som turleder betaler du naturligvis ikke for turen, og du har fortrinsret til i rimeligt omfang og mod betaling at lade egne børn, der opfylder betingelserne, deltage på den tur, hvor du er leder. Er du interesseret i at være turleder i 2012, så send snarest ansøgning til Søren Dam Mortensen, KTC-Syd via ipa-dk.dk. Du er også velkommen til at ringe på tlf for nærmere oplysninger. Inden udgangen af januar bliver det afgjort, hvem der skal med på turene som leder, og alle får svar. 12 IPA-nyt nr

13 GENERalfORSaMlING I IPa-kluB frederiksberg Afholdes fredag den 20. januar 2012 i IPa-lokalet på frederiksberg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle klubbens medlemmer er velkomne. Finn Jensen, formand. GENERalfORSaMlING I IPa arresøhus Afholdes mandag den 16. januar 2012 kl i IPA-huset, Arresødalsvej 101, 3300 frederiksværk. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Godkendelse af fuldmagter. 4. Formandens beretning. 5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af kasserer, to revisorer og en revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Et medlem kan kun medbringe en fuldmagt fra navngivet medlem. Den skal være dateret og højst 2 uger gammel. Alle er velkomne, men kun IPA-medlemmer i politikredsene København, Københavns Vestegn, Nordsjælland og Køge/Roskilde fra Midtog Vestsjælland kan stemme. Ønsker du at deltage i den efterfølgende spisning, skal tilmelding ske til Aage Poulsen, eller tlf Bent Sørensen, bestyrelsesformand. Sidney australia friendship Week fra den 7. til den 14. oktober 2012 Charles Buttrose fra Sidney, der tidligere har besøgt lokalforeningen i København, inviterer IPAs medlemmer til venskabsuge med et rigtigt spændende program med Cruise in the Famous Harbour, ture til en række udvalgte attraktioner i og omkring Sidney, besøg hos politiet med præsentation af udstyr og arbejdsvilkår, samt socialt samvær med IPA-vennerne down under. Du kan se mere om det udførlige program ved opslag på og følge linket til Sidney Friendship Week IPA-nyt nr

14 14 IPA-nyt nr

15 Foreløbig program for IPa Sektion 50 danmarks års jubilæum Foreningen blev stiftet den 19. februar 1962, men for at undgå sammenfald med EU s formandskab, har vi valgt at fejre jubilæet i dagene fra onsdag den 19. september til søndag den 23. september Basen for jubilæet er LO-skolen i Helsingør. Programmet lægges på IPAs hjemmeside, og vil løbende blive opdateret. Deltagerprisen forventes at fremgå af hjemmesiden før årsskiftet. Vi opfordre derfor medlemmerne til at holde sig ajourført på hjemmesiden. Programmet onsdag den 19. SEPtEmbEr Modtagelse og velkomst på LO-skolen i løbet af dagen. Aftenspisningen foregår i Helsingør eller omegn. torsdag den 20. SEPtEmbEr Københavnerdag med Havnerundfart, Tivolibesøg, spisning på Rio Bravo. fredag den 21. SEPtEmbEr Besøg på Vikingeskibsmuseet. Via Fredensborg til Kronborg slot, hvor der er reception. Festbuffet på LO-Skolen lørdag den 22. SEPtEmbEr UHB-mødet fra kl Ledsagerne på tur kl Der køres i 2 busser til København. Efter frokost: Havnerundfart efter ønske. En bus kører til Louisiana. Den anden bus kører til LO-skolen efter havnerundfarten. Ledsagerne er tilbage kl på LO-skolen, hvor der er kaffe. Festmiddag. SøNdAG den 23. SEPtEmbEr Hjemrejse. Vi håber rigtigt mange medlemmer vil være med til at fejre foreningens jubilæumsfest. Festudvalget. IPA-nyt nr

16 Henrik Vising, Kees Sal og Henrik Revsbech. Kees Sal, der er medlem af IPAs internationale professionelle commission, betegnede på IEC-mødet i Rumænien seminaret i Holland som en overvældende succes med et stort fagligt udbytte. Fra Danmark deltog pb.erne Henrik Vissing og Henrik Revsbech, som var udvalgt efter indstilling og lodtrækning. De danske deltagere fortæller her om deres oplevelser. Spændte stod vi søndag den 28. august i Billund Lufthavn og ventede på at stige ombord på flyveren til Amsterdam. Vi snakkede om alle de ting, vi havde glemt at pakke, men blev enige om at den næste uge nok skulle blive ganske god alligevel. Vi landede i Schiphol Lufthavn i Amsterdam først på aftenen efter en times flyvning, og her mødte vi Orlando fra lufthavnspolitiet. Han kørte os til Flådebasen midt i Amsterdam, hvor vi skulle overnatte den næste uges tid. Vi ankom som de sidste sammen med den norske og de maltesiske deltagere. Resten af selskabet sad på en flydende kinesisk restaurant og ventede på os. Vi fik udleveret et program for resten af ugen. De næste fire dage var der arrangeret foredrag og oplevelser fra kl om morgenen til 2200 om aftenen. Men vi skyndte os over til restauranten, hvor de andre var godt i gang med nudler og frølår. Der blev også tid til en øl på en af de lokale barer, inden vi hoppede i seng med det pakkede program i vente. Mandag regnede det, da vi kørte til den officielle åbning af seminaret på Politiskolen i Amsterdam. Der blev budt velkommen, og vi fik hilst på Kees Sal, præsidenten for IPA Holland, der gennem de sidste tre år havde arbejdet på at forberede netop dette seminar. Der blev snakket landene imellem og taget billeder de næste tre timer. Billeder til officielt brug og billeder til erindring om turen. Efter åbningsceremonien på Politiskolen, gik turen til Den Haag, hvor vi skulle besøge Den Internationale Domstol. Inden vi nåede domstolen svingede bussen ind forbi politiets vagtcentral i 16 IPA-nyt nr

17 1st International young Police Officers Seminar in the Netherlands Haag, så vi kunne se hvordan den så ud. Holland er opdelt i større politiregioner end Danmark, og vagtcentralen var som følge heraf også noget større. I Holland er brandvæsenet også en del af vagtcentralen, så alle enheder bliver styret fra samme sted. Domstolen nåede vi en times tid senere. Der blev vist rundt i det fantastiske Fredspalads og forklaret, hvordan de fleste lande havde haft indflydelse på udsmykningen af paladset, dels i form af sten- og træmaterialer, og dels den megen kunst der fandtes i bygningen. Guiden oplyste, at de 15 dommere, som Den Internationale Domstol består af, sidder en periode på 9 år ad gangen. De behandler både krigsforbrydelser og uenigheder imellem lande. Domstolens afgørelser bliver normalt respekteret af verdens- landene, men der var eksempler på lan- de, der ikke ville rette sig efter en afgø- relse. Efter besøget i Den In- ternationale Domstol blev der taget gruppebilleder foran fredspaladset. Efterfølgende kørte gruppen til strandpromenaden i Haag, hvor der var spisning og taler resten af aftenen. EtNICItEt OG SEkSualItEt Tirsdag formiddag var vi tilbage på Politiskolen, hvor der skulle holdes oplæg om diversitet i politiet. 47 politifolk fra hele verden sad i deres respektive uniformer, drak lidt morgenkaffe og diskuterede verdenssituationen. Der var trods alt politifolk hele vejen fra Japan, New Zealand, Australien, Sri Lanka og Hong Kong, så der var jetlag og politiarbejde nok at snakke om. Kort efter ankom oplægsholderne, to uniformerede hollandske kolleger. Den ene, Jacqueline Kroek tog ordet og begyndte på sit oplæg om det at være homoseksuel og ansat ved politiet. Meget åbent fortalte hun de næste 20 min. om, hvordan deres netværk Pink in Blue består af ca. 10 % af den hollandske >> IPA-nyt nr

18 18 IPA-nyt nr

19 Pink in Blue og kolleger fra Surinam. Exstacyblander, opstillet på brandstationen. Smuglerbukser. Gruppen foran domstolen i Den Haag. politistyrke, og hvilke udfordringer de møder arbejdsmæssigt. Pink in Blue bliver af den homoseksuelle befolkning i Holland brugt, når de er ofre for hatecrimes. Her kan man som offer bede om at indgive sin anmeldelse til en fra gruppen, hvilket har vist positive resultater i anmeldelsesstatistikkerne. Førhen var der et enormt mørketal vedr. anmeldelser inde for hatecrimes. Bagefter supplerede hendes mandlige kollega med hans oplevelse af at være politielev og homoseksuel. Der blev klappet, stillet spørgsmål og spist kage, inden næste taler var klar. Denne gang var det repræsentanter fra netværket Surinam og de Nederlandske Antiller. Det handlede om, hvordan det var at være født og opvokset i en hollandsk koloni i Sydamerika og efterfølgende rejse til Holland og blive betjent. Det sidste oplæg var fra en lokal ghanesisk præst, der manede til samarbejde og dialog i belastede områder mellem beboere og politi. Tirsdagens foredrag gav os et indblik i, hvordan politiet i Holland matcher sammensætningen i befolkningen, både hvad angår etnicitet og seksualitet. Alsidig brandstation Onsdag var der som de øvrige dage morgenmad kl på flådebasen. Dagens program bød indledningsvist på en bustur til Brandstationen i Zaanstadt, hvor resten af dagen skulle tilbringes. Brandstationen, der var nybygget, fungerede ligeledes som undervisningssted for dele af politiuddannelsen. Blandt andet havde de en masse beslaglagte maskiner til fremstilling af ecstasypiller, der var sat op som et laboratorium. Der var også et fuldt ud funktionsdygtigt væksthus til hampplanter, så politieleverne vidste hvordan sådan noget ser ud, og hvad der skal bruges for at bygge det. Lokalerne bliver ligeledes brugt af de ransagningshold, der beskæftigede sig med narko. Laboratorierne var sat op med fiktive fælder, der afspejlede de realiteter politiet møder, når de ransager narkolaboratorier. Brandvæsnet foreviste en overtænding af et rum, imens vi stod i det. Narkohundeafdelingen foreviste den nyeste mode indenfor smuglerbukser, ligesom de viste hvordan deres hunde kan finde narko på et gerningssted dog ikke særligt overbevisende set i forhold til danske narkohunde. Herefter var det tid til kage og et par timers foredrag omkring syntetiske rusmidler og bekæmpelse af dette. Om aftenen blev vi kørt til KLPD i Driegenberg (svarende til rigspolitiets ungdomsforening, hvis en sådan fandtes), hvor der blev grillet, spist og drukket øl. Torsdag blev vi kørt til Schiphol lufthavn, hvor lufthavnspolitiet, de Koninklijke Marechaussee stod klar med underholdningen resten af dagen. Alene i Schiphol er der en politistyrke på ca mand, såkaldte Marechaussee, som sammenlignet med danske forhold er militærpolitiet. Men de har bemyndigelse overfor civile, primært i lufthavne samt ved grænsen. Der blev holdt oplæg om dokumentfalsk, og bombehundeførerne fortalte om deres arbejde. Om aftenen var der overraskelsesmiddag på en kanalbåd, hvor vi blev sejlet rundt i Amsterdams kanaler. Der blev sagt tak for en god uge, og der blev udvekslet souvenirs med Kees Sal som tak for et godt seminar. Efter middagen på kanalbåden slap IPA-Holland os ud i Amsterdams kulturberigede natteliv, ligesom som de foregående aftener. Fredag aften var der spisning med flere højtstående IPA medlemmer fra Holland, og efterfølgende blev der uddelt beviser for et veloverstået seminar. Det var en rigtig spændende uge med gode oplevelser. Vi mødte en masse kollegaer fra hele verden. Det kan kun anbefales, at dem der har mulighed for det, søger næste seminar for unge politifolk, som finder sted i 2013 i Australien. Tak til IPA Holland for et godt og vel tilrettelagt seminar, og tak til IPA Danmark fordi vi fik muligheden for deltagelse. IPA-nyt nr

20 20 IPA-nyt nr

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 december 2010 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Læs i dette nummer bl.a. om: På vulkaner IPA Slagelses besøg på Island IEC-møde I Paris set med unge øjne Det bedste af Peru 36 IPA-medlemmer på en

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION LANGTURSEJLERNE nr. 143 APRIL 2012 28. årgang Foreningen til Langtursejladsens Fremme DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION Sejlads på Europas motorveje Side 18 Orbit 2 Man kunne skrive så meget om den sidste

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 www.virksommekvinder.dk 45. årgang Nr. 1 Marts 2012 Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963.

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere