Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion"

Transkript

1 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar. Låntagerne har nu taget deres beslutning i forhold til, om de vil køre videre med det samme lån som hidtil, lave profilskifte til enten kortere eller længere tid mellem refinansiering eller lægge om til fast rente. Vi har set nærmere på de valg, danskerne har foretaget sig op til auktionen. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Der har været markant mere gang i profilskifterne i år i forhold til tidligere år. Mere end boligejere og virksomheder har valgt at justere på profilen af deres FlexLån op til vores auktion, der starter den 19. november. I alt er der tale om lån for næsten 35 mia. kroner, hvor der er foretaget et profilskifte. Der er lån for 26,7 mia. kroner, der er gået ud af rentekurven altså længere tid mellem refinansiering end tidligere mens lån for næsten 6,8 mia. kroner er flyttet den modsatte vej ind på kurven. Der er dermed en klar overvægt af låntagere, der ønsker den relativt billige forsikring mod rentestigninger i forhold til låntagere, der er villige til at påtage sig en større risiko end tidligere i lånevalget. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Netto svarer ovenstående til, at der er lån for små 20 mia. kroner, der er blevet flyttet ud på kurven. Samlet set svarer det til, at omkring 11 % af det oprindelige refinansieringsomfang er blevet flyttet over i lån med længere tid mellem refinansiering. Der er især tale om en bevægelse væk fra F1-lånet. F1-låntagerne er primært strømmet over i F3-lån og F5-lån disse to lån opsuger omkring 90 % af bevægelsen væk fra F1. F1-lånenes andel af den kommende auktion bliver dermed den laveste i mange år. Sammenligner vi årets bevægelse i profilskifterne med udviklingen op til auktionen i 2011, kan vi konkludere, at der er tale om en markant adfærdsændring hos de danske låntagere. Således viser det sig, at der i 2011 var en nettobevægelse ind i F1-lånet på 1,6 mia. kroner. Danskerne øgede dermed deres risikoeksponering i I 2010 var søgningen ud af kurven beskeden men dog positiv. Interessen for en omlægning fra FlexLån til fastforrentet lån har til gengæld vist sig at være begrænset. Det skyldes formentlig den fortsat stejle rentekurve, der medfører, at låntagerne trods rekordlave kuponrenter på fastforrentede lån vil opleve en mærkbar ydelsesstigning her og nu ved omlægning. Der synes heller ikke at være et større skifte undervejs fra afdragsfrihed til afdrag. Vi har således set en yderst begrænset nettobevægelse fra afdragsfrihed til afdrag. Danskerne synes stadig glade for deres afdragsfrie lån.

2 Stor aktivitet i profilskifterne - F1-lånet på retræte Der har været godt gang i profilskifterne hos Realkredit Danmarks kunder op til refinansieringsauktionen, som løber af stablen fra den 19. november og til og med den 30. november. I alt skal vi have lån for 158 mia. kroner på auktion i disse uger, og der er lavet profilskifte på lån for omtrent 35 mia. kroner fordelt på næsten lånesager. Profilskifte dækker over låntagere med FlexLån, der har valgt enten kortere eller længere tid end tidligere mellem refinansiering. I nedenstående definerer vi generelt et skifte ud af kurven som fra F1 til eksempelvis F3, men også fra F2 til F3 eller F3 til F5 etc. Et skifte ind på kurven er selvfølgelig den modsatte vej altså fra eksempelvis F3 til F1 eller F5 til F4. Det generelle rådgivningsbudskab op til auktionerne har været, at man som låntager burde overveje at binde renten for en længere periode, da en sådan forsikring mod fremtidige rentestigninger er billig og kan give en nyttegevinst i hverdagen i form af større økonomisk tryghed. Helt overordnet er det derfor heller ikke overraskende at kunne konstatere, at langt hovedparten af profilskifterne har været ud af kurven, og flere dermed har sikret renten for en længere periode. Ser vi konkret på tallene, er der lån for 26,7 mia. kroner, der er gået ud af kurven, mens lån for næsten 6,8 mia. kroner er flyttet den modsatte vej ind på kurven. Trækker vi disse to tal fra hinanden, kan vi dermed konkludere, at små 20 mia. kroner netto er blevet flyttet ud på kurven. Der er især tale om en bevægelse væk fra F1-lånet. Her er der forsvundet lån for 18,3 mia. kroner, mens der er kommet 5,4 mia. kroner ind i F1-lån. Altså en nettobevægelse væk fra F1-lånet på cirka 12,85 mia. kroner. En sjov detalje at bemærke i tallene er dermed de betydelige strømninger både ud og ind på kurven, og dermed en tendens til, at nogle låntagere ønsker den billige forsikring mod rentestigninger, mens andre er villige til at påtage sig en større risiko end tidligere i lånevalget. Tabel 1: Profilskifterne i tal Profilskifte Kroner Ud af kurven Ind af kurven Netto, ud af kurven Væk fra F Ind i F Netto, væk fra F Kilde: Realkredit Danmark Det er især profilskifte fra F1 til F3/F5, der er populært. Ud af de cirka 18,3 mia. kroner, der har valgt at flytte væk fra F1, er næsten 9,5 mia. kroner endt i F3, mens 7 mia. kroner er endt i F5. Samlet set har F3/F5 modtaget næsten 90 % af profilskifterne væk fra F1. Bemærk - dette er ikke nettobevægelsen - her er udelukkende set på bevægelsen væk fra F1 og ikke modregnet dem, der er gået ind i F1. 2

3 Langt flere end tidligere er rykket ud af kurven Målt i mia. kroner lyder det som en ganske voldsom aktivitet i profilskifterne i år, men måler man alternativt i forhold til det samlede refinansieringsomfang, som oprindeligt var på omtrent 185 mia. kroner, er omkring 11 % af refinansieringomfanget rykket ud på kurven op til auktionen. Dette tal vil formentlig lyde lidt mere beskedent i manges ører, men sammenligner vi årets bevægelse i profilskifterne med udviklingen op til auktionen i 2011, må vi konkludere, at der er tale om en markant adfærdsændring hos de danske låntagere. Således viser det sig, at der i 2011 var en nettobevægelse ind i F1-lånet på 1,6 mia. kroner, og den samlede nettobevægelse var tilsvarende en generel bevægelse ind på kurven med 0,1 mia. kroner. Danskerne øgede dermed deres risikoeksponering i 2011, jf. figur 1. Sammenligner vi alternativt udviklingen i år med den i 2010, var der her en generel søgning ud af kurven, men det generelle billede var en meget afdæmpet interesse for at binde renten for en længere periode. Den store aktivitet i år er ekstra bemærkelsesværdig med tanke på, at renterne også de foregående har været på daværende rekordlave niveauer og rådgivningsbudskaberne omtrent de samme. Figur 2: Markant skifte ud af kurven sammenlignet med de forgangne år Mia. kroner Profilskifte, "Ud af kurven", netto Profilskifte, "Væk fra F1", netto Kilde: Realkredit Danmark Note: Tal for profilskifter i 2010 er før flytning af støttet lån til almen sektor Det er svært at pege på én entydig forklaring på denne ændring i adfærd op til årets auktion. En oplagt forklaring er dog, at danskerne efterhånden kan have svært ved at se, at renterne kan falde meget mere, og dermed at "forsikringen" mod rentestigninger nærmest ikke kan blive billigere, end den er i dag. I den sammenhæng kan de svagt stigende renter på FlexLån siden septemberauktionerne også spille en rolle. Dengang blev kontantlånsrenten på F1 fastsat på cirka 0,35 % - denne gang venter vi et leje i omegnen af 0,55 %-0,75 %. Der kan også være et element af, at det generelt er blevet dyrere i form af øgede omkostninger til realkreditinstitutterne at hjemtage de helt korte FlexLån, og ved at gå ud af flexlånskurven mindskes omkostningen til kursskæring. Endelig kan det ikke afvises, at kunderne har udvist større interesse for profilskifte efter, at vi i år har haft en kampagne, hvor man har kunnet spare gebyret på 500 kroner ved et profilskifte ud af kurven. I relation til sidstnævnte vil det dog være lidt trist, hvis et sådan gebyr i sig selv har større indvirkning på danskernes valg af realkreditlån, 3

4 men det kan også indirekte have virket ved, at flere måske har fået øjnene op for muligheden for at lave et profilskifte. Endelig kan det heller ikke afvises, at et generelt stemningsskifte blandt danskerne kan have spillet en mindre rolle. I 2011 havde den økonomiske pessimisme et noget mere solidt greb om danskernes sindsstemning end nu, og set i denne sammenhæng kan F1-lån opfattes som en god forsikring. Det skal ses i lyset af, at fortsætter de dårlige økonomiske tider, er man under normale omstændigheder sikret en lav rente, og begynder det at gå bedre i økonomien og renterne stiger, så vil jobsikkerhed og måske også lønudsigterne bedres for de fleste. Det store skifte ud af kurven op til auktionen betyder dermed også, at der er udsigt til, at F1-lån kommer til at udgøre en mindre andel af det samlede auktionsomfang end set i mange år. Lån for i underkanten af 110 mia. kroner ud af det ventede auktionsomfang på små 160 mia. kroner vil være F1-lån (både DKK og EUR). Det svarer til tæt ved 70 % af auktionsomfanget mod cirka 85 % de forgangne år, jf. figur 3. Målt i forhold til de store auktioner hen mod årets slutning, vil den samlede auktionsstørrelse hos os blive den laveste siden Det skyldes, at vi gennem de seneste år ikke har udstedt nye FlexLån med rentetilpasning pr. 1. januar, men i stedet pr. 1. april. Det er gjort som et led i bestræbelserne på at fordele refinansieringsomfanget mere jævnt ud på året, og dermed også mindske refinansieringsrisikoen til gavn for den finansielle stabilitet. Figur 3: F1-lånets andel af auktionsomfanget på skrump, rentetilpasning pr. 1. januar Mia. kroner Samlet auktionsomfang F Kilde: Realkredit Danmark Interessen for omlægning fra FlexLån til fastforrentet lån har været begrænset Vi har også anbefalet, at låntagerne overvejer en omlægning fra FlexLån til fastforrentet lån men her har interessen umiddelbart vist sig at være begrænset. Vores dataudtræk viser, at omtrent 1,2 mia. kroner er flyttet væk fra FlexLån til fastforrentet. Danskerne har altså fundet det mere oplagt at lave profilskifte frem for en omlægning til fast rente. Det er nok heller ikke så overraskende igen med tanke på, at der rent risikomæssigt er et noget større spring fra et helt kort 4

5 FlexLån til fast rente end til FlexLån med længere tid mellem refinansiering. Ligeledes er rentekurven trods alt relativ stejl, jf. figur 4, og udsigten til et mærkbart hop op i den månedlige ydelse har formentlig også været med til at dæmpe interessen for en sådan omlægning. Figur 4: Stejl rentekurve dæmper interessen for omlægning til fast rente 4,5 4,0 3,5 %-point Forskel mellem 30-årig og 1-årig rente %-point 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kilde: Ecowin og egne beregninger Ikke større skifte undervejs i udbredelsen af afdragsfrihed Interessen for at gå fra afdragsfrihed til afdrag har været begrænset blandt låntagerne. Netto er der kun blevet flyttet lån for omtrent 0,3 mia. kroner fra afdragsfrihed til afdrag. Det på trods af, at bidragssatsen for afdragsfrihed ved høje belåningsgrader blev sat op til 0,25 %-point pr. 1. oktober i Realkredit Danmark. Ligeledes har det også været muligt at lave gratis profilskifte for kunderne ved at gå fra afdragsfrihed til afdrag i år. Konklusionen synes dermed at være, at danskerne fortsat er glade for deres afdragsfrie lån. De seneste udlånsstatistikker viser også, at selv om udbredelsen af afdragsfrihed ikke længere stiger så kraftigt som tidligere, er der stadig en svag tilvækst i udbredelsen, og aktuelt set er 56,4 % af udlånsmassen til ejerboliger og fritidshuse afdragsfrit, jf. figur 5. Figur 5: Afdragsfrihed vinder fortsat frem men i et afdæmpet tempo Andel af samlet realkreditudlån til ejerboliger og fritidshuse % 40 Afdragsfrie lån M M M M M M M M M M01 Kilde: Nationalbanken og egne beregninger 5

6 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Guide. Foto: Iris. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider FORMUE. Scor. på nye renter

Guide. Foto: Iris. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider FORMUE. Scor. på nye renter Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 sider Scor FORMUE på nye renter Bør du omlægge lån? Spar tusindvis af kroner Scor formue på nye renter INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere