Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012"

Transkript

1 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede: Pragtvandnymfe, Trækstien ved Vejerslev Skov Bittersød natskygge, Trækstien ved Vejerslev Skov Indledning I august 2012 blev der etableret et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov en delstrækning af den afmærkede sti fra Silkeborg til Randers kaldet Trækstien. Delstrækninger af Trækstien skal fremover muligvis etableres som hævede træstier, da bundforholdene langs Gudenåen og bl.a. Tange Sø er meget fugtige og følsomme over for oversvømmelser. Partnerskabets deltagere er: Lodsejeren Sahl Friskole Naturstyrelsen Favrskov Kommune Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Ornitologiske Forening Endvidere vil erhvervskoordinatoren i Favrskov Kommune blive inviteret med i partnerskabet på vegne af turismen, ligesom eventuelle lokale brugergruppe vil blive inddraget med det formål at forankre projektet lokalt. Arealet er privatejet, og ejeren er repræsenteret i det grønne partnerskab. Ideen om grønne partnerskaber er aftalt mellem Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, hvorfor disse partnere inviteres med i partnerskabet med lokale deltagere fra Naturstyrelsen Søhøjlandet, Favrskov Kommune, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Favrskov og Friluftsrådets Kreds Østjylland. Tange Sø ved Verslev Skov Sahl Friskole er som Grønt Flag Skole interesserede i at indgå i projektet med frvillig arbejdskraft og anvende område til undervisningsformål. Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening er ligeledes tiltænkt en frivillig rolle ved projektets udførelse og fremtidige drift. Det grønne partnerskab er også et Gudenåpartnerskab i tilknytning til OplevGudenaa et projekt om bæredygtige oplevelser og formidling fra kilde til fjord. Støttet af Nordea-fonden og udført af Naturstyrelsen, AQUA og VisitGudenaa. Det er således via bistand fra OplevGudenaa, at denne projektbeskrivelse er udarbejdet. 2

3 Projektbeskrivelse Der etableres som et pilotprojekt træstier m.v. på samlet ca. 550 meter ad Trækstien forbi Vejerslev Skov langs Tange Sø. Det er tale om flere, mindre delstrækninger med særligt fugtigt terræn. Trækstien har i sommeren 2012 ud for Vejerslev Skov været oversvømmet med ca. 40 cm vand. Trækstien er på nævnte strækning stærkt plaget af oversvømmelse muligvis som følge af øget vandstand i Gudenåen i kombination med sætninger i tørvejorden langs søbredden. Dette er også tilfældet på længere dele af Trækstien i Randers, Viborg og Silkeborg Kommuner. Især er det i sommerperioden og derfor i højsæsonen for vandreoplevelser at problemer med høj vandstand gør sig gældende muligvis fordi grøde i Gudenåen giver anledning til opstuvninger. Grøden skyldes måske igen, at vandet i åen de seneste år er blevet væsentligt klarere, så sollyset når længere ned i vandet og forårsager vækst i grøden. Træstier muligggør, at vandet i terrænoverfladen frit kan flyde under stien i modsætning til stier på dæmninger, der vil dæmme op for den naturlige afvanding af arealerne langs søbredden. Træstier vurderes også at være til gavn for flora og fauna. Det giver derfor god mening at lave et pilotprojekt om muligheden ved at etablere træstier på Trækstien for at højne fremkommeligheden generelt og gøre sig erfaringer med denne løsning af den samlede opgave i et afgrænset projektområde. Her kan der rettes fokus på erfaring med konstruktioner, gangfladens niveau over terræn m.v. Træsti i hårdt træ ved Tåstrup Sø hævet ca. 50 cm over terræn på pæle af rubenia. Ved etableringen af de nævnte træstier sikres fremkommelighed over en ca. 7 km lang delstræknig af Trækstien nemlig strækningen, der er vist på fredningskortet side 7. I hver ende af delstrækningen er der allerede etableret parkeringspladser, hvor der opsættes informationstavler med bl.a. vejledning til publikum om regler m.v. for færdsel på Trækstien. 3

4 Trækstien Trækstien langs Gudenåen er på strækningen fra Silkeborg til Kongensbro ejet af Naturstyrelsen, mens den fra Kongensbro til Fladbro er etableret ved fredning i henhold til Naturklagenævnets afgørelse af 18. november Fredningen omfatter en ca. 40 km lang strækning. Trækstien står i historisk forbindelse med pramfarten på Gudenåen. Der blev fra midten af 1800-tallet eksproprieret en Trækvej for pramfarten på strækningen mellem Silkeborg og Bjerringbro. Da pramfarten mistede sin betydning, ophørte brugen af Trækvejen. Tangeværket blev indviet i 1921 og er stadig Danmarks største vandkraftværk. Ved etableringen af værket blev der opført en 10,5 meter høj dæmning på tværs af Gudenådalen og derved skabtes Tange Sø, der er Danmarks største kunstige sø med en længde på ca. 10 km. Det vil sige, at lavtliggende arealer langs Gudenåen på en ca. 10 km lang strækning blev oversvømmet herunder den oprindelige Trækvej. Trækstien ved Vejerslev Skov, august Stien er oversvømmet og tilgroet. Den er svær at finde for vandregæsten, som vil føle utryghed ved at fortsætte - bl.a. fordi vanddybden er svær at vurdere. 5

5 Ved fredningen i 1994 blev der bl.a. udlagt en sti langs Tange Sø s nordøstlige side. Dette projekt omfatter det med rødt indrammede område. Ifølge fredningen får naturinteresserede ret til at gå langs Gudenåen på strækningen mellem Kongensbro og Fladbro i et ubrudt forløb. Hvor stien ikke følger allerede eksisterende veje eller stier, må den kun være en smal trampesti, der muliggør færdsel til fods enkeltvis efter hinanden. Hunde må ikke medtages på Trækstien. På nye strækninger skal stien markeres alene af det nedtrådte græs, og der må kun foretages anlægsarbejder, når væsentlige sikkerhedsmæssige hensyn gør det påkrævet. Eventuelle anlægsarbejder skal aftales med ejeren af de pågældende arealer. 6

6 Tilladelser m.v. Trækstien er som nævnt omfattet af fredningskendelse. Derfor fremsendes projektbeskrivelsen til fredningsnævnets vurdering af, om projektet er i overensstemmelse med fredningen, eller om der skal meddeles dispensationer. Endvidere fremsendes projektet til Naturstyrelsen og Favrskov kommune med henblik på vurdering af, om der er behov for tilladelser i henhold til skovloven, naturbeskyttelsesloven, planloven m.v. Drift og frivillighed Favrskov Kommmune påtager sig grundlæggende driftsansvaret for stier og formidling, som indgår i dette oplæg. Imidlertid er det vigtigt at inddrage brugerne af de nye faciliteter i så høj grad som muligt. Derfor indgås aftaler med Danmarks Naturfredningsforening og Sahl Friskole om en frivillig indsats ved anlægsprojektet på min. 200 timers bistand ved etablering af træstier og nedgravning af afmærkning og formidling. Endvidere er det kommunens ønske, at de frivillige 1-2 gange årligt efterser området og om muligt udfører almindelige driftsopgaver. Sahl Friskole Sahl Friskole startede i 2004 og i sommeren 2007 udvidedes skolen med Vores Børnehave. Friskolen bygger på et Grundvig-Kold sk skole- og barnesyn. Det indebærer, at leg og læring foregår med respekt for barndommen. Friskolen er i 2012 blevet Grønt Flag Grøn Skole, som er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Det Grønne Flag er med til at give skole en synlig grøn profil, og er undervisning, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Naturstyrelsens afmærkningskoncept. Yderst til venstre de høje piktogrampæle ved stiens begyndelse og de lavere ruteafmærkningspæle langs stien i midten A3-infotavler og til højre A2-infotavler Hund i snor 6 cm 12 cm 135 cm 6 cm 6 cm 10 cm 12 cm 2 37 cm A3 6 cm 135 cm A4 135 cm 5 cm 8,5 cm 90 cm 37 cm 27 cm 33 cm 12,5 cm A2 60, Front 90 cm 17 cm Front Front 90 cm 75 cm 75 cm 7

7 Budget for stier og formidling ved Vejerslev Skov Alle priser er ekskulusive 25 % moms Planlægning Honorar/løn Materialer Total Favrskov Kommune, intern løn Konsulent, ansøgninger, tovholderi Træstier m Træsti a kr./m Etablering af arbejdsplads Belægningsforbedringer udover træ-stier Anslået Afmærkning Stk. Piktogramstandere Ruteafmærkningspæle Piktogramskilte Afsætning Formidling Stk. A2-tavler ved P-pladser A3-tavler Opsætning og grafisk design Fremstilling af illustrationer Skilteprint Uforudsigelige omkostninger, 5 % Uforudsigelige omkostninger I alt eksklusive moms Finansieringsforslag Ex. moms Incl. moms Status Naturstyrelsen, grønne partnerskaber bevilget Favrskov Kommune bevilget Nordea-fonden ansøgt Finansiering i alt, eksklusive moms Parti fra Vejerslev Skov 8

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere