Vejledning til Rammeaftale Vejsalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt"

Transkript

1 - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1

2 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at dele af leverance ikke leveres rettidigt) Hvad gør du, hvis du opdager, at enten hele eller dele af leverancen er forsinket? 4 Hvad kan du gøre hvis du som kunde oplever, at den bestilte mængde vejsalt ikke bliver leveret til tiden?... 4 Ophævelse af rammeaftalen... 6 Tvister Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 2

3 Hvornår foreligger der forsinkelse? Jf. Rammeaftalens pkt. 6.2 skal leverandøren kunne levere det bestilte vejsalt rettidigt. I henhold til rammeaftalens pkt betyder rettidig, at leverancer skal leveres indenfor maksimalt 5 dage fra tidspunktet for bestilling, hvis bestilling er foretaget inden kl Ovenstående gælder medmindre andet er aftalt mellem kunden og leverandøren eller medmindre forsinkelsen skyldes forhold, som leverandøren ikke bærer risikoen for, f.eks. hvis forsinkelsen skyldes, at kunden ikke er i stand til at tage imod leverancen. Der foreligger således som udgangspunkt forsinkelse, hvis leveringen (helt eller delvist) ikke modtages inden for 5 dage for afgivelse af bestilling. Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at dele af leverance ikke leveres rettidigt). Vær opmærksom på, at du som kunde har en undersøgelsespligt i forbindelse med, at du modtager en leverance af vejsalt bestilt via rammeaftale Vejsalt, jf. Rammeaftalens pkt Det betyder, at du ved modtagelse af en leverance af vejsalt er forpligtet til at undersøge om det leverede vejsalt er til stede i de bestilte mængder. Du er ved undersøgelsen af, om leverancen er leveret i korrekt mængde berettiget til at lægge mængde-angivelser påført følgesedler og vejsedler til grund for din undersøgelse. Er det leverede vejsalt ikke til stede i de bestilte mængder, foreligger der ud over en mangel ved leverancen også forsinkelse for den del af Leverancen, som ikke er leveret. Undlader du at undersøge leverancen, kan du risikere, at du ikke efterfølgende kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 3

4 Hvad gør du, hvis du opdager, at enten hele eller dele af leverancen er forsinket? Såfremt du konstaterer, at leverancen ikke leveres rettidigt, eller at den leverede mængde er mindre end den bestilte mængde, og der dermed foreligger forsinkelse for en del af leverancen skal du skriftligt påtale dette over for leverandøren, fx ved påtegning herom på kvitteringen for modtagelse af leverancen. Uanset om der er tale om, at hele eller dele af leverancen er forsinket skal du straks fremsende meddelelse herom til leverandøren. Herefter kan du, jf. nedenstående, vælge at opkræve bod. Hvad kan du gøre hvis du som kunde oplever, at den bestilte mængde vejsalt ikke bliver leveret til tiden? - Opkræve bod for den forsinkede leverance: Såfremt en leverance ikke kan leveres rettidigt, kan du opkræve en dagsbod af leverandøren, såfremt det samlede bodsbeløb kan opgøres til mere end DKK 2.000,-. Boden udregnes som 2 % af det samlede vederlag for leverancen pr. dag. Boden kan ikke overstige 10 % af det samlede vederlag. Retten til at opkræve bod bortfalder, hvis du ikke senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato har sendt skriftligt påkrav om betaling af bod til leverandøren. Vær opmærksom på, at leverandøren har en underretnings- og afværgepligt. Leverandøren skal derfor straks meddele dig, hvis der indtræder forsinkelse eller hvis forsinkelse må påregnes med angivelse af årsag og varighed samt tiltag for begrænsning eller overvindelse af situationen. - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 4

5 - Ophæve den forsinkede leverance Du kan som kunde i henhold til rammeaftalens pkt ophæve den konkrete leverance som følge af forsinkelse i følgende tilfælde: Såfremt Leverandøren, som følge af forsinkelse er ifaldet maksimalt bodsbeløb. Det maksimale bodsbeløb er 10 % af det samlede vederlag for leverancen. Hvis du ophæver leverancen skal du tilbagelevere de varer, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos dig, og det påhviler leverandøren at hente disse uden omkostninger. Leverandøren skal straks tilbagebetale vederlaget for de varer, som er omfattet af ophævelsen, uden fradrag. Endvidere er du berettiget til at udøve tilbageholdsret i de af ophævelsen omfattede varer, indtil tilbagebetaling er sket. - Foretage dækningskøb for den forsinkede leverance Du kan udelukkende foretage dækningskøb, såfremt du har ophævet en konkret leverance jf. ovenstående. Dette fremgår af Rammeaftalens pkt Forudsætningen for at ophæve en konkret leverance i forbindelse med forsinkelse er jf. Rammeaftalens pkt : Såfremt Leverandøren, som følge af forsinkelse er ifaldet maksimalt bodsbeløb. Det maksimale bodsbeløb er 10 % af det samlede vederlag for leverancen. Hvis du vælger at ophæve leverancen, kan du foretage dækningskøb for den konkrete leverance. Dækningskøb kan foretages for den samme mængde vejsalt, som du oprindeligt bestilte hos Leverandøren. Du kan udelukkende foretage dækningskøb for den type vejsalt, som er omfattet af Rammeaftalen med leverandøren, medmindre det ikke er muligt at anskaffe den pågældende salttype hos andre leverandører. - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 5

6 Leverandøren skal betale den eventuelle meromkostning du måtte have i forbindelse med dækningskøbet. Meromkostningen opgøres som forskellen mellem den fakturerede pris for den ved dækningskøbet anskaffede leverance af vejsalt, og den pris, som Leverandøren kunne have faktureret ved levering af den ophævede leverance. Vær opmærksom på, at du kun kan foretag dækningskøb uden forudgående EUudbud for den konkrete leverance, som træder i stedet for den ophævede leverance. Ophævelse af rammeaftalen Du kan som kunde i henhold til rammeaftalens pkt i yderste konsekvens vælge at opsige rammeaftalen med leverandøren som følge af forsinkelse i følgende mangels-tilfælde: 1) Såfremt leverandøren har været i forsinkelse med 3 konkrete Leverancer indenfor en 3 måneders periode regnet fra den første forsinkelse, jf. punkt 6.2. Tvister Hvis der opstår en tvist mellem kunden og leverandøren vedrørende rammeaftale 50.80, f.eks. ved uenighed om, hvorvidt der foreligger en mangel eller hvorvidt betingelserne for at opsige rammeaftalen er til stede, skal Leverandøren og du som kunde indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten, jf. rammeaftalens pkt. 18. Hvis der ikke opnås en løsning ved forhandling inden for 30 dage efter indledning af forhandlingerne kan en part begære tvisten løst ved mediation. Hvis der ikke opnås en løsning ved mediation kan sagen anlægges ved de almindelige domstol på begæring fra en part. - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 6

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen HORESTA Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg C Tel. +45 35 36 51 21 kontakt@hrt-ankenaevn.dk www.hrt-ankenaevn.dk Gæstens sikkerhed

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere