Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland"

Transkript

1 Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland

2 Indhold Grafisk produktion: akprint

3 Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser 30 Antikviteter 31 Arkitektur & Design 32 Attraktioner 33 Events og Sport 34 Film 35 Gastronomi og Natteliv 36 Interaktive medier 37 Kunst og Kunsthåndværk 38 Litteratur 39 Medier 40 Mode 41 Museer 42 Musik klassisk 43 Musik rytmisk 44 Reklame 45 Scenekunst 46 Wellness 47 Satsninger på oplevelsesøkonomien globalt 48 Litteraturhenvisninger 52 Appendiks 56 Summary 68 Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold 3

4 Forord

5 Forord Der er et stort potentiale for vækst og beskæftigelse inden for oplevelsesøkonomien i såvel Danmark som resten af verden. Med denne analyse ønsker vi at sætte fokus på hvilke udviklingspotentialer, der specielt ligger i Nordjylland inden for oplevelsesøkonomien. Vi håber med dette bidrag at skabe et grundlag for debat om hvilke områder inden for oplevelsesøkonomien, der bør satses på i Nordjylland. Opdraget til denne analyse er givet af bestyrelsen for Region Aalborg Samarbejdet, der ønsker en vurdering af forudsætninger og potentialer i oplevelsesøkonomien i hele den nye Region Nordjylland. Der har fra starten været et ønske om, at analysen ikke blot er et anliggende for Region Aalborg Samarbejdet, men hele den nye region. I Region Aalborgs ErhvervsForum har vi arbejdet med oplevelsesøkonomi som indsatsområde i 1½ år, og vi mener, at en bevidst regional satsning på udvikling af kultur- og oplevelsesøkonomien vil give store regionale og samfundsøkonomiske gevinster i form af beskæftigelse, vækst og eksport. Oplevelsesøkonomien vil være en væsentlig parameter i konkurrencen om turister, borgere, arbejdspladser og velfærd landsdelene imellem. Vi arbejder med en tilgang, som belyser oplevelsesøkonomien ud fra tre vinkler. For det første kan oplevelsesøkonomien ses som regional dynamo, hvor tilbud til borgerne, profilering af regionen, tiltrækning af arbejdskraft, virksomheder og turister er omdrejningspunktet. For det andet ses oplevelsesøkonomien som et erhverv - virksomheder som lever af at producere oplevelser og oplevelsesbaserede varer. For det tredje er oplevelsesøkonomien kreative alliancer, hvor kultur og erhverv indgår i alliancer, der kan skabe innovation i form af nye produkter, nyt design eller nye arbejdsprocesser. Vores forventning er, at analysen kan bidrage til at give et kvalificeret grundlag for beslutningstagere i regionen til udarbejdelse af strategier og igangsættelse af konkrete initiativer, som kan videreudvikle kultur- og oplevelsesøkonomien i Nordjylland og dermed skabe arbejdspladser. Vi håber på, at de væsentlige aktører i Nordjylland vil gå sammen om at satse på oplevelsesøkonomien det er nødvendigt at tænke stort og handle! Analysen kan ikke ses som en fuldstændig analyse af oplevelsesøkonomien i Nordjylland, men et første forsøg på at udrede forudsætninger og potentialer i oplevelsesøkonomiens brancher. Analysen rejser naturligvis yderligere problemstillinger og spørgsmål, og vi deltager gerne i den videre proces med henblik på at skabe mærkbare resultater inden for kultur- og oplevelsesøkonomien i Nordjylland. Vi vil gerne takke de godt 130 personer, der har givet sig tid til at deltage i interviews om deres område, referencegruppen og øvrige, som har ydet bistand i forbindelse med analysen. Arbejdsgruppen for oplevelsesøkonomi ErhvervsForum Søren Kragelund (fmd.), Fårup Sommerland Preben Larsen, Mekoprint Jørgen Lindgaard Christensen, Lindgaard A/S Flemming Eriksen, Siemens Mobile Phones Anders Hesselholt, AF-Nordjylland Bruno Mølgaard, KMD Anders Bruun, Advice A/S Susanne Jensen, Aalborg Universitet Rapporten er udarbejdet af Aalborg Kommunes Borgmesterkontor med ekstern konsulentbistand fra Tobias Nielsén, QNB Analys & Kommunikation AB, Stockholm. Analysen kan downloades på Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Forord 5

6 Resumé

7 Resumé Region Aalborg Samarbejdets ErhvervsForum vurderer, at der er et stort potentiale for vækst og beskæftigelse inden for oplevelsesøkonomien i den nye Region Nordjylland. I denne analyse, der dækker alle kommuner i den nye Region Nordjylland, sættes der fokus på udviklingspotentialerne i den nordjyske kulturog oplevelsesøkonomi udfra en branchetilgang. På baggrund af en kortlægning af 16 brancheområders forudsætninger analyseres og vurderes potentialerne inden for hvert område. Analysen er baseret på interviews med godt 130 nøglepersoner fra de 16 områder kombineret med statistisk materiale. Analysen giver mulighed for en prioritering for at rette fokus på områder med særlige potentialer for vækst og beskæftigelse udfra et ønske om en fokuseret satsning på oplevelsesøkonomi der kan ikke satses på alt. Oplevelsesøkonomien får stadig større betydning for vækst og beskæftigelse i regionen. Der er (2003) beskæftigede inden for området og en omsætning på ca. 6 mia. kr. (2002). Beskæftigelsen inden for oplevelsesøkonomien stiger mere end for øvrige erhverv, men udviklingen i oplevelsesøkonomien går dog langsommere i Region Nordjylland end i de regioner, vi normalt sammenligner os med. Oplevelsesøkonomien er mindre videnstung i Nordjylland end i for eksempel Storkøbenhavn og Århus. Alt tyder således på, at der i Nordjylland skal gøres en ekstra indsats for at holde trit med udviklingen. De 16 områder, som oplevelsesøkonomien består af, vurderes udfra tre tilgangsvinkler: Regional dynamo (profilering, tiltrækning af turister, arbejdskraft og virksomheder m.m.) Erhverv (betydning af området som erhverv omsætning, beskæftigelse m.m.) Kreativ alliance (tilførsel af innovative kræfter ved alliancer mellem kultur og erhverv) ErhvervsForum anbefaler på baggrund af kortlægningen af forudsætninger og analysen af potentialer, at følgende områder bør have særligt fokus i udviklingen af oplevelsesøkonomien i den nye Region Nordjylland (uprioriteret rækkefølge): Interaktive medier Events og Sport Attraktioner Medier Wellness Gastronomi og Natteliv Musik Kunst (+ scenekunst og museer) En forudsætning for at kunne satse på disse områder, er tilstedeværelsen af kreativt potentiale. Det er vigtigt at fastholde, at det kreative potentiale er råstoffet i oplevelsesøkonomien - uden kreativt potentiale er der ingen oplevelsesøkonomi. På flere af områderne er det kritisk med kreativt potentiale, og det er derfor nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at fastholde og tiltrække de kreative hjerner. En satsning på oplevelsesøkonomien må ikke handle om at skabe oplevelser for enhver pris. Oplevelserne skal bygge på den nordjyske identitet og historie der skal være autencitet i oplevelserne. Samtidig er formidlingen helt central, hvor aktørerne eller udøverne kan blive bedre til at formidle deres oplevelsesprodukter, og de regionale medier skal bidrage med at formidle de gode og positive historier. En fælles satsning er nødvendig. Først og fremmest håber ErhvervsForum på, at denne rapport kan give et kvalificeret grundlag for beslutningstagere i regionen til udarbejdelse af strategier, der kan udmønte oplevelsesøkonomiens potentialer. ErhvervsForum lægger op til et styrket samarbejde omkring udvikling af oplevelsesøkonomien med aktører inden for erhvervsområdet, kulturen og det forskningsog uddannelsesmæssige område det er nødvendigt at tænke stort og handle! Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Resumé 7

8 Hvad er oplevelsesøkonomi? I dette afsnit præsenteres den række af oplevelsesøkonomiske områder, som i analysen udgør den nordjyske kultur- og oplevelsesøkonomi. Samtidig introduceres rapportens analysetilgang til kultur- og oplevelsesøkonomien, hvor begrebet anskues ud fra tre vinkler som regional dynamo, erhverv og kreative alliancer.

9 Hvad er oplevelsesøkonomi? Der er tale om en ny form for økonomi, som kan beskrives som en fusion mellem kultur og erhverv, og som er vokset eksplosivt overalt i verden på grund af en øget efterspørgsel af oplevelser. Fusionen mellem kultur og erhverv kan illustreres i nedenstående: Kulturliv Kultur- og oplevelsesøkonomi Erhvervsliv Kilde: Danmarks kreative potentiale. Kultur- og erhvervspolitisk redegørelse Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. Der kan udpeges tre hovedårsager til vækst i oplevelsesøkonomien: Mennesket i forandring. Vi efterspørger oplevelser, og grundet øget velstand har vi råd til oplevelser, underholdning, kultur og livsstilsforbrug. Katalysatorer (facilitatorer). Frem for alt teknologiske landvindinger, som har bidraget til øget spredning af oplevelsesvarer (computerspil, cd er og senere mp3-filer, dvd er, tv og radio; samt udstyret vi anvender til at få adgang til oplevelserne: hjemmebiografer, musikanlæg, tv etc.). Øget udbud. Hvor efterspørgsel findes, opstår et udbud, der understøttes af aggressiv markedsføring. Oplevelsesøkonomien består af et antal brancher, hvor der skelnes mellem kernevirksomheder og støttevirksomheder. Forskellen mellem de to er, at kernevirksomhedens aktiviteter er dem, der driver og er grundlæggende for produktet/oplevelsen, hvorimod støttevirksomhederne oftest tilvejebringer oplevelsen på en eller anden måde. En måde at illustrere dette på kan være en musikforretning (støttevirksomhed), der sælger en musikers musik (kernevirksomhed), der er reproduceret fra masterkopier til cd er (støttevirksomhed). Det primære i oplevelsesøkonomien er med andre ord et produkt, der oftest er opstået ud fra en kreativ proces, hvor det sekundære er den lange kæde af støtteerhverv (fremstillingsvirksomhed, detailhandel, engroshandel, agenturhandel, reparationsvirksomhed etc.), som oftest muliggør, at oplevelsen kan blive eksponeret over for forbrugeren. Støttevirksomhederne er med andre ord afhængige af oplevelsesproducentens initiativ, kreativitet og produktivitet. I vores kortlægning og analyse specielt i det statistiske materiale vil vi fokusere på kernevirksomhederne og deres præstationer og forudsætninger ud fra den antagelse, at det primære for kultur- og oplevelsesøkonomiens vækst og udvikling er velfungerende kernevirksomheder. Støttevirksomheders omsætning indgår således ikke i den samlede omsætning for oplevelsesøkonomien (såfremt støttevirksomheder regnes med, er omsætningen væsentlig højere eksempelvis er detailhandel ikke medregnet). Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hvad er oplevelsesøkonomi? 9

10 Turismens rolle Det er vigtigt at påpege, at turismen ikke behandles som et særskilt område, men er integreret i analysen af de øvrige områder. Turismen kan i denne sammenhæng både ses som mål i sig selv og som løftestang. Mål forstået således, at en styrkelse af oplevelsesøkonomien (for eksempel inden for attraktionsområdet) giver øget turisme. Løftestang forstået på den måde, at mange turister skaber omsætning og dermed grundlag for eksempelvis events og museer. I det statistiske materiale indgår turisme i form af beskæftigelsestal og økonomiske tal inden for hotelvirksomhed, campingpladser, lystbådehavne, turistguide-virksomhed m.v. (se afsnittet Oplevelsesøkonomien i tal ). Tre analysetilgange til oplevelsesøkonomien I analysen kortlægges og analyseres 16 forskellige områder. Disse områder bliver vurderet med udgangspunkt i tre forskellige tilgange: Regional dynamo Erhverv Kreative alliancer Oplevelsesøkonomien som en regional dynamo Denne tilgang tager udgangspunkt i, at konkurrencen mellem regioner om at tiltrække arbejdskraft, investeringer og turister er skærpet blandt andet på grund af globaliseringen. I den forbindelse har kultur og oplevelser fået en ny og fremtrædende funktion. Kultur og oplevelser kan bruges til: Profilering af regionen Differentiering fra andre regioner Tiltrækning af arbejdskraft Tiltrækning af virksomheder Nye investeringer Tiltrækning af turister Tiltrækning af studerende Der stilles i denne forbindelse stigende krav til kulturlivet. Kvaliteten bliver i denne forbindelse central for, at kulturen får tiltrækningskraft. Målet kan opnås både ved hjælp af (1) en mængde små aktiviteter, hvilket betyder et myldrende kultur- og aktivitetsliv, ud fra det argument, at man altid ved, at noget foregår (San Francisco); eller (2) større aktiviteter eller attraktioner, som skaber opmærksomhed og medieomtale. Vi har her afgrænset kulturog oplevelsesøkonomien til følgende brancher med øje for de nordjyske forhold: Antikviteter [antikhandel, bogantikvariater, kunstauktioner, marskandisere] Arkitektur & Design [arkitekter, landskabsarkitekter, havearkitekter, designere] Attraktioner [forlystelsesparker, andre besøgsmål, natur] Events og Sport [publikums- og sportsarrangementer] Film [film- og videoproduktion] Gastronomi & Natteliv [restaurationsvirksomhed o. lign.] Interaktive medier [mobile entertainment, computerspil o. lign.] Kunst & Kunsthåndværk [billedkunstnere, billedhuggere, skulptører, keramikere m.v.] Litteratur [forfattere, digtere, skribenter, forlagsvirksomhed] Medier [aviser, magasiner, tv og radio m.v.] Mode [tøj, tekstiler, smykker o. lign.] Museer [kulturinstitutioner] Musik [musikere, komponister, musikproducenter, tekstforfattere] Reklame [reklamevirksomhed] Scenekunst [teatre, musicals, dans, ballet, cirkus] Wellness [kurophold o. lign.] Appendix A præsenterer nogle udvalgte internationale definitioner til dato. 10 Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hvad er oplevelsesøkonomi?

11 Således bliver kulturen et stadigt vigtigere element: For fastboende kræver et rigere kulturliv For at tiltrække arbejdskraft specielt den veluddannede For nutidens turister kræver en bred vifte af kulturtilbud. Turisten iscenesætter sit ferieforbrug og shopper blandt tilbudene (turisterne bliver mere professionelle). Kultur- og oplevelsestilbud er i konkurrence ligesom alt andet der skal fokuseres på det bedste. De regioner, som kan markedsføre tilbudene bedst, vinder! Oplevelsesøkonomien som erhverv Kultur og oplevelser er også et erhverv i sig selv og et erhverv i vækst. I og med at vi bliver rigere og har fået mere fritid, er efterspørgslen efter kulturprodukter og underholdning steget. Salget af oplevelsesbaserede varer og tjenesteydelser er derfor eksploderet de seneste årtier. Vi køber musik, magasiner, måltider, designertøj og computerspil. Vi går til koncerter og besøger forlystelsesparker og museer. Handel med kultur, medier, underholdning og oplevelser er vokset eksplosivt de seneste årtier. Eksempelvis blev kulturelle produkter film, musik, tv, tidsskrifter, computerprogrammer og bøger USAs største eksportgren i Denne sektor passerede dermed, for første gang, alle andre traditionelle sektorer som bilbranchen, våbenindustrien, flyindustrien og landbrugssektoren (Culture, Trade and Globalization: Questions and Answers, Unesco 2000). Oplevelsesøkonomi kultur og erhverv i kreativ alliance Endelig kan oplevelsesøkonomi anskues som kultur og erhverv i kreativ alliance. En alliance, som begge parter drager fordel af, og hvor de medvirker til at udvikle hinanden. Den regionale udvikling har brug for nye innovative kræfter, som kan bidrage med nytænkning. En del af denne innovative kraft kan komme fra de innovative og kreative kompetencer, som blandt andre kunstnere besidder for eksempel i forhold til produktudvikling, nye arbejdsprocesser eller design. Det er her værd at bemærke, at der forekommer kreative alliancer også brancherne imellem, som genererer dynamik og synergieffekter i kultur- og oplevelsesøkonomien. Et linket system De tre tilgange kan anses som et linket system, hvor en satsning på hvilken som helst af tilgangene alt andet lige altid vil have afledte, positive virkninger på de to andre: Erhverv Regional dynamo Kultur- og oplevelsesøkonomi som et linket system Kreativ alliance Ligesom der er indbyrdes sammenhænge mellem de tre tilgange, vil der naturligt også være områder/brancher, hvor initiativer på et område har betydning for et andet område - eksempelvis giver events ofte efterspørgsel efter musik, og mange teatergængere giver flere gæster i restauranterne. Der kan således være en logik i at knytte flere forskellige områder sammen i en samlet satsning. De tre tilgange analyseres ud fra følgende indikatorer: 1) Status på området Områdets karakteristika i forhold til det øvrige Danmark og internationalt set Kreative alliancer på området Image og identitet på området Forholdet til medierne Forholdet til forskningsog uddannelsesinstitutioner 2) Udviklingspotentiale Områdets kreative potentiale, talentmasse og kompetencer Tilgængelighed til øvelokaler, atelierer, inkubatormiljøer mv. Pladser for eksponering (butikker, scener, gallerier etc.) Uddannelsesmuligheder Aktiviteter for børn og ungdom Entreprenørship og ildsjæle Trends 3) Forudsætninger og behov Mulighed for support (finansielt eller rådgivningsmæssigt i Danmark og/eller EU) Uddannelser Adgang til kapital (banker, venture capital) Naturlige forudsætninger/fortrin i forhold til andre regioner, herunder naturlige fyrtårne som Skagen, den nordjyske natur mv. Kulturarv/tradition Appendiks B beskriver analysetilgangen og designet nærmere. Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hvad er oplevelsesøkonomi? 11

12 Metode I dette afsnit præsenteres den metodiske tilgang, der ligger til grund for analysen af kultur- og oplevelsesøkonomien i den kommende Region Nordjylland. Tilgangen har som udgangspunkt været en metodetriangulering i form af statistik, kvalitative fokusgruppeinterviews og forskellige alternative kilder i form af diverse rapporter og artikler.

13 Metode Bred analyseramme En analyse med så mange forskellige områder som denne kræver en bred analyseramme og en række konkrete indikatorer, der kan afdække områdernes forhold, forudsætninger og udviklingspotentialer. Analysedesignet er bygget op omkring Tobias Nielséns Solsystemsmodel (2004) kombineret med de tre tilgange til kultur- og oplevelsesøkonomi (erhverv, regional dynamo og kreative alliancer). Herudover har SWOT-analyser af de enkelte områder været anvendt med det formål at præsentere et overblik over områdernes status. I Appendiks B præsenteres Solsystemmodellen og rapportens analysedesign. Kvalitative data De kvalitative data i form af fokusgruppeinterview har primær vægt i analysen, og konklusionerne bygger primært på analysen af interviewene. Fokusgruppeinterviewene bestod af deltagelse af en lang række nøglepersoner inden for hvert af områderne i kultur- og oplevelsesøkonomien. Film-området blev dog ikke gennemført, da området viste sig at have en så lille aktivitet i Nordjylland, at man ikke kunne samle aktører nok til at gennemføre et fokusgruppeinterview i stil med de øvrige. Interviewdeltagerne er blevet udvalgt ud fra kriterier om branche-/områdedækning, geografisk dækning af hele den kommende Region Nordjylland, og hvor det har været muligt også ud fra en lige fordeling af køn. Deltagerne blev først telefonisk kontaktet for herefter at modtage en indbydelse. Godt 130 personer havde mulighed for at deltage (jf. Appendiks D). Der var generelt meget stor opbakning og interesse fra de interviewedes side for at deltage i fokusgruppeinterviewene. Deltagerne var meget engagerede under interviewene, hvor der blev debatteret konstruktivt i forhold til begrebet kultur- og oplevelsesøkonomi og til deres eget områdes position, forudsætninger og fremtidsmuligheder i den kommende Region Nordjylland. Det er værd at bemærke, at fokusgruppeinterviewene viste sig at have karakter af netværksskabende aktivitet indenfor områderne. Kvantitative data Det statistiske materiale udgøres af særkørsler indhentet fra Danmarks Statistik. Alle branchekoder er blevet gennemgået med henblik på at udvælge de relevante koder til at beskrive oplevelsesøkonomien. Fokus i statistikken er lagt på primærproducenterne og dermed også det kreative potentiale i regionen. Statistik inden for kultur- og oplevelsesøkonomi er generelt forbundet med nogle betydelige problemstillinger: (1) De forhåndenværende data beskriver ikke altid den aktivitet, der vitterlig er inden for de forskellige oplevelsesøkonomiske brancher/områder. (2) Det er problematisk, at der slet ikke eksisterer økonomiske data på nogle af områderne (jf. Appendiks C). (3) Nogle branchekoder inkluderer aktivitet fra flere af områderne på én gang. Det er med andre ord et problem at få data, der giver et fuldstændigt og validt overblik over de faktiske økonomiske forhold inden for kultur- og oplevelsesøkonomi samt at få belyst de enkelte brancher hver for sig. Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Metode 13

14 Hovedkonklusioner Ud fra en vurdering af statistiske data, forudsætninger og potentialer i de oplevelsesøkonomiske områder konkluderes der her på status for kultur- og oplevelsesøkonomien i Region Nordjylland. Konklusionen munder ud i en prioritering af områder, der bør være i særligt fokus i udviklingen af den nordjyske oplevelsesøkonomi.

15 Hovedkonklusioner Vækst i oplevelsesøkonomien Oplevelsesøkonomien er i vækst i Region Nordjylland omsætningen var i 2002 på ca. 6 mia. kr. om året, mens der er beskæftigede (2003) i de forskellige brancher inden for oplevelsesøkonomien. Omsætningen er stigende, men ikke i samme grad som inden for øvrige erhverv. Beskæftigelsen stiger derimod kraftigere inden for oplevelsesøkonomiske brancher end for øvrige erhverv der er i perioden siden 1994 kommet 18% flere beskæftigede inden for oplevelseserhvervene, mens beskæftigelsen kun er steget med 6% i øvrige erhverv. Sammenlignet med Aarhus og Storkøbenhavn vokser oplevelsesøkonomien langsommere i Region Nordjylland, mens udviklingen i den nordjyske oplevelsesøkonomi ligger tæt op ad udviklingen i Fyns Amt. Region Nordjylland ligger dog, uanset om man ser på stigning i omsætning, værditilvækst eller beskæftigelse, under landet som helhed. Region Nordjyllands andel af beskæftigelsen er større (9,6 pct.) end andelen af omsætningen for landet som helhed (6,7 pct.), hvilket indikerer, at oplevelsesøkonomien er mindre videnstung i Region Nordjylland end landsgennemsnittet. Det er vigtigt at pointere, at aktivitet og omsætning inden for oplevelsesøkonomiens brancher også påvirker de øvrige erhvervs omsætning og merværdi det betyder, at oplevelsesøkonomiens udvikling også har konsekvenser for øvrige erhvervs omsætning, værditilvækst og beskæftigelse. Om disse udviklingstendenser fortsætter er svært at spå om, men det tyder på, at Nordjylland skal gøre en ekstra indsats for at følge med udviklingen. Der satses mange steder og i mange regioner (nationalt og internationalt) på oplevelsesøkonomi, så intet tyder på, at Nordjylland får noget foræret, men snarere skal gøre sig umage for at holde trit. Behovet for en satsning på oplevelsesøkonomi Alt tyder på, at Region Nordjylland skal arbejde hårdt for at følge udviklingen i de øvrige regioner. Det er vigtigt at have in mente, at der er tale om en konkurrencesituation en konkurrence mellem regioner og byer på vækst, beskæftigelse og velfærd, hvor spørgsmålet er, om man kan differentiere sig og måske endda distancere sig i forhold til andre. Det er klart, at der er en lang række rammebetingelser som uddannelser, infrastruktur og lovgivning m.m., som har betydning for udvikling af oplevelsesøkonomien. Vurderingen af disse rammebetingelser ligger uden for denne analyse. I stedet er fokus på de potentialer, der foreligger i oplevelsesøkonomien. Hvis man vil vinde skal man satse! Men det er oplagt, at man ikke kan satse på alt. For satser man på alt, satser man på ingenting. Udgangspunktet her er, at satsningen skal ske på de områder, hvor man som udgangspunkt får mest valuta for pengene. Det kan imidlertid være svært at udpege de brancher eller områder, som giver bedst udbytte, da der er mange sammenhænge områderne imellem og mange direkte og indirekte afledte effekter. Kunsten er at plukke de lavest hængende frugter samtidig med, at man holder sig det lange sigte for øje og ikke glemmer nødvendigheden af at pleje det kreative potentiale. Det kreative potentiale råstoffet i oplevelsesøkonomien Inden fokuseringen på prioriterede områder inden for oplevelsesøkonomien er det vigtigt at fastholde, at analysen viser, at det er kritisk med det kreative potentiale på flere af områderne. En af indikationerne på dette er antallet af selvstændigt udøvende kunstnere, hvor Region Nordjylland ligger lavere end de øvrige regioner. Dette kan have mange forklaringer, men helt nødvendigt er det at fastholde, at den kreative idé eller proces er råstoffet i oplevelsesøkonomien. På de områder, som for eksempel kunst, litteratur og klassisk musik, hvor betingelserne er svære (og de udøvende må flytte for at ernære sig), er det vigtigt at der gøres en ekstra indsats for at fastholde og tiltrække dem. Overvejelserne kan for eksempel gå på, at det offentlige spiller en særlig rolle i relation til disse områder og praktiserer en mere aktiv kulturpolitik og agerer lokomotiv. Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hovedkonklusioner 15

16 Tilførslen af den kreative og innovative idé kan også komme andre steder fra. Oplagt er den viden og kompetence, som ligger på uddannelses- og forskningsinstitutioner, herunder Aalborg Universitet, der er vigtig at få sat i spil. Det er derfor vigtigt, at de kompetencer, der findes på for eksempel Aalborg Universitet og øvrige uddannelsesinstitutioner, kommer den kreative og innovative proces til gode. Der synes her at være store udfordringer i forhold til at skabe kreative alliancer mellem det kreative (kunst og viden) og erhvervslivet. Inden for områder som Arkitektur og Design, Attraktioner, Events og Sport samt Medier efterspørges eksempelvis større samarbejde med Universitetet, mens Litteraturområdet, Kunstområdet og Scenekunsten efterspørger alliancer med erhvervsvirksomheder. Behovet for prioritering Der er behov for en prioriteret og fokuseret indsats på de områder, hvor der er forudsætninger og udviklingspotentiale. Ud af de 16 områder, som analysen bygger på, er det således nødvendigt at udvælge de områder som isoleret, eller i sammenhæng med andre, har et uudnyttet potentiale. Vurderingen af de 16 områder foretages dels på baggrund af fokusgruppeinterviewene med godt 130 nøglepersoner fra hele Region Nordjylland, dels på baggrund af de statistiske data, som beskriver områderne. Hvert af områderne vurderes udfra de tre tilgange: Regional dynamo (profilering, tiltrækning af arbejdskraft og virksomheder m.m.) Erhverv (betydning af området som erhverv omsætning, beskæftigelse m.m.) Kreativ alliance (tilførsel af innovative kræfter ved alliancer mellem kultur og erhverv m.m.) På baggrund af analysen anbefaler arbejdsgruppen, at følgende områder har særligt fokus i udviklingen af kultur- og oplevelsesøkonomien i Region Nordjylland (ikke prioriteret rækkefølge): Interaktive medier Events og Sport Attraktioner Medier Wellness Gastronomi og Natteliv Musik Kunst (+ scenekunst og museer) Interaktive medier et nyt vækstområde Interaktive medier, her hovedsageligt tænkt som computerspil og mobil underholdning, er et område i kraftig vækst nationalt og globalt. Der er forholdsvis få virksomheder på området i Region Nordjylland, men der er mange kompetencer på Aalborg Universitet inden for området, som med fordel kan bringes i spil. Softwareområdet er et stort og succesfuldt område i regionen, og en mulighed kan være at lægge sig i slipstrømmen af succesen på dette område. Der er stor omsætning og beskæftigelse inden for software området generelt, og dette områdes volumen og kompetencer kan understøtte etablering af virksomheder inden for e-entertainment. Det er nødvendigt med stærke og professionelle netværks- og inkubatormiljøer, som kan understøtte iværksætteri og udvikling af virksomheder. Vækstmulighederne synes generelt store, selvom konkurrencen fra især København er hård. 16 Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hovedkonklusioner

17 Events og Sport Oplevelsesøkonomisk har events en central rolle som regional dynamo, idet events fungerer som profileringsværktøj både inden for og uden for regionen, og da det genererer aktiviteter og økonomi på en lang række andre områder. Der er flere eksempler på meget store events som Tordenskjoldsdagene, The Tall Ships Race og koncerter i Aalborg Kongres og Kultur Center med internationale stjernenavne, som er meget vigtige i forhold til at styrke den nordjyske identitet, men som nyder begrænset national bevågenhed. Det er svært at gøre selv meget store events kendte uden for regionen, selvom de har flere hundredetusinde besøgende. Såfremt eventområdet skal yderligere løftes, er adgangen til risikovillig kapital afgørende. Hvad angår de mindre events, peges der på muligheder for øget samarbejde mellem aktørerne og en professionalisering af branchen gennem øgede rådgivningsmuligheder og koordinering af tiltag. Elitesporten har udvist stor evne til at brande Nordjylland, og har stor betydning som regional dynamo. Elitesporten har især gennem AaB og Aalborg DH evnet at sætte Nordjylland på landkortet i et omfang, som vil være meget svært at lykkes med inden for andre brancher. Elitesportens næsten daglige eksponering giver en omtale af Nordjylland, som er så godt som ubetalelig. Attraktioner De nordjyske attraktioner står stærkt i billedet. Der er høje besøgstal, og flere af attraktionerne har national appeal. Attraktioner som Jesperhus Blomsterpark, Nordsømuseet, Fårup Sommerland, Aalborg ZOO og Mariager Saltcenter er med til at markedsføre Nordjylland som en fritids- og ferieregion og har samtidig stor betydning som oplevelsestilbud for borgerne. Der er dog stærkt stigende konkurrence inden for området, da der er meget store ferie- og oplevelsesmiljøer på vej i andre regioner (for eksempel ved Billund). Dette indskærper nødvendigheden af konstant produktudvikling og fokusering på særlige målgrupper samtidig med, at der udvikles på samarbejdet med andre brancher (især kulturområdet). Samarbejdet med Aalborg Universitet i forhold til kompetencerne inden for turisme kan også med fordel styrkes. Medier Medieområdet har stor betydning for alle de andre oplevelsesøkonomiske områders synlighed. Området har beskæftigelsesmæssigt vokset sig til et stort område og er kendetegnet ved få og meget store aktører. NORDJYSKE Medier og de regionale tv-stationer står som de store spillere på området. Der er stærk konkurrence inden for branchen, som nødvendiggør kontinuerlig produktudvikling og særlig fokus på brugergenereret indhold. Der vurderes at være et potentiale på medieområdet, som blandt andet kan understøttes ved udbygget samarbejde med Aalborg Universitet (især på det tekniske område). For de sidste fire områder er der en del indbyrdes relationer, især når turismeområdet tænkes ind. De fire områders forudsætninger står ikke alle lige stærkt, men samlet har de et stærkt potentiale: Wellness Wellness er i stærk vækst i Region Nordjylland. Der gøres i øjeblikket meget store private investeringer, hvilket tyder på stor efterspørgsel. Det vurderes, at der er meget gode muligheder for at sælge regionen på wellness og rekreation. Skønheds- og helsetilbud er vigtige, men rekreation og afstressning à la Svinkløv Badehotel bør også medtænkes. Naturen i Nordjylland spiller her en vigtig rolle. Der er fra branchen intet ønske om offentlig indblanding, men dog et ønske om relevante uddannelser på området. For Wellness er der en tæt sammenhæng med gastronomiområdet, specielt i forhold til visse målgrupper (Best agere). Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hovedkonklusioner 17

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom?

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Oplæg på

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School Formål med kortlægning Strategi for: S1: Kommunal og regional livskvalitet

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Den kreative klasse i Danmark og Norden

Den kreative klasse i Danmark og Norden Den kreative klasse i Danmark og Norden Kristina Vaarst Andersen & Mark Lorenzen Imagine.. Copenhagen Business School Projekt talent, teknologi og tolerance Europæisk/nordamerikansk projekt Komparativt

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere