Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland"

Transkript

1 Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland

2 Indhold Grafisk produktion: akprint

3 Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser 30 Antikviteter 31 Arkitektur & Design 32 Attraktioner 33 Events og Sport 34 Film 35 Gastronomi og Natteliv 36 Interaktive medier 37 Kunst og Kunsthåndværk 38 Litteratur 39 Medier 40 Mode 41 Museer 42 Musik klassisk 43 Musik rytmisk 44 Reklame 45 Scenekunst 46 Wellness 47 Satsninger på oplevelsesøkonomien globalt 48 Litteraturhenvisninger 52 Appendiks 56 Summary 68 Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold 3

4 Forord

5 Forord Der er et stort potentiale for vækst og beskæftigelse inden for oplevelsesøkonomien i såvel Danmark som resten af verden. Med denne analyse ønsker vi at sætte fokus på hvilke udviklingspotentialer, der specielt ligger i Nordjylland inden for oplevelsesøkonomien. Vi håber med dette bidrag at skabe et grundlag for debat om hvilke områder inden for oplevelsesøkonomien, der bør satses på i Nordjylland. Opdraget til denne analyse er givet af bestyrelsen for Region Aalborg Samarbejdet, der ønsker en vurdering af forudsætninger og potentialer i oplevelsesøkonomien i hele den nye Region Nordjylland. Der har fra starten været et ønske om, at analysen ikke blot er et anliggende for Region Aalborg Samarbejdet, men hele den nye region. I Region Aalborgs ErhvervsForum har vi arbejdet med oplevelsesøkonomi som indsatsområde i 1½ år, og vi mener, at en bevidst regional satsning på udvikling af kultur- og oplevelsesøkonomien vil give store regionale og samfundsøkonomiske gevinster i form af beskæftigelse, vækst og eksport. Oplevelsesøkonomien vil være en væsentlig parameter i konkurrencen om turister, borgere, arbejdspladser og velfærd landsdelene imellem. Vi arbejder med en tilgang, som belyser oplevelsesøkonomien ud fra tre vinkler. For det første kan oplevelsesøkonomien ses som regional dynamo, hvor tilbud til borgerne, profilering af regionen, tiltrækning af arbejdskraft, virksomheder og turister er omdrejningspunktet. For det andet ses oplevelsesøkonomien som et erhverv - virksomheder som lever af at producere oplevelser og oplevelsesbaserede varer. For det tredje er oplevelsesøkonomien kreative alliancer, hvor kultur og erhverv indgår i alliancer, der kan skabe innovation i form af nye produkter, nyt design eller nye arbejdsprocesser. Vores forventning er, at analysen kan bidrage til at give et kvalificeret grundlag for beslutningstagere i regionen til udarbejdelse af strategier og igangsættelse af konkrete initiativer, som kan videreudvikle kultur- og oplevelsesøkonomien i Nordjylland og dermed skabe arbejdspladser. Vi håber på, at de væsentlige aktører i Nordjylland vil gå sammen om at satse på oplevelsesøkonomien det er nødvendigt at tænke stort og handle! Analysen kan ikke ses som en fuldstændig analyse af oplevelsesøkonomien i Nordjylland, men et første forsøg på at udrede forudsætninger og potentialer i oplevelsesøkonomiens brancher. Analysen rejser naturligvis yderligere problemstillinger og spørgsmål, og vi deltager gerne i den videre proces med henblik på at skabe mærkbare resultater inden for kultur- og oplevelsesøkonomien i Nordjylland. Vi vil gerne takke de godt 130 personer, der har givet sig tid til at deltage i interviews om deres område, referencegruppen og øvrige, som har ydet bistand i forbindelse med analysen. Arbejdsgruppen for oplevelsesøkonomi ErhvervsForum Søren Kragelund (fmd.), Fårup Sommerland Preben Larsen, Mekoprint Jørgen Lindgaard Christensen, Lindgaard A/S Flemming Eriksen, Siemens Mobile Phones Anders Hesselholt, AF-Nordjylland Bruno Mølgaard, KMD Anders Bruun, Advice A/S Susanne Jensen, Aalborg Universitet Rapporten er udarbejdet af Aalborg Kommunes Borgmesterkontor med ekstern konsulentbistand fra Tobias Nielsén, QNB Analys & Kommunikation AB, Stockholm. Analysen kan downloades på Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Forord 5

6 Resumé

7 Resumé Region Aalborg Samarbejdets ErhvervsForum vurderer, at der er et stort potentiale for vækst og beskæftigelse inden for oplevelsesøkonomien i den nye Region Nordjylland. I denne analyse, der dækker alle kommuner i den nye Region Nordjylland, sættes der fokus på udviklingspotentialerne i den nordjyske kulturog oplevelsesøkonomi udfra en branchetilgang. På baggrund af en kortlægning af 16 brancheområders forudsætninger analyseres og vurderes potentialerne inden for hvert område. Analysen er baseret på interviews med godt 130 nøglepersoner fra de 16 områder kombineret med statistisk materiale. Analysen giver mulighed for en prioritering for at rette fokus på områder med særlige potentialer for vækst og beskæftigelse udfra et ønske om en fokuseret satsning på oplevelsesøkonomi der kan ikke satses på alt. Oplevelsesøkonomien får stadig større betydning for vækst og beskæftigelse i regionen. Der er (2003) beskæftigede inden for området og en omsætning på ca. 6 mia. kr. (2002). Beskæftigelsen inden for oplevelsesøkonomien stiger mere end for øvrige erhverv, men udviklingen i oplevelsesøkonomien går dog langsommere i Region Nordjylland end i de regioner, vi normalt sammenligner os med. Oplevelsesøkonomien er mindre videnstung i Nordjylland end i for eksempel Storkøbenhavn og Århus. Alt tyder således på, at der i Nordjylland skal gøres en ekstra indsats for at holde trit med udviklingen. De 16 områder, som oplevelsesøkonomien består af, vurderes udfra tre tilgangsvinkler: Regional dynamo (profilering, tiltrækning af turister, arbejdskraft og virksomheder m.m.) Erhverv (betydning af området som erhverv omsætning, beskæftigelse m.m.) Kreativ alliance (tilførsel af innovative kræfter ved alliancer mellem kultur og erhverv) ErhvervsForum anbefaler på baggrund af kortlægningen af forudsætninger og analysen af potentialer, at følgende områder bør have særligt fokus i udviklingen af oplevelsesøkonomien i den nye Region Nordjylland (uprioriteret rækkefølge): Interaktive medier Events og Sport Attraktioner Medier Wellness Gastronomi og Natteliv Musik Kunst (+ scenekunst og museer) En forudsætning for at kunne satse på disse områder, er tilstedeværelsen af kreativt potentiale. Det er vigtigt at fastholde, at det kreative potentiale er råstoffet i oplevelsesøkonomien - uden kreativt potentiale er der ingen oplevelsesøkonomi. På flere af områderne er det kritisk med kreativt potentiale, og det er derfor nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at fastholde og tiltrække de kreative hjerner. En satsning på oplevelsesøkonomien må ikke handle om at skabe oplevelser for enhver pris. Oplevelserne skal bygge på den nordjyske identitet og historie der skal være autencitet i oplevelserne. Samtidig er formidlingen helt central, hvor aktørerne eller udøverne kan blive bedre til at formidle deres oplevelsesprodukter, og de regionale medier skal bidrage med at formidle de gode og positive historier. En fælles satsning er nødvendig. Først og fremmest håber ErhvervsForum på, at denne rapport kan give et kvalificeret grundlag for beslutningstagere i regionen til udarbejdelse af strategier, der kan udmønte oplevelsesøkonomiens potentialer. ErhvervsForum lægger op til et styrket samarbejde omkring udvikling af oplevelsesøkonomien med aktører inden for erhvervsområdet, kulturen og det forskningsog uddannelsesmæssige område det er nødvendigt at tænke stort og handle! Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Resumé 7

8 Hvad er oplevelsesøkonomi? I dette afsnit præsenteres den række af oplevelsesøkonomiske områder, som i analysen udgør den nordjyske kultur- og oplevelsesøkonomi. Samtidig introduceres rapportens analysetilgang til kultur- og oplevelsesøkonomien, hvor begrebet anskues ud fra tre vinkler som regional dynamo, erhverv og kreative alliancer.

9 Hvad er oplevelsesøkonomi? Der er tale om en ny form for økonomi, som kan beskrives som en fusion mellem kultur og erhverv, og som er vokset eksplosivt overalt i verden på grund af en øget efterspørgsel af oplevelser. Fusionen mellem kultur og erhverv kan illustreres i nedenstående: Kulturliv Kultur- og oplevelsesøkonomi Erhvervsliv Kilde: Danmarks kreative potentiale. Kultur- og erhvervspolitisk redegørelse Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. Der kan udpeges tre hovedårsager til vækst i oplevelsesøkonomien: Mennesket i forandring. Vi efterspørger oplevelser, og grundet øget velstand har vi råd til oplevelser, underholdning, kultur og livsstilsforbrug. Katalysatorer (facilitatorer). Frem for alt teknologiske landvindinger, som har bidraget til øget spredning af oplevelsesvarer (computerspil, cd er og senere mp3-filer, dvd er, tv og radio; samt udstyret vi anvender til at få adgang til oplevelserne: hjemmebiografer, musikanlæg, tv etc.). Øget udbud. Hvor efterspørgsel findes, opstår et udbud, der understøttes af aggressiv markedsføring. Oplevelsesøkonomien består af et antal brancher, hvor der skelnes mellem kernevirksomheder og støttevirksomheder. Forskellen mellem de to er, at kernevirksomhedens aktiviteter er dem, der driver og er grundlæggende for produktet/oplevelsen, hvorimod støttevirksomhederne oftest tilvejebringer oplevelsen på en eller anden måde. En måde at illustrere dette på kan være en musikforretning (støttevirksomhed), der sælger en musikers musik (kernevirksomhed), der er reproduceret fra masterkopier til cd er (støttevirksomhed). Det primære i oplevelsesøkonomien er med andre ord et produkt, der oftest er opstået ud fra en kreativ proces, hvor det sekundære er den lange kæde af støtteerhverv (fremstillingsvirksomhed, detailhandel, engroshandel, agenturhandel, reparationsvirksomhed etc.), som oftest muliggør, at oplevelsen kan blive eksponeret over for forbrugeren. Støttevirksomhederne er med andre ord afhængige af oplevelsesproducentens initiativ, kreativitet og produktivitet. I vores kortlægning og analyse specielt i det statistiske materiale vil vi fokusere på kernevirksomhederne og deres præstationer og forudsætninger ud fra den antagelse, at det primære for kultur- og oplevelsesøkonomiens vækst og udvikling er velfungerende kernevirksomheder. Støttevirksomheders omsætning indgår således ikke i den samlede omsætning for oplevelsesøkonomien (såfremt støttevirksomheder regnes med, er omsætningen væsentlig højere eksempelvis er detailhandel ikke medregnet). Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hvad er oplevelsesøkonomi? 9

10 Turismens rolle Det er vigtigt at påpege, at turismen ikke behandles som et særskilt område, men er integreret i analysen af de øvrige områder. Turismen kan i denne sammenhæng både ses som mål i sig selv og som løftestang. Mål forstået således, at en styrkelse af oplevelsesøkonomien (for eksempel inden for attraktionsområdet) giver øget turisme. Løftestang forstået på den måde, at mange turister skaber omsætning og dermed grundlag for eksempelvis events og museer. I det statistiske materiale indgår turisme i form af beskæftigelsestal og økonomiske tal inden for hotelvirksomhed, campingpladser, lystbådehavne, turistguide-virksomhed m.v. (se afsnittet Oplevelsesøkonomien i tal ). Tre analysetilgange til oplevelsesøkonomien I analysen kortlægges og analyseres 16 forskellige områder. Disse områder bliver vurderet med udgangspunkt i tre forskellige tilgange: Regional dynamo Erhverv Kreative alliancer Oplevelsesøkonomien som en regional dynamo Denne tilgang tager udgangspunkt i, at konkurrencen mellem regioner om at tiltrække arbejdskraft, investeringer og turister er skærpet blandt andet på grund af globaliseringen. I den forbindelse har kultur og oplevelser fået en ny og fremtrædende funktion. Kultur og oplevelser kan bruges til: Profilering af regionen Differentiering fra andre regioner Tiltrækning af arbejdskraft Tiltrækning af virksomheder Nye investeringer Tiltrækning af turister Tiltrækning af studerende Der stilles i denne forbindelse stigende krav til kulturlivet. Kvaliteten bliver i denne forbindelse central for, at kulturen får tiltrækningskraft. Målet kan opnås både ved hjælp af (1) en mængde små aktiviteter, hvilket betyder et myldrende kultur- og aktivitetsliv, ud fra det argument, at man altid ved, at noget foregår (San Francisco); eller (2) større aktiviteter eller attraktioner, som skaber opmærksomhed og medieomtale. Vi har her afgrænset kulturog oplevelsesøkonomien til følgende brancher med øje for de nordjyske forhold: Antikviteter [antikhandel, bogantikvariater, kunstauktioner, marskandisere] Arkitektur & Design [arkitekter, landskabsarkitekter, havearkitekter, designere] Attraktioner [forlystelsesparker, andre besøgsmål, natur] Events og Sport [publikums- og sportsarrangementer] Film [film- og videoproduktion] Gastronomi & Natteliv [restaurationsvirksomhed o. lign.] Interaktive medier [mobile entertainment, computerspil o. lign.] Kunst & Kunsthåndværk [billedkunstnere, billedhuggere, skulptører, keramikere m.v.] Litteratur [forfattere, digtere, skribenter, forlagsvirksomhed] Medier [aviser, magasiner, tv og radio m.v.] Mode [tøj, tekstiler, smykker o. lign.] Museer [kulturinstitutioner] Musik [musikere, komponister, musikproducenter, tekstforfattere] Reklame [reklamevirksomhed] Scenekunst [teatre, musicals, dans, ballet, cirkus] Wellness [kurophold o. lign.] Appendix A præsenterer nogle udvalgte internationale definitioner til dato. 10 Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hvad er oplevelsesøkonomi?

11 Således bliver kulturen et stadigt vigtigere element: For fastboende kræver et rigere kulturliv For at tiltrække arbejdskraft specielt den veluddannede For nutidens turister kræver en bred vifte af kulturtilbud. Turisten iscenesætter sit ferieforbrug og shopper blandt tilbudene (turisterne bliver mere professionelle). Kultur- og oplevelsestilbud er i konkurrence ligesom alt andet der skal fokuseres på det bedste. De regioner, som kan markedsføre tilbudene bedst, vinder! Oplevelsesøkonomien som erhverv Kultur og oplevelser er også et erhverv i sig selv og et erhverv i vækst. I og med at vi bliver rigere og har fået mere fritid, er efterspørgslen efter kulturprodukter og underholdning steget. Salget af oplevelsesbaserede varer og tjenesteydelser er derfor eksploderet de seneste årtier. Vi køber musik, magasiner, måltider, designertøj og computerspil. Vi går til koncerter og besøger forlystelsesparker og museer. Handel med kultur, medier, underholdning og oplevelser er vokset eksplosivt de seneste årtier. Eksempelvis blev kulturelle produkter film, musik, tv, tidsskrifter, computerprogrammer og bøger USAs største eksportgren i Denne sektor passerede dermed, for første gang, alle andre traditionelle sektorer som bilbranchen, våbenindustrien, flyindustrien og landbrugssektoren (Culture, Trade and Globalization: Questions and Answers, Unesco 2000). Oplevelsesøkonomi kultur og erhverv i kreativ alliance Endelig kan oplevelsesøkonomi anskues som kultur og erhverv i kreativ alliance. En alliance, som begge parter drager fordel af, og hvor de medvirker til at udvikle hinanden. Den regionale udvikling har brug for nye innovative kræfter, som kan bidrage med nytænkning. En del af denne innovative kraft kan komme fra de innovative og kreative kompetencer, som blandt andre kunstnere besidder for eksempel i forhold til produktudvikling, nye arbejdsprocesser eller design. Det er her værd at bemærke, at der forekommer kreative alliancer også brancherne imellem, som genererer dynamik og synergieffekter i kultur- og oplevelsesøkonomien. Et linket system De tre tilgange kan anses som et linket system, hvor en satsning på hvilken som helst af tilgangene alt andet lige altid vil have afledte, positive virkninger på de to andre: Erhverv Regional dynamo Kultur- og oplevelsesøkonomi som et linket system Kreativ alliance Ligesom der er indbyrdes sammenhænge mellem de tre tilgange, vil der naturligt også være områder/brancher, hvor initiativer på et område har betydning for et andet område - eksempelvis giver events ofte efterspørgsel efter musik, og mange teatergængere giver flere gæster i restauranterne. Der kan således være en logik i at knytte flere forskellige områder sammen i en samlet satsning. De tre tilgange analyseres ud fra følgende indikatorer: 1) Status på området Områdets karakteristika i forhold til det øvrige Danmark og internationalt set Kreative alliancer på området Image og identitet på området Forholdet til medierne Forholdet til forskningsog uddannelsesinstitutioner 2) Udviklingspotentiale Områdets kreative potentiale, talentmasse og kompetencer Tilgængelighed til øvelokaler, atelierer, inkubatormiljøer mv. Pladser for eksponering (butikker, scener, gallerier etc.) Uddannelsesmuligheder Aktiviteter for børn og ungdom Entreprenørship og ildsjæle Trends 3) Forudsætninger og behov Mulighed for support (finansielt eller rådgivningsmæssigt i Danmark og/eller EU) Uddannelser Adgang til kapital (banker, venture capital) Naturlige forudsætninger/fortrin i forhold til andre regioner, herunder naturlige fyrtårne som Skagen, den nordjyske natur mv. Kulturarv/tradition Appendiks B beskriver analysetilgangen og designet nærmere. Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hvad er oplevelsesøkonomi? 11

12 Metode I dette afsnit præsenteres den metodiske tilgang, der ligger til grund for analysen af kultur- og oplevelsesøkonomien i den kommende Region Nordjylland. Tilgangen har som udgangspunkt været en metodetriangulering i form af statistik, kvalitative fokusgruppeinterviews og forskellige alternative kilder i form af diverse rapporter og artikler.

13 Metode Bred analyseramme En analyse med så mange forskellige områder som denne kræver en bred analyseramme og en række konkrete indikatorer, der kan afdække områdernes forhold, forudsætninger og udviklingspotentialer. Analysedesignet er bygget op omkring Tobias Nielséns Solsystemsmodel (2004) kombineret med de tre tilgange til kultur- og oplevelsesøkonomi (erhverv, regional dynamo og kreative alliancer). Herudover har SWOT-analyser af de enkelte områder været anvendt med det formål at præsentere et overblik over områdernes status. I Appendiks B præsenteres Solsystemmodellen og rapportens analysedesign. Kvalitative data De kvalitative data i form af fokusgruppeinterview har primær vægt i analysen, og konklusionerne bygger primært på analysen af interviewene. Fokusgruppeinterviewene bestod af deltagelse af en lang række nøglepersoner inden for hvert af områderne i kultur- og oplevelsesøkonomien. Film-området blev dog ikke gennemført, da området viste sig at have en så lille aktivitet i Nordjylland, at man ikke kunne samle aktører nok til at gennemføre et fokusgruppeinterview i stil med de øvrige. Interviewdeltagerne er blevet udvalgt ud fra kriterier om branche-/områdedækning, geografisk dækning af hele den kommende Region Nordjylland, og hvor det har været muligt også ud fra en lige fordeling af køn. Deltagerne blev først telefonisk kontaktet for herefter at modtage en indbydelse. Godt 130 personer havde mulighed for at deltage (jf. Appendiks D). Der var generelt meget stor opbakning og interesse fra de interviewedes side for at deltage i fokusgruppeinterviewene. Deltagerne var meget engagerede under interviewene, hvor der blev debatteret konstruktivt i forhold til begrebet kultur- og oplevelsesøkonomi og til deres eget områdes position, forudsætninger og fremtidsmuligheder i den kommende Region Nordjylland. Det er værd at bemærke, at fokusgruppeinterviewene viste sig at have karakter af netværksskabende aktivitet indenfor områderne. Kvantitative data Det statistiske materiale udgøres af særkørsler indhentet fra Danmarks Statistik. Alle branchekoder er blevet gennemgået med henblik på at udvælge de relevante koder til at beskrive oplevelsesøkonomien. Fokus i statistikken er lagt på primærproducenterne og dermed også det kreative potentiale i regionen. Statistik inden for kultur- og oplevelsesøkonomi er generelt forbundet med nogle betydelige problemstillinger: (1) De forhåndenværende data beskriver ikke altid den aktivitet, der vitterlig er inden for de forskellige oplevelsesøkonomiske brancher/områder. (2) Det er problematisk, at der slet ikke eksisterer økonomiske data på nogle af områderne (jf. Appendiks C). (3) Nogle branchekoder inkluderer aktivitet fra flere af områderne på én gang. Det er med andre ord et problem at få data, der giver et fuldstændigt og validt overblik over de faktiske økonomiske forhold inden for kultur- og oplevelsesøkonomi samt at få belyst de enkelte brancher hver for sig. Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Metode 13

14 Hovedkonklusioner Ud fra en vurdering af statistiske data, forudsætninger og potentialer i de oplevelsesøkonomiske områder konkluderes der her på status for kultur- og oplevelsesøkonomien i Region Nordjylland. Konklusionen munder ud i en prioritering af områder, der bør være i særligt fokus i udviklingen af den nordjyske oplevelsesøkonomi.

15 Hovedkonklusioner Vækst i oplevelsesøkonomien Oplevelsesøkonomien er i vækst i Region Nordjylland omsætningen var i 2002 på ca. 6 mia. kr. om året, mens der er beskæftigede (2003) i de forskellige brancher inden for oplevelsesøkonomien. Omsætningen er stigende, men ikke i samme grad som inden for øvrige erhverv. Beskæftigelsen stiger derimod kraftigere inden for oplevelsesøkonomiske brancher end for øvrige erhverv der er i perioden siden 1994 kommet 18% flere beskæftigede inden for oplevelseserhvervene, mens beskæftigelsen kun er steget med 6% i øvrige erhverv. Sammenlignet med Aarhus og Storkøbenhavn vokser oplevelsesøkonomien langsommere i Region Nordjylland, mens udviklingen i den nordjyske oplevelsesøkonomi ligger tæt op ad udviklingen i Fyns Amt. Region Nordjylland ligger dog, uanset om man ser på stigning i omsætning, værditilvækst eller beskæftigelse, under landet som helhed. Region Nordjyllands andel af beskæftigelsen er større (9,6 pct.) end andelen af omsætningen for landet som helhed (6,7 pct.), hvilket indikerer, at oplevelsesøkonomien er mindre videnstung i Region Nordjylland end landsgennemsnittet. Det er vigtigt at pointere, at aktivitet og omsætning inden for oplevelsesøkonomiens brancher også påvirker de øvrige erhvervs omsætning og merværdi det betyder, at oplevelsesøkonomiens udvikling også har konsekvenser for øvrige erhvervs omsætning, værditilvækst og beskæftigelse. Om disse udviklingstendenser fortsætter er svært at spå om, men det tyder på, at Nordjylland skal gøre en ekstra indsats for at følge med udviklingen. Der satses mange steder og i mange regioner (nationalt og internationalt) på oplevelsesøkonomi, så intet tyder på, at Nordjylland får noget foræret, men snarere skal gøre sig umage for at holde trit. Behovet for en satsning på oplevelsesøkonomi Alt tyder på, at Region Nordjylland skal arbejde hårdt for at følge udviklingen i de øvrige regioner. Det er vigtigt at have in mente, at der er tale om en konkurrencesituation en konkurrence mellem regioner og byer på vækst, beskæftigelse og velfærd, hvor spørgsmålet er, om man kan differentiere sig og måske endda distancere sig i forhold til andre. Det er klart, at der er en lang række rammebetingelser som uddannelser, infrastruktur og lovgivning m.m., som har betydning for udvikling af oplevelsesøkonomien. Vurderingen af disse rammebetingelser ligger uden for denne analyse. I stedet er fokus på de potentialer, der foreligger i oplevelsesøkonomien. Hvis man vil vinde skal man satse! Men det er oplagt, at man ikke kan satse på alt. For satser man på alt, satser man på ingenting. Udgangspunktet her er, at satsningen skal ske på de områder, hvor man som udgangspunkt får mest valuta for pengene. Det kan imidlertid være svært at udpege de brancher eller områder, som giver bedst udbytte, da der er mange sammenhænge områderne imellem og mange direkte og indirekte afledte effekter. Kunsten er at plukke de lavest hængende frugter samtidig med, at man holder sig det lange sigte for øje og ikke glemmer nødvendigheden af at pleje det kreative potentiale. Det kreative potentiale råstoffet i oplevelsesøkonomien Inden fokuseringen på prioriterede områder inden for oplevelsesøkonomien er det vigtigt at fastholde, at analysen viser, at det er kritisk med det kreative potentiale på flere af områderne. En af indikationerne på dette er antallet af selvstændigt udøvende kunstnere, hvor Region Nordjylland ligger lavere end de øvrige regioner. Dette kan have mange forklaringer, men helt nødvendigt er det at fastholde, at den kreative idé eller proces er råstoffet i oplevelsesøkonomien. På de områder, som for eksempel kunst, litteratur og klassisk musik, hvor betingelserne er svære (og de udøvende må flytte for at ernære sig), er det vigtigt at der gøres en ekstra indsats for at fastholde og tiltrække dem. Overvejelserne kan for eksempel gå på, at det offentlige spiller en særlig rolle i relation til disse områder og praktiserer en mere aktiv kulturpolitik og agerer lokomotiv. Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hovedkonklusioner 15

16 Tilførslen af den kreative og innovative idé kan også komme andre steder fra. Oplagt er den viden og kompetence, som ligger på uddannelses- og forskningsinstitutioner, herunder Aalborg Universitet, der er vigtig at få sat i spil. Det er derfor vigtigt, at de kompetencer, der findes på for eksempel Aalborg Universitet og øvrige uddannelsesinstitutioner, kommer den kreative og innovative proces til gode. Der synes her at være store udfordringer i forhold til at skabe kreative alliancer mellem det kreative (kunst og viden) og erhvervslivet. Inden for områder som Arkitektur og Design, Attraktioner, Events og Sport samt Medier efterspørges eksempelvis større samarbejde med Universitetet, mens Litteraturområdet, Kunstområdet og Scenekunsten efterspørger alliancer med erhvervsvirksomheder. Behovet for prioritering Der er behov for en prioriteret og fokuseret indsats på de områder, hvor der er forudsætninger og udviklingspotentiale. Ud af de 16 områder, som analysen bygger på, er det således nødvendigt at udvælge de områder som isoleret, eller i sammenhæng med andre, har et uudnyttet potentiale. Vurderingen af de 16 områder foretages dels på baggrund af fokusgruppeinterviewene med godt 130 nøglepersoner fra hele Region Nordjylland, dels på baggrund af de statistiske data, som beskriver områderne. Hvert af områderne vurderes udfra de tre tilgange: Regional dynamo (profilering, tiltrækning af arbejdskraft og virksomheder m.m.) Erhverv (betydning af området som erhverv omsætning, beskæftigelse m.m.) Kreativ alliance (tilførsel af innovative kræfter ved alliancer mellem kultur og erhverv m.m.) På baggrund af analysen anbefaler arbejdsgruppen, at følgende områder har særligt fokus i udviklingen af kultur- og oplevelsesøkonomien i Region Nordjylland (ikke prioriteret rækkefølge): Interaktive medier Events og Sport Attraktioner Medier Wellness Gastronomi og Natteliv Musik Kunst (+ scenekunst og museer) Interaktive medier et nyt vækstområde Interaktive medier, her hovedsageligt tænkt som computerspil og mobil underholdning, er et område i kraftig vækst nationalt og globalt. Der er forholdsvis få virksomheder på området i Region Nordjylland, men der er mange kompetencer på Aalborg Universitet inden for området, som med fordel kan bringes i spil. Softwareområdet er et stort og succesfuldt område i regionen, og en mulighed kan være at lægge sig i slipstrømmen af succesen på dette område. Der er stor omsætning og beskæftigelse inden for software området generelt, og dette områdes volumen og kompetencer kan understøtte etablering af virksomheder inden for e-entertainment. Det er nødvendigt med stærke og professionelle netværks- og inkubatormiljøer, som kan understøtte iværksætteri og udvikling af virksomheder. Vækstmulighederne synes generelt store, selvom konkurrencen fra især København er hård. 16 Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hovedkonklusioner

17 Events og Sport Oplevelsesøkonomisk har events en central rolle som regional dynamo, idet events fungerer som profileringsværktøj både inden for og uden for regionen, og da det genererer aktiviteter og økonomi på en lang række andre områder. Der er flere eksempler på meget store events som Tordenskjoldsdagene, The Tall Ships Race og koncerter i Aalborg Kongres og Kultur Center med internationale stjernenavne, som er meget vigtige i forhold til at styrke den nordjyske identitet, men som nyder begrænset national bevågenhed. Det er svært at gøre selv meget store events kendte uden for regionen, selvom de har flere hundredetusinde besøgende. Såfremt eventområdet skal yderligere løftes, er adgangen til risikovillig kapital afgørende. Hvad angår de mindre events, peges der på muligheder for øget samarbejde mellem aktørerne og en professionalisering af branchen gennem øgede rådgivningsmuligheder og koordinering af tiltag. Elitesporten har udvist stor evne til at brande Nordjylland, og har stor betydning som regional dynamo. Elitesporten har især gennem AaB og Aalborg DH evnet at sætte Nordjylland på landkortet i et omfang, som vil være meget svært at lykkes med inden for andre brancher. Elitesportens næsten daglige eksponering giver en omtale af Nordjylland, som er så godt som ubetalelig. Attraktioner De nordjyske attraktioner står stærkt i billedet. Der er høje besøgstal, og flere af attraktionerne har national appeal. Attraktioner som Jesperhus Blomsterpark, Nordsømuseet, Fårup Sommerland, Aalborg ZOO og Mariager Saltcenter er med til at markedsføre Nordjylland som en fritids- og ferieregion og har samtidig stor betydning som oplevelsestilbud for borgerne. Der er dog stærkt stigende konkurrence inden for området, da der er meget store ferie- og oplevelsesmiljøer på vej i andre regioner (for eksempel ved Billund). Dette indskærper nødvendigheden af konstant produktudvikling og fokusering på særlige målgrupper samtidig med, at der udvikles på samarbejdet med andre brancher (især kulturområdet). Samarbejdet med Aalborg Universitet i forhold til kompetencerne inden for turisme kan også med fordel styrkes. Medier Medieområdet har stor betydning for alle de andre oplevelsesøkonomiske områders synlighed. Området har beskæftigelsesmæssigt vokset sig til et stort område og er kendetegnet ved få og meget store aktører. NORDJYSKE Medier og de regionale tv-stationer står som de store spillere på området. Der er stærk konkurrence inden for branchen, som nødvendiggør kontinuerlig produktudvikling og særlig fokus på brugergenereret indhold. Der vurderes at være et potentiale på medieområdet, som blandt andet kan understøttes ved udbygget samarbejde med Aalborg Universitet (især på det tekniske område). For de sidste fire områder er der en del indbyrdes relationer, især når turismeområdet tænkes ind. De fire områders forudsætninger står ikke alle lige stærkt, men samlet har de et stærkt potentiale: Wellness Wellness er i stærk vækst i Region Nordjylland. Der gøres i øjeblikket meget store private investeringer, hvilket tyder på stor efterspørgsel. Det vurderes, at der er meget gode muligheder for at sælge regionen på wellness og rekreation. Skønheds- og helsetilbud er vigtige, men rekreation og afstressning à la Svinkløv Badehotel bør også medtænkes. Naturen i Nordjylland spiller her en vigtig rolle. Der er fra branchen intet ønske om offentlig indblanding, men dog et ønske om relevante uddannelser på området. For Wellness er der en tæt sammenhæng med gastronomiområdet, specielt i forhold til visse målgrupper (Best agere). Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Hovedkonklusioner 17

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

kultur- & oplevelsesøkonomien i region aalborg vision & strategi anbefalinger til

kultur- & oplevelsesøkonomien i region aalborg vision & strategi anbefalinger til kultur- & oplevelsesøkonomien i region aalborg vision & strategi anbefalinger til Rapporten er udarbejdet af Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling med ekstern konsulentbistand af Tobias Nielsén, QNB Analyse

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nye analyser og fremtidige behov

Nye analyser og fremtidige behov Nye analyser og fremtidige behov Trine Bille Associate Professor, cand.polit., Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Fra analyser til erhvervsudvikling Vidensdag

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark

Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 32 Offentligt Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark Resumé Der er omkring 85.000 ansatte inden for kreative erhverv

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom?

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Oplæg på

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Virksomheder i spil 18. maj 2011 1 Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi = Regionaludvikling

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere