Frokostpause kan sikre velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frokostpause kan sikre velfærd"

Transkript

1 2 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE VÆKSTE > Side 05 > SIDE 11 bagsiden Frokostpause kan sikre velfærd Hvis de offentligt ansattes daglige frokostpause ikke længere indregnes i den ugentlige arbejdstid på 37 timer men lægges oveni, vil det kunne øge arbejdsstyrken med personer og forbedre statens finanser med 9 milliarder kr. om året, viser Dansk Erhvervs beregninger. det af arbejdskraft ved at lægge frokostpauserne oveni de 37 timer, som det er normen på de fleste private arbejdspladser. En af vejene til at sikre velfærden fremover er, at flere arbejder mere. Da det i de kommende år særligt er de offentligt ansatte, der går på pension og efterløn, ligger løsningen lige for: Offentligt ansatte skal arbejde lige så meget som deres kolleger i den private sektor, siger arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv. I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap som følge af demografien. Hvis den ugentlige arbejdstid i den offentlige sektor øges med 2,5 time med fuld lønkompensation, så øger det arbejdsudbuddet med fuldtidsbeskæftigede, viser Dansk Erhvervs DREAM-beregninger. Frokosten er ikke nok Hvis de 2,5 times ekstra arbejdstid resulterer i tilsvarende færre offentligt ansatte, vil det skabe mulighed for flere beskæftigede i private virksomheder, øge bruttonationalproduktet med 22 milliarder kr., svarende til 1,4 procent, og forbedre de offentlige finanser med 9 milliarder kr. om året. Vi kommer ikke udenom, at der er behov for tiltag, som får arbejdsudbuddet til at stige. En afskaffelse af betalt frokost i det offentlige er imidlertid kun en del af løsningen. Der skal langt flere tiltag til for at øge arbejdsudbuddet. Derfor glæder det os i Dansk Erhverv, at der langt om længe er taget fat på den politiske debat om at afskaffe efterlønnen, påpeger Ole Steen Olsen. Læs mere på side 4. Af Kristian Kongensgaard Skal vi stryge frokostpausen eller den danske velfærd? Hovedparten af de offentligt ansatte, mindst 80 procent, har en effektiv arbejdstid på 34,5 timer om ugen, fordi deres halve times daglige frokostpause er indregnet i den aftalte ugentlige arbejdstid på 37 timer. Det giver efter Dansk Erhvervs opfattelse luft til på sigt at øge udbud- Afskaffelse af den betalte frokostpause kan give råd til at levere de varme hænder til at sikre fremtidens velfærd. Efteruddannelser via e-learning ApS

2 DANSK ERHVERV leder februar 2011 S 2 Af Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv Når fem bliver til fire Danmark må ikke blive hægtet af euroen - igen Dansk Erhverv roser Lars Løkke Rasmussen for at tage det nye fransk-tyske forslag op om en egentlig økonomisk regering for euro-zonen. Det er særligt vigtigt i disse tider, hvor dansk politik er fuldstændig paralyseret ved udsigten til et kommende valg. Dansk Erhverv har gennem flere år peget på nødvendigheden af reformer, der kan sikre, at virksomhederne også i fremtiden kan rekruttere tilstrækkelig med velkvalificeret arbejdskraft. Den demografiske udvikling indebærer nemlig, at der for hver fem personer, som forlader arbejdsmarkedet, kun er fire unge, som kan træde i stedet. Det er den store udfordring på arbejdsmarkedet. Hvis virksomhedernes konkurrenceevne skal fastholdes og udbygges på et globalt marked, er det afgørende, at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed. Virksomhedernes fortsatte konkurrencekraft er en forudsætning for, at det danske velfærdssystem kan udvikles. Jeg vil gerne kvittere regeringen for, at den allerede har sikret, at den periode, hvori ledige kan få dagpenge, er sat ned til to år. Desuden vil jeg kvittere regeringen for at ville afskaffe efterlønnen. Både den nu gennemførte forkortelse af dagpengeperioden og en afskaffelse af efterlønnen er de første nødvendige skridt til at sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud. Men der skal mere til. Virksomhederne skal have øget adgang til udenlandsk arbejdskraft, og ikke mindst skal det danske arbejdsudbud øges mere. En løsning, der ligger lige for, er, at offentligt ansatte kommer til at arbejde lige så meget som kollegerne i den private sektor. Offentligt ansatte har aftalt med deres arbejdsgivere, at frokostpausen er inkluderet i den ugentlige arbejdstid på 37 timer. En analyse, som Dansk Erhverv har gennemført, viser, at arbejdsudbuddet kunne øges med knap personer. Det er oven i købet i en situation, hvor mange offentligt ansatte vil trække sig fra arbejdsmarkedet. S og SF har i deres Fair løsning også lagt op til, at danskerne skal arbejde mere. Det er jeg enig med partierne i. Men hvorfor ikke starte med de lavthængende frugter, således at offentligt ansatte får samme reelle arbejdstid som på det private arbejdsmarked. Af Malene Billund og Lisa Sandager For Dansk Erhverv er der ingen tvivl om, at vi som en lille åben økonomi er dybt afhængige af et stærkt EU og en stærk euro. Det handler om at forhindre, at de danske EU-forbehold og euro-skepsis ikke endegyldigt kobler Danmark af eurosamarbejdet, forklarer EUchef Anne Marie Damgaard, Dansk Erhverv. Euroen kan modstå presset Foreløbig har den fælles europæiske valuta modstået presset på valutamarkederne, fordi euroen er en solidarisk forsikringsordning mellem de deltagende lande. Hver især ville euro-landene have været lette ofre for spekulative angreb, som vi eksempelvis så det med Sverige i begyndelsen af 1990 erne. Så euroen har bestået den sværeste test hidtil. Forslaget om europagten lægger op til et styrket samarbejde med de 17 eurolande og med interne topmøder, hvor de lande, der ikke er med i euroen, ikke kan deltage. Signalet fra eurogruppen er ikke til at tage fejl af, konkluderer Anne Marie Damgaard og fortsætter: Den økonomiske krise og dens konsekvenser har endnu engang tydeliggjort, at EU s medlemsstater er tæt sammenvævede og dybt afhængige af hinanden, når det gælder om at finde løsninger, der kan skabe vækst og beskæftigelse i hele Europa. Det er på høje tid, at Danmark får fjernet alle forbehold og viser, at vi er et fuldgyldigt medlem af det europæiske samarbejde. Om bare 2 år har de danske EU-forbehold 20 års jubilæum - 20 år hvor globaliseringen kører i et stadigt hastigere tempo, og hvor Danmarks eneste mulighed for at spille en rolle og få en bid af kagen går via EU, slutter Anne Marie Damgaard. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, lisa sandager design: 1508 layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2011 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Dansk Erhverv mener, at det er på høje tid, at Danmark ikke blot får fjernet forbeholdet over for euroen, men alle EU-forbehold.

3 DANSK ERHVERV februar 2011 S 3 PSY MASTERCLASS I PSYKOLOGI Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med kræfter fra Handelshøjskolen, MBA og Københavns Universitet, og kursusdagene foregår både på Marriott i København og Hotel Marselis i Århus. Kommunikation, personlig udvikling, samspil, etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet lige nu. En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgensdagens udfordringer. Psykologi handler bl.a. om, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden. OPSTART København: Januar / marts / maj / august / oktober Århus: Januar / marts / maj / august / oktober Nærmere information om datoer finder De på MasterClass i Psykologi er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation. UDDANNELSENS SEKS MODULER ER PÅ MBA-NIVEAU OG INDEHOLDER FØLGENDE: Modul 1: Personlighedsteori, forsvarsmekanismer og udvikling Modul 2: Identitetsudvikling Positiv psykologi Modul 3: Kognition og indlæring Modul 4: Angst, sorg og kriser Modul 5: Arbejdspsykologi, stress, coping Modul 6: Kommunikation, motivation og samarbejde TILMELDING TIL KURSER Via web: Telefon: Fax: Amaliegade 6, 1256 København K

4 DANSK ERHVERV politik februar 2011 S 4 Flere problemer kan løses på 2,5 time Udviklingen i arbejdsstyrken frem til 2020 Hvis de offentligt ansattes arbejdsdag forlænges med frokostpausen, vil det både give råd og mulighed for at sikre velfærd og til at løse nogle af de rekrutteringsproblemer, der er på vej med de ekstraordinært mange offentligt ansatte, der forlader arbejdsmarkedet i løbet af få år. Den demografiske udvikling indebærer, at arbejdsstyrken falder med knap fuldtidsbeskæftigede frem til 2019, hvor velfærdsreformen fra 2006 begynder at få effekt. Det vil særligt være i den offentlige sektor, man vil mærke følgerne af den tidlige pensionering, idet offentligt ansatte generelt er ældre end privatansatte. Ifølge Personalestyrelsen er mere end hver tredje ansatte i den offentlige sektor over 50 år, mens det kun er tilfældet for hver fjerde privatansatte. Kombineret med en fortsat vækst i den offentlige beskæftigelse indebærer det, at den offentlige sektors behov for arbejdskraft bliver så stort, at stat og kommuner hvert år skal ansætte næsten hver anden nyuddannet, hvis behovet skal opfyldes. Det vil presse den private produktion og beskæftigelse og dermed undergrave finansieringen af velfærdsstaten. I den private sektor er det normen, at de ansatte selv betaler deres frokostpause. I modsætning til den offentlige sektor, hvor det er normen, at de har betalt frokost og dermed 2,5 time kortere ugentlig arbejdstid. Dansk Erhverv har fået foretaget beregninger på den såkaldte DREAMmodel af effekten af, at offentligt ansatte arbejder 2,5 time mere om ugen. I DREAM-beregningerne forudsættes det, at der gives fuld lønkompensation for den øgede arbejdstid. Indfases over fem år En forøgelse af den ugentlige arbejdstid med 2,5 time for alle fuldtidsansatte i den offentlige sektor - og proportionalt for deltidsansatte - svarer til flere fuldtidsbeskæftigede. Det vil således være muligt at spare offentligt ansatte - uden at reducere den offentlige velfærd. De kunne alternativt beskæftiges i den private sektor, så resultatet er uændret beskæftigelse målt i antal personer, men en stigning i antallet af timer udbudt af den eksisterende arbejdsstyrke. Da denne forøgelse af arbejdsstyrken er mindre end det demografisk betingede fald i arbejdsstyrken, sikres det også, at det øgede arbejdsudbud umiddelbart kan finde beskæftigelse. Man kunne forestille sig en gradvis indfasning af egenbetalingen af frokostpausen i den offentlige sektor med fuld lønkompensation. Indfases det over fem år fra 2012, vil arbejdsudbuddet stige frem til 2016, falde lidt igen i for derefter at stige fra Realistisk idé Ifølge professor og arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet, er idéen med at inddrage frokostpausen ikke urealistisk: Den har været diskuteret på lønmodtagerside for at skaffe lønmidler i en tid, hvor der tales om en ren nulløsning det første overenskomstår på grund af reguleringsordningens negative lønudmøntning. Men om det ekstra timetal i den offentlige sektor kan føre til en personalereduktion på cirka i den offentlige sektor og dermed et ekstra udbud af samme størrelse i den private sektor, er nok tvivlsomt. Hvis det regnestykke skal gå op, vil der være en meget lang tilpasningsperiode, siger han. Arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv, er ikke helt enig: Tilpasningsperioden behøver ikke at blive så lang. Mange offentligt ansatte går på efterløn eller pension i de kommende år, hvor også konjunkturerne forventes at blive bedre. Begge dele betyder øget efterspørgsel efter arbejdskraft samtidig med, at det er små ungdomsårgange, der træder ind på arbejdsmarkedet. Gøres der ikke noget for at reducere ef- Den demografiske udvikling indebærer, at arbejdsstyrken falder med knap fuldtidsbeskæftigede frem til Mange offentligt ansatte forlader den offentlige sektor de næste 10 år De næste 10 år forlader personer hvert år den offentlige sektor - især går mange på efterløn. Gradvis indfasning af forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor Man kunne forestille sig en gradvis indfasning af egenbetalingen af frokostpausen i den offentlige sektor med fuld lønkompensation. terspørgslen i den offentlige sektor, vil der mangle arbejdskraft i den private sektor, påpeger han. Kilde: Dansk Erhvervs Perspektiv samt egne interviews.

5 DANSK ERHVERV uddannelse februar 2011 S 5 Detailhandel sætter ny praktikrekord Detailhandelen og det merkantile område stormer frem og sætter ny rekord for antallet af nye praktikpladser. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet, og Dansk Erhverv er yderst tilfreds med den positive udvikling. I alt blev der indgået uddannelsesaftaler i hele kalenderåret Antallet af praktikpladser på det merkantile område er i samme periode gået frem med hele 27 procent. Dermed er der indgået i alt praktikpladsaftaler. På detailområdet alene løber antallet af praktikpladser op på imponerende aftaler, hvilket også er en stigning på 27 procent. Vi er meget begejstrede og skal 8-10 år tilbage i tiden for at se ligeså flotte praktikpladstal for detailhandlen og det merkantile område, fortæller chefkonsulent Gorm Johansen, Dansk Erhverv, og fortsætter: Det, vi oplever i øjeblikket, er en be- tydelig ketchup-effekt. Virksomhederne viser i stigende grad tro på fremtiden, rekrutterer elever og imødekommer dermed en reel efterspørgsel på praktikpladser. Virksomhederne tror på fremtiden I november 2010 indførte regeringen en forhøjet praktikpladspræmie på kr. i forbindelse med forhandlingerne om finansloven: Der er ingen tvivl om, at praktikpladspræmien kan have haft en effekt. Men generelt mener vi, at udviklingen kan tilskrives en spirende optimisme hos virksomhederne og en ny tro på fremtiden. Det er meget positivt, at det kommer til udtryk ved, at man nu i meget høj grad ansætter elever igen, siger Gorm Johansen. Samtidig bekræfter tallene, at detailhandelen er det største private område inden for erhvervsuddannelserne, og at detailbranchen trækker en stor del af læsset med at vende udviklingen, slutter han. Læs mere om praktikpladssituationen på Undervisningsministeriets hjemmeside: FÅ STØRRE UDBYTTE AF FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT! Billedet er fra den kampagne, som Dansk Erhverv i samarbejde med HK HANDEL og HK/Privat skød i gang i 2009 for at få flere elever til danske virksomheder. Sæt dine medarbejdere i gang! Lad dine medarbejdere deltage i Dansk Firmaidrætsforbunds kampagne Tæl Skridt i uge 11, 12 og 13. En sjov og enkel måde at få sat bevægelse og sundhed på dagsordenen i din virksomhed. Det koster kr. 50,- pr. deltager inkl. moms. Sms ts rabat til 1272 og få 10% rabat (Alm. sms-takst) Sponsor

6 ApS DANSK ERHVERV POLITIK februar 2011 S 6 Fedtafgiften vil skubbe til høj dansk inflation De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen i januar 2011 landede på 2,7 procent. Dansk Erhverv er bekymret over, at inflationen fortsat er markant højere end i nabolandene. Af Lisa Sandager workshop Bedre rammevilkår for sociale virksomheder Inflationen er fra begyndelsen af 2011 fortsat på et ganske højt niveau, når man tager i betragtning, hvor i konjunkturforløbet dansk økonomi befinder sig. Samtidig er vores priser steget mere end i vores nabolande, hvilket inviterer til endnu mere grænsehandel, siger økonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv. Inflationen risikerer at få ekstra negativ betydning i 2011, hvor den hidtidige ekspansive økonomiske politik begynder at blive rullet tilbage. De fortsat stigende benzinpriser gi- Workshop skal bane vejen for kampagnen Socialt samspil 2011 med det formål at skaffe bedre vilkår for sociale virksomheder. Onsdag den 23. februar 2011 Kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K Dansk Erhverv lancerer i samarbejde med en række andre parter en kampagne, Socialt samspil 2011, målrettet rammevilkårene for virksomheder på det social og sundhedspolitiske område med særligt fokus på selvejende, frivillige og socialøkonomiske virksomheder. Vi står over for en stor udfordring med at bevare et højt velfærdsniveau i de kommende årtier. Det offentlige skal spare over hele linjen, og kvaliteten i opgaveløsningen skal bevares. Private, frivillige og selvejende aktører er en betydelig del af løsningen, men vilkårene for samarbejdet med det offentlige har ændret sig, siger direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv, om baggrunden for kampagnen. Uddrag af programmet Sociale virksomheders udfordringer og muligheder. v/benedikte Kiær, socialminister. Paneldebat om virksomhedernes udfordringer og barrierer. Behovet for modernisering. Behov for en ny konkurrencemodel? Garanti for kvalitet. Værdien af ikke-offentlige aktører på velfærdsområdet. Det er gratis at deltage i workshoppen, men det er nødvendigt at melde sig til. Tilmelding sker via Dansk Erhvervs hjemmeside: under Arrangementer/Socialt samspil Fristen for tilmelding er fredag den 18. februar Priserne i Danmark er steget mere end i vores nabolande, hvilket inviterer til endnu mere grænsehandel, frygter Dansk Erhverv ver også Dansk Erhverv bekymringer for 2011: Det har længe været benzinen, som har trukket de internationale forbrugerpriser op. Prisstigninger på olie forplanter sig på andre områder, da det medfører øgede transport- og produktionsomkostninger, som med tiden vil blive væltet over på forbrugerne. Derfor er det bekymrende, at benzinpriserne bliver ved med at stige, da det på kort sigt bremser den økonomiske vækst, påpeger Bo Sandberg. Der er også en anden vigtig forklaring på den høje inflation fra begyndelsen af På afgiftssiden er der fra årsskiftet forskellige nye finansieringselementer fra skattereformen, der er trådt i kraft - blandt andet energiafgifter. Dansk Erhverv peger derudover på den kommende nye danske særskat, fedtafgiften - der både er en administrativ gyser, en bremse på vækst og produktivitet, men også en yderligere inflationsmotor. Organisationen har beregnet, at fedtafgiften alene vil hæve inflationen med 0,2-0,3 procentpoint, når den efter planen indføres 1. juli i år. Læs også Få styr på fedtafgiften på side 12. God-morgen-møde om Skab vækst i dit Nysalg i 2011 Tirsdag den 1. marts 2011, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København K. Programmets hovedpunkter Scenen sættes med afsæt i danske analyser og erfaringer. Hvilke erkendelser, nøgletal og målepunkter er kritiske for succes i din salgskæde? Hvad skal der til for at opbygge en fødekanal med stærkere lead kanaler, pipeline og flow? Hvordan realiseres en effektiv tilgang, og hvilke muligheder, værktøjer og barrierer skal du være opmærksom på undervejs? Hvad koster det? Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig til direktionssekretær Jeanette Rohd Gernsøe på: Tilmelding senest torsdag den 24. februar. Vil du modtage Dansk Erhvervsavis på mail? Som modtager af Dansk Erhvervsavis kan du nu vælge at få den tilsendt elektronisk i en pdf-version i stedet for den printede udgave. Du skal blot sende en med alle de oplysninger, der står i adressefeltet på papirudgaven, så vil du fremover kun modtage den elektroniske version. en stiles til: Efteruddannelser via e-learning

7 DANSK ERHVERV erhvervsudvikling februar 2011 S 7 Global toplederuddannelse styrker det lokale erhvervsliv Business Kolding, paraplyorganisationen for det brede erhvervsliv i Kolding, samarbejder med den internationalt anerkendte forretningsskole INSEAD i Paris om at uddanne topledere og bestyrelsesmedlemmer. erhvervsudvikling Af Kristian Kongensgaard Mange lokale og regionale erhvervsinitiativer har gennem tiderne lidt skibbrud, fordi de var for meget indadvendte og for lidt udadvendte. Det kan man ikke sige om Business Koldings initiativer. De skal helt bevidst favne hele verden for at skabe vækst lokalt og for at blive Danmarks vækstcenter nummer 1: Think local, act global, siger paraplyorganisationens administrerende direktør, Bjarke Wolmar. Denne holdning har blandt andet ført til, at Business Kolding i samarbejde med den internationalt anerkendte forretningsskole INSEAD i Topleder- og bestyrelsesuddannelser, INSEAD Business Koldings toplederuddannelse, Executive Management Programme, og bestyrelsesuddannelse, Executive Board Programme, drives i samarbejde med den internationalt anerkendte forretningsskole INSEAD i Paris. Toplederuddannelsen fokuserer udelukkende på strategi, innovation og ledelse. Bestyrelsesuddannelsen fokuserer udelukkende på strategi, ledelse, risikostyring og Corporate Governance. Programmerne tager hensyn til deltagernes pressede tidsplan og er centreret omkring korte, intensive moduler med foredrag på et højt og koncentreret niveau og et minimum af forberedelse. Programmerne er opdelt i moduler, hvoraf nogle foregår i Danmark og andre på INSEAD i Frankrig med professorer fra IN- SEAD. Undervisningen på INSEAD foregår på engelsk. Paris udbyder uddannelser til henholdsvis topledere og bestyrelsesmedlemmer og -kandidater. Undervisningen foregår både i Danmark og Frankrig. Idéen med Business Koldings engagement er ikke, at deltagerne på holdene udelukkende skal bestå af personer fra Kolding-området - snarere tværtimod: Deltagerne kommer fra både Danmark og Norge, og det er kun 5-10 procent, der kommer fra Koldingområdet. Men samarbejdet med IN- SEAD giver en god synergi og bidrager til at udvide vores netværk og brande Kolding, påpeger Bjarke Wolmar nye arbejdspladser Der bliver i fremtiden behov for at gøre endnu flere topledere interesseret i, hvad der foregår i Kolding og det øvrige Trekant-område: Vores største satsning er planerne om at etablere Nordic Synergy Park på et hektar stort areal mellem Kolding, Lunderskov og Vamdrup. Det sker i et samarbejde med Kolding Kommune, Region Syddanmark, forskerparken Scion DTU og udviklingsparken Sophia Antipolis i Nice. Det unikke er, at vi skaber en ramme, hvor både natur, mennesker og virksomheder kan trives og i en hurtigere synergi end uden for parken. Med naturen i fokus skal det være et særdeles attraktivt område både at arbejde og etablere virksomhed i. Derfor har vi en interesse i, blandt andet igennem IN- SEAD-uddannelserne, at knytte dygtige ledere fra hele verden til området. Nordic Synergy Park - eller i daglig Business Kolding tale Synergiparken - skal bygges i 9 etaper over år og resultere i arbejdspladser. Opland på 11 millioner Bjarke Wolmar er helt på det rene med, at Kolding-området har nogle særlige afgørende forudsætninger for at kunne blive det førende vækstcenter i Danmark: Den centrale beliggenhed er naturligvis vigtig. Men omvendt er det heller ikke alle, der evner at udnytte det potentiale, de har. Det satser vi her i Kolding til gengæld på at udnytte fuldt ud. Business Kolding gør i den forbindelse opmærksom på, at området har et opland på over 11 millioner indbyggere, der kan nås inden for en transporttid på højst tre timer: Kolding har både Hamburg og København inden for denne cirkel, hvor der også er tre internationale lufthavne, understreger Bjarke Wolmar. Alle de visionære planer kommer naturligvis også til at betyde noget for Business Koldings udvikling: Frem mod år 2014 har vi ambitioner om at vokse 50 procent i omsætning og få en 30 procent større medarbejderstab. Det forudsætter, at vi sætter fokus på at udvikle endnu flere nye serviceydelser og aktiviteter for medlemmerne. Det skal nok lykkes, for organisationen er i forvejen god til at skabe en konstruktiv dialog, slutter Bjarke Wolmar. Bjarke Wolmar: Think local, act global. Er det primære bindeled mellem kommunen og erhvervslivet i Kolding og varetager som driftsorganisation samarbejdet mellem Kolding Erhvervsråd, Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening. Har cirka medlemsvirksomheder både inden og uden for Koldings kommunegrænse. Løser en lang række erhvervsorienterede udviklingsopgaver for at opfylde visionen om, at Kolding skal være Danmarks vækstcenter nummer 1. Rådgiver iværksættere og vækstvirksomheder. Udvikler netværk for virksomheder. Tilbyder kurser, uddannelse og inspirerende arrangementer for både ledere og medarbejdere. Markedsfører ledige stillinger i udlandet. Driver turistkontoret Visit Kolding, iværksætterhuset House of Innovation og søsterhuset House of Design samt turistkontoret Visit Christiansfeld. Har cirka 35 medarbejdere og ledes af en bestyrelse bestående af politikere og erhvervsfolk. Er finansieret via Kolding Kommune, medlemskontingenter og egen forretningsindtjening. Tæt på Kolding skal Nordic Synergy Park - eller i daglig tale Synergiparken - bygges i 9 etaper over år og resultere i arbejdspladser. (Illustration: Business Kolding).

8 DANSK ERHVERV fakta februar 2011 S 8 Fotos fra Dansk Erhvervs Årsdag (Fotograf: Kaj Bonne). seminar Når chefen tager ordet rådgivende retorikere Dansk Erhverv og Rhetor - Rådgivende Retorikere - inviterer til konference om retorisk ledelse: Sådan motiverer du til forandring! Fredag den 25. marts 2011, kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Mange virksomheder og organisationer er i disse år præget af effektiviseringer, omstruktureringer og deraf følgende usikkerhed hos medarbejderne. Udgifterne til sygedage, stressvejledning og teambuilding løber op i milliarder af kroner. Men som leder kan man gøre en stor forskel ved at benytte en motiverende ledelsesretorik i dagligdagen. Derfor inviterer Dansk Erhverv og Rhetor - Rådgivende Retorikere - virksomhedsledere og HR-medarbejdere til en halvdags konference med workshops. Deltagerne får gode råd med hjem fra retorikere, ledere og en forsker i serviceledelse. De giver deres bud på og værktøjer til, hvordan du som leder og med bedre forandringsretorik får mere motiverede medarbejdere og gør dagligdagen lettere for både dem og dig selv. Program Hvad er retorik, og hvorfor betyder det noget, når chefen tager ordet? v/repræsentant for Rhetor. Oplæg og diskussion om kommunikation og forandringsprocesser. v/flemming Poulfelt, professor i ledelse med speciale i forandringsledelse og servicevirksomheder, CBS. Praktiske øvelser med konkret scenarie, der skal løses, efterfulgt af egen refleksion på papir. v/repræsentant for Rhetor. Oplæg og debat: Når dagsordenen hedder forandring. v/karin Skjødt Hindkjær, HR- og kommunikationsdirektør, KMD. v/jesper Boysen, administrerende direktør, Elgiganten. Pris Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. Tilmelding Senest fredag den 18. marts 2011 til: HR- og kommunikationsdirektør Karin Skjødt Hindkjær, KMD, og administrerende direktør Jesper Boysen, Elgiganten, er nogle af de chefer, der tager ordet på Dansk Erhvervs og Rådgivende Retorikeres konference. Årsdag 2011 Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag den 17. maj 2011, hvor Dansk Erhverv i Bella Center i København endnu engang på sin Årsdag vil sætte dagsordenen for fremtidens servicesamfund med deltagelse af blandt andre statsministeren. GODE RÅD OM virksomhedens arbejdsmiljøorganisation Den 1. oktober 2010 skiftede sikkerhedsorganisationen i virksomheden navn til arbejdsmiljøorganisationen. I Dansk Erhvervs nye pjece GODE RÅD OM arbejdsmiljøorganisationen kan du læse om de nye regler for organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, der følger af ændringer i arbejdsmiljøloven. De nye regler betyder blandt andet, at virksomhederne får nye og mere fleksible muligheder for at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Der er som noget nyt indført en årlig arbejdsmiljødrøftelse for samtlige virksomheder - også dem med under 10 ansatte. Samtidig er begrebsapparatet moderniseret. Foruden ændringen fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation er eksempelvis sikkerhedsrepræsentanterne blevet til arbejdsmiljørepræsentanter. GODE RÅD OM arbejdsmiljøorganisationen, der er på 12 sider, kan GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 downloades på Dansk Erhvervs hjemmeside: Medlemmerne af Dansk Erhverv kan desuden rekvirere pjecen gratis i en trykt udgave via: -

9 DANSK ERHVERV moms februar 2011 S 9 Måske har du kantinemoms tilgode Dansk Erhverv opfordrer medlemsvirksomhederne til hurtigst muligt at lade deres revisor undersøge, om de har uretmæssig betalt kantinemoms tilgode. Af Kristian Kongensgaard Kantinens højtbelagte smørrebrød har i mange år også været belagt med moms. Det satte EU-domstolen imidlertid en stopper for allerede i december Men først i oktober 2010 fik SKAT nedfældet på tryk, i hvilke tilfælde man må trække momsen fra. Det var industrikoncernen Danfoss og medicinalvirksomheden Astrazeneca, der rejste sagen over for domstolen. Bespisning af forretningsforbindelser og medarbejdere under møder i virksomheden er fuldt fradragsberettiget, hvis bespisningen udelukkende er af erhvervsmæssig karakter. Dommen indebærer, at virksomheder kan få refunderet den moms, de har betalt for mødeforplejning i egne lokaler, tilbage fra Så gamle krav skulle imidlertid have været rejst inden den 1. januar For de seneste 10 år træder forældelsesfristen i kraft den 4. april Derefter kan man kun rejse kravet tre år tilbage. Mange hundrede virksomheder har allerede krævet penge tilbage af SKAT, og kravene er i størrelsesordenen fra kr. til tocifrede millionbeløb. Ingen ved, hvad det samlede krav løber op i, men skatteeksperter taler om op til 1,5 milliard kr. En EU-dom indebærer, at virksomheder kan få refunderet den moms, de har betalt for mødeforplejning i egne lokaler. Løftestang for fuld momsafløftning Dansk Erhverv mener helt klart, at medlemsvirksomhederne skal forfølge deres krav: Erhvervslivet har fået god hjælp fra EU-domstolen i denne sag - og der er rigtig mange af vore medlemsvirksomheder, der har større eller mindre tilgodehavender for uretmæssig betalt kantinemoms gennem flere år. Vi kan kun opfordre til, at virksomhederne hurtigst muligt får dannet sig et overblik og får indsendt de krav, de endnu ikke har rejst over for SKAT. Man kan formodentlig med fordel søge råd og vejledning hos sin revisor, siger Dansk Erhvervs skattepolitiske chef, Bo Sandberg, der også øjner nogle andre konsekvenser: Politisk er sagen også interessante. Når EU nu har afgjort, at bespisning af gæster internt i virksomheden er momsfrit, så virker det endnu mere ulogisk og konkurrenceforvridende, at man kun kan trække 25 procent af momsen fra - svarende til 5 procent af regningen - hvis det tilsvarende møde holdes ude af huset. På den måde kan EU-dommen om kantinemoms fungere som løftestang for Dansk Erhvervs fortsatte indsats i retning af fuld momsafløftning på hotel- og restaurantområdet. Nominér din virksomhed til at vinde Videnstafetten 2011 Det er let at deltage i kapløbet om Dansk Erhvervs Videnstafet 2011, men det er svært at vinde - prøv alligevel. Dansk Erhverv uddeler igen i år den eftertragtede Videnstafet til Danmarks mest nytænkende og ambitiøse videnvirksomhed. Der er netop nu åbnet på organisationens hjemmeside for at nominere virksomheder til prisen. Med Videnstafet-prisen sættes der fokus på de virksomheder, der aspirerer til at blive nogle af videnservicebranchens absolutte højdespringere. Videnstafetten skal være let at deltage i - men svær at vinde. Derfor har Dansk Erhverv gjort processen meget enkel: Gå blot ind på: og nominér din egen eller en anden virksomhed. Oplys virksomheden navn, kontaktperson og en motivering for, hvorfor virksomheden skal modtage prisen. Efter tilmeldingsfristens udløb tirsdag den 15. marts gennemgår Dansk Erhverv de tilmeldte virksomheder og kontakter herefter de virksomheder, som går videre i kapløbet. Herefter udvælger et uafhængigt dommerpanel vinderen af Årets Videnstafet De nominerede virksomheder og vinderne vil blive præsenteret og hyldet ved en prisuddelingsfest på Børsen i København torsdag den 7. april Der er mange, der godt kan lide trygheden i at have sin pension på en gennemsnitsrente. Problemet er bare, at det giver mindre i den sidste ende. Når vi så anbefaler pension med markedsrente, er der mange, der gerne vil kende lidt til sikkerheden i den løsning. Modellen er sådan set meget enkel. Jo tættere du kommer på din pensionsalder, des mere sikkert investerer vi dine penge. Så ja, pension baseret på markedsrente siger vi klart ja til. Spørg Danmarks største pensionsselskab om lige dét, du vil, på facebook.com/pfapension

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Børnekonferencen 2014

Børnekonferencen 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 119 Offentligt Børnekonferencen 2014 Søren Langager Jill Mehlbye Stine Bosse Benny Andersen Anna Prip Steen Wackerhausen Margrethe Vestager Lisbeth Zornig Andersen

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug indbyder til: Program: kl. 8.30 Vækstkonference i fødevareerhvervet Torsdag d. 23. februar 2012 Dronningesalen, DEN SORTE DIAMANT, Det Kongelige Bibliotek Søren

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere