Frokostpause kan sikre velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frokostpause kan sikre velfærd"

Transkript

1 2 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE VÆKSTE > Side 05 > SIDE 11 bagsiden Frokostpause kan sikre velfærd Hvis de offentligt ansattes daglige frokostpause ikke længere indregnes i den ugentlige arbejdstid på 37 timer men lægges oveni, vil det kunne øge arbejdsstyrken med personer og forbedre statens finanser med 9 milliarder kr. om året, viser Dansk Erhvervs beregninger. det af arbejdskraft ved at lægge frokostpauserne oveni de 37 timer, som det er normen på de fleste private arbejdspladser. En af vejene til at sikre velfærden fremover er, at flere arbejder mere. Da det i de kommende år særligt er de offentligt ansatte, der går på pension og efterløn, ligger løsningen lige for: Offentligt ansatte skal arbejde lige så meget som deres kolleger i den private sektor, siger arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv. I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap som følge af demografien. Hvis den ugentlige arbejdstid i den offentlige sektor øges med 2,5 time med fuld lønkompensation, så øger det arbejdsudbuddet med fuldtidsbeskæftigede, viser Dansk Erhvervs DREAM-beregninger. Frokosten er ikke nok Hvis de 2,5 times ekstra arbejdstid resulterer i tilsvarende færre offentligt ansatte, vil det skabe mulighed for flere beskæftigede i private virksomheder, øge bruttonationalproduktet med 22 milliarder kr., svarende til 1,4 procent, og forbedre de offentlige finanser med 9 milliarder kr. om året. Vi kommer ikke udenom, at der er behov for tiltag, som får arbejdsudbuddet til at stige. En afskaffelse af betalt frokost i det offentlige er imidlertid kun en del af løsningen. Der skal langt flere tiltag til for at øge arbejdsudbuddet. Derfor glæder det os i Dansk Erhverv, at der langt om længe er taget fat på den politiske debat om at afskaffe efterlønnen, påpeger Ole Steen Olsen. Læs mere på side 4. Af Kristian Kongensgaard Skal vi stryge frokostpausen eller den danske velfærd? Hovedparten af de offentligt ansatte, mindst 80 procent, har en effektiv arbejdstid på 34,5 timer om ugen, fordi deres halve times daglige frokostpause er indregnet i den aftalte ugentlige arbejdstid på 37 timer. Det giver efter Dansk Erhvervs opfattelse luft til på sigt at øge udbud- Afskaffelse af den betalte frokostpause kan give råd til at levere de varme hænder til at sikre fremtidens velfærd. Efteruddannelser via e-learning ApS

2 DANSK ERHVERV leder februar 2011 S 2 Af Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv Når fem bliver til fire Danmark må ikke blive hægtet af euroen - igen Dansk Erhverv roser Lars Løkke Rasmussen for at tage det nye fransk-tyske forslag op om en egentlig økonomisk regering for euro-zonen. Det er særligt vigtigt i disse tider, hvor dansk politik er fuldstændig paralyseret ved udsigten til et kommende valg. Dansk Erhverv har gennem flere år peget på nødvendigheden af reformer, der kan sikre, at virksomhederne også i fremtiden kan rekruttere tilstrækkelig med velkvalificeret arbejdskraft. Den demografiske udvikling indebærer nemlig, at der for hver fem personer, som forlader arbejdsmarkedet, kun er fire unge, som kan træde i stedet. Det er den store udfordring på arbejdsmarkedet. Hvis virksomhedernes konkurrenceevne skal fastholdes og udbygges på et globalt marked, er det afgørende, at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed. Virksomhedernes fortsatte konkurrencekraft er en forudsætning for, at det danske velfærdssystem kan udvikles. Jeg vil gerne kvittere regeringen for, at den allerede har sikret, at den periode, hvori ledige kan få dagpenge, er sat ned til to år. Desuden vil jeg kvittere regeringen for at ville afskaffe efterlønnen. Både den nu gennemførte forkortelse af dagpengeperioden og en afskaffelse af efterlønnen er de første nødvendige skridt til at sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud. Men der skal mere til. Virksomhederne skal have øget adgang til udenlandsk arbejdskraft, og ikke mindst skal det danske arbejdsudbud øges mere. En løsning, der ligger lige for, er, at offentligt ansatte kommer til at arbejde lige så meget som kollegerne i den private sektor. Offentligt ansatte har aftalt med deres arbejdsgivere, at frokostpausen er inkluderet i den ugentlige arbejdstid på 37 timer. En analyse, som Dansk Erhverv har gennemført, viser, at arbejdsudbuddet kunne øges med knap personer. Det er oven i købet i en situation, hvor mange offentligt ansatte vil trække sig fra arbejdsmarkedet. S og SF har i deres Fair løsning også lagt op til, at danskerne skal arbejde mere. Det er jeg enig med partierne i. Men hvorfor ikke starte med de lavthængende frugter, således at offentligt ansatte får samme reelle arbejdstid som på det private arbejdsmarked. Af Malene Billund og Lisa Sandager For Dansk Erhverv er der ingen tvivl om, at vi som en lille åben økonomi er dybt afhængige af et stærkt EU og en stærk euro. Det handler om at forhindre, at de danske EU-forbehold og euro-skepsis ikke endegyldigt kobler Danmark af eurosamarbejdet, forklarer EUchef Anne Marie Damgaard, Dansk Erhverv. Euroen kan modstå presset Foreløbig har den fælles europæiske valuta modstået presset på valutamarkederne, fordi euroen er en solidarisk forsikringsordning mellem de deltagende lande. Hver især ville euro-landene have været lette ofre for spekulative angreb, som vi eksempelvis så det med Sverige i begyndelsen af 1990 erne. Så euroen har bestået den sværeste test hidtil. Forslaget om europagten lægger op til et styrket samarbejde med de 17 eurolande og med interne topmøder, hvor de lande, der ikke er med i euroen, ikke kan deltage. Signalet fra eurogruppen er ikke til at tage fejl af, konkluderer Anne Marie Damgaard og fortsætter: Den økonomiske krise og dens konsekvenser har endnu engang tydeliggjort, at EU s medlemsstater er tæt sammenvævede og dybt afhængige af hinanden, når det gælder om at finde løsninger, der kan skabe vækst og beskæftigelse i hele Europa. Det er på høje tid, at Danmark får fjernet alle forbehold og viser, at vi er et fuldgyldigt medlem af det europæiske samarbejde. Om bare 2 år har de danske EU-forbehold 20 års jubilæum - 20 år hvor globaliseringen kører i et stadigt hastigere tempo, og hvor Danmarks eneste mulighed for at spille en rolle og få en bid af kagen går via EU, slutter Anne Marie Damgaard. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, lisa sandager design: 1508 layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2011 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Dansk Erhverv mener, at det er på høje tid, at Danmark ikke blot får fjernet forbeholdet over for euroen, men alle EU-forbehold.

3 DANSK ERHVERV februar 2011 S 3 PSY MASTERCLASS I PSYKOLOGI Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med kræfter fra Handelshøjskolen, MBA og Københavns Universitet, og kursusdagene foregår både på Marriott i København og Hotel Marselis i Århus. Kommunikation, personlig udvikling, samspil, etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet lige nu. En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgensdagens udfordringer. Psykologi handler bl.a. om, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden. OPSTART København: Januar / marts / maj / august / oktober Århus: Januar / marts / maj / august / oktober Nærmere information om datoer finder De på MasterClass i Psykologi er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation. UDDANNELSENS SEKS MODULER ER PÅ MBA-NIVEAU OG INDEHOLDER FØLGENDE: Modul 1: Personlighedsteori, forsvarsmekanismer og udvikling Modul 2: Identitetsudvikling Positiv psykologi Modul 3: Kognition og indlæring Modul 4: Angst, sorg og kriser Modul 5: Arbejdspsykologi, stress, coping Modul 6: Kommunikation, motivation og samarbejde TILMELDING TIL KURSER Via web: Telefon: Fax: Amaliegade 6, 1256 København K

4 DANSK ERHVERV politik februar 2011 S 4 Flere problemer kan løses på 2,5 time Udviklingen i arbejdsstyrken frem til 2020 Hvis de offentligt ansattes arbejdsdag forlænges med frokostpausen, vil det både give råd og mulighed for at sikre velfærd og til at løse nogle af de rekrutteringsproblemer, der er på vej med de ekstraordinært mange offentligt ansatte, der forlader arbejdsmarkedet i løbet af få år. Den demografiske udvikling indebærer, at arbejdsstyrken falder med knap fuldtidsbeskæftigede frem til 2019, hvor velfærdsreformen fra 2006 begynder at få effekt. Det vil særligt være i den offentlige sektor, man vil mærke følgerne af den tidlige pensionering, idet offentligt ansatte generelt er ældre end privatansatte. Ifølge Personalestyrelsen er mere end hver tredje ansatte i den offentlige sektor over 50 år, mens det kun er tilfældet for hver fjerde privatansatte. Kombineret med en fortsat vækst i den offentlige beskæftigelse indebærer det, at den offentlige sektors behov for arbejdskraft bliver så stort, at stat og kommuner hvert år skal ansætte næsten hver anden nyuddannet, hvis behovet skal opfyldes. Det vil presse den private produktion og beskæftigelse og dermed undergrave finansieringen af velfærdsstaten. I den private sektor er det normen, at de ansatte selv betaler deres frokostpause. I modsætning til den offentlige sektor, hvor det er normen, at de har betalt frokost og dermed 2,5 time kortere ugentlig arbejdstid. Dansk Erhverv har fået foretaget beregninger på den såkaldte DREAMmodel af effekten af, at offentligt ansatte arbejder 2,5 time mere om ugen. I DREAM-beregningerne forudsættes det, at der gives fuld lønkompensation for den øgede arbejdstid. Indfases over fem år En forøgelse af den ugentlige arbejdstid med 2,5 time for alle fuldtidsansatte i den offentlige sektor - og proportionalt for deltidsansatte - svarer til flere fuldtidsbeskæftigede. Det vil således være muligt at spare offentligt ansatte - uden at reducere den offentlige velfærd. De kunne alternativt beskæftiges i den private sektor, så resultatet er uændret beskæftigelse målt i antal personer, men en stigning i antallet af timer udbudt af den eksisterende arbejdsstyrke. Da denne forøgelse af arbejdsstyrken er mindre end det demografisk betingede fald i arbejdsstyrken, sikres det også, at det øgede arbejdsudbud umiddelbart kan finde beskæftigelse. Man kunne forestille sig en gradvis indfasning af egenbetalingen af frokostpausen i den offentlige sektor med fuld lønkompensation. Indfases det over fem år fra 2012, vil arbejdsudbuddet stige frem til 2016, falde lidt igen i for derefter at stige fra Realistisk idé Ifølge professor og arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet, er idéen med at inddrage frokostpausen ikke urealistisk: Den har været diskuteret på lønmodtagerside for at skaffe lønmidler i en tid, hvor der tales om en ren nulløsning det første overenskomstår på grund af reguleringsordningens negative lønudmøntning. Men om det ekstra timetal i den offentlige sektor kan føre til en personalereduktion på cirka i den offentlige sektor og dermed et ekstra udbud af samme størrelse i den private sektor, er nok tvivlsomt. Hvis det regnestykke skal gå op, vil der være en meget lang tilpasningsperiode, siger han. Arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv, er ikke helt enig: Tilpasningsperioden behøver ikke at blive så lang. Mange offentligt ansatte går på efterløn eller pension i de kommende år, hvor også konjunkturerne forventes at blive bedre. Begge dele betyder øget efterspørgsel efter arbejdskraft samtidig med, at det er små ungdomsårgange, der træder ind på arbejdsmarkedet. Gøres der ikke noget for at reducere ef- Den demografiske udvikling indebærer, at arbejdsstyrken falder med knap fuldtidsbeskæftigede frem til Mange offentligt ansatte forlader den offentlige sektor de næste 10 år De næste 10 år forlader personer hvert år den offentlige sektor - især går mange på efterløn. Gradvis indfasning af forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor Man kunne forestille sig en gradvis indfasning af egenbetalingen af frokostpausen i den offentlige sektor med fuld lønkompensation. terspørgslen i den offentlige sektor, vil der mangle arbejdskraft i den private sektor, påpeger han. Kilde: Dansk Erhvervs Perspektiv samt egne interviews.

5 DANSK ERHVERV uddannelse februar 2011 S 5 Detailhandel sætter ny praktikrekord Detailhandelen og det merkantile område stormer frem og sætter ny rekord for antallet af nye praktikpladser. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet, og Dansk Erhverv er yderst tilfreds med den positive udvikling. I alt blev der indgået uddannelsesaftaler i hele kalenderåret Antallet af praktikpladser på det merkantile område er i samme periode gået frem med hele 27 procent. Dermed er der indgået i alt praktikpladsaftaler. På detailområdet alene løber antallet af praktikpladser op på imponerende aftaler, hvilket også er en stigning på 27 procent. Vi er meget begejstrede og skal 8-10 år tilbage i tiden for at se ligeså flotte praktikpladstal for detailhandlen og det merkantile område, fortæller chefkonsulent Gorm Johansen, Dansk Erhverv, og fortsætter: Det, vi oplever i øjeblikket, er en be- tydelig ketchup-effekt. Virksomhederne viser i stigende grad tro på fremtiden, rekrutterer elever og imødekommer dermed en reel efterspørgsel på praktikpladser. Virksomhederne tror på fremtiden I november 2010 indførte regeringen en forhøjet praktikpladspræmie på kr. i forbindelse med forhandlingerne om finansloven: Der er ingen tvivl om, at praktikpladspræmien kan have haft en effekt. Men generelt mener vi, at udviklingen kan tilskrives en spirende optimisme hos virksomhederne og en ny tro på fremtiden. Det er meget positivt, at det kommer til udtryk ved, at man nu i meget høj grad ansætter elever igen, siger Gorm Johansen. Samtidig bekræfter tallene, at detailhandelen er det største private område inden for erhvervsuddannelserne, og at detailbranchen trækker en stor del af læsset med at vende udviklingen, slutter han. Læs mere om praktikpladssituationen på Undervisningsministeriets hjemmeside: FÅ STØRRE UDBYTTE AF FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT! Billedet er fra den kampagne, som Dansk Erhverv i samarbejde med HK HANDEL og HK/Privat skød i gang i 2009 for at få flere elever til danske virksomheder. Sæt dine medarbejdere i gang! Lad dine medarbejdere deltage i Dansk Firmaidrætsforbunds kampagne Tæl Skridt i uge 11, 12 og 13. En sjov og enkel måde at få sat bevægelse og sundhed på dagsordenen i din virksomhed. Det koster kr. 50,- pr. deltager inkl. moms. Sms ts rabat til 1272 og få 10% rabat (Alm. sms-takst) Sponsor

6 ApS DANSK ERHVERV POLITIK februar 2011 S 6 Fedtafgiften vil skubbe til høj dansk inflation De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen i januar 2011 landede på 2,7 procent. Dansk Erhverv er bekymret over, at inflationen fortsat er markant højere end i nabolandene. Af Lisa Sandager workshop Bedre rammevilkår for sociale virksomheder Inflationen er fra begyndelsen af 2011 fortsat på et ganske højt niveau, når man tager i betragtning, hvor i konjunkturforløbet dansk økonomi befinder sig. Samtidig er vores priser steget mere end i vores nabolande, hvilket inviterer til endnu mere grænsehandel, siger økonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv. Inflationen risikerer at få ekstra negativ betydning i 2011, hvor den hidtidige ekspansive økonomiske politik begynder at blive rullet tilbage. De fortsat stigende benzinpriser gi- Workshop skal bane vejen for kampagnen Socialt samspil 2011 med det formål at skaffe bedre vilkår for sociale virksomheder. Onsdag den 23. februar 2011 Kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K Dansk Erhverv lancerer i samarbejde med en række andre parter en kampagne, Socialt samspil 2011, målrettet rammevilkårene for virksomheder på det social og sundhedspolitiske område med særligt fokus på selvejende, frivillige og socialøkonomiske virksomheder. Vi står over for en stor udfordring med at bevare et højt velfærdsniveau i de kommende årtier. Det offentlige skal spare over hele linjen, og kvaliteten i opgaveløsningen skal bevares. Private, frivillige og selvejende aktører er en betydelig del af løsningen, men vilkårene for samarbejdet med det offentlige har ændret sig, siger direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv, om baggrunden for kampagnen. Uddrag af programmet Sociale virksomheders udfordringer og muligheder. v/benedikte Kiær, socialminister. Paneldebat om virksomhedernes udfordringer og barrierer. Behovet for modernisering. Behov for en ny konkurrencemodel? Garanti for kvalitet. Værdien af ikke-offentlige aktører på velfærdsområdet. Det er gratis at deltage i workshoppen, men det er nødvendigt at melde sig til. Tilmelding sker via Dansk Erhvervs hjemmeside: under Arrangementer/Socialt samspil Fristen for tilmelding er fredag den 18. februar Priserne i Danmark er steget mere end i vores nabolande, hvilket inviterer til endnu mere grænsehandel, frygter Dansk Erhverv ver også Dansk Erhverv bekymringer for 2011: Det har længe været benzinen, som har trukket de internationale forbrugerpriser op. Prisstigninger på olie forplanter sig på andre områder, da det medfører øgede transport- og produktionsomkostninger, som med tiden vil blive væltet over på forbrugerne. Derfor er det bekymrende, at benzinpriserne bliver ved med at stige, da det på kort sigt bremser den økonomiske vækst, påpeger Bo Sandberg. Der er også en anden vigtig forklaring på den høje inflation fra begyndelsen af På afgiftssiden er der fra årsskiftet forskellige nye finansieringselementer fra skattereformen, der er trådt i kraft - blandt andet energiafgifter. Dansk Erhverv peger derudover på den kommende nye danske særskat, fedtafgiften - der både er en administrativ gyser, en bremse på vækst og produktivitet, men også en yderligere inflationsmotor. Organisationen har beregnet, at fedtafgiften alene vil hæve inflationen med 0,2-0,3 procentpoint, når den efter planen indføres 1. juli i år. Læs også Få styr på fedtafgiften på side 12. God-morgen-møde om Skab vækst i dit Nysalg i 2011 Tirsdag den 1. marts 2011, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København K. Programmets hovedpunkter Scenen sættes med afsæt i danske analyser og erfaringer. Hvilke erkendelser, nøgletal og målepunkter er kritiske for succes i din salgskæde? Hvad skal der til for at opbygge en fødekanal med stærkere lead kanaler, pipeline og flow? Hvordan realiseres en effektiv tilgang, og hvilke muligheder, værktøjer og barrierer skal du være opmærksom på undervejs? Hvad koster det? Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig til direktionssekretær Jeanette Rohd Gernsøe på: Tilmelding senest torsdag den 24. februar. Vil du modtage Dansk Erhvervsavis på mail? Som modtager af Dansk Erhvervsavis kan du nu vælge at få den tilsendt elektronisk i en pdf-version i stedet for den printede udgave. Du skal blot sende en med alle de oplysninger, der står i adressefeltet på papirudgaven, så vil du fremover kun modtage den elektroniske version. en stiles til: Efteruddannelser via e-learning

7 DANSK ERHVERV erhvervsudvikling februar 2011 S 7 Global toplederuddannelse styrker det lokale erhvervsliv Business Kolding, paraplyorganisationen for det brede erhvervsliv i Kolding, samarbejder med den internationalt anerkendte forretningsskole INSEAD i Paris om at uddanne topledere og bestyrelsesmedlemmer. erhvervsudvikling Af Kristian Kongensgaard Mange lokale og regionale erhvervsinitiativer har gennem tiderne lidt skibbrud, fordi de var for meget indadvendte og for lidt udadvendte. Det kan man ikke sige om Business Koldings initiativer. De skal helt bevidst favne hele verden for at skabe vækst lokalt og for at blive Danmarks vækstcenter nummer 1: Think local, act global, siger paraplyorganisationens administrerende direktør, Bjarke Wolmar. Denne holdning har blandt andet ført til, at Business Kolding i samarbejde med den internationalt anerkendte forretningsskole INSEAD i Topleder- og bestyrelsesuddannelser, INSEAD Business Koldings toplederuddannelse, Executive Management Programme, og bestyrelsesuddannelse, Executive Board Programme, drives i samarbejde med den internationalt anerkendte forretningsskole INSEAD i Paris. Toplederuddannelsen fokuserer udelukkende på strategi, innovation og ledelse. Bestyrelsesuddannelsen fokuserer udelukkende på strategi, ledelse, risikostyring og Corporate Governance. Programmerne tager hensyn til deltagernes pressede tidsplan og er centreret omkring korte, intensive moduler med foredrag på et højt og koncentreret niveau og et minimum af forberedelse. Programmerne er opdelt i moduler, hvoraf nogle foregår i Danmark og andre på INSEAD i Frankrig med professorer fra IN- SEAD. Undervisningen på INSEAD foregår på engelsk. Paris udbyder uddannelser til henholdsvis topledere og bestyrelsesmedlemmer og -kandidater. Undervisningen foregår både i Danmark og Frankrig. Idéen med Business Koldings engagement er ikke, at deltagerne på holdene udelukkende skal bestå af personer fra Kolding-området - snarere tværtimod: Deltagerne kommer fra både Danmark og Norge, og det er kun 5-10 procent, der kommer fra Koldingområdet. Men samarbejdet med IN- SEAD giver en god synergi og bidrager til at udvide vores netværk og brande Kolding, påpeger Bjarke Wolmar nye arbejdspladser Der bliver i fremtiden behov for at gøre endnu flere topledere interesseret i, hvad der foregår i Kolding og det øvrige Trekant-område: Vores største satsning er planerne om at etablere Nordic Synergy Park på et hektar stort areal mellem Kolding, Lunderskov og Vamdrup. Det sker i et samarbejde med Kolding Kommune, Region Syddanmark, forskerparken Scion DTU og udviklingsparken Sophia Antipolis i Nice. Det unikke er, at vi skaber en ramme, hvor både natur, mennesker og virksomheder kan trives og i en hurtigere synergi end uden for parken. Med naturen i fokus skal det være et særdeles attraktivt område både at arbejde og etablere virksomhed i. Derfor har vi en interesse i, blandt andet igennem IN- SEAD-uddannelserne, at knytte dygtige ledere fra hele verden til området. Nordic Synergy Park - eller i daglig Business Kolding tale Synergiparken - skal bygges i 9 etaper over år og resultere i arbejdspladser. Opland på 11 millioner Bjarke Wolmar er helt på det rene med, at Kolding-området har nogle særlige afgørende forudsætninger for at kunne blive det førende vækstcenter i Danmark: Den centrale beliggenhed er naturligvis vigtig. Men omvendt er det heller ikke alle, der evner at udnytte det potentiale, de har. Det satser vi her i Kolding til gengæld på at udnytte fuldt ud. Business Kolding gør i den forbindelse opmærksom på, at området har et opland på over 11 millioner indbyggere, der kan nås inden for en transporttid på højst tre timer: Kolding har både Hamburg og København inden for denne cirkel, hvor der også er tre internationale lufthavne, understreger Bjarke Wolmar. Alle de visionære planer kommer naturligvis også til at betyde noget for Business Koldings udvikling: Frem mod år 2014 har vi ambitioner om at vokse 50 procent i omsætning og få en 30 procent større medarbejderstab. Det forudsætter, at vi sætter fokus på at udvikle endnu flere nye serviceydelser og aktiviteter for medlemmerne. Det skal nok lykkes, for organisationen er i forvejen god til at skabe en konstruktiv dialog, slutter Bjarke Wolmar. Bjarke Wolmar: Think local, act global. Er det primære bindeled mellem kommunen og erhvervslivet i Kolding og varetager som driftsorganisation samarbejdet mellem Kolding Erhvervsråd, Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening. Har cirka medlemsvirksomheder både inden og uden for Koldings kommunegrænse. Løser en lang række erhvervsorienterede udviklingsopgaver for at opfylde visionen om, at Kolding skal være Danmarks vækstcenter nummer 1. Rådgiver iværksættere og vækstvirksomheder. Udvikler netværk for virksomheder. Tilbyder kurser, uddannelse og inspirerende arrangementer for både ledere og medarbejdere. Markedsfører ledige stillinger i udlandet. Driver turistkontoret Visit Kolding, iværksætterhuset House of Innovation og søsterhuset House of Design samt turistkontoret Visit Christiansfeld. Har cirka 35 medarbejdere og ledes af en bestyrelse bestående af politikere og erhvervsfolk. Er finansieret via Kolding Kommune, medlemskontingenter og egen forretningsindtjening. Tæt på Kolding skal Nordic Synergy Park - eller i daglig tale Synergiparken - bygges i 9 etaper over år og resultere i arbejdspladser. (Illustration: Business Kolding).

8 DANSK ERHVERV fakta februar 2011 S 8 Fotos fra Dansk Erhvervs Årsdag (Fotograf: Kaj Bonne). seminar Når chefen tager ordet rådgivende retorikere Dansk Erhverv og Rhetor - Rådgivende Retorikere - inviterer til konference om retorisk ledelse: Sådan motiverer du til forandring! Fredag den 25. marts 2011, kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Mange virksomheder og organisationer er i disse år præget af effektiviseringer, omstruktureringer og deraf følgende usikkerhed hos medarbejderne. Udgifterne til sygedage, stressvejledning og teambuilding løber op i milliarder af kroner. Men som leder kan man gøre en stor forskel ved at benytte en motiverende ledelsesretorik i dagligdagen. Derfor inviterer Dansk Erhverv og Rhetor - Rådgivende Retorikere - virksomhedsledere og HR-medarbejdere til en halvdags konference med workshops. Deltagerne får gode råd med hjem fra retorikere, ledere og en forsker i serviceledelse. De giver deres bud på og værktøjer til, hvordan du som leder og med bedre forandringsretorik får mere motiverede medarbejdere og gør dagligdagen lettere for både dem og dig selv. Program Hvad er retorik, og hvorfor betyder det noget, når chefen tager ordet? v/repræsentant for Rhetor. Oplæg og diskussion om kommunikation og forandringsprocesser. v/flemming Poulfelt, professor i ledelse med speciale i forandringsledelse og servicevirksomheder, CBS. Praktiske øvelser med konkret scenarie, der skal løses, efterfulgt af egen refleksion på papir. v/repræsentant for Rhetor. Oplæg og debat: Når dagsordenen hedder forandring. v/karin Skjødt Hindkjær, HR- og kommunikationsdirektør, KMD. v/jesper Boysen, administrerende direktør, Elgiganten. Pris Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. Tilmelding Senest fredag den 18. marts 2011 til: HR- og kommunikationsdirektør Karin Skjødt Hindkjær, KMD, og administrerende direktør Jesper Boysen, Elgiganten, er nogle af de chefer, der tager ordet på Dansk Erhvervs og Rådgivende Retorikeres konference. Årsdag 2011 Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag den 17. maj 2011, hvor Dansk Erhverv i Bella Center i København endnu engang på sin Årsdag vil sætte dagsordenen for fremtidens servicesamfund med deltagelse af blandt andre statsministeren. GODE RÅD OM virksomhedens arbejdsmiljøorganisation Den 1. oktober 2010 skiftede sikkerhedsorganisationen i virksomheden navn til arbejdsmiljøorganisationen. I Dansk Erhvervs nye pjece GODE RÅD OM arbejdsmiljøorganisationen kan du læse om de nye regler for organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, der følger af ændringer i arbejdsmiljøloven. De nye regler betyder blandt andet, at virksomhederne får nye og mere fleksible muligheder for at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Der er som noget nyt indført en årlig arbejdsmiljødrøftelse for samtlige virksomheder - også dem med under 10 ansatte. Samtidig er begrebsapparatet moderniseret. Foruden ændringen fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation er eksempelvis sikkerhedsrepræsentanterne blevet til arbejdsmiljørepræsentanter. GODE RÅD OM arbejdsmiljøorganisationen, der er på 12 sider, kan GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 downloades på Dansk Erhvervs hjemmeside: Medlemmerne af Dansk Erhverv kan desuden rekvirere pjecen gratis i en trykt udgave via: -

9 DANSK ERHVERV moms februar 2011 S 9 Måske har du kantinemoms tilgode Dansk Erhverv opfordrer medlemsvirksomhederne til hurtigst muligt at lade deres revisor undersøge, om de har uretmæssig betalt kantinemoms tilgode. Af Kristian Kongensgaard Kantinens højtbelagte smørrebrød har i mange år også været belagt med moms. Det satte EU-domstolen imidlertid en stopper for allerede i december Men først i oktober 2010 fik SKAT nedfældet på tryk, i hvilke tilfælde man må trække momsen fra. Det var industrikoncernen Danfoss og medicinalvirksomheden Astrazeneca, der rejste sagen over for domstolen. Bespisning af forretningsforbindelser og medarbejdere under møder i virksomheden er fuldt fradragsberettiget, hvis bespisningen udelukkende er af erhvervsmæssig karakter. Dommen indebærer, at virksomheder kan få refunderet den moms, de har betalt for mødeforplejning i egne lokaler, tilbage fra Så gamle krav skulle imidlertid have været rejst inden den 1. januar For de seneste 10 år træder forældelsesfristen i kraft den 4. april Derefter kan man kun rejse kravet tre år tilbage. Mange hundrede virksomheder har allerede krævet penge tilbage af SKAT, og kravene er i størrelsesordenen fra kr. til tocifrede millionbeløb. Ingen ved, hvad det samlede krav løber op i, men skatteeksperter taler om op til 1,5 milliard kr. En EU-dom indebærer, at virksomheder kan få refunderet den moms, de har betalt for mødeforplejning i egne lokaler. Løftestang for fuld momsafløftning Dansk Erhverv mener helt klart, at medlemsvirksomhederne skal forfølge deres krav: Erhvervslivet har fået god hjælp fra EU-domstolen i denne sag - og der er rigtig mange af vore medlemsvirksomheder, der har større eller mindre tilgodehavender for uretmæssig betalt kantinemoms gennem flere år. Vi kan kun opfordre til, at virksomhederne hurtigst muligt får dannet sig et overblik og får indsendt de krav, de endnu ikke har rejst over for SKAT. Man kan formodentlig med fordel søge råd og vejledning hos sin revisor, siger Dansk Erhvervs skattepolitiske chef, Bo Sandberg, der også øjner nogle andre konsekvenser: Politisk er sagen også interessante. Når EU nu har afgjort, at bespisning af gæster internt i virksomheden er momsfrit, så virker det endnu mere ulogisk og konkurrenceforvridende, at man kun kan trække 25 procent af momsen fra - svarende til 5 procent af regningen - hvis det tilsvarende møde holdes ude af huset. På den måde kan EU-dommen om kantinemoms fungere som løftestang for Dansk Erhvervs fortsatte indsats i retning af fuld momsafløftning på hotel- og restaurantområdet. Nominér din virksomhed til at vinde Videnstafetten 2011 Det er let at deltage i kapløbet om Dansk Erhvervs Videnstafet 2011, men det er svært at vinde - prøv alligevel. Dansk Erhverv uddeler igen i år den eftertragtede Videnstafet til Danmarks mest nytænkende og ambitiøse videnvirksomhed. Der er netop nu åbnet på organisationens hjemmeside for at nominere virksomheder til prisen. Med Videnstafet-prisen sættes der fokus på de virksomheder, der aspirerer til at blive nogle af videnservicebranchens absolutte højdespringere. Videnstafetten skal være let at deltage i - men svær at vinde. Derfor har Dansk Erhverv gjort processen meget enkel: Gå blot ind på: og nominér din egen eller en anden virksomhed. Oplys virksomheden navn, kontaktperson og en motivering for, hvorfor virksomheden skal modtage prisen. Efter tilmeldingsfristens udløb tirsdag den 15. marts gennemgår Dansk Erhverv de tilmeldte virksomheder og kontakter herefter de virksomheder, som går videre i kapløbet. Herefter udvælger et uafhængigt dommerpanel vinderen af Årets Videnstafet De nominerede virksomheder og vinderne vil blive præsenteret og hyldet ved en prisuddelingsfest på Børsen i København torsdag den 7. april Der er mange, der godt kan lide trygheden i at have sin pension på en gennemsnitsrente. Problemet er bare, at det giver mindre i den sidste ende. Når vi så anbefaler pension med markedsrente, er der mange, der gerne vil kende lidt til sikkerheden i den løsning. Modellen er sådan set meget enkel. Jo tættere du kommer på din pensionsalder, des mere sikkert investerer vi dine penge. Så ja, pension baseret på markedsrente siger vi klart ja til. Spørg Danmarks største pensionsselskab om lige dét, du vil, på facebook.com/pfapension

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 VIRKSOMHEDER SLIPPER FOR FORHADT AFFALDS- GEBYR KLAR SNAK, FLERE FACTS OG MINDRE HYPE OM SOCIALE

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen #8 24.-26. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NETHANDEL GÅR IKKE OVER IGEN side 08-09 LEKTIER I STEDET FOR LAURBÆR NASDAQ? JA, TAK! ENERGIAFGIFTER DISKRIMINERER

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

CSR-partnerskaber vinder frem

CSR-partnerskaber vinder frem #7 3.-5. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS DIGITALE ÅRSDAG side 08-09 TEMA OM TEAMS OG VIRKSOMHEDSKULTUR VERDENSMESTRE I PRIVAT BRUG

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere