Frokostpause kan sikre velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frokostpause kan sikre velfærd"

Transkript

1 2 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE VÆKSTE > Side 05 > SIDE 11 bagsiden Frokostpause kan sikre velfærd Hvis de offentligt ansattes daglige frokostpause ikke længere indregnes i den ugentlige arbejdstid på 37 timer men lægges oveni, vil det kunne øge arbejdsstyrken med personer og forbedre statens finanser med 9 milliarder kr. om året, viser Dansk Erhvervs beregninger. det af arbejdskraft ved at lægge frokostpauserne oveni de 37 timer, som det er normen på de fleste private arbejdspladser. En af vejene til at sikre velfærden fremover er, at flere arbejder mere. Da det i de kommende år særligt er de offentligt ansatte, der går på pension og efterløn, ligger løsningen lige for: Offentligt ansatte skal arbejde lige så meget som deres kolleger i den private sektor, siger arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv. I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap som følge af demografien. Hvis den ugentlige arbejdstid i den offentlige sektor øges med 2,5 time med fuld lønkompensation, så øger det arbejdsudbuddet med fuldtidsbeskæftigede, viser Dansk Erhvervs DREAM-beregninger. Frokosten er ikke nok Hvis de 2,5 times ekstra arbejdstid resulterer i tilsvarende færre offentligt ansatte, vil det skabe mulighed for flere beskæftigede i private virksomheder, øge bruttonationalproduktet med 22 milliarder kr., svarende til 1,4 procent, og forbedre de offentlige finanser med 9 milliarder kr. om året. Vi kommer ikke udenom, at der er behov for tiltag, som får arbejdsudbuddet til at stige. En afskaffelse af betalt frokost i det offentlige er imidlertid kun en del af løsningen. Der skal langt flere tiltag til for at øge arbejdsudbuddet. Derfor glæder det os i Dansk Erhverv, at der langt om længe er taget fat på den politiske debat om at afskaffe efterlønnen, påpeger Ole Steen Olsen. Læs mere på side 4. Af Kristian Kongensgaard Skal vi stryge frokostpausen eller den danske velfærd? Hovedparten af de offentligt ansatte, mindst 80 procent, har en effektiv arbejdstid på 34,5 timer om ugen, fordi deres halve times daglige frokostpause er indregnet i den aftalte ugentlige arbejdstid på 37 timer. Det giver efter Dansk Erhvervs opfattelse luft til på sigt at øge udbud- Afskaffelse af den betalte frokostpause kan give råd til at levere de varme hænder til at sikre fremtidens velfærd. Efteruddannelser via e-learning ApS

2 DANSK ERHVERV leder februar 2011 S 2 Af Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv Når fem bliver til fire Danmark må ikke blive hægtet af euroen - igen Dansk Erhverv roser Lars Løkke Rasmussen for at tage det nye fransk-tyske forslag op om en egentlig økonomisk regering for euro-zonen. Det er særligt vigtigt i disse tider, hvor dansk politik er fuldstændig paralyseret ved udsigten til et kommende valg. Dansk Erhverv har gennem flere år peget på nødvendigheden af reformer, der kan sikre, at virksomhederne også i fremtiden kan rekruttere tilstrækkelig med velkvalificeret arbejdskraft. Den demografiske udvikling indebærer nemlig, at der for hver fem personer, som forlader arbejdsmarkedet, kun er fire unge, som kan træde i stedet. Det er den store udfordring på arbejdsmarkedet. Hvis virksomhedernes konkurrenceevne skal fastholdes og udbygges på et globalt marked, er det afgørende, at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed. Virksomhedernes fortsatte konkurrencekraft er en forudsætning for, at det danske velfærdssystem kan udvikles. Jeg vil gerne kvittere regeringen for, at den allerede har sikret, at den periode, hvori ledige kan få dagpenge, er sat ned til to år. Desuden vil jeg kvittere regeringen for at ville afskaffe efterlønnen. Både den nu gennemførte forkortelse af dagpengeperioden og en afskaffelse af efterlønnen er de første nødvendige skridt til at sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud. Men der skal mere til. Virksomhederne skal have øget adgang til udenlandsk arbejdskraft, og ikke mindst skal det danske arbejdsudbud øges mere. En løsning, der ligger lige for, er, at offentligt ansatte kommer til at arbejde lige så meget som kollegerne i den private sektor. Offentligt ansatte har aftalt med deres arbejdsgivere, at frokostpausen er inkluderet i den ugentlige arbejdstid på 37 timer. En analyse, som Dansk Erhverv har gennemført, viser, at arbejdsudbuddet kunne øges med knap personer. Det er oven i købet i en situation, hvor mange offentligt ansatte vil trække sig fra arbejdsmarkedet. S og SF har i deres Fair løsning også lagt op til, at danskerne skal arbejde mere. Det er jeg enig med partierne i. Men hvorfor ikke starte med de lavthængende frugter, således at offentligt ansatte får samme reelle arbejdstid som på det private arbejdsmarked. Af Malene Billund og Lisa Sandager For Dansk Erhverv er der ingen tvivl om, at vi som en lille åben økonomi er dybt afhængige af et stærkt EU og en stærk euro. Det handler om at forhindre, at de danske EU-forbehold og euro-skepsis ikke endegyldigt kobler Danmark af eurosamarbejdet, forklarer EUchef Anne Marie Damgaard, Dansk Erhverv. Euroen kan modstå presset Foreløbig har den fælles europæiske valuta modstået presset på valutamarkederne, fordi euroen er en solidarisk forsikringsordning mellem de deltagende lande. Hver især ville euro-landene have været lette ofre for spekulative angreb, som vi eksempelvis så det med Sverige i begyndelsen af 1990 erne. Så euroen har bestået den sværeste test hidtil. Forslaget om europagten lægger op til et styrket samarbejde med de 17 eurolande og med interne topmøder, hvor de lande, der ikke er med i euroen, ikke kan deltage. Signalet fra eurogruppen er ikke til at tage fejl af, konkluderer Anne Marie Damgaard og fortsætter: Den økonomiske krise og dens konsekvenser har endnu engang tydeliggjort, at EU s medlemsstater er tæt sammenvævede og dybt afhængige af hinanden, når det gælder om at finde løsninger, der kan skabe vækst og beskæftigelse i hele Europa. Det er på høje tid, at Danmark får fjernet alle forbehold og viser, at vi er et fuldgyldigt medlem af det europæiske samarbejde. Om bare 2 år har de danske EU-forbehold 20 års jubilæum - 20 år hvor globaliseringen kører i et stadigt hastigere tempo, og hvor Danmarks eneste mulighed for at spille en rolle og få en bid af kagen går via EU, slutter Anne Marie Damgaard. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, lisa sandager design: 1508 layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2011 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Dansk Erhverv mener, at det er på høje tid, at Danmark ikke blot får fjernet forbeholdet over for euroen, men alle EU-forbehold.

3 DANSK ERHVERV februar 2011 S 3 PSY MASTERCLASS I PSYKOLOGI Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med kræfter fra Handelshøjskolen, MBA og Københavns Universitet, og kursusdagene foregår både på Marriott i København og Hotel Marselis i Århus. Kommunikation, personlig udvikling, samspil, etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet lige nu. En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgensdagens udfordringer. Psykologi handler bl.a. om, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden. OPSTART København: Januar / marts / maj / august / oktober Århus: Januar / marts / maj / august / oktober Nærmere information om datoer finder De på MasterClass i Psykologi er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation. UDDANNELSENS SEKS MODULER ER PÅ MBA-NIVEAU OG INDEHOLDER FØLGENDE: Modul 1: Personlighedsteori, forsvarsmekanismer og udvikling Modul 2: Identitetsudvikling Positiv psykologi Modul 3: Kognition og indlæring Modul 4: Angst, sorg og kriser Modul 5: Arbejdspsykologi, stress, coping Modul 6: Kommunikation, motivation og samarbejde TILMELDING TIL KURSER Via web: Telefon: Fax: Amaliegade 6, 1256 København K

4 DANSK ERHVERV politik februar 2011 S 4 Flere problemer kan løses på 2,5 time Udviklingen i arbejdsstyrken frem til 2020 Hvis de offentligt ansattes arbejdsdag forlænges med frokostpausen, vil det både give råd og mulighed for at sikre velfærd og til at løse nogle af de rekrutteringsproblemer, der er på vej med de ekstraordinært mange offentligt ansatte, der forlader arbejdsmarkedet i løbet af få år. Den demografiske udvikling indebærer, at arbejdsstyrken falder med knap fuldtidsbeskæftigede frem til 2019, hvor velfærdsreformen fra 2006 begynder at få effekt. Det vil særligt være i den offentlige sektor, man vil mærke følgerne af den tidlige pensionering, idet offentligt ansatte generelt er ældre end privatansatte. Ifølge Personalestyrelsen er mere end hver tredje ansatte i den offentlige sektor over 50 år, mens det kun er tilfældet for hver fjerde privatansatte. Kombineret med en fortsat vækst i den offentlige beskæftigelse indebærer det, at den offentlige sektors behov for arbejdskraft bliver så stort, at stat og kommuner hvert år skal ansætte næsten hver anden nyuddannet, hvis behovet skal opfyldes. Det vil presse den private produktion og beskæftigelse og dermed undergrave finansieringen af velfærdsstaten. I den private sektor er det normen, at de ansatte selv betaler deres frokostpause. I modsætning til den offentlige sektor, hvor det er normen, at de har betalt frokost og dermed 2,5 time kortere ugentlig arbejdstid. Dansk Erhverv har fået foretaget beregninger på den såkaldte DREAMmodel af effekten af, at offentligt ansatte arbejder 2,5 time mere om ugen. I DREAM-beregningerne forudsættes det, at der gives fuld lønkompensation for den øgede arbejdstid. Indfases over fem år En forøgelse af den ugentlige arbejdstid med 2,5 time for alle fuldtidsansatte i den offentlige sektor - og proportionalt for deltidsansatte - svarer til flere fuldtidsbeskæftigede. Det vil således være muligt at spare offentligt ansatte - uden at reducere den offentlige velfærd. De kunne alternativt beskæftiges i den private sektor, så resultatet er uændret beskæftigelse målt i antal personer, men en stigning i antallet af timer udbudt af den eksisterende arbejdsstyrke. Da denne forøgelse af arbejdsstyrken er mindre end det demografisk betingede fald i arbejdsstyrken, sikres det også, at det øgede arbejdsudbud umiddelbart kan finde beskæftigelse. Man kunne forestille sig en gradvis indfasning af egenbetalingen af frokostpausen i den offentlige sektor med fuld lønkompensation. Indfases det over fem år fra 2012, vil arbejdsudbuddet stige frem til 2016, falde lidt igen i for derefter at stige fra Realistisk idé Ifølge professor og arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet, er idéen med at inddrage frokostpausen ikke urealistisk: Den har været diskuteret på lønmodtagerside for at skaffe lønmidler i en tid, hvor der tales om en ren nulløsning det første overenskomstår på grund af reguleringsordningens negative lønudmøntning. Men om det ekstra timetal i den offentlige sektor kan føre til en personalereduktion på cirka i den offentlige sektor og dermed et ekstra udbud af samme størrelse i den private sektor, er nok tvivlsomt. Hvis det regnestykke skal gå op, vil der være en meget lang tilpasningsperiode, siger han. Arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv, er ikke helt enig: Tilpasningsperioden behøver ikke at blive så lang. Mange offentligt ansatte går på efterløn eller pension i de kommende år, hvor også konjunkturerne forventes at blive bedre. Begge dele betyder øget efterspørgsel efter arbejdskraft samtidig med, at det er små ungdomsårgange, der træder ind på arbejdsmarkedet. Gøres der ikke noget for at reducere ef- Den demografiske udvikling indebærer, at arbejdsstyrken falder med knap fuldtidsbeskæftigede frem til Mange offentligt ansatte forlader den offentlige sektor de næste 10 år De næste 10 år forlader personer hvert år den offentlige sektor - især går mange på efterløn. Gradvis indfasning af forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor Man kunne forestille sig en gradvis indfasning af egenbetalingen af frokostpausen i den offentlige sektor med fuld lønkompensation. terspørgslen i den offentlige sektor, vil der mangle arbejdskraft i den private sektor, påpeger han. Kilde: Dansk Erhvervs Perspektiv samt egne interviews.

5 DANSK ERHVERV uddannelse februar 2011 S 5 Detailhandel sætter ny praktikrekord Detailhandelen og det merkantile område stormer frem og sætter ny rekord for antallet af nye praktikpladser. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet, og Dansk Erhverv er yderst tilfreds med den positive udvikling. I alt blev der indgået uddannelsesaftaler i hele kalenderåret Antallet af praktikpladser på det merkantile område er i samme periode gået frem med hele 27 procent. Dermed er der indgået i alt praktikpladsaftaler. På detailområdet alene løber antallet af praktikpladser op på imponerende aftaler, hvilket også er en stigning på 27 procent. Vi er meget begejstrede og skal 8-10 år tilbage i tiden for at se ligeså flotte praktikpladstal for detailhandlen og det merkantile område, fortæller chefkonsulent Gorm Johansen, Dansk Erhverv, og fortsætter: Det, vi oplever i øjeblikket, er en be- tydelig ketchup-effekt. Virksomhederne viser i stigende grad tro på fremtiden, rekrutterer elever og imødekommer dermed en reel efterspørgsel på praktikpladser. Virksomhederne tror på fremtiden I november 2010 indførte regeringen en forhøjet praktikpladspræmie på kr. i forbindelse med forhandlingerne om finansloven: Der er ingen tvivl om, at praktikpladspræmien kan have haft en effekt. Men generelt mener vi, at udviklingen kan tilskrives en spirende optimisme hos virksomhederne og en ny tro på fremtiden. Det er meget positivt, at det kommer til udtryk ved, at man nu i meget høj grad ansætter elever igen, siger Gorm Johansen. Samtidig bekræfter tallene, at detailhandelen er det største private område inden for erhvervsuddannelserne, og at detailbranchen trækker en stor del af læsset med at vende udviklingen, slutter han. Læs mere om praktikpladssituationen på Undervisningsministeriets hjemmeside: FÅ STØRRE UDBYTTE AF FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT! Billedet er fra den kampagne, som Dansk Erhverv i samarbejde med HK HANDEL og HK/Privat skød i gang i 2009 for at få flere elever til danske virksomheder. Sæt dine medarbejdere i gang! Lad dine medarbejdere deltage i Dansk Firmaidrætsforbunds kampagne Tæl Skridt i uge 11, 12 og 13. En sjov og enkel måde at få sat bevægelse og sundhed på dagsordenen i din virksomhed. Det koster kr. 50,- pr. deltager inkl. moms. Sms ts rabat til 1272 og få 10% rabat (Alm. sms-takst) Sponsor

6 ApS DANSK ERHVERV POLITIK februar 2011 S 6 Fedtafgiften vil skubbe til høj dansk inflation De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen i januar 2011 landede på 2,7 procent. Dansk Erhverv er bekymret over, at inflationen fortsat er markant højere end i nabolandene. Af Lisa Sandager workshop Bedre rammevilkår for sociale virksomheder Inflationen er fra begyndelsen af 2011 fortsat på et ganske højt niveau, når man tager i betragtning, hvor i konjunkturforløbet dansk økonomi befinder sig. Samtidig er vores priser steget mere end i vores nabolande, hvilket inviterer til endnu mere grænsehandel, siger økonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv. Inflationen risikerer at få ekstra negativ betydning i 2011, hvor den hidtidige ekspansive økonomiske politik begynder at blive rullet tilbage. De fortsat stigende benzinpriser gi- Workshop skal bane vejen for kampagnen Socialt samspil 2011 med det formål at skaffe bedre vilkår for sociale virksomheder. Onsdag den 23. februar 2011 Kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K Dansk Erhverv lancerer i samarbejde med en række andre parter en kampagne, Socialt samspil 2011, målrettet rammevilkårene for virksomheder på det social og sundhedspolitiske område med særligt fokus på selvejende, frivillige og socialøkonomiske virksomheder. Vi står over for en stor udfordring med at bevare et højt velfærdsniveau i de kommende årtier. Det offentlige skal spare over hele linjen, og kvaliteten i opgaveløsningen skal bevares. Private, frivillige og selvejende aktører er en betydelig del af løsningen, men vilkårene for samarbejdet med det offentlige har ændret sig, siger direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv, om baggrunden for kampagnen. Uddrag af programmet Sociale virksomheders udfordringer og muligheder. v/benedikte Kiær, socialminister. Paneldebat om virksomhedernes udfordringer og barrierer. Behovet for modernisering. Behov for en ny konkurrencemodel? Garanti for kvalitet. Værdien af ikke-offentlige aktører på velfærdsområdet. Det er gratis at deltage i workshoppen, men det er nødvendigt at melde sig til. Tilmelding sker via Dansk Erhvervs hjemmeside: under Arrangementer/Socialt samspil Fristen for tilmelding er fredag den 18. februar Priserne i Danmark er steget mere end i vores nabolande, hvilket inviterer til endnu mere grænsehandel, frygter Dansk Erhverv ver også Dansk Erhverv bekymringer for 2011: Det har længe været benzinen, som har trukket de internationale forbrugerpriser op. Prisstigninger på olie forplanter sig på andre områder, da det medfører øgede transport- og produktionsomkostninger, som med tiden vil blive væltet over på forbrugerne. Derfor er det bekymrende, at benzinpriserne bliver ved med at stige, da det på kort sigt bremser den økonomiske vækst, påpeger Bo Sandberg. Der er også en anden vigtig forklaring på den høje inflation fra begyndelsen af På afgiftssiden er der fra årsskiftet forskellige nye finansieringselementer fra skattereformen, der er trådt i kraft - blandt andet energiafgifter. Dansk Erhverv peger derudover på den kommende nye danske særskat, fedtafgiften - der både er en administrativ gyser, en bremse på vækst og produktivitet, men også en yderligere inflationsmotor. Organisationen har beregnet, at fedtafgiften alene vil hæve inflationen med 0,2-0,3 procentpoint, når den efter planen indføres 1. juli i år. Læs også Få styr på fedtafgiften på side 12. God-morgen-møde om Skab vækst i dit Nysalg i 2011 Tirsdag den 1. marts 2011, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København K. Programmets hovedpunkter Scenen sættes med afsæt i danske analyser og erfaringer. Hvilke erkendelser, nøgletal og målepunkter er kritiske for succes i din salgskæde? Hvad skal der til for at opbygge en fødekanal med stærkere lead kanaler, pipeline og flow? Hvordan realiseres en effektiv tilgang, og hvilke muligheder, værktøjer og barrierer skal du være opmærksom på undervejs? Hvad koster det? Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig til direktionssekretær Jeanette Rohd Gernsøe på: Tilmelding senest torsdag den 24. februar. Vil du modtage Dansk Erhvervsavis på mail? Som modtager af Dansk Erhvervsavis kan du nu vælge at få den tilsendt elektronisk i en pdf-version i stedet for den printede udgave. Du skal blot sende en med alle de oplysninger, der står i adressefeltet på papirudgaven, så vil du fremover kun modtage den elektroniske version. en stiles til: Efteruddannelser via e-learning

7 DANSK ERHVERV erhvervsudvikling februar 2011 S 7 Global toplederuddannelse styrker det lokale erhvervsliv Business Kolding, paraplyorganisationen for det brede erhvervsliv i Kolding, samarbejder med den internationalt anerkendte forretningsskole INSEAD i Paris om at uddanne topledere og bestyrelsesmedlemmer. erhvervsudvikling Af Kristian Kongensgaard Mange lokale og regionale erhvervsinitiativer har gennem tiderne lidt skibbrud, fordi de var for meget indadvendte og for lidt udadvendte. Det kan man ikke sige om Business Koldings initiativer. De skal helt bevidst favne hele verden for at skabe vækst lokalt og for at blive Danmarks vækstcenter nummer 1: Think local, act global, siger paraplyorganisationens administrerende direktør, Bjarke Wolmar. Denne holdning har blandt andet ført til, at Business Kolding i samarbejde med den internationalt anerkendte forretningsskole INSEAD i Topleder- og bestyrelsesuddannelser, INSEAD Business Koldings toplederuddannelse, Executive Management Programme, og bestyrelsesuddannelse, Executive Board Programme, drives i samarbejde med den internationalt anerkendte forretningsskole INSEAD i Paris. Toplederuddannelsen fokuserer udelukkende på strategi, innovation og ledelse. Bestyrelsesuddannelsen fokuserer udelukkende på strategi, ledelse, risikostyring og Corporate Governance. Programmerne tager hensyn til deltagernes pressede tidsplan og er centreret omkring korte, intensive moduler med foredrag på et højt og koncentreret niveau og et minimum af forberedelse. Programmerne er opdelt i moduler, hvoraf nogle foregår i Danmark og andre på INSEAD i Frankrig med professorer fra IN- SEAD. Undervisningen på INSEAD foregår på engelsk. Paris udbyder uddannelser til henholdsvis topledere og bestyrelsesmedlemmer og -kandidater. Undervisningen foregår både i Danmark og Frankrig. Idéen med Business Koldings engagement er ikke, at deltagerne på holdene udelukkende skal bestå af personer fra Kolding-området - snarere tværtimod: Deltagerne kommer fra både Danmark og Norge, og det er kun 5-10 procent, der kommer fra Koldingområdet. Men samarbejdet med IN- SEAD giver en god synergi og bidrager til at udvide vores netværk og brande Kolding, påpeger Bjarke Wolmar nye arbejdspladser Der bliver i fremtiden behov for at gøre endnu flere topledere interesseret i, hvad der foregår i Kolding og det øvrige Trekant-område: Vores største satsning er planerne om at etablere Nordic Synergy Park på et hektar stort areal mellem Kolding, Lunderskov og Vamdrup. Det sker i et samarbejde med Kolding Kommune, Region Syddanmark, forskerparken Scion DTU og udviklingsparken Sophia Antipolis i Nice. Det unikke er, at vi skaber en ramme, hvor både natur, mennesker og virksomheder kan trives og i en hurtigere synergi end uden for parken. Med naturen i fokus skal det være et særdeles attraktivt område både at arbejde og etablere virksomhed i. Derfor har vi en interesse i, blandt andet igennem IN- SEAD-uddannelserne, at knytte dygtige ledere fra hele verden til området. Nordic Synergy Park - eller i daglig Business Kolding tale Synergiparken - skal bygges i 9 etaper over år og resultere i arbejdspladser. Opland på 11 millioner Bjarke Wolmar er helt på det rene med, at Kolding-området har nogle særlige afgørende forudsætninger for at kunne blive det førende vækstcenter i Danmark: Den centrale beliggenhed er naturligvis vigtig. Men omvendt er det heller ikke alle, der evner at udnytte det potentiale, de har. Det satser vi her i Kolding til gengæld på at udnytte fuldt ud. Business Kolding gør i den forbindelse opmærksom på, at området har et opland på over 11 millioner indbyggere, der kan nås inden for en transporttid på højst tre timer: Kolding har både Hamburg og København inden for denne cirkel, hvor der også er tre internationale lufthavne, understreger Bjarke Wolmar. Alle de visionære planer kommer naturligvis også til at betyde noget for Business Koldings udvikling: Frem mod år 2014 har vi ambitioner om at vokse 50 procent i omsætning og få en 30 procent større medarbejderstab. Det forudsætter, at vi sætter fokus på at udvikle endnu flere nye serviceydelser og aktiviteter for medlemmerne. Det skal nok lykkes, for organisationen er i forvejen god til at skabe en konstruktiv dialog, slutter Bjarke Wolmar. Bjarke Wolmar: Think local, act global. Er det primære bindeled mellem kommunen og erhvervslivet i Kolding og varetager som driftsorganisation samarbejdet mellem Kolding Erhvervsråd, Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening. Har cirka medlemsvirksomheder både inden og uden for Koldings kommunegrænse. Løser en lang række erhvervsorienterede udviklingsopgaver for at opfylde visionen om, at Kolding skal være Danmarks vækstcenter nummer 1. Rådgiver iværksættere og vækstvirksomheder. Udvikler netværk for virksomheder. Tilbyder kurser, uddannelse og inspirerende arrangementer for både ledere og medarbejdere. Markedsfører ledige stillinger i udlandet. Driver turistkontoret Visit Kolding, iværksætterhuset House of Innovation og søsterhuset House of Design samt turistkontoret Visit Christiansfeld. Har cirka 35 medarbejdere og ledes af en bestyrelse bestående af politikere og erhvervsfolk. Er finansieret via Kolding Kommune, medlemskontingenter og egen forretningsindtjening. Tæt på Kolding skal Nordic Synergy Park - eller i daglig tale Synergiparken - bygges i 9 etaper over år og resultere i arbejdspladser. (Illustration: Business Kolding).

8 DANSK ERHVERV fakta februar 2011 S 8 Fotos fra Dansk Erhvervs Årsdag (Fotograf: Kaj Bonne). seminar Når chefen tager ordet rådgivende retorikere Dansk Erhverv og Rhetor - Rådgivende Retorikere - inviterer til konference om retorisk ledelse: Sådan motiverer du til forandring! Fredag den 25. marts 2011, kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Mange virksomheder og organisationer er i disse år præget af effektiviseringer, omstruktureringer og deraf følgende usikkerhed hos medarbejderne. Udgifterne til sygedage, stressvejledning og teambuilding løber op i milliarder af kroner. Men som leder kan man gøre en stor forskel ved at benytte en motiverende ledelsesretorik i dagligdagen. Derfor inviterer Dansk Erhverv og Rhetor - Rådgivende Retorikere - virksomhedsledere og HR-medarbejdere til en halvdags konference med workshops. Deltagerne får gode råd med hjem fra retorikere, ledere og en forsker i serviceledelse. De giver deres bud på og værktøjer til, hvordan du som leder og med bedre forandringsretorik får mere motiverede medarbejdere og gør dagligdagen lettere for både dem og dig selv. Program Hvad er retorik, og hvorfor betyder det noget, når chefen tager ordet? v/repræsentant for Rhetor. Oplæg og diskussion om kommunikation og forandringsprocesser. v/flemming Poulfelt, professor i ledelse med speciale i forandringsledelse og servicevirksomheder, CBS. Praktiske øvelser med konkret scenarie, der skal løses, efterfulgt af egen refleksion på papir. v/repræsentant for Rhetor. Oplæg og debat: Når dagsordenen hedder forandring. v/karin Skjødt Hindkjær, HR- og kommunikationsdirektør, KMD. v/jesper Boysen, administrerende direktør, Elgiganten. Pris Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. Tilmelding Senest fredag den 18. marts 2011 til: HR- og kommunikationsdirektør Karin Skjødt Hindkjær, KMD, og administrerende direktør Jesper Boysen, Elgiganten, er nogle af de chefer, der tager ordet på Dansk Erhvervs og Rådgivende Retorikeres konference. Årsdag 2011 Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag den 17. maj 2011, hvor Dansk Erhverv i Bella Center i København endnu engang på sin Årsdag vil sætte dagsordenen for fremtidens servicesamfund med deltagelse af blandt andre statsministeren. GODE RÅD OM virksomhedens arbejdsmiljøorganisation Den 1. oktober 2010 skiftede sikkerhedsorganisationen i virksomheden navn til arbejdsmiljøorganisationen. I Dansk Erhvervs nye pjece GODE RÅD OM arbejdsmiljøorganisationen kan du læse om de nye regler for organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, der følger af ændringer i arbejdsmiljøloven. De nye regler betyder blandt andet, at virksomhederne får nye og mere fleksible muligheder for at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Der er som noget nyt indført en årlig arbejdsmiljødrøftelse for samtlige virksomheder - også dem med under 10 ansatte. Samtidig er begrebsapparatet moderniseret. Foruden ændringen fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation er eksempelvis sikkerhedsrepræsentanterne blevet til arbejdsmiljørepræsentanter. GODE RÅD OM arbejdsmiljøorganisationen, der er på 12 sider, kan GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 downloades på Dansk Erhvervs hjemmeside: Medlemmerne af Dansk Erhverv kan desuden rekvirere pjecen gratis i en trykt udgave via: -

9 DANSK ERHVERV moms februar 2011 S 9 Måske har du kantinemoms tilgode Dansk Erhverv opfordrer medlemsvirksomhederne til hurtigst muligt at lade deres revisor undersøge, om de har uretmæssig betalt kantinemoms tilgode. Af Kristian Kongensgaard Kantinens højtbelagte smørrebrød har i mange år også været belagt med moms. Det satte EU-domstolen imidlertid en stopper for allerede i december Men først i oktober 2010 fik SKAT nedfældet på tryk, i hvilke tilfælde man må trække momsen fra. Det var industrikoncernen Danfoss og medicinalvirksomheden Astrazeneca, der rejste sagen over for domstolen. Bespisning af forretningsforbindelser og medarbejdere under møder i virksomheden er fuldt fradragsberettiget, hvis bespisningen udelukkende er af erhvervsmæssig karakter. Dommen indebærer, at virksomheder kan få refunderet den moms, de har betalt for mødeforplejning i egne lokaler, tilbage fra Så gamle krav skulle imidlertid have været rejst inden den 1. januar For de seneste 10 år træder forældelsesfristen i kraft den 4. april Derefter kan man kun rejse kravet tre år tilbage. Mange hundrede virksomheder har allerede krævet penge tilbage af SKAT, og kravene er i størrelsesordenen fra kr. til tocifrede millionbeløb. Ingen ved, hvad det samlede krav løber op i, men skatteeksperter taler om op til 1,5 milliard kr. En EU-dom indebærer, at virksomheder kan få refunderet den moms, de har betalt for mødeforplejning i egne lokaler. Løftestang for fuld momsafløftning Dansk Erhverv mener helt klart, at medlemsvirksomhederne skal forfølge deres krav: Erhvervslivet har fået god hjælp fra EU-domstolen i denne sag - og der er rigtig mange af vore medlemsvirksomheder, der har større eller mindre tilgodehavender for uretmæssig betalt kantinemoms gennem flere år. Vi kan kun opfordre til, at virksomhederne hurtigst muligt får dannet sig et overblik og får indsendt de krav, de endnu ikke har rejst over for SKAT. Man kan formodentlig med fordel søge råd og vejledning hos sin revisor, siger Dansk Erhvervs skattepolitiske chef, Bo Sandberg, der også øjner nogle andre konsekvenser: Politisk er sagen også interessante. Når EU nu har afgjort, at bespisning af gæster internt i virksomheden er momsfrit, så virker det endnu mere ulogisk og konkurrenceforvridende, at man kun kan trække 25 procent af momsen fra - svarende til 5 procent af regningen - hvis det tilsvarende møde holdes ude af huset. På den måde kan EU-dommen om kantinemoms fungere som løftestang for Dansk Erhvervs fortsatte indsats i retning af fuld momsafløftning på hotel- og restaurantområdet. Nominér din virksomhed til at vinde Videnstafetten 2011 Det er let at deltage i kapløbet om Dansk Erhvervs Videnstafet 2011, men det er svært at vinde - prøv alligevel. Dansk Erhverv uddeler igen i år den eftertragtede Videnstafet til Danmarks mest nytænkende og ambitiøse videnvirksomhed. Der er netop nu åbnet på organisationens hjemmeside for at nominere virksomheder til prisen. Med Videnstafet-prisen sættes der fokus på de virksomheder, der aspirerer til at blive nogle af videnservicebranchens absolutte højdespringere. Videnstafetten skal være let at deltage i - men svær at vinde. Derfor har Dansk Erhverv gjort processen meget enkel: Gå blot ind på: og nominér din egen eller en anden virksomhed. Oplys virksomheden navn, kontaktperson og en motivering for, hvorfor virksomheden skal modtage prisen. Efter tilmeldingsfristens udløb tirsdag den 15. marts gennemgår Dansk Erhverv de tilmeldte virksomheder og kontakter herefter de virksomheder, som går videre i kapløbet. Herefter udvælger et uafhængigt dommerpanel vinderen af Årets Videnstafet De nominerede virksomheder og vinderne vil blive præsenteret og hyldet ved en prisuddelingsfest på Børsen i København torsdag den 7. april Der er mange, der godt kan lide trygheden i at have sin pension på en gennemsnitsrente. Problemet er bare, at det giver mindre i den sidste ende. Når vi så anbefaler pension med markedsrente, er der mange, der gerne vil kende lidt til sikkerheden i den løsning. Modellen er sådan set meget enkel. Jo tættere du kommer på din pensionsalder, des mere sikkert investerer vi dine penge. Så ja, pension baseret på markedsrente siger vi klart ja til. Spørg Danmarks største pensionsselskab om lige dét, du vil, på facebook.com/pfapension

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Start din bestyrelseskarriere

Start din bestyrelseskarriere Start din bestyrelseskarriere Bliv klar til bestyrelsesarbejde Som medlem af en bestyrelse skal du bidrage til nytænkning og udvikling, stille kvalificerede spørgsmål og træffe hurtige beslutninger. På

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

Jeg ved dog godt at der kan opstå problemer med teksten når man vælger fast for og bagkant, som vil skabe huller i teksten.

Jeg ved dog godt at der kan opstå problemer med teksten når man vælger fast for og bagkant, som vil skabe huller i teksten. Typografi Sab Consult Folder Jeg fik til opgave at lave en folder for Sab Consult og valgte at fortsætte stilen i det rene og rolige layout. Der er brugt stemningsfyldte billeder og jeg valgte at bruge

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere