KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1."

Transkript

1 KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14

2 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag... 1 Dokument historik... 2 Indledning... 3 Skabelon for beskrivelsen af grænseflader... 3 Generelle kommentarer til grænsefladebeskrivelserne... 3 Beskrivelse af grænseflader til KMD Sag... 4 Grænseflade: Hent Ejerskab... 4 Grænseflade: Hent Sagsbehandler... 4 Grænseflade: Vis KLE... 5 Grænseflade: Modtag Hændelse... 5 Grænseflade: Modtag Advis... 6 Grænseflade: Ret advis... 6 Grænseflade: Modtag doc2archive dokument... 7 Grænseflade: List dokument... 7 Grænseflade: List sager... 8 Grænseflade: Udstil folkeregisterhændelse... 8 Grænseflade: Modtag folkeregisterhændelse... 8 Grænseflade: Hop ind... 9 Grænseflade: Hop ud... 9 Grænseflade: E-indkomst udstil personer med sager Grænseflade: Modtag indkomstoplysninger Grænseflade: OIO Sag Grænseflade: OIO Dokument Grænseflade: OIO Journal Grænseflade: OIO Advis Grænseflade: KMD Indkomst Grænseflade: Ydelsesoverblik Noter til grænsefladebeskrivelserne Dokument historik Versionsnummer Dato for udgivelse Ændringer Oprindeligt dokument Opdateret med indholdsfortegnelse Snitflade referencenummer fra integrationsoversigt tilføjet i skema for den enkelte snitflade Opdateret efter review af KOMBIT Bilag ændret til KS-II Bilag G (fra KS-I Bilag 1) Side 2 af 14

3 Indledning Som led i udfasningsassistancen vedrørende KMD Sag har KOMBIT bedt om en beskrivelse af de snitflader, der benyttes i forhold til anvendelsen af KMD Sag. Kravene er beskrevet i kravspecifikationen vedrørende udfasningsassistance for KMD Sag afsnit Integration - Integrationsanalyse. I nærværende dokument beskrives grænseflader til KMD Sag efter den skabelon, som parterne har aftalt. Skabelonen for beskrivelsen angives i tabellen nedenfor. I skabelonen findes desuden en kort beskrivelse af de enkelte elementer i beskrivelsen. I de efterfølgende tabeller beskrives de enkelte grænseflader. Grænseflader anvendes synonymt med snitflader (som er den betegnelse, der har været anvendt i forbindelse med mange andre aktiviteter i udfasningsassistancen). Skabelon for beskrivelsen af grænseflader Grænseflade: <navn på grænseflade> Reference til integrationsoversigt Det referencenummer snitfladen har i integrationsoversigten Afhængighedsforholdet i integrationen (F.eks. KMD Sag Basis er afhængig af LOS for at kunne angive ejerskab af sagsområder) Hvilke dataobjekter er involveret i integrationen Hvad udløser transport af information/data over integrationen Hvad er dataomfanget og hvor ofte anvendes integrationen Hvorvidt integrationen er tilgængelig via grænseflader herunder om grænsefladen er ekstern tilgængelig. Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Hvorvidt grænsefladen understøtter udfasningskonceptet, som påvirker grænsefladen inkl. tid og konsekvens. Dækkende valideringsregler, som skal håndteres ifm. afsendelse/modtagelse i grænsefladen (webservice, ftp, MQ og tilsvarende) Angivelse af om snitfladen anvendes synkront eller asynkront sikkerhedskrav/-model (f.eks. anvendelse af certifikater etc.). Databehandleraftaler Krav i forhold til databehandleraftaler og tilsvarende Performance: Svartider, load etc. KMD kommentarer Eventuelt yderligere kommentarer, som ikke nævnt i de øvrige og som kan have betydning for udfasningsassistancen Generelle kommentarer til grænsefladebeskrivelserne Svartider I forbindelse med angivelse af svartider er der tale om svartider målt som tiden fra forespørgselen ankommer til KMDs netværk, til svaret forlader KMDs netværk. Det inkluderer således ikke de svartider/forsinkelser der måtte være i transportnetværk og kundens eget netværk. Omfatter krav til driftstid, tilgængelighed og support. Side 3 af 14

4 Beskrivelse af grænseflader til KMD Sag Grænseflade: Hent Ejerskab Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 8 KMD Børnefamilieydelse, KMD edagpenge Sygdom, KMD edagpenge Barsel, KMD Social Pension, KMD Opera Sag->Fagsystem KLE-nummer, CPR, kommune->id (afdeling) LOS ID, adresse, adresse dato. Initieres i fagsystemet Ofte formentlig pr. sag Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Til udfasning skal grænsefladen i givet fald eksternaliseres, dvs. der skal tages højde for sikkerhedsdomæner mv. Se under planlagte udviklingstiltag. KMD er ved at udvikle en OIO version af snitfladen, KMD Fordeling KLE skal findes i KMD Sag. CPR og adresse skal findes i P-data. Kommune og afdeling skal findes i LOS. Adresse dato skal være en gyldig dato. da det er en intern snitflade Backend, servicekald Den faktiske svartid er ikke målt, men den estimeres til 0,1 sek. Grænseflade: Hent Sagsbehandler Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 7 KMD Social Pension, KMD Boligstøtte, KMD Institution, KMD Børneydelse, KMD Opera, KMD edagpenge Barsel, KMD edagpenge Sygdom, KMD Aktiv, KMD Underholdsbidrag Sag->Fagsystem KLE-nummer, CPR, kommune->id (afdeling) LOS ID, adresse, adresse dato, sagsbehandler, ansvarlig afdeling. Initieres i fagsystemet Ofte formentlig pr. sag Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Til udfasning skal grænsefladen i givet fald eksternaliseres, dvs. der skal tages højde for sikkerhedsdomæner mv. Se under planlagte udviklingstiltag. KMD er ved at udvikle en OIO version af snitfladen, KMD Fordeling KLE skal findes i KMD Sag. CPR og adresse skal findes i P-data. Kommune og afdeling skal findes i LOS. Adresse dato skal være en gyldig dato. Sagsbehandler skal findes i KSP/CICS. da det er en intern snitflade Backend, servicekald Den faktiske svartid er ikke målt, men den estimeres til 0,1 sek. Side 4 af 14

5 Grænseflade: Vis KLE Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 6 Opus Debitor, KMD Structura Byggesag, KMD Structura Miljø Sag->Fagsystem Kommune, journalplan, dato, sagstype Initieres i fagsystemet Få gange dagligt Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Til udfasning skal grænsefladen i givet fald eksternaliseres, dvs. der skal tages højde for sikkerhedsdomæner mv. Se under planlagte udviklingstiltag. KMD er ved at udvikle en OIO version af snitfladen, KMD Fordeling Kommune skal findes i LOS. Journalplan og sagstype skal være gyldige. da det er en intern snitflade Backend, servicekald Den faktiske svartid er ikke målt, men den estimeres til 0,2 sek. Grænseflade: Modtag Hændelse Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 1 KMD Social Pension, KMD Boligstøtte, KMD Institution, KMD Børneydelse, KMD Opera, KMD edagpenge Barsel, KMD edagpenge Sygdom, KMD Aktiv, KMD Underholdsbidrag, Opus Debitor, KMD Structura Byggesag, KMD Structura Miljø, KMD Structura Boliganvisning, KMD Rekvirentnet, KMD Arbejdsevnemetode, KMD Betalingsadministration, Opus Barsel, KMD Begravelseshjælp, KMD Structura Ejendomsskattelån, KMD Klientbetaling, KMD Boliglån, KMD Børn og Voksne, Forebyggende Hjemmebesøg. Fagsystem ->Sag Kommune, leverandør, journalplan, dato, sagstype, sagsparter, notattype, sagsbehandler, sagsnøgle, sikkerhedsenhed, ansvarlig afdeling, overskrift, gul lap, notattekst Initieres i fagsystemet gange dagligt Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Den eksterne version er OIO Sag. Kommune skal findes i LOS. Leverandør skal findes i KMD Sag. Journalplan og sagstype skal være defineret i Ejerskab. Dato skal være gyldig. Sagsparter og sagsnøgle skal være gyldige. Sikkerhedsenhed og ansvarlig afdeling skal findes i LOS. Sagsbehandler skal findes i KSP/CICS. da det er en intern snitflade Backend, servicekald med MQ KMD kommentarer Fagsystemer som planlægger store samtidige datamængder, dvs. over 1 mio. på et døgn, skal meddele dette af hensyn til svartid på klienter til KMD Sag. Side 5 af 14

6 Grænseflade: Modtag Advis Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 2 KMD Social Pension, KMD Boligstøtte, KMD Institution, KMD Børneydelse, KMD Opera, KMD edagpenge Barsel, KMD edagpenge Sygdom, KMD A- refusion, KMD Underholdsbidrag, Opus Debitor, KMD Rekvirentnet, KMD Arbejdsevnemetode, KMD Betalingsadministration, KMD Begravelseshjælp, KMD Debitor Fagsystem ->Sag Kommune, leverandør, journalplan, dato, sagstype, part, advistype, sagsbehandler, sagsnøgle, advisnøgle, sikkerhedsenhed, ansvarlig afdeling, status, prioritet, distrikt, betalingsdato, overskrift, advis tekst, afgivende organisation, gul lap, hop Initieres i fagsystemet gange dagligt Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Den eksterne version er OIO Advis. Kommune skal findes i LOS. Leverandør skal findes i KMD Sag. Journalplan og sagstype skal være defineret i Ejerskab. Part, advistype, advisnøgle og sagsnøgle skal være gyldige. Distrikt skal være findes i P-data. Sikkerhedsenhed, ansvarlig afdeling og afgivende organisation skal findes i LOS. Sagsbehandler skal findes i KSP/CICS. Status, prioritet og hop skal have gyldige værdier. da det er en intern snitflade Backend, servicekald med MQ Grænseflade: Ret advis Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 3 KMD Opera, KMD Arbejdsevnemetode, KMD Debitor Fagsystem ->Sag Kommune, leverandør, journalplan, dato, sagstype, part, advistype, sagsbehandler, sagsnøgle, advisnøgle, sikkerhedsenhed, ansvarlig afdeling, status, prioritet, distrikt, betalingsdato, overskrift, advis tekst, afgivende organisation, gul lap, hop Initieres i fagsystemet 100 gange om dagen Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Den eksterne version er OIO Advis. Kommune skal findes i LOS. Leverandør skal findes i KMD Sag. Journalplan og sagstype skal være defineret i Ejerskab. Part, advistype, advisnøgle og sagsnøgle skal være gyldige. Distrikt skal være findes i P-data. Sikkerhedsenhed, ansvarlig afdeling og afgivende organisation skal findes i LOS. Sagsbehandler skal findes i KSP/CICS. Status, prioritet og hop skal have gyldige værdier. da det er en intern snitflade Backend, servicekald med MQ Side 6 af 14

7 Grænseflade: Ret advis Grænseflade: Modtag doc2archive dokument Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 5 KMD Social Pension, KMD Boligstøtte, KMD edagpenge Barsel, KMD edagpenge Sygdom, Opus Barsel, KMD Opera, KMD Underholdsbidrag, Opus Debitor Fagsystem ->doc2rchive ->Sag Kommune, leverandør, dokumentid, part, overskrift, sagsbehandler, sagsid Dos2archive kalder sag om dagen Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Den eksterne version er IO manager. Kommune skal findes i LOS. Leverandør skal findes i KMD Sag. Part skal være valid. Sagsbehandler skal findes i KSP/CICS. Sagsid skal være valid da det er en intern snitflade Backend, servicekald med MQ Den faktiske svartid er ikke målt, men den estimeres til 0,7 sek. Grænseflade: List dokument Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 9 KMD Structura Byggesag, KMD Structura Miljø, KMD Boliglån Fagsystem ->Sag Kommune, sagsid, dokumentid, overskrift, ændringstid Fagsystembruger kalder sag Få gange dagligt Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Den eksterne version er OIO Dokument Kommune skal findes i LOS. Sagsid og dokumentid skal findes i KMD Sag. da det er en intern snitflade Webservice Den faktiske svartid er ikke målt, men den estimeres til 0,2 sek. Side 7 af 14

8 Grænseflade: List sager Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 10 CSC Københavns kommune BUS Fagsystem ->Sag Kommune, sagstype, part, status, sagsbehandler, afdeling Fagsystembruger kalder sag KMD kender ikke omfanget af denne anvendelse Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Den eksterne version er OIO Sag Kommune og afdeling skal findes i LOS. Part skal være valid. Sagsbehandler skal findes i KSP/CICS. Sagstype skal findes i sagstypeplan. da det er en intern snitflade Webservice Den faktiske svartid er ikke målt, men den estimeres til 0,2 sek. Grænseflade: Udstil folkeregisterhændelse Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 11 Opus Debitor, KMD Underholdsbidrag, KMD Børneydelse, KMD Social Pension Sag -> Fagsystem Kommuner, parter, hændelsestype, hændelsestekst Sag modtager besked fra P-data (500 stk) 1 gang dagligt Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Kommuner skal findes i LOS. Hændelsestype skal findes i KMD Sag. da det er en intern snitflade Backend, servicekald med MQ Grænseflade: Modtag folkeregisterhændelse Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 12 P-data P-data ->Sag Kommuner, parter, hændelsestype P-data kalder sag ( stk) 1 gang dagligt Side 8 af 14

9 Grænseflade: Modtag folkeregisterhændelse Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej. Kommuner skal findes i LOS. Hændelsestype skal findes i KMD Sag. da det er intern snitflade Dataset. Grænseflade: Hop ind Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 13a KMD Sag kender ikke anvenderne af List Sager. Fagsystem ->Sag Kommune, part, sagsid, dokumentid, transaktion, applikation, funktion Fagsystembruger kalder sag KMD Sag antager gange dagligt Ja Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Ja f.eks. via dialogintegration Kommune skal findes i LOS. Sagsid og dokumentid skal være kendt i KMD Sag. Transaktion, applikation og funktion skal være definerede i KMD Sag., når Sag åbnes spørges brugeren om login Kald til.net operation SagEDH.exe Grænseflade: Hop ud Reference til integrationsoversigt Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Snitflade nr. 13b KMD Social Pension, KMD Boligstøtte, KMD Institution, KMD Børneydelse, KMD Opera, KMD edagpenge Barsel, KMD edagpenge Sygdom, KMD Aktiv, KMD Underholdsbidrag, Opus Debitor, KMD Structura Byggesag, KMD Structura Miljø, KMD Structura Boliganvisning, KMD Rekvirentnet, KMD Arbejdsevnemetode, KMD Betalingsadministration, Opus Barsel, KMD Begravelseshjælp, KMD Structura Ejendomsskattelån, KMD Klientbetaling, KMD Boliglån, KMD Børn og Voksne, Doc2archive, KMD Indkomst Sag ->fagsystem Fagsystem, kommune, part, sagsid Sagsbruger kalder fagsystem gange dagligt Ja Ja f.eks. via dialogintegration Side 9 af 14

10 Grænseflade: Hop ud Kommune skal findes i LOS. Sagsid skal være kendt i KMD Sag. Fagsystem skal være defineret i KMD Sag., når fagsystemet åbnes spørges brugeren om logon Kald til.net eller web Grænseflade: E-indkomst udstil personer med sager Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 14a KMD Indkomst Sag ->KMD Indkomst Kommune, parter, sagstype Sag kalder KMD indkomst ( stk) en gang om måneden Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej Kommune skal findes i LOS. Sagstype skal være kendt i KMD Sag. da det er en intern snitflade Dataset Grænseflade: Modtag indkomstoplysninger Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 14 b KMD Indkomst KMD Indkomst -> sag Part, indkomstoplysninger KMD indkomst kalder Sag ( stk) en gang om måneden Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej Part skal være valid. Indkomstoplysninger skal være i dkr. da det er intern snitflade Dataset Side 10 af 14

11 Grænseflade: Modtag indkomstoplysninger Grænseflade: OIO Sag Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 15 KMD Care, Sealand Care, Convergens profile, Vitae omsorg, Uniq Omsorg, EG Bis-Y, Aalborg it haveservice, Aalborg it sundhedsjournalen, Aalborg it børn og uge systemet, Prisme, IST danmark Dagtilbud, Workbase, Brugerdata KBH, Extens Dagtilbud, Extens Pladsanvisning, GK- Consult daginstitution, IDIS daginstitution Fagsystem ->sag Kommune, leverandør, parter, sagstype, sagsid, sagsbehandler, status, beskrivelse, ansvarlig afdeling, partsrolle Fagsystem kalder sag Antallet af gange grænsefladen er kaldt er opgjort i runde tal som max. antal i løbet af to dage i januar (10. og 14. januar 2013) Sag Opret 600 Sag Læs Sag Importer 600 Sag Passiver 0 Sag Søg 1 Sag Ret Sag List 0 Sag Slet Bemærk at grænsefladen er under udrulning og at omfanget af anvendelsen forventes at stige markant. Ja Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Ja Kommune og ansvarlig afdeling skal findes i LOS. Leverandør skal findes i KMD Sag. Sagsid skal være kendt i KMD Sag. Sagsbehandler skal være defineret i KSP/CICS. Sagstype, status og partsrolle skal være kendt i KMD Sag. Certifikat fra kommune og bruger, bruger autoriseret i KSP og tilslutningsaftale med KMD Webservice Databehandleraftaler Se note 5 Det er målt på backend at 98 % af svartiderne ligger under 1 sekund, som er opløsningen på det registrerende system. Svartiden estimeres til at ligge på ca. 0,2 sekund. KMD kommentarer Snitfladen har følgende operationer: Sag Opret Sag Læs Sag Importer Sag Passiver Sag Søg Sag Ret Sag List Sag Slet Side 11 af 14

12 Grænseflade: OIO Dokument Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 16a Nogle 3. parts systemer. Fagsystem ->sag Kommune, leverandør, dokumentid, part, beskrivelse, dato, overskrift, dokumenttype, status, ansvarlig afdeling, sagsbehandler, sagsid, partsrolle Fagsystem kalder sag Der er pt. ingen trafik på OIO Dokument, men da grænsefladen er under udrulning forventes dette at ændre sig over de kommende måneder. Ja Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Ja Kommune og ansvarlig afdeling skal findes i LOS. Leverandør skal findes i KMD Sag. Dokumentsid skal være kendt i KMD Sag med mindre det er opret. Sagsbehandler skal være defineret i KSP/CICS. Dokumenttype, status og partsrolle skal være kendt i KMD Sag. Certifikat fra kommune og bruger, bruger autoriseret i KSP og tilslutningsaftale med KMD Webservice Databehandleraftaler Se note 5 Det er målt på backend at 98 % af svartiderne ligger under 1 sekund, som er opløsningen på det registrerende system. Svartiden estimeres til at ligge på ca. 0,2 sekund. KMD kommentarer Snitfladen har følgende operationer: Dokument Opret Dokument Læs Dokument Importer Dokument Søg Dokument Ret Dokument List Dokument Slet Grænseflade: OIO Journal Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 16b Pt. ingen, da snitfladen ikke er sat i drift. Fagsystem ->sag Kommune, leverandør, journalnotat, status, dato, overskrift, ansvarlig afdeling, sagsbehandler, sagsid Fagsystem kalder sag Ukendt, da snitfladen ikke er færdigudviklet. Ja Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Ja Skal i produktion Ukendt, da snitfladen ikke er færdigudviklet. Certifikat fra kommune og bruger, bruger autoriseret i KSP og tilslutningsaftale med KMD Webservice Databehandleraftaler Se note 5 Se note 2. Side 12 af 14

13 KMD kommentarer Snitfladen forventes at få følgende operationer: Journal Opret Journal Læs Journal Importer Journal Søg Journal Ret Journal List Journal Slet Grænseflade: OIO Advis Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 17 Pt. ingen, da snitfladen ikke er sat i drift. Fagsystem ->sag Kommune, leverandør, status, overskrift, part, dato, advis type, sagsbehandler, ansvarlig afdeling, advis tekst Fagsystem kalder sag Ukendt, da snitfladen ikke er færdigudviklet. Ja Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Ja Skal i produktion Kommune skal findes i LOS. Leverandør skal findes i KMD Sag. Advistype skal være kendt i KMD Sag. Certifikat fra kommune og bruger, bruger autoriseret i KSP og tilslutningsaftale med KMD Webservice Databehandleraftaler Se note 5 Se note 2. KMD kommentarer Snitfladen får følgende operationer: Advis Opret Advis Importer Advis Ret Advis Slet Grænseflade: KMD Indkomst Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 20 Se under Modtag indkomstoplysninger Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Databehandleraftaler KMD kommentarer Side 13 af 14

14 Grænseflade: Ydelsesoverblik Reference til integrationsoversigt Snitflade nr. 28 KMD edagpenge barsel, KMD edagpenge sygdom, Opus Barsel, KMD Boligstøtte, KMD børneydelse Sag ->fagsystem Kommune, part, sagstype, dato, indkomst, skat, overskrift Sagsbruger kalder fagsystem gange om dagen Understøttelse af udfasning, evt. tiltag Nej Kommune skal findes i LOS. Sagstype skal være kendt i KMD Sag. da det er en intern snitflade Backend, servicekald Det er målt på backend at 91 % af svartiderne ligger under 1 sekund, som er opløsningen på det registrerende system. Svartiden estimeres til at ligge på ca. 0,4 sekund. Noter til grænsefladebeskrivelserne Note 1: Svartider bliver typisk ikke målt på de interne snitflader. Hvis et fagsystem i forbindelse med implementering af integration, rapporterer at der er problemer med svartiden, vil den blive undersøgt og problemet udbedret. Note 2: Svartiderne på disse snitflader kan ikke oplyses, da snitfladerne er under udarbejdelse. Note 3: Der eksisterer databehandleraftaler med samtlige kommuner i forhold til KMD Sag, men ikke i forhold til den specifikke snitflade. Note 4: Servicemål er som grundlag defineret i TSA en, men kan være ændret i forbindelse med andre aftaler med den enkelte kunde. Note 5: I forbindelse med KMD Sags OIO snitflader er databehandleraftalen mellem den enkelte kommune og KMD. Den fornødne databehandleraftale mellem kommunen og 3. part forudsættes håndteret af kommunen. Side 14 af 14

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014 KMD Sag As-Is Integrationsanalyse KMJ, 19. marts 2014 Integrationsanalyse Metode og Proces KILDE: Informationerne om integrationer og integrationstyper er tilvejebragt af KMD via udfasningsaftalen. De

Læs mere

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen SAPA PÅ KOMMUNEDAGE November 2014 Kenneth Møller Johansen Person- og sagsoverblik SAPA Overblik SAPA Advis Sagsbehandling og sagsstyring Sagsbærende løsninger (Fagsyst. & ESDH) Infrastruktur Legacy (KMD

Læs mere

OM SNITFLADER. SAPA netværksdage juni 2014. Kenneth Møller Johansen

OM SNITFLADER. SAPA netværksdage juni 2014. Kenneth Møller Johansen OM SNITFLADER SAPA netværksdage juni 2014 Kenneth Møller Johansen FOKUS PÅ KOMMUNERNES HJEMMEOPGAVER Snitflader KMD Sag As-Is Dokumentation fra KMD Analyse fra KOMBIT To-do for kommuner To typer opgaver

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014 TILSLUTNINGSVILKÅR V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen Kommunedage, november 2014 - MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR - HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE? - AFREGNINGSMODELLER

Læs mere

SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS. Ved Lone Høltzer og Annette Due

SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS. Ved Lone Høltzer og Annette Due SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS Ved Lone Høltzer og Annette Due AGENDA GODE NYHEDER FORMÅL MED SPORET KATEGORISERING AF SNITFLADER CASES EKSEMPLER

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Kommunedagene januar 2016 Dagsorden 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion 2. Hvad er med i de 78 kr? 3. Snitflader - KOMBITs

Læs mere

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17 Udfasning KMD Sygedagpenge Svarbilag 13. marts 2013, version 1.3 Side 1/17 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESVARELSE KRAV OG TILBUDSPROCES... 4 3 BESVARELSE RAMMERNE FOR UDFASNINGEN... 4 3.1 UDFASNINGSSCENARIE

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Afslutningsrapport for klippekortpuljen. Mette Bagge, KMD

Afslutningsrapport for klippekortpuljen. Mette Bagge, KMD AFSLUTNINGSRAPPORT KLIPPEKORT Afslutningsrapport for klippekortpuljen Mette Bagge, KMD KMD Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup Tel 44601000 www.kmd.dk INDHOLD 1. Baggrund og indhold... 3 2. Styringsmodel

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked Kommunedage, november 2016 Agenda 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse 2. Status

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG?

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017 Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Dagsorden MONOPOLBRUDDET Status Forlig med KMD den 13. marts 2017 Alternativ

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE I RAMMEARKITEKTUREN OG SAPA. V/ Kenneth Møller Johansen og Michel Sassene

STØTTESYSTEMERNE I RAMMEARKITEKTUREN OG SAPA. V/ Kenneth Møller Johansen og Michel Sassene STØTTESYSTEMERNE I RAMMEARKITEKTUREN OG SAPA V/ Kenneth Møller Johansen og Michel Sassene Agenda 1. Monopolbrud 2. Samspil med andre it-løsninger 3. Implementeringen er i gang 4. Hvornår sker der noget?

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1.

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1. OIO standardservice til Advis Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.1 01-07-2013 KMD A/S Side 1 af 22 Generel servicevejledning til OIO Advis Ekstern standardservice Opdateret 01.07.2013 KMD A/S

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA Michael Breuning, Odense kommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet Formål:

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

KONVERTERING AF DATA OG UDRULNING AF LØSNINGERNE. v. projektleder Mikael Bay Skilbreid og chefkonsulent Mette Schwebs

KONVERTERING AF DATA OG UDRULNING AF LØSNINGERNE. v. projektleder Mikael Bay Skilbreid og chefkonsulent Mette Schwebs KONVERTERING AF DATA OG UDRULNING AF LØSNINGERNE v. projektleder Mikael Bay Skilbreid og chefkonsulent Mette Schwebs Hvem, hvad hvorfor? Udrulning skal ske uden gene for borgerne, så deres sager fortsætter,

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013 GENUDBUD AF NEMREFUSION 28. november 2013 Agenda Formål med genudbuddet og overordnede målsætninger Funktionalitet og værdi System design drift support Selvbetjeningskomponent (option) Tidsplan/udbudsform

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23 OIO standardsnitflade til Advis Snitfladevejledning til operationen Advis Importer KMD Sag Version 2.0 07-10-2013 KMD A/S Side 1 af 23 Snitfladevejledning til Advis_Importer Ekstern standardsnitflade til

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD Aktiv - Systemafhængigheder Ringsted AS-IS Det vil sige: Hvad sker der hvis vi slukker for systemet i dag?

Snitfladeoversigt KMD Aktiv - Systemafhængigheder Ringsted AS-IS Det vil sige: Hvad sker der hvis vi slukker for systemet i dag? Snitfladeoversigt Aktiv - afhængigheder Ringsted AS-IS Det vil sige: Hvad sker der hvis vi slukker for systemet i dag? Doc2Archive 6 Bogføring af udbetalte Yderser 5A,5B,5C,5D Modtageroplysninger, Beløb,

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald af KMD program fra kommunalt valgfrit 3. part program (Hop IND) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Vejledning 6. november 2014

Vejledning 6. november 2014 KOMMUNESPECIFIKKE SNITFLADELISTER Vejledning 6. november 2014 1. Formål Monopolbruddet medfører, at en eksisterende KMD-monopolløsning udfases til fordel for en fælleskommunal løsning. Kommunerne skal

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH Releasebeskrivelse KMD Sag Version 14.5 Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH August 2015 Version 14.5 1 LÆSEVEJLEDNING... 3 2 GENERELT... 3 2.1 Indstilling for gem fællessøgning som defaultvisning...

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN

MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN V/Poul Ditlev Christiansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Dagsorden Udgangspunktet ift. tilslutningen til monopolbruddet Økonomien efter udbuddene og de

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald fra KMD programmer til kommunalt valgfrit 3. part program (Hop UD) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9 KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5 Løsningsbeskrivelse Version 9 Internt Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Referenceoversigt... 4 3 Formål... 5 4 Konceptuel løsningsmodel... 6 4 Krav til

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA, HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA, HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA, HERUNDER P- OG V-DATA Jesper Norup, Århus Kommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet Formål:

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Rammeaftale vedrørende udfasning af kritiske it-løsninger Underbilag C.4 Krav til snitfladebeskrivelser UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER

Rammeaftale vedrørende udfasning af kritiske it-løsninger Underbilag C.4 Krav til snitfladebeskrivelser UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 SUPPLERENDE MÅLINGER... 3 2 BRUG AF SNITFLADEBESKRIVELSE... 3 3 FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 3 4 SNITFLADENS ARKITEKTUR...

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA Jonas Gundersen Lundberg, Bornholm Regionskommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

Brugsscenarier for Dokumentboks/NemSMS. Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09

Brugsscenarier for Dokumentboks/NemSMS. Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09 Brugsscenarier for /NemSMS Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09 Agenda Kort om e2012 i Odense Kommune Aktuel projektstatus Overblik over brugsscenarier (use cases) Eksempel 1: ESDH Eksempel 2: Byggesag

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Projekt SAPA (Sagsoverblik/Partskontakt)

Projekt SAPA (Sagsoverblik/Partskontakt) Projekt SAPA (Sagsoverblik/Partskontakt) Åbent Hus September 2012 Aalborg, Herning, Fredericia, Næstved, København Hvem er vi? Morten Friis Dall, Odense Kommune Michael Breuning, Odense Kommune Nils Rosted,

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2.

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2. OIO standardservice til Sag Generel servicevejledning KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 19 Generel servicevejledning til OIO Sag Ekstern standard service til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM Introduktion for leverandører 28. Januar 2016 (opdateret 1.2.2016) Version 1.0 Agenda Generelt om STS Klassifikation ØiR Klassifikationssystem Formål og krav Gennemgang af klassifikationssystem

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 MOX bilag Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 Rapporten og bilaget udgør et foreløbigt udkast til rapportering

Læs mere

Vilkår for integration til SAPA Dialogintegration

Vilkår for integration til SAPA Dialogintegration Vilkår for integration til SAPA Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/5 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

KMD Sag Exit-strategi 2

KMD Sag Exit-strategi 2 KMD Sag Exit-strategi 2 Flytning og oprydning af manuelle sager 20. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvorfor en KMD Sag Exit-strategi 2?... 2 Formål... 2 Hvad indeholder dette materiale?...

Læs mere

Underbilag 2.19: Målepunkter og succeskriterier Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.19: Målepunkter og succeskriterier Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.19: Målepunkter og succeskriterier Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.19 Målepunkter og succeskriterier Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Målepunkter og succeskriterier...

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

SAPA NETVÆRK FOR KOMMUNER. 10. og 12. marts 2014 KMJ

SAPA NETVÆRK FOR KOMMUNER. 10. og 12. marts 2014 KMJ SAPA NETVÆRK FOR KOMMUNER 10. og 12. marts 2014 KMJ HVORFOR SAPA? HVILKEN FORRETNINGSMÆSSIG GEVINST? Hvad er målet? Sikre kommunerne en reel mulighed for at frigøre sig fra KMD Sag Basis og Journal Så

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Kerneprocesser Førtidspension

Kerneprocesser Førtidspension Kerneprocesser Førtidspension An nsøgnin ng Førtidspension Håndter ansøgninger om tillæg 21 2.1 Førtidspension Start løbende førtidspension 2.2 Start Opret of oplys Afgør FØP sag FØP sag FØP sag 221 2.2.1

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den

Læs mere