Dynamiske Web-applikationer i SAS-portalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dynamiske Web-applikationer i SAS-portalen"

Transkript

1 Michael Madsen og Poul Aistrup SEB Pension Dynamiske Web-applikationer i SAS-portalen SAS Forum Danmark

2 SEB er en nordeuropæisk finanskoncern SEB kort fortalt Grundlagt i 1856 af Wallenberg familien 700 filialer i 10 lande + strategisk tilstede globalt medarbejdere 3. største finanskoncern i Norden Repræsenteret med pension i Danmark siden medarbejdere i Danmark SEB Life (Pension) er i Norden større end Danica, Nordea Pension og PFA SEB Life (Pension) er i Sverige, Danmark, Baltikum, Irland, London og Luxembourg 2

3 SEB Pension Datawarehouse Baggrund Opstået på mainframe 1980-erne Spaltet ud fra Codan 2004 Downsizing til Windows påbegyndt 2004 SAS Information Delivery Portal 2005 Pt. ca. 200 SAS-jobs på Windows ca. 2 TB data (500 tabeller) i SAS format Daglig download fra mainframe 9 større portalappl. 3

4 SEB Pension Datawarehouse Oversigt 4

5 Eksempel 0 Registrering i SMC dogme-eksemplet Demo 5

6 Eksempel 0 Registrering i SMC dogme-eksemplet 6

7 Eksempel 0 Registrering i SMC dogme-eksemplet *ProcessBody; data _null_; Opsætning af macrovar. fra valgbillede length alder $4 title $30; alder=symget('alder'); if alder ne ' ' then do; wh="where age="!!trim(alder); title="elever med alderen "!!trim(alder)!!" år"; end; else do; wh=" "; title="alle elever"; end; call symput('wh',wh); call symput('title',title); run; Initialisering af ODS %stpbegin; title "&title"; proc print data=sasforum.class label; id name; &wh; run; Afslutning af ODS %stpend; 7

8 Eksempel 1 Med JSP-side, datadrevet valg og firma-style Demo 8

9 Eksempel 1 Med JSP-side og datadrevet valg JSP-side med samme navn som stored process placeres i \webapps\sasstoredprocess\input\sasforum: <HTML> <FRAMESET cols="200,*"> <FRAME NAME="navigation" src="<%= request.getcontextpath() + "/do?_program=" + request.getparameter("_program") %>" marginwidth=0 marginheight=0 frameborder=0 > <FRAME NAME="liste" frameborder=0 src="<%= request.getcontextpath() %>/input/pausebillede.html"> </FRAMESET> </HTML> Danner et frameset med 2 frames: Navigation som indeholder selektionsbokse mv. Liste, som indeholder output genereret på baggrund af de valg der foretages i navigation. Indtil indholdet i framen navigation er klar, vises pausebillede.html i framen liste 9

10 Eksempel 1 Med JSP-side og datadrevet valg Stored process, der genererer selektionsliste: *ProcessBody; proc freq data=sasforum.class; tables age / noprint out=alder(keep=age); run; data _null_; file _webout encoding='utf-8'; set alder end=eof; if _n_=1 then do; put '<html><head><style type="text/css">';... put "<form target='liste'>";... put "<tr><td><select name=alder>"; put "<option value=' '>Alle aldre</option>"; end; put "<option value='" age +(-1) "'>" age "</option>"; if eof then do; put "</select></td></tr> ";... put "</td></tr></table></div></form></body></html>"; end; run; Find mulige aldre Dan selektionsliste 10

11 Eksempel 2 Med firmaspecifik style Demo 11

12 Eksempel 2 Med firmaspecifik style Flg. 2 linie tilføjes stored process %sebweb; %let _odsstyle=sebweb; Kalder proc template og overskriver nogle elementer i stylen sasweb 12

13 Eksempel 3 Indbyrdes afhængige selektionsbokse Demo 13

14 Eksempel 3 Indbyrdes afhængige selektionsbokse Et HTML dokument, der indeholder: <html>... <script language="javascript"> koenliste alderliste... </html> Kodeord omgivet af specialtegn 14

15 Eksempel 3 Indbyrdes afhængige selektionsbokse Et SAS-program, der fortolker dette og genererer færdig HTML: Marovariablene koenliste og alderliste dannes med det indhold, der skal erstatte koenliste og alderliste. data _null_; file _webout encoding='utf-8'; length linie $5000 ; infile "d:\sas\sasdata\produktion\pgm\storedpro\sasforum\eksempel3.htm"; input; tegn=index(_infile_,' '); if tegn then do; linie=scan(_infile_,1,' '); put linie; listenavn=scan(_infile_,2,' '); if listenavn='koenliste' then do; Søg efter tegnet Hvad står der mellem de 2 specialtegn? put indholdet af macrovariablen koenliste; end;.. linie=scan(_infile_,3,' '); put linie; end; else put _infile_; run; Indsæt den genrerede javascript kode 15

16 Eksempel 3 Indbyrdes afhængige selektionsbokse Den færdige kode ser således ud: <script language="javascript"> var koen=new Array(); koen[0]='begge køn'; koen[1]='drenge'; koen[2]='piger'; var alder=new Array(); alder[0]=new Array(); alder[0][0]='alle'; alder[0][1]='11'; alder[0][2]='12'; alder[0][3]='13'; alder[0][4]='14'; alder[0][5]='15'; alder[0][6]='16'; alder[1]=new Array(); alder[1][0]='alle'; alder[1][1]='11'; alder[1][2]='12'; alder[1][3]='13'; alder[1][4]='14'; alder[1][5]='15'; alder[1][6]='16'; alder[2]=new Array(); alder[2][0]='alle'; alder[2][1]='11'; alder[2][2]='12'; alder[2][3]='13'; alder[2][4]='14'; 16

17 Eksempel 4 Batchgenereret javascript arrays + validering Demo 17

18 Eksempel 4 Batchgenereret javascript arrays + validering SAS program: Macrovariablene koenliste og Macrovariablene koenliste og alderliste dannes; alderliste indeholder JavaScript arrays filename js '\\savm281b\sas$\sasdata\produktion\pgm\storedpro\scripts\sasforum.js'; data _null_; file js encoding='utf-8'; length linie $5000; antal=count("%quote(&koenliste)",';'); do i=1 to antal; linie=scan("%quote(&koenliste)",i,';')!!';'; put linie; end; antal=count("%quote(&alderliste)",';'); do i=1 to antal; linie=scan("%quote(&alderliste)",i,';')!!';'; put linie; end; run; Filen sasforum.js dannes med indholdet fra macrovariablene koenliste og alderliste 18

19 Eksempel 4 Batchgenereret javascript arrays + validering JavaScript elementer (Filen sasforum.js gøres tilgængelig): <script src="/sasstoredprocess/input/scripts/sasforum.js" type=text/javascript></script> 19

20 Eksempel 4 Batchgenereret javascript arrays + validering JavaScript validering: <script src="/sasstoredprocess/input/scripts/validate.js" type=text/javascript></script> function checkform() { form=document.forms["valg"]; if (form.vaerdi.value == "") { return true; } else if (udtraek_valg=='cprnr') { if (validate('valg',form.vaerdi,'iscprnr')) { return true; } return false; } return true; } validate.js indeholder valideringsfunktionen validate Validate kalder funktionen iscprnr, som checker for valide cprnumre Formen valg kan kun kalde programmet eksempel4_liste, hvis checkform returnerer true <form name="valg" id="valg" onsubmit="return checkform()" target="liste">. <input type="submit" value="vis Rapport" onclick="vis_rapport()" id="rapportknap"> <input type=hidden name=_program value=sbip://foundation/sasforum/eksempel4_liste> 20

21 Eksempel 5 Validering af brugerinput i SAS Demo 21

22 Eksempel 5 Validering af brugerinput i SAS data _null_; length msg $50; msg=''; vaerdi=symget('vaerdi'); udtraek_valg=symget('udtraek_valg'); if udtraek_valg='cprnr' and vaerdi ne '' then do; vaerdi=compress(vaerdi,'-'); if verify(strip(vaerdi),' ') then msg="cprnr må kun indeholde tal"; else do;... if dato=. then msg='datoen i cprnummeret er ikke korrekt'; end; else msg='cprnummeret har ikke den rigige længde'; end; call symput('msg',trim(msg)); run; %macro dan_output; %if &msg ne %then %do; data _null_; file _webout encoding='utf8'; put "<script language=""javascript"">"; put "function meddelelse(msg) {"; put "alert(msg); } </script>"; put "<body onload='meddelelse(""&msg"")'></body>"; run; %end; %else %do; Hvis cprnr er udfyldt testes indholdet Macrovariablen msg Indeholder fejlmeddelelse, hvis cprnr ikke er korrekt I stedet for output dannes en alert-box med fejlmeddelelse, hvis cprnr ikke er korrekt 22

23 Eksempel 6 Frozen headers Demo 23

24 Eksempel 6 Frozen headers ods tagsets.tableeditor file=_webout options( pageheight="550" pagewidth="300" frozen_headers="yes" frozen_rowheaders="yes" ) style=sebweb encoding=utf8; Tableeditor hentet fra SAS hjemmeside Højde og bredde på output frozen headers title "&title"; proc print data=class label; id name; &wh; run; Ingen %stpbegin, %stpend ods tagsets.tableeditor close; 24

25 Eksempel 7 Eksport til Excel og Pdf Demo 25

26 Eksempel 7 Eksport til Excel og Pdf %macro printtype; %global _odsdest _odsoptions ; Opsætning af output til Pdf %if "&printtype"="pdf" and &nobs ne 0 %then %do; %let _odsdest=pdf; %let _odsoptions=nobookmarkgen; options orientation=landscape; %stpbegin; Opsætning af output til Excel %end; %else %if "&printtype" = "EXCEL" and &nobs ne 0 %then %do; data _null_; rc=appsrv_header("content-type","application/vnd.ms-excel"); %end;... %mend; rc=appsrv_header("content-disposition","attachment; filename=class.xls"); run; options center; Frozen headers i Excel ods tagsets.excelxp file=_webout style=sebgraa options(embedded_titles='yes' sheet_interval='none' sheet_name='ark1 frozen_rowheaders='1' frozen_headers="3") ; %pdfexcel(valgt_alder valgt_koen vaerdi udtraek_valg,excelfilnavn=class); %printtype; title "&title"; proc print data=class label; id name; &wh; run; Danner en form med 2 knapper, der kalder den samme stored process igen 26

27 Eksempel 8 Debug Demo 27

28 Eksempel 8 Debug <script language="javascript">.. if (hostname == ' ) { } else { }.. document.getelementbyid('debug').style.visibility = 'visible'; document.getelementbyid('debug').style.visibility = 'hidden'; </script>. Testserver checkbox bliver synlig checkbox Danner log, når stored process kaldes <td id=debug><input type=checkbox name=_debug value=131>test</td> <td><input type=hidden name=_program value=sbip://foundation/sasforum/eksempel8_liste></td> 28

29 Eksempel 9 Knapper til ændring af analysevariabel Demo 29

30 Eksempel 9 Knapper til ændring af analysevariabel data _null_; length tekst $32; analysevar=symget('analysevar'); if upcase(analysevar)='height' then do; analysevar='weight'; tekst='vis gns. Vægt'; call symput('t1','gennemsnits højde'); end; else if upcase(analysevar)='weight' then do; analysevar='height'; tekst='vis gns. Højde'; call symput('t1','gennemsnits vægt'); end; l='<form name=""analyse"" target=""liste"">'!! '<input type=""submit"" name=""knap"" value=""'!!strip(tekst)!!'"">'!! '<input type=""hidden"" name=""analysevar"" value=""'!!strip(analysevar)!!'"">'!! '<input type=""hidden""name=""_program" '</form>'; call symput('fm',l); run; %stpbegin; Nyt indhold til knappen Form med knap der kalder programmet igen title "&t1 &title"; title2 "&fm"; proc tabulate data=class missing; class age sex; var height weight; table age all, (sex all)*&analysevar=''*mean=''; run; 30

31 Eksempel 10 Links i output Demo 31

32 Eksempel 10 Links i output data class; set sasforum.class; length alder $200; alder='<a style="color: white" href=javascript:drillalder('!!strip(put(age,best.))!! ') title="vis elever med alderen '!!put(age,best.)!!'">'!!strip(put(age,best.))!!'</a>'; &wh; run; data _null_; file _webout encoding='utf8'; put '<form action="/sasstoredprocess/do" name="drilldown" target="liste">';... put '</form>'; put '<script language="javascript">'; put 'function drillalder(alder) { ' / 'document.drilldown.alder.value=alder; ' / 'document.drilldown.submit(); ' '}'; put '</script>'; run; %stpbegin; JavaScript funktion, der kaldes, når der klikkes på linket Form, der kalder en stored process Formens felter udfyldes og formen submittes proc tabulate data=class missing; class alder sex; var height weight; table alder all, (sex all)*&analysevar=''*mean=''; run; 32

33 Eksempel 11 Brug af rettigheder fra Management Console Demo 33

34 Eksempel 11 Brug af rettigheder fra Management Console %group_ok(sasforummanager); data class(drop=group_ok); run; set sasforum.class; group_ok=symget('group_ok'); length alder $200; if group_ok= 1 then else &wh; alder='<a style="color: white" href=javascript:drillalder('!! strip(put(age,best.))!!') title="vis elever med alderen '!! put(age,best.)!!'">'!!strip(put(age,best.))!!'</a>'; alder=strip(put(age,best.)); Macro der undersøger om brugeren er medlem af gruppen SASForumManager Hvis brugeren er medlem af gruppen, dannes link. 34

35 Eksempel 12 Ajax og XML Demo 35

36 Eksempel 12 Ajax og XML <script language="javascript" type="text/javascript"> var sasserver = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); XMLHTTPRequest Objekt der giver JavaScript mulighed for at udveksle informationer asynkront med en server function startup() { } var url = ' sbip://foundation/sasforum/eksempel12_liste'; sasserver.open("get", url, true); sasserver.onreadystatechange = hentdata; sasserver.send(null); function hentdata() { if (sasserver.readystate == 4) { //Indlæsning er afsluttet; if(sasserver.status == 200) { // Ok-meddelelese fra serveren; var data = sasserver.responsexml.getelementsbytagname("table")[0]; XMLHTTPRequest objektet gøres klar til at kommunikere med serveren Funktionen hentdata skal kaldes hver gang serverstatus ændres Anmodningen til serveren sendes Hele xml-dokumentet hentes ind data flyttes over i en HTML-tabel.. 36

37 Eksempel 12 Ajax og XML libname _WEBOUT xml tagset=tagsets.xmlmiss; data _webout.row; set metastyr.class; run; Tagset xmlmiss er dannet på forhånd, så missing values kan håndteres af JavaScript Output dannes som XML dokunent ud fra tagset xmlmiss libname _WEBOUT clear; 37

38 Eksempel 12 Ajax og XML XML Dokument: <?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> <TABLE> <ROW> <Name>Alfred</Name> <Sex>M</Sex> <Age>14</Age> <Height>69</Height> <Weight>112.5</Weight> <cprnr> </cprnr> <karakter></karakter> </ROW> <ROW> <Name>Alice</Name> <Sex>F</Sex> <Age>13</Age> <Height>56.5</Height> <Weight>84</Weight> <cprnr> </cprnr> <karakter></karakter> </ROW>... </TABLE> Missing value 38

39 Eksempel 13 Grafik Demo 39

40 Eksempel 13 Grafik proc summary data=sasforum.class nway; class age; output out=class(drop=_type_ rename=(_freq_=antal)); run; goptions reset=all device=activex ;... axis1 minor=none label=("alder")...; axis2 minor=none label=("antal elever")...; pattern1 color=cx93ce2f; Kræver at SAS/GRAPH control for ActiveX er installeret på klientens PC data class; set class; length drill $300; drill='<a href="/sasstoredprocess/do?_program=sbip://foundation/sasforum/eksempel13_detail&al der='!!compress(put(age,best.))!!'"></a>'; run; %stpbegin; proc gchart data=class; vbar age / sumvar=antal... html=drill; quit; Link der kalder stored process med alder som parameter, når der klikkes på en søjle %stpend; 40

41 Eksempel 14 Kald af stored process uden for portalen Demo 41

42 Eksempel 14 Kald af stored process uden for portalen Forudsætninger: 1. Public kan udføre Stored process (managementkonsollen) 2. Password for SASGUEST er defineret i: tomcat4.1\webapps\sasstoredprocess\params.config # Authenticated user name #_username=$servlet.user.name _username=sacr138a\\sasguest _password=******* 42

43 Konklusion Man kan godt lave dynamiske applikationer uden kendskab til Java Men det fordrer kendskab til HTML og Javascript Grænsen mellem Javascript-validering og SAS-validering kan flyttes Man kan starte småt uden Javascript viden 43

44 Litteratur Stored Processes Javascript: Danny Goodman: JavaScript Bible Danny Goodman: JavaScript & DHTML Cookbook Ajax: Phil Ballart: Ajax 44

45 Kontakt: 45

Anvendelse af Model- View koncept i SAS Stored Processer

Anvendelse af Model- View koncept i SAS Stored Processer Anvendelse af Model- View koncept i SAS Stored Processer Peter Sandal Boll Chefkonsulent Professional Services, Skanderborg SAS Institute A/S Agenda Model-View-Controller konceptet (MVC) Eksempel med put-rapport

Læs mere

Fra SAS/Intrnet til Portalløsning

Fra SAS/Intrnet til Portalløsning SAS Forum 05.10.2006 Poul Aistrup SEB Fra SAS/Intrnet til Portalløsning Poul.Aistrup@seb.dk SEB nordeuropæisk finansiel koncern SEB i verden Siden 1856 (Sverige) 5½ millioner kunder Repræsenteret i 20

Læs mere

SAS -baserede Web Services - fra teori til praksis

SAS -baserede Web Services - fra teori til praksis SAS -baserede Web Services - fra teori til praksis Poul Aistrup SEB Danmark Rune Lind SAS Institute 1 Web Services fra teori til praksis Agenda SEB og SEB Pension SEB Pension Data Warehouse/BI Forretningsmæssig

Læs mere

Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering

Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering Georg Morsing, uddannelsesdirektør Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Test din SAS -programmering 12 spørgsmål 4 svarmuligheder

Læs mere

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses 4. Oktober 2012 Marc Andersen, StatGroup ApS, Denmark Indhold Oversigt Hvorfor Hvad Validering Programkode til tagset: send mail til Tips Konklusion

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

De skjulte input typer:

De skjulte input typer: Hvis man skal lave en html formular er der nogle felter til rådighed som kan benyttes, alt efter hvad output fra formularen skal være. Det felt som alle andre felter skal omkranses af er form tagget, som

Læs mere

Moderne SAS-programmering på webben med SAS Studio. Georg Morsing SAS Institute

Moderne SAS-programmering på webben med SAS Studio. Georg Morsing SAS Institute Moderne SAS-programmering på webben med SAS Studio Georg Morsing SAS Institute SAS-programmering med SAS Display Manager 1985 2015 Den nye SAS program editor i SAS Enterprise Guide August 2010 SAS Enterprise

Læs mere

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF.

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Vejledningen her beskriver hvordan man opbygger en form i HTML og sender indholdet af felterne til JitBesked. Det kræver du

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Google Maps og SAS/GRAPH software

Google Maps og SAS/GRAPH software Google Maps og SAS/GRAPH software Jens Dahl Mikkelsen, Business Advisor, Information Management Agenda Formål Introduktion til geografisk visning af data SAS/GRAPH software Google Maps, Google Earth Geokodning

Læs mere

Mænd, Mus og Metadata

Mænd, Mus og Metadata Mænd, Mus og Metadata Henrik Dorf SAS Institute A/S Intet er jo hvad det gir sig ud for Mus er en computermus Mænd er personer af begge køn der tager backup og ikke vil have en musearm Metadata er data

Læs mere

Byggebasen Javascript

Byggebasen Javascript EG Data Inform Byggebasen Javascript Implementering af ansvarsperioder og produktdata på eget site Jens Karsø 2013 Indhold Byggebasen javascript-plugin til DB12-site... 2 DB12-site kommunikationsmodel...

Læs mere

KIS Kvalitet I Skolerne

KIS Kvalitet I Skolerne KIS Kvalitet I Skolerne Formålet med arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er at medvirke til at sikre børn og unge i Odense Kommune gode opvækstvilkår, herunder sikre at børn og unge udvikler erkendelse,

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

3. PROJEKT, 2 SEMESTER

3. PROJEKT, 2 SEMESTER 3. PROJEKT, 2 SEMESTER Bruger undersøgelse, af sociale medie. KENDSKAB TIL OG BRUG AF ONLINE SOCIALE MEDIER FORENINGEN AF DANSKE INTERAKTIVE MEDIER, FÅET TIL OPGAVE AT AFDÆKKE DANSKERNES BRUG AF SOCIALE

Læs mere

Installationsvejledning til Aktiv Virk-top

Installationsvejledning til Aktiv Virk-top Installationsvejledning til Aktiv Virk-top Om Aktiv Virk-top Med aktiv Virk-top er det nemmere at sikre en ensartet og korrekt Virk-top på løsninger integreret i Virk. Den aktive Virk-top er et JavaScript

Læs mere

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. PROC TRANSPOSE SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Transponerede tabeller Brede eller smalle? Hvad: Brede tabeller har mange kolonner med

Læs mere

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Tips og tricks til Proc Means Capgemini gruppen Grundlagt 1967 i Paris, startet i Danmark 1984 Omsætning på verdensplan i 2008 8,7 milliader euro 91.600 medarbejdere på verdensplan, heraf 300 i Danmark

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Christina Johansson & Thomas Bjerggaard SAS Institute A/S indicates USA registration. Emner Hvad er en STP? Hvordan danner man en STP? Hvem kan bruge

Læs mere

Klog på SAS seminar, december 2013 Hvordan skjules password i loggen ved brug af macro, Svend Bang, Københavns Universitet

Klog på SAS seminar, december 2013 Hvordan skjules password i loggen ved brug af macro, Svend Bang, Københavns Universitet Klog på SAS seminar, december 2013 Hvordan skjules password i loggen ved brug af macro, Svend Bang, Københavns Universitet Baggrund: I et frugtbart samarbejde mellem Danmarks Statistik, Forskningsservice,

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere

Dynamisk PHP design OPDATERET

Dynamisk PHP design OPDATERET Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Dynamisk PHP design OPDATERET I har måske undret jer over "http://bla.dk/?side=kontakt", her beskriver jeg hvordan, og hvorfor Skrevet den 03. Feb 2009

Læs mere

Peter Kellberg. Rundt om Danmarks Statistiks makroer. Design, Standardisering, Teknik

Peter Kellberg. Rundt om Danmarks Statistiks makroer. Design, Standardisering, Teknik Peter Kellberg Rundt om Danmarks Statistiks makroer Design, Standardisering, Teknik SAS Forum 2009 Ét makrobibliotek ca 50 makroer, vi selv har lavet mange andre fx CLAN Autocall makroer en makro er et

Læs mere

Interaktionsudvikling

Interaktionsudvikling Projektopgave 3: Interaktionsudvikling CPH business, klasse: MulA2013 Projektansvarlige undervisere Thomas Hartmann MereteGeldermann lützen: Projekt produkt url: www.amalieardahl.dk/projekt3/index.html

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Password-beskyttelse af visse filer

Password-beskyttelse af visse filer W EB DESIGN 101 K ODEORDSBESKYTTELSE A F VISSE FI LER Password-beskyttelse af visse filer P å et websted kan det være interessant kun at give en del af brugerskaren adgang til visse filer. Der er en mængde

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

VÆR EFFEKTIV SOM SAS PROGRAMMØR MED SAS ENTERPRISE GUIDE 7.12 GEORG MORSING

VÆR EFFEKTIV SOM SAS PROGRAMMØR MED SAS ENTERPRISE GUIDE 7.12 GEORG MORSING VÆR EFFEKTIV SOM SAS PROGRAMMØR MED SAS ENTERPRISE GUIDE 7.12 GEORG MORSING Copyr i g ht 2013, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. Livet som SAS-programmør er blevet lettere med SAS Enterprise

Læs mere

Design Diaries.

Design Diaries. Design Diaries http://blog.lykkeeilert.dk/ Patricia Gambula Larsen Patrick Lykke Eilert Ninette Andersen cph-pl130@cphbusiness.dk cph-pe58@cphbusiness.dk cph-na96@cphbusiness.dk INDHOLD Use case model

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Peter Kellberg. Det vidste du ikke om et EG projekt!

Peter Kellberg. Det vidste du ikke om et EG projekt! Peter Kellberg Det vidste du ikke om et EG projekt! SAS Forum 2010 Spørgsmål? Kan tanker om sex få én til at nyse? Ja! Journal of the Royal Society of Medicine Det vigtigste først Er sex overhovedet relevant

Læs mere

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics Tips og tricks til Proc Means Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics ENERGI I FORANDRING Marts 2012 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side...

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... Banner Side 1 af 8 Indhold Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... 8 Side 2 af 8 Installation af bannermodulet

Læs mere

SAS VA rapportering i Jyske Bank

SAS VA rapportering i Jyske Bank SAS VA rapportering i Jyske Bank integrationen med SAS Stored Processes SAS VA Netværksmøde 13. oktober 2016 Henrik Obling, Jyske Bank Side 1/18 Agenda SAS VA arkitektur i Jyske Bank Hvad benyttes SAS

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database Øvelse 10. Dynamiske web-sider og cgi-modulet I denne opgave skal vi bygge de foregående opgaver sammen til en mini-udgave af det samlede system I skal aflevere til vintereksamen. klient Forespørgsel/

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

MPH specialmodul i epidemiologi og biostatistik. SAS. Introduktion til SAS. Eksempel: Blodtryk og fedme

MPH specialmodul i epidemiologi og biostatistik. SAS. Introduktion til SAS. Eksempel: Blodtryk og fedme MPH specialmodul i epidemiologi og biostatistik. SAS Introduktion til SAS. Display manager (programmering) Vinduer: program editor (med syntaks-check) log output reproducerbart (program teksten kan gemmes

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

Installationsvejledning til Virk Tæller

Installationsvejledning til Virk Tæller Installationsvejledning til Virk Tæller Version 1 Indhold Hvad er Virktælleren?... 2 Brugeradfærd... 2 Brugeranvisning til indsættelse af JavaScript... 2... 2 Start-script... 2 Completed-script... 2 Test

Læs mere

Programmering i Javascript

Programmering i Javascript Programmering i Javascript 1. Introduktion HTML er et fortrinligt værktøj til at strukturere og præsentere information, men hvis web siderne skal være interaktive, så der kan reageres på brugerens handlinger,

Læs mere

Hvorfor SAS Kort intro til SAS

Hvorfor SAS Kort intro til SAS Hvorfor SAS Kort intro til SAS Efterår 2015 Janne Petersen Judith L Jacobsen Lene Theil Skovgaard Kan alt Alle ph.d. studerende har gratis adgang Fra universitetet eller hospitalerne Kode --- hjælp fra

Læs mere

Vejledning til OLO Organisation

Vejledning til OLO Organisation Vejledning til OLO Organisation Indhold OLO Organisation er... 2 Ansøge om medlemskab via foreningens hjemmeside... 3 Opret et nyt medlem, der har ansøgt om medlemskab via hjemmesiden... 9 Afvis en ansøger...

Læs mere

IndentifyIT Survey Rapport

IndentifyIT Survey Rapport IndentifyIT Survey Rapport af Andreas Stjerneklar Kristensen Login: Knankr23 Email: Andreas.kristensen@gmail.com SurveyID: ASKsurvey3 Løsning findes på http://andreasstjerneklar.dk/#nav=spørg eskema Portfolio

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

Man indlæser en såkaldt frequency-table i SAS ved følgende kommandoer:

Man indlæser en såkaldt frequency-table i SAS ved følgende kommandoer: 1 IHD-Lexis 1.1 Spørgsmål 1 Man indlæser en såkaldt frequency-table i SAS ved følgende kommandoer: data ihdfreq; input eksp alder pyrs cases; lpyrs=log(pyrs); cards; 0 2 346.87 2 0 1 979.34 12 0 0 699.14

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL er et script sprog til at lave applikationer til OrCAD Capture. Eclipse er et gratis udviklingsmiljø med debug muligheder. Denne guide hjælper med at

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Anders Milhøj Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Juni 2011 Denne note omhandler hvordan man kan komme i gang med statistiske øg økonometriske datasæt ved hjælp af de mange

Læs mere

Hvad Hvorfor Hvordan

Hvad Hvorfor Hvordan Hvad Hvorfor Hvordan Hent OpenKapow Installer programmet OpenKapow er et enkelt program til at bygge robotter for at skrabe data på nettet. Programmet er gratis at hente og bruge. Det findes i en linux-

Læs mere

AktivLog. Log program for EDR s 80m aktivitetstest. Af oz1gdi / 5p0o Steen Rudberg. AktivLog V af 11

AktivLog. Log program for EDR s 80m aktivitetstest. Af oz1gdi / 5p0o Steen Rudberg. AktivLog V af 11 AktivLog Log program for EDR s 80m aktivitetstest Af oz1gdi / 5p0o Steen Rudberg AktivLog V2.3.0 1 af 11 Indhold 1. INTRODUKTION... 2 2. INSTALATION... 2 3. PROGRAM AFVIKLING... 3 3.1 HOVEDMENU... 3 3.1.1

Læs mere

Form og dens underlige box model

Form og dens underlige box model Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Form og dens underlige box model Denne artikel handler om hvilke problemer man som webudvikler kan komme ud for, og hvordan man løser dem. Jeg kommer

Læs mere

PUT og INPUT funktionerne

PUT og INPUT funktionerne PUT og INPUT funktionerne Af: Peter Kellberg Danmarks Statistik Sejrøgade 11 DK-2100 København Ø pke@dst.dk PUT og INPUT-funktionerne Denne artikel er foranlediget af en henvendelse til vores interne SAS

Læs mere

Appelsiner, bananer og citroner

Appelsiner, bananer og citroner Appelsiner, bananer og citroner Af: Peter Kellberg Danmarks Statistik Sejrøgade DK-00 København Ø pke@dstdk SAS og øvrige SAS Institute Inc-produkter samt navngivne serviceydelser er registrerede varemærker

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2007

Eksamen, DSDS, efterår 2007 Eksamen, DSDS, efterår 2007 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech og Martin Elsman IT Universitetet i København 7. januar 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke

Læs mere

NemID JS Developer site vejledning

NemID JS Developer site vejledning Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR no. 30808460 NemID JS Developer site vejledning DanID A/S 26. maj, 2014 Page 1-25

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Schedulering af SAS job i MS Task Scheduler, som sender e-mail med log og statuskode ved fejl

Schedulering af SAS job i MS Task Scheduler, som sender e-mail med log og statuskode ved fejl Schedulering af SAS job i MS Task Scheduler, som sender e-mail med log og statuskode ved fejl Eksemplet består af 2 dele, et SAS program der fejler, samt et Powershell script til at eksekvere SASprogrammet

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

HTML, PHP, SQL, webserver, hvad er hvad??

HTML, PHP, SQL, webserver, hvad er hvad?? Dagens menu HTML og PHP: Baglæs fra output til input PHP: Variable, strenge og arrays Funktioner, oprettelse og kald (og variable på tværs af funktioner) echo vs return? if-else konstruktioner MySQL: Hvad

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Kort intro til SAS. Efterår 2015. Janne Petersen Judith L Jacobsen Lene Theil Skovgaard

Kort intro til SAS. Efterår 2015. Janne Petersen Judith L Jacobsen Lene Theil Skovgaard Kort intro til SAS Efterår 2015 Janne Petersen Judith L Jacobsen Lene Theil Skovgaard 1 Hvorfor SAS Kan alt Alle ph.d. studerende har gratis adgang Fra universitetet eller hospitalerne Kode --- hjælp fra

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold HTML-faneblade... 2 Sådan tilføjer du et HTML-faneblad til din Facebook side.... 3 Sådan redigerer du et HTML-faneblad på din Facebook side.... 5 Sådan deler du fanebladet... 10 Side 1 HTML-faneblade

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Dan dine egne SAS - funktioner med PROC FCMP

Dan dine egne SAS - funktioner med PROC FCMP Dan dine egne SAS - funktioner med PROC FCMP Karsten Lund, chefkonsulent PS Commercial / Life Sciences Fordele og ulemper ved at anvende PROC FCMP Fordele ved at anvende PROC FCMP Bedre mulighed for at

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal Extension udvikling i Mozilla Firefox Henrik Gemal Side 1 Hvem er jeg? Web udvikler hos TDC Laver TDC.dk og TDCOnline.dk Laver HTML, CSS, PHP Med i Mozilla projektet i mange år Udviklet et par extensions

Læs mere

2. Husk at give execute-tilladelser. I Filezilla højreklikker I på den overførte file, så vælger I fileattributes og sætter kryds i execute.

2. Husk at give execute-tilladelser. I Filezilla højreklikker I på den overførte file, så vælger I fileattributes og sætter kryds i execute. Øvelse 10. Dynamiske web-sider og cgi-modulet I denne opgave skal vi bygge de foregående opgaver sammen til en mini-udgave af det samlede system I skal aflevere til vintereksamen. I får udleveret et lille

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

7 Google Analytics tricks din far ikke lærte dig

7 Google Analytics tricks din far ikke lærte dig 7 Google Analytics tricks din far ikke lærte dig -Af Morten Vadskær 1ste udgave Integration med Google Website Optimizer multivariant tests... 3 Registrere fejl i dine formularer... 5 Hvor langt når dine

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

Idriftsætningsmanual for Salto Clay

Idriftsætningsmanual for Salto Clay Idriftsætningsmanual for Salto Clay Inden du går i gang er det vigtigt, at der er forberedt følgende: En e-mail konto der skal tilknyttes til det aktuelle anlæg Den tilknyttede e-mail adresse kan IKKE

Læs mere

Web- og serverprogrammering

Web- og serverprogrammering Web- og serverprogrammering Arkitekturer i webprogrammer - dag 6 Model-View-Controller-arkitukturen Flerlags-arkitekturer Læsning: WJSP 10 Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html

Læs mere

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 XDS Konfigurationsvejledning Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Miljø... 2 Opsætning

Læs mere

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version)

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Introduktion til Google Tag Manager og Youtube... 1 Opsæt Tags, Variabler og Triggers... 4 A) Variabler (variables)...

Læs mere

Foto-Applikation Dokumentation. Et Kod-i-Ferien projekt

Foto-Applikation Dokumentation. Et Kod-i-Ferien projekt Foto-Applikation Dokumentation Et Kod-i-Ferien projekt 1 Indholdsfortegnelse Systemets generelle opsætning... 3 Systemets elementer... 4 iphone applikation... 4 PHP-script... 4 Wordpress-plugin... 4 Website...

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

JavaScript. Grundlæggende elementer. Jørgen Sørensen. jososoft software development. 1998-2007 Jørgen Sørensen

JavaScript. Grundlæggende elementer. Jørgen Sørensen. jososoft software development. 1998-2007 Jørgen Sørensen JavaScript Grundlæggende elementer Jørgen Sørensen jososoft software development 1998-2007 Jørgen Sørensen Indholdsfortegnelse Introduktion Det første program Variabler.. Operatorer Objekthierarkiet i

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Tagwall med Php & MySQL

Tagwall med Php & MySQL Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Tagwall med Php & MySQL Her laver vi en tagwall i Php & MySQL... jeg forklarer dog ikke så meget, men jeg håber du kan få det til at blive til en tagwall

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Aptana editor til MAC og Windows

Aptana editor til MAC og Windows 1 Aptana editor til MAC og Windows http://aptana.com/products/studio3/download For at downloade Mac versionen skal du klikke på : Customize Your Download og der efter klikke på MAC OS X. Indtast navn og

Læs mere