Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen."

Transkript

1 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere der bor sammen i boligerne. De økonomiske konsekvenser for de velfærdsområder, som bliver demografireguleret børn, skole og ældre, vil blive indarbejdet i budget på baggrund af befolkningsprognosen. Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. 1. Hovedresultater Indbyggertallet er steget gennem 2016 og der var borgere i Fredensborg Kommune ved indgangen til I 2020 forventes borgere og frem mod 2028 forventes antallet af borgere at overstige borgere. Fredensborg kommune har tidligere har politiske drøftelser om mulighederne for at tiltrække flere borgere for at imødekomme kommunens demografiske sammensætning. Denne målsætning ses indfriet og samlet er det således forventningen, at indbyggertallet vokser med til personer i Der forventes en stigning på 805 nye boliger i kommunen, dog er forventningen til antallet af nye boliger er reduceret i forhold til sidste prognose. Samtidig forventes antallet af borgere i de i eksisterende boliger at falde. I aldersgruppen 0-5 år forventes lidt flere børn, mens antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersklasser forventes at ligge på nogenlunde samme niveau perioden ud. Levealderen er fortsat stigende og den gennemsnitlige levealder er nu 81,5 år. Fertiliteten stiger også således er antallet af børn pr. kvinde steget til 2,02 barn pr. kvinde. I den nye prognose er antallet af flygtninge nedjusteret. Både på landsplan og i Fredensborg Kommune er der kommet færre flygtninge end forventet sidste år og denne tendens er indarbejdet i den nye prognose. Tabel 1. Forventede antal borgere: Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

2 Borgere Figur 1: Befolkningsprognose 2016 sammenlignet med befolkningsprognose Forventet antal borgere 2016-prog 2017-prog Historik Sammen med andre ændrede forudsætninger betyder det et lavere indbyggertal i 2027 end hidtil (251 færre personer). Af andre ændringer i forudsætningerne er bl.a. forventningerne til udtynding og fortætning i eksisterende boliger af betydning (se nedenfor i afsnit 7). 2. Boligudbygning I befolkningsprognose 2017 er der en forventning om, at der bygges i alt 805 nye boliger i Fredensborg Kommune frem mod Omfanget ligner overordnet det boligprogram, der blev anvendt i sidste års prognose, idet der dog er mindre justeringer i forventningen til nye boliger i de fire bysamfund jf. nedenfor, og samlet set er der også tale om en reduktion på 30 boliger pr. år i forhold til sidste års prognose (gennemsnit for årene ). Nedjusteringen skyldes bl.a. input fra de entreprenører, som forestår boligbyggeriet. Side 2 af 14

3 Figur 2: Oversigt , forventede og faktiske boliger 250 Boligbyggeri - historisk og prognose Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ældreboliger Anden boligtype Den store stigning i antal ældreboliger i 2020 skyldes opførelsen af nyt plejecenter i Humlebæk. Tabel 2: Nye boliger i prognosen Nye boliger Fredensborg Humlebæk Kokkedal Landdistrikt Nord Landdistrikt Syd Nivå I alt I bysamfundet Fredensborg forventes bygget flest nye boliger, i alt 284 boliger, mens der for Nivå er en forventning om 247 nye boliger. I de to øvrige bysamfund, Humlebæk og Kokkedal, er der forventning om et lavere nybyggeri med henholdsvis 114 og 160 boliger. I forhold til prognosen sidste år er nedjusteringen fordelt således: Bysamfundene Nivå og Fredensborg har de største nedjusteringer i byggeaktiviteten i perioden frem til 2026 det sidste år i boligplanen, men der er stadig forventning om flest nye boliger i netop de to bysamfund. De nedjusterede forventninger til boliger giver en forventning om færre borgere end tidligere antaget. Side 3 af 14

4 Tabel 3: Ændringen i forventningerne til nye boliger i forhold til sidste prognose Forskel boliger ifht. tidl Fredensborg Humlebæk Kokkedal Landdistrikt Nord Landdistrikt Syd Nivå Forskel i alt : færre boliger end i 2016 prognosen, +: flere boliger end i 2016 prognosen 3. Flygtninge Tilvæksten af antal flygtninge var på 5 8 borgere i årene før Der har i 2015 og 2016 været en landsdækkende stigning i antallet af flygtninge, hvilket også har afspejlet sig på antallet af flygtninge modtaget i Fredensborg Kommune. Der blev modtaget 75 borgere i 2015 og 77 borgere i I prognosen 2017 er der indarbejdet en flygtningekvote på 57 borgere i Forventningerne til de fremtidige år er nedjusteret i forhold til sidste års prognose. Nedjusteringen er foretaget på baggrund af de generelle udmeldinger fra Udlændingestyrelsen og KL samt ud fra de faktisk modtagne flygtninge, der har vist sig at ligge under de udmeldte kvoter. Forventningen til antallet af flygtninge i perioden 2017 til 2028 fremgår af tabel 3. Tabel 4: Antallet af flygtninge i perioden 2017 til 2028, prognose 2017: Flygtninge Side 4 af 14

5 Figur 3: Tilflyttede flygtninge pr. år, Historik Prognose 2017 prognose Fødsler, fertilitet, dødsfald og middellevetid Antallet af fødsler har været faldende i perioden 2002 til 2013, hvorefter der har været en svag stigning i antallet af fødsler. Således blev der i 2002 født 472 børn og i 2013 var der 312 fødsler. I 2016 var der 350 fødsler, hvilket var det højeste niveau for fødsler i seks år, jf. figur 4. Det stigende antal fødsler skyldes stigning i fertiliteten. Figur 4: Antal fødsler, Af figur 5 ses udviklingen i fertilitetsniveauet i Fredensborg Kommune og på landsplan i perioden Fredensborg Kommune ligger generelt over landsgennemsnittet. Fertiliteten har i Fredensborg Kommune været svagt stigende siden 2012, hvor der for hver kvinder blev født børn og i 2016 er dette tal steget til børn pr kvinder. Side 5 af 14

6 Borgere Figur 5: Fertilitetsniveauet i perioden Hele landet Fredensborg I prognoseperioden frem til 2028, er det forudsat, at det gennemsnitlige fertilitetsniveau fra vil være gældende i hele perioden. Det begrundes blandt andet med den generelle forventning om forbedrede konjunkturer, som vides at have betydning for fertiliteten. Antallet af 0-5 årige forventes derfor at stige i de kommende år, se figur 8. Antallet af 0-5 årige ligger i prognose 2017 lidt højere i perioden mellem 2018 og 2023, hvorefter forventningen til antallet af 0-5 årige falder til et niveau lidt under den tidligere prognose fra Figur 6: Udviklingen i antallet af 0-5 årige Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, 0-5 årige prog 2017-prog Historik Antallet af dødsfald var i 2016 på 342, hvilket er et lidt lavere niveau end året før, men over gennemsnittet for de seneste 5 år. Figur 4 viser antallet af dødsfald pr. år. Det høje niveau i 2015 skyldes, at der i 2014 var et relativ lavt niveau på 298 dødsfald. Der kan ikke konstateres en ny udvikling Side 6 af 14

7 Middellevetid med markant faldende levealder i Fredensborg Kommune, men blot en forskydning mellem 2014 og Antallet af døde er let stigende på samme vis som antallet af borgere er stigende og der er derfor ikke indarbejdet en stigende dødelighed i prognosen. I prognosticeringen af dødsfald er anvendt det gennemlige niveau for dødsfald i perioden Figur 7: Antal dødsfald Fredensborg - Historik Fredensborg prog Middellevetiden i Fredensborg er nu på 81,5 år og har været stigende siden Samme tendens ses på landsplan, men siden 2007 har Fredensborg overhalet landsplan i forhold til middellevetid, så borgere i Fredensborg nu i gennemsnit lever over et år længere end i resten af landet. Figur 8: Middellevetid i Fredensborg og på landsplan 82,0 81,0 80,0 79,0 78,0 77,0 76,0 75,0 74, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '15 Hele landet 77,1 77,3 77,6 77,8 78,1 78,3 78,6 78,8 79,1 79,4 79,8 80,1 80,4 Fredensborg 77,5 77,4 77,4 77,8 77,9 78,1 78, ,4 80,1 80,8 81,4 81, '16 5. Borgere i den erhvervsaktive alder I den nye befolkningsprognose forventes de erhvervsaktive borgere i aldersgruppen årige, at stige fra 2016 til ca. 2019, hvorefter antallet af erhvervsaktive falder igen, jf. figur 9. Side 7 af 14

8 Borgere Borgere Figur 9: Udviklingen i antallet af årige Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, årige prog 2017-prog Historik Aldersgruppen af 65+ årige forventes at stige på samme vis som i tidligere prognose, jf. figur 12. Kombineret med forventningen af færre erhvervsaktive er dette en problemstilling som også kendes på landsplan, hvor færre erhvervsaktive skal finansiere udgifterne til et stigende antal ældre borgere. Figur 10: Udviklingen i antallet af 65+ årige Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, 65+ årige prog 2017-prog Historik Side 8 af 14

9 6. Udtynding eller fortætning i boligerne I 00 erne konstateredes en udtynding i boligmassen, dvs. at der boede færre borgere pr. kvadratmeter. Denne udvikling synes at være ved at vende eller i hvert fald er der ikke længere en tydelig udtynding, idet der i 2011 viste sig en fortætning. Siden har der ikke været et entydigt billede af udviklingen. Figur 11: Udviklingen i fortætning / udtynding Udtynding - fortætning I modellen anvendes gennemsnittet i perioden I perioden frem til 2019 forventes en gradvis faldende fortætning, i takt med de bedre økonomiske konjunkturer. Dette skyldes, at udtynding typisk ses under gode konjunkturer. Der forventes en udtynding på ca. 93 borgere i prognoseperioden fra 2019, i forhold til tidligere forventninger er der tale om en mindre udtynding. Forventningen om lavere udtynding betyder, at indbyggertallet ikke falder så meget som forventet hidtil. 7. Demografiregulering i budget 2018 på baggrund af ny befolkningsprognose På de store velfærdsområder reguleres budgettet efter antallet af borgere. En ændring i den forventede befolkningsudvikling giver således en justering af budgettet til området. Det gældende budget til dagpasnings-, skole- og ældreområdet er beregnet ud fra sidste års befolkningsprognose. Den nye befolkningsprognose fra februar 2017 giver derfor anledning til en fornyet beregning af udgifterne. Den store justering i budgetoverslagsår 2021 skyldes alt overvejende, at demografipuljen for 2021 i budgetoplægget er en teknisk kopi af det oprindelige budgetoverslagsår 2020, hvorved der ikke tidligere har været indlagt en udvikling fra 2020 til Tabel 5: Justering af budget som følge af ny befolkningsprognose kr Børn 0,7 1,1 1,2 2,3 5,3 Skole 1,3 1,1-2,0-3,7-3,4 Ældre -2,7-4,3-4,3 10,8-0,5 Ændring i alt -0,7-2,0-5,1 9,3 1,5 Note: + = opjustering af budget, - = nedjustering af budget Side 9 af 14

10 Borgere Kommunens demografimodel anvender forskellige beregningsprincipper på de tre velfærdsområder: børn, skole og ældre. Hovedprincippet for demografimodellerne er, at de på hvert område - som følge af ændringer i antallet af borgere, skal afspejle ændringerne i de variable udgifter på området. Den samlede justering for den kommende budgetperiode er 1,5 mio. kr., jf. tabel 5. Børn På dagpasningsområdet justeres budgettet i forbindelse med den demografiske udvikling ud fra de beløb, som tildeles kommunes institutioner i de forskellige aldersgrupper pr. barn, og som er et udtryk for de variable udgifter på området. Der opgøres i børn 0 2 årige og børn 3 5 år. Figur 12: Udviklingen i antallet af 0-2 årige Sammenligning af 2016 og 2017 befolkningsprognose 0-2 årige prognosen 2017-prognosen Historik Til trods for en konstateret aftaget vækst forventes et større antal børn i alderen 0-2 årige i befolkningsprognose 2017, jf. figur 12. Og tilsvarende er der for de 3-5 årige en forventning om en fortsat stigende udvikling, idet 2017-prognosens forventninger dog ligger lidt under niveauet i prognosen, jf. figur 13. Samlet opjusteres budgettet på dagpasningsområdet set over perioden med omkring 5,3 mio., jf. tabel 5 på forrige side. Side 10 af 14

11 Borgere Borgere Figur 13: Udviklingen i antallet af 3-5 årige Sammenligning af 2016 og 2017 befolkningsprognose 3-5 årige prognosen 2017-prognosen Historik Skole På skoleområdet de 6 16 årige, justeres skolernes budget med de variable udgifter pr. elev i forhold til den demografiske udvikling. Figur 14: Udviklingen i antallet af 6-16 årige Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, 6-16 årige prog 2017-prog Historik Side 11 af 14

12 Borgere På skoleområdet ses en opjustering af budgettet i årene 2018 og Dette hænger samme med, at der i befolkningsprognosen fra 2017 forventes et større antal børn i alderen 6-16 år end i sidste års prognose, jf. figur 14. Selvom samme tendens gør sig gældende i år 2020, er budgetoverslagsår 2020 ved en fejl i sidste års beregning ikke korrekt korrigeret, hvorfor der i dette år sker en nedjustering af budgettet, selvom der i år 2020 forventes en mindre stigning i antallet af 6-16 årige i forhold til sidste års prognose. Budgetoverslagsår 2021 er som beskrevet ovenfor ikke justeret for den forholdsvis store nedgang, der samlet ses i aldersgruppen af 6-16 årige, hvilket medfører en relativ stor nedjustering af budgettet i dette år. Samlet set nedjusteres budgettet over perioden med knap 3,4 mio. kr., jf. tabel 5. Ældre Den anvendte model for regulering af budgettet på baggrund af demografifremskrivningen for ældreområdet tager udgangspunkt i omkostningerne til kommunens hjemmepleje, baseret på det nuværende serviceniveau og den nuværende befolknings plejebehov. Modellen tager udgangspunkt i, hvad omkostningerne er til ældre på forskellige alderstrin. De aldersopgjorte omkostninger er herpå ganget med det fremtidige forventede antal borgere i de forskellige aldersgrupper. Figur 15: Udviklingen i antallet af 80 + årige Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, 80+ årige prog 2017-prog Historik Vedrørende de øvrige udgifter med 5 pct. overførsel på ældreområdet, er det vurderet, at 62 pct. af disse udgifter er variable. På denne baggrund, beregnes det en pris pr. 80+ årige, og budgettet justeres ud fra Side 12 af 14

13 Borgere ændringen i det fremtidige forventede antal borgere i denne aldersgruppe i forhold til sidste års prognose, ganget med den beregnede enhedspris. I befolkningsprognose 2017 forventes et stigende antal borgere på ældreområdet jf. figur 15 og 16. Stigningen i antallet af 80+ årige er dog lavere end forventet i sidste års prognose, og samlet set nedjusteres budgettet over perioden med omkring 0,5 mio. kr., jf. tabel 5 Ændringen i udgifter som følge af ny befolkningsprognose. Budgetoverslagsår 2021 er som beskrevet ovenfor ikke justeret for den samlede store stigning, der ses i aldersgruppen af 80 + årige, hvilket medfører en relativ stor opjustering af budgettet i dette år. Figur 16: Udviklingen i antallet af årige Sammenligning af 2016 og 2017-befolkningsprognose, årige prog 2017-prog Historik 8. Evaluering af sidste års prognose Antallet af borgere i 2017 fra befolkningsprognosen 2016 havde en afvigelse på 128 borgere, hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 pct. i prognosticeringen. Den største afvigelse er i aldersgruppen årige, hvor der er kommet flere borgere end forventet, mens afvigelsen for de 0-2-årige har givet færre borgere i denne aldersgruppe. Afvigelsen på 128 borgere skyldes især to forhold. For det første blev fortætningen højere end ventet. På grund af, at der ikke har været et entydigt tendens for enten udtynding eller fortætning de senere år har Side 13 af 14

14 det væres svært at estimere dette forhold korrekt. For det andet blev der bygget 13 flere boliger end ventet. Tabel 6: Afvigelse i antal borgere primo 2017 forventet og faktisk Alder Forventet 2017 prognose 2016 Faktisk 2017 Afvigelse absolut Afvigelse pct. 0-2 år ,1% 3-5 år ,3% 6-16 år ,6% år ,6% år ,2% år ,1% år ,0% 80+ år ,0% I alt ,3% Stigningen i antal borgere fordeler sig ikke ligeligt på bysamfundene. Nivå er det bysamfund, hvor hovedparten af afvigelsen er lokaliseret, hvilket hænger sammen med, at der er blevet opført flere nye boliger i Nivå end forventet. Side 14 af 14

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen 2015-2026 Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsprognose 2013

Befolkningsprognose 2013 Bilag 1 Befolkningsprognose 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Indhold: Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere