Minikraftvarmeanlæg Status

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minikraftvarmeanlæg Status"

Transkript

1 Minikraftvarmeanlæg Status Rapport Januar 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Minikraftvarmeanlæg Status Malene Nielsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1996

3 Titel Rapport kategori Forfatter Minilcraftvarmeanlæg, Status Projektrapport Malene Nielsen Dato for udgivelse April 1996 Copyright Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer Sagsnavn Minikraflvarmeanlæg, Status ISBN For ydelser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) gælder: at DGC er ansvarlig i henhold til "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning & bistand (ABR 89", som i øvrigt anses for vedraget for opgaven. at erstatiling sansvaret for fejl, forsømmelser eller skader over for rekvirenten eller tredjemand gælder pr. ansvarspådragende fejl ellerforsømmelse og altid begrænses til 100% af det vederlag, som DGC har modtagetfor den pågældende ydelse. Rekvirenten holder DGC skadesløsfor alle tab, udgifter og erstatningskrav, der måtte overstige DG C's hæftelse. at DGC skal- uden begrænsning - omlevere egne ydelser i forbindelse medfejl og forsømmelser i DGC's materiale. Junil992

4 Minikraftvarmeanlæg Status Rapporten gør status over minikraftvarmeanlæg defineret som enheder mindre end60 kwe. Rapporten indeholder en oversigt over udbredelsen af minikraftvarmeanlæg i en række europæiske lande samt en produktoversigt for minikraftvarmeanlæg/små gasmotorer. Forfatter: Udgivelse: Copyright: ISB N: Malene Nielsen Dansk Gasteknisk Center a/s Dansk Gasteknisk Center a/s

5

6 DG C-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side l Resume og konklusion Opgavebeskrivelse Formål Baggrund Arbejdets udførelse Kontakt til udenlandske gasselskaber Kontakt til danske leverandører Kontakt til udenlandske leverandører Litteratursøgning Status for minikraftvarme i Europa Produktoversigt Gasbaseret minikraftvarme Motorer, generelt Motortyper Danske leverandørers produktoversigt Elvirkningsgrad Emission Udviklings- og forskningsaktiviteter l Danske leverandører af minikraftvarme Gas Research Institute (GRI) Nationale gasselskaber Andet Referenceliste Bilag Minikraftvarmeanlæg status h:\714.95\rap\01 rapmni.doc

7 DGC-rapport 2 1 Resume og konklusion Ud fra henvendelser til en række europæiske landes gasselskaber er der gjort status for minikraftvarme; her defineret som enheder < 60 kw e. Af de adspurgte lande har Italien med ca anlæg langt flest minikraftvarmeanlæg. Det er konstateret, at det også på det europæiske marked klart er de støkiometriske motorer, der er dominerende. Der er ikke fundet omtale af disse anlæg, som angiver, at emissions- og virkningsgrad er mere gunstige end for de i Danmark installerede. Der er opstillet en liste over små gasmotorer, som enten kan leveres i en minikraftvarmeenhed eller indbygges i en sådan. Listen omfatter kun motorer, som leveres konverteret til gasdrift En række af disse er p.t. ikke repræsenteret i Danmark. Listen omfatter bl.a. 5 lean-bum motorer. Emissionsforholdene for flere af motorerne synes bedre end de i Danmark p.t. dominerende. Emissionsniveauet forventes således for flere motortyper at kunne nå under de for større anlæg i Danmark gældende emissionsgrænser. I Holland gælder emissionsgrænser for motorer< 60 kw e. Grænseværdien for NOx er 1255 mg/nm 3 (motorer <50 kw e). I Schweiz er grænseværdierne 80 mg/nm 3 og 650 mg/nm 3 for hhv. NOx og CO. Alle gasselskaber, som har besvaret spørgeskemaet, er involveret i R&D inden for minikraftvarme. Der er ikke fundet frem til udviklingsprojekter omhandlende minikraftvarme i GRI (Gas Research Institute). GRI er dog involveret i projekter vedrørende gasfyrede varmepumpeanlæg. En hertil udviklet lean-bum motor er klar til produktion.

8 DGC-rapport 3 2 Opgavebeskrivelse 2.1 Formål Projektets formål er at udarbejde en state-of-the-art oversigt over gasdrevne minikraftvarmeprodukter anvendt i såvel Danmark som det øvrige Europa. Minikraftvarme defineres i denne sammenhæng som anlæg under 60 kw e. Det er projektets mål, på baggrund af en produktoversigt og en redegørelse for udviklingsaktiviteter på området, at danne grundlag for beslutninger angående de fortsatte aktiviteter på området. Det er i særlig grad forholdene omkring emission og elvirkningsgrad, der ønskes belyst. Projektet er rekvireret af gasselskabernes Fagudvalg for drift og teknik (FAU-2). 2.2 Baggrund I Danmark findes der i dag omkring 450 gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg, hvoraf kun ca. 40 med den valgte grænse på 60 kw e kan betegnes som minianlæg. I forbindelse med et tidligere projekt udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC); "Energi- og miljøforhold for små naturgasdrevne gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg (5-50 kw e)", påpeges det, at emissionsniveauet for minianlæggene er højere end for tilsvarende større anlæg. De mindre anlæg har derudover en lavere elvirkningsgrad. Minianlæggene i Danmark er ikke underlagt emissionskrav, men det er konstateret, at de sjældent overholder de grænseværdier, der gælder anlæg på over 120 kw indfyret

9 DGC-rapport 4 3 Arbejdets udførelse Infomationssøgning Der er udført informationssøgning ved såvel europæiske gasselskaber, danske og udenlandske leverandører samt i relevante rapporter og tidsskrifter. 3.1 Kontakt til udenlandske gasselskaber U denlandske gasselskaber Der er taget kontakt til 7 europæiske gasselskaber, dels for at gøre status for minikraftvarme, dels for at få kendskab til, hvilke gasmotorleverandører der er repræsenteret inden for minikraftvarme. Gasselskaberne er blevet tilsendt et spørgeskema, som sammen med en distributionsliste er vedlagt i bilag l. Foruden de europæiske gasselskaber har der været taget kontakt til Tokyo Gas Co. samt Osaka Gas Co. 3.2 Kontakt til danske leverandører Leverandører Følgende danske leverandører af minikraftvarmeanlæg er kontaktet: Frichs Motor AIS Dansk Motor Teknik Con-mec Holding aps Jenbacher Energiesysteme AS Gastech Energi PM-Energi Fehr & Co. Power Produets 3.3 Kontakt til udenlandske leverandører Der er taget kontakt til 12 udenlandske leverandører af minikraftvarmeanlæg/små gasmotorer, heriblandt 5 japanske leverandører. En liste over de kontaktede leverandører findes i bilag Litteratursøgning Litteratur Der er foretaget litteratursøgning i baserne ENERGY og COMPENDEX. Forskellige kombinationer af følgende søgeord er anvendt: small/micro scale cogeneration small/micro scale CHP small/micro scale combined heat and power dual-purpose power plant

10 DGC-rapport 5 gasengine lean-bum emission efficiency catalyst Herudover er der Øgt i relevante tid skrifter. Den på denne baggrund fremskaffede litteratur fremgår af referencelisten.

11 DGC-rapport 6 4 Status for minikraftvarme i Europa Ud fra spørgeskemabesvarelserne fra de europæiske gasselskaber er nedenstående status for minikraftvarme i Europa (tabel l) udarbejdet. Der er modtaget svar fra Holland, Storbritannien og Italien, Schweiz og Tyskland. Tabeli Oversigt over minikraftvarme i en række europæiske lande British Gas Italgas Gasunie Omtrentligt antal minikraftvarme 618 < 100 kw. ca anlæg Motortyper støkiometrisk støkiometrisk støkiometrisk samt 3leanburn Katalysator nej nej nej (dog 4 med katalysator) Repræsenterede produkter Power Torque Biklim(Totem) LangEnergy (motor: Ford) Savener System Jessari Fichtel & Sachs Jenbach er (SACHS mo- (Totem) tor) Myndighedskrav til emission? nej nej ( <500 kw e) 800g/GJNOx ved <50 kw. l) Involveret i R&D i minikraftvarme ja ja ja Schweiz Tyskland Danmark Omtrentligt antal minikraftvarme ca. 400 ca.40 anlæg <50 kw. Motortyper støkiometrisk støkiometrisk (enkelte leanburn Katalysator ja Ja l nej Repræsenterede produkter Ford Ruhrgas oply- Frichs mini Fiat/TOTEM ser at man ikke (Valmet motor) Valmet har data for CON-MEC Waukesha minikraftvarme (Waukesha Sharetech < 60 kw e. motor) Di ton Et projekt ved- Jenbacher rørende mi- (TOTEM, Fiat nikraftvarme i motor) Tyskland ven- samt enkelte tes afsluttet i andre februar. Myndighedskrav til emission? NOx < 80 nej (<120 kw mg/nm 3 indfyret) C0<650 mg/nm 3 Involveret i R&D i minikraftvarme nej ja l) Svarende til NOx < 1255 mg/nm 3 ved 5% 0 2

12 DG C-rapport 7 Det fremgår af skemaet, at støkiometriske motorer er donlinerende inden for minikraftvarme. Der er i de 5 lande opstillet i alt ca minikraftvarmeenheder. Emission - grænser Holland har myndighedskrav til emissionsniveauet for gasmotorer < 60 kw e. De hollandske emissionskrav (for <50 kw e) er 1255 mg/nm 3 (5% 0 2 ) NOx og således betydeligt over de i Danmark for større anlæg gældende. I Schweiz er grænseværdierne 80 mglnm 3 (ref 5% Oz) NOx og 650 mg/nm 3 (ref 5% 02) CO. Der tillesofte ved leverancen væsentligt skrappere krav end de nævnte. I Tyskland kræves eksempe]vi ofte "Vz T A-luft" overholdt. R&D Af de adspurgte gasselskaber er alle bortset fra SVGW (Schweiz) involveret i R&D inden for minikraftvarme. Der henvises til afsnit 7 J for yderligere omtale heraf.

13 DGC-rapport 8 5 Produktoversigt Produktoversigt Ud fra kontakten til såvel danske som udenlandske leverandører er nedenstående produktoversigt over minikraftvarmeanlæg/små gasmotorer udarbejdet. Kun motorer til gasdrift er medtaget. Leverandør Motor Type Effekt Varme- Lean-burn l Med eller uden Bemærkninger effekt støkiome- katalysator [kw J [kw] trisk CON-MEC Waukesha G støkiometrisk med CON-MEC Waukesha G støkiometrisk med Frichs Valmet 411 mini støkiometrisk med l uden Frie h s Valmet 411 mini støkiometrisk med l uden Frichs Valmet 612 mini støkiometrisk med l uden Jenbacher Fiat TOTEM 7 19 støkiometrisk uden Ombygget benzin mini Jenbacher Fiat TOTEM støkiometrisk uden Ombygget benzin E6 Dansk Motor VW Polo støkiometrisk med Emmisionsmåling Teknik omtalt i bilag 4 Dansk Motor uoplyst 12 forskellige 5-60 uoplyst 9 støkiome- med En liste over Teknik triske produkterne 3 lean-bum findes i bilag 5 Kubota Corpora- Kubota lean-bum uden Omtalt i /2/ tion/h.g. Makelim Co. Lang Energy Fiat LESCOGEN støkiometrisk uden < 1255 mg/nm 3 Systems (Totem) NOX Lang Energy Fiat LESCOGEN støkiometrisk uden < 1255 mg/nm 3 Systems (Totem) NOX Power Torque IVECO 7450G 42 1 ) 75 lean-bum uden Ombygget diesel Power Torque IV ECO 7675G 63 l) 100 lean-bum uden Ombygget diesel Power Torque FordNA LRG ) Ombygget benzin Power Torque/ FordNA CSG l) Ombygget benzin Fehr & Co. Power Torque FordNA WSG l) Ombygget benzin Power Torque/ FordNA LSG l) Ombygget benzin Fehr& Co. Power Torque/ Ford EU VSG ) l Fehr& Co. 23 2) Power Torque/ Ford EU VSG l) l Fehr& Co. 27 2) Power Torque/ Ford EU DOC l) l ) 6)

14 DG C-rapport 9 Leverandør Motor Type Effekt Varme- Lean-burn l Med eller uden Bemærkninger effekt støkiome- katalysator [kw J [kw] trisk Pehr & Co. 42 2) Power Torque Ford BGS Power Torque Ford BGS Power Torque Ford BGS Fehr&Co. FordSAMCOR SSG Power Produets Alex Ketner Briggs & Strat- MARATHON 3,7 - lean-bum uden Først klar til salg ton sommeren 96 Yanmar Diesel 1 0) Yanmar (4 typer) 3GP72ZC, 5,9 - lean-bum uden Motoren indgår i 3GP88Z, 9,3 varmepumpe 2GP66C, 12,1 3GP68Z 18,5 AISIN AW Daihatsu 549 cc 3 l 18,6 Sanyo Electric8l Mazda 2184 cc 3 ) 46,5 Yamaha Motor Mazda 2184 cc 3 ) 55,8 Wis-con Total Power Corp Wis-con Total Power Corp WISCONSIN CONTINENTAL 4) uden Motoren indgår i varmepumpe 4) uden Motoren indgår i varmepumpe 4) uden Motoren indgår i varmepumpe Solo Kleinmoto- Stirling Power v stirling motor uden NOx< 500 ren Systems mg/nm 3 S) S) CO< 650 mg/nm 3 9J Fichtel & Sachs SACHS 5,5 14,5 lean-bum oxidation s- N0x<400 A.= 1,6-1,7 katalysator mg/nm 3 7l SOKRATHERM MAN G G støkiometrisk med 11) (motortype E0226DE) SOKRATHERM MAN GG støkiometrisk med 11) (motortype 6013,5) 3 stk: opstillet i Holland l) ved 1500 rpm 2) ved 3000 rpm 3) formentlig flere modeller inden for intervallet 5-60 kw. Benyttes i varmepumpesystemer. 4) i /4/ omtalt ombygget tillean-bum 5) omtalt i /15/ 6) Overholder de hollandske krav på 1255 mg/nm 3 ved 5% 0 2 7) angivet i /2/

15 DG C-rapport 10 Lean-bum motorer Nedenfor er hoveddata for lean-bum motorerne samlet. Der er ikke fundet oplysninger, der peger på væsentligt forbedret el virkningsgrad eller emissionsniveau for de støkiometriske motorer i forhold til de i Danmark opstillede. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskudstal: 02: El virkningsgrad: Størrelse l*b*h: Leverandør: IVECO aifo, 7000G Range 7450G 42kWe 1500 rpm 1,35 5,95% 33% 861*690*935 Power Torque. Power Torque leverer enten motor eller hele minikraftvarrneanlæg. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskudstal: 02: Elvirkningsgrad: Størrelse l*b*h: Leverandør: IVECO aifo, 7000G Range 7675G 63kWe 1500rpm 1,33 5,75% 34% 1122*690*935 Power Torque. Power Torque leverer enten motor eller hele minikraftvarrneanlæg. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskuds tal: 02: El virkningsgrad: Størrelse l*b*h: Leverandør: SACHS? 5,5 kwe?rpm 1,6-1,7 7,7-7,8% 23% 720*1060*1000 Fichtel & Sachs Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskudstal: 02: El virkningsgrad: Kubota? 15kWe?rpm?? 25%

16 DG C-rapport 11 Størrelse l*b*h: Leverandør: 1840*710*1630 Kubota Co. l H.G. Makelim Co. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Lufrøverskudstal: 02: El v i rkni ngsgrad: SLørreJse l*b*h: Leverandør: Briggs & Stratton MARATHON 3,7 kw~ 3000 rpm "ullra lean-burn"??%? Axel Ketner

17 DGC~rapport 12 6 Gasbaseret minikraftvarme Minikraftvarme I forbindelse med minikraftvarme kan såvel brændselsceller, små gasturbiner som gasmotorer anvendes. Dette projekt omhandler dog kun de gasmotor baserede anlæg. 6.1 Motorer, generelt Motorbaseret Et gasmotorbaseret minikraftvarmeanlæg leveres ofte som en samlet enhed bestående af motor, generator, røggas varmeveksler, styresystem samt evt. katalysator. Der er i dette projekt fokuseret på gasmotoren, uanset om den indgår i en samlet enhed eller kun leveres uden de øvrige komponenter. Følgende motortyper kan være aktuelle i forbindelse med minikraftvarme: støkiometrisk motor lean-bum motor stiding motor Langt de fleste gasmotorer i Danmark er lean-bum motorer, men inden for minikraftvarme er det den støkiometriske motor, som er dominerende. Dette forhold skyldes formentlig, at der ofte er tale om ombyggede bilmotorer. En liste over små gasmotorer stammende fra Il/ findes i bilag 4. Denne omfatter dog kun 5 motorer <60 kw e Motortyper Støkiometrisk Støkiometrisk motor Nogle støkiometriske motorer er forsynet med lambdasonde og trevejskatalysator. Emissionsniveauet for de i Danmark opstillede støkiometriske motorer har hidtil været højt. Dette gælder også dem, der er forsynet med lambdasonde og trevejskatalysator. (Nærmere herom i afsnit 6.3) Lean-bum Lean-bum motor Der er hidtil kun opstillet enkelte små lean-bum motorer i Danmark. Leanbum motorer har generelt lave emissionsniveauer pga. den relativt lave forbrændingstemperatul Lean-bum drift giver potentielt mulighed for højere elvirkningsgrad end støkiometriske motorer.

18 DGC-rapport 13 Stiding Stiding motor Stidingmotorer er generelt egnet til små motorstørrelser. Dette hænger sammen med, at et stor overflade/volumen-forhold er gunstigt for driften. Stirlingmotoren, der grundlæggende er en "varmluft motor", har pga. den kontinuerte forbrænding lav emission af såvel CO, NOx som UHC. Dette fremgår af nedenstående figur. n NOx CO HC. Staub lit 100 TA Luft 100 Figur l Emissionsniveaufor forskellige kraftvarmeteknologier 1141 Stidingmotorerne er dog endnu ikke kommercielle. Længst driftserfaring har motortypen V160 fra Stiding Power Systems. Solo Kleinmotoren har field test af 20 minikraftvarmeanlæg byggende på denne motor Danske leverandørers produktoversigt. Produktoversigt, Danmark Nedenstående liste giver en oversigt over danske leverandørers minikraftvarmeanlæg. Leverandør CON-MEC CON-MEC Frichs Frichs Frie h s Jenbacher Motor Type Effekt Varmeeffekt Lean-burn/ Med eller uden [kw e] [kw] støkiometrisk katalysator Waukesha G støkiometrisk med Waukesha G støkiometrisk med Valmet mini støkiometrisk med/uden Valmet mini støkiometrisk med/uden Valmet mini støkiometrisk med/uden Fiat TOTEM 7 19 støkiometrisk uden mini

19 DG C-rapport 14 Leverandør Jenbach er Dansk Motor Teknik Dansk Motor Teknik PM-Energi Gastech Energi (Nedalo unit) Fehr & Co Fehr & Co Motor Type Effekt Varmeeffekt Lean-burn/ Med eller uden [kw.] [kw] støkiometrisk katalysator Fiat TOTEM støkiometrisk uden E6 Polo 15 støkiometrisk med uoplyst 12 forskellige 5-60 uoplyst 9 støkiometriske med 3 lean-burn Polo :ZJ 15 støkiometrisk MAN 85 l) lean-burn uden DEERE 112 l) lean-burn uden Power Ford 3 J støkiometriske.. l) dvs. 1 denne sammenhæng ikke at betragte som mtmkraftvarme 2) Samme unit som DMT 3) 6 forskellige Ford motorer, se produktoversigt 6.2 Elvirkningsgrad El virknings grad Bivirkningsgraden for små motorer ( <60 kw e) ligger typisk på 25-30%, dvs. lavere end for de større motorer, hvor der typisk opnås 35-40%. Dette hænger til dels sammen med, at lean-bum drift giver mulighed for højere elvirkningsgrad end ved støkiometrisk drift. El virkningsgraden for de i produktoversigten nævnte motorer er nedenfor afbildet som funktion af motorstørrelse (elvirkningsgraden er den afleverandøren oplyste). JS JO.. 25 IS IO MOIDrlt.rr.IM kwe o Figur 2 E/virkningsgrad somfunktion afmotorstørrelse

20 DGC-rapport Emission Figur 3 viser emission som funktion af luftoverskudstallet. UnMr Over Sttlliometrsk Sltklom tn k Figur 3 Emissionsniveauets afhængighed af luftoverskudstallet Trevejs katalysator Som nævnt er en del af de fungerende minikraftv~meanlæg i dag forsynet med en trevejskatalysator, der, hvis den fungerer korrekt, reducerer såvel CO, NOx som UHC i røggassen. Ved brug af trevejskatalysator er det vigtigt med stor nøjagtighed at styre luftoverskudstallet vha. en lambdasonde. Der er dog konstateret det problem, at trevejskatalysatorens lambdavindue (det aktive interval) dels skrider i værdi, dels indskrænkes i levetiden. Hertil kommer, at også lambdasondens signal ændres med driftstiden. Dette kan være ødelæggende for trevejskatalysatorens omsætningseffektivitet, idet lambdavinduet for trevejskatalysatoren er relativt lille ved gasfyring. l 11. Figur 4 illustrerer, hvorfor trevejskatalysatorens omsætningseffektivitet ved indskrænkning og forskydning af lambdavinduet mindskes betydeligt.

21 DG C-rapport ~ e, \ g \ 0.2 ~ l.o~ 0 Airlfbd ratio (A) a) 8.9i ~ 0 Airlliål'lllioQ..) b) Fis. 2 RelatioiiShip bctween EMF of oxygen seosors aod the windowl of the lhree uy caialyst in gas engine exballlt Calalya:a) fresb calalyst(pt l.lg/1 Rh-o.Jg/1), b) after 9000b operation Ou Bogioe:YII.IDIIW 40PIOO-C, GHSV-40000b' 1, Temp-600"C Figur 4 Lambdavinduets forskydning og indskrænkning Ovenstående stemmer overens med resultaterne fra tidligere DGC målinger på minikraftvarmeanlæg /13/. Emissionsmåling Målinger foretaget på kraftvarmeanlæg med 3-vejs katalysator har vist, at på et antal af anlæggene kan 3-vejs katalysatoren og motorstyringen bruges til at fungere således, at emissionsniveauet er lavt. Det synes dog i praksis svært at sikre en vedvarende effektiv reduktion. Udviklingsaktiviteter, der sigter mod at udvide lambdavinduet, er i gang. Dette er nærmere omtalt i afsnit 7.4. Modificering til lean-bum To studerende fra Københavns Teknikum har i samarbejde med Dansk Motorteknik og DGC foretaget en ombygning af en Ford motor tilleanbum drift. DGC har herefter foretaget en emissionsmåling på den modificerede motor og vist, at de for større anlæg gældende emissionsgrænser kan overholdes. Bivirkningsgraden for motoren blev målt til29,4%. En nærmere omtale af projektet findes i bilag 3 samt i målerapporten /6/.

22 DGC-rapport 17 7 Udviklings- og forskningsaktiviteter 7. 1 Danske leverandører af minikraftvarme Frichs og Jenbacher har oplyst, at der ikke er sket væsentlige ændringer af produkter mht. motorteknik og emission de seneste år. CON-MEC oplyser, at der p.t. er opstillet i størrelsesordenen 20 af deres anlæg i Danmark. Der er pga. prisniveauet ikke solgt anlæg de seneste år. Dansk Motor Teknik arbejder med at ombygge flere motorer tillean-bum drift. PM-Energi eksperimenterer med forbedret styring af gas/luft blandingsforhold for støkiometriske motorer med trevejskatalysator. Dette sker ved at anvende samme lambdasonde, men med et ændret setpunkt. Et lavere emissionsniveau synes ifølge egne målinger at være opnået. Ombygningen er af nyere dato, så langtidsvirkningen er ikke kendt, ligesom mere nøjagtige emissionsmålinger ikke er foretaget. 7.2 Gas Research lnstitute (G RI) R&D GRI Inden for gasmotorbaseret kraftvarme findes de overordnede projekter: 1421 Prime Mover Emission Monitoring 0361 Reciprocating Engine 1226 Exhaust Treatment Power Generation Der er foretaget søgning i GRI NET. Der er søgt på ordene CHP (combined heat and power), cogeneration, engine, small/micro samt på ovenstående projektområdebetegnelser. Der er ikke fundet frem til projekter, som har direkte relevans for gasmotorbaseret minikraftvarme 5-60 kwe. GRI er involveret i projekter vedrørende gasmotorbaseret varmepumpesystemer. I denne sammenhæng er lean-bum motoren MARATHON omtalt (3,7 kwe). GRI har deltaget i udviklingen af denne lean-bum motor.

23 DGC-rapport Nationale gasselskaber R&D Gasunie Gasunie (Holland) har oplyst, at de arbejder med følgende projekter i forbindelse med minikraftvarme: Minikraftvarmeanlæg 0,7-5 kwe. Projektet omfatter feasibility stud y, teknik, markedsundersøgelse samt testaktiviteter. Der testes fire 5 kwe motorer i laboratoriet. Øvrige minikraftvarmeaktiviteter Disse omfatter brændselsceller, stidingmotorer og turbineanlæg. Der er taget kontakt til de mest lovende leverandører, hvoraf specielt en stirlingmotor fra STC (USA) nævnes. Gasunie er interesseret i et samarbejde omkring minikraftvarme fx i forbindelse med demonstration. R&D Gaz de France Gaz de France har en række aktiviteter inden for minikraftvarme, som de dog definerer som kwe. Projekterne omfatter: Status for kraftvarme kwe mht. installationer, fabrikater, teknik, økonomi og markedsanalyse. Teknisk program, der omfatter installation, anlægstest/demonstration. Udviklingsprogram. I samarbejde med fabrikant(er) foretages udviklingsarbejde af kraftvarmeanlæg for det franske marked. Desuden omfatter projektet udvikling af designværktøjer samt certificering. Demonstrationsprojekt (planlagt i 1996). Udvikling til kommercielt produkt. Dansk Gasteknisk Center a/s har foruden dette projekt følgende aktiviteter inden for minikraftvarmeområdet (nyligt afsluttede- snart startende): Udvikling af minikraftvarmeenhed, AUS (1994) (721.43) Energi- og miljøforhold for små KV-anlæg (1995) (714.07) Energi- og miljømåling, minikraftvarmeanlæg (1995) (714.83) Minikraftvarmeanlæg til parcelhuse (1995) (714.01) Måling på 3 kwe Stirlingmotor-kraftvarmeenhed (1995) (715.10) Minikraftvarmeenhed med lean-bum gasmotor (1995) Demonstration af forbedrede minikraftvarmeanlæg (1996) (715.09) (ny)

24 DG C-rapport 19 De øvrige gasselskaber har ikke oplyst, hvilke R&D projekter de deltager l. 7.4 Andet Stidingmotor Stidingmotor Der arbejdes fra mange sider med udvikling af små stirlingmotorer. Ingen er dog kommercielle endnu. Stiding Power Systems har udviklet en stirtingmotor på 9 kwe med typebetegnelsen V 160. Der er produceret 150 stk. med en akkumuleret drifttid på timer. En del af motorerne benyttes til varmepumpedrift Motoren overholder de tyske grænseværdier for emission dvs. < 500 mg/nm 3 NO x og < 650 mg/nm 3 CO (ref. 5% 0 2 ). Solo Kleinmotoren arbejder på at opnå serieproduktion af kraftvarmeanlæg baseret på denne stidingmotor. Planen er at feltprøve 20 af disse motorer i EA Technology arbejder med udvikling af en stirlingmotor. De forventer dog først at have en motor på markedet om 3-5 år. Gasunie nævner en lovende stidingmotor fra STC (USA) under udvikling. Y deriigere projekter vedrørende stidingmotorer er omtalt i /3/ Trevejskatalysator Trevej s katalysator I 110/ omtales et udviklingsprojekt der sigter mod bedre vedvarende aktivitet for en trevej s katalysator. Dette sker ved at anvende to forbedrede lambdafølere (før og efter katalysator). Derudover er styringen af gas/luft blandingsforholdet ud fra de to lambdafølere forbedret for at sikre stabil drift. Figur 5 viser dele af de opnåede resultater.

25 DG C-rapport 20 ~ 0.6 s: ~ N o o ~ 0.2 NTK OZA lsf DEVELOPED 0. ~ CH Conømtration (ppm) Fig. 5 Chatacteristics of the sensors measureel in CH..t -0 2 mixed gas. Temporature"" 650 C, ~ conc.=0.5% GHSV= ~ ~ 0.6 ~ 6 'Q 0.4 ~ Air/fuel ratio(]..) Figur 5 Resultatet afforbedret lambdaføler

26 DGC-rapport 21 8 Referenceliste /1/ CADDET Analyses series No. l ; Learning from experiences with Small-Scale Cogeneration /2/ VDI-BERICHTE 887; Cogeneration PowerPlantsand Heat Pumps /3/ Development of small Stiding enginesfor 'micro' CHP applications", Department of Engineering, University of Cambridge, UK /4/ "Statistik der Klein-WKK-Anlagen in der Schweiz" U. Kaufmann 151 "NOx reduction technique for gas engineheat pump" K. Isano, IGU/PE7-94 /6/ Minikraftvarme med lean-bum motor, DGC målerapport Minikraftvarmeanlæg mindre end lo kw e, Karsten V. Frederiksen, DGC projektrapport, 1996 /9/ GRI R&D Plan and Research & Development Program IGRC Development of an advanced three-way catalyst system for gas fuelled engine cogeneration systems. /11/ Mikrokraftviirmeverk med stidingmotorer, Gasteknisk Newsletter 2/1995 /12/ Stiding motor, DGC-notat, Lene S. Kristensen, 1993 /13/ Energi- og miljøforhold for små naturgasdrevne gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg (5-50 kwe). DGC-klientrapport, Jan de Wit, / Der Stidingmotor V 160 -leistungsfahiges Herz von kleinen Blokheizkraftwerken, F. Gossen, A. Baumi.iller og H. Schell, GASW ÅRME Intemational44 (1995), Heft 3, Marz

27 DG C-rapport 22 /15/ Natural Gas Cooling Equipment Guide, American Gas Cooling Center /16/ Kraftvarmenyt nr. 17, Dana Lim NS Køge 117/ Klein-BHKW fur ein Wohn-und Blirogebaucle, G. Wolf, GASWÅRME International44 (1995), Heft 11, November /18/ CADDET Result 196, Combinecl heat and power in a medium sized hotel

28 DGC-rapport 23 9 Bilag l. Spørgeskema samt liste over kontaktede gasselskaber 2. Liste over kontaktede potentielle leverandører af minikraftvarme/selskaber 3. Sammenfatning af måleresultater fra projektet "Minikraftvarmeenhed med lean-bum gasmotor'' /6/ 4. Liste over små gasmotorer /l! 5. Dansk Motor Tekniks liste over minikraftvarmeanlæg

29 DG C-rapport 24 BILAG 1 Liste over europæiske gasselskaber, som er kontaktet Der er modtaget svar fra de med *) mærkede gasselskaber British Gas plc Gas Research Centre Ashby Road Loughborough Leichestershire LE11 3QU ENGLAND *) ITALGAS Studies & Research Department Largo Regio Parci, Torino ITALY *) GASUNIE Postbus 19 NL-9700 MA Groningen THE NETHERLANDS *) Gas de France 361, av du President Wilson BP33 F La Piaine Saint Denis Cdx FRANCE

30 DG C-rapport 25 Ruhrgas Aktiengesellschaft Halterner Strasse 125 D norsten GERMANY *) Repsol Butano San Norberto, 26 E Madrid SPAIN SVGW Griitlistrasse 44 Postfach 658 CH Ziirich SWITZERLAND *)

31 DG C-rapport 26 Questionnaiie on smalf:scale coggneration --(<:. 60. 'kw J,,., Your name, address and fax no.: Cogeneration units in operation in your country Approx. number of small-scale ( < 60 kw e) cogeneration units : Type of small-scale cogeneration units represented (please tick): - stochiometric engine - stochiometric engine with catalyst - lean-bum engine - Stiding engine - Other (please specify) Produets represented (name of producers of engine/unit):

32 DG C-rapport 27 Pollutant limit values af small-scale cogeneration units: No limit values (please tick) Limit value (number and unit) NOX UHC CO Other environmentallegislation: lnvolvement of your company in the area of small-scale cogeneration units Is your company involved in R&D (research, development and demonstration) in the smallscale cogeneration field? Y es No Please, return the questionnaire before to: Danish Gas Technology Centre ais Att: Ms Malene Nielsen Dr. Neergaardsvej 5A DK-2970 Roersholm Denmark (Fax : ) Thank you in advance for your assistance.

33 DG C-rapport 28 Bilag 2 Kontaktede potentielle leverandører af minikraftvarme l selskaber med kendskab til leverandører Der er modtaget svar fra de med *) mærkede firmaer. Frichs Motor AJS *) Satellitvej Horsens Jenbacher Energiesysteme AS *) Industrivej Thorsø Dansk Motor Teknik *) Værkstedsvænget Odense S Tokyo Gas Co., Ltd. Gas Cooling Technology Project , Minami-senju, Arakawa-ku Tokyo 116 JAPAN Osaka Gas Co *) Fundamental Research Laboratories JAPAN Telefax: Kubota Corporation Deputy Manager Farm & Industrial Machinery R&D Dept. 3 Engine Engineering Dept. 2 & Computational Research Centre JAPAN Telefax: CON-MEC Holding Aps *) Skolevej Stenløse Lang Energy System *) Sanyo Electric *) Telefax: JAPAN Telefax: Petbow Cogeneration Telefax: Aisin AW JAPAN Power Torque *) Telefax: Herald Way, Binley Coventry CV3 2RQ Y arnaha Motor ENGLAND JAPAN Telefax: Telefax: Combined Power Systems Ltd Telefax:

34 DG C-rapport 29 Yanmar Diesel Engine Co. Ltd "') Import Group, Purchasing Division Chayaftlachi Kita-ku Osaka JAPAN Telefax: Fichtel & Sachs AG Ernst Sachs Strasse 62 D Schweinfurt GERMANY Telefax: PM-Energi Tlf.: Gastech Energi Tlf.: Fehr& Co. Power Produets Svendborgvej Odense S Tlf.: *) "') "') Gasunie Research Postbus MA Groningen THE NETHERLANDS Telefax: *) H. G. Makelim Co S. San Francisco 219 Shaw Road S. San Francisco CA94080 USA Telefax: +l SOKRATilERM GmbH *) Milchstrasse 12 D Hiddenhansen GERMANY Telefax: Briggs & Stratton P.O. Box 702 Milwaukee Wisconsin: USA *) Axel Ketner "')

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s DGC har på vegne af de danske gasselskaber fulgt et svensk ledet projekt med udvikling af lavemissions brændkammer til en

Læs mere

Stirling-motorer. Introduktion. Styrker/svagheder. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC)

Stirling-motorer. Introduktion. Styrker/svagheder. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC) Stirling-motorer Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC) Introduktion Stirling-motoren er en spændende motortype, der baserer sig på et noget anderledes princip end de mere traditionelle forbrændingsmotorer.

Læs mere

Når motoren bruger gas

Når motoren bruger gas Artikel 1/5 Når motoren bruger gas Kompakt 300 kw e kraftvarmeenhed. Motor, generator, udstødskedel samt lyddæmper er monteret på rammen. Hvor mange og hvor? Der er nu opstillet i alt ca. 800 gasmotorer

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Vätgas och Bränsleceller

Vätgas och Bränsleceller Vätgas och Bränsleceller Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Henrik Iskov (his@dgc.dk) Mikael Näslund (mna@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Vätgas og brændselscelle aktiviteter i Danmark

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Projektrapport Februar 26 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 26 Titel : Formaldehydimission

Læs mere

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen Efterbehandling Emissioner Lars Christian Larsen Dinex Group New Technology Centre 2007 The new R&D head quarter of the Dinex Group Russia 2007 Production of exhaust & emission systems Turkey 2008 Production

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker OleKenneth Nielsen, Malene Nielsen og Marianne Thomsen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Emissioner fra skibstrafik i Danmark

Emissioner fra skibstrafik i Danmark Emissioner fra skibstrafik i Danmark Røggasemissioner fra skibsfart, før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab København, 15. november 2006 Morten Winther National Environmental Research Institute Department

Læs mere

KV anlæggene og de nye gasser

KV anlæggene og de nye gasser KV anlæggene og de nye gasser Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Disposition Gaskvaliteter Kraftvarmeanlæg i Danmark Styringsprincipper for gasmotorer Tekniske konsekvenser ved gasimport Sikkerhed Drift Virkningsgrad

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

NO X emissioner fra brændsler. Anne Mette Frey

NO X emissioner fra brændsler. Anne Mette Frey NO X emissioner fra brændsler Anne Mette Frey Outline Introduktion til NO x Hvad er NO x? Hvordan opstår det? Problemerne med NO x Mulige løsninger på NO x udfordring Fokus på selektiv katalytisk reduktion

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Artikel til Dansk Kemi RECCAT -konceptet Udvikling af en ny lovende katalysatortype Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Indledning Nye naturgasfyrede gasmotorer på

Læs mere

FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi

FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi DGC-notat 1/6 FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi Markant lavere NO x -emissioner og ingen visuel flamme er det mest karakteristiske ved den type brændere,

Læs mere

BERGEN ENGINES DENMARK A/S

BERGEN ENGINES DENMARK A/S BERGEN ENGINES DENMARK A/S Kim Larsen Ansat siden 1997 Justering af gas motorer Akkrediterede emissionsmålinger Bergen Engines Denmark A/S trading as Rolls-Royce Reciprocating Power Systems Baggrund for

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

C0 2 -opløsning i havvand

C0 2 -opløsning i havvand C0 2 -opløsning i havvand Projektrapport Oktober 1994 C:0: 2... opløsning i havvand Eksperimentel undersøgelse på kulfyret kraftværk Asger Nedergaard Myken Niels Bjarne Rasmussen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk 1 Gasanvendelse Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder Bjarne Spiegelhauer www.dgc.dk 2 Gaskvalitet Hvad er gaskvalitet? Er god gaskvalitet en gas med stort energiindhold? God gaskvalitet er en

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Purefi A/S. Reduktion af NOx ved hjælp af diesel. Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1

Purefi A/S. Reduktion af NOx ved hjælp af diesel. Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1 Purefi A/S Reduktion af NOx ved hjælp af diesel Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1 Om Purefi Purefi A/S blev etableret i februar 2003. Purefi har udelukkende fokus på emissionsreducerende

Læs mere

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011 Test af gasapparater på biogas Projektrapport April 2011 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Test af gasapparater

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brintproduktion, Elektrolyseanlæg Praktisk anvendelse af brint Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brint 1 uge 0,1 kg 3,5 kwh 2,5 time 12 km ¾ af universets

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/ stop af KV-gasmotorer

Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/ stop af KV-gasmotorer Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/ stop af KV-gasmotorer Anvendelse af skylleluftblæsere under dellast mv. Projektrapport September 2008 1. reviderede udgave RAPPORT Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Eltra PSO projekt 3141 Delrapport 2 Anlægskarakterisering og emissionsdata for gasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Maj 22 Dansk Gasteknisk

Læs mere

Plasmabaseret denox. Hvad er et plasma? Afsluttet PSO projekt: Nyt PSO projekt:

Plasmabaseret denox. Hvad er et plasma? Afsluttet PSO projekt: Nyt PSO projekt: Hvad er et plasma? Afsluttet PSO projekt: Emissionsreduktion ved hjælp af lavtemperaturplasma, Elkraft PSO projekt nr. FU341, 3-5 Samarbejde mellem Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) og Forskningscenter

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Aalborg Energie Technik a/s

Aalborg Energie Technik a/s Aalborg Energie Technik a/s Ingeniørvirksomhed med ca. 100 ansatte Leverer, servicerer og driver biomassefyrede kedelanlæg og kraft(varme)værker i størrelsesorden 25-170 MW t Størstedelen af projekterne

Læs mere

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Tel +45 7020 3666 Fax +45 3880 8235 Email cambi@cambi.dk Cleantech Dag 2010 - Efter COP15 og Finanskrisen 15. Marts 2010 v/lars Rohold FORSKELLIGE STØTTEORDNINGER

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Temadag i Brancheforeningen for Biogas 2. marts 2015

Temadag i Brancheforeningen for Biogas 2. marts 2015 Temadag i Brancheforeningen for Biogas 2. marts 2015 Fremtidens biogas, hvor går biogassen hen? Indlæg: Kan vi håndtere dybstrøelse i biogasanlæg erfaringer, teknologi og økonomi V/Salgschef Michael Kjølner

Læs mere

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015 Virkningsgrader der er mange af dem Notat December 2015 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Virkningsgrader der er mange af dem Jan

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Power Packs i Nødstrømsanlæg

Focus. Trust. Initiative. Power Packs i Nødstrømsanlæg Focus. Trust. Initiative. Power Packs i Nødstrømsanlæg Agenda Præsentation af Dantherm Power Brændselscellesystemer fra Dantherm Power Nødstrømssystemer fra Dantherm Power Power Moduler fra Dantherm Power

Læs mere

Green Ship of the Future

Green Ship of the Future Green Ship of the Future Green Ship of the Future Åbent samarbejde. Initieret af virksomheder der har samarbejdet i årtier. Projekt har været undervejs i mere end halvandet år. DCMT og Søfartsstyrelsen

Læs mere

Tørring og procesopvarmning med IR-brændere. Notat Marts 2000

Tørring og procesopvarmning med IR-brændere. Notat Marts 2000 Tørring og procesopvarmning med IR-brændere Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/8 Tørring og procesopvarmning med IR-brændere Asger N. Myken Baggrund Der findes talrige eksempler på,

Læs mere

DGC s strategiplan 2009-2014/2015. FAU GI-demonstration. Demonstrationsprojekter gennemført i samarbejde med øvrige aktører i energibranchen

DGC s strategiplan 2009-2014/2015. FAU GI-demonstration. Demonstrationsprojekter gennemført i samarbejde med øvrige aktører i energibranchen DGC s strategiplan 2009-2014/2015 - FAU GI-demonstration - Demonstrationsprojekter gennemført i samarbejde med øvrige aktører i energibranchen Nye tider med Ecodesign-mærkning jf. ENS-indlæg! Gas er VE

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

HMN Naturgas I/S, (Øst) Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, tlf.: 3954 7000, www.naturgas.dk

HMN Naturgas I/S, (Øst) Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, tlf.: 3954 7000, www.naturgas.dk Naturgas Fyn skifter navn Naturgas Fyn har skiftet navn til NGF Nature Energy. Navneskiftet gælder både gassalgsselskabet og distributionsselskabet. Navneskiftet skyldes, at der i dag er flere varer på

Læs mere

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 -Varierende gaskvalitet og styring. Steffen Møller Wärtsilä Danmark Disposition for indlæg. Disposition: -Kort om Wärtsilä -Wärtsilä gasmotorer i Danmark -Variation i gaskvaliteten

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Naturgas og køling Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit www.dgc.dk Hvorfor køling? Bygninger, komfort Øgede isoleringskrav. Øget intern varmebelastning. Proces Varelagre, andet. Andet Vil kunne give en bedre

Læs mere

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI Forgasningsgas i naturgasnettet VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI HMN Naturgas - Gladsaxe 09 december 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Hvad er forgasning? Hvad

Læs mere

Bilagsmappe til projektet

Bilagsmappe til projektet Bilagsmappe til projektet 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Data på fremdriftsmaskineriet/dieselgeneratorer... 2 Bilag 2 Skibets elektriske kedel... 3 Bilag 3 Tabel over timetal på motorer hos Stril Mariner

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Gastekniske dage, Billund 23-24. maj 2017 Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Termiske forgasning input af el-varme Agenda: - Termisk forgasning: Hvad er

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

- Caring for the energy of tomorrow. Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013. 1. november 2013

- Caring for the energy of tomorrow. Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013. 1. november 2013 - Caring for the energy of tomorrow Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013 1. november 2013 1 Indhold 1. Dantherm Power A/S 2. Hvad er Brændselsceller 3. Projekt: Brug af brændselscelleteknologi

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

Observationer ved import af gas fra Tyskland

Observationer ved import af gas fra Tyskland Observationer ved import af gas fra Tyskland Informationsmøde HMN Viborg 31.5.11 DONG Gas Distribution A/S Bjarne Koch Heidenau 30.6. 11.8. 2010 GR max 15,5 15,300 15,200 15,100 15,000 Wobbe indeks variationer

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Gasfyrede Varmecentraler

Gasfyrede Varmecentraler Gasfyrede Varmecentraler.Et 2009/2010 måleprojekt. DSM og FAU-GI projekt Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Baggrund for projektet 2 : Hvem har deltaget og finansieret

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 23. april 2013 Dantherm Power A/S Etableret: Placering: Ansatte: Januar 2007 (Spin off fra Dantherm Air Handling A/S)

Læs mere

Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer. - effekt af teknologi på emission af NO 2

Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer. - effekt af teknologi på emission af NO 2 Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer - effekt af teknologi på emission af NO 2 Indhold Hvorfor dieselkøretøjer EU normer Testmetoder og kørecyklus Emissionsbegrænsende udstyr Katalytiske

Læs mere

Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE

Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE Konference om Intelligent Energi VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008 Peter Jørgensen Udviklingsdirektør, Energinet.dk 1

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Standard 2-takt dieselmotor med turbo og intercooler

Standard 2-takt dieselmotor med turbo og intercooler Standard 2-takt dieselmotor med turbo og intercooler Deffinitioner M 10 6 Atmosfærisk luft egenskaber (midlertidig) c p 1010 c kgk v 719.2 kgk c p κ 1.404 R c i c p c v 290.8 v kgk Hentet fra EES - T_1

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Godkendelsesordning for SCR katalysatorer

Godkendelsesordning for SCR katalysatorer Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Godkendelsesordning for SCR katalysatorer Niels-Anders Nielsen Godkendelsesordning for efterbehandlingsudstyr til dieselbiler (tunge køretøjer),

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

AFFALDETS OG ANVENDELSEN AF NYE TEKNOLOGIER. Forbrænding og nye teknologier Udfordringer til bioprocesser. Tore Hulgaard - Rambøll Denmark

AFFALDETS OG ANVENDELSEN AF NYE TEKNOLOGIER. Forbrænding og nye teknologier Udfordringer til bioprocesser. Tore Hulgaard - Rambøll Denmark AFFALDETS ENERGIRESSOURCE OG ANVENDELSEN AF NYE TEKNOLOGIER Tore Hulgaard - Rambøll Denmark Affaldsmængder Forbrænding og nye teknologier Udfordringer til bioprocesser AFFALD TIL FORBRÆNDING Orient. fra

Læs mere

Seminar om termisk forgasning i Danmark

Seminar om termisk forgasning i Danmark Muligheder med anvendelse af gassen til Bio-SNG Seminar om termisk forgasning i Danmark FORCE Technology 17 november 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Muligheder

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

BREF-DAGEN. November 2013

BREF-DAGEN. November 2013 BREF-DAGEN November 2013 Burmeister & Wain Energy A/S Flemming Skovgaard Nielsen VP engineering Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegårdsvej 93A DK2820 Kgs. Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere