Minikraftvarmeanlæg Status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minikraftvarmeanlæg Status"

Transkript

1 Minikraftvarmeanlæg Status Rapport Januar 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Minikraftvarmeanlæg Status Malene Nielsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1996

3 Titel Rapport kategori Forfatter Minilcraftvarmeanlæg, Status Projektrapport Malene Nielsen Dato for udgivelse April 1996 Copyright Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer Sagsnavn Minikraflvarmeanlæg, Status ISBN For ydelser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) gælder: at DGC er ansvarlig i henhold til "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning & bistand (ABR 89", som i øvrigt anses for vedraget for opgaven. at erstatiling sansvaret for fejl, forsømmelser eller skader over for rekvirenten eller tredjemand gælder pr. ansvarspådragende fejl ellerforsømmelse og altid begrænses til 100% af det vederlag, som DGC har modtagetfor den pågældende ydelse. Rekvirenten holder DGC skadesløsfor alle tab, udgifter og erstatningskrav, der måtte overstige DG C's hæftelse. at DGC skal- uden begrænsning - omlevere egne ydelser i forbindelse medfejl og forsømmelser i DGC's materiale. Junil992

4 Minikraftvarmeanlæg Status Rapporten gør status over minikraftvarmeanlæg defineret som enheder mindre end60 kwe. Rapporten indeholder en oversigt over udbredelsen af minikraftvarmeanlæg i en række europæiske lande samt en produktoversigt for minikraftvarmeanlæg/små gasmotorer. Forfatter: Udgivelse: Copyright: ISB N: Malene Nielsen Dansk Gasteknisk Center a/s Dansk Gasteknisk Center a/s

5

6 DG C-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side l Resume og konklusion Opgavebeskrivelse Formål Baggrund Arbejdets udførelse Kontakt til udenlandske gasselskaber Kontakt til danske leverandører Kontakt til udenlandske leverandører Litteratursøgning Status for minikraftvarme i Europa Produktoversigt Gasbaseret minikraftvarme Motorer, generelt Motortyper Danske leverandørers produktoversigt Elvirkningsgrad Emission Udviklings- og forskningsaktiviteter l Danske leverandører af minikraftvarme Gas Research Institute (GRI) Nationale gasselskaber Andet Referenceliste Bilag Minikraftvarmeanlæg status h:\714.95\rap\01 rapmni.doc

7 DGC-rapport 2 1 Resume og konklusion Ud fra henvendelser til en række europæiske landes gasselskaber er der gjort status for minikraftvarme; her defineret som enheder < 60 kw e. Af de adspurgte lande har Italien med ca anlæg langt flest minikraftvarmeanlæg. Det er konstateret, at det også på det europæiske marked klart er de støkiometriske motorer, der er dominerende. Der er ikke fundet omtale af disse anlæg, som angiver, at emissions- og virkningsgrad er mere gunstige end for de i Danmark installerede. Der er opstillet en liste over små gasmotorer, som enten kan leveres i en minikraftvarmeenhed eller indbygges i en sådan. Listen omfatter kun motorer, som leveres konverteret til gasdrift En række af disse er p.t. ikke repræsenteret i Danmark. Listen omfatter bl.a. 5 lean-bum motorer. Emissionsforholdene for flere af motorerne synes bedre end de i Danmark p.t. dominerende. Emissionsniveauet forventes således for flere motortyper at kunne nå under de for større anlæg i Danmark gældende emissionsgrænser. I Holland gælder emissionsgrænser for motorer< 60 kw e. Grænseværdien for NOx er 1255 mg/nm 3 (motorer <50 kw e). I Schweiz er grænseværdierne 80 mg/nm 3 og 650 mg/nm 3 for hhv. NOx og CO. Alle gasselskaber, som har besvaret spørgeskemaet, er involveret i R&D inden for minikraftvarme. Der er ikke fundet frem til udviklingsprojekter omhandlende minikraftvarme i GRI (Gas Research Institute). GRI er dog involveret i projekter vedrørende gasfyrede varmepumpeanlæg. En hertil udviklet lean-bum motor er klar til produktion.

8 DGC-rapport 3 2 Opgavebeskrivelse 2.1 Formål Projektets formål er at udarbejde en state-of-the-art oversigt over gasdrevne minikraftvarmeprodukter anvendt i såvel Danmark som det øvrige Europa. Minikraftvarme defineres i denne sammenhæng som anlæg under 60 kw e. Det er projektets mål, på baggrund af en produktoversigt og en redegørelse for udviklingsaktiviteter på området, at danne grundlag for beslutninger angående de fortsatte aktiviteter på området. Det er i særlig grad forholdene omkring emission og elvirkningsgrad, der ønskes belyst. Projektet er rekvireret af gasselskabernes Fagudvalg for drift og teknik (FAU-2). 2.2 Baggrund I Danmark findes der i dag omkring 450 gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg, hvoraf kun ca. 40 med den valgte grænse på 60 kw e kan betegnes som minianlæg. I forbindelse med et tidligere projekt udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC); "Energi- og miljøforhold for små naturgasdrevne gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg (5-50 kw e)", påpeges det, at emissionsniveauet for minianlæggene er højere end for tilsvarende større anlæg. De mindre anlæg har derudover en lavere elvirkningsgrad. Minianlæggene i Danmark er ikke underlagt emissionskrav, men det er konstateret, at de sjældent overholder de grænseværdier, der gælder anlæg på over 120 kw indfyret

9 DGC-rapport 4 3 Arbejdets udførelse Infomationssøgning Der er udført informationssøgning ved såvel europæiske gasselskaber, danske og udenlandske leverandører samt i relevante rapporter og tidsskrifter. 3.1 Kontakt til udenlandske gasselskaber U denlandske gasselskaber Der er taget kontakt til 7 europæiske gasselskaber, dels for at gøre status for minikraftvarme, dels for at få kendskab til, hvilke gasmotorleverandører der er repræsenteret inden for minikraftvarme. Gasselskaberne er blevet tilsendt et spørgeskema, som sammen med en distributionsliste er vedlagt i bilag l. Foruden de europæiske gasselskaber har der været taget kontakt til Tokyo Gas Co. samt Osaka Gas Co. 3.2 Kontakt til danske leverandører Leverandører Følgende danske leverandører af minikraftvarmeanlæg er kontaktet: Frichs Motor AIS Dansk Motor Teknik Con-mec Holding aps Jenbacher Energiesysteme AS Gastech Energi PM-Energi Fehr & Co. Power Produets 3.3 Kontakt til udenlandske leverandører Der er taget kontakt til 12 udenlandske leverandører af minikraftvarmeanlæg/små gasmotorer, heriblandt 5 japanske leverandører. En liste over de kontaktede leverandører findes i bilag Litteratursøgning Litteratur Der er foretaget litteratursøgning i baserne ENERGY og COMPENDEX. Forskellige kombinationer af følgende søgeord er anvendt: small/micro scale cogeneration small/micro scale CHP small/micro scale combined heat and power dual-purpose power plant

10 DGC-rapport 5 gasengine lean-bum emission efficiency catalyst Herudover er der Øgt i relevante tid skrifter. Den på denne baggrund fremskaffede litteratur fremgår af referencelisten.

11 DGC-rapport 6 4 Status for minikraftvarme i Europa Ud fra spørgeskemabesvarelserne fra de europæiske gasselskaber er nedenstående status for minikraftvarme i Europa (tabel l) udarbejdet. Der er modtaget svar fra Holland, Storbritannien og Italien, Schweiz og Tyskland. Tabeli Oversigt over minikraftvarme i en række europæiske lande British Gas Italgas Gasunie Omtrentligt antal minikraftvarme 618 < 100 kw. ca anlæg Motortyper støkiometrisk støkiometrisk støkiometrisk samt 3leanburn Katalysator nej nej nej (dog 4 med katalysator) Repræsenterede produkter Power Torque Biklim(Totem) LangEnergy (motor: Ford) Savener System Jessari Fichtel & Sachs Jenbach er (SACHS mo- (Totem) tor) Myndighedskrav til emission? nej nej ( <500 kw e) 800g/GJNOx ved <50 kw. l) Involveret i R&D i minikraftvarme ja ja ja Schweiz Tyskland Danmark Omtrentligt antal minikraftvarme ca. 400 ca.40 anlæg <50 kw. Motortyper støkiometrisk støkiometrisk (enkelte leanburn Katalysator ja Ja l nej Repræsenterede produkter Ford Ruhrgas oply- Frichs mini Fiat/TOTEM ser at man ikke (Valmet motor) Valmet har data for CON-MEC Waukesha minikraftvarme (Waukesha Sharetech < 60 kw e. motor) Di ton Et projekt ved- Jenbacher rørende mi- (TOTEM, Fiat nikraftvarme i motor) Tyskland ven- samt enkelte tes afsluttet i andre februar. Myndighedskrav til emission? NOx < 80 nej (<120 kw mg/nm 3 indfyret) C0<650 mg/nm 3 Involveret i R&D i minikraftvarme nej ja l) Svarende til NOx < 1255 mg/nm 3 ved 5% 0 2

12 DG C-rapport 7 Det fremgår af skemaet, at støkiometriske motorer er donlinerende inden for minikraftvarme. Der er i de 5 lande opstillet i alt ca minikraftvarmeenheder. Emission - grænser Holland har myndighedskrav til emissionsniveauet for gasmotorer < 60 kw e. De hollandske emissionskrav (for <50 kw e) er 1255 mg/nm 3 (5% 0 2 ) NOx og således betydeligt over de i Danmark for større anlæg gældende. I Schweiz er grænseværdierne 80 mglnm 3 (ref 5% Oz) NOx og 650 mg/nm 3 (ref 5% 02) CO. Der tillesofte ved leverancen væsentligt skrappere krav end de nævnte. I Tyskland kræves eksempe]vi ofte "Vz T A-luft" overholdt. R&D Af de adspurgte gasselskaber er alle bortset fra SVGW (Schweiz) involveret i R&D inden for minikraftvarme. Der henvises til afsnit 7 J for yderligere omtale heraf.

13 DGC-rapport 8 5 Produktoversigt Produktoversigt Ud fra kontakten til såvel danske som udenlandske leverandører er nedenstående produktoversigt over minikraftvarmeanlæg/små gasmotorer udarbejdet. Kun motorer til gasdrift er medtaget. Leverandør Motor Type Effekt Varme- Lean-burn l Med eller uden Bemærkninger effekt støkiome- katalysator [kw J [kw] trisk CON-MEC Waukesha G støkiometrisk med CON-MEC Waukesha G støkiometrisk med Frichs Valmet 411 mini støkiometrisk med l uden Frie h s Valmet 411 mini støkiometrisk med l uden Frichs Valmet 612 mini støkiometrisk med l uden Jenbacher Fiat TOTEM 7 19 støkiometrisk uden Ombygget benzin mini Jenbacher Fiat TOTEM støkiometrisk uden Ombygget benzin E6 Dansk Motor VW Polo støkiometrisk med Emmisionsmåling Teknik omtalt i bilag 4 Dansk Motor uoplyst 12 forskellige 5-60 uoplyst 9 støkiome- med En liste over Teknik triske produkterne 3 lean-bum findes i bilag 5 Kubota Corpora- Kubota lean-bum uden Omtalt i /2/ tion/h.g. Makelim Co. Lang Energy Fiat LESCOGEN støkiometrisk uden < 1255 mg/nm 3 Systems (Totem) NOX Lang Energy Fiat LESCOGEN støkiometrisk uden < 1255 mg/nm 3 Systems (Totem) NOX Power Torque IVECO 7450G 42 1 ) 75 lean-bum uden Ombygget diesel Power Torque IV ECO 7675G 63 l) 100 lean-bum uden Ombygget diesel Power Torque FordNA LRG ) Ombygget benzin Power Torque/ FordNA CSG l) Ombygget benzin Fehr & Co. Power Torque FordNA WSG l) Ombygget benzin Power Torque/ FordNA LSG l) Ombygget benzin Fehr& Co. Power Torque/ Ford EU VSG ) l Fehr& Co. 23 2) Power Torque/ Ford EU VSG l) l Fehr& Co. 27 2) Power Torque/ Ford EU DOC l) l ) 6)

14 DG C-rapport 9 Leverandør Motor Type Effekt Varme- Lean-burn l Med eller uden Bemærkninger effekt støkiome- katalysator [kw J [kw] trisk Pehr & Co. 42 2) Power Torque Ford BGS Power Torque Ford BGS Power Torque Ford BGS Fehr&Co. FordSAMCOR SSG Power Produets Alex Ketner Briggs & Strat- MARATHON 3,7 - lean-bum uden Først klar til salg ton sommeren 96 Yanmar Diesel 1 0) Yanmar (4 typer) 3GP72ZC, 5,9 - lean-bum uden Motoren indgår i 3GP88Z, 9,3 varmepumpe 2GP66C, 12,1 3GP68Z 18,5 AISIN AW Daihatsu 549 cc 3 l 18,6 Sanyo Electric8l Mazda 2184 cc 3 ) 46,5 Yamaha Motor Mazda 2184 cc 3 ) 55,8 Wis-con Total Power Corp Wis-con Total Power Corp WISCONSIN CONTINENTAL 4) uden Motoren indgår i varmepumpe 4) uden Motoren indgår i varmepumpe 4) uden Motoren indgår i varmepumpe Solo Kleinmoto- Stirling Power v stirling motor uden NOx< 500 ren Systems mg/nm 3 S) S) CO< 650 mg/nm 3 9J Fichtel & Sachs SACHS 5,5 14,5 lean-bum oxidation s- N0x<400 A.= 1,6-1,7 katalysator mg/nm 3 7l SOKRATHERM MAN G G støkiometrisk med 11) (motortype E0226DE) SOKRATHERM MAN GG støkiometrisk med 11) (motortype 6013,5) 3 stk: opstillet i Holland l) ved 1500 rpm 2) ved 3000 rpm 3) formentlig flere modeller inden for intervallet 5-60 kw. Benyttes i varmepumpesystemer. 4) i /4/ omtalt ombygget tillean-bum 5) omtalt i /15/ 6) Overholder de hollandske krav på 1255 mg/nm 3 ved 5% 0 2 7) angivet i /2/

15 DG C-rapport 10 Lean-bum motorer Nedenfor er hoveddata for lean-bum motorerne samlet. Der er ikke fundet oplysninger, der peger på væsentligt forbedret el virkningsgrad eller emissionsniveau for de støkiometriske motorer i forhold til de i Danmark opstillede. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskudstal: 02: El virkningsgrad: Størrelse l*b*h: Leverandør: IVECO aifo, 7000G Range 7450G 42kWe 1500 rpm 1,35 5,95% 33% 861*690*935 Power Torque. Power Torque leverer enten motor eller hele minikraftvarrneanlæg. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskudstal: 02: Elvirkningsgrad: Størrelse l*b*h: Leverandør: IVECO aifo, 7000G Range 7675G 63kWe 1500rpm 1,33 5,75% 34% 1122*690*935 Power Torque. Power Torque leverer enten motor eller hele minikraftvarrneanlæg. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskuds tal: 02: El virkningsgrad: Størrelse l*b*h: Leverandør: SACHS? 5,5 kwe?rpm 1,6-1,7 7,7-7,8% 23% 720*1060*1000 Fichtel & Sachs Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskudstal: 02: El virkningsgrad: Kubota? 15kWe?rpm?? 25%

16 DG C-rapport 11 Størrelse l*b*h: Leverandør: 1840*710*1630 Kubota Co. l H.G. Makelim Co. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Lufrøverskudstal: 02: El v i rkni ngsgrad: SLørreJse l*b*h: Leverandør: Briggs & Stratton MARATHON 3,7 kw~ 3000 rpm "ullra lean-burn"??%? Axel Ketner

17 DGC~rapport 12 6 Gasbaseret minikraftvarme Minikraftvarme I forbindelse med minikraftvarme kan såvel brændselsceller, små gasturbiner som gasmotorer anvendes. Dette projekt omhandler dog kun de gasmotor baserede anlæg. 6.1 Motorer, generelt Motorbaseret Et gasmotorbaseret minikraftvarmeanlæg leveres ofte som en samlet enhed bestående af motor, generator, røggas varmeveksler, styresystem samt evt. katalysator. Der er i dette projekt fokuseret på gasmotoren, uanset om den indgår i en samlet enhed eller kun leveres uden de øvrige komponenter. Følgende motortyper kan være aktuelle i forbindelse med minikraftvarme: støkiometrisk motor lean-bum motor stiding motor Langt de fleste gasmotorer i Danmark er lean-bum motorer, men inden for minikraftvarme er det den støkiometriske motor, som er dominerende. Dette forhold skyldes formentlig, at der ofte er tale om ombyggede bilmotorer. En liste over små gasmotorer stammende fra Il/ findes i bilag 4. Denne omfatter dog kun 5 motorer <60 kw e Motortyper Støkiometrisk Støkiometrisk motor Nogle støkiometriske motorer er forsynet med lambdasonde og trevejskatalysator. Emissionsniveauet for de i Danmark opstillede støkiometriske motorer har hidtil været højt. Dette gælder også dem, der er forsynet med lambdasonde og trevejskatalysator. (Nærmere herom i afsnit 6.3) Lean-bum Lean-bum motor Der er hidtil kun opstillet enkelte små lean-bum motorer i Danmark. Leanbum motorer har generelt lave emissionsniveauer pga. den relativt lave forbrændingstemperatul Lean-bum drift giver potentielt mulighed for højere elvirkningsgrad end støkiometriske motorer.

18 DGC-rapport 13 Stiding Stiding motor Stidingmotorer er generelt egnet til små motorstørrelser. Dette hænger sammen med, at et stor overflade/volumen-forhold er gunstigt for driften. Stirlingmotoren, der grundlæggende er en "varmluft motor", har pga. den kontinuerte forbrænding lav emission af såvel CO, NOx som UHC. Dette fremgår af nedenstående figur. n NOx CO HC. Staub lit 100 TA Luft 100 Figur l Emissionsniveaufor forskellige kraftvarmeteknologier 1141 Stidingmotorerne er dog endnu ikke kommercielle. Længst driftserfaring har motortypen V160 fra Stiding Power Systems. Solo Kleinmotoren har field test af 20 minikraftvarmeanlæg byggende på denne motor Danske leverandørers produktoversigt. Produktoversigt, Danmark Nedenstående liste giver en oversigt over danske leverandørers minikraftvarmeanlæg. Leverandør CON-MEC CON-MEC Frichs Frichs Frie h s Jenbacher Motor Type Effekt Varmeeffekt Lean-burn/ Med eller uden [kw e] [kw] støkiometrisk katalysator Waukesha G støkiometrisk med Waukesha G støkiometrisk med Valmet mini støkiometrisk med/uden Valmet mini støkiometrisk med/uden Valmet mini støkiometrisk med/uden Fiat TOTEM 7 19 støkiometrisk uden mini

19 DG C-rapport 14 Leverandør Jenbach er Dansk Motor Teknik Dansk Motor Teknik PM-Energi Gastech Energi (Nedalo unit) Fehr & Co Fehr & Co Motor Type Effekt Varmeeffekt Lean-burn/ Med eller uden [kw.] [kw] støkiometrisk katalysator Fiat TOTEM støkiometrisk uden E6 Polo 15 støkiometrisk med uoplyst 12 forskellige 5-60 uoplyst 9 støkiometriske med 3 lean-burn Polo :ZJ 15 støkiometrisk MAN 85 l) lean-burn uden DEERE 112 l) lean-burn uden Power Ford 3 J støkiometriske.. l) dvs. 1 denne sammenhæng ikke at betragte som mtmkraftvarme 2) Samme unit som DMT 3) 6 forskellige Ford motorer, se produktoversigt 6.2 Elvirkningsgrad El virknings grad Bivirkningsgraden for små motorer ( <60 kw e) ligger typisk på 25-30%, dvs. lavere end for de større motorer, hvor der typisk opnås 35-40%. Dette hænger til dels sammen med, at lean-bum drift giver mulighed for højere elvirkningsgrad end ved støkiometrisk drift. El virkningsgraden for de i produktoversigten nævnte motorer er nedenfor afbildet som funktion af motorstørrelse (elvirkningsgraden er den afleverandøren oplyste). JS JO.. 25 IS IO MOIDrlt.rr.IM kwe o Figur 2 E/virkningsgrad somfunktion afmotorstørrelse

20 DGC-rapport Emission Figur 3 viser emission som funktion af luftoverskudstallet. UnMr Over Sttlliometrsk Sltklom tn k Figur 3 Emissionsniveauets afhængighed af luftoverskudstallet Trevejs katalysator Som nævnt er en del af de fungerende minikraftv~meanlæg i dag forsynet med en trevejskatalysator, der, hvis den fungerer korrekt, reducerer såvel CO, NOx som UHC i røggassen. Ved brug af trevejskatalysator er det vigtigt med stor nøjagtighed at styre luftoverskudstallet vha. en lambdasonde. Der er dog konstateret det problem, at trevejskatalysatorens lambdavindue (det aktive interval) dels skrider i værdi, dels indskrænkes i levetiden. Hertil kommer, at også lambdasondens signal ændres med driftstiden. Dette kan være ødelæggende for trevejskatalysatorens omsætningseffektivitet, idet lambdavinduet for trevejskatalysatoren er relativt lille ved gasfyring. l 11. Figur 4 illustrerer, hvorfor trevejskatalysatorens omsætningseffektivitet ved indskrænkning og forskydning af lambdavinduet mindskes betydeligt.

21 DG C-rapport ~ e, \ g \ 0.2 ~ l.o~ 0 Airlfbd ratio (A) a) 8.9i ~ 0 Airlliål'lllioQ..) b) Fis. 2 RelatioiiShip bctween EMF of oxygen seosors aod the windowl of the lhree uy caialyst in gas engine exballlt Calalya:a) fresb calalyst(pt l.lg/1 Rh-o.Jg/1), b) after 9000b operation Ou Bogioe:YII.IDIIW 40PIOO-C, GHSV-40000b' 1, Temp-600"C Figur 4 Lambdavinduets forskydning og indskrænkning Ovenstående stemmer overens med resultaterne fra tidligere DGC målinger på minikraftvarmeanlæg /13/. Emissionsmåling Målinger foretaget på kraftvarmeanlæg med 3-vejs katalysator har vist, at på et antal af anlæggene kan 3-vejs katalysatoren og motorstyringen bruges til at fungere således, at emissionsniveauet er lavt. Det synes dog i praksis svært at sikre en vedvarende effektiv reduktion. Udviklingsaktiviteter, der sigter mod at udvide lambdavinduet, er i gang. Dette er nærmere omtalt i afsnit 7.4. Modificering til lean-bum To studerende fra Københavns Teknikum har i samarbejde med Dansk Motorteknik og DGC foretaget en ombygning af en Ford motor tilleanbum drift. DGC har herefter foretaget en emissionsmåling på den modificerede motor og vist, at de for større anlæg gældende emissionsgrænser kan overholdes. Bivirkningsgraden for motoren blev målt til29,4%. En nærmere omtale af projektet findes i bilag 3 samt i målerapporten /6/.

22 DGC-rapport 17 7 Udviklings- og forskningsaktiviteter 7. 1 Danske leverandører af minikraftvarme Frichs og Jenbacher har oplyst, at der ikke er sket væsentlige ændringer af produkter mht. motorteknik og emission de seneste år. CON-MEC oplyser, at der p.t. er opstillet i størrelsesordenen 20 af deres anlæg i Danmark. Der er pga. prisniveauet ikke solgt anlæg de seneste år. Dansk Motor Teknik arbejder med at ombygge flere motorer tillean-bum drift. PM-Energi eksperimenterer med forbedret styring af gas/luft blandingsforhold for støkiometriske motorer med trevejskatalysator. Dette sker ved at anvende samme lambdasonde, men med et ændret setpunkt. Et lavere emissionsniveau synes ifølge egne målinger at være opnået. Ombygningen er af nyere dato, så langtidsvirkningen er ikke kendt, ligesom mere nøjagtige emissionsmålinger ikke er foretaget. 7.2 Gas Research lnstitute (G RI) R&D GRI Inden for gasmotorbaseret kraftvarme findes de overordnede projekter: 1421 Prime Mover Emission Monitoring 0361 Reciprocating Engine 1226 Exhaust Treatment Power Generation Der er foretaget søgning i GRI NET. Der er søgt på ordene CHP (combined heat and power), cogeneration, engine, small/micro samt på ovenstående projektområdebetegnelser. Der er ikke fundet frem til projekter, som har direkte relevans for gasmotorbaseret minikraftvarme 5-60 kwe. GRI er involveret i projekter vedrørende gasmotorbaseret varmepumpesystemer. I denne sammenhæng er lean-bum motoren MARATHON omtalt (3,7 kwe). GRI har deltaget i udviklingen af denne lean-bum motor.

23 DGC-rapport Nationale gasselskaber R&D Gasunie Gasunie (Holland) har oplyst, at de arbejder med følgende projekter i forbindelse med minikraftvarme: Minikraftvarmeanlæg 0,7-5 kwe. Projektet omfatter feasibility stud y, teknik, markedsundersøgelse samt testaktiviteter. Der testes fire 5 kwe motorer i laboratoriet. Øvrige minikraftvarmeaktiviteter Disse omfatter brændselsceller, stidingmotorer og turbineanlæg. Der er taget kontakt til de mest lovende leverandører, hvoraf specielt en stirlingmotor fra STC (USA) nævnes. Gasunie er interesseret i et samarbejde omkring minikraftvarme fx i forbindelse med demonstration. R&D Gaz de France Gaz de France har en række aktiviteter inden for minikraftvarme, som de dog definerer som kwe. Projekterne omfatter: Status for kraftvarme kwe mht. installationer, fabrikater, teknik, økonomi og markedsanalyse. Teknisk program, der omfatter installation, anlægstest/demonstration. Udviklingsprogram. I samarbejde med fabrikant(er) foretages udviklingsarbejde af kraftvarmeanlæg for det franske marked. Desuden omfatter projektet udvikling af designværktøjer samt certificering. Demonstrationsprojekt (planlagt i 1996). Udvikling til kommercielt produkt. Dansk Gasteknisk Center a/s har foruden dette projekt følgende aktiviteter inden for minikraftvarmeområdet (nyligt afsluttede- snart startende): Udvikling af minikraftvarmeenhed, AUS (1994) (721.43) Energi- og miljøforhold for små KV-anlæg (1995) (714.07) Energi- og miljømåling, minikraftvarmeanlæg (1995) (714.83) Minikraftvarmeanlæg til parcelhuse (1995) (714.01) Måling på 3 kwe Stirlingmotor-kraftvarmeenhed (1995) (715.10) Minikraftvarmeenhed med lean-bum gasmotor (1995) Demonstration af forbedrede minikraftvarmeanlæg (1996) (715.09) (ny)

24 DG C-rapport 19 De øvrige gasselskaber har ikke oplyst, hvilke R&D projekter de deltager l. 7.4 Andet Stidingmotor Stidingmotor Der arbejdes fra mange sider med udvikling af små stirlingmotorer. Ingen er dog kommercielle endnu. Stiding Power Systems har udviklet en stirtingmotor på 9 kwe med typebetegnelsen V 160. Der er produceret 150 stk. med en akkumuleret drifttid på timer. En del af motorerne benyttes til varmepumpedrift Motoren overholder de tyske grænseværdier for emission dvs. < 500 mg/nm 3 NO x og < 650 mg/nm 3 CO (ref. 5% 0 2 ). Solo Kleinmotoren arbejder på at opnå serieproduktion af kraftvarmeanlæg baseret på denne stidingmotor. Planen er at feltprøve 20 af disse motorer i EA Technology arbejder med udvikling af en stirlingmotor. De forventer dog først at have en motor på markedet om 3-5 år. Gasunie nævner en lovende stidingmotor fra STC (USA) under udvikling. Y deriigere projekter vedrørende stidingmotorer er omtalt i /3/ Trevejskatalysator Trevej s katalysator I 110/ omtales et udviklingsprojekt der sigter mod bedre vedvarende aktivitet for en trevej s katalysator. Dette sker ved at anvende to forbedrede lambdafølere (før og efter katalysator). Derudover er styringen af gas/luft blandingsforholdet ud fra de to lambdafølere forbedret for at sikre stabil drift. Figur 5 viser dele af de opnåede resultater.

25 DG C-rapport 20 ~ 0.6 s: ~ N o o ~ 0.2 NTK OZA lsf DEVELOPED 0. ~ CH Conømtration (ppm) Fig. 5 Chatacteristics of the sensors measureel in CH..t -0 2 mixed gas. Temporature"" 650 C, ~ conc.=0.5% GHSV= ~ ~ 0.6 ~ 6 'Q 0.4 ~ Air/fuel ratio(]..) Figur 5 Resultatet afforbedret lambdaføler

26 DGC-rapport 21 8 Referenceliste /1/ CADDET Analyses series No. l ; Learning from experiences with Small-Scale Cogeneration /2/ VDI-BERICHTE 887; Cogeneration PowerPlantsand Heat Pumps /3/ Development of small Stiding enginesfor 'micro' CHP applications", Department of Engineering, University of Cambridge, UK /4/ "Statistik der Klein-WKK-Anlagen in der Schweiz" U. Kaufmann 151 "NOx reduction technique for gas engineheat pump" K. Isano, IGU/PE7-94 /6/ Minikraftvarme med lean-bum motor, DGC målerapport Minikraftvarmeanlæg mindre end lo kw e, Karsten V. Frederiksen, DGC projektrapport, 1996 /9/ GRI R&D Plan and Research & Development Program IGRC Development of an advanced three-way catalyst system for gas fuelled engine cogeneration systems. /11/ Mikrokraftviirmeverk med stidingmotorer, Gasteknisk Newsletter 2/1995 /12/ Stiding motor, DGC-notat, Lene S. Kristensen, 1993 /13/ Energi- og miljøforhold for små naturgasdrevne gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg (5-50 kwe). DGC-klientrapport, Jan de Wit, / Der Stidingmotor V 160 -leistungsfahiges Herz von kleinen Blokheizkraftwerken, F. Gossen, A. Baumi.iller og H. Schell, GASW ÅRME Intemational44 (1995), Heft 3, Marz

27 DG C-rapport 22 /15/ Natural Gas Cooling Equipment Guide, American Gas Cooling Center /16/ Kraftvarmenyt nr. 17, Dana Lim NS Køge 117/ Klein-BHKW fur ein Wohn-und Blirogebaucle, G. Wolf, GASWÅRME International44 (1995), Heft 11, November /18/ CADDET Result 196, Combinecl heat and power in a medium sized hotel

28 DGC-rapport 23 9 Bilag l. Spørgeskema samt liste over kontaktede gasselskaber 2. Liste over kontaktede potentielle leverandører af minikraftvarme/selskaber 3. Sammenfatning af måleresultater fra projektet "Minikraftvarmeenhed med lean-bum gasmotor'' /6/ 4. Liste over små gasmotorer /l! 5. Dansk Motor Tekniks liste over minikraftvarmeanlæg

29 DG C-rapport 24 BILAG 1 Liste over europæiske gasselskaber, som er kontaktet Der er modtaget svar fra de med *) mærkede gasselskaber British Gas plc Gas Research Centre Ashby Road Loughborough Leichestershire LE11 3QU ENGLAND *) ITALGAS Studies & Research Department Largo Regio Parci, Torino ITALY *) GASUNIE Postbus 19 NL-9700 MA Groningen THE NETHERLANDS *) Gas de France 361, av du President Wilson BP33 F La Piaine Saint Denis Cdx FRANCE

30 DG C-rapport 25 Ruhrgas Aktiengesellschaft Halterner Strasse 125 D norsten GERMANY *) Repsol Butano San Norberto, 26 E Madrid SPAIN SVGW Griitlistrasse 44 Postfach 658 CH Ziirich SWITZERLAND *)

31 DG C-rapport 26 Questionnaiie on smalf:scale coggneration --(<:. 60. 'kw J,,., Your name, address and fax no.: Cogeneration units in operation in your country Approx. number of small-scale ( < 60 kw e) cogeneration units : Type of small-scale cogeneration units represented (please tick): - stochiometric engine - stochiometric engine with catalyst - lean-bum engine - Stiding engine - Other (please specify) Produets represented (name of producers of engine/unit):

32 DG C-rapport 27 Pollutant limit values af small-scale cogeneration units: No limit values (please tick) Limit value (number and unit) NOX UHC CO Other environmentallegislation: lnvolvement of your company in the area of small-scale cogeneration units Is your company involved in R&D (research, development and demonstration) in the smallscale cogeneration field? Y es No Please, return the questionnaire before to: Danish Gas Technology Centre ais Att: Ms Malene Nielsen Dr. Neergaardsvej 5A DK-2970 Roersholm Denmark (Fax : ) Thank you in advance for your assistance.

33 DG C-rapport 28 Bilag 2 Kontaktede potentielle leverandører af minikraftvarme l selskaber med kendskab til leverandører Der er modtaget svar fra de med *) mærkede firmaer. Frichs Motor AJS *) Satellitvej Horsens Jenbacher Energiesysteme AS *) Industrivej Thorsø Dansk Motor Teknik *) Værkstedsvænget Odense S Tokyo Gas Co., Ltd. Gas Cooling Technology Project , Minami-senju, Arakawa-ku Tokyo 116 JAPAN Osaka Gas Co *) Fundamental Research Laboratories JAPAN Telefax: Kubota Corporation Deputy Manager Farm & Industrial Machinery R&D Dept. 3 Engine Engineering Dept. 2 & Computational Research Centre JAPAN Telefax: CON-MEC Holding Aps *) Skolevej Stenløse Lang Energy System *) Sanyo Electric *) Telefax: JAPAN Telefax: Petbow Cogeneration Telefax: Aisin AW JAPAN Power Torque *) Telefax: Herald Way, Binley Coventry CV3 2RQ Y arnaha Motor ENGLAND JAPAN Telefax: Telefax: Combined Power Systems Ltd Telefax:

34 DG C-rapport 29 Yanmar Diesel Engine Co. Ltd "') Import Group, Purchasing Division Chayaftlachi Kita-ku Osaka JAPAN Telefax: Fichtel & Sachs AG Ernst Sachs Strasse 62 D Schweinfurt GERMANY Telefax: PM-Energi Tlf.: Gastech Energi Tlf.: Fehr& Co. Power Produets Svendborgvej Odense S Tlf.: *) "') "') Gasunie Research Postbus MA Groningen THE NETHERLANDS Telefax: *) H. G. Makelim Co S. San Francisco 219 Shaw Road S. San Francisco CA94080 USA Telefax: +l SOKRATilERM GmbH *) Milchstrasse 12 D Hiddenhansen GERMANY Telefax: Briggs & Stratton P.O. Box 702 Milwaukee Wisconsin: USA *) Axel Ketner "')

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Slutrapport Oktober 2003 ENS j.nr. 1763/98-0019 Sikkerhedsforhold samt varetagelse

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09 Projektgruppe: EMD International; Per Nielsen (projektleder) Risø, Jørgen Lemming, Poul Erik Morthorst, Niels Erik Clausen, Henrik Lawetz EA analyse, Hans Henrik Lindboe, Edward James-Smith, Niels Christian

Læs mere

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Danmarks Tekniske Universitet - Optimering, drift og implementering i det danske energimarked Jakob Rud EKSAMENSPROJEKTRAPPORT Institut for Mekanisk Teknologi

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Kan man tjene penge på ren luft?

Kan man tjene penge på ren luft? Kan man tjene penge på ren luft? - danske styrkepositioner inden for teknologier, der reducerer luftforurening Torsten Andersen, Anders Jørgensen, Thomas Alstrup og Jørgen Rosted FORA Miljøprojekt Nr.

Læs mere

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk September 2000 Laila Dybkjær med bidrag fra Niels Ole Bernsen, Eddie Jørgensen og Sven Madsen Feasibility-studium

Læs mere

Notat om solcelleteknologi

Notat om solcelleteknologi Notat om solcelleteknologi Foto: EnergiMidt A/S 1 PA Energy Ltd. Indholdsfortegnelse 1. Solcelleteknologi karakteristika... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Solcelleteknologier... 3 1.3 Ressourcen orientering

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen

Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen Rapport 2: Internationale Erfaringer Martine Buser Casper Schultz Larsen Christian Koch Rapport R-133 BYG DTU ISBN 87-7877-204-4 Juli 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere