Minikraftvarmeanlæg Status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minikraftvarmeanlæg Status"

Transkript

1 Minikraftvarmeanlæg Status Rapport Januar 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Minikraftvarmeanlæg Status Malene Nielsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1996

3 Titel Rapport kategori Forfatter Minilcraftvarmeanlæg, Status Projektrapport Malene Nielsen Dato for udgivelse April 1996 Copyright Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer Sagsnavn Minikraflvarmeanlæg, Status ISBN For ydelser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) gælder: at DGC er ansvarlig i henhold til "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning & bistand (ABR 89", som i øvrigt anses for vedraget for opgaven. at erstatiling sansvaret for fejl, forsømmelser eller skader over for rekvirenten eller tredjemand gælder pr. ansvarspådragende fejl ellerforsømmelse og altid begrænses til 100% af det vederlag, som DGC har modtagetfor den pågældende ydelse. Rekvirenten holder DGC skadesløsfor alle tab, udgifter og erstatningskrav, der måtte overstige DG C's hæftelse. at DGC skal- uden begrænsning - omlevere egne ydelser i forbindelse medfejl og forsømmelser i DGC's materiale. Junil992

4 Minikraftvarmeanlæg Status Rapporten gør status over minikraftvarmeanlæg defineret som enheder mindre end60 kwe. Rapporten indeholder en oversigt over udbredelsen af minikraftvarmeanlæg i en række europæiske lande samt en produktoversigt for minikraftvarmeanlæg/små gasmotorer. Forfatter: Udgivelse: Copyright: ISB N: Malene Nielsen Dansk Gasteknisk Center a/s Dansk Gasteknisk Center a/s

5

6 DG C-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side l Resume og konklusion Opgavebeskrivelse Formål Baggrund Arbejdets udførelse Kontakt til udenlandske gasselskaber Kontakt til danske leverandører Kontakt til udenlandske leverandører Litteratursøgning Status for minikraftvarme i Europa Produktoversigt Gasbaseret minikraftvarme Motorer, generelt Motortyper Danske leverandørers produktoversigt Elvirkningsgrad Emission Udviklings- og forskningsaktiviteter l Danske leverandører af minikraftvarme Gas Research Institute (GRI) Nationale gasselskaber Andet Referenceliste Bilag Minikraftvarmeanlæg status h:\714.95\rap\01 rapmni.doc

7 DGC-rapport 2 1 Resume og konklusion Ud fra henvendelser til en række europæiske landes gasselskaber er der gjort status for minikraftvarme; her defineret som enheder < 60 kw e. Af de adspurgte lande har Italien med ca anlæg langt flest minikraftvarmeanlæg. Det er konstateret, at det også på det europæiske marked klart er de støkiometriske motorer, der er dominerende. Der er ikke fundet omtale af disse anlæg, som angiver, at emissions- og virkningsgrad er mere gunstige end for de i Danmark installerede. Der er opstillet en liste over små gasmotorer, som enten kan leveres i en minikraftvarmeenhed eller indbygges i en sådan. Listen omfatter kun motorer, som leveres konverteret til gasdrift En række af disse er p.t. ikke repræsenteret i Danmark. Listen omfatter bl.a. 5 lean-bum motorer. Emissionsforholdene for flere af motorerne synes bedre end de i Danmark p.t. dominerende. Emissionsniveauet forventes således for flere motortyper at kunne nå under de for større anlæg i Danmark gældende emissionsgrænser. I Holland gælder emissionsgrænser for motorer< 60 kw e. Grænseværdien for NOx er 1255 mg/nm 3 (motorer <50 kw e). I Schweiz er grænseværdierne 80 mg/nm 3 og 650 mg/nm 3 for hhv. NOx og CO. Alle gasselskaber, som har besvaret spørgeskemaet, er involveret i R&D inden for minikraftvarme. Der er ikke fundet frem til udviklingsprojekter omhandlende minikraftvarme i GRI (Gas Research Institute). GRI er dog involveret i projekter vedrørende gasfyrede varmepumpeanlæg. En hertil udviklet lean-bum motor er klar til produktion.

8 DGC-rapport 3 2 Opgavebeskrivelse 2.1 Formål Projektets formål er at udarbejde en state-of-the-art oversigt over gasdrevne minikraftvarmeprodukter anvendt i såvel Danmark som det øvrige Europa. Minikraftvarme defineres i denne sammenhæng som anlæg under 60 kw e. Det er projektets mål, på baggrund af en produktoversigt og en redegørelse for udviklingsaktiviteter på området, at danne grundlag for beslutninger angående de fortsatte aktiviteter på området. Det er i særlig grad forholdene omkring emission og elvirkningsgrad, der ønskes belyst. Projektet er rekvireret af gasselskabernes Fagudvalg for drift og teknik (FAU-2). 2.2 Baggrund I Danmark findes der i dag omkring 450 gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg, hvoraf kun ca. 40 med den valgte grænse på 60 kw e kan betegnes som minianlæg. I forbindelse med et tidligere projekt udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC); "Energi- og miljøforhold for små naturgasdrevne gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg (5-50 kw e)", påpeges det, at emissionsniveauet for minianlæggene er højere end for tilsvarende større anlæg. De mindre anlæg har derudover en lavere elvirkningsgrad. Minianlæggene i Danmark er ikke underlagt emissionskrav, men det er konstateret, at de sjældent overholder de grænseværdier, der gælder anlæg på over 120 kw indfyret

9 DGC-rapport 4 3 Arbejdets udførelse Infomationssøgning Der er udført informationssøgning ved såvel europæiske gasselskaber, danske og udenlandske leverandører samt i relevante rapporter og tidsskrifter. 3.1 Kontakt til udenlandske gasselskaber U denlandske gasselskaber Der er taget kontakt til 7 europæiske gasselskaber, dels for at gøre status for minikraftvarme, dels for at få kendskab til, hvilke gasmotorleverandører der er repræsenteret inden for minikraftvarme. Gasselskaberne er blevet tilsendt et spørgeskema, som sammen med en distributionsliste er vedlagt i bilag l. Foruden de europæiske gasselskaber har der været taget kontakt til Tokyo Gas Co. samt Osaka Gas Co. 3.2 Kontakt til danske leverandører Leverandører Følgende danske leverandører af minikraftvarmeanlæg er kontaktet: Frichs Motor AIS Dansk Motor Teknik Con-mec Holding aps Jenbacher Energiesysteme AS Gastech Energi PM-Energi Fehr & Co. Power Produets 3.3 Kontakt til udenlandske leverandører Der er taget kontakt til 12 udenlandske leverandører af minikraftvarmeanlæg/små gasmotorer, heriblandt 5 japanske leverandører. En liste over de kontaktede leverandører findes i bilag Litteratursøgning Litteratur Der er foretaget litteratursøgning i baserne ENERGY og COMPENDEX. Forskellige kombinationer af følgende søgeord er anvendt: small/micro scale cogeneration small/micro scale CHP small/micro scale combined heat and power dual-purpose power plant

10 DGC-rapport 5 gasengine lean-bum emission efficiency catalyst Herudover er der Øgt i relevante tid skrifter. Den på denne baggrund fremskaffede litteratur fremgår af referencelisten.

11 DGC-rapport 6 4 Status for minikraftvarme i Europa Ud fra spørgeskemabesvarelserne fra de europæiske gasselskaber er nedenstående status for minikraftvarme i Europa (tabel l) udarbejdet. Der er modtaget svar fra Holland, Storbritannien og Italien, Schweiz og Tyskland. Tabeli Oversigt over minikraftvarme i en række europæiske lande British Gas Italgas Gasunie Omtrentligt antal minikraftvarme 618 < 100 kw. ca anlæg Motortyper støkiometrisk støkiometrisk støkiometrisk samt 3leanburn Katalysator nej nej nej (dog 4 med katalysator) Repræsenterede produkter Power Torque Biklim(Totem) LangEnergy (motor: Ford) Savener System Jessari Fichtel & Sachs Jenbach er (SACHS mo- (Totem) tor) Myndighedskrav til emission? nej nej ( <500 kw e) 800g/GJNOx ved <50 kw. l) Involveret i R&D i minikraftvarme ja ja ja Schweiz Tyskland Danmark Omtrentligt antal minikraftvarme ca. 400 ca.40 anlæg <50 kw. Motortyper støkiometrisk støkiometrisk (enkelte leanburn Katalysator ja Ja l nej Repræsenterede produkter Ford Ruhrgas oply- Frichs mini Fiat/TOTEM ser at man ikke (Valmet motor) Valmet har data for CON-MEC Waukesha minikraftvarme (Waukesha Sharetech < 60 kw e. motor) Di ton Et projekt ved- Jenbacher rørende mi- (TOTEM, Fiat nikraftvarme i motor) Tyskland ven- samt enkelte tes afsluttet i andre februar. Myndighedskrav til emission? NOx < 80 nej (<120 kw mg/nm 3 indfyret) C0<650 mg/nm 3 Involveret i R&D i minikraftvarme nej ja l) Svarende til NOx < 1255 mg/nm 3 ved 5% 0 2

12 DG C-rapport 7 Det fremgår af skemaet, at støkiometriske motorer er donlinerende inden for minikraftvarme. Der er i de 5 lande opstillet i alt ca minikraftvarmeenheder. Emission - grænser Holland har myndighedskrav til emissionsniveauet for gasmotorer < 60 kw e. De hollandske emissionskrav (for <50 kw e) er 1255 mg/nm 3 (5% 0 2 ) NOx og således betydeligt over de i Danmark for større anlæg gældende. I Schweiz er grænseværdierne 80 mglnm 3 (ref 5% Oz) NOx og 650 mg/nm 3 (ref 5% 02) CO. Der tillesofte ved leverancen væsentligt skrappere krav end de nævnte. I Tyskland kræves eksempe]vi ofte "Vz T A-luft" overholdt. R&D Af de adspurgte gasselskaber er alle bortset fra SVGW (Schweiz) involveret i R&D inden for minikraftvarme. Der henvises til afsnit 7 J for yderligere omtale heraf.

13 DGC-rapport 8 5 Produktoversigt Produktoversigt Ud fra kontakten til såvel danske som udenlandske leverandører er nedenstående produktoversigt over minikraftvarmeanlæg/små gasmotorer udarbejdet. Kun motorer til gasdrift er medtaget. Leverandør Motor Type Effekt Varme- Lean-burn l Med eller uden Bemærkninger effekt støkiome- katalysator [kw J [kw] trisk CON-MEC Waukesha G støkiometrisk med CON-MEC Waukesha G støkiometrisk med Frichs Valmet 411 mini støkiometrisk med l uden Frie h s Valmet 411 mini støkiometrisk med l uden Frichs Valmet 612 mini støkiometrisk med l uden Jenbacher Fiat TOTEM 7 19 støkiometrisk uden Ombygget benzin mini Jenbacher Fiat TOTEM støkiometrisk uden Ombygget benzin E6 Dansk Motor VW Polo støkiometrisk med Emmisionsmåling Teknik omtalt i bilag 4 Dansk Motor uoplyst 12 forskellige 5-60 uoplyst 9 støkiome- med En liste over Teknik triske produkterne 3 lean-bum findes i bilag 5 Kubota Corpora- Kubota lean-bum uden Omtalt i /2/ tion/h.g. Makelim Co. Lang Energy Fiat LESCOGEN støkiometrisk uden < 1255 mg/nm 3 Systems (Totem) NOX Lang Energy Fiat LESCOGEN støkiometrisk uden < 1255 mg/nm 3 Systems (Totem) NOX Power Torque IVECO 7450G 42 1 ) 75 lean-bum uden Ombygget diesel Power Torque IV ECO 7675G 63 l) 100 lean-bum uden Ombygget diesel Power Torque FordNA LRG ) Ombygget benzin Power Torque/ FordNA CSG l) Ombygget benzin Fehr & Co. Power Torque FordNA WSG l) Ombygget benzin Power Torque/ FordNA LSG l) Ombygget benzin Fehr& Co. Power Torque/ Ford EU VSG ) l Fehr& Co. 23 2) Power Torque/ Ford EU VSG l) l Fehr& Co. 27 2) Power Torque/ Ford EU DOC l) l ) 6)

14 DG C-rapport 9 Leverandør Motor Type Effekt Varme- Lean-burn l Med eller uden Bemærkninger effekt støkiome- katalysator [kw J [kw] trisk Pehr & Co. 42 2) Power Torque Ford BGS Power Torque Ford BGS Power Torque Ford BGS Fehr&Co. FordSAMCOR SSG Power Produets Alex Ketner Briggs & Strat- MARATHON 3,7 - lean-bum uden Først klar til salg ton sommeren 96 Yanmar Diesel 1 0) Yanmar (4 typer) 3GP72ZC, 5,9 - lean-bum uden Motoren indgår i 3GP88Z, 9,3 varmepumpe 2GP66C, 12,1 3GP68Z 18,5 AISIN AW Daihatsu 549 cc 3 l 18,6 Sanyo Electric8l Mazda 2184 cc 3 ) 46,5 Yamaha Motor Mazda 2184 cc 3 ) 55,8 Wis-con Total Power Corp Wis-con Total Power Corp WISCONSIN CONTINENTAL 4) uden Motoren indgår i varmepumpe 4) uden Motoren indgår i varmepumpe 4) uden Motoren indgår i varmepumpe Solo Kleinmoto- Stirling Power v stirling motor uden NOx< 500 ren Systems mg/nm 3 S) S) CO< 650 mg/nm 3 9J Fichtel & Sachs SACHS 5,5 14,5 lean-bum oxidation s- N0x<400 A.= 1,6-1,7 katalysator mg/nm 3 7l SOKRATHERM MAN G G støkiometrisk med 11) (motortype E0226DE) SOKRATHERM MAN GG støkiometrisk med 11) (motortype 6013,5) 3 stk: opstillet i Holland l) ved 1500 rpm 2) ved 3000 rpm 3) formentlig flere modeller inden for intervallet 5-60 kw. Benyttes i varmepumpesystemer. 4) i /4/ omtalt ombygget tillean-bum 5) omtalt i /15/ 6) Overholder de hollandske krav på 1255 mg/nm 3 ved 5% 0 2 7) angivet i /2/

15 DG C-rapport 10 Lean-bum motorer Nedenfor er hoveddata for lean-bum motorerne samlet. Der er ikke fundet oplysninger, der peger på væsentligt forbedret el virkningsgrad eller emissionsniveau for de støkiometriske motorer i forhold til de i Danmark opstillede. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskudstal: 02: El virkningsgrad: Størrelse l*b*h: Leverandør: IVECO aifo, 7000G Range 7450G 42kWe 1500 rpm 1,35 5,95% 33% 861*690*935 Power Torque. Power Torque leverer enten motor eller hele minikraftvarrneanlæg. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskudstal: 02: Elvirkningsgrad: Størrelse l*b*h: Leverandør: IVECO aifo, 7000G Range 7675G 63kWe 1500rpm 1,33 5,75% 34% 1122*690*935 Power Torque. Power Torque leverer enten motor eller hele minikraftvarrneanlæg. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskuds tal: 02: El virkningsgrad: Størrelse l*b*h: Leverandør: SACHS? 5,5 kwe?rpm 1,6-1,7 7,7-7,8% 23% 720*1060*1000 Fichtel & Sachs Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Luftoverskudstal: 02: El virkningsgrad: Kubota? 15kWe?rpm?? 25%

16 DG C-rapport 11 Størrelse l*b*h: Leverandør: 1840*710*1630 Kubota Co. l H.G. Makelim Co. Motor: Type: Effekt: Omdr.tal: Lufrøverskudstal: 02: El v i rkni ngsgrad: SLørreJse l*b*h: Leverandør: Briggs & Stratton MARATHON 3,7 kw~ 3000 rpm "ullra lean-burn"??%? Axel Ketner

17 DGC~rapport 12 6 Gasbaseret minikraftvarme Minikraftvarme I forbindelse med minikraftvarme kan såvel brændselsceller, små gasturbiner som gasmotorer anvendes. Dette projekt omhandler dog kun de gasmotor baserede anlæg. 6.1 Motorer, generelt Motorbaseret Et gasmotorbaseret minikraftvarmeanlæg leveres ofte som en samlet enhed bestående af motor, generator, røggas varmeveksler, styresystem samt evt. katalysator. Der er i dette projekt fokuseret på gasmotoren, uanset om den indgår i en samlet enhed eller kun leveres uden de øvrige komponenter. Følgende motortyper kan være aktuelle i forbindelse med minikraftvarme: støkiometrisk motor lean-bum motor stiding motor Langt de fleste gasmotorer i Danmark er lean-bum motorer, men inden for minikraftvarme er det den støkiometriske motor, som er dominerende. Dette forhold skyldes formentlig, at der ofte er tale om ombyggede bilmotorer. En liste over små gasmotorer stammende fra Il/ findes i bilag 4. Denne omfatter dog kun 5 motorer <60 kw e Motortyper Støkiometrisk Støkiometrisk motor Nogle støkiometriske motorer er forsynet med lambdasonde og trevejskatalysator. Emissionsniveauet for de i Danmark opstillede støkiometriske motorer har hidtil været højt. Dette gælder også dem, der er forsynet med lambdasonde og trevejskatalysator. (Nærmere herom i afsnit 6.3) Lean-bum Lean-bum motor Der er hidtil kun opstillet enkelte små lean-bum motorer i Danmark. Leanbum motorer har generelt lave emissionsniveauer pga. den relativt lave forbrændingstemperatul Lean-bum drift giver potentielt mulighed for højere elvirkningsgrad end støkiometriske motorer.

18 DGC-rapport 13 Stiding Stiding motor Stidingmotorer er generelt egnet til små motorstørrelser. Dette hænger sammen med, at et stor overflade/volumen-forhold er gunstigt for driften. Stirlingmotoren, der grundlæggende er en "varmluft motor", har pga. den kontinuerte forbrænding lav emission af såvel CO, NOx som UHC. Dette fremgår af nedenstående figur. n NOx CO HC. Staub lit 100 TA Luft 100 Figur l Emissionsniveaufor forskellige kraftvarmeteknologier 1141 Stidingmotorerne er dog endnu ikke kommercielle. Længst driftserfaring har motortypen V160 fra Stiding Power Systems. Solo Kleinmotoren har field test af 20 minikraftvarmeanlæg byggende på denne motor Danske leverandørers produktoversigt. Produktoversigt, Danmark Nedenstående liste giver en oversigt over danske leverandørers minikraftvarmeanlæg. Leverandør CON-MEC CON-MEC Frichs Frichs Frie h s Jenbacher Motor Type Effekt Varmeeffekt Lean-burn/ Med eller uden [kw e] [kw] støkiometrisk katalysator Waukesha G støkiometrisk med Waukesha G støkiometrisk med Valmet mini støkiometrisk med/uden Valmet mini støkiometrisk med/uden Valmet mini støkiometrisk med/uden Fiat TOTEM 7 19 støkiometrisk uden mini

19 DG C-rapport 14 Leverandør Jenbach er Dansk Motor Teknik Dansk Motor Teknik PM-Energi Gastech Energi (Nedalo unit) Fehr & Co Fehr & Co Motor Type Effekt Varmeeffekt Lean-burn/ Med eller uden [kw.] [kw] støkiometrisk katalysator Fiat TOTEM støkiometrisk uden E6 Polo 15 støkiometrisk med uoplyst 12 forskellige 5-60 uoplyst 9 støkiometriske med 3 lean-burn Polo :ZJ 15 støkiometrisk MAN 85 l) lean-burn uden DEERE 112 l) lean-burn uden Power Ford 3 J støkiometriske.. l) dvs. 1 denne sammenhæng ikke at betragte som mtmkraftvarme 2) Samme unit som DMT 3) 6 forskellige Ford motorer, se produktoversigt 6.2 Elvirkningsgrad El virknings grad Bivirkningsgraden for små motorer ( <60 kw e) ligger typisk på 25-30%, dvs. lavere end for de større motorer, hvor der typisk opnås 35-40%. Dette hænger til dels sammen med, at lean-bum drift giver mulighed for højere elvirkningsgrad end ved støkiometrisk drift. El virkningsgraden for de i produktoversigten nævnte motorer er nedenfor afbildet som funktion af motorstørrelse (elvirkningsgraden er den afleverandøren oplyste). JS JO.. 25 IS IO MOIDrlt.rr.IM kwe o Figur 2 E/virkningsgrad somfunktion afmotorstørrelse

20 DGC-rapport Emission Figur 3 viser emission som funktion af luftoverskudstallet. UnMr Over Sttlliometrsk Sltklom tn k Figur 3 Emissionsniveauets afhængighed af luftoverskudstallet Trevejs katalysator Som nævnt er en del af de fungerende minikraftv~meanlæg i dag forsynet med en trevejskatalysator, der, hvis den fungerer korrekt, reducerer såvel CO, NOx som UHC i røggassen. Ved brug af trevejskatalysator er det vigtigt med stor nøjagtighed at styre luftoverskudstallet vha. en lambdasonde. Der er dog konstateret det problem, at trevejskatalysatorens lambdavindue (det aktive interval) dels skrider i værdi, dels indskrænkes i levetiden. Hertil kommer, at også lambdasondens signal ændres med driftstiden. Dette kan være ødelæggende for trevejskatalysatorens omsætningseffektivitet, idet lambdavinduet for trevejskatalysatoren er relativt lille ved gasfyring. l 11. Figur 4 illustrerer, hvorfor trevejskatalysatorens omsætningseffektivitet ved indskrænkning og forskydning af lambdavinduet mindskes betydeligt.

21 DG C-rapport ~ e, \ g \ 0.2 ~ l.o~ 0 Airlfbd ratio (A) a) 8.9i ~ 0 Airlliål'lllioQ..) b) Fis. 2 RelatioiiShip bctween EMF of oxygen seosors aod the windowl of the lhree uy caialyst in gas engine exballlt Calalya:a) fresb calalyst(pt l.lg/1 Rh-o.Jg/1), b) after 9000b operation Ou Bogioe:YII.IDIIW 40PIOO-C, GHSV-40000b' 1, Temp-600"C Figur 4 Lambdavinduets forskydning og indskrænkning Ovenstående stemmer overens med resultaterne fra tidligere DGC målinger på minikraftvarmeanlæg /13/. Emissionsmåling Målinger foretaget på kraftvarmeanlæg med 3-vejs katalysator har vist, at på et antal af anlæggene kan 3-vejs katalysatoren og motorstyringen bruges til at fungere således, at emissionsniveauet er lavt. Det synes dog i praksis svært at sikre en vedvarende effektiv reduktion. Udviklingsaktiviteter, der sigter mod at udvide lambdavinduet, er i gang. Dette er nærmere omtalt i afsnit 7.4. Modificering til lean-bum To studerende fra Københavns Teknikum har i samarbejde med Dansk Motorteknik og DGC foretaget en ombygning af en Ford motor tilleanbum drift. DGC har herefter foretaget en emissionsmåling på den modificerede motor og vist, at de for større anlæg gældende emissionsgrænser kan overholdes. Bivirkningsgraden for motoren blev målt til29,4%. En nærmere omtale af projektet findes i bilag 3 samt i målerapporten /6/.

22 DGC-rapport 17 7 Udviklings- og forskningsaktiviteter 7. 1 Danske leverandører af minikraftvarme Frichs og Jenbacher har oplyst, at der ikke er sket væsentlige ændringer af produkter mht. motorteknik og emission de seneste år. CON-MEC oplyser, at der p.t. er opstillet i størrelsesordenen 20 af deres anlæg i Danmark. Der er pga. prisniveauet ikke solgt anlæg de seneste år. Dansk Motor Teknik arbejder med at ombygge flere motorer tillean-bum drift. PM-Energi eksperimenterer med forbedret styring af gas/luft blandingsforhold for støkiometriske motorer med trevejskatalysator. Dette sker ved at anvende samme lambdasonde, men med et ændret setpunkt. Et lavere emissionsniveau synes ifølge egne målinger at være opnået. Ombygningen er af nyere dato, så langtidsvirkningen er ikke kendt, ligesom mere nøjagtige emissionsmålinger ikke er foretaget. 7.2 Gas Research lnstitute (G RI) R&D GRI Inden for gasmotorbaseret kraftvarme findes de overordnede projekter: 1421 Prime Mover Emission Monitoring 0361 Reciprocating Engine 1226 Exhaust Treatment Power Generation Der er foretaget søgning i GRI NET. Der er søgt på ordene CHP (combined heat and power), cogeneration, engine, small/micro samt på ovenstående projektområdebetegnelser. Der er ikke fundet frem til projekter, som har direkte relevans for gasmotorbaseret minikraftvarme 5-60 kwe. GRI er involveret i projekter vedrørende gasmotorbaseret varmepumpesystemer. I denne sammenhæng er lean-bum motoren MARATHON omtalt (3,7 kwe). GRI har deltaget i udviklingen af denne lean-bum motor.

23 DGC-rapport Nationale gasselskaber R&D Gasunie Gasunie (Holland) har oplyst, at de arbejder med følgende projekter i forbindelse med minikraftvarme: Minikraftvarmeanlæg 0,7-5 kwe. Projektet omfatter feasibility stud y, teknik, markedsundersøgelse samt testaktiviteter. Der testes fire 5 kwe motorer i laboratoriet. Øvrige minikraftvarmeaktiviteter Disse omfatter brændselsceller, stidingmotorer og turbineanlæg. Der er taget kontakt til de mest lovende leverandører, hvoraf specielt en stirlingmotor fra STC (USA) nævnes. Gasunie er interesseret i et samarbejde omkring minikraftvarme fx i forbindelse med demonstration. R&D Gaz de France Gaz de France har en række aktiviteter inden for minikraftvarme, som de dog definerer som kwe. Projekterne omfatter: Status for kraftvarme kwe mht. installationer, fabrikater, teknik, økonomi og markedsanalyse. Teknisk program, der omfatter installation, anlægstest/demonstration. Udviklingsprogram. I samarbejde med fabrikant(er) foretages udviklingsarbejde af kraftvarmeanlæg for det franske marked. Desuden omfatter projektet udvikling af designværktøjer samt certificering. Demonstrationsprojekt (planlagt i 1996). Udvikling til kommercielt produkt. Dansk Gasteknisk Center a/s har foruden dette projekt følgende aktiviteter inden for minikraftvarmeområdet (nyligt afsluttede- snart startende): Udvikling af minikraftvarmeenhed, AUS (1994) (721.43) Energi- og miljøforhold for små KV-anlæg (1995) (714.07) Energi- og miljømåling, minikraftvarmeanlæg (1995) (714.83) Minikraftvarmeanlæg til parcelhuse (1995) (714.01) Måling på 3 kwe Stirlingmotor-kraftvarmeenhed (1995) (715.10) Minikraftvarmeenhed med lean-bum gasmotor (1995) Demonstration af forbedrede minikraftvarmeanlæg (1996) (715.09) (ny)

24 DG C-rapport 19 De øvrige gasselskaber har ikke oplyst, hvilke R&D projekter de deltager l. 7.4 Andet Stidingmotor Stidingmotor Der arbejdes fra mange sider med udvikling af små stirlingmotorer. Ingen er dog kommercielle endnu. Stiding Power Systems har udviklet en stirtingmotor på 9 kwe med typebetegnelsen V 160. Der er produceret 150 stk. med en akkumuleret drifttid på timer. En del af motorerne benyttes til varmepumpedrift Motoren overholder de tyske grænseværdier for emission dvs. < 500 mg/nm 3 NO x og < 650 mg/nm 3 CO (ref. 5% 0 2 ). Solo Kleinmotoren arbejder på at opnå serieproduktion af kraftvarmeanlæg baseret på denne stidingmotor. Planen er at feltprøve 20 af disse motorer i EA Technology arbejder med udvikling af en stirlingmotor. De forventer dog først at have en motor på markedet om 3-5 år. Gasunie nævner en lovende stidingmotor fra STC (USA) under udvikling. Y deriigere projekter vedrørende stidingmotorer er omtalt i /3/ Trevejskatalysator Trevej s katalysator I 110/ omtales et udviklingsprojekt der sigter mod bedre vedvarende aktivitet for en trevej s katalysator. Dette sker ved at anvende to forbedrede lambdafølere (før og efter katalysator). Derudover er styringen af gas/luft blandingsforholdet ud fra de to lambdafølere forbedret for at sikre stabil drift. Figur 5 viser dele af de opnåede resultater.

25 DG C-rapport 20 ~ 0.6 s: ~ N o o ~ 0.2 NTK OZA lsf DEVELOPED 0. ~ CH Conømtration (ppm) Fig. 5 Chatacteristics of the sensors measureel in CH..t -0 2 mixed gas. Temporature"" 650 C, ~ conc.=0.5% GHSV= ~ ~ 0.6 ~ 6 'Q 0.4 ~ Air/fuel ratio(]..) Figur 5 Resultatet afforbedret lambdaføler

26 DGC-rapport 21 8 Referenceliste /1/ CADDET Analyses series No. l ; Learning from experiences with Small-Scale Cogeneration /2/ VDI-BERICHTE 887; Cogeneration PowerPlantsand Heat Pumps /3/ Development of small Stiding enginesfor 'micro' CHP applications", Department of Engineering, University of Cambridge, UK /4/ "Statistik der Klein-WKK-Anlagen in der Schweiz" U. Kaufmann 151 "NOx reduction technique for gas engineheat pump" K. Isano, IGU/PE7-94 /6/ Minikraftvarme med lean-bum motor, DGC målerapport Minikraftvarmeanlæg mindre end lo kw e, Karsten V. Frederiksen, DGC projektrapport, 1996 /9/ GRI R&D Plan and Research & Development Program IGRC Development of an advanced three-way catalyst system for gas fuelled engine cogeneration systems. /11/ Mikrokraftviirmeverk med stidingmotorer, Gasteknisk Newsletter 2/1995 /12/ Stiding motor, DGC-notat, Lene S. Kristensen, 1993 /13/ Energi- og miljøforhold for små naturgasdrevne gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg (5-50 kwe). DGC-klientrapport, Jan de Wit, / Der Stidingmotor V 160 -leistungsfahiges Herz von kleinen Blokheizkraftwerken, F. Gossen, A. Baumi.iller og H. Schell, GASW ÅRME Intemational44 (1995), Heft 3, Marz

27 DG C-rapport 22 /15/ Natural Gas Cooling Equipment Guide, American Gas Cooling Center /16/ Kraftvarmenyt nr. 17, Dana Lim NS Køge 117/ Klein-BHKW fur ein Wohn-und Blirogebaucle, G. Wolf, GASWÅRME International44 (1995), Heft 11, November /18/ CADDET Result 196, Combinecl heat and power in a medium sized hotel

28 DGC-rapport 23 9 Bilag l. Spørgeskema samt liste over kontaktede gasselskaber 2. Liste over kontaktede potentielle leverandører af minikraftvarme/selskaber 3. Sammenfatning af måleresultater fra projektet "Minikraftvarmeenhed med lean-bum gasmotor'' /6/ 4. Liste over små gasmotorer /l! 5. Dansk Motor Tekniks liste over minikraftvarmeanlæg

29 DG C-rapport 24 BILAG 1 Liste over europæiske gasselskaber, som er kontaktet Der er modtaget svar fra de med *) mærkede gasselskaber British Gas plc Gas Research Centre Ashby Road Loughborough Leichestershire LE11 3QU ENGLAND *) ITALGAS Studies & Research Department Largo Regio Parci, Torino ITALY *) GASUNIE Postbus 19 NL-9700 MA Groningen THE NETHERLANDS *) Gas de France 361, av du President Wilson BP33 F La Piaine Saint Denis Cdx FRANCE

30 DG C-rapport 25 Ruhrgas Aktiengesellschaft Halterner Strasse 125 D norsten GERMANY *) Repsol Butano San Norberto, 26 E Madrid SPAIN SVGW Griitlistrasse 44 Postfach 658 CH Ziirich SWITZERLAND *)

31 DG C-rapport 26 Questionnaiie on smalf:scale coggneration --(<:. 60. 'kw J,,., Your name, address and fax no.: Cogeneration units in operation in your country Approx. number of small-scale ( < 60 kw e) cogeneration units : Type of small-scale cogeneration units represented (please tick): - stochiometric engine - stochiometric engine with catalyst - lean-bum engine - Stiding engine - Other (please specify) Produets represented (name of producers of engine/unit):

32 DG C-rapport 27 Pollutant limit values af small-scale cogeneration units: No limit values (please tick) Limit value (number and unit) NOX UHC CO Other environmentallegislation: lnvolvement of your company in the area of small-scale cogeneration units Is your company involved in R&D (research, development and demonstration) in the smallscale cogeneration field? Y es No Please, return the questionnaire before to: Danish Gas Technology Centre ais Att: Ms Malene Nielsen Dr. Neergaardsvej 5A DK-2970 Roersholm Denmark (Fax : ) Thank you in advance for your assistance.

33 DG C-rapport 28 Bilag 2 Kontaktede potentielle leverandører af minikraftvarme l selskaber med kendskab til leverandører Der er modtaget svar fra de med *) mærkede firmaer. Frichs Motor AJS *) Satellitvej Horsens Jenbacher Energiesysteme AS *) Industrivej Thorsø Dansk Motor Teknik *) Værkstedsvænget Odense S Tokyo Gas Co., Ltd. Gas Cooling Technology Project , Minami-senju, Arakawa-ku Tokyo 116 JAPAN Osaka Gas Co *) Fundamental Research Laboratories JAPAN Telefax: Kubota Corporation Deputy Manager Farm & Industrial Machinery R&D Dept. 3 Engine Engineering Dept. 2 & Computational Research Centre JAPAN Telefax: CON-MEC Holding Aps *) Skolevej Stenløse Lang Energy System *) Sanyo Electric *) Telefax: JAPAN Telefax: Petbow Cogeneration Telefax: Aisin AW JAPAN Power Torque *) Telefax: Herald Way, Binley Coventry CV3 2RQ Y arnaha Motor ENGLAND JAPAN Telefax: Telefax: Combined Power Systems Ltd Telefax:

34 DG C-rapport 29 Yanmar Diesel Engine Co. Ltd "') Import Group, Purchasing Division Chayaftlachi Kita-ku Osaka JAPAN Telefax: Fichtel & Sachs AG Ernst Sachs Strasse 62 D Schweinfurt GERMANY Telefax: PM-Energi Tlf.: Gastech Energi Tlf.: Fehr& Co. Power Produets Svendborgvej Odense S Tlf.: *) "') "') Gasunie Research Postbus MA Groningen THE NETHERLANDS Telefax: *) H. G. Makelim Co S. San Francisco 219 Shaw Road S. San Francisco CA94080 USA Telefax: +l SOKRATilERM GmbH *) Milchstrasse 12 D Hiddenhansen GERMANY Telefax: Briggs & Stratton P.O. Box 702 Milwaukee Wisconsin: USA *) Axel Ketner "')

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

HMN Naturgas I/S, (Øst) Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, tlf.: 3954 7000, www.naturgas.dk

HMN Naturgas I/S, (Øst) Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, tlf.: 3954 7000, www.naturgas.dk Naturgas Fyn skifter navn Naturgas Fyn har skiftet navn til NGF Nature Energy. Navneskiftet gælder både gassalgsselskabet og distributionsselskabet. Navneskiftet skyldes, at der i dag er flere varer på

Læs mere

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Naturgas og køling Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit www.dgc.dk Hvorfor køling? Bygninger, komfort Øgede isoleringskrav. Øget intern varmebelastning. Proces Varelagre, andet. Andet Vil kunne give en bedre

Læs mere

BREF-DAGEN. November 2013

BREF-DAGEN. November 2013 BREF-DAGEN November 2013 Burmeister & Wain Energy A/S Flemming Skovgaard Nielsen VP engineering Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegårdsvej 93A DK2820 Kgs. Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

- Caring for the energy of tomorrow. Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013. 1. november 2013

- Caring for the energy of tomorrow. Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013. 1. november 2013 - Caring for the energy of tomorrow Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013 1. november 2013 1 Indhold 1. Dantherm Power A/S 2. Hvad er Brændselsceller 3. Projekt: Brug af brændselscelleteknologi

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Maritime Partenariate Scandinavia

Maritime Partenariate Scandinavia Maritime Partenariate Scandinavia Poul Knudsgaard Vice President (Site Manager & Head of Production Frederikshavn, Head of PrimeServ Four-Stroke Denmark) PrimeServ MAN Diesel Poul Knudsgaard MAN Diesel

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 23. april 2013 Dantherm Power A/S Etableret: Placering: Ansatte: Januar 2007 (Spin off fra Dantherm Air Handling A/S)

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Design af vandvarmelagre/ akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg

Design af vandvarmelagre/ akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg Design af vandvarmelagre/ akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg Projektrapport September 1997 Design af vandvarmelagre/akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg Brian Schmidt Dansk

Læs mere

Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi

Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi Præsenteret af: Projektchef Henrik V. Laursen v. ENERGIPOLITISK TOPMØDE II 25. november 2014 1 Indhold Overordnet præsentation

Læs mere

Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse

Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Projektrapport Juni 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Naturgassens

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 4 April

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Elektrisk Transport. for bil ombygget til elbil. Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport

Elektrisk Transport. for bil ombygget til elbil. Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport TEKNOLOGISK INSTITUT Elektrisk Transport Godkendelsesdokumentation d d k ti for bil ombygget til elbil Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport Tlf: 7220 1317 / kjn@teknologisk.dk k k Teknologisk

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

PON POWER SCANDINAVIA - TOTALLEVERANDØR AF ENERGISYSTEMER

PON POWER SCANDINAVIA - TOTALLEVERANDØR AF ENERGISYSTEMER PON POWER SCANDINAVIA - TOTALLEVERANDØR AF ENERGISYSTEMER TOTALLEVERANDØR AF ENERGISYSTEMER Elforsyningen er et af de elementer, der er essentielle for de fleste produktioner og som skal virke hver gang,

Læs mere

2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol. Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen

2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol. Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen 2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen Besparelser reduceret forbrug. Effektivisering reduceret forbrug. På lang sigt bliver

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr. - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr. - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper Direktør Steen Kramer Jensen skj@insero.dk mobil 41770142 Insero Energy en del af

Læs mere

Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper

Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper Heat Save ApS. Damsholtevej 17. 2970 Hørsholm. Denmark Telefon: +45 44 220 340. kontakt@heatsavenordic.com. heatsavenordic.com EL Sammenligning af

Læs mere

Stategier for opladning af elbiler

Stategier for opladning af elbiler Stategier for opladning af elbiler Ph.D. Jakob Munch Jensen Udviklingsingeniør, DONG Energy, Danmark Oversigt DONG Energy Edison projektet Elmarkedet Ladestrategier 2 Oversigt DONG Energy Edison projektet

Læs mere

Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse

Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse Teknologioversigt over de eksisterende og fremtidige muligheder for energiforsyning af huse med naturgas som energikilde. v/ianina Mofid, DGC a/s Husets energibehov

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Brændselscellebaseret mikrokraftvarme

Focus. Trust. Initiative. Brændselscellebaseret mikrokraftvarme Focus. Trust. Initiative. Brændselscellebaseret mikrokraftvarme Gastekniske dage 13.-14. maj 2013 Agenda Præsentation af Dantherm Power Mikrokraftvarmeanlæggenes virkemåde Installation af mikrokraftvarmeanlæggene

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Johnson Controls Køleteknik, Danmark

Johnson Controls Køleteknik, Danmark Industrial Refrigeration Region Nord Køleteknik, Danmark 1 Mere end 170,000 medarbejdere servicerer kunder i mere end 150 lande 2 Køleteknik Adresser i Danmark Køleteknik, Støvring Industrimarken 2B, Sørup

Læs mere

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg www.ac-sun.com Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og formål at udvikle en revolutionerende ny generation af klimaanlæg

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191 Forenkling, system- og driftsoptimering af trinopdelt forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion (Castor anlægget i Græsted). Desuden teknisk, organisatorisk og finansiel forberedelse til opskalering af

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Surveillance Copenhagen

Surveillance Copenhagen Surveillance Copenhagen København, 15. august 2008 Rettelse Implementering af MSCI og S&P s reviderede GICS-klassifikation Ændringer som følge af implementering af MSCI og S&P s reviderede GICS-klassifikation

Læs mere

COP15 Press Tous: Danish Tech (IV) Novo Nordisk. klimastrategi og energibesparelser SESAM. 27. januar 2011. Vibeke Burchard, senior project manager

COP15 Press Tous: Danish Tech (IV) Novo Nordisk. klimastrategi og energibesparelser SESAM. 27. januar 2011. Vibeke Burchard, senior project manager COP15 Press Tous: Danish Tech (IV) Novo Nordisk klimastrategi og energibesparelser SESAM 27. januar 2011 200 175 150 125 Vibeke Burchard, senior project manager 100 75 50 25 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

KGK. Der er kvalitet til forskel

KGK. Der er kvalitet til forskel KGK Der er kvalitet til forskel Håndværksmaskiner til Skandinaviens professionelle Gennem mere end 30 år har KGK cementeret sin position som de professionelles foretrukne leverandør af håndværksmaskiner.

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 -CHOPPER Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 Udviklingsingeniør Henrik Kjeldgaard Hansen Xergi A/S HKHa@Xergi.Com Tlf. 30 94 86 04 Salgschef

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

System Innovation Group

System Innovation Group System Innovation Group System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tel.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8680 1528 - CVR-no.: DK34203644 Email: Kurt@sysinconsult.com www.sysinconsult.com

Læs mere

Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger

Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger Projektrapport September 1995 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Energibesparelse

Læs mere

Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor. Kunderapport Juli 2013

Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor. Kunderapport Juli 2013 Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor Kunderapport Juli 2013 Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor Torben Kvist Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2013 Titel : Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Henrik Weldingh Dansk energi - forskning og udvikling Ønskerne til el(forsyning) Lokalt ønske: Billig Pålidelig Globalt hensyn: Anvendes hensigtsmæssig

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere