Lilja 4-ever. Introduktion: Motiver og temaer i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilja 4-ever. Introduktion: Motiver og temaer i"

Transkript

1 Motiver og temaer i Lilja 4-ever - et studiemateriale fra Kirke og Film, november Manuskript: Bo Torp Pedersen Layout: Arne Kristophersen Må kun udleveres til foreningens medlemmer Introduktion: I kort begreb er Lilja 4-ever en hårdtslående, moderne svensk film om en forladt og svigtet pige fra et østeuropæisk land, der via falske venner ender i en udsigtsløs tilværelse som sexslave i Sverige. Et rent helvede på jord. Lilja 4-ever havde dansk biografpremiere i 2002 og blev udsendt på DVD i Af flere grunde har filmen uformindsket aktualitet. For det første er det en film af kunstnerisk og tematisk styrke, som gør et vedblivende indtryk på de fleste, der ser og genser filmen. Det er for det andet en film, som ganske åbenlyst berører et reelt samfundsproblem i vor globaliserede samtid, nemlig (sex-) handelen med kvinder og børn. For det tredie rummer Lilja 4-ever også nogle universelle medmenneskelige aspekter og en åndelig (religiøs) dimension, man ikke bør overse eller se ned på. Således vil jeg i det følgende gennemgå: * Filmens realhistoriske baggrund * Spørgsmål til virkeligheden og til filmen * Moodysson og den rå stil * Det almentmenneskelige aspekt * De illusoriske alternativer * Den religiøse dimension

2 Den realhistoriske baggrund Den realhistoriske baggrund for Lilja 4-ever, man talte om, da filmen kom frem, taler vi stadig om. Også i et langt, historisk perspektiv synes prostitution og menneskehandel at blive stadig mere intensiveret udnyttelsen af mennesker stadig mere omfattende. Der er god grund til i arbejdet med filmen Lilja 4-ever at inddrage et arbejde med den realhistoriske baggrund, især den trafficking, der foregik og stadig foregår mellem Vest- og Østeuropa. OSCE er forkortelsen for The Organization for Security and Cooperation in Europe. I et nummer af OSCE Newsletter, nemlig September-October 2003, beskæftiger man sig netop med denne film og dens reale baggrund. Den afdøde svenske udenrigsminister Anna Lindh anså filmen for et væsentligt bidrag til at skabe en seriøs folkelig opmærksomhed om problemet: Liljas forfærdelige skæbne i Lukas Moodyssons film afslører skånselsløsheden og kynismen i den handel med kvinder og børn, som foregår. Ved en visning af filmen i OSCE-sammenhæng udtalte en anden person: Det er en vanskelig film at se, ikke på grund af filmens historie, som er enkel nok, nemlig den at en 16-årig pige i en del af det tidligere Sovjetunionen ender med at blive sexslave i Sverige. Hvad der gør filmen vanskelig og chokerende er, at den ikke går på kompromis, at den ikke gør trafficking-virkeligheden mindre forfærdelig end den er. Spørgsmål til virkeligheden I en undervisningssammenhæng er det m.a.o. oplagt at gå videre med de reelle og aktuelle problemer vedr. sexhandel. Man kan søge efter nye dokumentationer og tal for det, der foregår, hvor svært det end er at få en eksakt viden om. OSCE arbejder fortsat med trafficking-problemet (se organisationens hjemmeside Nogle tal fra FN siger, at globalt er sandsynligvis mere end 250 millioner børn og unge fanger i prostitutionsmiljøer og ofre for sexhandel over grænserne; andre tal siger, at handlen med mennesker fra den tidligere østblok omfatter cirka personer. Man kan også søge svarene på, hvorfor det er svært at få den eksakte viden, herunder hvorfor det er svært at få de vidneudsagn m.v., som retligt kan fælde de personer, der er denne handels bagmænd. Man kan prøve at se på situationen i lande, hvor der ses igennem fingre med illegal indvandring, og hvor prostitution er legaliseret. Omvendt kan man spore sig ind på det forhold, at et samfund som det danske ikke kan yde ofrene den nødvendige beskyttelse og hjælp til at få et andet liv, fordi vi har en udlændingelovgivning, der ikke må positivt eller negativt diskriminere, men bare sender alle på porten helt bortset fra de sandsynlige mangler på ressourcer hos dansk politi.

3 Som OSCE peger på, henviser Lilja 4-ever temmelig præcist til seks væsentlige dele af baggrunden for trafficking: 1) De desperate sociale forhold, som gør især kvinder og piger til ofre for trafficking, idet de søger efter bedre livsvilkår. 2) Det særlige rekrutteringssystem begynder ofte med venner og/eller endog familiemedlemmer, men disse er blot små led i et velorganiseret kriminelt forretningsapparat, hvor der kan tjenes store summer. 3) Politiets arbejdsforhold, som ofte savner et klart, utvetydigt lovgrundlag, og som ofte savner ressourcer og muligheder for at tage sig af henholdsvis ofrene og de mistænkte forbrydere. 4) Sammenhængen med illegal indvandring, et forhold der kan lede både myndigheder og den offentlige mening til at stille spørgsmålstegn ved, om ofrene fortjener støtte og hjælp. 5) Forbindelsen med den pornografiske industri, der ligesom prostitutionsmiljøet hele tiden kræver nyt, ungt kød, og som stik imod de såkaldt kulturliberale hypoteser om pornografiens frigørelse er ekspanderet enormt. 6) De dybereliggende rødder til problemet - de historiske, samfundsmæssige og kulturelle rødder, der har at gøre med kvinders status, og de globale økonomiske perspektiver med de gigantiske forskelle mellem rige og fattige samfund. I forlængelse af disse punkter og i forlængelse af en undersøgelse og en drøftelse af trafficking i virkeligheden kan man også drøfte, hvad der er filmens hensigt, budskab, mening, osv. i forhold til virkelighedens problemer. Instruktøren Lukas Moodysson blev engang spurgt, om ikke han kunne have ladet filmen slutte anderledes, dvs. mindre tragisk for hovedpersonen: Jeg prøvede at redde hendes liv, da jeg sad ved min computer og skrev manuskriptet, men jeg kunne ikke. Hvis jeg skrev, at der kom en person og reddede hende, følte jeg, at jeg ville lyve. Men det er vigtigt at lægge os på sinde, at vi ikke skal bebrejde Lilja noget, fordi hun tager sit eget liv. Skylden ligger os forbryderne, ikke ofrene. I et videre perspektiv ligger skylden i de rige lande, i rejsemålet for disse ofre, i selve dette marked. Moodysson og den rå stil Lilja 4-ever synes at være en overgangsfilm i instruktøren Lukas Moodyssons karriere. Den er mere rå og negativ end den mest kendte af hans foregående film, ungdomsfilmen Fucking Åmål (1998), som ikke havde en lignende iboende håbløshed. Fucking Åmål er trods visse skarpe kanter i høj grad et indfølt og nuanceret psykologisk-realistisk drama. Men Lilja 4-ever er ikke den helt meningsløse ekstremisme og voldelighed, som udfoldes i Moodyssons efterfølgende film Et hul i mit hjerte (2004), og som er en klar pendant til nogle af østrigeren Michael Hanekes film ( Pianisten, Ulvetider, Funny Games ). I disse film er der tale om en helt bedøvende eller frastødende udpensling af vold og sadisme - af mennesker der i værste forstand er blevet dyr. Selv om Lilja 4-ever ikke går til sidstnævnte ekstremer, er det ikke en film, der behager, men ubehaget er kontrolleret og meningsfuldt. Mange filmanmeldere har med rette hæftet sig ved, hvad man med nød og næppe kan kalde filmens sexscener. Som Carla Meyer skriver: Filmen indeholder, hvad der formodentligt er de mindst sexede sexscener i

4 filmhistorien, idet Moodysson viser os de prustende og stønnende midaldrende mænd, som er Liljas kunder, i korte, frastødende udsnit vinklet nedefra, som Lilja ser dem. Miljøet i Liljas ikke nærmere definerede oprindelsesland får heller ikke for lidt i retning af forfald og skidt. Der er mudder som i en spaghettiwestern en genre, der også ville vise den anden side af virkeligheden. Musikken er et kapitel for sig. Filmens prolog foregår til pågående, hardrock musik fra den tyske gruppe Rammstein, hvis navn hænger sammen med byen Ramstein (med et m ) i delstaten Rheinland-Pfalz, idet en ulykke på NATO s Ramstein Air Base i 1988 siges at have inspireret gruppen. Filmbillederne er hektiske og væltende i takt med musikken og med pigen, som løber af sted hen mod motorvejsbroen. Imens opsnapper man måske nogle tekstlinjer fra denne sang, Mein Herz brennt : Sie kommen zu euch in der Nacht und stehlen eure kleinen heißen Tränen. Sie warten bis der Mond erwacht und drücken sie in meine kalten Venen. (...) Sie kommen zu euch in der Nacht. Dämonen, Geister, schwarze Feen, sie kriechen aus dem Kellerschacht, und werden unter euer Bettzeug sehen... Moodysson har utvivlsomt helt bevidst skabt en film, der virker som et slag i maven (Jens Peterson i Aftonbladet), för filmen serverar ingen tröst, ingen lösninger, ingen nåd. Der er heller ingen humor: Filmen börjer mörkt og bliver bara svartare. Filmen giver mening til etiketten No Future -generationen, for her kan man virkelig ikke se nogen fremtid. Det almentmenneskelige aspekt Der kan ingen tvivl være om, at Lilja 4-ever har en klar baggrund i virkelige forhold. Ud over de almene forhold omtalt ovenfor foreligger der et autentisk tilfælde, som direkte har inspireret filmen. Det drejer sig om den dengang 16-årige Dangoule Rasalaite fra Litauen, som sprang i døden fra et svensk højhus. Den svenske dronning Silvia blev optaget af denne skæbne, og pigens historie er nærmere beskrevet hos Wikipedia. wiki/dangoule_rasalaite Men historien om Lilja er ikke blot et socialt tilfælde; den er også en almentmenneskelig historie om et menneske, der bukker under for nogle ubønhørlige omgivelser. Lilja søger en bedre verden, men Lilja svigtes af alle - af mor, af tante, af bedste veninde, osv.. Det er et menneskeligt drama udfoldet mellem nogle tematiske modpoler: overgivelse og efterladelse vs. overlevelse og omsorg; forræderi og svigt vs. troskab og venskab.

5 Næsten alle i persongalleriet placerer sig på forskellig måde på den negative modpols side, mens den ligeså svigtede og mishandlede yngre dreng Volodja nok er den eneste, der klart kan placeres på den positive side hos Lilja. Der er ingen, der kan hjælpe Lilja. Altså kan det hele kun gå galt - en skæbnebestemmelse. Man kan sige, at filmens fortælling rummer ansatser til et melodrama dvs. en meget urealistisk, stiliseret og overdrevet, forstærket gengivelse af et menneskeligt drama. For nogle er genren melodrama i sig selv noget forkasteligt på grund af manglen på (hverdags)-realisme; det er den slet ikke for mig. Jeg mener kun, at den rå naturrealisme er et så stærkt og gennemgående træk i Lilja 4-ever, at filmen trods alt er nærmere naturalismen end melodramaet. Et ægte melodrama, der behandler en tragisk skæbne på baggrund af et socialt problem (racismen), er f.eks. Douglas Sirks Imitation of Life (1959), og hvis man har set begge film, vil man vide, at Imitation of Life er en ganske anden filmoplevelse end Lilja 4-ever, men ikke mindre stor. De illusoriske alternativer Filmen bevæger sig i en hårfin balancegang mellem illusion og religion, når det gælder alternativerne for Lilja og den yngre kammerat Volodja. Det er helt klart illusion, når Lilja har valgt popstjernen Britney Spears som ideal, og Volodja har valgt basketballstjernen Michael Jordan. Det er fjerne uopnåelige idoler; børnenes dyrkelse af dem afspejler deres uvidenhed om virkeligheden i Vesten. USA er drømmelandet, Det forjættede land, men de véd ikke noget reelt om landet eller Vesten i det hele taget. Interessant nok henviser filmen også til børnenes manglende forbindelse til deres eget samfunds fortid og fordums idealer. Man ser de unge sniffe lim, og da de finder en æske med en gammel soldats medaljer, griner de højt og bruger dem bare til at lege krig. De forbinder intet med Sovjetunionens helte eller Sovjetunionens idealer. For dem betyder Leninbilledet intet, hverken positivt eller negativt. Det er med andre ord ikke blot unge uden fremtid, men også unge mennesker uden fortid. Filmen betoner, at de vestlige samfund ikke uden videre er idealsamfund, men man kan også gå videre med filmens hentydning til det forgangne Sovjetunionen, og hvorfor der heller ikke er nogen idealer at hente i dér. Vist var der helte i Sovjetunionen, også sande helte, men der var frem for alt en lidende og undertrykt befolkning, hvoraf millioner blev udryddet - ikke blot af den udefra kommende fjende, Hitlers tropper og specialenheder i Anden Verdenskrig, men også af landets eget fåmandsvælde, der i folkets navn bl.a. gjorde Sibirien til et andet ord for helvede og ordet gulag ditto.

6 Den religiøse dimension Det er tydeligvis fristende for nogle filmanmeldere at se de religiøse elementer i filmen som andre illusoriske idealer. Men ligesom der er anden musik end Rammstein i filmen, nemlig Vivaldi og sange fra den russiske duo t.a.t.u. og Alphavilles smukke, klassiske pastiche Forever Young, er der religiøse billeder, der ikke så let lader sig afvise som tomme billeder. Der er også antydningen af et alternativt fællesskab, en alternativ familie, i Liljas venskab med den yngre Volodja noget der i øvrigt har en parallel i Nicholas Rays amerikanske filmmelodrama Rebel without a Cause (1955), hvor de tre unge (spillet af James Dean, Natali Wood og Sal Mineo) for en kort stund oplever en slags lykke sammen. Men på væggen bag de sovende Lilja og Volodja er der også billedet, hvor en engel beskyttende tager et barn ved hånden. Englevagten, skytsenglen, er dels et udtryk for barnetroen på Gud, dels et almenkulturelt udtryk for de højere magters indgriben f.eks. benytter et stort tysk forsikringsfirma i sine tv-reklamer skytsenglen som motiv i nogle små historier, hvor en engel redder mennesker fra ulykke. Barnetro og reklamer: Er det ikke stadig illusioner, vi har for os? Lilja beder beder sit Fadervor men der er ingen jordiske eller himmelske magter, der redder hende. Igen føler hun sig svigtet og raser. Ingen direkte bønhørelse af vore ønsker så er religionen også en illusion, vil mange mene. Men filmen har to spring til sidst: ikke blot Liljas spring i døden, men også Liljas spring i engleskikkelse sammen med Volodja på et hustag. Det kan vel ikke bare være noget pjat fra filmens side? Jeg er naturligvis forudindtaget på grund af min egen tro, men jeg synes, det ville være inkonsekvent i filmens alvorsfulde sammenhæng, hvis englescenen skulle tolkes som udtryk for noget negativt endnu en meningsløshed, endnu en illusion. Kirsner og Böhm peger på nogle Bibelord, som passer fint med spændvidden og transcendensen i Lilja 4-ever. I Romerbrevet beskæftiger Paulus sig indgående med menneskehedens lidelser, men også med vor forløsning. Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem håber på det, man kan se? (kap. 8, v. 24). I al filmens kompleksitet er det trods alt svært ikke at se englescenen som et udtryk for en anden virkelighed, ikke en illusion, men en sand forløsning, og et udtryk for, at der findes en anden verden og en anden sandhed, som overlever det dystre univers og den udsigtsløse tilværelse, vi ellers har fulgt i filmens løb. Jesushistorien er netop også historien om, at Gud kender udsigtsløsheden, kender det at være forladt af alle, sådan som det sammenfattes i Jesu korsord ifølge Markus: Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? (kap. 15, v. 34). Det er det utænkelige, det forargelige, det enestående ved den kristne religion, som ingen anden religion kender. Kristendommen har både en Langfredag og en Påskedag rummer både håbløsheden og håbet. Det kan godt ske, at instruktøren selv har opgivet perspektivet, men den film, han har givet videre, har ikke. Jævnfør titlen rummer filmen en Lilja, der dør, men også en Lilja 4-ever!

7 At mennesker beder om tegn og ikke ser dem, er i min optik ikke ensbetydende med, at Gud ikke er der. Det er kristendommens paradoks, at Gud endog også findes i Gudsforladt-heden. Det er ikke til at begribe i normal forstand, hvorfor mennesker kan skrige ligesom Lilja, og hvorfor mennesker kan sukke som Rainer Maria Rilke i indledningen til Duineser Elegien (1923): Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? (Hvem, hvis jeg skreg, ville høre mit råb blandt englenes ordener?) Den danske digter Pia Tafdrup synes i samlingen Hvid feber (1986) at rumme en spændvidde à la Lilja 4-ever. Digtet Ti anråbelser er en nøje parallel til Markus 15,34: Gud, min Gud, hvorfor taler du altid med sand i munden Derimod er der en slags håb i digtet Åbne sår : Himlen hvid aske det er lyst og let at se at verden står endnu alligevel er jeg ikke ankommet nogen har efterladt mig et helt andet sted

8 Litteratur Brussat, Frederic & Mary Ann: Lilya 4-Ever. Filmanmeldelse på hjemmesiden Spirituality & Practice: Ebert, Roger: Lilya 4-Ever. Filmanmeldelse i The Chicago Sun-Times, 9/ Frederiksen, Lars: Lilja 4-ever. Anmeldelse i Til tro nr. 6, december French, Philip: Cold Comfort. Filmanmeldelse i The Observer, 27/ James, Steve: A moving portrayal of the tragedy suffered by young Russians. Filmanmeldelse på hjemmesiden World Socialist Web Site, 14/5 2004: Kirsner, Inge & Böhm, Thomas H.: Wo finden wir die blauee Fee? Spiritualität im Film. Vier-Türme- Verlag, Münsterschwarzach Meyer, Carla: Lilya 4-ever. Filmanmeldelse i The San Francisco Chronicle, 25/ OSCE Newsletter, September-October 2003 Perry, David: Lilya 4-Ever. Filmanmeldelse på hjemmesiden Cinema Scene, 9/ Peterson, Jens: Ett slag i magen. Filmanmeldelse i Aftonbladet, 23/ Sarris, Andrew: Moving, Disturbing Lilja 4-ever soars to the Heavens. Filmanmeldelse i The New York Observer, 11/5 2003: Waitz, Thomas: Die Kraft der Hoffnung. Filmanmeldelse in tidsskriftet Schnitt, Nr. 32. Filmfakta Lilja 4-ever Sverige/Danmark 2002 Instr. og manus: Lukas Moodysson Medv.: Oksana Akinsjina (Lilja), Artjom Bogutjarskij (drengen Volodja), Ljubov Agapova (Liljas mor), Lilija Sjinkarjova (tante Anna), Elina Benenson (veninden Natasja), Pavel Ponomarjov (Andrej), Tomas Neumann (Witek, alfonsen i Sverige), Anastasija Bedredinova (nabo), Tönu Kark (Sergej), Nikolaj Bentsler (Natasjas kæreste), Sten Erici (BMW-mand), Madis Kalmet (mand på hotel), Veronika Kovtun (kassedame), Jeff Norman (svensk mand), Maria Karlsson, Åsa Olsson 109 min. Dansk biografpremiere: 27. september 2002 Dansk DVD udsendelse: 29. juli 2003 Tilladt for børn over 15 år (Medierådet). Tilgængelighed: Udsendt på DVD af Sandrew Metronome. Filmen kan vises med en filmlicens fra MPLC. Pressebilleder Sandrew Metronome

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

salmer: 736,747,728,768,656

salmer: 736,747,728,768,656 Prædiken til søndag den 2. august 2015. Den søndag der ligger her midt i højsommeren og hedder noget så tørt som den 9. søndag efter trinitatis. Trinitatis som er hele perioden fra pinse og til 1. søndag

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 15. september 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere