DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas"

Transkript

1 Bruger- & montagevejledning DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUStRI A/S Maj 2013

2 Dansk Varmepumpe InDustrI a/s Juelstrupparken 16 DK-9530 Støvring Tlf CVR-nr

3 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 4 Hovedafbryder... 4 Driftsstatus... 4 Centralvarmeanlæg... 6 Indstillinger... 6 Information... 7 Vedligeholdelse... 8 Sikkerhed... 8 Ansvar... 8 Montagevejledning Typer... 9 Løst medleverede materieler... 9 Akkumuleringstanke... 9 Tilslutninger...10 El-installation...11 Installatørens programmering af styringen...13 Diagrammer for DVI VV25-40 Single...15 Komponentliste DVI VV25-40 Single...22 Diagrammer for DVI VV25-40 Hot Gas...23 Komponentliste DVI VV25-40 Hot Gas...31

4 Brugervejledning Betjening af varmepumpen Varmepumpen betjenes med det berøringsfølsomme display. Der er fem menuer, hvor anlægget kan overvåges og betjenes. Hovedafbryder Med knappen afbrydes og tilsluttes varmepumpen med dertil hørende cirkulationspumper. Knappen fungerer som en hovedafbryder for anlægget. Driftsstatus Varmeanlæg Indstillinger Information Hovedafbryder Viser anlægssituationen Indstillinger for varmeanlægget Indstillinger for varmtvandsprioritering (kun model Hot Gas) og el-patron Information om driftstimer, evt. fejl og anlægstype Tænder / slukker anlægget Sluk anlægget (standby): Tryk på knappen Tænd anlægget: Tryk på knappen. Anlægget startes, og menuen Driftsstatus vises i displayet. Driftsstatus vælg Den aktuelle anlægssituation er illustreret i denne menu. T5 T7 T6 T12 T11 Vækning af display fra dvale Når varmepumpens display ikke har været benyttet i nogle minutter, slukkes displayet automatisk, og skærmen bliver sort. Displayet tændes igen ved berøring. T10 T1 T2 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 4

5 Symbol Navn Forklaring Udetemperatur T7 i C / Kompressor Kompressor stoppet / Kompressor i drift, og temperaturerne på kompressorens suge- og trykrør vises, T12 og T11. / Radiator (eller gulvvarme) Radiator opvarmes ikke / Radiator opvarmes Når vandet i centralvarmekredsen cirkulerer (vist med pile ), vises frem- og returtemperaturen, T1 og T2. Forskellen på frem- og returtemperaturen er normalt 5-15 C. Fremløbstemperaturen ændres automatisk med årstiden, således at den er højest i vinterperioden. T10 Jordslanger Når jordslangevæsken cirkulerer (vist med pile ), vises ind- og udgående temperaturer, T5 og T6. Forskellen på den ind- og udgående temperatur er normalt 2-4 C. Den indgående temperatur ændres med årstiden, således at ca. 16 C er normalt i sommerperioden, og -2 til 0 C er normalt i vinterperioden. Akkumuleringstank T10 viser temperaturen i akkumuleringstankens nederste halvdel (lager for centralvarmeanlægget). Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 5

6 Centralvarmeanlæg vælg Displayet nedenfor viser menuen ved termostatstyring Indstillinger I denne menu kan der foretages indstillinger vedrørende varmtvandsprioritering (kun model Hot Gas) og el-patron. Opvarmning af hus tilkoblet temperatur 40 C OP NED Displayet nedenfor viser menuens normalindstillinger. Varmtvandsprioritering tilkoblet El-patron indkobles automatisk ved behov El-patron reservedrift Symbol Funktion Forklaring / Opvarmning af hus tilkoblet frakoblet / tilkoblet Har ikke indflydelse på varmt vand OP NED Temperatur OP: +1 C NED: -1 C Termostatstyring Installatøren har valgt drift med termostatstyring og anlægget indstilles manuelt op eller ned i temperetur. Spareråd For at opnå lavest muligt strømforbrug til varmepumpen er det vigtigt, at centralvarmeanlæggets temperatur sænkes til et minimum. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 6

7 Information vælg Denne menu indeholder tre faneblade. Der trykkes på en fane for at se indholdet i fanen. De tre faner er Drifts timer, Fejl og Data. Driftstimer vælg > Driftstimer Driftstimer Fejl Data Driftstimer Rumopvarmning Kompressor Eksempler på fejl Overstrømsafbryder for kompressor er udkoblet Kontroller, at der er korrekt el-forsyning til varmepumpen. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Lavtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Kan naturligt forekomme ved opstart Varmepumpens kølesystem er defekt Ingen tilførsel af energi fra jordslanger. Cirkulationspumpe defekt, frostsikring af jordslangevæske for lav eller luft i jordslangekreds Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Menuen viser varmepumpens timetællere, rumopvarmning, kompressor, el-patronens samt evt. tilsluttet energifanger og solfanger. Denne menu er god til at få et overblik over, hvordan økonomien er. Mange laver en ugentlig eller månedlig registrering af kompressorens og el-patronens driftstid. Din registrering vil fortælle dig, at det er udetemperaturen, der er altafgørende for kompressorens driftstimer. Du kan herved observere, at hvis der eksempelvis har været koldt i en måned, har varmepumpen kørt i forholdsvis mange timer. Har du haft varmepumpen i flere år, kan du yderligere begynde at sammenligne de enkelte år med hinanden. Er en solfanger tilsluttet anlægget, vil du kunne følge med i, hvordan anlæggets solfanger reducerer køretiden for varmepumpens kompressor, når solfangeren er aktiv. Fejl vælg > Fejl Højtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Luft i akkumuleringstank For høj temperatur i akkumuleringstank Udluft akkumuleringstanken. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Lavtryksafbryder for væsketryk i jordslangekreds er udkoblet (Lovbefalet alarm som stopper anlægget i tilfælde af lækage i jordslangerne) Mulige årsager: Tryk i jordslangekreds under 0,5 bar Lækage i jordslangekreds Påfyld vand, indtil trykket er ca. 2,5 bar. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Tilkald kvalificeret hjælp, hvis der er mistanke om lækage (miljøsag). Driftstimer Fejl Fejl Data Data vælg > Data Viser produktionsoplysninger og dato for installation og service. Driftstimer Fejl Data Data Type: DVI VV xx Produktions nr.: xxxxx Styreprogram version : Skulle der opstå en fejl i anlægget, vil en rød/gul lampe blinke ud for ikonet i displayet (vises: ). Der trykkes på, og fejlen ses i fanen Fejl. Installationsdato: dd:mm:åååå Eftersyn udført: dd:mm:åååå Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 7

8 Vedligeholdelse Udluftning og vandpåfyldning i centralvarme anlægget Udluftning af varmepumpens akkumuleringstank (luftskrue på toppen af anlægget) og radiatorer skal den første tid, efter at anlægget er installeret, foretages jævnligt. Efter afsluttet udluftning efterfyldes anlægget med vand. Vandtrykket skal være mellem min.1 og maks. 2 bar (vises på manometeret). Når der ikke findes mere luft i anlægget, og vandtrykket forbliver konstant, kan kontrollen indskrænkes til ca. fire gange pr. år. Hvis der jævnligt skal påfyldes vand, skal centralvarmeanlægget efterses for utætheder, da der ved vedvarende vandpåfyldning skabes rustangreb i centralvarmeanlægget. Sikkerhed For at sikre anlægget mod skader er det forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: Lavtryksafbryder for væsketryk i jordslangekreds Høj-/lavtryksafbryder for kølemiddelsystem Overstrømsrelæ for kompressor Ekspansionsbeholder for jordslanger Sikkerhedsventil for jordslanger Eksternt skal monteres: Sikkerhedsventil for centralvarme Sikkerhedsventil for varmt vand Ekspansionsbeholder for centralvarme Ansvar Ansvaret for vedligeholdelsen af varmepumpeanlægget påhviler ejeren/brugeren. Af hensyn til anlæggets driftsikkerhed, levetid og energiøkonomi bør der gennemføres serviceeftersyn én gang om året. Sikkerhedsautomatikken skal afprøves i forbindelse med det årlige eftersyn. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 8

9 Montagevejledning Typer Denne vejledning omfatter nedenstående modeller DVI VV25 Single DVI VV32 Single DVI VV40 Single DVI VV25 Hot Gas DVI VV32 Hot Gas DVI VV40 Hot Gas Løst medleverede materieler Snavssamlere Snavssamlere er medleveret og monteres på indløbet til pladeveksler(e) i centralvarmekredsen og hot-gaskredsen. Snavssamlere monteres således at disse kan renses uhindret. Akkumuleringstanke Til DVI VV25-40 anvendes DVI akkumuleringstank med eller uden lagdelingsplader. Der er mulighed for at anvende flere akkumuleringstanke i samme system. Disse bør normalt parallelkobles og opbygges til et ensartet flow. Akkumuleringstankens størrelse bør dimensioneres til varmepumpen varmeeffekt for at reducere antallet af start/stop. Anvendes anlægget til store mængder varmt brugsvand beregnes passende tankstørrelse. Normalt dimensioneres ud fra nedenstående tabel. Varmepumpetype Volumen (liter) Lagdelingsplade VV25 Single 500 Nej VV32 Single 800 Nej VV40 Single 800 Nej VV25 Hot Gas 800 Ja VV32 Hot Gas 1000 Ja VV40 Hot Gas 1500 Ja Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 9

10 Tilslutninger Bagsidens tilslutninger Centralvarme 2 x 5/4 forskruning (pakninger medfølger) Højtemperatur centralvarme (kun model Hot Gas) 2 x 1 forskruning (pakninger medfølger) Brine 2 x 35 mm slange El 3x400V+N+PE Eksterne temperaturfølere, signal og data føres i hul ved siden af forsyningskablet. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 10

11 El-installation Vigtigt Installationen skal udføres af en autoriseret el-installatør i henhold til nationale og lokale regler. Sikringsgruppe Varmepumpen skal forsynes fra en 3-faset sikringsgruppe, som kun forsyner varmepumpen. Tilslutningseffekt og sikringsstørrelse fremgår af tabellen. Mærkning af sikringsgruppe Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor Sikkerhedsafbryder Installationen afsluttes i en 3-faset sikkerhedsafbryder, som frit kan placeres over, til højre eller til venstre for varmepumpen. Varmepumpens forsyningskabel (2 m) er fabriksmonteret. Mærkning af sikkerhedsafbryder Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor Varmepumpe Spænding Samlet effekt Automatsikring C karakteristik DVI VV 25 3x400V+0+PE 10 kw 25A DVI VV 32 3x400V+0+PE 13 kw 32A DVI VV 40 3x400V+0+PE 15 kw 32A El-patron til suppleringsvarme Se diagrammet Tilslutning af elpatroner for tilskudsvarme i afsnit Diagrammer for VV25-40 Single eller Diagrammer for VV25-40 Hot Gas Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 11

12 Serielkabel til varmepumpens computer For at sikre at varmepumpens computere ikke beskadiges af evt. statisk elektricitet er serielkablet til denne ved leveringen afmonteret. Før serielkablet monteres skal elinstallationen være færdigmonteret og forsynet med en korrekt jordforbindelse. Serielkablet må aldrig af eller påmonteres medens der er strøm på anlægget. Før tilslutning af spænding Der må under ingen omstændigheder sættes strøm på varmepumpen før følgende er udført: Spændingen mellem de tre faser og spændingen til nul er kontrolleret med et egnet måleinstrument. (varmepumpens elektronik beskadiges hvis spændingen ikke er 230V) Serielkablet til varmepumpens elektronik skal være monteret Omdrejningsretning for kompressor Varmepumpen er forsynet med en scroll kompressor som skal have korrekt omdrejningsretning. Hvis der ved opstart af kompressoren høres en tydelig støj fra denne er omdrejningsretningen forkert. Omdrejningsretningen ændres ved at bytte to faser i elforsyningen. Kompressoren kan beskadiges ved længere tids drift med forkert omdrejningsretning. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 12

13 Installatørens programmering af styringen Installatøren skal ved opstart af anlægget programmere styringen efter følgende anvisning: Adgang til installatørprogrammeringer: Indtryk knappen Indstillinger vedvarende (ca. 10 sek.) indtil nedenstående menuer vises. Afslut programmeringen ved at trykke på Driftsstatus og genstart anlægget. Fane 1 Fane 2 Fane 3 Fane 4 Fane 5 Fane 6 Fane 7 Solfanger tilsluttet / ikke tilsluttet (ekstra tilbehør) Hvis tilsluttet vælges, skal pumpekit og temperaturføler for solfanger være monteret Energifanger tilsluttet / ikke tilsluttet (ekstra tilbehør) Hvis tilsluttet vælges, skal temperaturføler for energifanger være monteret Solvarme tilsluttet jordslanger / solvarme frakoblet jordslanger (ekstra tilbehør) Hvis tilsluttet vælges, skal sol til jordslange kit være monteret Opvarmning af hus Termostatstyring / Kurvestyring Termostatstyring anvendes i specielle anlæg, hvor en fast centralvarmetemperatur ønskes. Normalt anvendes kurvestyring hvor temperaturen i centralvarmeanlægget automatisk reguleres i forhold til udetemperaturen. Ekstern styring tilsluttet / ikke tilsluttet I specielle anlæg hvor der f.eks. via et modem ønskes en on/off fjernbetjening af centralvarmeanlægget (sommerhuse og lignende) vælges tilsluttet. Rumtemperaturføler tilsluttet / ikke tilsluttet Hvis ekstern styring er valgt kan styringen forsynes med en rumføler, som sikrer en minimum rumtemperatur på 15 C. Direkte koblet gulvvarme Vælges når hele varmeanlægget består af gulvvarme uden termostatisk blandeshunt. (Lavtemperaturanlæg på ca C) Gulvvarme med blandesløjfe Vælges når hele varmeanlægget består af gulvvarme med termostatisk blandeshunt. (Lavtemperaturanlæg på ca C) Radiatorer og gulvvarme Vælges når varmeanlægget består af radiatorer, eller blandet anlæg med radiatorer og gulvvarme. (Højtemperaturanlæg på ca C) Maks. C i centralvarmeanlæg Maks. temperaturen i centralvarmeanlæggets fremløbsledning bliver uanset udetemperaturen og brugers valg af kurvenummer altid respekteret når varmepumpen er forsynet med en 3-vejs shuntventil (ekstra tilbehør). Hvis ikke denne ventil er monteret kan højere temperaturer forekomme ved f.eks. indkobling af solvarme, ekstern varmekilde eller varmtvandsprioritering (kun model Hot Gas). Indstillingsforslag: Direkte koblet gulvvarme 35 C (ved temperaturfølsomme trægulve skal varmepumpen være forsynet med en 3-vejs shuntventil) Gulvvarme med blandesløjfe 45 C Radiatorer og gulvvarme med blandesløjfe 55 C Varmt vand (kun model Hot Gas) Ekstern styring tilkoblet / ekstern styring frakoblet I specielle anlæg hvor der via f.eks. et modem ønskes en on/off fjernbetjening af det varme vand (sommerhuse og lignende) vælges tilsluttet. Jordslanger Trykovervågning tilkoblet / frakoblet (Lovbefalet trykvagt som giver alarm og stopper anlægget hvis trykket i jordslangekredsen er mindre end 0,5 bar) Efter afsluttet montage eller service SKAL trykovervågningen være tilsluttet Manuel drift Anvendes kun ved evt. fejlfinding Dato for installation og serviceeftersyn Tryk på indsæt og bekræft Tid og dato Indstilling af styringens ur og dato Fejlhistorik Fejl i anlægget logges med en historik på op til 20 fejl. De analoge temperaturfølere, F1-F12, viser temperaturer og de digitale følere, D1-D8 (f.eks. pressostater), viser 0/1 for åbent/lukket på tidspunktet fejlen opstod. De respektive komponenter kan findes på eldiagrammet. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 13

14 Temperaturhævning med olie- eller gasfyr I tilfælde hvor radiatoranlægget er dimensioneret til fremløbstemperaturer, som er over varmepumpens max. fremløbstemperatur vil det være muligt at starte en temperaturhævning fra varmepumpens styring. Se diagrammet Tilslutning af olie- eller gasfyr som suppleringsvarme / temperaturhævning. Varmekurve for radiatordrift med og uden temperaturhævning. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 14

15 Diagrammer for VV25-40 Single Vigtigt De følgende diagrammer vedrører kun: DVI VV25 Single DVI VV32 Single DVI VV40 Single Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 15

16 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 16

17 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 17

18 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 18

19 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 19

20 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 20

21 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 21

22 Komponentliste DVI VV Single Nr. Komponent Fabrikat Queen VV 25 Single Queen VV32 Single Queen VV40 Single Kølemiddel: R407C 6,0 kg 7,0 kg 8,0 kg 10 Fordamper Alfa Laval CB60 70 plader CB60 90 plader CB60 90 plader 12 Schraderventil lavtryk ¼ ¼ ¼ 13 Pressostat lavtryk WILSPEC DWFK 0,5-1,5 bar DWFK 0,5-1,5 bar DWFK 0,5-1,5 bar 15 Kompressor Copeland ZH75K4E TFD524 ZH92K4E TFD524 ZH11K4E TFD Pressostat højtryk WILSPEC DWK bar DWK bar DWK bar 18 Schraderventil højtryk ¼ ¼ ¼ 21 Kondensator Alfa Laval CB plader CB plader CB plader 23 Receiver FRIGO MEC 3,4 L 3,4 L 3,4 L 25 Filter Refrigera 1/2 1/2 5/8 26 Skueglas Refrigera 1/2 1/2 5/8 27 Magnetventil Honeywell 1/2 1/2 5/8 28 Ekspansionsventil Honeywell TLEX 4,75 TLEX 5 TLEX 6 34 Cirkulationspumpe for jordslanger Flygt 4HM4/A 4HM5/A 4HM7/A 35 Udskylningsventiler for jordslanger Tilslutning for jordslanger (varm) Kedelslange 5/4 5/4 5/4 37 Tilslutning for jordslanger (kold) Kedelslange 5/4 5/4 5/4 38 Sikkerhedsventil for jordslanger Duco 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 40 Påfyldningsventil for jordslanger ½ ½ ½ 41 Pressostat for jordslanger WILSPEC DWFK 0,5-1,5 bar DWFK 0,5-1,5 bar DWFK 0,5-1,5 bar 42 Manometer for jordslanger 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 44 Trykekspansion for jordslanger Reflex 18 l 0,5 bar. Max 6 bar 18 l 0,5 bar. Max 6 bar 18 l 0,5 bar. Max 6 bar 47 Snavssamler for jordslanger 5/4 5/4 5/4 56 Snavssamler for kondensator (medleveret varmepumpe) 5/4 5/4 5/4 77 Cirkulationspumpe for kondensator Wilo Stratos Para 25/1-8 Stratos Para 25/1-8 Stratos Para 25/ Tilslutning for kondensator (fremløb) Kedelslange 5/4 5/4 5/4 83 Tilslutning for kondensator (retur) Kedelslange 5/4 5/4 5/4 85 Kontraventil 5/4 klap 5/4 klap 5/4 klap 100 Automatsikring 2 polet 10 A 2 polet 10 A 2 polet 10 A 103 Strømforsyning for elektronik DVI Power Supply 12V DC Power Supply 12V DC Power Supply 12V DC 106 Softstarter for kompressor Carlo Gavazzi RSHR4038CV21 RSHR4038CV21 RSHR4038CV Relæ for cirkulationspumpe jordslanger Bendikt & Jäger K3 18A 230 V K3 18A 230 V K3 18A 230 V 110 Overstrømsafbryder for kompressor Bendikt & Jäger A (19,0) A (23,0) A (28,0) 111 Termisk motorbeskyttelse i kompressor Copeland 200 Betjeningspanel DVI IPC display IPC display IPC display 203 Relækort DVI Controller Controller Controller F1 Temperatursensor for centralvarme fremløb DVI Digital Digital Digital F2 Temperatursensor for centralvarme retur DVI Digital Digital Digital F4 Temperatursensor for rumtemperatur (ekstra tilbehør) DVI Digital Digital Digital F5 Temperatursensor for jordslanger varm DVI Digital Digital Digital F6 Temperatursensor for jordslanger kold DVI Digital Digital Digital F7 Temperatursensor for udetemperatur DVI Digital Digital Digital F8 Temperatursensor for energifanger (ekstra tilbehør) DVI Digital Digital Digital F9 Temperatursensor for solfanger (ekstra tilbehør) F10 Temperatursensor for akk.tank DVI Digital Digital Digital F11 Temperatursensor for trykrør A DVI Digital Digital Digital F12 Temperatursensor for sugerør F DVI Digital Digital Digital A Trykrør (isoleret) 7/8 7/8 7/8 C Væskerør før reciver 5/8 5/8 5/8 D Væskerør før termoventil ½ ½ 5/8 E Væskerør efter termoventil (isoleret) ½ ½ 5/8 F Sugerør (isoleret) Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 22

23 Diagrammer for VV25-40 Hot Gas Vigtigt De følgende diagrammer vedrører kun: DVI VV25 Hot Gas DVI VV32 Hot Gas DVI VV40 Hot Gas Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 23

24 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 24

25 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 25

26 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 26

27 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 27

28 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 28

29 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 29

30 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 30

31 Komponentliste DVI VV Hot Gas Nr. Komponent Fabrikat Queen VV 25 Hot Gas Queen VV32 Hot Gas Queen VV40 Hot Gas Kølemiddel: R407C 6,0 kg 7,0 kg 8,0 kg 10 Fordamper Alfa Laval CB60 70 plader CB60 90 plader CB60 90 plader 12 Schraderventil lavtryk ¼ ¼ ¼ 13 Pressostat lavtryk WILSPEC DWFK 0,5-1,5 bar DWFK 0,5-1,5 bar DWFK 0,5-1,5 bar 15 Kompressor Copeland ZH75K4E TFD524 ZH92K4E TFD524 ZH11K4E TFD Pressostat højtryk WILSPEC DWK bar DWK bar DWK bar 18 Schraderventil højtryk ¼ ¼ ¼ 20 Varmtgasveksler Alfa Laval CB60 40 plader CB60 40 plader CB60 40 plader 21 Kondensator Alfa Laval CB plader CB plader CB plader 23 Receiver FRIGO MEC 3,4 L 3,4 L 3,4 L 25 Filter Refrigera 1/2 1/2 5/8 26 Skueglas Refrigera 1/2 1/2 5/8 27 Magnetventil Honeywell 1/2 1/2 5/8 28 Ekspansionsventil Honeywell TLEX 4,75 TLEX 5 TLEX 6 34 Cirkulationspumpe for jordslanger Flygt 4HM4/A 4HM5/A 4HM7/A 35 Udskylningsventiler for jordslanger Tilslutning for jordslanger (varm) Kedelslange 5/4 5/4 5/4 37 Tilslutning for jordslanger (kold) Kedelslange 5/4 5/4 5/4 38 Sikkerhedsventil for jordslanger Duco 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 40 Påfyldningsventil for jordslanger ½ ½ ½ 41 Pressostat for jordslanger WILSPEC DWFK 0,5-1,5 bar DWFK 0,5-1,5 bar DWFK 0,5-1,5 bar 42 Manometer forjordslanger 0-4 bar 0-4 bar 0-4 bar 44 Trykekspansion for jordslanger Reflex 18 l 0,5 bar. Max 6 bar 18 l 0,5 bar. Max 6 bar 18 l 0,5 bar. Max 6 bar 47 Snavssamler for jordslanger 5/4 5/4 5/4 51 Snavssamler for varmtgasveksler (medleveret varmepumpe) Snavssamler for kondensator (medleveret varmepumpe) 5/4 5/4 5/4 76 Cirkulationspumpe for varmtgasveksler Wilo Stratos Para 25/1-7 Stratos Para 25/1-7 Stratos Para 25/ Cirkulationspumpe for kondensator Wilo Stratos Para 25/1-8 Stratos Para 25/1-8 Stratos Para 25/ Tilslutning for varmtgasveksler (fremløb) Kedelslange Tilslutning for varmtgasveksler (retur) Kedelslange Tilslutning for kondensator (fremløb) Kedelslange 5/4 5/4 5/4 83 Tilslutning for kondensator (retur) Kedelslange 5/4 5/4 5/4 85 Kontraventil 5/4 klap 5/4 klap 5/4 klap 100 Automatsikring 2 polet 10 A 2 polet 10 A 2 polet 10 A 103 Strømforsyning for elektronik DVI Power Supply 12V DC Power Supply 12V DC Power Supply 12V DC 106 Softstarter for kompressor Carlo Gavazzi RSHR4038CV21 RSHR4038CV21 RSHR4038CV Relæ for cirkulationspumpe jordslanger Bendikt & Jäger K3 18A 230 V K3 18A 230 V K3 18A 230 V 110 Overstrømsafbryder for kompressor Bendikt & Jäger A (19,0) A (23,0) A (28,0) 111 Termisk motorbeskyttelse i kompressor Copeland 200 Betjeningspanel DVI IPC display IPC display IPC display 203 Relækort DVI Controller Controller Controller F1 Temperatursensor for centralvarme fremløb DVI Digital Digital Digital F2 Temperatursensor for centralvarme retur DVI Digital Digital Digital F3 Temperatursensor for akk.tank top DVI Digital Digital Digital F4 Temperatursensor for rumtemperatur (ekstra tilbehør) DVI Digital Digital Digital F5 Temperatursensor for jordslanger varm DVI Digital Digital Digital F6 Temperatursensor for jordslanger kold DVI Digital Digital Digital F7 Temperatursensor for udetemperatur DVI Digital Digital Digital F8 Temperatursensor for energifanger (ekstra tilbehør) DVI Digital Digital Digital F9 Temperatursensor for solfanger (ekstra tilbehør) F10 Temperatursensor for akk.tank bund DVI Digital Digital Digital F11 Temperatursensor for trykrør A DVI Digital Digital Digital F12 Temperatursensor for sugerør F DVI Digital Digital Digital A Trykrør efter kompressor (isoleret) 7/8 7/8 7/8 B Trykrør efter varmtgasveksler (isoleret) 7/8 7/8 7/8 C Væskerør før reciver 5/8 5/8 5/8 D Væskerør før termoventil ½ ½ 5/8 E Væskerør efter termoventil (isoleret) ½ ½ 5/8 F Sugerør (isoleret) Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 31

32 DATA VV25/32/40 Effekter og COP er opgivet i henhold til EN14511 DVI VV25 DVI VV32 DVI VV40 Kold side ind./udg. Varm side Fremløb/retur Afgivet effekt varmekreds Afgivet effekt kølekreds Tilført el-effekt Effektfaktor varmekreds Effektfaktor kølekreds Afgivet effekt varmekreds Afgivet effekt kølekreds Tilført el-effekt Effektfaktor varmekreds Effektfaktor kølekreds Afgivet effekt varmekreds Afgivet effekt kølekreds Tilført el-effekt Effektfaktor varmekreds Effektfaktor kølekreds C C kw kw kw COP COP kw kw kw COP COP kw kw kw COP COP 0/-3 5/2 10/7 35/30 45/40 55/50 35/30 45/40 55/50 35/30 45/40 55/50 25,0 24,7 24,4 29,6 29,1 28,4 34,8 32,9 31,9 19,3 17,9 16,5 23,7 22,0 20,0 28,6 25,5 23,0 6,4 7,5 8,7 6,5 7,8 9,2 6,8 8,1 9,6 3,9 3,3 2,8 4,5 3,7 3,1 5,1 4,1 3,3 3,0 2,4 1,9 3,6 2,8 2,2 4,2 3,2 2,4 31,7 31,4 31,0 37,6 37,0 36,1 44,2 41,8 40,7 EL-TILSLUTNING Tilslutningsspænding 3X400V+0+jord/50Hz 3X220V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz 3X220V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz 3X220V+0+jord/50Hz Samlet effekt 10 kw 13 kw 15 kw Sikring i el-forsyning 25 A 32 A 32 A VARMEPUMPE Kølemiddel/mængde R407C/6,0 kg R407C/7,0 kg R407C/8,0 kg Kompressor Copeland scroll ZH75 Copeland scroll ZH92 Copeland scroll ZH11 Fordamper Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Overhedningsfjerner og kondensator Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler KOLD SIDE Cirkulationspumpe WILO WILO WILO Min./maks. tryk 0,5 / 6 bar 0,5 / 6 bar 0,5 / 6 bar Nominelt flow 7250 l/h 9000 l/h l/h Maks. tryktab i jordslanger ved nom. 4,0 mws 4,0 mws 4,0 mws Frostsikring af væske -15 C -15 C -15 C Min./maks. C væske -5/20 C -5/20 C -5/20 C Tilslutningsdimension Ø35 Ø35 Ø35 Jordslangelængde (beregning skal udføres) 5 x 200 m Ø40/35,2 7 x 200 m Ø40/35,2 9 x 200 m Ø40/35,2 VARM SIDE Cirkulationspumpe Omdrejningsreguleret WILO WILO WILO Ekspansions beholder 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar Sikkerhedsventil 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar Min./maks. tryk 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar Nominelt flow 3500 L/h 4400 L/h 5300 L/h Maks. tryktab i centralvarme ved nom. 4,5 mws 4,5 mws 4,5 mws 24,6 22,9 21,2 30,2 28,1 25,6 36,3 32,5 29,5 7,9 9,3 10,8 8,3 9,7 11,5 8,8 10,2 12,1 4,0 3,4 2,9 4,6 3,8 3,1 5,1 4,1 3,4 3,1 2,5 2,0 3,7 2,9 2,2 4,1 3,2 2,4 38,3 37,8 37,4 45,3 44,5 43,6 53,3 50,3 49,0 29,7 27,7 25,5 36,4 33,9 30,9 43,7 39,2 35,7 9,5 11,2 13,0 9,9 11,7 13,9 10,6 12,3 14,6 Min./maks. C 35/55 C 35/55 C 35/55 C Tilslutningsdimension Ø35 Ø35 Ø35 MÅL & VÆGT Kølemiddel/mængde H x B x D: 1450 x 960 x 600 mm H x B x D: 1450 x 960 x 600 mm H x B x D: 1450 x 960 x 600 mm Vægt ~255 kg ~270 kg ~315 kg 4,0 3,4 2,9 4,6 3,8 3,1 5,1 4,1 3,4 3,1 2,5 2,0 3,7 2,9 2,2 4,1 3,2 2,5 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 32

33 Risikovurdering Maskine: VV 25/32/40 Relevante regler Mulig fare Mulig hændelse Sandsynlighed Risiko 1 MD El-system Berøring MD Mek. bevægelser Klemning PED Tilslutning af trykbærende dele Sprængning/forgiftning PED Sikkerhedsventil 5 PED Fejlmontager Udslip PED Transportskader Sprængning/udslip MD/PED Skade på reguleringssytemet Drift/sprængning/udslip PED Varme rør Forbrænding PED Udslip af kølemiddel Miljø/forgiftninglirritation MD/PED Sprængning af komponenter Udslyngning af dele, udslip MD Støj Høreskader PED Overbelastning Frie bevægelser PED Kondensering Væskeslag, brud, udslip PED Turbulens Erosion, brud, udslip PED Vibrationer Træthed, brud, udslip. 1 1 Talværdier: 0 Meget lav eller ingen 1 Lav 2 Vis 3 Stor 4 Meget stor Konklusion: Der er meget lav eller ingen risiko for personskader eller miljøskader ved normalt anvendelse af enheden Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 33

34 Trykprøvningscertifikat Anlægget er trykprøvet i henhold til Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 Bilag I punkt , samt Arbejdstilsynets vejledning B.4.2. afsnit 6. Prøvningmedie: Nitrogen Prøvetryk: 30 bar Holdetid: 30 minutter. Godkendt ifølge ovenstående og trykprøvningsinstruktion for DVI s jordvarmeanlæg af d Underskrift Dansk Varmepumpe Industri A/S Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 34

35 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen VV DC 35

36 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Juelstrupparken 16 DK-9530 Støvring Tlf com

Bruger- & montagevejledning

Bruger- & montagevejledning Bruger & montagevejledning DVI LV 25/32/40 Single DVI LV 25/32/40 Hot Gas den naturlige varme fra luften Marts 2013 DVI luft/vand endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Juni 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften Januar 11 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne: Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Maj 2017 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98 35 52

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi BRUGERVEJLEDNING Queen Combi VARMEPUMPENS BETJENINGSPANEL E E2 E3 97 A B C D E F L E Sikring E3 Temperaturbegrænser L Kontrollampe A sikring for manøvrestrøm Hvis temperaturen i anlæggets el-patron ved

Læs mere

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Standardstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 4 Betjening

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Juni 2011 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Maj 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S rugervejledning Væske/vand-varmepumpe VI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden NSK VRMPUMP INUSTRI /S Maj 2017 NSK VRMPUMP INUSTRI /S Nymøllevej 17 K-9240 Nibe Tlf. +45 98 35

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Væske/vand varmepumpe

Væske/vand varmepumpe Væske/vand varmepumpe VV 25 / 32 / 40 / 45 / 60 / 85 kw 500-5.000 m 2 bygning dansk produceret vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S intelligent & fleksibelt systemdesign opfylder

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER VÆSKE-VAND VARMEPUMPER 26-336 kw - 300-20.000 m 2 GeoNova JORDVARME GYLLEKØLING MÆLKEKØLING VARMEGENVINDING MADE IN DENMARK Effektiv produktion op til 65 C MADE IN DENMARK Smart liquid injection med ekstra

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 & 12 Kompakt Model 2014 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Oktober, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Væske/vand varmepumpe DVI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Juli, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S September 2013 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12/16 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret A ++ Energiklasse Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse dansk varmepumpe InduStrI a/s DVI Smart

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME Billede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper siden 1979, og har derfor stor viden og

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden Bruger- og montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden November 2010 Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 3 Betjening af varmepumpen 3 Anlægssituationen (menu 1) 3 Varmeanlæggets

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning for energifanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Funktionsbeskrivelse 3 Opstilling 4 Gravning af rende 5 Montage af PE-rørene 5 Elektrisk kabelføring og montage 6 Påfyldning

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.3 af maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Samling af anlæg... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. November 10. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. November 10. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften November 10 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A T for VI VV, 7,, og 1 ølgende data er i overensstemmelse med kravene i U-forordningerne /2013, /2013 og /2013 om supplering af uropa-parlementets og Rådets direktiv 2010/30/U Type VI VV VI VV7 VI VV VI

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-IV AWHP Block V200 E/H Til indedel med indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan være medleveret.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Tekniske data COPMAX LUFT TIL VAND VARMEPUMPE Enh. L/V09 L/V12 L/V10 L/V13 L/V15 L/V20 Varme effekt/optagen effekt ved: 7/35 C kw 9.5/2.6 13.0/3.6 11.0/2.9 14.0/3.7

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

Rømersvej 30 DK 7430 Ikast, Denmark www.klimadan.dk Tel: +45 9627 7070 Fax: +45 9627 7079

Rømersvej 30 DK 7430 Ikast, Denmark www.klimadan.dk Tel: +45 9627 7070 Fax: +45 9627 7079 Rømersvej 30 DK 7430 Ikast, Denmark www.klimadan.dk Indhold Indhold... 1 Læs først... 4 Betjening... 6 Hovedmenu... 7 Brugermenu... 8 Brugermenu... 8 Installatørmenu... 9 Generalle funktioner... 11 Ventilmotion...

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 Version 2.00-18.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Vigtig information... 3 Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Varmtvandsbeholder...3 Generelle oplysninger Indledning...4

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

LUFT/ VAND VARMEPUMPER

LUFT/ VAND VARMEPUMPER LUFT/ VAND VARMEPUMPER LV 40 / 80 / 120 / 160 / 200 kw 500-10.000 m 2 bygning dansk produceret vedvarende energi - fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet Varmepumper i sin helt egen klasse Et

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere