REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg."

Transkript

1 REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer Egon Hansen (deltog ikke under behandlingen af de første punkter) Bestyrelsesmedlem Karsten Heide Bestyrelsesmedlem Alexander Feirup Bestyrelsesmedlem Annette Dres Erichsen Bestyrelsesmedlem Sara Deleuran Bestyrelsessuppleant Jan Christensen Sekretær Lis Jensen Gæst: Sten Lykkebo (deltog kun under dagsordenens punkt 4.) Afbud: Bestyrelsessuppleant Mads Knudsen Redaktør Andrea Gotved 1. Valg af ordstyrer: Annette 2. Valg af referent: Lis 3. Godkendelse af dagsorden: Da Sten Lykkebo kun skulle deltage i bestyrelsesmødet under punkt 5, blev punkt 4 og 5 byttet om. Herefter blev dagsordenen godkendt. 4. Pinsestævne 2014 og generalforsamling: a) Gennemgang af dagsordenen med dirigenten b) Skal der ske indtjekning med udlevering af stemmesedler? c) Formandens beretning (den skriftlige lægges på bordene) d) Indstilling om valg til bestyrelsen e) Bestyrelsesbord placering f) Indkomne forslag Merete oplyste, at generalforsamlingen vil blive holdt på Søfartsmuseet. Alt materiale: Sang, formandens skriftlige beretning, regnskab, vedtægtsændringer, indkomne forslag mm. vil blive omdelt. a) Dagsordenen blev gennemgået med Sten Lykkebo, som bestyrelsen vil pege på som dirigent til generalforsamlingen. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet indkaldelse med dagsorden var udsendt i blad nr. 1/2014 og 2/2014 samt lagt på TS hjemmeside. Endvidere, at man er beslutningsdygtige uanset antal. Lauge byder velkommen til gene- Side 1 af 5

2 ralforsamlingen og giver en kortfattet, mundtlig beretning med henvisning til den omdelte beretning. Herefter aflægger Egon regnskab. b) Der udleveres ikke stemmesedler ved indtjekning. c) Formandens beretning bliver omdelt. d) Da Alexander på grund af arbejdspres har valgt at træde ud af TS bestyrelse, foreslår bestyrelsen i stedet Ole Vistrup, Helsingør. Endvidere foreslås Anne Svendsen, Nysted, som ny bestyrelsessuppleant i stedet for Jan Christensen, Holbæk. Poul Pilegaard, Holbæk, ønsker ikke at være revisorsuppleant længere, så i stedet foreslås Jan Christensen, Holbæk. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genopstiller. Ligeledes modtager revisor Kirsten Hjort genvalg. e) Placering af bestyrelsesbord mm. er på plads. f) Efter formandens beretning og regnskab behandles indkomne forslag. Vi har modtaget forslag fra Arne Gotved om, at det planlagte Pinsestævne i Lemvig 2015 bliver lagt et mere centralt placeret sted i landet alternativt, at der gives mulighed for at stemme ved fuldmagt til Pinsestævnet i 2015 i Lemvig. 5. Gennemgang af program for Pinsestævnet herunder: a) Deltagelse på VIP-sejlads b) Bemanding af TS-bod c) Tidspunkt for uddeling af Jomfru og præmier hvem uddeler? d) Uddeling af Jomfruen e) Uddeling af præmier f) Uddeling af kaffe 100 års jubilæum g) Løse ender h) Andet a) Merete vidste ikke, hvem fra Flensborg, der deltager i VIP-sejladsen, men vi har inviteret nogle med fra Søassurancen Danmark, Skibsbevaringsfonden og Lemvig Kommune. Sejlturen vil blive med skibet STANDARD, som er et piratskib fra Rusland. I år har vi desværre ingen til at fortælle om skibene, men bestyrelsen vil tage det op på et kommende bestyrelsesmøde. Det blev nævnt, at åbent skib skal være for de skibe, der ønsker det, da det er en stor belastning for charterskibene. b) Der blev aftalt en tidsplan for be- Side 2 af 5

3 mandingen af TS boden. TS har doneret et tilskud til optagelsen af filmen Aron, og den vil blive vist i TS boden. c) Mellem hovedret og dessert uddeler Lauge Jomfruen og præmier. d) Der blev foreslået flere skibe til at modtage Jomfruen. TS fartøjsudvalg beslutter, hvem der skal have den. e) Merete nævnte, at det var vigtigt, at også nogle af de små skibe kom i betragtning. Flere kom med forslag til præmier til forskellige fartøjer. Det blev aftalt, at TS fartøjsudvalg træffer beslutning om, hvem der skal have div. præmier. f) Vi har nogle få skibe, der har 100 års jubilæum, men da de ikke deltager i Pinsestævnet, bliver der ikke uddelt kaffe. g) Alt skulle være på plads. h) Intet til dette punkt. 6. Forsikringsaftalen med Søassurancen v/merete. Bilag er udsendt pr. mail. Merete henviste til tidligere beslutning på et bestyrelsesmøde om at arbejde videre med Søassurancen Danmark. Bestyrelsen har fået tilsendt et udkast til samarbejdsaftale, men det er kun forsikringsaftalen, der skal drøftes. Hvis man har en billigere forsikring og vil flytte over i Søassurancen, så matcher de præmien, og samtidig giver det et afkast til TS. Alexander ville gerne have et tilbud fra Søassurancen for opliggere. De kunne måske få en billigere forsikring i de år, skibet er på land. Annette spurgte, hvordan Søassurancen forholder sig til en skade på skibet? Da Merete ikke kunne svare på de forskellige spørgsmål foreslog hun, at bestyrelsen og Søassurancen holdt et møde for at få afklaret de forskellige spørgsmål. Merete går videre med bestyrelsens bemærkninger og søger dem indføjet i aftalen, som bestyrelsen i så fald kan godkende. 7. Fremtidige Pinsestævner v/merete. Bilag er udsendt pr. mail. Merete henviste til det fremsendte udkast, som Ole Buus har udarbejdet efter Pinsestævnet i Holbæk. Det er et forslag til et Side 3 af 5

4 standardbrev til kommuner, som ønsker at holde Pinsestævne. Det koster TS-skibene penge at komme til Pinsestævne, og byerne tjener rigtig mange penge på os, så derfor er dette et godt forslag, som vil komme skibene til gode. Ole Buus vil gerne påtage sig forhandlingen med værtsbyen. Alexander var ked af den drejning, som TS er ved at tage. Synes ikke, at TS skibene skal have penge for at komme til Pinsestævner. Det kan man derimod få ved at tage Fyn Rundt og lignende arrangementer. Karsten ville gerne have oplyst, hvad byerne tjener ved at holde Pinsestævner, og så kan vi evt. få del i disse midler. Egon oplyste, at Holbæk Kommune påstod, at der havde været besøgende til Pinsestævnet. Det er erhvervslivet, vi skal forhandle med, da det er dem, der tjener pengene på Pinsearrangementerne, og der er rigtig mange penge involveret. Det blev besluttet, at Ole Buus fremover arbejder videre/forhandler med de kommuner, som ønsker at holde Pinsestævne. Lemvig Kommune skal ikke kontaktes, da alt er aftalt med denne kommune. I den forbindelse blev det nævnt, at de kommende Pinsestævner holdes: 2015 Lemvig 2016 Nakskov 2017 Fredericia 2018 Helsingør 8. Skibsbevaringsfonden v/merete. Merete oplyste, at der har været nogle frustrationer over samarbejdet med Skibsbevaringsfonden. TS havde bl.a. lagt op til et samarbejde på Folkemødet på Bornholm, men det blev ikke til noget. Nævnte nogle eksempler, hvor Skibsbevaringsfondens synspunkter ikke helt harmonerede med vores. Lauge understregede, at Skibsbevaringsfonden er til for at hjælpe skibsejerne, og så undrede det ham meget, at man ikke måtte referere fra fonden. Endvidere er det et spørgsmål, hvem man repræsenterer, når man er valgt ind i en bestyrelse, men udpeget som repræsentant af en anden forening. TS har to repræsentanter, og de skal repræsentere TS og ikke Skibsbevaringsfonden. Efter en længere drøftelse henviste Egon til tidligere beslutning om at holde et fælles møde mellem Skibsbevaringsfonden og TS. Kunne i øvrigt ikke se nogen divergenser i forhold til Skibsbevaringsfonden. Det blev besluttet, at SBF og TS finder en samarbejdsmodel. Side 4 af 5

5 9. Limfjorden Rundt v/sara. Udsat til næste bestyrelsesmøde. 10. Næste bestyrelsesmøde. Dato ikke aftalt. 11. Eventuelt. Ingen bemærkninger til dette punkt. LJ-23/ Side 5 af 5

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere