Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold"

Transkript

1 Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag Skolens målsætning og tre hjørnesten

2 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende undervisning Skolens elevgruppe... 5 Klassetrin og kønsfordeling... 5 Geografisk fordeling og baggrund... 5 Uddannelsesvalg Skolens ansatte... 6 Forventninger... 6 Faggrupper... 6 Vagtlærer tilsyn... 6 Kontaktlærer... 7 Skolemor Skolens pædagogiske virksomhed... 7 Kontaktgrupper og elevsamtaler... 7 Skole/hjemsamarbejde og forældresamtaler... 8 Dagsrytme på hverdage... 8 Dagsrytme i weekender... 8 Lektielæsning stilletime... 8 Køkkenet... 9 Måltider... 9 Pligter og opgaver... 9 Husorden... 9 Grundregler Gangmøder Årets gang Årsplan Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Arrangementer Enkeltstående arrangementer Tilbagevendende arrangementer og pædagogiske elementer Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner/ture Undervisningen - overordnet Placering Fagtyper og fagoversigter Obligatoriske prøveforberedende fag Fagoversigt Obligatoriske prøveforberedende fag Fagoversigt Obligatoriske ikke-prøveforberedende fag Fagoversigt Valgfag Projektopgave i 9. klasse Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse Specialundervisning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Terminsprøver Karakterer Afgangsprøver Der prøves i følgende fag: Uddannelses- og erhvervsvejledning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 8. Undervisningen - specifik... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dansk 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

3 Dansk 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dansk 10 kl.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Engelsk 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Engelsk 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Engelsk 10. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tysk 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tysk 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tysk 10. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Historie 8. klasse Historie 9. Klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Samfundsfag 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Samfundsfag 9. klasse Samfundsfag 10. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Matematik 8. klasse Matematik 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Matematik 10. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysik og kemi 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysik og kemi 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysik og Kemi 10. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Biologi 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Biologi 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Geografi 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Geografi 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kristendomsundervisning Tro & Liv klasse og 2. årselever Forstanderens Time Dansk som 2. sprog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Deutsch Anfänger Girl Stuff Mode og Design ArtOutlet Billedkunst Drama Boyzone Footloose... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. FrydExplorer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Frydliga Kok-Amok Klatring... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fryd Produktion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Realwordship WorkOut Filmklub 3

4 1. Skolens værdigrundlag Institutionens formål er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, hvor unge kan dygtiggøre sig i almendannende fag samt opfylde folkeskolens bestemmelser om undervisningspligt. Undervisningen finder sted ud fra det kristne livssyn, som Den danske Pinsevækkelse går ind for. Skolens undervisning og dagligliv bygger på følgende værdier: Livet er en dyrebar gave skænket af Gud, hvorfor det i alle livets faser omgærdes med respekt. Alle mennesker er skabt i Guds billede og er en unik personlighed, der består af ånd, sjæl og legeme. Personlig tro på Gud er den vigtigste erfaringskilde til at blive og være et autentisk menneske. Mennesket bygges op ved, at dets særegenhed bliver set og forstået af andre, og at det samtidig selv ser og forstår andre. Kristne normer og standarder samt værdier som åndsfrihed, ligeværd og demokrati udgør en ramme for den enkeltes udfoldelse i fællesskabet. 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten Skolens undervisning og dagligliv bygger på følgende målsætning: At skabe en levende og aktuel skole, der er præget af liv og trivsel for både elever og ansatte. At elevens identitet formes og dannes, så den enkelte oplever modning og vækst. At eleven kvalificeres fagligt, socialt og åndeligt til videre uddannelse, herunder oplever fodfæste og afsæt for sit videre liv til at forstå, navigere i og påvirke samfundet. At eleven oplever betydningen af at vise barmhjertighed gennem at være en del af en opgave, hvor der rækkes ud til grupper med særlige behov. Det er områder som 1) tro 2) fællesskab og 3) undervisning vi opfatter som helt centrale i skolens hverdag, hvorfor værdier og målsætninger på særlig vis afspejles her. Vi opfatter derfor områderne som skolens tre hjørnesten og knytter følgende uddybende ord til: Oprigtig tro Vi ønsker at give eleverne et grundlag for at vokse i en sund og levende tro på Gud og respekterer samtidig den enkeltes frihed til at vælge livsgrundlag. Vi tror, at debat og dialog om livets mening hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, hvor går jeg hen? er med til at skabe elevernes oplevelse af identitet og ståsted. Lovsang, bøn, bibellæsning og teenagegudstjenester er en del af hverdagen. Vi vil gerne give eleverne bedre mulighed for at lære Gud at kende og hjælpe dem med at omsætte deres tro til praktisk handling og gode fremtidsmål. Ægte fællesskab Vi ønsker en skole, hvor vi møder hinanden med venlighed, hjælpsomhed og respekt og hvor 4

5 alle tager ansvar for at skabe et godt fællesskab. Vi vil gerne udfordre eleverne til at være gode kammerater, der rækker ud til andre og kender betydningen af ordet barmhjertighed. Fællesskabet lærer én at se og forstå andre, men giver også følelsen af selv at blive set og forstået. Det danner grundlag for en vækst- og modningsproces, der medvirker til dannelsen af en sund identitet som et menneske, der er værdifuldt og elsket. Udfordrende undervisning I både skolefag og valgfag ønsker vi at give en relevant og kvalificeret undervisning, der udfordrer den enkelte elev til at yde sit bedste. Viden er mere end det, der står i bøger. Det er også færdigheder, faglige metoder, samarbejdsformer og holdninger. Undervisning skal hjælpe med at sprænge egne horisonter samt skabe mulighed for at gå i dybden og få overblik over større vidensområder. Det er vores mål, at eleven oplever rodfæste og afsæt for videre liv og uddannelse, samt får ballast til at forstå, navigere i og påvirke det samfund, vi lever i. Vi afholder folkeskolens afgangsprøver FSA og FS10. Det er disse værdier, målsætninger og hjørnesten, vi ønsker skolens hele dagligdag, indhold og organisering afspejler. 3. Skolens elevgruppe Efterskolen Frydensberg tilbyder undervisning til gruppen af elever, der er omfattet af 13 stk. 1, 3) i Undervisningsministeriets bekendtgørelse LBK nr af den 21/11/2006 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), dvs. elever der har afsluttet 7 års skolegang eller er fyldt 14 år. Klassetrin og kønsfordeling Skolens elever fordeler sig klassevist i skoleåret 2011/2012 som følger: 8. kl. 9. kl. 10. kl. Piger Drenge I alt Eleverne fordeler sig kønsmæssigt med 40 piger og 45 drenge. I alt antal elever i skoleåret 2011/ årselever Geografisk fordeling og baggrund Eleverne optages på baggrund af en samtale, der skal sikre, at eleven er bekendt med skolens værdigrundlag og forventninger, kan trives på skolen og fungere i det samlede elevhold. Skolens elever kommer fra alle egne af Danmark inkl. Færøerne. Ca % af skolens elever har baggrund i frikirker i Danmark og ca. 30 % fra Den Danske Folkekirke. 5

6 Uddannelsesvalg Eleverne i 9. og 10. klasse har truffet følgende uddannelsesvalg for kommende skoleår: 9. klasse Valg ,3 % Gymnasial uddannelse 13,3 % Ungdomsuddannelse 43,3 % Efterskole 10. Klasse 16.7 % Alterna 3,3 % Andet 100 % I alt 10. klasse Valg ,7 % Gymnasial uddannelse 33,3 % Ungdomsuddannelse 16,7 % Alterna 5,5 % Friår 100 % I alt 4. Skolens ansatte Forventninger Det er skolens forventning, at alle ansatte efterlever skolens værdigrundlag og varetager arbejdet med dygtighed og personligt engagement, så skolens hverdag er karakteriseret af liv, trivsel og udvikling for både elever og ansatte. Faggrupper På efterskolen Frydensberg har vi ansat medarbejdere inden for følgende forskellige grupper: efterskolelærere og teknisk-administrativt personale. Som efterskolelærer har man ansvar for undervisning i såvel obligatoriske som valgfrie fag, målrettet samvær med skolens elever og tilsyn på hverdage og i weekender (=vagtlærer). Man har tæt samarbejde med elevernes forældre og andre samarbejdspartnere, som understøtter elevernes ophold på skolen. Man deltager desuden i skolens gudstjenester, lærermøder, pædagogiske møder og arrangementer hen over året. Herudover varetager forskellige lærere specifikke funktioner som hjemmesideansvarlig, IT-ansvarlig, klasselærerfunktion, specialundervisnings-ansvarlig, tillids- og sikkerhedsrepræsentant, skolemor og skolevejleder. Af teknisk-administrativt personale har skolen ansat en pedel, en køkkenleder og tre køkkenassistenter, en forretningsfører og en sekretær. Vagtlærer tilsyn De enkelte kursusuger er opdelt i vagtdøgn. På hver vagt er der to til tre lærere, som dog starter vagten forskudt. Vagtlærere har vagt ca. en gang hver anden uge foruden vagt ca. fire 6

7 weekender om året. Vagtlærerens opgaver Der er altid én vagtlærerene tilstede på skolens område. Vagten bærer vagttelefon i kontorets lukketid, så forældre eller andre kan komme i kontakt med skolen. Som vagt har man ansvar for afvikling af måltider, ligesom der meddeles beskeder og uddeles post til eleverne. I vagter prioriteres samværet med eleverne højt, og læreren medvirker til at stimulere og inspirere eleverne til aktiviteter og brug af skolens faciliteter. Evt. tilkaldelse af vagtlæge, tilsyn med syge elever på sygeværelserne og andre opgaver i forbindelse hermed påhviler vagtlæreren eller evt. skolemor. Vagten giver endvidere elever tilladelse til at tage på bytur og andet, der ligger udover almindelig praksis. Vagten holder sig orienteret om evt. forældrebesøg og er opmærksom på at være synlig. Vagthavende lærere sørger for at aflåse skolen om aftenen, og at eleverne har ryddet op på deres ansvarsområder, så skolen kan overgives i pæn stand til næste dags ansatte. Kl sørger vagten for, at eleverne er på deres værelser, og at der er ro kl Den ene af vagterne sover på skolen om natten. Vagtlæreren fører vagtprotokol så næste dags ansatte ved, hvad der er foregået det foregående døgn. Vagten spiller en vigtig rolle i forhold til at være opmærksom på, hvordan eleverne trives, at tage sig af evt. konflikter og følge op på elever i vagten, selvom eleven ikke indgår i vagtens kontaktgruppe. Vagtlæreren vurderer i hvilke situationer elevens forældre skal orienteres. Ved evt. overtrædelse af skolens grundregler konsulterer vagten skolens leder, der er med til at vurdere, hvilke sanktioner, der eventuelt skal iværksættes af hensyn til eleven selv eller de øvrige elever. Informationer, oplevelser og iagttagelser vagten gør sig og som skønnes vigtige for en elevs kontaktlærer, videregives til kontaktlæreren evt. i situationen eller snarest efter vagten, så kontaktlæreren kan følge op med eleven og evt. elevens forældre. Kontaktlærer Som efterskolelærer har man ansvar for en kontaktgruppe på ca. 7-8 elever. Hver anden eller tredje uge har eleverne en individuel samtale af 20 minutters varighed med deres kontaktlærer. Timerne er skemalagt i skolens skema. Herudover mødes kontaktgruppen én gang ugentlig i forbindelse med formiddagsforfriskning. Én gang om måneden besøger kontaktgruppen læreren i dennes hjem. Kontaktgruppelæreren er det daglige bindeled mellem skole og hjem. Skolemor Skolemor har konsultation om morgenen, hvor eleverne henvender sig omkring sygdom og evt. behov for lægebesøg. Det er skolemor, der vurderer hvorvidt eleven er sygemeldt, samt videregiver besked om sygetilsyn i vagten og informerer evt. forældre om forhold relateret til sygdom. Skolemor har endvidere ansvar for at tilrettelægge besøg af sundhedsplejerske, ligesom hun har ansvar for at holde tilsyn med elevernes værelsesoprydning og rengøring samt vejledning herom. 5. Skolens pædagogiske virksomhed Kontaktgrupper og elevsamtaler Vi lægger stor vægt på, at den enkelte elev har tæt kontakt til særligt én voksen. Som elev bliver man sammen med 7-8 andre elever tilknyttet særligt én af skolens lærere kontaktlæreren. Man mødes fast en gang om ugen over en forfriskning med sin kontaktgruppe til socialt samvær og planlægning af weekendarrangementer. Derudover mødes eleven individuelt med kontaktlæreren ca. hver anden/tredje uge til samvær, der sætter fokus på 7

8 personlig trivsel og udvikling. Samværet i kontaktgruppen og de individuelle samtaler er skemalagt i elevernes skoleskema. Kontaktlærerens opgave er at følge med i elevens dagligdag og trivsel og hjælpe med de problemer, der kan opstå i hverdagen. Kontaktlæreren har også løbende kontakt med elevens hjem. En gang om måneden er kontaktgruppen på besøg i kontaktlærerens hjem. Skole/hjemsamarbejde og forældresamtaler På en efterskole, hvor eleverne er væk fra deres hjem er det væsentligt at forældrene kan følge med i deres barns udvikling og trivsel, ligesom det er vigtigt at forældrene oplever tryghed omkring deres barns ophold. For skolen er forældrekontakten betydningsfuld som indgang til indsigt omkring elevens baggrund, ressourcer og vanskeligheder. Kontaktgruppelæreren er den centrale person i kontakten, som foregår løbende. Der tilbydes herudover to samtaler med forældrene, hvor forældrene inviteres op på skolen. Skolens lærere, kontaktlærere, skolevejleder og specialundervisere organiserer sig i teams og formidler elevens faglige standpunkt samt forhold omkring den personlige og sociale udvikling til forældrene. Dagsrytme på hverdage På hverdage er der er der morgenmad og andagt kl Kl er der områdeoprydning og derefter værelsesoprydning og samtidig har morgenvagt konsultation. Undervisningen begynder kl og fortsætter indtil middagsmaden kl afbrudt af formiddagsforfriskning med hjemmebagte boller. Kl går eftermiddagsundervisningen i gang og kan strække sig helt til kl afbrudt af eftermiddagsforfriskning. Kl er der flydende aftensmad. De obligatoriske fag er primært placeret om formiddagen, mens valgfagene ligger over middag. Der kan også være valgfag om aftenen. Alle dage er der aftenforfriskning kl Kl skal eleverne være på deres gange og kl på deres værelser, så der kan være ro kl Onsdag aften er vores mødeaften med ungdomsgudstjeneste, også kaldet OMG. Det er en aften, hvor elever, ansatte og gæster fortæller om deres tro på Gud. Aftenen er præget af meget sang og musik. Måske medvirker elever med dans og drama. En gang om måneden bruges aftenen sammen med ens kontaktgruppe hjemme hos kontaktlæreren. Dagsrytme i weekender På en årsplan kan man se, hvilke weekender eleverne er hjemme på forlænget weekend (fra torsdag eftermiddag til søndag aften) eller miniweekend (fra fredag eftermiddag til søndag aften) og hvilke weekender, skolen holder åbent og der foregår aktiviteter. Når der er weekend på skolen, anser vi det for vigtigt, at der både er tid for eleverne til at gøre det, de selv har lyst til og tidspunkter med planlagte, obligatoriske og målrettede aktiviteter. Eleverne inddrages i at være med til at planlægge sådanne aktiviteter. Udgangspunktet herfor er kontaktgruppen. Det er en intention at gøre indholdet i weekenderne attraktivt, så eleverne ønsker at være på skolen. Det er også i weekender, at eleverne lærer hinanden og skolens ansatte at kende fra en anden side end i hverdagen, hvor megen tid går med undervisning. Belægningsprocenten i weekender er gennemsnitlig omkring 80%. Det er vigtigt, at eleverne bevarer kontakt til egen familie og venner, mens de er på efterskole, hvorfor eleverne er velkomne til at invitere venner på weekendbesøg på skolen eller selv tage på besøg i weekender. For besøgende gælder de samme ordensregler som for skolens elever ligesom besøgende deltager i de obligatoriske arrangementer, der er planlagt for weekenden. Lektiefri skole Der udbydes et udvidet timetal i stort set alle fag og lektier forventes at afvikles inden for undervisninstiden. Der kan dog forekomme frivillige lektier. Ligeledes vil der være tidspunkter 8

9 hvor eleverne må arbejde selvstændigt udenfor undervisningstid, fx ved projektopgaver og læsning af hovedværker. Køkkenet Skolen har eget køkken og køkkenpersonalet laver alle måltider. Dog anrettes fade med pålæg til aftensmad og forfriskning til om aftenen. Disse stilles frem af vagten. Køkkenet ledes af uddannet køkkenleder og der er ansat 3 køkkenassistenter. Alle medarbejdere har hygiejnebevis. Det er vigtigt, at eleverne får en ernæringsrigtig og varieret kost såvel som at maden serveres æstetisk og håndteres og opbevares efter gældende hygiejniske principper. Det tilstræbes, at brød og kager er hjemmebagt, og at øvrige måltider er tilberedt af friske råvarer. Eleverne har 4 dage om året hvor de ikke har normal undervisning, men hjælper til i køkken med opvask, og lettere køkkenopgaver fx bagning og tilberedning af salater. Måltider På skolen er der tre hovedmåltider om dagen og fast forfriskning formiddag og eftermiddag, aftenforfriskning. Det er obligatorisk at møde til morgenmaden og middagsmaden. Herudover er aftensmaden frivillig. Pligter og opgaver For at hverdagen fungerer for alle, og fordi vi samtidig tror, at det har en positiv indvirkning på den enkeltes personlige udvikling, anser vi det for vigtigt, at eleverne tager ansvar også for praktiske forhold. Eleverne hjælper derfor til i køkkenet og med oprydning og lettere rengøring efter en fast turnus organiseret af skolens rengøringsansvarlige og skolemor. Alle elever har enten et fast oprydningsområde på skolen eller er på hold med forberedelse af aftensmad, som de varetager i en halvårlig eller helårlig periode efter instruktion og oplæring. Ved siden heraf har eleverne på skift i et par dage af gangen ansvar for opvask af dagens måltider. Det er endvidere elevernes ansvar at holde orden og rent på eget værelse, som tjekkes af skolemor. Skolens vedligeholdelse påhviler i almindelighed skolens pedel, men elever kan som led i et pædagogisk forløb indgå i udførelsen af praktiske opgaver i samarbejde med og under vejledning af lærere og evt. pedellen. Husorden På en efterskole bor man på skolen og kommer dermed tæt på de andre elever og på lærerne. Der er plads til gode snakke, spændende oplevelser, humor, sport, hygge og kreativitet. Men også til kammerater, der gør tingene anderledes, end man selv ville have gjort og lærere, der stiller krav om aktiv medvirken både i undervisning, praktiske opgaver og det sociale liv på skolen. Et skoleår bliver godt, hvis alle gør en indsats og tager medansvar for at få fællesskabet til at fungere. Vi udtrykker det derfor som en forventning til eleverne, at de: Taler pænt til alle også dem, de er uenig med. Er en god kammerat, der undgår bagtalelse og mobning. Møder præcist til alle ting, hvor der er mødepligt. Overholder tidspunkter for ro og stilletimer. Behandler skolens inventar ordentligt og rydder op efter sig. Ikke tager/ låner andres eller skolens ting uden tilladelse. Fortæller sandheden og tør sige, hvis der er noget galt. Er villig til at hjælpe og udfører tildelte opgaver ansvarligt. Engagerer sig positivt i undervisning og aktiviteter på skolen. For at få venner, må man selv være en god ven og det indebærer bl.a., at man er venlig og imødekommende over for andre også dem, man ikke selv har valgt at være venner med, 9

10 behandler andre hensynsfuldt og tolerant, engagerer sig i fællesskabet og er villig til at gøre noget for andre. Grundregler For at dagligdagen kan opleves tryg og fungere på en tilfredsstillende måde for alle, har skolen nogle regler, man som elev skal leve op til. Det er strengt forbudt at indtage eller være i besiddelse af alkohol og euforiserende stoffer. Skolen er røgfri, dog er der elever som ved skolestart ryger, disse tilbydes rygestop med diverse hjælpemidler Tyveri er et alvorligt brud på tillid og kan derfor ikke accepteres. Det er forbudt at komme på det modsatte køns værelser og gange, når der ikke er åben gang tid. Man kan risikere at blive sendt hjem fra skolen, såfremt man overtræder disse regler. Der vil i de enkelte tilfælde blive taget individuel stilling til, hvorvidt en sådan hjemsendelse er permanent eller af begrænset varighed. Gangmøder Der afvikles gangmøder ad hoc, dvs. i takt med der skønnes behov herfor. Gangmøder knytter sig til de respektive elevgange og har fokus på at styrke fællesskabet, løse eventuelle konflikter, debattere holdninger og følge op på eventuelle skader på inventar. Der deltager altid mindst én lærer i et gangmøde. 6. Årets gang Årsplan 2012/13 Se vedlagte bilag årsplan Arrangementer Enkeltstående arrangementer Skolen har planlagte og spontane besøg af musikgrupper og gæstetalere fra både ind- og udland med relation til aktuelle drøftelser, problemstillinger og interesser i elevgruppen. I skoleåret har der fx besøg af en præst fra Nigeria, børnehjems- og rehabiliteringleder fra Thailand, flygtninge der har ophold i Danmark, misbrugskonsulent, teenage- og ungdomspræster fra forskellige frikirker og folkekirker i Danmark mv. Tilbagevendende arrangementer og pædagogiske elementer Introdage er de første tre dage eleverne er på skolen og sætter fokus på at ryste eleverne sammen rettet særligt mod værelsesgruppen. Gennem aktiviteter, lege og events arbejdes der for, at eleverne oplever glæde ved at være kommet til skolen. Desuden introduceres eleverne til skolens dagligdag, rytme, pligter og nøgleområder for at skabe fortrolighed, selvstændighed og tryghed med stedet så hurtigt som muligt. Eleverne vises rundt i lokalområdet. 10

11 Efterskolernes dag er en åbent hus dag for alle efterskoler i Danmark. Skolen besøges af forældre og potentielle elever. Der tilrettelægges et program, fremvises elevarbejder og afvikles forskellige aktiviteter, der på hver sin måde informerer om og præsenterer skolen. Temauge/faglige blokdage er en uge, hvor den faglige undervisning på alle eller udvalgte klassetrin samler sig om et særligt tema eller fag. I skoleåret var der tilrettelagt to tema-/faguger o London-calling en forberedelsesuge til vores udlandsrejse til London med fokus på historie, kulturliv, museer, politik og teater. Der var en madtour en gennemgang af det engelske køkken, fagblokdage med engelsk, film, tema om islam, værksteder, intro til kirker (Hillsong) mm. o Faguge for 8. og 10. kl., mens 9. klasse havde projekt. Faguge er hele dage (fordybelsesdage) med det samme fag. Julebal afholdes for elever og skolens ansatte med familie. Arrangementet foregår om aftenen og består i en julemiddag lagt ind i en festlig ramme med forskellige programpunkter, bl.a. afsløring af hvem af de andre, der hemmeligt har været engel for én dvs. overrasket med gode gerninger eller små gaver i den forgangne engleuge. Menighedsbesøg er skolens besøg i et antal kirker med særlig relation til den danske pinsevækkelse. I skoleåret blev der arrangeret besøg til en Pinsekirke i Thisted, en pinsekirke i Rønne og en baptistkirke i Ålborg, hvor elever og lærere indgik i mødeprogrammet med sang, dans, billeder og forkyndelse og efterfølgende netværksdannelse/samvær teenagere i mellem. Udover at skolens elever oplever en frikirke live har menighedsbesøg betydning i forhold til profilering af skolen og rekruttering af nye elever. KarisMaj er en fælles idrætsdag, som afholdes med syv andre kristne efterskoler, som skolen samarbejder med. Formålet med dagen er at opleve glæden ved at udøve idræt, konkurrere med andre og evt. indgå nye relationer med unge, der deler samme livssyn. Galla er en gennem lang tid tradition på skolen. Det er en fest, hvor alle er klædt i storslået gallatøj, og der indtages en fin middag og arrangeres et højtideligt program med taler, sange, musikindslag og kåringer. Aftenen slutter af med dessert og festlig lancierdans nøje indstuderet over flere uger ved professionelle dansere. Gallafesten ligger i den sidste weekend før skolens dimissionsfest og markerer både afslutning på eksamen og skoleår. Sidste skoledage er dage med aflevering af skolebøger, oprydning, rengøring, tætpakket program med besøg i Fårup sommerland, gudstjenester, grill- og bålaftener, underholdning i alle mulige afskygninger, parodier, frigivelse af Blå bog og årsvideo samt mindebogsskrivning. Det er elevernes farvel til hinanden og skolens ansatte. Dimission er skoleårets sidste dag, hvor forældre kommer for at hente eleverne. Der holdes dimissionsfest med taler, elevindslag og overrækkelse af eksamensbeviser. Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner/ture Introtur 14 dage efter eleverne er startet tager alle elever og lærere sammen på en firedages introtur til Bornholm. Eleverne bor fælles i pinsekirken opdelt efter klassetrin, idet turens formål særligt er at ryste eleverne sammen i klasserne mhp. at skabe et godt arbejdsmiljø her allerede fra skoleårets start. Det er de enkelte klasselærere og klasseteams, der har ansvar for at planlægge aktiviteter, opgaver og samvær, der opfylder turens formål. Om aftenerne tilbringes der tid sammen på tværs af klasser. Kontaktgruppetur 11

12 Der planlægges en årlig tur til et ferieland med indendørs og udendørs aktivitetsmuligheder. Turen er på tre overnatninger og involverer alle skolens elever, men hvor fokus og organisering retter sig mod elevernes kontaktgrupper, der er sammensat på tværs af køn, alder og klasser. Eleverne indlogeres gruppevist i feriehuse, hvor hver gruppe sammen med gruppens kontaktlærer får ansvar for at planlægge dele af dagens program, mad og aktiviteter. Formålet med turen er at styrke gruppens identitet og at lære, at man godt kan få ting/relationer til at fungere, selvom kammerater gør ting og tænker/handler anderledes, end man selv ville have gjort. Det sker bl.a. gennem kontaktlærerens og elevernes præsentation af dem selv ud fra temaet her er mit liv. Kontaktgruppeturen afholdes i slutningen af oktober/start november, så der tidligt i året kan arbejdes for venskaber i relation til denne gruppe og drages fordel af et godt fællesskabsgrundlag i det videre arbejde. Derudover er turen et godt afbræk fra hverdagen i de mørke vintermåneder. Udlandstur Sidst i april/først i maj er alle skolens elever og de fleste medarbejdere på en udlandstur. I henhold til skolens profil er destinationen et engelsktalende land og konkret dette år falder valget på London. Formålet med turen er, at eleverne får indblik i et andet lands kulturelle, historiske og politisk/samfundsmæssige forhold. Centralt er kulturmødet og kulturforståelse, ligesom praktisering af engelskkundskaber er vigtig. Skoleliv, kirkeliv, etnicitet, socialt arbejde, musikliv mv. har særlig interesse som besøgs- og oplevelsessteder, ligesom muligheden for at eleverne fremviser dans, drama, sang og musik i forskellige sammenhænge søges prioriteret. I Hemel Hempstead, lidt uden for London, bruger vi en dag sammen med lokale teenagere til aktivitet og samvær. USA tur Skolens 10. klasse tager i Februar afsted til Californien, hvor byerne San Francisco og Sacramento besøges. Eleverne bor privat indkvarteret og på hotel. Der er skolebesøg, kirkebesøg og besøg på en lang række af forskellige virksomheder og seværdigheder. Turens sprog er engelsk og der trænes intensivt i at tale engelsk hele tiden. Det er meningen at venskabsskolen som besøges skal lave genvisit i Danmark. Dette er dog endnu ikke sket. Skitur Mens 10. Klasse er i USA tager 8. Og 9. Klasse på skitur til Østrig. Eleverne bor på skisportssted. Adskillige af skolens lærere er uddannet skisportsinstruktører og varetager derfor undervisning på alle niveauer. 7. Undervisningen - overordnet Placering Om fagene kan det generelt siges, at disse placeres, således at kravet om en hel undervisningsdag opfyldes, ligesom det sikres, at hver elev har minimum 28 lektioner pr. uge. Det tilstræbes desuden at obligatoriske fag placeres i formiddagsmodul og tidlige eftermiddag, mens valgfag ligger eftermiddag og aften. Fagtyper og fagoversigter På skolen opererer vi med tre fagtyper; Obligatoriske prøveforberedende fag, obligatoriske ikke-prøveforberedende fag og valgfag. Eleverne introduceres til skolens valgfag i en valgfags-prøveuge, hvor de frit kan afprøve skolens tilbud. Herefter vælger eleven fag og har valgfaget i ½-1 år. Det er væsentligt, at eleverne lærer at holde fast ved de valg, de træffer, ligesom dette er med til at indarbejde en vis udholdenhed og disciplin, som virker befordrende i andre sammenhænge. Eleverne bliver vejledt i deres valg af fag, så hverdagen kan forblive sammenhængende og 12

13 overskuelig. Obligatoriske prøveforberedende fag Mål og indhold for de obligatoriske og prøveforberedende fag afspejler de i LBK. nr. 571 af 23/06/2003 Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål (Fælles mål) samt LBK. nr. 804 af 15/07/2004 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål. Skolens obligatoriske fag og valgfag, herunder time- og fagfordeling er angivet i nedenstående tabeller. De nærmere mål- og indholdsbeskrivelser (årsplan) forefindes under de enkelte fag. Vi regner i godt og vel 30 almindelige skemauger og 12 anderledes uger (introuge (1), kontaktgruppetur (1), udlandsrejse (2), terminsprøveuger (2), tema-/faguger (2), eksamensuger (4)). I disse anderledes uger er mange af fagene også i spil, så lektionsantallet i tabellen udtrykker kun antallet af timer i almindelige skemauger. Fagoversigt Obligatoriske prøveforberedende fag Fag Klasse Lekt./uge Omfang Hold Underviser Dansk Dennis Lüthje Dansk Lars Banner/Dennis Lüthje/John Ravn Dansk Lars Banner/John Ravn Engelsk Rebekah Christesen Engelsk Kathy Chappuis/ Mette Deleuran Engelsk Kathy Chappuis Tysk Christian Lund Tysk Christian Lund Tysk Christian Lund Matematik Rebekah Christesen Matematik Rebekah Christesen/Claes Holmgreen/John Ravn Matematik Finn Mester/ Claes Holmgreen/John Ravn Fysik/kemi Peter Senholt Fysik/kemi Torkild Christensen/ Finn Mester Fysik/kemi Torkild Christensen Biologi David Christesen Biologi David Christesen Geografi David Christesen Geografi Rebekah Christesen Historie Peter Sehnholt Historie Finn Mester Samfundsfag Peter Senholt Samfundsfag Claes Holmgreen Samfundsfag Claes Holmgreen Kristendomskundskab Peter Senholt Kristendomskundskab Peter Senholt Kristendomskundskab Peter Senholt 13

14 Fagoversigt Obligatoriske ikke-prøveforberedende fag Fag Klasse Lekt. Omfang Hold Underviser /uge Forstanderens time Finn Mester Dansk som 2. sprog individuelt Dennis Lüthje OMG møde Alle + gæstetalere Fagoversigt Valgfag Fag Klasse Lekt./uge Omfang Hold Underviser Art Outlet Kathy Chappuis Tro og Liv Peter Senholt/Andreas Andersen/ Caroline Nielsen Footloose Mette Deleuran FrydExplorer David Christesen Frydliga Jonas Heinesen GirlStuff Lydia Jørgensen/Julie Dupont Kok Amok Melody Rose Hill Hardball David Christesen/ Kenneth Thomas Klatring David Christesen Musik Claes Holmgren RealWorship Claes Holmgren/Kristoffer Kauzcki Samspil/Bands Claes Holmgren Ridning Finn Mester Dramaskole Mette Deleuran Fiskeri Dennis Lüthje Motionsboxing Josias Rygaard Workout Nicki Jacobsen/ Nikolai Christensen Boxing Josias Rygaard Triplebold Nicki Jacobsen Fryd Production Claes Holmgren English Recovery Julie Dupont Deutch Anfänger Sussi Senholt USA Kathy Chappuis Projektopgave i 9. klasse I henhold til LBK nr. 558 af 07/06/2006 Om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse udarbejder eleverne individuelt en projektopgave. Arbejdet med projektopgaven skal videreudvikle projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et problemorienteret tværgående emne, der er så bredt formuleret, at det kan anskues fra flere faglige vinkler. I skoleåret var det overordnede tema rigtigt og forkert. Under arbejdet med opgaven vejleder to lærere sv.t. 20 lektioner eleverne omkring projektfaserne som er: indkredsning af problemstilling, afgrænsning af indhold, valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer, indhold og metoder, kilder og materialer, og udtryksform. Projektopgaven udmunder i fremstillingen af et produkt, som fremlægges for de øvrige elever efter de fem projektdage. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, en karakter. 14

15 Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse I henhold til LBK nr. 497 af 31/05/2000 Bekendtgørelse og den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse udfører hver elev alene eller i samarbejde med andre elever på 10. klassetrin en obligatorisk selvvalgt opgave som en del af undervisningen. Opgaven giver eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og de aktiviteter som måtte være indeholdt i denne plan. I samråd med de relevante lærere beslutter eleven opgavens emne og indhold og i opgavens udarbejdelse anvendes varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. Under arbejdet med opgaven vejleder to lærere eleverne omkring: valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen, brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer, brug af kilder og materialer, fremstilling af produkt og valg af udtryksform. Opgaven udmunder i et konkret produkt som fremlægges for de øvrige elever den sidste dag af fem opgavedage. Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, en karakter. Special- og støtteundervisning (Inklusion) Formål At give støtteundervisning til enkelte elever er dels at styrke deres svage sider, og dels at eleven opnår større erkendelse af og får maksimalt udbytte af sine stærke sider såvel fagligt som socialt. Indhold Specialundervisnings indhold er faglig støtte i samarbejde Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Støtteundervisnings indhold er hjælp til praktiske funktioner i hverdagen eller bearbejdning af elevers sociale adfærdsmønstre. Denne støtte gives i nært samarbejde med hjemmet og evt. de sociale myndigheder. Form Specialundervisnings gives som individuel støtte eller i små hold. Niveaudelingen i 9. Og 10. Klasse sigter netop på at give en mulighed for støtte i den lille cklasse i netop de fag eleven finder svære. Derudover tildeles noget af støtten som ekstra bemanding på vagten. Resten tilrettelægges som individuel Coach tid efter handlingsplan for den enkelte elev. Terminsprøver Der afvikles terminsprøver for eleverne én gang i efteråret og én gang i foråret i følgende fag: Klassetrin Dansk Matematik Humanistisk Naturfagligt Sprog 8. kl. Skriftlig fremstilling Retskrivning og læsning Færdighedsdel Problemløsningsdel Historie, Samfundsfag og Kristendom Biologi, Geografi Tysk, engelsk 9. kl. Skriftlig fremstilling Retskrivning og læsning 10. kl. Skriftlig fremstilling Færdighedsdel Problemløsningsdel Et opgavesæt Historie, Samfundsfag og Kristendom Samfundsfag og Kristendom Biologi, Geografi Tysk, engelsk Engelsk, skr. fremstilling Tysk skr. 15

16 fremstilling Terminsprøverne tager sigte på at teste elevernes standpunkt og gøre dem fortrolige med eksamensformen. Desuden danner prøverne baggrund for de forældre-/elevsamtaler skolen afholder efter terminsprøverne. Karakterer Eleverne på alle klassetrin får standpunktskarakter to gange årligt. Der anvendes 7 trins - skala. Prøvekarakterer gives i forbindelse med de afsluttende prøver. Afgangsprøver Skolen afholder folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasse-prøven (FS10) i overensstemmelse med de regler, der gælder for folkeskolen. Prøverne er skriftlige og mundtlige og afholdes i skoleårets afslutning i maj og juni. Der prøves i følgende fag: Type: FSA FS10 Skriftlig Dansk (B) Retstavning (1 ½ time) Skriftlig fremstilling (3 ½ time) Matematik (B) Færdighedsdel (1 time) Problemløsningsdel (3 timer) Engelsk (U) Biologi (U) Geografi (U) Tysk (U) Dansk Skriftlig fremstilling (4 timer) Matematik Et opgavesæt (4 timer) Engelsk Skriftlig fremstilling (3 timer) Tysk Skriftlig fremstilling (3 timer) Mundtlig Dansk (B) Engelsk (B) Fysik/kemi (B) Tysk (U) Kristendomskundskab (U) Samfundsfag (U) Historie (U) Dansk Engelsk Tysk Matematik Fysik/kemi For prøver på FSA-niveau er der 5 bundne prøver (B) og 2 prøver ved udtrækning (U) af Undervisningsministeriet, dvs. 7 prøver i alt. De 2 udtræksprøver trækkes fra henholdsvis en naturvidenskabelig og humanistisk blok. 16

17 Fagbeskrivelse-Uddannelsesvejledning I henhold til Folkeskolelovens 7 om obligatoriske emner skal der undervises i uddannelses,- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering i klasse. Ansvaret for, at undervisningen finder sted, er skolelederens. I praksis er det som regelen klasselæreren, der varetager undervisningen. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det personlige valg Uddannelse og erhverv Arbejdsmarkedet Formålet med undervisningen: Formålet med undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og udenfor arbejdsmarkedet. Stk. 3. Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan og handlingsplan. Nyttige adresser: 17

18 UEA-ORIENTERING AKTIVITETSOVERSIGT TRIN EMNE beskrivelse CENTRALE KUNDSKABS OG FÆRDIGHEDS- OMRÅDER MATERIALER kl. August Vejlederen orienterer om årsplanen og arbejdet med uddannelsesplanen. Orientering om brobygning, samt påbegynde tilmelding Uddannelses- og erhvervsmuligheder, lokalt, nationalt og internationalt. UV data kl. September Hæftet Ungdomsuddannelser 2013 udkommer udleveres til alle elever i 9. og 10. klasse. 1. Vejledningssamtale Valg af brobygningsforløb: Valgkompetence Hvilke faktorer indvirker på mit uddannelsesvalg? Hvad, hvordan og hvornår? Ungdomsuddann 2013 Deadline fredag i uge 37! kl. Oktober/november 9. og 10. klasse brobygning i uge 47. Jobsøgning Fornemme lugten i bageriet Forældreorientering og samtaler Besøg/afprøvning af ungdomsuddannelse. 10.kl: Obligatorisk-Selvvalgt-Opgave OSO i uge 44 (29. okt. 4. nov.) 18

19 kl. December Godt og dårligt arbejde: Klassen snakker om hvad er et godt/dårligt arbejde. Der kan udarbejdes en lille undersøgelse i klassen/årgangen om resultatet. Klassen kan opstille kriterier som fx penge, status, arbejdstid, arbejdsmiljø, glæde, m.m. Beslutningsprocesser og færdigheder i at træffe valg. Uddannelses og erhvervsmuligheder, lokalt, nationalt og internationalt. Informationssøgning Fortsat arbejde me individuelle uddannelsesplan kl. Januar Uddannelse og uddannelsesvalg Gennemgang og arbejde med Uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold og vilkår for medarbejdere og selvstændige. Ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet 9. kl: 9. klasse Projekt kl. Februar Valg af ungdomsuddannelse og indtastning i Informationssøgning 2. vejledningssamtale kl. Februar Dit Lokalsamfundet før og nu: Uddannelses- og jobmuligheder Åbenhus arrangementer i dit lokalområde. Information om mulighederne der hvor du kommer fra. Mulighed for uv-fritagelse til besøg på din lokale ungdomsuddannelse. 19

20 kl. Marts Dit Lokalsamfundet før og nu: Uddannelses- og jobmuligheder Åbenhus arrangementer i dit lokalområde. Information om mulighederne der hvor du kommer fra. Mulighed for uv-fritagelse til besøg på din lokale ungdomsuddannelse 10.kl. April / maj Vejledningssamtaler om endelig uddannelsesvalg. Generel uddannelses- og erhvervsorientering Informationssøgning. Uddannelses og erhvervsmuligheder, lokalt, nationalt og internationalt. Dit lokale UU-cen Uddannelses institutionernes hjemmesider 8. Undervisningen specifik Årsplan dansk 8. klasse, ugentlige lektioner Lærer: Dennis Haahr Luthje Lønstrup Undervisningen i overskrifter: Uge 33-34: Introforløb med tests i grammatik og skriftlig fremstilling Uge 34-38: Artikler og journalistik: at arbejde med nyheder(bornholmertur(uge 35), sejltur(uge 37). Uge 39-40: Temalæsning når livet gør ondt Uge 41: Terminsprøver Uge 42: Efterårsferie Uge 43-44: Reklamer, herunder genre, kunstart og analyse Uge 45: Søhøjlandet 20

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017. Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge

Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017. Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017 Ca. tidspunkt Uge 33-35 Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge Aflevere skriftlig illustrerende billedanalyser billeder i egne tekster, så det

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere