Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold"

Transkript

1 Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag Skolens målsætning og tre hjørnesten

2 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende undervisning Skolens elevgruppe... 5 Klassetrin og kønsfordeling... 5 Geografisk fordeling og baggrund... 5 Uddannelsesvalg Skolens ansatte... 6 Forventninger... 6 Faggrupper... 6 Vagtlærer tilsyn... 6 Kontaktlærer... 7 Skolemor Skolens pædagogiske virksomhed... 7 Kontaktgrupper og elevsamtaler... 7 Skole/hjemsamarbejde og forældresamtaler... 8 Dagsrytme på hverdage... 8 Dagsrytme i weekender... 8 Lektielæsning stilletime... 8 Køkkenet... 9 Måltider... 9 Pligter og opgaver... 9 Husorden... 9 Grundregler Gangmøder Årets gang Årsplan Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Arrangementer Enkeltstående arrangementer Tilbagevendende arrangementer og pædagogiske elementer Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner/ture Undervisningen - overordnet Placering Fagtyper og fagoversigter Obligatoriske prøveforberedende fag Fagoversigt Obligatoriske prøveforberedende fag Fagoversigt Obligatoriske ikke-prøveforberedende fag Fagoversigt Valgfag Projektopgave i 9. klasse Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse Specialundervisning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Terminsprøver Karakterer Afgangsprøver Der prøves i følgende fag: Uddannelses- og erhvervsvejledning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 8. Undervisningen - specifik... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dansk 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

3 Dansk 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dansk 10 kl.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Engelsk 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Engelsk 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Engelsk 10. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tysk 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tysk 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tysk 10. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Historie 8. klasse Historie 9. Klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Samfundsfag 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Samfundsfag 9. klasse Samfundsfag 10. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Matematik 8. klasse Matematik 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Matematik 10. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysik og kemi 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysik og kemi 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysik og Kemi 10. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Biologi 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Biologi 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Geografi 8. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Geografi 9. klasse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kristendomsundervisning Tro & Liv klasse og 2. årselever Forstanderens Time Dansk som 2. sprog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Deutsch Anfänger Girl Stuff Mode og Design ArtOutlet Billedkunst Drama Boyzone Footloose... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. FrydExplorer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Frydliga Kok-Amok Klatring... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fryd Produktion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Realwordship WorkOut Filmklub 3

4 1. Skolens værdigrundlag Institutionens formål er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, hvor unge kan dygtiggøre sig i almendannende fag samt opfylde folkeskolens bestemmelser om undervisningspligt. Undervisningen finder sted ud fra det kristne livssyn, som Den danske Pinsevækkelse går ind for. Skolens undervisning og dagligliv bygger på følgende værdier: Livet er en dyrebar gave skænket af Gud, hvorfor det i alle livets faser omgærdes med respekt. Alle mennesker er skabt i Guds billede og er en unik personlighed, der består af ånd, sjæl og legeme. Personlig tro på Gud er den vigtigste erfaringskilde til at blive og være et autentisk menneske. Mennesket bygges op ved, at dets særegenhed bliver set og forstået af andre, og at det samtidig selv ser og forstår andre. Kristne normer og standarder samt værdier som åndsfrihed, ligeværd og demokrati udgør en ramme for den enkeltes udfoldelse i fællesskabet. 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten Skolens undervisning og dagligliv bygger på følgende målsætning: At skabe en levende og aktuel skole, der er præget af liv og trivsel for både elever og ansatte. At elevens identitet formes og dannes, så den enkelte oplever modning og vækst. At eleven kvalificeres fagligt, socialt og åndeligt til videre uddannelse, herunder oplever fodfæste og afsæt for sit videre liv til at forstå, navigere i og påvirke samfundet. At eleven oplever betydningen af at vise barmhjertighed gennem at være en del af en opgave, hvor der rækkes ud til grupper med særlige behov. Det er områder som 1) tro 2) fællesskab og 3) undervisning vi opfatter som helt centrale i skolens hverdag, hvorfor værdier og målsætninger på særlig vis afspejles her. Vi opfatter derfor områderne som skolens tre hjørnesten og knytter følgende uddybende ord til: Oprigtig tro Vi ønsker at give eleverne et grundlag for at vokse i en sund og levende tro på Gud og respekterer samtidig den enkeltes frihed til at vælge livsgrundlag. Vi tror, at debat og dialog om livets mening hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, hvor går jeg hen? er med til at skabe elevernes oplevelse af identitet og ståsted. Lovsang, bøn, bibellæsning og teenagegudstjenester er en del af hverdagen. Vi vil gerne give eleverne bedre mulighed for at lære Gud at kende og hjælpe dem med at omsætte deres tro til praktisk handling og gode fremtidsmål. Ægte fællesskab Vi ønsker en skole, hvor vi møder hinanden med venlighed, hjælpsomhed og respekt og hvor 4

5 alle tager ansvar for at skabe et godt fællesskab. Vi vil gerne udfordre eleverne til at være gode kammerater, der rækker ud til andre og kender betydningen af ordet barmhjertighed. Fællesskabet lærer én at se og forstå andre, men giver også følelsen af selv at blive set og forstået. Det danner grundlag for en vækst- og modningsproces, der medvirker til dannelsen af en sund identitet som et menneske, der er værdifuldt og elsket. Udfordrende undervisning I både skolefag og valgfag ønsker vi at give en relevant og kvalificeret undervisning, der udfordrer den enkelte elev til at yde sit bedste. Viden er mere end det, der står i bøger. Det er også færdigheder, faglige metoder, samarbejdsformer og holdninger. Undervisning skal hjælpe med at sprænge egne horisonter samt skabe mulighed for at gå i dybden og få overblik over større vidensområder. Det er vores mål, at eleven oplever rodfæste og afsæt for videre liv og uddannelse, samt får ballast til at forstå, navigere i og påvirke det samfund, vi lever i. Vi afholder folkeskolens afgangsprøver FSA og FS10. Det er disse værdier, målsætninger og hjørnesten, vi ønsker skolens hele dagligdag, indhold og organisering afspejler. 3. Skolens elevgruppe Efterskolen Frydensberg tilbyder undervisning til gruppen af elever, der er omfattet af 13 stk. 1, 3) i Undervisningsministeriets bekendtgørelse LBK nr af den 21/11/2006 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), dvs. elever der har afsluttet 7 års skolegang eller er fyldt 14 år. Klassetrin og kønsfordeling Skolens elever fordeler sig klassevist i skoleåret 2011/2012 som følger: 8. kl. 9. kl. 10. kl. Piger Drenge I alt Eleverne fordeler sig kønsmæssigt med 40 piger og 45 drenge. I alt antal elever i skoleåret 2011/ årselever Geografisk fordeling og baggrund Eleverne optages på baggrund af en samtale, der skal sikre, at eleven er bekendt med skolens værdigrundlag og forventninger, kan trives på skolen og fungere i det samlede elevhold. Skolens elever kommer fra alle egne af Danmark inkl. Færøerne. Ca % af skolens elever har baggrund i frikirker i Danmark og ca. 30 % fra Den Danske Folkekirke. 5

6 Uddannelsesvalg Eleverne i 9. og 10. klasse har truffet følgende uddannelsesvalg for kommende skoleår: 9. klasse Valg ,3 % Gymnasial uddannelse 13,3 % Ungdomsuddannelse 43,3 % Efterskole 10. Klasse 16.7 % Alterna 3,3 % Andet 100 % I alt 10. klasse Valg ,7 % Gymnasial uddannelse 33,3 % Ungdomsuddannelse 16,7 % Alterna 5,5 % Friår 100 % I alt 4. Skolens ansatte Forventninger Det er skolens forventning, at alle ansatte efterlever skolens værdigrundlag og varetager arbejdet med dygtighed og personligt engagement, så skolens hverdag er karakteriseret af liv, trivsel og udvikling for både elever og ansatte. Faggrupper På efterskolen Frydensberg har vi ansat medarbejdere inden for følgende forskellige grupper: efterskolelærere og teknisk-administrativt personale. Som efterskolelærer har man ansvar for undervisning i såvel obligatoriske som valgfrie fag, målrettet samvær med skolens elever og tilsyn på hverdage og i weekender (=vagtlærer). Man har tæt samarbejde med elevernes forældre og andre samarbejdspartnere, som understøtter elevernes ophold på skolen. Man deltager desuden i skolens gudstjenester, lærermøder, pædagogiske møder og arrangementer hen over året. Herudover varetager forskellige lærere specifikke funktioner som hjemmesideansvarlig, IT-ansvarlig, klasselærerfunktion, specialundervisnings-ansvarlig, tillids- og sikkerhedsrepræsentant, skolemor og skolevejleder. Af teknisk-administrativt personale har skolen ansat en pedel, en køkkenleder og tre køkkenassistenter, en forretningsfører og en sekretær. Vagtlærer tilsyn De enkelte kursusuger er opdelt i vagtdøgn. På hver vagt er der to til tre lærere, som dog starter vagten forskudt. Vagtlærere har vagt ca. en gang hver anden uge foruden vagt ca. fire 6

7 weekender om året. Vagtlærerens opgaver Der er altid én vagtlærerene tilstede på skolens område. Vagten bærer vagttelefon i kontorets lukketid, så forældre eller andre kan komme i kontakt med skolen. Som vagt har man ansvar for afvikling af måltider, ligesom der meddeles beskeder og uddeles post til eleverne. I vagter prioriteres samværet med eleverne højt, og læreren medvirker til at stimulere og inspirere eleverne til aktiviteter og brug af skolens faciliteter. Evt. tilkaldelse af vagtlæge, tilsyn med syge elever på sygeværelserne og andre opgaver i forbindelse hermed påhviler vagtlæreren eller evt. skolemor. Vagten giver endvidere elever tilladelse til at tage på bytur og andet, der ligger udover almindelig praksis. Vagten holder sig orienteret om evt. forældrebesøg og er opmærksom på at være synlig. Vagthavende lærere sørger for at aflåse skolen om aftenen, og at eleverne har ryddet op på deres ansvarsområder, så skolen kan overgives i pæn stand til næste dags ansatte. Kl sørger vagten for, at eleverne er på deres værelser, og at der er ro kl Den ene af vagterne sover på skolen om natten. Vagtlæreren fører vagtprotokol så næste dags ansatte ved, hvad der er foregået det foregående døgn. Vagten spiller en vigtig rolle i forhold til at være opmærksom på, hvordan eleverne trives, at tage sig af evt. konflikter og følge op på elever i vagten, selvom eleven ikke indgår i vagtens kontaktgruppe. Vagtlæreren vurderer i hvilke situationer elevens forældre skal orienteres. Ved evt. overtrædelse af skolens grundregler konsulterer vagten skolens leder, der er med til at vurdere, hvilke sanktioner, der eventuelt skal iværksættes af hensyn til eleven selv eller de øvrige elever. Informationer, oplevelser og iagttagelser vagten gør sig og som skønnes vigtige for en elevs kontaktlærer, videregives til kontaktlæreren evt. i situationen eller snarest efter vagten, så kontaktlæreren kan følge op med eleven og evt. elevens forældre. Kontaktlærer Som efterskolelærer har man ansvar for en kontaktgruppe på ca. 7-8 elever. Hver anden eller tredje uge har eleverne en individuel samtale af 20 minutters varighed med deres kontaktlærer. Timerne er skemalagt i skolens skema. Herudover mødes kontaktgruppen én gang ugentlig i forbindelse med formiddagsforfriskning. Én gang om måneden besøger kontaktgruppen læreren i dennes hjem. Kontaktgruppelæreren er det daglige bindeled mellem skole og hjem. Skolemor Skolemor har konsultation om morgenen, hvor eleverne henvender sig omkring sygdom og evt. behov for lægebesøg. Det er skolemor, der vurderer hvorvidt eleven er sygemeldt, samt videregiver besked om sygetilsyn i vagten og informerer evt. forældre om forhold relateret til sygdom. Skolemor har endvidere ansvar for at tilrettelægge besøg af sundhedsplejerske, ligesom hun har ansvar for at holde tilsyn med elevernes værelsesoprydning og rengøring samt vejledning herom. 5. Skolens pædagogiske virksomhed Kontaktgrupper og elevsamtaler Vi lægger stor vægt på, at den enkelte elev har tæt kontakt til særligt én voksen. Som elev bliver man sammen med 7-8 andre elever tilknyttet særligt én af skolens lærere kontaktlæreren. Man mødes fast en gang om ugen over en forfriskning med sin kontaktgruppe til socialt samvær og planlægning af weekendarrangementer. Derudover mødes eleven individuelt med kontaktlæreren ca. hver anden/tredje uge til samvær, der sætter fokus på 7

8 personlig trivsel og udvikling. Samværet i kontaktgruppen og de individuelle samtaler er skemalagt i elevernes skoleskema. Kontaktlærerens opgave er at følge med i elevens dagligdag og trivsel og hjælpe med de problemer, der kan opstå i hverdagen. Kontaktlæreren har også løbende kontakt med elevens hjem. En gang om måneden er kontaktgruppen på besøg i kontaktlærerens hjem. Skole/hjemsamarbejde og forældresamtaler På en efterskole, hvor eleverne er væk fra deres hjem er det væsentligt at forældrene kan følge med i deres barns udvikling og trivsel, ligesom det er vigtigt at forældrene oplever tryghed omkring deres barns ophold. For skolen er forældrekontakten betydningsfuld som indgang til indsigt omkring elevens baggrund, ressourcer og vanskeligheder. Kontaktgruppelæreren er den centrale person i kontakten, som foregår løbende. Der tilbydes herudover to samtaler med forældrene, hvor forældrene inviteres op på skolen. Skolens lærere, kontaktlærere, skolevejleder og specialundervisere organiserer sig i teams og formidler elevens faglige standpunkt samt forhold omkring den personlige og sociale udvikling til forældrene. Dagsrytme på hverdage På hverdage er der er der morgenmad og andagt kl Kl er der områdeoprydning og derefter værelsesoprydning og samtidig har morgenvagt konsultation. Undervisningen begynder kl og fortsætter indtil middagsmaden kl afbrudt af formiddagsforfriskning med hjemmebagte boller. Kl går eftermiddagsundervisningen i gang og kan strække sig helt til kl afbrudt af eftermiddagsforfriskning. Kl er der flydende aftensmad. De obligatoriske fag er primært placeret om formiddagen, mens valgfagene ligger over middag. Der kan også være valgfag om aftenen. Alle dage er der aftenforfriskning kl Kl skal eleverne være på deres gange og kl på deres værelser, så der kan være ro kl Onsdag aften er vores mødeaften med ungdomsgudstjeneste, også kaldet OMG. Det er en aften, hvor elever, ansatte og gæster fortæller om deres tro på Gud. Aftenen er præget af meget sang og musik. Måske medvirker elever med dans og drama. En gang om måneden bruges aftenen sammen med ens kontaktgruppe hjemme hos kontaktlæreren. Dagsrytme i weekender På en årsplan kan man se, hvilke weekender eleverne er hjemme på forlænget weekend (fra torsdag eftermiddag til søndag aften) eller miniweekend (fra fredag eftermiddag til søndag aften) og hvilke weekender, skolen holder åbent og der foregår aktiviteter. Når der er weekend på skolen, anser vi det for vigtigt, at der både er tid for eleverne til at gøre det, de selv har lyst til og tidspunkter med planlagte, obligatoriske og målrettede aktiviteter. Eleverne inddrages i at være med til at planlægge sådanne aktiviteter. Udgangspunktet herfor er kontaktgruppen. Det er en intention at gøre indholdet i weekenderne attraktivt, så eleverne ønsker at være på skolen. Det er også i weekender, at eleverne lærer hinanden og skolens ansatte at kende fra en anden side end i hverdagen, hvor megen tid går med undervisning. Belægningsprocenten i weekender er gennemsnitlig omkring 80%. Det er vigtigt, at eleverne bevarer kontakt til egen familie og venner, mens de er på efterskole, hvorfor eleverne er velkomne til at invitere venner på weekendbesøg på skolen eller selv tage på besøg i weekender. For besøgende gælder de samme ordensregler som for skolens elever ligesom besøgende deltager i de obligatoriske arrangementer, der er planlagt for weekenden. Lektiefri skole Der udbydes et udvidet timetal i stort set alle fag og lektier forventes at afvikles inden for undervisninstiden. Der kan dog forekomme frivillige lektier. Ligeledes vil der være tidspunkter 8

9 hvor eleverne må arbejde selvstændigt udenfor undervisningstid, fx ved projektopgaver og læsning af hovedværker. Køkkenet Skolen har eget køkken og køkkenpersonalet laver alle måltider. Dog anrettes fade med pålæg til aftensmad og forfriskning til om aftenen. Disse stilles frem af vagten. Køkkenet ledes af uddannet køkkenleder og der er ansat 3 køkkenassistenter. Alle medarbejdere har hygiejnebevis. Det er vigtigt, at eleverne får en ernæringsrigtig og varieret kost såvel som at maden serveres æstetisk og håndteres og opbevares efter gældende hygiejniske principper. Det tilstræbes, at brød og kager er hjemmebagt, og at øvrige måltider er tilberedt af friske råvarer. Eleverne har 4 dage om året hvor de ikke har normal undervisning, men hjælper til i køkken med opvask, og lettere køkkenopgaver fx bagning og tilberedning af salater. Måltider På skolen er der tre hovedmåltider om dagen og fast forfriskning formiddag og eftermiddag, aftenforfriskning. Det er obligatorisk at møde til morgenmaden og middagsmaden. Herudover er aftensmaden frivillig. Pligter og opgaver For at hverdagen fungerer for alle, og fordi vi samtidig tror, at det har en positiv indvirkning på den enkeltes personlige udvikling, anser vi det for vigtigt, at eleverne tager ansvar også for praktiske forhold. Eleverne hjælper derfor til i køkkenet og med oprydning og lettere rengøring efter en fast turnus organiseret af skolens rengøringsansvarlige og skolemor. Alle elever har enten et fast oprydningsområde på skolen eller er på hold med forberedelse af aftensmad, som de varetager i en halvårlig eller helårlig periode efter instruktion og oplæring. Ved siden heraf har eleverne på skift i et par dage af gangen ansvar for opvask af dagens måltider. Det er endvidere elevernes ansvar at holde orden og rent på eget værelse, som tjekkes af skolemor. Skolens vedligeholdelse påhviler i almindelighed skolens pedel, men elever kan som led i et pædagogisk forløb indgå i udførelsen af praktiske opgaver i samarbejde med og under vejledning af lærere og evt. pedellen. Husorden På en efterskole bor man på skolen og kommer dermed tæt på de andre elever og på lærerne. Der er plads til gode snakke, spændende oplevelser, humor, sport, hygge og kreativitet. Men også til kammerater, der gør tingene anderledes, end man selv ville have gjort og lærere, der stiller krav om aktiv medvirken både i undervisning, praktiske opgaver og det sociale liv på skolen. Et skoleår bliver godt, hvis alle gør en indsats og tager medansvar for at få fællesskabet til at fungere. Vi udtrykker det derfor som en forventning til eleverne, at de: Taler pænt til alle også dem, de er uenig med. Er en god kammerat, der undgår bagtalelse og mobning. Møder præcist til alle ting, hvor der er mødepligt. Overholder tidspunkter for ro og stilletimer. Behandler skolens inventar ordentligt og rydder op efter sig. Ikke tager/ låner andres eller skolens ting uden tilladelse. Fortæller sandheden og tør sige, hvis der er noget galt. Er villig til at hjælpe og udfører tildelte opgaver ansvarligt. Engagerer sig positivt i undervisning og aktiviteter på skolen. For at få venner, må man selv være en god ven og det indebærer bl.a., at man er venlig og imødekommende over for andre også dem, man ikke selv har valgt at være venner med, 9

10 behandler andre hensynsfuldt og tolerant, engagerer sig i fællesskabet og er villig til at gøre noget for andre. Grundregler For at dagligdagen kan opleves tryg og fungere på en tilfredsstillende måde for alle, har skolen nogle regler, man som elev skal leve op til. Det er strengt forbudt at indtage eller være i besiddelse af alkohol og euforiserende stoffer. Skolen er røgfri, dog er der elever som ved skolestart ryger, disse tilbydes rygestop med diverse hjælpemidler Tyveri er et alvorligt brud på tillid og kan derfor ikke accepteres. Det er forbudt at komme på det modsatte køns værelser og gange, når der ikke er åben gang tid. Man kan risikere at blive sendt hjem fra skolen, såfremt man overtræder disse regler. Der vil i de enkelte tilfælde blive taget individuel stilling til, hvorvidt en sådan hjemsendelse er permanent eller af begrænset varighed. Gangmøder Der afvikles gangmøder ad hoc, dvs. i takt med der skønnes behov herfor. Gangmøder knytter sig til de respektive elevgange og har fokus på at styrke fællesskabet, løse eventuelle konflikter, debattere holdninger og følge op på eventuelle skader på inventar. Der deltager altid mindst én lærer i et gangmøde. 6. Årets gang Årsplan 2012/13 Se vedlagte bilag årsplan Arrangementer Enkeltstående arrangementer Skolen har planlagte og spontane besøg af musikgrupper og gæstetalere fra både ind- og udland med relation til aktuelle drøftelser, problemstillinger og interesser i elevgruppen. I skoleåret har der fx besøg af en præst fra Nigeria, børnehjems- og rehabiliteringleder fra Thailand, flygtninge der har ophold i Danmark, misbrugskonsulent, teenage- og ungdomspræster fra forskellige frikirker og folkekirker i Danmark mv. Tilbagevendende arrangementer og pædagogiske elementer Introdage er de første tre dage eleverne er på skolen og sætter fokus på at ryste eleverne sammen rettet særligt mod værelsesgruppen. Gennem aktiviteter, lege og events arbejdes der for, at eleverne oplever glæde ved at være kommet til skolen. Desuden introduceres eleverne til skolens dagligdag, rytme, pligter og nøgleområder for at skabe fortrolighed, selvstændighed og tryghed med stedet så hurtigt som muligt. Eleverne vises rundt i lokalområdet. 10

11 Efterskolernes dag er en åbent hus dag for alle efterskoler i Danmark. Skolen besøges af forældre og potentielle elever. Der tilrettelægges et program, fremvises elevarbejder og afvikles forskellige aktiviteter, der på hver sin måde informerer om og præsenterer skolen. Temauge/faglige blokdage er en uge, hvor den faglige undervisning på alle eller udvalgte klassetrin samler sig om et særligt tema eller fag. I skoleåret var der tilrettelagt to tema-/faguger o London-calling en forberedelsesuge til vores udlandsrejse til London med fokus på historie, kulturliv, museer, politik og teater. Der var en madtour en gennemgang af det engelske køkken, fagblokdage med engelsk, film, tema om islam, værksteder, intro til kirker (Hillsong) mm. o Faguge for 8. og 10. kl., mens 9. klasse havde projekt. Faguge er hele dage (fordybelsesdage) med det samme fag. Julebal afholdes for elever og skolens ansatte med familie. Arrangementet foregår om aftenen og består i en julemiddag lagt ind i en festlig ramme med forskellige programpunkter, bl.a. afsløring af hvem af de andre, der hemmeligt har været engel for én dvs. overrasket med gode gerninger eller små gaver i den forgangne engleuge. Menighedsbesøg er skolens besøg i et antal kirker med særlig relation til den danske pinsevækkelse. I skoleåret blev der arrangeret besøg til en Pinsekirke i Thisted, en pinsekirke i Rønne og en baptistkirke i Ålborg, hvor elever og lærere indgik i mødeprogrammet med sang, dans, billeder og forkyndelse og efterfølgende netværksdannelse/samvær teenagere i mellem. Udover at skolens elever oplever en frikirke live har menighedsbesøg betydning i forhold til profilering af skolen og rekruttering af nye elever. KarisMaj er en fælles idrætsdag, som afholdes med syv andre kristne efterskoler, som skolen samarbejder med. Formålet med dagen er at opleve glæden ved at udøve idræt, konkurrere med andre og evt. indgå nye relationer med unge, der deler samme livssyn. Galla er en gennem lang tid tradition på skolen. Det er en fest, hvor alle er klædt i storslået gallatøj, og der indtages en fin middag og arrangeres et højtideligt program med taler, sange, musikindslag og kåringer. Aftenen slutter af med dessert og festlig lancierdans nøje indstuderet over flere uger ved professionelle dansere. Gallafesten ligger i den sidste weekend før skolens dimissionsfest og markerer både afslutning på eksamen og skoleår. Sidste skoledage er dage med aflevering af skolebøger, oprydning, rengøring, tætpakket program med besøg i Fårup sommerland, gudstjenester, grill- og bålaftener, underholdning i alle mulige afskygninger, parodier, frigivelse af Blå bog og årsvideo samt mindebogsskrivning. Det er elevernes farvel til hinanden og skolens ansatte. Dimission er skoleårets sidste dag, hvor forældre kommer for at hente eleverne. Der holdes dimissionsfest med taler, elevindslag og overrækkelse af eksamensbeviser. Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner/ture Introtur 14 dage efter eleverne er startet tager alle elever og lærere sammen på en firedages introtur til Bornholm. Eleverne bor fælles i pinsekirken opdelt efter klassetrin, idet turens formål særligt er at ryste eleverne sammen i klasserne mhp. at skabe et godt arbejdsmiljø her allerede fra skoleårets start. Det er de enkelte klasselærere og klasseteams, der har ansvar for at planlægge aktiviteter, opgaver og samvær, der opfylder turens formål. Om aftenerne tilbringes der tid sammen på tværs af klasser. Kontaktgruppetur 11

12 Der planlægges en årlig tur til et ferieland med indendørs og udendørs aktivitetsmuligheder. Turen er på tre overnatninger og involverer alle skolens elever, men hvor fokus og organisering retter sig mod elevernes kontaktgrupper, der er sammensat på tværs af køn, alder og klasser. Eleverne indlogeres gruppevist i feriehuse, hvor hver gruppe sammen med gruppens kontaktlærer får ansvar for at planlægge dele af dagens program, mad og aktiviteter. Formålet med turen er at styrke gruppens identitet og at lære, at man godt kan få ting/relationer til at fungere, selvom kammerater gør ting og tænker/handler anderledes, end man selv ville have gjort. Det sker bl.a. gennem kontaktlærerens og elevernes præsentation af dem selv ud fra temaet her er mit liv. Kontaktgruppeturen afholdes i slutningen af oktober/start november, så der tidligt i året kan arbejdes for venskaber i relation til denne gruppe og drages fordel af et godt fællesskabsgrundlag i det videre arbejde. Derudover er turen et godt afbræk fra hverdagen i de mørke vintermåneder. Udlandstur Sidst i april/først i maj er alle skolens elever og de fleste medarbejdere på en udlandstur. I henhold til skolens profil er destinationen et engelsktalende land og konkret dette år falder valget på London. Formålet med turen er, at eleverne får indblik i et andet lands kulturelle, historiske og politisk/samfundsmæssige forhold. Centralt er kulturmødet og kulturforståelse, ligesom praktisering af engelskkundskaber er vigtig. Skoleliv, kirkeliv, etnicitet, socialt arbejde, musikliv mv. har særlig interesse som besøgs- og oplevelsessteder, ligesom muligheden for at eleverne fremviser dans, drama, sang og musik i forskellige sammenhænge søges prioriteret. I Hemel Hempstead, lidt uden for London, bruger vi en dag sammen med lokale teenagere til aktivitet og samvær. USA tur Skolens 10. klasse tager i Februar afsted til Californien, hvor byerne San Francisco og Sacramento besøges. Eleverne bor privat indkvarteret og på hotel. Der er skolebesøg, kirkebesøg og besøg på en lang række af forskellige virksomheder og seværdigheder. Turens sprog er engelsk og der trænes intensivt i at tale engelsk hele tiden. Det er meningen at venskabsskolen som besøges skal lave genvisit i Danmark. Dette er dog endnu ikke sket. Skitur Mens 10. Klasse er i USA tager 8. Og 9. Klasse på skitur til Østrig. Eleverne bor på skisportssted. Adskillige af skolens lærere er uddannet skisportsinstruktører og varetager derfor undervisning på alle niveauer. 7. Undervisningen - overordnet Placering Om fagene kan det generelt siges, at disse placeres, således at kravet om en hel undervisningsdag opfyldes, ligesom det sikres, at hver elev har minimum 28 lektioner pr. uge. Det tilstræbes desuden at obligatoriske fag placeres i formiddagsmodul og tidlige eftermiddag, mens valgfag ligger eftermiddag og aften. Fagtyper og fagoversigter På skolen opererer vi med tre fagtyper; Obligatoriske prøveforberedende fag, obligatoriske ikke-prøveforberedende fag og valgfag. Eleverne introduceres til skolens valgfag i en valgfags-prøveuge, hvor de frit kan afprøve skolens tilbud. Herefter vælger eleven fag og har valgfaget i ½-1 år. Det er væsentligt, at eleverne lærer at holde fast ved de valg, de træffer, ligesom dette er med til at indarbejde en vis udholdenhed og disciplin, som virker befordrende i andre sammenhænge. Eleverne bliver vejledt i deres valg af fag, så hverdagen kan forblive sammenhængende og 12

13 overskuelig. Obligatoriske prøveforberedende fag Mål og indhold for de obligatoriske og prøveforberedende fag afspejler de i LBK. nr. 571 af 23/06/2003 Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål (Fælles mål) samt LBK. nr. 804 af 15/07/2004 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål. Skolens obligatoriske fag og valgfag, herunder time- og fagfordeling er angivet i nedenstående tabeller. De nærmere mål- og indholdsbeskrivelser (årsplan) forefindes under de enkelte fag. Vi regner i godt og vel 30 almindelige skemauger og 12 anderledes uger (introuge (1), kontaktgruppetur (1), udlandsrejse (2), terminsprøveuger (2), tema-/faguger (2), eksamensuger (4)). I disse anderledes uger er mange af fagene også i spil, så lektionsantallet i tabellen udtrykker kun antallet af timer i almindelige skemauger. Fagoversigt Obligatoriske prøveforberedende fag Fag Klasse Lekt./uge Omfang Hold Underviser Dansk Dennis Lüthje Dansk Lars Banner/Dennis Lüthje/John Ravn Dansk Lars Banner/John Ravn Engelsk Rebekah Christesen Engelsk Kathy Chappuis/ Mette Deleuran Engelsk Kathy Chappuis Tysk Christian Lund Tysk Christian Lund Tysk Christian Lund Matematik Rebekah Christesen Matematik Rebekah Christesen/Claes Holmgreen/John Ravn Matematik Finn Mester/ Claes Holmgreen/John Ravn Fysik/kemi Peter Senholt Fysik/kemi Torkild Christensen/ Finn Mester Fysik/kemi Torkild Christensen Biologi David Christesen Biologi David Christesen Geografi David Christesen Geografi Rebekah Christesen Historie Peter Sehnholt Historie Finn Mester Samfundsfag Peter Senholt Samfundsfag Claes Holmgreen Samfundsfag Claes Holmgreen Kristendomskundskab Peter Senholt Kristendomskundskab Peter Senholt Kristendomskundskab Peter Senholt 13

14 Fagoversigt Obligatoriske ikke-prøveforberedende fag Fag Klasse Lekt. Omfang Hold Underviser /uge Forstanderens time Finn Mester Dansk som 2. sprog individuelt Dennis Lüthje OMG møde Alle + gæstetalere Fagoversigt Valgfag Fag Klasse Lekt./uge Omfang Hold Underviser Art Outlet Kathy Chappuis Tro og Liv Peter Senholt/Andreas Andersen/ Caroline Nielsen Footloose Mette Deleuran FrydExplorer David Christesen Frydliga Jonas Heinesen GirlStuff Lydia Jørgensen/Julie Dupont Kok Amok Melody Rose Hill Hardball David Christesen/ Kenneth Thomas Klatring David Christesen Musik Claes Holmgren RealWorship Claes Holmgren/Kristoffer Kauzcki Samspil/Bands Claes Holmgren Ridning Finn Mester Dramaskole Mette Deleuran Fiskeri Dennis Lüthje Motionsboxing Josias Rygaard Workout Nicki Jacobsen/ Nikolai Christensen Boxing Josias Rygaard Triplebold Nicki Jacobsen Fryd Production Claes Holmgren English Recovery Julie Dupont Deutch Anfänger Sussi Senholt USA Kathy Chappuis Projektopgave i 9. klasse I henhold til LBK nr. 558 af 07/06/2006 Om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse udarbejder eleverne individuelt en projektopgave. Arbejdet med projektopgaven skal videreudvikle projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et problemorienteret tværgående emne, der er så bredt formuleret, at det kan anskues fra flere faglige vinkler. I skoleåret var det overordnede tema rigtigt og forkert. Under arbejdet med opgaven vejleder to lærere sv.t. 20 lektioner eleverne omkring projektfaserne som er: indkredsning af problemstilling, afgrænsning af indhold, valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer, indhold og metoder, kilder og materialer, og udtryksform. Projektopgaven udmunder i fremstillingen af et produkt, som fremlægges for de øvrige elever efter de fem projektdage. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, en karakter. 14

15 Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse I henhold til LBK nr. 497 af 31/05/2000 Bekendtgørelse og den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse udfører hver elev alene eller i samarbejde med andre elever på 10. klassetrin en obligatorisk selvvalgt opgave som en del af undervisningen. Opgaven giver eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og de aktiviteter som måtte være indeholdt i denne plan. I samråd med de relevante lærere beslutter eleven opgavens emne og indhold og i opgavens udarbejdelse anvendes varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. Under arbejdet med opgaven vejleder to lærere eleverne omkring: valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen, brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer, brug af kilder og materialer, fremstilling af produkt og valg af udtryksform. Opgaven udmunder i et konkret produkt som fremlægges for de øvrige elever den sidste dag af fem opgavedage. Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, en karakter. Special- og støtteundervisning (Inklusion) Formål At give støtteundervisning til enkelte elever er dels at styrke deres svage sider, og dels at eleven opnår større erkendelse af og får maksimalt udbytte af sine stærke sider såvel fagligt som socialt. Indhold Specialundervisnings indhold er faglig støtte i samarbejde Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Støtteundervisnings indhold er hjælp til praktiske funktioner i hverdagen eller bearbejdning af elevers sociale adfærdsmønstre. Denne støtte gives i nært samarbejde med hjemmet og evt. de sociale myndigheder. Form Specialundervisnings gives som individuel støtte eller i små hold. Niveaudelingen i 9. Og 10. Klasse sigter netop på at give en mulighed for støtte i den lille cklasse i netop de fag eleven finder svære. Derudover tildeles noget af støtten som ekstra bemanding på vagten. Resten tilrettelægges som individuel Coach tid efter handlingsplan for den enkelte elev. Terminsprøver Der afvikles terminsprøver for eleverne én gang i efteråret og én gang i foråret i følgende fag: Klassetrin Dansk Matematik Humanistisk Naturfagligt Sprog 8. kl. Skriftlig fremstilling Retskrivning og læsning Færdighedsdel Problemløsningsdel Historie, Samfundsfag og Kristendom Biologi, Geografi Tysk, engelsk 9. kl. Skriftlig fremstilling Retskrivning og læsning 10. kl. Skriftlig fremstilling Færdighedsdel Problemløsningsdel Et opgavesæt Historie, Samfundsfag og Kristendom Samfundsfag og Kristendom Biologi, Geografi Tysk, engelsk Engelsk, skr. fremstilling Tysk skr. 15

16 fremstilling Terminsprøverne tager sigte på at teste elevernes standpunkt og gøre dem fortrolige med eksamensformen. Desuden danner prøverne baggrund for de forældre-/elevsamtaler skolen afholder efter terminsprøverne. Karakterer Eleverne på alle klassetrin får standpunktskarakter to gange årligt. Der anvendes 7 trins - skala. Prøvekarakterer gives i forbindelse med de afsluttende prøver. Afgangsprøver Skolen afholder folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasse-prøven (FS10) i overensstemmelse med de regler, der gælder for folkeskolen. Prøverne er skriftlige og mundtlige og afholdes i skoleårets afslutning i maj og juni. Der prøves i følgende fag: Type: FSA FS10 Skriftlig Dansk (B) Retstavning (1 ½ time) Skriftlig fremstilling (3 ½ time) Matematik (B) Færdighedsdel (1 time) Problemløsningsdel (3 timer) Engelsk (U) Biologi (U) Geografi (U) Tysk (U) Dansk Skriftlig fremstilling (4 timer) Matematik Et opgavesæt (4 timer) Engelsk Skriftlig fremstilling (3 timer) Tysk Skriftlig fremstilling (3 timer) Mundtlig Dansk (B) Engelsk (B) Fysik/kemi (B) Tysk (U) Kristendomskundskab (U) Samfundsfag (U) Historie (U) Dansk Engelsk Tysk Matematik Fysik/kemi For prøver på FSA-niveau er der 5 bundne prøver (B) og 2 prøver ved udtrækning (U) af Undervisningsministeriet, dvs. 7 prøver i alt. De 2 udtræksprøver trækkes fra henholdsvis en naturvidenskabelig og humanistisk blok. 16

17 Fagbeskrivelse-Uddannelsesvejledning I henhold til Folkeskolelovens 7 om obligatoriske emner skal der undervises i uddannelses,- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering i klasse. Ansvaret for, at undervisningen finder sted, er skolelederens. I praksis er det som regelen klasselæreren, der varetager undervisningen. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det personlige valg Uddannelse og erhverv Arbejdsmarkedet Formålet med undervisningen: Formålet med undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og udenfor arbejdsmarkedet. Stk. 3. Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan og handlingsplan. Nyttige adresser: 17

18 UEA-ORIENTERING AKTIVITETSOVERSIGT TRIN EMNE beskrivelse CENTRALE KUNDSKABS OG FÆRDIGHEDS- OMRÅDER MATERIALER kl. August Vejlederen orienterer om årsplanen og arbejdet med uddannelsesplanen. Orientering om brobygning, samt påbegynde tilmelding Uddannelses- og erhvervsmuligheder, lokalt, nationalt og internationalt. UV data kl. September Hæftet Ungdomsuddannelser 2013 udkommer udleveres til alle elever i 9. og 10. klasse. 1. Vejledningssamtale Valg af brobygningsforløb: Valgkompetence Hvilke faktorer indvirker på mit uddannelsesvalg? Hvad, hvordan og hvornår? Ungdomsuddann 2013 Deadline fredag i uge 37! kl. Oktober/november 9. og 10. klasse brobygning i uge 47. Jobsøgning Fornemme lugten i bageriet Forældreorientering og samtaler Besøg/afprøvning af ungdomsuddannelse. 10.kl: Obligatorisk-Selvvalgt-Opgave OSO i uge 44 (29. okt. 4. nov.) 18

19 kl. December Godt og dårligt arbejde: Klassen snakker om hvad er et godt/dårligt arbejde. Der kan udarbejdes en lille undersøgelse i klassen/årgangen om resultatet. Klassen kan opstille kriterier som fx penge, status, arbejdstid, arbejdsmiljø, glæde, m.m. Beslutningsprocesser og færdigheder i at træffe valg. Uddannelses og erhvervsmuligheder, lokalt, nationalt og internationalt. Informationssøgning Fortsat arbejde me individuelle uddannelsesplan kl. Januar Uddannelse og uddannelsesvalg Gennemgang og arbejde med Uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold og vilkår for medarbejdere og selvstændige. Ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet 9. kl: 9. klasse Projekt kl. Februar Valg af ungdomsuddannelse og indtastning i Informationssøgning 2. vejledningssamtale kl. Februar Dit Lokalsamfundet før og nu: Uddannelses- og jobmuligheder Åbenhus arrangementer i dit lokalområde. Information om mulighederne der hvor du kommer fra. Mulighed for uv-fritagelse til besøg på din lokale ungdomsuddannelse. 19

20 kl. Marts Dit Lokalsamfundet før og nu: Uddannelses- og jobmuligheder Åbenhus arrangementer i dit lokalområde. Information om mulighederne der hvor du kommer fra. Mulighed for uv-fritagelse til besøg på din lokale ungdomsuddannelse 10.kl. April / maj Vejledningssamtaler om endelig uddannelsesvalg. Generel uddannelses- og erhvervsorientering Informationssøgning. Uddannelses og erhvervsmuligheder, lokalt, nationalt og internationalt. Dit lokale UU-cen Uddannelses institutionernes hjemmesider 8. Undervisningen specifik Årsplan dansk 8. klasse, ugentlige lektioner Lærer: Dennis Haahr Luthje Lønstrup Undervisningen i overskrifter: Uge 33-34: Introforløb med tests i grammatik og skriftlig fremstilling Uge 34-38: Artikler og journalistik: at arbejde med nyheder(bornholmertur(uge 35), sejltur(uge 37). Uge 39-40: Temalæsning når livet gør ondt Uge 41: Terminsprøver Uge 42: Efterårsferie Uge 43-44: Reklamer, herunder genre, kunstart og analyse Uge 45: Søhøjlandet 20

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes faglige identitet I det følgende gennemgås Hornes faglige identitet, og herunder Faglighed på Horne Efterskole er at få en ny chance Inklusion Mentorordning

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere