TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd"

Transkript

1 TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public

2 Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel Stikprøvestørrelse: 1264 Undersøgelsen er gennemført i perioden 29. august - 8. september 2008 Data er vejet på køn, alder og uddannelse Akkreditering: Enhver offentliggørelse af resultater, der stammer fra denne undersøgelse, skal være anført følgende kildeangivelse: Gallup Instituttet for Dansk Ungdoms Fællesråd

3 Respondenterne Køn Fordeling på KØN 5 4 Mænd Kvinder

4 Respondenterne Alder Fordeling på ALDER år år år år år 66+ år 1 1

5 Respondenterne Uddannelse Fordeling på UDDANNELSE 3 Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelse Kort videregående Mellemlang/Lang videregående 3

6 Svarfordelinger

7 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg interesserer mig mig for, for, hvad hvad der der sker sker i i samfundet. Helt enig Enig Neutral Uenig Ved ikke 4 4 Mand 50% 4 Kvinde år år år 4 50% år år år 5 4 Der er ingen forskel på besvarelserne i forhold til uddannelse og partivalg

8 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg har har en en holdning til, til, i i hvilken hvilken retning retning Danmark og og verden verden skal skal udvikle udvikle sig sig 3 5 Mand 4 5 Kvinde 30% år år år år år år 3 5 Ingen forskel fordelt på uddannelse, men respondenter der stemte SF og Enhedslisten er mest enige i at have en holdning, hvilket resulterer i en høj signifikansværdi. Ligeledes er gennemsnittet på Kristendemokraterne næsten 0,3 point højere end gennemsnittet. De respondenter der kommer fra regionerne, Hovedstaden og Nordjylland, er desuden mest enige i udsagnet

9 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg interesserer mig mig for for politik. politik Mand Kvinde år år år år år 3 50% år 30% 5 1 Ingen differentiering på uddannelse. Respondenter der stemte på Enhedslisten er mest interesserede i politik, som kan observeres på såvel dennes signifikansværdi som dennes gennemsnit, hvilket er godt 0,55 point højere end gennemsnittet. Region Hovedstaden er ligeledes mest interesserede i politik

10 Udsagn lød: lød: Når Når der der diskuteres politiske spørgsmål, som som fx fx uddannelsespolitik, klimaændringer og og indvandring, i i min min omgangskreds, har har jeg jeg noget noget at at bidrage bidrage med. med. Mand Kvinde år år år år % år år 1 60% 1 Respondenter med grundskolen og videregående uddannelse som deres sidste afsluttede uddannelse, er dem som afviger mest, hvor førstnævnte har et gennemsnit på 3,79 og sidstnævnte har et på 4.28 i forhold til det overordnede gennemsnit på 3,92 point, hvilket må siges at være stort. Respondenter fra Region Hovedstaden, Nordjylland og Midtjylland føler de har mest at bidrage med

11 Udsagn lød: lød: Hvis Hvis man man har har stemmeret, bør bør man man stemme, når når der der er er folketingsvalg. 70% 2 Mand 7 2 Kvinde år år 60% år år år 80% år 7 2 Respondenter der stemte Konservativt eller Radikalt, mener i størst grad, man bør stemme ved folketingsvalg, hvilket kan ses på begge gennemsnit som er ca. 0,10 point højere end det overordnede gennemsnit som er 4,68

12 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg har har tillid tillid til til medierne. 4 2 Mand Kvinde % år0% år0% år år % år år Respondenter der stemte på Enhedslisten har mindst tillid til medierne, som kan aflæses ud fra gennemsnittet som er på 2,03 point. De respondenter som har mest tillid til medierne er dem som stemte Radikalt, som har en score på 3,10 set i forhold til det overordnede gennemsnit på 2,85 point.

13 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg har har tillid tillid til til de de danske danske politikere Mand 30% 4 Kvinde år år år år år år Respondenter der stemte SF og Enhedslisten har mindst tillid til politikerne, hvilket kan ses ud fra deres gennemsnit som er på 2,62 og 2,20 point. De respondenter som har mest tillid til politikkerne, er dem som stemte på Venstre, hvor dette er på 3,31 point. Det overordnede gennemsnit er på 2,93 point

14 Udsagn lød: lød: Politikerne bør bør i i højere højere grad grad lytte lytte til til unges unges holdninger. 3 4 Mand 3 4 Kvinde år år år år år år 3 50% Respondenter der stemte på Enhedslisten er mest positive over for at politikerne lytter til de unge, hvor gennemsnittet er på 3,93 point, mens respondenter der vil stemte Venstre, DF og Konservativt er mindst positive med henholdsvis 3,23, 3,18 og 3,12 i forhold til det generelle på 3,38 point

15 De De generelle gennemsnit for for udsagn Hvis man har stemmeret, bør man stemme, når der er folketingsvalg 4,62 Jeg interesserer mig for, hvad der sker i samfundet 4,4 Jeg har en holdning til, i hvilken retning Danmark og verden skal udvikle sig Når der diskuteres politiske spørgsmål, som fx uddannelsespolitik, klimaændringer og indvandring, i min omgangskreds, har jeg noget at bidrage med Jeg interesserer mig for politik 3,92 3,89 4,26 Politikerne bør i højere grad lytte til unges holdninger 3,4 Jeg har tillid til de danske politikere 2,92 Jeg har tillid til medierne 2,85

16 Udsagn lød: lød: Der Der stilles stilles større større krav krav til til de de unge unge i i dag dag end end for for år år siden siden Mand Kvinde år år år år % år 3 1 0% 66+ år 1 50% 1 1 Der er ingen uddannelsesdifferentiering. Dog er de respondenter der stemte Radikalt mindst enige i udsagnet, hvilket kan aflæses ud fra gennemsnittet som ligger på 3,19 point i forhold til det generelle gennemsnit som er 3,61. Respondenter fra Region Syddanmark er ligeledes mindst enige i udsagnet

17 Udsagn Udsagn lød: lød: Det Det er er sværere sværere at at være være ung ung i i dag dag end end det det var var for for år år siden siden 1 30% 2 Mand Kvinde år år år år år år Respondenter der vil stemte Radikalt er mindst enige i udsagnet, hvilket kan ses på gennemsnittet som er 2,99 eller 0,3 point højere end det overordnede gennemsnit

18 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er generelt generelt velorienterede om, om, hvad hvad der der sker sker i i samfundet Mand Kvinde år år 1 40% 30% år år 3 30% år 40% år Respondenter med studentereksamen og de som stemte Konservativt er mindst enige i udsagnet, med respektive gennemsnit på 2,84 og 2,86 point, hvor det generelle er på 3,03 og 3,04

19 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år kan kan tage tage vare vare på påderes egne egne liv. liv. 3 3 Mand 2 40% 3 Kvinde 1 30% år år år 2 40% år år % 66+ år Respondenter fra Region Hovedstaden er mest enige i udsagnet

20 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år har har selvstændige holdninger. 60% 2 Mand 5 2 Kvinde år år år år år 60% år 5 30% Respondenter med studentereksamen er mindst enige i udsagnet, hvilket kan ses på gennemsnittet som er på 3,50, hvilket er 0,15 højere end det generelle gennemsnit. Ligeledes er respondenter der stemte Dansk Folkeparti eller Radikalt mindst enige i udsagnet med et gennemsnit på 3,57 og 3,59 point

21 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mere mere modne, modne, end end de de var var for for år år siden siden Mand Kvinde år år år år år % 66+ år Respondenter som har en grundskoleuddannelse som deres sidste afsluttede uddannelse, er mest enige i udsagnet, med et gennemsnit på 3,22, mens de med en studentereksamen er mindst enige, med et gennemsnit på 2,90 point, det overordnede er på 3,11. Derudover er de respondenter, der stemte Konservativt mindst enige, hvilket kan ses på gennemsnittet som er på 2,78 point set i forhold til det generelle gennemsnit på 3,10

22 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år har har mere mere selvstændige holdninger end end de de havde havde for for år år siden siden Mand Kvinde år år 3 30% år 1 50% år 50% år år 5 1 Respondenter der stemte på Enhedslisten er mindst enige i udsagnet, med et gennemsnit på 2,97 point, mens de der stemte på Kristendemokraterne er mest enige i udsagnet, med et gennemsnit på 3,74 point, set i forhold til det overordnede på 3,45 point. Respondenter fra Region Nordjylland er mindst enige i udsagnet

23 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mere mere velorienterede om om samfundsforhold end end de de var var for for år år siden. siden Mand 3 3 Kvinde 3 30% år år år år år 4 30% år Respondenter der stemte på Enhedslisten er mindst enige i udsagnet, hvor gennemsnittet er på 2,88 point, hvilket er næsten 0,4 point højere end det generelle.

24 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mere mere egoistiske end end tidligere % Mand % Kvinde % år % år 3 50% 1 0% år 4 4 0% år % år % 66+ år % Respondenter der stemte på Venstre, DF eller Konservativt er mest enige i udsagnet, med henholdsvis 4,21, 4,28 og 4,38 point, hvor det overordnede er på 4,17 point. Respondenter fra Region Midtjylland er mest enige og respondenter fra Region Hovedstaden er mindst enige i udsagnet

25 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mindre mindre engagerede i i samfundet end end tidligere. 30% 3 1 Mand Kvinde år 3 30% år år år 30% år år Respondenter fra Region Nordjylland er mest enige i udsagnet

26 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år kan kan ikke ikke se se konsekvenserne af af deres deres egne egne handlinger Mand Kvinde % år % år år år % år 1 40% 2 1 0% 66+ år Respondenter der stemte på DF er mest enige i udsagnet med et gennemsnit på 3,79, og de respondenter det stemte på Enhedslisten er mindst enige, med et gennemsnit på 2,86 point. Det generelle er på 3,50 point. De højtuddannede er mindst enige i udsagnet med et gennemsnit på 3,18, godt 0,3 point højere end det overordnede

27 De De generelle gennemsnit for for udsagn Unge på år er mere egoistiske end tidligere 4,16 Unge på år har selvstændige holdninger 3,65 Der stilles større krav til de unge i dag end for 30 år siden 3,63 Unge på år kan ikke se konsekvenserne af deres egne handlinger Unge på år har mere selvstændige holdninger end de havde for 30 år siden Det er sværere at være ung i dag end det var for 30 år siden 3,49 3,46 3,3 Unge på år er mindre engagerede i samfundet end tidligere Unge på år er mere velorienterede om samfundsforhold end de var for 30 år siden Unge på år er mere modne, end de var for 30 år siden 3,26 3,25 3,11 Unge på år er generelt velorienterede om, hvad der sker i samfundet 3,03 Unge på år kan tage vare på deres egne liv 2,74

28 Spørgsmål 3X 3X lød: lød: Hvis Hvis det det blev blev foreslået at at sætte sætte valgretsalderen til til Folketingsvalg ned ned til til år, år, hvor hvor enig enig ville ville du du så såvære i i dette dette forslag? 3 4 Mand Kvinde år år % år år år år 3 4 0% De med en gymnasial eller lang videregående udannelse er mest positive over for en nedsættelse, med henholdsvis 2,08 og 2,13 i gennemsnit, set i forhold til det generelle på 1,99. De respondenter som stemte på de Konservative og DF vælgere er mindst positive, hvilket bliver giver sig udslag i de respektive gennemsnit på 1,66 og 1,69 point, næsten 0,3 point lavere end det generelle Respondenter fra Region Hovedstaden er mest enige i udsagnet

29 Kun Kun stillet stillet til til de de der der var var helt helt uenige uenige eller eller uenige i i Q21 Q21 (Base: (Base: N = 942) 942) Spørgsmål 4a-b 4a-b lød: lød: Hvad Hvad er er de de vigtigste årsager til til at at du du ville ville være være uenig uenig i i forslaget om om at at sætte sætte valgretsalderen til til Folketingsvalg ned ned til til år? år? Vigtigste årsag Næstvigtigste årsag De er ikke modne nok 2 1 Stemmeretsalderen skal følge myndighedsalderen på 18 år 2 1 De er for nemme at manipulere med 3 De ved ikke nok om samfundsforhold 1 1 De er ikke interesserede nok i politik og samfundsforhold 1 De skal have lov til at være børn 1

30 Kun Kun stillet stillet til til de de der der var var helt helt enige enige eller eller enige enige i i Q21 Q21 (Base: (Base: N = 170) 170) Spørgsmål 5a-b 5a-b lød: lød: Hvad Hvad er er de de vigtigste årsager til til at at du du ville ville være være enig enig i i forslaget om om at at sætte sætte valgretsalderen til til Folketingsvalg ned ned til til år? år? Det er de unge der skal arve samfundet. Derfor skal de også være med til at bestemme hvordan det skal udformes Vigtigste årsag 2 Næstvigtigste årsag 1 Det ville give dem en større ansvarsfølelse over for samfundet 1 2 De vil i højere grad engagere sig i politik og samfundsforhold, hvis de får lov til at stemme 1 1 De ved nok om samfundsforhold De er modne nok De kan komme i fængsel, hvis de ikke overholder loven. Derfor skal de også have lov til at stemme Unge i dag bliver tidligere voksne. Derfor skal de også have lov til at stemme tidligere De betaler skat derfor skal de også have lov til at stemme Unge bliver i dag præsenteret over for store valg i deres liv. Derfor er de tidligere parate til at kunne stemme Vi er nødt til at sætte valgretsalderen ned for at skabe aldersmæssig balance i samfundet

31 Spørgsmål 6 lød: lød: Hvis Hvis det det blev blev foreslået foreslået at at sætte sætte valgretsalderen til til kommunal- og og regionsvalg ned ned til til år, år, hvad hvad ville ville du du da da synes synes om om forslaget? forslaget? Mand Kvinde år år år % år % år år 3 4

32 Kun Kun stillet stillet til til de de der der var var helt helt uenige uenige eller eller uenige uenige i i Q22 Q22 (Base: (Base: N = 834) 834) Spørgsmål Spørgsmål 7a-b 7a-b lød: lød: Hvad Hvad er er de de vigtigste vigtigste årsager årsager til til at at du du ville ville være være uenig uenig i i forslaget forslaget om om at at sætte sætte valgretsalderen valgretsalderen til til kommunal- kommunal-og og regionsvalg regionsvalgned ned til til år? år? Vigtigste årsag Næstvigtigste årsag De ved ikke nok om kommunal og regional politik 4 2 De er ikke modne nok 3 4 De skal have lov til at være børn 1 De ville alligevel ikke gide stemme til kommunal og regionsvalg 1

33 Kun Kun stillet stillet til til de de der der var var helt helt enige enige eller eller enige enige i i Q22 Q22 (Base: (Base: N = 221) 221) Spørgsmål 8a-b 8a-b lød: lød: Hvad Hvad er er de de vigtigste vigtigste årsager årsager til til at at du du ville ville være være enig enig i i forslaget forslaget om om at at sætte sætte valgretsalderen til til kommunal- og og regionsvalg ned ned til til år? år? Vigtigste årsag Næstvigtigste årsag Meget af den politik, som udformes i kommunerne berører unge mennesker. Derfor skal de have lov til at stemme 4 1 Det ville være en god demokratisk forberedelse til folketingsvalg at lade de årige at stemme til kommunal og regionsvalg 2 2 De ville interessere sig mere for kommunalpolitik hvis de fik lov til at deltage i kommunal og regionsvalg 1 2 De unge ville lettere kunne forholde sig til lokalpolitik 2 De er modne nok.kommunal og regional politik er ikke så vigtigt som landspolitik Derfor kan det ikke skade at lade unge stemme til kommunalvalg

34 Spørgsmål 9 lød: lød: I I hvilken hvilken grad grad er er du du enig enig i i følgende udsagn? Stemmeretsalderen og og myndighedsalderen skal skal altid altid være være den den samme samme Mand Kvinde år år år år år år 4 40%

35 Spørgsmål lød: lød: Hvad Hvad er er efter efter din din mening mening den den mest mest afgørende faktor faktor for for om om folk folk burde burde have have stemmeret helt helt generelt? (Kun (Kun et et kryds) kryds) Ingen særlige kvalifikationer bare man har opnået valgretsalderen (eksklusiv) Viden om samfundsforhold Livserfaring At man betaler skat Andet Ved ikke Mand Kvinde år år år år år år 4 40%

36 KRYDS: Spørgsmål 1 x partivalg Foreningsaktivitet krydset med med partivalg (Base: (Base: N = 1106) 1106) Respondenter uden uden partivalg er er udeladt udeladt Medlem af en frivllig forening Ikke medlem af en frivillig forening A. Socialdemokraterne B. Det Radikale Venstre C. Konservative F. Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Y. Ny Alliance Ø Enhedslisten 50 50

37 KRYDS: Udsagn x spørgsmål 1 Har Har en en holdning til til hvordan Danmark og og Verden skal skal udvikle sig sig -- krydset krydset med med foreningsaktivitet Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Humanitær ungdomsorganisation Politisk ungdomsorganisation Spejderforening Elev eller studenterorganisation Kirkelig organisation Natur, miljø eller landbrugsungdomsorganisation Udvekslingsorganisation En kulturel ungdomsorganisation En idrætsorganisation Andre frivillige foreninger Ikke medlem af en frivillig forening

38 KRYDS: Udsagn x spørgsmål 1 Jeg Jeg interesserer mig mig for for politik politik krydset krydset med med foreningsaktivitet Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Humanitær ungdomsorganisation Politisk ungdomsorganisation Spejderforening Elev eller studenterorganisation Kirkelig organisation Natur, miljø eller landbrugsungdomsorganisation Udvekslingsorganisation En kulturel ungdomsorganisation En idrætsorganisation Andre frivillige foreninger Ikke medlem af en frivillig forening

39 KRYDS: Spørgsmål 3X 3X x partivalg Hvis Hvis det det blev blev foreslået at at sætte sætte valgretsalderen til til Folketingsvalg ned ned til til år, år, hvor hvor enig enig ville ville du du så såvære i i dette dette forslag? (Base: (Base: N = 1087) 1087) A. Socialdemokraterne B. Det Radikale Venstre 40% 4 C. Konservative 30% 5 F. Socialistisk Folkeparti % K. Kristendemokraterne 4 3 O. Dansk Folkeparti 40% 4 V. Venstre 3 4 Y. Ny Alliance 1 40% 3 Ø Enhedslisten 2 3 1

40 KRYDS: Spørgsmål 6 x partivalg Hvis Hvis det det blev blev foreslået at at sætte sætte valgretsalderen til til kommunalt- og og regionsvalg ned ned til til år, år, hvad hvad ville ville du du da da synes synes om om forslaget? (Base: (Base: N = 1087) 1087) A. Socialdemokraterne B. Det Radikale Venstre C. Konservative F. Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti 4 3 V. Venstre 1 30% 4 Y. Ny Alliance 5 1 Ø Enhedslisten 30% 1 1 3

41 KRYDS: Spørgsmål 3X 3X x udsagn Hvis Hvis det det blev blev foreslået at at sætte sætte valgretsalderen til til Folketingsvalg ned ned til til år, år, hvor hvor enig enig ville ville du du så såvære i i dette dette forslag? Fordelt Fordelt på påhvorvidt man man er er enig enig i i at at unge unge på på16-17 år år er er mere mere modne, modne, end end de de var var for for år år siden siden (Base: (Base: N = 1175) 1175) Hvis det blev foreslået at sætte valgretsalderen til Folketingsvalg ned til 16 år, hvor enig ville du så være i dette forslag? Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Helt enig Unge på år er mere modne, end de var for 30 år siden Enig Neutral Uenig Helt uenig

42 KRYDS: Spørgsmål 3X 3X x udsagn Hvis Hvis det det blev blev foreslået at at sætte sætte valgretsalderen til til Folketingsvalg ned ned til til år, år, hvor hvor enig enig ville ville du du så såvære i i dette dette forslag? Fordelt Fordelt på påhvorvidt man man er er enig enig i i at at unge unge på på år år er er mere mere egoistiske end end tidligere (Base: (Base: N = 1214) 1214) Hvis det blev foreslået at sætte valgretsalderen til Folketingsvalg ned til 16 år, hvor enig ville du så være i dette forslag? Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Helt enig Unge på år er mere egoistiske end tidligere Enig Neutral Uenig Bemærk: Helt uenig i at unge på år er mere egoistiske end tidligere er udeladt, grundet et lille antal respondenter

43 Svarfordelinger Unge på år Base: N = 273 respondenter

44 Spørgsmål 1 lød: lød: Er Er du du medlem af af en en eller eller flere flere af af følgende frivillige frivillige foreninger? En idrætsorganisation Politisk ungdomsorganisation 1 Elev eller studenterorganisation 1 Humanitær ungdomsorganisation Spejderforening Kirkelig organisation En kulturel ungdomsorganisation Natur, miljø eller landbrugsungdomsorganisation Andre frivillige foreninger Udvekslingsorganisation Ikke medlem af frivillig forening 5

45 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg interesserer mig mig for, for, hvad hvad der der sker sker i i samfundet. 4 4 Mand 4 4 Kvinde år år år 3 5 1

46 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg har har en en holdning til, til, i i hvilken hvilken retning retning Danmark og og verden verden skal skal udvikle udvikle sig sig Helt enig Enig Neutral Uenig Ved ikke 3 4 Mand 4 4 Kvinde 3 50% år år år 3 4 1

47 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg interesserer mig mig for for politik. politik. 2 40% Mand Kvinde år år 2 40% år 1 4 1

48 Udsagn lød: lød: Når Når der der diskuteres politiske spørgsmål, som som fx fx uddannelsespolitik, klimaændringer og og indvandring, i i min min omgangskreds, har har jeg jeg noget noget at at bidrage bidrage med. med Mand Kvinde år år 30% år 1 5 1

49 Udsagn lød: lød: Hvis Hvis man man har har stemmeret, bør bør man man stemme, når når der der er er folketingsvalg. Helt enig Enig Neutral Uenig Ved ikke 5 2 Mand 6 Kvinde år år år 5 2

50 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg har har tillid tillid til til medierne Mand 2 4 Kvinde år år år

51 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg har har tillid tillid til til de de danske danske politikere Mand Kvinde år 30% 30% år år 1 3 3

52 Udsagn lød: lød: Politikerne bør bør i i højere højere grad grad lytte lytte til til unges unges holdninger Mand Kvinde % år 30% år år 3 4

53 De De generelle gennemsnit for for udsagn Hvis man har stemmeret, bør man stemme, når der er folketingsvalg 4,4 Jeg interesserer mig for, hvad der sker i samfundet 4,32 Jeg har en holdning til, i hvilken retning Danmark og verden skal udvikle sig Når der diskuteres politiske spørgsmål, som fx uddannelsespolitik, klimaændringer og indvandring, i min omgangskreds, har jeg noget at bidrage med Jeg interesserer mig for politik 3,91 3,78 4,23 Politikerne bør i højere grad lytte til unges holdninger 3,64 Jeg har tillid til de danske politikere 2,87 Jeg har tillid til medierne 2,82

54 Udsagn Udsagn lød: lød: Der Der stilles stilles større større krav krav til til de de unge unge i i dag dag end end for for år år siden. siden Mand Kvinde år år år

55 Udsagn Udsagn lød: lød: Det Det er er sværere sværere at at være være ung ung i i dag dag end end det det var var for for år år siden. siden Mand Kvinde år år år 2 3 1

56 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er generelt generelt velorienterede om, om, hvad hvad der der sker sker i i samfundet Mand 3 3 Kvinde år år xxx år 2 3 2

57 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år kan kan tage tage vare vare på påderes egne egne liv. liv Mand Kvinde år år år 2 4

58 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år har har selvstændige holdninger Mand Kvinde år år år 1 50% 30%

59 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mere mere modne, modne, end end de de var var for for år år siden siden Mand Kvinde 1 40% år år xxx % år

60 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år har har mere mere selvstændige holdninger end end de de havde havde for for år år siden siden Mand Kvinde 1 40% år år xxx år 3 2 2

61 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mere mere velorienterede om om samfundsforhold end end de de var var for for år år siden. siden Mand Kvinde år år 3 30% år

62 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mere mere egoistiske end end tidligere. Helt enig Enig Neutral Uenig Ved ikke 30% 4 1 Mand Kvinde år år år

63 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mindre mindre engagerede i i samfundet end end tidligere Mand Kvinde 2 40% år år år 30% 3 1 1

64 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år kan kan ikke ikke se se konsekvenserne af af deres deres egne egne handlinger. 30% 3 1 Mand Kvinde år år år

65 De De generelle gennemsnit for for udsagn Unge på år er mere egoistiske end tidligere Der stilles større krav til de unge i dag end for 30 år siden Unge på år har selvstændige holdninger Unge på år har mere selvstændige holdninger end de havde for 30 år siden Unge på år er mere velorienterede om samfundsforhold end de var for 30 år siden Det er sværere at være ung i dag end det var for 30 år siden Unge på år kan ikke se konsekvenserne af deres egne handlinger Unge på år er mindre engagerede i samfundet end tidligere Unge på år er mere modne, end de var for 30 år siden Unge på år er generelt velorienterede om, hvad der sker i samfundet Unge på år kan tage vare på deres egne liv 4,08 3,89 3,67 3,58 3,5 3,49 3,29 3,19 3,1 2,97 2,88

66 Spørgsmål 3X 3X lød: lød: Hvis Hvis det det blev blev foreslået at at sætte sætte valgretsalderen til til Folketingsvalg ned ned til til år, år, hvor hvor enig enig ville ville du du så såvære i i dette dette forslag? 3 3 Mand % Kvinde år år år 1 4 3

67 Kun Kun stillet stillet til til de de der der var var helt helt uenige uenige eller eller uenige i i Q21 Q21 (Base: (Base: N = 193) 193) Spørgsmål 4a-b 4a-b lød: lød: Hvad Hvad er er de de vigtigste årsager til til at at du du ville ville være være uenig uenig i i forslaget om om at at sætte sætte valgretsalderen til til Folketingsvalg ned ned til til år? år? Vigtigste årsag Næstvigtigste årsag De ved ikke nok om samfundsforhold 2 1 De er ikke modne nok 1 1 De er for nemme at manipulere med 1 2 Stemmeretsalderen skal følge myndighedsalderen på 18 år 1 De er ikke interesserede nok i politik og samfundsforhold 1 1 De skal have lov til at være børn 1

68 Kun Kun stillet stillet til til de de der der var var helt helt enige enige eller eller enige enige i i Q21 Q21 (Base: (Base: N = 45) 45) Spørgsmål 5a-b 5a-b lød: lød: Hvad Hvad er er de de vigtigste årsager til til at at du du ville ville være være enig enig i i forslaget om om at at sætte sætte valgretsalderen til til Folketingsvalg ned ned til til år? år? Det er de unge der skal arve samfundet. Derfor skal de også være med til at bestemme hvordan det skal udformes Det ville give dem en større ansvarsfølelse over for samfundet 1 1 Vigtigste årsag Næstvigtigste årsag 1 De vil i højere grad engagere sig i politik og samfundsforhold, hvis de får lov til at stemme De ved nok om samfundsforhold De er modne nok 1 De kan komme i fængsel, hvis de ikke overholder loven. Derfor skal de også have lov til at stemme 1 2 Unge i dag bliver tidligere voksne. Derfor skal de også have lov til at stemme tidligere Unge bliver i dag præsenteret over for store valg i deres liv. Derfor er de tidligere parate til at kunne stemme 1 De betaler skat derfor skal de også have lov til at stemme Vi er nødt til at sætte valgretsalderen ned for at skabe aldersmæssig balance i samfundet

69 Spørgsmål 6 lød: lød: Hvis Hvis det det blev blev foreslået foreslået at at sætte sætte valgretsalderen til til kommunal- og og regionsvalg ned ned til til år, år, hvad hvad ville ville du du da da synes synes om om forslaget? forslaget? Mand Kvinde år år % år 1 3 3

70 Kun Kun stillet stillet til til de de der der var var helt helt uenige uenige eller eller uenige uenige i i Q22 Q22 (Base: (Base: N = 154) 154) Spørgsmål Spørgsmål 7a-b 7a-b lød: lød: Hvad Hvad er er de de vigtigste vigtigste årsager årsager til til at at du du ville ville være være uenig uenig i i forslaget forslaget om om at at sætte sætte valgretsalderen valgretsalderen til til kommunal- kommunal-og og regionsvalg regionsvalgned ned til til år? år? Vigtigste årsag Næstvigtigste årsag De ved ikke nok om kommunal og regional politik 70% 1 De er ikke modne nok 1 4 De ville alligevel ikke gide stemme til kommunal og regionsvalg 3 De skal have lov til at være børn

71 Kun Kun stillet stillet til til de de der der var var helt helt enige enige eller eller enige enige i i Q22 Q22 (Base: (Base: N = 53) 53) Spørgsmål 8a-b 8a-b lød: lød: Hvad Hvad er er de de vigtigste vigtigste årsager årsager til til at at du du ville ville være være enig enig i i forslaget forslaget om om at at sætte sætte valgretsalderen til til kommunal- og og regionsvalg ned ned til til år? år? Vigtigste årsag Næstvigtigste årsag Meget af den politik, som udformes i.kommunerne berører unge mennesker Derfor skal de have lov til at stemme 5 De unge ville lettere kunne forholde sig til lokalpolitik 1 2 Det ville være en god demokratisk forberedelse til folketingsvalg at lade de årige at stemme til kommunal og regionsvalg 1 3 De er modne nok 2 De ville interessere sig mere for kommunalpolitik hvis de fik lov til at deltage i kommunal og regionsvalg 1 Kommunal og regional politik er ikke så vigtigt som landspolitik. Derfor kan det ikke skade at lade unge stemme til kommunalvalg

72 Spørgsmål 9 lød: lød: I I hvilken hvilken grad grad er er du du enig enig i i følgende udsagn? Stemmeretsalderen og og myndighedsalderen skal skal altid altid være være den den samme samme Mand Kvinde år år år 40% 2

73 Spørgsmål lød: lød: Hvad Hvad er er efter efter din din mening mening den den mest mest afgørende faktor faktor for for om om folk folk burde burde have have stemmeret helt helt generelt? (Kun (Kun et et kryds) kryds) Ingen særlige kvalifikationer bare man har opnået valgretsalderen (eksklusiv) Viden om samfundsforhold Livserfaring At man betaler skat Andet Ved ikke 3 4 Mand Kvinde år år år 4 3 1

74 Svarfordelinger Kompas-segmenter

75 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg interesserer mig mig for, for, hvad hvad der der sker sker i i samfundet. 4 4 Moderne 4 5 Moderne-Individorienterede 4 4 Individorienterede 4 50% Traditionelle- Individorienterede Traditionelle 2 6 Traditionelle- Fællesskabsorienterede 5 4 Fællesskabsorienterede 5 4 Moderne- Fællesskabsorienterede 6 3 Centergruppe 3 5 0

76 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg har har en en holdning til, til, i i hvilken hvilken retning retning Danmark og og verden verden skal skal udvikle udvikle sig sig 3 5 Moderne 3 5 Moderne-Individorienterede 3 5 Individorienterede 40% 4 Traditionelle-Individorienterede 2 60% 1 Traditionelle Traditionelle- Fællesskabsorienterede 40% 50% Fællesskabsorienterede 4 4 Moderne-Fællesskabsorienterede 5 4 Centergruppe 2 6

77 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg interesserer mig mig for for politik. politik Moderne Moderne-Individorienterede Individorienterede 2 4 Traditionelle- Individorienterede Traditionelle 4 3 Traditionelle- Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede 30% 5 1 Moderne- Fællesskabsorienterede Centergruppe 2 4 2

78 Udsagn lød: lød: Når Når der der diskuteres politiske spørgsmål, som som fx fx uddannelsespolitik, klimaændringer og og indvandring, i i min min omgangskreds, har har jeg jeg noget noget at at bidrage bidrage med. med Moderne Moderne-Individorienterede Individorienterede Traditionelle-Individorienterede Traditionelle Traditionelle-Fællesskabsorienterede 50% Fællesskabsorienterede Moderne-Fællesskabsorienterede 4 4 Centergruppe 1 5 2

79 Udsagn lød: lød: Hvis Hvis man man har har stemmeret, bør bør man man stemme, når når der der er er folketingsvalg. 70% 2 Moderne 7 2 Moderne-Individorienterede 7 1 Individorienterede 6 2 Traditionelle-Individorienterede 5 3 Traditionelle 6 3 Traditionelle-Fællesskabsorienterede 7 2 Fællesskabsorienterede 7 2 Moderne-Fællesskabsorienterede 7 Centergruppe 6 3

80 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg har har tillid tillid til til medierne. 4 2 Moderne Moderne-Individorienterede Individorienterede 1 50% 2 Traditionelle-Individorienterede Traditionelle Traditionelle- Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede 1 50% 2 Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe 1 5 2

81 Udsagn lød: lød: Jeg Jeg har har tillid tillid til til de de danske danske politikere Moderne Moderne-Individorienterede Individorienterede Traditionelle-Individorienterede Traditionelle Traditionelle- Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe 2 4 2

82 Udsagn lød: lød: Politikerne bør bør i i højere højere grad grad lytte lytte til til unges unges holdninger. 3 4 Moderne Moderne-Individorienterede 2 4 Individorienterede Traditionelle-Individorienterede Traditionelle 4 3 Traditionelle- Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede 4 4 Moderne-Fællesskabsorienterede 4 4 Centergruppe 3 4

83 Udsagn Udsagn lød: lød: Der Der stilles stilles større større krav krav til til de de unge unge i i dag dag end end for for år år siden. siden Moderne Moderne-Individorienterede 1 40% 1 1 Individorienterede Traditionelle-Individorienterede Traditionelle 4 1 Traditionelle- Fællesskabsorienterede 2 4 Fællesskabsorienterede Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe 1 5 2

84 Udsagn Udsagn lød: lød: Det Det er er sværere sværere at at være være ung ung i i dag dag end end det det var var for for år år siden. siden. 1 30% 2 Moderne Moderne-Individorienterede Individorienterede Traditionelle- Individorienterede Traditionelle % Traditionelle- Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede Moderne- Fællesskabsorienterede Centergruppe % 1

85 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er generelt generelt velorienterede om, om, hvad hvad der der sker sker i i samfundet Moderne Moderne-Individorienterede 3 3 Individorienterede Traditionelle-Individorienterede % Traditionelle Traditionelle-Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe 2 3 2

86 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år kan kan tage tage vare vare på påderes egne egne liv. liv. 3 3 Moderne 2 4 Moderne-Individorienterede Individorienterede Traditionelle-Individorienterede 3 4 Traditionelle Traditionelle- Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede 1 40% 3 Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe 2 3 3

87 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år har har selvstændige holdninger. 60% 2 Moderne 5 1 Moderne-Individorienterede 5 30% Individorienterede Traditionelle-Individorienterede 5 3 Traditionelle 6 2 Traditionelle- Fællesskabsorienterede 5 2 Fællesskabsorienterede 6 2 Moderne-Fællesskabsorienterede 6 1 Centergruppe 6 2

88 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på år år er er mere mere modne, modne, end end de de var var for for år år siden siden Moderne Moderne-Individorienterede Individorienterede Traditionelle-Individorienterede Traditionelle Traditionelle- Fællesskabsorienterede 4 2 Fællesskabsorienterede Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe 3 2 2

89 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år har har mere mere selvstændige holdninger end end de de havde havde for for år år siden siden Moderne Moderne-Individorienterede Individorienterede Traditionelle-Individorienterede Traditionelle Traditionelle-Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede 50% 2 1 Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe 4 2 1

90 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mere mere velorienterede om om samfundsforhold end end de de var var for for år år siden. siden Moderne Moderne-Individorienterede Individorienterede Traditionelle-Individorienterede 30% 40% 1 Traditionelle Traditionelle- Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede Moderne-Fællesskabsorienterede 3 40% 1 Centergruppe 3 3 1

91 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mere mere egoistiske end end tidligere Moderne 3 4 Moderne-Individorienterede 3 50% 1 Individorienterede 50% 3 Traditionelle-Individorienterede Traditionelle 3 50% 1 Traditionelle-Fællesskabsorienterede 50% 3 1 Fællesskabsorienterede Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe

92 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mindre mindre engagerede i i samfundet end end tidligere. 30% 3 1 Moderne Moderne-Individorienterede Individorienterede Traditionelle-Individorienterede 2 4 Traditionelle Traditionelle- Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe 3 4 1

93 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år kan kan ikke ikke se se konsekvenserne af af deres deres egne egne handlinger Moderne Moderne-Individorienterede 3 3 Individorienterede Traditionelle-Individorienterede Traditionelle Traditionelle- Fællesskabsorienterede 1 50% 2 Fællesskabsorienterede Moderne- Fællesskabsorienterede Centergruppe % 1

94 Spørgsmål 3X 3X lød: lød: Hvis Hvis det det blev blev foreslået at at sætte sætte valgretsalderen til til Folketingsvalg ned ned til til år, år, hvor hvor enig enig ville ville du du så såvære i i dette dette forslag? 3 4 Moderne Moderne-Individorienterede 2 50% Individorienterede 3 5 Traditionelle- Individorienterede Traditionelle % Traditionelle- Fællesskabsorienterede 30% 4 Fællesskabsorienterede Moderne- Fællesskabsorienterede Centergruppe

95 Spørgsmål 6 lød: lød: Hvis Hvis det det blev blev foreslået foreslået at at sætte sætte valgretsalderen til til kommunal- og og regionsvalg ned ned til til år, år, hvad hvad ville ville du du da da synes synes om om forslaget? forslaget? Moderne Moderne-Individorienterede % Individorienterede Traditionelle-Individorienterede % Traditionelle Traditionelle- Fællesskabsorienterede % Fællesskabsorienterede Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe %

96 Spørgsmål 9 lød: lød: I I hvilken hvilken grad grad er er du du enig enig i i følgende udsagn? Stemmeretsalderen og og myndighedsalderen skal skal altid altid være være den den samme samme Moderne Moderne-Individorienterede Individorienterede Traditionelle-Individorienterede Traditionelle 4 40% Traditionelle- Fællesskabsorienterede Fællesskabsorienterede % Moderne-Fællesskabsorienterede Centergruppe 2 3 2

97 Spørgsmål lød: lød: Hvad Hvad er er efter efter din din mening mening den den mest mest afgørende faktor faktor for for om om folk folk burde burde have have stemmeret helt helt generelt? (Kun (Kun et et kryds) kryds) Ingen særlige kvalifikationer bare man har opnået valgretsalderen (eksklusiv) Viden om samfundsforhold Livserfaring At man betaler skat Andet Ved ikke 5 2 Moderne 5 2 Moderne-Individorienterede 6 Individorienterede 50% 2 1 Traditionelle-Individorienterede 4 30% 1 Traditionelle Traditionelle-Fællesskabsorienterede 5 2 Fællesskabsorienterede 6 1 Moderne-Fællesskabsorienterede 6 2 Centergruppe 50% 2

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: Unge etniske danskere i alderen 16-30 år Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200 TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli 2010 Public 57200 Metode Feltperiode: 1. juli 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø RAPPORT Undersøgelse om lokaldemokrati Projektnummer: 56340 Rapporteringsmåned: Maj 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 Gallup om Feltperiode: Den 25. 30. maj 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009 Public TNS Gallup Public Spørgsmål omkring ledende politikere Public Metode Feltperiode: 5.-6. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011 Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733 Projekt: 62733 Gallup for Feltperiode: juli 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.061 personer Stikprøven

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890 TNS Gallup - Public Tema: Karriere 9-10. februar 2010 Public 56890 Metode Feltperiode: 9-10. februar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828 TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010 Public 56828 Metode Feltperiode: 6-8. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte unge mennesker på 18 25 år, landet over. Metode: GallupForum

Læs mere

TNS Gallup - Public Præsidentvalg 2007

TNS Gallup - Public Præsidentvalg 2007 TNS Gallup - Public Præsidentvalg 07 Anders Fogh Rasmussen vs. Helle Thorning Smith Public Metode Feltperiode: 2. november 07 Tema: Præsidentvalg: Anders eller Helle Målgruppe: Alle vælgere landet over

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: EU forbehold 23. maj Public

TNS Gallup - Public Tema: EU forbehold 23. maj Public TNS Gallup - Public Tema: EU forbehold 23. maj 2008 Public Metode Feltperiode: 22.-23. maj 2008 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010. Public 56846

TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010. Public 56846 TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010 Public 56846 Metode Feltperiode: 13. til 14. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Tre ud af fire ledige oplever ikke, at jobcentrene hjælper dem med at finde job. Op mod halvdelen af de ledige kalder indsatsen dårlig eller meget dårlig, mens

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse maj Public 56874

TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse maj Public 56874 TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse 19. 24. maj 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 19. 24. maj 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 2, 2,1 24, 1,9 17,9 2,7 21, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9, 9,1 7,4,,7 4, 4,9,, 4,, 3,7 3, 4, 3,1,,4,, +/- 2 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1, +/- 1,9 +/- 1,3 +/-, Valgresultat 211 1--21 2--21 4 44

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008 Public Metode Feltperiode: 6. 8. August 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

Vælgerne er langt fra farveblinde

Vælgerne er langt fra farveblinde Vælgerne er langt fra farveblinde 8 ud af 10 vælgere mener, det gør en forskel, hvem som har regeringsmagten. Regeringens farve er især afgørende for skatter og den økonomiske politik. ANALYSE-BUREAU I

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Viborg Kommune. Kommunalvalg 2013. Viborg Kommune. TNS Dato: 2013 Projekt: 59xxx

Viborg Kommune. Kommunalvalg 2013. Viborg Kommune. TNS Dato: 2013 Projekt: 59xxx Kommunalvalg 2013 TNS Dato: 2013 Projekt: 59xxx Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i Viborg kommune på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor Feltperiode: Den 21.-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178 TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009 Public 56178 Metode Feltperiode: 14.-15. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september 2008 Public Metode Feltperiode: 8.-10. september 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3 3 2, 26,3 26, 2 2 1 21,1 16,6 17,1 19, 1,4 1,2 4,6,1, 3,4 4,1 2, 3,2 2,9 4,2 4,4, 7, 7,2 6,9 7, 7,9,1 4, 6,4, +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/- 1, +/- 1, +/- 1,3 +/- 1,1 Valgresultat 21 23--216

Læs mere